DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN jobb - lediga jobb

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN jobb DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. HR-handlägggare, vikariat- Stockholm

 2. Arkivarie/registrator- Stockholm

 3. Utredare- Stockholm

 4. Jurist- Stockholm

 5. DO söker arkivarie/registrator- Stockholm

 6. DO söker en kvalificerad enhetsassistent- Stockholm

 7. DO söker handläggare till kursverksamheten- Stockholm

 8. Jurist- Stockholm

 9. Utredare- Stockholm

 10. DO söker analytiker/statistiker- Stockholm

 11. DO söker utredare till Granskningsenheten- Stockholm

 12. DO söker inköpare/ekonom- Stockholm

 13. DO söker en jurist- Stockholm

 14. DO söker enhetsassistent- Stockholm

 15. DO söker jurist till rättsenhet arbetsliv- Stockholm

 16. DO söker chef till Rättsenhet arbetsliv- Stockholm

 17. DO söker chef till Granskningsenheten- Stockholm

 18. DO söker jurist till Rättsenhet arbetsliv- Stockholm

 19. DO söker jurist till Rättsenhet arbetsliv- Stockholm

 20. DO söker IT-ansvarig- Stockholm

 21. DO söker jurister- Stockholm

 22. DO söker jurister- Stockholm

 23. DO söker en expert- Stockholm

 24. DO söker en expert- Stockholm

 25. DO söker en utredare- Stockholm

 26. DO söker en utredare- Stockholm

 27. DO söker ekonomiansvarig- Stockholm

 28. DO söker receptionist- Stockholm

 29. DO söker upphandlare till administrativa enheten- Stockholm

 30. Utredare- Stockholm

 31. DO söker chef till DO-kansliet- Stockholm

 32. DO söker lokal- och säkerhetssamordnare- Stockholm

 33. Processförare- Stockholm

 34. Erfaren chef till rättsenhet- Stockholm

 35. DO söker utredare till granskningsenheten- Stockholm

 36. DO söker jurister till rättsenhet arbetsliv- Stockholm

 37. DO söker registratorer- Stockholm

 38. DO söker en kommunikatör/webbredaktör- Stockholm

 39. DO söker IT- och telefoniansvarig- Stockholm

 40. DO söker en utredare med forskarkompetens- Stockholm


Mer beskrivning

HR-handlägggare, vikariat
Vill du arbeta för allas lika värde och rättigheter? DO söker HR-handläggare, vikariat Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en erfaren HR-handläggare på ett vikariat. DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika möjligheter och rättigheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ca 90 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. HR-enheten I enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande processer avseende personalförsörjning, chefsförsörjning och organisationsutveckling samt kompetensutveckling. Enheten utvecklar arbetet inom områdena arbetsmiljö, samverkan, förhandlingar och lönebildning och ansvarar för en god kommunikation inom det personalpolitiska området. I ansvaret ingår också att ge ett konsultativt stöd åt cheferna i HR-frågor. Dina uppgifter Arbetsuppgifterna innebär att du ska ge ett kvalificerat stöd till myndighetens chefer inom bl.a. områdena kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor. I arbetsuppgifterna ingår det också att arbeta aktivt med utvecklingsfrågor inom enhetens ansvarsområden och att delta i det arbetsgivarpolitiska arbetet som bedrivs inom staten via Arbetsgivarverket. Du arbetar både operativt och strategiskt utifrån ett konsultativt arbetssätt i förhållande till chefer i HR-frågor. Kravprofil Vi söker dig med: - Akademisk examen med P/A-inriktning och några års erfarenhet av kvalificerat arbete som HR-handläggare - God förståelse för vad arbetsgivarrollen innebär ur ett HR-perspektiv - Erfarenhet att möta chefer och medarbetare i olika HR-sammanhang - Erfarenhet av liknande arbete inom offentlig förvaltning - God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift Du ska ha förmåga att: - Möta chefer och medarbetare i olika HR-sammanhang och skapa goda relationer - Ge kvalificerat stöd till cheferna i olika HR-frågor och kunna inge förtroende och visa prov på integritet - Driva olika frågor inom HR-området - Vara lösningsinriktad och kunna arbeta både i grupp och självständigt - Växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad Meriterande: - Erfarenhet av arbete med lönekartläggning - Erfarenhet av arbete med kompetensbaserad rekrytering Anställningen är ett vikariat på ca 1 år med tillträde enligt överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Kontaktpersoner är HR-chefen Christina Ågren eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO och Pilar Apelgren för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 14 augusti 2013 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2013/170.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga HR-handlägggare, vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: HR-handlägggare, vikariat

Arkivarie/registrator
Vill du arbeta för allas lika värde och rättigheter? DO söker arkivarie/registrator Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en engagerad arkivarie/registrator (vikariat), som vill utveckla arbetet med arkivfrågor och registratur. Tjänsten är placerad på administrativa enheten. DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika möjligheter och rättigheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Administrativa enheten I administrativa enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer. Enheten ansvarar för ekonomistyrning, verksjuridik, IT, telefoni, registratur, arkiv, reception, telefonväxel, kontors- och konferensservice samt säkerhets- och miljöarbete. Dina uppgifter Som arkivarie ansvarar du för myndighetens arkiv. I arbetsuppgifterna ingår att arkivera och återsöka handlingar enligt upprättad arkivförteckning och hålla övriga handlingar ordnade. Du medverkar till att utveckla rutiner gällande dokument- och ärendehantering samt tar fram handlingar i ärenden som efterfrågas och ser till att dessa sekretessgranskas. Vidare ingår registratorsuppgifter, såsom att öppna inkommande post, diarieföra och scanna myndighetens handlingar samt besvara inkommande frågor kring diariet. Kravprofil Vi söker dig med: - akademisk examen med inriktning mot arkivvetenskap - några års erfarenhet av arkivhantering, diarieföring och ärendehantering - erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet - goda kunskaper i reglerna om offentlighet och sekretess - erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem Du ska ha förmåga att: - ge service och stöd till medarbetare och allmänheten - vara noggrann och strukturerad - inge förtroende och ha god integritet - arbeta självständigt samt även ha mycket god samarbetsförmåga - vara lösningsinriktad och utvecklingsorienterad - växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad Meriterande: - erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på statlig myndighet - erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 - erfarenhet av utveckling och förvaltning ärendehanteringssystem i dialog med såväl verksamhet som systemutvecklande leverantör Anställningen är ett vikariat med tillträde omgående dock längst t.o.m. den 28 februari 2014. Det finns stor möjlighet att vikariatet övergår till en tillsvidareanställning. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Kontaktpersoner är administrativ chef Nanna Sörling eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO och Pilar Apelgren för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 11 augusti 2013 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2013/169.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Arkivarie/registrator jobb, Arkivarie/registrator Stockholm, Arkivarie/registrator DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arkivarie/registrator

Utredare
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker utredare som vill arbeta med myndighetens tillsynsverksamhet avseende bestämmelserna om aktiva åtgärder. DO har fått ett regeringsuppdrag att under 2013 och 2014 utöka tillsynen över arbetsgivares arbete med lönekartläggning. För att genomföra detta uppdrag behöver vi utöka vår tillsynsverksamhet med fler utredare. DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ca 90 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Granskningsenheten Enheten ansvarar för myndighetens tillsynsverksamhet avseende bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildningsväsendet. I övrigt medverkar enheten i myndighetens utbildnings- och rådgivningsverksamhet och andra arbetsmoment som kräver särskild kunskap i frågor inom enhetens ansvarsområde. Arbetsuppgifterna Arbetsuppgifterna innebär att du ska arbeta med att granska arbetsgivares arbete med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna att följa upp, analysera och dokumentera projektets aktiviteter och resultat. Kravprofil Vi söker dig med: - akademisk examen inom samhällsvetenskap eller juridik alternativt motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig - arbetslivserfarenhet med inriktning på förebyggande och främjande arbete i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder eller motsvarande Du ska ha förmåga att: - på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information - formulera beslut och skriftlig information på ett korrekt och lättbegripligt sätt - dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter - vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov - samarbeta och skapa goda relationer - arbeta självständigt Meriterande: - erfarenhet av juridiskt arbete hos arbetsgivarorganisation eller central facklig organisation alternativt erfarenhet av statligt tillsynsarbete Tjänsten är en allmän visstidsanställning med tillträde enligt överenskommelse dock längst tom 2014-12-31. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland andra flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är enhetschef Peter Tai Christensen eller HR-handläggare Anna-Kristina Engman. Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO och Pilar Apelgren för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Ansökan som ska vara DO tillhanda senast den 4 augusti 2013 sänds till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2013/163.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare jobb, Utredare Stockholm, Utredare DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare

Jurist
Vill du arbeta för allas lika värde och rättigheter? Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en jurist som vill arbeta med tillsyn och handläggning av anmälningar som rör diskriminering inom samhällslivet och utbildningsväsendet. DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika möjligheter och rättigheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ca 90 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende utbildning och samhällslivet i övrigt. I arbetsuppgifterna ingår att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom området samhällsliv och utbildningsväsendet. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att utreda anmälningar om diskriminering inom området samhällsliv och utbildningsväsendet samt att göra rättsutredningar och andra utredningar inom relevanta sakområden. Som jurist företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utbildningar och att delta i myndighetens rådgivande verksamhet. Kravprofil Vi söker dig med - juristexamen - notariemeritering eller liknande erfarenhet - erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete inom offentlig verksamhet Du ska ha förmåga att: - på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information - formulera beslut och skriftlig information på ett korrekt och lättbegripligt sätt - dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas - vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov - samarbeta och skapa goda relationer - arbeta självständigt - uttrycka dig väl i tal och skrift Meriterande: - kunskaper i diskrimineringsjuridik - kunskaper i EU-rätt. Tjänsten är en allmän visstidsanställning med start så snart som möjligt dock längst tom 2014-06-30. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är chef Anna-Carin Gustafsson Åström eller HR-handläggare Anna-Kristina Engman. Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO och Pilar Apelgren för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 8 september till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2013/205.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-21
Sök fler jobb liknande: lediga Jurist jobb, Jurist Stockholm, Jurist DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Jurist

DO söker arkivarie/registrator
Vill du arbeta för allas lika värde och rättigheter? Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en engagerad arkivarie/registrator, som vill utveckla arbetet med arkivfrågor och registratur. Tjänsten är placerad på administrativa enheten. DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika möjligheter och rättigheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Administrativa enheten I administrativa enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer. Enheten ansvarar för ekonomistyrning, verksjuridik, IT, telefoni, registratur, arkiv, reception, telefonväxel, kontors- och konferensservice samt säkerhets- och miljöarbete. Dina uppgifter Som arkivarie ansvarar du för myndighetens arkiv. I arbetsuppgifterna ingår att arkivera och återsöka handlingar enligt upprättad arkivförteckning och hålla övriga handlingar ordnade. Du medverkar till att utveckla rutiner gällande dokument- och ärendehantering samt tar fram handlingar i ärenden som efterfrågas och ser till att dessa sekretessgranskas. Vidare ingår även registratorsuppgifter, såsom att öppna inkommande post, diarieföra och scanna myndighetens handlingar. Kravprofil Vi söker dig med: Akademisk examen med inriktning mot arkivvetenskap. Några års erfarenhet av arkivhantering, diarieföring och ärendehantering. Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Goda kunskaper i reglerna om offentlighet och sekretess. Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem. Erfarenhet av att arbeta i arkivsystem (Visual Arkiv eller motsvarande). Du ska ha förmåga att: Ge service och stöd till medarbetare och allmänheten. Vara noggrann och strukturerad. Inge förtroende och ha god integritet. Arbeta självständigt samt även ha mycket god samarbetförmåga. Vara lösningsinriktad. Växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad. Meriterande: Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på statlig myndighet. Erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller Platina. Erfarenhet av att besvara inkommande frågor angående ärenden från allmänheten (anmälare, journalister och övriga). Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Kontaktpersoner är administrativ chef Nanna Sörling eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Caroline Diab eller Kerstin Jansson för SACO och Pilar Apelgren för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 4 december, 2013 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2013/288.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-13
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker arkivarie/registrator jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker arkivarie/registrator

DO söker en kvalificerad enhetsassistent
DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi cirka 90 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Kommunikations- och utbildningsenheten: Enheten ansvarar för myndighetens strategiska och löpande interna och externa kommunikationsverksamhet. Enheten verkar för att DO:s kommunikation ska bidra till att myndighetens mål uppnås. Det handlar om att planera och målgruppsanpassa kommunikationen och se till att kommunikationsperspektivet finns med i hela processen. Enheten har även samordningsansvar för myndighetens rådgivande verksamhet. Enheten har också ett främjandeuppdrag inom sitt ansvarsområde. Enheten ansvarar också för planering och utveckling av DO:s utbildningar samt samordning och utveckling av myndighetens medverkan. Dina arbetsuppgifter: Du arbetar med fakturahantering, avtalsadministration, reseadministration samt introduktion av nya medarbetare på enheten. Du fungerar också som informationsassistent vilket innebär viss produktion av informationsmaterial samt publicering på extern webbplats och intranät. Arbetet innebär även att administrera myndighetens kursverksamhet och vara ett stöd vid genomförandet av kurser. I arbetet ingår att administrera enhetens möten samt samordna enhetens deltagande i DO:s rådgivningsverksamhet. Som enhetsassistent kan du behöva vara backup i myndighetens reception och telefonväxel. Kravprofil Vi söker dig med: Eftergymnasial utbildning inom administration eller motsvarande utbildning/erfarenhet som DO bedömer som likvärdig. Erfarenhet av administrativ samordning och ärendehantering. Erfarenhet av fakturahantering och avtalsadministration. Erfarenhet av mötesadministration och av att föra minnesanteckningar och protokoll. Erfarenhet av produktion av informationsmaterial och webb-publicering. Erfarenhet av kurs-/konferensadministration. Goda kunskaper i Officepaketet. Erfarenhet av Adobe InDesign. Erfarenhet av EPiServer. Du ska ha förmåga att: Bidra till den administrativa samordningen av en verksamhet med många parallella processer och arbetsmoment. Vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov samt ta egna initiativ. Arbeta självständigt, prioritera mellan olika arbetsuppgifter samt ha mycket god samarbets- och serviceförmåga. God förmåga att uttrycka dig i skrift. Meriterande: Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter vid statlig myndighet. Tjänsten är ett vikariat from 2014-01-15 dock längst tom 2014-09-15. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är enhetschef Katarina Rydberg eller HR-handläggare Ann-Cristin Elgerot. Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO och Pilar Apelgren för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 5 december till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2012/289.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-14
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker en kvalificerad enhetsassistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker en kvalificerad enhetsassistent

DO söker handläggare till kursverksamheten
DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi cirka 90 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Kommunikations- och utbildningsenheten Enheten ansvarar för myndighetens strategiska och löpande interna och externa kommunikationsverksamhet. Enheten verkar för att DO:s kommunikation ska bidra till att myndighetens mål uppnås. Det handlar om att planera och målgruppsanpassa kommunikationen och se till att kommunikationsperspektivet finns med i hela processen. Enheten har även samordningsansvar för myndighetens rådgivande verksamhet. Enheten har också ett främjandeuppdrag inom sitt ansvarsområde. Enheten ansvarar också för planering och utveckling av DO:s utbildningar samt samordning och utveckling av myndighetens medverkan. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att planera, utveckla, samordna och utvärdera DO:s kurs- och medverkansverksamhet tillsammans med enhetens kurssamordnare. Du kommer att ansvara för att planera och samordna kommunikation och marknadsföring av kursverksamheten samt kursadministration. Vidare deltar du i myndighetens rådgivande verksamhet samt deltar i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten. Kravprofil Vi söker dig med: Akademisk examen inom samhällsvetenskap (exempelvis pedagogik) eller motsvarande utbildning som DO bedömer likvärdig Stor erfarenhet av att planera, utveckla, samordna och utvärdera kurser/utbildningar Kunskap om och erfarenhet av kommunikation och marknadsföring Erfarenhet av kurs-/utbildningsadministration Bred kunskap om det svenska samhällets olika aktörer inom offentlig sektor och civila samhället Mycket god samarbetsförmåga Du ska ha förmåga att: Planera, utveckla, samordna och genomföra kurser och medverkansverksamhet Göra strategiska bedömningar utifrån myndighetens inriktning och prioriteringar Hantera och samordna stora mängder information av komplex karaktär Arbeta självständigt och i projektform Vara analytisk och lösningsinriktad Uttrycka dig mycket väl i tal och skrift Meriterande Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet, gärna på en statlig myndighet Erfarenhet av att själv ha utbildat/undervisat Erfarenhet av att ha arbetat med flexibelt lärande/webbaserade utbildningar Erfarenhet av arbete för mänskliga rättigheter och/eller mot diskriminering Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Tillträde: Efter överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är kommunikations- och utbildningschef Katarina Rydberg eller HR-handläggare Ann-Cristin Elgerot. Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO och Pilar Apelgren för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 12 december till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2013/303.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-21
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker handläggare till kursverksamheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker handläggare till kursverksamheten

Jurist
Kort beskrivning av företaget: DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ca 90 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende utbildning och samhällslivet i övrigt. I arbetsuppgifterna ingår att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutveckling. Beskrivning av arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår att utreda anmälningar om diskriminering inom området samhällsliv och utbildningsväsendet samt att göra rättsutredningar och andra utredningar inom relevanta sakområden. Som jurist företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utbildningar och att delta i myndighetens rådgivande verksamhet. Beskrivning av kvalifikationer: Vi söker dig medjuristexamen, notariemeritering eller liknande erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete inom offentlig verksamhet. Du ska ha förmåga att: på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information. Formulera beslut och skriftlig information på ett korrekt och lättbegripligt sätt. Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas. Vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov samarbeta och skapa goda relationer. Arbeta självständigt och uttrycka dig väl i tal och skrift. Meriterande: Kunskaper i diskrimineringsjuridik Kunskaper i EU-rätt Erfarenhet av verksamhetsutveckling Kunskaper i offentlighet och sekretess
Företag: Diskrimineringsombudsmannen
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-23
Sök fler jobb liknande: lediga Jurist jobb, Jurist Stockholm, Jurist Diskrimineringsombudsmannen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Jurist

Utredare
DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ca 90 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Granskningsenheten Enheten ansvarar för myndighetens tillsynsverksamhet avseende bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildningsväsendet. I övrigt medverkar enheten i myndighetens utbildnings- och rådgivningsverksamhet och andra arbetsmoment som kräver särskild kunskap i frågor inom enhetens ansvarsområde. Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker utredare som vill arbeta med myndighetens tillsynsverksamhet avseende bestämmelserna om aktiva åtgärder. Arbetsuppgifterna innebär att du ska fatta beslut i granskningsärenden efter föredragning av enhetens utredare. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna att i samarbete med chefen för granskningsenheten kvalitetssäkra och vidareutveckla enhetens handläggningsrutiner, beslutsprocess och bedömningskriterier. Vi söker dig med: Akademisk examen inom samhällsvetenskap eller juridik alternativt motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig. Mångårig arbetslivserfarenhet av statlig tillsyn Du ska ha förmåga att: * På ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information * Utforma och kvalitetssäkra beslut och skriftlig information så att de blir korrekta och lättbegripliga * Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter * Vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov * Samarbeta och skapa goda relationer arbeta självständigt Meriterande arbetslivserfarenhet med inriktning på förebyggande och främjande arbete i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder eller motsvarande erfarenhet av att utöva tillsyn över och fatta beslut gällande ramlagstiftning och målstyrd lagstiftning.
Företag: Diskrimineringsombudsmannen
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-23
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare jobb, Utredare Stockholm, Utredare Diskrimineringsombudsmannen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare

DO söker analytiker/statistiker
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en analytiker/statistiker för arbete med analyser. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Enheten I enhetens arbetsuppgifter ingår att samordna DO:s strategiska insatser för att stimulera externa aktörers arbete mot diskriminering och främjandet av likabehandling. Vidare har enheten samordningsansvaret för att myndigheten upprätthåller nätverk, kontakter, kunskapsinhämtning och kunskapsspridning med nyckelaktörer, forskare och civila samhället. Enheten är ansvarig för strategierna kring myndighetens utbildningsverksamhet samt samordnar myndighetens enhetsövergripande projekt-, rapport- och utvecklingsarbete inom sitt ansvarsområde. Samordningsansvaret för myndighetens internationella arbete ligger på enheten. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att, såväl tillsammans med andra utredare som på egen hand, utveckla myndighetens analysarbete för att synliggöra diskriminering. Det innebär bland annat att analysera och sammanställa data samt analysera dessa tillsammans med annan kunskap om diskriminering. Du kommer också att ta fram kunskapssammanställningar som ska kunna användas av olika målgrupper. Kunskap om sambandet mellan individuella kränkningar och diskriminerande strukturer som exempelvis normer och föreställningar ska särskilt lyftas fram och utgöra grunden för myndighetens arbete. Du kommer också att delta i andra på enheten förekommande arbetsuppgifter. Kravprofil Vi söker dig med: akademisk examen inom statistik, sociologi eller annat relevant samhällsvetenskapligt ämne. Utbildningen ska innehålla minst 60 poäng statistik eller motsvarande gedigen erfarenhet av bred tillämpning av statistik inom det samhällsvetenskapliga området, exempelvis genom analys av longitudinella data och tidsserier men också av att kvalitetsgranska användning av statistik goda kunskaper om analysarbete utifrån såväl kvalitativa som kvantitativa metoder goda kunskaper om och erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete kunskaper om analysarbete som en del av ett utvecklings- och påverkansarbete goda kunskaper om personuppgiftslagen erfarenhet av att arbeta med SPSS eller liknande statistikverktyg erfarenhet av såväl skriftlig som muntlig statistikpresentation för olika målgrupper Du ska ha förmåga att: utifrån samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv analysera, tolka och utvärdera information, data och kunskap såväl skriftligen som muntligen presentera statistik för olika målgrupper analysera och problematisera komplexa frågor och göra strategiska bedömningar och analyser utifrån myndighetens uppdrag samarbeta och skapa goda relationer beskriva komplexa frågor på ett enkelt sätt hantera stora mängder information Meriterande: erfarenhet av arbeta inom statlig myndighet goda kunskaper om och erfarenheter av arbete med mänskliga rättigheter och/eller mot diskriminering
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 01-08
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker analytiker/statistiker jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker analytiker/statistiker

DO söker utredare till Granskningsenheten
DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Granskningsenheten Enheten ansvarar för myndighetens tillsynsverksamhet avseende bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildningsväsendet. I övrigt medverkar enheten i myndighetens utbildnings- och rådgivningsverksamhet och andra arbetsmoment som kräver särskild kunskap i frågor inom enhetens ansvarsområde. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att du ska bidra till planering, genomförande och utveckling av myndighetens tillsynsverksamhet avseende bestämmelserna om aktiva åtgärder. I arbetsuppgifterna ingår också att delta i myndighetens rådgivnings-, föreläsnings- och kursverksamhet samt att samverka med nyckelaktörer och relevanta företrädare för civila samhället inom enhetens ansvarsområde. Arbetsuppgifterna omfattar även uppföljning, analys och dokumentation av enhetens sakområde samt att delta i övriga förekommande arbetsuppgifter på enheten. Vi söker dig med: Akademisk examen inom samhällsvetenskap eller juridik alternativt motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig. Arbetslivserfarenhet med inriktning på förebyggande och främjande arbete i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder eller motsvarande. Du ska ha förmåga att: På ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information. Formulera beslut och skriftlig information på ett korrekt och lättbegripligt sätt. Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov. Samarbeta och skapa goda relationer. Arbeta självständigt. Meriterande Erfarenhet av juridiskt arbete hos arbetsgivarorganisation eller central facklig organisation alternativt erfarenhet av statligt tillsynsarbete. Tjänsten är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse dock längst till och med 2014-12-31. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland andra flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är chef Peter Tai Christensen eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Kerstin Jansson för SACO och Johan Gyberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 02-14
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker utredare till Granskningsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker utredare till Granskningsenheten

DO söker inköpare/ekonom
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en inköpare/ekonom till administrativa enheten. För rätt person finns det stora möjligheter att påverka och utveckla utformningen av tjänsten. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Administrativa enheten I administrativa enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer. Enheten ansvarar för ekonomistyrning, inköp, verksjuridik, IT, telefoni, registratur, arkiv, reception, telefonväxel, kontors- och konferensservice samt säkerhets- och miljöarbete. Du rapporterar till biträdande chef för administrativa enheten. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och utvärdera både tjänste- och varuupphandlingar. Du kommer att självständigt genomföra upphandlingar och avrop samt ge råd och stöd till hela myndigheten. Du kommer att vara delaktig i myndighetens planerings- och utvecklingsarbete kring upphandling. I tjänsten ingår även löpande ekonomiadministration, kund- och leverantörsfakturahantering samt enklare redovisningsarbete. Kravprofil Vi söker dig med - eftergymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi - några års erfarenhet av arbete med inköp/upphandlingar - goda kunskaper inom LOU - några års erfarenhet av arbete med leverantörs- och kundfakturahantering - erfarenhet av att arbetat i ett ekonomi- och EFH system - goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift - goda datakunskaper i MS Officepaket Du ska ha förmåga att - driva arbetet framåt och vara resultat- och lösningsorienterad - vara noggrann och strukturerad - samarbeta och skapa goda relationer - vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad inom tjänsten - uttrycka dig väl i tal och skrift - ge service och stöd till medarbetare och allmänheten Meriterande - dokumenterad utbildning inom upphandling - erfarenhet av liknande arbete inom offentlig verksamhet - erfarenhet av att arbetet i systemen Visma eller Agresso - kännedom om skatteverkets representationsregler - kunskaper om de lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Tillträde enligt överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Vi undanber oss vänligen kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Kontaktperson är biträdande chef Maria Oygun eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 9 april 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2014/105.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 03-18
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker inköpare/ekonom jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker inköpare/ekonom

DO söker en jurist
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en jurist som utredare med tyngdpunkt på myndighetens prioriterade arbete för nationella minoriteters rättigheter och mot diskriminering av judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. Utvecklingsenheten ansvarar för DO:s strategiska insatser för att mobilisera externa aktörer att arbeta mot diskriminering och främja likabehandling. Vidare har enheten ansvar för att myndigheten upprätthåller nätverk och kontakter för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning med nyckelaktörer, universitet och högskolor samt civila samhället. Enheten ansvarar också för att ta fram och förmedla kunskap och forskning om diskriminering och om arbete för allas lika rättigheter och möjligheter samt för myndighetens analysarbete för att synliggöra hinder som begränsar människors tillgång till rättigheter. Dina arbetsuppgifter Tyngdpunkten i arbetsuppgifterna ligger på myndighetens prioriterade arbete för nationella minoriteters rättigheter och mot diskriminering av judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. En central del av arbetet är att utifrån kunskap om mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning beskriva och analysera situationen för judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i syfte att fördjupa och utveckla myndighetens förändringsarbete inom området. Det innebär bland annat att tillsammans med andra planera, kommunicera och genomföra de främjande insatser som myndigheten genomför på området i form av exempelvis samråd, dialoger, rapportering, utbildningar och andra informationsinsatser. Arbetet innebär i hög grad samarbete med samtliga enheter på DO. Utredaren kommer också att ha en roll i myndighetens strategiska samordning av arbetet för judars, romers, samers, sverigefinnars och tornedalingars lika rättigheter och möjligheter. I arbetet ingår också andra ordinarie löpande arbetsuppgifter som utredare på DO. Vi söker dig med: juridisk examen, flerårig erfarenhet av arbete med diskriminerings- och/eller MR-frågor inom offentlig förvaltning, stort intresse för samhällsfrågor och erfarenhet från analysarbete. Du ska ha förmåga att: samarbeta och skapa goda relationer, samverka och föra dialog med aktörer som exempelvis myndigheter och civila samhället, föra dialog med representanter för de nationella minoriteterna, uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska, analysera komplexa frågor och göra strategiska bedömningar, vara lösningsinriktad och arbeta både självständigt och i grupp, driva och slutföra arbetsuppgifter, vara lyhörd och flexibel. Meriterande: erfarenhet från arbete på central myndighet erfarenhet av arbete för nationella minoriteters rättigheter erfarenhet av att genomföra utbildningar för olika målgrupper kunskap inom något av de nationella minoritetsspråken i Sverige
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 03-28
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker en jurist jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker en jurist

DO söker enhetsassistent
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en enhetsassistent till Utvecklingsenheten. Vi söker en person med intresse för utveckling och effektivisering av administrativa processer och rutiner. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten ansvarar för DO:s strategiska insatser för att mobilisera externa aktörer att arbeta mot diskriminering och främja likabehandling. Vidare har enheten ansvar för att myndigheten upprätthåller nätverk och kontakter för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning med nyckelaktörer, universitet och högskolor samt civila samhället. Enheten ansvarar också för att ta fram och förmedla kunskap och forskning om diskriminering och om arbete för allas lika rättigheter och möjligheter samt för myndighetens analysarbete för att synliggöra hinder som begränsar människors tillgång till rättigheter. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består bland annat i att vara ett stöd inför och under DO:s externa arrangemang, exempelvis genom att själv vara konferens-/mötesstöd, avropa lokaler, ta emot anmälningar, göra inbjudningar, hålla kontakt med mötesdeltagare m.m.. I arbetsuppgifterna ingår även att bistå enhetsledningen med budgetuppföljning och fakturahantering avseende delar av Utvecklingsenhetens verksamhet. Du ansvarar också för att i samarbete med kolleger förvalta, utveckla och effektivisera de administrativa rutinerna och processerna inom enheten. I tjänsten ingår att samverka med och stödja enhetens andra enhetsassistent samt fungera som ett stöd för övriga medarbetare inom enheten med exempelvis korrekturläsning, lägga in text i dokumentmallar, kvalitetssäkring m.m.. Du kommer även hantera lottning av ärenden. Kravprofil Vi söker dig med gymnasieutbildning gedigen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom central offentlig förvaltning gedigen erfarenhet av att planera och genomföra möten och konferenser (nationella och internationella) erfarenhet av fakturahantering mycket goda kunskaper i MS Office-paketet (särskilt Word och Excel) erfarenhet av att samarbeta med olika yrkeskategorier grundläggande kunskaper i engelska avseende tal och skrift mycket god samarbetsförmåga Du ska ha förmåga att självständigt strukturera och driva arbetet framåt vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter vara lösningsinriktad samarbeta och skapa goda relationer ge god service och stöd att uttrycka sig väl i tal och skrift prioritera bland arbetsuppgifter och sätta gränser Meriterande erfarenhet av arbete i systemen Paloma, W3D3, Visma vana av korrekturläsning erfarenhet av samverkan med civila samhället erfarenhet av arbete med budgetuppföljning erfarenhet av arbete med inköp/upphandling erfarenhet av enklare formgivning av exempelvis inbjudningar etc
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-01
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker enhetsassistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker enhetsassistent

DO söker jurist till rättsenhet arbetsliv
Vill du främja lika rättigheter och möjligheter? DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Rättsenhet arbetsliv Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende arbetslivet och enligt föräldraledighetslagens bestämmelser om missgynnande. Enheten ansvarar också för att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom enhetens ansvarsområde. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår främst att utreda anmälningar om diskriminering inom området arbetsliv samt göra rättsutredningar och andra utredningar som berör arbetslivsfrågor. Som jurist företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i myndighetens rådgivande verksamhet, medverka vid utbildningar samt utforma och skriva remissvar. Kravprofil Vi söker dig med: juristexamen flerårig erfarenhet av arbete med arbetsrätt gärna från fackförbund, arbetsgivarorganisationer eller byrå Du ska ha förmåga att: på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov samarbeta och skapa goda relationer arbeta självständigt uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska Meriterande erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete notariemeritering eller liknande erfarenhet kunskap i diskrimineringsjuridik DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-24
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker jurist till rättsenhet arbetsliv jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker jurist till rättsenhet arbetsliv

DO söker chef till Rättsenhet arbetsliv
Vill du främja lika rättigheter och möjligheter? Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en söker en engagerad och erfaren chef med goda ledaregenskaper som vill ta sig an uppgiften att leda myndighetens Rättsenhet arbetsliv. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Rättsenhet arbetsliv Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende arbetslivet och enligt föräldraledighetslagens bestämmelser om missgynnande. Enheten ansvarar också för att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom enhetens ansvarsområde. Dina arbetsuppgifter Som enhetschef ansvarar du för att driva och utveckla enhetens verksamhet mot uppställda mål samt att leda och företräda enheten. I ansvaret ingår att ha personal- och budgetansvar som bland annat innebär att du ska leda och inspirera medarbetare för att nå målen för verksamheten, bidra till att säkerställa goda förutsättningar i arbetet och en god arbetsmiljö. Som enhetschef ingår du i myndighetens ledningsgrupp. Kravprofil Vi söker dig med: examen från juristprogrammet eller motsvarande flerårig chefserfarenhet med personal- och budgetansvar chefserfarenhet från offentlig verksamhet och erfarenhet av ledningsgruppsarbete erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete på strategisk nivå mycket goda ledaregenskaper mycket goda kommunikativa egenskaper mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Du ska ha förmåga att: samordna olika intressen som berör såväl enhetens som myndighetens ansvarsområden vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov bidra till myndighetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete driva och utveckla enhetens verksamhet mot uppställda mål vara tydlig i din kommunikation och kunna prioritera samt ge bra återkoppling entusiasmera och motivera medarbetarna samt skapa förutsättning för deras utveckling kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer samarbeta och skapa goda relationer inge förtroende och ha hög integritet Meriterande: erfarenhet av tillsynsverksamhet erfarenhet av arbetsrätt Tjänsten är en tillsvidareanställning. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är HR-chefen Christina Ågren eller HR-handläggare Ann-Cristin Elgerot. Fackliga företrädare är Laine Nou Engelsson för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-25
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker chef till Rättsenhet arbetsliv jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker chef till Rättsenhet arbetsliv

DO söker chef till Granskningsenheten
Vill du främja lika rättigheter och möjligheter? Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en söker en engagerad och erfaren chef med goda ledaregenskaper som vill ta sig an uppgiften att leda myndighetens Granskningsenhet. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Granskningsenheten Enheten ansvarar för myndighetens tillsynsverksamhet avseende bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildningsväsendet. I övrigt medverkar enheten i myndighetens utbildnings- och rådgivningsverksamhet och andra aktiviteter som kräver särskild kunskap i frågor inom enhetens ansvarsområde. Dina arbetsuppgifter Som enhetschef ansvarar du för att driva och utveckla enhetens verksamhet mot uppställda mål samt att leda och företräda enheten. I ansvaret ingår att ha personal- och budgetansvar som bland annat innebär att du ska leda och inspirera medarbetare för att nå målen för verksamheten, säkerställa goda förutsättningar i arbetet och bidra till en god arbetsmiljö. Som enhetschef ingår du i myndighetens ledningsgrupp. Kravprofil Vi söker dig med: Examen från juristprogrammet eller motsvarande Flerårig chefserfarenhet med personal- och budgetansvar Chefserfarenhet från offentlig verksamhet och erfarenhet av ledningsgruppsarbete Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete på strategisk nivå Mycket goda ledaregenskaper Mycket goda kommunikativa egenskaper Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift Du ska ha förmåga att: Samordna olika intressen som berör såväl enhetens som myndighetens ansvarsområden Vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov Bidra till myndighetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete Driva och utveckla enhetens verksamhet mot uppställda mål Vara tydlig i din kommunikation och kunna prioritera samt ge bra återkoppling Entusiasmera och motivera medarbetarna samt skapa förutsättning för deras utveckling Kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer Samarbeta och skapa goda relationer Inge förtroende och ha hög integritet Meriterande Erfarenhet av tillsynsverksamhet Arbetslivserfarenhet med inriktning på förebyggande och främjande arbete i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder eller motsvarande Tjänsten är en tillsvidareanställning. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är HR-chefen Christina Ågren eller HR-handläggare Ann-Cristin Elgerot. Fackliga företrädare är Maja Rajs för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-25
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker chef till Granskningsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker chef till Granskningsenheten

DO söker jurist till Rättsenhet arbetsliv
Vill du främja lika rättigheter och möjligheter? DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Rättsenhet arbetsliv Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende arbetslivet och enligt föräldraledighetslagens bestämmelser om missgynnande. Enheten ansvarar också för att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom enhetens ansvarsområde. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår främst att utreda anmälningar om diskriminering inom området arbetsliv samt göra rättsutredningar och andra utredningar som berör arbetslivsfrågor. Som jurist företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i myndighetens rådgivande verksamhet, medverka vid utbildningar samt utforma och skriva remissvar. Kravprofil Vi söker dig med: juristexamen flerårig erfarenhet av arbete med arbetsrätt gärna från fackförbund, arbetsgivarorganisationer eller byrå Du ska ha förmåga att: på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov samarbeta och skapa goda relationer arbeta självständigt uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska Meriterande: erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete notariemeritering eller liknande erfarenhet kunskap i diskrimineringsjuridik Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Tillträde enligt överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är Annika Höög eller HR-handläggare Ann-Cristin Elgerot. Fackliga företrädare är Laine Nou Englesson för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-05
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker jurist till Rättsenhet arbetsliv jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker jurist till Rättsenhet arbetsliv

DO söker jurist till Rättsenhet arbetsliv
Vill du främja lika rättigheter och möjligheter? DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Rättsenhet arbetsliv Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende arbetslivet och enligt föräldraledighetslagens bestämmelser om missgynnande. Enheten ansvarar också för att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom enhetens ansvarsområde. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår främst att utreda anmälningar om diskriminering inom området arbetsliv samt göra rättsutredningar och andra utredningar som berör arbetslivsfrågor. Som jurist företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i myndighetens rådgivande verksamhet, medverka vid utbildningar samt utforma och skriva remissvar. Kravprofil Vi söker dig med: juristexamen flerårig erfarenhet av arbete med arbetsrätt gärna från fackförbund, arbetsgivarorganisationer eller byrå. Du ska ha förmåga att: på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov samarbeta och skapa goda relationer arbeta självständigt uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska Meriterande: erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete notariemeritering eller liknande erfarenhet kunskap i diskrimineringsjuridik Tjänsten är tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Tillträde enligt överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är Annika Höög eller HR-handläggare Ann-Cristin Elgerot. Fackliga företrädare är Laine Nou Englesson för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 18 maj 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2014/ 164.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-06
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker jurist till Rättsenhet arbetsliv jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker jurist till Rättsenhet arbetsliv

DO söker IT-ansvarig
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en engagerad IT-ansvarig, som vill leda och utveckla myndighetens IT och telefoni. Tjänsten är placerad på administrativa enheten och du rapporterar till chefen för Administrativa enheten. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Administrativa enheten I administrativa enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer. Enheten ansvarar för ekonomistyrning, verksjuridik, IT, telefoni, registratur, arkiv, reception, telefonväxel, kontors- och konferensservice samt säkerhets- och miljöarbete. Dina arbetsuppgifter Som IT-ansvarig ansvarar du för myndighetens IT-funktion och telefoni. I arbetsuppgifterna ingår att leda och utveckla IT-miljö i enlighet med DO:s IT-strategi och verksamhetsbehov. Du förväntas leda DO:s IT och telefoni till att uppfylla krav på verksamhetsanpassning, säkerhet, regelmässighet och effektivitet. Arbetet innebär många kontakter inom och utom myndigheten och ett nära samarbete med ledning och medarbetare på myndigheten. I rollen ingår att vara ett kvalificerat stöd till myndighetsledningen i IT- och telefonifrågor. Vidare ingår att agera beställare gentemot berörda leverantörer samt budgetera och följa upp resultat för IT och telefoni. Kravprofil Vi söker dig med: Akademisk examen med inriktning på IT, minst kandidatnivå eller motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig Flerårig vana av liknande arbetsuppgifter inom IT Flerårig erfarenhet av att agera beställare gentemot leverantörer Kunskaper om drift, support, förvaltning och säkerhetsfrågor inom IT Flerårig erfarenhet av att hantera budget och kostnadsuppföljning Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Du ska ha förmåga att: Driva, utveckla och samordna myndighetens arbete med IT och telefoni Beställa från och arbetsleda leverantörer Bereda och rapportera underlag till ledning och andra intressenter Ge kvalificerat stöd till myndighetsledningen i frågor kring IT och telefoni Vara verksamhetsorienterad, strategisk och lösningsinriktad Inge förtroende och ha hög integritet Samarbeta och skapa goda relationer Vara analytisk, strukturerad och noggrann Meriterande: Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, helst på statlig myndighet Flerårig erfarenhet av att arbeta med ITIL eller motsvarande modeller för att säkerställa effektivt, professionellt och långsiktigt arbete Goda kunskaper om förändringsledning och projektledning Erfarenhet av motsvarande arbete inom telefoni Vana att arbeta process- och projektorienterat. Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-14
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker IT-ansvarig jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker IT-ansvarig

DO söker jurister
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker flera jurister som vill arbeta med tillsyn och handläggning av anmälningar som rör diskriminering inom samhällslivet och utbildningsväsendet. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ca 90 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende utbildning och samhällslivet i övrigt. I arbetsuppgifterna ingår att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom området samhällsliv och utbildningsväsendet. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att utreda anmälningar om diskriminering inom området samhällsliv och utbildningsväsendet samt att göra rättsutredningar och andra utredningar inom relevanta sakområden. Som jurist företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utbildningar och att delta i myndighetens rådgivande verksamhet. Kravprofil Vi söker dig med: Juristexamen Notariemeritering eller liknande erfarenhet Erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete inom offentlig verksamhet eller liknande. Du ska ha förmåga att: På ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information Formulera beslut och skriftlig information på ett korrekt och lättbegripligt sätt Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas Vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov Samarbeta och skapa goda relationer Arbeta självständigt Uttrycka dig väl i tal och skrift Meriterande: Kunskaper i diskrimineringsjuridik Kunskaper i EU-rätt Erfarenhet av verksamhetsutveckling Kunskaper i offentlighet och sekretess Tjänsterna är visstidsanställningar på 6 månader eller längre. Tillträde enligt överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontakt Kontaktperson är chef Anna-Carin Gustafsson Åström och HR-handläggare Ann-Cristin Elgerot. Fackliga företrädare är Maja Rajs för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 10 juni 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2014/201.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-28
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker jurister jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker jurister

DO söker jurister
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker flera jurister som vill arbeta med tillsyn och handläggning av anmälningar som rör diskriminering inom samhällslivet och utbildningsväsendet. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ca 90 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende utbildning och samhällslivet i övrigt. I arbetsuppgifterna ingår att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom området samhällsliv och utbildningsväsendet. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att utreda anmälningar om diskriminering inom området samhällsliv och utbildningsväsendet samt att göra rättsutredningar och andra utredningar inom relevanta sakområden. Som jurist företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utbildningar och att delta i myndighetens rådgivande verksamhet. Kravprofil Vi söker dig med: Juristexamen Notariemeritering eller liknande erfarenhet Erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete inom offentlig verksamhet eller liknande. Du ska ha förmåga att: På ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information Formulera beslut och skriftlig information på ett korrekt och lättbegripligt sätt Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas Vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov Samarbeta och skapa goda relationer Arbeta självständigt Uttrycka dig väl i tal och skrift Meriterande: Kunskaper i diskrimineringsjuridik Kunskaper i EU-rätt Erfarenhet av verksamhetsutveckling Kunskaper i offentlighet och sekretess Tjänsterna är tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontakt Kontaktperson är chef Anna-Carin Gustafsson Åström och HR-handläggare Ann-Cristin Elgerot. Fackliga företrädare är Maja Rajs för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 10 juni 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2014/200.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-28
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker jurister jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker jurister

DO söker en expert
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en utredare med titeln expert inom områdena diskrimineringsrätt, MR-rätt och offentligrätt. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten ansvarar för DO:s strategiska insatser för att mobilisera externa aktörer att arbeta mot diskriminering och främja likabehandling. Vidare har enheten ansvar för att myndigheten upprätthåller nätverk och kontakter för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning med nyckelaktörer, universitet och högskolor samt civila samhället. Enheten ansvarar också för att ta fram och förmedla kunskap och forskning om diskriminering och om arbete för allas lika rättigheter och möjligheter samt för myndighetens analysarbete för att synliggöra hinder som begränsar människors tillgång till rättigheter. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att vara expert i strategiska frågor som faller inom områden där perspektiven diskrimineringsrätt, MR-rätt och förvaltningsrätt möts. Bland uppgifterna ingår också att företräda diskrimineringsombudsmannen i olika sammanhang både nationellt och internationellt. I arbetet ingår därtill att bl.a. utarbeta övergripande analyser och rapporter samt delta i myndighetens samverkans- och medverkansarbete. Kravprofil Vi söker dig med - examen från juristprogrammet samt forskarexamen i juridik - utmärkta kunskaper i diskrimineringsrätt, MR-rätt samt offentligrätt - erfarenhet av att ha publicerat (artiklar, rapporter eller dylikt) inom det diskriminerings-, MR- eller offentligrättsliga området - mångårig erfarenhet av kvalificerat arbete med gränssnittet mellan diskriminerings-, MR- samt offentligrättliga frågor, både nationellt och internationellt - stor erfarenhet av strategiskt förändringsarbete inom diskrimineringsområdet - mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift Du ska ha förmåga att - på ett övergripande plan bidra till myndighetens uppdrag på ett holistisk, professionellt och strategiskt sätt - vara en företrädare för myndigheten i olika externa sammanhang - samarbeta, samverka och skapa goda relationer med olika aktörer internt och externt - kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer - att vara tydlig och lyhörd i din kommunikation - vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov - att strukturera arbetet självständigt och driva processer framåt - vara analytisk, inge förtroende och skapa goda relationer Meriterande - att ha ett brett kontaktnät inom DO:s ansvarsområden, både nationellt och internationellt - erfarenhet av följeforskning DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 26 juni 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2014/220.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-12
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker en expert jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker en expert

DO söker en expert
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en utredare med titeln expert inom områdena diskrimineringsrätt, MR-rätt och offentlig rätt. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten ansvarar för DO:s strategiska insatser för att mobilisera externa aktörer att arbeta mot diskriminering och främja likabehandling. Vidare har enheten ansvar för att myndigheten upprätthåller nätverk och kontakter för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning med nyckelaktörer, universitet och högskolor samt civila samhället. Enheten ansvarar också för att ta fram och förmedla kunskap och forskning om diskriminering och om arbete för allas lika rättigheter och möjligheter samt för myndighetens analysarbete för att synliggöra hinder som begränsar människors tillgång till rättigheter. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att vara expert i strategiska frågor som faller inom områden där perspektiven diskrimineringsrätt, MR-rätt och offentlig rätt möts. Bland uppgifterna ingår också att företräda diskrimineringsombudsmannen i olika sammanhang både nationellt och internationellt. I arbetet ingår därtill att bl.a. utarbeta övergripande analyser och rapporter samt delta i myndighetens samverkans- och medverkansarbete. Kravprofil Vi söker dig med - examen från juristprogrammet samt forskarexamen i juridik - utmärkta kunskaper i diskrimineringsrätt, MR-rätt samt offentlig rätt - erfarenhet av att ha publicerat (artiklar, rapporter eller dylikt) inom det diskriminerings-, MR- eller offentligrättsliga området - mångårig erfarenhet av kvalificerat arbete med gränssnittet mellan diskriminerings-, MR- samt offentligrättliga frågor, både nationellt och internationellt - stor erfarenhet av strategiskt förändringsarbete inom diskrimineringsområdet - mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift Du ska ha förmåga att - på ett övergripande plan bidra till myndighetens uppdrag på ett holistisk, professionellt och strategiskt sätt - vara en företrädare för myndigheten i olika externa sammanhang - samarbeta, samverka och skapa goda relationer med olika aktörer internt och externt - kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer - att vara tydlig och lyhörd i din kommunikation - vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov - att strukturera arbetet självständigt och driva processer framåt - vara analytisk, inge förtroende och skapa goda relationer Meriterande - att ha ett brett kontaktnät inom DO:s ansvarsområden, både nationellt och internationellt - erfarenhet av följeforskning DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 26 juni 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2014/220.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-12
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker en expert jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker en expert

DO söker en utredare
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en utredare inom området arbetsliv. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten ansvarar för DO:s strategiska insatser för att mobilisera externa aktörer att arbeta mot diskriminering och främja likabehandling. Vidare har enheten ansvar för att myndigheten upprätthåller nätverk och kontakter för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning med nyckelaktörer, universitet och högskolor samt civila samhället. Enheten ansvarar också för att ta fram och förmedla kunskap och forskning om diskriminering och om arbete för allas lika rättigheter och möjligheter samt för myndighetens analysarbete för att synliggöra hinder som begränsar människors tillgång till rättigheter. Dina arbetsuppgifter Arbete som utredare, i huvudsak inom området arbetsliv. Utredaren kommer att ha en central roll i att driva myndighetens främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering inom arbetslivet. Utredaren kommer också att leda myndighetens arbete med det prioriterade området rekrytering. Det innebär bland annat att tillsammans med andra planera, kommunicera och genomföra de främjande insatser som myndigheten genomför på området. Samverkan genom dialoger, konferenser, informationsinsatser är exempel på sådana verktyg som kan komma att användas. Samarbete i syfte att ta fram och sprida ny kunskap inom området. Exempelvis genom att identifiera och specificera behov kring fördjupade analyser, sammanställningar av data eller forskning eller stimulans till ny forskning är en central del av arbetet. Arbetet innebär i hög grad samarbete med samtliga enheter på DO. I arbetet ingår också andra ordinarie löpande arbetsuppgifter som utredare på DO. Kravprofil Vi söker dig med: Examen från juristprogrammet eller liknande Goda kunskaper inom diskrimineringsrätt Goda kunskaper inom arbetsrätt Stort intresse för samhällsfrågor Flerårig erfarenhet av arbete med diskriminerings- och arbetslivsfrågor Erfarenhet av nätverksbyggande, dialog och annan relationsskapande samverkan med aktörer som exempelvis myndigheter, civila samhället, arbetsgivar- och fackliga organisationer m.fl. Erfarenhet av målgruppsanpassad kommunikation Du ska ha förmåga att: Samarbeta och skapa goda relationer Kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter Analysera komplexa frågor och göra strategiska bedömningar utifrån myndighetens prioriteringar Vara lösningsinriktad och flexibel Arbeta både självständigt och i grupp Driva och slutföra arbetsuppgifter Uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska Meriterande: Erfarenhet av arbete inom facklig eller arbetsgivarorganisation Erfarenhet av projektledning eller leda arbetsgrupp Erfarenhet av att samordna och leda dialoger, större möten eller samordna/projektleda konferenser
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker en utredare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker en utredare

DO söker en utredare
Vill du främja lika rättigheter och möjligheter? Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en utredare för samverkan med olika aktörer såsom andra myndigheter och civila samhället. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Enheten Utvecklingsenheten ansvarar för DO:s strategiska insatser för att mobilisera externa aktörer att arbeta mot diskriminering och främja likabehandling. Vidare har enheten ansvar för att myndigheten upprätthåller nätverk och kontakter för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning med nyckelaktörer, universitet och högskolor samt civila samhället. Enheten ansvarar också för att ta fram och förmedla kunskap och forskning om diskriminering och om arbete för allas lika rättigheter och möjligheter samt för myndighetens analysarbete för att synliggöra hinder som begränsar människors tillgång till rättigheter. Dina arbetsuppgifter En stor del av dina arbetsuppgifter kommer bestå av att samverka med olika aktörer såsom andra myndigheter och organisationer som företräder diskriminerade grupper. Syftet med arbetet är att få fler att engagera sig för lika rättigheter och möjligheter, sprida kunskap om diskriminerande strukturer och att stärka olika aktörers eget arbete. Du kommer att förbereda och genomföra olika typer av externa möten, konferenser och utbildningar och kommer att representera DO externt i en rad olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår också att i övrigt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas. Kravprofil Vi söker dig med: Akademisk examen inom ett samhällsvetenskapligt ämne Goda kunskaper om och erfarenheter av arbete för mänskliga rättigheter och/eller mot diskriminering Erfarenhet av nätverksbyggande, dialog och annan relationsskapande samverkan med aktörer som exempelvis myndigheter och civila samhället Erfarenhet av målgruppsanpassad kommunikation Du ska ha förmåga att: Samarbeta, samverka och skapa goda relationer Vara lösningsinriktad och flexibel Uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska Att strukturera arbetet självständigt och driva processer framåt Analysera komplexa frågor och göra strategiska bedömningar utifrån myndighetens prioriteringar Vara professionellt förankrad i tjänstemannarollen och representera DO på ett kunnigt och sakligt sätt och med gott omdöme. Meriterande: Erfarenhet av arbete på myndighet eller överstatligt organ Erfarenhet av att leda dialoger och större möten Erfarenheter av att utbilda andra och hålla presentationer
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker en utredare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker en utredare

DO söker ekonomiansvarig
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en ekonomiansvarig för ett föräldravikariat. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Administrativa enheten I enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer för verksamhetsplanering och uppföljning. Enheten ansvarar för ekonomistyrning och internkontroll. I arbetsuppgifterna ingår upphandling och säkerhet samt frågor såsom IT-stöd, registratur, arkiv, vaktmästeri, kontors- och konferensservice, reception och telefonväxel. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för bokslut samt för finansiell uppföljning och utvecklingen av den. Du kommer också att vara delaktig i arbetet med myndighetens verksamhetsplanerings- och årsredovisningsprocess. I arbetet ingår även att vara ett kvalificerat stöd för myndighetens ledning i ekonomiska frågor. I arbetet ingår även att arbeta med löpande redovisning, avstämningar, kund- och leverantörsfakturor och koncernredovisning (Hermes). Kravprofil Vi söker dig med - Akademisk examen inom ekonomi - Flerårig erfarenhet av verksamhetsplanering och årsredovisningsarbete - Flerårig erfarenhet från redovisning, bokslutsarbete och intern kontroll - Erfarenhet av att driva och utveckla ekonomiarbetet - Erfarenhet av att arbeta med löpande redovisning - Erfarenhet av att samarbeta med revisorer och andra externa intressenter - Erfarenhet av att bereda och rapportera ekonomiska underlag till ledning - Goda kunskaper i EA systemet (Agresso) och MS Officepaket - Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet - Kunskaper om de lagar och förordningar som styr redovisningen i offentlig verksamhet - Kännedom om Skatteverkets representationsregler och förmånsbeskattning Du ska ha förmåga att - Ta ansvar och uppvisa hög integritet - Vara helhets- och lösningsorienterad - Kunna samarbeta, samverka och skapa goda relationer - Kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrader - Driva processer framåt och kunna göra strategiska bedömningar utifrån myndighetens prioriteringar - Uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska Tjänsten är ett vikariat tills vidare dock längst till och med 31 mars 2016, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är biträdande chef Maria Oygun eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Laine Nou Englesson för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 31 oktober 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2014/322.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-10
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker ekonomiansvarig jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker ekonomiansvarig

DO söker receptionist
Vill du främja lika rättigheter och möjligheter? Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en receptionist till administrativa enheten. I tjänsten ingår att ge ett professionellt bemötande till besökare och personer som ringer till myndigheten samt inköp och andra administrativa uppgifter. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Administrativa enheten I administrativa enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer. Enheten ansvarar för ekonomistyrning, inköp, verksjuridik, IT, telefoni, registratur, arkiv, reception, telefonväxel, kontors- och konferensservice samt säkerhets- och miljöarbete. Du rapporterar till chefen för administrativa enheten. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av att besvara och hantera inkommande telefonsamtal samt ta emot besökare. Vidare att ha ansvar för ett antal inköp till myndigheten och genomföra administrativa uppgifter, exempelvis hantera passerkort och säkerställa myndighetens gemensamma utrymmen. Kravprofil Vi söker dig med - några års erfarenhet av arbete i reception - några års erfarenhet av arbete i telefonväxel - erfarenhet av inköp och leverantörsdialog - erfarenhet av administrativt arbete - goda datakunskaper i MS Officepaket Du ska ha förmåga att - ge professionellt bemötande och service till allmänhet och medarbetare - samarbeta och skapa goda relationer - vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad inom tjänsten - uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska - vara noggrann och strukturerad Meriterande - erfarenhet av liknande arbete inom offentlig verksamhet - erfarenhet av arbete med olika IT-system Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Tillträde 15 februari 2015 eller vid överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Vi undanber oss vänligen kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Kontaktperson är chef för administrativa enheten Nanna Sörling eller HR-handläggare Ann-Cristin Elgerot. Fackliga företrädare är Laine Nou Englesson för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 6 november 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2014/328.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-16
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker receptionist jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker receptionist

DO söker upphandlare till administrativa enheten
Vill du främja lika rättigheter och möjligheter? Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en upphandlare. I tjänsten ingår att både självständigt genomföra upphandlingar för myndighetens räkning samt att stötta verksamheten vid olika typer av inköp. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Administrativa enheten I administrativa enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer. Enheten ansvarar för ekonomistyrning, inköp, verksjuridik, IT, telefoni, registratur, arkiv, reception, telefonväxel, kontors- och konferensservice samt säkerhets- och miljöarbete. Du rapporterar till chefen för administrativa enheten. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och utvärdera både tjänste- och varuupphandlingar. Du kommer att självständigt att genomföra upphandlingar och avrop samt ge råd och stöd till hela myndigheten. Arbetet omfattar hela inköpskedjan från att sammanställa förfrågningsunderlag till förvaltning och uppföljning av avtal. Du kommer att vara delaktig i myndighetens planerings-, utvecklings- och uppföljningsarbete kring upphandling. Kravprofil Vi söker dig med - eftergymnasial utbildning inom juridik, ekonomi eller inköp - några års erfarenhet av arbete med upphandlingar inom offentlig verksamhet - mycket goda kunskaper inom LOU - goda datakunskaper i MS Officepaket Du ska ha förmåga att - självständigt driva arbetet framåt och vara resultat- och lösningsorienterad - vara noggrann och strukturerad - samarbeta och skapa goda relationer - vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad inom tjänsten - uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska - ge service och stöd till medarbetare och allmänheten Meriterande - akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller inköp - dokumenterad utbildning inom upphandling - kunskaper om de lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet - erfarenhet av e-handel Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Tillträde enligt överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Vi undanber oss vänligen kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Kontaktperson är chef för administrativa enheten Nanna Sörling eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Laine Nou Englesson för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 6 november 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2014/329.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-16
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker upphandlare till administrativa enheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker upphandlare till administrativa enheten

Utredare
Vill du arbeta för allas lika värde och rättigheter? Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker utredare som vill arbeta med tillsyn och handläggning av anmälningar som rör diskriminering inom samhällslivet och utbildningsväsendet. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ca 100 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende utbildning och samhällslivet i övrigt. I arbetsuppgifterna ingår att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom området samhällsliv och utbildningsväsendet. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att utreda anmälningar om diskriminering inom området samhällsliv och utbildningsväsendet samt att göra rättsutredningar och andra utredningar inom relevanta sakområden. Som utredare företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utbildningar och att delta i myndighetens rådgivande verksamhet. Resor i tjänsten kan förekomma. Kravprofil Vi söker dig med: - juristexamen - notariemeritering eller liknande erfarenhet - erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete inom offentlig verksamhet eller liknande. Du ska ha förmåga att: - på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information - formulera beslut och skriftlig information på ett korrekt och lättbegripligt sätt - dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas - vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov - samarbeta och skapa goda relationer - arbeta självständigt - uttrycka dig väl i tal och skrift Meriterande: - kunskaper i diskrimineringsjuridik - kunskaper i EU-rätt - erfarenhet av verksamhetsutveckling - kunskaper i offentlighet och sekretess Tjänsterna är tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är chef Anna-Carin Gustafsson Åström och HR-handläggare Anna-Kristina Engman. Fackliga företrädare är Maja Rajs för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 9 december 2014 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2014/378.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-25
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare jobb, Utredare Stockholm, Utredare DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare

DO söker chef till DO-kansliet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en söker en engagerad och erfaren chef med goda ledaregenskaper för att effektivisera, samordna och utveckla myndighetens övergripande verksamhetsprocesser. Befattningen innebär att vara chef för DO-kansliet som är ombudsmannens strategiska stöd för ledning, styrning och samordning av myndighetens verksamhet. Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. DO-kansliet DO-kansliet ansvarar för att bistå ombudsmannen med övergripande ledning, utveckling och samordning av myndighetens verksamhetsprocesser, samordning och uppföljning av arbetet med myndighetens långsiktiga strategiska plan och årliga verksamhetsplanering. I kansliets ansvarsområde ingår även att bistå ombudsmannen med planering, samordning och utveckling av ledningsgruppens arbete. Kansliet ansvarar vidare för internationell rättsbevakning och samordning av myndighetens internationella arbete samt, medie- och presskontakter. Dina arbetsuppgifter Som chef för DO-kansliet ansvarar du på en övergripande strategisk nivå för att effektivisera, samordna och utveckla myndighetens verksamhetsprocesser och ledningsgruppens arbete. Du ansvarar vidare för att leda och utveckla kansliets verksamhet där du har personal- och budgetansvar. I arbetsuppgifterna ingår det även att bidra till att säkerställa goda förutsättningar i arbetet och en god arbetsmiljö. Kravprofil Vi söker dig med: akademisk examen mycket goda ledaregenskaper flerårig erfarenhet av förändrings- och processledning på övergripande strategisk nivå flerårig chefserfarenhet på övergripande strategisk nivå från statlig eller annan offentlig verksamhet mycket goda kommunikativa egenskaper mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift Du ska ha förmåga att: leda, samordna, utveckla och följa upp myndighetens verksamhetsprocesser vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov vara tydlig i din kommunikation och kunna prioritera samt ge bra återkoppling entusiasmera och motivera medarbetare kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer samarbeta och skapa goda relationer skapa förtroende och ha hög grad av integritet
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-18
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker chef till DO-kansliet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker chef till DO-kansliet

DO söker lokal- och säkerhetssamordnare
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en lokal- och säkerhetssamordnare till administrativa enheten. I tjänsten ingår att tillse myndighetens lokaler, säkerhet, internservice och miljöarbete. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Administrativa enheten I administrativa enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer. Enheten ansvarar för ekonomistyrning, inköp, verksjuridik, IT, telefoni, registratur, arkiv, reception, telefonväxel, kontors- och konferensservice samt säkerhets- och miljöarbete. Du rapporterar till chefen för administrativa enheten. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av att självständigt analysera, planera, samordna, genomföra och följa upp myndighetens arbete med lokaler, säkerhet, internservice och miljöfrågor. I tjänsten ingår att kravställa funktionella, kostnadseffektiva och regelmässiga avtal inom säkerhet, internservice och miljö. Vidare ingår att samordna och föra dialog med intressenter och leverantörer. I arbetet ingår även att inom ramen för ett pågående projekt om lokalisering säkerställa lokaler, säkerhet, internservice och miljö. Tjänsten omfattar att kontinuerligt utveckla arbetet på ett effektivt sätt. Kravprofil Vi söker dig med - minst 3-årig gymnasiekompetens - några års erfarenhet av självständigt arbete med lokal- och säkerhetsfrågor - erfarenhet av kravställning och inköp - erfarenhet av att föra dialog med externa och interna intressenter inklusive att samordna leverantörers arbete - grundläggande ekonomiska kunskaper kring budgetering och uppföljning och leverantörsavtal - goda kunskaper inom svenska avseende tal och skrift - mycket goda datakunskaper i MS Officepaket Du ska ha förmåga att - samarbeta och skapa goda relationer - arbeta självständigt och att driva dina arbetsuppgifter framåt - vara verksamhetsorienterad och ge mycket god service och stöd - tydligt dokumentera och förmedla bland annat rutiner, policys - vara analytisk, noggrann och strukturerad - vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad inom tjänsten Meriterande - erfarenhet av liknande arbete inom offentlig verksamhet - akademisk utbildning inom lokalfrågor, säkerhet, miljö eller internservice - erfarenhet av arbete med tillgänglighetsfrågor avseende lokaler och säkerhet - erfarenhet av arbete med miljöfrågor - erfarenhet av arbete med internservice - erfarenheter av projektledning och projektarbete - kunskaper om lagen om offentlig upphandling Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Tillträde enligt överenskommelse. Kontaktperson är chef för administrativa enheten Nanna Sörling eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Maja Rajs för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 14 januari 2015.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-18
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker lokal- och säkerhetssamordnare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker lokal- och säkerhetssamordnare

Processförare
Vill du arbeta för allas lika värde och rättigheter? DO söker en vikarierande processförare till processenheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en vikarierande processförare för arbete med att föra DO:s talan i domstol. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. DO består för närvande av ca 100 anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. DO ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Processenheten Processenheten, som består av fem personer, hanterar de tvistemål rörande diskrimineringsersättning som DO som part driver i allmän domstol och i Arbetsdomstolen. I enhetens ansvar ingår även hantering av vitesförlägganden enligt diskrimineringslagen (2008:567). Enheten bistår även andra delar av myndigheten med juridiska analyser. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna som processförare består i huvudsak av att företräda DO i domstol samt att ansvara för förlikningsförhandlingar. I arbetet ingår även faktiskt utredningsarbete såsom förhör med vittnen m.m. och att utföra kvalificerade rättsutredningar. Processförare på DO företräder regelbundet myndigheten externt i medier och i andra sammanhang. Kravprofil Vi söker dig med: - Juristexamen - Tingsmeritering eller motsvarande tjänstgöring i allmän domstol - Erfarenhet av processföring i tvistemål - Kunskaper i EU-rätt och/eller mänskliga rättigheter Du ska därutöver ha: - Mycket god analytisk förmåga - Mycket god argumentationsförmåga - Mycket god förmåga att hantera ett omfattande och komplext material - Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift - Mycket god samarbetsförmåga - Hög integritet, ansvarskännande och prestigelöshet. Meriterande: - Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig verksamhet - Kunskaper i arbetsrätt Tjänsten är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse dock längst t.o.m. 2015-12-31. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är enhetschef Martin Mörk och HR-handläggare Anna-Kristina Engman. Fackliga företrädare är Maja Rajs för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 14 januari 2015 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2014/440.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-19
Sök fler jobb liknande: lediga Processförare jobb, Processförare Stockholm, Processförare DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Processförare

Erfaren chef till rättsenhet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en erfaren chef med goda ledaregenskaper som vill ta sig an uppdraget att driva och utveckla verksamheten vid rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och bidrar till myndighetens strategiska utveckling, inte minst vad avser tillsynsuppdraget. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Enheten Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende utbildning och samhällslivet i övrigt. I arbetsuppgifterna ingår också att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridisk expertis och annan kunskap inom området samhällsliv och utbildningsväsende. Dina arbetsuppgifter Som enhetschef för rättsenheten - samhällsliv och utbildningsväsende ansvarar du för att driva, samordna och utveckla enhetens verksamhet mot uppställda mål. Du ingår i ledningsgruppen och bidrar till myndighetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete. Du ansvarar vidare för att säkerställa goda förutsättningar i arbetet och en god arbetsmiljö samt att verksamheten bedrivs effektivt. Kravprofil Vi söker dig med - examen från juristprogrammet eller motsvarande - mycket goda ledaregenskaper - lång erfarenhet av kvalificerat juridisk arbetet - flerårig chefserfarenhet från statlig eller annan offentlig verksamhet - flerårig chefserfarenhet av ledningsgruppsarbete - erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbetet på strategisk nivå - mycket goda kommunikativa egenskaper - mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift Du ska ha förmåga att - samordna olika verksamhetsfrågor som berör såväl enhetens som myndighetens ansvarsområden - vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov - bidra till myndighetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete - driva och utveckla enhetens verksamhet mot uppställda mål - vara tydlig i din kommunikation och kunna prioritera samt ge bra återkoppling - entusiasmera och motivera medarbetarna - kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer - samarbeta och skapa goda relationer - skapa förtroende och ha hög grad av integritet Meriterande - erfarenhet av statlig tillsynsverksamhet Tjänsten är en tillsvidareanställning. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontakt Kontaktperson är HR-chef Christina Ågren eller HR-handläggare Anna-Kristina Engman. Fackliga företrädare är Maja Rajs för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 16 mars 2015 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 02-25
Sök fler jobb liknande: lediga Erfaren chef till rättsenhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Erfaren chef till rättsenhet

DO söker utredare till granskningsenheten
Vill du främja lika rättigheter och möjligheter? Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en vikarierande utredare till granskningsenheten. DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Granskningsenheten Enheten ansvarar för myndighetens tillsynsverksamhet avseende bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildningsväsendet. I övrigt medverkar enheten i myndighetens utbildnings- och rådgivningsverksamhet och andra arbetsmoment som kräver särskild kunskap i frågor inom enhetens ansvarsområde. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att du ska bidra till planering, genomförande och utveckling av myndighetens tillsynsverksamhet avseende bestämmelserna om aktiva åtgärder. I arbetsuppgifterna ingår också att delta i myndighetens rådgivnings-, föreläsnings- och kursverksamhet samt att samverka med nyckelaktörer och relevanta företrädare för civila samhället inom enhetens ansvarsområde. Arbetsuppgifterna omfattar även uppföljning, analys och dokumentation av enhetens sakområde samt att delta i övriga förekommande arbetsuppgifter på enheten. Kravprofil Vi söker dig med . Juristexamen eller motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig . erfarenhet av juridiskt arbete hos arbetsgivarorganisation eller central facklig organisation alternativt erfarenhet av statligt tillsynsarbete . arbetslivserfarenhet med inriktning på förebyggande och främjande arbete i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder eller motsvarande Du ska ha förmåga att . på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information . formulera beslut och skriftlig information på ett korrekt och lättbegripligt sätt . dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter . vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov . samarbeta och skapa goda relationer . arbeta självständigt Tjänsten är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse dock längst till och med 2016-02-28. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland andra flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är enhetschef Peter Wråke eller HR-handläggare Anna-Kristina Engman. Fackliga företrädare är Maja Rajs för SACO och Marie Persson för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 18 maj till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2015/174.
Företag: Diskrimineringsombudsmannen
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-13
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker utredare till granskningsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker utredare till granskningsenheten

DO söker jurister till rättsenhet arbetsliv
DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Rättsenhet arbetsliv Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende arbetslivet och enligt föräldraledighetslagens bestämmelser om missgynnande. Enheten ansvarar också för att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom enhetens ansvarsområde. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår främst att utreda anmälningar om diskriminering inom området arbetsliv samt göra rättsutredningar och andra utredningar som berör arbetslivsfrågor. Som jurist företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i myndighetens rådgivande verksamhet, medverka vid utbildningar samt utforma och skriva remissvar. Resor i tjänsten kan förekomma. Kravprofil Vi söker dig med - akademisk examen från juristlinjen eller juristprogrammet - några års erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete och van av att föredra ärenden - erfarenhet av arbetsrättsliga frågor - mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift Du ska ha förmåga att - på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information - dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att verksamhetens uppdrag genomförs och utvecklas - vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov - samarbeta och skapa goda relationer - arbeta självständigt - formulera dig på ett korrekt och lättbegripligt sätt både i tal och skrift - ha hög integritet Meriterande - notariemeritering - kunskaper i EU- rätt - kunskaper i MR-området Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Kontaktpersoner är Rickard Appelberg eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Laine Nõu Englesson för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 18 november 2015 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2015/331.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-28
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker jurister till rättsenhet arbetsliv jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker jurister till rättsenhet arbetsliv

DO söker registratorer
DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. Administrativa enheten I administrativa enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer. Enheten ansvarar för ekonomistyrning, verksjuridik, IT, telefoni, registratur, arkiv, reception, telefonväxel, internservice samt säkerhets- och miljöarbete. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna på myndighetens registratur omfattar såväl löpande arbete som utveckling för att bidra till myndighetens verksamhet. Vidare samverkan och många kontakter såväl internt inom myndigheten som med externa parter. I arbetet ingår att öppna inkommande post, diarieföra och scanna myndighetens handlingar, arkivera och återsöka handlingar enligt upprättad arkivförteckning och hålla övriga handlingar ordnade. Vidare att besvara telefonsamtal och mail från allmänhet, stödja myndighetens medarbetare i interna frågor gällande registrering och arkivering samt ta fram ärendestatistik. I uppgifterna ingår att tillsammans med kollegorna ta fram och följa upp ärendeförteckning och medverka till att utveckla processer och arbetssätt gällande dokument- och ärendehantering. I uppgifterna ingår även att ta fram handlingar i ärenden som efterfrågas och se till att dessa sekretessgranskas inför utlämnande. I övrigt ingår att delta i förekommande arbetsuppgifter på enheten. Kravprofil Vi söker dig med -gymnasiekompetens -erfarenhet av registratorsarbete, diarieföring och ärendehantering -utbildning i registratorsarbete eller dokumenthantering för registrator -erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem -goda kunskaper i reglerna om offentlighet och sekretess -goda kunskaper i MS Officepaketet -erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet Du ska ha förmåga att -ge mycket god service och stöd till medarbetare och allmänheten -vara noggrann och strukturerad -inge förtroende och ha god integritet -arbeta självständigt samt även ha mycket god samarbetsförmåga -vara lösningsinriktad och utvecklingsbenägen -växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad Meriterande -utbildning inom arkiv- eller informationsvetenskap -erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på statlig myndighet -erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller Platina -erfarenhet av systemet Qlikview eller motsvarande statistik- och beslutsstödssystem -erfarenhet av att besvara inkommande frågor angående ärenden från allmänheten (anmälare, journalister och andra parter) -erfarenhet av utveckling och förvaltning av system för diarieföring och förvaltning Tjänsterna är tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Kontaktperson är enhetschef Nanna Sörling eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson.Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO-s och Per Holfve för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 27 november 2015 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2015/359.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-06
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker registratorer jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker registratorer

DO söker en kommunikatör/webbredaktör
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en kommunikatör/webbredaktör till Kommunikationsenheten. Kommunikationsenheten ansvarar för myndighetens strategiska och löpande interna och externa kommunikationsverksamhet. Enheten verkar för att DO:s kommunikation ska bidra till att myndighetens mål uppnås. Detta innefattar att planera och målgruppsanpassa kommunikationen och se till att kommunikationsperspektivet är integrerat i verksamhetsprocesserna. I ansvaret ingår utveckling och förvaltning av myndighetens webbplats, intranät och andra digitala kanaler. I enhetens uppdrag ingår även samordningsansvar för DO:s upplysningstjänst. Tjänsten omfattar till hälften arbetsuppgifter som kommunikatör och till hälften som webbredaktör. I arbetsuppgifterna som kommunikatör ingår planering, genomförande, samordning och uppföljning av myndighetens kommunikationsaktiviteter. Arbetet sker i samarbete med andra enheter och medarbetare på DO. Rollen som kommunikatör innebär också att kunna ge kvalificerat stöd inom ramen för arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna som webbredaktör ingår utveckling och förvaltning av DO:s digitala medier, som webbplats, intranät och Facebook vad gäller redaktionellt innehåll, informationsstruktur och funktionalitet. Vidare ingår att skriva och publicera webbtexter samt bildredigering. Arbetet sker i samarbete med andra enheter och medarbetare på DO. I tjänsten ingår att delta i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten. Vi söker dig med: akademisk examen inom kommunikation/media erfarenhet av kvalificerat arbete med kommunikationsplanering och strategisk kommunikation mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift goda kunskaper i digitala medier och hur de används som kommunikationsverktyg mycket goda kunskaper i Episerver eller liknande webbpubliceringsverktyg kunskap/erfarenhet av att arbeta i Photoshop, Indesign, Acrobat Professional goda kunskaper om vad som gör webbplatser tillgängliga erfarenhet av projektledning inom kommunikation och digitala medier mycket god samarbetsförmåga Du ska ha förmåga att: på ett kvalificerat sätt och utifrån myndighetens uppdrag arbeta med kommunikationsplanering, målgruppsanpassning och korrekt, effektiv budskapshantering av komplexa sakfrågor strukturera, utveckla och kvalitetssäkra innehåll för extern webbplats och intranät skriva webbanpassade och tillgängliga texter för olika målgrupper och kanaler, det vill säga god stilistisk förmåga vara prestigelös, ha hög integritet vara lösningsinriktad och kunna arbeta både självständigt och i grupp växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad kunna arbeta under viss tidspress Meriterande: erfarenhet av kommunikations- och webbredaktörsarbete inom statlig sektor erfarenhet av arbete med sociala medier erfarenhet av upphandling (kravställning och beställning) erfarenhet av arbete med användarstatistik gärna med hjälp av Google Analytics erfarenhet i frågor som rör mänskliga rättigheter Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning om sex månader. Tillträde efter överenskommelse. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 31 januari till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med refnr: LED 2016/4.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 01-14
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker en kommunikatör/webbredaktör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker en kommunikatör/webbredaktör

DO söker IT- och telefoniansvarig
DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. DO kommer att flytta till nya lokaler på Råsundavägen 18 i Solna. Inflyttning beräknas från den 1 november 2016 till 31 december 2016. Administrativa enheten I administrativa enhetens arbetsuppgifter ingår att ansvara för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer. Enheten ansvarar för ekonomistyrning, verksjuridik, IT, telefoni, registratur, arkiv, reception och växel, lokal- och säkerhetsarbete samt fysiskt tillgänglighets- och miljöarbete. Dina arbetsuppgifter Som IT-ansvarig har du ett helhetsansvar för myndighetens IT-funktion. I arbetsuppgifterna ingår att leda och fortsätta utvecklingen av IT och telefoni enlighet med DO:s IT-strategi. Du förväntas leda DO:s IT och telefoni till att uppfylla krav på verksamhetsanpassning, säkerhet, regelmässighet och effektivitet. Du samordnar frågor inom drift, support, systemutveckling, förvaltning och säkerhetsfrågor samt säkerställer genomförandet av det operativa arbetet inom IT och telefoni. Sedan 2015 hanteras den operativa IT-verksamheten av extern leverantör. 2016 genomförs motsvarande för DO:s telefoni. I rollen ingår att vara ett kvalificerat stöd till myndighetsledningen i IT- och telefonifrågor och att agera beställare gentemot berörda leverantörer samt budgetera och följa upp resultat. Arbetet innebär många kontakter inom och utom myndigheten och ett nära samarbete med ledning och medarbetare på myndigheten. Kravprofil Vi söker dig med - akademisk examen med inriktning på IT, minst kandidatnivå eller motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig - flerårig vana av liknande arbetsuppgifter inom IT - flerårig erfarenhet av att agera beställare gentemot leverantörer - kunskaper om drift, support, förvaltning och säkerhetsfrågor inom IT - flerårig erfarenhet av att hantera budget och kostnadsuppföljning - goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift Du ska ha förmåga att - driva, utveckla och samordna myndighetens arbete med IT - beställa från och arbetsleda leverantörer - bereda och rapportera underlag till ledning och andra intressenter - ge kvalificerat stöd till myndighetsledningen i frågor kring IT och telefoni - vara verksamhetsorienterad, strategisk och lösningsinriktad - inge förtroende och ha hög integritet - samarbeta och skapa goda relationer - vara analytisk, strukturerad och noggrann Meriterande - erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, helst på statlig myndighet - flerårig erfarenhet av att arbeta med ITIL eller motsvarande modeller - goda kunskaper om förändringsledning, projektledning och förvaltning - erfarenhet av motsvarande arbete inom telefoni - erfarenhet av informationssäkerhetsarbete - vana att arbeta process- och projektorienterat - goda kunskaper inom upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 02-25
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker IT- och telefoniansvarig jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker IT- och telefoniansvarig

DO söker en utredare med forskarkompetens
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en engagerad och prestigelös forskare som vill vara med och utveckla analysverksamheten på DO. Tjänsten är placerad på Analysenheten och du rapporterar till enhetschefen. Analysenheten I enhetens uppdrag ingår att ansvara för analyser av anmälningar och att genomföra omvärldsanalys och bevakning. Vi följer forskning om lika rättigheter och diskriminering, genomför följeforskning och tar fram metoder för implementering av diskrimineringslagstiftningen. Vidare ingår strategisk kunskapshantering tillsammans med samordning och ansvar för innehållet i myndighetens publikationsserie i enheten uppdrag. Vi producerar kunskap inom DO:s uppdrag, ansvarar för myndighetens utbildningskoncept och deltar i utbildningar. Vi ansvarar också för att sprida analysresultat. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att, såväl tillsammans med andra utredare som på egen hand, utveckla myndighetens analysarbete för att synliggöra diskriminering. Det innebär bland annat att genomföra analyser av anmälningar, ta fram kunskapssammanställningar och författa målgruppsanpassade analysrapporter samt utföra följeforskning på DO:s tillsynsarbete. Du kommer också att arbeta redaktionellt med myndighetens publikationer samt bistå vid myndighetens interna klarspråksarbete. I arbetet igår även omvärldsbevakning inom diskrimineringsforskningen samt samverka med och bevaka forskningsnätverk. Du kommer också att delta i andra på enheten förekommande arbetsuppgifter. Kravprofil Vi söker dig med - doktorsexamen inom samhällsvetenskap eller annat relevant ämnesområde - goda kunskaper och erfarenhet av analysarbete utifrån såväl kvalitativa och kvantitativa metoder - erfarenhet av att publicera sig - vana att arbeta interdisciplinärt - dokumenterad kunskap om diskriminering och/eller om mänskliga rättigheter - god förmåga att uttrycka sig mycket väl i tal och skrift - stor vana att skriftligt och muntligt presentera forskningsresultat för olika målgrupper Du ska ha förmåga att - beskriva komplexa frågor på ett enkelt sätt - samarbeta och skapa goda relationer och vara prestigelös - kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter - analysera och problematisera komplexa frågor och göra strategiska bedömningar utifrån myndighetens prioriteringar - vara lösningsinriktad och arbeta både självständigt och i grupp - ha förmåga att driva och slutföra arbetsuppgifter Meriterande - erfarenhet av följeforskning - kunskap om implementering av lagstiftning - erfarenhet av att arbeta inom annan statlig myndighet än universitet och högskola - högskolepoäng inom pedagogik DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.
Företag: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Ort: Stockholm
Publicerad : 03-23
Sök fler jobb liknande: lediga DO söker en utredare med forskarkompetens jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DO söker en utredare med forskarkompetens


Sök lediga jobb DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se