Göteborgs stad, SDF Centrum jobb - lediga jobb

Göteborgs stad, SDF Centrum jobb Göteborgs stad, SDF Centrum jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Göteborgs stad, SDF Centrum. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Göteborgs stad, SDF Centrum. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Förskolechef- Göteborg

 2. Fritidspedagog till Mossebergsskolan- Göteborg

 3. Administratör hemtjänst- Göteborg

 4. Ekonom- Göteborg

 5. Socialsekreterare till Origo- Göteborg

 6. Förskollärare till Levgrensgatans förskola- Göteborg

 7. Områdeschef Individ- och familjeomsorg- Göteborg

 8. Förskollärare till S.Viktoriagatans förskola- Göteborg

 9. Förskollärare till förskolan Dr Heymans gata- Göteborg

 10. Förskollärare till Dr Allards förskola- Göteborg

 11. Fritidspedagog i Estetiska spåret på Johannebergsskolan- Göteborg

 12. Socialsekreterare- Göteborg

 13. Förskollärare i förskoleklass Johannebergsskolan- Göteborg

 14. Förskollärare till Mölndalsvägens förskola- Göteborg

 15. Förskollärare Vasa Kyrkogatas förskola- Göteborg

 16. Lärare i grundskolans tidigare år i Johannebergsskolans Estetiska spår- Göteborg

 17. Lärare i grundskolans tidigare i Estetiska spåret på Johannebergsskolan- Göteborg

 18. Stödpedagog- Göteborg

 19. Förskollärare till Dr Håléns Gata- Göteborg

 20. Stödpedagog- Göteborg

 21. Lärare i grundskolans tidigare år Landalaskolan- Göteborg

 22. Sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsenheten i centrum vikariat- Göteborg

 23. Lärare i grundskolans tidigare år på Mossebergsskolan- Göteborg

 24. Fritidspedagog till Mossebergsskolan- Göteborg

 25. Sjuksköterska Natt- Göteborg

 26. Förskollärare Framnäsgatans förskola- Göteborg

 27. Barnskötare, Södra Viktoriagatans förskola- Göteborg

 28. Lärare för yngre elever på Johannebergsskolan- Göteborg

 29. Förskollärare Skånegatans förskola- Göteborg

 30. Fritidspedagog till Gustaviskolan- Göteborg

 31. Socialsekreterare till Försörjningsstödsenheten- Göteborg

 32. Biståndsbedömare/Biståndshandläggare- Göteborg

 33. Lärare med Montessoriutbildning till Johannebergsskolan- Göteborg

 34. Förskollärare till förskolan Baldersplatsen- Göteborg

 35. Förskollärare till Engelbrektgatans Förskola- Göteborg

 36. Sjuksköterska natt- Göteborg

 37. Ekonom- Göteborg

 38. Kock/kokerska Hallandsgatans förskola- Göteborg

 39. Förskollärare till förskolan Dr Heymans gata- Göteborg

 40. Socialsekreterare till Funktionshinderenheten- Göteborg


Mer beskrivning

Förskolechef
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 55 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en föreskolechef för tre förskolor på Södra Guldheden. I Centrum är vi tydligt inspirerade av Reggio Emilia och vår övertygelse är att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Som förskolechef i Centrum skall Du tillsammans med övriga förskolechefer i området aktivt leda utvecklingen i förskola/skola. Genom ett tydligt ledarskap och en väl genomtänkt pedagogisk grundsyn skall du utveckla verksamheten enligt gällande kommunala och statliga styrdokument. Du ska utveckla en verksamhet där alla blir sedda och respekterade och som stärker barn och elevers självkänsla och tillit till sig själva och andra. I uppdraget ingår personal, ekonomi och arbetsmiljöansvar KVALIFIKATIONER Pedagogisk högskoleexamen * En ledarutbildning så som rektorsutbildningen är meriterande * Erfarenhet från arbete i förskola och/eller grundskola * Ledarerfarenhet med personal- och budget ansvar * Vi ser gärna att du har kunskaper om Reggio Emilia. Personliga egenskaper av vikt för arbetsuppgifterna: * Förmåga till samarbete och skicklighet att utveckla en gemensam grundsyn med kollegor i området. * En helhetssyn på barns och ungdomars utveckling och lärande i ett 1-16 års perspektiv. * Intresse för och kompetens att driva utvecklings- och förändringsarbete Vid bedömning av personlig lämplighet använder vi oss bland annat av kompetenskriterierna för ledare i Göteborgs Stad. Dessa är: lyhördhet, påverka andra, social säkerhet, förändringsorientering, mål- och resultatorientering, analytisk förmåga och helhetssyn.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Förskolechef jobb, Förskolechef Göteborg, Förskolechef Göteborgs stad, SDF Centrum
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskolechef

Fritidspedagog till Mossebergsskolan
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Du ska tillsammans med övrig personal på våra fritidshem vara aktiv i arbetet med att utveckla verksamheten. I arbetet ingår det en hel del egenansvar där helhetssyn, struktur, glädje, spontanitet är viktiga faktorer för att ge våra barn en spännande, innehållsrik och utvecklande fritid. Du arbetar nära i lag med en lärare och ska tillsammans med denna ge barnen den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. KVALIFIKATIONER Fritidspedagogexamen. Vi ser gärna att du är aktiv, positiv och ansvarstagande och tycker det är spännande och härligt att arbeta med barn mellan 6 och 8 år. Du skall se arbetslaget som en tillgång som tillsammans driver verksamheten framåt. Vi vill att du ska se fritidshemmet som en viktig del i elevernas utbildning. Egenskaper och förmågor som skapar lugn och trygghet i barngruppen, sprider värme och glädje ser vi som betydelsefulla kriterier i vårt val av medarbetare. Du bör har erfarenhet av arbete på förskola, skola eller fritidshem. Du får gärna vara frilufts- och sportintresserad då arbetet innehåller mycket uteaktiviteter. Vi arbetar med tre fokusområden, värdegrund, undervisning och elevers delaktighet och inflytande.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog till Mossebergsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog till Mossebergsskolan

Administratör hemtjänst
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Som administratör med placering hemtjänst, ansvarar du för den dagliga arbetsfördelningen. Du kommer att ha kontakt med medarbetare, brukare och deras anhöriga. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med enhetschef. Arbetsinnehållet är varierande och därför krävs det att du är flexibel och tycker om förändringar. Arbetet kräver att du kan fatta självständiga beslut lika väl som du kan samarbeta med andra. Det krävs att du är stresstålig, har ett bra bemötande och en positiv inställning. Du skall kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. I tjänsten ingår även att till viss del kunna utföra omsorgsinsatser i brukaren hem. KVALIFIKATIONER Erfarenhet och kunskap i systemen Treserva, Laps Care samt Time Care. Arbetet kräver erfarenhet inom verksamhetsområdet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Administratör hemtjänst jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administratör hemtjänst

Ekonom
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en verksamhetsekonom till Göteborgs Stad, stadsdelsförvaltningen Centrums ekonomiavdelning. Arbetsplatsen är belägen mitt i centrala Göteborg på Engelbrektsgatan 71. Stadsdelsförvaltningen är en gemensam förvaltningsorganisation för hela stadsdelen, vilket bland annat innebär att redovisningsansvarig och ekonomer arbetar i en avdelning under ekonomichefens ledning. Vi jobbar idag i en miljö med modern teknik och en hög servicenivå. Avdelningen består av nio ekonomer och är en av förvaltningens stödfunktioner. Ekonomiavdelningens verksamhetsidé är att vara stadsdelens stödjande funktion inom kompetensområdet ekonomi. I ditt uppdrag ingår att ge råd och stöd, utföra service och administration samt uppföljning och kontroll inom ekonomiområdet. Detta innebär bland annat att kunna ge råd, vara ett bollplank, analysera och utreda samt ta fram beslutsunderlag. Vår vision är att aktivt coacha stadsdelens chefer och därmed skapa ökade förutsättningar för högre måluppfyllelse. Det är viktigt att ha förståelse för kundens verksamhet. Vi söker dig som har intresse och engagemang för de kommunala kärnverksamheterna. Vi erbjuder dig en trevlig och kreativ arbetsplats där du får goda utvecklingsmöjligheter. I rollen som ekonom finns ett samordningsansvar för budget, prognos och bokslut. I uppdraget ingår också visst redovisningsarbete, kalkyler, analys, stöd i enklare inköpsfrågor samt utbildning i våra ekonomisystem. Du ingår i nätverk med verksamhetsekonomer från de andra stadsdelarna inom ditt område. En mycket viktig ingång i uppdraget är att medverka till hög kvalitet i beslutsunderlag. KVALIFIKATIONER Ekonomisk Högskoleexamen och goda kunskaper i excel är ett krav. Som person är du kommunikativ och pedagogisk, har en förmåga att skapa goda relationer. Hos oss får du utrymme att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi utgår ifrån att du har god analytisk samt stilistisk förmåga. I uppdraget krävs erfarenhet av att samarbeta och stödja chefer, att vara tillgänglig och bemöta på ett professionellt och konsultativt förhållningssätt. Erfarenhet av arbete i en politisk organisation är meriterande.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonom jobb, Ekonom Göteborg, Ekonom Göteborgs stad, SDF Centrum
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonom

Socialsekreterare till Origo
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 55 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. Origo är en verksamhet som vänder sig till ungdomar/unga vuxna som bor i stadsdelen Centrum och som efter biståndsbedömning beviljats bistånd i form av daglig sysselsättning på Origo. Syftet med verksamheten är att stötta och hjälpa ungdomarna ut i samhällets ordinarie utbildnings- eller arbetsmarknadssystem. Origo ingår i enheten Sysselsättning och öppna insatser inom Individ- och Familjeomsorg. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna på Origo innebär att under dagen tillsammans med de unga följa deras individuella scheman samt att delta i de gruppaktiviteter som finns inplanerade. Vissa fasta moment ingår i det miljöterapeutiska arbetet som planering av inköp, matlagning, fysisk aktivitet mm. Varje ungdom har individuella samtal med sin handledare för att bearbeta de hinder de stöter på i arbetet med sig själva och sin situation. I vårt arbete är det viktigt att vid behov ha kontakt med övriga professionella samt anhöriga. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidareutbildning inom samtalsstöd, såsom KBT steg 1 eller MI är en merit. Du har med dig erfarenhet, kunskap och intresse av att arbeta med vår målgrupp. Du är flexibel, kreativ, har förmåga att ta egna initiativ och ser möjligheter. Du har lätt för att samarbeta och samverka med andra, men även förmåga att arbeta självständigt. Du ska ha goda kunskaper att uttrycka dig i skrift då social dokumentation är en viktig del av arbetet. Arbetet innebär också en del fysiska aktiviteter tillsammans med de unga och det är viktigt att man som handledare kan delta aktivt i detta. Vi fäster stor vikt på personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare till Origo jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare till Origo

Förskollärare till Levgrensgatans förskola
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Du ska ingå i ett arbetslag med en barngrupp i åldrarna 4-5 år. Vi är uppdelade på tre åldershomogena grupper och 6 pedagoger.Vi har ett Reggio Emila inspirerat arbetssätt där vi arbetar mycket tillsammans, utbyter erfarenheter och har ett refekterande synsätt. Vi utmanar barnen med ett varierande och rikt materialutbud där barnen blir nyfikna till att lära mer tillsammans. Vår förskola ligger mitt i centrum med härliga naturområden inpå knutarna och ett kulturellt utbud från staden. Vi ser att du är flexibel, positiv och brinner för att arbeta och utveckla barnen på förskolan. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen. Vi ser gärna att du har legitimation som förskollärare.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Levgrensgatans förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Levgrensgatans förskola

Områdeschef Individ- och familjeomsorg
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Områdeschefen är direkt underställd sektorschefen och ansvarar för verksamheten inom Individ- och familjeomsorg. Områdeschefen ingår i ledningsgruppen för sektorn. Utgångspunkten är utveckling av hela sektorn med ett helhetsperspektiv på arbetet i förvaltningen. Du ska genom ett kommunikativt ledarskap arbeta med ledning av området. Utgångspunkterna i uppdraget är : - Fokus på ledning och styrning av verksamheternas processer genom ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete. - Fokus på utvecklingsarbete utifrån likabehandlingsprincipen för jämställd och likvärdig service till invånarna. - Aktivt verka för ökad delaktighet och service för dem vi är till för. Uppdraget utgår från kommunfullmäktiges och stadsdelens mål där områdeschefen ansvarar för ledning och styrning av verksamheten. Som områdeschef har du resultatansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Du ansvarar för att utveckla ledarskapet inom verksamheten, både i ledningsgruppen och på individnivå. Verksamheten är uppdelad på 7 enheter och varje enhet har en enhetschef. Enhetscheferna kommer att ingå i din ledningsgrupp. Du har ansvaret för att leda och utveckla underställda chefer inom området. Du har ansvaret för att leda det operativa arbetet. Du ansvarar för kvalitetssäkring av verksamhet och resultat. I uppdraget ingår uppföljning, analys och långsiktig planering. Du arbetar i stadens nätverk för att utveckla och effektivisera viktiga gemensamma frågor. KVALIFIKATIONER Högskoleexamen och chefserfarenhet är ett krav. Du skall ha förmåga att - kommunicera internt på ett sätt som skapar delaktighet inom organisationen - samverka inom och utom förvaltningen - tillämpa lagar och förordningar,utifrån din specifika roll, men också utifrån de villkor som gäller all kommunal/offentlig verksamhet - tillämpa de styr- och kvalitetsverktyg som används i Göteborgs Stad på ett sätt som formar verksamheten i den riktning som de strategiska målen anger - nyttja de IT-system som är relevanta för verksamhetsområdet - se organisationen som en del av staden - identifiera behov av och leda arbete med utvecklings- och förändringsarbete Du skall ha god kompetens inom de flesta av Göteborgs Stads kriterier för det personliga ledarskapet. Av särskild vikt är din mål- och resultatorientering samt förmåga att påverka andra. Det är meriterande om du har god analytisk förmåga.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-23
Sök fler jobb liknande: lediga Områdeschef Individ- och familjeomsorg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Områdeschef Individ- och familjeomsorg

Förskollärare till S.Viktoriagatans förskola
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Förskolan ligger på S. Viktoriagatan 45 i Landala. Verksamheten har 36 barn i åldrarna 1-5 år. Dessa är fördelade på 3 grupper där det sammanlagt arbetar 6 medarbetare. Trots att förskolan ligger centralt i Göteborg är det nära till naturen och naturen används som en del i den pedagogiska verksamheten. På förskolan finns det tre grupper, Blå, Röd och Gul som tar emot barn mellan 1-5 år. Verksamheten lägger mycket fokus på trygghet och samvaro, skapande, det kompetenta barnet samt kommunikation med hemmen. Du kommer att ingå som en sjunde person i arbetslaget och ta del av alla aktiviteter och rutiner som verksamheten kräver. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har förskollärarexamen eller har annan pedagogisk utbildning med inriktning, som resurspedagog för ett barn med särskilda behov. Du har erfarenhet av att arbeta med bildstöd och har kunskap om teckenspråk TAKK (Tecken som alternativ kompletterande kommunikation) Du skall ha god samarbetsförmåga och ser arbetslaget som en tillgång, samtidigt som du även planerar ditt arbete enskilt utifrån barnens enskilda behov och träning. Du har förmågan att kommunicera tydligt för barnen samt även bygga en bra struktur för dem. Du skapar goda kontakter och samverkar med habilitering och vårdnadshavare.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-22
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till S.Viktoriagatans förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till S.Viktoriagatans förskola

Förskollärare till förskolan Dr Heymans gata
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Förskolan ligger på Dr Heymansgata 1 i Norra Guldheden nära i Wavrinskys plats. Verksamheten har 63 barn i åldrarna 1-5 år. Dessa är fördelade på 3 avdelningar där det sammanlagt arbetar 10 medarbetare. Trots att förskolan ligger centralt i Göteborg är det nära till naturen och naturen används som en del i den pedagogiska verksamheten. På förskolan finns de tre avdelningarna Solen, Månen och Stjärnan som tar emot barn mellan 0-5 år. Verksamheten lägger mycket fokus på Trygghet och samvaro, Kultur - Livsstil och hälsa samt kommunikation med hemmen. Förskolan håller på att certifiera sig för Grön Flagg och är på gång att tillsammans med föräldrar och barn utveckla sin utemiljö. Förskolan har ett eget kök som ansvarar för kost och lokalvård. Förskolan satsar på ekologiska och närproducerade varor. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller har annan specialpedagogisk utbildning med inriktning som resurspedagog för två barn i behov av särskilt stöd. Du har erfarenhet av att arbeta med bildstöd och har kunskap om teckenspråk TAKK – AKK (Tecken som alternativ kompletterande kommunikation) Du skall ha god samarbetsförmåga och ser arbetslaget som en tillgång, samtidigt som du även planerar ditt arbete enskilt utifrån barnens enskilda behov och träning. Du har förmågan att kommunicera tydligt för barnen samt även bygga en bra struktur för dem. Du skapar goda kontakter och samverkar med habilitering och vårdnadshavare.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-22
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till förskolan Dr Heymans gata jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till förskolan Dr Heymans gata

Förskollärare till Dr Allards förskola
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Dr. Allards förskola är en ett år gammal förskola med 6 pedagoger och i nuläget 34 barn i åldrarna 1-5 år. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med arbetslaget ge barnen trygghet, glädje och omsorg, ta tillvara barnens kreativitet och upptäckarlust samt skapa lärsituationer och lärmiljöer som utvecklar barns lärande enligt Lpfö och Reggio Emilias filosofi. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har förskollärarexamen. Vi ser gärna att du har legitimation som förskollärare. Du skall tycka att det är spännande och härligt att arbeta med barnen. Du har ett positivt förhållningssätt i mötet med människor. Du skall ha god samarbetsförmåga och se arbetslaget som en tillgång där vi tillsammans driver verksamhetsutveckling efter Lpfö. Du skall ha förmåga att skapa lugn och trygghet i barngruppen, sprida värme och glädje. Att ha respekt för olikheter mellan individer och ett gott förhållningssätt till barn och föräldrar är betydelsefulla kriterier i vårt val av medarbetare. Vi ser gärna att du har intresse/kunskap inom Reggio Emilias filosofi och arbetssätt och att du har goda IT kunskaper. Att du har intresse och kunskaper inom skapande verksamhet eller musik ses som ett plus. Erfarenhet från arbete i förskola är meriterande.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-19
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Dr Allards förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Dr Allards förskola

Fritidspedagog i Estetiska spåret på Johannebergsskolan
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Sammanlagt går närmare 530 elever på skolan och cirka 60 barn i förskolan. På skolan finns en förskola, förskoleklasser, skolår 1-6, fritidshem, förberedelseklass samt en mindre grupp för autistiska barn. I angränsande lokaler finns montessori 6-9. På Johannebergsskolan finns två inriktningar: montessoripedagogik från f-9 och det estetiska spåret från f-6. Vi söker nu två fritidspedagoger till det estetiska spåret där arbetsuppgifterna består i att ansvara för fritidsverksamheten i förskoleklass samt åk1 KVALIFIKATIONER Fritidspedagogexamen eller annan pedagogisk examen. Vi söker dig som arbetar medvetet mot de mål som finns uppsatta för grundskolans läroplan och andra styrdokument.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog i Estetiska spåret på Johannebergsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog i Estetiska spåret på Johannebergsskolan

Socialsekreterare
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Du kommer ingå i Barn- och ungdomsenheten; som består av två mottagande socialsekreterare, sex utredande och uppföljande socialsekreterare, två barnsekreterare, en 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Du kommer att arbeta enligt SoL- och LVU-lagstiftningen och utreda ansökningar och anmälningar om oro för att barn far illa, fatta beslut om insatser och följa upp dessa. Målgruppen är barn och ungdomar 0-20 år. Vi ser utredningen som en process och injudan till ett förändrings- och växtarbete kombinerat med en tydlig analys av barnets/ungdomens situation och behov. Vi har BBIC-licens. KVALIFIKATIONER Du ska vara socionom och ha mist två års erfarenhet av myndighetsutövande arbete avseende barn och ungdomar i socialtjänsten. Kännedom om och upparbetade nätverk inom stadsdel Centrum är meriterande. Viktiga egenskaper är samarbetsförmåga, stresstålighet, självständighet och flexibilitet och din förmåga att utrycka dig kortfattat och tydligt i tal och skrift. Du ska ha en god förmåga att lyssna och att se situationer ur flera perspektiv och skapa respektfulla möten.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare jobb, Socialsekreterare Göteborg, Socialsekreterare Göteborgs stad, SDF Centrum
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare

Förskollärare i förskoleklass Johannebergsskolan
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Ansvara för verksamheten i en förskoleklass tillsammans med en kollega. Samarbete sker i ett arbetslag som ansvarar för verksamheten i förskoleklass och åk 1. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen eller lärarexamen med inriktning mot förskoleklass.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare i förskoleklass Johannebergsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare i förskoleklass Johannebergsskolan

Förskollärare till Mölndalsvägens förskola
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Mölndalsvägens förskola är en förskola med ca56 barn uppdelade på tre hemvister. Vi ligger mitt i Centrum med närhet till ett stort kulturutbud. Förskolan arbetar med inspiration från Reggio Emilia filosofin. Du skall tillsammans med kollegorna arbeta med barn i åldern 1-5år enligt läroplanen för förskolan. Till arbetslagens hjälp finns det tillgång till handledning av pedagogista, specialpedagog och förskolepsykolog. För oss är det viktigt att Du har förmåga att arbeta självständigt och är ansvarstagande. Att Du är flexibel, bra på att samarbeta och känner glädje för Ditt arbete. Arbetsuppgifterna blir att tillsammans i arbetslaget och ledning skapa en medveten organisation och struktur för det pedagogiska uppdraget. Att utifrån läroplanens strävans mål skapa förutsättningar för alla barn att finna "nycklarna" till ett lustfullt lärande. KVALIFIKATIONER Du ska tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande, utvärdering, dokumentation och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Ditt förhållningssätt och barnsyn är viktig. Du ska ha god samarbetsförmåga och se arbetslaget som en tillgång där vi tillsammans driver verksamhetsutveckling. Vi hoppas också att du kan känna igen dig i de gemensamma förhållningssätten för stadens anställda: • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för • Vi bryr oss • Vi arbetar tillsammans • Vi tänker nytt Vi erbjuder: -Kompetensutveckling (kontinuerlig) -Friskvårdssubvention -Nätverksträffar -Pedagogiska måltider
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Mölndalsvägens förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Mölndalsvägens förskola

Förskollärare Vasa Kyrkogatas förskola
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Förskolan Vasa Kyrkogatan ligger i Vasastaden med närhet till stadens museer, parker och kommunikationer. Vi har funnits i ca trettio år. Förskolan har idag 66 barn i åldrarna 1-5år. Vi arbetar med det lustfyllda, livslånga lärandet och i detta arbete ser vi miljön som en egen pedagogisk kraft. Till arbetslagens hjälp finns det tillgång till handledning av pedagogista, och specialpedagog. Arbetsuppgifterna blir att tillsammans i arbetslaget och ledning skapa en medveten organisation och struktur för det pedagogiska uppdraget. Att utifrån läroplanens strävans mål skapa förutsättningar för alla barn att finna "nycklarna" till ett lustfullt lärande. Vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har förskollärarexamen eller lärarexamen med inriktning mot de yngre åldrarna och är intresserad av att göra en pedagogisk kullerbytta. Du ska tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande, utvärdering, dokumentation och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Ditt förhållningssätt och barnsyn är viktig. Du ska ha god samarbetsförmåga och se arbetslaget som en tillgång där vi tillsammans driver verksamhetsutveckling. Vi hoppas du har goda datorkunskaper. Du får också gärna ha intresse för sång och musik. Spelar du något instrument så vore det toppen. Vi hoppas också att du kan känna igen dig i de gemensamma förhållningssätten för stadens anställda: • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för • Vi bryr oss • Vi arbetar tillsammans • Vi tänker nytt
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare Vasa Kyrkogatas förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare Vasa Kyrkogatas förskola

Lärare i grundskolans tidigare år i Johannebergsskolans Estetiska spår
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Ansvar för verksamheten i en åk 2 i Estetiska spåret. Verksamheten planeras utifrån grundskolans läroplan tillsammans med kolleger i arbetslaget. KVALIFIKATIONER Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolans lägre åldrar.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år i Johannebergsskolans Estetiska spår jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år i Johannebergsskolans Estetiska spår

Lärare i grundskolans tidigare i Estetiska spåret på Johannebergsskolan
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Ansvara för planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen för en klass i åk 2 i det Estetiska spåret på Johannebergsskolan. På skolan är lärarna organiserade i arbetslag. Verksamheten utgår från grundskolans läroplan. KVALIFIKATIONER Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolans lägre åldrar. God samarbetsförmåga.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare i Estetiska spåret på Johannebergsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare i Estetiska spåret på Johannebergsskolan

Stödpedagog
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet som kräver initiativförmåga, struktur och tålamod. Du ska tillsammans med övriga i arbetsgruppen ge brukarna stöd i det dagliga livet med allt vad det innebär av både hemmaliv och fritidsaktiviteter. Som stödpedagog har du ett utökat ansvar i att utveckla metodarbetet och skapa en helhetssyn på verksamheten. Du ansvarar för att se möjligheterna i arbetet med brukarna och att samla dina arbetskamrater kring gemensamma mål och metoder. Inte minst ingår det i ditt arbete att berika personalgruppen med dina kunskaper och erfarenheter och vara delaktig i verksamhetens utveckling! Vi arbetar med Time Care och har tjänstgöring dag, kväll, natt med sovande jour. Som stödpedagog ingår viss administrativ tid. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller har annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Du ska ha erfarenhet av arbete med ungdomar med autism och intellektuella/psykiatriska funktionsnedsättningar. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet som t ex intitiativförmåga, flexibilitet och tydlighet. Då verksamheten står inför förändringar av målgrupp och inriktning söker vi dig som har gedigen erfarenhet av arbete med ungdomar med beteendeproblamatik. En fördel är om du arbetat på ungdomsinstitution, HVB-hem eller BUP. Du ska vara driftig, tydlig och kunna bidra med att skapa en strukturerad och trygg boendemiljö för ungdomarna som bor på boendet.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Stödpedagog jobb, Stödpedagog Göteborg, Stödpedagog Göteborgs stad, SDF Centrum
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Stödpedagog

Förskollärare till Dr Håléns Gata
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Förskolan Doktor Håléns Gata 11 ligger i hjärtat av Guldheden. Förskolan består i dag av 4 avdelningarna Lilla Björn, Vintergatan, Karlavagnen och Tellus. Förskolan arbetar med inspiration från Reggio Emilias filosofi och är Grön Flagg certifierad. Du skall - tillsammans med arbetslaget och ledning skapa en medveten organisation och struktur för det pedagogiska uppdraget. - utifrån läroplanens mål skapa förutsättningar för alla barn att tillsammans utvecklas och lära. - arbeta aktivt både i ute- och innemiljöerna. - ha en god och kreativ samverkan med barnens föräldrar. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen. Vi ser gärna att du har legitimation som förskollärare. Du är trygg och stabil i din yrkesroll, är glad och positiv, har lätt för att samarbeta och tar egna initiativ. Du tycker om utmaningar och att arbeta i en dynamisk miljö där tydlighet, struktur och flexibilitet förutsätter varandra. Du har lätt för att kommunicera din verksamhet verbalt och i skrift. Du har kunskap och erfarenhet att arbeta med hållbarutveckling mot yngrebarn. Du har en vilja att jobba med pedagogisk dokumentation för att utmana barn och pedagoger till nästa steg. Passar det här in på dig – tveka inte, skicka in din ansökan snarast!
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Dr Håléns Gata jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Dr Håléns Gata

Stödpedagog
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet som kräver initiativförmåga, struktur och tålmod. Du skall tillsammans med övriga i arbetsgruppen ge brukarna stöd i det dagliga livet med allt vad det innebär av både hemmaliv och fritidsaktiviteter. Som stödpedagog har du utökat ansvar i att utveckla metodarbetet och skapa en helhetssyn på verksamheten. Du ansvarar för att se möjligheterna i arbetet med brukarna och att samla dina arbetskamrater kring gemensamma mål och metoder. Inte minst ingår det i ditt arbete att berika personalgruppen med dina kunskaper och erfarnehetr och var delaktig i verksametens utveckling. Du kommer att ingå i en nätvärk med andra stödpedagoger. Vi arbetar med Time Care och har tjänstgöring dag , kväll ,natt med sovande jour. Som stödpedagog ingår viss administrativ tid. Boendet är lokaliserat på gamla Örgrytehemmet och har nyligen flyttat viket innebär att du kommer att kunna implementera nya rutiner , struktur , arbetsätt och arbeta i nya fräscha lokaler. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller har annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Du skall ha erfarenehet av att arbeta med äldre personer eftersom målgruppen och inriktning av boendet är äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet som t ex flexibilitet , tydlighet och initiativförmåga.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-21
Sök fler jobb liknande: lediga Stödpedagog jobb, Stödpedagog Göteborg, Stödpedagog Göteborgs stad, SDF Centrum
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Stödpedagog

Lärare i grundskolans tidigare år Landalaskolan
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Landalaskolan som är en F-5 skola ligger på en höjd ovanför Kapellplatsen och Landala Torg, alldeles intill ett grönområde. Det centrala läget ger goda möjligheter att utnyttja Göteborgs kulturutbud. Vi har runt 100 barn från förskoleklass och upp till skolår 5, samt ett fritidshem. Vi söker nu en grundskollärare som skall ha klassansvar för en grupp elever i f n skolår 4. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa elever i skolår 1-5 gärna lärare 1-7 ma/no. Det är en stor fördel om du även har specialpedagogisk utbildning. Vi ser gärna att du har lärarlegitimation. Du skall ha en god erfarenhet av att arbeta som lärare grundskolan. Du skall ha kunskap och vilja att delta i att aktivt utveckla skolan med dina kollegor i arbetslaget.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-21
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år Landalaskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år Landalaskolan

Sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsenheten i centrum vikariat
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Uppdraget som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården i Centrum innebär att vara ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av de sjukvårdande insatser som ges. Som sjuksköterska har du ett särskilt ansvar att samordna varje enskild patients behov av hälso- och sjukvårdinsatser. Du ansvararar för planering av omvårdnaden där den enskildes behov är i centrum. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av hemsjukvård. Det är meriterande om du har vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller annan likvärdig utbildning. Som person är Du ansvarstagade, positiv, lösningsinriktad och har lätt för samarbete. Vi ser även att du har ett bra bemötande och är professionell i ditt samarbete med övriga team där patienten är i fokus. Körkort är ett krav.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-29
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsenheten i centrum vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsenheten i centrum vikariat

Lärare i grundskolans tidigare år på Mossebergsskolan
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. Mossebergsskolan är en vackert belägen skola i södra Guldheden. Vi är en F-2 skola och består till hösten av två förskoleklasser samt fyra 1-2 klasser. Vi samarbetar bl.a. med El Sistema och Framtidsfrön vilket är två väldigt spännande projekt. ARBETSUPPGIFTER Klasslärare för en åk 1-2. Tillsammans med en fritidspedagog planerar du undervisningen och utbildningen enligt grundskolans läroplan. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med inriktning mot de lägre åldrarna. Det är en stor fördel om du har lärarlegitimation och gärna i ma och no-ämnen. Önskvärt med erfarenhet
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-02
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år på Mossebergsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år på Mossebergsskolan

Fritidspedagog till Mossebergsskolan
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Du ska tillsammans med övrig personal på våra fritidshem vara aktiv i arbetet med att utveckla verksamheten. I arbetet ingår det en hel del egenansvar där helhetssyn, struktur, glädje, spontanitet är viktiga faktorer för att ge våra barn en spännande, innehållsrik och utvecklande fritid. Du arbetar nära i lag med en lärare och ska tillsammans med denna ge barnen den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. KVALIFIKATIONER Fritidspedagogexamen. Vi ser gärna att du är aktiv, positiv och ansvarstagande och tycker det är spännande och härligt att arbeta med barn mellan 6 och 8 år. Du skall se arbetslaget som en tillgång som tillsammans driver verksamheten framåt. Vi vill att du ska se fritidshemmet som en viktig del i elevernas utbildning. Egenskaper och förmågor som skapar lugn och trygghet i barngruppen, sprider värme och glädje ser vi som betydelsefulla kriterier i vårt val av medarbetare. Du bör har erfarenhet av arbete på förskola, skola eller fritidshem. Du får gärna vara frilufts- och sportintresserad då arbetet innehåller mycket uteaktiviteter. Vi arbetar med tre fokusområden, värdegrund, undervisning och elevers delaktighet och inflytande.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-03
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog till Mossebergsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog till Mossebergsskolan

Sjuksköterska Natt
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Som sjuksköterska på natten har du, tillsammans med kollega, ansvar för hälso-och sjukvårdsinsatser för patienter i såväl ordinärt som särskilt boende i Centrum. Arbetet innebär även ansvar för patienter inom ASIH med behov av avancerad hemsjukvård både i Centrum och Majorna-Linnè. KVALIFIKATIONER Leg sjuksköterska /distriktsköterska, gärna med erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård, geriatrik och eller palliativ vård. Du trivs med nattarbete och deltar aktivt i det kvalitetsarbete som enheten driver. Du har lätt för att samarbeta och kan självständigt klara att planera, prioritera och organisera ditt arbete. Körkort är ett krav.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska Natt jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska Natt

Förskollärare Framnäsgatans förskola
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Välkommen att vara med och erövra världen tillsamans med våra barn i åldrarna 1-5 år! Vår förskola startade för 1,5 år sedan i en fantastisk, historisk miljö som är varsamt renoverad och anpassad för vår verksamhet. Nu är även vår gård färdig, i nära anslutning till ett vackert lövskogsområde. Din uppgift blir att tillsammans med arbetslaget och ledning fortsätta utvecklingen av en medveten organisation och struktur för det pedagogiska uppdraget. Att utifrån läroplanens mål skapa förutsättningar för alla barn att tillsammans utvecklas och lära. Att utgå från pedagogisk dokumentation för att utmana barn och pedagoger till nästa steg. Att utveckla den pedagogiska miljön inne och ute. I detta finns handledning av pedagogista. En god och kreativ samverkan med barnens föräldrar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har förskollärarexamen eller lärarexamen med inriktning mot de yngre åldrarna. Vi ser gärna att du har legitimation som förskollärare. Gärna en fördjupning inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Du tycker om att arbeta med och följa barnen i deras erövrande av världen. Du har lätt för att samarbeta, tycker om utmaningar och att arbeta i en dynamisk miljö där tydlighet, struktur och flexibilitet förutsätter varandra. Du kan reflektera och analysera och är öppen för att bjuda på din praktik. Du har lätt för att kommunicera din verksamhet, både verbalt liksom i bild och skrift. Du har en erfarenhet av och god inblick i vad det innebär att arbeta med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare Framnäsgatans förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare Framnäsgatans förskola

Barnskötare, Södra Viktoriagatans förskola
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Förskolan ligger på S. Viktoriagatan 45 i Landala. Verksamheten har 36 barn i åldrarna 1-5 år. Dessa är fördelade på 3 grupper där det sammanlagt arbetar 6 medarbetare. Trots att förskolan ligger centralt i Göteborg är det nära till naturen och naturen används som en del i den pedagogiska verksamheten. Våra nybyggda lokaler är väl tilltagna och anpassade för små barn med låga inventarier toaletter och skötrum i nära anslutning till hemvisten Hemvisterna är utformade med ett större aktivitetsrum och ett mindre grupprum. Det gör att vi pedagoger har en överblick på alla aktiviteter som sker i rummen. Vår ateljé sträcker sig utanför båda hemvisterna, där man kan samarbeta med båda grupperna, för gemensamma aktiviteter och där barnen kan få alla pedagogers kompetenser tillgodo i perioder. I piazzan äter vi alla våra måltider. Dessa lokaler är tänkta som ett torg där man kan träffas för olika aktiviteter, ex. teaterhörna och utklädningsvrå. Den övre våningen är planerad på samma sätt med hall, hemvister, ateljé och allrum över nedre piazza. Det finns en trappa upp till övre våning från tamburen och en trappa från övre allrummet ner till Piazzan. På förskolan finns det tre grupper, Blå, Röd och Gul som tar emot barn mellan 1-5 år. Verksamheten lägger mycket fokus på Trygghet och samvaro, skapande, det kompetenta barnet samt kommunikation med hemmen. Arbetsuppgifter: Att tillsammans med förskollärare bedriva pedagogisk verksamhet. Att samarbeta med kollegor mellan förskolorna och inom enheten, med fokus på ett utvecklande arbetslag Att uppfylla förskolans uppdrag utifrån reviderad LPfö-98 Att samarbeta med föräldrar KVALIFIKATIONER Du har barnskötarutbildning, ett par års erfarenhet är en fördel Vi ser helst att du har intresse eller erfarenhet av att arbeta med inspiration av Reggio Emilia Du har lätt för att samarbeta och att kommunicera både i tal och i skrift Det är viktigt att du har ett respektfullt, mjukt och varmt förhållningssätt. Du ser det fascinerande, spännande och stimulerande i att arbeta med en barngrupp som är åldersblandad Du samarbetar med föräldrar i den dagliga kontakten, med utvecklingssamtal och olika föräldraforum Du skall ha god samarbetsförmåga och ser arbetslaget som en tillgång, samtidigt som du även planerar ditt arbete enskilt utifrån barnens enskilda behov och träning.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-13
Sök fler jobb liknande: lediga Barnskötare, Södra Viktoriagatans förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Barnskötare, Södra Viktoriagatans förskola

Lärare för yngre elever på Johannebergsskolan
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i en åk 2. Du kommer att ingå i arbetslaget för yngre åldrar på Johannebergsskolan. KVALIFIKATIONER Lärarexamen för yngre elever. Vi ser gärna att du har lärarlegitimation. Gärna erfarenhet av undervisning i grundskolans lägre åldrar.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare för yngre elever på Johannebergsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare för yngre elever på Johannebergsskolan

Förskollärare Skånegatans förskola
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER En av våra medarbetare går i pension och vi behöver därför rekrytera en ny kollega! Vill du vara med och erövra omvärlden tillsammans med barn i åldern 1-5 år? Då är du välkommen till oss på Skånegatans förskola! Vår förskola har fem avdelningar organiserade i i två storarbetslag med barn i åldrarna 1-4 år och ett arbetslag med barn 4-5 år. I storarbetslagen är barnen indelade i åldershomogena grupper. Förskolan är belägen i f d gymnasielokaler, vilket innebär en annorlunda arkitektur med t ex stora, ljusa rum med högt i tak. Vi har en inspirerande ateljé med en ansvarig ateljépedagog och våra pedagoger handleds i pedagogisk dokumentation av vår pedagogista.Vi driver ett aktivt utvecklingsarbete kring vårt läroplansuppdrag. Vi har en långsiktig plan med mycket kompetensutveckling kring barnsyn, människosyn och synen på pedagogens roll liksom miljöns och organisationens betydelse. Vi låter vårt arbete allt mer genomsyras av den filosofi och det arbetssätt som har utvecklats i Reggio Emilia i Italien. Hos oss skall varje barn få känna sig tryggt, bli respekterat, lyssnat på och ha möjlighet till inflytande. Vi utgår ifrån att varje barn är rikt, intelligent och kompetent och har en inneboende kraft och vilja att utforska och lära tillsammans med andra. Det skall vara roligt och spännande att komma till vår förskola! KVALIFIKATIONER Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare eller lärare med inrikting mot de yngre åldrarna. Vi ser gärna att du har legitimation som förskollärare. och har erfarenhet av ett Reggio-Emilia inspirerat arbetssätt. Du tycker om att arbeta med och följa barnen i deras erövrande av världen. Du har lätt för att samarbeta, tycker om att utmanas och att arbeta i en dynamisk miljö där tydlighet, struktur och flexibilitet förutsätter varandra. Du kan reflektera och analysera och är öppen för att bjuda på din praktik. du har lätt för att kommunicera din verksamhet, både verbalt liksom i bild och skrift. Du har en god inblick i vad det innebär att arbeta med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Du bör ha erfarenhet av arbete inom förskolan och av ett Reggio-Emilia inspirerat arbetssätt.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-18
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare Skånegatans förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare Skånegatans förskola

Fritidspedagog till Gustaviskolan
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Du ska tillsammans med övrig personal på vara aktiv i arbetet med att utveckla skol- och fritidsverksamheten. I arbetet ingår det en hel del egenansvar där helhetssyn, struktur, glädje, spontanitet är viktiga faktorer för att ge våra barn en spännande, innehållsrik och utvecklande fritid. Du arbetar nära i lag med en lärare och ska tillsammans med denna ge barnen den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. KVALIFIKATIONER Fritidspedagogexamen. Vi ser gärna att du är aktiv, positiv och ansvarstagande och tycker det är spännande och härligt att arbeta med barn mellan 6 och 8 år. Du skall se arbetslaget som en tillgång som tillsammans driver verksamheten framåt. Vi vill att du ska se fritidshemmet som en viktig del i elevernas utbildning. Egenskaper och förmågor som skapar lugn och trygghet i barngruppen, sprider värme och glädje ser vi som betydelsefulla kriterier i vårt val av medarbetare. Du bör har erfarenhet av arbete på förskola, skola eller fritidshem. Du får gärna vara frilufts- och sportintresserad då arbetet innehåller mycket uteaktiviteter. Vi arbetar med tre fokusområden, värdegrund, undervisning och elevers delaktighet och inflytande.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-20
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog till Gustaviskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog till Gustaviskolan

Socialsekreterare till Försörjningsstödsenheten
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 55 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Försörjningsstödsenheten i SDF Centrum söker en socialsekreterare som vill arbeta hos oss med ekonomiskt bistånd. Försörjningsstödsenheten i SDF Centrum består av tre grupper som ansvarar för mottagning av nya ärenden, unga vuxna och vuxna med längre behov av ekonomiskt bistånd. Det dagliga arbetet på enheten leds av en 1:e socialsekreterare. Arbetet som socialsekreterare består av att utreda behov av insatser, följa upp varje individs planering och besluta om rätt till ekonomiskt bistånd. Arbetet skall bedrivas rättssäkert och individanpassat. Tillsammans med individen utformas arbetsplaner med lämpliga åtgärder riktat mot målet att bli självförsörjande. En viktig del av arbetet är motivationsarbete och uppföljning av åtgärder vilket förutsätter täta kontakter med våra brukare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med stadsdelens utförarenhet genom vilka vi kan erbjuda insatser som bidrar till att våra brukare ska nå målet att kunna försörja sig själva och forma sina egna liv. Enheten har även mycket samverkan med sektorns övriga enheter och med andra samverkansparter såsom arbetsförmedling, sjukvård och vuxenutbildning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen. Erfarenhet av att arbeta med ekonomiskt bistånd eller annan myndighetsutövning är meriterande. Datorvana och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning för arbetet. Vana vid arbete med Treserva är också meriterande. Du har en positiv människosyn och har lätt för att skapa konstruktivt samarbete för förändring. Du ser möjligheter istället för hinder. Du delar Göteborg Stads fyra förhållningssätt som är Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för Vi bryr oss Vi arbetar tillsammans Vi tänker nytt Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-23
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare till Försörjningsstödsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare till Försörjningsstödsenheten

Biståndsbedömare/Biståndshandläggare
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Arbetet innebär att utifrån en helhetsbedömning utreda ansökningar om företrädesvis hemtjänst och särskilt boende för personer över 65 år. Arbetet innebär ett nära samarbete med sektorns olika verksamheter, så som exempelvis personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvårdsenhet samt andra berörda samarbetspartners inom primärvård och SU. KVALIFIKATIONER Yrket som biståndshandläggare innebär många möten med olika människor, vilket ställer krav på social förmåga. Då du skall utreda och bedöma insatser krävs att du är lyhörd för den äldres behov. Vi söker dig som: - Har förmåga att skapa förtroende, är tydlig och lyhörd - Har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift - Har högskoleexamen från Sociala Omsorgsprogrammet eller Socionomprogrammet - Har god kunskap om äldreomsorg och gällande lagstiftning - Har god datavana, tidgare erfarenhet av arbete i Treserva är meriterande Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-24
Sök fler jobb liknande: lediga Biståndsbedömare/Biståndshandläggare jobb, Biståndsbedömare/Biståndshandläggare Göteborg, Biståndsbedömare/Biståndshandläggare Göteborgs stad, SDF Centrum
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biståndsbedömare/Biståndshandläggare

Lärare med Montessoriutbildning till Johannebergsskolan
Johannebergsskolan ligger i stadsdel Centrum i Göteborg och har verksamhet från förskola till årskurs 9. Totalt är vi nästan 600 elever och 80 medarbetare. På skolan finns ett estetiskt spår från f-6 och ett Montessorispår från f-9. Vi har även en förberedelseklass för nyanlända elever och klass för elever inom autismspektrat. Många av våra elever väljer att delta i våra fritidshem under tidig morgon och eftermiddag. CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Du arbetar som lärare för en grupp elever i skolans Montessoriverksamhet (åk 3-5). Tillsammans med eleverna och dina kolleger planerar, genomför och utvärderar du det pedagogiska arbetet för att eleverna skall nå så långt som möjligt i sin utbildning. Dessutom tillkommer naturligtvis för yrket sedvanliga arbetsuppgifter som samverkan med föräldrar och andra, dokumentation av elevens lärande etc. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare och har dessutom montessoriutbildning i enlighet med Maria Montessoris tankar om det lärande barnet. Erfarenhet av tidigare arbete inom Montessoriverksamhet är en merit. Vi ser gärna att du har lärarlegitimation.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-25
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med Montessoriutbildning till Johannebergsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med Montessoriutbildning till Johannebergsskolan

Förskollärare till förskolan Baldersplatsen
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Baldersplatsens förskola är en förskola med ca 40 barn uppdelade på två hemvister. Vi ligger mitt i Centrum med närhet till ett stort kulturutbud. Förskolan arbetar med inspiration från Reggio Emilia filosofin. Du skall tillsammans med kollegorna arbeta med barn i åldern 1-5år enligt läroplanen för förskolan. Till arbetslagens hjälp finns det tillgång till handledning av pedagogista, specialpedagog och förskolepsykolog. Arbetsuppgifterna är att tillsammans i arbetslaget och ledning skapa en medveten organisation och struktur för det pedagogiska uppdraget. Att utifrån läroplanens strävans mål skapa förutsättningar för alla barn att finna "nycklarna" till ett lustfullt lärande. Du ska tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande, utvärdering, dokumentation och utveckling av den pedagogiska verksamheten. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har förskollärarexamen eller lärarexamen med inriktning mot de yngre åldrarna. Vi ser gärna att du har legitimation som förskollärare. För oss är det viktigt att Du har förmåga att arbeta självständigt och är ansvarstagande, flexibel och känner glädje för ditt arbete. Ditt förhållningssätt och barnsyn är viktig. Du ska ha god samarbetsförmåga och se arbetslaget som en tillgång där vi tillsammans driver verksamhetsutveckling. Vi hoppas också att du kan känna igen dig i de gemensamma förhållningssätten för stadens anställda: • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för • Vi bryr oss • Vi arbetar tillsammans • Vi tänker nytt
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-27
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till förskolan Baldersplatsen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till förskolan Baldersplatsen

Förskollärare till Engelbrektgatans Förskola
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och utveckla vår förskola? Då är du välkommen till oss på Engelbrektsgatan. Vi öppnade ht-2012 och arbetar i två storarbetslag. Förskolan ligger på Heden i en föränderlig miljö med trädgårdsföreningen i närheten. Det pågår ett arbete hos oss med att utveckla en mångfald av pedagogiska miljöer med tonvikt på både kreativitet, öppenhet och tydlighet. Vår förskola tillhör ett område som driver en aktiv process kring läroplansuppdraget med kompetensutveckling för pedagoger och ledning kring barnsyn och pedagogens roll. Vårt arbete inspireras av Reggio Emilias pedagogoiska filosofi. Arbetsuppgifterna är: Att med storarbetslag, kollegor och ledning skapa en medveten organistaion och struktur för det pedagogiska uppdraget. Att utifrån läroplanens mål skapa förutsättningar för alla barn och tillsammans utvecklas, lära och få vara en tillgång i gruppen. Att utgå från pedagogisk dokumentation för att utmana barn och pedagogoer till nästa steg... Att utveckla den pedagogiska miljön inne och ute. Att utveckla en god och kreativ samverkan med barnens föräldrar. Vi har en långsiktig kompetensutveckling i Centrum där du ingår i nätverk och erbjuds fortbildning i relation till pågående utveklingsarbete inom Lpfö och Reggio Emilias pedagogiska filosofi. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller lärare med inriktning mot de yngre åldrarna. Vi ser gärna att du har legitimation som förskollärare . Gärna en fördjupning inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Du tycker om att följa barnen i deras erövrande av världen! Du har lätt för att samarbeta, ta ansvar, tycker om utmaningar och att arbeta i en dynamisk miljö där tydlighet, struktur och flexibilitet förutsätter varandra. Du kan reflektera, analysera samt förlja upp det pedagogiska arbetet genom att behärska pedagogisk dokumnetation som arbetssättt. Du är öppen för att bjuda på din praktik och är intesserad av att kommunicera din verksamhet i bild, tal och skrift. Du har en god inblick i vad det innebär att arbeta med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Du har erfarenhet av att arbete på förskola och av ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-27
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Engelbrektgatans Förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Engelbrektgatans Förskola

Sjuksköterska natt
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Som sjuksköterska på natten har du ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter boende i Centrums särskilda boenden, patienter inom den allmäna hemsjukvården i Centrum samt för patienter med behov av ASIH i Centrum och Majorna-Linné. Hälso- ch sjukvårdsenheten arbetar aktivt med kvalitetsregister såsom Senior Alert och Palliativregistret. Arbetet innebär att du arbetar utifrån en personfokuserad omvårdnad där patientens inflytandet över hur vården utformas är högsta prioritet. KVALIFIKATIONER Leg sjuksköterska gärna med erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård, geriatrik och ellre palliativ vård. Det är viktigt att du är positiv och ser möjligheter, har god samarbetsförmåga samt att du sjsälvständigt kan överblicka, prioritera och genomföra dina arbetsuppgifter. Körkort är ett krav.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 10-02
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska natt jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska natt

Ekonom
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en ekonom till Göteborgs Stad, stadsdelsförvaltningen Centrums ekonomiavdelning. Arbetsplatsen är belägen mitt i centrala Göteborg på Engelbrektsgatan 71. Stadsdelsförvaltningen är en gemensam förvaltningsorganisation för hela stadsdelen, vilket bland annat innebär att redovisningsansvarig och ekonomer arbetar i en avdelning under ekonomichefens ledning. Vi jobbar idag i en miljö med modern teknik och en hög servicenivå. Avdelningen består av nio ekonomer. Ekonomiavdelningens verksamhetsidé är att vara stadsdelens stödjande funktion inom kompetensområdet ekonomi. I ditt uppdrag ingår att ge råd och stöd, utföra service och administration inom ekonomiområdet. Detta innebär bland annat att vara delaktig i införande av nya system inom ekonomiområdet, hantera bokföring, avstämningar och löpande redovisning. Vi erbjuder dig en trevlig och kreativ arbetsplats där du får goda utvecklingsmöjligheter. KVALIFIKATIONER Som person är du kommunikativ och pedagogisk, har en förmåga att skapa goda relationer. Hos oss får du utrymme att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi utgår ifrån att du är ansvarstagande och systematisk med ett driv att utvecklas Arbetslivserfarenhet är ett krav.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 10-04
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonom jobb, Ekonom Göteborg, Ekonom Göteborgs stad, SDF Centrum
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonom

Kock/kokerska Hallandsgatans förskola
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Laga goda, näringsriktiga och individanpassade måltider från grunden. Tillagning av specialkost. Bakning av bröd. Samordna arbetsuppgifter. Samarbeta med förskolans personal. Menyplanering, beställning via dator. Städning av förskolans lokaler. Utföra egenkontroll enligt program. KVALIFIKATIONER Du är utbildad kock eller kokerska och har godkänd hygienutbildning och är förtrogen med föreskrifterna kring livsmedelshantering enligt EU-direktiv. Du har erfarenhet och kunskap i tillagning av dietkost. Du ska också ha goda IT-kunskaper och kunna vara din egen arbetsledare då chefen finns på distans. Du ska ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. För att trivas i det här jobbet skall du känna yrkesstolthet, ta egna initiativ, vara självständig och samtidigt kunna samarbeta med övrig personal. Du bör vara serviceinriktad. Du ska ha erfarenhet från storkök, restaurang eller förskolekök. Förskolekök är meriterande. Det är ett plus om du har arbetat med städning tidigare.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 10-04
Sök fler jobb liknande: lediga Kock/kokerska Hallandsgatans förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kock/kokerska Hallandsgatans förskola

Förskollärare till förskolan Dr Heymans gata
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 58 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Förskolan ligger på Dr Heymansgata 1 i Norra Guldheden nära i Wavrinskys plats. Verksamheten har ca60 barn i åldrarna 1-5 år. Dessa är fördelade på 3 avdelningar där det sammanlagt arbetar 10 medarbetare. Trots att förskolan ligger centralt i Göteborg är det nära till naturen och naturen används som en del i den pedagogiska verksamheten. På förskolan finns de tre avdelningarna Solen, Månen och Stjärnan som tar emot barn mellan 0-5 år. Verksamheten lägger mycket fokus på Trygghet och samvaro, Kultur - Livsstil och hälsa samt kommunikation med hemmen. Förskolan har ett eget kök som ansvarar för kost och lokalvård. Förskolan satsar på ekologiska och närproducerade varor. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har förskollärarexamen och gärna legitimation som förskollärare. Det är viktigt att du har ett respektfullt och varmt förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta och att kommunicera både i tal och skrift. Du skall ha god samarbetsförmåga och ser arbetslaget som en tillgång, samtidigt som du även planerar ditt arbete enskilt utifrån förskolans uppdrag. Du har förmåga att kommunicera tydligt för barnen samt även bygga en bra struktur för dem. Du skapar goda kontakter och samarbetar med föräldrar. Det är en fördel om du har erfarenhet från verksamhet inspirerad av Reggio Emilia
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 10-07
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till förskolan Dr Heymans gata jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till förskolan Dr Heymans gata

Socialsekreterare till Funktionshinderenheten
CENTRUM är en av 10 stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Vi är drygt 2 000 anställda och vårt uppdrag är att ge kommunal service av hög kvalitet. Vi erbjuder allt från förskola till äldreomsorg åt Centrums 59 000 invånare, men ger också service till alla de som besöker stadsdelen för att ta del av kulturutbud och aktiviteter. Förvaltningen styrs av en politisk nämnd. Vi beaktar mångfaldsperspektivet vid rekrytering, för att bättre spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta på vår Funktionshinderenhet och ingå i en arbetsgrupp med 1,e socialsekreterare och 13 socialsekreterare. Du kommer att kartlägga, utreda behov, bedöma samt fatta beslut om bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ska med hjälp av din kunskap, kreativitet och ett bra bemötande se till att människor med funktionsnedsättningar, oavsett ålder, får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Du ska kunna tolka lagar och riktlinjer för att arbeta med en korrekt myndighetsutövning. Du ska också samverka med externa och interna samverkanspartner som är viktiga utifrån personernas livssituation. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är socionom eller har utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning utifrån SOL och LSS. Du har en god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt. Du är strukturerad och tydlig, har ett bra bemötande och är lyhörd. Du är positiv och ser möjligheter istället för problem, är självständig och bra på att samarbeta. Du medverkar till ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Du har förmåga till nytänkande. Det är en fördel om du har arbetat med Treserva.
Företag: Göteborgs stad, SDF Centrum
Ort: Göteborg
Publicerad : 10-08
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare till Funktionshinderenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare till Funktionshinderenheten


Sök lediga jobb Göteborgs stad, SDF Centrum

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se