ÖSTERSUNDS KOMMUN jobb - lediga jobb

ÖSTERSUNDS KOMMUN jobb ÖSTERSUNDS KOMMUN jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: ÖSTERSUNDS KOMMUN. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: ÖSTERSUNDS KOMMUN. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Lärare Spanska Kastal-/Torvallaskolan- Östersund

 2. Lärare Ma/No åk 6-9 Östbergsskolan- Östersund

 3. Socialsekreterare- Östersund

 4. Specialpedagog/speciallärare/resurslärare åk 4-5- Östersund

 5. Lärare Ma/No åk 6-9 Storsjöskolan- Östersund

 6. Lärare Ma/No/Teknik åk 6-9 Parkskolan- Östersund

 7. Lärare Musik/Ma Treälvsskolan- Östersund

 8. Studie- och yrkesvägledare Treälvsskolan- Östersund

 9. Förskollärare- Östersund

 10. Klasslärare Norra skolan- Östersund

 11. Lärare i svenska som andra språk- Östersund

 12. Modersmålspedagoger i Arabiska- Östersund

 13. Modersmålspedagoger- Östersund

 14. Lärare Svenska som andraspråk Treälvsskolan Lit- Östersund

 15. Upphandlare- Östersund

 16. Vägledare Ung integration- Östersund

 17. Lärare So åk 6-9 Parkskolan- Östersund

 18. Lärare spanska åk 6-9 Parkskolan- Östersund

 19. Fritidspedagog/Lärare Treälvsskolan- Östersund

 20. Förskollärare Mjölnargränds förskola- Östersund

 21. Klasslärare åk 4 Lugnviksskolan- Östersund

 22. Integrationshandläggare- Östersund

 23. Lärare i musik 4-9 Lugnviksskolan- Östersund

 24. Lärare So åk 6-9 Kastalskolan- Östersund

 25. Socionom Elevhälsan- Östersund

 26. Fritidspedagog till Mimergården- Östersund

 27. Lärare i svenska som andra språk- Östersund

 28. Lärare Spanska Kastal-/Torvallaskolan- Östersund

 29. Fritidspedagog/Lärare till Ångsta skola- Östersund

 30. IT/e-samordnare- Östersund

 31. Lärare i grundskolans tidigare år- Östersund

 32. Lärare i spanska åk 6-9 Treälvsskolan- Östersund

 33. Förskollärare till Ope förskola- Östersund

 34. Lärare i No och ev. Ma åk 4-6 till Treälvsskolan- Östersund

 35. Förskollärare till Lövsta förskola- Östersund

 36. Korttidsvikarier Vallaskolan- Östersund

 37. Lärare i åk 5 till Fagervallsskolan- Östersund

 38. Lärare i svenska som andraspråk- Östersund

 39. Bibliotekarie- Östersund

 40. Fritidspedagog/Lärare Treälvsskolan- Östersund


Mer beskrivning

Lärare Spanska Kastal-/Torvallaskolan
Kastalskolan är en 6-9-skola med 3 paralleller och en uttalad friluftsprofil. Just nu är vår utmaning bland annat att detta på ett tydligare sätt skall synas i hela skolan, både i lokaler och i undervisning. Torvallaskolan är även detta en 6-9 skola belägen något närmare Östersund. Tjänsten innehåller undervisning i spanska i 4 årskurser på båda skolorna fördelat på 2,5 dagar på varje skola. Arbetsuppgifter Lärare med därtill hörande uppgifter. Kvalifikationer Lärarutbildning i ämnet. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-16
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Spanska Kastal-/Torvallaskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Spanska Kastal-/Torvallaskolan

Lärare Ma/No åk 6-9 Östbergsskolan
Östbergsskolan är en F-9 skola på Frösön med ca 500 elever. Vår vision är att vara en modern och attraktiv skola där alla elever lyckas optimalt i sitt lärande. Skolan är just nu inne i en dynamisk process med ökat antal elever de närmaste åren. Arbetsuppgifter Undervisning i Ma/No i åk 6-9. Kvalifikationer Behörig lärare. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Ma/No åk 6-9 Östbergsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Ma/No åk 6-9 Östbergsskolan

Socialsekreterare
Verksamhetsområdet Barn, ungdom, vuxen omfattar all myndighetsutövning för just barn ungdom och vuxna personer, som av olika skäl riskerar fara illa eller ansöker om hjälp för att klara sin livsföring i övrigt. Inom området handläggs även familjerättsliga samt boendesociala frågor. Arbetsuppgifter Utredningsarbete utifrån gällande lagstiftning SoL, LVU och LVM. En av tjänsterna gäller arbete i team barn och familj. Det är företrädesvis utredningarbete gällande barn och ungdomar upp till 18 år. Den andra tjänsten är inom team vuxen där man i huvudsak arbetar med vuxna som har en beroendeproblematik. Kvalifikationer Socionom. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-12
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare jobb, Socialsekreterare Östersund, Socialsekreterare ÖSTERSUNDS KOMMUN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare

Specialpedagog/speciallärare/resurslärare åk 4-5
Sörgårdsskolan Brunflo Skolan har 170 elever från förskoleklass - åk 5 och pedagogerna är indelade i tre arbetslag. Utvecklingsarbete bedrivs med siktet inställt på högre måluppfyllelse och en inkludering av alla elever. Arbetsuppgifter Handledning och konsultation i pedagogiska frågor. Arbetet innehåller även stöd till barn i behov av särskilt stöd i olika gruppkonstellationer. Ansvar för pedagogiska utredningar. Kvalifikationer Behörig specialpedagog med goda kunskaper om läs och skrivinlärning, inlärningssvårigheter och olika funktionsnedsättningar. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog/speciallärare/resurslärare åk 4-5 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog/speciallärare/resurslärare åk 4-5

Lärare Ma/No åk 6-9 Storsjöskolan
Storsjöskolan är belägen i Östra Odensala och har närhet till skog- och grönområden. Vi har även Odensala sportfält och ÖP-hallen i vår omedelbara närhet vilket gör att vi satsar mycket på rörelse ute. Vi är en 6-9 skola med ca 340 elever och fem arbetslag. Ett av arbetslagen är vår Studiegård där personalen har många olika yrkeskompetenser och jobbar riktat mot elever i behov av särskilt stöd. I varje arbetslag finns en studieledare som ingår i skolans ledningsgrupp. Arbetsuppgifter I tjänsten ingår undervisning i ma/no i åk 6-9 samt handledarskap i åk 6. Du kommer också att ingå i ett av våra arbetslag. Kvalifikationer 4-9 lärare i Matematik och samtliga NO-ämnen. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Ma/No åk 6-9 Storsjöskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Ma/No åk 6-9 Storsjöskolan

Lärare Ma/No/Teknik åk 6-9 Parkskolan
Parkskolan är en 6-9 skola i centrala Östersund med ca 240 elever. Skolans ledord är Trygghet, peak your performance och IT. Skolans elever finns i två arbetslag. Arbetsuppgifter Undervisning ma-no-tk i åk 6-9 på Parkskolan. Handledarskap ingår i tjänsten. Kvalifikationer Behörighet samt god kompetens att undervisa i aktuella ämnen och gärna med goda erfarenheter av att undervisa elever i berörda årskurser. Vana och kompetens att samarbeta med kollegor för att utveckla skolans inkluderande och kompensatoriska arbetsformer. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Ma/No/Teknik åk 6-9 Parkskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Ma/No/Teknik åk 6-9 Parkskolan

Lärare Musik/Ma Treälvsskolan
Treälvsskolan är en F-9 skola i Lit och har ungefär 335 elever. Vi arbetar med följande organisation till hösten: förskoleklass, åk 1-3, 4, 5, 6, 7, 8 samt åk 9. Arbetsuppgifter Undervisning i ämnena mu 1-5, ma åk 5 ev. ytterligare ämnen kan tillkomma. Mentorskap ingår i tjänsten. Lärare i ett arbetslag med åk 4-6. Vi söker en lärare som vill arbeta med fokus på att öka måluppfyllelsen i tidig ålder och höjt meritvärde med undervisning i ovanstående ämnen. Kvalifikationer Behörighet samt god kompetens att undervisa i musik och gärna goda erfarenheter att undervisa elever i berörda årskurser. Vana och kompetens att samarbeta med kollegor för att utveckla skolans inkluderande och kompensatoriska arbetsformer och förhållningssätt. Stor kunskap om barn och inlärningsprocessen. Gott förhållningssätt till barn. Lärarutbildning 1-7 eller motsvarande, gärna inriktning Musik. Meriterande om behörighet även finns inom SvA. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk vid övertalighet samt utifrån att erforderliga beslut fattas. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Musik/Ma Treälvsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Musik/Ma Treälvsskolan

Studie- och yrkesvägledare Treälvsskolan
Treälvsskolan är en F-9 skola i Lit och har ungefär 335 elever. Vi arbetar med följande organisation till hösten: förskoleklass, åk 1-3, 4, 5, 6, 7, 8 samt åk 9. Arbetsuppgifter Bedriva studie och yrkesvägledning enligt grundskolans styrdokument. Kvalifikationer Erfoderlig studie och yrkesvägledarutbildning, god samarbetsförmåga, utvecklingsbenägenhet och god kunskap om läroplanens intentioner. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Studie- och yrkesvägledare Treälvsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studie- och yrkesvägledare Treälvsskolan

Förskollärare
Visstidsanställning 60-100 % under höstterminen 2013 med möjlighet till förlängning under våren 2014 under förutsättning att behov finns. Östersunds kommun har beslutat att ta emot asylsökande. I nuvarande organisation får nyanlända barn erbjudande att delta i förskola, förskoleklass samt skola. Enheten för Modersmål ansvarar för denna verksamhet. Vi söker därför en förskollärare för förskola och förskoleklass. Om du är intresserad att arbeta hos oss uppmanar vi dig att redan söka Utdrag från belastningsregistret - skola/barnomsorg www.polisen.se Arbetsuppgifter Sedvanliga uppgifter som förskollärare. Du ingår i ett arbetslag med lärare i svenska som andra språk samt studiehandledare på modersmålet som stöder barnens/elevernas språkutveckling. Mentorskap ingår. Kvalifikationer Förskollärarutbildning. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare jobb, Förskollärare Östersund, Förskollärare ÖSTERSUNDS KOMMUN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare

Klasslärare Norra skolan
Norra skolan är en charmig F-5 skola, med anor från slutet av 1800-talet. Skolan är organiserad i fem avdelningar med fritidshem som är integrerade i skolans lokaler. Skolan har också en fritidsklubb för barn i årskurs 4-5. Skolan ligger mitt i Östersunds centrum och har idag ca 210 elever och ca 30 pedagoger. Arbetsuppgifter Klassundervisning i åk 1-5 samt resurslärare. Klassföreståndaransvar med utvecklingssamtal. Kvalifikationer För tjänsten krävs lärarutbildning med inriktning mot tidigaredelen åk 1-6 och med önskad behörighet i NO och teknik. Beroende på ämnesbehörighet kan tjänsten komma att förändras. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet. Du har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel, vågar prova nya arbetssätt och har god förmåga att samarbeta. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Klasslärare Norra skolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Klasslärare Norra skolan

Lärare i svenska som andra språk
Visstidsanställning 60-100 % under höstterminen 2013 med möjlighet till förlängning under våren 2014 under förutsättning att behov finns. Östersunds kommun har beslutat att ta emot asylsökande. I nuvarande organisation får nyanlända barn/elever erbjudande om att delta i förskola, förskoleklass och skola. Enheten för Modersmål ansvarar för denna verksamhet. Vi söker därför en lärare i SvA som också har ämnesbehörighet i andra ämnen. Om du är intresserad att arbeta hos oss uppmanar vi dig redan nu att söka Utdrag från belastningsregistret - skola/barnomsorg www.polisen.se Arbetsuppgifter Undervisning för elever i åldern 7-16 år i ämnet svenska som andra språk samt undervisning i andra skolämnen. Du ingår i arbetslag med studiehandledare i modersmålet som stöder elevernas språkutveckling. Kvalifikationer Lärarutbildning med behörighet att undervisa i svenska som andra språk i kombination med ett eller flera skolämnen. I de fall behöriga ej söker tjänsten kan andra sökande komma i fråga beroende på meriter. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i svenska som andra språk jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i svenska som andra språk

Modersmålspedagoger i Arabiska
Enheten Modersmål ansvarar för flerspråkiga barns modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskola/grundsärskola samt modersmålsstöd i förskola och förskoleklass. Arbetet kan vara förlagt till olika arbetsplatser vilket kan medföra att du behöver förflytta dig under arbetsdagen. Om du är intresserad av att arbeta hos oss uppmanar vi dig att redan nu söka Utdrag från belastningsregistret - skola/barnomsorg (www.polisen.se). Kvalifikationer Du ska ha svenskkunskaper minst motsvarande SFI-D. Vi söker i första hand behöriga lärare. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Modersmålspedagoger i Arabiska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Modersmålspedagoger i Arabiska

Modersmålspedagoger
Enheten Modersmål ansvarar för flerspråkiga barns modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskola/grundsärskola samt modersmålsstöd i förskola och förskoleklass. Arbetet kan vara förlagt till olika arbetsplatser vilket kan medföra att du behöver förflytta dig under arbetsdagen. Om du är intresserad av att arbeta hos oss uppmanar vi dig att redan nu söka Utdrag från belastningsregistret - skola/barnomsorg (www.polisen.se). Vi söker personal för någon eller några timmar/vecka. - Bosniska (ca 3 timmar/vecka) - Burmesiska (ca 7 timmar/vecka) - Finska (ca 15 timmar/vecka) - Isländska (ca 4 timmar/vecka) - Koreanska (ca 2 timmar/vecka) - Kroatiska (ca 2 timmar/vecka) - Kurdiska Badini (ca 3 timmar/vecka) - Kurdiska Sorani (ca 3 timmar/vecka) - Norska (ca 6 timmar/vecka) - Oromo (ca 6 timmar/vecka) - Rumänska (ca 2 timmar/vecka) - Samiska (Sydsamiska). (ca 6 timmar/vecka) - Samiska (Nordsamiska). (ca 4 timmar/vecka) - Serbiska (ca 3 timmar/vecka) - Slovakiska (ca 4 timmar/vecka) - Ungerska (ca 6 timmar/vecka) Kvalifikationer Du ska ha svenskkunskaper minst motsvarande SFI-D. Vi söker i första hand behöriga lärare. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Modersmålspedagoger jobb, Modersmålspedagoger Östersund, Modersmålspedagoger ÖSTERSUNDS KOMMUN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Modersmålspedagoger

Lärare Svenska som andraspråk Treälvsskolan Lit
Tidsbegränsat läsåret 2013 - 2014 med eventuell möjlighet till fortsättning och tillsvidareanställning. Tillträde augusti 2013. Östersunds kommun har beslutat att ta emot ett ökat antal flyktingar. I nuvarande organisation får de nyanlända eleverna en introduktion i språket och svensk skola genom kommunens nuvarande två förberedelseklasser. I förberedelseklassen arbetar dels lärare i Sva men även ämneslärare och studiehandledare i modersmål som stöder elevernas språkutveckling. Vi planerar nu att utöka organisationen med en ytterligare förberedelseklass vid Treälvsskolan i Lit inför kommande läsår. Arbetsuppgifter Undervisning i Svenska som andraspråk i förberedelseklass. Undervisning i andra ämnen för dessa elever kan också bli aktuellt. Mentorsskap ingår. Kvalifikationer Lärarutbildning med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk i kombination med ett eller flera ämnen. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Svenska som andraspråk Treälvsskolan Lit jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Svenska som andraspråk Treälvsskolan Lit

Upphandlare
Samtliga kommuner inom Jämtlands län samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor. Upphandlingskontoret finns i Östersund och upphandlar ramavtal för varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av. Kontoret styrs politiskt via Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU). Upphandlingskontoret gör även upphandlingar på uppdrag, det kan vara varor och tjänster som är specifika för någon förvaltning inom någon av kommunerna. Idag består upphandlingskontoret av åtta medarbetare som alla sitter i Östersund där även denna tjänst kommer att vara förlagd. Arbetsuppgifter Att arbeta som upphandlare hos oss är utvecklande och varierande och innebär att i nära samverkan med våra beställare professionellt genomföra upphandlingar inom många olika områden. Arbetet innefattar att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader upphandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du kommer självständigt att ta fram förfrågningsunderlag och göra utvärderingar i samråd med beställare. Vidare är uppföljning och förvaltning av avtalen viktiga delar i ditt arbete. Vi arbetar även på uppdrag som konsulter ute i de olika kommunerna vilket innebär många kontaktytor både internt och externt. Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning inom juridik eller ekonomi alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Flerårig erfarenhet av upphandlingsarbete och LOU där du självständigt genomfört upphandlingar är ett krav. Har du dessutom erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer är det meriterande. Att du är affärsinriktad är en självklarhet samt att du är kvalitets- och serviceinriktad. Du har också vana av att självständigt leda upphandlingsprojekt och att ha flera projekt igång samtidigt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker en driven person som är nyfiken och vill vara med och bidra till en positiv utveckling av Upphandlingskontoret och vår verksamhet. Som person trivs du att arbeta i ett högt tempo samt är lyhörd med hög integritet. Du har också lätt för att utrycka dig både skriftligt och muntligt. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Upphandlare jobb, Upphandlare Östersund, Upphandlare ÖSTERSUNDS KOMMUN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Upphandlare

Vägledare Ung integration
Schemalagd arbetstid - tjänstgöring såväl dag som kväll, natt och helg ingår. Deltid - heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Socialförvaltningen består av fyra olika verksamhetsområden; Öppenvård, Barn ungdom vuxen, Försörjningsstöd och Område integration. Område integration består av två enheter. Integrationsservice ansvarar för mottagandet av vuxna och Ung integration ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn/ungdomar mellan 14 och 18 år. Ung integration har idag ca 37 medarbetare fördelat på administration och tre hem för vård eller boende (HVB) med totalt 39 boendeplatser. Boendena arbetar salutogent med ungdomarnas omvårdnad och integration i det svenska samhället. Arbetsuppgifter/ansvar * Vara ett nära vuxenstöd och en förebild för ungdomarna i vardagen. * Medverka till att göra ungdomarnas vardag meningsfull, begriplig och hanterbar. * Medverka till ungdomarnas omsorg, introduktion och integration i det svenska samhället. * Arbeta strukturerat och pedagogiskt med ungdomarnas utveckling och lärande. * Beroende på om ungdomen är asylsökande eller har PUT, delta i kartläggningen av ungdomens behov eller arbeta med insatser enligt BBIC utifrån ungdomarnas vårdplan/genomförandeplan. * Leda/delta i olika typer av samtal med ungdomarna, exempelvis stödjande och motiverande samtal. * Föra journal och skriva månadsrapporter till socialtjänsten. * Samarbete och samverkan med god man, särskilt förordnad vårdnadshavare, socialtjänst, skola, föreningsliv, sjukvård och Integrationsservice. * Den dagliga skötseln av boendet. Kvalifikationer * Minst ettårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete. * B-körkort är ett krav. * Högskoleutbildning är önskvärt. Att arbeta som vägledare är ett komplext arbete som kräver många kompetenser. Vi ser gärna att Du har: * Erfarenhet/kunskap om människor som varit med om kriser och trauman. * Erfarenhet av pedagogiskt och strukturerat arbete med ungdomar. * God förmåga att skapa relationer. * God förmåga till både muntlig och skriftlig kommunikation. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Vägledare Ung integration jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vägledare Ung integration

Lärare So åk 6-9 Parkskolan
Parkskolan är en 6-9 skola i centrala Östersund med ca 240 elever. Skolans ledord är Trygghet, peak your performance och IT. Skolans elever finns i två arbetslag. Arbetsuppgifter Undervisning so i åk 6-9 på Parkskolan. Handledarskap ingår i tjänsten. Kvalifikationer Behörighet samt god kompetens att undervisa i so och gärna med goda erfarenheter av att undervisa elever i berörda årskurser. Vana och kompetens att samarbeta med kollegor för att utveckla skolans inkluderande och kompensatoriska arbetsformer. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare So åk 6-9 Parkskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare So åk 6-9 Parkskolan

Lärare spanska åk 6-9 Parkskolan
75% höstterminen 2013 alternativt läsåret 2013-2014. Eventuell tillsvidaretjänst kan vara möjlig. Möjlighet att komplettera med annat ämne beroende på behörighet och kompetens. Parkskolan är en 6-9 skola i centrala Östersund med ca 240 elever. Skolans ledord är Trygghet, peak your performance och IT. Skolans elever finns i två arbetslag. Arbetsuppgifter Undervisning i spanska i åk 6-9 på Parkskolan. Handledarskap ingår i tjänsten. Möjlighet kan finnas att komplettera med annat ämne beroende på behörighet och kompetens. Kvalifikationer Behörighet samt god kompetens att undervisa i spanska och gärna med goda erfarenheter av att undervisa elever i berörda årskurser. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare spanska åk 6-9 Parkskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare spanska åk 6-9 Parkskolan

Fritidspedagog/Lärare Treälvsskolan
Treälvsskolan är en F-9 skola i Lit och har ungefär 335 elever. Vi arbetar med följande organisation till hösten: förskoleklass, 1-3, 4, 5, 6, 7, 8 samt årskurs 9. Arbetsuppgifter Fritidspedagog/Lärare i ett åldersintegrerat arbetslag F-3. Vi söker en fritidspedagog/lärare som vill arbeta mot högre måluppfyllelse i tidig ålder och högre meritvärden. I tjänsten ingår arbete både i skola och fritidshem. Kvalifikationer Fritidspedagog/1-7 lärare eller motsvarande. Vi ser gärna behörighet i läs- och skrivinlärning, matematik och eventuella andra ämnen. Stor kunskap om barn och inlärningsprocessen. Gott förhållningssätt till barn. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog/Lärare Treälvsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog/Lärare Treälvsskolan

Förskollärare Mjölnargränds förskola
Mjölnargränds förskola tillhör enheten Lugnvik. På förskolan finns tre avdelningar. Arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter som förskollärare. Förskolläraren arbetar i ett arbetslag med två förskollärare och en barnskötare. Kvalifikationer Förskollärarexamen eller likvärdig utbildning. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare Mjölnargränds förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare Mjölnargränds förskola

Klasslärare åk 4 Lugnviksskolan
Lugnviksskolan är en F-9 skola med ca 280 elever. Skolan ligger tre kilometer från Östersunds centrum med närhet till skog och sjö. Det finns bra bussförbindelser samt cykelvägar. I enheten ingår grundskola med tillhörande fritidshem, grundsärskolans senaredel och två förskolor. Skolans vision är " Lust att lära - möjlighet att lyckas i och utanför skolan". Eleverna möter engagerade pedagoger och en lugn och trygg miljö. Arbetsuppgifter Klassundervisning i åk 4 samt resurslärare i åk 4-5. Handledaransvar med utvecklingssamtal. Tjänsten kan ev utökas med undervisning i åk 6-9. Kvalifikationer Lärare 4-9 inriktning Ma/No eller Sv/So, alternativt lärare 1-7. Beroende på ämnesbehörighet kan tjänsten komma att förändras. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Klasslärare åk 4 Lugnviksskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Klasslärare åk 4 Lugnviksskolan

Integrationshandläggare
Visstidsanställning ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde 19 augusti 2013 eller efter överenskommelse. Östersunds kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen via Migrationsverket om ett mottagande av nyanlända flyktingar. Med anledning av kommunens utökade flyktingmottagande och pågående utveckling inom verksamheten söker vi nu en integrationshandläggare till kommunens enhet för flyktingmottagande och integration, Integrationsservice. Integrationsservice ingår i Område Integration som är organiserat inom Socialförvaltningen. I teamet arbetar idag elva personer, bestående av verksamhetsledning, integrationshandläggare, integrationsassistenter, administration, samordnare och receptionist. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta administrativt men även praktiskt med att förbereda för och ta emot nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att ge stöd och råd under den första tiden i kommunen samt myndighetsutövning i enlighet med lagar och förordningar som styr flyktingmottagandet, med handläggning och beslut om försörjningsstöd. I rollen ingår också samverkan internt inom kommunen samt med övriga berörda myndigheter och organisationer i syfte att underlätta etableringen av nyanlända i samhället. Under hösten kommer ett särskilt fokus läggas på att utveckla stödet för ungdomarna i målgruppen. Kvalifikationer Vi söker dig som har socionom-/beteendevetareexamen eller annan samhällsvetenskaplig högskoleutbildning. Akademisk examen är ett krav, likaså körkort. Meriterande är om du har arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet. Tjänsten kräver ett mycket stort mått av flexibilitet, förmåga till helhetssyn och god samarbetsförmåga likväl som förmåga att arbeta självständigt. Du har hög ansvarsmedvetenhet, uttrycker dig korrekt i tal och skrift samt har ett strukturerat arbetssätt med vana från dokumentation. Med anledning av pågående utvecklingsarbete inom området ser vi gärna att du är kreativ och utvecklingsinriktad samt har god samordningsförmåga. Du visar intresse för och har kunskap om målgruppen samt om migration. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Integrationshandläggare jobb, Integrationshandläggare Östersund, Integrationshandläggare ÖSTERSUNDS KOMMUN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Integrationshandläggare

Lärare i musik 4-9 Lugnviksskolan
Lugnviksskolan är en F-9 skola med ca 280 elever. Skolan ligger tre kilometer från Östersunds centrum med närhet till skog och sjö. Bra bussförbindelser samt cykelvägar. I enheten ingår grundskola med tillhörande fritidshem, grundsärskola senaredelen och två förskolor. Skolans vision är " Lust att lära - möjlighet att lyckas i och utanför skolan". Eleverna möter engagerade pedagoger och en lugn och trygg miljö. Arbetsuppgifter Som lärare i musik arbetar du i åk 4-9, ingår i ett arbetslag och har handledaransvar för en elevgrupp i åk 8. Kvalifikationer Behörig lärare i musik. Erfarenhet av handledarskap och att undervisa i aktuella åldersgrupper är meriterande. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 06-07
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i musik 4-9 Lugnviksskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i musik 4-9 Lugnviksskolan

Lärare So åk 6-9 Kastalskolan
Kastalskolan är en 6-9 skola med 3 paralleller och en uttalad friluftsprofil. Just nu är vår utmaning bland annat att detta på ett tydligare sätt skall synas i hela skolan, både i lokaler och i undervisning. Arbetsuppgifter Lärare med därtill hörande uppgifter inklusive mentorskap. Kvalifikationer Lärarutbildning i ämnet. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-19
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare So åk 6-9 Kastalskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare So åk 6-9 Kastalskolan

Socionom Elevhälsan
Barn och utbildningsförvaltningen Östersunds kommun har en gemensam organisation för elevhälsostöd till skolorna, enheten Elevhälsan. Inom enheten arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, specialpedagoger och pedagoger med spetskompetens samt psykologer. Till enheten hör även sjukhusskolan. Elevhälsan arbetar tillsammans med hela kommunens skolor, fristående grundskolor, Gymnasieförbundet (JGY) samt delvis fristående gymnasieskolor. Vi söker dig som är socionom för arbete i skolan. Socionomen/skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn på eleven i dess sammanhang, skola, hem och fritid. Vilket innebär att vi: - arbetar med olika stödinsatser för elever och föräldrar t.ex. krissamtal, gruppsamtal, konflikthantering/relationsbearbetning mellan elever, elevgrupper, skolpersonal och föräldrar. - stöder och handleder arbetslag och enskild personal. - medverkar i utvecklingsarbeten runt skolans förebyggande arbete. Erfarenhet är meriterande men vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet vad gäller helhetssyn, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. För att få jämnare könsfördelning i vår enhet ser vi gärna manliga sökande. För tjänsten kan det vara aktuellt med körkort och tillgång till egen bil. Nu har Du chansen att arbeta som skolkurator i en väl fungerande organisation med engagerade kollegor i ett positivt arbetsklimat! Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 07-26
Sök fler jobb liknande: lediga Socionom Elevhälsan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socionom Elevhälsan

Fritidspedagog till Mimergården
Mimergården är en F-5 skola belägen i Torvalla , Östersund. Skolan har ca 160 elever. Vi organiserar ett fritidshem som fördelas på två avdelningar. Totalt har vi ca 100 barn inskrivna i fritidsverksamheten. På Mimergården pågår ett större skolutvecklingsprojekt "Världens bästa regionala utbildningssystem" i samarbete med Mittuniversitetet. Arbetsuppgifter Arbete som fritidspedagog inom fritishemsverksamheten samt som resursstöd i skolans undervisning under skoltid. Kvalifikationer Fritidspedagogutbildning. Tillsvidare på heltid med tillträde aug/sep 2013 eller enligt överenskommelse. Kontaktpersoner Lars-Ivar Hansson, rektor 063-14 41 42, 070-274 73 34 Fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel 063-14 30 00 Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog till Mimergården jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog till Mimergården

Lärare i svenska som andra språk
Allmän visstidsanställning (75-100%) läsåret 2013/14, möjlighet till förlängning finns. Tillträde aug/sep 2013 eller enligt överenskommelse. Mimergården är en F-5 skola belägen i Torvalla, Östersund. Skolan har ca 160 elever. ca 1/3 av eleverna har annat modersmål än svenska och läser svenska som andraspråk. I vår organisation har vi därför två lärartjänster som i huvudsak undervisar inom ämnet svenska som andraspråk. På Mimergården pågår ett större skolutvecklingsprojekt "Världens bästa regionala utbildningssystem" i samarbete med Mittuniversitetet. Arbetsuppgifter Undervisning i Svenska som andraspråk i årskurserna 1-5. Undervisning som resursstöd i klass kan också bli aktuellt på en del av tjänsten. Kvalifikationer Lärarutbildning med behörighet att undervisa i svenska som andra språk. Fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel 063-14 30 00 Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i svenska som andra språk jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i svenska som andra språk

Lärare Spanska Kastal-/Torvallaskolan
Kastalskolan är en 6-9-skola med 3 paralleller och en uttalad friluftsprofil. Just nu är vår utmaning bland annat att detta på ett tydligare sätt skall synas i hela skolan, både i lokaler och i undervisning. Torvallaskolan är även detta en 6-9 skola belägen något närmare Östersund. Tjänsten innehåller undervisning i spanska i 4 årskurser på båda skolorna fördelat på 2,5 dagar på varje skola. Arbetsuppgifter Lärare med därtill hörande uppgifter. Kvalifikationer Lärarutbildning i ämnet. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Spanska Kastal-/Torvallaskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Spanska Kastal-/Torvallaskolan

Fritidspedagog/Lärare till Ångsta skola
Till Ångsta skola söker vi en fritidspedagog/lärare på heltid. Ångsta är en by som ligger vid Locknesjön, cirka 5 kilometer söder om Brunflo och ca 2 mil söder om Östersund. Skolan är en F-5 skola med 70 elever. Arbetsuppgifter Vi söker en fritidspedagog eller lärare där du kommer arbeta i ett arbetslag med andra erfarna pedagoger. I arbetet med fritidshemmet delar du ansvaret för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet kring barns utveckling, lärande och inflytande. Du ska med ett gott bemötande verka för förtroendefulla relationer till barn, föräldrar och arbetskamrater. I tjänsten ingår öppningar och stängningar. Under skoltid kommer du arbeta mot åk 4-5 som resurspedagog. Kvalifikationer Fritidspedagog/tidigarelärare eller motsvarande. Vi ser gärna behörighet i musik och/eller idrott. Du är positiv, flexibel, har ett gott bemötande och en elevsynsyn som överensstämmer med läroplanens värdegrundsintentioner. Du ska kunna arbeta både självständigt och i arbetslag, vara en inspirationskälla i arbetet med eleverna och en drivkraft i fritidshemmets/skolans utveckling samt bra på att dokumentera, analysera och följa upp. Du har förmåga att tillsammans med dina arbetskamrater utveckla arbetssätt och metoder för ett målinriktat arbete. Fackliga representanter nås via kommunens växel 063-14 30 00 Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog/Lärare till Ångsta skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog/Lärare till Ångsta skola

IT/e-samordnare
Är du en IT-samordnare utöver det vanliga? Vill du vara med och driva förvaltningens IT-arbete i enlighet med kommunens strategi för e-samhället? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker en IT/e-samordnare som inte ser världen i ettor och nollor. Vi söker en serviceinriktad person som gillar att se medborgarnyttan med IT och e-samhället. En teknisk, operativ och framåtlutad kollega som älskar alla utmaningar. Socialförvaltningen har cirka 230 medarbetare som ansvarar för verksamheter och myndighetsutövning som ger stöd till enskilda och familjer. Det innefattar både ekonomiskt bistånd, integrationsfrågor, missbruksrelaterade ärenden samt personer som far illa. Du ingår i Staben tillsammans med 9 andra medarbetare som bland annat ansvarar för service till förvaltningen och socialnämnden, tillståndsfrågor, utvecklings- och kvalitetsarbete, IT-frågor och drogförebyggande arbete. Biträdande förvaltningschef är ansvarig för Staben. Arbetsuppgifter I nära samarbete med systemförvaltare, är du ansvarig för förvaltningens IT-frågor och framtidens e-strategiska frågor. Det innebär bland annat att du bidrar till helhetslösningar och föreslår förändringar och utvecklingsmöjligheter, samarbetar med kommunens IT-enhet, har leverantörskontakter och utbildar förvaltningens medarbetare. I arbetet ingår viss ekonomisk redovisning, framtagande av statistik och medverkan i budgetprocessen. Kvalifikationer Vi söker dig som har akademisk examen som bedöms lämplig av arbetsgivaren. Du har dokumenterad kompetens inom IT-området och vana och intresse av att jobba med redovisningsekonomi och statistik. Du är målinriktad, strukturerad, har helhetssyn och är tydlig i ditt sätt att kommunicera. Att kunna bygga relationer, inspirera och skapa förtroende är förutsättningar i arbetet. Vana av att driva förändringsarbete är meriterande. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga IT/e-samordnare jobb, IT/e-samordnare Östersund, IT/e-samordnare ÖSTERSUNDS KOMMUN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT/e-samordnare

Lärare i grundskolans tidigare år
Tavelbäcksskolan är en skola i Östersund med elever i årskurserna F-5. Upptagningsområdet är framförallt elever från Odensala. Utvecklingsarbete sker kontinuerligt tillsammans med kollegor i det aktuella arbetslaget. Arbetsuppgifter Klasslärare i åk 2. Klassföreståndaransvar med utvecklingssamtal. Kvalifikationer Lärarutbildning med behörighet att undervisa i de tidigare åren. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet. Du har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel, vågar prova nya arbetssätt och har god förmåga att samarbeta. Fackliga representanter nås via kommunens växel 063-14 30 00 Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i spanska åk 6-9 Treälvsskolan
Treälvsskolan är en F-9 skola i Lit och har ungefär 335 elever. Vi arbetar med följande organisation till hösten: förskoleklass, åk 1-3, 4, 5, 6, 7, 8 samt åk 9. Arbetsuppgifter Undervisning i spanska samt ev mentor. Vi söker en lärare som vill arbeta med fokus på att öka måluppfyllelsen i tidig ålder och höjt meritvärde med undervisning i ovanstående ämnen ev. ytterligare ämnen kan tillkomma. Kvalifikationer Behörighet samt god kompetens att undervisa i spanska. Stor kunskap om barn och inlärningsprocessen. Gott förhållningssätt till barn och ungdomar. Vilja att samarbeta med övriga lärare i ett arbetslag. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-10
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i spanska åk 6-9 Treälvsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i spanska åk 6-9 Treälvsskolan

Förskollärare till Ope förskola
Ope förskola består av förskoleavdelningarna Lönneberga och Junibacken med sammanlagt 35 barn. Förskolan ligger fint placerad i en lantlig miljö. Fr.om hösten 2013 hör Ope förskola till Kronan och Kärvens förskolor i Ängsmon, Torvalla, vilka vi har ett nära samarbete med. Vi har även samarbete med Ope Skola som ligger i samma lokaler/område. Arbetsuppgifter Du ska ingå i ett arbetslag på förskolan och arbeta med barn i ålder 1-5 år. Du ska ha lätt för att samarbeta med kollegor, barn och föräldrar. Ett krav är att du är förtrogen med förskolans styrdokument och har förmåga att omsätta dem i praktiken. Kvalifikationer Förskollärarutbildning alt. lärare med behörighet att arbeta i förskola. Vi värdesätter och strävar efter att tillsätta tjänsterna med utbildade förskollärare, obehöriga erbjuds tidsbegränsad anställning. Fackliga representanter nås via kommunens växel 063-14 30 00 Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Ope förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Ope förskola

Lärare i No och ev. Ma åk 4-6 till Treälvsskolan
Treälvsskolan är en F-9 skola i Lit och har ungefär 335 elever. Vi arbetar med följande organisation till hösten: förskoleklass, åk 1-3, 4, 5, 6, 7, 8 samt åk 9. Arbetsuppgifter Undervisning i No och ev. ma samt mentorsskap. Vi söker en lärare som vill arbeta med fokus på att öka måluppfyllelsen i tidig ålder och höjt meritvärde med undervisning i ovanstående ämnen ev. ytterligare ämnen kan tillkomma. Kvalifikationer -Behörighet samt god kompetens att undervisa i ovanstående ämnen -Stor kunskap om barn och inlärningsprocessen -Gott förhållningssätt till barn- och ungdomar -Vilja att samarbeta med övriga lärare i ett arbetslag Facklig företrädare nås via Kommunens vxl. 063-14 30 00 Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i No och ev. Ma åk 4-6 till Treälvsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i No och ev. Ma åk 4-6 till Treälvsskolan

Förskollärare till Lövsta förskola
Frösöns förskolor består av tio förskolor, dagbarnvårdare och Öppen förskola. Vi har under föregående verksamhetsår arbetat med implementeringen av våra nya styrdokument och prioriterat vårt systematiska kvalitetsarbete. Under kommande år fortsätter vi arbetet och fokuserar på värdegrund och likabehandling i teori och praktik. Förskolecheferna leder utvecklingen gemensamt inom området och i nära samarbete med verksamheten. Arbetsuppgifter Du ska ingå i ett arbetslag med 6 pedagoger och 36 barn i ålder 1-5 år. Du ska ha lätt för att samarbeta med kollegor, barn och föräldrar. Ett krav är att du är förtrogen med förskolans styrdokument och har förmåga att omsätta dem i praktiken. Kvalifikationer Förskollärarutbildning Vi värdesätter och strävar efter att tillsätta tjänsterna med utbildade förskollärare, obehöriga erbjuds tidsbegränsad anställning. Fackliga representanter nås via kommunens växel 063-14 30 00 Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Lövsta förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Lövsta förskola

Korttidsvikarier Vallaskolan
Vallaskolan är en F-9 skola på Frösön med ca 530 elever. Skolan ligger vackert i närheten av Storsjön med storslagen utsikt mot fjällvärlden. Skolans vision är "Lust att lära - möjlighet att lyckas i och utanför skolan". Vallaskolans prioriterade mål framåt är Livslångt lärande och växande och Elevinflytande. Utöver dessa målområden pågår också ett arbete att profilera skolan mot friluftsliv. En profilplan från åk F-9 har utarbetats. Skolan jobbar ständigt hårt med värdegrundsarbete för att alla skall trivas och må bra på skolan. Arbetsuppgifter Vikariera som lärare eller fritidspedagog i klasser och fritidshem. Kvalifikationer Helst utbildning på högskola eller universitet. Arbetslivserfarenhet från skola och skolbarnomsorg. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-18
Sök fler jobb liknande: lediga Korttidsvikarier Vallaskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Korttidsvikarier Vallaskolan

Lärare i åk 5 till Fagervallsskolan
Fagervallsskolan är en F-5 skola på söder med ca 130 elever. Skolan har även en förberedelseklass för elever som nyligen anlänt till Sverige. Under läsåret 13-14 kommer verksamheten att utökas till två förberedelseklasser. Vi arbetar tillsammans för att utveckla skolan som helhet men även inom varje ämne sker utvecklande arbeten. Vi har precis avslutat en omfattande renovering av skolan vilket gör att du kommer att ha tillgång till en modern och inspirerande lärmiljö. Om du vill vara delaktig i en spännande utvecklingsfas så har du möjligheten att följa med på vår gemensamma utvecklingsresa, där dina tankar och idéer är viktiga för oss. Arbetsuppgifter Pedagogiskt arbete i årskurs 5. Vi ser att du har en väl genomarbetad pedagogiskgrundsyn och att du gärna samverkar med andra pedagoger. Du samverkar med vårdnadshavare, elevhälsoteamet samt övriga nödvändiga interna och externa parter, i syfte att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och vid behov åtgärdande. Kvalifikationer För tjänsten föreskriven utbildning. Fackliga representanter nås via kommunens växel 063-14 30 00.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i åk 5 till Fagervallsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i åk 5 till Fagervallsskolan

Lärare i svenska som andraspråk
Fagervallsskolan är en F-5 skola på söder med ca 130 elever. Skolan har även en förberedelseklass för elever som nyligen anlänt till Sverige. Under läsåret 13-14 kommer verksamheten att utökas till två förberedelseklasser. Vi söker därför en medarbatare för tjänstgörning under läsåret. Om beslutet ändras och verksamheten permanentas kan tjänsten övergå till tillsvidare. Vi arbetar tillsammans för att utveckla skolan som helhet men även inom varje ämne sker utvecklande arbeten. Vi har precis avslutat en omfattande renovering av skolan vilket gör att du kommer att ha tillgång till en modern och inspirerande lärmiljö. Om du vill vara delaktig i en spännande utvecklingsfas så har du möjligheten att följa med på vår gemensamma utvecklingsresa, där dina tankar och idéer är viktiga för oss. Arbetsuppgifter edagogiskt arbete i Förberedelseklassens arbetslag tillsammans med tre andra pedagoger och studiehandledare. Du har en väl genomarbetad pedagogiskgrundsyn och att du gärna samverkar med andra pedagoger. Du samverkar med vårdnadshavare, elevhälsoteamet samt övriga nödvändiga interna och externa parter, i syfte att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och vid behov åtgärdande. Kvalifikationer För tjänsten föreskriven utbildning, tidigare arbete med nyanlända är meriterande. Fackliga representanter nås via kommunens växel 063-14 30 00. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i svenska som andraspråk jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i svenska som andraspråk

Bibliotekarie
Östersunds bibliotek är ett modernt bibliotek med automatiserad utlåning/återlämning och ingår i BibliotekMitt.se, den gemensamma webbplatsen för länets kommunbibliotek. Östersunds bibliotek befinner sig i ett utvecklingsskede och vi söker nu en vikarie till våra bibliotek. Biblioteket finns organisatoriskt i barn- och utbildningsförvaltningen, Östersunds kommun. Biblioteksorganisationen omfattar huvudbibliotek, två områdesbibliotek, biblioteksbuss och skolbibliotekscentral. Besök gärna vår hemsida BibliotekMitt.se Arbetsuppgifter Informationstjänstgöring på huvudbiblioteket, arbete på integrerat områdesbibliotek med fokus på läsfrämjande verksamhet, arbete i team samt övriga förekommande bibliotekarieuppgifter. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Kvalifikationer Examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga Bibliotekarie jobb, Bibliotekarie Östersund, Bibliotekarie ÖSTERSUNDS KOMMUN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bibliotekarie

Fritidspedagog/Lärare Treälvsskolan
Vikariat 40-60% läsåret 2013/2014. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. I tjänsten ingår arbete både i skola och fritidshem. Semestertjänst. Treälvsskolan är en F-9 skola i Lit och har ungefär 335 elever. Vi arbetar med följande organisation till hösten: förskoleklass, 1-3, 4, 5, 6, 7, 8 samt årskurs 9. Arbetsuppgifter Fritidspedagog/lärare i ett åldersintegrerat arbetslag F-3. Vi söker en Fritidspedagog/lärare som vill arbeta mot ökad måluppfyllelse i tidig ålder och högre meritvärden. Denna tjänst är en kombinationstjänst mellan skola och fritidshemmet. Kvalifikationer * Fritidspedagog/1-7 lärare eller motsvarande * Stor kunskap om barn och inlärningsprocessen * Gott förhållningssätt till barn Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Företag: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Ort: Östersund
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog/Lärare Treälvsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog/Lärare Treälvsskolan


Sök lediga jobb ÖSTERSUNDS KOMMUN

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se