Föreståndare HVB hem jobb - lediga jobb

Föreståndare HVB hem jobb Föreståndare HVB hem jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Föreståndare HVB hem. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Föreståndare HVB hem. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Föreståndare HVB Hem- Kalix

 2. Föreståndare HVB hem, sommarvikariat.- Älvsbyn

 3. Föreståndare HVB hem- Kalix

 4. Föreståndare HVB Hem- Mora

 5. Föreståndare HVB hem Karlstad- Karlstad

 6. Föreståndare HVB hem Uddevalla- Uddevalla

 7. Föreståndare HVB hem- Malmö

 8. Föreståndare HVB hem- Göteborg

 9. FÖRESTÅNDARE HVB hem för ensamkommande flyktingbarn- Bollnäs

 10. Föreståndare HVb hem- Svenljunga

 11. Föreståndare HVB hem ensamkommande barn- Flen

 12. Föreståndare HVB hem- Norrtälje

 13. Föreståndare HVB hem för vuxna personer med psykisk ohälsa- Nacka

 14. Föreståndare HVB hem- Falköping

 15. Föreståndare HVB hem- Östersund

 16. Föreståndare HVB hem- Strömsund

 17. Föreståndare HVB hem- Vilhelmina

 18. Föreståndare HVB hem- Östersund

 19. Föreståndare HVB hem- Kramfors


Mer beskrivning

Föreståndare HVB Hem
Arbete som föreståndare vid ett HVB -hem för ungdomar mellan 14-18 år. Målgruppen är pojkar med begynnande missbruk och kriminalitet. Personalgruppen består av 8 heltidsanställda och ett antal timanställda. Målet är att varje ungdom skall få chansen att lyckas nå sina mål, utifrån individuella förutsättningar. I ditt uppdrag som föreståndare ansvarar du för arbetsledning, arbetsmiljö, schemaläggning, personalansvar, lönesättning, avtal, ansvar att följa rådande lagstiftning. Kontakt med myndigheter, kunder och anhöriga. Medverka till verksamhetsutveckling tillsammans med ägaren. Vi söker dig som har socionomutbildning, gärna med inriktning mot social omsorg eller likvärdig utbildning inom beteende vetenskap, Du har även erfarenhet för arbete inom HVB -hem. Ha kunskap om lagar, avtal inom området. Vi värdesätter att du kan skapa ett bra samarbetsklimat, ha viljan att inspirera och utveckla verksamheten och känner ett stort engagemang för ungdomar och medarbetarna.
Företag: HVB hem
Ort: Kalix
Publicerad : 12-27
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB Hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB Hem

Föreståndare HVB hem, sommarvikariat.
Humana Individ och familj är ett av Sveriges ledande företag inom hem och ungdomsvård med hela landet som upptagningsområde. Inom Humana Individ och familj är vi sju olika bolag och Baggium Vård & Behandling är ett av dem. Baggium har sedan starten 1992 arbetat med ensamkommande barn och ungdomar genom att bistå med boende och omvårdnad. Hvb-hemmet Boromir i Älvsbyn har som målgrupp pojkar mellan 15-18 år. Ungdomar som har behov av särskilt stöd eller barbetning av tidigare trauman i sitt hemland och/eller under flykten till Sverige. Boromir har sju behandlingsplatser en hemlik miljö samt plats i utslussningslägenhet. Hemmet är bemannat dygnet runt och personalen har adekvat utbildning för ändamålet. Verksamheterna utgår från ett salutogent perspektiv och de boende får stöd i att hitta struktur, trygghet och mening i sin vardag. Behandlingen anpassas till den enskildes individuella behov. Förhållningssättet grundas i psykodynamiska teorier samt anknytningsteori. Arbetsuppgifter: I arbetet som föreståndare har du ett verksamhetsansvar, uppgift att planera löpande verksamhet, och se till att planeringen kring ungdomarna följs, tillsammans med övrig personal. Ansvara för det dagliga arbetet så att en trygg och positiv miljö kring ungdomarna säkerställs, ungdomarna ska få en möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt. Du ska vara delaktig i samordnande av insatser från övriga aktörer, till exempel socialtjänst, gode män, och skola. Du har ett personalansvar och ansvar för kvalitet, arbetsmiljö samt ekonomisk uppföljning. Kvalifikationer: Socionomexamen, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha goda kunskaper kring de lagrum som styr verksamheten samt vana att arbeta med människor som befinner sig i kris. Du ska vara trygg, ansvarstagande, flexibel och drivande. Erfarenhet av att arbeta som ledare, gärna inom hvb verksamhet. Meriterande är kunskap om PTSD, MI, ART och BBIC. Kunskap i andra språk än svenska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Goda referenser krävs. Krav: Erfarenhet av liknande arbete Goda kunskaper i svenska i tal och skrift Utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister kommer att begäras
Företag: Baggium Vård och behandling AB
Ort: Älvsbyn
Publicerad : 01-28
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem, sommarvikariat. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem, sommarvikariat.

Föreståndare HVB hem
Vi söker dig som har socionomutbildning, gärna med inriktning mot social omsorg eller likv ärdig utbildning inom beteende vetenskap och föreståndarkompetens som godkänns av socialstyrelsen. Du ska ha erfarenhet av missbruksvård, behandlingsarbete inom HVB eller liknande. Du ska ha erfarenhet av liknande arbete som ledare, ha kunskap om lagar och avtal inom området. I ditt uppdrag som föreståndare ansvarar du för arbetsledningsansvar, arbetsmiljöansvar, verksamhetsplanering, schemaläggning, personalansvar, kompetensutveckling, lönesättning, avtal, ansvarar för att ungdomarna får den behandling och omsorg som utlovas liksom att följa gällande lagstiftning. Du ansvarar även för kontakter gentemot socialtjänst, andra externa aktörer och anhöriga. Medverka till verksamhetsutveckling tillsammans med ägaren. Målgruppen kommer att vara ungdomar (pojkar) mellan 14-18 år med begynnande missbruk och kriminalitet. Personalgruppen kommer att bestå av cirka 8 heltidsanställda och ett antal timanställda. Målet är att varje ungdom som är placerad hos oss ska få chansen att lyckas nå sina mål, utifrån sina individuella förutsättningar, så därför värdesätter dina personliga egenskaper såsom ansvarstagande, bemötande, initiativ- och samarbetsförmåga. Vi värdesätter också att du kan skapa ett bra samarbetsklimat, har viljan att inspirera och utveckla samt känner ett stort engagemang för både ungdomarna och medarbetarna.
Företag: HVB hem
Ort: Kalix
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem

Föreståndare HVB Hem
Verksamhetsbeskrivning Villa Vi är ett nystartat HVB-hem med inriktning på ensamkommande ungdomar i åldrarna 15-21 år. Villa Vi kommer att erbjuda möjlighet till placering av totalt 16 ungdomar i åldern 15-21 år. Vi har två inriktningar i vårt HVB hem; 8 platser för ensamkommande barn/ungdomar samt 8 platser för ensamkommande barn/ungdomar i behov av extra stöd och behandling, där verksamheten vänder sig särskilt till de ungdomar med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk problematik. Verksamheten bedrivs i en hemlik miljö, centralt beläget i Mora. Vi har nära till skola, fritidsaktiviteter och lokalsamhällets resurser. Arbetsuppgifter: Ensamkommande barn och ungdomar befinner sig i en extra utsatt situation, på flykt från sina hemländer och separerade från sina anhöriga. Barnen behöver ett tryggt och välkomnande mottagande till Sverige med tidiga stöd- och omvårdnadsinsatser. En del barn är också i behov av extra stöd- vård och omsorgsinsatser utifrån konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk problematik.. Vi arbetar utifrån ett nätverkstänkande och har ett bra samarbete med andra aktörer i samhället. Väl fungerande kontakter med skolor, kommun- och landsting m fl samt näringslivet är mycket viktigt för våra boende och för utvecklingen av verksamheten. Som föreståndare är du lyhörd och konsekvent. Du är varm och empatisk och brinner för att arbeta med människor i en utsatt situation. För att trivas i tjänsten är det viktigt att du är en trygg ledare som kan ta självständiga beslut. Du ska även ha gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, kunna samarbeta med myndigheter, godemän samt vara lyhörd för signaler i arbetsgruppen. I din roll som föreståndare är du direkt underställd verksamhetschefen och kommer att ingå i ledningsgruppen tillsammans med samordnaren. För att trivas med arbetet på Villa Vi bör du dela vår grundsyn och skapa en miljö där ungdomarna kan känna framtidstro, tillhörighet och mening. Kunskaper om de teorier som ligger till grund för arbetet är avgörande, då du som föreståndare är ansvarig för att upprätthålla den struktur som behandlingen bygger på. Detta innebär bland annat att förmå personalen att arbeta enhetligt och vara ett stöd i att agera rätt i olika situationer. Du är tydlig och konsekvent och står stadigt även när oväntade situationer uppstår. För att skapa en välfungerande arbetsgrupp krävs att du har en personlig mognad som tillåter dig att dela med dig av dina tankar och känslor samt erkänna misstag. Du trivs med de olika arbetsuppgifter som förekommer vid ett HVB och sätter alltid ungdomarna och verksamhetens bästa främst. Du har personalansvar/rekryteringsansvar, ansvar för verksamhetens dagliga drift samt budgetering. Arbetet innebär mycket kontakt och återkoppling till myndigheter och kommuner. Du har också det yttersta ansvaret för dokumentering enligt gällande riktlinjer inom verksamheten samt för det löpande kvalitetsarbetet och uppföljning av verksamheten. Utbildning/Erfarenhet Vi söker dig som har en högskoleutbildning och har minst 180 (120 högskolepoäng i gamla systemet) högskolepoäng. Din inriktning är beteendevetenskaplig, såsom socionom, pedagog, arbetsterapeut eller annan beteendevetenskaplig utbildning. Du har även tidigare erfarenhet av verksamhetsområdet samt dokumenterad kunskap inom relevant lagstiftning och ledarskap. Du har god kännedom om ungdomars utveckling och behov samt goda kunskaper om asylprocessen. Kunskap om och erfarenhet av traumabearbetning, KBT, ART samt den specifika situation som gäller ensamkommande ungdomar är meriterande. Vi förutsätter att du som söker har en kulturell ödmjukhet och förståelse för komplexiteten i mötet mellan olika kulturer. Din utbildningsbakgrund måste stämma överens med IVO:s (Inspektionen för Vård och Omsorg) bedömning av dig som tillståndsbärare som föreståndare för HVB-verksamhet. Som person är du lyhörd och konsekvent. Du är varm och empatisk och brinner för att arbeta med människor i en utsatt situation. För att trivas i tjänsten är det viktigt att du är en trygg ledare som kan ta självständiga beslut. Du ska även ha gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du är en god lyssnare och kan skapa förutsättningar för engagemang och bra prestationer i arbetsgruppen. Vi söker dig som har en utpräglad förmåga att hantera relationer på ett professionellt, lösningsfokuserat och positiv sätt.
Företag: Solutionfocus i Mora AB
Ort: Mora
Publicerad : 11-20
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB Hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB Hem

Föreståndare HVB hem Karlstad
Radix HVB söker föreståndare till två HVB hem utanför Karlstad för ensamkommande flyktingbarn. Som föreståndare har du ansvar för personal, budget och den vardagliga omsorgen i verksamheten. Du kommer att ha regelbunden kontakt med bland annat skola, socialtjänst och gode män för att samverka kring barnets bästa. Du kommer vidare säkerställa att verksamheten uppnår de kriterier som finns uppsatta av inspektionen för vård och omsorg samt att verksamheten utvecklas i god riktning. Kvalifikationer Du har socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har flerårig ledarerfarenhet av att arbeta med målgruppen samt har goda referenser. Personliga egenskaper Som person är du kreativ och lösningsfokuserad samt att du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med såväl ungdomar som med andra aktörer som skola och socialtjänst. Du har god kännedom om asylprocessen och du har gedigen erfarenhet av att bemöta människor som befinner sig i kris. Vidare har du körkort och tillgång till bil. Arbetstid Heltid, vardagar men kvälls- och helgarbete kan förekomma. Ansökan skickas senast den 31 oktober till simet.sager@radixab.se.
Företag: Radix Kompetens AB
Ort: Karlstad
Publicerad : 10-20
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem Karlstad jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem Karlstad

Föreståndare HVB hem Uddevalla
Radix HVB söker föreståndare till två HVB hem utanför Uddevalla för ensamkommande flyktingbarn. Som föreståndare har du ansvar för personal, budget och den vardagliga omsorgen i verksamheten. Du kommer att ha regelbunden kontakt med bland annat skola, socialtjänst och gode män för att samverka kring barnets bästa. Du kommer vidare säkerställa att verksamheten uppnår de kriterier som finns uppsatta av inspektionen för vård och omsorg samt att verksamheten utvecklas i god riktning. Kvalifikationer Du har socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har flerårig ledarerfarenhet av att arbeta med målgruppen samt har goda referenser. Personliga egenskaper Som person är du kreativ och lösningsfokuserad samt att du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med såväl ungdomar som med andra aktörer som skola och socialtjänst. Du har god kännedom om asylprocessen och du har gedigen erfarenhet av att bemöta människor som befinner sig i kris. Vidare har du körkort och tillgång till bil. Arbetstid Heltid, vardagar men kvälls- och helgarbete kan förekomma. Ansökan skickas senast den 31 oktober till simet.sager@radixab.se.
Företag: Radix Kompetens AB
Ort: Uddevalla
Publicerad : 10-20
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem Uddevalla jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem Uddevalla

Föreståndare HVB hem
Proprium Vård AB är ett företag med målet att förena kvalitet med samhällsnytta. Vi driver hem för vård, boende enligt socialtjänstlagen, har behandlingsinriktade insatser enligt SOL, LVU samt att vi erbjuder konsultverksamhet och öppna insatser för människor med funktionsnedsättningar enligt LSS och socialförsäkringsbalken. Som föreståndare på Proprium Vård AB har du tillsammans med övrig personal ansvar för att tillgodose ungdomars behov av god omvårdnad, omsorg, trygghet samt motivation till förändring. ARBETSUPPGIFTER Arbetet som föreståndare innebär att leda och organisera verksamheten. Du har verksamhets och personalansvar. Som föreståndare kommer du att vara behjälplig vid personalrekrytering. I arbetsuppgifter ingår förberedelse och medverkan vid anställning av personal med rätt kompetenser, ta fram tydliga arbetsrutiner, utforma arbetsschema m.m. Din kompetens kommer att användas även i det dagliga arbetet med boende och personal. Du har god kännedom om de lagar och regler som styr HVB verksamhet. Målet med verksamheten är att erbjuda en trygg och välfungerande miljö som uppfyller kraven på säkerhet och med bemötande som präglas av respekt och värme. Du ser till att ungdomarna får hjälp med sina hälsoproblem, du skapar förutsättningar för ungdomarnas inlärning och en god integrering i det svenska samhället. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en socionomexamen, eller likvärdig utbildning, och som uppfyller de krav som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer på föreståndare för HVB verksamhet. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn eller liknande verksamhet, vitsordad personlig lämplighet och är väl insatt i de lagrum som styr verksamheten. Tjänsten kan bara tillsättas av föreståndare som godkänns som föreståndare av IVO. Arbetet kräver B-körkort. PERSONLIGA EGENSKAPER Som person är du trygg, strukturerad, ansvarstagande och drivande. Du har förmågan att entusiasmera och kan skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, professionalitet, tydlighet och engagemang är viktiga. Du har god kännedom om målgruppen och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Företag: Proprium Vård AB
Ort: Malmö
Publicerad : 11-05
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem

Föreståndare HVB hem
Verksamhetsbeskrivning Två stycken HVB verksamheter under uppstart, norr om Göteborg samt i Borås, söker föreståndare. Arbetsuppgifter Som föreståndare lägger du upp ditt arbete utifrån övergripande mål och egna målsättningar med verksamheten. Du ansvarar för din egen budget, leder det dagliga och långsiktiga arbetet tillsammans med behandlingspersonal och annan stödpersonal på enheten. Utbildning/Erfarenhet IVO´s krav för föreståndare av HVB verksamhet: 180 högskolepoäng inom adekvat område Utbildning i lagstiftning som styr verksamheten, företrädesvis socialrätt 15 högskolepoäng Tre års yrkesverksamhet inom samma eller närliggande område. Vitsordad personlig lämplighet, dvs två referenter som intygar din lämplighet. Personliga egenskaper/ Kompetens Du är intresserad av att leda och utveckla en verksamhet med målet att erbjuda behandling med hög kvalité för nyanlända ungdomar och unga vuxna. Då vår HVB verksamhet är inriktad mot sport och aktivitet är det meriterande om du har idrottsbakgrund och/eller intresse för sport och träning.
Företag: Avist AB
Ort: Göteborg
Publicerad : 11-09
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem

FÖRESTÅNDARE HVB hem för ensamkommande flyktingbarn
Verksamhetsbeskrivning: Bollnäs Ungdomshem är ett litet HVB hem för ensamkommande flyktingbarn. Vi söker efter en glad och positiv person som vill arbeta med att hjälpa och stödja ensamkommande flyktingbarn i en hemtrevlig miljö. Arbetsuppgifter: Vi letar med ljus och lykta efter rätt person som vill jobba hos ett litet HVB hem för ensamkommande flyktingbarn. Arbetsuppgifterna omfattar att leda och överse den löpande verksamheten, kontakter med kommun, god man och relevanta myndigheter liksom sjukvården. Arbetstiderna är flexibla och det viktigaste för oss alla är att ungdomarna mår bra och känner sig trygga. Vi är ett glatt gäng som brinner för vårt arbete och vi kan erbjuda en mer personlig kontakt med jättetrevliga ungdomar än ett större boende eller inom kommun eller landsting. Hos oss får du tid att engagera dig med varje individ. Utbildning/Erfarenhet: Fullgjord socionom eller beteendevetenskaplig utbildning. Minst ett års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom ramen för HVB boende, gruppboende för ungdomar eller likvärdig erfarenhet som socialsekreterare eller annan likvärdig anställning inom kommun, landsting eller privat med att arbeta med ungdomar. Bra kännedom och erfarenhet om LSS och SoL är ett måste. Meriterande är om du tidigare arbetat med eller har erfarenhet av ensamkommande flyktingbarn.
Företag: Bollnäs Ungdomshem AB
Ort: Bollnäs
Publicerad : 11-26
Sök fler jobb liknande: lediga FÖRESTÅNDARE HVB hem för ensamkommande flyktingbarn jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: FÖRESTÅNDARE HVB hem för ensamkommande flyktingbarn

Föreståndare HVb hem
Vi söker dig, socionom, beteendevetare el likvärdigt till en föreståndartjänst hos oss på Villekulla HVB,ett mindre familjärt boende för ensamkommande ungdomar i Svenljunga. Du bör vara rättfram och driven, bra på att arbeta självständigt med att dra upp riktlinjer för boende och personal. Vi erbjuder en bra lön och förmåner till rätt person.Tillträde omgående.
Företag: Villekulla Hvb
Ort: Svenljunga
Publicerad : 01-24
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVb hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVb hem

Föreståndare HVB hem ensamkommande barn
Vill du bli en del i ett energirikt ungt växande företag? Caremax Hem AB som företag och våra boenden kännetecknas alltid av hög standard och kvalitet. Vi strävar efter att vara föredömen när det gäller omsorg och boenden. Caremax har ett sunt företagsklimat där vi värnar om våra medarbetare för att uppnå långsiktiga samarbeten. Nu söker vi föreståndare till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Flens kommun. Vi erbjuder en utvecklande och inspirerande nyckelroll med många förmåner där du tillsammans med våra andra medarbetare får en unik möjlighet att påverka utformningen och utvecklingen av verksamheten. Vi söker dig som är utbildad socionom eller beteendevetare. Meriterande med erfarenhet av HVB-verksamhet men ej krav. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat med ensamkommande flyktingbarn eller andra asylsökande. Du har en god organisatorisk förmåga samt är driven, prestigelös, nyfiken och finner glädje i att ha ett varierande arbete. Till dina personliga egenskaper hör att du är trygg i dig själv, är en bra ledare, har lätt för att kommunicera, är lyhörd, flexibel och gillar förändringar och att sammarbeta med personal. Varmt välkommen att maila din ansökan till: info@caremax.se Ange i din ansökan referensen: Föreståndare HVB-hem Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 27/6-16. Vill du veta mer om företaget så besök gärna vår hemsida www.caremax.se
Företag: Caremax Hem AB
Ort: Flen
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem ensamkommande barn jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem ensamkommande barn

Föreståndare HVB hem
Husinge behandlingshem har under en längre period varit i ett utvecklingsarbete och är nu i ett skede att välkomna en ny föreståndare. Genom vårt arbete har vi tagit fram vår behandlingsmodell, struktur och rutiner som vi kommer att fortsätta utveckla. Vi önskar dej som är intresserad av att kliva in denna modell och har en socionomexamen, erfarenhet inom behandlingshem/stödboende och ledarskap. Du kommer att ha ett platsansvar över verksamheten med centralt fokus på organisation, personal, schema, lagrum, placeringar, platsrutiner och uppföljning av uppdrag. Våra klienter kommer via socialtjänsten och kriminalvården över hela landet. Kunskap inom fackliga frågor, kommunikation och intresse av personalfrågor är önskvärt. Du måste ha ett intresse för klienter. En förutsättning är att du är bosatt i närområdet då du även ansvarar för jour.. Vi är ett behandlingshem för män och kvinnor, ålder 18 - 50 med problematik missbruk/ kriminalitet. Flertalet av våra klienter har även neuropsykiatriska diagnoser samt andra psykiatriska svårigheter, varpå kunskap inom missbruk och psykiatri är önskvärt. Vi sätter klienten i fokus och att individanpassa våra behandlingar, och ser gärna sökande som har ett genuint intresse att hjälpa och förstå människor. Vår huvudsakliga behandlingsmetod tar avstamp i acceptans och comittment terapi, vilket innebär att det är centralt för såväl klienter och personal att jobba med förhållningssättet till sitt inre och den yttre verkligheten. På plats erbjuds såväl meditation, terapi, träning och gruppterapi.
Företag: Husinge behandlingshem
Ort: Norrtälje
Publicerad : 12-07
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem

Föreståndare HVB hem för vuxna personer med psykisk ohälsa
En stor del av föreståndarens arbetsuppgifter består i att ansvara för den dagliga driften av verksamheten, dvs vården och omsorgen om de som bor på Solsunda. Det innebär bl a handledning av sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal, något som kräver goda kunskaper i både psykiatrisk omvårdnad och de lagar som styr verksamheten. Du kommer att arbeta nära sjuksköterskorna, stötta dem i deras omvårdnadsansvar och i deras roll som teamansvarig. Tillsammans följer ni upp arbetsmetoder och ser till att Solsunda fullföljer sina åtaganden, både enligt uppdrag från socialtjänsten men också hälso- och sjukvårdslagen. Du kommer även att arbeta nära verksamhetschefen och dela ledningsansvaret för Solsunda med henne. Du kommer att ansvara för bl a in och utskrivningar av boende, kontakt med socialnämnder, att det finns ordningsregler för trygghet och säkerhet. Föreståndaren leder den operativa verksamheten. Tillsammans med verksamhetschefen har du personalansvar där bl a arbetsmiljöfrågor ingår. Arbetet med kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för att säkerställa en god psykiatrisk omvårdnad av högsta kvalitet. Här är vårt godkända och beprövade kvalitetssystem en bra bas för metodiskt utvecklingsarbete. Du har en högskoleutbildning inom vård och omsorg, gärna en sjuksköterskeexamen. Dokumenterade kunskaper och erfarenhet inom psykiatrisk omvårdnad krävs. Meriterande med specialistutbildning inom psykiatri. Du ska godkännas som föreståndare för vår verksamhet av IVO för att kunna inneha denna tjänst. Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med vår målgrupp, vuxna personer med psykisk ohälsa. Inspiration och entusiasm kännetecknar ditt ledarskap liksom din förmåga att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang. Din förmåga att samla medarbetare kring gemensamma värderingar, mål och vision, skapar förutsättningar för kontinuitet och samstämmighet i utvecklingsarbetet. En god arbetsmiljö är allas vårt ansvar och som föreståndare är du en viktig förebild. Du delar våra värderingar att varma och förtroendefulla relationer i samspel med en kreativ miljö, är nyckeln till trygghet och värdighet. Vår vision är "Bästa HVB-hem 2018" ! Hänger du med på vår resa dit? Solsunda är ett privat hem för vård och boende i Nacka för vuxna personer med psykisk ohälsa såsom psykosproblematik, depression, ångest, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska diagnoser. Vi har 48 vårdplatser idag. I 49 år har vi tillhandahållit professionell omvårdnad och stöd i vardagslivet i en vacker och lugn miljö. Solsunda arbetar på uppdrag av kommun och landsting med målsättningen att tillsammans skapa en trygg och värdig tillvaro för våra boende. Vi arbetar evidensbaserat med ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt, ESL-pedagogik, MI samt strukturerade bedömningar. Vi har kontinuerlig handledning och förmåner i form av företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Humanismen sitter i väggarna på Solsunda och guidar oss i alla möten. Inspiration och entusiasm känneteckar ditt ledarskap. Vill du arbeta i en vacker och naturnära miljö endast 20 min från Slussen med buss, tillsammans med trevlig och kunnig personal, tveka inte att skicka in din ansökan.
Företag: SOLSUNDA HVB-hem/Hagsunda AB
Ort: Nacka
Publicerad : 02-07
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem för vuxna personer med psykisk ohälsa jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem för vuxna personer med psykisk ohälsa

Föreståndare HVB hem
Gryningsljus är ett hem för vård och boende med inriktning mot ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 14–18 år. Vi har nio platser för heldygnsvård och har en bemanning där vi erbjuder två tillgängliga vuxna under dygnets alla timmar. Vi har ett nära samarbete med skola och socialtjänst och arbetar miljöterapeutiskt. Då många andra boenden inom samma verksamhetsområde stänger ned så väljer vi att fortsätta vår verksamhet med planer på att utöka. Vi söker nu en föreståndare som kommer att ha helhetsansvar för verksamheten med såväl budget, personalansvar samt ett övergripande ansvar för den dagliga driften. Du ingår i ledningsgruppen och är direkt underställd bolagets VD. Vi erbjuder en generös löneutveckling och attraktiva förmåner samt möjligheter till kontinuerlig fortbildning. Kravprofil: En akademisk examen inom verksamhetens område om 180 hp eller 120 hp enligt det äldre systemet är ett krav. Detta kan vara utbildning i socialrätt, socialpedagogik, psykologi eller liknande. Erfarenhet från liknande verksamhet och ledarskapserfarenhet är ett krav. Som person så har du en personlig mognad, pedagogiskt förhållningssätt, prestigelös framtoning och du trivs med att vara i en ledande ställning. En akademisk examen inom verksamhetens område om 180 hp eller 120 hp enligt det äldre systemet är ett krav. Detta kan vara utbildning i socialrätt, socialpedagogik, psykologi eller liknande. Erfarenhet från liknande verksamhet och ledarskapserfarenhet är ett krav. Som person så har du en personlig mognad, pedagogiskt förhållningssätt, prestigelös framtoning och du trivs med att vara i en ledande ställning. Gryningsljus är ett hem för vård och boende med inriktning mot ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 14–18 år. Vi har nio platser för heldygnsvård och har en bemanning där vi erbjuder två tillgängliga vuxna under dygnets alla timmar. Vi har ett nära samarbete med skola och socialtjänst och arbetar miljöterapeutiskt.
Företag: Gryningsljus AB
Ort: Falköping
Publicerad : 11-22
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem

Föreståndare HVB hem
Som föreståndare på VISION Halvvägshuset är din roll att leda och fördela arbetet i personalgruppen. Följa lagar och förordningar. Ha en bra kontakt med elevernas socialtjänst och jobba med IVO frågor. Ansvara för personalen och eleverna på boendet. Du ska vara en stresstålig, strukturerad ledare som inte är konflikträdd. Du ska vara lyhörd inför din personalgrupp och kunna leda samtidigt som du är en i teamet. Du ska brinna för att hjälpa ungdomarna till en ljus framtid. VISION HVB AB är ett HVB hem för ungdomar mellan 16-21 år. Vi är specialiserade inom utredning och behandling av multipla neuropsykiatriska funktionshinder, ofta i kombination med missbruk, självskadebeteende, psykiska problem och social problematik. VISION Halvvägshuset är steget efter primärenheterna där eleverna får mer frihet och samtidigt mer ansvar, men med personal som stöttar och hjälper dygnet runt. Hela verksamheten genomsyras av regler och rutiner. Som föreståndare på Halvvägshuset sitter du och jobbar i huset där eleverna bor.
Företag: GPS Kognition utredningshem AB
Ort: Östersund
Publicerad : 11-12
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem

Föreståndare HVB hem
Som föreståndare på VISION i Kyrktåsjö samt Dalasjö HVB är din roll att leda och fördela arbetet i personalgruppen. Följa lagar och förordningar. Ha en bra kontakt med elevernas socialtjänst och jobba med IVO frågor. Ansvara för personalen och eleverna på boendet. Du ska vara en stresstålig, strukturerad ledare som inte är konflikträdd. Du ska vara lyhörd inför din personalgrupp och kunna leda samtidigt som du är en i teamet. Du ska brinna för att hjälpa ungdomarna till en ljus framtid. VISION HVB AB är ett HVB hem för ungdomar mellan 16-21 år. Vi är specialiserade inom utredning och behandling av multipla neuropsykiatriska funktionshinder, ofta i kombination med missbruk, självskadebeteende, psykiska problem och social problematik. VISION Killenheten och Tjejenheten ligger i Kyrktåsjö utanför Hoting, detta är primärenheter med 4 platser på varje enhet. VISION Dalasjö ligger i Dalasjö strax utanför Vilhelmina, detta är också en primärenhet med plats för 6 elever. Personal finns på enheterna dygnet runt.
Företag: GPS Kognition utredningshem AB
Ort: Strömsund
Publicerad : 11-12
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem

Föreståndare HVB hem
Som föreståndare på VISION i Kyrktåsjö samt Dalasjö HVB är din roll att leda och fördela arbetet i personalgruppen. Följa lagar och förordningar. Ha en bra kontakt med elevernas socialtjänst och jobba med IVO frågor. Ansvara för personalen och eleverna på boendet. Du ska vara en stresstålig, strukturerad ledare som inte är konflikträdd. Du ska vara lyhörd inför din personalgrupp och kunna leda samtidigt som du är en i teamet. Du ska brinna för att hjälpa ungdomarna till en ljus framtid. VISION HVB AB är ett HVB hem för ungdomar mellan 16-21 år. Vi är specialiserade inom utredning och behandling av multipla neuropsykiatriska funktionshinder, ofta i kombination med missbruk, självskadebeteende, psykiska problem och social problematik. VISION Killenheten och Tjejenheten ligger i Kyrktåsjö utanför Hoting, detta är primärenheter med 4 platser på varje enhet. VISION Dalasjö ligger i Dalasjö strax utanför Vilhelmina, detta är också en primärenhet med plats för 6 elever. Personal finns på enheterna dygnet runt.
Företag: GPS Kognition utredningshem AB
Ort: Vilhelmina
Publicerad : 11-13
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem

Föreståndare HVB hem
Som föreståndare på VISION Halvvägshuset i Östersund är din roll att leda och fördela arbetet i personalgruppen. Följa lagar och förordningar. Ha en bra kontakt med elevernas socialtjänst och jobba med IVO frågor. Ansvara för personalen och eleverna på boendet. Du ska vara en stresstålig, strukturerad ledare som inte är konflikträdd. Du ska vara lyhörd inför din personalgrupp och kunna leda samtidigt som du är en i teamet. Du ska brinna för att hjälpa ungdomarna till en ljus framtid. VISION HVB AB är ett HVB hem för ungdomar mellan 16-21 år. Vi är specialiserade inom utredning och behandling av multipla neuropsykiatriska funktionshinder, ofta i kombination med missbruk, självskadebeteende, psykiska problem och social problematik. VISION Halvvägshuset är steget efter primärenheterna där eleverna får mer frihet och samtidigt mer ansvar, men med personal som stöttar och hjälper dygnet runt. Hela verksamheten genomsyras av regler och rutiner. Som föreståndare på Halvvägshuset sitter du och jobbar i huset där eleverna bor.
Företag: GPS Kognition utredningshem AB
Ort: Östersund
Publicerad : 01-02
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem

Föreståndare HVB hem
Föreståndartjänst på HVB hem för vuxna män 21-40 år. Med missbruk och beroendeproblematik. Dina arbetsuppgifter som föreståndare innebär att du ska leda och fördela arbetet inom gruppen. Ansvara för personalfrågor, kontakt med socialtjänst/myndigheter. Strukturera upp behandlingsarbetet och vara delaktig i daglig vård. Ansvara för att journaler och rapporter skrivs regelbundet. Administrativt arbete så som ramavtal, upphandlingar och kvalitetsarbete ingår i tjänsten. Hålla god kontakt med socialtjänst runt om i landet, åka ut på besök, samt delta vid olika mässor. Jour ingår. Du ska vara en strukturerad, ordningsam, flexibel arbetsvillig person med ett stort engagemang för att hjälpa dina klienter till en ljus och drogfri framtid. Du ska vara en god arbetsledare för din personalgrupp men inte vara rädd för att själv hugga i om det behövs, eller sätta tydliga gränser. Du får inte vara konflikträdd. Fördel är om du jobbat med missbruk och psykisk ohälsa tidigare. Hugin och Munin HVB AB är ett behandlingshem, uppdelat på två separata enheter. Munin är för kvinnor 18-30 år och Hugin är för män 21-40 år. Vi jobbar efter 12-stegsprogrammet, i kombination med Hugin och Munins egna behandlingsprogram. Vi använder oss av bland annat MRT och FIT. Personal finns dygnet runt och lever med klienterna under hela behandlingen.
Företag: GPS Kognition utredningshem AB
Ort: Kramfors
Publicerad : 01-10
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare HVB hem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare HVB hem


Sök lediga jobb Föreståndare HVB hem

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se