Blekinge län jobb - lediga jobb

Blekinge län jobb Blekinge län jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Blekinge län. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Blekinge län. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Handläggare för planering inför klimatförändringar- Karlskrona

 2. Länsarkitekt- Karlskrona

 3. Arkeolog- Karlskrona

 4. Miljöskyddshandläggare- Karlskrona

 5. Frilandstolkar sökes till Blekinge län- Karlskrona

 6. Bebyggelseantikvarie- Karlskrona

 7. Limnolog- Karlskrona

 8. Planarkitekt- Karlskrona

 9. Etableringslots/Utbildare i Blekinge Län- Ronneby

 10. Homeparty Säljare Blekinge Län- Ospecificerad arbetsort

 11. Länssamordnare i ANDT-prevention- Karlskrona

 12. Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor- Karlskrona

 13. Miljöhandläggare- Karlskrona

 14. Bebyggelseantikvarie- Karlskrona

 15. Arkeolog- Karlskrona

 16. Arkivarie- Karlskrona

 17. Servicetekniker till Ömangruppen, Blekinge län- Karlskrona

 18. Ekonomichef- Karlskrona

 19. Bredbandskoordinator- Karlskrona

 20. Djurskyddsinspektör- Karlskrona

 21. Natur- och vattenhandläggare- Karlskrona

 22. Bebyggelseantikvarie- Karlskrona

 23. Dokumentcontroller- Karlskrona

 24. Jurist- Karlskrona

 25. Handläggare till Landsbygdsprogrammet- Karlskrona

 26. Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län- Malmö

 27. Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län- Karlshamn

 28. Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län- Malmö

 29. Krisberedskapssamordnare- Karlskrona

 30. Jakthandläggare- Karlskrona

 31. Avdelningschef för service och stöd- Karlskrona

 32. Miljöhandläggare- Karlskrona

 33. Djurskyddshandläggare- Karlskrona

 34. Avdelningschef för Rätts och djurskydd/Chefsjurist- Karlskrona

 35. Naturvårdshandläggare- Karlskrona

 36. 1-2 biologer- Karlskrona

 37. Djurskyddshandläggare- Karlskrona

 38. Projektledare inom ANDT- Karlskrona

 39. Projektledare tobaksförebyggande arbete- Karlskrona

 40. Kvalificerad jurist- Karlskrona


Mer beskrivning

Handläggare för planering inför klimatförändringar
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en teknisk högskola med inrikt-ning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen i Blekinge har regeringens uppdrag att samordna arbetet i länet med anpassningen till ett förändrat klimat, samla och sprida kunskap om konsekvenser och åtgärder och att stödja länets aktörer med beslutsunderlag. Du kommer huvudsakligen att delta i arbetet med följande uppgifter: - Sammanställa, redovisa och göra jämförelser av det klimatanpassningsarbete som sker på lokal nivå - Utarbeta en regional handlingsplan för klimatanpassning i samråd med berörda aktörer - Granska kommunala detaljplaner så att behoven av anpassning till förändrat klimat tillgodoses KVALIFIKATIONER Du ska ha natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå gärna med inriktning mot klimatanpassning. Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt och på eget initiativ kunna driva arbetet framåt. Erfarenhet av att driva projekt eller processer är viktigt. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Tidigare erfarenheter från arbete med klimatanpassning, samhällsplanering, riskhanteringsfrågor och/eller översvämningsproblematik är meriterande. Det är också en fördel med kunskaper och erfarenhet av arbete med GIS.
Företag: *Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare för planering inför klimatförändringar jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare för planering inför klimatförändringar

Länsarkitekt
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Inom området samhällsplanering och boende har länsstyrelsen i uppgift att arbeta för en god bebyggd miljö. Det gör vi i samverkan med övriga verksamheter inom länsstyrelsen och tillsammans med kommuner och andra myndigheter. Länsstyrelsen söker en länsarkitekt och i arbetsuppgifterna ingår att: - Samverka med kommunerna i den fysiska planeringen och bereda och besluta i bl.a ärenden rörande detaljplaner och översiktsplaner. Arbetet omfattar också att samordna statliga intressen och ge råd och stöd till kommunerna i planeringen samt att bevaka vissa statliga intressen - Bereda och besluta i ärenden rörande andra förändringar i mark- och vattenanvändningen bl.a. infrastrukturplaner, fastighetsbildning och elkoncessioner - Handlägga och medverka i överklaganden enligt plan- och bygglagen - Utveckla det regionala planeringsunderlaget bl.a. avseende riksintressen - Genomföra regeringsuppdrag inom sakområdet och medverka i utredningar och projekt i samverkan med övriga länsstyrelser och andra aktörer - Arbeta med tillsyn och tillsynsvägledning inom plan- och byggområdet - Följa upp och utvärdera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen - Arbeta för en hållbar bostadsförsörjning i länet genom att stötta kommunerna i deras bostadsförsörjningsplanering och följa upp situationen i länet - Handlägga och fatta beslut i ärenden rörande statliga stöd till bostadsbyggande, energi- och radonåtgärder - Ansvara för miljömålet ”God bebyggd miljö” - Representera Länsstyrelsen i Forum för hållbart samhällsbyggande KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är planeringsarkitekt, arkitekt eller har motsvarande utbildning, med erfarenhet från arbete inom kommunal eller statlig verksamhet. Du ska ha fördjupade kunskaper om plan- och bygglagen och gärna också om miljöbalken. Som person ska du kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och kunna driva arbetet och verksamheten framåt. Då arbetet innebär många interna och externa kontakter ställer det krav på att du är utåtriktad, har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer. Vårt tvärsektoriella arbetssätt ställer krav på din förmåga att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. God förmåga att skriva och formulera text och beslut på svenska är av stor vikt då det utgör en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Datorvana och B-körkort är ett krav. Vana vid arbete med GIS är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Länsarkitekt jobb, Länsarkitekt Karlskrona, Länsarkitekt Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Länsarkitekt

Arkeolog
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och lands-bygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen söker en arkeolog. Arbetsuppgifterna innefattar handläggning av ärenden rörande arkeologi, fornvård och kulturlandskap inklusive upphandling av uppdragsarkeologi. Arbetet innebär även handläggning av bidrag till kulturmiljövård, förvaltning av länets kulturreservat, visst projektarbete och deltagande i planärenden. Tjänsten innebär mycket kontakter både internt och externt, med kommuner, museum, företag, andra statliga myndigheter och privatpersoner. KVALIFIKATIONER Du ska ha en akademisk examen i arkeologi och ha erfarenhet av arkeologisk handläggning, gärna på en länsstyrelse. Arbetet förutsätter att du har tidigare erfarenhet av fältarbete inom uppdragsarkeologi samt god kunskap om kulturminneslagen. Det är även viktigt att ha kunskap om miljöbalken, bidragsförordningen och plan- och bygglagen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med kulturlandskapsfrågor. Du ska ha goda datakunskaper och erfarenhet av ArcGis och FMIS och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Kunskap och kännedom om Blekinge är meriterande. B-körkort är ett krav. Som person ska du ha en förmåga att kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och kunna driva arbetet framåt. Då arbetet innebär många både interna och externa kontakter ställer det krav på att du är utåtriktad, har god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa goda relationer.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 06-11
Sök fler jobb liknande: lediga Arkeolog jobb, Arkeolog Karlskrona, Arkeolog Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arkeolog

Miljöskyddshandläggare
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en teknisk högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Vill du ha ett jobb med ansvar? Vill du vara delaktig i arbetet för en hållbar utveckling? Vill du göra något viktigt för miljön? Sök då vår lediga anställning som miljöskyddshandläggare! Som miljöskyddshandläggare arbetar du huvudsakligen med ärendehandläggning inom ra-men för miljöbalken. Arbetsuppgifterna är självständiga, omväxlande, utvecklande och in-nebär många externa och interna kontakter. I uppgifterna ingår samråd inför tillståndsprövningar, yttranden i prövningsärenden, tillsynsvägledning till kommunerna samt egen tillsyn av större verksamheter i länet. Rådgivning, information och inte minst samverkan med olika branscher, länets invånare och kommunerna är också viktiga delar av arbetet. KVALIFIKATIONER Du bör vara civilingenjör eller ha en naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med inriktning mot t ex kemi, miljöteknik eller något likvärdigt. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga. Arbetsuppgifternas karaktär ställer höga krav på din förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och att på eget initiativ kunna driva arbetet framåt. Din sociala kompetens och förmåga att skapa goda relationer är viktig för att samverkan internt och med enskilda verksamhetsutövare, andra myndigheter, företag, kommuner och andra aktörer ska fungera bra. Goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att skriva och formulera text och beslut är av stor vikt då det utgör en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Du ska ha fördjupade kunskaper i tillämpningen av miljöbalken. Erfarenhet av myndighetsarbete är en stor fördel. B-körkort är ett krav.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöskyddshandläggare jobb, Miljöskyddshandläggare Karlskrona, Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöskyddshandläggare

Frilandstolkar sökes till Blekinge län
Transcom World Wide ingår i Kinnevikkoncernen och har 24000 anställda som levererar service till 29 länder. Transcom World Wide hanterar kundservice för konsumentintensiva företag inom en rad olika branscher - bl. Telekommunikation, resor- och hotellbranschen med bl.a. scandic kundtjänst samt finans- och energisektorn. Transcom AB är en av Borås Största arbetsgivare med 480 anställda. Transvoice förmedlar och administrerar tusentals tolk- och språktjänster per dag, till stat, kommun, myndigheter, förvaltningar samt privata företag och organisationer i hela Sverige. I vårt nätverk ingår ca 3.000 tolkar och översättare som representerar 206 språk och dialekter.  Vi levererar språktjänster dygnet runt, med målet att erbjuda marknadens bästa tillgänglighet och servicenivå. Tjänsterna omfattar alltifrån översättning på olika språk, uppdrag med kontakttolk eller telefontolk, till den unika tjänsten TolkDirekt. Är du tolk och önskar arbeta med kontakttolkningar , tveka inte att kontakta oss. Vi ser gärna att du har tolkutbildning men det är inget krav då vi även har interna utbildningar till dig som inte har utbildning.   Som tolk hos Tranvoice ska du kunna tolka mellan svenska och ett annat språk obehindrat. Du skall vara väl insatt i det andra språkets kultur, sociala koder och det är av stor vikt att du är punktlig och pålitlig. Just nu söker vi språktolkar i alla språk. Skicka dit CV till  blitolk@transcom.com
Företag: Transcom AB
Ort: Karlskrona
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Frilandstolkar sökes till Blekinge län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Frilandstolkar sökes till Blekinge län

Bebyggelseantikvarie
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske- och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en teknisk högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna består främst av ärendehandläggning rörande byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen enligt 3:e och 4:e kap. KML samt kulturreservatsärenden enligt Miljöbalken. Inom ramen för anställningen ingår också att hålla samman arbetet med världsarvet, delta i tvärsektoriella ärenden, främst planärenden, för att bland annat bevaka att riksintressena för kulturmiljö tillgodoses i den kommunala planeringen samt att delta i en del projektarbete. Handläggning av bidrag till kulturmiljövård enligt bidragsförordningen kan förekomma. Anställningen som bebyggelseantikvarie innebär många kontakter med kommuner, andra myndigheter, byggnadsminnesägare och kyrkliga församlingar. KVALIFIKATIONER Du ska en akademisk utbildning från bebyggelseantikvariskt program eller motsvarande. Anställningen kräver god kunskap om KML, Miljöbalken, PBL och bidragsförordningen. Erfarenhet av antikvarisk handläggning på en länsstyrelse ser vi som en stor fördel och är meriterande för anställningen. Även kunskaper i Arcmap är meriterande. Som person är du initiativrik, kan driva arbetet framåt, har en god organisations- och samarbetsförmåga samt är van att fatta självständiga beslut. Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Din sociala kompetens och förmåga att skapa goda relationer och vara en god representant för länsstyrelsen är viktig för att samverkan internt och externt ska fungera bra. B-körkort är ett krav. Kunskap om och erfarenhet av arbete inom Blekinge län är meriterande.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 09-16
Sök fler jobb liknande: lediga Bebyggelseantikvarie jobb, Bebyggelseantikvarie Karlskrona, Bebyggelseantikvarie Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bebyggelseantikvarie

Limnolog
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en teknisk högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen arbetar med vattenförvaltning utifrån den europeiska lagstiftning som trädde i kraft år 2000. Målet är att uppnå en god vattenstatus. Det innebär att både tillgång och kvaliteten på vatten ska vara god. Siktet är därför inställt på att så långt som möjligt vidta åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. Under 2014 kommer länsstyrelsen att arbeta med planering av åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten där det behövs. Vi kommer även att arbeta med revidering av den statusklassning som ligger till grund för detta arbete samt miljökvalitetsnormer för vatten. KVALIFIKATIONER Du ska ha högskoleutbildning med lämplig inriktning mot limnologi och/eller sötvattensekologi samt erfarenhet av arbete med geografiska informationssystem (GIS). Erfarenhet av databasarbete är meriterande. Arbetsuppgifternas karaktär ställer höga krav på din förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och på eget initiativ kunna driva arbetet framåt. Du ska ha god analytisk förmåga och ha lätt för att samarbeta med andra. God förmåga att föra fram ditt budskap på ett lättförståeligt sätt är viktigt. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 09-17
Sök fler jobb liknande: lediga Limnolog jobb, Limnolog Karlskrona, Limnolog Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Limnolog

Planarkitekt
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en teknisk högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Inom området samhällsplanering och boende har länsstyrelsen i uppgift att arbeta för en god bebyggd miljö. Det gör vi i samverkan med övriga verksamheter inom länsstyrelsen och tillsammans med kommuner och andra myndigheter. Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen att utveckla planeringsunderlag, medverka i kommunernas och Trafikverkets fysiska planering, utöva tillsyn och ge vägledning kring plan- och bygglagstiftningen, handlägga fastighetsbildningsärenden, stödärenden och strandskyddsdispenser för byggnader. Du kommer också att delta i arbetet med olika utredningar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är arkitekt, planeringsarkitekt eller har motsvarande kompetens. Du ska ha god kunskap om tillämpliga lagar, i första hand plan och bygglaglagstiftningen, miljöbalken samt fastighetsbildningslagen. Du ska ha några års erfarenhet av arbete med fysisk planering. Kommunal erfarenhet eller erfarenhet från motsvarande arbete på länsstyrelse är meriterande liksom vana vid arbete med GIS. Datorvana och B- körkort är en förutsättning. Som person är du initiativrik, kan driva arbetet framåt, har en god organisations- och samarbetsförmåga samt är van att fatta självständiga beslut. Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Din sociala kompetens och förmåga att skapa goda relationer och vara en god representant för länsstyrelsen är viktig för att samverkan internt och externt ska fungera bra.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 10-10
Sök fler jobb liknande: lediga Planarkitekt jobb, Planarkitekt Karlskrona, Planarkitekt Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Planarkitekt

Etableringslots/Utbildare i Blekinge Län
AlphaCE är sprunget ur en passion, att alla människor har en plats på arbetsmarknaden! Vi har ett stort samhällsengagemang, lång erfarenhet av arbetsmarknaden och mötet med människor, samt ett stort kontaktnät. Vi brinner för det vi gör och därför gör vi nytta! Vi arbetar med coachande, förberedande och utbildande insatser som skapar bättre förutsättningar för dig att få ett jobb eller vara bättre rustad för arbetsmarknadens utmaningar. Vi finns runtom i Sverige och växer stadigt både ortsmässigt och medarbetarmässigt. Vi är noga med att våra anställda delar våra värderingar och vårt engagemang. Läs gärna mer om oss på www.alphace.se Nu söker vi dig som vill och kan arbeta i hela Blekinge framförallt som Etableringslots men som även kan ingå i våra andra uppdrag i länet så som utbildare. Vi vill att du som söker kan bra svenska samt klarar av att uttrycka dig i skrift. Viktigt för tjänsten är att ha god kunskap om det svenska samhället samt hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och då särskilt i Blekinge. Som etableringslots ansvarar du för att vägleda den nyanlände i Sverige till egen försörjning genom arbete, eget företagande eller utbildning. Lotsen arbetar för att den nyanlände på snabbast och bästa sätt kan etablera sig i det svenska samhället. Det sker via kartläggning, motivationsarbete och matchning/praktisk kompetensutveckling. Du/vi följer upp och analyserar de aktiviteter som deltagaren gjort. För att arbeta som lots krävs att du har dokumenterad erfarenhet av att jobba med målgruppen minst ett år i Sverige. Du bör ha en pedagogisk erfarenhet/utbildning men också arbetslivserfarenhet från lite olika branscher och ett brett nätverk. Erfarenhet av att arbeta med myndigheter utefter olika avtal är meriterande. Datorn ska vara ditt naturliga arbetsredskap. Då vi är rapporteringsskyldiga till Arbetsförmedlingen förutsätts att du har vana av dokumentation. Bemötande och värderingar är viktiga ledord för AlphaCE. Hos oss arbetar vi tillsammans och delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Utöver svenska är det meriterande om du också tala något/några av följande språk: Arabiska Persiska/dari
Företag: AB ALPHACE COACHING & EDUCATION
Ort: Ronneby
Publicerad : 10-13
Sök fler jobb liknande: lediga Etableringslots/Utbildare i Blekinge Län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Etableringslots/Utbildare i Blekinge Län

Homeparty Säljare Blekinge Län
Våran Homeparty verksamhet växer och vi söker i och med denna annons säljare över hela Blekinge Län Love Corner är ett företag om arbetar med homepartyn i erotikens tecken. Våra partyn riktar sig inte bara till tjejer utan vi har erotikpartyn för alla, singlar, par oavsett läggning eller kön. Vi arbetar för att ha ett brett utbud som passar alla och är flexibla och lyssnar alltid på vad kunden eftersöker. Som säljare för Love Corner åker du ut på för inbokade partyn med en visningsväska som innehåller våra mest populära produkter. Allt ifrån skämtartiklar, spel, massageoljor, glidmedel och leksaker. Du berättar om och visar produkterna, som alla får känna, klämma, smaka och lukta på. Du har även med dig Love Corners produktpärm som innehåller delar av vårt sortiment. Som säljare på Love Corner får du alltid en bra utbildning och vi utbildar även löpande under anställningen. Du som säljare står aldrig ensam, du är anställd av företag och har alltid kontakt med andra säljare och har alltid företaget i ryggen. Du når oss via telefon, även fredagar och lördagar då dessa partyn oftast hålls. Love Corner är ett mindre företag som har kvar den familjära känslan. Du har även en möjlighet att växa tillsammans med företaget och påverka vad som finns i sortimentet. Vi som arbetar för Love Corner har många års erfarenhet av branschen och stöttar och hjälper alltid varandra. Vi har även säljtävlingar och forum för att kunna peppa och hjälpa varandra på bästa sätt. Homepartyn hålls oftast i privata hem, i arbetet ingår även att svara på kundernas frågor och att hitta rätt produkt för just dem. Stor del av vårt arbete består i rådgivning och vi ser gärna att säljare som arbetar hos oss har en del livserfarenhet och att du har ett intresse för och inte är hemmad av de produkter vi säljer. Vi på Love Corner står för all kundtjänst, gåvan till värdinnan, packning, packningsmaterial och alla leveranser. Vi står för produktpärmar, allt material, arbetstelefon och visitkort. Vi sköter inbetalning av skatt och sociala avgifter. Att arbeta på Love Corner ger dig ett fritt och otroligt roligt extra arbete med bra förtjänstmöjligheter. Du bestämmer själv hur mycket / lite du vill jobba så detta jobb går utmärkt att kombinera med annat jobb, studier eller mammaledighet etc. Vi ser helst att du: Är Kvinna (pga våra kunder efterfrågar Kvinnliga säljare) Är fördomsfri, framåt och har glimten i ögat Har bra ordnings sinne Är serviceinritad Är punktlig och pålitlig Har lätt för att samarbeta men samtidigt är självgående Har humor och lätt för att prata inför grupp Har några års arbetslivserfarenhet Krav: Bil och körkort Grundläggande datavana Tillgång till Internet Körkort och bil är ett krav vi har så utan körkort kommer inte ansökan att behandlas. Ingen idé att söka tjänsten utan. Vi kommer att på börja interjuverna löpande under ansökningstiden Glöm inte att skicka med din Email och telefonnummer i ansökan. Vi har svårt att svara på frågor via telefon pga hög arbetsbelasning, så vid frågor kontakta oss via mail. Vi söker just nu säljare i flera delar av landet pga. stor efterfrågan på våra homeparty, så skicka gärna in en ansökan även om du inte bor just i det önskade Länet
Företag: LC SALES AB
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 10-25
Sök fler jobb liknande: lediga Homeparty Säljare Blekinge Län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Homeparty Säljare Blekinge Län

Länssamordnare i ANDT-prevention
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en teknisk högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Ett av länsstyrelsens uppdrag är att genomföra den nationella ANDT-strategin 2010/11:47. Myndighetens uppdrag är att vara med och utveckla ett långsiktigt regionalt och lokalt arbete inom området alkohol, narkotika, doping och tobak. Inom ramen för anställningen ska du samordna det regionala och kommunala förebyggande arbetet inom ANDT i samverkan med länets övriga folkhälsoarbete. Du ska vara behjälplig med att bygga upp och utveckla strukturer för främjande verksamhet. I arbetet ingår också att hjälpa organisationer att implementera direkta förebyggande metoder. Du ska vara länken mellan den centrala och den lokala nivån samt samverka med landets övriga länsstyrelser. I anställningen ingår planering av det egna arbetet samt återrapporteringar. Du kommer att tillhöra den grupp på länsstyrelsen som arbetar med social hållbar utveckling (Alkohol- och tobakstillsyn, jämställdhetssakkunnig, samordning inom integrationsområdet). KVALIFIKATIONER Du ska ha lämplig högskoleutbildning, t ex folkhälsoutbildning eller statsvetenskaplig utbildning Du ska ha erfarenhet av utvecklingsarbete samt vana av samordning. Som person är du initiativrik, kan driva arbetet framåt, har en god organisations- och samarbetsförmåga samt är van att fatta självständiga beslut. Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Din förmåga att skapa goda relationer och vara en god representant för länsstyrelsen är viktig för att samverkan internt och externt ska fungera bra. . Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet B-körkort är ett krav.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 11-07
Sök fler jobb liknande: lediga Länssamordnare i ANDT-prevention jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Länssamordnare i ANDT-prevention

Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen ska verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet samt integrera ett jämställdhetsperspektiv i den egna verksamheten. Som särskilt sakkunnig i jämställdhet är det dina ansvararsområden. Du kommer att tillhöra den grupp på länsstyrelsen som arbetar med social hållbar utveckling, dvs alkohol- och tobakstillsyn, ANDT-prevention och samordning inom integrationsområdet. Arbetet sker på ett konsultativt sätt där nätverksbyggande, samordning och samverkan, utbildningar och seminarier är viktiga verktyg. Du ska arbeta med myndighetens strategi för jämställdhetsintegrering och delta i det gemensamma arbetet med de olika frågor som kan bidra till en socialt hållbar utveckling i länet. I arbetsuppgifterna ingår också att stödja samordningen i länet av insatser med syfte att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Som särskilt sakkunnig i jämställdhet deltar du också på regional nivå tillsammans Region Blekinge i arbetet med jämställdhet inom region tillväxt. KVALIFIKATIONER Du ska ha lämplig högskoleutbildning, gärna inom genusvetenskap, och ha god kunskap om de jämställdhetspolitiska målen och dess inriktning. Du ska ha erfarenhet av strategiskt arbete och ha arbetat med jämställdhetsfrågor ur ett verksamhetsperspektiv och med jämställdhetsintegrering i praktiken. Du bör ha erfarenhet av arbete med våld i nära relation samt hedersrelaterat hot och våld. Som person är du initiativrik, kan driva arbetet framåt, har en god organisations- och samarbetsförmåga samt är van att arbeta självständigt. Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Din förmåga att skapa goda relationer och vara en god representant för länsstyrelsen är viktig för att samverkan internt och externt ska fungera bra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Företag: *Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 11-18
Sök fler jobb liknande: lediga Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor

Miljöhandläggare
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER En av våra miljöhandläggare som jobbar med miljötillsyn skall vara föräldraledig under 2014. Vi söker därför en vikarie. Arbetet på avdelningen för tillsyn och prövning innebär att handlägga ärenden inom ramen för miljöbalken. Det är ett självständigt arbete med stort ansvar. Arbetsuppgifterna är omväxlande, utvecklande och innebär många externa och interna kontakter. I uppgifterna ingår samråd inför tillståndsprövningar, yttranden i prövningsärenden, egen miljötillsyn av större verksamheter i länet samt tillsynsvägledning till kommunerna. Samverkan, rådgivning och information med de olika branscherna, invånarna och kommunerna är också viktiga delar av arbetet. KVALIFIKATIONER Du ska ha naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med inriktning mot t ex kemi, toxikologi, teknologi. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga. Att kunna samarbeta och skapa goda relationer externt och internt liksom att kunna arbeta självständigt är mycket viktigt samt att ta egna initiativ och ha förmåga att driva arbetet framåt. Det är viktigt att ha kunskap om och kunna tillämpa miljöbalken. Erfarenhet av myndighetsarbetet är meriterande. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att skriva och formulera dig i text. B-körkort är ett krav.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 12-18
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöhandläggare jobb, Miljöhandläggare Karlskrona, Miljöhandläggare Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöhandläggare

Bebyggelseantikvarie
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en teknisk högskola med inrikt-ning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna består främst av ärendehandläggning rörande byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen enligt 3:e och 4:e kap. KML samt kulturreservatsärenden enligt Miljöbalken. Inom ramen för anställningen ingår också att hålla samman arbetet med världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, delta i tvärsektoriella ärenden främst planärenden, för att bland annat bevaka att riksintressena för kulturmiljö tillgodoses i den kommunala planeringen och att delta i eventuella projekt. Handläggning av bidrag till kulturmiljövård enligt bidragsförordningen kan förekomma. Anställningen som bebyggelseantikvarie innebär många kontakter med kommuner, andra myndigheter, byggnadsminnesägare och kyrkliga församlingar. KVALIFIKATIONER Du ska en akademisk utbildning från bebyggelseantikvariskt program eller motsvarande. Anställningen kräver god kunskap om KML, Miljöbalken, PBL och bidragsförordningen. Erfarenhet av antikvarisk handläggning på en länsstyrelse ser vi som en stor fördel och är meriterande för anställningen. Även kunskaper i Arcmap är meriterande. Som person är du initiativrik, kan driva arbetet framåt, har en god organisations- och samarbetsförmåga samt är van att fatta självständiga beslut. Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Din sociala kompetens och förmåga att skapa goda relationer och vara en god representant för länsstyrelsen är viktig för att samverkan internt och externt ska fungera bra. B-körkort är ett krav. Kännedom om och erfarenhet av arbete inom Blekinge län är meriterande.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 12-19
Sök fler jobb liknande: lediga Bebyggelseantikvarie jobb, Bebyggelseantikvarie Karlskrona, Bebyggelseantikvarie Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bebyggelseantikvarie

Arkeolog
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och lands-bygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intres-sant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen söker en arkeolog till kulturmiljöområdet. Har du goda kunskaper om marina och maritima lämningar är detta särskilt meriterande. Arbetsuppgifterna innefattar handläggning av ärenden rörande arkeologi, fornvård och kulturlandskap. Arbetet innebär även deltagande i projekt både inom länet och med angränsande län samt deltagande i planärenden. Tjänsten innebär mycket kontakter både internt och externt, med kommuner, museum, företag, andra statliga myndigheter och privatpersoner. KVALIFIKATIONER Du ska ha en akademisk examen i arkeologi och ha erfarenhet av arkeologisk handläggning, gärna på en länsstyrelse. Arbetet förutsätter att du har tidigare erfarenhet av fältarbete inom uppdragsarkeologi samt god kunskap om kulturminneslagen. Det är även viktigt att ha kunskap om miljöbalken och plan- och bygglagen. Du ska ha goda datakunskaper och erfarenhet av ArcGis och FMIS och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav. Kunskap och kännedom om Blekinge är meriterande. Som person ska du ha en förmåga att kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och kunna driva arbetet framåt. Då arbetet innebär många både interna och externa kontakter ställer det krav på att du är utåtriktad, har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 12-19
Sök fler jobb liknande: lediga Arkeolog jobb, Arkeolog Karlskrona, Arkeolog Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arkeolog

Arkivarie
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Vår arkivarie ska vara föräldraledig och vi söker en vikarie som vill driva och vidareutveckla arkivverksamheten under den tiden. Den 1 januari 2013 införde länsstyrelsen i Blekinge digitala akter och mycket av arkivariens fokus handlar om att på nya sätt fortsätta att vara en modern och tillgänglig myndighet. Den 1 januari 2009 trädde Riksarkivets föreskrifter om ny arkivredovisning (RA-FS 2008:4) i kraft och från 1 januari 2013 förtecknas allt arkivmaterial enligt de nya föreskrifterna. Det innebär att myndighetens verksamhet och processer ska utgöra grunden för redovisningen. Förändringsarbetet från gammal till ny arkivredovisning berör alla statliga myndigheter och pågår kontinuerligt. Länsstyrelserna har gemensamt arbetat fram en struktur för den nya redovisningen vilken ska finjusteras och implementeras under 2014/2015. Arbetsuppgifterna består i att: • Tillsammans med länsstyrelsernas arkivnätverk vidareutveckla arkivredovisningen • Påbörja förtecknandet enligt den nya arkivredovisningen • Vara rådgivande i arkiv- och diarieföringsfrågor internt och externt • Ordna, förteckna, gallra och tillgängliggöra arkivmaterial • Uppdatera och ansvara för att det finns aktuella gallrings- och bevaranderegler KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: • Akademisk examen med minst 40/60 poäng arkivvetenskap eller motsvarande • God kunskap om offentlighets- och arkivlagstiftning samt ärendehanteringsfrågor vilket innefattar såväl diarieföringsrutiner som kunskap om utlämning av allmänna handlingar • Kunskap om verksamhetsbaserad/processorienterad arkivredovisning • Kunskap om traditionellt arkivarbete • Erfarenhet av och kunskap om IT-relaterade arkivfrågor och vana att använda IT-stöd inom arkivredovisningsarbetet • Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift Du ska vara engagerad i ditt arbete, noggrann, ha ett systematiskt tänkande och kunna analysera och prioritera information. Du ska vara initiativrik och det är mycket viktigt att ha god kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetet är självständigt och det är viktigt att ha en helhetssyn på hela ärendeflödet. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Länsstyrelsen i Blekinge län använder Platina som ärendehanteringssystem och Klara som arkivredovisningssystem, erfarenhet av något av dessa program är meriterande men inte något krav. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av arkivarbete inom den offentliga sektorn.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 01-16
Sök fler jobb liknande: lediga Arkivarie jobb, Arkivarie Karlskrona, Arkivarie Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arkivarie

Servicetekniker till Ömangruppen, Blekinge län
Ömangruppen är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar inneklimat. Vårt mål är att leverera kostnadseffektiva system och lösningar i harmoni med låg energiförbrukning och minsta möjliga miljöpåverkan. Ömangruppen verkar inom affärsområdena: konsulttjänster, installation och teknisk service. Vi erbjuder våra tjänster inom teknikområdena: energi, kyla, ventilation, automation och el. Sänkta energi- och driftskostnader och ett bättre inomhusklimat är resultatet av vårt långsiktiga engagemang hos vår fasta kundkrets. Vi har kontor i Borås, Jönköping, Gislaved, Nässjö, Ljungby, Älmhult och Växjö. Företaget startades 1994 och har ett 50-tal medarbetare. Läs mer på www.omangruppen.com Ömangruppen expanderar och söker nu driftiga servicetekniker till vår verksamhet i Blekinge län I rollen som servicetekniker kommer du att arbeta med servicearbeten hos professionella fastighetsägare och nyttjare. Resultatet av ditt engagemang ute hos våra kunder ska leda till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader. I rollen ingår det även att ständigt arbeta med att etablera och underhålla relationer med såväl nya som befintliga kunder. För att lyckas med detta vill vi att du är en ansvarstagande och representativ person. Du är även lyhörd för våra kunders behov och har en förmåga att bygga förtroende hos dem. Vi söker dig som har god teknisk kunskap och arbetslivserfarenhet inom VVS-branschen eller närstående branscher. Du har kunskap och behörighet motsvarande en gymnasial utbildning inom el eller styr och regler. En utbildning inom VVS-, energi- eller miljöteknik är mycket meriterande. Som person bör du vara målmedveten, strukturerad och ansvarstagande samt gilla utmaningar som du ställs inför. Du drivs av att överträffa kundens förväntningar. B-körkort är ett krav för tjänsten. Söka tjänsten Vi har i denna rekrytering valt att samarbeta med EnPartner. Läs mer om tjänsten och ansök via www.enpartner.se Kontakta gärna rekryteringssamordnare Sanna Andersson på 0470-32 38 33. Sista ansökningsdag är 28 februari.
Företag: ENPARTNER VÄXJÖ AB
Ort: Karlskrona
Publicerad : 02-01
Sök fler jobb liknande: lediga Servicetekniker till Ömangruppen, Blekinge län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Servicetekniker till Ömangruppen, Blekinge län

Ekonomichef
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Som ekonomichef ansvarar du för länsstyrelsens budgetarbete, tar fram beslutsunderlag, arbetar med prognoser, uppföljning, redovisning, finansieringsfrågor m m. Du ingår i länsstyrelsens ledningsgrupp. Ekonomichefen är ett viktigt stöd till länsledning och avdelningschefer och ska förse dem med ekonomisk information och sakkunnigt stöd. Du ska bidra med strategiskt och analytiskt tänkande och vara drivande i ekonomiska frågor samt bidra till den övergripande utvecklingen av myndigheten. Du ska även stödja myndighetens verksamheter i deras arbete med upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling. Som ekonomichef ingår du i en arbetsgrupp om fyra personer. Du har inget personalansvar utan ingår i en större avdelning med avdelningschefen som närmaste chef. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi vid universitet eller högskola och har flerårig erfarenhet av en liknande befattning. Erfarenhet från offentlig verksamhet, i första hand statlig, ser vi som en värdefull merit. God kunskap i ekonomisystemet Agresso är ett krav. Det är önskvärt att du har erfarenhet av rapporteringsverktyget Hermes liksom av att arbeta med offentlig upphandling. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska såväl som på engelska. Som person är du självständig, drivande och har god kommunikativ förmåga. Du är öppen och lyhörd i kontakten med andra och har ett prestigelöst förhållningssätt inriktat på samverkan både internt och externt. Rollen som ekonomichef förutsätter en förmåga att se helheten och att kunna anpassa verksamheten utifrån den utveckling och de förändringar som sker. Du har lätt för att skapa förtroende och du är analytisk, strukturerad och har en pedagogisk förmåga att kunna omsätta siffror i ord på ett lättförståeligt sätt.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 03-06
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonomichef jobb, Ekonomichef Karlskrona, Ekonomichef Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonomichef

Bredbandskoordinator
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Blekinge har antagit utmaningen att skapa ett attraktivt eSamhälle till 2020. Utbyggnaden av bredbandsnät pågår och mobiltelefonin förbättras kontinuerligt. För att ta ytterligare ett steg i utvecklingen och samordna oss bättre anställer vi nu en bredbandskoordinator. Rollen som bredbandskoordinator innebär att driva arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi. Du ska bistå kommunerna i deras arbete med kommunala planer samtidigt som detta arbete ska länkas ihop till en regional strategi. I arbetet med den regionala strategin krävs också ett samarbete med andra berörda aktörer i regionen, tex mobiloperatörer och elbolag med flera. Du ansvarar för att berörda aktörer blir involverade på ett lämpligt sätt och att i samverkan med berörda regionala aktörer vara en drivande kraft i att upprätta en regional marknadsanalys. Du ska också vara ett stöd för de lokala byanätsföreningar som finns i länet samt kunna informera om och vara en inspiratör i bredbandsfrågan. KVALIFIKATIONER För att lyckas med arbetet ska du vara väl insatt i bredbandsfrågan. Du ska ha god kännedom om olika affärsmodeller, men även teknisk kompetens inom området. Du ska också ha kunskap om och erfarenhet av arbete med upphandling. Du har förmodligen en akademisk grundexamen och flerårig arbetslivserfarenhet inom bredbands och/eller telecomområdet. Som person ska du vara drivande och inspirerande med en god pedagogisk förmåga och ha lätt för att skapa kontakter. Du ska även vara duktig på att formulera dig i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 04-07
Sök fler jobb liknande: lediga Bredbandskoordinator jobb, Bredbandskoordinator Karlskrona, Bredbandskoordinator Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bredbandskoordinator

Djurskyddsinspektör
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna består av djurskyddskontroller av såväl sällskapsdjur som lantbrukets djur. Kontrollerna kan vara antingen anmälningsärenden eller planerade kontroller. KVALIFIKATIONER Du ska ha en agronomutbildning med husdjursinriktning med tilläggsutbildningar inom djurskyddsområdet, en akademisk utbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller ha en motsvarande akademisk utbildning. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga och ett självständigt arbetssätt. Uppgifternas karaktär ställer höga krav på din förmåga att kommunicera med djurägare, lantbruksföretagare och medarbetare internt inom länsstyrelsens olika verksamhetsområden. Du bör ha mycket god förmåga att föra fram ditt budskap på ett tydligt och lättförståeligt sätt både i tal och skrift på svenska. Det är en fördel om du har kunskaper i handläggningsstödet Platina. Det är meriterande om du har erfarenhet från länsstyrelse eller kommun av att genomföra djurskyddskontroller av olika djurslag och olika former av djurhållning. Det är också meriterande om du har erfarenhet och fördjupade kunskaper inom prövning och kontroll enligt djurskyddslagen. B-körkort är ett krav.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 04-24
Sök fler jobb liknande: lediga Djurskyddsinspektör jobb, Djurskyddsinspektör Karlskrona, Djurskyddsinspektör Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Djurskyddsinspektör

Natur- och vattenhandläggare
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Vill du ha ett jobb med ansvar? Vill du vara delaktig i arbetet för en hållbar utveckling? Vill du göra något viktigt för miljön? Vi intensifierar nu vårt arbete inom natur och vatten med särskilt fokus på vattenskyddsområden och söker därför en natur- och vattenhandläggare. Arbetet innebär huvudsakligen ärendehandläggning inom ramen för miljöbalken. Arbetsuppgifterna är självständiga, omväxlande och utvecklande och innebär stort ansvar och många externa och interna kontakter. Ungefär halva arbetstiden kommer att läggas på arbete med vattenskyddsområden tillsammans med en kollega. Den andra hälften kommer att läggas inom naturvård och vattenverksamhet med tonvikt mot natur. I uppgifterna ingår samråd inför tillståndsprövningar, yttranden i prövningsärenden, tillsynsvägledning till kommunerna samt egen tillsyn av större verksamheter i länet. Rådgivning, information och inte minst samverkan med olika branscher, länets invånare och kommunerna är också viktiga delar av arbetet. KVALIFIKATIONER Du ska ha en naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med inriktning mot t ex biologi/geologi/hydrogeologi/vatten/miljö eller ha motsvarande utbildning. Krav på samarbetsförmåga externt och internt liksom förmåga att arbeta självständigt är mycket viktigt i denna tjänst. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga. Arbetsuppgifternas karaktär ställer höga krav på din förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och att på eget initiativ kunna driva arbetet framåt. Din sociala kompetens och förmåga att skapa goda relationer är viktig för att samverkan internt och med enskilda verksamhetsutövare, andra myndigheter, företag, kommuner och andra aktörer ska fungera bra. Goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att skriva och formulera text och beslut är av stor vikt då det utgör en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Du ska ha fördjupade kunskaper i tillämpningen av miljöbalken. Erfarenhet av myndighetsarbete är en stor fördel. B-körkort är ett krav.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 04-24
Sök fler jobb liknande: lediga Natur- och vattenhandläggare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Natur- och vattenhandläggare

Bebyggelseantikvarie
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen söker en person som kan arbeta med att handlägga ansökningar om nya byggnadsminnesförklaringar. Arbetet innebär allt från byggnadsdokumentation, kulturhistorisk värdering, utredning och handläggning. Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och annonseringsföretag. KVALIFIKATIONER Du ska ha relevant akademisk examen, t ex en bebyggelseantikvarisk utbildning. Du får gärna ha erfarenhet av liknande arbete och vana av kulturhistorisk värdering och kännedom om befintliga kunskapsunderlag inom kulturmiljövården. Arbetsuppgifterna förutsätter kunskap om kulturmiljölagen. Du ska ha goda datakunskaper och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav. Som person ska du ha en förmåga att kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ, vara drivande och slutföra arbetet. Du ska vara lyhörd, analytisk och kunna arbeta utifrån givna ramar.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 04-29
Sök fler jobb liknande: lediga Bebyggelseantikvarie jobb, Bebyggelseantikvarie Karlskrona, Bebyggelseantikvarie Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bebyggelseantikvarie

Dokumentcontroller
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrä-dare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER I rollen som dokumentcontroller kommer du att ingå i ett arbetslag med registratorer och arkivansvarig. Dina uppgifter blir bl a att: • registrera och tillhandahålla allmänna handlingar i enlighet med det statliga regelverket och interna bestämmelser • utbilda och stötta handläggare i Platina, länsstyrelsernas system för handläggningsstöd • driva arbetet med uppföljning och kvalitetssäkring inom området • bidra till att utveckla användbarheten av systemet för handläggningsstöd och e-förvaltning • delta i utvecklingsarbetet rörande elektronisk dokumenthantering, registrering och arkivering • ta fram och sammanställa ärendestatistik Det finns också möjligheter att i viss mån själv påverka arbetets utformning. KVALIFIKATIONER Du bör ha högskoleexamen med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap eller motsvarande, gärna också med inriktning mot elektronisk dokumenthantering. Du bör dessutom ha god kännedom om registrators- och arkivverksamhet inom offentlig förvaltning och vara väl förtrogen med gällande lagar och föreskrifter inom området. Som person ska du vara strukturerad och noggrann och kunna arbeta självständigt. För att kunna utbilda och stötta handläggarna ska du ha en pedagogisk förmåga. Du ska också ha förmåga och vilja att driva arbetet framåt och ha intresse för utvecklingsfrågor som rör den statliga förvaltningen. Eftersom arbetet innebär många kontakter både internt inom länsstyrelsen och externt sätter vi värde på din samarbetsförmåga och förmåga att ge god service. ÖVRIGT Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och annonseringsföretag.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 05-16
Sök fler jobb liknande: lediga Dokumentcontroller jobb, Dokumentcontroller Karlskrona, Dokumentcontroller Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Dokumentcontroller

Jurist
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och lands-bygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifternas huvudsakliga inriktning består i att bereda och besluta i förvaltningsrättsliga ärenden enligt bland annat väglagen, trafikförordningen, sjötrafikförordningen och kameralagen. Dessutom kan det ingå att handlägga och besluta i ärenden beträffande överklaganden av kommunala och statliga myndigheters beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. En viktig del av arbetsuppgifterna är också att svara för juridisk granskning och rådgivning samt i övrigt delta i ärendehandläggningen inom länsstyrelsens olika verksamhetsområden. KVALIFIKATIONER Du ska ha en juristexamen. Du ska ha god förmåga att samarbeta och kommunicera och skapa dialog både inom länsstyrelsen och med externa kontakter. Du ska kunna arbeta självständigt och ta initiativ samt ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Erfarenhet från länsstyrelse eller annan statlig förvaltning är meriterande liksom notarietjänstgöring. B-körkort och god datorvana är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 06-10
Sök fler jobb liknande: lediga Jurist jobb, Jurist Karlskrona, Jurist Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Jurist

Handläggare till Landsbygdsprogrammet
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsens avdelning för samhällsutveckling söker en ny medarbetare. Du ska arbeta med Landsbygdsprogrammet som är ett EU-finansierat program. Vi står inför skiftet av programperiod, en spännande men arbetsintensiv period. Du kommer att medverka i att avsluta den gamla perioden och att förebereda det nya programmet. Under hösten och vintern 2014/2015 ligger fokus på att handlägga ansökningar om utbetalning av företags- och projektstöd samt att genomföra slutbesiktningar av genomförda investeringar. Under våren påbörjas handläggningen av ansökningar i det nya programmet. Du kommer även att medverka i arbetet med handlingsplanen inför kommande programperiod. Det nya EU-programmet är målstyrt och vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för programmet. KVALIFIKATIONER Du ska ha kunskap om bokföring och redovisning. Lämplig utbildning kan vara ekonom med företagsinriktning, gärna agronomekonom eller agronom med landsbygdsinriktning. Du bör ha kunskap om landsbygdsutveckling och jordbruksföretagande liksom erfarenhet av EU-projekt. Du ska kunna arbeta självständigt och driva arbetet framåt. Du ska vara noggrann och effektiv och tycka om att arbeta med siffror. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och annonseringsföretag.
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 07-07
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare till Landsbygdsprogrammet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare till Landsbygdsprogrammet

Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län
Area Sales Manager till DMG Mori Seiki - stor global koncern - Skåne och Blekinge län DMG MORI är en världsledande global koncern som tillverkar spånavskiljande bearbetnings­maskiner. DMG MORI finns representerat över hela världen med mer än 140 försäljnings- och servicecenter, såsom kundservice, utbildning och teknisk support. DMG MORI utvecklar kontinuerligt trendsättande produkter som maskiner, styrsystem, automationslösningar och har idag över 4000 anställda globalt. Du kommer att arbeta under ett mycket välkänt varumärke med marknadens mest kompetenta kollegor. Vi söker dig som vill vara med och förstärka vårt försäljningsarbete i Skåne och Blekinge län. Du brinner för att göra affärer och har ett starkt eget driv. Du har tidigare erfarenhet av försäljning och en utpräglad förmåga att kunna utgå från kundens behov när du diskuterar affärer. Du får hos oss chansen att möta marknaden med ett brett produktutbud där vi sätter kunden i centrum. Du kommer att utgå från eget hemmakontor, optimal placering för dig är Kristianstad med omnejd. Din bakgrund: Teknisk kompetens och intresse, gärna inom produktionsteknik och / eller automation.Tidigare erfarenhet av kvalificerad försäljning till slutkundMeriterande om du har kompetens inom CNC, fleroperationsmaskiner och svarvarDokumenterad förmåga av att kunna driva och utveckla affärerJobbat med uppsökande nykundsbearbetning inom B2BErfarenhet inom "life cycle cost". Dina egenskaper: Vi ser att du är självgående, nätverkande och besitter en hög affärsmässighet. För att inspirera och påverka såväl kunder som medarbetare behöver du vara utåtriktad, relationerande och en skicklig kommunikatör. Du brinner för att nå dina mål och att se tydliga resultat av ditt arbete. Du lär genom att vara delaktig och lyssna vi är ett starkt team och besitter mycket kompetens. Vi vill att du tillsammans med oss driver och utvecklar vår försäljning mot nya utmanande mål. Vi erbjuder:  Du får en plats i en stor global organisation med en stark position på markanden. En självklar support från kollegor, och en satsning på marknadsföring för att få de bästa förutsättningarna för dig att lyckas. Vi erbjuder våra kunder marknadens absolut bästa produktprogram.
Företag: Adecco Sweden AB
Ort: Malmö
Publicerad : 07-18
Sök fler jobb liknande: lediga Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län

Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län
Area Sales Manager till DMG Mori Seiki - stor global koncern - Skåne och Blekinge län DMG MORI är en världsledande global koncern som tillverkar spånavskiljande bearbetnings­maskiner. DMG MORI finns representerat över hela världen med mer än 140 försäljnings- och servicecenter, såsom kundservice, utbildning och teknisk support. DMG MORI utvecklar kontinuerligt trendsättande produkter som maskiner, styrsystem, automationslösningar och har idag över 4000 anställda globalt. Du kommer att arbeta under ett mycket välkänt varumärke med marknadens mest kompetenta kollegor. Vi söker dig som vill vara med och förstärka vårt försäljningsarbete i Skåne och Blekinge län. Du brinner för att göra affärer och har ett starkt eget driv. Du har tidigare erfarenhet av försäljning och en utpräglad förmåga att kunna utgå från kundens behov när du diskuterar affärer. Du får hos oss chansen att möta marknaden med ett brett produktutbud där vi sätter kunden i centrum. Du kommer att utgå från eget hemmakontor, optimal placering för dig är Kristianstad med omnejd. Din bakgrund: Teknisk kompetens och intresse, gärna inom produktionsteknik och / eller automation.Tidigare erfarenhet av kvalificerad försäljning till slutkundMeriterande om du har kompetens inom CNC, fleroperationsmaskiner och svarvarDokumenterad förmåga av att kunna driva och utveckla affärerJobbat med uppsökande nykundsbearbetning inom B2BErfarenhet inom "life cycle cost". Dina egenskaper: Vi ser att du är självgående, nätverkande och besitter en hög affärsmässighet. För att inspirera och påverka såväl kunder som medarbetare behöver du vara utåtriktad, relationerande och en skicklig kommunikatör. Du brinner för att nå dina mål och att se tydliga resultat av ditt arbete. Du lär genom att vara delaktig och lyssna vi är ett starkt team och besitter mycket kompetens. Vi vill att du tillsammans med oss driver och utvecklar vår försäljning mot nya utmanande mål. Vi erbjuder:  Du får en plats i en stor global organisation med en stark position på markanden. En självklar support från kollegor, och en satsning på marknadsföring för att få de bästa förutsättningarna för dig att lyckas. Vi erbjuder våra kunder marknadens absolut bästa produktprogram.
Företag: Adecco Sweden AB
Ort: Karlshamn
Publicerad : 07-24
Sök fler jobb liknande: lediga Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län

Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län
Area Sales Manager till DMG Mori Seiki - stor global koncern - Skåne och Blekinge län DMG MORI är en världsledande global koncern som tillverkar spånavskiljande bearbetnings­maskiner. DMG MORI finns representerat över hela världen med mer än 140 försäljnings- och servicecenter, såsom kundservice, utbildning och teknisk support. DMG MORI utvecklar kontinuerligt trendsättande produkter som maskiner, styrsystem, automationslösningar och har idag över 4000 anställda globalt. Du kommer att arbeta under ett mycket välkänt varumärke med marknadens mest kompetenta kollegor. Vi söker dig som vill vara med och förstärka vårt försäljningsarbete i Skåne och Blekinge län. Du brinner för att göra affärer och har ett starkt eget driv. Du har tidigare erfarenhet av försäljning och en utpräglad förmåga att kunna utgå från kundens behov när du diskuterar affärer. Du får hos oss chansen att möta marknaden med ett brett produktutbud där vi sätter kunden i centrum. Du kommer att utgå från eget hemmakontor, optimal placering för dig är Kristianstad med omnejd. Din bakgrund: Teknisk kompetens och intresse, gärna inom produktionsteknik och / eller automation. Tidigare erfarenhet av kvalificerad försäljning till slutkund är meriterande om du har kompetens inom CNC, fleroperationsmaskiner och svarvar är även det mycket meriterande. Dokumenterad förmåga av att kunna driva och utveckla affärer samt arbetat med uppsökande nykundsbearbetning inom B2B. Erfarenhet inom "life cycle cost". Dina egenskaper: Vi ser att du är självgående, nätverkande och besitter en hög affärsmässighet. För att inspirera och påverka såväl kunder som medarbetare behöver du vara utåtriktad, relationerande och en skicklig kommunikatör. Du brinner för att nå dina mål och att se tydliga resultat av ditt arbete. Du lär genom att vara delaktig och lyssna vi är ett starkt team och besitter mycket kompetens. Vi vill att du tillsammans med oss driver och utvecklar vår försäljning mot nya utmanande mål. Vi erbjuder:  Du får en plats i en stor global organisation med en stark position på marknaden. En självklar support från kollegor, och en satsning på marknadsföring för att få de bästa förutsättningarna för dig att lyckas. Vi erbjuder våra kunder marknadens absolut bästa produktprogram.
Företag: Adecco Sweden AB
Ort: Malmö
Publicerad : 08-18
Sök fler jobb liknande: lediga Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Area Sales Manager - Skåne,Blekinge län

Krisberedskapssamordnare
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för krisberedskap i Blekinge län och har tillsammans med övriga aktörer i länet utvecklat en regional krissamverkan K-sam. Anställningen innebär att du tillsammans med övriga medarbetare inom verksamhetsområdet kommer att arbeta med generella krisberedskapsfrågor. I ditt arbete kommer du bland annat att: • Skapa, vidareutveckla och upprätthålla lokala, regionala och nationella kontakter och nätverk som behövs för att utveckla och uppfylla det geografiska områdesansvaret. • Samordna så att samverkan mellan aktörer kommer tillstånd före, under och efter en kris eller extraordinär händelse. • Svara för länsstyrelsens krisledningsorganisation samt ingå i den regionala lednings-samverkan. • Leda, förvalta och delta i projekt som utvecklar Blekinge läns förmåga att förebygga och hantera kriser. • Delta i arbetet med tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om extraordinär händelse (LEH). • Delta i länsstyrelsens tvärsektoriella arbete genom att bevaka att områdets frågor blir beaktade i andra verksamheters beslut. Du kommer även att ingå som tjänsteman i beredskap (TIB) i krisledningsorganisationen. Arbetet som krisberedskapssamordnare medför kontakter med andra verksamhetsområden inom länsstyrelsen, kommuner, landsting, andra länsstyrelser, centrala myndigheter och frivilligorganisationer. Vi erbjuder en god arbetsmiljö, utmanande arbetsuppgifter, friskvård och flexibel arbetstid. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning gärna med inriktning på krishantering. Erfarenhet av och kunskaper om risk- och krishantering samt kunskap om de olika aktörerna inom samhällets krisberedskap är värdefullt och meriterande för anställningen. Du bör ha arbetat med liknande frågor inom någon annan länsstyrelse, kommun eller räddningstjänst. Du ska ha god kännedom om relevant lagstiftning, god förmåga att leda projekt och erfarenhet av ekonomisk uppföljning. Som person är du drivande och kan arbeta självständigt, men har också förmåga att samverka med och engagera andra i arbetet för att tillsammans nå resultat och uppfylla de uppsatta målen. Du har god analytisk förmåga och är flexibel och smidig i ditt sätt att lösa problem. Du har god samarbetsförmåga och är öppen för andras synpunkter och nya arbetssätt. Du har lätt för att knyta kontakter och skapa förtroendefulla relationer. Du är en god administratör och tycker om ordning och reda. Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Att du bidrar till ett positivt arbetsklimat ser vi som en förutsättning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Svenskt medborgarskap och B-körkort är krav. Personkontroll kommer att utföras. ÖVRIGT Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 08-22
Sök fler jobb liknande: lediga Krisberedskapssamordnare jobb, Krisberedskapssamordnare Karlskrona, Krisberedskapssamordnare Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Krisberedskapssamordnare

Jakthandläggare
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Vår nuvarande jakthandläggare kommer att vara föräldraledig under 2015 och vi söker en vikarie under denna tid. Tjänsten är placerad på avdelningen för Rätts och djurskydd. Som jakthandläggare kommer du att arbeta med olika uppgifter inom länets viltförvaltning. Älgjakten utgör en stor del av det årliga arbetet men du handlägger också ansökningar om skyddsjakt, tillstånd att använda rörlig belysning, omregistreringar av fastigheter till älg- och kronhjortsskötselområden m.m. Vidare sammanställer och bereder du beslutsunderlag till viltförvaltningsdelegationen som beslutar om övergripande riktlinjer i vilt och rovdjursfrågor. Du skriver också protokoll vid dessa möten. En stor del av ditt arbete är kontakter med jägare och markägare i länet. Ofta handlar det om juridiska frågor som rör olika jaktsituationer. Du kommer att delta på möten inom älgförvaltningsområden, planera och genomföra informationskvällar samt skriva beslut och yttranden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom naturvetenskap/ biologi eller motsvarande utbildning. Kunskap om och erfarenhet av arbete med jakt, viltvårdsfrågor, jaktlagstiftning och hur viltstammarna påverkar jord- och skogsbruk är meriterande liksom tidigare myndighetsarbete. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med GIS. Du är en god organisatör, har förmåga att arbeta självständigt, är stresstålig samt kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Arbetet kräver stor förmåga att samarbeta och vara smidig i din kommunicering varför vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Jakthandläggare jobb, Jakthandläggare Karlskrona, Jakthandläggare Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Jakthandläggare

Avdelningschef för service och stöd
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och lands-bygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Som chef för avdelningen Service och stöd har du huvudansvaret för intern service inom Länsstyrelsen. Du är chef för diarium/arkiv, vaktmästeri, information, HR, och ekonomi samt för landshövdingens husfru och sekreterare. Du ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp. Bland dina arbetsuppgifter ingår, förutom ordinarie chefsuppgifter, att ha ansvar för: • lokaler, kontorsservice, vaktmästeri och posthantering • fastighetsfrågor samt löpande kontakter med fastighetsägare • kontakter med leverantörer av lokalvårds- och cafeteriatjänster • avtalstillämpning samt avrop och upphandlingar inom arbetsområdet • planering, inköp och underhåll av bland annat inventarier, inredning, kontorsmaterial m.m. • interna säkerhetsfrågor som larm, skalskydd och brandskydd samt riskbedömningar och underlag för försäkringsfrågor • de bilar som myndigheten äger • inköp av mobiltelefoner, nya abonnemang m m. Du är också kontaktperson för IT-frågor samt ansvarar för de löpande kontakterna med länsstyrelsernas gemensamma IT- och telefoniorganisationer. Arbetet innebär också att du ska utveckla rutiner, prioritera och följa upp samt arbeta för ständiga förbättringar med målet god intern service och en säker arbetsmiljö. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenheter som vi bedömer likvärdiga. Det är meriterande om du har kunskaper inom områden som till exempel brandskydd, säkerhet och upphandling. Du ska ha flerårig erfarenhet från liknande arbete inom intern service och gärna inom områdena lokal- och säkerhetsfrågor, inköp och avrop från ramavtal. Du ska ha god teknisk för-ståelse samt vara insatt i modern teknik. Dina personliga egenskaper är mycket viktiga. Du ska vara helhetsorienterad samtidigt som du är strukturerad och kvalitetsmedveten. Som person är du ansvarstagande, självständig, serviceinriktad och flexibel. Du ska ha förmåga att hålla ett högt tempo och gärna vara praktiskt lagd. Du bör ha erfarenhet av att vara chef och arbetsledare. Du ska ha ett stort intresse för god service och bra bemötande och inte dra dig för att rycka in där det behövs. Eftersom det pågår mycket förändringar inom och mellan länsstyrelserna är det viktigt att du är utvecklingsinriktad, lyhörd och positiv. Du ska också ha lätt för att samarbeta med andra och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha goda kunskaper i Office-paketet. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, flextid, friskvård och en god arbetsmiljö. Mångfald berikar och vi söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 09-22
Sök fler jobb liknande: lediga Avdelningschef för service och stöd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Avdelningschef för service och stöd

Miljöhandläggare
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. Vi arbetar med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. I Blekinge är avstånden korta vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i moderna lokaler alldeles intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. Som anställd på Länsstyrelsen i Blekinge får utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid, friskvård och trevliga medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara delaktig i arbetet för en hållbar utveckling? Vill du ha ett arbete med ansvar och göra något viktigt för miljön? Vi söker en ersättare till en av våra miljöhandläggare som går i pension våren 2015. Som miljöhandläggare arbetar du huvudsakligen med ärendehandläggning inom ramen för miljöbalken. Arbetet är självständigt och innebär stort ansvar. Uppgifterna är omväxlande, utvecklande och innebär många externa och interna kontakter. I uppgifterna ingår samråd inför tillståndsprövningar, yttranden i prövningsärenden, egen miljötillsyn av större verksamheter i länet samt tillsynsvägledning till kommunerna. Rådgivning, information och inte minst samverkan med olika branscher, länets invånare och kommunerna är också viktiga delar av arbetet. KVALIFIKATIONER Du ska ha teknisk utbildning eller en naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med in-riktning mot t.ex kemi, miljöteknik, toxikologi, teknologi eller miljö. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga. Arbetsuppgifternas karaktär ställer höga krav på din förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och på eget initiativ kunna driva arbetet framåt. Din sociala kompetens och förmåga att skapa goda relationer är viktig för att samverkan internt och med enskilda verksamhetsutövare, andra myndigheter, företag, kommuner och andra aktörer ska fungera bra. God förmåga att skriva och formulera text och beslut är av stor vikt då det utgör en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Det är viktigt att ha fördjupade kunskaper i tillämpningen av miljöbalken. Erfarenhet av myndighetarbete är en stor fördel. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 11-12
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöhandläggare jobb, Miljöhandläggare Karlskrona, Miljöhandläggare Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöhandläggare

Djurskyddshandläggare
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. Vi arbetar med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. I Blekinge är avstånden korta vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i moderna lokaler alldeles intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. Som anställd på Länsstyrelsen i Blekinge får du utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid, friskvård och trevliga medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en medarbetare som ska arbeta med att handlägga djurskyddskontroller och förprövningsärenden. Arbetet med djurskyddskontroller innebär att handlägga inkomna anmälningsärenden och göra planerade kontroller samt följa upp brister och tillståndsärenden enligt 16 § i Djurskyddslagen. Du kommer också att handlägga förprövningsärenden och besiktiga bl.a. djurstallar, vilthägn och skugghus för mink. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en relevant akademisk examen t ex, agronom, veterinär eller miljö- och hälsoskyddsutbildning. Du bör ha goda kunskaper om svensk djurskyddslagstiftning, modern djurhållning, djurmiljö, lantbrukets ekonomibyggnader och djurens välfärd inom olika former av djurhållning samt förmåga att granska ritningsunderlag. Du bör ha tidigare erfarenhet av djurskyddskontroller av olika djurslag och olika former av djurhållning. Eftersom Blekinge har en betydande andel av landets minkhållning är det meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av sådan djurhållning. Länet har dessutom många vilthägn vilket gör att sådana kunskaper också är värdefulla. Arbetet som djurskyddshandläggare är ofta komplext och ställer höga krav på din förmåga att analysera, ta ansvar och arbeta självständigt. Samtidigt kräver arbetet också stor samverkan i arbetsgruppen. Det är ett mycket utåtriktat arbete vilket tillsammans med uppgifternas karaktär ställer höga krav på din sociala kompetens och förmåga att kunna bemöta och kommunicera med djurägare, lantbruksföretagare och medarbetare på ett bra sätt. Du bör ha mycket god förmåga att föra fram ditt budskap på ett respektfullt, tydligt och lättförståeligt sätt både i tal och skrift. Arbetet ställer stora krav på både kvalitet och kvantitet vilket innebär att du måste vara stresstålig. Det är en fördel om du har kunskaper i handläggningsstödet Platina och i djurskyddskontrollregistret DSK. Du ska ha B-körkort. ÖVRIGT Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 01-15
Sök fler jobb liknande: lediga Djurskyddshandläggare jobb, Djurskyddshandläggare Karlskrona, Djurskyddshandläggare Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Djurskyddshandläggare

Avdelningschef för Rätts och djurskydd/Chefsjurist
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och lands-bygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i moderna lokaler intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. Som anställd på Länsstyrelsen i Blekinge får du utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid, friskvård och trevliga medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsens avdelning Rätts och djurskydd har för närvarande tolv medarbetare. Rättsfunktionen består av fyra jurister, nuvarande chefsjurist inräknad, och två handläggare. På djurskyddsfunktionen arbetar en länsveterinär och för närvarande fem handläggare. Som chef för avdelningen Rätts och djurskydd leder och utvecklar du en avdelning med en bred verksamhet. Inom avdelningen hanteras bland annat förvaltningsärenden, överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken samt valfrågor. Till avdelningens uppgifter hör även livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor. En viktig uppgift för dig och avdelningens övriga jurister är att ge stöd och råd åt länsstyrelsens övriga verksamhetsområden samt att delta vid handläggningen av ärenden inom dessa områden. Som avdelningschef har du det primära ansvaret för att driva, följa upp och utveckla den dagliga verksamheten. Du har fullt personalansvar vilket bland annat innebär att planera och genomföra insatser för individuell utveckling, kompetensförsörjning och lönesättning. Du är beslutande i de ovan nämnda överklagningsärendena. Det krävs också att du i övrigt tar en aktiv del i det dagliga arbetet med ärendehandläggningen. Du kommer att ingå i Länsstyrelsens ledningsgrupp. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en jur.kand eller juristexamen och är notariemeriterad. Du bör ha en bred juridisk kompetens och lång erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du bör vara en naturlig ledare och duktig på att skapa ett gott arbetsklimat. God förvaltningsrättslig erfarenhet är nödvändig och du bör ha tillämpat de mer centrala lagstiftningarna inom länsstyrelsens verksamhetsområden. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av att tillämpa plan- och bygglagen och miljöbalken. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är en fördel om du har kunskaper i handläggningsstödet Platina. ÖVRIGT Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid och friskvård. Mångfald berikar och vi söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 01-30
Sök fler jobb liknande: lediga Avdelningschef för Rätts och djurskydd/Chefsjurist jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Avdelningschef för Rätts och djurskydd/Chefsjurist

Naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid och friskvård. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna hos oss på avdelningen för tillsyn och prövning innebär handläggning av tillstånds-, samråds- och tillsynsärenden inom naturvårdsområdet samt tillsynsvägledning till kommunerna. Det är ett självständigt arbete med stort ansvar. Arbetsuppgifterna är omväxlande, utvecklande och innebär många externa och interna kontakter. I arbetet ingår prövning av ansökningar om tillstånd och dispenser enligt miljöbalken och artskyddsförordningen. Det ingår även samråd med privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter samt tillsyn av naturreservat, biotopskydd, Natura 2000, fridlysta arter, CITES, vattenverksamhet, strandskydd med mera. Samverkan, rådgivning och information till aktörer, invånarna och kommunerna är mycket viktiga delar av arbetet. KVALIFIKATIONER Du ska ha naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med inriktning mot biologi eller miljö. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga. Att kunna samarbeta och skapa goda relationer externt och internt liksom att kunna arbeta självständigt är mycket viktigt i denna anställning, samt att ta egna initiativ och ha förmåga att driva arbetet framåt. Du bör ha tidigare erfarenhet av handläggningsarbete vid en myndighet inom området natur och miljö. Du ska ha erfarenhet av tillämpningen av miljöbalken och du ska ha goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att skriva och formulera text. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 03-11
Sök fler jobb liknande: lediga Naturvårdshandläggare jobb, Naturvårdshandläggare Karlskrona, Naturvårdshandläggare Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Naturvårdshandläggare

1-2 biologer
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intres-sant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid och friskvård. ARBETSUPPGIFTER Arbetet består i att i team om två personer genomföra gräsmarksuppföljning på 17 öar i Blekinges skärgård vilka restaurerats inom Life+ projektet GRACE. Vi använder oss av Natur-vårdsverkets manual vilket innebär att inom varje uppföljningsenhet görs 200 stickprover där en ruta på 50x50 cm ska inventeras. Tidigare inventering av skyddsvärda träd ska också följas upp inom tre av områdena. KVALIFIKATIONER Vi söker utbildade biologer eller personer med motsvarande kunskaper och som har goda botaniska kunskaper och erfarenhet av att arbeta i fält. Du ska vara en noggrann person med god samarbetsförmåga. Erfarenhet av arbete med handdatorer samt förarbevis och vana att framföra mindre båt är meriterande. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid och friskvård. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 03-17
Sök fler jobb liknande: lediga 1-2 biologer jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 1-2 biologer

Djurskyddshandläggare
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. Vi arbetar med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. I Blekinge är avstånden korta vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i moderna lokaler alldeles intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. Som anställd på Länsstyrelsen i Blekinge får du utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid, friskvård och trevliga medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en medarbetare som ska arbeta med att handlägga djurskyddskontroller. Arbetet med djurskyddskontroller innebär att handlägga inkomna anmälningsärenden och göra planerade kontroller samt följa upp brister. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en relevant akademisk examen t ex, agronom, veterinär eller miljö- och hälsoskyddsutbildning. Du bör ha goda kunskaper om svensk djurskyddslagstiftning, modern djurhållning, djurmiljö, lantbrukets ekonomibyggnader och djurens välfärd inom olika former av djurhållning. Du bör ha tidigare erfarenhet av djurskyddskontroller av olika djurslag och olika former av djurhållning. Eftersom Blekinge har en betydande andel av landets minkhållning är det meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av sådan djurhållning. Länet har dessutom många vilthägn vilket gör att sådana kunskaper också är värdefulla. Arbetet som djurskyddshandläggare är ofta komplext och ställer höga krav på din förmåga att analysera, ta ansvar och arbeta självständigt. Samtidigt kräver arbetet också stor samverkan i arbetsgruppen. Det är ett mycket utåtriktat arbete vilket tillsammans med uppgifternas karaktär ställer höga krav på din sociala kompetens och förmåga att kunna bemöta och kommunicera med djurägare, lantbruksföretagare och medarbetare på ett bra sätt. Du bör ha god förmåga att föra fram ditt budskap på ett respektfullt, tydligt och lättförståeligt sätt både i tal och skrift. Arbetet ställer stora krav på både kvalitet och kvantitet vilket innebär att du måste vara stresstålig. Det är en fördel om du har kunskaper i handläggningsstödet Platina och i djurskyddskon-trollregistret DSK. Du ska ha B-körkort. ÖVRIGT Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 03-26
Sök fler jobb liknande: lediga Djurskyddshandläggare jobb, Djurskyddshandläggare Karlskrona, Djurskyddshandläggare Länsstyrelsen Blekinge län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Djurskyddshandläggare

Projektledare inom ANDT
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, en god ar-betsmiljö, flextid och friskvård. ARBETSUPPGIFTER Övergripande innebär arbetet att verka för att de nationella målen för insatser mot alkohol, narkotika, doping och tobak förverkligas. Du kommer att vara ansvarig för att projektleda arbetet vilket bland annat innebär att genomföra studier, skriva rapport och presentera resultatet. I arbetsuppgifterna kommer du att utifrån länets behov arrangera utbildningar samt sammankalla och leda olika nätverk. I arbetet ingår även opinionsbildning och planering av kommunikationsinsatser för att skapa engagemang i frågorna. Du kommer att ha ett nära samarbete med Länsstyrelsen tillsynshandläggare och ANDT-samordnare. KVALIFIKATIONER Du ska ha högskoleutbildning inom samhällsvetenskap eller annan likvärdig utbildning. Du ska också ha erfarenhet av projektarbete. Du ska ha erfarenhet av att genomföra presentationer, utbildningar och liknande. Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete, genomföra undersökande studier samt tobaksförebyggande arbete är meriterande, liksom erfarenhet från att skriva rapporter. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska vara flexibel, systematisk och välorganiserad. Du trivs med att arbeta med nya idéer och problem där du har förmåga att analysera och hitta lösningar. Du ska också kunna arbeta självständigt och driva arbetet framåt. Du är en utåtriktad person som har lätt för att knyta kontakter. B- körkort är ett krav. ÖVRIGT Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid och friskvård. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 03-31
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare inom ANDT jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare inom ANDT

Projektledare tobaksförebyggande arbete
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid och friskvård. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen har fått externa utvecklingsmedel till ett flerårigt utvecklingsprojekt inom tobaksområdet. Projektet syftar till att utveckla arbetssätt och metoder för ett långsiktigt och hållbart tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga. Länsstyrelsen söker nu en projektledare som i nära samverkan med Länsstyrelsens tillsynshandläggare och ANDT-samordnare ska leda projektet. Som projektledare har du ansvar för projektets genomförande i allt från planering till utvärdering, främst på strategisk nivå. Du kommer att genomföra studier, anordna utbildningsinsatser, leda olika nätverk, och stödja kompetensutveckling i länet. I arbetsuppgifterna ingår även opinionsbildning, planering av kommunikationsinsatser samt uppföljning. Du kommer att ha ett nära samarbete med länets kommuner och landstinget Blekinge. KVALIFIKATIONER Du ska ha högskoleutbildning inom samhällsvetenskap eller annan likvärdig utbildning. Du ska också ha erfarenhet av projektarbete och vana att leda utvecklingsarbete, gärna från offentlig sektor. Du har dessutom god vana av att genomföra presentationer, undersökande studier, utbildningar och liknande. Erfarenhet av uppföljning och utvärdering samt erfarenhet av tobaksförebyggande arbete är meriterande, liksom erfarenhet från att skriva rapporter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har lätt för att ta egna initiativ och är flexibel, systematisk och välorganiserad. Du trivs med att arbeta med nya idéer och problem där du har förmåga att analysera och hitta lösningar. Då du leder ett projekt med flera samverkansaktörer är det av stor vikt att du är en utåtriktad person som har lätt för att kommunicera med andra och knyta nya kontakter. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. B- körkort är ett krav. ÖVRIGT Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid och friskvård. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 04-02
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare tobaksförebyggande arbete jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare tobaksförebyggande arbete

Kvalificerad jurist
Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och en aktiv fritid. Länsstyrelsen ligger i ett nybyggt hus intill vattnet i världsarvsstaden Karlskrona. Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, en god ar-betsmiljö, flextid och friskvård. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsens jurister ingår i avdelning Rätts och djurskydd som för närvarande har tolv medarbetare. Rätts består av fyra jurister och två handläggare. På djurskydd arbetar en länsveterinär samt fem handläggare. Inom rätt hanteras bland annat förvaltningsärenden, överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, sjö- och vägtrafikföreskrifter samt valfrågor. Juristerna är inom gruppen beslutande i dessa ärenden samt i många djurskyddsärenden. En viktigt uppgift för dig och avdelningens övriga jurister är förutom det dagliga arbetet med egen ärendehandläggning att ge stöd och råd åt Länsstyrelsens ledning och övriga verksamhetsområden samt att delta vid handläggningen av ärenden inom dessa områden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en jur.kand- eller juristexamen och är notariemeriterad. Du bör ha en bred juridisk kompetens och lång erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. God förvaltningsrättslig erfarenhet är nödvändigt och du bör ha tillämpat i vart fall de mer centrala lagstiftningarna inom länsstyrelsens verksamhetsområden. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av att tillämpa plan- och bygglagen och miljöbalken. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Det är dessutom en fördel om du har kunskaper i handläggningsstödet Platina. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö, flextid och friskvård. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Länsstyrelsen Blekinge län
Ort: Karlskrona
Publicerad : 04-02
Sök fler jobb liknande: lediga Kvalificerad jurist jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvalificerad jurist


Sök lediga jobb Blekinge län

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se