Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen jobb - lediga jobb

Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen jobb Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. PLAN- OCH BYGGLOVINGENJÖR- Åmål

 2. FÖRVALTNINGSCHEF- Åmål

 3. NÄMNDSEKRETERARE- Åmål

 4. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR- Åmål

 5. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR- Åmål

 6. PERSONALCHEF- Åmål

 7. VIK PERSONALSEKRETERARE- Åmål

 8. ENHETSCHEF- Åmål

 9. Verksamhetspedagog- Åmål

 10. Miljöchef- Åmål

 11. ASSISTENT- Åmål

 12. CENTRUMUTVECKLARE- Åmål

 13. Projektkoordinator- Åmål

 14. Kommunikatör- Åmål

 15. Camping- och restaurangpersonal- Åmål

 16. Turistinformatör- Åmål

 17. Bygglovingenjör- Åmål

 18. enhetschef till arbetsmarknadsenheten- Åmål

 19. Enhetschef/kvalificerad handläggare- Åmål

 20. Kock/kokerska- Åmål


Mer beskrivning

PLAN- OCH BYGGLOVINGENJÖR
PIN-enheten söker PLAN- OCH BYGGLOVINGENJÖR Vår planingenjör går i pension och vi söker nu en efterträdare. Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning 100 % med tillträde 2013-10-01 eller vid tidpunkt som senare överenskoms. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering: Anställningen ingår i kommunstyrelseförvaltningens PIN-enhet, som är organiserad direkt under kommunstyrelsens tillväxtutskott. Enheten ansvarar för kommunens plan-, bygg-, infrastruktur- och näringslivsfrågor. Arbetsuppgifter: Plan- och bygglovingenjörens arbetsuppgifter innebär att du deltar både i den fysiska planeringsprocessen men även hjälper till att handlägga bygglovärenden tillsammans med bygglovingenjören. Huvudinriktningen varierar över tid och efter behov. Primära arbetsuppgifter är att handlägga planfrågor men även bygglovsärenden, bygganmälan, byggsamråd och utöva besiktning/tillsyn med mera. Du kommer också att vara engagerad i olika utvecklings- och planprojekt. För anställningen gäller att du fattar självständiga beslut i enlighet med gällande delegation samt förbereder och föredrar ärenden i bygg- och miljönämnden. I arbetsuppgifterna ingår att ge råd och upplysningar på telefon och vid besök om det som rör nämndens verksamhetsområde. Kvalifikationer: Vi söker dig som är plan- eller byggnadsteknisk högskoleingenjör eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, att du har goda kunskaper om plan- och bygglagstiftningen, att du har praktisk erfarenhet från plan- och byggsektorn samt har B-körkort. Andra krav är att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och serviceinriktad, har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, vilja och förmåga att ta egna initiativ samt vana att arbeta självständigt. Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande men inget krav. Information lämnas av: Enhetschef Olle Andersson, telefon 0532-170 80 Nämndsekreterare Gudrun Mollwing, telefon 0532-170 60 Vision, Marita Burman-Linder, telefon 0532-173 52 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast fredagen den 16 augusti 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Plan- och bygglovingenjör, dnr KS 2013/209. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga PLAN- OCH BYGGLOVINGENJÖR jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: PLAN- OCH BYGGLOVINGENJÖR

FÖRVALTNINGSCHEF
Åmåls kommun söker FÖRVALTNINGSCHEF till integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen Beskrivning av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens organisation: Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen bildades 2011. Förvaltningen styrs av kommunstyrelsen och leds av förvaltningschefen i en decentraliserad organisation. Verksamheten är uppdelad i tre enheter: enheten för arbete och försörjning, enheten för vuxnas lärande och enheten för ensamkommande ungdomar. Dessutom finns centralt placerade resurser för administration. Till förvaltningen hör också frivilligcentralen Samverket. Inom dessa verksamheter hanteras bland annat kommunens flyktingmottagning av vuxna och minderåriga, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, SFI, konsumentrådgivning, skuldrådgivning, försörjningsstöd samt frivilliginsatser. Antalet tillsvidareanställda uppgår till cirka 40 personer med en budget för 2013 på cirka 45 mkr. Uppdrag: Förvaltningschefen har helhetsansvaret för förvaltningens verksamhet, personal och ekonomi. Ansvaret går ut på att leda verksamheten i riktning mot uppställda mål och att utveckla den med hänsyn till framtida krav och förutsättningar. Arbetet innebär bland annat genomförande av politiska beslut, utarbetande av mål- och riktlinjer, uppföljning och kontroll av verksamheten, budget och ekonomisk hushållning samt medarbetar-/lönesamtal samt rehabiliteringsansvar för närmaste medarbetare. Förvaltningschefen är underställd kommunstyrelsen. Förvaltningschefen företräder styrelsen och verksamheten i olika sammanhang såväl internt som externt. Kvalifikationer: För anställning som förvaltningschef krävs en akademisk bakgrund som innefattar något eller några av verksamhetsområdena inom integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Erfarenhet från kvalificerat lednings- och utvecklingsarbete i högre chefsbefattning i en politiskt målstyrd organisation är ett krav. Vana av förändrings- och förbättringsarbeten är viktiga förutsättningar för att lyckas i uppdraget. B-körkort är ett krav liksom goda kunskaper i svenska och engelska. Personliga egenskaper: - Visionär och nytänkande, men samtidigt vardagsnära med god förmåga att initiera och genomföra uppgifter - Mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta - Stort engagemang för verksamhetsområdet samt för ledarskaps- och personalfrågor - Vilja vara ledare och våga vara chef Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning 100 % med tillträde den 1 januari 2014. Information lämnas av: Tf kommunchef Jeanette Lämmel, telefon. 0532-170 30 Vision, Marita Burman-Linder, telefon 0532-173 52 SSR, Katarina Ackman, telefon 0532-173 41 Sveriges Skolledarförbund, Annica Larsson, telefon 172 14 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast måndagen den 2 september 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Förvaltningschef, dnr KS 2013/206. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga FÖRVALTNINGSCHEF jobb, FÖRVALTNINGSCHEF Åmål, FÖRVALTNINGSCHEF Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: FÖRVALTNINGSCHEF

NÄMNDSEKRETERARE
Kommunstyrelseförvaltningen söker NÄMNDSEKRETERARE Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning 100 % med tillträde vid tidpunkt som senare överenskoms. Placering: Anställningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen med placering för närvarande vid kanslienheten. Närmaste chef är kanslichefen. Arbetsuppgifter: Nämndsekreterarens främsta arbetsuppgift är ärende- och protokollshantering för barn- och utbildningsnämnden samt ett av kommunstyrelsens utskott. Övriga arbetsuppgifter är posthantering, diarieföring, ärendeberedning, visst utredningsarbete, att vara delaktig i arbetet med att utveckla och effektivisera kommunens administrativa rutiner, information samt visst valarbete. I uppdraget ingår även att vara arkivredogörare samt att vid behov vara ersättare som nämndsekreterare i kommunens övriga nämnder och som receptionist i stadshusets reception. Kvalifikationer: Vi har som krav att du har högskoleexamen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Andra krav är att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, är strukturerad, har god samarbetsförmåga samt är lyhörd och serviceinriktad. Vidare att du har B-körkort. Erfarenhet från liknande arbete i kommunal verksamhet är meriterande men inget krav. Information lämnas av: Tf kommunchef Jeanette Lämmel, telefon 0532-170 30 Vision, Marita Burman-Linder, telefon 0532-173 52 SSR, Katarina Ackman, telefon 0532-173 41 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast fredagen den 6 september 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Nämndsekreterare, dnr KS 2013/205. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga NÄMNDSEKRETERARE jobb, NÄMNDSEKRETERARE Åmål, NÄMNDSEKRETERARE Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: NÄMNDSEKRETERARE

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR
Kommunstyrelseförvaltningen söker MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR Åmål är Dalslands enda stad och är en kommun med cirka 12 500 invånare. Kommunen ligger naturskönt i norra Dalsland och har en väl utbyggd service- och näringsstruktur samt goda kommunikationer. Vänern med sin vackra skärgård sätter sin prägel på kommunen. Anställningsvillkor: Tidsbegränsad anställning 100 % till och med 2014-12-31 med tillträde enligt överenskommelse. Placering: Miljö- och hälsoskyddsinspektören tillhör miljöenheten, som utgör en egen enhet med budget- och personalansvar inom kommunstyrelseförvaltningen. Miljöenheten består av en miljöchef och fyra miljö- och hälsoskyddsinspektörer, samtliga på heltid. Då en av våra inspektör ska vara tjänstledig söker vi en vikarierande miljö- och hälsoskyddsinspektör. Miljöenheten är en sammansvetsad grupp som präglas av engagemang och god stämning. Vi strävar efter att stärka den enskilda inspektören genom samarbete i gruppen. Arbetsuppgifter: Samtliga förekommande arbetsuppgifter inom såväl livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet kan bli aktuella att arbeta med. Kvalifikationer: Vi söker dig som har högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för arbetet. Arbetet innebär mycket kontakter med företagare och allmänhet, varför det är viktigt att du har förmågan att lyssna, är utåtriktad samt tydlig i din kommunikation. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vidare är B-körkort ett krav. Erfarenhet från arbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet är meriterande. Du bör ha goda kunskaper avseende såväl miljöbalken som livsmedelslagstiftningen. Information lämnas av: Tf miljöchef Katarina Hallberg, telefon 0532-172 55 Vision, Marita Burman-Linder, telefon 0532-173 52 Vision, Jerry Saxin, telefon 0532-174 28 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast fredagen den 4 oktober 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Miljö- och hälsoskydds-inspektör, dnr KS 2013/259. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR
Kommunstyrelseförvaltningen söker MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning 100 % med tillträde 2014-01-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering: Miljö- och hälsoskyddsinspektören tillhör miljöenheten, som utgör en egen enhet med budget- och personalansvar inom kommunstyrelseförvaltningen. Miljöenheten består av en miljöchef och fyra miljö- och hälsoskyddsinspektörer, samtliga på heltid. Då en av våra inspektörer går mot nya uppgifter söker vi en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör. Miljöenheten är en sammansvetsad grupp som präglas av engagemang och god stämning. Vi strävar efter att stärka den enskilda inspektören genom samarbete i gruppen. Det pågår ett arbete med eventuellt utökad samverkan med annat miljökontor. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av handläggning och tillsyn avseende miljöskydd och förorenad mark. Kvalifikationer: Vi söker dig som har högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för arbetet. Arbetet innebär mycket kontakter med företagare och allmänhet, varför det är viktigt att du har förmågan att lyssna, är utåtriktad samt tydlig i din kommunikation. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vidare är B-körkort ett krav. Erfarenhet från arbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet är meriterande. Du bör ha goda kunskaper avseende miljöbalken. Information lämnas av: Tf Miljöchef Katarina Hallberg, telefon 0532-172 55 Vision, Marita Burman-Linder, telefon 0532-173 52 Vision, Jerry Saxin, telefon 0532-174 28 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast söndagen den 3 november 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Miljö- och hälsoskyddsinspektör, dnr KS 2013/282. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 10-14
Sök fler jobb liknande: lediga MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR

PERSONALCHEF
Kommunstyrelseförvaltningen söker PERSONALCHEF Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning 100 % med tillträde vid tidpunkt som senare överenskoms. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering: Personalchefen är underställd kommunchefen och ingår i kommunstyrelseförvaltningens personalenhet, som är en av tre stabsfunktioner som är organiserade direkt under kommunstyrelsen. Personalchefen ingår i kommunens centrala ledningsgrupp och i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. Personalenhetens uppdrag är att ge strategiskt, konsultativt och operativt stöd inom personalområdet till samtliga förvaltningar och på så sätt bidra till att Åmåls kommun blir en attraktiv arbetsgivare. Personalenhetens fokusområden är organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap, rekrytering, löne- och anställningsvillkor, kompetensförsörjning, rehabilitering, lag och avtal samt arbetsmiljö och hälsa. Arbetsuppgifter: Vision 2020 Sveriges mest gästvänliga stad har nyligen antagits. En övergripande process pågår utifrån visionen att implementera ett mål- och resultatorienterat arbete. Som personalchef har du personal-, arbetsmiljö-, budget- och resultatansvar för personalenheten samt ansvar för styrning, uppföljning och analys av enhetens ansvarsområde. Förutom strategiskt och operativt PA-arbete, ingår bland annat att utarbeta program för chefs- och ledarutveckling, ta fram planer för framtida kompetensförsörjning samt verka för att stärka och utveckla vårt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Kvalifikationer: Vi söker dig som har examen från högskola med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor samt erfarenhet av liknande arbete från lednings- och/eller styrande befattningar. Du ska ha goda kunskaper i arbetsrätt och förhandling som du även kan omsätta i praktiskt arbete, god samarbetsförmåga, goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift. Som person är du strukturerad och har en god analytisk förmåga, är kreativ samt är mål- och resultatorienterad. Vidare är ett krav att du har B-körkort. Information lämnas av: Kommunchef Jeanette Lämmel, telefon 0532-170 12 Vision, Marita Burman Linder, telefon 0532-173 52 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast söndagen den 3 november 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Personalchef, dnr KS 2013/284. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 10-14
Sök fler jobb liknande: lediga PERSONALCHEF jobb, PERSONALCHEF Åmål, PERSONALCHEF Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: PERSONALCHEF

VIK PERSONALSEKRETERARE
Kommunstyrelseförvaltningen söker VIK PERSONALSEKRETERARE Anställningsvillkor: Tidsbegränsad anställning 100 % under perioden 2014-01-01 -- 2014-06-30. Anställningen kan därefter komma att bli sökbar som en tillsvidareanställning. Placering: Personalsekreteraren är underställd personalchefen och ingår i kommunstyrelseförvaltningens personalenhet, som är en av tre stabsfunktioner som är organiserade direkt under kommunstyrelsen. Personalenhetens uppdrag är att ge strategiskt, konsultativt och operativt stöd inom personalområdet till samtliga förvaltningar och på så sätt bidra till att Åmåls kommun blir en attraktiv arbetsgivare. Personalenhetens fokusområden är organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap, rekrytering, löne- och anställningsvillkor, kompetensförsörjning, rehabilitering, lag och avtal samt arbetsmiljö och hälsa. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar alla förekommande personalfrågor. Personalsekreteraren arbetar konsultativt gentemot chefer i lag- och avtalstolkning, rehabilitering och arbetsmiljö samt medverka i rekryteringar, lokala förhandlingar och i samverkansgrupper. Arbetet innebär även information och utbildningsaktiviteter inom kompetensområdet. Kvalifikationer: Vi söker dig som har examen från högskola med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Du ska ha goda kunskaper i arbetsrätt och förhandling som du även kan omsätta i praktiskt arbete, god samarbetsförmåga, goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift. Som person är du strukturerad och har en god analytisk förmåga, är kreativ samt är mål- och resultatorienterad. Vidare är ett krav att du har B-körkort. Erfarenhet av liknande arbete i en kommunal eller annan offentlig verksamhet är meriterande men inget krav. Information lämnas av: Tf personalchef Marita Koviuoja, telefon 0532-170 32 Personalsekreterare Camilla Wahlberg, telefon 0532-170 47 Vision, Marita Burman Linder, telefon 0532-173 52 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast söndagen den 3 november 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Vik personalsekreterare, dnr KS 2013/285. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 10-14
Sök fler jobb liknande: lediga VIK PERSONALSEKRETERARE jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: VIK PERSONALSEKRETERARE

ENHETSCHEF
Kommunstyrelseförvaltningen söker ENHETSCHEF Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning 100 % med tillträde i januari 2014. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering: Enhetschefen är underställd kommunchefen och ingår i kommunstyrelseförvaltningens plan-, infrastruktur- och näringslivsenhet (PIN-enhet), som är organiserad direkt under kommunstyrelsens tillväxtutskott. Enhetschefen ingår i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. PIN-enheten ansvarar för kommunens plan-, bygg-, infrastruktur- och näringslivsfrågor. Arbetsuppgifter: Vision 2020 Sveriges mest gästvänliga stad har nyligen antagits. En övergripande process pågår utifrån visionen att implementera ett mål- och resultatorienterat arbete. Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö-, budget- och resultatansvar för PIN-enheten samt ansvar för styrning, uppföljning och analys av enhetens ansvarsområde. Vidare har du ansvar för och ska leda utvecklingen vid framtagandet av riktlinjer för kommunövergripande mark- och vattenanvändning, bland annat genom översikts- och detaljplaner. Du har också ansvar för och ska leda utvecklingen för kommunens näringslivsarbete och kommunens arbete med att skapa goda kommunikationer, dock inte IT-frågor. Kvalifikationer: Vi söker dig som har ingenjörsutbildning på högskolenivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vidare att du har goda kunskaper inom samhällsbyggnad, goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift samt att du har B-körkort. Som person är du strukturerad och har en god analytisk förmåga, är kreativ och kan kommunicera väl i tal och skrift samt är mål- och resultatorienterad. Erfarenhet av liknande arbete i en kommunal eller annan offentlig verksamhet, och då från lednings- och/eller styrande befattningar, är meriterande men inget krav. Information lämnas av: Enhetschef Olle Andersson, telefon 0532-170 80 Vision, Marita Burman-Linder, telefon 0532-173 52 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast söndagen den 3 november 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Enhetschef PIN-enheten, dnr KS 2013/286. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 10-14
Sök fler jobb liknande: lediga ENHETSCHEF jobb, ENHETSCHEF Åmål, ENHETSCHEF Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: ENHETSCHEF

Verksamhetspedagog
Som verksamhetspedagog är du schemalagd och ingår i arbetslaget vid gruppbostad. Utifrån de boendes individuella behov och riktlinjer för verksamheten har du en viktig roll i att handleda och stötta personalen i det dagliga arbetet. Det pedagogiska arbetet kan också innefatta uppdrag mot andra enheter och utvecklingsarbete inom avdelningen. Kvalifikationer Du är socialpedagog eller har en annan treårig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från arbete med personer med funktionsnedsättningar, har datavana och kunskap om LSS lagstiftning. Det är viktigt att du är intresserad av utvecklingsfrågor, har analytisk förmåga och kan relatera teori till praktiskt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett pedagogiskt och strukturerat arbetssätt. Du ska god muntlig och skriftlig förmåga. Som person är du positiv och lösningsfokuserad, tar intiativ till att utveckla verksamheten. du har lätt för att engagera andra och att reflektera över uppgiften. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 11-05
Sök fler jobb liknande: lediga Verksamhetspedagog jobb, Verksamhetspedagog Åmål, Verksamhetspedagog Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Verksamhetspedagog

Miljöchef
Kommunstyrelseförvaltningen söker MILJÖCHEF Åmål är Dalslands enda stad och är en kommun med cirka 12 500 invånare. Kommunen ligger naturskönt i norra Dalsland och har en väl utbyggd service- och näringsstruktur samt goda kommunikationer. Vänern med sin vackra skärgård sätter sin prägel på kommunen. Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning 100 % med tillträde snarast. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering: Miljöchefen är underställd kommunchefen och ingår i kommunstyrelseförvaltningens miljöenhet, som är organiserad direkt under kommunstyrelsen. Miljöchefen ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Miljöenheten utövar tillsyn, kontroll och prövning enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, EU-direktiv samt ett stort antal förordningar och föreskrifter. Enheten utgör också en specialistresurs för kommunens miljöstrategiska arbete samt naturvårdsfrågor inom kommunen. Miljöenheten består av en miljöchef och fyra miljö- och hälsoskyddsinspektörer, samtliga på heltid. Miljöenheten är en sammansvetsad grupp som präglas av engagemang och god stämning. Arbetsuppgifter: Vision 2020 - Sveriges mest gästvänliga stad - har nyligen antagits. En övergripande process pågår utifrån visionen att implementera ett mål- och resultatorienterat arbete. Som miljöchef har du personal-, arbetsmiljö-, budget- och resultatansvar för miljöenheten samt ansvar för styrning, uppföljning och analys av enhetens ansvarsområde. Arbetet innebär att leda, utveckla och följa upp miljöenhetens verksamhet med fokus på myndighetsarbetet. I tjänsten ingår ansvar för verksamhets- och tillsynsplanering. I tjänsten ingår även handläggning och tillsyn inom miljöenhetens verksamhetsområde. Kvalifikationer: Vi söker dig som har högskoleutbildning inom miljöenhetens verksamhetsområde, erfarenhet av tillsyn och myndighetsutövning inom området samt intresse för miljöfrågor. Du har god kännedom om de lagar, förutsättningar och administrativa processer som gäller i en politiskt styrd organisation inom verksamhetsområdet. Vidare har du förmåga att leda och stötta medarbetarna, lyssna, är utåtriktad, goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift har B-körkort. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet av liknande arbete i en kommunal eller annan offentlig verksamhet, och då från lednings- och/eller styrande befattningar, är meriterande men inget krav. Information lämnas av: Kommunchef Jeanette Lämmel, telefon 0532-170 12 Vision, Marita Burman-Linder, telefon 0532-173 52 Vision, Jerry Saxin, telefon 0532-174 28 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast söndagen den 15 december 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Miljöchef, dnr KS 2013/360. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 11-25
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöchef jobb, Miljöchef Åmål, Miljöchef Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöchef

ASSISTENT
Kommunstyrelseförvaltningen söker ASSISTENT Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning 100 % med tillträde den 1 februari 2014 eller vid tidpunkt som senare överenskoms. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering: Assistenten är för närvarande placerad vid kanslienheten inom kommunstyrelseförvaltningen, som är organiserad direkt under kommunstyrelsen. Närmaste chef är kanslichefen. Arbetsuppgifter: Assistenten ansvarar för boknings- och sekreteraruppgifter, diarieföring och fakturahantering. I arbetsuppgifterna ingår telefon- och posthantering, lättare utredningsuppdrag och att bemanna receptionen vid behov. Kvalifikationer: Vi har som krav att du har en gymnasieutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för anställningen som assistent. Vidare att du har goda kunskaper i office-paketet och B-körkort. Som person är du strukturerad, stresstålig, flexibel och kan kommunicera väl i tal och skrift. Erfarenhet från liknande arbete i kommunal eller annan offentlig verksamhet är meriterande men inget krav. Information lämnas av: Kanslichef Ida Rådman, telefon 0532-170 13 Vision, Marita Burman Linder, telefon 0532-173 52 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast söndagen den 29 december 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Assistent, dnr KS 2013/374. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 12-06
Sök fler jobb liknande: lediga ASSISTENT jobb, ASSISTENT Åmål, ASSISTENT Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: ASSISTENT

CENTRUMUTVECKLARE
Kommunstyrelseförvaltningen söker CENTRUMUTVECKLARE Anställningsvillkor: Tidsbegränsad anställning 100 % med tillträde snarast eller efter överenskommelse. Varaktighet till och med 2014-12-31. Placering: Centrumutvecklaren ingår i enheten för Plan, Infrastruktur och Näringsliv, som är organiserad direkt under kommunstyrelsen. Närmaste chef är enhetschefen. Centrumutvecklaren arbetar i nära samarbete med näringslivsutvecklaren. Arbetsuppgifter: Centrumutvecklaren ska i samverkan med företagare och föreningar initiera och främja utveckling och förnyelse av Åmål som handelsstad. I uppdraget som centrumutvecklare skapar du förutsättningar för etablering av nya företag samt utveckling av befintliga verksamheter inom handel och service. Till arbetsuppgifterna hör även att samordna aktörer samt projektleda evenemang och aktiviteter i centrum. Kvalifikationer: Vi söker dig som - enligt arbetsgivarens bedömning - har en för verksamhetsområdet lämplig utbildning samt har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vidare att du har vana vid att självständigt driva processer/projekt, har goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift samt har B-körkort. Som person har du god samarbetsförmåga, är flexibel och lyhörd samt drivande med förmåga att se helhet och skapa resultat. Det är meriterande om du har goda kunskaper om utvecklingsarbete inom handel, service, fastighetsfrågor och evenemang. Information lämnas av: Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson, telefon 0532-170 26 Vision, Marita Burman Linder, telefon 0532-173 52 Vision, Jerry Saxin, telefon 0532-174 28 Ansökan: Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast söndagen den 29 december 2013 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Centrumutvecklare, dnr KS 2013/387. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 12-15
Sök fler jobb liknande: lediga CENTRUMUTVECKLARE jobb, CENTRUMUTVECKLARE Åmål, CENTRUMUTVECKLARE Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: CENTRUMUTVECKLARE

Projektkoordinator
Åmåls kommun söker projektkoordinator Åmåls kommun är Dalslands största arbetsgivare med omkring 130 olika yrkeskategorier som varje dag på olika sätt tillsammans arbetar för kommunens över 12.000 åretruntboende och alla som besöker Åmål. En av de verksamheter hos oss som dagligen kontaktas av allmänheten är Åmåls kulturhus. Läs mer om Åmål på www.amal.se Åmåls kommun har fått finansiering från Tillväxtverket för att skapa en mötesplats för unga mellan 18 och 30 år. Piloten är utvald tillsammans bland fem andra piloter runt om i Sverige av totalt 73 ansökningar. Makerspace syfte är att skapa en mötesplats där ungas idéer kan utvecklas och förädlas i en kreativ miljö. Genom att skapa ett Makerspace i Åmål ges målgruppen en chans att växa med sin idé, projekt eller innovation och framförallt testa den. Anställningsvillkor projektanställning om 50 % med tillträde omgående till och med 31 oktober 2014 Arbetsuppgifter I uppdraget ingår att samordna möten, kurser, seminarier och gruppövningar så som workshop och liknande. Vidare kommer du att ansvara för att informera i aktuella kanaler om pilotens utveckling för media och allmänhet. Du kommer också att tillsammans med projektledaren arbeta innovativt med Makerspace för målsättningen att ungas idéer ska kunna bli verklighet. Kvalifikationer Vi söker dig som är modig, initiativrik och ser möjligheter i de frågor som ska hanteras. Du ska vara kreativ och van vid ett högt och spännande tempo. Vi vill se att du är en positiv person som trivs med att träffa nya människor. Du är hjälpsam och rycker in där det behövs, flexibilitet är en viktig faktor i uppdraget. Du ska också kunna uttrycka dig ledigt i tal och skrift. Då du organisatoriskt arbetar nära andra kommer personlig lämplighet att vara viktigt för oss. Du ska ha avslutad gymnasial utbildning och har du avklarade högskolestudier inom om råden som arbetsgivaren bedömer lämpliga för uppdraget är det meriterande. Lön efter överenskommelse Kontakt Projektledare Frida Stålhandske tfn 070-440 11 91 Ansökan Välkommen med din ansökan till Åmåls Kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 662 32 Åmål senast fredagen den 31 januari 2014. Vi tar emot ansökan via e-post: kommun@amal.se Märk din ansökan "2014/11" Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 01-17
Sök fler jobb liknande: lediga Projektkoordinator jobb, Projektkoordinator Åmål, Projektkoordinator Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektkoordinator

Kommunikatör
Kommunstyrelseförvaltningen söker KOMMUNIKATÖR Anställningsvillkor Tillsvidareanställning 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering Kommunikatören är för närvarande placerad vid utvecklingsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen, som är organiserad direkt under kommunstyrelsen. Närmaste chef är kanslichefen. Arbetsuppgifter Vi söker en kommunikatör som ska vara med och utveckla vår externa och interna kommunikation, vilket innebär att förbättra dialogen mellan kommunens verksamheter samt med medborgarna och andra aktörer. I uppgifterna ingår att arbeta med frågor avseende kriskommunikation, medierelationer, mediebevakning, marknadsföring och viss annonsering. I rollen som kommunikatör ingår att vara skribent samt att bistå kommunens chefer med råd/stöd i kommunikationsfrågor och i det kommunikativa behovet i verksamheterna. Kvalifikationskrav Vi har som krav att du har en högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för anställningen. Vidare att du har erfarenhet av kommunikationsarbete centralt i en organisation, har goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift samt B-körkort. Som person är du utåtriktad, engagerad, kreativ och flexibel. Du är strukturerad, stresstålig och har en strategisk förmåga. Du kan fungera som bollplank på olika nivåer, är intresserad av samhällsutveckling och trivs med att arbeta såväl ensam som i grupp. Du känner dig bekväm med att leda grupper och ta ansvar för verksamheten. Meriterande kvalifikationer Erfarenhet från liknande arbete i kommunal eller annan offentlig verksamhet är meriterande men inget krav. Information lämnas av Kanslichef Ida Rådman, telefon 0532-170 13 Vision, Marita Burman Linder, telefon 0532-173 52 Ansökan Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast söndagen den 16 februari 2014 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Kommunikatör, dnr KS 2014/19. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 01-31
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikatör jobb, Kommunikatör Åmål, Kommunikatör Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikatör

Camping- och restaurangpersonal
Anställningsvillkor Tidsbegränsade anställningar, heltid med tillträde under tiden 2014-06-23 Varaktighet på cirka två månader. Arbetstiden är schemalagd. Helg och kvällstjänstgöring ingår. Placering Camping- och restaurangpersonalen är placerade vid Örnäs camping samt Örnäsrestaurangen som är organiserad under kultur- och turismenheten. Närmaste chef är turistchefen. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna på campingen ingår städning, receptionsarbete samt övrig service till campinggästerna. I arbetsuppgifterna på restaurangen ingår servering, enklare matlagning samt kassahantering. Kvalifikationskrav Vi har som krav att du har fyllt 18 år och innehar B-körkort. Andra krav är att du har dokumenterade kunskaper i främst tyska och engelska samt att du har stor kännedom om Dalsland och särskilt Åmål/Säffle med omgivningar. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Meriterande kvalifikationer Tidigare erfarenhet av restaurang, kök och kassahantering. Information lämnas av Turistchef, Håkan Jarnryd telefon 0532-172 62 eller 070-546 06 68 Kommunal, Elisabeth Mohlin, telefon 0532-172 99 eller 070-517 74 74 Ansökan Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV. Ansökan ska vara inkommen senast söndagen den 23 februari 2014 kommun@amal.se och ska märkas: camping- och restaurangpersonal, KS 2014/24. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 02-04
Sök fler jobb liknande: lediga Camping- och restaurangpersonal jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Camping- och restaurangpersonal

Turistinformatör
Anställningsvillkor Tidsbegränsade anställning, heltid med tillträde 2014-06-23. Varaktighet på cirka två månader. Arbetstiden är schemalagd. Helg och kvällstjänstgöring ingår. Placering Placeringen är vid Åmåls turistbyrå och är organiserad under kultur- och turismenheten. Närmaste chef är turistchefen. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar turistinformation och administrativt arbete på turistbyrån. Kvalifikationskrav Vi har som krav att du har fyllt 18 år och innehar B-körkort. Andra krav är att du har dokumenterade kunskaper i främst tyska och engelska samt att du har stor kännedom om Dalsland och särskilt Åmål/Säffle med omgivningar. Vi lägger stor vikt vid att du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Vidare att du är flexibel, kan arbeta självständigt och har god initiativförmåga. Meriterande kvalifikationer Tidigare arbete som turisminformatör. Information lämnas av Turistchef, Håkan Jarnryd telefon 0532-172 62 eller 070-546 06 68 Kommunal, Elisabeth Mohlin, telefon 0532-172 99 eller 070-517 74 74 Ansökan Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV. Ansökan ska vara inkommen senast söndagen den 23 februari 2014 kommun@amal.se och ska märkas: Turistinförmatör, dnr KS 2014/23. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 02-04
Sök fler jobb liknande: lediga Turistinformatör jobb, Turistinformatör Åmål, Turistinformatör Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Turistinformatör

Bygglovingenjör
Kommunstyrelseförvaltningen söker BYGGLOVINGENJÖR Anställningsvillkor Tillsvidareanställning 100 % med tillträde snarast. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering Anställningen ingår i kommunstyrelseförvaltningens tillväxtenhet, som är organiserad direkt under kommunstyrelsens tillväxtutskott. Enheten ansvarar för kommunens plan-, bygg-, infrastruktur- och näringslivsfrågor. Arbetsuppgifter Bygglovingenjören ansvarar för kommunens bygglovsfrågor. Din primära arbetsuppgift är att handlägga bygglovsärenden, bygganmälan, byggsamråd och utöva besiktning/tillsyn. Fokus ligger på tekniska frågor med utgångspunkt från byggandets regelverk. Arbetet innebär att du handlägger alla arbetsuppgifter i dina ärenden från början till slut, det vill säga granskar, beviljar lov, håller byggsamråd, godkänner kontrollansvarig, beslutar om kontrollplan, utför besiktningar/tillsyn med mera. Du kommer också att vara engagerad i olika utvecklings- och planprojekt. För anställningen gäller att du fattar självständiga beslut i enlighet med gällande delegation samt förbereder och föredrar ärenden i bygg- och miljönämnden. I arbetsuppgifterna ingår att ge upplysningar om det som rör nämndens verksamhetsområde på telefon och vid besök. Kvalifikationskrav Vi har som krav att du är byggnadsteknisk högskoleingenjör eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, att du har goda kunskaper om plan- och bygglagstiftningen, att du har praktisk erfarenhet från byggsektorn och B-körkort. Andra krav är att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och serviceinriktad, har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, vilja och förmåga att ta egna initiativ samt vana att arbeta självständigt. Meriterande kvalifikationer Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande men inget krav. Information lämnas av Enhetschef Olle Andersson, telefon 0532-170 80 Vision, Marita Burman Linder, telefon 0532-173 52 Ansökan Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast onsdagen den 12 mars 2014 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas: Ansökan bygglovingenjör, tillväxtenheten. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 02-18
Sök fler jobb liknande: lediga Bygglovingenjör jobb, Bygglovingenjör Åmål, Bygglovingenjör Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bygglovingenjör

enhetschef till arbetsmarknadsenheten
Integration - och arbetsmarknadsförvaltningen söker enhetschef till arbetsmarknadsenheten Åmål vid Vänern är en av Västra Götalandsregionens äldsta städer och är en innerkuststad med cirka 12 500 åretruntboende och dessutom ökar i invånarantal. Staden präglas av ett variationsrikt och gynnsamt företagsklimat och har en väl utbyggd barnomsorg och skola. Åmål beskrivs idag av många som en av Sveriges främsta kulturstäder som dessutom har rik tillgång på många aktiva idrottsföreningar bland annat inom golf, tennis, segling, hästsport och skidsport. Läs mer om Åmål på www.amal.se Anställningsvillkor Tillsvidareanställning 100 % med tillträde 1 september 2014 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering Som enhetschef för arbetsmarknadsenheten ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschefen. Åmåls kommuns arbetsmarknadsenhet är en del av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, IAF. Förutom arbetsmarknadsenheten utgörs förvaltningen av vuxenutbildning, enheten för ensamkommande ungdomar och frivilligcentralen Samverket. Arbetsuppgifter Arbetsmarknadsenheten består av matchningsverksamhet, praktiskt verksamhet och försörjningsstöd. Enheten svarar även för budget- och skuldrådgivning samt arbetsgivaren Åmåls kommuns bilpool. Både förvaltningen och enheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas och ditt uppdrag blir att leda och utveckla verksamheten mot politiskt uppsatta mål. Ditt primära uppdrag kommer att vara att utveckla och tydliggöra enhetens uppdrag för att på bästa vis spegla förvaltningens åtagande vad gäller fler människor i egen försörjning via arbete. Du kommer att bli en nyckelaktör i kommunens arbete med arbetsmarknadsrelaterade frågor i samverkan med andra berörda aktörer, såväl internt som externt. Arbetsförmedlingen och den reguljära arbetsmarknaden är viktiga ytor för dig att agera på och du är medveten om att täta kontakter med arbetsgivare leder till fler jobb. Kvalifikationskrav Vi söker dig med högskoleutbildning som beteendevetare eller socionom, eller annan högskoleutbildning inom förvaltningsdisciplinerna såsom statsvetenskap, och sociologi. Du är kunnig inom socialt arbete och försörjningsstödsfrågor i allmänhet men främst har du en stor kunskap om arbetsmarknadsfrågor och erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsinsatser med de prioriterade målgrupperna ? arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa vuxna, funktionsnedsatta individer och nyanlända invandrare. Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och förstår vikten av en god samverkan med fackliga företrädare. Du har även bred erfarenhet av samverkan med näringslivet i allmänhet och arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden i synnerhet. Vi kommer sätta stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en omtänksam, modig och aktiv ledare. Vidare har du ett genuint intresse för fältet. Du sporras av utmaningar och drivs av att leverera mervärde och känslan av att kontinuerligt nå lite längre. Du har via dina tidigare uppdrag inom området dragit lärdomar som kommer oss till godo när vi gemensamt utvecklar Åmåls kommuns arbete med att få fler människor i egen försörjning. Som person är du trygg, avslappnad och lojal. Du vet om att ett gott ledarskap är en förutsättning för en god verksamhet. Du har en förmåga att engagera och inspirera och du förstår vikten av att sprida arbetsglädje och du ser det mervärde som mångfald och lyckad integration
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 05-08
Sök fler jobb liknande: lediga enhetschef till arbetsmarknadsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: enhetschef till arbetsmarknadsenheten

Enhetschef/kvalificerad handläggare
Åmåls kommun söker Enhetschef/kvalificerad handläggare till överförmyndarverksamhet Anställningsvillkor Tillsvidareanställning, 100 %, med tillträde 2014-10-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning. Placering Enhetschefen/kvalificerade handläggaren är anställd av Åmåls kommun och placerad inom Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd med placering i Åmål. Enhetschefen/kvalificerade handläggaren rapporterar till Åmåls, Säffles och Årjängs kommuner. Arbetsplatsbeskrivning Under hösten 2014 kommer Åmåls, Säffles och Årjängs kommuner skapa en ny gemensam överförmyndarverksamhet. Som enhetschef/kvalificerad handläggare kommer du få möjligheten att vara delaktig i verksamhetens uppbyggnad. Till verksamheten kommer även två handläggare att rekryteras, vilka förväntas vara på plats i början av 2015. Enheten kommer hantera cirka 650 ärenden per år. I arbetet ingår även kontakter med godemän, förvaltare och myndigheter. Enhetschefen/kvalificerade handläggaren rapporterar till den gemensamma driftsnämnden. Arbetsuppgifter Som enhetschef kommer du att vara med och samordna Åmåls, Säffles och Årjängs kommuners gemensamma överförmyndarverksamhet. I arbetet ingår att leda och fördela arbetet, utveckla metoder och arbetssätt för att nyttja den samlade kompetensen i gruppen, att planera det årliga granskningsarbetet så att hemkommunernas mål uppnås samt att ha personal-, ekonomi-, och resultatansvar för enheten. I arbetet som handläggare kommer du att informera, utreda och fatta beslut inom verksamhetsområdet, skriva ansökningar och yttrande till domstol samt företräda överförmyndarnämnden vid förhandlingar i domstol. Du kommer även utöva tillsyn över ställföreträdare och granska redovisningshandlingar. Kvalifikationer Vi söker dig som har vana av att arbeta inom en politiskt styrd organisation. Du har akademisk examen som jurist, socionom, ekonom, eller annan statsvetenskaplig utbildning vilken arbetsgivaren bedömer likvärdig. Arbetet kräver B-körkort. Meriterande kvalifikationer Någon form av juridisk utbildning på högskole-/universitetsnivå. God insyn i hur överförmyndarverksamhet fungerar. Det är även meriterande att ha arbetat som chef. Personliga egenskaper Som person är du stabil och självgående. Du har förmåga att sätta upp mål för verksamheten, arbeta strukturerat, är noggrann, har god social förmåga och god förmåga att leda och stötta dina medarbetare samt vilja att utveckla och förbättra verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Information lämnas av Personalchef, Per Ljungberg 0532-170 30 Överförmyndare, Håkan Unneberg, 0705-26 11 42 Vision, Jerry Saxin, nås via mail: jerry.saxin@amal.se SSR, Malin Kallén, (På plats från 21:e juli). 0532-173 40 Ansökan Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast söndagen den 10 augusti 2014 till kommun@amal.se. Ansökan ska märkas "Dnr KS 2014/201, Chef/kvalificerad handläggare". Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 07-07
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef/kvalificerad handläggare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef/kvalificerad handläggare

Kock/kokerska
Kommunstyrelseförvaltningen söker Kock/kokerska Åmål vid Vänern är en av Västra Götalandsregionens äldsta städer och är en innerkuststad med cirka 12 500 åretruntboende och som ökar i invånarantal. Staden präglas av ett variationsrikt och gynnsamt företagsklimat och har en väl utbyggd barnomsorg och skola. Åmål beskrivs idag av många som en av Sveriges främsta kulturstäder som dessutom har en rik tillgång på många aktiva idrottsföreningar bland annat inom golf, tennis, segling, hästsport och skidsport. Läs mer om Åmål på www.amal.se Anställningsvillkor Vikariat 73,5 % under tiden 2014-08-18 till och med 2014-12-31. Placering Kocken/kokerskan är för närvarande placerad vid Åmålgårdens produktionskök inom kostenheten, Kommunstyrelseförvaltningen. Närmaste chef är kostchefen. Arbetsuppgifter Kocken/kokerskan ansvarar för att planera, förbereda och tillaga måltider och specialkost till äldreomsorg. I arbetsuppgifterna ingår också andra förekommande arbetsuppgifter i storkök så som beställning av varor, varumottagning, städning, disk, fakturering och egenkontrollsarbete. Kvalifikationskrav Vi har som krav att du: - Har utbildning inom restaurang/storhushåll eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. - Har B-körkort. Personliga egenskaper Du har förmåga att arbeta på ett ansvarsfullt sätt och trivs med att arbeta så väl självständigt som i grupp, är serviceinriktad och lyhörd för våra gästers önskemål samt har ett genuint matintresse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Meriterande kvalifikationer Vi ser gärna att du har erfarenhet av matlagning inom äldreomsorg samt har goda kunskaper inom specialkost. Information lämnas av Kostchef, Elisabeth Eskfelt, telefon 076- 621 98 78 Kommunal, telefon 0532- 172 99 Ansökan Välkommen med din ansökan som ska vara inne senast tisdag den 5 augusti 2014 som ska vara märkt "Kock/kokerska dnr KS 2014/203" . Ansökan med CV och personligt brev sker via kommun@amal.se. Betyg, intyg med mera som styrker ditt CV inlämnas efter anmodan. Rekryteringsansvariga har tagit ställning till i vilka medier annonsen ska införas och vi undanber oss kontakter med övriga annonseringskonsulter.
Företag: Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Ort: Åmål
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Kock/kokerska jobb, Kock/kokerska Åmål, Kock/kokerska Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kock/kokerska


Sök lediga jobb Åmåls kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se