Högskolan Dalarna jobb - lediga jobb

Högskolan Dalarna jobb Högskolan Dalarna jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Högskolan Dalarna. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Högskolan Dalarna. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Professor i omvårdnad- Falun

 2. Universitetsadjunkt i Grafisk teknologi- Borlänge

 3. Universitetslektor i sociologi, vikariat 75%- Falun

 4. Universitetsadjunkt i Hälsa och välfärd- Falun

 5. Medieproducent- Falun

 6. Professor i idrotts- och hälsovetenskap- Falun

 7. Universitetslektor i svenska som andraspråk 100%- Falun

 8. Universitetslektor i svenska som andraspråk, 100- Falun

 9. Universitetslektor inom Hälsa och välfärd- Falun

 10. Universitetsadjunkt i idrotts- och hälsovetensk- Falun

 11. Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk- Falun

 12. Konstnärlig rektor i Ljud ? och musikproduktion- Falun

 13. Universitetslektorer i statsvetenskap- Falun

 14. 1 Doktorand i omvårdnad med inriktning mot äldre- Falun

 15. Projektledare Energiutredning Hydraulik- Borlänge

 16. Utvecklingsingenjör- Mora

 17. Socialt extrajobb för Unionen Student till Högskolan Dalarna (Falun)- Falun

 18. Socialt extrajobb för Unionen Student till Högskolan Dalarna (Borlänge)- Borlänge

 19. Verksamhetsutvecklare- Falun

 20. Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik- Borlänge

 21. Teckenspråkstolk- Borlänge

 22. Projektkoordinator för utvecklingsprojekt inom i- Falun

 23. Projektkoordinator för utvecklingsprojekt- Falun

 24. Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik- Borlänge

 25. Universitetsadjunkt i Byggteknik- Borlänge

 26. Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik- Borlänge

 27. Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik- Borlänge

 28. Lönehandläggare/personaladministratör- Falun

 29. Arkivarie med IT-inriktning- Falun

 30. Universitetsadjunkt i arabiska- Falun

 31. Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik- Borlänge

 32. Projektadministratör/Webb-informatör, 50%- Falun

 33. 1-2 Universitetslektorer i engelska, 50-100%- Falun

 34. Universitetslektor i Litteraturvetenskap- Falun

 35. Bibliotekarie- Falun

 36. Universitetsadjunkt i omvårdnad- Falun

 37. Universitetsadjunkt i portugisiska- Falun

 38. Universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap- Falun

 39. Universitetslektor i Matematikdidaktik- Falun

 40. Universitetslektor i omvårdnad inriktning SRPH- Falun


Mer beskrivning

Professor i omvårdnad
Högskolan Dalarna söker Professor i omvårdnad Dnr DUP 2013/549/30 Anställningsprofil Högskolan söker professor i huvudområdet omvårdnad. Placeringsort Falun. Kunskapsområdet allmänt Huvudområdet omvårdnad vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats inom ramen för ett av Högskolans prioriterade forskningsområden, Hälsa, och välfärd. Huvudområdet har examensrätt på grund- och avancerad nivå. Intensivt arbete pågår för att under året inlämna en ansökan om att erhålla examensrättigheter för forskarutbildning inom forskningsområdet. Forskningen behandlar individens och samhällets insatser för att främja hälsa och välbefinnande, samt forskning om förbättring av vård och socialt arbete för att stödja ett evidensbaserat arbetssätt. Kurser ges med hög grad av nätbaserad utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet samt som fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med landsting, kommuner och privata aktörer är etablerade och gemensamma projekt avseende framför allt verksamhetsförlagd utbildning, kompetensutveckling inom vård och omsorg, samt vårdutveckling i länet drivs. Internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för Erasmus, är under stark utveckling. Arbetsuppgifter Den professor vi söker förväntas bidra till att utveckla forskningsområdets profil och säkra huvudområdet omvårdnads akademiska kvalitet. Den sökande förväntas genom egen forskning och kvalificerad handledning medverka i utvecklingen av den akademiska miljön. Därtill ska den sökande bidra till och stärka internationellt samarbete. Behörighetskrav Behörig att anställas som professor vid Högskolan inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den vetenskapliga skickligheten som prövningen av den pedagogiska skickligheten (HF 4 kap 5§). Den som ska anställas som professor ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser som i normalfallet innebär publicering i internationellt erkända vetenskaplig tidskrifter. Den som ska anställas som professor ska enligt Högskolans anställningsordning även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om det inte föreligger särskilda skäl, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. En professor ska i normalfallet ha genomgått handledarutbildning och varit den huvudsakliga handledaren för minst en doktorand fram till examen. Bedömningsgrunder, övrigt, ledamöter i AFU samt övriga kvalifikationer se Hdas hemsida. Din ansökan med angivet diarienummer DUP 2013/549/30 ska innehålla tre exemplar vardera av: - Styrkt meritförteckning - Betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas - Publikationsförteckning - Skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet - Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarna, tel 023-77 80 37 eller e-post kno@du.se samt från vår hemsida www.du.se/pedagogiskameriter - Uppgift om referens Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-08-30
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i omvårdnad jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i omvårdnad

Universitetsadjunkt i Grafisk teknologi
Högskolan Dalarna, Akademin Industri och Samhälle söker Universitetsadjunkt i Grafisk teknologi (Ref nr DUP 2013/554) Anställningsprofil Anställning är en tillsvidareanställning på 60 % med tillträdesdag 15 augusti 2013. Placeringsort är Borlänge. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar framförallt undervisning och handledning inom kandidatprogrammet Grafisk Design med speciell inriktning mot design och reklam. I arbetsuppgifterna ingår dagliga studentkontakter och kursadministration. Befattningshavaren skall även aktivt delta i studentrekryteringsarbetet. Arbetet innefattar också att vara en länk mellan högskolan och det omgivande samhället och dess företag inom ämnesområdet. Kvalifikationer Kandidatexamen inom Grafisk Design eller jämförbar utbildning. Mångårig erfarenhet av undervisning. Gedigen branscherfarenhet inom området är ett krav. Ett krav är också att den sökande flexibelt kan anpassa sig i en föränderlig och dynamisk arbetssituation, med god förmåga till samarbete och med en nyfikenhet och beredskap att fortlöpande utveckla ämnets innehåll och pedagogik. Stor vikt läggs vid den personliga lämpligheten. Behörighet Behörig att anställas som adjunkt är den som har 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, 2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt 3. har visat pedagogisk skicklighet Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Den pedagogiska, vetenskapliga och administrativa skickligheten kommer att vägas lika vid denna anställning. Vid anställningen skall även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Upplysningar Gustav Boklund, akademichef, telefon 023-77 89 05 , e-post gbk@du.se Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se SACO, Kerstin Ahlberg, kah@du.se TCO-Lärarförbundet och TCO-ST, ststyr@du.se. Samtliga nås via tel 023-77 80 00 vxl. Övrigt Individuell lönesättning tillämpas, var god ange löneanspråk i ansökningshandlingarna. Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer DUP 2013/554 ska innehålla: - Personligt brev med referenser - CV - Betygshandlingar Sista ansökningsdag Tjänsterna tillsätts snabbt så mejla din ansökan till Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN, snarast och vara inkommen senast 2013-08-02
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i Grafisk teknologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i Grafisk teknologi

Universitetslektor i sociologi, vikariat 75%
Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, söker Universitetslektor i sociologi, vikariat 75% (Ref nr DUP 2013/517/30) Anställningsprofil Anställningen är ett vikariat med en omfattning på 75 % under tiden 2013-08-15 ? 2014-02-15, med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsort är Falun. Arbetsuppgifter Undervisning i sociologi och socialpsykologi samt uppsatshandledning. I anställningen ingår även kursutveckling, utveckling av ämnets uppdragsutbildningar samt viss administration. Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnes-innehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten kommer att vägas lika vid denna anställning. Vid anställningen ska även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Övriga kvalifikationer Skicklighet/erfarenhet som är av särskild betydelse för denna anställning: ? Förmåga att undervisa på svenska och på engelska är ett krav, ? Mångårig och bred erfarenhet av undervisning i sociologi på högskolenivå är meriterande, ? Erfarenhet av arbete inom utbildningsprogram för samhällvetare och socialarbetare/socionomer är meriterande. Upplysningar Anna Parkhouse, Avdelningschef, Akademin Hälsa och samhälle, tel 023-77 89 06, e-post anhe@du.se Sverre Wide, Ämnesföreträdare, tel 023-77 80 53, e-post swi@du.se Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se SACO, Kerstin Ahlberg, kah@du.se TCO-Lärarförbundet och TCO-ST via e-post ststyr@du.se. Samtliga nås på tel 023-77 80 00 vx. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Individuell lönesättning tillämpas, var god ange löneanspråk i ansökningshandlingarna. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla - styrkt meritförteckning - betygshandlingar - uppgift om referens - pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-08-11.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i sociologi, vikariat 75% jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i sociologi, vikariat 75%

Universitetsadjunkt i Hälsa och välfärd
Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och Samhälle söker Universitetsadjunkt i Hälsa och välfärd Ref nr DUP 2013/474/30 Anställningen innefattar 50 % tillsvidareanställning som universitetsadjunkt. Under de två första anställningsåren erbjuder vi ytterligare 50 % visstidsanställning, med möjlighet till förlängning. Anställningen finansieras i samarbete med Landstinget Dalarna. Placeringsort är Falun. Tillträdesdag snarast enligt överenskommelse. Kunskapsområdet allmänt Akademin Hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats inom ramen för en av Högskolans forskningsprofiler, Hälsa och välfärd. I samarbete med Landstinget Dalarna etableras under 2013 två forskningscentra med inriktning mot Implementering och patientsäkerhet respektive Äldreforskning. Forskningen fokuserar bland annat på kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård och omsorg grundad på evidensbaserad kunskap respektive äldres hälsa, levnadsvillkor, livskvalitet och omsorg. Vid akademin finns examinationsrätt på grund- och avancerad nivå inom bland annat sjuksköterske- och socionomutbildningarna. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med landsting, kommuner och privata aktörer inom äldrevård och omsorg är etablerade och gemensamma projekt drivs avseende framför allt verksamhetsförlagd utbildning samt kompetensutveckling inom vård och omsorg samt socialtjänst. Du kommer att arbeta med planering, undervisning och handledning på grundnivå Dessutom ingår viss administration av kurser, medverkan i ämnesutveckling och utveckling av verksamheten i övrigt. Under de två första åren, då du har en 100 % anställning, kommer du dessutom att ägna dig åt forskningsadministrativt arbete motsvarande ca 50 % i samarbete med forskningsansvariga inom respektive forskningscentra. Arbetet innefattar ansvar för bland annat att information om centrumbildningarnas verksamhet sammanställs och presenteras publikt, planering av seminarier och workshops, sammanställning, organisering och bevakning av forskningspublikationer inom respektive område och bevakning av utlysningar av externa medel. Bedömningsgrunder, övriga kvalifikationer se Hdas hemsida. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet ref nr skall innehålla styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-08-04. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i Hälsa och välfärd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i Hälsa och välfärd

Medieproducent
Högskolan Dalarna, NGL-centrum söker Medieproducent (Ref nr DUP 2013/519/30) NGL-centrum vid Högskolan Dalarna är en avdelning som har till huvuduppgift att möjliggöra lärande, making learning possible. Vi utvecklar och understödjer digitala lärmiljöer och med olika verktyg skapar vi gynnsamma förutsättningar för mötet mellan studenter och lärare. En del av NGL-centrum är utvecklings- och forskningsprogrammet NGL-programmet, som bland annat finansierar en forskarskola och ett antal utvecklingsprojekt. Mer information om NGL-programmet och NGL-centrum finner ni på www.du.se/ngl Till NGL-centrum söker vi nu en medieproducent. Tillträde och omfattning Anställningen är ett vikariat på heltid fr o m 2013-09-01 eller snarast därefter enligt överenskommelse t o m 2014-08-30, med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort Falun. Arbetsuppgifter Medieproducentens uppgift är att för Högskolan producera olika typer av produktioner, exempelvis informationsfilm, instruktionsfilm, föreläsningar, intervjuer, seminarier, event och laborationer. Anställningen innebär att delta i planering, spela in, redigera och publicera produktioner i samråd med beställare. Visst redaktionellt arbete kan förekomma. Kvalifikationer För anställningen krävs utbildning inom medieproduktion, fotografering eller redigering samt erfarenhet av medieproduktion. Anställningen kräver också kunskap i professionellt redigeringsprogram (exempelvis Avid, Final Cut, Adobe Premiere) samt kunskaper i Adobe After Effects och Photoshop. Goda kunskaper i engelska är en fördel. Anställningen kräver att du som person är självgående, kreativ och strukturerad. En förutsättning är också att du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Upplysningar Annika Blomqvist, Medieproducent, 023-77 82 62, abo@du.se Robert Andersson, Chef NGL-centrum, 023-77 81 37, ran@du.se Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se, Saco-S, Kerstin Ahlberg, kah@du.se, TCO-Lärarförbundet och TCO-ST via e-post ststyr@du.se. Samtliga nås på tel 023-77 80 00 vx. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Individuell lönesättning tillämpas, ange därför löneanspråk i din ansökan. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt arbetsprov. Arbetsprovet kan vara en eller flera medieproduktioner du gjort tidigare. Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-08-08. Betygshandlingar och uppgift om referens tas med till eventuell intervju. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Medieproducent jobb, Medieproducent Falun, Medieproducent Högskolan Dalarna
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Medieproducent

Professor i idrotts- och hälsovetenskap
Högskolan Dalarna söker Professor i idrotts- och hälsovetenskap med humanbiologisk inriktning Dnr DUP 2013/381/30 Anställningsprofil Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning på 100 %. Tillträdesdag snarast enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Falun vid Akademin Hälsa och samhälle inom ämnet idrotts- och hälsovetenskap. Kunskapsområdet allmänt Idrotts- och hälsovetenskap avser ett kunskapsområde vars studieobjekt utgörs av all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Kunskapsområdet inbegriper vidare frågeställningar relaterade till individens och samhällets möjligheter och agerande för att förebygga ohälsa samt bevara god hälsa genom fysisk aktivitet och rörelse. Ämnet och huvudområdet idrotts-och hälsovetenskap etablerades 2009 vid Högskolan Dalarna. Ämnet har en tvärvetenskaplig karaktär och inrymmer verksamhet med humanbiologisk, sociologisk, psykologisk, filosofisk och pedagogisk inriktning. Ämnet bedriver de två idrottstränarprogrammen (inriktning prestation och hälsa), men bidrar också med kurser och personal i lärarprogrammet och Sport Management-programmet samt ger fristående kurser och uppdragsutbildningar. Ämnets forskare och doktorander är i första hand knutna till forskningsprofilerna Hälsa och välfärd och Utbildning och lärande. Ämnets samverkan domineras idag av det EU-finansierade projektet Dala Sports Academy (DSA), vars huvudsyfte är att sammanlänka utbildning, forskning och näringsliv. Inom DSA verkar både projektanställda och lärarpersonal. Ämnet förfogar över toppmoderna laboratoriefaciliteter som används inom både utbildning, testning, utveckling och forskning. Inom idrotts- och hälsovetenskap ligger vi långt fram vad gäller humanbiologisk kompetens. Genom att anställa en professor vill vi ytterligare förstärka undervisnings- och forskningsmiljön med denna inriktning. Det är viktigt att den rekryterades forskning har bäring på forskningsprofilen Hälsa och välfärd, och att intresse finns för samverkan med andra forskare inom forskningsprofilen, inte minst för att bidra till målsättningen att erhålla forskarutbildningsrättigheter inom detta område. Arbetsuppgifter, behörighetskrav, bedömningsgrunder, övrigt, se Hdas hemsida. Utöver vad som anges under Behörighetskrav och Bedömningsgrunder är nedanstående meriterande: - Kompetenser inom ett brett kunskapsområde som innefattar fysiologi, idrottsdidaktik, ledarskap, idrottspsykologi, tillämpad idrottsvetenskap och träningslära, - Erfarenheter från praktiknära tvärvetenskaplig forskning, - Erfarenhet av internationellt forsknings- och utvecklingsarbete, - Gedigna kunskaper kring att arbeta med test och verifiering inom idrottsspecifika områden, - Erfarenhet av utbildning och teknikträning inom idrott- och hälsobranschen. Din ansökan med angivet diarienummer DUP 2013/381/30 skall innehålla tre exemplar vardera av: -Styrkt meritförteckning -Betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas -Publikationsförteckning -Skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet -Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarna, tel 023-77 80 37 eller e-post kno@du.se samt från vår hemsida www.du.se/pedagogiskameriter -Uppgift om referens Ansökan skall ställas till platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-08-31.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 06-12
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i idrotts- och hälsovetenskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i idrotts- och hälsovetenskap

Universitetslektor i svenska som andraspråk 100%
Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora söker Universitetslektor i svenska som andraspråk, 100 % Dnr DUP 2013/359/30 Svenska som andraspråk är ett av de större ämnena vid Akademin Utbildning och humaniora vid Högskolan. Dalarna. Nu satsar vi på att ytterligare stärka vår kompetens inom ämnesområdet bl.a. i samband med den nya lärarutbildning som håller på att byggas genom ett antal strategiska rekryteringar. Akademin Utbildning och humaniora söker därför en lektor i svenska som andraspråk. Omfattning och tillträde Anställningen gäller tillsvidare och på heltid med tillträdesdag snarast efter överenskommelse. Provanställning om sex månader tillämpas. Placeringsort är Falun. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i huvudsak av planering, undervisning och handledning inom ämnet svenska som andraspråk i fristående kurser, uppdragsutbildningar samt inom lärarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa inom andra kurser med koppling till ämnesområdet. Dessutom ingår viss administration av kurser, medverkan i ämnesutveckling och utveckling av verksamheten i övrigt. Undervisning sker dels på campus, dels som nätbaserad. Behörighetskrav - Visat pedagogisk skicklighet - Avlagt doktorsexamen i svenska som andraspråk eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten kommer att vägas lika vid denna anställning. Vid anställningen skall även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Övriga kvalifikationer se Hdas hemsida. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer skall innehålla tre exemplar av - styrkt meritförteckning - betygshandlingar - publikationsförteckning innehållande skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Bifoga tre exemplar vardera av de fem mest relevanta av åberopade arbeten. - uppgift om referens - pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan skall ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-08-30. Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 06-05
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i svenska som andraspråk 100% jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i svenska som andraspråk 100%

Universitetslektor i svenska som andraspråk, 100
Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora söker Universitetslektor i svenska som andraspråk, 100 % Dnr DUP 2013/365/30 Svenska som andraspråk är ett av de större ämnena vid Akademin Utbildning och humaniora vid Högskolan. Dalarna. Nu satsar vi på att ytterligare stärka vår kompetens inom ämnesområdet bl.a. i samband med den nya lärarutbildning som håller på att byggas genom ett antal strategiska rekryteringar. Akademin Utbildning och humaniora söker därför en lektor i svenska som andraspråk. Omfattning och tillträde Anställningen är en visstidsanställning från 2013-08-10 eller enligt överenskommelse till och med 2014-01-31, med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort är Falun. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i huvudsak av planering, undervisning och handledning inom ämnet svenska som andraspråk på fristående kurser, förskollärarlyftet, lärarlyftet samt inom lärarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa inom andra kurser med koppling till ämnesområdet. Dessutom ingår viss administration av kurser, medverkan i ämnesutveckling och utveckling av verksamheten i övrigt. Undervisning sker dels på campus, dels som nätbaserad. Tid för forskning ingår i tjänsten. Behörighetskrav - Visat pedagogisk skicklighet - Avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant inriktning alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten kommer att vägas lika vid denna anställning. Vid anställningen skall även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Övriga kvalifikationer För anställningen krävs god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ansvarstagande då mycket av arbetet sker i arbetslag och i kontakt med omgivande samhälle. Eftersom en stor del av undervisningen sker inom lärarutbildningen är lärarexamen och erfarenhet av undervisning inom förskolan och grundskolan i mång¬kulturella och flerspråkiga miljöer meriterande liksom erfarenhet av undervisning inom sfi. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla - styrkt meritförteckning - betygshandlingar - publikationsförteckning - uppgift om referens - pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Ansökan skall ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-08-12. Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 06-05
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i svenska som andraspråk, 100 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i svenska som andraspråk, 100

Universitetslektor inom Hälsa och välfärd
Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och Samhäller söker Universitetslektor inom Hälsa och välfärd (Dnr DUP 2013/427/30) Anställningsprofil Anställningen är tillsvidare, 100 %. Anställningen finansieras i samarbete med Landstinget Dalarna. Placeringsort är Falun. Tillträde snarast enligt överenskommelse, ange tidigaste tillträdesdag. Kunskapsområdet allmänt Akademin Hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats inom ramen för en av Högskolans forskningsprofiler, Hälsa och välfärd. I samarbete med Landstinget Dalarna etableras under 2013 två forskningscentra med inriktning mot Implementering och patientsäkerhet respektive Äldreforskning. Forskningen fokuserar bland annat på kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård och omsorg grundad på evidensbaserad kunskap respektive äldres hälsa, levnadsvillkor, livskvalitet och omsorg. Vid akademin finns examinationsrätt på grund- och avancerad nivå inom bland annat sjuksköterske- och socionomutbildningarna. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med landsting, kommuner och privata aktörer inom äldrevård och omsorg är etablerade och gemensamma projekt drivs avseende, framför allt, verksamhetsförlagd utbildning samt kompetensutveckling inom vård och omsorg samt socialtjänst. Arbetsuppgifter Under 2 år innefattar anställningen 50 % forskning och 50 % undervisning och handledning. Möjlighet till förlängd forskningsomfattning om 50 % finns. Forskningen sker inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd med inriktning mot implementering och patientsäkerhet respektive Äldreforskning. Du bedriver din forskning i samarbete med forskningsansvariga inom respektive forskningscentra. Arbetsuppgifterna omfattar också kursansvar, undervisning, handledning/examination på grund- och avancerad nivå. Universitetslektorn förväntas också ta en aktiv roll i utvecklingen av nya utbildningsprogram och kurser. Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning gäller avlagd doktorsexamen med relevans för området Hälsa och Välfärd. Bedömningsgrunder, övrigt samt övriga kvalifikationer se Hdas hemsida. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla tre exemplar av - styrkt meritförteckning - betygshandlingar - publikationsförteckning innehållande skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Bifoga tre exemplar vardera av de fem mest relevanta av åberopade arbeten. - uppgift om referens - pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-08-11 Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 06-04
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor inom Hälsa och välfärd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor inom Hälsa och välfärd

Universitetsadjunkt i idrotts- och hälsovetensk
Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle söker Vikarierande universitetsadjunkt i idrotts- och hälsovetenskap, Ref nr DUP 2013/585/30 Anställningsprofil Vi söker en universitetsadjunkt i idrotts- och hälsovetenskap med en omfattning på 35 % under tiden 2013-08-16 - 2014-01-30. Tjänstgöringsort är Falun. Arbetsuppgifter I anställningen ingår främst undervisning och kursansvar i ämnets fristående kurser kring styrketräning. Undervisningen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Behörighetskrav Behörig, enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning, att anställas som universitetsadjunkt är den som: . visat pedagogisk skicklighet . avlagd magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet, ledaregenskaper eller administrativ förmåga kommer att vägas lika/ges större vikt vid denna anställning. Vid anställningen ska även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Ansökningarna kommer att sakkunniggranskas. Övriga kvalifikationer Examen från idrottstränarutbildning samt erfarenheter som idrottstränare är meriterande, liksom erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom området styrketräning. God samarbets- och administrationsförmåga är en förutsättning för tjänsten. Upplysningar Jenny Isberg, ämnesföreträdare, tfn 023-77 84 16, e-mail jis@du.se Jan Sandberg, avdelningschef, tfn 023-77 83 76 , e-mail jsa@du.se Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se, Saco-S, Kerstin Ahlberg, kah@du.se, TCO-Lärarförbundet och TCO-ST via e-post ststyr@du.se. Samtliga nås på tel 023-77 80 00 vx. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet ref nr skall innehålla styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-08-15. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i idrotts- och hälsovetensk jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i idrotts- och hälsovetensk

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora söker Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk 50-100 % Ref nr DUP 2013/627/30 Anställningen är ett vikariat fr.o.m 130901 t.o.m 140130 med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort är Falun. Sysselsättningsgraden kan diskuteras utifrån verksamhetens behov och de sökandes kompetens. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i huvudsak av planering, undervisning inom ämnet svenska som andraspråk på grundnivå samt undervisning i svenska för internationella studenter i nybörjar- och fortsättningskurser. Dessutom ingår viss administration av kurser, medverkan i ämnesutveckling och utveckling av verksamheten i övrigt. Undervisning kan ske dels på campus och dels som nätbaserad. Behörighetskrav Behörig, enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning, att anställas som universitetsadjunkt är den som: ? visat pedagogisk skicklighet ? avlagd magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning krävs, förutom magisterexamen med inriktning svenska som andraspråk eller motsvarande kvalifikationer enligt behörighetskraven ovan, även genomförd lärarutbildning. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, förmåga kommer att vägas lika vid denna anställning. Vid anställningen ska även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Övriga kvalifikationer Erfarenhet av undervisning på högskola är meriterande. För anställningen krävs god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ansvarstagande då mycket av arbetet sker i arbetslag och kontakt med omgivande samhälle. Upplysningar Åsa Wedin, ämnesföreträdare, e-post awe@du.se, tel. 023- 77 83 65 Agnès Sandin, avdelningschef, e-post asa@du.se, tel. 023-77 83 09, 070-650 83 07 Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se, Saco-S, Kerstin Ahlberg, kah@du.se, TCO-Lärarförbundet och TCO-ST via e-post ststyr@du.se. Samtliga nås på tel 023-77 80 00 vx. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet ref nr skall innehålla styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-09-08 Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 08-22
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk

Konstnärlig rektor i Ljud ? och musikproduktion
Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier söker Konstnärlig rektor i Ljud ? och musikproduktion Ref nr DUP 2013/624/30 Anställningsprofil Högskolan Dalarna har en stor satsning på utbildningar inom medieområdet. Utbildningarna kännetecknas av en långt driven integrering mellan teori och praktik samt en närhet till de snabbt föränderliga mediebranscherna. För kurser och program svarar i första hand tre huvudområden: ljud- och musikproduktion, bildproduktion samt medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildningarna äger rum i ett av landets modernaste och bäst utrustade undervisningsmiljöer: Mediehuset på forna regementsområdet i Falun. Huvudområdet Ljud- och musikproduktion är involverat i tre grundbildningsprogram, två på campus och ett med distansundervisning. Ljud- och musikproduktionsprogrammet är landets största utbildning av sitt slag, dessutom mest attraktivt av ansökningstrycket att döma. I programmet Audiovisuell produktion lär sig studenterna att arbeta med rörlig bild och ljud/musik parallellt. Distansprogrammet Musik- och ljuddesign genomförs i samarbete med kollegiala miljöer vid Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Akademin Språk och medier söker en konstnärlig lektor i ljud- och musikproduktion (40 %) under tiden 1 september 2013-30 juni 2016. Arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning och handledning i Audiovisuell produktion, på alla nivåer, med betoning på konstnärliga moment. Ansvar för examensarbetet i programmet Audiovisuella studier är också en central del i arbetsuppgiften. Vidare ingår kurs- och programutveckling samt vissa andra administrativa arbetsuppgifter. Behörighetskrav ? Visad pedagogisk skicklighet ? Avlagd konstnärlig doktorsexamen eller har visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet, ledaregenskaper eller administrativ förmåga kommer att vägas lika vid denna anställning. Vid anställningen ska även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Övriga kvalifikationer samt övrigt se Hdas hemsida. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet ref nr skall innehålla styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-09-08 Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se!
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 08-26
Sök fler jobb liknande: lediga Konstnärlig rektor i Ljud ? och musikproduktion jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Konstnärlig rektor i Ljud ? och musikproduktion

Universitetslektorer i statsvetenskap
Högskolan Dalarna Akademin Hälsa och samhälle söker Universitetslektorer i statsvetenskap med inriktning internationella relationer, 100 % Ref nr DUP 2013/647/30 Anställningsprofil Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning på 100%. Tjänstgöringsort är Falun. Tillträdesdag snarast enligt överenskommelse. Kunskapsområdet allmänt Ämnet statsvetenskap vid Högskolan Dalarna (HDa) har ett brett kursutbud på grundutbildningens olika nivåer och forskning inom bland annat internationella relationer, jämförande politik, och demokratisering. Statsvetenskap har examensrätt till kandidatnivå och erbjuds som kurspaket, fristående kurser och inom ramen för Samhällsvetarprogrammet. Ämnet har haft en positiv utveckling under de senaste åren med stark tillströmning av studenter till kurspaketen inom både statsvetenskap och internationella relationer och har sedan 2010 anställt tre nya lektorer. Den stora studentbasen finns inom de nätbaserade kurserna där betydande arbete läggs ner för att skapa en distansutbildning av högsta kvalitet Arbetsuppgifter Internationella relationer vid HDa utgör en egen gren inom statsvetenskap men ännu inte ett eget huvudområde med kandidatexamensrätt. För att stärka ämnets inriktning mot internationella relationer och för att konsolidera internationella relationer som eget huvudområde med examensrättigheter på kandidatnivå söker vi nu en ny lektor. I anställningen som lektor ingår att bedriva forskning och undervisning samt administrativt arbete. Du ska vara en drivande kraft för att internationella relationer håller hög akademisk kvalitet, vilket också förutsätter samarbete med andra ämnesmiljöer vid Högskolan. Undervisning sker både på campus och nätbaserat, både på svenska och på engelska. Du förväntas vidare bidra till att utveckla forskning inom ramen för någon av de mångvetenskapliga forskningsprofilerna vid HDa. Statsvetarnas forskningsprofil vid HDa har en huvudsaklig inriktning mot internationella relationer och jämförande politik. I anställningen ingår också att samverka med det omgivande samhället, att utveckla regionala, nationella och internationella forskarnätverk och utbildningskontakter. Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrunder, övriga kvalifikationer samt övrigt se Hdas hemsida. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer DUP 2013/647 ska innehålla tre exemplar vardera av: - Styrkt meritförteckning - Betygshandlingar - Publikationsförteckning - De fem mest relevanta av åberopade arbeten i publikationsförteckningen Markera de publikationer som har bifogats i publikationsförteckningen - Skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet - Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolans hemsida www.du.se/pedagogiskameriter - Uppgift om referens Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-10-15
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 08-28
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektorer i statsvetenskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektorer i statsvetenskap

1 Doktorand i omvårdnad med inriktning mot äldre
Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och Samhälle söker 1 Doktorand i omvårdnad med inriktning mot äldres hälsa och välbefinnande (Ref nr DUP 2013/681) Anställningsprofil Anställningen innebär deltagande i forskningen vid Akademin Hälsa och Samhälle, inom ramen för pågående forskningsprojekt, med inriktning mot äldres hälsa. Anställningen finansieras i samarbete med Temabo AB, ett företag som har som mål att utveckla en salutogen äldreomsorg. Se gärna www.temabo.se för mer information. Fokus för projektet är att följa effekter av att implementera evidensbaserad kunskap inom äldrevård, med inriktning mot vård av personer med demens, samt att öka kunskapen om betydelsefulla faktorer för denna implementering. Tjänsten innefattar 80 % forskning och 20 % annat arbete, innefattande undervisning och handledning av studenter samt verksamhetsutveckling inom Temabo ABs vård- och omsorgsboenden. För tillträde till doktorandtjänst krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning i omvårdnad/vårdvetenskap vid universitet/högskola med fakultetsorganisation. Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen (SFS 1998:80, 5 kap.) Kunskapsområdet allmänt Ämnet omvårdnad vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats inom ramen för en av Högskolans forskningsprofiler, Hälsa och välfärd. Ämnet har examinationsrätt på grund- och avancerad nivå. Forskningen fokuserar bland annat på livskvalitet, hälsa och välfärd hos människor med vård- och omsorgsbehov, kunskapsimplementering, patientdelaktighet och evidensbaserad vård. Kurser ges inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskprogram samt som fristående kurser på grund- resp avancerad nivå. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med landsting, kommuner och privata aktörer inom äldrevård och omsorg är etablerade och gemensamma projekt avseende framför allt verksamhetsförlagd utbildning samt kompetensutveckling inom vård och omsorg drivs. Arbetsuppgifter Innehavaren skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Anställningen innehåller även tjänstgöring som avser utbildning av studenter och stöd för verksamhetsutveckling inom Temabo AB (20 %). Behörighetskrav, ledamöter i anställningsförslagsutskottet samt övrigt se Hdas hemsida. Anställningen är en visstidsanställning heltid i ca 5 år (motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) med tillträdesdag snarast enligt överenskommelse. Placeringsort Falun. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer DUP 2013/681 ska: ? Styrkt meritsammanställning ? Kopior av betyg och examensbevis ? Tidigaste tillträdesdag ? Uppgift om referens Högskolan Dalarna, tel 023-77 80 37 eller e-post kno@du.se samt från vår hemsida www.du.se/pedagogiskameriter Sista ansökningsdag Ansökan skall ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-09-30
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga 1 Doktorand i omvårdnad med inriktning mot äldre jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 1 Doktorand i omvårdnad med inriktning mot äldre

Projektledare Energiutredning Hydraulik
Högskolan Dalarna erbjuder akademisk utbildning med många alternativ till ca 16 000 studenter. Forskning och forskarutbildning samlas i flervetenskapliga profilområden med stark regional förankring. KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa ett i Storbritannien mycket framgångsrikt koncept för kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv, Knowledge Transfer Partnerships - KTP. Projektet innebär i korthet att en nyligen examinerad student från högskolan upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Läs gärna mer om projektet på www.du.se/ktp. Anställningen sker vid Högskolan Dalarna men arbetet utförs vid ProjektHydraulik Sverige AB i Borlänge. ProjektHydraulik Sverige AB tillhandahåller hydraulikutbildning för skilda utbildningsbehov. Kurserna genomförs i modernt utrustade kurslokaler i Borlänge. Teori varvas med praktiska övningar i hydrauliklaboratorium. De genomför även skräddarsydda hydraulikutbildningar på plats hos våra kunder med hjälp av mobil laborationsutrustning. Förutom utbildning, arbetar de som konsulter med alla steg i projekt från projektledning, systemkonstruktion, upphandling till uppstart och besiktning. Dessutom har företaget fortlöpande olika uppdrag på underhållssidan. Högskolan Dalarna i samarbete med ProjektHydraulik Sverige AB söker Projektledare Energiutredning Hydraulik (Ref nr DUP 2013/682/30) I samarbete med ProjektHydraulik Sverige AB söker vi dig som vill vara med och utveckla ett verktyg som ska presentera energieffektiva lösningar i hydrauliksystem. Anställningen är en visstidsanställning på fem månader, med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgrad 100 %, tillträde snarast. Placeringsort Borlänge. Arbetsuppgifter Arbetet innefattar att du ska göra en förstudie där de faktorer som behövs för beslut samlas in. Faktorerna ska sedan in i ett digitalt verktyg som ska ge företagen vägledning i energieffektiviseringen. Kvalifikationer Du har en högskoleutbildning inom något av nedanstående program: - Maskinteknik - Industriell ekonomi Meriterande erfarenheter är om du jobbat i industrin med energikartläggningar och har kunskaper om mätteknik. Det är även önskvärt att du har erfarenheter från processindustrin. Som person är du självgående då arbetet kräver att du självständigt hittar lösningar på uppgifter. Du kan arbeta strukturerat och har en personlig mognad vilket gör att du löser uppgifter på ett effektivt sätt utifrån dina förutsättningar. Vidare ser vi gärna att du har en god analytisk förmåga, tar egna initiativ och har lätt att kommunicera i grupp. Övrigt se Hdas hemsida. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet referensnummer ska innehålla CV, personligt brev med sammanfattning och motivering varför ni känner att projektet KTP Dalarna är intressant samt examensbevis. Ansökan skall ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-09-23. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Borlänge
Publicerad : 09-10
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare Energiutredning Hydraulik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare Energiutredning Hydraulik

Utvecklingsingenjör
Högskolan Dalarna erbjuder akademisk utbildning med många alternativ till ca 16 000 studenter. Forskning och forskarutbildning samlas i flervetenskapliga profilområden med stark regional förankring. Tjänsten är ett delprojekt i projektet KTP Dalarna. KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa ett i Storbritannien mycket framgångsrikt koncept för kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv, Knowledge Transfer Partnerships - KTP. Projektet innebär i korthet att en nyligen examinerad student från högskolan upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Läs gärna mer om projektet på www.du.se/ktp. KTP Dalarna (Högskolan Dalarna) i samarbete med Mora of Sweden AB i Mora söker Utvecklingsingenjör (Ref nr DUP 2013/702/30) I samarbete med Mora of Sweden AB söker vi dig som vill vara med och utveckla framtidens knivar. Anställningen är på 100 % och tidsbegränsad till 2014-12-31. Efter projektets slut är företagets önskan att visstidsanställningen övergår i en fast anställning hos Mora of Sweden AB. Anställningen sker vid Högskolan Dalarna men arbetet utförs vid Mora of Sweden AB i Mora. Mora of Sweden AB är fortfarande familjeägt och omfattar tillverkning av knivar som levereras till alla delar av världen. I Östnor finns knivtraditionen sedan över hundra år tillbaka. En gång i tiden sprudlade knivtillverkningen i var mans hem och hantverket har förts vidare i generation efter generation. Idag finns den samlad under ett tak och oavsett vem du pratar med i fabriken finns en släkthistoria som berättar spännande knivskrönor. Företaget har nu som då samma tillverkningstänk, det vill säga att med rationella metoder överföra hantverkets precision till moderna maskiner. Skillnaden är att den tekniska utvecklingen gått framåt. En viktig del av vår framgång är ett nära samarbete med yrkesmän. I dialogen fångar vi upp idéer som vi omvandlar till marknadsledande koncept. Mora of Sweden bildades 2005 i sammanslagningen av Frosts Knivfabrik och KJ Eriksson. Namnet visar den betydelsefulla kopplingen mellan våra produkter, orten Mora och det svenska ursprunget. De största varumärkena företaget har är Morakniv® och Frosts®. Företaget har 110 medarbetare och omsätter cirka 125 MSEK. Arbetsuppgifter Arbetet innefattar att driva och utveckla verksamheten i Mora Cutting Edge Lab. Du kommer att, i huvudsak, arbeta med att utveckla kunskaperna och kompetensen kring det som påverkar den skärande eggens prestanda, samt mot andra områden som påverkar prestandan på knivar och isborrar. Uppdraget är att utforma och utveckla mätmetoder, samt att genomföra mätningar och tester, i syfte att utveckla vårt sortiment utifrån användarbehoven och utveckla kontakterna med externa samarbetspartners. Kvalifikationer samt övrigt se Hdas hemsida. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet referensnummer ska innehålla CV, personligt brev med sammanfattning och motivering varför ni känner att projektet KTP Dalarna är intressant samt examensbevis. Ansökan skall ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-10-02. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Mora
Publicerad : 09-18
Sök fler jobb liknande: lediga Utvecklingsingenjör jobb, Utvecklingsingenjör Mora, Utvecklingsingenjör Högskolan Dalarna
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utvecklingsingenjör

Socialt extrajobb för Unionen Student till Högskolan Dalarna (Falun)
Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vi är mer än 500 000 medlemmar, varav 30 000 förtroendevalda i över 65 000 företag och organisationer. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Vi tror och jobbar för att allt kan bli bättre på jobbet, för både arbetstagare och arbetsgivare. Unionen Student jobbar med att underlätta vägen ut i arbetslivet genom att tillhandahålla karriärtjänster, fackligt stöd, rabatter och förmåner till högskole- och universitetsstudenter. Läs mer om Unionen Student och medlemskapet på www.unionen.se/student. ARBETSUPPGIFTER Hos oss arbetar du på arbetsmarknadsdagar, inskrivningsmässor och egna event med att kontakta studenter och sälja Sveriges bästa fackliga medlemskap för högskolestuderande. Det är det perfekta jobbet för dig som gillar när saker händer och tycker om att prata med folk. Vi ser gärna att du älskar att ta kontakt med de du inte känner, då du kommer att träffa nya människor varje gång du jobbar. Har du erfarenhet sedan tidigare av sälj eller värvning är det ett plus, men inget krav. Arbetstiderna är flexibla och anpassas efter när du kan jobba men också när studenterna finns på campus. En stor del av tiden är upp till dig och dina kollegor att planera, så gillar du att förbereda happenings lika mycket som att genomföra dem är det ett stort plus. Vi är ett härligt gäng med en öppen kultur där alla är delaktiga. Vi lever som vi lär, självklart får du goda villkor och har enligt avtal möjlighet till god löneutveckling. Och eftersom vi på Unionen är proffs på karriärtjänster får du också chansen att utveckla dina framtida karriärmöjligheter under din anställning hos oss. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • är utåtriktad och social • är driven och motiveras av att arbeta målfokuserat • tar stort eget ansvar och egna initiativ • studerar vid högskola eller universitet
Företag: Unionen, Studentinformatörer
Ort: Falun
Publicerad : 09-23
Sök fler jobb liknande: lediga Socialt extrajobb för Unionen Student till Högskolan Dalarna (Falun) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialt extrajobb för Unionen Student till Högskolan Dalarna (Falun)

Socialt extrajobb för Unionen Student till Högskolan Dalarna (Borlänge)
Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vi är mer än 500 000 medlemmar, varav 30 000 förtroendevalda i över 65 000 företag och organisationer. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Vi tror och jobbar för att allt kan bli bättre på jobbet, för både arbetstagare och arbetsgivare. Unionen Student jobbar med att underlätta vägen ut i arbetslivet genom att tillhandahålla karriärtjänster, fackligt stöd, rabatter och förmåner till högskole- och universitetsstudenter. Läs mer om Unionen Student och medlemskapet på www.unionen.se/student. ARBETSUPPGIFTER Hos oss arbetar du på arbetsmarknadsdagar, inskrivningsmässor och egna event med att kontakta studenter och sälja Sveriges bästa fackliga medlemskap för högskolestuderande. Det är det perfekta jobbet för dig som gillar när saker händer och tycker om att prata med folk. Vi ser gärna att du älskar att ta kontakt med de du inte känner, då du kommer att träffa nya människor varje gång du jobbar. Har du erfarenhet sedan tidigare av sälj eller värvning är det ett plus, men inget krav. Arbetstiderna är flexibla och anpassas efter när du kan jobba men också när studenterna finns på campus. En stor del av tiden är upp till dig och dina kollegor att planera, så gillar du att förbereda happenings lika mycket som att genomföra dem är det ett stort plus. Vi är ett härligt gäng med en öppen kultur där alla är delaktiga. Vi lever som vi lär, självklart får du goda villkor och har enligt avtal möjlighet till god löneutveckling. Och eftersom vi på Unionen är proffs på karriärtjänster får du också chansen att utveckla dina framtida karriärmöjligheter under din anställning hos oss. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • är utåtriktad och social • är driven och motiveras av att arbeta målfokuserat • tar stort eget ansvar och egna initiativ • studerar vid högskola eller universitet
Företag: Unionen, Studentinformatörer
Ort: Borlänge
Publicerad : 09-23
Sök fler jobb liknande: lediga Socialt extrajobb för Unionen Student till Högskolan Dalarna (Borlänge) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialt extrajobb för Unionen Student till Högskolan Dalarna (Borlänge)

Verksamhetsutvecklare
Högskolan Dalarna, Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna söker Verksamhetsutvecklare med fokus på utveckling av webbplatsen ?Pedagog Dalarna? (Ref nr DUP 2013/703/30) Är du en driven person med lärarexamen samt erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser som berör utveckling av webbplatser? Anställningsprofil Anställningen är en visstidsanställning på 20 %, snarast efter överenskommelse t.o.m. 30 juni 2014, med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort Falun. Kunskapsområde Webbplatsen ?Pedagog Dalarna? syftar till att sprida goda pedagogiska exempel, synliggöra de kunskaper och erfarenheter som finns bland regionens lärare och skolledare, samt bidra till nätverkande och utbyte av tankar och erfarenheter. Webbplatsen ska underlätta för professionella möten mellan alla kategorier lärare, skolledare och forskare i regionen. Arbetsuppgifter Bygga upp och underhålla webbplatsen ?Pedagog Dalarna? samt sociala medier knutna till denna. Arbetsformerna är flexibla och ställer stora krav på självständighet. Kvalifikationer ? Lärarutbildning samt gärna utbildning inom webbhantering ? Goda kunskaper inom IT, webbhantering och Internet som kommunikationsplattform samt sociala medier. ? Dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete inom området pedagogik/didaktik och digitala lärresurser ? Du uttrycker dig väl i tal och skrift ? Du deltar aktivt i flera olika sociala medier på Internet ? Du har god samarbets- och initiativförmåga Upplysningar Bengt Ericsson, chef Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, tel 023-77 82 03 Eva-Lena Embretsen, verksamhetsledare Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, tel 023-77 82 91 Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se, Saco-S, Kerstin Ahlberg, kah@du.se, TCO-Lärarförbundet och TCO-ST via e-post ststyr@du.se. Samtliga nås på tel 023-77 80 00 vx. Övrigt Individuell lönesättning tillämpas, ange därför löneanspråk i din ansökan. Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla personligt brev, styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-10-07. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 09-30
Sök fler jobb liknande: lediga Verksamhetsutvecklare jobb, Verksamhetsutvecklare Falun, Verksamhetsutvecklare Högskolan Dalarna
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik
Högskolan Dalarna söker Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik Ref nr DUP 2013/766 Kunskapsområdet allmänt Ett EU finansiterat projekt pågår med etablering av ett energi och miljökompetenscentrum, EMC, vid Högskolan Dalarna inom forskningsprofilen Energiomställning och samhällsprocesser. Tre deltidsprofessorer har rekryterats inom energieffektivt byggande och flera satsningar inom områ-dena förnybar energi pågår eller har genomförts. En uppbyggnad sker också av ett klimatlabora-torium inom ramen för detta projekt. Vi avser nu i projektets slutskede att förstärka våra före-tagskontakter och strategiska satsningar för att säkerställa långsiktigt, varaktigt samarbete mellan Högskolan och företag/organisationer inom länet. Tonvikten kommer att ligga på inriktningen mot energieffektivt byggande, energieffektivisering och förnybar energianvändning. Anställningsprofil Verksamhetsutvecklaren ska arbeta med befintliga och nya företagskontakter och tillsammans med företagen och Högskolans personal utarbeta förslag till långsiktiga samarbetsformer och samarbetsområden. Vidare ska verksamhetsutvecklaren arbeta med strategiska kontakter med företag, myndigheter och organisationer i länet inom området förnybar energi och tillsammans med högskolans övriga personal ta fram förslag till hur högskolan kan och bör engageras i ut-vecklingen av förnybar energi inom länet i framtiden. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till projekttidens slut 2014-06-31. Planering pågår för en fortsättning av EMC med möjlighet till utökning av tjänsten. Placeringen är vid Akademin Industri och samhälle med placeringsort Borlänge. Kvalifikationer Vi söker en medarbetare med akademisk examen inom teknik eller ekonomi. Erfarenhet från ar-beten inom näringslivet inom profilen för tjänsten, såsom energieffektivt byggande, energieffek-tivisering och förnybar energianvändning, är en förutsättning. Akademisk forskningserfarenhet inom denna profil är meriterande. Du ska vara självgående och initiativrik, vara resultatinriktad och kunna arbeta både praktiskt och teoretiskt och ha en vilja att söka ny kunskap. Förmågan att samarbeta med och länka samman forskare och branschföreträdare och kunna föra en dialog med praktiker inom energi- och bebyg-gelsesektorerna är viktigt. God muntlig och skriftlig färdighet i svenska ett krav för denna tjänst. Upplysningar Mats Rönnelid docent, projektledare EMC, tel 023-778712, e-post mrd@du.se Chris Bales docent, bitr. projektledare EMC, tel 023-778707, e-post cba@du.se Läs gärna mer på våra hemsidor www.du.se/serc, om vår personal och forskning, på www.du.se om Högskolan Dalarna samt på www.du.se/emc om EMC-projektet. Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se, SACO-S, TCO-ST, ststyr@du.se och Kerstin Ahlberg, kah@du.se, TCO-Lärarförbundet. Samtliga nås på tel 023-77 80 00 vx. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla en kort beskrivning av intresse för området och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev. Ansökan ska ställas till e-postadress platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-10-30.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Borlänge
Publicerad : 10-12
Sök fler jobb liknande: lediga Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik

Teckenspråkstolk
Högskolan Dalarna Avdelningen för Studentservice söker Teckenspråkstolk Ref nr DUP 2013/748 Anställningen är visstidsanställningar och avser tjänstgöring som tolk till en programstudent. Omfattningen är en 65% tjänst i första hand t.o.m. 2013-12-12, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Borlänge. Arbetsuppgifter Tolkning i undervisningsrelaterade sammanhang såsom föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Möjligheter ges till inläsning och förberedelser. Kvalifikationer Av TÖI erforderlig tolkutbildning, auktorisation av kammarkollegiet och några års yrkeserfarenhet samt goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av undervisningstolkning är meriterande. Du bör ha ett sätt som främjar kommunikation och samarbete samt vara flexibel. Upplysningar Annette Jönsson, kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning, tel 023-77 84 93, e-post ajo@du.se och Eva Bäck. Chef Avdelningen för studentservice tel 023-77 84 57, e-post eba@du.se Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se, Saco-S, Kerstin Ahlberg, kah@du.se, OFR- Lärarförbundet, OFR-ST, ststyr@du.se. Tel 023-77 80 00 vx. Övrigt Högskolan Dalarna strävar efter en jämn könsfördelning och etnisk mångfald. Individuell lönesättning tillämpas, ange därför löneanspråk i din ansökan. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet ref nr ska innehålla styrkt meritförteckning, för anställningen relevanta intyg/betyg /auktorisationsbevis samt uppgift om referens. Ansökan ska ställas till Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun eller e-postadress Platsansokan@du.se och vara inkommen senast 2013-11-13. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se!
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Borlänge
Publicerad : 10-12
Sök fler jobb liknande: lediga Teckenspråkstolk jobb, Teckenspråkstolk Borlänge, Teckenspråkstolk Högskolan Dalarna
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Teckenspråkstolk

Projektkoordinator för utvecklingsprojekt inom i
Högskolan Dalarna Akademi Hälsa och samhälle, Dala Sports Academy söker Projektkoordinator för utvecklingsprojekt inom idrott och hälsa på Dala Sports Academy, 50% (Dnr DUP 2013/763/30) Dala Sports Academy är en innovationsmiljö för näringsliv, idrott, utbildning och forskning. Dala Sports Academy är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Falu och Borlänge kommuner, Dalarnas idrottsförbund, Stiftelsen teknikdalen, Region Dalarna och EU:s regionala utvecklingsfond. Tillsammans utvecklar vi en stark innovationsmiljö inom idrott och hälsa och är en resurs för regionens företag med idrotts- och hälsoanknytning. Anställningsprofil Anställningen är en projektanställning på deltid med tillträdesdag enligt överenskommelse. Anställningen är på sex månader med möjlighet till ytterligare förlängning till projektperiodens slut 2014-12-31. Placeringsort Falun. Arbetsuppgifter Som projektkoordinator för utvecklingsprojekt inom idrott och hälsa på Dala Sports Academy bidrar Ni med att bygga upp ett innovationskluster inom idrott och hälsa. Den huvudsakliga arbetsuppgiften kommer att vara att koordinera utvecklingsprojekt med berörda aktörer från offentlig sektor, akademi, idrottsrörelsen och näringslivet och skapa förutsättningar för att utveckla delprojektet Innovation Active Youth. Inom ramen för arbetsuppgifter ingår även att samverka för att DSAs verksamhet kommer SME företagen till godo på ett sätt som leder till ökad hållbar tillväxt. Ett viktigt inslag i detta arbete är även att arbeta för att nå hållbarhet och mångfald inom Dala Sports Academy och dess kluster. I detta arbete ingår det att samverka med företag, offentlig sektor, akademi och idrottsrörelsen och utveckla innovationsklustret till att även kunna erbjuda ett Innovation Active Youth center för utveckling av kunskapsväxling mellan involverade aktörer i alla åldrar. Samt att nå samhällsutveckling och ökad livskvalitet. Behörighetskrav - Utbildningen inom idrottens ledarskap och idrottskonsulent - Gedigen erfarenhet och kompetens inom idrottsverksamheter, meriterande att ha arbetat inom förbund eller regionala idrottsföreningar/Dalaidrotten - Arbetslivserfarenhet inom elit och högskolestudier som elittränare - Arbetslivserfarenhet från att driva utvecklingsprojekt inom idrott med kopplingar till akademi och näringsliv. -Arbetslivserfarenhet av att leda verksamheter inom idrott och hälsa. - Du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska Som person är du drivande, självständig, engagerad, ansvarsfull och öppen för att arbeta tvärvetenskapligt och innovativt. Du har ett öga för vad som behöver göras och du tar initiativ till att kontakta företag, offentlig sektor och idrottsrörelsen för att identifiera behov och genomföra projekt. Du är flexibel och trivs med att samverka mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och idrottsrörelsen för att genomföra och utveckla verksamheten vidare. Bedömningsgrunder samt övrigt se Hdas hemsida Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer DUP 2013/763/30 ska innehålla styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Ansökan ska ställas till e-postadress platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-10-20. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se!
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 10-12
Sök fler jobb liknande: lediga Projektkoordinator för utvecklingsprojekt inom i jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektkoordinator för utvecklingsprojekt inom i

Projektkoordinator för utvecklingsprojekt
Högskolan Dalarna Akademi Hälsa och samhälle, Dala Sports Academy söker Projektkoordinator för utvecklingsprojekt inom Cros-Innovation på Dala Sports Academy, 35% (Dnr DUP 2013/765/30) Dala Sports Academy är en innovationsmiljö för näringsliv, idrott, utbildning och forskning. Dala Sports Academy är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Falu och Borlänge kommuner, Dalarnas idrottsförbund, Stiftelsen teknikdalen, Region Dalarna och EU:s regionala utvecklingsfond. Tillsammans utvecklar vi en stark innovationsmiljö inom idrott och hälsa och är en resurs för regionens företag med idrotts- och hälsoanknytning. Anställningsprofil Anställningen är en projektanställning på deltid med tillträdesdag enligt överenskommelse. Anställningen är på sex månader med möjlighet till ytterligare förlängning till projektperiodens slut 2014-12-31. Placeringsort Falun. Arbetsuppgifter Som projektkoordinator för utvecklingsprojekt inom Cross-Innovation på Dala Sports Academy bidrar Ni med att bygga upp ett innovationskluster inom idrott och hälsa samt angränsande branscher för att öka tillväxten för SME företag i regionen. Den huvudsakliga arbetsuppgiften kommer att vara att arbeta med berörda aktörer från offentlig sektor, akademi, idrottsrörelsen och näringslivet för att fånga upp behov, initiera utvecklingsprojekt och skapa förutsättningar för att utveckla området Cross-Innovation och därmed de entrepörinella miljöerna som byggts upp för att stimulera till företagsutveckling. Inom ramen för arbetsuppgifter ingår även att samverka för att DSAs verksamhet kommer SME företagen till godo på ett sätt som leder till ökad hållbar tillväxt. I detta arbete ingår det att samverka med företag, offentlig sektor, akademi och idrottsrörelsen och utveckla innovationsklustret till att även kunna erbjuda kompetens, erfarenhet och kunskap inom området Cross-Innovation. Detta för att stärka den regionala utvecklingen samt att utveckla verksamheten så den är nationell och internationellt attraktiv. Behörighetskrav - Gedigen erfarenhet av att arbeta med SME företag - Erfarenhet av att utveckla Cross-innovation projekt/miljöer där olika branscher möts. Detta ska innefatta området idrott, hälsa, spel och underhållning. - Arbetslivserfarenhet från att driva entreprenöriella miljöer - Stor erfarenhet av att identifiera och utveckla SME företag inom spelindustrin, fördel om detta även inkluderat idrott, hälsa och kultur. - Erfarenhet av att utveckla och bedriva förinkubator verksamhet. - Du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska Som person är du drivande, självständig, engagerad, ansvarsfull och öppen för att arbeta tvärvetenskapligt och innovativt. Du har ett öga för vad som behöver göras och du tar initiativ till att kontakta företag, offentlig sektor och idrottsrörelsen för att identifiera behov och genomföra projekt. Du är flexibel och trivs med att samverka mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och idrottsrörelsen för att genomföra och utveckla verksamheten vidare. Bedömningsgrunder samt övrigt se Hdas hemsida. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer DUP 2013/765/30 ska innehålla styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Ansökan ska ställas till e-postadress platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-10-20. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se!
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 10-12
Sök fler jobb liknande: lediga Projektkoordinator för utvecklingsprojekt jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektkoordinator för utvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik
Högskolan Dalarna söker Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik Ref nr DUP 2013/792 Kunskapsområdet allmänt Ett EU finansiterat projekt pågår med etablering av ett energi och miljökompetenscentrum, EMC, vid Högskolan Dalarna inom forskningsprofilen Energiomställning och samhällsprocesser. Tre deltidsprofessorer har rekryterats inom energieffektivt byggande och flera satsningar inom områ-dena förnybar energi pågår eller har genomförts. En uppbyggnad sker också av ett klimatlabora-torium inom ramen för detta projekt. Vi avser nu i projektets slutskede att förstärka våra före-tagskontakter och strategiska satsningar för att säkerställa långsiktigt, varaktigt samarbete mellan Högskolan och företag/organisationer inom länet. Tonvikten kommer att ligga på inriktningen mot energieffektivt byggande, energieffektivisering och förnybar energianvändning. Anställningsprofil Verksamhetsutvecklaren ska arbeta med befintliga och nya företagskontakter och tillsammans med företagen och Högskolans personal utarbeta förslag till långsiktiga samarbetsformer och samarbetsområden. Vidare ska verksamhetsutvecklaren arbeta med strategiska kontakter med företag, myndigheter och organisationer i länet inom området förnybar energi och tillsammans med högskolans övriga personal ta fram förslag till hur högskolan kan och bör engageras i ut-vecklingen av förnybar energi inom länet i framtiden. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till projekttidens slut 2014-06-30. Planering pågår för en fortsättning av EMC vilket medför möjlighet till förlängning. Placeringen är vid Akademin Industri och samhälle med placeringsort Borlänge. Kvalifikationer Vi söker en medarbetare med akademisk examen inom teknik eller ekonomi. Erfarenhet från ar-beten inom näringslivet inom profilen för tjänsten, såsom energieffektivt byggande, energieffek-tivisering och förnybar energianvändning, är en förutsättning. Akademisk forskningserfarenhet inom denna profil är meriterande. Du ska vara självgående och initiativrik, vara resultatinriktad och kunna arbeta både praktiskt och teoretiskt och ha en vilja att söka ny kunskap. Förmågan att samarbeta med och länka samman forskare och branschföreträdare och kunna föra en dialog med praktiker inom energi- och bebyg-gelsesektorerna är viktigt. God muntlig och skriftlig färdighet i svenska ett krav för denna tjänst. Upplysningar Mats Rönnelid docent, projektledare EMC, tel 023-778712, e-post mrd@du.se Chris Bales docent, bitr. projektledare EMC, tel 023-778707, e-post cba@du.se Läs gärna mer på våra hemsidor www.du.se/serc, om vår personal och forskning, på www.du.se om Högskolan Dalarna samt på www.du.se/emc om EMC-projektet. Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se, Saco-S, ST, ststyr@du.se och Kerstin Ahlberg, kah@du.se, Lärar-förbundet. Samtliga nås på tel 023-77 80 00 vx. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla en kort beskrivning av intresse för området och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev. Ansökan ska ställas till e-postadress platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-10-30.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Borlänge
Publicerad : 10-23
Sök fler jobb liknande: lediga Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik

Universitetsadjunkt i Byggteknik
Högskolan Dalarna söker Universitetsadjunkt i Byggteknik (visstidsanställning 80 %) DUP 2013/791/30 Högskolan Dalarna erbjuder två utbildningsprogram i byggteknik, byggingenjör och byggarbetsledare. Intresset för dessa utbildningar har ökat de senaste åren, vi har nu ca 130 studenter fördelade på tre årskurser. Vi ger också utbildning på distans inom grundläggande byggteknik, byggproduktionsplanering och mätningsteknik. Nu behöver vi bli fler lärare. Tjänsten är en visstidsanställning fram till den 31/12 ? 2014 med möjlighet till förlängning. Tjänstens omfattning är 80 %. Anställningsprofil Du har högskoleutbildning och erfarenhet av arbete i bygg- och fastighetsbranschen, samt ett intresse av att vidareförmedla dina kunskaper och erfarenheter. Du har god organisatorisk förmåga och gillar att arbeta självständigt med ansvar för kvalitet och resultat, och du tycker också om att samarbeta med andra och se till helheten. Kunskapsområdet allmänt Högskoleingenjörsprogrammet (180 hp) är utformat för att ge goda kunskaper inom hela byggteknikområdet och genom hela byggprocessen, för att förbereda studenterna för arbete och vidare utveckling som ingenjörer inom såväl planerings- och utredningsskede, projektering, produktion för ny- och ombyggnad samt underhåll, drift och förvaltning. Utbildningen har sin tyngdpunkt inom husbyggnad, men förbereder även för arbete inom väg- och anläggning. Byggarbetsledarprogrammet (120 hp) har motsvarande bredd i grundläggande byggteknik men leder inte till fördjupning inom projektering och beräkning som i högskoleingenjörsprogrammet. Programmet har en tydligare inriktning mot byggproduktion och ledarskap och innehåller en viss del arbetsplatsförlagd utbildning. Distanskurserna inom byggteknik ger grundläggande kunskaper inom CAD, husbyggnadsteknik, byggproduktionsplanering och mätningsteknik. Läs gärna mer om utbildningarna och kursutbudet på www.du.se/bygg. Arbetsuppgifter Arbetet innebär planering och genomförande av kurser i våra programutbildningar samt fristående distanskurser inom grundläggande byggteknik, CAD, byggproduktionsplanering och mätningsteknik. Tjänsten är förlagd till ämnet byggteknik, men viss del av tjänsten, ca 30 %, kan även innebära arbete inom ämnet Maskinteknik med undervisning i maskin-CAD. Exakt fördelning av arbetsuppgifter görs i samråd med sökande med hänsyn till dennes erfarenhet och kvalifikationer. Önskvärda kvalifikationer ? Högskoleutbildning inom byggteknik eller likvärdig kompetens. ? Erfarenhet av byggproduktionsplanering, mätningsteknik och CAD. ? Tidigare erfarenhet av distansbaserad undervisning. ? Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. ? Pedagogisk utbildning samt erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Upplysningar Henrik Janols tel 023-778608, e-post hjl@du.se eller Ingemar Nygren tel 023-778832, e-post iny@du.se Fackliga företrädare Christina Romlid cro@du.se, Saco-S, Kerstin Ahlberg kah@du.se,OFR-Lärarförbundet och OFR-ST, ststyr@du.se,. Samtliga nås via tel 023-77 80 00 vx. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet ref nr skall innehålla styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Sista ansökningsdag Ansökan skall ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-11-15 Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se!
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Borlänge
Publicerad : 10-23
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i Byggteknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i Byggteknik

Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik
Högskolan Dalarna söker Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik med inriktningen elektroteknik (Universitetslektor Dnr DUP 2013/795/30) (Universitetsadjunkt Dnr DUP 2013/796/30) Energi och miljöteknik vid akademin Industri och samhälle startar två nya utbildningar: treårig högskoleingenjör i energiteknik och internationell master i solenergiteknik. Förutom dessa nya utbildningsprogram finns ett tvåårigt energiteknikerprogram samt energikurser inom det treåriga byggingenjörsprogrammet. Akademin rekryterar fler lärare som förutom undervisning också erbjuds forskningsmöjligheter inom forskningsprofilen Energi, skog och byggd miljö. Anställningsprofil Anställningen omfattar heltid och tillsvidare med placering vid Högskolan Dalarna på Campus Borlänge vid Akademin för Industri och samhälle och inom ämnesenheten Energi och miljöteknik. Kunskapsområdet allmänt Men inriktningen elektroteknik avses ett brett kunskapsområde som omfattar elektricitetslära, styr- och reglerteknik, elinstallation, elkraftsystem samt komponenter och system för generering, distribution och lagring av elenergi. Arbetsuppgifter - Undervisa i programmen tvåårig energitekniker, högskoleingenjör i energiteknik och master i solenergiteknik i kurser som: elektricitetslära, styrteknik, reglerteknik och elinstallation elkraftteknik, elkraftsystem och förnybar elgenerering, samt handleda examensarbeten. - Delta i kursutveckling av nya kurser - Vara kursansvarig för ett antal av kurserna som nämns ovan - Bedriva forskning och då aktivt söka externa forskningsanslag - Aktivt samverka med regionens företag inom elbranschen inom utbildning och forskning Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor vid Högskolan inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den vetenskapliga skickligheten som prövningen av den pedagogiska skickligheten. Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. Bedömningsgrunder, övriga kvalifikationer, ledamöter i anställningsförslagsutskottet (AFU) se Hdas hemsida. Övrigt Individuell lönesättning tillämpas, var god ange löneanspråk i ansöknings-handlingarna. Högskolan Dalarna verkar för jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla tre exemplar av - styrkt meritförteckning - betygshandlingar - publikationsförteckning innehållande skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Bifoga tre exemplar vardera av de fem mest relevanta av åberopade arbeten. - uppgift om referens - pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarna, tel 023-77 80 41 eller e-post alg@du.se samt från vår hemsida www.du.se/pedagogiskameriter. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN eller e-postadress Platsansokan@du.se och vara inkommen senast 20 november. För denna rekrytering har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Borlänge
Publicerad : 10-24
Sök fler jobb liknande: lediga Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik

Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik
Högskolan Dalarna söker Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik med inriktningen energiteknik (Universitetslektor Dnr DUP 2013/793/30) (Universitetsadjunkt Dnr DUP 2013/794/) Energi och miljöteknik vid akademin Industri och samhälle startar två nya utbildningar: treårig högskoleingenjör i energiteknik och internationell master i solenergiteknik. Förutom dessa nya utbildningsprogram finns ett tvåårigt energiteknikerprogram samt energikurser inom det treåriga byggingenjörsprogrammet. Akademin rekryterar fler lärare som förutom undervisning också erbjuds forskningsmöjligheter inom forskningsprofilen Energi, skog och byggd miljö. Anställningsprofil Anställningen omfattar heltid och tillsvidare med placering vid Högskolan Dalarna på Campus Borlänge vid Akademin för Industri och samhälle och inom ämnesenheten Energi och miljöteknik. Kunskapsområdet allmänt Men inriktningen energiteknik avses ett brett kunskapsområde inom teknik som omfattar energiomvandlingsprocesser, distribution, lagring och användning av energi. Arbetsuppgifter - Undervisa i programmen tvåårig energitekniker, högskoleingenjör i energiteknik och master i solenergiteknik i kurser som: förnybar energi, installationsteknik, fjärrvärmeteknik, energieffektivisering och energisystem samt handleda examensarbeten. - Delta i kursutveckling av nya kurser - Vara kursansvarig för ett antal av kurserna som nämns ovan - Bedriva forskning och då aktivt söka externa forskningsanslag - Aktivt samverka med regionens företag inom energibranschen inom utbildning och forskning Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor vid Högskolan inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den vetenskapliga skickligheten som prövningen av den pedagogiska skickligheten. Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. Bedömningsgrunder, övriga kvalifikationer, samt ledamöter i anställningsförslagsutskottet (AFU) se Hdas hemsida. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla tre exemplar av - styrkt meritförteckning - betygshandlingar - publikationsförteckning innehållande skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Bifoga tre exemplar vardera av de fem mest relevanta av åberopade arbeten. - uppgift om referens - pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarna, tel 023-77 80 37 eller e-post kno@du.se samt från vår hemsida www.du.se/pedagogiskameriter. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN eller e-postadress Platsansokan@du.se och vara inkommen senast 20 november. För denna rekrytering har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Borlänge
Publicerad : 10-24
Sök fler jobb liknande: lediga Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik

Lönehandläggare/personaladministratör
Högskolan Dalarna, Personalavdelningen söker Lönehandläggare/personaladministratör (Ref nr DUP 2013/817/30) Anställningen är på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Placeringsorten är Falun men arbete förekommer även i Borlänge. Arbetsuppgifter Vi söker nu en medarbetare som kommer att arbeta med både lönehantering och med personaladministration. Som lönehandläggare/personaladministratör blir du en av medarbetarna på vår personalavdelning bestående av nio personer. I rollen som lönehandläggare kommer du att ansvara för hela flödet i lönearbetet för delar av verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat registrering, utläggshantering, granskning av data som styr utbetalningar, avvikelseregistering och avstämningar. Arbetet innebär också att kunna tillämpa lagar och avtal som har koppling till lön och att ge råd och service kring detta till Högskolans medarbetare. De personaladministrativa uppgifterna i anställningen innebär att skriva och expediera olika sorters beslut, framförallt anställningsbeslut/avtal. Du kommer också att vara back-up för vår personaladministratör och vid behov ta andra förekommande uppgifter på en personalavdelning. Kvalifikationer Vi söker dig som har erfarenhet av lönehantering och vi ser gärna att du har erfarenhet av administrativa uppgifter kopplat till personalområdet eller har någon form av utbildning inom personalområdet. Det är en fördel om du arbetat i lönehanteringssystem som Primula, Heroma eller liknande. Vi vill också att du har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar engelska i tal och skrift. Har du också erfarenhet av offentlig verksamhet är det en fördel men inte avgörande. Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du som person är serviceinriktad, självgående och strukturerad. Du behöver också ha god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga. Då arbetet innebär att du kommer i kontakt med känslig information om individer värdesätts också hög integritet. Övrigt Individuell lönesättning tillämpas, ange därför löneanspråk i din ansökan. Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Då vi har en majoritet av kvinnor på avdelningen uppmuntrar vi särskilt manliga sökanden. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt uppgift om referens. Ansökan skall ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-11-12. Vid eventuell intervju ska betygshandlingar tas med. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 10-29
Sök fler jobb liknande: lediga Lönehandläggare/personaladministratör jobb, Lönehandläggare/personaladministratör Falun, Lönehandläggare/personaladministratör Högskolan Dalarna
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lönehandläggare/personaladministratör

Arkivarie med IT-inriktning
Högskolan Dalarna, Rektorskansli söker Arkivarie med IT-inriktning (Ref nr DUP 2013/831/30) Anställningen är på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Placeringsort är Falun. Arbetsuppgifter Vi söker nu dig som vill bli Högskolans nya arkivarie. I arbetet kommer ingå att införa verksamhetsbaserad arkivredovisningen samt införa ett IT-baserat system för digital arkivering. I övrigt kommer jobbet innebära att ansvara för styrdokument gällande arkiv- och dokumenthanteringsområdet, stödja verksamhet genom rådgivning och regeltolkning samt återsökningar med tillhörande uppgifter. Kvalifikationer Vi söker dig som har en högskoleutbildning i arkiv-/informationsvetenskap eller annan relevant utbildning. Vi ser gärna att du har arbetat med att införa verksamhetbaserad arkivredovisning. För anställningen krävs god IT-kompetens, där IT-kompetens kring digital arkivering och informationsförvaltning är meriterande. Vidare har du god förmåga att utrycka dig i tal och skrift, både på engelska och på svenska. Har du också erfarenhet av offentlig verksamhet är det en fördel men inte avgörande. Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du som person har förmågan att driva arbetet framåt, är serviceinriktad och strukturerad. Du behöver också ha god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga. Övrigt Individuell lönesättning tillämpas, ange därför löneanspråk i din ansökan. Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt uppgift om referens. Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-12-12. Vid eventuell intervju ska betygshandlingar tas med. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 10-30
Sök fler jobb liknande: lediga Arkivarie med IT-inriktning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arkivarie med IT-inriktning

Universitetsadjunkt i arabiska
Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier söker Universitetsadjunkt i arabiska Ref nr DUP 2013/845/30 Vi söker en universitetsadjunkt i Arabiska 70-100%. Anställningen är tidsbegränsad från 2014-01-01 till 2014-12-31, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är Falun. Arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning samt planering av kurser i standardarabiska samt arabisk litteratur och kultur på grundnivå. En stor del av undervisningen är nätbaserad, kvällsundervisning förekommer. Medverkan i utvecklandet av ämnet ingår i arbetsuppgifterna. Behörighetskrav Behörig, enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning, att anställas som universitetsadjunkt är den som: ? visat pedagogisk skicklighet ? avlagd magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För den här anställningen gäller magisterexamen i arabiska eller annan för tjänsten relevant inriktning. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet kommer att vägas lika vid denna anställning. Vid anställningen ska även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Övriga kvalifikationer Då våra kurser är uppbyggda kring ett kommunikativt synsätt krävs att den sökande är flytande eller näst intill flytande på MSA och har hög skriftlig kompetens. Goda kunskaper i arabisk litteratur och ?i?rab? är mycket meriterande. Erfarenhet rörande undervisning och kursutveckling på högskolenivå gällande såväl nybörjarnivå som nivåer däröver är meriterande. Goda kunskaper i engelska och/eller svenska samt god sammarbetsförmåga är en förutsättning för tjänsten. Upplysningar Lovisa Berg, ämnesföreträdare, e-post lbg@du.se Loretta Qwarnström, Avdelningschef, e-post lqw@du.se Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se, Saco-S, Kerstin Ahlberg, kah@du.se, TCO-Lärarförbundet och TCO-ST via e-post ststyr@du.se. Samtliga nås på tel 023-77 80 00 vx. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet ref nr skall innehålla styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-11-24. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 11-05
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i arabiska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i arabiska

Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik
Högskolan Dalarna söker Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik Ref nr DUP 2013/792 Kunskapsområdet allmänt Ett EU finansiterat projekt pågår med etablering av ett energi och miljökompetenscentrum, EMC, vid Högskolan Dalarna inom forskningsprofilen Energiomställning och samhällsprocesser. Tre deltidsprofessorer har rekryterats inom energieffektivt byggande och flera satsningar inom områ-dena förnybar energi pågår eller har genomförts. En uppbyggnad sker också av ett klimatlabora-torium inom ramen för detta projekt. Vi avser nu i projektets slutskede att förstärka våra före-tagskontakter och strategiska satsningar för att säkerställa långsiktigt, varaktigt samarbete mellan Högskolan och företag/organisationer inom länet. Tonvikten kommer att ligga på inriktningen mot energieffektivt byggande, energieffektivisering och förnybar energianvändning. Anställningsprofil Verksamhetsutvecklaren ska arbeta med befintliga och nya företagskontakter och tillsammans med företagen och Högskolans personal utarbeta förslag till långsiktiga samarbetsformer och samarbetsområden. Vidare ska verksamhetsutvecklaren arbeta med strategiska kontakter med företag, myndigheter och organisationer i länet inom området förnybar energi och tillsammans med högskolans övriga personal ta fram förslag till hur högskolan kan och bör engageras i ut-vecklingen av förnybar energi inom länet i framtiden. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till projekttidens slut 2014-06-30. Planering pågår för en fortsättning av EMC vilket medför möjlighet till förlängning. Placeringen är vid Akademin Industri och samhälle med placeringsort Borlänge. Kvalifikationer Vi söker en medarbetare med akademisk examen inom teknik eller ekonomi. Erfarenhet från ar-beten inom näringslivet inom profilen för tjänsten, såsom energieffektivt byggande, energieffek-tivisering och förnybar energianvändning, är en förutsättning. Akademisk forskningserfarenhet inom denna profil är meriterande. Du ska vara självgående och initiativrik, vara resultatinriktad och kunna arbeta både praktiskt och teoretiskt och ha en vilja att söka ny kunskap. Förmågan att samarbeta med och länka samman forskare och branschföreträdare och kunna föra en dialog med praktiker inom energi- och bebyg-gelsesektorerna är viktigt. God muntlig och skriftlig färdighet i svenska ett krav för denna tjänst. Upplysningar Mats Rönnelid docent, projektledare EMC, tel 023-778712, e-post mrd@du.se Chris Bales docent, bitr. projektledare EMC, tel 023-778707, e-post cba@du.se Läs gärna mer på våra hemsidor www.du.se/serc, om vår personal och forskning, på www.du.se om Högskolan Dalarna samt på www.du.se/emc om EMC-projektet. Fackliga företrädare Christina Romlid, cro@du.se, Saco-S, ST, ststyr@du.se och Kerstin Ahlberg, kah@du.se, Lärar-förbundet. Samtliga nås på tel 023-77 80 00 vx. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla en kort beskrivning av intresse för området och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev. Ansökan ska ställas till e-postadress platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-11-17.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Borlänge
Publicerad : 11-08
Sök fler jobb liknande: lediga Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Verksamhetsutvecklare i Energi och miljöteknik

Projektadministratör/Webb-informatör, 50%
Högskolan Dalarna, Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna söker Projektadministratör/Webb-informatör, 50% Ref nr DUP 2013/881/30 Är du en driven person med erfarenhet av administration, IT-systemutveckling och projektledning? Har du högskoleutbildning - gärna beteendevetare - är flexibel, serviceinriktad och tycker att det är stimulerande att samarbeta med andra? Har du erfarenhet av att arbeta inom högskola/universitet? Anställningsprofil Tidsbegränsad anställning omfattande 50% fram t.o.m. 30 juni 2014 med eventuell möjlighet till förlängning och utökning. Tillträdesdag snarast. Placeringsort Falun. Kunskapsområde En hörnsten i Högskolan Dalarnas verksamhetsidé är att Högskolan skall fungera som en katalysator för regional utveckling. För samverkan mellan Högskolan och skolan har Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bildats, som en arena för dialog kring frågor om lärarutbildning, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och en praktiknära kunskapsutveckling. Till Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD-rådet) är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands och Gävleborgs län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU). PUD-rådet har en strategisk roll främst för lärarutbildningens partnersamverkan, för planering av fort- och vidareutbildningar och för forsknings- och utvecklingsprojekt i skolan. Vid PUD organiseras Rektorsprogrammet, Lärarlyftet, Förskolelyftet och Vidareutbildning av lärare utan examen (VAL). Arbetsuppgifter Projektadministratören/Webb-informatören kommer att arbeta med aktuella projekt och uppdrag som t ex - webb-administration, IT-systemutveckling och IT-support för Rektorsprogrammet. - utbildningsadministratör för Rektorsprogrammet - administration för Rådet för Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) - administration av övriga uppdragsutbildningar/fort- och vidareutbildningar - organisera arbetet med interna och externa konferenser, studiedagar och seminarier Behörighetskrav - Akademisk utbildning, gärna beteendevetare - Arbetslivserfarenhet inom högskola/universitet - Erfarenhet av administration inom det statliga rektorsprogrammet - Mycket goda kunskaper inom IT-systemutveckling och webbhantering - Du uttrycker dig väl i tal och skrift Som person är du självständig, samtidigt som du vågar ta för dig och frågar när du inte vet. Du har ett öga för vad som behöver göras och du tar själv initiativ till att få det gjort. Du är flexibel och trivs bäst när det är ordning och reda omkring dig själv och andra. Bedömningsgrunder Vikt fästs också vid personliga egenskaper som exempelvis samarbets- och initiativförmåga. Vid anställningen skall även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Övrigt Individuell lönesättning tillämpas, var god ange löneanspråk i ansökningshandlingarna. Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt uppgift om referens. Ansökan skall ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-11-30
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 11-21
Sök fler jobb liknande: lediga Projektadministratör/Webb-informatör, 50% jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektadministratör/Webb-informatör, 50%

1-2 Universitetslektorer i engelska, 50-100%
Högskolan Dalarna söker 1-2 Universitetslektorer i engelska, 50-100% (Dnr DUP 2013/883/30) Anställningsprofil Vi söker en 1-2 universitetslektorer i engelska på 50-100%. Antalet anställningar och sysselsättningsgrad beror på i vilken mån sökandes profil överensstämmer med arbetets krav. Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat till 2014-06-29 med möjlighet till förlängning. Tillträde 2014-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Falun. Arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning och planering av kurser främst i engelskspråkig litteratur och litteraturteori samt handledning av uppsatser i engelskspråkig litteratur på grundnivå och avancerad nivå. Även annan undervisning inom engelskämnet kan förekomma. En stor del av undervisningen är nätbaserad. Dessutom ingår viss administration av kurser och kursutveckling. Eftersom nära samarbete bland ämnets lärare är grundläggande i engelskämnets arbetssätt, är det en förutsättning att den sökande med regelbundenhet befinner sig på plats vid Campus Falun under terminstid. Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning gäller doktorsexamen i engelska, företrädesvis med inriktning engelsk litteratur. Bedömningsgrunder Läs mer om bedömningsgrunderna för aktuell anställning på Högskolan Dalarnas hemsida. Övriga kvalifikationer Vidare efterfrågas väl vitsordad erfarenhet av undervisning i litteratur och litteraturteori, samt uppsatshandledning på grundnivå och avancerad nivå. God kännedom om brittisk, särskilt engelsk, litteratur efterfrågas. Erfarenhet av nätbaserad synkron undervisning är mycket meriterande, liksom erfarenhet av engelskundervisning i ett internationellt perspektiv. Vi söker en flexibel, initiativrik och samarbetsvillig person, som är beredd att ta ansvar, och som tillsammans med övriga lärare arbetar aktivt för att öka intresset för litteraturstudier Ämnet planerar ett nytt masterprogram i litteratur med temat transkulturella identiteter, vilket har nära anknytning till det prioriterade forskningsområdet transkulturella identitetsstudier. Forskning inom detta område är således meriterande. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Ansökan med angivet diarienummer ska innehålla - styrkt meritförteckning - betygshandlingar - publikationsförteckning innehållande skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet - uppgift om referens - pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-12-12 Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 11-21
Sök fler jobb liknande: lediga 1-2 Universitetslektorer i engelska, 50-100% jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 1-2 Universitetslektorer i engelska, 50-100%

Universitetslektor i Litteraturvetenskap
Högskolan Dalarna söker Universitetslektor i Litteraturvetenskap (Dnr DUP 2013/884/30) Anställningsprofil Anställningen är en visstidsanställning på 100 %, från och med 2014-01-01 eller enligt överenskommelse till och med 2014-06-29 med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort, Falun. Kunskapsområdet allmänt Högskolan Dalarna erbjuder litteraturvetenskapliga kurser från grund- till kandidatnivå (0-90 hp). Varje kurs kan som regel läsas fristående och både på campus och på distans. Vi erbjuder både sammanhållna kurspaket och fristående kurser. Inom verksamheten följs grundläggande litteraturvetenskapliga betraktelsesätt, där kurserna ger förmåga att reflektera över texter från olika genrer och epoker samt litteraturens betydelse för mänsklig kommunikation, erfarenhet och värdegrund. En orientering om litteraturens funktioner i det moderna mediesamhället och i skolan värnas. Stor vikt läggs vid närstudiet av de litterära texterna liksom skickligheten i att analysera och tolka. Forskning bedrivs framför allt inom forskningsområdet KIG, Kultur, Identitet, Gestaltning Arbetsuppgifter Anställningen omfattar undervisning i litteraturvetenskap, handledning i vetenskapligt uppsatsarbete samt viss administration. I arbetsuppgifterna ingår även kursplanering och kursutveckling. Tjänsten innehåller arbete inom lärarutbildningen. Mycket av undervisningen är nätbaserad. Dock förutsätts innehavaren ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till arbetsplatsen och ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Det uppskattas om innehavaren ansluter till Högskolan Dalarnas forskningsmiljö, KIG. Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning gäller doktorsexamen i litteraturvetenskap. Bedömningsgrunder Läs mer om bedömningsgrunderna för aktuell anställning på Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se. Övriga kvalifikationer Kompetens inom fältet intermediala uttrycksformer är meriterande likaså erfarenhet av nätbaserat utbildning. Då mycket av arbetet sker i arbetslag krävs god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ansvarstagande. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla - meritförteckning - betygshandlingar - publikationsförteckning innehållande skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet - uppgift om referens - pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-12-12 Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 11-21
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i Litteraturvetenskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i Litteraturvetenskap

Bibliotekarie
Högskolan Dalarna erbjuder akademisk utbildning med många alternativ till ca 16 000 studenter. Forskning och forskarutbildning samlas i flervetenskapliga profilområden med stark regional förankring. Högskolebiblioteket söker Bibliotekarie (Ref nr DUP 2013/866/30) Högskolan Dalarnas bibliotek befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. I slutet av februari nästa år flyttar vi in i en helt ny biblioteksbyggnad i Falun. Till denna inspirerande biblioteksmiljö söker vi nu en kreativ medarbetare som tillsammans med oss ska vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Elektronisk publicering är ett område under stark utveckling på högskole- och universitetsbibliotek. Högskolan Dalarna har som mål att verka för öppen tillgång till forskningsresultat, Open Access. Som ansvariga för högskolans publikationsdatabas och elektroniska arkiv DiVA har biblioteket en nyckelroll i arbetet att verka för att lärosätets forskningsresultat blir tillgängliga och synliga, både inom och utom forskarsamhället. Om du tycker att det är en självklarhet att biblioteksarbete förändras i takt med nya krav, ny teknologi och att organisationen anpassas därefter är det här ett arbete för dig. Hos oss finns stora möjligheter för dig som vill delta i utvecklingsarbete och som har idéer om hur ny teknik och nya medier kan utveckla bibliotekets tjänster. Biblioteket består av två enheter, Falun och Borlänge, som tillsammans har 16 anställda. Anställningens omfattning är heltid och tillsvidare. Tjänstgöring kan förekomma på bibliotekets båda enheter. Vi tillämpar provanställning. Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett mindre team som arbetar med att upprätthålla en hög bibliografisk kvalitet i Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv DiVA, undervisa och ge support till forskare och studenter samt ta fram underlag och statistik för utvärderingar. Du kommer också att delta i arbetet med att utveckla marknadsföringen av bibliotekets resurser och tjänster i olika medier. Beroende på din kompetens, dina intresseområden och organisationens behov kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella. Informationstjänstgöring i mindre omfattning ingår i din tjänst. Kvalifikationer Du har en akademisk examen i biblioteks och informationsvetenskap eller utbildning som vi bedömer vara motsvarande. Det är meriterande om du har kunskaper/erfarenheter av elektronisk publicering, Open Access och vetenskaplig kommunikation. Kunskap om nya informations- och kommunikationskanaler samt intresse för marknadsföring är också meriterande. Eftersom vi arbetar i en internationell miljö är det viktigt med goda kunskaper i både svenska och engelska. Du är utåtriktad och kan inspirera andra. Du är kreativ och ser utvecklingsmöjligheter. Du arbetar stukturerat och har lätt för att kommunicera och samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt Individuell lönesättning tillämpas, ange därför löneanspråk i din ansökan. Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt uppgift om referens. Ansökan skall ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun och vara inkommen senast 2013-12-15. Betygshandlingar tas med till eventuell intervju. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 11-21
Sök fler jobb liknande: lediga Bibliotekarie jobb, Bibliotekarie Falun, Bibliotekarie Högskolan Dalarna
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bibliotekarie

Universitetsadjunkt i omvårdnad
Högskolan Dalarna erbjuder akademisk utbildning med många alternativ till ca 16 000 studenter. Forskning och forskarutbildning samlas i flervetenskapliga forskningsområden med stark regional förankring. Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle söker Universitetsadjunkt i Omvårdnad Ref nr DUP 2013/892/30 Anställningen utgörs av tillsvidareanställning 100 % med tillträde snarast efter överenskommelse. Placeringsort Falun. Kunskapsområdet allmänt Ämnet omvårdnad vid Högskolan Dalarna befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas. Ämnet har examinationsrätt på grundläggande- och avancerad nivå. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med landsting och kommuner är etablerade. Arbetsuppgifter Undervisning och kursutveckling/uppbyggnad av kurser inom Omvårdnad upp till magisternivå. Att vara länk mellan högskolan och det omgivande samhället etc. Undervisning sker huvudsakligen inom sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldrevård och verksamhetsförlagd utbildning där även samverkan kring vfu med länets kommuner kan ingå. I anställningen ingår även handledning av uppsatser, examination i kurser och fristående kurser, kursansvar och kursutveckling. Utbildningen ges som en blandning av nätbaserat och campusbaserat lärande. Behörighetskrav Behörig, enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning, att anställas som universitetsadjunkt är den som: - visat pedagogisk skicklighet - avlagd magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet kommer att vägas lika/ges större vikt vid denna anställning. Övriga kvalifikationer För anställningen krävs att den sökande är leg sjuksköterska samt har magisterexamen i Omvårdnad eller Vårdvetenskap. Tidigare erfarenhet som universitetsadjunkt, eller annan erfarenhet av att undervisa är meriterande. Erfarenhet av klinisk undervisning på högskolenivå inom vård eller klinisk erfarenhet inom området vård av äldre är meriterande. Påbörjad eller avslutad högskolepedagogisk utbildning är också meriterande. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet ref nr skall innehålla styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-12-03. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 11-22
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i omvårdnad jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i omvårdnad

Universitetsadjunkt i portugisiska
Högskolan Dalarna söker Universitetsadjunkt i portugisiska Ref nr DUP 2013/918/30 Vi söker en vikarierande universitetsadjunkt i portugisiska på 25 %. Anställningen är tidsbegränsad från 2014-01-01 till och med 2014-06-29, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är Falun. Arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning samt utveckling och planering av kurser i portugisiska på grundnivå. En stor del av undervisningen är nätbaserad, men vi ser gärna att den sökande med viss regelbundenhet kan befinna sig på plats vid Campus Lugnet i Falun. Medverkan i ämnesutveckling och utveckling av verksamheten i övrigt ingår i arbetsuppgifterna. Behörighetskrav Behörig, enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning, att anställas som universitetsadjunkt är den som: ? visat pedagogisk skicklighet ? avlagd magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning gäller högre akademisk examen i portugisiska. Bedömningsgrunder Läs mer om bedömningsgrunder för aktuell anställning på Högskolan Dalarnas hemsida. Övriga kvalifikationer Förutom högre akademisk examen inom portugisiska är väldokumenterad erfarenhet av att undervisa i portugisiska på högskolenivå ett krav. Inriktning mot Brasilien är önskvärt. Då Högskolans språkämnen har ett tätt samarbete med varandra är god samarbetsförmåga en förutsättning för tjänsten. Erfarenhet av nätbaserad undervisning är meriterande. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet ref nr ska innehålla meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-12-08. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post till platsansokan@du.se! Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 11-22
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i portugisiska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i portugisiska

Universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap
Högskolan Dalarna erbjuder akademisk utbildning med många alternativ till ca 16 000 studenter. Forskning och forskarutbildning samlas i flervetenskapliga forskningsområden med stark regional förankring. Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle söker Universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap Ref nr DUP 2013/891/30 Anställningen avser visstidsanställning på 100 % med tillträdesdag enligt överenskommelse. Placeringsort Falun. Arbetsuppgifter Undervisning i ämnena medicinsk vetenskap och omvårdnad, såväl inom sjuksköterskeprogrammet som i fristående kurser (främst inom anatomi, fysiologi, sjukdomslära, akutsjukvård, prehospital vård, olika typer av HLR-utbildningar och akutmedicin). I tjänsten ligger också uppdrag inom Komptenscentrum (KC), ett samarbete mellan HDa och Landstinget Dalarna avseende kliniska metodövningar. Inom vissa kurser bedrivs nätbaserad distansutbildning.. Behörighetskrav Behörig, enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning, att anställas som universitetsadjunkt är den som: - visat pedagogisk skicklighet - avlagd magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet, ledaregenskaper eller administrativ förmåga kommer att vägas lika vid denna anställning. Vid anställningen ska även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Övriga kvalifikationer - Den sökande skall ha sjuksköterskeexamen och specialistutbildning inom prehospitalvård, gedigen klinisk erfarenhet från ambulanssjukvård samt instruktörsutbildning i samtliga former av HLR. - Magisterexamen i medicinsk vetenskap eller vårdvetenskap - Genomförd högskolepedagogisk utbildning 15 hp - Erfarenhet av undervisning, både campus- och nätbaserad, administration och utvecklingsarbete på universitetsnivå är meriterande. - Den sökande skall ha förmåga att flexibelt anpassa sig i en föränderlig och dynamisk arbetssituation, med god förmåga till samarbete och med en nyfikenhet och beredskap att fortlöpande utveckla ämnets innehåll och pedagogik. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet ref nr skall innehålla styrkt meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-12-09. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via e-post!
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 11-25
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap

Universitetslektor i Matematikdidaktik
Högskolan Dalarna söker Universitetslektor i Matematikdidaktik (Dnr DUP 2013/923/30) Anställningsprofil Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %. Tillträde efter överenskommelse. Eventuellt kan sex månaders provanställning tillämpas. Placeringsort Falun. Kunskapsområdet allmänt Ämnesenheten för matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna har som främsta uppgift att undervisa blivande och verksamma lärare i matematik, matematikdidaktik och pedagogiskt arbete. Högskolan Dalarna har examensrätt inom den nya lärarutbildningen för förskollärarexamen, grundlärarexamen och ämneslärarexamen. Högskolan har examensrätt i ämnet matematik för ämneslärarexamen med inriktning 7-9. Examensrätt kommer att sökas även för ämnet matematik i ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet. En del av verksamheten gäller uppdragsutbildning och fortbildning av verksamma lärare, främst inom ramen för Lärarlyftet. Inom ämnesgruppen bedrivs matematikdidaktisk forskning, bl.a. med anknytning till nätbaserat lärande. Arbetsuppgifter Anställningen avser i huvudsak undervisning och forskning i matematik, matematikdidaktik eller pedagogiskt arbete. Studenterna är i första hand blivande och verksamma lärare som ska undervisa i matematik inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning. Flertalet av våra kurser genomförs på distans och är då nätbaserade, i vissa fall sker även en utlokalisering av undervisningstillfällen. I arbetsuppgifterna ingår även att planera, anpassa och utveckla kurser samt att medverka i utvecklingen av ämnet matematikdidaktik. Möjligheter till forskning i tjänsten finns. Behörighetskrav Sökande ska ha avlagt doktorsexamen företrädesvis inom området matematikdidaktik eller matematik alternativt pedagogik med inriktning mot undervisningsämnet matematik, eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Läs mer om bedömningsgrunderna för aktuell anställning på Högskolan Dalarnas hemsida under lediga tjänster. Övriga kvalifikationer Vi ser helst att den sökande har ämnesdidaktisk doktorsexamen i matematik samt erfarenhet av undervisning i matematik och/eller matematikdidaktik inom lärarutbildning samt erfarenhet av kursutveckling på högskolenivå. Erfarenhet av undervisning inom förskola, grundskola eller gymnasieskola samt nätbaserad undervisning är meriterande. God samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är en förutsättning för anställningen. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla tre exemplar av - styrkt meritförteckning - betygshandlingar - publikationsförteckning innehållande skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Bifoga tre exemplar vardera av de fem mest relevanta av åberopade arbeten - uppgift om referens - pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-12-09 Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i Matematikdidaktik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i Matematikdidaktik

Universitetslektor i omvårdnad inriktning SRPH
Högskolan Dalarna erbjuder akademisk utbildning med många alternativ till ca 16 000 studenter. Forskning och forskarutbildning samlas i flervetenskapliga profilområden med stark regional förankring. Högskolan Dalarna söker Universitetslektor i omvårdnad inriktning sexuell reproduktiv och perinatal hälsa. (Dnr DUP 2013/929/30) Anställningsprofil Anställningen utgörs av en 100% tillsvidareanställning som lektor med tillträde enligt överenskommelse men så snart som möjligt. 2012 inrättades huvudområde Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Högskolan Dalarna. Inom huvudområdet bedrivs barnmorskeutbildning på god rutin, men en dynamisk utveckling med fristående kurser och utbildningsengagemang i tredje världen samt hög forskningsaktivitet kräver nyrekrytering av kvalificerad personal, gärna med erfarenheter av utlandsarbete. Placeringsort för tjänsten är Falun Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, kursutveckling och kursuppbyggnad som kursansvarig inom huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Huvudområdet bedriver utbildning främst i barnmorskeprogrammet men också i fristående kurser och i en SIDA-finansierad mastersutbildning för barnmorskor i Somaliland som Högskolan Dalarna är engagerad i. Som universitetslektor vid Högskolan Dalarna förväntas du även vara engagerad i forskning. Arbete inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildningarna som bedrivs vid Högskolan Dalarna kan även bli aktuellt. Utbildningarna vid Högskolan Dalarna bedrivs som en blandning av nätbaserat och campusbaserat lärande, och det ingår i undervisningsarbetet att arbeta med webbaserade verktyg både i realtid (livesändning över Internet) och i form av inspelningar. Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrunder För mer information om bedömningsgrunder se www.du.se Övriga kvalifikationer För anställning krävs att den sökande är legitimerad barnmorska samt har avlagt doktorsexamen inom vårdområdet. Erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete inom sexuell reproduktiv hälsa är meriterande. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas. Övrigt Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald! Ansökningshandlingar Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla tre exemplar av - styrkt meritförteckning - betygshandlingar - publikationsförteckning innehållande skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Bifoga tre exemplar vardera av de fem mest relevanta av åberopade arbeten. - uppgift om referens - pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. Sista ansökningsdag Ansökan ska ställas till e-postadress Platsansokan@du.se eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-12-15 Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Företag: Högskolan Dalarna
Ort: Falun
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i omvårdnad inriktning SRPH jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i omvårdnad inriktning SRPH


Sök lediga jobb Högskolan Dalarna

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se