Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret jobb - lediga jobb

Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret jobb Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

  1. Kommunarkivarie- Boden

  2. Arkivarie med IT-kunskaper- Boden

  3. Arkivarie med IT-kunskaper- Boden

  4. Kommunsekreterare- Boden

  5. Kommunikatör- Boden

  6. Projektsamordnare- Boden


Mer beskrivning

Kommunarkivarie
Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv. Kommunarkivet ingår i kansli och informationskontoret. Arkivet finns i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö. ARBETSUPPGIFTER Du tar emot, vårdar och tillhandahåller kommunens allmänna handlingar samt ser till att arkivet är tillgängligt för kulturell verksamhet och forskning. Tillsammans med kommunens förvaltningar arbetar du aktivt med rådgivning och tillsyn i arkivfrågor, revidering av dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar. Du ger också stöd och hjälp till förvaltningarnas arkivredogörare. KVALIFIKATIONER Du ska ha akademisk examen med arkivkunskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du är serviceinriktad med god förmåga att arbeta självständigt, idérik, flexibel och utåtriktad med stort intresse för utvecklingsfrågor. Arbetet förutsätter erfarenhet av offentlig arkivverksamhet och kännedom om kommunal förvaltning. IT-kunskaper är värdefulla. Vi använder Visual arkiv och Cumulus bildarkiv.
Företag: Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret
Ort: Boden
Publicerad : 09-18
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunarkivarie jobb, Kommunarkivarie Boden, Kommunarkivarie Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunarkivarie

Arkivarie med IT-kunskaper
Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv. Kommunarkivet ingår i kansli och informationskontoret. Arkivet finns i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö. ARBETSUPPGIFTER Utvecklingen går från traditionell arkivering till att arbeta mer med dokumentstyrning och IT-system för elektroniskt lagrad information. Vi söker dig som kan ta ansvar för det kommande utvecklingsarbetet. Du blir ansvarig för den centrala arkivfunktionen. Du ska leda, följa upp och utveckla hela arkivverksamheten samt bildarkivet. Du blir kommunens expert på området och säkerställer hög kvalitet på rutiner och resultat. Du ansvarar för strategin kring arkiv- och diarieföring samt dokumenthantering och säkerställer att företaget uppfyller gällande bestämmelser. KVALIFIKATIONER Du har en högskoleutbildning i arkivvetenskap och några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper i svenska språket. Meriterande är erfarenhet av arbete inom området elektroniskt lagrad information samt kunskap om offentlig sektor, juridiska principer samt regelverk som gäller för området. Du har helhetssyn, drivkraft och samarbetsförmåga. Rollen som arkivarie är en utåtriktad roll och vi söker dig som trivs med personliga kontakter. Du är idérik och arbetar med utvecklingsfrågor. Du skapar nätverk både internt och externt och kan kommunicera med människor i olika sammanhang.
Företag: Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret
Ort: Boden
Publicerad : 11-07
Sök fler jobb liknande: lediga Arkivarie med IT-kunskaper jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arkivarie med IT-kunskaper

Arkivarie med IT-kunskaper
Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv. Kommunarkivet ingår i kansli och informationskontoret. Arkivet finns i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö. ARBETSUPPGIFTER Utvecklingen går från traditionell arkivering till att arbeta mer med dokumentstyrning och IT-system för elektroniskt lagrad information. Vi söker dig som kan ta ansvar för det kommande utvecklingsarbetet. Du blir ansvarig för den centrala arkivfunktionen. Du ska leda, följa upp och utveckla hela arkivverksamheten samt bildarkivet. Du blir kommunens expert på området och säkerställer hög kvalitet på rutiner och resultat. Du ansvarar för strategin kring arkiv- och diarieföring samt dokumenthantering och säkerställer att företaget uppfyller gällande bestämmelser. KVALIFIKATIONER Du har en högskoleutbildning i arkivvetenskap och några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper i svenska språket. Meriterande är erfarenhet av arbete inom området elektroniskt lagrad information samt kunskap om offentlig sektor, juridiska principer samt regelverk som gäller för området. Du har helhetssyn, drivkraft och samarbetsförmåga. Rollen som arkivarie är en utåtriktad roll och vi söker dig som trivs med personliga kontakter. Du är idérik och arbetar med utvecklingsfrågor. Du skapar nätverk både internt och externt och kan kommunicera med människor i olika sammanhang.
Företag: Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret
Ort: Boden
Publicerad : 12-05
Sök fler jobb liknande: lediga Arkivarie med IT-kunskaper jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arkivarie med IT-kunskaper

Kommunsekreterare
Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor cirka 27 000 personer. Boden har gått igenom en kraftig förändring från sjukvårds- och militärstad till ett mer differentierat näringsliv. Nu är det en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv. Självklart finns försvaret kvar och utvecklas i Sveriges militära utbildningscentrum. Men även andra branscher ökar i betydelse. Miljö är ett av Bodens kännetecken. Men allt är inte arbete. En rik fritid värdesätts av allt fler. Du har nära till bra skidbackar likväl som till Luleå skärgård och ett bra kulturutbud. Har du ett intresse så har Boden en förening. I Boden finns ett bra utbud av skolor med olika profiler. Och det bästa av allt, du kan bo bra till vettiga priser oavsett om du väljer villa eller lägenhet. ARBETSUPPGIFTER Bodens kommun är mån om en rättssäker behandling av kommunala frågor. Det blir särskilt tydligt när det gäller ärendeberedning och myndighetsutövning. Det gäller både internt och mellan kommunen och omvärlden. Arbetet som kommunsekreterare ger insikt i kommunens olika verksamheter och den demokratiska processen. Du måste snabbt kunna sätta dig in de mest skilda frågor och ofta med kort varsel leverera relevanta svar. Du får en central roll i den politiska beslutsprocessen bland annat genom ärendeberedning, administration och sekreterarskap för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du kommer också att delta i utredningar och ha en samordnande roll för övriga nämndssekreterare. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du ska vara bra på och ha dokumenterad erfarenhet av att formulera dig i tal och skrift. Du ska kunna kommunicera snabbt, enkelt och tydligt i flera olika sammanhang. Du har akademisk utbildning med inriktning på samhällsvetenskap och/eller statskunskap eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har ett intresse för löpande förbättringsarbete. Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Företag: Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret
Ort: Boden
Publicerad : 12-06
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunsekreterare jobb, Kommunsekreterare Boden, Kommunsekreterare Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunsekreterare

Kommunikatör
Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor drygt 27 000 personer. Boden har gått igenom en kraftig förändring från sjukvårds- och militärstad till ett mer differentierat näringsliv. Nu är det en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv. Självklart finns försvaret kvar och utvecklas i Sveriges militära utbildningscentrum. Men även andra branscher ökar i betydelse. Miljö är ett av Bodens kännetecken. Men allt är inte arbete. En rik fritid värdesätts av allt fler. Du har nära till bra skidbackar likväl som till Luleå skärgård och ett bra kulturutbud. Har du ett intresse så har Boden en förening. I Boden finns ett bra utbud av skolor med olika profiler. Och det bästa av allt, du kan bo bra till vettiga priser oavsett om du väljer villa eller lägenhet. ARBETSUPPGIFTER Bodens kommun satsar på en tydlig och enkel kommunikation. Det gäller både internt och mellan kommunen och omvärlden. Kommunikatörens roll är att aktivt bidra till det genom att stödja förvaltningarna i sin kommunikation. I det ingår att förbättra information och kommunikation för förvaltningarna såväl internt som externt och informationsförsörjning för intranät och Internet. Dessutom ska kommunikatören producera informationsmaterial och konsultativt stödja nyhetsförmedling internt och externt. Kommunikatören har även en viktig roll genom att driva utvecklingen av kommunens webbplats. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du ska vara bra på och ha dokumenterad erfarenhet av att formulera dig i tal och skrift. Du ska kunna kommunicera snabbt, enkelt och tydligt i flera olika sammanhang. Du har utbildning med inriktning mot media, kommunikation och webbutveckling. Du behärskar Adobes programpaket för produktion av informationsmaterial. Du kan klara av enklare fotograferingar. Erfarenhet krävs. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med kommunikationsfrågor i en större kunskapsorganisation, gärna politiskt styrd. Du bör också ha erfarenhet av webbaserad informationshantering och ha kunskap om hur media arbetar. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med kommunikationsfrågor i en större kunskapsorganisation, gärna politiskt styrd. Du bör också ha erfarenhet av webbaserad informationshantering och ha kunskap om hur media arbetar.
Företag: Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret
Ort: Boden
Publicerad : 01-17
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikatör jobb, Kommunikatör Boden, Kommunikatör Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikatör

Projektsamordnare
Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv. Kommunen har ett antal utvecklingsprojekt. Vårt mål är en kostnadseffektiv kommunal service till bodensarna. För att säkerställa det söker kommunledningsförvaltningen en projektsamordnare placerad vid kommunstyrelsens kansli. ARBETSUPPGIFTER Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter blir att: - stödja kommunchefen och kommunens ledningsgrupp genom att samordna kommunövergripande projekt. Det innebär bland annat att säkra en gemensam leveransplan och identifiera och hantera samordnings- och resursbehov inom kommunens projektverksamhet. - ansvara för viss administration, som uppdatering av gemensam projektkatalog, göra webbuppdateringar med mera. - se till att god kvalitet karaktäriserar projekt, projektanalyser och projektutvärderingar. - genomföra vissa utredningsuppdrag. Som projektsamordnare ska du stödja projektansvarig så att projekten följer fastställd planering, tidplan och budget. Du hjälper projektansvarig med projektansökan, projektuppföljning och att projektmålen uppnås. Det är även du som ska ha aktuell kunskap om vad kommunen kan söka för pengar för olika projekt. Du ska ha en förvaltningsövergripande helhetssyn. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har genomgått högskoleutbildning, gärna med ekonomisk inriktning eller annan liknande utbildning som bedöms lämplig. Du ska ha erfarenhet och goda kunskaper om projektverksamhet och projektsamordning. Det är meriterande om du har gått en projektledarutbildning. Som person är du drivande, självständig och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du är samarbetsinriktad och kommunikativ och trivs med att arbeta i grupp. Du har mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du kan arbeta självständigt, tar egna initiativ, är lyhörd och har bra blick för olika personer och gruppers behov. Du är strukturerad och har god organisatorisk förmåga. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. B-körkort fordras. ÖVRIGT Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden. Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret
Ort: Boden
Publicerad : 11-28
Sök fler jobb liknande: lediga Projektsamordnare jobb, Projektsamordnare Boden, Projektsamordnare Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektsamordnare


Sök lediga jobb Bodens kommun, Kansli och Informationskontoret

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se