Grästorps kommun, Bildningsverksamhet jobb - lediga jobb

Grästorps kommun, Bildningsverksamhet jobb Grästorps kommun, Bildningsverksamhet jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Förskollärare eller utbildad barnskötare, kortare vikariat- Grästorp

 2. Grundskollärare åk 4-6 Ma/No- Grästorp

 3. Specialpedagog/speciallärare- Grästorp

 4. Elevcoach- Grästorp

 5. Lärare textilslöjd åk 4-9- Grästorp

 6. Lärare i förskoleklass- Grästorp

 7. Fritidspedagog- Grästorp

 8. Förskollärare i årskurs 1- Grästorp

 9. Förskollärare- Grästorp

 10. Förskollärare- Grästorp

 11. Lärare i förskoleklass, åk 1-3 samt fritids- Grästorp

 12. Kultur- och fritidssekreterare- Grästorp

 13. Förskollärare- Grästorp

 14. Förskollärare- Grästorp

 15. Grundskollärare åk 4-9 Ma/No/teknik- Grästorp

 16. Fritidspedagog- Grästorp

 17. Förskollärare- Grästorp

 18. Förskollärare- Grästorp

 19. Speciallärare 4-9- Grästorp

 20. Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9- Grästorp

 21. Språklärare i grundskolan- Grästorp

 22. Grundskollärare åk 4-9 Ma/No/teknik- Grästorp

 23. SFI-lärare- Grästorp

 24. IT-vaktmästare- Grästorp

 25. Idrottslärare åk 4-9- Grästorp

 26. Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9- Grästorp

 27. Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9- Grästorp

 28. Grundskollärare sv/eng- Grästorp

 29. Fritidspedagog/Förskollärare- Grästorp

 30. Utbildad barnskötare, vik- Grästorp

 31. Förskollärare/utbildad barnskötare- Grästorp

 32. Grundskollärare åk 4-9 sv/eng- Grästorp

 33. Förskollärare åk 1 och fritids- Grästorp

 34. Förskollärare- Grästorp

 35. Förskollärare eller utbildad barnskötare, anställning vid behov- Grästorp

 36. Fritidspedagog alt utbildad barnskötare- Grästorp

 37. Fritidspedagog/Förskollärare/Lärare- Grästorp

 38. Lärare i textilslöjd 4-9- Grästorp

 39. Grundskollärare, årskurs 4-6- Grästorp

 40. Skolsköterska- Grästorp


Mer beskrivning

Förskollärare eller utbildad barnskötare, kortare vikariat
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. ARBETSUPPGIFTER Är du utbildad förskollärare eller har utbildning som barnskötare? Bildningsverksamheten i Grästorps kommun har behov av dig för kortare och längre vikariat på enheterna Backen och Lunnevi som är två enheter med förskola och skola f-3. Några av förskolorna arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Det kompetenta barnet är i centrum. Som pedagog är vi medforskare till barnets upptäckter. Vi har en tilltro till barnets egen förmåga. Material, möbler och leksaker finns i barnets nivå, barnet kan själv ta fram och använda dessa. Barn kan! De har en lust att lära, växa och utforska. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är förskollärare eller har utbildning som barnskötare.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare eller utbildad barnskötare, kortare vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare eller utbildad barnskötare, kortare vikariat

Grundskollärare åk 4-6 Ma/No
Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en grundskollärare i Ma/No till årskurs 4-6. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i åk 4-6 i ämnena Ma/NO, gärna med teknik i utbildningen. Erfarenhet av att arbeta ämnesövergripande i tema och projektarbeten är meriterande. Även annan erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt annan arbetslivserfarenhet är önskvärd. Du ska: - ha god samarbets- och kommunikativ förmåga - ha god ledarförmåga - vara omvärldsorienterad - vara trygg i din roll som lärare
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 07-20
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare åk 4-6 Ma/No jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare åk 4-6 Ma/No

Specialpedagog/speciallärare
Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en specialpedagog till årskurserna 4-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Elevens rätt till särskilt stöd har skärpts i den nya lagstiftningen. Det tillkommer också en skyldighet att meddela till rektor om eleverna riskerar att inte nå målen i något skolämne. Detta kräver en ökad formalisering av processerna när det gäller åtgärder där bland annat elevens stödbehov ska utredas och skolans åtgärder dokumentera. Det innebär således ett större fokus på de insatser och åtgärder skolan behöver göra för att eleverna ska nå målen, vilket förutsätter att det finns en organisation som kan ge kvalitativt stöd för detta arbete. Du kommer att arbeta med elever i årskurs 4-9, särskoleelever och med svenska som andraspråk.Uppdraget innebär att arbeta på organisations-, grupp-, och invididnivå. Följande uppdrag ingår i tjänsten på de olika nivåerna. Organisationsnivå Arbeta för ett inkluderande synsätt och förhållningssätt samt stödja lärare att utforma undervisningen och lärandemiljöerna utifrån varje elevs behov Ha en övergripande bild av elevers behov av allmänt och särskilt stöd. Kontinuerligt uppdatera rektor om läget. Ingå i skolans elevhälsa och i arbetslagens elevvård. Vara kontaktperson mot verksamheter utanför skolan t.ex. habilitering, BUP, logoped, sociala myndigheter m fl. Gruppnivå Stödja/handleda lärare att göra pedagogiska kartläggningar och upprättande av åtgärdsprogram. Analysera pedagogiska kartläggningar/utredningar. Föreslå lämpliga åtgärder. Hålla koll på uppföljning och utvärderingstillfällen. Utredningskartläggningar vid basutredningar. Individnivå: Elevobservationer inför handledning till lärare Vid behov delta i möten elev och förälder som ett stöd för läraren. KVALIFIKATIONER Du är utbildad specialpedagog/speciallärare och erfarenhet från arbete som specialpedagog/speciallärare är meriterande. Du ska: - ha god samarbets- och kommunikativ förmåga - vara omvärldsorienterad - vara trygg i din roll som pedagog
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog/speciallärare jobb, Specialpedagog/speciallärare Grästorp, Specialpedagog/speciallärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog/speciallärare

Elevcoach
ARBETSUPPGIFTER Centralskolan i Grästorp har behov av att tillfälligt förstärka särskolan. I uppdraget ingår att: - Utgångsläget är i särskolan - Stödja elever i skolarbetet och finnas nära till hands - extrajag - Uppmuntra och coacha elever på särskolan och vid tillfällen elever i Slussen - Samarbeta med undervisande lärare - Ge mycket beröm när elever visar önskvärt beteende - Omedelbart bryta våldsamma beteenden - Förebygga konfliktsituationer - Träna elever i sociala situationer - Ge dem positiv feedback och förstärka deras starka sidor KVALIFIKATIONER Du har socialpedagogexamen alternativt fritidspedagogexamen. Erfarenhet av tidigare arbete med särskola eller liknande är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet krävs.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 08-30
Sök fler jobb liknande: lediga Elevcoach jobb, Elevcoach Grästorp, Elevcoach Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Elevcoach

Lärare textilslöjd åk 4-9
Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker nu en textillärare till årskurs 4-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i textilslöjd i åk 4-9. Erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolans senare år är meriterande. Även annan erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt annan arbetslivserfarenhet är önskvärd. Du ska: - ha god samarbets- och kommunikativ förmåga - ha god ledarförmåga - vara omvärldsorienterad - vara trygg i din roll som lärare
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 08-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare textilslöjd åk 4-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare textilslöjd åk 4-9

Lärare i förskoleklass
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. ARBETSUPPGIFTER Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt sätt att arbeta. För närvarande utvecklar vi framför allt digitala lärmiljöer och entreprenöriellt lärande. Vi erbjuder dig som pedagog ett intressant och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar, samt medarbetare med ett stort engagemang för sitt uppdrag. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad förskollärare alternativt lärare med inriktning mot tidigare åldrar. Det är meriterande med erfarenhet från liknande arbete eller från arbete i förskolan. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. Meriterande är om du tidigare varit med i skolutvecklingsprocesser och har erfarenheter från skolor där verksamheten ligger i framkant. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling. Urval sker löpande.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 10-07
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i förskoleklass jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i förskoleklass

Fritidspedagog
Välkommen till Backenskolan i Grästorp! Skolan ligger i ett naturskönt område nära till skogen och idrottsområdet Lunnevi. Enheten har 90 elever i åldrarna 6-9 år. På skolan finns också två fritidshemsavdelningar. I direkt anslutning till skolan och fritidshem ligger också Backens förskola och omsorg på obekväm arbetstid. En modern skola i framtiden är visionen för Grästorps kommuns förskolor och skolor. För att visionen ska kunna förverkligas förväntas alla verksamheter vara flexibla, normbrytande och arbeta med att digitalisera lärandet. ARBETSUPPGIFTER Backenskolan är en liten skola med en klass i varje årskurs och all personal finns i ett gemensamt arbetslag. Tjänsten som fritidspedagog i fritidshem på Backenskolan innebär att arbeta både i fritidshemmet och med fritidshemmets didaktik i skolan. I samarbete med övriga pedagoger kommer du att planera, genomföra och följa upp arbetslagets arbete och projekt utifrån gällande styrdokument. Arbetslaget ansvarar gemensamt för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Just nu införs också ”en till en” genom att eleverna får var sin Ipad. Arbetslaget har en pågående förändringsprocess där det systematiska kvalitetsarbetet och att arbete utifrån en vetenskaplig grund står i fokus. Synsättet i arbetslaget är att grunden för allt lärande vilar på en helhetssyn och att alla har förståelse för sambandet mellan de förutsättningar som skapas för elevernas lärande och kvalitén i deras måluppfyllelse. Lärarna i arbetslaget ser eleverna som "våra barn". Nära Backenskolan ligger Lunneviskolan som är kommunens andra f-3 skola. Skolorna samarbetar i vissa delar och har också gemensamma konferenser som ska stödja det kollegiala lärandet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har examen som fritidspedagog eller lärare med inriktning mot fritidshem med behörighet i bild och/eller musik. Du är lösningsfokuserad, nyfiken och har lätt för att samarbeta med elever, personal och föräldrar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Bildningsverksamheten i Grästorps kommun arbetar med digitalt lärande och IKT. Alla elever på Backenskolan har egen dator/ipad och pedagogerna arbetar tillsammans med eleverna för att utveckla det digitala lärandet. Det är även meriterande om du har kunskaper om och brinner för ”rummet som den tredje pedagogen”, den fysiska miljöns betydelse för lärande och utveckling.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 11-20
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog jobb, Fritidspedagog Grästorp, Fritidspedagog Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog

Förskollärare i årskurs 1
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Bildningsverksamheten söker nu en förskollärare i årskurs 1 under vårterminen 2014. ARBETSUPPGIFTER Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt sätt att arbeta. För närvarande utvecklar vi framför allt digitala lärmiljöer och entreprenöriellt lärande. Vi erbjuder dig som pedagog ett intressant och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar, samt medarbetare med ett stort engagemang för sitt uppdrag. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad förskollärare alternativt lärare med inriktning mot tidigare åldrar. Det är meriterande med erfarenhet från liknande arbete. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. Meriterande är om du tidigare varit med i skolutvecklingsprocesser och har erfarenheter från skolor där verksamheten ligger i framkant. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling. Urval sker löpande.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 12-05
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare i årskurs 1 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare i årskurs 1

Förskollärare
En modern skola i framtiden är visionen för Grästorps kommuns förskolor och skolor. För att visionen ska kunna förverkligas förväntas alla verksamheter vara flexibla, normbrytande och arbeta med att digitalisera lärandet. Ambjörnsgårdens förskola är inspirerad av Reggio Emilia filosofin i sitt arbete med läroplanens uppdrag. På vår förskola finns tre åldershomogena hemvister/avdelningar. Nyfiken för 1-2-åringarna, Upptäcka för 3-4-åringarna och Utforska för de äldsta barnen. Att ha åldershomogena grupper innebär att pedagogerna kan anpassa miljön så att det stimulerar barnen till självständighet, utmaning och kreativitet. Vi vill att miljön ska vara den så kallade tredje pedagogen. ARBETSUPPGIFTER Vi arbetar projektinriktat och ser oss som medforskare i barnets vardag. Pedagogisk dokumentation samt reflektion är våra verktyg för att belysa och medvetandegöra själva lärandeprocessen. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt sätt att arbeta. Eftersom vår förskola är relativt nystartad så är utvecklingsfokuset just nu på att utveckla Reggio Emilias grundfilosofi och vårt arbetslagsarbete. Vi erbjuder dig som pedagog ett intressant och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar, samt medarbetare med ett stort engagemang för sitt uppdrag. Du kommer att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. KVALIFIKATIONER Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i förskolan. Du har ett positivt och värdegrundat förhållningssätt. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. Meriterande är om du tidigare varit med i skolutvecklingsprocesser och har erfarenheter från skolor där verksamheten ligger i framkant. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 12-11
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare jobb, Förskollärare Grästorp, Förskollärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare

Förskollärare
En modern skola i framtiden är visionen för Grästorps kommuns förskolor och skolor. För att visionen ska kunna förverkligas förväntas alla verksamheter vara flexibla, normbrytande och arbeta med att digitalisera lärandet. Backens förskola består av två hemvister. Kullerbyttan med de yngsta barnen (1-3 år) och Gunghästen med de lite äldre barnen (3-6 år). I respektive grupp arbetar vi med mindre projekt som kopplas till förskolans läroplan. I projekten får barnens behov och intressen styra, detta för att barnen ska kunna känna att de påverkar sitt eget lärande så att det blir en utveckling för dem. ARBETSUPPGIFTER Vi arbetar projektinriktat och ser oss som medforskare i barnets vardag. Pedagogisk dokumentation samt reflektion är våra verktyg för att belysa och medvetandegöra själva lärandeprocessen. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt sätt att arbeta. För närvarande utvecklar vi framför allt digitala lärmiljöer och entreprenöriellt lärande. Vi erbjuder dig som pedagog ett intressant och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar, samt medarbetare med ett stort engagemang för sitt uppdrag. Du kommer att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. KVALIFIKATIONER Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i förskolan. Du har ett positivt och värdegrundat förhållningssätt. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. Meriterande är om du tidigare varit med i skolutvecklingsprocesser och har erfarenheter från skolor där verksamheten ligger i framkant. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 12-11
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare jobb, Förskollärare Grästorp, Förskollärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare

Lärare i förskoleklass, åk 1-3 samt fritids
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Vi söker nu en ny medarbetare till Lunneviskolan. ARBETSUPPGIFTER Du har behörighet att arbeta i förskoleklass, årskurs 1-3 och på fritids, men denna termin ligger huvuddelen av arbetet i åk 3 och fritids. Du kommer på så sätt få möjlighet att arbeta inom flera behörighetsområden. På Lunneviskolan arbetar vi med ”samlad skoldag” vilket innebär att vi har samverkan mellan olika yrkesgrupper under elevernas skoldag för att möjliggöra olika sätt att lära. Vi söker dig som är intresserad av skolutveckling, som ser alla elevers olikheter som styrkor och som vill samverka i kollegialt lärande. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är behörig att arbeta som lärare i förskoleklass, grundskola åk 1-3 samt på fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av skolsamverkan samt är behörig i musik eller slöjd. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 01-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i förskoleklass, åk 1-3 samt fritids jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i förskoleklass, åk 1-3 samt fritids

Kultur- och fritidssekreterare
Ser du möjligheter istället för problem? Kan du använda din kreativitet till att hitta de oväntade lösningarna? Älskar du kultur och fritid? Då söker vi DIG! Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Grästorps kommun har många föreningar per invånare. Här finns föreningar för alla intressen som allt från idrottsföreningar med verksamhet på elitnivå till kulturföreningar. Bildningsutskottet ansvarar för kultur- och fritidsfrågor. Bildningsverksamheten söker en kultur- och fritidssekreterare som vill jobba med kultur-, fritids-, förenings- och turismfrågor i kommunen. Du kommer att vara placerad i vårt nybyggda kulturhus på torget i tätorten. ARBETSUPPGIFTER Som kultur- och fritidssekreterare har du många och varierande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med handläggning av kultur- och fritidsfrågor, aktivt arbete med kommunens kulturarrangemang samt rådgivning till kommunens föreningar. Du kommer också att arbeta med utveckling av kulturutbudet i kommunen där samarbete med andra aktörer är viktigt. Andra aktörer kan t ex vara föreningar, studieförbund, andra kommuner, regionala aktörer och privatpersoner. Du kommer även att arbeta med turism i samarbete med Grästorps Turistförening. I tjänsten ingår viss kvälls- och helgtjänstgöring vid arrangemang. Grästorps kommun erbjuder ett arbete i en organisation med stimulerande uppgifter och goda möjligheter till påverkan av arbetssätt och utveckling av den egna kompetensen. Grästorps kommun är den lilla kommunen med närhet till förtroendevalda, chefer och medarbetare i organisationen. KVALIFIKATIONER Du har akademisk utbildning, gärna inom kultur- eller statsvetenskap. Vi vill att du har viss erfarenhet från kultursektorn samt gärna några års erfarenhet av handläggning och utredningsarbete inom offentlig verksamhet eller liknande erfarenhet. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift och du kan producera egna dokument av hög kvalitet. Du har god analytisk förmåga och är lösningsfokuserad. Goda IT-kunskaper är ett krav. Kunskaper inom kultur- och föreningsverksamhet är meriterande, likaså erfarenhet av att jobba med marknadsföring, webb och layout. Som person är du kreativ och utåtriktad och kommer med nya idéer för att utveckla verksamheten. Du är självgående, serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 02-19
Sök fler jobb liknande: lediga Kultur- och fritidssekreterare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kultur- och fritidssekreterare

Förskollärare
En modern skola i framtiden är visionen för Grästorps kommuns förskolor och skolor. För att visionen ska kunna förverkligas förväntas alla verksamheter vara flexibla, normbrytande och arbeta med att digitalisera lärandet. Att våga tänka och verka ”utanför boxen” blir därför av yttersta vikt. Ambjörnsgårdens förskola är inspirerad av Reggio Emilia filosofin i sitt arbete med läroplanens uppdrag. På vår förskola finns tre åldershomogena hemvister/avdelningar. Nyfiken för 1-2-åringarna, Upptäcka för 3-4-åringarna och Utforska för de äldsta barnen. Att ha åldershomogena grupper innebär att pedagogerna kan anpassa miljön så att den stimulerar barnen till självständighet, utmaning och kreativitet. Vi vill att miljön ska vara den så kallade tredje pedagogen. Pedagogerna har arbetsrotation. Det vill säga att man byter avdelning och kollegor minst en gång varje läsår. ARBETSUPPGIFTER Vi arbetar projektinriktat och ser oss som medforskare i barnets vardag. Pedagogisk dokumentation samt reflektion är våra verktyg för att belysa och medvetandegöra själva lärandeprocessen. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt sätt att arbeta. Eftersom vår förskola är relativt nystartad så är utvecklingsfokuset just nu på att utveckla vårt sätt att ta till oss Reggio Emilias grundfilosofi och vårt arbetslagsarbete. Att få en gemensam syn och förhållningssätt. Vi erbjuder dig som pedagog ett intressant och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar. Eftersom vi är i uppbyggnad av både vårt arbetslag och vår inriktning vill vi att du är trygg i din person och profession, har ett stort pedagogiskt intresse och är uthållig i utvecklingsarbete. KVALIFIKATIONER Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete i förskola som arbetar inspirerat av Reggio Emilia filosofin. Du har ett positivt och värdegrundat synsätt och förhållningssätt. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. Meriterande är om du tidigare varit med i skolutvecklingsprocesser och har erfarenheter från förskolor där verksamheten ligger i framkant. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 02-20
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare jobb, Förskollärare Grästorp, Förskollärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare

Förskollärare
En modern skola i framtiden är visionen för Grästorps kommuns förskolor och skolor. För att visionen ska kunna förverkligas förväntas alla verksamheter vara flexibla, normbrytande och arbeta med att digitalisera lärandet. Att våga tänka och verka ”utanför boxen” blir därför av yttersta vikt. Ambjörnsgårdens förskola är inspirerad av Reggio Emilia filosofin i sitt arbete med läroplanens uppdrag. På vår förskola finns tre åldershomogena hemvister/avdelningar. Nyfiken för 1-2-åringarna, Upptäcka för 3-4-åringarna och Utforska för de äldsta barnen. Att ha åldershomogena grupper innebär att pedagogerna kan anpassa miljön så att den stimulerar barnen till självständighet, utmaning och kreativitet. Vi vill att miljön ska vara den så kallade tredje pedagogen. Pedagogerna har arbetsrotation. Det vill säga att man byter avdelning och kollegor minst en gång varje läsår. Då en av våra förskollärare kommer vara föräldraledig söker vi nu en vikarie. ARBETSUPPGIFTER Vi arbetar projektinriktat och ser oss som medforskare i barnets vardag. Pedagogisk dokumentation samt reflektion är våra verktyg för att belysa och medvetandegöra själva lärandeprocessen. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt sätt att arbeta. Eftersom vår förskola är relativt nystartad så är utvecklingsfokuset just nu på att utveckla vårt sätt att ta till oss Reggio Emilias grundfilosofi och vårt arbetslagsarbete. Att få en gemensam syn och förhållningssätt. Vi erbjuder dig som pedagog ett intressant och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar. Eftersom vi är i uppbyggnad av både vårt arbetslag och vår inriktning vill vi att du är trygg i din person och profession, har ett stort pedagogiskt intresse och är uthållig i utvecklingsarbete. KVALIFIKATIONER Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete i förskola som arbetar inspirerat av Reggio Emilia filosofin. Du har ett positivt och värdegrundat synsätt och förhållningssätt. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. Meriterande är om du tidigare varit med i skolutvecklingsprocesser och har erfarenheter från förskolor där verksamheten ligger i framkant. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 02-20
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare jobb, Förskollärare Grästorp, Förskollärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare

Grundskollärare åk 4-9 Ma/No/teknik
Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en grundskollärare i Ma/No/teknik till årskurs 4-9 alternativt 7-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i åk 4-9 i ämnena Ma/NO. Det är även önskvärt med behörighet i teknik. Erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolans senare år är meriterande. Även annan erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt annan arbetslivserfarenhet är önskvärd. Du ska: - ha god samarbets- och kommunikativ förmåga - ha god ledarförmåga - vara omvärldsorienterad - vara trygg i din roll som lärare
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 03-11
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare åk 4-9 Ma/No/teknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare åk 4-9 Ma/No/teknik

Fritidspedagog
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Vi söker nu två fritidspedagoger till Lunneviskolan. ARBETSUPPGIFTER Lunneviskolan är inne i ett intensivt utvecklingsskede och det ställer stora krav på flexibilitet, förmåga att tänka utanför boxen och en stor trygghet i din yrkesroll. Vi arbetar med ”samlad skoldag” vilket innebär att vi har samverkan mellan olika yrkesgrupper under elevernas skoldag för att möjliggöra olika sätt att lära. Vi söker dig som är genuint intresserad av skolutveckling och vill arbeta för att alla elever når så långt som möjligt i sin utveckling med skolans hjälp. Om du känner att denna beskrivning passar in på dig så är du varmt välkommen med din ansökan. KVALIFIKATIONER Du har fritidspedagogexamen alt lärarexamen med behörighet i förskoleklass, fritidshem och åk 1-3. Du tycker om utmaningar, har mod att våga och känner ödmjukhet för olikheter. Du tar ansvar för din del samtidigt som du ser till helheten. Vi värdesätter en god samarbetsförmåga, kreativitet och flexibilitet hos vår framtida kollega.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 04-04
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog jobb, Fritidspedagog Grästorp, Fritidspedagog Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog

Förskollärare
En modern skola i framtiden är visionen för Grästorps kommuns förskolor och skolor. För att visionen ska kunna förverkligas förväntas alla verksamheter vara flexibla, normbrytande och arbeta med att digitalisera lärandet. Att våga tänka och verka ”utanför boxen” blir därför av yttersta vikt. Vi söker nu förskollärare till enheten Lunnevi. ARBETSUPPGIFTER Vi arbetar projektinriktat och ser oss som medforskare i barnets vardag. Pedagogisk dokumentation samt reflektion är våra verktyg för att belysa och medvetandegöra själva lärandeprocessen. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt sätt att arbeta. Vi erbjuder dig som pedagog ett intressant och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar. Det är viktigt att du är trygg i din person och profession, har ett stort pedagogiskt intresse och är uthållig i utvecklingsarbete. KVALIFIKATIONER Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare. Du har ett positivt och värdegrundat synsätt och förhållningssätt. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. Meriterande är om du tidigare varit med i skolutvecklingsprocesser och har erfarenheter från förskolor där verksamheten ligger i framkant. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 04-17
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare jobb, Förskollärare Grästorp, Förskollärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare

Förskollärare
En modern skola i framtiden är visionen för Grästorps kommuns förskolor och skolor. För att visionen ska kunna förverkligas förväntas alla verksamheter vara flexibla, normbrytande och arbeta med att digitalisera lärandet. Att våga tänka och verka ”utanför boxen” blir därför av yttersta vikt. Då två av våra förskollärare kommer vara föräldralediga söker vi nu två vikarier. En till förskolan Karlavagnen och en till Förskolan Ambjörnsgården. ARBETSUPPGIFTER Vi arbetar projektinriktat och ser oss som medforskare i barnets vardag. Pedagogisk dokumentation samt reflektion är våra verktyg för att belysa och medvetandegöra själva lärandeprocessen. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt sätt att arbeta. Vi erbjuder dig som pedagog ett intressant och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar. Det är viktigt att du är trygg i din person och profession, har ett stort pedagogiskt intresse och är uthållig i utvecklingsarbete. KVALIFIKATIONER Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare. Du har ett positivt och värdegrundat synsätt och förhållningssätt. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. Meriterande är om du tidigare varit med i skolutvecklingsprocesser och har erfarenheter från förskolor där verksamheten ligger i framkant. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 04-17
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare jobb, Förskollärare Grästorp, Förskollärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare

Speciallärare 4-9
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en speciallärare till årskurserna 4-9 och särskolan. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta med elever i årskurs 4-9 och särskoleelever. Uppdraget innebär att arbeta på organisations-, grupp-, och individnivå. Följande uppdrag ingår i tjänsten på de olika nivåerna. Organisationsnivå - Arbeta för ett inkluderande synsätt och förhållningssätt samt stödja lärare att utforma undervisningen och lärandemiljöerna utifrån varje elevs behov - Ha en övergripande bild av elevers behov av allmänt och särskilt stöd. - Kontinuerligt uppdatera rektor om läget. - Ingå i skolans elevhälsa och i arbetslagens elevvård. - Vara kontaktperson mot verksamheter utanför skolan t.ex. habilitering, BUP, logoped, sociala myndigheter m fl. Gruppnivå - Undervisa elever i behov av särskilt stöd - Stödja/handleda lärare - Analysera pedagogiska kartläggningar/utredningar. - Föreslå lämpliga åtgärder. - Hålla koll på uppföljning och utvärderingstillfällen. - Utredningskartläggningar vid basutredningar. Individnivå - Tillhandahålla med lämpligt undervisningsmaterial och undervisa eleverna ur ett specialpedagogiskt förhållningssätt. - Vid behov delta i möten elev och förälder som ett stöd för läraren. KVALIFIKATIONER Du är legitimerad speciallärare, gärna med kompetens för särskola. Erfarenhet från arbete som speciallärare är meriterande. Du ska: - ha god samarbets- och kommunikativ förmåga - vara omvärldsorienterad - vara trygg i din roll som pedagog
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 05-05
Sök fler jobb liknande: lediga Speciallärare 4-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Speciallärare 4-9

Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en grundskollärare i svenska, engelska, SO och matte till årskurs 1-7 alternativt 4-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. Du ingår i ett arbetslag som har ett antal elever gemensamt. Du är mentor för några av dem och du undervisar i flera klasser inom arbetslaget eller i annat arbetslag. Du kan också komma att ingå i andra arbetsgrupper/processer som pågår på skolan. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska, engelska och SO. Det är även önskvärt med behörighet i matematik. Erfarenhet av arbetslagsledning är meriterande. Vi söker dig som kan, vill och vågar skapa Grästorps nya skola för mellan- och högstadium. Du ska ha ett professionellt bemötande som bygger på det som är positivt och framgångsrik samt utgår från vetenskaplig grund. Du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad med elevens bästa som utgångspunkt.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 05-05
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9

Språklärare i grundskolan
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en lärare i engelska och spanska till årskurs 4-9 alt 7-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. Du ingår i ett arbetslag som har ett antal elever gemensamt. Du är mentor för några av dem och du undervisar i flera klasser inom arbetslaget eller i annat arbetslag. Du kan också komma att ingå i andra arbetsgrupper/processer som pågår på skolan. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i engelska och spanska. Det är meriterande med behörighet även i svenska och/eller tyska. Vi söker dig som kan, vill och vågar skapa Grästorps nya skola för mellan- och högstadium. Du ska ha ett professionellt bemötande som bygger på det som är positivt och framgångsrik samt utgår från vetenskaplig grund. Du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad med elevens bästa som utgångspunkt.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 05-20
Sök fler jobb liknande: lediga Språklärare i grundskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Språklärare i grundskolan

Grundskollärare åk 4-9 Ma/No/teknik
Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en grundskollärare i Ma/No/teknik till årskurs 4-9 alternativt 7-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i åk 4-9 i ämnena Ma/NO. Det är även önskvärt med behörighet i teknik. Erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolans senare år är meriterande. Även annan erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt annan arbetslivserfarenhet är önskvärd. Du ska: - ha god samarbets- och kommunikativ förmåga - ha god ledarförmåga - vara omvärldsorienterad - vara trygg i din roll som lärare
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 05-21
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare åk 4-9 Ma/No/teknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare åk 4-9 Ma/No/teknik

SFI-lärare
ARBETSUPPGIFTER Grästorps kommun, bildningsverksamheten söker SFI-lärare 50 % Tjänsten är förlagd till vuxenutbildningen. För att få ett helhetsperspektiv av individens situation sker samverkan med aktörer både inom Grästorps kommun och andra myndigheter. Du kommer att ingå i ett arbetslag med ytterligare en SFI-lärare och en resursperson. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet i svenska som andraspråk. Det är meriterande med erfarenhet från undervisning i svenska som andraspråk. Stor vikt läggs vid personlig kompetens och lämplighet. Vi söker dig som • är flexibel när det gäller pedagogik och arbetstider • vill arbeta med individbaserat förhållningssätt där olika nivåer är integrerade • kan ta egna initiativ ÖVRIGT Rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 06-02
Sök fler jobb liknande: lediga SFI-lärare jobb, SFI-lärare Grästorp, SFI-lärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: SFI-lärare

IT-vaktmästare
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Bildningsverksamheten ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola, vuxenutbildning, folkbibliotek, kultur och fritid. Nu söker vi en vaktmästare som kan arbeta med vanligt förekommande vaktmästaruppgifter men som också är kunnig inom IT-området. Under 2014/2015 pågår en ombyggnation av kommunens 4-9 skola. Inom bildningsverksamheten finns också en nybyggd förskola, nytt kulturhus samt ytterligare två skolor och förskolor. ARBETSUPPGIFTER I tjänsten ingår alla förekommande arbetsuppgifter inom vaktmästeri i skola, förskola och kulturhus samt arbetsuppgifter inom IT vad gäller enklare service, montering m m. Viss fastighetsskötsel ingår då en del av tjänsten är riktad mot våra fastigheter, mindre reparationer, brandlarmsutrustning, ventilation, värme, etc. Bildningsverksamheten har en "En-till-en" satsning dvs en dator eller Ipad per elev/ per personal samt en smartboard i varje klassrum. Kunskaper inom detta område är meriterande. KVALIFIKATIONER I Grästorps kommun är det viktigt med ett bra bemötande och ett gott värdskap till våra kunder. Du är noggrann och serviceinriktad, både mot personal och barn/elever. Du har någon form av teknisk utbildning eller fastighetsskötarutbildning. Du har god datorvana och kunskaper om teknisk utrustning. Du har förmåga att samarbeta med flera olika yrkeskategorier såsom vaktmästarkollega, ledning för förskola/skola, pedagoger samt personal inom teknisk verksamhet. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Intervjuer sker under vecka 26.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 06-12
Sök fler jobb liknande: lediga IT-vaktmästare jobb, IT-vaktmästare Grästorp, IT-vaktmästare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-vaktmästare

Idrottslärare åk 4-9
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en idrottslärare till årskurs 4-9 alternativt 7-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i idrott åk 4-9 . Det är även önskvärt med behörighet i engelska och spanska. Erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolans senare år är meriterande. Även annan erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt annan arbetslivserfarenhet är önskvärd. Du ska: - ha god samarbets- och kommunikativ förmåga - ha god ledarförmåga - vara omvärldsorienterad - vara trygg i din roll som lärare
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 06-13
Sök fler jobb liknande: lediga Idrottslärare åk 4-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Idrottslärare åk 4-9

Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en grundskollärare i svenska och engelska till årskurs 1-7 alternativt 4-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. Du ingår i ett arbetslag som har ett antal elever gemensamt. Du är mentor för några av dem och du undervisar i flera klasser inom arbetslaget eller i annat arbetslag. Du kan också komma att ingå i andra arbetsgrupper/processer som pågår på skolan. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska och engelska. Vi söker dig som kan, vill och vågar skapa Grästorps nya skola för mellan- och högstadium. Du ska ha ett professionellt bemötande som bygger på det som är positivt och framgångsrik samt utgår från vetenskaplig grund. Du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad med elevens bästa som utgångspunkt.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 06-23
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9

Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. I höst kommer skolan vara nyrenoverad och rustad för framtidens lärande. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". Vill du vara med oss? Vi söker en grundskollärare i svenska och so till årskurs 1-7 alternativt 4-9. ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. Du ingår i ett arbetslag som har ett antal elever gemensamt. Du är mentor för några av dem och du undervisar i flera klasser inom arbetslaget eller i annat arbetslag. Du kan också komma att ingå i andra arbetsgrupper/processer som pågår på skolan. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska och so. Det är meriterande om du även har behörighet att undervisa i matte och/eller engelska. Vi söker dig som kan, vill och vågar skapa Grästorps nya skola för mellan- och högstadium. Du ska ha ett professionellt bemötande som bygger på det som är positivt och framgångsrik samt utgår från vetenskaplig grund. Du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad med elevens bästa som utgångspunkt.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare åk 1-7 alt 4-9

Grundskollärare sv/eng
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en grundskollärare i svenska och engelska till årskurs 1-7 alternativt 4-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. Du ingår i ett arbetslag som har ett antal elever gemensamt. Du är mentor för några av dem och du undervisar i flera klasser inom arbetslaget eller i annat arbetslag. Du kan också komma att ingå i andra arbetsgrupper/processer som pågår på skolan. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska och engelska. Vi söker dig som kan, vill och vågar skapa Grästorps nya skola för mellan- och högstadium. Du ska ha ett professionellt bemötande som bygger på det som är positivt och framgångsrik samt utgår från vetenskaplig grund. Du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad med elevens bästa som utgångspunkt.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 08-11
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare sv/eng jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare sv/eng

Fritidspedagog/Förskollärare
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Vi söker nu en fritidspedagog/förskollärare. Inledningsvis kommer du arbeta i åk 1. ARBETSUPPGIFTER Lunneviskolan är inne i ett intensivt utvecklingsskede och det ställer stora krav på flexibilitet, förmåga att tänka utanför boxen och en stor trygghet i din yrkesroll. Vi arbetar med ”samlad skoldag” vilket innebär att vi har samverkan mellan olika yrkesgrupper under elevernas skoldag för att möjliggöra olika sätt att lära. Vi söker dig som är genuint intresserad av skolutveckling och vill arbeta för att alla elever når så långt som möjligt i sin utveckling med skolans hjälp. Om du känner att denna beskrivning passar in på dig så är du varmt välkommen med din ansökan. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har examen som fritidspedagog alt förskollärare. Du tycker om utmaningar, har mod att våga och känner ödmjukhet för olikheter. Du tar ansvar för din del samtidigt som du ser till helheten. Vi värdesätter en god samarbetsförmåga, kreativitet och flexibilitet hos vår framtida kollega. ÖVRIGT Intervjuer sker löpande.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog/Förskollärare jobb, Fritidspedagog/Förskollärare Grästorp, Fritidspedagog/Förskollärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog/Förskollärare

Utbildad barnskötare, vik
En modern skola i framtiden är visionen för Grästorps kommuns förskolor och skolor. För att visionen ska kunna förverkligas förväntas alla verksamheter vara flexibla, normbrytande och arbeta med att digitalisera lärandet. Att våga tänka och verka ”utanför boxen” blir därför av yttersta vikt. Vi söker nu en utbildad barnskötare till enheten Backen. ARBETSUPPGIFTER Planera och genomföra arbete tillsammans med arbetslag i förskola. Arbetet kommer vara fördelat ca 50% på förskola och 20% på kvällskvisten (kväll, natt och helgomsorg). Kvällskvisten schemaläggs efter de behov som föräldrarna har av omsorg vilket innebär att dessa tider varierar och läggs med kortare intervall. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har utbildning som barnskötare.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 09-08
Sök fler jobb liknande: lediga Utbildad barnskötare, vik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utbildad barnskötare, vik

Förskollärare/utbildad barnskötare
En modern skola i framtiden är visionen för Grästorps kommuns förskolor och skolor. För att visionen ska kunna förverkligas förväntas alla verksamheter vara flexibla, normbrytande och arbeta med att digitalisera lärandet. Att våga tänka och verka ”utanför boxen” blir därför av yttersta vikt. Vi söker nu en förskollärare eller utbildad barnskötare med erfarenhet av arbete inom förskola till enheten Backen. ARBETSUPPGIFTER Planera och genomföra arbete tillsammans med arbetslag i förskola utifrån läroplanen och arbetslagets uppdrag. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad förskollärare alternativt utbildad barnskötare med erfarenhet av arbete inom förskola. Datavana och kunskap om pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete är meriterande. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. Du har ett positivt och värdegrundat förhållningssätt. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 09-25
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare/utbildad barnskötare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare/utbildad barnskötare

Grundskollärare åk 4-9 sv/eng
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en grundskollärare i svenska och engelska till årskurs 4-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. Du ingår i ett arbetslag som har ett antal elever gemensamt. Du är mentor för några av dem och du undervisar i flera klasser inom arbetslaget eller i annat arbetslag. Du kan också komma att ingå i andra arbetsgrupper/processer som pågår på skolan. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska och engelska. Vi söker dig som kan, vill och vågar skapa Grästorps nya skola för mellan- och högstadium. Du ska ha ett professionellt bemötande som bygger på det som är positivt och framgångsrik samt utgår från vetenskaplig grund. Du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad med elevens bästa som utgångspunkt.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 10-21
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare åk 4-9 sv/eng jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare åk 4-9 sv/eng

Förskollärare åk 1 och fritids
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Vi söker nu en förskollärare till åk 1 och fritids. ARBETSUPPGIFTER Lunneviskolan är inne i ett intensivt utvecklingsskede och det ställer stora krav på flexibilitet, förmåga att tänka utanför boxen och en stor trygghet i din yrkesroll. Vi arbetar med ”samlad skoldag” vilket innebär att vi har samverkan mellan olika yrkesgrupper under elevernas skoldag för att möjliggöra olika sätt att lära. Vi söker dig som är genuint intresserad av skolutveckling och vill arbeta för att alla elever når så långt som möjligt i sin utveckling med skolans hjälp. Om du känner att denna beskrivning passar in på dig så är du varmt välkommen med din ansökan. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har examen som förskollärare. Du tycker om utmaningar, har mod att våga och känner ödmjukhet för olikheter. Du tar ansvar för din del samtidigt som du ser till helheten. Vi värdesätter en god samarbetsförmåga, kreativitet och flexibilitet hos vår framtida kollega. ÖVRIGT Intervjuer sker löpande.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 10-22
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare åk 1 och fritids jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare åk 1 och fritids

Förskollärare
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. En modern skola i framtiden är visionen för Grästorps kommuns förskolor och skolor. För att visionen ska kunna förverkligas förväntas alla verksamheter vara flexibla, normbrytande och arbeta med att digitalisera lärandet. Att våga tänka och verka ”utanför boxen” blir därför av yttersta vikt. Hos oss har du tillgång till arbetskläder för utomhusbruk samt egen dator. Kommunen erbjuder även olika friskvårdsaktiviteter för alla anställda. Vi söker nu förskollärare till enheten Lunnevi och enheten Backen, Backens förskola. ARBETSUPPGIFTER Vi arbetar projektinriktat och ser oss som medforskare i barnets vardag. Pedagogisk dokumentation samt reflektion är våra verktyg för att belysa och medvetandegöra själva lärandeprocessen. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt sätt att arbeta. Vi erbjuder dig som pedagog ett intressant och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar. Det är viktigt att du är trygg i din person och profession, har ett stort pedagogiskt intresse och är uthållig i utvecklingsarbete. KVALIFIKATIONER Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare. Du har ett positivt och värdegrundat synsätt och förhållningssätt. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och nyfiken på utmaningar. Meriterande är om du tidigare varit med i skolutvecklingsprocesser och har erfarenheter från förskolor där verksamheten ligger i framkant. I övrigt är du en öppen person med stort engagemang, som har lätt för att samarbeta och vilja till utveckling. ÖVRIGT Intervjuer sker löpande.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 11-13
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare jobb, Förskollärare Grästorp, Förskollärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare

Förskollärare eller utbildad barnskötare, anställning vid behov
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. ARBETSUPPGIFTER Är du utbildad förskollärare eller har utbildning som barnskötare? Bildningsverksamheten i Grästorps kommun har behov av dig för kortare vikariat på enheten Lunnevi. Du ska kunna arbeta vid behov och kan erbjudas arbete med kort varsel. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är förskollärare eller har utbildning som barnskötare. Ingen erfarenhet krävs.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 01-12
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare eller utbildad barnskötare, anställning vid behov jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare eller utbildad barnskötare, anställning vid behov

Fritidspedagog alt utbildad barnskötare
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Vi söker nu en fritidspedagog alternativt utbildad barnskötare till enheten backen. ARBETSUPPGIFTER På backenskolan arbetar vi med elevernas hela skoldag. Det vill säga att fritidshemmets pedagoger arbetar tillsammans med lärarna under skoldagen för att ge eleverna möjlighet till både teoretiskt som praktiskt lärande på olika sätt. KVALIFIKATIONER Du har fritidspedagogexamen eller är utbildad barnskötare med erfarenhet av att arbeta i fritidshem och samverka i klass. Du tycker om utmaningar, har mod att våga och känner ödmjukhet för olikheter. Du tar ansvar för din del samtidigt som du ser till helheten. Vi värdesätter en god samarbetsförmåga, kreativitet och flexibilitet hos vår framtida kollega. ÖVRIGT Intervjuer sker löpande.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 01-12
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog alt utbildad barnskötare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog alt utbildad barnskötare

Fritidspedagog/Förskollärare/Lärare
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Vi söker nu en fritidspedagog, förskollärare eller lärare. Inledningsvis kommer du arbeta i åk 2. ARBETSUPPGIFTER Lunneviskolan är inne i ett intensivt utvecklingsskede och det ställer stora krav på flexibilitet, förmåga att tänka utanför boxen och en stor trygghet i din yrkesroll. Vi arbetar med ”samlad skoldag” vilket innebär att vi har samverkan mellan olika yrkesgrupper under elevernas skoldag för att möjliggöra olika sätt att lära. Vi söker dig som är genuint intresserad av skolutveckling och vill arbeta för att alla elever når så långt som möjligt i sin utveckling med skolans hjälp. Om du känner att denna beskrivning passar in på dig så är du varmt välkommen med din ansökan. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har examen som fritidspedagog, förskollärare eller lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass samt behörighet i ämnen åk 1-3. Du tycker om utmaningar, har mod att våga och känner ödmjukhet för olikheter. Du tar ansvar för din del samtidigt som du ser till helheten. Vi värdesätter en god samarbetsförmåga, kreativitet och flexibilitet hos vår framtida kollega.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 01-12
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog/Förskollärare/Lärare jobb, Fritidspedagog/Förskollärare/Lärare Grästorp, Fritidspedagog/Förskollärare/Lärare Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog/Förskollärare/Lärare

Lärare i textilslöjd 4-9
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker nu en textillärare till årskurs 4-9. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i textilslöjd i åk 4-9. Erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolans senare år är meriterande. Även annan erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt annan arbetslivserfarenhet är önskvärd. Du ska: - ha god samarbets- och kommunikativ förmåga - ha god ledarförmåga - vara omvärldsorienterad - vara trygg i din roll som lärare
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 01-16
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i textilslöjd 4-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i textilslöjd 4-9

Grundskollärare, årskurs 4-6
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. Välkommen till Centralskolan i Grästorp! Vi söker en grundskollärare i svenska/so, matematik, engelska och bild till årskurs 4-6. Centralskolan ligger intill kommunens fritidsområde med närhet till idrottsanläggningar och natur. Vi arbetar tillsammans för: "Att eleverna är motiverade, utnyttjar hela sin kapacitet och jobbar för att utvecklas mot en högre nivå". ARBETSUPPGIFTER Som lärare i Grästorp lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola. Du ingår i ett arbetslag som har ett antal elever gemensamt. Du är mentor för några av dem och du undervisar i flera klasser inom arbetslaget eller i annat arbetslag. Du kan också komma att ingå i andra arbetsgrupper/processer som pågår på skolan. KVALIFIKATIONER Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska i Svenska/So, Matematik, Engelska och Bild. Vi söker dig som kan, vill och vågar skapa Grästorps nya skola för mellan- och högstadium. Du ska ha ett professionellt bemötande som bygger på det som är positivt och framgångsrik samt utgår från vetenskaplig grund. Du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad med elevens bästa som utgångspunkt.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 01-16
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare, årskurs 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare, årskurs 4-6

Skolsköterska
Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd. En av våra skolsköterskor ska vara föräldraledig och vi söker en ersättare för henne. ARBETSUPPGIFTER Du kommer, i samverkan med en annan skolsköterska, att arbeta med barn och elever från förskoleklass till årskurs 9. I dina arbetsuppgifter ingår elevvård, förebyggande hälsoarbete samt vissa sjukvårdande insatser. Du kommer att arbeta i nära samarbete med föräldrar och personal på skolan. Skolan samverkar och samarbetar med skiftande verksamheter inom landstinget samt hänvisar/remitterar för ytterligare bedömning. Du kommer även att ha kontakt med olika myndigheter såsom polis, socialtjänst mm. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i grupp. Vi vill att du är legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Erfarenhet av skolhälsovård inom grundskola är meriterande. Ingen erfarenhet krävs.
Företag: Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Ort: Grästorp
Publicerad : 02-09
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska jobb, Skolsköterska Grästorp, Skolsköterska Grästorps kommun, Bildningsverksamhet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska


Sök lediga jobb Grästorps kommun, Bildningsverksamhet

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se