Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen jobb - lediga jobb

Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen jobb Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Lärare med Sva -utbildning Introduktionsprogrammen- Borlänge

 2. Studiehandledare/modersmålslärare till Introduktionsprogammet- Borlänge

 3. Biträdande rektorer Introduktionsprogrammen- Borlänge

 4. Studie- och yrkesvägledare Individuella programmen- Borlänge

 5. Lärare med Sva-utbildning introduktionsprogrammen- Borlänge

 6. Studie- och yrkesvägledare introduktionsprogrammen- Borlänge

 7. Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen- Borlänge

 8. Specialpedagog/ Speciallärare Introduktionsprogrammen- Borlänge

 9. Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen- Borlänge

 10. Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen- Borlänge

 11. Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen- Borlänge

 12. Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen- Borlänge

 13. Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen- Borlänge

 14. Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen- Borlänge

 15. Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen- Borlänge

 16. Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen- Borlänge

 17. Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen- Borlänge

 18. Lärare i engelska Introduktionsprogrammen- Borlänge

 19. Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen- Borlänge

 20. Lärare i engelska Introduktionsprogrammen- Borlänge

 21. Lärare Sva/ En Introduktionsprogrammen- Borlänge

 22. Lärare Svenska Introduktionsprogrammen- Borlänge

 23. Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen- Borlänge

 24. Studie- och yrkesvägledare introduktionsprogrammen- Borlänge

 25. Studie- och yrkesvägledare Introduktionsprogrammen- Borlänge

 26. Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen- Borlänge

 27. Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen- Borlänge

 28. Biträdande rektor Introduktionsprogrammen- Borlänge

 29. Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen- Borlänge

 30. Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen- Borlänge

 31. Studie- och yrkesvägledare Introduktionsprogrammen- Borlänge

 32. Kurator Introduktionsprogrammen- Borlänge

 33. Biträdande rektor Introduktionsprogrammen- Borlänge

 34. Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen- Borlänge

 35. Lärare Ma/No Introduktionsprogrammen- Borlänge

 36. Lärare Idrott och hälsa Introduktionsprogrammen- Borlänge

 37. Lärare svenska Introduktionsprogrammen- Borlänge

 38. Lärare i Sva Introduktionsprogrammen- Borlänge

 39. Lärare So Introduktionsprogrammen- Borlänge

 40. Lärare Ma/No Introduktionsprogrammen- Borlänge


Mer beskrivning

Lärare med Sva -utbildning Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomarna att etablera dig på arbetsmarkanden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är lokalintegrerade på tre av Borlänges gymnasieskolor. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom Språkintroduktionen arbeta med svenska på SFI-nivå. Även andra ämnen som engelska och matematik samt andra intressekurser/alternativa kurser kan komma i fråga. Du handleder eleverna i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter, praktikplanering och uppföljning ingår också i uppdraget KVALIFIKATIONER Lärarutbildning i Sva 30- 45 hp krävs samt en grundutbildning inriktning Ma / No eller So åk 4-9. Kunskaper i alfabetisering är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planer för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med Sva -utbildning Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med Sva -utbildning Introduktionsprogrammen

Studiehandledare/modersmålslärare till Introduktionsprogammet
Undervisningsgrupperna är förlagda på Hushagsgymnasiet, Ljungbergsgymnasiet och Hagagymnasiet. Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som kommer att gälla hösten 2011. Den nya benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. Arbetsmiljön i skolan ska präglas av trygghet, flexibilitet och alltid har elevens lärande i centrum. ARBETSUPPGIFTER Studiehandledning på somaliska i syfte att stödja undervisning i svenska för invandrare med handledning i det språk som eleverna talar. Undervisning i det modersmålet sker utifrån gällande styrdokument. Studiehandledare och modersmålslärare ingår som en viktig del av våra arbetslag där samarbete prioriteras högt för att nå hög måluppfyllelse. KVALIFIKATIONER I första hand föreskriven lärarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som kan prövas likvärdig. Sökande ska ha språket som modersmål, ha goda kunskaper i svenska språket, om svensk skola, om det svenska skolsystemet och svenska samhället. Det är av stor vikt att an som anställd i Borlänge kommun följer nationella och lokala dokument som stärker alla individers rättigheter och skyldigheter. Det gäller såväl demokrati som mångfald och jämställdhet.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Studiehandledare/modersmålslärare till Introduktionsprogammet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studiehandledare/modersmålslärare till Introduktionsprogammet

Biträdande rektorer Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen (IM) består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. All personal arbetar för att verksamheten ska präglas av ett förhållningssätt som är relations- och trygghetsskapande för eleverna vilket medför ökad motivation för studierna och därmed högre måluppfyllelse. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomarna att etablera sig på arbetsmarkanden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är dels förlagda till Gamla Industriskolan och är dels lokalintegrerade på två av Borlänges gymnasieskolor. ARBETSUPPGIFTER Som bitrände rektor ska du arbeta på uppdrag av rektor i ett ledningsteam med direkt ansvar för någon eller några delar av Introduktionsprogrammens totala verksamhet. Ledningsgruppen har ett gemensamt uppdrag att utveckla programmen och hävda skolans mål i samverkan med vårdnadshavare, personal och övriga intressenter i och utanför skolan. Du har direkt ansvar för en personalgrupp, samordning inom och mellan enheterna, administrativa arbetsuppgifter som budget- och ekonomiuppföljning samt analyser och schemaläggning. Du deltar i ledning och utveckling av den egna verksamheten samt i samverkan med gymnasiets nationella program. Du har delansvar för uppdrag direkt kopplade till ditt ansvarsområde samt övergripande uppdrag för ledningen av det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet. Som bitrände rektor ska du arbeta på uppdrag av rektor i ett ledningsteam med direkt ansvar för någon eller några delar av Introduktionsprogrammens totala verksamhet. Ledningsgruppen har ett gemensamt uppdrag att utveckla programmen och hävda skolans mål i samverkan med vårdnadshavare, personal och övriga intressenter i och utanför skolan. Du har direkt ansvar för en personalgrupp, samordning inom och mellan enheterna, administrativa arbetsuppgifter som budget- och ekonomiuppföljning samt analyser och schemaläggning. Du deltar i ledning och utveckling av den egna verksamheten samt i samverkan med gymnasiets nationella program. Du har delansvar för uppdrag direkt kopplade till ditt ansvarsområde samt övergripande uppdrag för ledningen av det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet. KVALIFIKATIONER Du har relevant högskoleutbildning och pedagogisk insikt, vi ser gärna att du har erfarenhet som ledare inom skolan. Du är väl förankrad i de nationella styrdokumenten som styr verksamheten. Du ska vara intresserad av att utveckla din egen kompetens tillsammans med övrig ledningspersonal. Du är trygg och kommunikativ och har förmåga att entusiasmera, förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du ska vara rik på och ha förmåga att genomföra idéer. Du är utmanande och orädd i ditt ledarskap och din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Du ska ha insikt i de kommunala beslutsprocesserna och vilka krav som ställs på en ledare i en politiskt styrd organisation.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 02-25
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande rektorer Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande rektorer Introduktionsprogrammen

Studie- och yrkesvägledare Individuella programmen
Introduktionsprogrammen (IM) består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. All personal arbetar för att verksamheten ska präglas av ett förhållningssätt som är relations- och trygghetsskapande för eleverna vilket medför ökad motivation för studierna och därmed högre måluppfyllelse. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomarna att etablera sig på arbetsmarkanden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är dels förlagda till Gamla Industriskolan och är dels lokalintegrerade på två av Borlänges gymnasieskolor. ARBETSUPPGIFTER Vägleda ungdomar i yrkes- och studieval under gymnasietiden och för framtida yrkesval eller studier. Samverka med skolan elevvårdsteam. Förebyggande arbete för att eleven ska nå målen. Ingå i skolans administrativa team för utveckling av verksamheten. KVALIFIKATIONER Utbildningen som studie- och yrkesvägledare. Arbetslivserfarenhet från arbete med ungdomar. Erfarenhet från arbete med mångkulturell verksamhet. Erfarenhet från arbete i team. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Studie- och yrkesvägledare Individuella programmen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studie- och yrkesvägledare Individuella programmen

Lärare med Sva-utbildning introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomarna att etablera dig på arbetsmarkanden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är lokalintegrerade på tre av Borlänges gymnasieskolor. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuellt alternativ arbeta med svenska på SFI-nivå. Även andra ämnen som engelska och matematik samt andra intressekurser/alternativa kurser kan komma i fråga. Du handleder eleverna i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter, praktikplanering och uppföljning ingår också i uppdraget KVALIFIKATIONER Lärarutbildning i Sva 30- 45 hp krävs samt en grundutbildning inriktning Ma /No eller So åk 4-9. Kunskaper i alfabetisering är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planer för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med Sva-utbildning introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med Sva-utbildning introduktionsprogrammen

Studie- och yrkesvägledare introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen (IM) består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. All personal arbetar för att verksamheten ska präglas av ett förhållningssätt som är relations- och trygghetsskapande för eleverna vilket medför ökad motivation för studierna och därmed högre måluppfyllelse. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomarna att etablera sig på arbetsmarkanden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är dels förlagda till Gamla Industriskolan och är dels lokalintegrerade på två av Borlänges gymnasieskolor. ARBETSUPPGIFTER Vägleda ungdomar i yrkes- och studieval under gymnasietiden och för framtida yrkesval eller studier. Samverka med skolan elevvårdsteam. Förebyggande arbete för att eleven ska nå målen. Ingå i skolans administrativa team för utveckling av verksamheten. KVALIFIKATIONER Utbildningen som studie- och yrkesvägledare. Arbetslivserfarenhet från arbete med ungdomar. Erfarenhet från arbete med mångkulturell verksamhet. Erfarenhet från arbete i team. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Studie- och yrkesvägledare introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studie- och yrkesvägledare introduktionsprogrammen

Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är lokalintegrerade på tre av Borlänges gymnasieskolor. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuella alternativ arbeta med svenska på SFI-nivå. Även andra ämnen som engelska och matematik samt andra intressekurser/alternativa kurser kan komma ifråga. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legittimerad lärare med utbildning i Sva 30- 45 hp krävs samt en grundutbildning Ma/ No eller So åk 4-9. Kunskaper i alfabetisering är meriterande.Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 09-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen

Specialpedagog/ Speciallärare Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammens verksamhet bedrivs på Gamla Industriskolan samt lokalintegrerat på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Ansvara för och leda utvecklingsarbetet omkring det specialpedagogiska området främst på språkintroduktion. Ansvara för kartläggning och analys av eleves förmågor, svårigheter och behov utifrån ett objektivt förhållningssätt. Organisera och hitta former för fungerande situationer i skolans miljö och organisation. Arbeta för att optimera resursanvändning samt handleda annan personal i verksamheten för att utveckla metoder och arbetssätt. Utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i team med elevhälsans övriga kompetenser. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning samt specialpedagog/ speciallärarutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som kan jämställas. Ämneskunskaper i Ma, Sva samt fördjupade kunskaper i läs- och skrivutveckling är meriterande likaså erfarenhet att arbeta med flykting- och invandrarungdomar. God datorvana och kunskaper om kompensatoriska hjälpmedel är ett krav. Du som söker tjänsten * ser möjligheter och är lösningsfokuserad * har elevens perspektiv i fokus * är inkännande, flexibel, tydlig samt verkar för att en god dialog skapas * har ett inkluderande synsätt * utgår från ett förståendeinriktat lärande Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 11-25
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog/ Speciallärare Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog/ Speciallärare Introduktionsprogrammen

Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuella alternativ arbeta med svenska på SFI-nivå. Även andra ämnen som engelska och matematik samt andra intressekurser/alternativa kurser kan komma ifråga. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Sva 30- 45 hp krävs samt en grundutbildning Ma/ No eller So åk 4-9. Kunskaper i alfabetisering är meriterande.Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 12-22
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen

Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Att arbeta som Ma/ No lärare på Introduktionsprogrammen. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare i Ma/ No. Meriterande är erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 04-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen

Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuella alternativ arbeta med svenska som andra språk. Även andra ämnen som engelska och matematik samt andra intressekurser/alternativa kurser kan komma ifråga. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Sva 30- 45 hp krävs samt en grundutbildning Ma/ No eller So åk 4-9. Kunskaper i alfabetisering är meriterande.Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 04-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen

Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER - Du har som ungdomskonsulent ett delat ansvar med elevens mentor att ge eleven en trygg och utvecklande situation. - Du har ett helhetsgrepp kring eleven och samverkar med vårdnadshavare, lärare, elevhälsa samt andra organisationer/myndigheter utanför skolan - Du skall kartlägga och analysera förmodade orsaker till varför skolan inte är/varit ett alternativ för eleven - Du möter eleverna under raster och har en stöttande funktion för elever med behov av vuxenstöd. - Du skall vara med och skapa rutiner för elever, för att skapa en plattform för en fungerande studiesituation - Du kommer att vara en del i arbetet med elever som valt att stanna hemma, ett arbete som syftar till att ge stöd i aktuell situation och att få eleverna tillbaka till skolan - Du kommer att bedriva olika former av gruppverksamhet. Formen och innehållet är utifrån aktuella behov, t ex grupper för unga mödrar - Du kommer att tillsammans med övrig personal att organiserar och genomföra olika former av tema- och friluftsdagar. - Du kommer att vara delaktig i elevers praktikanskaffning och praktikuppföljning KVALIFIKATIONER Vi söker en person med integritet och personlig mognad. Du bör vara strukturerad, uthållig, kreativ och ha en uttalat god förmåga att arbeta självständigt. Kulturell medvetenhet och humor är viktiga delar i arbetet. Du skall ha kunskap om skolans organisation och erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer. Du skall ha erfarenhet av arbete med ungdomar i aktuell åldersgrupp, 15 – 20 år. Du har god samarbetsförmåga, är intresserad av målgruppen och har en vilja av att vara en del av en lösning. Vi ser gärna att du har någon form av högskoleutbildning inom beteendevetenskap, exempelvis socionom, socialpedagog eller beteendevetare. Du har också erfarenhet av arbete med ungdomar med behov av särskilt stöd. Du har god förmåga att arbeta utifrån elevens och verksamhetens specifika behov och beredd på att arbeta med individuella lösningar som fokuserar på elevens studiesituation. Personlig lämplighet är av vikt och flerspråkighet är meriterande. B-körkort krävs ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 04-01
Sök fler jobb liknande: lediga Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen

Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Att arbeta som Ma/ No lärare på Introduktionsprogrammen. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare i Ma/ No. Meriterande är erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 05-07
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen

Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en lärare till Språkintroduktionen samt en lärare till Individuellt alternativ. Du ska i nära samarbete med arbetslag inom de båda programmen arbeta med svenska som andra språk. Även andra ämnen som engelska och matematik samt andra intressekurser/alternativa kurser kan komma ifråga. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Sva 30- 45 hp krävs samt en grundutbildning Ma/ No, En eller So åk 4-9. Kunskaper i alfabetisering är meriterande för arbete på Språkintroduktion. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. För arbete på Individuellt alternativ är specialpedagogiska kunskaper meriterande samt erafarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 05-07
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen

Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuella alternativ arbeta med svenska som andra språk. Även andra ämnen som engelska och matematik samt andra intressekurser/alternativa kurser kan komma ifråga. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Sva 30- 45 hp krävs samt en grundutbildning Ma/ No eller So åk 4-9. Kunskaper i alfabetisering är meriterande.Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-05
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen

Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Att arbeta som Ma/ No lärare på Introduktionsprogrammen. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare i Ma/ No. Meriterande är erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-05
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Ma/ No Introduktionsprogrammen

Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuella alternativ arbeta med svenska som andra språk. Även andra ämnen som engelska och matematik samt andra intressekurser/alternativa kurser kan komma ifråga. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Sva 30- 45 hp krävs samt en grundutbildning Ma/ No eller So åk 4-9. Kunskaper i alfabetisering är meriterande.Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen

Lärare i engelska Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i engelska på grundskolenivå. Du undervisar/ handleder elever i grupp och enskilt. Samarbete med studiehandledare som ingår i arbetslaget ingår, då en stor del av eleverna har invandrarbakgrund. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i engelska för åk 7-9 eller gymnasiet. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Du ska ha förmågan att tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i engelska Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i engelska Introduktionsprogrammen

Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuella alternativ arbeta med svenska som andra språk. Även andra ämnen som engelska och matematik samt andra intressekurser/alternativa kurser kan komma ifråga. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Sva 30- 45 hp krävs samt en grundutbildning Ma/ No eller So åk 4-9. Kunskaper i alfabetisering är meriterande.Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 08-03
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med Sva-utbildning Introduktionsprogrammen

Lärare i engelska Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i engelska på grundskolenivå. Du undervisar/ handleder elever i grupp och enskilt. Samarbete med studiehandledare som ingår i arbetslaget ingår, då en stor del av eleverna har invandrarbakgrund. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i engelska för åk 7-9 eller gymnasiet. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Du ska ha förmågan att tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 08-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i engelska Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i engelska Introduktionsprogrammen

Lärare Sva/ En Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuellt alternativ arbeta med svenska som andra språk. Även engelska samt andra intressekurser/alternativa kurser kan komma ifråga. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Sva 30- 45 hp krävs samt engelska åk 4-9. Kunskaper i alfabetisering är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 09-23
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Sva/ En Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Sva/ En Introduktionsprogrammen

Lärare Svenska Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuellt alternativ arbeta med svenska och svenska som andra språk. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Svenska åk 1-7 alt 4-9. Vi ser gärna att du har Svenska som andraspråk i din legitimation. Kunskaper i alfabetisering är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 09-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Svenska Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Svenska Introduktionsprogrammen

Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuellt alternativ arbeta med svenska och svenska som andra språk. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Svenska åk 1-7 alt 4-9. Vi ser gärna att du har Svenska som andraspråk i din legitimation eller andra ämnen. Kunskaper i alfabetisering är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 10-29
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen

Studie- och yrkesvägledare introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Vägleda ungdomar i yrkes- och studieval under gymnasietiden och för framtida yrkesval eller studier. Samverka med skolan elevvårdsteam. Förebyggande arbete för att eleven ska nå målen. Ingå i skolans administrativa team för utveckling av verksamheten. KVALIFIKATIONER Utbildning som studie- och yrkesvägledare. Arbetslivserfarenhet från arbete med ungdomar. Erfarenhet från arbete med mångkulturell verksamhet. Erfarenhet från arbete i team. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 11-03
Sök fler jobb liknande: lediga Studie- och yrkesvägledare introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studie- och yrkesvägledare introduktionsprogrammen

Studie- och yrkesvägledare Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Vägleda ungdomar i yrkes- och studieval under gymnasietiden och för framtida yrkesval eller studier. Samverka med skolan elevvårdsteam. Förebyggande arbete för att eleven ska nå målen. Ingå i skolans administrativa team för utveckling av verksamheten. KVALIFIKATIONER Utbildning som studie- och yrkesvägledare. Se Skollagen 2 kap. 30§ . Arbetslivserfarenhet från arbete med ungdomar. Erfarenhet från arbete med mångkulturell verksamhet. Erfarenhet från arbete i team. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 11-23
Sök fler jobb liknande: lediga Studie- och yrkesvägledare Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studie- och yrkesvägledare Introduktionsprogrammen

Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerade på Hushags- och Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER - Du har som ungdomskonsulent ett delat ansvar med elevens mentor att ge eleven en trygg och utvecklande situation. - Du har ett helhetsgrepp kring eleven och samverkar med vårdnadshavare, lärare, elevhälsa samt andra organisationer/myndigheter utanför skolan - Du skall kartlägga och analysera förmodade orsaker till varför skolan inte är/varit ett alternativ för eleven - Du möter eleverna under raster och har en stöttande funktion för elever med behov av vuxenstöd. - Du skall vara med och skapa rutiner för elever, för att skapa en plattform för en fungerande studiesituation - Du kommer att vara en del i arbetet med elever som valt att stanna hemma, ett arbete som syftar till att ge stöd i aktuell situation och att få eleverna tillbaka till skolan - Du kommer att bedriva olika former av gruppverksamhet. Formen och innehållet är utifrån aktuella behov, t ex grupper för unga mödrar - Du kommer att tillsammans med övrig personal att organiserar och genomföra olika former av tema- och friluftsdagar. - Du kommer att vara delaktig i elevers praktikanskaffning och praktikuppföljning KVALIFIKATIONER Vi söker en person med integritet och personlig mognad. Du bör vara strukturerad, uthållig, kreativ och ha en uttalat god förmåga att arbeta självständigt. Kulturell medvetenhet och humor är viktiga delar i arbetet. Du skall ha kunskap om skolans organisation och erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer. Du skall ha erfarenhet av arbete med ungdomar i aktuell åldersgrupp, 15 – 20 år. Du har god samarbetsförmåga, är intresserad av målgruppen och har en vilja av att vara en del av en lösning. Vi ser gärna att du har någon form av högskoleutbildning inom beteendevetenskap, exempelvis socionom, socialpedagog eller beteendevetare. Du har också erfarenhet av arbete med ungdomar med behov av särskilt stöd. Du har god förmåga att arbeta utifrån elevens och verksamhetens specifika behov och beredd på att arbeta med individuella lösningar som fokuserar på elevens studiesituation. Personlig lämplighet är av vikt och flerspråkighet är meriterande. B-körkort krävs ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 11-23
Sök fler jobb liknande: lediga Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen

Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuellt alternativ arbeta med svenska och svenska som andra språk. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Svenska åk 7-9. Legitimerad lärare i Svenska som andraspråk för gymnasiet. Kunskaper i alfabetisering är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 12-14
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen

Biträdande rektor Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen (IM) består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. All personal arbetar för att verksamheten ska präglas av ett förhållningssätt som är relations- och trygghetsskapande för eleverna vilket medför ökad motivation för studierna och därmed högre måluppfyllelse. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomarna att etablera sig på arbetsmarkanden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är dels förlagda till Gamla Industriskolan och är dels lokalintegrerade på två av Borlänges gymnasieskolor. ARBETSUPPGIFTER Som biträdande rektor ska du arbeta på uppdrag av rektor i ett ledningsteam med direkt ansvar för någon eller några delar av Introduktionsprogrammens totala verksamhet. Ledningsgruppen har ett gemensamt uppdrag att utveckla programmen och hävda skolans mål i samverkan med vårdnadshavare, personal och övriga intressenter i och utanför skolan. Du har direkt ansvar för en personalgrupp, samordning inom och mellan enheterna, administrativa arbetsuppgifter som budget- och ekonomiuppföljning samt analyser och schemaläggning. Du deltar i ledning och utveckling av den egna verksamheten samt i samverkan med gymnasiets nationella program. Du har delansvar för uppdrag direkt kopplade till ditt ansvarsområde samt övergripande uppdrag för ledningen av det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet. Du kommer att specifikt ansvara för Introduktionsprogrammens språkintroduktion. KVALIFIKATIONER Du har relevant högskoleutbildning och pedagogisk insikt, vi ser gärna att du har erfarenhet som ledare inom skolan. Du är väl förankrad i de nationella styrdokumenten som styr verksamheten. Du ska vara intresserad av att utveckla din egen kompetens tillsammans med övrig ledningspersonal. Du är trygg och kommunikativ och har förmåga att entusiasmera, förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du ska vara rik på och ha förmåga att genomföra idéer. Du är utmanande och orädd i ditt ledarskap och din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse. Tidigare erfarenhet att arbeta med nyanlända är ett krav. Du ska ha insikt i de kommunala beslutsprocesserna och vilka krav som ställs på en ledare i en politiskt styrd organisation. ÖVRIGT ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MED BESTÄMT! Borlänge kommun värdesätter de kvaliteter som en etnisk och kulturell mångfald tillför arbetsplatsen. Vi ser därför gärna sökande som kan bidra till detta. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 12-21
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande rektor Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande rektor Introduktionsprogrammen

Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuellt alternativ arbeta med svenska och svenska som andra språk. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Svenska åk 7-9. Legitimerad lärare i Svenska som andraspråk för gymnasiet. Kunskaper i alfabetisering är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 01-13
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen

Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerade på Hushags- och Hagagymnasiet. ARBETSUPPGIFTER - Du har som ungdomskonsulent ett delat ansvar med elevens mentor att ge eleven en trygg och utvecklande situation. - Du har ett helhetsgrepp kring eleven och samverkar med vårdnadshavare, lärare, elevhälsa samt andra organisationer/myndigheter utanför skolan - Du skall kartlägga och analysera förmodade orsaker till varför skolan inte är/varit ett alternativ för eleven - Du möter eleverna under raster och har en stöttande funktion för elever med behov av vuxenstöd. - Du skall vara med och skapa rutiner för elever, för att skapa en plattform för en fungerande studiesituation - Du kommer att vara en del i arbetet med elever som valt att stanna hemma, ett arbete som syftar till att ge stöd i aktuell situation och att få eleverna tillbaka till skolan - Du kommer att bedriva olika former av gruppverksamhet. Formen och innehållet är utifrån aktuella behov, t ex grupper för unga mödrar - Du kommer att tillsammans med övrig personal att organiserar och genomföra olika former av tema- och friluftsdagar. - Du kommer att vara delaktig i elevers praktikanskaffning och praktikuppföljning KVALIFIKATIONER Vi söker en person med integritet och personlig mognad. Du bör vara strukturerad, uthållig, kreativ och ha en uttalat god förmåga att arbeta självständigt. Kulturell medvetenhet och humor är viktiga delar i arbetet. Du skall ha kunskap om skolans organisation och erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer. Du skall ha erfarenhet av arbete med ungdomar i aktuell åldersgrupp, 15 – 20 år. Du har god samarbetsförmåga, är intresserad av målgruppen och har en vilja av att vara en del av en lösning. Vi ser gärna att du har någon form av högskoleutbildning inom beteendevetenskap, exempelvis socionom, socialpedagog eller beteendevetare. Du har också erfarenhet av arbete med ungdomar med behov av särskilt stöd. Du har god förmåga att arbeta utifrån elevens och verksamhetens specifika behov och beredd på att arbeta med individuella lösningar som fokuserar på elevens studiesituation. Personlig lämplighet är av vikt och flerspråkighet är meriterande. B-körkort krävs ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 01-14
Sök fler jobb liknande: lediga Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen

Studie- och yrkesvägledare Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Vägleda ungdomar i yrkes- och studieval under gymnasietiden och för framtida yrkesval eller studier. Samverka med skolan elevvårdsteam. Förebyggande arbete för att eleven ska nå målen. Ingå i skolans administrativa team för utveckling av verksamheten. KVALIFIKATIONER Utbildning som studie- och yrkesvägledare. Arbetslivserfarenhet från arbete med ungdomar. Erfarenhet från arbete med mångkulturell verksamhet. Erfarenhet från arbete i team. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 02-12
Sök fler jobb liknande: lediga Studie- och yrkesvägledare Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studie- och yrkesvägledare Introduktionsprogrammen

Kurator Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen (IM) består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. All personal arbetar för att verksamheten ska präglas av ett förhållningssätt som är relations- och trygghetsskapande för eleverna vilket medför ökad motivation för studierna och därmed högre måluppfyllelse. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomarna att etablera sig på arbetsmarkanden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är dels förlagda till Gamla Industriskolan och är dels lokalintegrerade på två av Borlänges gymnasieskolor ARBETSUPPGIFTER Som skolkurator ingår du i elevhälsateamet vars uppdrag är att vara en resurs i arbetet för hälsofrämjande skolutveckling. Samverkan med övrig personal i verksamheten är en grundförutsättning. I elevhälsans riktade arbete ingår att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. I arbetet som skolkurator är Du delaktig i att skapa förutsättningar och vara lyhörd för elevens kommunikation och behov. Du ska uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa. Du kommer att ingå som medarbetare i ett arbetslag. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig med socionomexamen och god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Du har en professionell inställning när det gäller samtalsmetodik; med andra ord psykosocialkompetens inom ramarna för skolans värld. Du kan arbeta självständigt och strukturerat, samt ta eget ansvar och egna initiativ och har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal som skrift. Du har relevant kunskap om den lagstiftning som reglerar skolans verksamhet. Ett positivt förhållningssätt, kvalitetstänkande och flexibilitet är något vi värderar högt. Vi lägger dessutom stor vikt vid personliga egenskaper. Tidigare erfarenhet som skolkurator och erfarenhet av att arbeta med elever som har en utvecklingsstörning är meriterande. Du som söker tjänsten är flexibel och har ett förhållningssätt som överensstämmer med Borlänge kommuns värdegrund. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. Vi kommer kontakta dem vi önskar skall komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/betyg. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 02-16
Sök fler jobb liknande: lediga Kurator Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kurator Introduktionsprogrammen

Biträdande rektor Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen (IM) består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. All personal arbetar för att verksamheten ska präglas av ett förhållningssätt som är relations- och trygghetsskapande för eleverna vilket medför ökad motivation för studierna och därmed högre måluppfyllelse. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomarna att etablera sig på arbetsmarkanden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är dels förlagda till Gamla Industriskolan och är dels lokalintegrerade på två av Borlänges gymnasieskolor. ARBETSUPPGIFTER Som biträdande rektor ska du arbeta på uppdrag av rektor i ett ledningsteam med direkt ansvar för någon eller några delar av Introduktionsprogrammens totala verksamhet. Ledningsgruppen har ett gemensamt uppdrag att utveckla programmen och hävda skolans mål i samverkan med vårdnadshavare, personal och övriga intressenter i och utanför skolan. Du har direkt ansvar för en personalgrupp, samordning inom och mellan enheterna, administrativa arbetsuppgifter som budget- och ekonomiuppföljning samt analyser och schemaläggning. Du deltar i ledning och utveckling av den egna verksamheten samt i samverkan med gymnasiets nationella program. Du har delansvar för uppdrag direkt kopplade till ditt ansvarsområde samt övergripande uppdrag för ledningen av det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet. Du kommer att specifikt ansvara för Introduktionsprogrammens språkintroduktion. KVALIFIKATIONER Du har relevant högskoleutbildning och pedagogisk insikt, vi ser gärna att du har erfarenhet som ledare inom skolan. Du är väl förankrad i de nationella styrdokumenten som styr verksamheten. Du ska vara intresserad av att utveckla din egen kompetens tillsammans med övrig ledningspersonal. Du är trygg och kommunikativ och har förmåga att entusiasmera, förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du ska vara rik på och ha förmåga att genomföra idéer. Du är utmanande och orädd i ditt ledarskap och din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse. Tidigare erfarenhet att arbeta med nyanlända är ett krav. Du ska ha insikt i de kommunala beslutsprocesserna och vilka krav som ställs på en ledare i en politiskt styrd organisation. ÖVRIGT ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MED BESTÄMT! Borlänge kommun värdesätter de kvaliteter som en etnisk och kulturell mångfald tillför arbetsplatsen. Vi ser därför gärna sökande som kan bidra till detta. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 02-19
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande rektor Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande rektor Introduktionsprogrammen

Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuellt alternativ arbeta med svenska och svenska som andra språk. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter,praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Svenska åk 7-9. Legitimerad lärare i Svenska som andraspråk för gymnasiet. Kunskaper i alfabetisering är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag från Rikspolistyrelsens belastningsregister. Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast ansöker via det standardiserade ansökningsförmuläret. Vi kommer att kontakta dem vi önskar ska komplettera sin ansökan med exempelvis intyg/ betyg. För att kavlitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökandenber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan ! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT !
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 03-04
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Svenska som andraspråk/ Svenska Introduktionsprogrammen

Lärare Ma/No Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen och individuellt alternativ arbeta med Ma/No. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. Kontakter med myndigheter, praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad gymnasielärare med utbildning i Ma/No. Kunskaper i yrkesintroduktionsprogrammet är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med elever på samtliga introduktionsprogram samt nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, arbetsgivarintyg och om legitimation krävs, även denna. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 04-22
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Ma/No Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Ma/No Introduktionsprogrammen

Lärare Idrott och hälsa Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen arbeta med ämnet idrott och hälsa. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter, praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i idrott och hälsa. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med elever på samtliga introduktionsprogram samt nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, arbetsgivarintyg och om legitimation krävs, även denna. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 05-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Idrott och hälsa Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Idrott och hälsa Introduktionsprogrammen

Lärare svenska Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen arbeta med ämnet svenska. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter, praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i svenska riktad mot årskurs 1-7 grundskolan gärna med utbildning i Sva. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med elever på samtliga introduktionsprogram samt nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, arbetsgivarintyg och om legitimation krävs, även denna. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 05-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare svenska Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare svenska Introduktionsprogrammen

Lärare i Sva Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen arbeta med ämnet Sva. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter, praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i svenska riktad mot årskurs 1-9 grundskolan samt utbildning i Sva 60 poäng. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med elever på samtliga introduktionsprogram samt nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, arbetsgivarintyg och om legitimation krävs, även denna. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 05-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i Sva Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i Sva Introduktionsprogrammen

Lärare So Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom individuellt alternativ arbeta med ämnet SO. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter, praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i So där ämnet geografi måste ingå. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med elever på samtliga introduktionsprogram samt nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, arbetsgivarintyg och om legitimation krävs, även denna. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 05-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare So Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare So Introduktionsprogrammen

Lärare Ma/No Introduktionsprogrammen
Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagda till Gamla industriskolan samt lokalintegrerad på Haga- och Hushagsgymnasiet. ARBETSUPPGIFTER Du ska i nära samarbete med arbetslag inom språkintroduktionen arbeta med ämnet Ma/No. Du handleder elever i grupp och samarbetar med studiehandledare som ingår i arbetslaget. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet. Kontakter med myndigheter, praktikhandledning och uppföljning ingår också i uppdraget. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare med utbildning i Ma/No årskurs 1-9. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med elever på samtliga introduktionsprogram samt nyanlända invandrarelever och kulturmöten. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. ÖVRIGT Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, arbetsgivarintyg och om legitimation krävs, även denna. Välkommen med din ansökan! ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!
Företag: Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen
Ort: Borlänge
Publicerad : 05-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Ma/No Introduktionsprogrammen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Ma/No Introduktionsprogrammen


Sök lediga jobb Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se