jobb - lediga jobb

 jobb jobb - alla lediga jobb

Sök lediga jobb i Sverige

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips

Nya jobb

Doktorand i teoretisk fusionsplasmafysik - Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Elektro- och systemteknik (EES)
KTH Skolan för elektro- och systemteknik (EES) söker en forskarstuderande inom teoretisk fusionsplasmafysik KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 14000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1700 forskarstuderande. KTH har nästan 4600 anställda. Skolan för Elektro- och systemteknik bedriver forskning och utbildning inom elektroteknik, systemteknik, informations- och kommunikationsteori, rymd- och fusionsplasmafysik och elkraftteknik. I denna dynamiska miljö arbetar ca 380 personer, varav hälften är doktorander, många med utländsk bakgrund. Våra forskningsprojekt bedrivs i nära samarbete med industripartners och med forskarkollegor i Sverige och utomlands. Skolan ansvarar för civilingenjörsutbildningarna i elektroteknik samt 6 mastersprogram med högt söktryck och nära koppling till våra profilområden. ARBETSUPPGIFTER Fusionsplasmafysik är ett av skolan för Elektro- och systemtekniks forskningsområden. Forskningen inom plasmafysik vid KTH har vuxit fram ur nobelpristagaren Hannes Alfvéns breda forskningsverksamhet inom plasma- och elektronfysiken. Fusionsforskningen är inriktad på utveckling av en termonukleär fusionsreaktor och är knutet till det europeiska fusionsforskningsprogrammet. Forskningen bedrivs i nära samarbete med övriga europeiska fusionslaboratorier. En intensiv medverkan i JET-projektet utanför Oxford pågår inom radiofrekvensuppvärmning och snabba particklars fysik. Forskningen omfattar framförallt utveckling av modeller för prediktion och jämförelser med experiment. Doktorandtjänsten omfattar grundforskning inom teoretisk fusionsplasmafysik, som ingår i forskarutbildningsämnet fysikalisk elektroteknik, med inriktning på utveckling av teoretiska och numeriska modeller för analys av data från fusionsexperiment. Forskningsuppgift för doktoranden väljs i anslutning till aktuella projekt. KVALIFIKATIONER Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, teknisk fysik, eller motsvarande. Goda kunskaper i fysik, elektrofysik, matematik och numeriska metoder är önskvärt. Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista och väl utvecklade analytiska färdigheter och färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt.. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter. Utvärderingen kommer att baseras på hur väl de sökande kvalificerar sig med avseende på ovanstående meriter. Läs mer

Svenska Kraftnät söker inköpschef - Svenska Kraftnät
Vill du arbeta som vår nya inköpschef i den expansiva energibranschen?   Svenska Kraftnät är i en mycket expansiv fas med omfattande investeringar i stamnätet för el. Som ett led i utökningen av våra investeringsvolymer har vi inrättat en ny inköpsenhet på Finansavdelningen. Enheten kommer att ha en viktig roll för att säkerställa en väl fungerande inköpsverksamhet som bidrar till att våra upphandlingar genomförs på ett affärsmässigt och legalt korrekt sätt. Vi söker därför en chef som ska leda arbetet.   Som inköpschef ansvarar du för Svenska Kraftnäts inköpsstrategi - dess praktiska tillämpning och utveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att leda inköpsorganisationen och initialt krävs ett arbete för att strategiskt utveckla inköpsorganisationen. Som inköpschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp där även redovisning och finansiell analys ingår. På enheten finns förutom inköpschefen även fem inköpare.    Placeringsort är på vårt huvudkontor i Sundbyberg.  Din bakgrund Du har flera års erfarenhet av inköp och är förtrogen med komplexa upphandlingar, gärna i en teknisk miljö. Du har en akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vi ser också gärna att du har erfarenhet som ledare.    Som person behöver du ha en god strategisk förmåga, engagemang och drivkraft. Du behöver också ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Du är analytisk och målmedveten och har ett intresse och driv i personal- och verksamhetsutvecklingsfrågor samt förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift, såväl på svenska som engelska. Att du har goda ledaregenskaper ser vi som en självklarhet.  Svenska Kraftnät strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade.  Vill du veta mer, kontakta Finansdirektör Magnus Stephansson 08-475 82 49, eller HR-chef Claes Vallin, tel. 08-475 82 61. Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO) tel.08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel. 08-475 81 41. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se.  Välkommen med din ansökan senast den 26 juli. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se. Läs mer

Doktorand i tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem - Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Elektro- och systemteknik (EES)
KTH Skolan för elektro- och systemteknik (EES) söker en forskarstuderande inom nya metoder för tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem. KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 14000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1700 forskarstuderande. KTH har nästan 4600 anställda. Skolan för Elektro- och systemteknik bedriver forskning och utbildning inom elektroteknik, systemteknik, informations- och kommunikationsteori, rymd- och fusionsplasmafysik och elkraftteknik. I denna dynamiska miljö arbetar ca 380 personer, varav hälften är doktorander, många med utländsk bakgrund. Våra forskningsprojekt bedrivs i nära samarbete med industripartners och med forskarkollegor i Sverige och utomlands. Skolan ansvarar för civilingenjörsutbildningarna i elektroteknik samt 6 mastersprogram med högt söktryck och nära koppling till våra profilområden. Forskningen kommer utföras inom RCAM-gruppen på avdelningen för elektroteknisk teori och konstruktion. RCAM står för Reliability Centred Asset Management och forskningen bedrivs i nära samarbete med industri och myndigheter. Detta för att säkerställa att utvecklade resultat har en hög relevans för dagens samhälle. Visionen är att utveckla metoder som leder till ett bättre utnyttjande av våra resurser med hjälp av kvantitativa analyser. ARBETSUPPGIFTER Förutsättningarna för att äga och driva elnät har ändrats under de senaste 10 åren och nya förändringar kommer att ske i framtiden, exempelvis behov av anpassning till ny teknik, inte minst förnyelsebar energi baserat på sol och vind, hårdare lagar om bland annat kundavbrottsersättning samt politiskt och medialt tryck ger incitament till kostnadseffektivitet med bibehållen god leveranskvalitet vilket ställer nya krav på bättre analysmetoder. För att möta morgondagens behov av bland annat klimatsmarta lösningar står elnätsföretagen inför enorma investeringar (Smart grids). Som doktorand utvecklar du kvantitativa riskbaserade analysmetoder för investeringsplanering av regionnät med avseende på elnätsbolagens nya förutsättningar. Mer specifikt kommer du att använda metoder från följande områden: risk-, tillförlitlighets- och ekonomisk analys samt i förlängningen investerings- och underhållsoptimering. Förenklat så studeras i dagsläget primärutrustningen för sig och mät- och styrutrustning för sig inom forskningen. Detta leder till att beslut baserade på denna forskning inte fullt ut tar hänsyn till den ”andra” delen av nätet och att åtgärder i förlängningen inte blir helt effektiva. Din utmaning blir att studera dessa båda delar samtidigt för att nå mer effektiva investeringar med avseende på låg risk till så låg kostnad som möjligt. Denna typ av riskanalyser kommer bli än viktigare i framtiden då mer ”smarta”-delar kommer kopplas samman med primärutrustningen. Tjänsten är inom RCAM-gruppen på avdelningen för elektroteknisk teori och konstruktion men samarbete med andra avdelningar och industrin är avgörande för projektets framgång. Knutet till KTH finns en mängd olika stödjande aktiviteter som bland annat uppmuntrar doktorander till att starta eget, eller utveckla idéer till verksamma verktyg och också till studier utomlands. Det vill säga, om intresse finns, så finns det mycket goda möjligheter att delar av doktorandtiden kan utföras inom företag och/eller utomlands. KVALIFIKATIONER Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inriktad mot tillämpad matematik eller elkraft. Kunskaper inom ekonomi, simulering, risk- och tillförlitlighetsanalys är meriterande. Vi förväntar oss att kandidaterna har utmärkta studieresultat. Då projektet bygger på att driva forskningen framåt genom att sammanföra olika forskningsområden och också kombinera detta med kontakter med industrin är kommunikationsfärdigheter viktiga och att du ser en utmaning i projektet. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter. Kunskaper i svenska är meriterande. Läs mer

Fastighetsmäklare Stockholm Södermalm - Tre Mäklare AB
Tre Mäklare AB Nu söker vi 2 nya kollegor till vårt Stockholmskontor på Södermalm. Tre Mäklare som står för - Fastigheter, Företag och Lokaler - vi arbetar till största delen med kommersiella uppdrag. Vi har varit verksamma sedan 1974. Välkommen Tre Mäklare är ett fastighetsmäklarföretag som till störs del arbetar med komersiella objekt och vi har bedrivit denna verksamhet sedan 1972. Vi är fristående och tillhör inte någon mäklarkedja. Vi har specialiserat oss på små och medelstora företag, fastigheter av alla slag och samtliga typer av lokaler. Du som söker till oss skall ha gedigen erfarenhet som mäklare och du skall tidigare ha arbetat med kommersiella uppdrag. Du skall vara rutinerad och kunna arbeta med värderingar och som konsult i hyresfrågor. Du kommer att ha full frihet att skräddarsy uppdraget i enlighet med kundens önskemål. Det är bra om du bidrar till vårt breda kontaktnät, vårt motto är att vi kan erbjuda kunden rätt lösning även om uppdraget är speciellt. Vi är en lite firma med lång erfarenhet och det där lilla extra, välkommen med din ansökan! Läs mer

Säljare Smarta Uppkopplade Hem - VERISURE - PLACECALL LTD, UK, FILIAL
Gillar du den senaste tekniken med appar och bredband? Vill du tjäna riktigt bra, är du kanske redan en toppsäljare, eller skulle du vilja utvecklas till att bli en? Har du höga ambitioner och brukar genomföra det du vill? Mycket bra. Saknar du erfarenhet av försäljning? Det är okej. För att lyckas hos oss bör man vara social och ha lätt för att få kontakt med andra människor. Säljerfarenhet är meriterande men ett brinnande engagemang och ett eget driv är avgörande. Som du säkert läst mellan raderna kommer vi att ställa höga krav på dig. Men är du rätt person kommer du att få mycket tillbaka. Både genom goda förtjänstmöjligheter och ett fritt inspirerande arbete. Vill du växa med oss och göra bra ifrån dig? Vi söker nämligen dig som vill arbeta med försäljning av ett nytt världsunikt koncept för uppkopplade bostäder, med såväl brand- fukt- och vattenlarm som ett inbrottsförebyggande totalskydd. Styrning av relaterad hemutrustning (belysning mm) via sk Smart Plugs är något som kommer starkt. Känner du dig okunnig när det gäller larm och teknik? Lugn. Allt startar i Direct Business College, vår egen affärsskola och en av dina viktigaste grunder för ett framgångsrikt säljande. På DBC kommer du att få lära dig allt om våra produkter och tjänster, till exempel hur du definierar våra kunders behov, och väljer och installerar rätt trygghetslösningar med avseende på brand, inbrott och personsäkerhet. Övning ger färdighet. Under dina första månader hos oss kommer du, parallellt med utbildningen, att jobba skarpt på fältet för att träna, förkovra dig och komma igång. Vi tror att det är så du lär dig allra mest på kortast tid. Du blir inte bara en del av Europas branschledande företag med rätt att marknadsföra marknadens mest moderna och attraktiva larmkoncept för privatpersoner - Verisure. Du ingår också i ett kollegialt nätverk, inom vilket vi aldrig slutar stötta och supporta varandra till gemensam framgång (läs mer om konceptet på www.verisure.se ) Tjänsterna kommer att tillsättas löpande och gäller marknadsområdet Åkersberga, Täby, Vallentuna, Vaxholm VI SÖKER DIG SOM: -Vill tjäna på att ligga på topp -Kan jobba självständigt -Vill lära dig något nytt och utvecklas som person -Är fokuserad på resultat, noggrannhet och effektivitet -Har ett stort intresse för teknik, kundkontakt och försäljning -Har utmärkta kunskaper i svenska språket -Har ett kreativt sinne och mycket energi -Är socialt kompetent och sätter kundens behov i centrum -Anser att lön utefter prestation är en självklarhet För den som går vidare kommer krävas att man är ostraffad och har körkort. Läs mer

Telefonbokare - SAFETY CHECK - PLACECALL LTD, UK, FILIAL
VATTENSKADOR, BRAND och INBROTT samt otryggheten med hotfulla situationer runt bostadsområdena ökar. Vi arbetar med lösningar på detta. Se mer på hemsidan check.safetytips.se och www.verisure.se Vi söker nu dig, trygg i telefonen, som kan uttrycka dig mycket väl på svenska, som vet att du har medkänsla för utsatta och du som kan tycka om att kontakta och tala boendetrygghet på telefon. Du skapar en mötestid för en SAFETY CHECK - en värdecheck på en villasäkerhetsbesiktning inkl. förslag på åtgärdsmöjligheter. Allt genomfört av certifierade säkerhetskonsulter, ledande i branschen. Ledord är seriositet och vänligt bemötande. Du behöver vara van att hantera mobilen som huvudsakligt arbetsredskap, dessutom vara kunnig i kalender-, kontakter-, uppföljningsystem, tex Outlook, Google Calendar. Du är god tidsorganisatör, duktig att hantera Internet som sökkälla, kommer använda SMS för att skicka bokningskvitton med överenskomna tidbok. Du hanterar kontaktadministrationen och uppföljningar tills besöken blivit utförda, rapporterar mötestider i Internet-kalendrar och du sköter bokningar och ombokningar åt flera olika säkerhetskonsulter samtidigt. Du arbetar delvis på våra kontor i Stockholm, delvis från distans via egen dator med Internet och mobiltelefon. Vi står för SMS- och telefonikostnaden för arbetsbruk via dedikerat simkort. Fria arbetstider och mängd, inklusive dag/tidig kväll (10-20), lördag och söndag för den som vill tjäna mera. Lönen är rörlig (betalt per bokning+bonus), för rätt person finns väldigt bra förtjänstmöjligheter. En genomgång, utbildning på körschema och teknikhantering sker i Stockholm under första arbetsveckan. Efter utvärdering av din insats och utfall förnyas uppdragen. Provanställning gäller. Vi återkopplar till engagerade sökande med ovan kriterier som använder språket vårdat och nyanserat. Endast de som går vidare i processen kan kontaktas. Ett rent utdrag ur Rikspolisens kriminalregister krävs i ett visst skede för att bli aktuell för anställning. Ansökningar utan CV, personligt brev och telefonnummer kan tyvärr ej beaktas. Intervjuer och tjänstetillsättning sker löpande under perioden. Läs mer

Norsktalande kundservicemedarbetare - Academic Work Sweden AB -Stockholm
Academic Work söker för kunds räkning fyra norsktalande kundtjänstmedarbetare. Vår kund har genom outsourcing ansvar för olika kundtjänstavdelningar inom inkassotjänster, IT och telecom. Företaget är en mycket trivsam arbetsplats som representeras av en ung och ambitiös skara som värderar kamratanda, kreativitet och genuin arbetsglädje. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning vilket innebär att du kommer att vara anställd av Academic Work men arbeta som konsult hos kund. Kundföretagets intention är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. ARBETSUPPGIFTER: Som kundtjänsthandläggare kommer du att arbeta ute hos vår kunds kund. Du kommer främst att arbeta med kundkommunikation per mail men även inringande telefon och hjälpa företagets norska kunder i deras frågor kring fakturor, påminnelser, fakturadatum, köp via nätet etc. Utvecklingsmöjligheter: Detta är en bra möjlighet att finslipa din serviceförmåga vilket gör detta till ett meriterande uppdrag inför framtiden. VI SÖKER DIG SOM: Talar flytande norska och har goda skriftliga kunskaper i det norska språket då du kommer att arbeta mot den norska marknaden och dagligen kommunicera med norsktalande kunder. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från administrativt arbete eller serviceyrke men huvudsaken är att du som person är positiv, stresstålig och drivs av att leverera en god service. Efterfrågade specifika kompetenser: Flytande i norska med mycket goda skriftliga kunskaper Goda kunskaper i engelska Goda datorkunskaper START: 2013-06-13 UPPDRAGETS OMFATTNING: Heltid PLATS: Huddinge KONTAKT: Elin Jacobsson, 08 - 562 448 10 URVAL: Sker löpande Genom att ansöka till tjänsten via vår hemsida godkänner du registrering av dina personuppgifter i vårt affärssystem. Mer information om lagring av dina personuppgifter hittar du här. Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker och har några års arbetslivserfarenhet, är nyutexaminerad eller fortfarande studerar på högskola/universitet. Hos oss kan du arbeta som uthyrd konsult på specifika kunduppdrag eller bli anställd direkt hos ett kundföretag via vår rekryteringsverksamhet. Läs mer på www.academicwork.se. Läs mer

Matte-/no-lärare (grundskola 4-9) med specialped - KUNG SAGA AB
Kung Saga Gymnasiesärskola startade hösten 2012 en liten gymnasiesärskola med estetisk inriktning. Vår ide är att genom de teoretiska ämnena via det estetiska nå helhetskunskap för våra elever. Vi söker en matte-/no-lärare (grundskola 4-9) med specialpedagogisk kompetens. Du liksom vi tror på ämnesintegrerat arbetssätt och på de estetiska ämnena som motor i allt arbete. Estetiskt intresse/kompetens är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, din förmåga att undervisa och din förmåga till att skapa goda relationer till våra ungdomar samt personkemi med oss kollegor. Vi ställer höga krav på din förmåga att bedriva en god och väl genomtänkt undervisning, din vilja att göra ett riktigt bra jobb och att du inser hur viktig du är för våra elever. Vi erbjuder en liten arbetsplats med stor möjlighet till påverkan och inflytande. Tillsammans skapar vi ett scenrum för förändring. Kontakt från rekryteringsfirmor avböjes. Läs mer

Maskinförare - Immunit Group
Söker maskinförare till vår hjullastare Volvo L30B. Erforderliga förarbevis och dokumenterad erfarenhet skall uppvisas vid intervju samt med tag kontaktuppgifter till minst två referenser. Immunit Group AB levererar väl fungerande, kundanpassade lösningar inom bygg. Våra kunder ser oss som en avlastande partner då vi tillhandahåller samtliga tjänster inom bygg och entreprenad. Verksamheten bedrivs kvalitetssäkrat och miljövänligt med kundens behov i fokus. Vi utgår från vårt kontor i centrala Stockholm. Krav: Erforderliga förarbevis Dokumenterad erfarenhet God svenska i både tal och skrift - (Arbetsorder skickas i regel via SMS och kräver en god ordförståelse särskilt inom yrket, på större projekt är det arbetsledaren som utfärdar arbetsorder muntligt och på mindre projekt kan det vara kunden som visar på) Läs mer

Extrajobb i Läxhjälp åk 9 till hösten - UPGRADES EDUCATION SWEDEN AB
Upgrades Education söker nu en högskolestudent som vill extrajobba med läxhjälp till hösten. Uppdraget är till en familj i Djursholm som behöver hjälp i matematik och NO årskurs 9. Undervisningen startar i augusti och pågår under hösten. Hos Upgrades arbetar motiverade högskolestudenter med goda teoretiska och pedagogiska kunskaper. Vi är alltså inte lärare utan studenter som kan våra ämnen och som kan plugga! Att plugga på rätt sätt är viktigt och därför jobbar vi mycket med studieteknik. Samtidigt fokuserar vi på att förmedla kunskap och motivation. Är du högskolestuderande och vill vara med och inspirera och hjälpa andra att lyckas? Vill du får yrkeserfarenhet med flexibla dagar som går att kombinera med dina högskolestudier? Ta då chansen och sök redan idag! Personlighet: Som person är du självgående, tålmodig och handlingskraftig. Du ser det positiva i livet och strävar framåt. Du har förmåga att motivera och inspirera yngre och äldre elever. Erfarenhet/Kvalifikationer: Det är meriterande om du har någon erfarenhet av undervisning sedan tidigare men det är inget krav. Krav: - Högskolestuderande - Bra betyg i matematik och NO Stämmer detta in på dig? Vill du ha möjlighet att arbeta i ett ungt, roligt, och snabbt växande företag? Registrera din ansökan genom att klicka på länken: http://www.upgrades.se/jobba-med-oss/aktuella-positioner. Skicka din ansökan så snart som möjligt! Intervjuer sker löpande. Ring oss gärna på 020-31 09 00 om du undrar över något. Välkommen till oss på Upgrades! Läs mer

© Jobblediga.se