Biträdande prefekt jobb - lediga jobb

Biträdande prefekt jobb Biträdande prefekt jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Biträdande prefekt. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Biträdande prefekt. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

  1. Biträdande prefekt- Stockholm

  2. Biträdande prefekt med verkstadsansvar- Stockholm

  3. Biträdande prefekt vid institutionen för individ och samhälle- Trollhättan


Mer beskrivning

Biträdande prefekt
Anställningen som biträdande prefekt är placerad vid Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst (DKK), en av tre institutioner vid Konstfack som erbjuder utbildningar på kandidat- och master nivå. Här kommer du att vara delaktig i att driva utvecklingen inom våra utbildningsområden tillsammans med lärare och ledning. På DKK verkar idag ett 60-tal lärare och ca 300 studenter. Den biträdande prefekten är en chefstjänst och du kommer att ha ca 20 underställda lärare. Förutom daglig ledning av personal, utvecklingssamtal och lönesamtal ingår även kurs- och schemahantering. Du kommer att arbeta nära prefekten och lärarna på institutionen. I anställningen ligger ett särskilt uppdrag att driva likabehandlingsfrågor och breddad rekrytering. Arbetet innebär också nära samarbete med skolans centrala administration. Vårt mål är en jämställd arbetsplats med lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetet för alla anställda samt hög kvalitet i verksamheten. Arbetsuppgifterna består i att; - Leda och fördela arbetet för framförallt adjunkter och icke programansvariga lektorer. - Delta i och ibland även ansvara för nyrekryteringar, introducera nyanställda etc. - Planera och utveckla institutionens kursadministration såsom schemaläggning, tjänstgöringsfördelning, samt hantering av kurser och utbildningsprogram. - Driva institutionens utveckling mot en ökad likabehandling och breddad rekrytering med hjälp av en utsedd arbetsgrupp och prefekten. - Delta i utvecklingen av våra utbildningsområden, hålla sig a jour med utvecklingen nationellt och internationellt samt delta i relevanta diskussioner och debatter som rör våra intresseområden. - Du är ställföreträdande till prefekten och kan komma att ersätta denne vid olika beslut. - Övrigt förekommande arbete på institutionen. Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. För att kunna komma ifråga för anställningen ska du ha en konstnärlig kompetens motsvarande minst lektorsnivå, vi ser gärna att du har en viss konstnärlig verksamhet vid sidan av anställningen. Erfarenhet som lärare på högskolenivå är önskvärt. Har du dessutom erfarenhet av forskning är det meriterande. Du har en social kompetens och intresse för människor och deras olika erfarenheter. Du har förmåga att se och ta vara på individens styrkor med fokus på verksamhetens behov. Självständighet, nyfikenhet och förmåga att ta egna initiativ är nödvändiga egenskaper för uppdraget. Du har förmåga att fatta beslut vara rak och tydlig. Vi tror även att du har lätt för att lära, är noggrann, har analytisk och pedagogisk förmåga, har lätt för att lösa uppgifter självständigt samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska eftersom skolan är en mycket internationell miljö med både studenter och lärare från hela världen medan myndighetsspråket är svenska. I rekryteringen av biträdande prefekt kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet och social kompetens. Välkommen med din elektroniska ansökan i form av ett personligt brev och din CV, märkt med diarienummer PER 2013/110 senast den 12/8. För uppgifter om behöriget att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet, läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb där du kan logga in med din e-postadress och ett lösenord för att söka anställningen. VI UNDANBER OSS ALLA ERBJUDANDEN OM ANNONSERINGS- OCH REKRYTERINGSHJÄLP I SAMBAND MED DENNA ANNONS.
Företag: KONSTFACK
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande prefekt jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande prefekt

Biträdande prefekt med verkstadsansvar
Konstfack söker biträdande prefekt med verkstadsansvar Anställningen som biträdande prefekt är placerad vid Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst (DKK), en av tre institutioner vid Konstfack som erbjuder utbildningar både på kandidat- och masternivå. Här kommer du att vara delaktig i att driva utvecklingen inom våra utbildningsområden tillsammans med lärare, tekniker och ledning. På DKK verkar idag ett 60-tal lärare och ca 300 studenter. Uppdraget är ett chefsuppdrag och du kommer att ha ca 15 underställda lärare och tekniker. Förutom daglig ledning av personal, utvecklingssamtal och lönesamtal ingår även verkstadsdrift och arbetsmiljöfrågor. Du kommer att arbeta nära prefekt, lärare och tekniker på institutionen. Arbetet innebär också nära samarbete med skolans centrala administration. Vårt mål är en jämställd arbetsplats med lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetet för alla anställda samt hög kvalitet i verksamheten. Arbetsuppgifterna består i att • Leda och fördela arbetet för framförallt verkstadsansvariga adjunkter och tekniker. • Delta i och ibland även ansvara för nyrekryteringar, introducera nyanställda etc. • Sammankalla och ansvara för verkstadsforum där frågor som rör institutionens verkstäder, verkstadskurser och arbetsmiljöfrågor drivs. Du är även representant i Konstfacks arbetsmiljökommitté. • Vara studenter och personal behjälplig med riskbedömningar, utveckling och uppföljning av rutiner som syftar till att säkra kvaliteten i utbildningen samt vår gemensamma arbetsmiljö. • Ansvara för skyddsronder, arbetsplatsbesök gällande arbetsmiljö etc. • Du är ställföreträdande till prefekten och kan komma att ersätta denne vid olika beslut. • Övrigt förekommande arbete på institutionen. Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. För att kunna komma ifråga för tjänsten ska du ha en konstnärlig kompetens motsvarande lektorsnivå. Erfarenhet som lärare på högskolenivå är önskvärt, gärna med placering i en verkstadsmiljö. Du har en social kompetens och intresse för människor och deras olika erfarenheter. Du har förmåga att se och ta vara på individens styrkor med fokus på verksamhetens behov. Självständighet, nyfikenhet och förmåga att ta egna initiativ är nödvändiga egenskaper för uppdraget. Du har förmåga att fatta beslut och rak och tydlig. Vi tror även att du har lätt för att lära, är noggrann, har analytisk och pedagogisk förmåga, har lätt för att lösa uppgifter självständigt samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska eftersom skolan är en mycket internationell miljö med både studenter och lärare från hela världen. I rekryteringen av biträdande prefekt kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet och social kompetens. Behörighet Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som har - visat pedagogisk skicklighet, - avlagt konstnärlig doktorsexamen eller har visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänvisning till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap. 4 § pkt 2), - särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning), - högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen senast inom två år från det att anställningen påbörjats. (Konstfacks anställningsordning). Anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning på 80-100% och inleds med 6 månaders provanställning. Om lektors/professorsprövning från högskola/universitet saknas, kommer en sådan att genomföras i ett senare skede i rekryteringsprocessen. Tillträde snarast. Mer information Om du vill veta mer om anställningen kontakta Helena Söderberg, prefekt, tel. 08-450 42 47 eller Petra Pilgelt, personalchef, tel. 08-450 41 11. Fackliga kontaktpersoner nås genom Konstfacks växel tel. 08-450 41 00. Ansökan Välkommen med din elektroniska ansökan i form av ett personligt brev och din CV, märkt med diarienummer PER 2013/109 senast den 19 juli 2013. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb där du kan logga in med din e-postadress och ett lösenord för att söka anställningen. VI UNDANBER OSS ALLA ERBJUDANDEN OM ANNONSERINGS- OCH REKRYTERINGSHJÄLP I SAMBAND MED DENNA ANNONS.
Företag: Konstfack
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande prefekt med verkstadsansvar jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande prefekt med verkstadsansvar

Biträdande prefekt vid institutionen för individ och samhälle
Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden. Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Högskolan Väst och Institutionen för individ och samhälle söker nu en biträdande prefekt Institutionen för individ och samhälle, med ca 140 anställda, har utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och humaniora. Institutionen har flera samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga program såsom Personalvetarprogrammet, Socialpedagogiska programmet och ett flertal lärarprogram. Placerad vid institutionen finns också forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot AIL samt den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön. Uppdraget Som biträdande prefekt stödjer du prefekten i diverse verksamhets- och utvecklingsfrågor på institutionen. Vilka frågor som blir aktuella bestäms i samråd med prefekt utifrån dina tidigare erfarenheter och kompetensområden. Den biträdande prefekten förväntas också, vid behov, stödja avdelningarnas arbete, och kan vid avdelningschefers frånvaro ersätta dessa under kortare perioder. Uppdraget kan exempelvis innebära att: - ansvara för utrednings- och beslutstödsunderlag, rörande exempelvis ekonomi, verksamhetsutveckling, arbetsmiljöfrågor etc. - arbeta for att utveckla institutionens utbildnings-, forsknings- och uppdragsverksamhet - samverka med omgivande samhälle och att informera om verksamheten. - leda och utveckla institutionens kvalitetsarbete - hantera studentärenden/studentfrågor  Det finns goda möjligheter att fortsätta utvecklas inom sin egen profession då förväntan på rollen som biträdande prefekt inte beräknas uppgå till heltid. Omfattningen av uppdraget bestäms i samråd med närmsta chef. Kvalifikationer och bedömningsgrunder:  Du behöver vara intresserad av att arbeta strategiskt och processinriktat med utvecklingsfrågor. Samarbete och samverkan internt och externt är betydelsefullt för institutionen och det är därför önskvärt att du genom öppenhet och dialog kan skapa förtroendefulla relationer med kollegor, högskolans chefer, studenter samt externa samarbetspartners. Ditt chefskap ska präglas av engagemang både för verksamhetens frågor och för dina kollegors utveckling och arbetsmiljö, liksom för en inkluderande miljö. Du bör ha hög arbetskapacitet, men också förmåga att avgränsa och prioritera. Meriterande är dokumenterad ledarerfarenhet samt erfarenhet av arbete inom högskolesektorn, liksom god kunskap om utbildningens och forskningens villkor och förutsättningar. Du bör också vara disputerad inom ett för institutionen relevant område.  Du talar, skriver och förstår svenska och engelska obehindrat. Vi ser att du är en person med energi och handlingskraft som kan bidra till institutionen och högskolans fortsatta utveckling. Du är trygg i ditt ledarskap, prestigelös och relationsskapande. Du har ett tydligt ledarskap som visar mod och kraft att genomföra beslut och driva förändringsarbete. Att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv och strategiskt tänkande är något som du behärskar väl. Tillträde: enligt överenskommelse. Övrigt: Uppdraget som biträdande prefekt är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och förenas med en läraranställning, tillsvidare på Högskolan Väst. Upplysningar: För mer information kontakta prefekt Lena Sjöberg 0520-22 37 24, 0721-600116   Ansökan senast 2018-10-07
Företag: Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle
Ort: Trollhättan
Publicerad : 09-06
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande prefekt vid institutionen för individ och samhälle jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande prefekt vid institutionen för individ och samhälle


Sök lediga jobb Biträdande prefekt

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se