EDA kommun jobb - lediga jobb

EDA kommun jobb EDA kommun jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: EDA kommun. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: EDA kommun. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Sjuksköterska 100%- Eda

 2. Socialsekreterare och nya medarbetare- Eda

 3. Specialpedagog 75% till grundskolan- Eda

 4. Lärare i svenska som andra språk, vik 75%- Eda

 5. Rektor- Eda

 6. Vik förskollärare 24/40 förskolan Nyckelpigan Åmotfors- Eda

 7. Vik. förskollärare eller barnskötare 60% förskolan Brobacken Koppom- Eda

 8. Lärare i hem- och konsumentkunskap 60% Hierneskolan- Eda

 9. Vik förskollärare 60% förskolan Droppen- Eda

 10. Förskolechef 40/40- Eda

 11. Socialchef till Eda kommun- Eda

 12. Vik enhetschef LSS, deltid- Eda

 13. Biståndshandläggare- Eda

 14. Förskollärare 100% förskolan Kohagen- Eda

 15. Socialpedagog/Fältassistent inom Bildningsverksamheten- Eda

 16. Vik sjuksköterska- Eda

 17. Rektor- Eda

 18. Kokerska/köksbiträde- Eda

 19. Kock/Kokerska- Eda

 20. Rektor- Eda

 21. Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare- Eda

 22. Integrationssamordnare- Eda

 23. Förskollärare 100%, förskolan Blåsippan Åmotfors- Eda

 24. Driftledare Lundens avfallsanläggning- Eda

 25. Vik. Fritidspedagog 100%, Gunnarsbyskolan- Eda

 26. Vik. förskollärare 100% förskolan Pillret Charlottenberg- Eda

 27. Förskollärare 100% förskolan Nyckelpigan Åmotfors- Eda

 28. Vik. förskollärare 100% förskolan Kohagen Adolfsfors- Eda

 29. Förskollärare 100% förskolan Kohagen Adolfsfors- Eda

 30. Förskollärare/Barnskötare resurs förskolan Gullvivan Charlottenberg- Eda

 31. Lärare Gunnarsbyskolan 80%, En/Sv- Eda

 32. Lärare Ma/No/En år 4-6, Gunnarsbyskolan- Eda

 33. Rektor Gunnarsbyskolan åk 7-9- Eda

 34. Specialpedagog 100% Hierneskolan- Eda

 35. Fritidspedagog 80 % Hierneskolan- Eda

 36. Fritidspedagog 50% Hierneskolan- Eda

 37. Grundskollärare 1-7 100% Hierneskolan- Eda

 38. Grundskollärare F-5 40% Adolfsfors skola- Eda

 39. Fritidspedagog 50% Adolfsfors skola- Eda

 40. Fritidspedagog 100% Adolfsfors skola- Eda


Mer beskrivning

Sjuksköterska 100%
Organisatoriskt ingår sjuksköterskan i verksamhetens sjuksköterskeorganisation och arbetar i team inom hemtjänst, äldre- och demensboende, korttidsplatser, nattpatrull, samt LSS-verksamhet. ARBETSUPPGIFTER Bedöma, planera, åtgärda och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier Delta i det kvalificerade omvårdnadsarbetet och svara för fortbildning och handledning i hälso- och sjukvårdsfrågor till dina medarbetare. KVALIFIKATIONER Legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistsjuksköterskeutbildning distriktssköterska alt vård av äldre. Datakunskaper B-körkort och tillgång till egen bil vid behov. Vi söker Dig som är flexibel, positiv, ansvarstagande och tycker om att handleda personal samt har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Vi värdesätter god servicekänsla och kommunikationsförmåga utifrån vår värdegrund. Personlig lämplighet kommer att få mycket stor betydelse vid bedömningen
Företag: Eda kommun, Vård och stöd
Ort: Eda
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska 100% jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska 100%

Socialsekreterare och nya medarbetare
ARBETSUPPGIFTER Är du intresserad av att delta i ett spännande utvecklingsarbete? Inom verksamhetsområde Vård och stöd finns avdelningen för individ- och familjeomsorg samt myndighetsutövning. Enheten ansvarar för all myndighetsutövning inom socialtjänstområdet och omfattar också familjestöd samt alkohol- och drogterapeut. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas står nu enheten inför en stor förändring . Vi planerar en utbyggnad av öppenvården främst för barn, ungdomar och familjer i kommunen genom att skapa ett öppenvårdsteam med flera kompetenser. I samband med detta görs nu rekryteringar. Tjänster har också varit vakanta i avvaktan på denna organisatoriska förändring. I nuläget är det fortfarande oklart hur många tjänster vi behöver tillsätta men inriktningen på dem är någorlunda tydlig. Till öppenvårdsteamet söker vi cirka tre medarbetare. Av dessa bör två ha beteendevetenskaplig högskoleutbildning såsom socialpedagog, socionom eller liknande. En person bör vara mer traditionell familjebehandlare med eftergymnasial utbildning. En halvtid är bunden till den familjecentral Eda kommun öppnar i Charlottenberg under hösten och till målgruppen små barn, en annan halvtid är inriktad på uppsökande arbete bland ungdomar. I övrigt ska teamet tillsammans få utrymme att vara med och planera och bygga upp verksamheten och det närmare innehållet i tjänsterna. Ange gärna vad du är mest intresserad av. Till myndighetsutövningen söker vi två eller eventuellt fler socialsekreterare. Någon tjänst kan också tillsättas initialt i form av långtidsvikariat. En eller två av tjänsterna är inriktade på utredning av barn och ungdomar, en på ekonomiskt bistånd. Är du intresserad av tjänst som 1:e socialsekreterare så ange det i din ansökan. KVALIFIKATIONER Utbildningskrav specificeras under arbetsbeskrivning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi förväntar oss av dig att du är positiv, kreativ och lösningsfokuserad. Du bör samtidigt kunna arbeta självständigt och vara initiativfull. Du bör ha god kommunikationsförmåga och i förevarande fall god kunskap om handläggning och dokumentation. B-körkort samt egen bil vid behov erfordras.
Företag: Eda kommun, Vård och stöd
Ort: Eda
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare och nya medarbetare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare och nya medarbetare

Specialpedagog 75% till grundskolan
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. Här finns en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta nära två rektorer på tre av kommunens grundskolor. Dina arbetsuppgifter i stort kommer att vara att ingå i elevhälsoteamet, göra utredningar och observationer och handleda personal. Arbetet som specialpedagog ska ge ökad måluppfyllelse i våra grundskolor. KVALIFIKATIONER Specialpedagogutbildning
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog 75% till grundskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog 75% till grundskolan

Lärare i svenska som andra språk, vik 75%
ARBETSUPPGIFTER Vi har av Skolverket blivit beviljade ett projekt för flexibelt lärande inom SFI. Under tiden projektet löper behöver vi göra en personalförstärkning. Undervisningen sker företrädesvis under förmiddagarna i Folkets Hus i Åmotfors. Du som söker ska vara behörig för undervisning i svenska som andraspråk på SFI. Eda gymnasieskola bedriver ett litet SFI, där alla lär känna alla, med en positiv atomsfär och fin gemenskap. Vi tror på att språk lärs i meningsfulla sammanhang och tar tillvara våra studerandes erfarenheter och mål. KVALIFIKATIONER Behörig lärare i svenska som andraspråk. Erfarenhet av undervisning i svenska för invandrare är meriterande.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i svenska som andra språk, vik 75% jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i svenska som andra språk, vik 75%

Rektor
Eda kommuns verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden samt stabsfunktioner. För hela verksamheten finns en strategisk plan och en årlig verksamhetsplan med 6 målområden. Vi har också 4 värdeord som kännetecknar vår kommun, kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet. Bildningsverksamheten består av förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem, särskola, gymnasieskola, SFI, övrig vuxenutbildning samt fritid och kultur som innefattar bibliotek och musikskola. Verksamhetschefen är Din närmaste chef och Du arbetar i en starkt decentraliserad organisation. Du är en del av ledningen för bildningsverksamheten och Du tillsammans med övriga rektorer/förskolechefer/fritidschef är med och för verksamheten framåt. I ledningsgruppen får Du också inspiration, stöd av övriga ledare och stora möjligheter att samverka. ARBETSUPPGIFTER Du får ansvar för ett resultatområde inom bildning som innehåller förskoleklass/grundskola/särskola/fritidshem och i det ansvaret ingår att hantera ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. Vi bedriver också ett utvecklingsarbete och har utbildade processledare som tillsammans med rektor/förskolechef har ansvar för skolors/förskolors utveckling. I nuvarande organisation är den utannonserade tjänsten placerad på Gunnarsbyskolan i Charlottenberg. I tjänsten ingår även att vara ansvarig för inskrivning av elever i särskolan. KVALIFIKATIONER För tjänsten gäller att Du: -har intresse och förmåga att arbeta i nära samarbete med elever, föräldrar och personal -inser vikten av samverkan och delaktighet -är tydlig i Ditt pedagogiska ledarskap -är en person med stor social kompetens som också är orädd, engagerad och utvecklingsinriktad. -har en positiv människosyn -är öppen och lyhörd -kan omsätta visioner och mål i praktisk handling -har en pedagogisk högskoleutbildning -har erfarenhet av ledarskap
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Rektor jobb, Rektor Eda, Rektor EDA kommun
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Rektor

Vik förskollärare 24/40 förskolan Nyckelpigan Åmotfors
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. Här finns en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Förskolan består av en avdelning med barn 1-5 år. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument, att arbeta målinriktat, att följa barns utveckling och lärande, och att kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen. KVALIFIKATIONER Lärare i förskolan
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Vik förskollärare 24/40 förskolan Nyckelpigan Åmotfors jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik förskollärare 24/40 förskolan Nyckelpigan Åmotfors

Vik. förskollärare eller barnskötare 60% förskolan Brobacken Koppom
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. Här finns en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Förskolan består av två avdelningar med barn 1-5 år. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument, att arbeta målinriktat, att följa barns utveckling och lärande samt att kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen. KVALIFIKATIONER Lärare i förskolan Barnskötare utbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt att kunna vara flexibel.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Vik. förskollärare eller barnskötare 60% förskolan Brobacken Koppom jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik. förskollärare eller barnskötare 60% förskolan Brobacken Koppom

Lärare i hem- och konsumentkunskap 60% Hierneskolan
ARBETSUPPGIFTER Undervisning i hem- och konsumentkunskap i åk 6-9. Mentorskap. KVALIFIKATIONER Adekvat utbildning.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i hem- och konsumentkunskap 60% Hierneskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i hem- och konsumentkunskap 60% Hierneskolan

Vik förskollärare 60% förskolan Droppen
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. Här finns en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Förskolan består av två avdelningar med barn 1-5 år. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument, att arbeta målinriktat, att följa barns utveckling och lärande, och att kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen. Förskolan samarbetar med fritidshemmet. KVALIFIKATIONER Lärare i förskolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 08-21
Sök fler jobb liknande: lediga Vik förskollärare 60% förskolan Droppen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik förskollärare 60% förskolan Droppen

Förskolechef 40/40
Eda kommuns verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden samt stabsfunktioner. För hela verksamheten finns en strategisk plan och en årlig verksamhetsplan med 6 målområden. Vi har också 4 värdeord som kännetecknar vår kommun, kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet. Bildningsverksamheten består av förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem, särskola, gymnasieskola, SFI, övrig vuxenutbildning samt fritid och kultur som innefattar bibliotek och musikskola. Verksamhetschefen är Din närmaste chef och Du arbetar i en starkt decentraliserad organisation. Du är en del av ledningen för bildningsverksamheten och Du tillsammans med övriga förskolechefer/rektorer/fritidschef är med och för verksamheten framåt. I ledningsgruppen får Du också inspiration, stöd av övriga ledare och stora möjligheter att samverka. ARBETSUPPGIFTER Du får ansvar för ett resultatområde inom bildning som innehåller förskolor och familjedaghem i Charlottenbergsområdet och i det ansvaret ingår att hantera ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. Vi bedriver också ett utvecklingsarbete och har utbildade processledare som tillsammans med förskolechef/rektor har ansvar för förskolors/skolors utveckling. KVALIFIKATIONER För tjänsten gäller att Du: -har intresse och förmåga att arbeta i nära samarbete med barn, föräldrar och personal -inser vikten av samverkan och delaktighet -är tydlig i Ditt pedagogiska ledarskap -är en person med stor social kompetens som också är orädd, engagerad och utvecklingsinriktad. -har en positiv människosyn -är öppen och lyhörd -kan omsätta visioner och mål i praktisk handling -har en pedagogisk högskoleutbildning, helst förskollärarutbildning -har erfarenhet av ledarskap
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 08-27
Sök fler jobb liknande: lediga Förskolechef 40/40 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskolechef 40/40

Socialchef till Eda kommun
Socialchef till Eda kommun Kommunen är vackert belägen i västra Värmland. Kommunen ligger efter den svensk - norska gränsen, vilket har påverkat utvecklingen med bl. a en välutvecklad gränshandel och ett expansivt näringsliv. Det gör att kommunen står inför flera intressanta utmaningar. Befolkning uppgår f n till ca 8 500 innevånare. Läs mer om oss på www.eda.se [ http://www.eda.se/ ] Vi söker nu en ny Socialchef tillika verksamhetschef för Vård och Stöd. Verksamheten ansvarar för omsorg om äldre och människor med psykiska och fysiska funktionshinder. Den kommunala, barn- och ungdomsvården samt missbruksvården hör också till verksamhetens uppgifter. Vård och stöd leds övergripande av socialchefen och är organiserad i tre huvudområden: . Individ och familjeomsorg/myndighetsenhet . Vård och omsorg . LSS och socialpsykiatri Uppdraget innebär ett ansvar för att planera, leda, följa upp samt arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten. Uppdragsgivare: Eda kommun Ort: Eda kommun Omfattning: Heltid Sista ansökningsdag: 23 september För information: Thomas Bylund, 0702-644009. Kvalifikationer: Vi förväntar oss att du som söker har utbildning på högskolenivå eller annan liknande utbildning samt erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete helst inom motsvarande områden. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten är meriterande. Då jobbet spänner över ett brett spektra av arbetsuppgifter måste Du gilla att arbeta både externt och intern inom organisationen. Vidare förutsätter vi att du har förmåga att ge linjecheferna förutsättningar att optimera resurserna i förhållande till verksamhetens behov samt åstadkomma en budget i balans. Detta förutsätter också att organisationen kan göra prioriteringar utifrån nya verksamhets- och budgetmål. Du behöver också ha kompetens och motivation att integrera och samordna socialtjänstens arbete med kommunens övriga verksamheter. Som person är du strukturerad, målinriktad med en tydlig framtidsbild och kommunikativ ledare som kan tillvarata och utveckla kompetensen hos medarbetarna. För att klara uppdraget behöver du även ha en god helhetssyn och ha förmågan att fatta beslut. Särskild vikt kommer att fästas vid goda ledaregenskaper. Upplysningar om tjänsten lämnas även av: Kommunchef Birgitta Jansson 0571-281 00, alt 070-302 44 57 Personalchef Hans Engström: 0571-281 00, alt 070-302 44 04. Fackliga företrädare är: Elina Andersson Kommunal: 0571 281 70, Göran Olsson Vision: 070 644 15 38, Charlotte Olsson SSR: 0571/281 00 Yvonne Myhrberg FSA: 0571-283 24, Britt Granum, LSR: 0571-283 21. Värdförbundet: Linda Nordling 0571-283 34.
Företag: Proffice Sverige AB
Ort: Eda
Publicerad : 08-28
Sök fler jobb liknande: lediga Socialchef till Eda kommun jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialchef till Eda kommun

Vik enhetschef LSS, deltid
LSS-verksamheten är organiserad under vård och stöd. Arbetsplatsen är belägen i Åmotfors, men underställd personal finns geografiskt i hela kommunen. ARBETSUPPGIFTER Personal, arbetsmiljö och ekonomiansvar för en grupp personliga assistenter, korttids- och avlastningshem samt ledsagarservice inom kommunens LSS-verksamhet. Arbetet innefattar till stor del administrativa uppgifter och du är stödfunktion till områdeschef. Det krävs flexibilitet, ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. KVALIFIKATIONER Utbildning till socionom/social omsorgslinje är önskvärt, eller annan liknande utbildning. Erfarenhet av LSS-verksamhet och administrativt arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort och tillgång till bil. Du ska ha förmåga att inge förtroende, vara prestigelös och tydlig i ditt ledarskap och ha ett personalinriktat synsätt som stimulerar till engagemang och delaktighet.
Företag: Eda kommun, Vård och stöd
Ort: Eda
Publicerad : 08-28
Sök fler jobb liknande: lediga Vik enhetschef LSS, deltid jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik enhetschef LSS, deltid

Biståndshandläggare
ARBETSUPPGIFTER Biståndsenheten är en del av Myndighetsenheten/Individ-och familjeomsorgen inom verksamheten Vård och Stöd. Biståndsenheten handlägger biståndsbeslut avseende Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS). På enheten arbetar för närvarande tre personer och en utökning planeras ske till fyra personer. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas ska en tjänst med inriktning på biståndshandläggning för äldre tillsättas. Enheten söker en biståndshandläggare som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta inkomna ansökningar i enlighet med SoL – äldre. I Eda kommun arbetas med ett tydligt brukarperspektiv. Det arbetas aktivt med samverkan och med förebyggande arbete. Arbetet sker utifrån den lilla kommunens möjligheter och förutsättningar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är socionom eller bedöms ha likvärdig utbildning. B-körkort och tillgång till bil vid behov erfordras. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Meriterande är erfarenhet av datasystemen Procapita och Meddix. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi förväntar oss att du är positiv, kreativ och lösningsfokuserad. Du bör samtidigt kunna arbeta självständigt och vara initiativfull. Du bör ha god kommunikationsförmåga och goda kunskaper om handläggning och dokumentation.
Företag: Eda kommun, Vård och stöd
Ort: Eda
Publicerad : 08-28
Sök fler jobb liknande: lediga Biståndshandläggare jobb, Biståndshandläggare Eda, Biståndshandläggare Eda kommun, Vård och stöd
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biståndshandläggare

Förskollärare 100% förskolan Kohagen
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. Här finns en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Förskolan består av en avdelning Kohagen med barn 1-4 år samt en avdelning Kalvdansen som har 5-årsverksamhet. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument, att arbeta målinriktat, att följa barns utveckling och lärande, och att kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen. KVALIFIKATIONER Lärare i förskolan
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 09-03
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare 100% förskolan Kohagen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare 100% förskolan Kohagen

Socialpedagog/Fältassistent inom Bildningsverksamheten
ARBETSUPPGIFTER Tjänsten är placerad vid Hierneskolan i Koppom med rektor som arbetsledare/chef. Samarbete med individ- och familjeomsorgen. Exempel på arbetsuppgifter: Fånga upp elever med normbrytande beteende, vara ett stöd för berörda elever, ingå i skolans elevvårdsteam, ha ett nära och kontinuerligt samarbete med individ- och familjeomsorgen, IFO. KVALIFIKATIONER Tidigare anställning av liknande arbete är meriterande. Vid bedömning av sökanden kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 09-06
Sök fler jobb liknande: lediga Socialpedagog/Fältassistent inom Bildningsverksamheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialpedagog/Fältassistent inom Bildningsverksamheten

Vik sjuksköterska
ARBETSUPPGIFTER Organisatoriskt ingår sjuksköterskan i vård och stöd verksamhetens sjuksköterskeorganisation och arbetar i team inom hemtjänst, äldre- och demensboende, korttidsplatser, nattpatrull samt LSS-verksamhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att: Bedöma, planera, åtgärda och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Delta i det kvalificerade omvårdnadsarbetet och svara för fortbildning och handledning i hälso- och sjukvårdsfrågor till dina medarbetare. KVALIFIKATIONER Legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska alternativt vård av äldre. Datakunskaper. B-körkort och tillgång till egen bil vid behov. Vi söker dig som är flexibel, positiv, ansvarstagande och tycker om att handleda personal samt har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Vi värdesätter god servicekänsla och kommunikationsförmåga utifrån vår värdegrund. Personlig lämplighet kommer att få mycket stor betydelse vid bedömningen.
Företag: Eda kommun, Vård och stöd
Ort: Eda
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Vik sjuksköterska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik sjuksköterska

Rektor
Eda kommuns verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden samt stabsfunktioner. För hela verksamheten finns en strategisk plan och en årlig verksamhetsplan med 6 målområden. Vi har också 4 värdeord som kännetecknar vår kommun, kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet. Bildningsverksamheten består av förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem, särskola, gymnasieskola, SFI, övrig vuxenutbildning samt fritid och kultur som innefattar bibliotek och musikskola. Verksamhetschefen är Din närmaste chef och Du arbetar i en starkt decentraliserad organisation. Du är en del av ledningen för bildningsverksamheten och Du tillsammans med övriga rektorer/förskolechefer/fritidschef är med och för verksamheten framåt. I ledningsgruppen får Du också inspiration, stöd av övriga ledare och stora möjligheter att samverka. ARBETSUPPGIFTER Du får ansvar för ett resultatområde inom bildning som innehåller förskoleklass/grundskola/fritidshem och i det ansvaret ingår att hantera ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. Vi bedriver också ett utvecklingsarbete och har utbildade processledare som tillsammans med rektor/förskolechef har ansvar för skolors/förskolors utveckling. I nuvarande organisation är den utannonserade tjänsten placerad i årskurs 7-9 vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, där det för närvarande finns 2 rektorstjänster. KVALIFIKATIONER För tjänsten gäller att Du: -har intresse och förmåga att arbeta i nära samarbete med elever, föräldrar och personal -inser vikten av samverkan och delaktighet -är tydlig i Ditt pedagogiska ledarskap -är en person med stor social kompetens som också är orädd, engagerad och utvecklingsinriktad. -har en positiv människosyn -är öppen och lyhörd -kan omsätta visioner och mål i praktisk handling -har en pedagogisk högskoleutbildning -har erfarenhet av ledarskap
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 09-11
Sök fler jobb liknande: lediga Rektor jobb, Rektor Eda, Rektor EDA kommun
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Rektor

Kokerska/köksbiträde
ARBETSUPPGIFTER Att vara med och framställa måltider till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Gäller samtliga tillagningskök i kommunen. KVALIFIKATIONER Utbildning inom storkök, kunskap om specialkost ett plus. Erfarenhet är ett plus.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 09-16
Sök fler jobb liknande: lediga Kokerska/köksbiträde jobb, Kokerska/köksbiträde Eda, Kokerska/köksbiträde EDA kommun
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kokerska/köksbiträde

Kock/Kokerska
ARBETSUPPGIFTER Framställning av måltider inom äldreomsorgen vid Hiernegården, Koppom. KVALIFIKATIONER Utbildning som kokerska/kock med kunskaper om specialkost för äldre. Erfarenhet är ett plus
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 09-16
Sök fler jobb liknande: lediga Kock/Kokerska jobb, Kock/Kokerska Eda, Kock/Kokerska EDA kommun
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kock/Kokerska

Rektor
Eda kommuns verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden samt stabsfunktioner. För hela verksamheten finns en strategisk plan och en årlig verksamhetsplan med 6 målområden. Vi har också 4 värdeord som kännetecknar vår kommun, kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet. Bildningsverksamheten består av förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem, särskola, gymnasieskola, SFI, övrig vuxenutbildning samt fritid och kultur som innefattar bibliotek och musikskola. Verksamhetschefen är Din närmaste chef och Du arbetar i en starkt decentraliserad organisation. Du är en del av ledningen för bildningsverksamheten och Du tillsammans med övriga rektorer/förskolechefer/fritidschef är med och för verksamheten framåt. I ledningsgruppen får Du också inspiration, stöd av övriga ledare och stora möjligheter att samverka. ARBETSUPPGIFTER Du får ansvar för ett resultatområde inom bildning som innehåller förskoleklass/grundskola/fritidshem och i det ansvaret ingår att hantera ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. Vi bedriver också ett utvecklingsarbete och har utbildade processledare som tillsammans med rektor/förskolechef har ansvar för skolors/förskolors utveckling. I nuvarande organisation är den utannonserade tjänsten placerad i årskurs 7-9 vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, där det för närvarande finns 2 rektorstjänster. KVALIFIKATIONER För tjänsten gäller att Du: -har intresse och förmåga att arbeta i nära samarbete med elever, föräldrar och personal -inser vikten av samverkan och delaktighet -är tydlig i Ditt pedagogiska ledarskap -är en person med stor social kompetens som också är orädd, engagerad och utvecklingsinriktad. -har en positiv människosyn -är öppen och lyhörd -kan omsätta visioner och mål i praktisk handling -har en pedagogisk högskoleutbildning -har erfarenhet av ledarskap
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 10-03
Sök fler jobb liknande: lediga Rektor jobb, Rektor Eda, Rektor EDA kommun
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Rektor

Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
HVB-hemmet Trädgårdsgatan tar emot ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 16-17 år. HVB-hemmet Trädgårdsgatan är beläget i Åmotfors. Två av våra duktiga medarbetare, Anna-Karin och Anna-Carin går vidare till andra tjänster inom Eda kommun. Nu söker vi deras efterträdare. ARBETSUPPGIFTER Som boendestödjare deltar du i ungdomarnas vardag och ansvarar för både deras dagliga omsorg och fostran. Du hjälper till med att skapa och stötta fungerande nätverk för integration och introduktion i samhället. Det innebär stor variation i arbetsuppgifter, från praktisk handledning i vardagsgöromål till stödjande samtal. Du ingår i ett arbetslag som kontinuerligt får handledning och stöd. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har erfarenhet och/eller utbildning i arbetet med ungdomar. Lämpliga utbildningar kan vara, socionom, beteendevetare, pedagog eller annan lämplig utbildning. Du skall kunna arbeta i arbetslag, hantera konflikter och bemöta den enskilde på ett profesionellt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet ställer stora krav på social kompetens samt god samarbetsförmåga. Erfarenhet av arbete med ungdomar/flyktingar är meriterande.
Företag: Eda kommun, Samhällsbyggnad
Ort: Eda
Publicerad : 10-09
Sök fler jobb liknande: lediga Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare jobb, Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare Eda, Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare Eda kommun, Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare

Integrationssamordnare
Eda kommun har avtalat om flyktingmottagandet med migrationsverket omfattande 25 stycken flyktingar per år. Organisationen för verksamheten finns inom vår Arbetsmarknadsenhet. Insatserna för flyktingarna kommer att skötas därifrån men med stor delaktighet från Vård och stöd och Bildning. ARBETSUPPGIFTER Samordna mottagande av flyktingar, vilket innebär alla förekommande uppgifter kring såväl det initiala mottagandet som fortsatt samordning av insatser för integration och stöd. Uppgifterna innebär mycket kontakt med skola, barnomsorg, AF, hälso och sjukvård samt sociala myndigheter som också utgör en del av verksamheten kring mottagandet. Flyktingmottagandet är främst inriktat på att hjälpa flyktingarna med integration i det svenska samhället. Speciellt fokus kommer att läggas på ansträngningar att bredda möjligheten att tidigt komma i arbete. Arbetsuppgifterna spänner i övrigt över ett mycket brett specktra, där det både handlar om att ge stöd och ställa krav. KVALIFIKATIONER Arbetet spänner över ett mycket brett kompetensområde och kräver god social kompetens samt goda kunskaper hur det svenska samhället fungerar, God förhandlingsförmåga och civilkurage är också önskvärda egenskaper, liksom god människokännedom. Goda språkkunskaper samt god förmåga att uttala sig i tal och skrift är meriterande. Vi ser helst att du har en högskoleutbildning, socionom eller motsvarande alternativ som arbetsgivaren bedömmer likvärdigt. Personlig lämplighet kommer att få mycket stor betydelse vid bedömning av de sökandes meriter. B-körkort är ett krav.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 10-10
Sök fler jobb liknande: lediga Integrationssamordnare jobb, Integrationssamordnare Eda, Integrationssamordnare EDA kommun
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Integrationssamordnare

Förskollärare 100%, förskolan Blåsippan Åmotfors
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns: - ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. - en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. - bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Blåsippan, fyra avdelningar, arbetar med barn 1-5 år. Du ska vara väl förtrogen med läroplanen; att arbeta målinriktat, att följa barns utveckling och lärande, och att kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen. KVALIFIKATIONER Lärare i förskolan
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 10-10
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare 100%, förskolan Blåsippan Åmotfors jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare 100%, förskolan Blåsippan Åmotfors

Driftledare Lundens avfallsanläggning
Eda kommun söker ny Driftledare till Lundens avfallsanläggning ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta med uppföljning och redovisning av verksamheten. Du kommer också ha kontakter med myndigheter, entreprenörer mfl. Du ska ha en drivkraft att utveckla verksamheten på anläggningen. Administrationsvana är en fördel då arbetet innebär en hel del sådana arbetsuppgifter. Du bör kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. KVALIFIKATIONER Du som söker ska vara drivande och serviceinriktad eftersom Du som driftsledare behöver hjälpa många besökande på anläggningen med information och praktisk sorteringshjälp. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande och vana av att köra hjullastare är meriterande. B-körkort krävs och tillång till egen bil i tjänsten krävs.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 10-14
Sök fler jobb liknande: lediga Driftledare Lundens avfallsanläggning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Driftledare Lundens avfallsanläggning

Vik. Fritidspedagog 100%, Gunnarsbyskolan
ARBETSUPPGIFTER Arbete i fritidshemmet, ett nära samarbete med skolan inngår. KVALIFIKATIONER Adekvat utbildning.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 10-28
Sök fler jobb liknande: lediga Vik. Fritidspedagog 100%, Gunnarsbyskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik. Fritidspedagog 100%, Gunnarsbyskolan

Vik. förskollärare 100% förskolan Pillret Charlottenberg
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. Här finns en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Förskolan består av två avdelningar och arbetar med barn 1-5 år. Du ska vara väl förtrogen med läroplanen; att arbeta målinriktat, att följa barns utveckling och lärande, och att kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen. KVALIFIKATIONER Lärare i förskolan. Stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 10-29
Sök fler jobb liknande: lediga Vik. förskollärare 100% förskolan Pillret Charlottenberg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik. förskollärare 100% förskolan Pillret Charlottenberg

Förskollärare 100% förskolan Nyckelpigan Åmotfors
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. Här finns en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Förskolan består av en avdelning (12 platser) med barn 1-5 år. Hos oss är alla barn välkomna, men vi ska även vara en resurs och kunna ta emot barn som behöver vara i mindre grupp av olika anledningar. Ví är tre förskollärare som arbetar heltid här, samt en halvtidspersonal på kök/städ. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument, att arbeta målinriktat, att följa barns utveckling och lärande, och att kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen. KVALIFIKATIONER Lärare i förskolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 10-29
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare 100% förskolan Nyckelpigan Åmotfors jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare 100% förskolan Nyckelpigan Åmotfors

Vik. förskollärare 100% förskolan Kohagen Adolfsfors
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. Här finns en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Förskolan består av en avdelning Kohagen med barn 1-4 år samt en avdelning Kalvdansen som har 5-årsverksamhet. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument, att arbeta målinriktat, att följa barns utveckling och lärande, och att kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen. KVALIFIKATIONER Lärare i förskolan
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 10-29
Sök fler jobb liknande: lediga Vik. förskollärare 100% förskolan Kohagen Adolfsfors jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik. förskollärare 100% förskolan Kohagen Adolfsfors

Förskollärare 100% förskolan Kohagen Adolfsfors
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. Här finns en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Förskolan består av en avdelning Kohagen med barn 1-4 år samt en avdelning Kalvdansen som har 5-årsverksamhet. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument, att arbeta målinriktat, att följa barns utveckling och lärande, och att kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen. KVALIFIKATIONER Lärare i förskolan
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-06
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare 100% förskolan Kohagen Adolfsfors jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare 100% förskolan Kohagen Adolfsfors

Förskollärare/Barnskötare resurs förskolan Gullvivan Charlottenberg
Eda kommun i västra Värmland är mycket mer än historieberättande älgjägare. Det är en del av Värmland som har mycket att erbjuda, oavsett om du söker en ort som är lämplig för företagsetablering eller mål för semestern. Här finns ett varierat och livskraftigt näringsliv från storindustrier till små företag och ett bra företagsklimat. Här finns en livsmiljö präglad av närhet till naturen, rikt kulturutbud och stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns bra kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Gullvivan, tre avdelningar arbetar med barn 1-5 år. Du ska vara väl förtrogen med läroplanen; att arbeta målinriktat, att följa barns utveckling och lärande, och att kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen. KVALIFIKATIONER Lärare i förskolan/Barnskötare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-06
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare/Barnskötare resurs förskolan Gullvivan Charlottenberg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare/Barnskötare resurs förskolan Gullvivan Charlottenberg

Lärare Gunnarsbyskolan 80%, En/Sv
ARBETSUPPGIFTER Undervisning i år 5 och 7-9, Engelska och Svenska. Arbete i arbetlag samt mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Adekvat utbildning.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Gunnarsbyskolan 80%, En/Sv jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Gunnarsbyskolan 80%, En/Sv

Lärare Ma/No/En år 4-6, Gunnarsbyskolan
ARBETSUPPGIFTER Undervisning i Ma/No/En årkurs 4-6. Arbete i arbetslag, samt mentorskap år 4. KVALIFIKATIONER Adekvat utbildning.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare Ma/No/En år 4-6, Gunnarsbyskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare Ma/No/En år 4-6, Gunnarsbyskolan

Rektor Gunnarsbyskolan åk 7-9
Eda kommuns verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden samt stabsfunktioner. För hela verksamheten finns en strategisk plan och en årlig verksamhetsplan med 6 målområden. Vi har också 4 värdeord som kännetecknar vår kommun, kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet. Bildningsverksamheten består av förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem, särskola, gymnasieskola, SFI, övrig vuxenutbildning samt fritid och kultur som innefattar bibliotek och musikskola. Verksamhetschefen är Din närmaste chef och Du arbetar i en starkt decentraliserad organisation. Du är en del av ledningen för bildningsverksamheten och Du tillsammans med övriga rektorer/förskolechefer/fritidschef är med och för verksamheten framåt. I ledningsgruppen får Du också inspiration, stöd av övriga ledare och stora möjligheter att samverka. ARBETSUPPGIFTER Du får ansvar för ett resultatområde inom bildning som innehåller förskoleklass/grundskola/fritidshem och i det ansvaret ingår att hantera ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. Vi bedriver också ett utvecklingsarbete och har utbildade processledare som tillsammans med rektor/förskolechef har ansvar för skolors/förskolors utveckling. I nuvarande organisation är den utannonserade tjänsten placerad i årskurs 7-9 vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, där det för närvarande finns 2 rektorstjänster. KVALIFIKATIONER För tjänsten gäller att Du: -har intresse och förmåga att arbeta i nära samarbete med elever, föräldrar och personal -inser vikten av samverkan och delaktighet -är tydlig i Ditt pedagogiska ledarskap -är en person med stor social kompetens som också är orädd, engagerad och utvecklingsinriktad. -har en positiv människosyn -är öppen och lyhörd -kan omsätta visioner och mål i praktisk handling -har en pedagogisk högskoleutbildning -har erfarenhet av ledarskap Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-14
Sök fler jobb liknande: lediga Rektor Gunnarsbyskolan åk 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Rektor Gunnarsbyskolan åk 7-9

Specialpedagog 100% Hierneskolan
ARBETSUPPGIFTER Du kommer tillsammans med rektor att ansvara för elever i behov av stöd.Ingå i skolans elevhälsoteam. Ansvara för kartläggning av både elever och organisation. Ansvara för vissa utredningar, och arbeta i nära samverkan med lärarpersonal B-körkort och tillgång till bil är en förutsättning. KVALIFIKATIONER Speciallärare och/eller specialpedagog.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog 100% Hierneskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog 100% Hierneskolan

Fritidspedagog 80 % Hierneskolan
ARBETSUPPGIFTER Arbete i fritidshem, nära samarbete med skolan. KVALIFIKATIONER Adekvat utbildning, eller liknande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog 80 % Hierneskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog 80 % Hierneskolan

Fritidspedagog 50% Hierneskolan
ARBETSUPPGIFTER Arbete i fritidshem, nära samarbete med skolan. KVALIFIKATIONER Adekvat utbildning, eller liknande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog 50% Hierneskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog 50% Hierneskolan

Grundskollärare 1-7 100% Hierneskolan
ARBETSUPPGIFTER Ska fungera som resurs i olika elevgrupper. KVALIFIKATIONER Adekvat utbildning eller liknande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare 1-7 100% Hierneskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare 1-7 100% Hierneskolan

Grundskollärare F-5 40% Adolfsfors skola
ARBETSUPPGIFTER Undervisning i grundskolan åk 1-3. Mentorskap. KVALIFIKATIONER Adekvat utbildning eller liknande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare F-5 40% Adolfsfors skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare F-5 40% Adolfsfors skola

Fritidspedagog 50% Adolfsfors skola
ARBETSUPPGIFTER Arbete på fritidshemmet Ankeborg. KVALIFIKATIONER Adekvat utbildning eller liknande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog 50% Adolfsfors skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog 50% Adolfsfors skola

Fritidspedagog 100% Adolfsfors skola
ARBETSUPPGIFTER Arbete i fritidshem och skola. KVALIFIKATIONER Adekvat utbildning eller liknande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: EDA kommun
Ort: Eda
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog 100% Adolfsfors skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog 100% Adolfsfors skola


Sök lediga jobb EDA kommun

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se