Geolog jobb - lediga jobb

Geolog jobb Geolog jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Geolog. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Geolog. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Geolog- Rättvik

 2. Geolog- Gotland

 3. Postdoktor i Geobiosfärsvetenskap- Lund

 4. Doktorand i Miljövetenskap- Lund

 5. Geolog- Oxelösund

 6. Geolog- Filipstad

 7. Geolog- Ospecificerad arbetsort

 8. Bibliotekarie- Lund

 9. Geolog Malmbas- Skellefteå

 10. Maringeolog, vikariat- Uppsala

 11. Projektgeolog (2 st vikariat)- Hedemora

 12. Nyexad geolog till attraktivt företag!- Stockholm

 13. Geolog till Zinkgruvan Mining AB- Askersund

 14. Geolog till Zinkgruvan Mining AB- Motala

 15. Gruvgeolog- Skellefteå

 16. Nyexad hydrogeolog/geotekniker- Stockholm

 17. Geolog med några års erfarenhet- Solna

 18. Nyexad hydrogeolog/geotekniker- Solna

 19. Lunds Universitet söker Forskare i Geologi- Lund

 20. Kvartärgeolog till SGU i Uppsala- Uppsala

 21. Utbildningsadministratör- Lund

 22. Geologer- Kiruna

 23. Forskare geologiska institutionen- Lund

 24. Uppdragsledare hydrogeologi- Luleå

 25. Utredare hydrogeologi- Luleå

 26. Uppdragsledare hydrogeologi- Skellefteå

 27. Utredare hydrogeologi- Skellefteå

 28. Doktorand i Tillämpad geologi- Luleå

 29. Geologist core logging- Kiruna

 30. Universitetslektor i ämnet Tillämpad geologi- Luleå

 31. Geolog med prospekteringsinriktning- Malå

 32. Forskare Geologi- Lund

 33. Geolog- Hedemora

 34. Geolog till strategiska avdelningen- Göteborg

 35. Sommarpraktik GIS-ingenjör/geolog med GIS kunskaper- Göteborg

 36. Distriktsgeolog- Hedemora

 37. Geolog

 38. Geolog- Skellefteå

 39. Geolog- Kiruna

 40. Hydrogeolog till Sweco i Karlstad- Karlstad


Mer beskrivning

Geolog
SMA Mineral är en företagsgrupp verksam inom kalk- och dolomitindustrin. Produktion, hantering och försäljning av kalkprodukter är huvudnäringen. SMA Mineral behärskar karbonatprodukternas flexibilitet och styrka genom teknik och processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri. Gruppens produktionsenheter, terminaler och försäljningskontor finns strategiskt placerade i Sverige, Finland, Norge, Estland och Bulgarien. SMA Mineral har 250 medarbetare och omsätter 1 miljard SEK. Geolog Till någon av företagets anläggningar/fyndigheter i Sverige Är du Geolog och har ett intresse för kalkindustrin? Vill du arbeta i ett stabilt, affärsmässigt företag med korta beslutsvägar? Då kan du vara den vi söker. Som Geolog hos SMA Mineral är du företagets geologiska expertis. Du ansvarar för att optimera driften av företagets fyndigheter samt leder och utför prospekterings- och utvecklingsarbeten. I tjänsten ingår resor mellan företagets anläggningar/fyndigheter och i samband med prospekteringsarbete. Du är geolog, gärna med inriktning på berggrund, behärskar CAD (Microstation) och geomodellering samt inmätningsutrustning. Du har goda kunskaper i engelska och som person är du initiativrik, strukturerad och samarbetsinriktad.   Läs mer och sök tjänsten på Adecco.se. Du är också välkommen att kontakta: Brita Westberg, Adecco, 023-70 55 91 Leif Norlander, teknikchef, SMA Mineral, 070-651 41 05 Ulf Nilsson, facklig företrädare för Unionen, 070-373 86 10 Skicka ansökan snarast då urval sker löpande, dock senast den 25 augusti 2013. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.
Företag: Adecco Sweden AB
Ort: Rättvik
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog jobb, Geolog Rättvik, Geolog Adecco Sweden AB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog

Geolog
SMA Mineral är en företagsgrupp verksam inom kalk- och dolomitindustrin. Produktion, hantering och försäljning av kalkprodukter är huvudnäringen. SMA Mineral behärskar karbonatprodukternas flexibilitet och styrka genom teknik och processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri. Gruppens produktionsenheter, terminaler och försäljningskontor finns strategiskt placerade i Sverige, Finland, Norge, Estland och Bulgarien. SMA Mineral har 250 medarbetare och omsätter 1 miljard SEK. Geolog Till någon av företagets anläggningar/fyndigheter i Sverige Är du Geolog och har ett intresse för kalkindustrin? Vill du arbeta i ett stabilt, affärsmässigt företag med korta beslutsvägar? Då kan du vara den vi söker. Som Geolog hos SMA Mineral är du företagets geologiska expertis. Du ansvarar för att optimera driften av företagets fyndigheter samt leder och utför prospekterings- och utvecklingsarbeten. I tjänsten ingår resor mellan företagets anläggningar/fyndigheter och i samband med prospekteringsarbete. Du är geolog, gärna med inriktning på berggrund, behärskar CAD (Microstation) och geomodellering samt inmätningsutrustning. Du har goda kunskaper i engelska och som person är du initiativrik, strukturerad och samarbetsinriktad.   Läs mer och sök tjänsten på Adecco.se. Du är också välkommen att kontakta: Brita Westberg, Adecco, 023-70 55 91 Leif Norlander, teknikchef, SMA Mineral, 070-651 41 05 Ulf Nilsson, facklig företrädare för Unionen, 070-373 86 10 Skicka ansökan snarast då urval sker löpande, dock senast den 25 augusti 2013. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.
Företag: Adecco Sweden AB
Ort: Gotland
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog jobb, Geolog Gotland, Geolog Adecco Sweden AB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog

Postdoktor i Geobiosfärsvetenskap
Ämne Geobiosfärsvetenskap med inriktning mot marin organisk geokemi Ämnesbeskrivning Forskningen inom GeoBiosfärsvetenskap är inriktad mot studier av jordens historia, dess olika miljöer, ekosystem samt tidigare och pågående globala förändringar, såväl naturliga som antropogena. Arbetsuppgifter Kustnära hav är utsatta för en rad miljöpåverkande faktorer såsom övergödning, temperaturhöjning och syrebristutbredning. Under senare tid har ytterligare en faktor fått stor vetenskaplig och samhällig uppmärksamhet - marin försurning. Marin försurning orsakas av höjningen i koldioxidtrycket som är en konsekvens av koldioxidutsläpp till luften från främst förbränning av fossila bränslen. För de kustnära haven är situationen mer komplex, där flera andra faktorer såsom ökad mängd organiskt material samt större avrinning från land även bidrar till att pH sänks. Inom det här projektet, vill vi undersöka effekterna av marin försurning i kustvatten och hur bottenmiljön påverkas. Vi vill studera betydelsen av de olika pH sänkande faktorerna och rekonstruera hur bottenmiljön i Skagerrak - Östersjö området har ändrats under de senaste 200 åren. Inom ramen för postdoktorprojektet kommer det ske provtagning av vatten och sedimentkärnor. Postdoktorn kommer att fokusera på organisk geokemiska analyser av sedimenten. Analyser av biomarkörer och stabila isotoper kommer att ligga till grund för rekonstruktioner av deponering av marint och terrestriskt organiskt material och potentiellt mikrobiologi (till exempel metanproducerande bakterier), som kan kopplas till olika miljövariabler, hydrografi, mikropaleontologiska analyser och porvattendata. Med syftet att rekonstruera hur bottenmiljön i Skagerrak - Östersjö området har ändrats under de senaste 200 åren. Projektet är del av Linnémiljön "Lund University Centre for Studies of Carbon Cycle and Climate Interactions (LUCCI)", www.lucci.lu.se och den Formas-finansierade starka forskningsmiljö "Hantering av multipla stressfaktorer i Östersjön (Multistressor)". www.cec.lu.se. Behörighet Sökande skall ha avlagt doktorsexamen inom ämnet geovetenskap med en tydlig inriktning mot marin organisk geokemi. Detta är en meriteringsanställning inriktad på forskning och anställningen är därför tänkt som ett inledande steg i karriären. Examen bör vara avlagd för högst tre år sedan vid ansökningsdatum. Dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete med biomarkörer och ämnesspecifika stabila isotoper från marina sediment med hjälp av gas/vätskekromatografi och masspektrometri, tillsammans med erfarenhet av publicering i vetenskapliga tidskrifter är starkt meriterande. Det är mycket viktigt att sökande har god kommunikation och organisatorisk förmåga. Sökande bör ha intresse och förmåga att arbeta i ett multidisciplinärt team. Vi erbjuder en fullfinansierad tvåårig tjänst som Postdoktor med möjligheten att delta i sjöutfärder och att arbeta i ett multidisciplinärt projekt. Placering kommer vara vid Geologiska institutionen. Sökande skall ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämnesområde. Detta är en meriteringsanställning inriktad på forskning och anställningen är därför tänkt som ett inledande steg i karriären.
Företag: Lunds universitet, Geologiska institutionen
Ort: Lund
Publicerad : 06-05
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoktor i Geobiosfärsvetenskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoktor i Geobiosfärsvetenskap

Doktorand i Miljövetenskap
Projekttitel: Orsaker och verkan av kustnära marin försurning Kustnära hav är utsatta för en rad miljöpåverkande faktorer såsom övergödning, temperaturhöjning och syrebristutbredning. Under senare tid har ytterligare en faktor fått stor vetenskaplig och samhällig uppmärksamhet - marin försurning. Marin försurning orsakas av höjningen i koldioxidtrycket som är en konsekvens av koldioxidutsläpp till luften från främst förbränning av fossila bränslen. För de kustnära haven är situationen mer komplex, där flera andra faktorer såsom ökad mängd organiskt material samt större avrinning från land även bidrar till att pH sänks. Inom det här projektet, vill vi undersöka effekterna av marin försurning i kustvatten och hur bottenmiljön påverkas. Vi vill studera betydelsen av de olika pH sänkande faktorerna och rekonstruera hur bottenmiljön i Skagerrak - Östersjö området har ändrats under de senaste 200 åren. Arbetsuppgifter Projektet är del av Linnémiljön "Lund University Centre for Studies of Carbon Cycle and Climate Interactions (LUCCI)", www.lucci.lu.se och den Formas-finansierade starka forskningsmiljö "Hantering av multipla stressfaktorer i Östersjön (Multistressor)". www.cec.lu.se. Inom ramen för doktorandprojektet kommer det ske provtagning av vatten och sedimentkärnor, sediment som innehåller kalkskaliga mikroorganismer- foraminiferer. Doktoranden kommer att fokusera på mikropaleontologiska analyser främst av foraminiferer från Skagerrak-Östersjöområdet, både med avseende på faunasammansättning och skalens geokemi, detta kommer sedan kopplas till olika miljövariabler, hydrografi, sedimentgeokemi, och porvattendata. Med syftet att rekonstruera hur bottenmiljön i Skagerrak - Östersjö området har ändrats under de senaste 200 åren. Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande bör ha en masterexamen i geovetenskap, miljövetenskap, biologi, eller kemi med en tydlig inriktning mot marina ämnen. Dokumenterad erfarenhet och intresse av mikropaleontologiskt arbete tillsammans med vetenskaplig publicering på engelska är starkt meriterande. Faunaanalys, MikroDatorTomografi och nanoSIMS analyser kommer att vara viktigt verktyg, intresse för mikroskoparbete, bildanalys och avancerade geokemiska metoder är meriterande. Förmåga att jobba såväl självständigt som i grupp är ett krav tillsammans med god kommunikationsförmåga. Förmåga och vilja att delta i sjöutfärder är nödvändigt. Vi erbjuder en fullfinansierad fyraårig doktorandtjänst, möjligheten att delta i sjöutfärder och att arbeta i ett multidisciplinärt projekt. Placering kommer vara vid geologiska institutionen. Forskarutbildningsämnet är miljövetenskap. Ansökningshandlingarna bör innehålla följande: . ett personligt brev som beskriver den sökandes bakgrund samt intressen och ambitioner i anknytning till det sökta doktorandprojektet (en A4-sida) . CV med personuppgifter och information om examina, studier samt eventuella tidigare anställningar . en pdf-fil (eller länk för nedladdning) av eventuella relevanta publikationer, samt examensarbete på kandidat- och/eller masternivå . namn och adresser till minst två referenspersoner. Ansökan ska sökas online följ länk till ledigkungörelsen.
Företag: Lunds universitet, Geologiska institutionen
Ort: Lund
Publicerad : 05-15
Sök fler jobb liknande: lediga Doktorand i Miljövetenskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Doktorand i Miljövetenskap

Geolog
SMA Mineral är en företagsgrupp verksam inom kalk- och dolomitindustrin. Produktion, hantering och försäljning av kalkprodukter är huvudnäringen. SMA Mineral behärskar karbonatprodukternas flexibilitet och styrka genom teknik och processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri. Gruppens produktionsenheter, terminaler och försäljningskontor finns strategiskt placerade i Sverige, Finland, Norge, Estland och Bulgarien. SMA Mineral har 250 medarbetare och omsätter 1 miljard SEK. Geolog Till någon av företagets anläggningar/fyndigheter i Sverige Är du Geolog och har ett intresse för kalkindustrin? Vill du arbeta i ett stabilt, affärsmässigt företag med korta beslutsvägar? Då kan du vara den vi söker. Som Geolog hos SMA Mineral är du företagets geologiska expertis. Du ansvarar för att optimera driften av företagets fyndigheter samt leder och utför prospekterings- och utvecklingsarbeten. I tjänsten ingår resor mellan företagets anläggningar/fyndigheter och i samband med prospekteringsarbete. Du är geolog, gärna med inriktning på berggrund, behärskar CAD (Microstation) och geomodellering samt inmätningsutrustning. Du har goda kunskaper i engelska och som person är du initiativrik, strukturerad och samarbetsinriktad.   Läs mer och sök tjänsten på Adecco.se. Du är också välkommen att kontakta: Brita Westberg, Adecco, 023-70 55 91 Leif Norlander, teknikchef, SMA Mineral, 070-651 41 05 Ulf Nilsson, facklig företrädare för Unionen, 070-373 86 10 Skicka ansökan snarast då urval sker löpande, dock senast den 25 augusti 2013. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.
Företag: Adecco Sweden AB
Ort: Oxelösund
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog jobb, Geolog Oxelösund, Geolog Adecco Sweden AB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog

Geolog
SMA Mineral är en företagsgrupp verksam inom kalk- och dolomitindustrin. Produktion, hantering och försäljning av kalkprodukter är huvudnäringen. SMA Mineral behärskar karbonatprodukternas flexibilitet och styrka genom teknik och processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri. Gruppens produktionsenheter, terminaler och försäljningskontor finns strategiskt placerade i Sverige, Finland, Norge, Estland och Bulgarien. SMA Mineral har 250 medarbetare och omsätter 1 miljard SEK. Geolog Till någon av företagets anläggningar/fyndigheter i Sverige Är du Geolog och har ett intresse för kalkindustrin? Vill du arbeta i ett stabilt, affärsmässigt företag med korta beslutsvägar? Då kan du vara den vi söker. Som Geolog hos SMA Mineral är du företagets geologiska expertis. Du ansvarar för att optimera driften av företagets fyndigheter samt leder och utför prospekterings- och utvecklingsarbeten. I tjänsten ingår resor mellan företagets anläggningar/fyndigheter och i samband med prospekteringsarbete. Du är geolog, gärna med inriktning på berggrund, behärskar CAD (Microstation) och geomodellering samt inmätningsutrustning. Du har goda kunskaper i engelska och som person är du initiativrik, strukturerad och samarbetsinriktad.   Läs mer och sök tjänsten på Adecco.se. Du är också välkommen att kontakta: Brita Westberg, Adecco, 023-70 55 91 Leif Norlander, teknikchef, SMA Mineral, 070-651 41 05 Ulf Nilsson, facklig företrädare för Unionen, 070-373 86 10 Skicka ansökan snarast då urval sker löpande, dock senast den 25 augusti 2013. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.
Företag: Adecco Sweden AB
Ort: Filipstad
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog jobb, Geolog Filipstad, Geolog Adecco Sweden AB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog

Geolog
SMA Mineral är en företagsgrupp verksam inom kalk- och dolomitindustrin. Produktion, hantering och försäljning av kalkprodukter är huvudnäringen. SMA Mineral behärskar karbonatprodukternas flexibilitet och styrka genom teknik och processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri. Gruppens produktionsenheter, terminaler och försäljningskontor finns strategiskt placerade i Sverige, Finland, Norge, Estland och Bulgarien. SMA Mineral har 250 medarbetare och omsätter 1 miljard SEK. Geolog Till någon av företagets anläggningar/fyndigheter i Sverige Är du Geolog och har ett intresse för kalkindustrin? Vill du arbeta i ett stabilt, affärsmässigt företag med korta beslutsvägar? Då kan du vara den vi söker. Som Geolog hos SMA Mineral är du företagets geologiska expertis. Du ansvarar för att optimera driften av företagets fyndigheter samt leder och utför prospekterings- och utvecklingsarbeten. I tjänsten ingår resor mellan företagets anläggningar/fyndigheter och i samband med prospekteringsarbete. Du är geolog, gärna med inriktning på berggrund, behärskar CAD (Microstation) och geomodellering samt inmätningsutrustning. Du har goda kunskaper i engelska och som person är du initiativrik, strukturerad och samarbetsinriktad.   Läs mer och sök tjänsten på Adecco.se. Du är också välkommen att kontakta: Brita Westberg, Adecco, 023-70 55 91 Leif Norlander, teknikchef, SMA Mineral, 070-651 41 05 Ulf Nilsson, facklig företrädare för Unionen, 070-373 86 10 Skicka ansökan snarast då urval sker löpande, dock senast den 25 augusti 2013. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.
Företag: Adecco Sweden AB
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog jobb, Geolog Ospecificerad arbetsort, Geolog Adecco Sweden AB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog

Bibliotekarie
Arbetsuppgifter Vi söker en ny medarbetare på 60 % med särskilt ansvar för katalogisering av bibliotekets böcker och tidskrifter, periodikahantering och fjärrlån. Därmed kommer du också att ha övergripande ansvar för bibliotekets samlingar och de tjänster som omger bibliotekets traditionella service, bl.a. tjänstgöring i informations- och lånedisk med mera. Biblioteket strävar efter att ge mycket undervisning till forskare och studenter varför viss undervisning kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Önskvärda kvalifikationer Examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Du skall ha mycket god erfarenhet av katalogisering i Voyager i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Du bör också ha god kännedom om VTLS bibliotekssystem och dess periodikamodul samt ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta gentemot olika tidskriftsagenter. Vi vill gärna att du har erfarenhet av att hantera fjärrlån. Vi söker dig som är självständig, noggrann och drivande och som har en god förmåga att kommunicera i tal och i skrift på svenska och engelska. Vi vill gärna att du har dokumenterade kunskaper i Word och Excel. Det är meriterande om du kan visa intresse för och har dokumenterad erfarenhet av undervisning . För mer information om ansökningsförfarandet se: http://www.naturvetenskap.lu.se/anstallning
Företag: Lunds universitet, Geologiska Institutionen
Ort: Lund
Publicerad : 07-27
Sök fler jobb liknande: lediga Bibliotekarie jobb, Bibliotekarie Lund, Bibliotekarie Lunds universitet, Geologiska Institutionen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bibliotekarie

Geolog Malmbas
Boliden Gruvor söker Geolog malmbas Till avdelningen Malmbas och projektvärdering. Ref nr 130327. Malmbas och projektvärdering är en avdelning inom Boliden Strategi och affärsutveckling som arbetar med att utveckla våra fyndigheter till producerande gruvor. Malmberäkningar och värderingar av egna och externa fyndigheter är en viktig del i det arbetet. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med olika projekt i nära samarbete med geologer och ingenjörer på våra gruvområden, prospekterings- och teknikavdelningar. Arbetet kan innehålla malmberäkning, dagbrottsoptimering och andra typer av beräkningar. Arbetet genomförs självständigt och ofta i projektform. I arbetet ingår resor både inom och utom Sverige. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med Boliden som stationeringsort. Utbildning och kvalifikationer Universitets- eller högskoleexamen inom geologi samt några års erfarenhet. Då mycket av arbetet sker med dataverktyg som CAD/Microstation, Datamine, Leapfrog etc. är det mycket viktigt med ett intresse för att lära sig och att jobba med denna typ av verktyg. Som person har du förmågan att initiera och driva projekt och det är viktigt att du har god samarbetsförmåga. Du ska kunna uttrycka dig både muntligt och skriftligt på engelska. B körkort krävs. Upplysningar Ytterligare upplysningar om tjänsterna lämnas av avdelningschef Gunnar Agmalm tfn.0910-77 42 83 e-post gunnar.agmalm@boliden.com. Facklig information Facklig information får du av Ditte Möller (Sv. Ingenjörer), tfn 0910-77 42 40, Ulf Hartman (Unionen), tfn 0910-77 45 52 eller Peter Markström, (Ledarna), tfn 0910-77 40 09. Ansökan Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare med tanke på kön, ålder, etnicitet etc. Du lämnar din ansökan med CV via vår hemsida www.boliden.com, Karriär, Lediga Jobb. Frågor angående din ansökan besvaras av Johanna Karlsson, Human Resources tfn 0910-70 57 70. Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt mediasäljare undanbedes bestämt då vi sköter rekryteringen själva. Sista ansökningsdag är 8 september 2013.
Företag: Boliden Gruvor
Ort: Skellefteå
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog Malmbas jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog Malmbas

Maringeolog, vikariat
Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Vill du vara med och påverka SGUs framtida arbete med en behovsstyrd kartering av havsbotten för främjande av havsplanering och havsmiljöförvaltning? Vi söker nu en medarbetare som ytterligare kan stärka vår kompetens inom marin mätteknik, geologi och miljöövervakning. Du kommer att tillhöra enheten för Maringeologi som består av 18 engagerade medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär i första hand bearbetning och tolkning av maringeologiska data inom specifika projekt. Du kommer i huvudsak att arbeta med intern djupdata från mulitbeammätningar men också med externa data från LIDAR-mätningar. Arbetet innebär fältarbete på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor under fältarbetsperioden 2014. Kompetens Du har en naturvetenskaplig högskoleutbildning, gärna med inriktning mot geologi eller marinvetenskap t.ex. marin mätteknik, biologi eller ekologi samt kunskap om och några års erfarenhet av insamlig och bearbetning av marin mätdata, främst multibeamdata. Kunskap i mjukvaruprogrammet Fledermaus är meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter att du är ansvarsfull och har lätt för att lära. Arbetet förutsätter att du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift i svenska och engelska. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp och har lätt för att samarbeta. Som medarbetare på SGU förutsätter vi att du delar vår värdegrund för medarbetarskap och ledarskap. Läs mer om detta på vår webbplats under Om SGU/Arbeta hos oss”. Om anställningen Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet och med varaktighet 1 år, heltid och med placering på vårt huvudkontor i Uppsala. Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald är människor med olika kön, ålder etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt. Vill du veta mer, hör gärna av dig till enhetschef Lovisa Zillén Snowball, telefon 18-17 90 33. Fackliga företrädare är Mikael Carlsson, för Saco-S, telefon 018-17 92 59 och Katarina Vikberg för ST-Geologiska, telefon 018- 17 92 28. Välkommen med din ansökan senast den 23 september 2013. Dina handlingar ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning.
Företag: SGU
Ort: Uppsala
Publicerad : 09-02
Sök fler jobb liknande: lediga Maringeolog, vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Maringeolog, vikariat

Projektgeolog (2 st vikariat)
Boliden Gruvor söker Projektgeolog (2 st vikariat) Till Fältprospektering Bergslagen samt till Gruvnära prospektering Garpenberg - Ref nr 130331 Arbetsuppgifter Som Projektgeolog kommer du att planera, införa och övervaka prospekteringsprojekt och rapportera resultaten till ledningen. Du kommer att förbereda och utföra prospekteringsaktiviteter, arbetsleda geologer, fälttekniker och entreprenörer, kommunicera med markägare och intressenter. Att ansvara för interna och externa rapporteringar för olika projekt ingår också i arbetsuppgifterna. Tjänsterna är två vikariat med start efter överenskommelse och sträcker sig t.o.m. 2014-06-30 samt 2014-09-30. Boliden arbetar aktivt med EHSQ (Miljö, hälsa, säkerhet och kvalité) och du förväntas agera proaktivt i dessa frågor. I olika sammanhang kommer du att delta i grupper som planerar och genomför projekt för företagets utveckling. Vi strävar efter rörlighet inom företaget, resor samt korta perioder av arbete i olika länder kan förekomma. Tjänsten är baserad i Garpenberg. Utbildning och erfarenheter Vi söker dig som är universitetsutbildad geolog med erfarenhet från gruv- och prospekteringsföretag. Tjänsten kräver kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Du förväntas vara bra på att kommunicera, vara resultatorienterad, flexibel samt kunna arbeta både självständigt och i grupp, som arbetar proaktivt för företagets utveckling. Körkort B är ett krav. Information Ytterligare information om tjänsterna får du av Ann Allen, Tf Chef Fältprospektering Södra Sverige, Tfn 0225-362 46 alt Mobil 070-520 35 25. Mail: ann.allen@boliden.com . Jonas Wiik, Chef Gruvnära Prospektering, tfn 0910 -77 41 63. Mail: jonas.wiik@boliden.com. Facklig information Facklig information får du av Ditte Möller (Sv. Ingenjörer) tfn 0910-77 42 40, Ulf Hartman (Unionen) tfn 0910-77 45 52 eller Peter Markström, (Ledarna) tfn 0910-77 40 09. Ansökan Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare med tanke på kön, ålder, etnicitet etc. Du lämnar din ansökan med CV via vår hemsida www.boliden.com, Karriär, Lediga Jobb. Frågor angående din ansökan besvaras av Johanna Karlsson, Human Resources tfn 0910-70 57 70. Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt mediasäljare undanbedes bestämt då vi sköter rekryteringen själva. Senaste ansökningsdatum är den 13 oktober 2013.
Företag: Boliden Mineral AB/Boliden Gruvor
Ort: Hedemora
Publicerad : 09-23
Sök fler jobb liknande: lediga Projektgeolog (2 st vikariat) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektgeolog (2 st vikariat)

Nyexad geolog till attraktivt företag!
Framtiden AB Vi söker dig som är nyutexaminerad Geolog med inriktning mot berggrundsgeologi, bergmekaniker eller bergtekniker. Dina arbetsuppgifter På Stockholmskontoret finns i dagsläget ett tiotal konsulter som arbetar med bergfrågor. De arbetar med alla typer av uppdrag inom berg; från projektering till förvaltning, samt utför forskningsrelaterade uppdrag. Dina arbetsuppgifter består av fältarbeten t.ex. olika typer av besiktningar och kontroller, geologiska karteringar och byggledning vid olika bergarbeten. Fältarbetet utförs ofta i trafiktunnlar nattetid under avstängd trafik. Att strukturera och presentera inhämtade data är även en viktig arbetsuppgift. Företaget hanterar vanligen en stor mängd ritningar. Arbetsuppgifter kan även bestå i att dimensionera förstärkning, eller att bestämma vilka bergåtgärder som krävs för att bibehålla en stabil skärning/tunnel. De skriver alla typer av handlingar som behövs för att kunna bygga tunnlar, bergskärningar och bergrum och utför bergutredningar i samband med tillståndsansökningar. Du kommer att ges en god introduktion till arbetet och teamet kommer att finnas som stöd för dig. Om företaget Kundföretaget är ett fristående specialistföretag med konsultverksamhet inom områdena geologi, bergteknik, hydrogeologi och tillstånd/mkb. Det innebär att de erbjuder kvalificerade och kvalitetssäkrade tjänster inom områdena berg, mark och vatten. I snart 40 år har kundföretaget bidragit med sin kompetens inom flertalet större infrastrukturprojekt i Sverige. För närvarande är de ca 50 medarbetare uppdelade på två kontor, i Göteborg och Stockholm. På Stockholmskontoret arbetar cirka 20 personer. Inom teknikområdet geologi och bergteknik arbetar de inom alla typer av bergprojekt och i alla stadier av projekten. Inom teknikområdet hydrogeologi är vår kund verksam inom områden som berör ytvatten samt grundvatten och miljö i jord och berg. Din profil SKALL krav: • Vi söker dig som är en nyexad Geolog med inriktning mot berggrundsgeologi, Bergmekaniker, Bergtekniker, eller har en motsvarande utbildning. • Du som söker tjänsten ska ha B- körkort Meriterande krav: • Kunskap i AutoCAD • Väl utvecklad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift Personliga egenskaper och beteenden: Eftersom detta är en konsultroll söker vi dig som är utåtriktad och som trivs med kundkontakt. Du är nyfiken och tycker om att lära dig nya saker. Vi söker dig som är rak och duktig på att kommunicera, både internt och externt. Du är engagerad och tar ansvar för att alltid göra ett så bra arbete som möjligt. Om oss Framtiden AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och vår specialitet är Unga Talanger. Det innebär att vi hjälper våra kunder att hitta de bästa medarbetarna som fortfarande är i början av sin karriär. Just nu har vi hundratals lediga jobb. Framtiden AB arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter – hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden AB för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget. Villkor Omfattning: Kontorstider, nattarbete kan förekomma Start: Omgående Lön: Enligt överenskommelse Tjänsten är belägen på vår kunds Stockholmskontor i Solna med närhet till bra färdkommunikationer. Ett tips är att skicka in din ansökan redan idag, då urvalet sker löpande. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Företag: Framtiden AB
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-08
Sök fler jobb liknande: lediga Nyexad geolog till attraktivt företag! jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nyexad geolog till attraktivt företag!

Geolog till Zinkgruvan Mining AB
TNG Group AB Vill du arbeta i en internationell koncern i en spännande bransch? Har du en utbildning inom geovetenskap? Då kan du vara den geolog vi söker för rekrytering till Zinkgruvan Mining AB. Välkommen med din ansökan redan idag! Om uppdragsgivaren Zinkgruvan Mining AB är ett helägt dotterbolag till Lundin Mining AB. Moderbolagets aktier är noterade på börsen i Toronto och Stockholm. Zinkgruvan Mining ligger i samhället Zinkgruvan som är beläget 2 mil från Askersund och 6 mil söder om Örebro. Malmproduktionen är 1,3 miljoner ton per år och omsättningen uppgår till ca 1500 MSEK. Antalet anställda är 360. Beskrivning av tjänsten De huvudsakliga arbetsuppgifterna är planering av kärnborrning, kartering av borrkärnor, underjordskartering och malmmodellering. Befattningen är placerad inom geologiavdelningen som har åtta medarbetare. Vem är du? Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom geovetenskap samt tidigare erfarenhet från liknande arbete. Som person är du öppen och har lätt för att etablera kontakter. Eftersom mycket av arbetet bearbetas i dator är det en förutsättning att du har goda kunskaper om Microstation, Microsoft Access och Office. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Intresserad? Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Pär Johansson. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Att ansöka tar endast ett par minuter och du behöver enbart uppge kontaktuppgifter samt bifoga ditt färdiga CV. Följ anvisad länk. Om TNG TNG - The Next Generation - är den nya generationen bemannings- och rekryteringsföretag. Genom att vi ständigt utmanar och ser bortom fördomar hittar vi den vassaste arbetskraften och bidrar till en hållbar arbetsmarknad. Bland våra samarbetspartners återfinns flera av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare som vi erbjuder bemannings- och rekryteringstjänster inom tjänstemannaområdet. TNG är Sveriges tredje snabbast växande bemannings- och rekryteringsföretag enligt undersökningen Snabbväxarna 2012 och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro.
Företag: TNG Group AB
Ort: Askersund
Publicerad : 10-10
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog till Zinkgruvan Mining AB jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog till Zinkgruvan Mining AB

Geolog till Zinkgruvan Mining AB
TNG Group AB Vill du arbeta i en internationell koncern i en spännande bransch? Har du en utbildning inom geovetenskap? Då kan du vara den geolog vi söker för rekrytering till Zinkgruvan Mining AB. Välkommen med din ansökan redan idag! Om uppdragsgivaren Zinkgruvan Mining AB är ett helägt dotterbolag till Lundin Mining AB. Moderbolagets aktier är noterade på börsen i Toronto och Stockholm. Zinkgruvan Mining ligger i samhället Zinkgruvan som är beläget 2 mil från Askersund och 6 mil söder om Örebro. Malmproduktionen är 1,3 miljoner ton per år och omsättningen uppgår till ca 1500 MSEK. Antalet anställda är 360. Beskrivning av tjänsten De huvudsakliga arbetsuppgifterna är planering av kärnborrning, kartering av borrkärnor, underjordskartering och malmmodellering. Befattningen är placerad inom geologiavdelningen som har åtta medarbetare. Vem är du? Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom geovetenskap samt tidigare erfarenhet från liknande arbete. Som person är du öppen och har lätt för att etablera kontakter. Eftersom mycket av arbetet bearbetas i dator är det en förutsättning att du har goda kunskaper om Microstation, Microsoft Access och Office. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Intresserad? Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Pär Johansson. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Att ansöka tar endast ett par minuter och du behöver enbart uppge kontaktuppgifter samt bifoga ditt färdiga CV. Följ anvisad länk. Om TNG TNG - The Next Generation - är den nya generationen bemannings- och rekryteringsföretag. Genom att vi ständigt utmanar och ser bortom fördomar hittar vi den vassaste arbetskraften och bidrar till en hållbar arbetsmarknad. Bland våra samarbetspartners återfinns flera av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare som vi erbjuder bemannings- och rekryteringstjänster inom tjänstemannaområdet. TNG är Sveriges tredje snabbast växande bemannings- och rekryteringsföretag enligt undersökningen Snabbväxarna 2012 och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro.
Företag: TNG Group AB
Ort: Motala
Publicerad : 10-10
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog till Zinkgruvan Mining AB jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog till Zinkgruvan Mining AB

Gruvgeolog
Till Kankbergsgruvan Som Gruvgeolog ansvarar du för utvecklingen av gruvans malmbas samt att samla in, utvärdera och presentera data i form av tolkningar och malmberäkningar. Grunden för malmberäkningarna är vår diamantborrning som ska planeras och resultaten ska bearbetas och tolkas. Uppföljning av halter i bruten malm och jämförelse med plan/prognos är en annan viktig uppgift. Som gruvgeolog deltar du aktivt med underjords- och borrkärnskartering samt produktions- och planeringsmöten. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med Malmbas- och prospekteringsavdelningen, som ansvarar för den mera långsiktiga prospekteringen mot delvis kända och mot nya målområden. Stationeringsort är Kankberg. Vi söker en universitetsutbildad geolog. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Du förväntas ha goda kunskaper i kommunikation, vara resultatorienterad, flexibel och både kunna arbeta självständigt samt vara en lagspelare, som arbetar aktivt för företagets utveckling. Kunskaper inom mjukvaror som Microstation, Leapfrog och Datamine är meriterande. Körkort B är ett krav. Ytterligare upplysningar lämnas av Gruvchef Peter Bergman tfn 0910-77 4206. Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes då vi sköter rekryteringen själva.
Företag: Boliden Gruvor
Ort: Skellefteå
Publicerad : 10-11
Sök fler jobb liknande: lediga Gruvgeolog jobb, Gruvgeolog Skellefteå, Gruvgeolog Boliden Gruvor
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Gruvgeolog

Nyexad hydrogeolog/geotekniker
Framtiden AB Dina arbetsuppgifter Som nyutexaminerad hydrogeolog/geotekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att arbeta med planering och styrning av geotekniska undersökningar, mätningar av grundvattennivåer, hantering av mätutrustning samt att delta i utredningsarbete. Du kommer att arbeta ute i fält såväl som inne på kontoret och ha mycket samarbete med andra konsulter och entreprenörer. Du kommer även få arbeta med numeriska och analytiska beräkningar. Du kommer att ges en god introduktion till arbetet och teamet kommer att finnas som stöd för dig - tanken är att du genom denna tjänst ska skolas in i yrket. Tjänsten är belägen på vår kunds Stockholmskontor i Solna med närhet till bra färdkommunikationer. Om företaget Kundföretaget är ett fristående specialistföretag med konsultverksamhet inom områdena geologi, bergteknik, hydrogeologi och tillstånd/mkb. Det innebär att de erbjuder kvalificerade och kvalitetssäkrade tjänster inom områdena berg, mark och vatten. I snart 40 år har kundföretaget bidragit med sin kompetens inom flertalet större infrastrukturprojekt i Sverige. För närvarande är de ca 50 medarbetare uppdelade på två kontor, i Göteborg och Stockholm. På Stockholmskontoret arbetar cirka 20 personer. Inom teknikområdet hydrogeologi/geoteknik är vår kund verksam inom områden som berör yt- och grundvatten, geotekniska frågeställningar i samband med undermarksanläggningar samt miljö i jord och berg. Gruppen på Stockholmskontoret är i dagsläget 8 personer och medarbetarna är väl förtrogna med det senaste inom teknik och metodik samt miljölagstiftning. Kundföretaget gör utredningar, upprättar bygg- och tillståndshandlingar samt svarar för uppföljning och kontroll under byggskedet. Många av uppdragen rör vägar, järnvägar, gruvverksamhet och olika typer av undermarksanläggningar. De arbetar också med olika slags miljöutredningar, utreder vattenresurser och prospekterar nya grundvattentäkter. Din profil SKALL krav: - Vi söker dig som är utbildad Civilingenjör med inriktning mot hydrogeologi, geoteknik, miljö och vatten eller har en motsvarande naturvetenskaplig utbildning. - Du som söker tjänsten ska ha B- körkort - Du talar och skriver flytande svenska och har goda kunskaper i engelska Meriterande krav: - Du har tidigare deltagit i praktiskt fältarbete - Du har kunskaper att hantera GIS Personliga egenskaper och beteenden: Eftersom detta är en konsultroll söker vi dig som är utåtriktad och som trivs med kundkontakt. Du är nyfiken och tycker om att lära dig nya saker. Vi söker dig som är rak och duktig på att kommunicera, både internt och externt. Du är engagerad och tar ansvar för att alltid göra ett så bra arbete som möjligt. Om oss Framtiden AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och vår specialitet är Unga Talanger. Det innebär att vi hjälper våra kunder att hitta de bästa medarbetarna som fortfarande är i början av sin karriär. Just nu har vi hundratals lediga jobb. Framtiden AB arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter – hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden AB för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget. Villkor Omfattning: Kontorstider, nattarbete kan förekomma Start: Omgående Lön: Enligt överenskommelse Ett tips är att skicka in din ansökan redan idag, då urvalet sker löpande. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Företag: Framtiden AB
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-15
Sök fler jobb liknande: lediga Nyexad hydrogeolog/geotekniker jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nyexad hydrogeolog/geotekniker

Geolog med några års erfarenhet
Framtiden AB Dina arbetsuppgifter Hos vår kund i Stockholm arbetar för närvarande ca 20 konsulter. De arbetar mot beställare såsom Trafikverket, Fortum, SL, Stockholms stad, LKAB m.fl. inom projektering, nybyggnation och förvaltning. De söker nu förstärkning av en erfaren konsult. Du ska ha arbetat som bergtekniker/geotekniker eller liknande under minst tre år, gärna längre. Du kommer att ingå i en grupp som består av seniora konsulter och unga medarbetare. Arbetet innebär att ta en ledande roll inom våra stora uppdrag med inriktning berg och/eller geoteknik. Därför ställs stora krav på kvalitet, leveransförmåga, noggrannhet och förmågan att kunna driva egna projekt och uppgifter. Social förmåga, god förmåga att samarbeta och kommunicera är egenskaper som vi värdesätter högt då vi som oftast arbetar i en nära relation till beställare, angränsande teknikområden och internt. Om företaget Kundföretaget är ett fristående specialistföretag med konsultverksamhet inom områdena geologi/ bergteknik, hydrogeologi/geoteknik och tillstånd/mkb. Det innebär att de erbjuder kvalificerade och kvalitetssäkrade tjänster inom områdena berg, mark och vatten. I snart 40 år har kundföretaget bidragit med sin kompetens inom flertalet större infrastrukturprojekt i Sverige. För närvarande är de ca 50 medarbetare uppdelade på två kontor, i Göteborg och Stockholm. På Stockholmskontoret arbetar cirka 20 personer. Inom teknikområdet geologi och bergteknik arbetar de inom alla typer av bergprojekt och i alla stadier av projekten. Inom teknikområdet hydrogeologi/geoteknik är vår kund verksam inom områden som berör yt-vatten samtoch grundvatten, geotekniska frågeställningar i samband med anläggningsarbeten samt och miljö i jord och berg. Din profil -Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat som geolog/geotekniker eller motsvarande - B-Körkort - Du talar och skriver flytande svenska och har goda kunskaper i engelska Vi söker dig som är trevlig, lättsamutåtriktad och prestigelös. Du har en god samarbetsförmåga och trivs i arbetet med andra. Du är rak och duktig på att kommunicera, både internt och externt. Du är engagerad och tar ansvar för att alltid göra ett så bra jobb arbete som möjligt. Om oss Framtiden AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och vår specialitet är Unga Talanger. Det innebär att vi hjälper våra kunder att hitta de bästa medarbetarna som fortfarande är i början av sin karriär. Just nu har vi hundratals lediga jobb. Framtiden AB arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter – hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden AB för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget. Villkor Arbetstiderna är i regel måndag till fredag, kontorstider med flex. Nattarbete kan förekomma. Start: Enligt överenskommelse Lön: Enligt överenskommelse Ett tips är att skicka in din ansökan redan idag, då urvalet sker löpande. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Företag: Framtiden AB
Ort: Solna
Publicerad : 10-15
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog med några års erfarenhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog med några års erfarenhet

Nyexad hydrogeolog/geotekniker
Framtiden AB Dina arbetsuppgifter Som nyutexaminerad hydrogeolog/geotekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att arbeta med planering och styrning av geotekniska undersökningar, mätningar av grundvattennivåer, hantering av mätutrustning samt att delta i utredningsarbete. Du kommer att arbeta ute i fält såväl som inne på kontoret och ha mycket samarbete med andra konsulter och entreprenörer. Du kommer även få arbeta med numeriska och analytiska beräkningar. Du kommer att ges en god introduktion till arbetet och teamet kommer att finnas som stöd för dig - tanken är att du genom denna tjänst ska skolas in i yrket. Tjänsten är belägen på vår kunds Stockholmskontor i Solna med närhet till bra färdkommunikationer. Om företaget Kundföretaget är ett fristående specialistföretag med konsultverksamhet inom områdena geologi, bergteknik, hydrogeologi och tillstånd/mkb. Det innebär att de erbjuder kvalificerade och kvalitetssäkrade tjänster inom områdena berg, mark och vatten. I över 40 år har kundföretaget bidragit med sin kompetens inom flertalet större infrastrukturprojekt i Sverige. För närvarande är de ca 50 medarbetare uppdelade på två kontor, i Göteborg och Stockholm. På Stockholmskontoret arbetar cirka 20 personer. Inom teknikområdet hydrogeologi/geoteknik är vår kund verksam inom områden som berör yt- och grundvatten, geotekniska frågeställningar i samband med undermarksanläggningar samt miljö i jord och berg. Gruppen på Stockholmskontoret är i dagsläget 8 personer och medarbetarna är väl förtrogna med det senaste inom teknik och metodik samt miljölagstiftning. Kundföretaget gör utredningar, upprättar bygg- och tillståndshandlingar samt svarar för uppföljning och kontroll under byggskedet. Många av uppdragen rör vägar, järnvägar, gruvverksamhet och olika typer av undermarksanläggningar. De arbetar också med olika slags miljöutredningar, utreder vattenresurser och prospekterar nya grundvattentäkter. Din profil SKALL krav: - Vi söker dig som är utbildad Civilingenjör med inriktning mot hydrogeologi, geoteknik, miljö och vatten eller har en motsvarande naturvetenskaplig utbildning. - Du som söker tjänsten ska ha B- körkort - Du talar och skriver flytande svenska och har goda kunskaper i engelska Meriterande krav: - Du har tidigare deltagit i praktiskt fältarbete - Du har kunskaper att hantera GIS Personliga egenskaper och beteenden: Eftersom detta är en konsultroll söker vi dig som är utåtriktad och som trivs med kundkontakt. Du är nyfiken och tycker om att lära dig nya saker. Vi söker dig som är rak och duktig på att kommunicera, både internt och externt. Du är engagerad och tar ansvar för att alltid göra ett så bra arbete som möjligt. Om oss Framtiden AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och vår specialitet är Unga Talanger. Det innebär att vi hjälper våra kunder att hitta de bästa medarbetarna som fortfarande är i början av sin karriär. Just nu har vi hundratals lediga jobb. Framtiden AB arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter – hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden AB för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget. Villkor Omfattning: Kontorstider, nattarbete kan förekomma Start: Omgående Lön: Enligt överenskommelse Ett tips är att skicka in din ansökan redan idag, då urvalet sker löpande. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Företag: Framtiden AB
Ort: Solna
Publicerad : 10-29
Sök fler jobb liknande: lediga Nyexad hydrogeolog/geotekniker jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nyexad hydrogeolog/geotekniker

Lunds Universitet söker Forskare i Geologi
Arbetsuppgifter Vi söker en forskare specialiserad på svampdjurs morfologi. Arbetet kommer att utföras som en del i ett flerdisciplinärt projekt som undersöker förändringen av kiselomsättningen under geologisk tid. Forskningen bidrar till ett Wallenbergprojekt som kopplar den globala biogeokemiska omsättningen av kiseldioxid och kol såväl som till andra pågående projekt kring biogeokemin kring kiseldioxid. Arbete utförs vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, Sverige, i samarbete med ett antal internationella forskare. Forskaren kommer att vara ansvarig för att analysera förändringar i svampdjurens morfometri och för att utvärdera effekten av svampdjurens silicifiering på kiseldioxidens biogeokemi. Biogeokemi studerar hur olika element omsätt i geobiosfären. Forskningen i det här projektet är koncentrerat på kiselomsättning i havet, framför allt hur omsättningen av kiseldioxid har förändrats under Fanerozoikum till följd av utvecklingen av organismer som avsätter kiseldioxid. Önskvärda kvalifikationer Doktorsexamen (eller motsvarande) i en miljövetenskaplig disciplin, exempelvis geologi, biologi, akvatiska vetenskaper eller biogeokemi. Den sökande måste vara expert på svampdjur. Den sökande ska ha förmåga att jobba mot uppsatta tidsmål och vara villig att kommunicera forskningsresultaten. Vi välkomnar kandidater som är öppna för samarbete inom en flerdisciplinär grupp, samt med förmåga att se och lösa problem individuellt. Den sökande måste vara villig att resa. Utmärka kunskaper i skriven och talad engelska är en förutsättning. Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande
Företag: Lunds universitet, Geologiska Institutionen
Ort: Lund
Publicerad : 11-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lunds Universitet söker Forskare i Geologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lunds Universitet söker Forskare i Geologi

Kvartärgeolog till SGU i Uppsala
SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Undersökning av Sveriges jordlager och landformer är en viktig uppgift för SGU för att kunna tillhandahålla information för en mängd användningsområden i samhället. Vi bedriver verksamhet i hela landet. SGU behöver förstärka den kvartärgeologiska verksamheten och söker nu en kvartärgeolog. Arbetsuppgifter Du kommer främst att arbeta med undersökning av jordlager och landformer, både i fält och genom fjärranalys. I arbetet ingår att sammanställa resultaten i rapporter och vetenskapliga publikationer. Arbetet innebär fältarbete i olika delar av landet under ett antal månader varje år. Din kompetens Vi söker dig som har doktorsexamen och mycket goda kunskaper inom glacialgeologi, kvartär stratigrafi och geomorfologi. Du har god förmåga att självständigt genomföra och avrapportera kvalificerade geologiska undersökningar och analyser inom ämnesområdet. Du har erfarenhet av jordartskartering och har goda kunskaper i GIS (ArcGis). Körkort för personbil är ett krav. Du är initiativrik och har ett prestigefritt förhållningssätt. Du har lätt för att arbeta i grupp men det krävs också att du kan utföra arbetsuppgifter självständigt. Du ska ha god fysik och dokumenterat god förmåga att kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift. Om anställningen Anställningen är tillsvidare, heltid och med placering i Uppsala. Vid SGU ser vi medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt. Vill du veta mer, hör gärna av dig till enhetschef Lars Rodhe, telefon 018-17 92 26 eller avdelningschef Anna Åberg, telefon 018-17 92 75. Fackliga företrädare är Mikael Carlsson för Saco-S, telefon 018- 17 92 59 och Katarina Vikberg för ST-geologiska, telefon 018- 17 92 28. Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2013. Din ansökan ska kunna styrkas av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning.
Företag: SGU
Ort: Uppsala
Publicerad : 11-12
Sök fler jobb liknande: lediga Kvartärgeolog till SGU i Uppsala jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvartärgeolog till SGU i Uppsala

Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör Placering: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lund Diarienummer: SPA 2013/484 Tycker du om kontakter med studenter och lärare? Är du en positiv och service­inriktad person som kan arbeta självständigt och prioritera i perioder med hög arbetsbelastning? Har du lätt för att samarbeta och vill vara stödet inåt och vårt ansikte utåt? Anställningen är placerad vid institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. Institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund. Arbetsuppgifter Utbildningsadministratören handlägger ärenden som rör grundutbildningen på grund- och avancerad nivå samt ansvarar för administration kring denna. Vidare svarar utbildningsadministratören för den löpande informationen till studierektor/programkoordinatorer och andra berörda om förändring av institutionens utbildningsutbud och det regelverk som styr utbildningsadministrationen inom universitetet. Arbetet som utbildningsadministratör innebär mycket kommunikation med både lärare och studenter, och ställer krav på att du självständigt kan strukturera, planera, analysera och hantera en stor mängd utbildningsadministrativa ärenden. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat: - Arbete i expeditionen - Administration för studenter och doktorander - Arbete i Ladok, Nya, LUBAS, UBAS och LUCAT - Diarieföring - Administrativt stöd till institutionsledningen - Institutionens kontaktperson för olika administrativa verktyg, såsom studentportalen Live@Lund - Koordinator för mentorsverksamhet - Kursutvärderingar - Vägledning och rådgivning till studenter - Övrigt förekommande administration Önskvärda kvalifikationer Högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning Mycket god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, på svenska såväl som engelska. Mycket god datorvana Erfarenhet av studieadministrativt arbete Verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att arbetet förutsätter ett aktivt lagarbete. Arbetet är stundtals mycket intensivt, vilket innebär att man måste kunna prioritera mellan de olika arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du är strukturerad och kvalitetsmedeveten, och du bör uppskatta och gärna ha erfarenhet av ett utåtriktat och serviceinriktat arbete, som innebär dagliga kontakter med studenter och lärare.
Företag: Lunds universitet, Geologiska institutionen
Ort: Lund
Publicerad : 11-18
Sök fler jobb liknande: lediga Utbildningsadministratör jobb, Utbildningsadministratör Lund, Utbildningsadministratör Lunds universitet, Geologiska institutionen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utbildningsadministratör

Geologer
Om företaget / verksamheten LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag. Bolaget bildades 1890 och har under mer än ett sekel varit en viktig kugge i svensk exportindustri och industriell utveckling. Lika länge har bolaget agerat pålitlig leverantör och samarbetspartner till europeisk stålindustri. Den rika, högvärdiga järnmalmen från norr har i produktportföljen kompletterats med andra naturliga mineraler. Idag är LKAB en högteknologisk mineralkoncern med storskalig verksamhet på en global, konkurrensutsatt marknad. En tillförlitlig resurs i ständig utveckling med siktet ställt på framtiden. Om tjänsten ruvplaneringen i Kiruna har som uppdrag att leverera brytningsplaner, underlag och tjänster som säkerställer en säker och långsiktig produktion av järnmalm i Kiruna gruva. Gruvplaneringen inefattar flera olika arbetsområden; geologi, diamantborrning, gruvmätning och planering. De två tjänster som vi nu söker personal till är inom arbetsområdet geologi. Du kommer i huvudsak att arbeta med geologisk kartering under jord och geologisk kartering av borrkärnor med tillhörande bearbetning av data. I arbetsuppgifterna ingår även bergmekanisk kartering av borrkärnor och arbete med kärnhantering vid vårt kärnarkiv. Dina kvalifikationer Vi söker dig som har minst tre års högskoleutbildning inom geologi. Allmän datorkunskap samt erfarenhet av arbete med 3D-programvara Microstation eller motsvarande är meriterande. Tjänsten innebär många kontakter varför särskild vikt läggs vid god samarbetsförmåga. Vi erbjuder Ett jobb i en högteknologisk, internationell Mineralkoncern med storskalig verksamhet på en global, konkurrensutsatt marknad. Vi kan erbjuda del i företagets belöningssystem, friskvård med möjlighet till varierande aktiviteter samt andra aktiviteter för vår personal.
Företag: LKAB
Ort: Kiruna
Publicerad : 11-19
Sök fler jobb liknande: lediga Geologer jobb, Geologer Kiruna, Geologer LKAB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geologer

Forskare geologiska institutionen
Arbetsuppgifter Projektet syftar till att förbättra rekonstruktioner av solens aktivitet med olika geologiska arkiv och att förbättra klimatstudier med radionuklider och olika mätningar från samma arkiv. En del av projektet är 10Be mätningar i varviga sjösediment samt jämförelse med resultat från existerande rekonstruktioner av solens aktivitet. Dessa studier kommer också att göra det möjligt att skaffa mycket exakta och precisa tidsskalor som är avgörande för tillförlitliga studier av solens påverkan på klimatet. Arbetet kommer innebära; .10Be provberedning från sediment och analys av resultaten .Geokemiska och geofysiska sedimentanalyser .Jämförelse med andra dataserier från radionuklider .Kvantitativ dataanalys .Ansvarig för förvärva sedimentprover .Integration av geologiska och instrumentella uppgifter om solaktivitet Önskvärda kvalifikationer .Doktor i miljövetenskap eller motsvarande .Erfarenhet med 10Be provberedning och analys .Erfarenhet med provtagning och analys av varvig sjösediment .Erfarenhet med kronologiska studier .Erfarenhet med studier om solens påverkan på klimatet .God samarbets- och kommunikationsförmåga
Företag: Lunds universitet
Ort: Lund
Publicerad : 01-14
Sök fler jobb liknande: lediga Forskare geologiska institutionen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskare geologiska institutionen

Uppdragsledare hydrogeologi
Kanske är du vår nya stjärna inom hydrogeologi? På Vatten & Miljöbyrån arbetar vi med grundvattenfrågor i många former, alltifrån vattentäktsfrågor till gruvrelaterade frågor och förorenat grundvatten. Vi arbetar med grundvatten både i lösa jordlager och i berg. Hoten mot våra grundvattenresurser ökar, bland annat p.g.a. pågående klimatförändring. Vill du arbeta för att skydda vattenresurserna och för att användningen av dem som dricksvattenresurs ska fungera långsiktigt? Och tycker du att det är intressant att medverka till att grundvattnet inte förorenas vid industriområden eller efter olyckor? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en uppdragsledare med inriktning hydrogeologi och vattenkemi. Du bör även ha kunskap om lagstiftning och andra krav och föreskrifter inom området. Du kommer lite beroende på din bakgrund att leda uppdrag med frågeställningar rörande grundvatten, bl.a. i anslutning till vattentäkter och gruvområden, vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplanering. Även utredningar angående ytvatten kan bli aktuella. Som uppdragsledare kommer du att vara verksam både på kontoret, hos våra beställare och ute i fält. Arbetet innebär presentationer i såväl rapportform som muntliga redovisningar, varför god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning. Du bör också ha god social kompetens och samarbetsförmåga, eftersom arbetet innebär många personliga kontakter och som regel bedrivs i en projektgrupp tillsammans med beställaren. Lämplig utbildning kan vara hydrogeolog/naturvetare, civ.ing. W, S eller V, eller likvärdigt. Vi söker dig som har erfarenhet som exempelvis konsult eller handläggare på kommun eller vid tillsynsmyndighet. Placering vid vårt kontor i Luleå eller Skellefteå. Annan placeringsort efter överenskommelse. Läs mer på: http://www.vmbyran.se/om-oss/lediga-jobb/
Företag: VATTEN & MILJÖBYRÅN I SVERIGE AB
Ort: Luleå
Publicerad : 01-24
Sök fler jobb liknande: lediga Uppdragsledare hydrogeologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Uppdragsledare hydrogeologi

Utredare hydrogeologi
Vi söker en vattenintresserad utredare som vill varva kontorsjobb med fältarbete. På Vatten & Miljöbyrån arbetar vi med grundvattenfrågor i många former, alltifrån vattentäktsfrågor till gruvrelaterade frågor och förorenat grundvatten. Vi arbetar med grundvatten både i lösa jordlager och i berg. Hoten mot våra grundvattenresurser ökar, bland annat p.g.a. pågående klimatförändring. Vill du arbeta för att skydda vattenresurserna och för att användningen av dem som dricksvattenresurs ska fungera långsiktigt? Och tycker du att det är intressant att medverka till att grundvattnet inte förorenas vid industriområden eller efter olyckor? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en utredare med intresse för hydrogeologi och vattenkemi. Du får gärna även ha kunskap om lagstiftning och andra krav och föreskrifter inom området. Du kommer lite beroende på din bakgrund att arbeta med frågeställningar rörande grundvatten, bl.a. i anslutning till vattentäkter och gruvområden, vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplanering. Även utredningar angående ytvatten kan bli aktuella. Som utredare kommer Du att vara verksam både på kontoret och ute i fält. Arbetet innebär presentationer i såväl rapportform som muntliga redovisningar, varför god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning. Du bör också ha god social kompetens och samarbetsförmåga, eftersom arbetet innebär många personliga kontakter och som regel bedrivs i en projektgrupp tillsammans med beställaren. Lämplig utbildning kan vara hydrogeolog/naturvetare, civ.ing. W, S eller V, eller likvärdigt. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som exempelvis konsult eller handläggare på kommun eller vid tillsynsmyndighet, men även som nyutexaminerad kan du vara intressant, om du har ett intresse för att arbeta med grundvattenfrågor och har lämplig utbildning. Placering vid vårt kontor i Luleå eller Skellefteå. Annan placeringsort efter överenskommelse. Läs mer på: http://www.vmbyran.se/om-oss/lediga-jobb/
Företag: VATTEN & MILJÖBYRÅN I SVERIGE AB
Ort: Luleå
Publicerad : 01-24
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare hydrogeologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare hydrogeologi

Uppdragsledare hydrogeologi
Kanske är du vår nya stjärna inom hydrogeologi? På Vatten & Miljöbyrån arbetar vi med grundvattenfrågor i många former, alltifrån vattentäktsfrågor till gruvrelaterade frågor och förorenat grundvatten. Vi arbetar med grundvatten både i lösa jordlager och i berg. Hoten mot våra grundvattenresurser ökar, bland annat p.g.a. pågående klimatförändring. Vill du arbeta för att skydda vattenresurserna och för att användningen av dem som dricksvattenresurs ska fungera långsiktigt? Och tycker du att det är intressant att medverka till att grundvattnet inte förorenas vid industriområden eller efter olyckor? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en uppdragsledare med inriktning hydrogeologi och vattenkemi. Du bör även ha kunskap om lagstiftning och andra krav och föreskrifter inom området. Du kommer lite beroende på din bakgrund att leda uppdrag med frågeställningar rörande grundvatten, bl.a. i anslutning till vattentäkter och gruvområden, vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplanering. Även utredningar angående ytvatten kan bli aktuella. Som uppdragsledare kommer du att vara verksam både på kontoret, hos våra beställare och ute i fält. Arbetet innebär presentationer i såväl rapportform som muntliga redovisningar, varför god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning. Du bör också ha god social kompetens och samarbetsförmåga, eftersom arbetet innebär många personliga kontakter och som regel bedrivs i en projektgrupp tillsammans med beställaren. Lämplig utbildning kan vara hydrogeolog/naturvetare, civ.ing. W, S eller V, eller likvärdigt. Vi söker dig som har erfarenhet som exempelvis konsult eller handläggare på kommun eller vid tillsynsmyndighet. Placering vid vårt kontor i Luleå eller Skellefteå. Annan placeringsort efter överenskommelse. Läs mer på: http://www.vmbyran.se/om-oss/lediga-jobb/
Företag: VATTEN & MILJÖBYRÅN I SVERIGE AB
Ort: Skellefteå
Publicerad : 01-24
Sök fler jobb liknande: lediga Uppdragsledare hydrogeologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Uppdragsledare hydrogeologi

Utredare hydrogeologi
Vi söker en vattenintresserad utredare som vill varva kontorsjobb med fältarbete. På Vatten & Miljöbyrån arbetar vi med grundvattenfrågor i många former, alltifrån vattentäktsfrågor till gruvrelaterade frågor och förorenat grundvatten. Vi arbetar med grundvatten både i lösa jordlager och i berg. Hoten mot våra grundvattenresurser ökar, bland annat p.g.a. pågående klimatförändring. Vill du arbeta för att skydda vattenresurserna och för att användningen av dem som dricksvattenresurs ska fungera långsiktigt? Och tycker du att det är intressant att medverka till att grundvattnet inte förorenas vid industriområden eller efter olyckor? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en utredare med intresse för hydrogeologi och vattenkemi. Du får gärna även ha kunskap om lagstiftning och andra krav och föreskrifter inom området. Du kommer lite beroende på din bakgrund att arbeta med frågeställningar rörande grundvatten, bl.a. i anslutning till vattentäkter och gruvområden, vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplanering. Även utredningar angående ytvatten kan bli aktuella. Som utredare kommer Du att vara verksam både på kontoret och ute i fält. Arbetet innebär presentationer i såväl rapportform som muntliga redovisningar, varför god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning. Du bör också ha god social kompetens och samarbetsförmåga, eftersom arbetet innebär många personliga kontakter och som regel bedrivs i en projektgrupp tillsammans med beställaren. Lämplig utbildning kan vara hydrogeolog/naturvetare, civ.ing. W, S eller V, eller likvärdigt. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som exempelvis konsult eller handläggare på kommun eller vid tillsynsmyndighet, men även som nyutexaminerad kan du vara intressant, om du har ett intresse för att arbeta med grundvattenfrågor och har lämplig utbildning. Placering vid vårt kontor i Luleå eller Skellefteå. Annan placeringsort efter överenskommelse. Läs mer på: http://www.vmbyran.se/om-oss/lediga-jobb/
Företag: VATTEN & MILJÖBYRÅN I SVERIGE AB
Ort: Skellefteå
Publicerad : 01-24
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare hydrogeologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare hydrogeologi

Doktorand i Tillämpad geologi
Bakgrund Avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser söker en doktorand inom ämnesområdet Tillämpad geologi. Din forskning kommer att vara inriktad mot kväverening i processvatten från gruvor. Ämnesbeskrivning Miljögeokemisk forskning inom Tillämpad geologi behandlar föroreningseffekter från mänskliga aktiviteter, och åtgärder för att minska utsläpp av föroreningar. Metoder för att förbättra efterbehandling av gruvavfall och att minska utsläppen av kväve från aktiva gruvor är viktiga forskningsområden. Din forskning kommer att utförs inom ett Gruvforskningsprogram finansierat av Vinnova och gruvindustrin. Arbetsuppgifter Doktorander erhåller doktorandtjänst under fyra till maximalt fem år (beroende på graden av institutionstjänstgöring). I din forskning kommer du att arbeta med att utveckla och utvärdera tekniker för att förbättra kväverening i gruvdammar. Laboratorie- och fältarbete ingår, och arbetet kommer att utföras i samarbete med doktorander och forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Kvalifikationer För behörighet till tjänsten som doktorand krävs avlagd civilingenjörs- eller masterexamen i Miljö- och vattenteknik eller motsvarande. Se även Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet. Förutom goda betyg i relevanta ämnen från grundexamen kommer följande urvalskriterier att användas: • Erfarenhet av miljögeokemiskt arbete med koppling till gruvor • Goda kunskaper i användning av programvaror som Matlab och Stella • Goda kunskaper i svenska för kommunikation med industripartners, samt i engelska i tal och skrift Se även Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet på vår hemsida. Information För ytterligare information kontakta Biträdande professor Anders Widerlund på telefon 0920-491863 eller via e-post Anders.Widerlund@ltu.se Fackliga företrädare nås via vår växel på 0920–49 10 00. Ansökan Du söker befattningen via länken nedan där du bifogar Personligt brev samt CV/ meritförteckning och examensbevis. Märk din ansökan med nedanstående referensnummer. Referensnummer: 236-14 Sista ansökningsdag: 16 februari, 2014
Företag: Luleå tekniska universitet
Ort: Luleå
Publicerad : 01-24
Sök fler jobb liknande: lediga Doktorand i Tillämpad geologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Doktorand i Tillämpad geologi

Geologist core logging
About the company LKAB is one of the oldest industrial companies of Sweden. The company was established in 1890 and since then it has been a key part of the swedish export industry and industrial development. Just as long has the company been a reliable partner with the supplier industry and the european steel industry. The product portfolio of LKAB includes high grade iron ore pellets from the mines of northen Sweden as well other minerals. Today LKAB is a high-tech minerals group with large scale operations in a global, competitive market. About the job Mine planing at Kiruna mine has the task to deliver mine plans and mining services to assure a long-term production of iron ore at the mine. Mine planing has several work areas such as: geology, diamond drilling, mine surveying and planing. The available job at the moment is in the work area of geology in Kiruna. You will be working with geological core logging of diamond drill cores and storage of the data in our database. The work even includes structural logging and handling of the core logs. This job will end at the end of December 2014. Your qualifications You should have at least three years college education in geology. General computer knowledge and good work experience in core logging (geological and structural) is also required. Knowledge in Swedish language is also required since you will be working together with other people in the work place. We offer A temporary job in a high-tech , international Minerals Group with large scale operations in a competitive market. We offer a part of the company's reward system, wellness with the possiblity of various activities, some dental care and other activities.
Företag: Leveäniemi, Svappavaara
Ort: Kiruna
Publicerad : 02-03
Sök fler jobb liknande: lediga Geologist core logging jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geologist core logging

Universitetslektor i ämnet Tillämpad geologi
Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser har ca 350 anställda som arbetar med forskning och utbildning i samhällsplanering, byggande, utvinning av metaller och mineral, återvinning, miljöteknik, bioenergi och gröna kemikalier.Ett viktigt forskningsämne är Tillämpad geologi vars forskning är inriktad på Miljögeokemi, dvs kunskapen om hur grundämnena rör sig eller fixeras i miljön beroende på fysiokemiska omgivningsfaktorer. Viktiga forskningsområden är metoder för att minska miljöpåverkan från gruvdrift och annan antropogen påverkan, applikationer av stabila metallisotoper samt naturliga geokemiska processer. Tillämpad geologi ger kurser i olika program med fokus på Naturresursteknik. Ämnesbeskrivning Tillämpad geologi omfattar geokemiska studier av hur grundämnena rör sig eller fixeras i miljön beroende på fysiokemiska omgivningsfaktorer, och har särskild fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från gruvdrift. Arbetsuppgifter Innehavaren av befattningen ska genomföra forskning och handledning av forskarstuderande samt undervisa i grundutbildningen. Särskild vikt läggs vid tillämpad forskning varför goda kontakter med svensk och internationell gruv- och mineralindustri samt konsultbranschen är viktigt. Forskningen kommer i huvudsak att inriktas på metoder för efterbehandling av reaktivt gruvavfall och användningen av restprodukter från annan industri för detta. I befattningen ingår viss undervisning inom grundutbildningen, framförallt inom civilingenjörsprogrammet i Naturresursteknik. Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen Behörig att anställas som universitetslektor är den som: • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens • visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper Bedömningsgrunder För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder: • Vetenskaplig skicklighet • Pedagogisk skicklighet Övriga bedömningsgrunder: • Erfarenhet av konsultbranschen • Erfarenhet av industriellt samarbete, särskilt med den svenska gruvindustrin. • Goda kunskaper om metoder för efterbehandling av gruvavfall och användningen av avfall och restprodukter från andra industrier för detta. Information För ytterligare information kontakta Avdelningschef Björn Öhlander, 0920-49 14 78, Bjorn.Ohlander@ltu.se Omfattning 50 %. Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar. Ansökan Ansökan med skall ställas till Luleå tekniska universitet, Registrator, 971 87 Luleå eller till registrator@ltu.se. Din ansökan ska vara registrator tillhanda senast den 26 februari 2014. Ange referensnummer 343-14. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa som stöd för ansökan. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökan skall lämnas i tre separata uppsättningar. Sista ansökningsdag: 26 februari 2014 Referensnummer: 343-14
Företag: Luleå tekniska universitet
Ort: Luleå
Publicerad : 02-05
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i ämnet Tillämpad geologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i ämnet Tillämpad geologi

Geolog med prospekteringsinriktning
SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Enheten för Mineralinformation i Malå är den del av SGU som förser prospektering och forskning med expertstöd, data och information angående mineraliseringar. Vid enheten finns två arkiv, ett arkiv med prospekteringsinformation och ett borrkärnearkiv. Borrkärnearkivet är nu i fokus för ett skanningsprojekt med mål att bestämma mineralinnehåll i borrkärnor. För närvarande finns det sju personer vid Malåkontoret. SGU kommer att förstärka kompetensen inom mineralkontorets verksamhet och söker nu en geolog med prospekteringsinriktning. Arbetsuppgifter Du kommer främst att arbeta med att tillhandahålla geologisk information till prospekteringsbolag och forskningsverksamhet och utveckla arkiv och prospekteringsunderlag. Du kommer även att delta i informationsverksamhet riktad till allmänheten. Din kompetens Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning mot geologi, prospektering, malmgeologi, berggrundsgeologi eller geologisk dokumentation. Du har erfarenhet av prospektering, även analys, eller prospekteringsinriktad forskning. Erfarenhet av geologisk dokumentation, databashantering och GIS är meriterande. Arbetet ställer stora krav på goda språkkunskaper. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att du har körkort för personbil. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga framtoning. Du har ett prestigefritt förhållningssätt och lätt för att arbeta i grupp men det krävs också att du kan utföra arbetsuppgifter självständigt. Du är öppen för nya arbetsuppgifter och trivs i en verksamhet med många externa kontakter. Om anställningen Anställningen är en tidsbegränsad anställning med varaktighet 1 år, heltid och med placering i Malå. Vid SGU ser vi medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt. Vill du veta mer, hör gärna av dig till enhetschef Ronald Arvidsson, telefon 0953-34 613 eller avdelningschef Kaj Lax, 018-17 93 94. Fackliga företrädare är Mikael Carlsson för Saco-S, telefon 018- 17 92 59 och Katarina Vikberg för ST-geologiska, telefon 018- 17 92 28. Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2014. Din ansökan ska kunna styrkas av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem. Vi vill att du lämnar din ansökan via detta system som du når via länken nedan.
Företag: SGU
Ort: Malå
Publicerad : 02-07
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog med prospekteringsinriktning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog med prospekteringsinriktning

Forskare Geologi
Arbetsuppgifter: Projektets målsättning är ökad kunskap om klimatdynamiken i centrala och norra Europa under holocen, särskilt under de senaste 2000 åren. Väldaterade sedimentlagerföljder från stora och djupa sjöar i trakten av Östersund kommer att analyseras med avseende på syreisotopsammansättning i ostrakoder och andra karbonatkomponenter. Jämförelser kommer att göras med motsvarande data från grottavlagringar och årsringsserier i träd, syftande till att rekonstruera förändringar av syreisotopsammansättningen i nederbörd och därigenom variationer i atmosfärcirkulation och fördelningen av nederbörd under året. Stratigrafisk beskrivning av och provuttag från sedimentborrkärnor. Datering av sedimentlagerföljder med radiometriska metoder (14C, 210Pb, 137Cs), eventuellt kompletterat med paleomagnetism. Taxonomisk identifiering av lakustrina ostrakoder, provpreparering för analys av stabila isotoper, assistans vid mass-spektrometrisk analys och tolkning av isotopdata från ostrakoder, mollusker och andra karbonatkomponenter. Statistisk databearbetning och jämförelser med andra relevanta geokemiska data. Huvudansvar för vetenskaplig publicering av klimatrekonstruktionerna. Tjänsten omfattar laboratoriearbete vid Lunds universitet och vid CNRS, Gif-sur-Yvette, Frankrike (åtminstone en längre och flera kortare vistelser). Tjänsten har startdatum i september men tillgänglighet för deltagande i fältarbete under mars/april 2014 är önskvärt. Önskvärda kvalifikationer: Doktorsexamen i kvartärgeologi, naturgeografi, biologi eller närstående ämne krävs. Grundliga teoretiska kunskaper i isotopgeokemi (lätta stabila isotoper) krävs, helst kompletterat med praktisk erfarenhet av klimatrekonstruktion baserat på syreisotopanalys av naturliga miljöarkiv. Praktisk erfarenhet av stratigrafiska analyser, inkluderande beskrivning, korrelation och icke-destruktiv analys av sjösediment, är önskvärd. Erfarenhet av åldersmodellering av sjösediment baserat på etablerade dateringsmetoder (14C, 210Pb, 137Cs) är en tillgång. Erfarenhet av analys av sötvattensostrakoder är en tillgång. Erfarenhet av koordinering och praktisk hantering av analysuppgifter krävs, helst I olika typer av forskningslaboratorier. Den sökande bör ha god samarbetsförmåga, och erfarenhet av gemensam tolkning och syntes av komplexa tidsserier krävs. Erfarenhet av vetenskaplig publicering krävs. Dokumenterad förmåga att kommunicera väl i tal och skrift är önskvärd. Engelska är arbetsspråket inom projektet men kunskaper i franska, svenska och tyska är en tillgång. För mer information om ansökningsförfarandet se: http://www.naturvetenskap.lu.se/anstallning. Ansökan via extern webbplats http://admin.lu.se/o.o.i.s?id=22598&Dnr=594844&Type=S
Företag: Lunds universitet
Ort: Lund
Publicerad : 02-12
Sök fler jobb liknande: lediga Forskare Geologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskare Geologi

Geolog
Affärsområde Gruvor söker Geolog Till Garpenbergs gruvavdelning Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i gruvans organisation på sektionen för gruvplanering. Till dina ansvarsområden hör strategisk och kortsiktig planering av gruvans malmundersökningar. Den strategiska planeringen sker i nära samarbete med gruvnära prospektering. Du ansvarar för de kortsiktiga undersökningarna genom att planera och ansvara för genomförande av gruvans diamantborrprogram. I genomförandet ingår borrkärnskartering samt visst arbete under jord. I samarbete med övriga geologer kommer du att uppdatera malmmodeller för brytningsplanering. I dina arbetsuppgifter ingår att ha samordningsansvar för den lokala uppdateringen av blockmodeller, samt gruvans årliga malmbasrevision. En annan viktig del är att arbetsleda personalen på borrkärnsarkivet. Tjänsten är en tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning. Arbetstiden är dagtid. Utbildning och kvalifikationer Universitets- eller högskoleexamen inom geologi är ett krav. Erfarenhet från gruv- & /eller prospekterings verksamhet samt erfarenhet av arbetsledning är meriterande. God samarbetsförmåga samt förmågan att se frågeställningar och utifrån geologisk kunskap presentera lösningar på dessa är särskilt viktigt. B-körkort med tillgång till egen bil är nödvändigt. God datorvana är en förutsättning liksom att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. Har du erfarenhet av MicroStation 3D CAD och/eller Datamine är det meriterande. För att lyckas i rollen som geolog hos oss behöver du ha lätt för att samarbeta då arbetet till stor del består i att tillsammans med andra skapa underlag och utarbeta planer för gruvan. Vidare tror vi att du är en initiativtagande person med förmåga att se vad som behöver göras. Du bör därutöver vara intresserad av att lära. Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar; entusiasm, ansvarstagande och engagemang. Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare med tanke på kön, ålder, etnicitet m.m. Upplysningar Ytterligare upplysningar lämnas av Gruvplaneringschef Caroline Kuiper, tfn 0225-360 35, 070-66 55 931. Facklig information Facklig information får du av Joel Udd, Sveriges ingenjörer, tfn 0225-362 43, Hans Jansson, Ledarna, tfn 0225-360 83, Leif Mattsson, Unionen, tfn 0225-360 80. Ansökan Ansök med Cv lämnas via vår hemsida www.boliden.com - Karriär - Lediga jobb. Har du frågor om ansökan kontakta Inger Bernhardsson, tfn 0225-360 16, 070-255 39 63. Sista ansökningsdatum är den 17 mars 2014.
Företag: GARPENBERGSOMR ANRIKNINGSVERKET & GRUVAN
Ort: Hedemora
Publicerad : 03-06
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog jobb, Geolog Hedemora, Geolog GARPENBERGSOMR ANRIKNINGSVERKET & GRUVAN
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog

Geolog till strategiska avdelningen
Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 270 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad. ARBETSUPPGIFTER Strategiska avdelningen har som uppgift att med helhetssyn och långsiktigt perspektiv ta fram övergripande planer för markanvändningen i kommunen. Avdelningen deltar i olika samverksansprojekt inom kommunen, med statliga och regionala myndigheter och organisationer men driver också egna projekt i strategiska frågor. Nu söker vi en geolog med tidsbegränsad anställning för arbete i olika stödjande uppdrag inom plan- och bygglovsammanhang (geologiska, hydrogeologiska och geotekniska frågor). Arbetet innebär bl.a. att hantera förfrågningar och lämna ut geounderlag, besvara radon- och andra förfrågningar, vara behjälplig i arbetet med grundvattenmätning och skredriskövervakning samt ta fram geounderlag till detaljplanearbeten. Du kommer också att arbeta i GIS med översyn och digitalisering av kontorets geologiska karta. KVALIFIKATIONER Du är utbildad geovetare med kvartärgeologisk, hydrogeologisk eller naturgeografisk inriktning eller civilingenjör, väg och vatten eller miljövetare med geologisk kompetens. Erfarenhet av att ha arbetat som geolog är meriterande men du kan också vara nyutexaminerad. Kunskap om stabilitetsrelaterade frågeställningar såsom sluttningsprocesser är också meriterande. Vi vill att du har dokumenterat god GIS-kompetens, god datorvana i officepaketet och god erfarenhet av datalagring och dataanalyser. Det är viktigt att du har engagemang, ser möjligheter och tar initiativ. Du arbetar självständigt och serviceinriktat med social kompetens och samarbetsförmåga.
Företag: Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret
Ort: Göteborg
Publicerad : 03-10
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog till strategiska avdelningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog till strategiska avdelningen

Sommarpraktik GIS-ingenjör/geolog med GIS kunskaper
Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 270 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad. ARBETSUPPGIFTER Stadsbyggnadskontoret har under många år erbjudit sommarpraktik till studenter inom våra olika yrkesområden. På så sätt får du som studerande möjlighet att under din studietid få praktisk yrkeserfarenhet. Strategiska avdelningen har som uppgift att med helhetssyn och långsiktigt perspektiv ta fram övergripande planer för markanvändningen i kommunen. Avdelningen deltar i olika samverksansprojekt inom kommunen, med statliga och regionala myndigheter och organisationer men driver också egna projekt i strategiska frågor. Du deltar i arbetet med att bygga upp vår digitala databas med geotekniska utredningar. KVALIFIKATIONER Du studerar till Kart/GIS-ingenjör eller geolog med GIS kunskaper.
Företag: Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret
Ort: Göteborg
Publicerad : 03-12
Sök fler jobb liknande: lediga Sommarpraktik GIS-ingenjör/geolog med GIS kunskaper jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sommarpraktik GIS-ingenjör/geolog med GIS kunskaper

Distriktsgeolog
Boliden Gruvor söker Distriktsgeolog Till Prospekteringsavdelningen, Fältprospektering Södra Fennoskandien Arbetsuppgifter Som Distriktsgeolog kommer du att samordna prospekteringsprogram inom ett givet område och rapportera resultaten till ledningen. Du kommer att utforma geologiska modeller, fördela resurser, övervaka prospekteringsgrupper, utvärdera utvecklingsmöjligheter och initiera nya projekt samt ansvara för interna och externa rapporteringar för olika projekt. I olika sammanhang kommer du att delta i grupper som planerar och genomför projekt för företagets utveckling. Vi strävar efter rörlighet inom bolaget och denna tjänst kan komma att innebära resor samt korta perioder av arbete i olika länder. Tjänsten är placerad i Garpenberg. Utbildning och erfarenheter Vi söker en universitetsutbildad geolog med minst 10 års erfarenhet inom gruv- och prospekteringsföretag, helst inom zinkprospektering. Du bör ha erfarenhet av arbetsledande roller. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Du förväntas ha goda kunskaper i kommunikation, vara resultatorienterad, flexibel och både kunna arbeta självständigt samt vara en lagspelare, som arbetar proaktivt för företagets utveckling. Körkort B är ett krav. Information Ytterligare information om tjänsten får du av Ann Allen, Chef Fältprospektering Södra Fennoskandien, Tfn 0225-362 46 alt Mobil 070-520 35 25. Mail:ann.allen@boliden.com Facklig information Facklig information får du av Mac Fjellrad Persson (Sv. Ingenjörer), tfn 0910-77 40 61. Ulf Hartman (Unionen) tfn 0910-77 45 52. Peter Markström (Ledarna) tfn 0910-77 40 09. Ansökan Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare med tanke på kön, ålder, etnicitet etc. Du lämnar din ansökan med CV via vår hemsida www.boliden.com - Karriär - Lediga Jobb. Frågor angående din ansökan besvaras av Johanna Karlsson, Human Resources tfn 0910-70 57 70. Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt mediasäljare undanbedes bestämt då vi sköter rekryteringen själva. Senaste ansökningsdatum är den 18 maj 2014.
Företag: Boliden Mineral AB/Boliden Gruvor
Ort: Hedemora
Publicerad : 04-24
Sök fler jobb liknande: lediga Distriktsgeolog jobb, Distriktsgeolog Hedemora, Distriktsgeolog Boliden Mineral AB/Boliden Gruvor
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Distriktsgeolog

Geolog
--------------------------------------------------------------------------------------------- Worko.no (WORKO AB) søker på kunds vegner etter en Geolog Arbeidsoppgaver Norsk betong og tilslagslaboratorium søker geolog/petrolog, ingeniørgeolog eller person med kjennskap til geologi og petrografiske analyser av bergarter. Arbeidsoppgavene vil være petrografiske analyser, analyse for alkalireaktivitet (mikroskopering ved tynnslip), skadesanalyse av betong samt ansvar for rapportering av alle prøvingsresultater ved laboratoriet og kundekontakt. På lengre sikt vil det for rette person være mulighet for ledende stilling ved laboratoriet. Det vil bli opplæring i petrografiske analyser og alkalireaktivitet (kjemisk-fysisk nedbrytingprosess i betong) samt opplæring i bruken av europeiske og norske prøvingsmetoder og standarder av tilslag til veibygging, asfalt, betong, jernbane, naturstein og betong. Videre opplæring i skadesanalyse av betongkonstruksjoner. Kvalifikasjoner Det er en forutsetning å kunne bruke et petrografisk mikroskop og fordel, men ikke betingelse, å ha kjennskap til prøvingsmetoder og krav til tilslag, betong og europeiske standarder for samme. Det forutsettes grunnleggende kjennskap til Excel regneark og Word. Egenskaper Det ønskes en person med gode samarbeidsevner, resultatorientering, selvstendighet og villighet å sette seg inn i nye fag- arbeidsområder samt norsk/dansk/svensk og engelsk fremstillingsevne. Det er en fordel å ha en høyere akademisk utdanning men ingen betingelse. Vi tilbyr NBTL kan tilby god lønn, pensjon, bonus og spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Søknad Send søknad til: rekruttering@worko.no Indikera referans: TGA07 Interessert i flere tjenester? http://www.worko.no/ Twitter: https://twitter.com/worko_ab
Företag: Worko AB
Publicerad : 04-25
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog jobb, Geolog , Geolog Worko AB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog

Geolog
Boliden Gruvor söker Geolog Till Prospekteringsavdelningen - Gruvnära Prospektering Arbetsuppgifter Som Geolog kommer du att planera, förebereda och utföra prospekteringsaktiviteter tillsammans med fälttekniker och entreprenörer. Du skall samla in, tolka och rapportera prospekteringsdata. I olika sammanhang kommer du att delta i grupper som planerar och genomför projekt för företagets utveckling. Vi strävar efter rörlighet inom företaget och resor samt korta perioder av arbete i olika länder kan förekomma. Tjänsten är baserad i Boliden. Utbildning och erfarenheter Vi söker en universitetsutbildad geolog, gärna med några års erfarenhet. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt samt kunskaper i svenska. Du förväntas vara bra på att kommunicera, vara resultatorienterad och flexibel samt kunna arbeta både självständigt och i grupp. Körkort B är ett krav. Information Ytterligare information om tjänsten får du av Annika Kruuna, t.f. Chef Gruvnära Prospektering, tfn 0910 -77 43 30. Facklig information Facklig information får du av Mac Fjellrad Persson (Sv. Ingenjörer), tfn 0910-77 40 61. Ulf Hartman (Unionen) tfn 0910-77 45 52. Peter Markström (Ledarna) tfn 0910-77 40 09. Ansökan Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare med tanke på kön, ålder, etnicitet etc. Du lämnar din ansökan med CV via vår hemsida www.boliden.com, Karriär, Lediga Jobb. Frågor angående din ansökan besvaras av Johanna Karlsson, Human Resources tfn 0910-70 57 70. Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt mediasäljare undanbedes bestämt då vi sköter rekryteringen själva. Senaste ansökningsdatum är den 18 maj 2014.
Företag: Boliden Mineral AB/Boliden Gruvor
Ort: Skellefteå
Publicerad : 04-28
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog jobb, Geolog Skellefteå, Geolog Boliden Mineral AB/Boliden Gruvor
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog

Geolog
Om företaget / verksamheten LKAB:s verksamhet är att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster för järntillverkning som skapar mervärden för kunderna. LKAB bedriver brytning av järnmalm samt förädling på orterna Kiruna, Svappavaara och Malmberget och har dessutom verksamhet i hamnarna i Luleå och Narvik. All verksamhet bedrivs i ett långsiktigt perspektiv med hållbarhet i fokus och ambitionen är att LKAB ska skapa välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. LKAB:s verksamhet har inverkan på omgivning och miljö. Ett kontinuerligt arbete med ansvarstagande i fokus sker för att minimera påverkan på miljön. För att lyckas med detta krävs kunniga och engagerade medarbetare på alla nivåer i företaget. LKAb har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare för alla individer. Om tjänsten LKABs prospekteringsavdelning befinner sig i en expansiv fas där vi ansvarar både för malmbasberäkningar av LKABs nya gruvprojekt samt gruvnära prospektering och så kallad "Green-field" prospektering. I samband med det behöver vi en produktionsorienterad geolog med god erfarenhet av borrkärnekartering samt utvärdering av borrning direkt på plats. I tjänsten ingår borrkärnekartering, kartering vid borrigg samt annan assistering som kan anses nödvändig. Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning. Stationeringsort: Kiruna Dina kvalifikationer Du bör ha en akademisk examen/civilingenjörsutbildning eller motsvarande inom geologi. Även praktiska och teoretiska kunskaper inom prospekteringsverksamhet och närliggande områden värdesätts. Som person bör du vara ansvarstagande och drivande men också lyhörd och flexibel. Tjänsten innebär många kontakter varför särskild vikt läggs vid god samarbetsförmåga. Körkort är ett krav för tjänsten. Vi erbjuder Ett spännande jobb i en verksamhet under uppbyggnad med stora utvecklingsmöjligheter och trevliga arbetskamrater. Övrig information För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningsvhef Per-Olov Fjällborg 0980-71197. LKAB har gjort medieval för denna rekrytering så vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: LKAB
Ort: Kiruna
Publicerad : 04-28
Sök fler jobb liknande: lediga Geolog jobb, Geolog Kiruna, Geolog LKAB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geolog

Hydrogeolog till Sweco i Karlstad
Är du en duktig hydrogeolog med intresse inom förorenad mark? Då kan det vara dig vi söker! Dina arbetsuppgifter I tjänsten som hydrogeolog hos Sweco kommer du att arbeta både inhouse och ute i fält, både självständigt och i samarbete med andra konsulter samt entrepenörer. Arbetsuppgifter kan till exempel innefatta numeriska och analytiska beräkningar, provtagning ute i fält, analyser och bedömning av provtagningsresultat, utförande av åtgärdsplan med mera. Du jobbar under stort eget ansvar och ser till att driva dina projekt framåt. Då du arbetar i flera projekt parallellt är det viktigt att du har en mycket god förmåga att organisera och driva ditt eget arbete. Du kommer att börja arbeta inom hydrogeologi men efter hand även få utökade uppgifter inom förorenad mark. Om företaget Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom vatten och miljö. De bedriver även verksamhet internationellt. Deras uppdrag omfattar utredning, analys och projektering inom vatten, avlopp, avfall, förorenad mark samt miljöledning. I nuläget är de inne i en tillväxtfas och behöver därför utöka sin grupp med ytterligare en hydrogeolog. Hos Sweco får du som medarbetare goda möjligheter till utveckling genom deras utbildningspaket, interna karriärmöjligheter och genom ett utökat individuellt ansvar för dig som önskar det. Du kommer att vara en del i ett glatt team av medarbetare där man värdesätter trivsel, engagemang och ansvar. Du kommer att bli del av en grupp om 16 duktiga miljökonsulter, en grupp med bred kompetens inom vatten, mark och miljöfrågor. Här har du möjligheten att utvecklas både som person och i din yrkesroll som hydrogeolog! Din profil Skallkrav: - Civil- eller högskoleexamen inom hydrogeologi eller likvärdig utbildning. - Ett brinnande intresse för grundvatten och föroreningar, gärna dokumenterat i exempelvis ditt examensarbete eller tillvalskurser i din utbildning. - Körkort - Goda engelskakunskaper Meriterande: - Arbetslivserfarenhet från området är starkt meriterande - Erfarenhet av modelleringsprogram, tex Modflow Personliga egenskaper: Vår kunds ledord är nyfikenhet, engagemang och ansvar- dessa tre egenskaper stämmer väl in på dig som sökande. Du gillar att samarbeta med andra och har en tydlighet i sin kommunikation. Du har en vilja att lära dig och vågar ta dig an nya utmaningar. Om oss Som anställd på Framtiden kan du känna dig trygg. Samtliga våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Dennes uppgift är att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och vår specialitet är Unga Talanger. Det innebär att vi hjälper våra kunder att hitta de bästa medarbetarna som fortfarande är i början av sin karriär. Just nu har vi hundratals lediga jobb. Framtiden AB arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter – hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden AB för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget. Villkor Omfattning: Heltid, dagtid Lön: Enligt överenskommelse Tillträde: Augusti eller enligt överenskommelse Arbetsort: Karlstad Denna rekryteringsprocess sköts helt och hållet av Framtiden AB. Välkommen med frågor till ansvarig rekryterare Elina Sandberg, 073-5168982. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Företag: Framtiden i Sverige AB
Ort: Karlstad
Publicerad : 05-06
Sök fler jobb liknande: lediga Hydrogeolog till Sweco i Karlstad jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Hydrogeolog till Sweco i Karlstad


Sök lediga jobb Geolog

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se