Borås Stad jobb - lediga jobb

Borås Stad jobb Borås Stad jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Borås Stad. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Borås Stad. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Socialsekreterare, Cedern- Borås

 2. Förskollärare, Sjögården- Borås

 3. Enhetschef- Borås

 4. Nämndsekreterare- Borås

 5. Personalsekreterare- Borås

 6. Fritidspedagog, Aplaredskola- Borås

 7. Två fritidspedagoger, Rångedalaskolan- Borås

 8. Förskollärare, Bäckaryd- Borås

 9. Grundskollärare, Kerstinsgården- Borås

 10. Lärare svenska som andraspråk- Borås

 11. Intendent, Borås Konstmuseum- Borås

 12. Förskolechef- Borås

 13. Socialsekreterare, tre vikariat- Borås

 14. Mark- och exploateringschef- Borås

 15. Skolsköterska- Borås

 16. Förskollärare, Skogslängtans naturförskola- Borås

 17. Förskollärare, Asklandagården- Borås

 18. Skolkurator, Barn och elevhälsan- Borås

 19. Lärare F-6 Ma/No, Kristinebergskolan- Borås

 20. Socialsekreterare, två tjänster- Borås

 21. Förskollärare, Skattkistans förskola- Borås

 22. Förskollärare, Pumpkällagården- Borås

 23. Gymnasielärare i naturkunskap och matematik- Borås

 24. Skolsköterska- Borås

 25. Gymnasielärare i idrott och samhällskunskap- Borås

 26. Enhetschef, hemtjänsten- Borås

 27. Ekonom- Borås

 28. Elevassistent, Bodaskolan- Borås

 29. Lärare årskurs 4-9, sv/eng- Borås

 30. Två förskollärare- Borås

 31. Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska- Borås

 32. Fritidsledare- Borås

 33. Lönekonsult- Borås

 34. Lagförman, trä och metall- Borås

 35. Studie- och yrkesvägledare- Borås

 36. LSS-handläggare/ biståndshandläggare, två tjänster- Borås

 37. Förskollärare, Trandaredsgården- Borås

 38. Kock- Borås

 39. Nämndsekreterare/assistent- Borås

 40. Kvalitetssamordnare, Vuxenutbildningen- Borås


Mer beskrivning

Socialsekreterare, Cedern
Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Väster, Individ- och familjeomsorgen söker en socialsekreterare till Cedern - missbruksenhet för unga/unga vuxna. Cedern tillhör Insats Barn och familj. I gruppen finns fyra tjänster. Verksamheten ingår i Fält och Ungdom som består av Fältgruppen och Stödcentrum för unga, totalt 13 personal. Målgrupp är ungdomar i åldern 13-25 år i riskzon för eller med etablerat missbruk. Borås Stads drogpolitiska program samt Cederns värdegrund är viktiga styrdokument i arbetet. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning 6 mån kan komma att användas. Arbetsuppgifter: I arbetet möter du ungdomar i riskzon för att etablera missbruk, men också de som missbrukat droger i flera år, där missbruket är en del av en komplicerad livssituation. Arbetet bedrivs i öppenvård, ofta i nära samarbete med föräldrar, övrig socialtjänst och andra samverkanspartners. Vi erbjuder utredning, bedömning, stöd och kontroll av olika karaktär beroende på missbrukets omfattning, vilket preparat det handlar om och den unges ålder. Cederns personal ska ha aktuell kunskap angående preparat, tillgång till och effekter av dessa. Informationstillfällen och föreläsningar riktade till vuxna genomförs. Syftet är att öka kunskapen om droger, tecken på missbruk och narkotikasituationen och därigenom ge Cedern och andra professionella möjlighet att nå fler unga med behov av insats. Kontinuerligt bedrivs ett kartläggande och uppsökande arbete för att ha god kännedom om narkotikasituationen bland unga/unga vuxna och uppmärksamma ungdomar med begynnande eller etablerat missbruk. Arbetet innebär viss tjänstgöring på obekväm arbetstid, både vardagskvällar och helger, styrt av de behov som finns i målgruppen. Kvalifikationer: Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med unga i riskzon för missbruk eller med missbruk. Du är socionom eller har annan beteendeinriktad utbildning som bedöms likvärdig. Tidigare arbete inom området och kunskap i missbruksfrågor/missbruksproblematik är en merit likaså kunskap om och erfarenhet av familjearbete eller nätverksarbete. På Cedern lägger vi stor vikt vid förmåga att samarbeta och personlig lämplighet. Körkort är ett krav. Upplysningar lämnas av enhetschef Johan Magnusson, tfn 033-35 34 25 eller socialsekreterare Maud Olsson, tfn 033-35 33 15. Facklig företrädare för Vision når du på tfn 033-35 85 56, och SSR på tfn 033-35 82 08. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-25. Ange löneanspråk, referensnummer och bifoga meritförteckning och uppgifter om referenser.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare, Cedern jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare, Cedern

Förskollärare, Sjögården
Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Väster, Sjögårdens förskola. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Sjögårdens förskola ligger i Sjömarken med närhet till sjö och natur. Vår förskola arbetar med bild och form, kreativitet och natur som redskap. Barnens tankar och idéer samt leken skapar en grund för att utveckla barnens lustfyllda lärande. All verksamhet utgår från förskolans läroplan. Vi arbetar för att skapa en trygg och lärande miljö i nära samverkan med våra föräldrar. Kvalifikationer: Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt i yrkesrollen. Du ska kunna arbeta självständigt men också ha lätt för att samarbeta. Du är initiativrik och ser möjligheter i det pedagogiska arbetet. Ett positivt förhållningssätt är för dig en självklarhet liksom att utgå från barnens intresse och erfarenhet vid planering av den pedagogiska verksamheten. Du arbetar i ett nära samarbete med hemmet och du har en ödmjukhet och förståelse i de möten som uppstår. Förskollärarexamen är ett krav. Upplysningar lämnas av förskolechef Thomas Johansson, tfn 0768-88 88 64. Fackliga företrädare nås genom Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-31.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Sjögården jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Sjögården

Enhetschef
Vill du vara med och skapa något nytt? Vi bygger en bemanningsenhet. Vi vill profilera oss som en attraktiv arbetsgivare. Vi vill ligga steget före. Vi vill vara och uppfattas som professionella. Vill du vara med och bygga, profilera och förekomma? Vill du vara med och skapa något nytt? Vi söker dig som vill vara chef för enheten. Stadsdelsförvaltningen Väster är en förvaltning med 2 000 anställda och en budget på en dryg miljard kronor. Vi ansvarar för förskola, grundskola och äldreomsorg åt stadsdelens 38 000 invånare. Vi har ett kommunövergripande ansvar för individ- och familjeomsorg samt för kost och lokalvård. Förvaltningen förser också invånarna med kultur och fritidsverksamhet. Nu skapar vi en gemensam bemanningsenhet. Enheten ska ansvara för hela förvaltningens övergripande bemanningsplanering och stå för spetskompetens när det gäller schemaplanering och rekrytering. Enheten ska serva förvaltningens verksamheter med kvalificerad personal när den ordinarie personalen inte räcker till eller inte finns på plats. Arbetsplats: Bemanningsenheten, Stadsdelsförvaltningen Väster med placering på HR-funktionen. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Inledningsvis består enheten av äldreomsorgens pool med tillsvidareanställd omvårdnadspersonal. Den gruppen ska du leda. Enheten administrerar också Vikariebanken där verksamheterna bokar sina vikarier och där de timavlönade lägger in de tider de kan jobba. I lagom takt ska vi sedan tillsammans bygga upp en komplett bemanningsenhet. Det arbetet kommer du att leda. Kvalifikationer: Vi söker dig som gärna arbetar med nya idéer. Du är en systematisk och välorganiserad person som lätt skapar dig överblick. Du har helhetssyn. Du har erfarenhet av arbete i chefsposition och du har en högskoleutbildning med inriktning mot HR, logistik, projektledning eller liknande. Körkort är ett krav. Upplysningar: Har du frågor är du välkommen att kontakta oss: HR-specialist Caroline Jansson nås på tfn 0768-88 88 82 under vecka 29, HR-funktionens chef Björn Linder nås på tfn 0768-88 70 76 under vecka 30, och stadsdelschef Malin Aronsson nås på tfn 0768-88 36 61 under vecka 31. Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-04.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef jobb, Enhetschef Borås, Enhetschef Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef

Nämndsekreterare
Vår nämndsekreterare går vidare till nya utmaningar, vill du vara med och fortsätta att utveckla administrationen inom förvaltningen? Stadsdelsförvaltningen Väster är en förvaltning med 2000 anställda och en budget på en dryg miljard kronor. Vi ansvarar för förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg Barn och Familj samt äldreomsorg åt stadsdelens 38 000 invånare. Vi har även ett kommunövergripande ansvar för individ- och familjeomsorg samt för kost och lokalvård. Förvaltningen förser också invånarna med kultur och fritidsverksamhet. Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Väster med placering på Stadsdelskontoret, Administrativa funktionen. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta som sekreterare vid Stadsdelsnämnden Västers sammanträden med ansvar för utskick, protokoll och justering. Du registrerar Stadsdelsförvaltningens inkomna och upprättade handlingar, fördelar ärenden till handläggare och expedierar beslut. Du ansvarar även för diarium och arkiv. Du kommer att ha en central roll i Stadsdelsförvaltningen med uppgifter som spänner över flera arbetsområden. Du kommer att tillsammans med berörda förvaltningar vara delaktig i utveckling av nämndadministrationen. Du kommer också att delta i Stadsdelsförvaltningens arbete med att effektivisera de administrativa processerna på förvaltningsnivå och utvecklingen i samverkan med andra förvaltningar. Kvalifikationer: Högskoleutbildning inom administration är ett krav, gärna med inriktning mot offentlig förvaltning. För arbetet krävs en mycket god förmåga att kommunicera, både i tal och skrift. Vi förutsätter att du har en hög servicenivå eftersom arbetet innebär många kontakter inom och utanför förvaltningen. God förmåga att skapa och upprätthålla struktur och ordning. Goda datakunskaper och intresse för IT-frågor krävs. Upplysningar lämnas av administrativ chef Ritva Lidskog, tfn 0705-33 88 60 under vecka 29, under vecka 30 av HR-funktionens chef Björn Linder, tfn 0768-88 70 76 och vecka 31 av stadsdelschef Malin Aronsson, tfn 0768-88 36 61. Fackliga företrädare nås genom Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-04.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Nämndsekreterare jobb, Nämndsekreterare Borås, Nämndsekreterare Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nämndsekreterare

Personalsekreterare
I Stadsdelsförvaltningen Norr är vi ca 2 000 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa i Centrum, Fristad och Sjöbo. Vi erbjuder en lärande organisation där alla har möjlighet att utvecklas både som individer och i sin yrkesroll. Målet är att våra medarbetare ska trivas och känna stolthet. Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Norr, Personalfunktionen. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Stadsdelsförvaltningen Norr arbetar aktivt för att utveckla våra verksamheter för dagens och morgondagens utmaningar. Personalfunktionen som består av fem medarbetare arbetar i nära samarbete med verksamhetschefer och ekonomifunktionen. Vi erbjuder nu ett kreativt, spännande, självständigt och utmanande arbete. I uppdraget ingår att arbeta proaktivt, konsultativt och coachande som stöd till chefer i personalfrågor. Som personalsekreterare är du arbetsgivarrepresentant samtidigt som du medverkar till en god samverkan med de fackliga organisationerna. Du kommer som en del av din tjänst att delta i månadsvisa uppföljningar, ledningsgrupper, samverkansgrupper och arbetsgrupper. Dessutom kommer du att medverka vid rehabiliteringsmöten rekryteringar, förhandlingar och andra möten där chefen behöver ha stöd. I tjänsten ingår viss administration. Personalfunktionen arbetar nära vår centrala personal- och förhandlingsavdelning. Kvalifikationer: Vi söker dig som har högskoleexamen med inriktning mot beteende- eller personalvetarfrågor. Det är positivt om du har några års erfarenhet av kvalificerat personalarbete, arbetsrätt och avtal inom den kommunala sektorn. Arbetet ställer stora krav på dina personliga färdigheter och förmågor. Som person är du mogen, ödmjuk, ansvarstagande och bidrar till en öppen och positiv arbetsmiljö. Du har både förmåga att arbeta självständigt, fungera relationsskapande och vara en god samarbetspartner. Rollen kräver professionalism, problemlösande analytisk förmåga, en god kommunikativ förmåga och att du kan uttrycka dig tydligt såväl i tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Upplysningar lämnas av chefen för personalfunktionen, Anne Gunnarsson, tfn 033-35 37 07 eller personalsekreterare Jenny Wikander, tfn 033-35 32 15. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-04.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Personalsekreterare jobb, Personalsekreterare Borås, Personalsekreterare Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personalsekreterare

Fritidspedagog, Aplaredskola
Aplaredskolan är liten idyllisk skola i utkanten av Borås med ca 70 elever i årskurserna F-6. Fritidshemmet är integrerat med skolan och förskoleklassen och tjänstgöring sker i alla tre verksamheter. Skolan har en naturprofil under utveckling. Arbetsplats: Aplaredskolan, Stadsdelsförvaltningen Öster. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2013-08-05 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter på fritidshem såsom planering och genomförande av olika fritidsaktiviteter, aktiviteter i samarbete med förskoleklass och skola, även när det gäller stöd, undervisning och tillsyn. Hela skolan med förskoleklass och fritidshem arbetar som ett arbetslag. 80 % av tjänsten är på fritidshem och i förskoleklass och 20 % är i skola. Kvalifikationer: Fritidspedagogexamen, förskollärarexamen eller lärarutbildning mot de yngre årskurserna eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Meriterande med tidigare erfarenhet från liknande verksamheter samt om du arbetat med entreprenöriellt lärande. Naturintresse är önskvärt. Upplysningar lämnas av Ulf Sjöberg, tfn: 0766-23 07 59. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-26.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog, Aplaredskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog, Aplaredskola

Två fritidspedagoger, Rångedalaskolan
Rångedalaskolan är liten idyllisk skola i utkanten av Borås med ca 70 elever i årskurserna F-6. Fritidshemmet är integrerat med skolan och förskoleklassen och tjänstgöring sker i alla tre verksamheter. Skolan har en idrottsprofil under utveckling. Arbetsplats: Rångedalaskolan, Stadsdelsförvaltningen Öster. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2013-08-05 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter på fritidshem såsom planering och genomförande av olika fritidsaktiviteter, aktiviteter i samarbete med förskoleklass och skola, även när det gäller stöd, undervisning och tillsyn. Hela skolan med förskoleklass och fritidshem arbetar som ett arbetslag. 80 % av tjänsten är på fritidshem och i förskoleklass och 20 % är i skola. Kvalifikationer: Fritidspedagogexamen, förskollärarexamen eller lärarutbildning mot de yngre årskurserna eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Meriterande med tidigare erfarenhet från liknande verksamheter samt om du arbetat med entreprenöriellt lärande. Idrottsintresse är önskvärt. Upplysningar lämnas av Ulf Sjöberg, tfn 0766-23 07 59. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-26.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Två fritidspedagoger, Rångedalaskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två fritidspedagoger, Rångedalaskolan

Förskollärare, Bäckaryd
Förskolan Bäckaryd har fem avdelningar och ligger nära Borås sjukhus. Från och med augusti kommer vi att utöka antalet platser. Vi försöker aktivt tillvarata de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning. Arbetsplats: Bäckaryd, Stadsdelsförvaltningen Öster. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2013-08-05 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Du kommer att ha ett ansvar som förskollärare för barnen på en ålder av 1 - 3. Barns trygghet, omsorg, lärande och utveckling står i fokus. Vi strävar mot att vår verksamhet ska genomsyras av värme, glädje och engagemang och i ett nära samarbete med föräldrar skapar vi förutsättningar för att lärande, omsorg och utveckling ska bilda en helhet. Kvalifikationer: Vi vill att du: -Har förmågan att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. -Har goda kunskaper i att planera, dokumentera och utvärdera verksamheten utifrån förskolans läroplan, Bäckaryds årshjul och verksamhetsplan. -Ser möjligheterna med att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta i ett mångkulturellt område. -Är intresserad av Reggio Emilia. -Vi söker dig som är behörig förskollärare Erfarenhet av arbete i förskolan är meriterande. Upplysningar lämnas av förskolechef Vivi-Ann Weineland, tfn 033-35 38 99 eller 0768-88 38 99 eller Bodil Hanell eller Josefine Englund tfn 033-35 54 05. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-04.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Bäckaryd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Bäckaryd

Grundskollärare, Kerstinsgården
Kerstinsgården består av 3 förskoleavdelningar och 4 totalintegrerade avdelningar med förskola, f-klass, fritids och grundskola upptill år 3. De olika yrkeskategorierna har ett nära samarbete. På Kerstinsgården arbetar vi både i åldersblandade och åldershomogena grupper. Arbetslaget består av en grundskollärare, förskollärare och fritidspedagog. Arbetsplats: Kerstinsgården, Stadsdelsförvaltningen Öster Anställningsvillkor: Tjänsten är ett vikariat på 60 procent under ordinarie innehavares tjänstledighet, dock längst t.o.m. 2013-10-31 med eventuellt förlängning. Tillträde 2013-08-13. Arbetsuppgifter: Vi söker dig som har lärarutbildning för att undervisa i grundskolan år 1-3 i ämnena svenska, eng och No. Bifoga handlingar som styrker din behörighet. Du ska vilja arbeta på ett integrerat sätt i en lärandemiljö som har betoning på ett gemensamt förhållningssätt. Utifrån visionen 'lust att lära - möjlighet att lyckas' bedriver du tillsammans med övriga pedagoger ett pedagogiskt arbete som utmanar och stimulerar elevens nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Du ska ha ett gott bemötande mot de du möter under en dag och kunna samarbeta. Tjänsten innebär även att du ska planera, genomföra, reflektera och dokumentera ditt arbete såväl enskilt som i kollegiet. Kvalifikationer: Tjänsten är ett vikariat och innebär undervisning samt i övrigt förekommande lärararbetsuppgifter. Personliga egenskaper som tydlighet, flexibilitet, ordningssinne är av vikt. Du bör kunna skapa förtroendefulla relationer, arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i och utanför klassrummet. Upplysningar lämnas av Marita Nertby, tfn 033-35 87 42 eller 0768-88 87 42. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-05.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare, Kerstinsgården jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare, Kerstinsgården

Lärare svenska som andraspråk
I Stadsdelsförvaltningen Norr är vi ca 2 000 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa i Centrum, Fristad och Sjöbo. Vi erbjuder en lärande organisation där alla har möjlighet att utvecklas både som individer och i sin yrkesroll. Målet är att våra medarbetare ska trivas och känna stolthet. Arbetsplats: CFL, Centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, förberedelseklass, modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag: lust att lära - möjlighet att lyckas. Anställningsvillkor: Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med tillträde höstterminen 2013. Arbetsuppgifter: Arbetet som lärare i svenska som andra språk på CFL innebär arbetsuppgifter inom grundskolans verksamhetsområde i våra förberedelseklasser. Du kommer arbeta med bl a undervisning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med framtidsvisioner som erbjuder en kreativ arbetsmiljö. Arbetet är förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebär resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning av de nyanlända elevernas kunskap om behovet uppstår. Kvalifikationer: Vi söker dig som har lärarlegitimation mot de lägre åldrarna och utbildning i svenska som andraspråk. Vi söker dig som är öppen, initiativrik och flexibel. Du har lätt för att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan tillträde av tjänsten. Upplysningar lämnas av rektor Stefan Eriksson, tfn 0766-23 07 49, Fackliga företrädare för Lärarförbundet når du på tfn 033-35 76 83, och för LR når du på tfn 033-35 79 69. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-18. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare svenska som andraspråk jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare svenska som andraspråk

Intendent, Borås Konstmuseum
Arbetsplats: Borås Konstmuseum Borås Konstmuseum är ett av landets mest välkända konstmuseum. Det nyrenoverade museet är mycket uppskattat och har de senaste åren haft en serie uppmärksammade utställningar. Offentlig konst är en viktig del av Borås Stads satsningar vilket bland annat utmärker sig i den återkommande skulpturbiennalen. Anställningsvillkor: Tjänsten är ett vikariat på heltid under ordinarie innehavares tjänstledighet, dock längst t.o.m. 2014-06-15. Tillträde 2013-09-02. Arbetsuppgifter: Inriktningen på tjänsten är att arbeta med Borås Stads konstsamlingar vilket innebär handläggning av låneärenden, registrering och underhåll. 50 % av tjänsten omfattar arbete med den pedagogiska verksamheten för barn och unga. Visningar för vuxna ingår också i arbetet. Tjänsten omfattar även, till mindre utsträckning, medverkan i konstmuseets utställningsverksamhet. Kvalifikationer: Vi söker en person som har en lämplig akademisk högskoleexamen med konstvetenskap och erfarenhet av museal verksamhet samt utbildning och erfarenhet i pedagogiskt arbete med barn och unga. Du är ordningsam, drivande, kreativ och utåtriktad. Vidare är det viktigt att du kan arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra inom och utom konstmuseet. Det är ett krav att kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska. Kulturförvaltningen arbetar aktivt med likabehandling och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Upplysningar lämnas av Karolina Pahlén, tfn 033-35 76 70 f o m 24 juni. Facklig representant från DIK, Ingrid Boström, tfn 033-35 76 05. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-04.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Intendent, Borås Konstmuseum jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Intendent, Borås Konstmuseum

Förskolechef
Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Väster Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Stadsdelsförvaltningen Västers huvuduppgift är att bedriva skola, förskola, äldreomsorg, IFO Barn och familj, och kultur- och fritidsverksamhet för nära 37 000 invånare. Förvaltningen består av 2 000 anställda och har ett kommunbidrag på över 1 miljard kronor. Inom området förskola finns idag närmare 40 förskolor. Nu söker vi dig som vill vara med i fortsatta utvecklingen av vår nya organisation. Förskolan är barnens hus, med barnets bästa i fokus. Vi ser en förskola som ger våra barn bästa möjliga förutsättningar för att leva i ett samhälle i utveckling. En förskola som främjar kreativitet, framtidstro och hållbar utveckling. En konkurrenskraftig förskola som sätter fokus på lärande i ett livslångt perspektiv. Vill du vara med och forma en verksamhet för morgondagens medborgare? Som förskolechef leder du arbetet i ett förskoleområde med ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Förskolechefen planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamhetens kvalitet genom ett systematiskt uppföljnings- och kvalitetsarbete och ansvarar för delaktighet och inflytande för barn, föräldrar och personal. Du ingår i ledningsgruppen för förskolan tillsammans med tolv engagerade kollegor, en planeringsledare och en områdeschef. Samverkan inom stadsdelen tillsammans med övriga enhetschefer och fackliga representanter ingår som en naturlig del i ditt arbete där du inser värdet av att arbeta utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Som chef i Stadsdelsförvaltningen Väster får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom utbildning i Styrning och ledning. Kvalifikationer: Vi söker dig med pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av pedagogiskt arbete. Du är en entusiasmerande, kommunikativ och tydlig ledare med förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring uppdraget. Du har förmågan att organisera och viljan att driva utvecklingsprocesser. Du ska ha motsvarande förskollärarutbildning och ha chefserfarenhet. Rektorsutbildning är meriterande. I en strävan att öka mångfalden inom organisationen ser vi gärna sökande med olika bakgrund. Upplysningar lämnas av områdeschef Marie Gerdin, tfn 033-35 54 20, 0768-88 54 20, eller personalsekreterare Per Haugsnes, tfn 033-35 30 58, 0768-88 30 58. Facklig företrädare nås genom Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-12.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Förskolechef jobb, Förskolechef Borås, Förskolechef Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskolechef

Socialsekreterare, tre vikariat
Arbetslivsförvaltningen, Försörjningsenheten, söker socialsekreterare till tre vikariat. Försörjningsenheten består av cirka 45 socialsekreterare, sex 1:e socialsekreterare, åtta socialassistenter samt två enhetschefer. Försörjningsenheten har samlokaliserat arbetet med försörjningsstöd och förmedling av egna medel till gemensamma lokaler på Viskastrandsgatan 3. Som nyanställd kommer du få en introduktion i upp till sex månader där du tillsammans med mentorer får både teoretisk och praktisk handledning. Efter introduktionen kommer du, förutom den interna handledningen, erbjudas extern handledning. Vi har en metodutvecklare på arbetsplatsen som både arbetar med hela arbetsplatsens utveckling samt individuella kompetensplaner. Anställningsvillkor: Tjänsterna är vikariat på heltid under ordinarie innehavares tjänstledighet, dock längst t.o.m.2014-02-28 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för vår verksamhet är att utreda rätten till bistånd samt att arbeta för att människor skall bli självförsörjande. Arbetet innebär stort samarbete med andra verksamheter både internt och externt. Kvalifikationer: Vi vill att du är socionom eller har likvärdig utbildning, att du är positiv och har förmåga att sätta gränser. Du skall ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och goda referenser vad gäller samarbete. Erfarenhet av att arbeta med försörjningsstöd är meriterande. I Borås Stad lever människor med många olika nationaliteter. Vi vill gärna att det ska avspegla sig bland vår personal och välkomnar sökanden med andra nationaliteter. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Upplysningar lämnas av enhetschef Annkristin Rolfsson, tfn 033-35 38 72 eller enhetschef Margaretha Sandqvist, tfn 033-35 36 21. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-25, löpande urval.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare, tre vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare, tre vikariat

Mark- och exploateringschef
Borås Stad befinner sig i ett intressant utvecklingsskede med flera spännande och utmanande projekt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en mycket viktig roll i denna utveckling. Förvaltningen har ca 90 medarbetare. Förutom markfrågor ansvarar förvaltningen för detaljplanering, bygglov, lantmäteri mm. Markavdelningen består idag av sju medarbetare. Arbetsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Markavdelningen Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna kräver ett stort engagemang och en vilja att vara med att utveckla Borås Stad. Som markchef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp. I rollen som projektledare ansvarar markavdelningen för att utveckla, samordna och genomföra projekt som rör mark- och exploateringsfrågor. Vi hanterar alla typer av fastighetsrättsliga avtal som t ex köp och försäljning samt upplåtelser av olika slag. Förutom att du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna arbetar du aktivt med avdelningens olika arbetsuppgifter. Kvalifikationer: Vi söker dig som har både civilingenjörsexamen (lantmätare) och flera års erfarenhet av liknande arbete. Du är välbekant med den lagstiftning som gäller för verksamheten. Det är värdefullt om du har arbetat i en politiskt styrd organisation tidigare. Arbetet förutsätter att du är van vid förhandlingar och att du har förmåga att betrakta ett ärende ur flera perspektiv. Det är viktigt att du är drivande och verklighetsförankrad och att du har erfarenhet av att leda personal. Du har lätt för att samarbeta och entusiasmera dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Upplysningar lämnas av stadsarkitekt/samhällsbyggnadschef Tomas Rossing, tfn 0704-55 84 75. De fackliga representanterna nås via Marianne Johansson från och med v 31, tfn 033-35 85 24. Läs mer om Samhällsbyggnadsförvaltningen, våra uppdrag och om Borås Stad på www.boras.se/samhallsbyggnad. Välkommen med din ansökan senast 2013-09-15.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Mark- och exploateringschef jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Mark- och exploateringschef

Skolsköterska
I alla tre Borås Stads stadsdelar finns elevhälsan samlad under en enhetschef, vilket ger möjlighet att tydligt fokusera på elevhälsans uppdrag. Man arbetar mot skolor och förskolor och har samarbete med rektorer och förskolechefer samt annan personal på enheterna. I Borås Stad finns flera centrala funktioner som fungerar stödjande och utvecklande mot elevhälsan på stadsövergripande nivå. En sådan funktion har SPKC (Specialpedagogiskt kompetenscentrum) som tillsammans med enhetscheferna erbjuder möjlighet för elevhälsans olika professioner att träffas regelbundet i sina yrkesgrupper för att utbyta erfarenheter och få kompetensutveckling. Arbetsplats: Elevhälsan, Stadsdelsförvaltningen Öster. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2013-09-02. Arbetsuppgifter: Som skolsköterska arbetar du med barn och ungdomar för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom skolan. Arbetet utgår från skolhälsovårdens basprogram. Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam och en viktig uppgift är att samverka med övrig elehälsopersonal, pedagoger och skolledning för en god lärandemiljö och omsorg om varje elev. Kvalifikationer: Leg. sjuksköterska med vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolsköterskeprogrammet. Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdom är meriterande. Upplysningar lämnas av enhetschef för elevhälsan Marie Olofsson, tfn 033-35 38 15 eller 0768-88 38 15. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-09.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska jobb, Skolsköterska Borås, Skolsköterska Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska

Förskollärare, Skogslängtans naturförskola
Skogsgläntans Naturförskola är en avdelning med barn 3-5 år som inriktar sig på utomhuspedagogik och bedriver den mesta verksamheten utomhus på gården och i närliggande skogsområde. På förskolan finns också tre småbarnsavdelningar och två 3-5 års avdelningar. Arbetsplats: Skogslängtans Naturförskola, Stadsdelsförvaltningen Öster. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2013-09-02. Arbetsuppgifter: Tillsammans med övriga pedagoger på avdelningen och på förskolan leder, planerar, utvärderar och bedriver du en pedagogisk verksamhet som utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Verksamheten bedrivs till stor del utomhus där vi har tillgång till ett stort vindskydd i ett fint skogsområde. Kvalifikationer: Förskollärarutbildning. Du har: -Ett professionellt förhållningssätt i yrkesrollen -Ett positivt och professionellt bemötande bland barn, föräldrar, kollegor och andra aktörer -Lätt för att samarbeta -Lyhörd för andra -Flexibel och har lätt för att tänka nytt -Ett stort intresse för utomhuspedagogik. Upplysningar lämnas av Inger Nyman, tfn 0766- 56 06 08. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-31.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Skogslängtans naturförskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Skogslängtans naturförskola

Förskollärare, Asklandagården
I Stadsdelsförvaltningen Norr är vi ca 2 000 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa i Centrum, Fristad och Sjöbo. Vi erbjuder en lärande organisation där alla har möjlighet att utvecklas både som individer och i sin yrkesroll. Målet är att våra medarbetare ska trivas och känna stolthet. Arbetsplats: Asklandagården, Stadsdelsförvaltningen Norr. Anställningsvillkor: Tjänsten är ett vikariat på heltid under ordinarie innehavares tjänstledighet, dock längst t.o.m. 2014-02-28. Tillträde 2013-09-02. Arbetsuppgifter: Du kommer att ingå i team där ni tillsammans driver och leder det pedagogiska arbetet utifrån målen i Lpfö98/10. Tillsammans med dina kollegor skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. Kvalifikationer: Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt i yrkesrollen. Du skall kunna arbeta självständigt men också ha lätt för att samarbeta. Du är initiativrik och ser möjligheter i det pedagogiska arbetet. Ett positivt förhållningssätt är för dig en självklarhet liksom att utgå från barnens intresse och erfarenhet vid planering av den pedagogiska verksamheten. Du arbetar i ett nära samarbete med hemmet och du har en självklar känsla för service. Förskollärarexamen är ett krav. Upplysningar lämnas av Förskolechef Johanna Albertsson, 033-358270 eller Förskolechef Dagmar Lindbratt, 033-353756. Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-31.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Asklandagården jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Asklandagården

Skolkurator, Barn och elevhälsan
Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Väster, område skola med placering inom Barn- och elevhälsan. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2013-11-01. Arbetsuppgifter: Som skolkurator arbetar du med barn och ungdomar för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom skolan. En viktig uppgift är att samverka med övrig elevhälsospersonal, lärare och skolledning för en god lärandemiljö och omsorg för varje elev. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat: - kurativt arbete med elever F-9 - handledning och konsultation till pedagoger och arbetslag i arbetet med barn och elever i behov av stöd - hälsofrämjande- och förebyggande arbete på individ- , grupp- och organisationsnivå. Kvalifikationer: Vi söker dig med socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning samt som har erfarenheter av arbete med barn och ungdom. Du känner dig trygg i att fatta egna beslut och att stå för dessa och du har inga problem med att arbeta självständigt. Du är analytiskt lagd och har god förmåga att prioritera och göra avgränsningar inom ditt område. Då du ingår i ett team är det även viktigt att du har god samarbetsförmåga samt att du har god förmåga att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift. Som person är du strukturerad och ansvarstagande med tilltro till din egen förmåga. Du är lyhörd inför andra människors behov och har en positiv människosyn. Upplysningar lämnas av enhetschef Mikael Sedvall, tfn 0768-88 82 48. Facklig företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-04.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Skolkurator, Barn och elevhälsan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolkurator, Barn och elevhälsan

Lärare F-6 Ma/No, Kristinebergskolan
Anställningsvillkor: Tjänsten är en allmän visstidsanställning på heltid t.o.m. 2013-12-20. Tillträde 2013-08-13. Det finns eventuell möjlighet till förlängning fram till juni 2014. Arbetsuppgifter: Kristinebergskolan är en trivsam skola med fokus på eleverna och lärandet. Här finns förskoleklass till åk 6 och fritidshem. Våra ledord på skolan är Trygghet, Respekt och Ansvar och dessa präglar våran verksamhet. Under ca två år kommer vi vara utlokaliserade i andra lokaler då vår skola kommer att byggas om. Du kommer i första hand att vara klasslärare tillsammans med en kollega men också ha andra uppdrag såsom exempelvis SvA. Kvalifikationer: Vi söker dig som är behörig lärare enligt skollagen för år F-6 med inriktning ma/no. Vi ser också gärna att du är behörig att undervisa i SvA. Du har goda ledaregenskaper i och utanför klassrummet. Du har samarbetsförmåga, tar ansvar och är flexibel och initiativrik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Upplysningar lämnas av rektor Ann-Kristin Sjörén Stendahl, tfn 033-35 32 22, alt. 0768-88 32 22. Facklig företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-26.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare F-6 Ma/No, Kristinebergskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare F-6 Ma/No, Kristinebergskolan

Socialsekreterare, två tjänster
Arbetslivsförvaltningen, Försörjningsenheten, söker två socialsekreterare. Försörjningsenheten består av cirka 45 socialsekreterare, sex 1:e socialsekreterare, åtta socialassistenter samt två enhetschefer. Försörjningsenheten har samlokaliserat arbetet med försörjningsstöd och förmedling av egna medel till gemensamma lokaler på Viskastrandsgatan 3. Som nyanställd kommer du få en introduktion i upp till sex månader där du tillsammans med mentorer får både teoretisk och praktisk handledning. Efter introduktionen kommer du, förutom den interna handledningen, erbjudas extern handledning. Vi har en metodutvecklare på arbetsplatsen som både arbetar med hela arbetsplatsens utveckling samt individuella kompetensplaner. Anställningsvillkor: Tjänsterna är två tillsvidareanställningar på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Huvuduppgifterna för vår verksamhet är att utreda rätten till bistånd samt att arbeta för att människor ska bli självförsörjande. Arbetet innebär stort samarbete med andra verksamheter både internt och externt. Kvalifikationer: Vi vill att du är socionom eller har likvärdig utbildning, att du är positiv och har förmåga att sätta gränser. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och goda referenser vad gäller samarbete. Erfarenhet av att arbeta med försörjningsstöd är meriterande. I Borås Stad lever människor med många olika nationaliteter. Vi vill gärna att det ska avspegla sig bland vår personal och välkomnar sökande med olika nationaliteter. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Upplysningar lämnas av enhetschef Annkristin Rolfsson, tfn 033-35 38 72, eller enhetschef Margaretha Sandqvist, tfn 033-35 36 21. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-23, löpande urval.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare, två tjänster jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare, två tjänster

Förskollärare, Skattkistans förskola
I Stadsdelsförvaltningen Norr är vi ca 2 000 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa i Centrum, Fristad och Sjöbo. Vi erbjuder en lärande organisation där alla har möjlighet att utvecklas både som individer och i sin yrkesroll. Målet är att våra medarbetare ska trivas och känna stolthet. Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Norr, Skattkistans förskola. Anställningsvillkor: Tjänsten är ett vikariat på heltid under ordinarie innehavares tjänstledighet, dock längst t.o.m. 2014-02-28. Tillträde 2013-09-02. Arbetsuppgifter: Vi söker dej som är utbildad förskollärare. Tillsammans med övriga pedagoger på avdelningen och på förskolan leder, planerar, utvärderar och bedriver du en pedagogisk verksamhet som utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Kvalifikationer: Vi söker dig som är en öppen, initiativrik och flexibel person. Du har ett positivt förhållningssätt, lätt för att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Förskollärarexamen är ett krav. Upplysningar lämnas av förskolechef Monika Brundin, tfn 033-35 80 16 eller 0704-55 86 43. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-09.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Skattkistans förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Skattkistans förskola

Förskollärare, Pumpkällagården
Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Väster, Pumpkällagården Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Välkommen till ett utmanande, roligt och stimulerande uppdrag som förskollärare Pumpkällagården har skogen in på knutarna där vi bland annat arbetar med språk och matematik i närmiljön. Tillsammans med dina kollegor skapar du en miljö där barn kan utveckla en lust att lära och ges möjlighet att lyckas. Kvalifikationer: Vi söker dig som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du tänker nytt och bidrar till att barnen ,kollegor och verksamhet utvecklas. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i uppdraget. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och ser det som en styrka att man är fler i ett arbetslag., där man kompletterar varandras styrkor. Hos oss har du möjlighet att arbeta tillsammans med skickliga pedagoger samt glada och nyfikna barn. Vi har härlig natur inpå knutarna som vi nyttjar i vår verksamhet. Vi samarbetar bland annat med närliggande förskolor, barnhälsoteam, förskoleklass och bibliotek. Vi värderar personlig lämplighet högt, ett gott bemötande, serviceförmåga och förmåga att tänka positivt även dagar då regnet faller över vår vackra förskola. Känns ovanstående arbetsuppgifter utmanande så är det också ett bevis på att du är personen vi söker. Upplysningar lämnas av förskolechef Lena Berglund, tfn 0768-88 89 11 eller förskollärare Joakim Poole, tfn:0761-85 02 80. För mer information om oss besök vår sida http://www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/forskolor/pumpkallagarden.4.121e91e2132cdd86bdb800028213.html. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-11.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Pumpkällagården jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Pumpkällagården

Gymnasielärare i naturkunskap och matematik
Arbetsplats: Bäckängsgymnasiet. Anställningsvillkor: Tjänsten är ett vikariat på 85 % under läsåret 2013/2014. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Undervisning. Kvalifikationer: Lärarbehörighet för gymnasieskolan eller motsvarande. Upplysningar lämnas av rektor Adam Casserly, adam.casserly@boras.se. Fackliga företrädare för LR är Gustav Johansson, tfn 033-35 70 06. Andra fackliga företrädare når du via Leine Danfelter, tfn 033-35 77 77. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-01.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Gymnasielärare i naturkunskap och matematik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Gymnasielärare i naturkunskap och matematik

Skolsköterska
I alla tre Borås Stads stadsdelar finns elevhälsan samlad under en enhetschef, vilket ger möjlighet att tydligt fokusera på elevhälsans uppdrag. Man arbetar mot skolor och förskolor och har samarbete med rektorer och förskolechefer samt annan personal på enheterna. I Borås Stad finns flera centrala funktioner som fungerar stödjande och utvecklande mot elevhälsan på stadsövergripande nivå. En sådan funktion har SPKC (Specialpedagogiskt kompetenscentrum) som tillsammans med enhetscheferna erbjuder möjlighet för elevhälsans olika professioner att träffas regelbundet i sina yrkesgrupper för att utbyta erfarenheter och få kompetensutveckling. Arbetsplats: Elevhälsan, Stadsdelsförvaltningen Öster Anställningsvillkor: Tjänsten är ett vikariat på 75 procent under ordinarie innehavares tjänstledighet, dock längst t.o.m. 2014-06-30. Tillträde 2013-08-13 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Som skolsköterska arbetar du med barn och ungdomar för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom skolan. Arbetet utgår från skolhälsovårdens basprogram. Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam och en viktig uppgift är att samverka med övrig elehälsopersonal, pedagoger och skolledning för en god lärandemiljö och omsorg om varje elev. Kvalifikationer: Leg. sjuksköterska med vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolsköterskeprogrammet. Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdom är meriterande. Upplysningar lämnas av enhetschef för elevhälsan Marie Olofsson, tfn 033-35 38 15 eller 0768-88 38 15. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-09.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska jobb, Skolsköterska Borås, Skolsköterska Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska

Gymnasielärare i idrott och samhällskunskap
Skolan är en kommunal gymnasieskola belägen i centrala Borås. Vi har ca 1 000 elever fördelade på Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet (spetsprogram), Teknikprogrammet, Barn och fritidsprogrammet och IB (International Baccalaureate). Sven Eriksonsgymnasiet utvecklar kunskaper inom teknik, ekonomi, humaniora, samhälls- och naturvetenskap till motiverade elever från Borås och Sjuhäradsbygden. Kompetenta lärare i kombination med en levande programstruktur, framtidssäkrade utbildningar, ett internationellt nätverk och stolta traditioner skapar en dynamisk miljö där eleverna utvecklar sin inre drivkraft, ökar sin konkurrenskraft och ges möjligheten att forma sin egen framtid. Läs gärna mer om skolan på boras.se/svenerikson. Anställningsvillkor: Tjänsterna är vikariat på heltid/deltid, beroende av ämneskombination, under höstterminen 2013. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Vi söker lärare som gillar att samarbeta och kan individanpassa undervisningen. Målmedvetenhet, initiativförmåga samt ansvarstagande är egenskaper som vi värdesätter högt tillsammans med god pedagogisk förmåga och goda datorvanor. I arbetet kommer du att vara delaktig i ett arbetslag där du kan få stöd och där du också delar med dig av dina egna erfarenheter. Kvalifikationer: Vi söker i första hand dig som har behörighet att undervisa på gymnasiet i ämnena idrott och samhällskunskap. Upplysningar lämnas av rektor Camilla Ahlin, tfn 0768-88 80 50. Fackliga företrädare nås via Leine Danfelter, tfn 033-35 77 77. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-29.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Gymnasielärare i idrott och samhällskunskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Gymnasielärare i idrott och samhällskunskap

Enhetschef, hemtjänsten
Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Väster, Område äldreomsorg, hemtjänsten i Sandhult. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Sandhults hemtjänst består av knappt 30 medarbetare som har till huvuduppgift att stötta, företrädesvis, äldre personer i deras hem. Som enhetschef har du ansvar för att driva och utveckla verksamheten. Du ansvarar för samordning, uppföljning, kvalitetsarbete, arbets- och personalledning, arbetsmiljö samt budget. Vidare ansvarar du även för sammanställning av social dokumentation. Du arbetar tillsammans med personalen för att sätta vårdtagaren i centrum. I tjänsten ingår att delta i äldreomsorgens ledningsgrupp, som tillsammans med områdeschefen arbetar med att utveckla kvaliteten och uppfylla nämndens mål för äldreomsorgens verksamhet. Kvalifikationer: Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning som sociala omsorgsprogrammet, socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda ledaregenskaper och förmåga att stimulera och motivera medarbetare, samt att se möjligheter. Du har ett genuint intresse för människor, en god samarbetsförmåga samt förmåga att tillvarata andras kompetenser och idéer. Du är van vid att fatta beslut, är lyhörd och bra på att kommunicera. Du är självständig i ditt arbete och är väl förtrogen med de lagar och riktlinjer som styr hemtjänsten. Det är en stor fördel om du har ledarerfarenhet inom hemtjänstområdet. Körkort är ett krav Upplysningar lämnas av biträdande områdeschef Sebastian Nydén, tfn 033-35 52 17. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-19.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef, hemtjänsten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef, hemtjänsten

Ekonom
Vill du bli en av våra ekonomer i Stadsdelsförvaltningen Öster, Borås Stad? Stadsdelsförvaltningen Öster är en av tre stadsdelsförvaltningar i Borås Stad. Stadsdelsförvaltningens huvuduppgift är att bedriva äldreomsorg, IFO barn och familj, skola, förskola, kost/lokalvård, kultur och fritidsverksamhet för omkring 32 000 invånare. Förvaltningen består av drygt 2 300 anställda Vi är tre ekonomer i vår ekonomifunktion där vi arbetar som interna konsulter mot verksamheterna i alla ekonomiska frågeställningar. Arbetsplats: Ekonomifunktionen, Stadsdelsförvaltningen Öster. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2013-09-23 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Arbetet innebär budget, månadsuppföljning, prognoser och bokslut i nära samarbetet med budgetansvariga chefer inom verksamhetsområdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och kultur. I din roll som ekonom ingår att stödja cheferna i frågor som rör budget, uppföljning och ekonomisk styrning. Andra uppgifter är att svara för ekonomiska utredningar och analyser, intern kontroll och statistik samt information och utbildningar inom verksamhetsområdet. Kvalifikationer: Lämplig utbildningsbakgrund är högskoleutbildning med ekonomisk inriktning. Du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper i Excel och det är bra om du har erfarenhet av ekonomisystemet Agresso. Du har god pedagogisk förmåga och kan skapa ekonomisk förståelse även hos den som inte är ekonom. Du har också en god förmåga att se verksamheten bakom siffrorna. Du arbetar målinriktat och åstadkommer resultat och är en analytisk problemlösare som fokuserar på rätt saker även när det händer mycket omkring dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Upplysningar lämnas av chef för ekonomifunktionen Ulrica Fagerson, tfn 033-35 70 47 eller 0768-88 70 47. Administrativ chef: Göran Carlsson, tfn 033-35 88 75 eller 0768-88 88 75. Ekonom Hanna Johansson, tfn 033-35 89 27. Fackliga företrädare nås genom Borås Stads växel 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-18.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonom jobb, Ekonom Borås, Ekonom Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonom

Elevassistent, Bodaskolan
Bodaskolan är en mångkulturell F-9 skola där människor växer och utvecklas. Vår skola präglas av god atmosfär där alla känner sig sedda. Våra ledord i Stadsdelförvaltningen Öster är: Vi har alltid ett gott bemötande, vi vet vilka vi är till för och vi arbetar tillsammans. Anställningsvillkor: Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 50-75 procent t.o.m. 2013-12-20. Tillträde 2013-08-19. Arbetsuppgifter: Du ska vara elevassistent till en elev i år 7. Kvalifikationer: Du ska tycka om att arbeta med ungdomar, och finna utmaningar att jobba i en skola. Vi ser gärna att du har någon form av sjukvårdsutbildning, och p g a att eleven är en pojke ser vi helst att du är man. Upplysningar lämnas av rektor Marika Andersson, tfn 0768-88 79 07. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-09.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Elevassistent, Bodaskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Elevassistent, Bodaskolan

Lärare årskurs 4-9, sv/eng
Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Väster, område skola med placering på Sandgärdskolan. Anställningsvillkor: Tjänsten är ett vikariat på heltid under ordinarie innehavares tjänstledighet, dock längst t.o.m. 2013-12-20. Tillträde 2013-08-13. Arbetsuppgifter: Undervisning i svenska och engelska för elever i år 7-9 på Sandgärdskolan. Du kommer också att vara mentor i en åk 8. Kvalifikationer: Lärarexamen med behörighet att undervisa i sv/eng för år 7-9. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever och föräldrar. Du är strukturerad och organiserad i klassrummet samt har förmåga att individanpassa undervisningen efter elevernas behov. Du har samarbetsförmåga, tar ansvar och är flexibel och initiativrik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Upplysningar lämnas av rektor Marika Andersson, tfn 0768-88 88 27. Facklig företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-31.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare årskurs 4-9, sv/eng jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare årskurs 4-9, sv/eng

Två förskollärare
I Stadsdelsförvaltningen Norr är vi ca 2 000 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa i Centrum, Fristad och Sjöbo. Vi erbjuder en lärande organisation där alla har möjlighet att utvecklas både som individer och i sin yrkesroll. Målet är att våra medarbetare ska trivas och känna stolthet. Arbetsplats: Liljebergets förskola. Anställningsvillkor: Tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2013-10-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Vill du arbeta tillsammans med motiverade kollegor och vetgiriga barn på Liljebergets förskola i SDF Norr i centrala Borås? Du ska bedriva och utveckla verksamheten i enlighet med förskolans läroplan och andra styrdokument. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering och genomförande av det pedagogiska arbetet. På förskolan arbetar vi tematiskt och i ett rotationssystem som innebär att du över tid kommer att arbeta med barn i olika åldrar. Vi arbetar i storarbetslag och delar in barnen i projektgrupper. Kvalifikationer: Du har ett professionellt förhållningssätt och du arbetar självständigt men har också lätt för att samarbeta. Du är initiativrik och ser möjligheter i det pedagogiska arbetet. Ett positivt förhållningssätt är för dig en självklarhet liksom att utgå från barnens intresse och erfarenhet vid planering av den pedagogiska verksamheten. Du arbetar i ett nära samarbete med hemmet och du har en självklar känsla för service. Förskollärarexamen är ett krav. Meriterande är om du har erfarenhet av Reggio Emilia och IKT i pedagogisk verksamhet. Upplysningar lämnas av förskolechef Mia Isaksson, tfn 033-35 83 51 eller förskolechef Dagmar Lindbratt, tfn 033-35 37 56. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-04.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Två förskollärare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två förskollärare

Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska
Arbetsplats: Sociala omsorgsförvaltningen IFO Vuxen/Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är dagtid och kommer även att innefatta viss helgtjänstgöring ca var 5: e helg. Arbetsuppgifter: Som leg sjuksköterska arbetar du konsultativt med medicinska bedömningar, ansvarar för läkemedelshantering, delegering och rådgiving till habiliteringspersonal/boendestödjare. Sjuksköterskan har till uppgift att samordna och planera de samlade hälso- och sjukvårdsinsatserna för den enskilde patienten, bl a genom vårdplanering. I sjuksköterskans uppgifter ingår också att vara patientansvarig sjuksköterska och föra omvårdnadsjournaler samt ha kontakt med andra instanser och myndigheter. Kvalifikationer: Vi söker dig som är leg sjuksköterska med vidareutbildningen inom psykiatri eller längre erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom psykiatri, erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatrisk diagnos är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, körkort är ett krav. Upplysningar lämnas av Ann-Christin Efraimsson, tfn 033-35 30 96. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Inför rekryteringsarbetet har Sociala omsorgsförvaltningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-21.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska jobb, Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska Borås, Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska

Fritidsledare
Inom Stadsdelsförvaltningen Väster finns det sex fritidsgårdar. Verksamheten bygger på ett främjande förhållningssätt med fokus på tonårsgruppen. Fritidsgårdarna ska vara mötesplatser som genomsyras av delaktighet och jämställdhet. Arbetsplats: Stadsdelsförvaltningen Väster, Område Fritid. Anställningsvillkor: Tjänsterna är timanställningar med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Vi söker nu ett antal personer som kan täcka upp vid sjukdomar och övrig frånvaro. Du kommer att få ett roligt och omväxlande arbete med många kollegor och kontaktytor då du kommer att arbeta på samtliga fritidsgårdar. Du kommer även att kunna stärka upp vid speciella evenemang såsom läger, resor discokvällar med mera. Som fritidsledare arbetar du med utgångspunkt från fritidsgården. Tillsammans med ungdomarna och övrig personal planerar, genomför och följer du upp verksamhetens uppdrag. Hos oss har alla medarbetare en viktig roll i verksamhetens utveckling, även du som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro. En viktig del i rollen som fritidsledare är att vara en positiv vuxen förebild och stötta ungdomarna i övergången till vuxenvärlden. Kvalifikationer: Vi söker dig med fritidsledarutbildning och/eller annan ledarutbildning med ungdomsinriktning på motsvarande nivå som arbetsgivaren bedömer är lämplig för tjänsten. Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar och om du har någon form av ledarerfarenhet så är det meriterande. Vi tror att du är en person som känner stort engagemang och glädje i att få arbeta tillsammans med ungdomar. Som person är du social och utåtriktad och du har lätt för att knyta nya kontakter och skapa förtroende hos andra. Du är självsäker och stark i dig själv och du har förmågan att hålla dig lugn i stressade situationer. Du är inte konfliktsökande, men är inte heller rädd om en konflikt uppstår utan har en god förmåga att hantera den. Gentemot andra är du tolerant och förstående och du har lätt för att sätta dig in i andra människors situation. I din roll som fritidsledare har du förmåga att ta egna initiativ och du tycker om ett högt tempo där flera saker händer samtidigt. Du finner glädje i att samarbeta med andra, men är inte beroende av det för att få saker gjorda. Då stor del av verksamheten förekommer under kvällar och helger så är det viktigt att du kan arbeta på obekväma arbetstider. Upplysningar lämnas av Anethe Tolfsson enhetschef, tfn 0768-88 56 04, Hasse Brännmar enhetschef, tfn 0768-88 56 66, Christian Hoglin enhetschef, tfn 0768-88 38 06. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-21.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidsledare jobb, Fritidsledare Borås, Fritidsledare Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidsledare

Lönekonsult
Arbetsplats: Servicekontoret utgör kommunens interna basresurs för den tekniska och administrativa utförarverksamheten. Vi arbetar under företagsliknade former och är ca 350 anställda och har en omsättning på ca 400 Mkr. Vår verksamhet spänner från anläggningsarbeten, fastighetsservice, verkstadsmekanik till IT-service, central redovisningsservice, löneservice och telefonväxel. Löneservice är en av enheterna i avdelningen Personal- och Kontorsservice. Löneservice hanterar kvalificerad löneadministration för i första hand förvaltningarna i Borås stad. Förutom att sköta den administrativa delen av anställningsavtal, löneunderlag m.m. fungerar också enheten som support för personal- och lönesystemet Heroma. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Arbetet består av löneadministrativa uppgifter såsom registrering av anställningar samt kontroll, bearbetning och registrering av löneunderlag. Det innebär också att ge support och utbilda chefer och handläggare ute i hela organisationen. Du kommer att arbeta såväl självständigt med egna uppdrag som i grupp. Kvalifikationer: Vi söker dig med relevant utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du lockas av att kontinuerligt lära nytt och utvecklas med en verksamhet som har ständigt förändrade behov/förutsättningar. Du har ett gott bemötande, god servicekänsla samt är flexibel. Har du arbetat med löneadministrativt arbete är det meriterande. Upplysningar lämnas av Anki Bohman lönechef, tfn 033-35 71 35 eller 0768-88 71 35. Företrädare för Vision, tfn 033-35 85 56. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-28. Vi undanber oss samtal från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Lönekonsult jobb, Lönekonsult Borås, Lönekonsult Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lönekonsult

Lagförman, trä och metall
Tekniska förvaltningen ansvarar för Borås Stads skogar, parker, gator, färdtjänst och upphandling. Totalt arbetar cirka 140 medarbetare inom Tekniska förvaltningen. OSA-enheten på Tekniska förvaltningen är en del av Borås Stads verksamhet inom det sysselsättningspolitiska området. Vi är den sista länken i en rehabiliteringskedja med målet att den enskilde ska fungera på den öppna arbetsmarknaden. De arbetsmarknadspolitiska stödformerna varierar över tid och riktar sig mot olika utsatta grupper. Det finns i dagsläget en rad stödåtgärder för att få in fler personer på arbetsmarknaden. Inom enheten erbjuder vi därför inte bara arbete för personer med någon form funktionsnedsättning (OSA) utan också praktikplatser, arbete för medarbetare som har utvecklingsanställningar och för långtidsarbetslösa. De som deltar i vår verksamhet ska ges ett meningsfullt arbete och en social gemenskap. Vi arbetar målmedvetet med att ge kvalitet i deras vardag. Eftersom nuvarande lagförman valt att gå vidare till annan tjänst, rekryterar vi nu en lagförman med placering vid vår. Arbetsplats: OSA-enheten, Skogsavdelningen, Tekniska förvaltningen. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Du ska som arbetande förman leda ett arbetslags arbete med byggnationer, reparationer och verkstadsarbeten inom snickeri och metallarbeten. Arbetslaget består av personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Du har lägst B-körkort. Kvalifikationer: Du har gymnasiekompetens och praktisk erfarenhet inom byggnads, snickeri, svets och metallarbete. Du bör också ha erfarenhet av ledarskap från arbets- eller föreningsliv eller från annan gruppverksamhet. Att du är intresserad av andra människor förutsätter vi. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Upplysningar lämnas av arbetsledare Per Johansson, tfn: 033-35 73 53 eller skogvaktare Peter Rydén, tfn: 033-35 73 19. Per och Peter nås säkrast under v.29 och v.32. Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn: 033-35 70 00. Information om vår verksamhet finns på boras.se/tekniskaforvaltningen. Välkommen med din ansökan senast 2012-08-16.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Lagförman, trä och metall jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lagförman, trä och metall

Studie- och yrkesvägledare
I Stadsdelsförvaltningen Norr är vi ca 2 000 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa i Centrum, Fristad och Sjöbo. Vi erbjuder en lärande organisation där alla har möjlighet att utvecklas både som individer och i sin yrkesroll. Målet är att våra medarbetare ska trivas och känna stolthet. Arbetsplats: Engelbrektskolan. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80 procent av heltid. Tillträde efter överenskommelse. Arbetsuppgifter: Vi söker dig som kan: - Planera och genomföra olika syo-verksamheter, främst i år 7-9, men på sikt även i tidigare år - Vägledningssamtal - enskilt och i grupp. - Administrera gymnasiebesök, gymnasiemässa och information till föräldrar angående prao- och gymnasieval. - Administration av prao och andra arbetslivskontakter - främst i år 8 och 9. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam. Kvalifikationer: Du är utbildad studie- och yrkesvägledare eller läser sista året på programmet. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet av vägledningsarbete inom grundskolan och god datorvana. Du är idérik, har initiativförmåga och har lätt att anpassa dig till olika situationer. Du är van att arbeta självständigt men är samtidigt samarbetsinriktad, såväl mot elever, föräldrar som kollegor. Du arbetar mot uppställda mål och tar ansvar för din del samtidigt som du har förmågan att se helheten. Du klarar av utmaningar, deltar i skolans utveckling och har hög social kompetens. Vi vill att du blir en av oss som bidrar till en verksamhet som hjälper barnen att bli trygga, kreativa och nyfikna och delar visionen, Lust att lära - möjlighet att lyckas. Upplysningar lämnas av lämnas av rektor Bosse Leskinen, tfn 033-35 79 96 eller 0704-55 79 96, bosse.leskinen@boras.com. Fackliga företrädare nås genom Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-21.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Studie- och yrkesvägledare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studie- och yrkesvägledare

LSS-handläggare/ biståndshandläggare, två tjänster
Arbetsplats: Funktionshinderverksamheten enheten för myndighetsutövning består av tretton LSS-handläggare/biståndshandläggare och det dagliga arbetet samordnas av enhetschef som även handleder i ärenden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö och personlig utveckling. Anställningsvillkor: Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid, tillträde snarast. Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma och fatta beslut samt följa upp ärenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL. Enheten för myndighetsutövning arbetar med personer som tillhör någon av LSS personkretsar samt med personer under 65 år som är i behov av stöd. Kvalifikationer: Du har förmåga att arbeta självständigt och har erfarenhet av att handlägga ansökningar enligt LSS-lagen och socialtjänstlagen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav. Vi vill att du har högskoleutbildning inom sociala omsorgsprogrammet, socionomprogrammet eller annan utbildning som prövas likvärdig. Gärna några års erfarenhet inom området, god kunskap och intresse av att arbeta med målgruppen, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska kunna arbeta självständigt, vara initiativrik och ha god samarbetsförmåga. Du ska ha kompetens för att kunna se helheten för människor med funktionsnedsättning. Upplysningar lämnas av Områdeschef Helen Smith, tfn 033-35 77 33 eller 0768-88 77 33 under vecka 26-28. Områdeschef Liz Rehn, tfn 033-35 86 76 eller 0768-88 86 76 vecka 29. Personalsekreterare Jessika Olausson, tfn 033-35 78 78 eller 0768-88 78 78 under vecka 26-28. Fackliga företrädare nås genom Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi arbetar med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-21.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga LSS-handläggare/ biståndshandläggare, två tjänster jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: LSS-handläggare/ biståndshandläggare, två tjänster

Förskollärare, Trandaredsgården
Arbetsplats: Trandaredsgårdens förskola, Stadsdelsförvaltningen Öster. Anställningsvillkor: Tjänsten är ett vikariat på heltid under ordinarie innehavares tjänstledighet, dock längst t.o.m. 2013-12-31. Tillträde 2013-08-05. Arbetsuppgifter: Du kommer att bedriva och utveckla verksamheten i enlighet med förskolans läroplan och övriga styrdokument. och arbeta tillsammans med motiverade kollegor och vetgiriga barn för att förverkliga vår vision: Lust att Lära - Möjlighet att Lyckas. Kvalifikationer: Vi söker dig med förskollärarutbildning och som har ett positivt och professionellt bemötande bland barn, föräldrar och kollegor. Du är initiativrik och ser möjligheter i det pedagogiska arbetet. Ett positivt förhållningssätt är för dig en självklarhet liksom att utgå från barnens intresse och erfarenhet vid planering av den pedagogiska verksamheten. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med IKT i verksamheten samt arbete med Grön Flagg - Hållbar utveckling. Upplysningar lämnas av förskolechef Barbara Stenninger-Lund, tfn. 033-35 83 73 eller Gunnel Hassel, tfn 033-35 54 32. Fackliga företrädare nås genom Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-02.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Trandaredsgården jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Trandaredsgården

Kock
I Stadsdelsförvaltningen Norr är vi ca 2 000 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa i Centrum, Fristad och Sjöbo. Vi erbjuder en lärande organisation där alla har möjlighet att utvecklas både som individer och i sin yrkesroll. Målet är att våra medarbetare ska trivas och känna stolthet. Arbetsplats: Sjöboklints äldreboende/Erikslundskolan. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2013-08-19. Arbetstiden är förlagd till både vardagar och helger. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna kommer att vara alla förekommande i ett restaurangkök såsom matlagning, kassahantering, dokumentationer, salladsberedning, servering , städ och disk med mera. Administrativa arbetsuppgifter ingår så som tex. inringning av vikarier, beställningar och egenkontroll. Kosten arbetar i teamområden, vilket innebär att arbete i andra kök kan förekomma. Kvalifikationer: Du skall ha en 3- årig utbildning inom restaurang och storhushåll eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Du skall ha minst 3 års erfarenhet av yrket samt mycket god erfarenhet av specialkoster som förekommer inom förskola/skola och äldreomsorg. Meriterande är hygienkörkort, kunskap i HACCP samt E-handel och datavana. Du har ett genuint intresse för matlagning och förstår vikten av kvallitet och service och hanterar det svenska språket i såväl tal som skrift. Vi förutsätter att du har en god organisationsförmåga och att du kan arbeta självständigt samt att du har lätt för att samarbeta med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Upplysningar lämnas av enhetschef Susanne Skansen, tfn 033-35 84 58. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel 033-35 70 00. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-04.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Kock jobb, Kock Borås, Kock Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kock

Nämndsekreterare/assistent
Servicekontoret utgör Borås Stads interna basresurs för den tekniska och administrativa utförarverksamheten. Vi arbetar under företagsliknade former och är ca 350 anställda och har en omsättning på ca 400 Mkr. Vår verksamhet spänner från Dataservice till anläggningsarbeten, bygg- och fastighetsservice, verkstadsmekanik till central redovisningsservice, löneservice och telefonväxel med mera. Vi söker nu en nämndsekreterare/assistent till personalenheten på Servicekontoret. Tjänsten är placerad under avdelningen Personal- och Kontorsservice där du blir en av sju medarbetare. Arbetsuppgifter: En del av arbetstiden ägnas åt förvaltningens samlade nämndadministration, såsom diarieföring och posthantering. Du kommer också att skriva mycket mötesprotokoll och dylikt, varpå det är av stor vikt att du behärskar svenska väl i tal och skrift. Resterande tid kommer du att arbeta med allehanda administration inom personalområdet. Fördelningen mellan nämndsekreteraruppdraget och assistentuppgifterna ligger på ca 50 % vardera men kan variera över året. Anställningsvillkor: Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Kvalifikationer: Högskolekompetens inom administration är meriterande. Vi välkomnar även sökande med lägst gymnasiekompetens och goda kunskaper om offentlig förvaltning och administration och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Arbetet innebär mycket kontakt med människor och därför är det viktigt att du är serviceinriktad och lyhörd. För mer information är du välkommen att kontakta Carina Andersson, avdelningschef, tfn: 033-35 81 92 eller 0768-88 81 92 (semester 17 juni till 14 juli) Fackliga representanter för Vision, tfn 033-35 74 20 och SACO, tfn 033-35 70 93. Välkommen med din ansökan senast 2013-07-28. Vi undanber oss samtal från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Nämndsekreterare/assistent jobb, Nämndsekreterare/assistent Borås, Nämndsekreterare/assistent Borås Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nämndsekreterare/assistent

Kvalitetssamordnare, Vuxenutbildningen
Arbetsplats: Vuxenutbildningen. Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Arbetet består i huvudsak av att stödja ledningsgruppen i frågor som har med det systematiska kvalitetsarbetet att göra. Du kommer att initiera och driva kvalitetsarbetet samt att hålla dig uppdaterad och informera verksamheten om förändringar i de regelverk som berör vuxenutbildningen. I uppdraget ingår att samla in och rapportera nyckeltal internt och externt ( t ex SCB och Skolverket) samt på ett strukturerar sätt följa upp, presentera och analysera olika verksamhetsdata. Du kommer att ha en viktig roll i att utveckla våra administrativa processer och stödja verksamheten i användandet av IT-verktyg. En annan del av uppdraget är att ansvara för våra webbplatser, det kan även bli aktuellt med andra administrativa uppdrag. Kvalifikationer: Relevant eftergymnasial utbildning är ett krav. Vi ser gärna sökande som har en bakgrund som samhällsvetare/statistiker. Du skall ha dokumenterad erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete. I tjänstens natur finns också krav på en mycket god analytisk förmåga, att kunna arbeta självständigt och att vara skicklig på att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du är dessutom en dokumenterad skicklig användare av relevanta IT-stöd, samt att du har en förmåga att snabbt lära dig att ta till dig nya program som självklara verktyg i ditt uppdrag. Det är viktigt att du är serviceinriktad, har en positiv grundsyn och ser möjligheter i en flexibel och dynamisk vuxenutbildning. Erfarenhet av arbete inom utbildning (gärna vuxenutbildning ) är meriterande. Upplysningar lämnas av vuxenutbildningschef Johan Roos, tfn 033-35 31 69. Fackliga företrädare nås via Leine Danfelter, tfn 033-35 77 77. Välkommen med din ansökan senast 2013-08-04.
Företag: Borås Stad
Ort: Borås
Publicerad : 06-14
Sök fler jobb liknande: lediga Kvalitetssamordnare, Vuxenutbildningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvalitetssamordnare, Vuxenutbildningen


Sök lediga jobb Borås Stad

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se