Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad jobb - lediga jobb

Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad jobb Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Administrativ assistent till Miljö och Samhällsbyggnad- Eslöv

 2. Trafikingenjör- Eslöv

 3. Mätningsingenjör- Eslöv

 4. Drift- och underhållsingenjör, gata- Eslöv

 5. Mätningstekniker- Eslöv

 6. Miljö- och hälsoskyddsinspektör- Eslöv

 7. Bygglovschef- Eslöv

 8. Miljö- och hälsoskyddsinspektör- Eslöv

 9. Bygglovshandläggare- Eslöv

 10. Byggnadsinspektör- Eslöv

 11. Ekonom- Eslöv

 12. Entreprenadledare/landskapsingenjör- Eslöv

 13. Byggnadsinspektör- Eslöv

 14. Kart- och mätningstekniker med GIS-kunskaper- Eslöv

 15. Landskapsarkitekt- Eslöv

 16. Trafikingenjör med kompetens inom mobility management- Eslöv

 17. Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör- Eslöv

 18. Miljö och hälsoskyddsinspektör- Eslöv

 19. Administrativ assistent- Eslöv

 20. Trafikingenjör med kompetens inom mobility management- Eslöv

 21. Livsmedelsinspektör- Eslöv

 22. Park- och gatuchef- Eslöv

 23. Bygglovsassistent med samordningsansvar- Eslöv

 24. Gatu- och trafikhandläggare- Eslöv

 25. Entreprenadledare / Landskapsingenjör- Eslöv

 26. Park- och gatuchef- Eslöv

 27. Livsmedelsinspektör- Eslöv

 28. Projektingenjörer till Gata Trafik och Park- Eslöv

 29. Bygglovsassistent- Eslöv

 30. Bygglovshandläggare- Eslöv

 31. Energisamordnare/energirådgivare- Eslöv

 32. Administrativ assistent till avdelningen för Gata, Trafik och Park- Eslöv

 33. Miljöinspektör- Eslöv

 34. Kommunekolog- Eslöv

 35. Två chefer till Gata, Trafik och Park (GTP)- Eslöv


Mer beskrivning

Administrativ assistent till Miljö och Samhällsbyggnad
Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, stadsbyggnad, gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en administratör till Miljö och Samhällsbyggnad och då huvudsakligen inom avdelningen Stadsbyggnad. Avdelningen består av 18 personer och här finns idag en administratör på halvtid som delvis gör samma arbetsuppgifter som denna tjänsten omfattar. Du kommer att arbeta med diarieföring av inkommande och utgående handlingar i våra system, Castor och Platina. Du kommer även att fakturera samt ta fram statistik och göra utskick. Du kommer också att bistå handläggarna genom att medverka på möten och besiktningar och då föra minnesanteckningar. I arbetet ingår också arkivläggning samt övergripande arbetsuppgifter som till exempel posthantering och back-up till övriga administratörer. Även andra admnistrativa arbetsuppgifter kan förekomma. KVALIFIKATIONER Gymnasieutbildning med inriktning mot administration eller motsvarande. Kunskap och insikt i förvaltningslag och offentlighets- och sekretesslag. Goda datorkunskaper. Arkiv- och diariekunskap. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Tjänsten ställer höga krav på service, noggrannhet, ordning, struktur och disciplin. Det krävs också en vilja och förmåga att samarbeta med handläggarna på avdelningen samt med övriga administratörer på förvaltningen. Arbetsbelastningen kan vara ojämn så du ska ha förmåga att planera din dag samt vara flexibel. Tidigare arbete i systemen Castor och Platina är meriterande. Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga Administrativ assistent till Miljö och Samhällsbyggnad jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administrativ assistent till Miljö och Samhällsbyggnad

Trafikingenjör
Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, stadsbyggnad, gator och parker samt vatten och avlopp. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. Verksamheten inom avdelningen Gata, Trafik och Park omfattar det offentliga rummet med gator, vägar, parker mm. Avdelningen svarar för planering, projektering och upphandling av drift, underhåll och nyproduktion inom verksamheten. Avdelningen ansvarar även för trafikplanering och trafiksäkerhetsarbete. ARBETSUPPGIFTER Som trafikingenjör kommer du att arbeta med frågor som rör trafiksäkerhet, gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, parkering, buller m.m. Inom ditt ansvarsområde ingår även att ta fram lokala trafikföreskrifter och granska trafikomledningsplaner, samt att svara för att parkeringsövervakning och flyttning av fordon fungerar väl. Du kommer att leda olika typer av projekt, bland annat trafikutredningar. Vidare så kommer du att delta i avdelningens olika utvecklingsprojekt för att göra Eslöv till en än mer attraktiv och hållbar stad. Du kommer i olika sammanhang att ha mycket kontakt med allmänheten, entreprenörer, Trafikverket, Skånetrafiken m.fl. KVALIFIKATIONER Som person är du kreativ, kommunikativ och utåtriktad. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer, vilket är viktiga egenskaper i samspelet med entreprenörer, medborgare och andra intressegrupper. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tycker om att utveckla arbetsmetoder för att effektivisera verksamhetens arbetsområden. Du kan prioritera bland arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens mål. Du är flexibel och trivs med att arbeta både i grupp och individuellt. Vi ser gärna att du har civilingenjörsexamen med trafikinriktning gärna med erfarenhet från liknande arbete. Du har god datorvana och innehar B-körkort. Erfarenhet av projektledning är meriterande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 02-04
Sök fler jobb liknande: lediga Trafikingenjör jobb, Trafikingenjör Eslöv, Trafikingenjör Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Trafikingenjör

Mätningsingenjör
Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, stadsbyggnad, gator och parker samt vatten och avlopp. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ansvara för den mätningstekniska verksamheten under stadsbyggnadschefen. Arbetet är självständigt med de vanligt förekommande uppgifterna inom kommunal mätning, såsom primärkartehantering, utsättning, inmätning, tolkning av detaljplan och förrättningsmätning. Vi använder Leicas mätutrustning. Som karthanteringsverktyg använder vi Geosecma för windows men kommer att övergå till Geosecma för ArcGIS. KVALIFIKATIONER Du som söker tjänsten ska ha erforderlig utbildning eller erfarenheter som vi kan bedöma likvärdiga. Vi fäster stor vikt vid produktionsförmåga, engagemang och förmåga att samarbeta. Kunskaper i GIS är meriterande. Du behöver ha behörigheter enligt Lantmäteriets krav avseende fastighetsförberedelse, utsättning, framtagande av grundkartor, fastighetsförteckningar och nybyggnadskartor. Vi har avtal med Lantmäteriet om kommunal medverkan vid fastighetsbildning. Kommunen har geodatasamverkansavtal.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 02-18
Sök fler jobb liknande: lediga Mätningsingenjör jobb, Mätningsingenjör Eslöv, Mätningsingenjör Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Mätningsingenjör

Drift- och underhållsingenjör, gata
Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Miljö och samhällsbyggnad arbetar inom flera verksamhetsområden. Förvaltningen ansvarar för miljö och hälsa, bygglov, gata/trafik/park, samt MBK. Vi svarar också för miljöövervakning, miljöledning och naturvård samt arbetet med energirådgivning. Verksamheten inom Gata, Trafik och Park omfattar det offentliga rummet med gator, torg, parker mm. Avdelningen svarar för planering, projektering och upphandling av drift, underhåll och nyproduktion inom verksamheten. Avdelningen ansvara även för trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete och bostadsanpassning. ARBETSUPPGIFTER Som avdelningens drift- och underhållsingenjör ansvarar du för att styra drift och underhåll av gator och torg till avsatt resultat. Arbetet sker i samverkan med entreprenörer och medarbetare på förvaltningen. Resultatuppföljning och administration är viktiga delar i arbetet. Du medverkar vid upphandlingar, hanterar inkommande ärenden från allmänheten och är beställare av arbeten inom ditt ansvarsområde. Projektledning och att ansvara för att ta fram erforderliga anbuds- och bygghandlingar kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. KVALIFIKATIONER Som person är du kreativ, kommunikativ och utåtriktad. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer och du ser bemötande och service som viktiga egenskaper i samspelet med entreprenörer, medborgare och andra intressegrupper. Du har lätt för att uttala dig i tal och skrift. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tycker om att utveckla arbetsmetoder för att effektivisera verksamhetens arbetsområden. Du kan prioritera i arbetsuppgifter i enlighet med versamhetens mål. Du är flexibel och trivs med att arbeta både i grupp och individuellt. Du har relaterad högskoleutbildning eller liknande. Du bör ha dokumenterad ledarerfarenhet samt vana av drift- och underhållsrelaterade arbetsuppgifter. Du har god datorvana och innehar B-körkort. Erfarenhet av frågor gällande gatubelysning är meriterande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 02-19
Sök fler jobb liknande: lediga Drift- och underhållsingenjör, gata jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Drift- och underhållsingenjör, gata

Mätningstekniker
Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Eslövs kommuns verksamheter för bygglov, bostadsanpassning, miljötillsyn, hälsoskydd, gator, trafik och parker är samlade i en gemensam förvaltning, Miljö och Samhällsbyggnad. Förvaltningen arbetar med utredning, planering, utförande, myndighetsutövning och information inom ovan nämnda områden. Avdelning Stadsbyggnad som ingår i förvaltningen har ansvar för bygglov och MBK. ARBETSUPPGIFTER Som mätningstekniker kommer du tillsammans med dina kollegor huvudsakligen att arbeta med mätning, beräkningar och kartframställning. Komplettering och uppbyggnad av baskarta, husutstakningar, nybyggnadskartor och diverse mätningsuppdrag är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Vi använder instrument från Leica för mätning och kartan hanteras nu i Geosecma for Windows och snart i Geosecma for ArcGIS. I den lagom stora organisationen är du själv med och formar ditt arbete. KVALIFIKATIONER Du har relevant mätningsutbildning och gärna erfarenhet av kommunalt mätningsarbete. Du behärskar mätning med totalstation och satellitmätning. Arbetet förutsätter kunskaper i HMK. Du har förståelse för den demokratiska processen i en politiskt styrd organisation. Du skall vara effektiv, engagerad, pedagogisk och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. För tjänsten krävs B-körkort. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 05-22
Sök fler jobb liknande: lediga Mätningstekniker jobb, Mätningstekniker Eslöv, Mätningstekniker Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Mätningstekniker

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, stadsbyggnad, gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, bygglov och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att vara en i ett arbetslag på sex personer som handlägger ärenden inom miljöbalkens område och du ingår i miljöavdelningen där vi även ansvarar för livsmedelskontrollen, kommunens miljöstrategiska frågor, energi- och klimatrådgivning samt naturvårdsarbetet. Din kompetens, ditt engagemang och dina intressen kommer att påverka hur arbetet fördelas mellan dig och övriga handläggare. KVALIFIKATIONER För tjänsten gäller att du: • är utbildad inom miljö- och hälsoskydd, • har erfarenhet från inspektörsyrket, • har lätt för att samarbeta, • är serviceinriktad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att du är initiativrik, självständig och utåtriktad. Du kan skapa goda relationer och trivs med att arbeta i team. Datorvana är en förutsättning, erfarenhet av ECOS är en merit. Du ska ha körkort för personbil. Vi vill att du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och inspektörsyrket. Har du erfarenhet av industri-och kemikalietillsyn är det meriterande. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 06-09
Sök fler jobb liknande: lediga Miljö- och hälsoskyddsinspektör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bygglovschef
Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Från och med 2015-01-01 gäller Rökfri arbetstid på alla arbetsplatser inom Eslövs kommun. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, bygglov, fastighetsbildningsärenden, adressfrågor, GIS, ajourföring av kartor, gator och parker samt bostadsanpassning. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Bygglovschefen har det övergripande ansvaret för att leda den dagliga verksamheten och planera och utveckla avdelningen för framtiden. Ett viktigt fokusområde för bygglovschefen är att optimera bygglovsprocessen till gagn för kommunens invånare. Avdelningen arbetar också med fastighetsbildningsärenden, adressfrågor, GIS och ajourföring av kartor. Bygglovschefen ingår tillsammans med tre andra avdelningschefer, förvaltningsekonomen samt förvaltningschefen i förvaltningens ledningsgrupp. KVALIFIKATIONER - akademisk utbildning inriktad mot myndighetsutövning, samhällsbyggnad eller likvärdig, - ditt ledarskapet ska präglas av tydlighet, kommunikation, samarbete och inspiration, - kunskap om samhällsbyggnadsfrågor och miljöfrågor, - intresse för kommunal service och medborgarfokus, - kunskap om plan- och bygglagen samt andra lagar och avtal som reglerar verksamheten, - förmåga skapa samsyn inom avdelningen, Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! - flerårig chefserfarenhet, - erfarenhet av myndighetsutövning och förmåga att tolka lagstiftning, - erfarenhet av ärendehantering, - erfarenhet av att arbeta målstyrt, från framtagande av mål till återkoppling och utvärdering, - erfarenhet av strategiskt arbete i förändrings- och utvecklingsprocesser, - erfarenhet av arbete i en organisation styrd av politiker. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Aditro support. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 12-19
Sök fler jobb liknande: lediga Bygglovschef jobb, Bygglovschef Eslöv, Bygglovschef Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bygglovschef

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Eslöv är en populär bostadsort med cirka 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Från och med den 1 januari 2015 gäller Rökfri arbetstid på alla arbetsplatser inom Eslövs kommun. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att vara en i ett arbetslag på sex inspektörer som handlägger ärenden inom miljöbalkens område. Dina specifika arbetsuppgifter kan anpassas baserat på din erfarenhet och dina specialistkunskaper inom miljöbalkstillsynen. KVALIFIKATIONER Du är utbildad inom miljö- och hälsoskydd, • har relevant erfarenhet, • har lätt för att samarbeta, • kan arbeta självständigt, • är serviceinriktad. Datorvana är en förutsättning, erfarenhet av ECOS är en merit. Du ska ha körkort för personbil. Flerårig erfarenhet av handläggning och tillsyn inom miljöbalkens område är ett krav ÖVRIGT Löpande urval tillämpas. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Aditro support. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 04-17
Sök fler jobb liknande: lediga Miljö- och hälsoskyddsinspektör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bygglovshandläggare
Eslöv är en populär bostadsort med cirka 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Från och med den 1 januari 2015 gäller Rökfri arbetstid på alla arbetsplatser inom Eslövs kommun. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som bygglovshandläggare kommer du att granska, handlägga och besluta i ärenden om ansökan om lov, förhandsbesked samt anmälningsärenden. Du ska också kunna fatta beslut om startbesked samt kunna avgöra om tekniskt samråd krävs i ett ärende. En viktig del i arbetet är att ge råd och informera om lagar och regler samt om bestämmelser i exempelvis detaljplaner. Vidare kommer du att bereda och föredra ärenden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det kan bli aktuellt för dig att handlägga tillsynsärenden, bland annat inom områdena ovårdad tomt, olovligt byggt samt enkelt avhjälpta hinder men även handläggning av ärenden och tillsynsuppgifter som faller inom miljöbalkens område. Vidare förväntas du delta aktivt vid verksamhetsplaneringar och i det pågående förändringsarbetet inom avdelningen. Du håller dig uppdaterad om förändringar i lagstiftning och regelverk inom ditt område. Du kommer också att ha omfattande kontakter med allmänheten, byggherrar, företagare m.m. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är bygglovshandläggare med examen från yrkeshögskola eller är byggnadsinspektör med högskoleutbildning med inriktning mot gestaltning eller har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Du ska ha dokumenterad kunskap om och intresse för gestaltningsfrågor och du ska kunna bedöma byggnaders yttre utformning bland annat utifrån arkitektonisk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. Flerårig erfarenhet från yrket som bygglovshandläggare i kommunal verksamhet krävs. Du ska ha god administrativ förmåga och du trivs lika bra bakom skrivbordet som i diskussioner med byggherrar, kontrollansvariga och entreprenörer. Du ska ha mycket god kunskap om och förmåga att tolka och tillämpa de lagar och regler som gäller inom området, så som plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler, miljöbalken m.m. Du ska ha god kunskap om hur man utläser information ur och tolkar kommunala planbestämmelser. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och skrift. Vidare ska du ha god datorvana och obehindrat kunna arbeta i Microsoft office-paketet och det är meriterande om du har erfarenhet av diariesystemen Castor och Platina. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du är samarbetsinriktad, engagerad, kvalitets- och resultatmedveten samt kan arbeta kreativt och självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du har B-körkort. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Aditro support. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 05-05
Sök fler jobb liknande: lediga Bygglovshandläggare jobb, Bygglovshandläggare Eslöv, Bygglovshandläggare Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bygglovshandläggare

Byggnadsinspektör
Eslöv är en populär bostadsort med cirka 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Från och med den 1 januari 2015 gäller Rökfri arbetstid på alla arbetsplatser inom Eslövs kommun. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som byggnadsinspektör kommer du i första hand att ansvara för att de tekniska kraven i lov-, anmälnings- och tillsynsärenden är uppfyllda men du kommer också att granska, handlägga och besluta i ärenden om ansökan om lov samt anmälningsärenden. Du kommer att hålla tekniska samråd och ge rådgivning i byggnadstekniska frågor samt följa upp pågående byggprojekt genom arbetsplatsbesök och slutsamråd. Det kan bli aktuellt för dig att handlägga tillsynsärenden, bland annat inom områdena ovårdad tomt, olovligt byggt samt enkelt avhjälpta hinder. Vidare förväntas du delta aktivt vid verksamhetsplaneringar och i det pågående förändringsarbetet inom avdelningen. Du håller dig uppdaterad om förändringar i lagstiftning och regelverk inom ditt område. Du kommer också att ha omfattande kontakter med byggherrar, kontrollansvariga, företagare m.m. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är byggnadsingenjör med högskoleutbildning eller har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Mångårig erfarenhet från yrket som byggnadsinspektör krävs och det är meriterande om du har arbetat som byggnadsinspektör både inom kommunal organisation och inom byggbranschen. Du ska ha god administrativ förmåga och du trivs lika bra bakom skrivbordet som på en byggarbetsplats. Du ska ha mycket god kunskap om och förmåga att tolka och tillämpa de lagar och regler som gäller inom området, så som plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler, miljöbalken m.m. Du ska också ha god kunskap om hur man utläser information ur och tolkar kommunala planbestämmelser. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och i skrift. Vidare ska du ha god datorvana och obehindrat kunna arbeta i Microsoft office-paketet och det är meriterande om du har erfarenhet av diariesystemen Castor och Platina. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du är samarbetsinriktad, engagerad, kvalitets- och resultatmedveten samt kan arbeta kreativt och självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du har B-körkort. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Aditro support. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 05-05
Sök fler jobb liknande: lediga Byggnadsinspektör jobb, Byggnadsinspektör Eslöv, Byggnadsinspektör Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Byggnadsinspektör

Ekonom
Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadsort med cirka 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Från och med den 1 januari 2015 gäller rökfri arbetstid på alla arbetsplatser inom Eslövs kommun. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att vara ett stöd till verksamheterna och rapportera direkt till förvaltningschefen. Dina arbetsuppgifter består bland annat av löpande redovisningsuppgifter, avstämningar och viss fakturering. Du medverkar även i budgetarbete, löpande uppföljning under året för att ta fram prognoser, framtagande av bokslut och arbete med intern kontroll. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med högskoleexamen eller motsvarande inom ekonomi. Du ska självständigt kunna strukturera och organisera ditt arbete. Du ska vara noggrann och ansvarsfull och kunna avsluta dina arbetsuppgifter. Arbetet innebär många kontaktytor varför det är viktigt att du kan medverka till ett gott samarbetsklimat. Då vi inom kommunen har vissa hålltider under året avseende bokslut med mera ska du kunna arbeta mot deadlines och vara flexibel avseende ledigheter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har erfarenhet från arbete med budget, internbudget, uppföljning, prognoser, delårsbokslut, avstämning av bokföring och intern kontroll. Du känner till vilka redovisningsprinciper som gäller och har erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Aditro support. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 01-28
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonom jobb, Ekonom Eslöv, Ekonom Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonom

Entreprenadledare/landskapsingenjör
Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadsort med cirka 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Från och med den 1 januari 2015 gäller rökfri arbetstid på alla arbetsplatser inom Eslövs kommun. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som avdelningens entreprenadledare ansvarar du för drift- och skötselfrågor inom verksamheterna gata och framförallt park. Du är avdelningens kontaktperson mot kontrakterade driftentreprenörer och kommer att leda driftmöten, arbetsuppföljning och utvecklingsfrågor inom ansvarsområdet. Du medverkar i upphandlingar, hanterar inkommande ärenden från allmänheten och är beställare av arbeten och material inom ditt ansvarsområde. KVALIFIKATIONER Som person är du kreativ, kommunikativ och utåtriktad. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer, vilket är viktiga egenskaper i samspelet med entreprenörer, medborgare och andra intressegrupper. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tycker om att utveckla arbetsmetoder för att effektivisera verksamhetens arbetsområden. Du kan prioritera bland arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens mål. Du är flexibel och trivs med att arbeta både i grupp och individuellt. Du har relaterad högskoleutbildning eller motsvarande. Arbetslivserfarenhet från driftverksamhet och grönytekompetens inom branschen är en merit. Du har god datorvana och innehar B-körkort. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Aditro support. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 02-09
Sök fler jobb liknande: lediga Entreprenadledare/landskapsingenjör jobb, Entreprenadledare/landskapsingenjör Eslöv, Entreprenadledare/landskapsingenjör Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Entreprenadledare/landskapsingenjör

Byggnadsinspektör
Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadsort med cirka 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Från och med den 1 januari 2015 gäller rökfri arbetstid på alla arbetsplatser inom Eslövs kommun. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som byggnadsinspektör kommer du i första hand att ansvara för att de tekniska kraven i lov-, anmälnings- och tillsynsärenden är uppfyllda men du kommer också att granska, handlägga och besluta i ärenden om ansökan om lov samt anmälningsärenden. Du kommer att hålla tekniska samråd och ge rådgivning i byggnadstekniska frågor samt att följa upp pågående byggprojekt genom arbetsplatsbesök och slutsamråd. Du ska också handlägga tillsynsärenden, bland annat inom områdena ovårdad tomt, olovligt byggt samt enkelt avhjälpta hinder men det kan också bli aktuellt för dig att handlägga ärenden och tillsynsuppgifter som faller inom miljöbalkens område. Vidare förväntas du delta aktivt vid verksamhetsplaneringar och i det pågående förändringsarbetet inom avdelningen. Du håller dig uppdaterad om förändringar i lagstiftning och regelverk inom ditt område. Du kommer också att ha omfattande kontakter med byggherrar, kontrollansvariga och företagare med flera. Hos oss arbetar du bland annat i Microsoft officepaket, diariesystemet Castor samt Geosecma för ArcGIS. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är byggnadsingenjör med högskoleutbildning eller har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Vi vill att du har mångårig erfarenhet från yrket som byggnadsinspektör i kommunal organisation och det är meriterande om du har arbetat inom byggbranschen. Du ska ha en god administrativ förmåga och du trivs lika bra bakom skrivbordet som på en byggarbetsplats. Du ska ha kunskap om och förmåga att tolka och tillämpa de lagar och regler som gäller inom området, så som plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler, miljöbalken med mera. Du ska också ha kunskap om hur man utläser information ur och tolkar kommunala planbestämmelser. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och i skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du är samarbetsinriktad, engagerad, kvalitets- och resultatmedveten samt kan arbeta kreativt och självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du har B-körkort. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Aditro support 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 03-07
Sök fler jobb liknande: lediga Byggnadsinspektör jobb, Byggnadsinspektör Eslöv, Byggnadsinspektör Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Byggnadsinspektör

Kart- och mätningstekniker med GIS-kunskaper
Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadsort med cirka 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Från och med den 1 januari 2015 gäller rökfri arbetstid på alla arbetsplatser inom Eslövs kommun. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som kart- och mätningstekniker kommer du att arbeta självständigt och i grupp med varierande arbetsuppgifter, exempelvis utsättningar av byggnader, inmätning av detaljer inom och utanför detaljplanelagt område, kartera samt skicka leveranser till Lantmäteriet. Du ska också stödja kommunens GIS-samordnare genom att sköta administrationen av GEOSECMA för ArcGIS, för intern användning, upprätthålla kontaker med kommunens IT-avdelning som administrerar våra geodatabaser samt vara kontaktperson gentemot kommunens externa parter i GIS-frågor, exempelvis vår GIS-leverantör S-Group Solutions. Vidare förväntas du delta aktivt vid verksamhetsplaneringar och i det pågående förändringsarbetet inom avdelningen. Du håller dig informerad om förändringar i lagstiftning och regelverk inom ditt område. Hos oss arbetar du bland annat i Microsoft officepaketet, diariesystemet Castor samt Geosecma för ArcGIS. Vi använder mätinstrument av märket Leica. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från yrket som kart- och mätningstekniker i kommunal verksamhet. Du är kart- och mätningstekniker med yrkeshögskoleutbildning och du har goda kunskaper om och ett stort intresse för GIS. Du ska ha god kunskap om hur man utläser information ur och tolkar olika kartunderlag. Du ska vidare ha stort intresse för ny mätteknik och digitala lösning samt behärska mätning med totalstation och GNSS. Det är meriterande om du har kunskap om och administrativ erfarenhet av GEOSECMA för ArcGIS samt geodatabashantering i ArcGIS. Du bör också ha genomgått utbildningen ”Arbete på väg”. Du ska ha god administrativ förmåga och du trivs lika bra bakom skrivbordet som ute i fält. Du ska ha förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du är samarbetsinriktad, engagerad, kvalitets- och resultatmedveten samt kan arbeta kreativt och självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du har körkort med B-behörighet då tjänsten innebär en del fältarbete. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 04-29
Sök fler jobb liknande: lediga Kart- och mätningstekniker med GIS-kunskaper jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kart- och mätningstekniker med GIS-kunskaper

Landskapsarkitekt
Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadsort med cirka 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Från och med den 1 januari 2015 gäller rökfri arbetstid på alla arbetsplatser inom Eslövs kommun. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en landskapsarkitekt med vilja att utveckla kommunens befintliga och framtida platser som gator, torg, parker, lekplatser och naturområden. I nära samarbete med trafik- och driftkompetens planerar och utformar du det offentliga rummet för att bidra till ett hållbart, tryggt, grönt och attraktivt Eslöv. I rollen som avdelningens landskapsarkitekt kommer du att arbeta med utredningar och inriktningsdokument och med utformning i både den stora och lilla skalan. Du är del av en arbetsgrupp med andra närliggande kompetenser. Vi tror att du har ett särskilt intresse för strategiskt arbete med såväl utveckling av befintlig grönstruktur, planering för kommande investeringar och deltagande i samhällsplaneringsprocessen för det växande Eslöv. I arbetet med att utveckla vår verksamhet har du ett nära samarbete med andra delar av förvaltningen och kommunen, exempelvis Miljöavdelningen och Kommunledningskontorets Tillväxtavdelning. I uppgiften som landskapsarkitekt tänker du nytt och du tar snabbt fram skisser, illustrationer och presentationsmaterial, liksom handlingar för entreprenad- och konsultupphandlingar. I arbetsuppgifterna ingår även att delta med sin fackkunskap i projekt som leds av andra. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad landskapsarkitekt och har några års arbetserfarenhet. Du är engagerad och har en förmåga att sätta in park- och grönstrukturen i ett brett samhällsbyggnadsperspektiv. Som person är du kreativ, kommunikativ och utåtriktad. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer, vilket är viktiga egenskaper i samspelet med entreprenörer, medborgare och andra intressegrupper. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tycker om att utveckla arbetsmetoder för att effektivisera verksamhetens arbetsområden. Du kan prioritera bland arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens mål. Som person är du drivande, tycker om att arbeta både självständigt och i grupp. Du har god datorvana, kunskap i markprojektering och AutoCAD och innehar B-körkort. Erfarenhet av arbete i kommun eller politisk styrd organisation är meriterande Erfarenhet av projektledning och offentlig upphandling är meriterande. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 10-21
Sök fler jobb liknande: lediga Landskapsarkitekt jobb, Landskapsarkitekt Eslöv, Landskapsarkitekt Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Landskapsarkitekt

Trafikingenjör med kompetens inom mobility management
Genom engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans för att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. I linje med vår vision är det viktigt för oss att våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Nio av tio medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner stolthet över att arbeta i Eslövs kommun. Välkommen att bli en av oss! Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en ny medarbetare till vår trafikgrupp. Du kommer att vara en utav två trafikingenjörer i gruppen där även avdelningens gatu- och trafikhandläggare ingår. Gruppens uppgift är att göra trafikmiljön trafiksäker, trygg och enkel att förstå för olika trafikanter, att arbeta för det hållbara resandet och att arbeta för ordning på offentlig plats. Gruppen arbetar med att utforma lokala trafikföreskrifter, att utarbeta och granska trafikanordningsplaner samt ansvarar för parkeringsövervakning, fordonsflytt och andra parkeringsfrågor. Medarbetarna i gruppen handlägger ärenden från allmänheten och tar fram underlag för politiska beslut. Gruppen ansvarar även för myndighetsfrågor gällande offentlig plats, så som ianspråktagande av offentlig platsmark, transporttillstånd, skyltning, grävningstillstånd och parkeringstillstånd. Du kommer att leda olika typer av projekt, bland annat inom mobility management. I arbetsuppgifterna ingår även att delta med sin fackkunskap i projekt som leds av andra. KVALIFIKATIONER Som person är du kreativ, kommunikativ och utåtriktad. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer, vilket är viktiga egenskaper i samspelet med entreprenörer, medborgare och andra intressegrupper. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tycker om att utveckla arbetsmetoder för att effektivisera verksamhetens arbetsområden. Du kan prioritera bland arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens mål. Som person är du drivande, tycker om att arbeta både självständigt och i grupp och är bra på att bygga och vårda nätverk. Vi ser gärna att du har civilingenjörsexamen med trafikinriktning och erfarenhet av projektledning inom mobility management-frågor. Du har god datorvana och innehar B-körkort. Arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet. ÖVRIGT Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 12-23
Sök fler jobb liknande: lediga Trafikingenjör med kompetens inom mobility management jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Trafikingenjör med kompetens inom mobility management

Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Genom engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans för att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. I linje med vår vision är det viktigt för oss att våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Nio av tio medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner stolthet över att arbeta i Eslövs kommun. Välkommen att bli en av oss! Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör kommer du att granska, handlägga och besluta i ärenden om ansökan om lov samt i anmälningsärenden. Du ska med andra ord kunna handlägga ett ärende från det att ansökan om lov inkommer till det att slutbesked meddelas. Du kommer att hålla tekniska samråd samt följa upp pågående byggprojekt genom arbetsplatsbesök och slutsamråd. En viktig del i arbetet är att ge god service och informera om lagar och regler samt om bestämmelser i exempelvis detaljplaner. Vidare kommer du att bereda och föredra ärenden i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det kan bli aktuellt för dig att handlägga tillsynsärenden, bland annat inom områdena ovårdad tomt, olovligt byggt samt enkelt avhjälpta hinder. Det kan också bli aktuellt för dig att samarbeta med och utgöra back-up för handläggaren som arbetar med bostadsanpassningsbidrag. Vidare förväntas du delta aktivt vid verksamhetsplaneringar och i det pågående förändringsarbetet inom avdelningen. Du håller dig informerad om förändringar i lagstiftning och regelverk inom ditt område. Du kommer också att ha omfattande kontakter med allmänheten, byggherrar, entreprenörer m.m. Hos oss arbetar du bland annat i Microsoft officepaket, diariesystemen Castor och Platina samt Geosecma för ArcGIS. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör eller är byggnadsingenjör med examen från yrkeshögskola eller med högskoleutbildning eller har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Du ska ha dokumenterade kunskaper om och intresse för gestaltningsfrågor och du ska kunna bedöma byggnaders yttre utformning bland annat utifrån arkitektonisk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. Du ska ha god administrativ förmåga och du trivs lika bra bakom skrivbordet som i diskussioner med byggherrar, kontrollansvariga och entreprenörer. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Du ska ha god kunskap om och förmåga att tolka och tillämpa de lagar och regler som gäller inom området, så som plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler, lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Du ska också ha kunskap om hur man utläser information ur och tolkar kommunala planbestämmelser. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och i skrift, då du kommer att arbeta med myndighetsutövning. Vi förutsätter att du har god datorvana. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du arbetar lika gärna självständigt som i grupp och du är engagerad, kvalitets- och resultatmedveten. Du har körkort med behörighet B eftersom du måste kunna köra ut till olika fastigheter i kommunen för inspektioner, arbetsplatsbesök eller för att delta i möten. ÖVRIGT Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Välkommen med din ansökan! Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 05-10
Sök fler jobb liknande: lediga Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör jobb, Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör Eslöv, Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör

Miljö och hälsoskyddsinspektör
Genom engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans för att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. I linje med vår vision är det viktigt för oss att våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Nio av tio medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner stolthet över att arbeta i Eslövs kommun. Välkommen att bli en av oss! Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår du i ett team av sju inspektörer som handlägger ärenden inom miljöbalkens område. Du kommer bland annat att handlägga och bedöma anmälningar, ansökningar och klagomålsärende. En viktig del i arbetet är att informera om lagar och regler. Vidare kommer du att bereda och föredra ärenden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du kommer att möta människor i olika situationer, det är av stor vikt att du att har förmågan att lyssna. Dina specifika ansvarsområden kan anpassas till din erfarenhet och dina specialistkunskaper inom miljöbalkstillsynen. Du kommer att arbeta i Microsoft officepaket, diariesystemen ECOS och Platina samt Geosecma för ArcGIS varför detta är meriterande. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är miljö- och hälsoskyddsinspektör med examen från universitet eller högskola eller har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Du ska vara strukturerad och ha god administrativ förmåga. Du trivs lika bra inne på kontoret som ute i fält. Du ska ha god kunskap om och förmåga att tolka och tillämpa de lagar och regler som gäller inom miljöbalkens område. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och i skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du är samarbetsinriktad, engagerad, kvalitets- och resultatmedveten samt kan arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid dessa egenskaper. Det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta med ärende och lagstiftning kopplat till trafikbuller. Du har körkort med behörighet B. ÖVRIGT Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Välkommen med din ansökan! Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 05-19
Sök fler jobb liknande: lediga Miljö och hälsoskyddsinspektör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljö och hälsoskyddsinspektör

Administrativ assistent
Genom engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans för att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. I linje med vår vision är det viktigt för oss att våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Nio av tio medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner stolthet över att arbeta i Eslövs kommun. Välkommen att bli en av oss! Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en administrativ assistent till Miljö och Samhällsbyggnad, avdelningen Gata Trafik & Park, för cirka 14 månaders vikariat. Avdelningen består av 17 personer. Du kommer att arbeta med diarieföring av inkommande och utgående handlingar i vårt ärendehanteringssystem, Platina. Du kommer även att ta fram underlag för fakturering, fakturera samt ta fram statistik och göra utskick. I arbetet ingår också arkivläggning samt övergripande arbetsuppgifter som till exempel posthantering och back-up till övriga assistenter. Även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. KVALIFIKATIONER Krav: Du har minst gymnasieutbildning med inriktning mot administration eller motsvarande. Du har kunskap och insikt i förvaltningslag och offentlighets- och sekretesslag. Du ska också ha kunskap om arkiv, diarieföring och fakturering. I ditt arbete visar du serviceförmåga, noggrannhet, ordning, struktur och disciplin. Arbetsbelastningen kan vara ojämn och du ska därför ha en förmåga att planera din dag samt vara flexibel. Du ska ha en vilja och förmåga att samarbeta med handläggarna på avdelningen samt med övriga assistenter på förvaltningen. Du ska också ha kunskap i excel och word. Meriterande: Erfarenhet av administrativt arbete i kommun eller politiskt styrd organisation är meriterande. Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina, ekonomisystemet Raindance och felanmälningssystemet Infracontrol är också meriterande. ÖVRIGT Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Välkommen med din ansökan! Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Vi kommer tillämpa löpande intervjuer, vilket innebär att du kan bli kallad till intervju innan ansökningstiden har gått ut. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 05-29
Sök fler jobb liknande: lediga Administrativ assistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administrativ assistent

Trafikingenjör med kompetens inom mobility management
Genom engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans för att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. I linje med vår vision är det viktigt för oss att våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Nio av tio medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner stolthet över att arbeta i Eslövs kommun. Välkommen att bli en av oss! Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en vikarie till vår trafikgrupp. Du kommer att vara en utav två trafikingenjörer i gruppen där även avdelningens gatu- och trafikhandläggare ingår. Gruppens uppgift är att göra trafikmiljön trafiksäker, trygg och enkel att förstå för olika trafikanter, att arbeta för det hållbara resandet och att arbeta för ordning på offentlig plats. Gruppen arbetar med att utforma lokala trafikföreskrifter, att utarbeta och granska trafikanordningsplaner samt ansvarar för parkeringsövervakning, fordonsflytt och andra parkeringsfrågor. Medarbetarna i gruppen handlägger ärenden från allmänheten och tar fram underlag för politiska beslut. Gruppen ansvarar även för myndighetsfrågor gällande offentlig plats, så som ianspråktagande av offentlig platsmark, transporttillstånd, skyltning, grävningstillstånd och parkeringstillstånd. Du kommer att leda olika typer av projekt, bland annat inom mobility management. I arbetsuppgifterna ingår även att delta med sin fackkunskap i projekt som leds av andra. KVALIFIKATIONER Som person är du kreativ, kommunikativ och utåtriktad. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer, vilket är viktiga egenskaper i samspelet med entreprenörer, medborgare och andra intressegrupper. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tycker om att utveckla arbetsmetoder för att effektivisera verksamhetens arbetsområden. Du kan prioritera bland arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens mål. Som person är du drivande, tycker om att arbeta både självständigt och i grupp och är bra på att bygga och vårda nätverk. Vi ser gärna att du har civilingenjörsexamen med trafikinriktning och erfarenhet av projektledning inom mobility management-frågor. Du har god datorvana och innehar B-körkort. ÖVRIGT Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Välkommen med din ansökan! Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Trafikingenjör med kompetens inom mobility management jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Trafikingenjör med kompetens inom mobility management

Livsmedelsinspektör
Genom engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans för att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. I linje med vår vision är det viktigt för oss att våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Nio av tio medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner stolthet över att arbeta i Eslövs kommun. Välkommen att bli en av oss! Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som livsmedelsinspektör i Eslöv kommer du att vara en av två livsmedelsinspektörer och ingå i ett team av sju inspektörer som handlägger ärenden inom livsmedelslagens och miljöbalkens område. Du kommer bland annat att handlägga och bedöma anmälningar/registreringar och klagomålsärende samt utföra livsmedelskontroller. En viktig del i arbetet är att informera om lagar och regler. Vidare kan du komma att bereda och föredra ärenden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du kommer att möta människor i olika situationer, det är av stor vikt att du att har förmågan att lyssna. Du kommer också att komma i kontakt med andra ärendetyper inom avdelningens myndighetsuppdrag varför erfarenhet av handläggning av ärende inom miljöbalken är meriterande. Det är meriterande med erfarenhet och kunskap inom Microsoft officepaket, diariesystemen ECOS och Platina samt Geosecma för ArcGIS. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är livsmedelsinspektör med relevant utbildning från univeritet eller högskola alternativt har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Du ska vara strukturerad, arbeta målfokuserat och ha god administrativ förmåga. Du trivs lika bra inne på kontoret som ute i fält. Du ska ha god kunskap om och förmåga att tolka och tillämpa de lagar och regler som gäller inom livsmedelskontrollens område. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och i skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du är samarbetsinriktad, engagerad, kvalitets- och resultatmedveten samt kan arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid dessa egenskaper. Det är meriterande om du även har erfarenhet av att arbeta med ärende inom hälsoskyddsområdet i Miljöbalken. Du har körkort med behörighet B. ÖVRIGT Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Välkommen med din ansökan! Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga Livsmedelsinspektör jobb, Livsmedelsinspektör Eslöv, Livsmedelsinspektör Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Livsmedelsinspektör

Park- och gatuchef
Genom engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans för att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. I linje med vår vision är det viktigt för oss att våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Nio av tio medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner stolthet över att arbeta i Eslövs kommun. Välkommen att bli en av oss! Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS, bygglov samt ansvar för gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. Avdelningen Gata, Trafik & Park ansvarar för drift- och underhåll av park, gata och naturområden. Avdelningen ansvarar också för trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete, myndighetsfrågor inom området samt bostadsanpassning. Utredningar inom verksamhetsområdet och granskning av detaljplaner samt genomförande av investeringsprojekt ligger också i avdelningens arbetsuppgifter. ARBETSUPPGIFTER Som gatuchef ansvarar du för att utveckla verksamhet, personal och budget. Du ska tillsammans med de olika arbetsgrupperna - myndighetsgrupp, assistentgrupp, trafikgrupp, driftgrupp och projektgrupp - utveckla verksamheten. Avdelningen består av 15 stycken medarbetare. Du ansvarar för att utveckla den offentliga miljön och därmed genomföra investeringsprojekt inom parker, torg, trafik, gång- och cykelvägar samt gator. Samordning med tillväxtavdelningen och genomförande av uppdrag från dem avseende exploateringar ingår också i avdelningens ansvar. Du representerar avdelningen gentemot nämnder, andra myndigheter och allmänheten och medverkar i förvaltningens ledningsgrupp. Avdelningen är remissinstans för myndigheter till exempel Länsstyrelsen, Trafikverket och övrig kommunal verksamhet. KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning eller motsvarande inom samhällsbyggnad vilket omfattar trafik, gata, park, natur och hållbarhetsfrågor. Du har arbetslivserfarenhet från samhällsbyggnads-sektorn, miljöarbete och ekonomi. Du har också arbetat som chef i flera år och har erfarenheter från politiskt styrd organisation. Du har förmåga att utveckla det offentliga rummet och har goda kunskaper om myndighetsfrågor samt om teknisk verksamhet. Du har intresse av att utveckla det hållbara samhället. Som chef är du tydlig och har en helhetssyn på verksamheten. Ditt arbetssätt är strukturerat och målinriktat. Du tycker om att utveckla, leda och motivera din personal. Som person är du kreativ, modig och kommunikativ. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer vilket är viktiga egenskaper i samspelet med politiker och medborgare. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. ÖVRIGT Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Välkommen med din ansökan! Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga Park- och gatuchef jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Park- och gatuchef

Bygglovsassistent med samordningsansvar
Genom engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans för att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. I linje med vår vision är det viktigt för oss att våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Nio av tio medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner stolthet över att arbeta i Eslövs kommun. Välkommen att bli en av oss! Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Bygglovsassistent med samordningsansvar är en viktig funktion i bygglovsexpeditionen. Bygglovsexpeditionen svarar bland annat för registrering och scanning av in- och utgående handlingar samt expediering. Expeditionen utför även grannehöranden samt ser till att delgivning och kungörelser av beslut sker. Vidare hanteras rättidsprövning av överklaganden samt överlämnande av handlingar till överinstanser. Expeditionen svarar för all fakturering av bygglovsavgifter samt sanktionsavgifter i tillsynsärenden. Expeditionen har även hand om beställningar, sakattestering och kontering av fakturor inom avdelningens område. Vidare har expeditionen hand om bygglovsarkivet och revidering av dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning. Expeditionen svarar även för utlämnande av allmänna handlingar och bemannar den så kallade bygglovsmailen. Bygglovsassistenten med samordningsansvar är avdelningens arkivredogörare. I samordningsansvaret ligger att lyfta frågor till bygglovschefen som uppkommit vid expeditionens arbete och som behöver diskuteras, att påtala brister och komma med förbättringsförslag, egna och kollegornas, att driva utvecklingen av expeditionen framåt tillsammans med kollegorna, att tillsammans med kollegorna arbeta för en ökad automatisering av enklare arbetsuppgifter, att vara bygglovschefens kontaktperson i expeditionen, att se till att arbetet flyter på och prioriteras i enlighet med verksamhetens behov, att vid oenighet i gruppen om prioritering vara den som tar beslut om prioriteringen. Vidare förväntas du delta aktivt vid verksamhetsplaneringar och i det pågående förändringsarbetet inom avdelningen. Du håller dig informerad om förändringar i lagstiftning och regelverk inom ditt område och du är nyfiken på andras områden. Du kommer också att ha kontakter med allmänheten, byggherrar, entreprenörer m.m. Hos oss arbetar du bland annat i Microsoft officepaket, diariesystemen Castor och Platina, Raindance samt Geosecma för ArcGIS. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som idag är bygglovsassistent med samordningsansvar. Du har lägst gymnasieutbildning med inriktning mot administration eller har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Du ska ha grundläggande kunskaper om plan- och bygglagen och du ska ha god kunskap om och erfarenhet av att hitta i och tillämpa bestämmelser i förvaltningslagen, personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, offentlighets- och sekretessförordningen, arkivlagen och arkivförordningen samt tryckfrihetsförordningen. Du ska vidare ha erfarenhet av att samverka med arkivmyndighet och ha kunskap om hur man tillämpar en kommuns arkivreglemente. Du ska ha mycket goda kunskaper i diarieföring och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystemen Castor och Platina. Vi förutsätter att du har god datorvana. Du ska också ha mycket goda kunskaper om fakturering och inkasso och det är meriterande om du har arbetat i ekonomisystemet Raindance. För samordningsansvaret krävs att du är lyhörd, tålmodig, ansvarsfull och att du förmår att hantera och balansera i en roll som innebär ett ledande av andra utan att ha ett uttalat ledarskapsansvar. Du är kommunikativ och drivande och har god förmåga att samarbeta. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och i skrift, då avdelningen arbetar med myndighetsutövning och det som införs i våra ärendehanteringssystem måste vara korrekt. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du arbetar lika gärna självständigt som i grupp och du är engagerad, kvalitets- och resultatmedveten. Du har körkort med behörighet B eftersom du vid behov måste kunna köra ut till olika fastigheter i kommunen eller för att delta i möten. ÖVRIGT Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Välkommen med din ansökan! Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga Bygglovsassistent med samordningsansvar jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bygglovsassistent med samordningsansvar

Gatu- och trafikhandläggare
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Verksamheten inom gata, trafik och park omfattar det offentliga rummet med gator, vägar, parker med mera. Avdelningen ansvarar för tillståndsfrågor, trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete samt bostadsanpassning. Avdelningen ansvarar också för planering, projektering och upphandling av drift, underhåll och nyproduktion inom verksamheten. Tillsammans med nuvarande gatu- och trafikhandläggare, som tillfälligt inte jobbar full tid, ansvarar du för tillståndsfrågor. Det gäller bland annat tillstånd som parkeringstillstånd för rörelsehindrade, grävningstillstånd, nyttjande av allmän platsmark och trafikanordningsplaner. I mån av tid ingår det även i dina arbetsuppgifter att handlägga trafikfrågor. Det kan till exempel vara att svara på frågor från allmänheten och att göra mindre utredningar kring de synpunkter som kommer in. KVALIFIKATIONER Som person är du strukturerad, kommunikativ och utåtriktad. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer, vilket är viktiga egenskaper i samspelet med entreprenörer, medborgare och andra intressegrupper. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tycker om att utveckla arbetsmetoder för att effektivisera verksamhetens arbetsområden. Du kan prioritera bland arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens mål. Du är flexibel och trivs med att arbeta både i grupp och individuellt. Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande. Relevant erfarenhet från något av områdena är meriterande men inte ett krav. Du har god datorvana och innehar B-körkort. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; http://www.eslov.se/kommunpolitik/eslovskommunsomarbetsgivare/vartarbetsgivarerbjudande Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Rekryteringen kommer att ske löpande varför vi kan komma att kalla sökande till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 02-14
Sök fler jobb liknande: lediga Gatu- och trafikhandläggare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Gatu- och trafikhandläggare

Entreprenadledare / Landskapsingenjör
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. Verksamheten inom gata, trafik och park omfattar det offentliga rummet med gator, vägar, parker med mera. Avdelningen svarar för planering, projektering och upphandling av drift, underhåll och nyproduktion inom verksamheten. Avdelningen ansvarar även för trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete samt bostadsanpassning. ARBETSUPPGIFTER Tillsammans med nuvarande entreprenadledare ansvarar du för drift- och skötselfrågor inom verksamheterna gata och park. Du har löpande kontakt med våra driftentreprenörer och kommer att medverka på driftmöten, följa upp vårt entreprenadavtal samt vara delaktig i mindre utvecklingsfrågor inom ansvarsområdet. I det dagliga arbetet hanterar du inkommande ärenden från allmänheten och är beställare av arbeten och material inom ditt ansvarsområde. Ärendehanteringen sköts framförallt i vårt digitala system Infracontrol. I mån av tid kan det också ingå i dina arbetsuppgifter att tillsammans med driftingenjören utreda anläggningars underhållsbehov. Andra arbetsuppgifter kan vara att följa upp externa entreprenörers grävningsarbeten. Du kommer ingå i avdelningens driftgrupp som gemensamt ansvarar för skötsel och underhåll av gator, park och belysning. Medlemmarna i gruppen har ett nära samarbete och förväntas vara varandras back-up. KVALIFIKATIONER Som person är du strukturerad, kommunikativ och utåtriktad. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer, vilket är viktiga egenskaper i samspelet med entreprenörer, medborgare och andra intressegrupper. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tycker om att utveckla arbetsmetoder för att effektivisera verksamhetens arbetsområden. Du kan prioritera bland arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens mål. Du är flexibel och trivs med att arbeta både i grupp och individuellt. Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande. Arbetslivserfarenhet från driftverksamhet och grönytekompetens inom branschen är en merit. Du har god datorvana och innehar B-körkort. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; http://www.eslov.se/kommunpolitik/eslovskommunsomarbetsgivare/vartarbetsgivarerbjudande Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Rekryteringen kommer att ske löpande varför vi kan komma att kalla sökande till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 02-14
Sök fler jobb liknande: lediga Entreprenadledare / Landskapsingenjör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Entreprenadledare / Landskapsingenjör

Park- och gatuchef
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. För dig som ny chef har Eslövs kommun introduktionsdag två gånger om året samt utbildningar i våra viktigaste processer inom rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering och arbetsmiljö. Kommunen har också ledarforum där vi tar upp aktuella ledarskapsfrågor, ger inspiration i form av föreläsningar och utbyter erfarenheter. I Eslövs kommun arbetar vi enligt en gemensam medarbetar- och chefsdeklaration som pekar ut vad du som anställd kan förvänta dig av arbetsgivaren, och vad arbetsgivaren kan förvänta sig av dig som anställd. ARBETSUPPGIFTER Gillar du utmaningar ska du söka tjänsten som Park- och gatuchef i Eslöv. Eslövs kommun är just nu inne i en period där stor utveckling sker inom den offentliga miljön. Vi har haft en projekttävling gällande ombyggnad av Stora torg där nu utredning och projektering pågår. Planen är att ombyggnationen av torget startar under 2019. De närmsta åren ligger det stora belopp i investeringsplanen avseende nya gång- och cykelvägar, nya lekplatser, renovering av parker samt upprustning av belysning. Avdelningen har också ett uppdrag att utreda behovet av parkeringshus i Eslövs centrum. Som park- och gatuchef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Avdelningen består av 15 stycken medarbetare. Du ska tillsammans med de olika arbetsgrupperna - myndighetsgrupp, assistentgrupp, trafikgrupp, driftgrupp och projektgrupp - utveckla verksamheten. Avdelningen samarbetar med tillväxtavdelningen och genomförande av uppdrag från dem avseende exploateringar ingår också i avdelningens ansvar. Du representerar avdelningen gentemot nämnder, andra myndigheter och allmänheten och medverkar i förvaltningens ledningsgrupp. Avdelningen är remissinstans för myndigheter till exempel Länsstyrelsen, Trafikverket och övrig kommunal verksamhet. KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning eller motsvarande inom samhällsbyggnad vilket omfattar trafik, gata, park, natur och hållbarhetsfrågor. Du har arbetslivserfarenhet från samhällsbyggnads-sektorn, erfarenhet från en politiskt styrd organisation samt har arbetat som chef under flera år. Du har förmåga att utveckla det offentliga rummet och har goda kunskaper om myndighetsfrågor samt om teknisk verksamhet. Du har intresse att utveckla det hållbara samhället. Ditt arbetssätt är strukturerat och målinriktat. Du tycker om att utveckla, leda och motivera din personal. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer vilket är viktiga aspekter i samspelet med politiker och medborgare. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du är tydlig och kommunikativ. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; www.eslov.se/kommunpolitik/ eslovskommunsomarbetsgivare/ vartarbetsgivarerbjudande Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 03-02
Sök fler jobb liknande: lediga Park- och gatuchef jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Park- och gatuchef

Livsmedelsinspektör
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som livsmedelsinspektör i Eslöv kommer du att ingå i ett team av sju inspektörer som handlägger ärenden inom livsmedelslagens och miljöbalkens område. Du kommer bland annat att handlägga och bedöma anmälningar/registreringar och klagomålsärende samt utföra livsmedelskontroller och du kommer att ansvara för att ta fram arbetsmaterial för de operativa målen. En viktig del i arbetet är att informera om lagar och regler. Vidare kan du komma att bereda och föredra ärenden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du kommer att möta människor i olika situationer, det är av stor vikt att du att har förmågan att lyssna. Du kommer också att komma i kontakt med andra ärendetyper inom avdelningens myndighetsuppdrag varför erfarenhet av handläggning av ärende inom miljöbalken är meriterande. Det är meriterande med erfarenhet och kunskap inom Microsoft officepaket, diariesystemen ECOS och Platina samt Geosecma för ArcGIS. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är livsmedelsinspektör med relevant utbildning från universitet eller högskola alternativt har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Du ska vara strukturerad, arbeta målfokuserat och ha god administrativ förmåga. Du trivs lika bra inne på kontoret som ute i fält. Du ska ha god kunskap om och förmåga att tolka och tillämpa de lagar och regler som gäller inom livsmedelskontrollens område. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och i skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du är samarbetsinriktad, engagerad, kvalitets- och resultatmedveten samt kan arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid dessa egenskaper. Det är meriterande om du även har erfarenhet av att arbeta med ärende inom hälsoskyddsområdet i Miljöbalken. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; http://www.eslov.se/kommunpolitik/eslovskommunsomarbetsgivare/vartarbetsgivarerbjudande Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 04-03
Sök fler jobb liknande: lediga Livsmedelsinspektör jobb, Livsmedelsinspektör Eslöv, Livsmedelsinspektör Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Livsmedelsinspektör

Projektingenjörer till Gata Trafik och Park
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. Vi söker nu två projektingenjörer till Miljö och Samhällsbyggnad, avdelningen Gata Trafik & Park, för att förstärka avdelningens arbete med investeringsprojekt under 2018. Båda tjänsterna gäller till årsskiftet, en har tillträde snarast, en har tillträde i början av augusti. ARBETSUPPGIFTER Som projektingenjör på Gata, Trafik och Park håller du i investerings- och exploateringsprojekt antingen som projektledare eller för att stötta upp i projekt där det behövs mer personal. Avdelningens projekt är inom områdena gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och lekplatser. Du kommer vara en del av avdelningens projektgrupp som består av projektledare/utredare, landskapsarkitekter och byggledare. Vi kan erbjuda många spännande arbetsuppgifter i en engagerad och positiv arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter. KVALIFIKATIONER Du har relevant högskoleexamen som exempelvis ingenjör inom något av avdelningens verksamhetsområden. Du är van vid att arbeta i projektform och trivs med att arbeta både i grupp och individuellt. Meriterande är om du har utbildning inom, eller, erfarenhet av att arbeta med, något eller flera av följande områden: • Projektledning • VA-arbeten • Vägbyggnad • Byggledning av anläggningsarbeten • Offentlig upphandling • Brokonstruktioner • Regelverken AMA Anläggning, AB 04, ABT 06 och ABK 09 Du har god datorvana, är väl förtrogen med det svenska språket i tal och skrift samt innehar B-körkort. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; http://www.eslov.se/kommunpolitik/eslovskommunsomarbetsgivare/vartarbetsgivarerbjudande Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 04-10
Sök fler jobb liknande: lediga Projektingenjörer till Gata Trafik och Park jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektingenjörer till Gata Trafik och Park

Bygglovsassistent
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Bygglovsexpeditionen svarar bland annat för registrering och scanning av in- och utgående handlingar samt expediering. Expeditionen utför även grannehöranden samt ser till att delgivning och kungörelser av beslut sker. Vidare hanteras rättidsprövning av överklaganden samt överlämnande av handlingar till överinstanser. Expeditionen svarar för all fakturering av bygglovsavgifter samt sanktionsavgifter i tillsynsärenden. Expeditionen har även hand om beställningar, sakattestering och kontering av fakturor inom avdelningens område. Vidare har expeditionen hand om bygglovsarkivet och revidering av dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning. Expeditionen svarar även för utlämnande av allmänna handlingar och bemannar den så kallade bygglovsmailen. Vidare förväntas du delta aktivt vid verksamhetsplaneringar och i det pågående förändringsarbetet inom avdelningen. Du håller dig informerad om förändringar i lagstiftning och regelverk inom ditt område och du är nyfiken på andras områden och du deltar aktivt i den förvaltningsövergripande assistentgruppens arbete. Du kommer också att ha kontakter med allmänheten, byggherrar, entreprenörer m.m. Det kan bli aktuellt att du även ska delta i det expeditionella arbetet på vår miljöavdelning. Hos oss arbetar du bland annat i Microsoft Office-paket, diariesystemen Castor, Platina och Ecos, Raindance samt Geosecma för ArcGIS. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som idag är bygglovsassistent med några års erfarenhet i yrket. Du har lägst gymnasieutbildning med inriktning mot administration eller har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Du ska ha grundläggande kunskaper om plan- och bygglagen och du ska ha god kunskap om och erfarenhet av att hitta i och tillämpa bestämmelser i förvaltningslagen, personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, offentlighets- och sekretessförordningen, arkivlagen och arkivförordningen samt tryckfrihetsförordningen. Du ska vidare ha erfarenhet av att samverka med arkivmyndighet och ha kunskap om hur man tillämpar en kommunens arkivreglemente. Du ska ha mycket goda kunskaper i diarieföring och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystemen Castor och Platina. Vi förutsätter att du har god datorvana. Du ska också ha mycket goda kunskaper om fakturering och inkasso och det är meriterande om du har arbetat i ekonomisystemet Raindance. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och i skrift, då det som införs i våra ärendehanteringssystem måste vara korrekt. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk samt att du besitter en god förmåga att samarbeta. Du arbetar lika gärna självständigt som i grupp och du är engagerad, kvalitets- och resultatmedveten. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; http://www.eslov.se/kommunpolitik/eslovskommunsomarbetsgivare/vartarbetsgivarerbjudande Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-693 693. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 04-26
Sök fler jobb liknande: lediga Bygglovsassistent jobb, Bygglovsassistent Eslöv, Bygglovsassistent Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bygglovsassistent

Bygglovshandläggare
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som bygglovshandläggare kommer du att granska, handlägga och besluta i ärenden om ansökan om lov samt i enklare anmälningsärenden. En viktig del i arbetet är att ge god service och informera om lagar och regler samt om bestämmelser i exempelvis detaljplaner. Vidare kommer du att bereda och föredra ärenden i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det kan bli aktuellt för dig att handlägga tillsynsärenden, bland annat inom områdena ovårdad tomt, olovligt byggt samt enkelt avhjälpta hinder. Du ska även granska utformning av nya detaljplaner och kunna sitta i en gestaltning bestående av flera olika handläggare som tillsammans fungerar som ett bollplank. Vidare förväntas du delta aktivt vid verksamhetsplaneringar och i det pågående förändringsarbetet inom avdelningen. Du håller dig informerad om förändringar i lagstiftning och regelverk inom ditt område. Du kommer också att ha omfattande kontakter med allmänheten, byggherrar, entreprenörer m.m. Hos oss arbetar du bland annat i Microsoft Officepaket, diariesystemen Castor och Platina samt Geosecma för ArcGIS. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är bygglovshandläggare eller bygglovsarkitekt eller arkitekt/byggnadsingenjör med examen från högskole-/universitetsutbildning eller har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Du ska ha dokumenterade kunskaper om och intresse för gestaltningsfrågor och du ska kunna bedöma byggnaders yttre utformning bland annat utifrån arkitektonisk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. Du ska ha god administrativ förmåga och du trivs lika bra bakom skrivbordet som i diskussioner med byggherrar, kontrollansvariga och entreprenörer. Du ska ha god kunskap om och förmåga att tolka och tillämpa de lagar och regler som gäller inom området, så som plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler m.m. Du ska också ha kunskap om hur man utläser information ur och tolkar kommunala planbestämmelser. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och i skrift, då du kommer att arbeta med myndighetsutövning. Vi förutsätter att du har god datorvana. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du arbetar lika gärna självständigt som i grupp och du är engagerad, kvalitets- och resultatmedveten. Du har körkort med behörighet B eftersom du måste kunna köra ut till olika fastigheter i kommunen för inspektioner, arbetsplatsbesök eller för att delta i möten. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; http://www.eslov.se/kommunpolitik/eslovskommunsomarbetsgivare/vartarbetsgivarerbjudande Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-693 693. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 04-26
Sök fler jobb liknande: lediga Bygglovshandläggare jobb, Bygglovshandläggare Eslöv, Bygglovshandläggare Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bygglovshandläggare

Energisamordnare/energirådgivare
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som energisamordnare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp kommunens energieffektiviseringsarbete (med fokus på fastigheter och transporter). Ditt arbete ska bidra till att nå målet Fossilbränslefritt 2020. Dina ansvarsområden: • Samordna kommunens Energi- och klimatplan med ansvar för uppdatering och revidering, budget och tidsplaner. Arbetet omfattar även att sammankalla referensgrupper med politiker, bolag och tjänstemän. • Ansvara för årlig uppföljning och rapportering. • Projektleda egna åtgärder. • Medverka i samverkansprojekt med andra kommuner. • Bidra med kompetens i kommunens olika verksamheter och projekt. Som energi- och klimatrådgivare ansvarar du för att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om klimatpåverkan, energianvändning och förutsättningar att ändra energianvändning i lokaler och bostäder. Du kommer främst att arbeta med rådgivning till privatpersoner i villa och bostadsrättsföreningar, små- och medelstora företag, föreningar och organisationer. Dina ansvarsområden är: • Svara på inkommande rådgivningsfrågor per telefon, e-post och besök till kontoret. • Identifiera och kontakta bostadsrättsföreningar och små- och medelstora företag, föreningar och organisationer och erbjuda rådgivning, delvis i samarbete med miljöinspektörer. • Medverka i Energimyndighetens nationella insatsprojekt kring temat transporter. • Genomföra kampanjer, bemanna montrar, skriva pressmeddelanden och medverka i media för att synliggöra rådgivningen till rätt målgrupper. • Följa upp rådgivningens effekt och ge fortsatt stöd till att energieffektiviseringsåtgärder genomförs. • Delta i gemensamma projekt inom det regionala energi- och klimatrådgivningsarbetet, nätverksträffar, avstämningar, regionala mässor och kampanjer. I din roll ingår även till stor del att söka stöd och administrera projektfinansiering med budgetansvar (rapportering, redovisning etc.). Arbete på kvällar och helger kan förekomma. För mer information om energi- och klimatrådgivning ur ett nationellt perspektiv, se gärna: www.energimyndigheten.se/ekr/omuppdraget KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning inom energi- och/eller miljöområdet eller motsvarande. Erfarenhet av projektledning och liknande arbetsuppgifter är ett krav. Erfarenhet av söka stöd för projektfinansiering är en merit. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/naringsliv-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/ Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-693 693. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga Energisamordnare/energirådgivare jobb, Energisamordnare/energirådgivare Eslöv, Energisamordnare/energirådgivare Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Energisamordnare/energirådgivare

Administrativ assistent till avdelningen för Gata, Trafik och Park
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som administrativ assistent inom avdelningen för Gata, Trafik och Park är du en av två personer som ansvarar för att stötta avdelningen i administrativa frågor. Huvudsakligen gäller detta registrering av allmänna handlingar, arkivhållning och fakturering av intäkter inom avdelningens verksamhet. I din tjänst ingår att ha insyn i och följa berörd lagstiftning såsom Offentlighets- och sekretesslagen, Kommunallagen, Förvaltningslagen och GDPR. Du håller dig informerad om förändringar i lagstiftning och regelverk inom ditt verksamhetsområde. Som administrativ assistent deltar du i den förvaltningsövergripande assistentgruppens arbete. Du förväntas sätta dig in i de övriga assistenternas arbete för att vid behov förstärka det administrativa arbetet på övriga avdelningar inom förvaltningen. Vidare förväntas du delta aktivt vid verksamhetsplaneringar och i det pågående förändringsarbetet inom avdelningen. Du har förutom interna kontakter inom avdelningen och förvaltningen även kontakt med externa parter, såsom andra förvaltningar, medborgare och andra berörda av avdelningens verksamhetsområde. Som person är du ansvarstagande, strukturerad, och noggrann. Du har en vilja att i samarbete med dina kollegor utveckla arbetet framåt och tar gärna egna initiativ. Hos oss arbetar du bland annat i Microsoft Office-paket, diariesystemet Platina, fakturasystemet Raindance samt Geosecma för ArcGIS. KVALIFIKATIONER För att vara aktuell för tjänsten ska du: • ha erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet. • ha minst gymnasieexamen med inriktning mot administration eller motsvarande. • kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. • kunna arbeta strukturerat och med en hög noggrannhet. • ha en vilja och förmåga att samarbeta med handläggarna på avdelningen. • ha mycket god datorvana Därutöver är det meriterande om du: • Har erfarenhet av administrativt arbete inom en politiskt styrd organisation eller med de för tjänsten aktuella lagarna. • Har erfarenhet av diarieföring, digitalt dokumenthanteringssystem som Platina eller liknande, hantering av sekretessbelagda handlingar, arkivföring eller fakturering. • Har eftergymnasial utbildning inom samhälle, ekonomi eller juridik. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/naringsliv-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/ Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-693 693. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 07-16
Sök fler jobb liknande: lediga Administrativ assistent till avdelningen för Gata, Trafik och Park jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administrativ assistent till avdelningen för Gata, Trafik och Park

Miljöinspektör
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som miljöinspektör i Eslöv kommer du att ingå i ett team av sju inspektörer som handlägger ärenden inom miljöbalkens och livsmedelslagens område. Du kommer bland annat att utöva tillsyn enligt Miljöbalken med huvudsaklig inriktning på miljöfarliga verksamheter, värmepumpsanläggningar och förorenad mark. En viktig del i arbetet är att informera om lagar och regler. Vidare kan du komma att bereda och föredra ärenden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du kommer att möta människor i olika situationer, det är av stor vikt att du att har förmågan att lyssna. Du kommer också att komma i kontakt med andra ärendetyper inom avdelningens myndighetsuppdrag varför erfarenhet av handläggning av olika ärenden inom miljöbalken är meriterande. Det är meriterande med erfarenhet och kunskap inom Microsoft officepaket, diariesystemen ECOS och Platina samt Geosecma för ArcGIS. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är miljöinspektör med relevant utbildning från universitet eller högskola alternativt har annan utbildning som Eslövs kommun bedömer är likvärdig. Du ska vara strukturerad, arbeta målfokuserat och ha god administrativ förmåga. Du trivs lika bra inne på kontoret som ute i fält. Du ska ha god kunskap om och förmåga att tolka och tillämpa de lagar och regler som gäller inom miljöbalkens område. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och i skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana. Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du är samarbetsinriktad, engagerad, kvalitets- och resultatmedveten samt kan arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid dessa egenskaper. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ärenden inom området förorenad mark. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/naringsliv-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/ Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-693 693. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 10-01
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöinspektör jobb, Miljöinspektör Eslöv, Miljöinspektör Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöinspektör

Kommunekolog
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord – engagemang, nyskapande och allas lika värde – arbetar vi tillsammans och målinriktat för att nå vår vision: Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Som ekolog i ansvarar du för kommunens naturvårdsarbete. Du planerar och genomför naturvårdsprojekt, ansvarar och rapporterar skötsel av kommunens fornminnen och naturreservat. Du bistår också med din ekologiska kompetens i kontakt med myndigheter och i kommunens samhällsbyggnadsprocess, bl a bygglov, förhandsbesked och detaljplaner. Handläggning av strandskyddsdispenser ingår som en del i tjänsten. Utöver det kan det vara aktuellt att bistå nämnden med yttrande över samråd, remisser och andra utredningar inom ditt område. Du har även en viktig roll i samarbetet med förvaltningens landskapsarkitekter gällande de gröna värdena. En viktig del i arbetet är att sprida information och kunskap kring kommunens naturvärden och att samverka med andra kommuner, länsstyrelse och andra aktörer för att föra naturvårdsarbetet framåt inom kommunen. KVALIFIKATIONER Vi vill att du som söker har naturvetenskaplig högskoleutbildning inom biologi, ekologi eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver även ha flerårig erfarenhet av projektledning inklusive budgetansvar, förvaltning, naturvårdsskötsel, samordningsarbete och arbete med miljöbalken. Vi ser gärna att du har artkunskap. Det är en fördel om du har utbildning i och erfarenhet av GIS (geografiska informationssystem) och det är särskilt meriterande om du har kunskaper i ArcGIS. Erfarenhet av upphandling är meriterande. Erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation är meriterande. Du har vana av arbete i Office-paketet och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska då kommunikation och dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. B-körkort är ett krav. Vi ser gärna att du är en engagerad, ansvarstagande person med initiativkraft. God samarbetsförmåga liksom social och nätverkande kompetens krävs i rollen. Vidare är du strukturerad, har fokus på resultat och kan genomföra projekt enligt överenskommen tidplan. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/naringsliv-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/ Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-693 693. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 11-08
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunekolog jobb, Kommunekolog Eslöv, Kommunekolog Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunekolog

Två chefer till Gata, Trafik och Park (GTP)
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord – engagemang, nyskapande och allas lika värde – arbetar vi tillsammans och målinriktat för att nå vår vision: Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Har du flera års erfarenhet av att arbeta som chef och inom samhällsbyggnads-sektorn? Tycker du om att utveckla, leda och motivera din personal? Arbetar du strukturerad och målinriktat? Då kan du vara en av de två chefer som Eslöv söker inom Gata- Trafik och Park. Vi söker efter en avdelnings- och enhetschef. Enhetschefstjänsten är nyinrättad. Eslövs kommun är just nu inne i en period där stor utveckling sker inom den offentliga miljön. Vi har haft en projekttävling gällande ombyggnad av Stora torg där nu utredning och projektering pågår. Planen är att ombyggnationen av torget startar under 2019. De närmsta åren ligger det stora belopp i investeringsplanen avseende nya gång- och cykelvägar, nya lekplatser, renovering av parker samt upprustning av belysning. Som avdelningschef har du det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet, personal och budget. Som enhetschef ansvarar du för enhetens ansvarsområde avseende såväl personal som budget. Avdelningen består av 15 stycken medarbetare och olika arbetsgrupper: Assistentgrupp: ansvarar för avdelningen administration Driftgrupp: Ansvarar för drift av park gator och torg med extern entreprenör Myndighetsgrupp: Ansvarar för grävningstillstånd, trafikanordningsplaner, yttring om allmänplats till polisen, parkeringstillstånd rörelsehindrade, transporttillstånd och bostadsanpassningsbidrag Projektgrupp: samordnar kommunens investerings- och exploateringsprojekt inom gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och lekplatser Trafikgrupp: Ansvarar för lokala trafikföreskrifter, vägmärken, väglinjer, parkeringar parkeringsövervakning, parkeringsavgifter, trafikutredningar och mobility management Vi har inte beslutat vad som ska ingå i enhets ansvarsområde utan avser att anpassa detta under rekryteringsprocessen. Avdelningen samarbetar med tillväxtavdelningen och genomförande av uppdrag från dem avseende exploateringar ingår också i avdelningens ansvar. Som avdelningschef representerar du avdelningen gentemot nämnder, andra myndigheter och allmänheten och medverkar tillsammans med enhetschefen i förvaltningens ledningsgrupp. Avdelningen är remissinstans för myndigheter till exempel Länsstyrelsen, Trafikverket och övrig kommunal verksamhet. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som har högskoleutbildning eller motsvarande inom samhällsbyggnad, vilket omfattar trafik, gata, park, natur och hållbarhetsfrågor. Du har arbetslivserfarenhet från samhällsbyggnads-sektorn, politiskt styrd organisation och har arbetat som chef under flera år. Du har förmåga att utveckla det offentliga rummet och har goda kunskaper om myndighetsfrågor samt om teknisk verksamhet. Du har intresse att utveckla det hållbara samhället. Som person har du lätt för att utveckla och skapa goda relationer på alla nivåer, vilket är viktiga aspekter i samspelet med politiker och medborgare. Du har en god kommunikationsförmåga, är tydlig men ödmjuk, och du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. Du har ett intresse för att leda, utveckla och motivera dina medarbetare. Du är strukturerad, organiserad och målinriktad. Du har lätt för att fatta snabba och tydliga beslut som kan innebära svåra val eller kalkylerade risker och ta ansvar för de åtgärder som krävs. Du sätter tydliga definierade mål och har möjliga förändringar i beaktande. ÖVRIGT I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/naringsliv-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/ Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-693 693. Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad
Ort: Eslöv
Publicerad : 11-19
Sök fler jobb liknande: lediga Två chefer till Gata, Trafik och Park (GTP) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två chefer till Gata, Trafik och Park (GTP)


Sök lediga jobb Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se