Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen lediga jobb

Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen jobb Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Pianolärare till Kulturskolan- Hudiksvall

 2. Förskollärare till Solbågens förskola- Hudiksvall

 3. Lärare i SVA till Idenors skola- Hudiksvall

 4. Lärare i förskoleklass/förskollärare till Skolbyn- Hudiksvall

 5. Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Västra skolan- Hudiksvall

 6. Modersmålslärare i finska, polska, ungerska- Hudiksvall

 7. Yrkeslärare till Bromangymnasiet- Hudiksvall

 8. Lärare åk F-3 till Björkbergs skola- Hudiksvall

 9. Förskollärare till Asplundens förskola- Hudiksvall

 10. Lärare i Ma-No alt. Sv-So till Näsvikens skola- Hudiksvall

 11. Specialpedagog till Näsvikens skola och Friggesundsskolan- Hudiksvall

 12. Lärare i åk 4-6 till Ede skola- Hudiksvall

 13. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog- Hudiksvall

 14. Lärare i trä- och metallslöjd till Sandvalla skola- Hudiksvall

 15. Specialpedagog till Östra skolan- Hudiksvall

 16. Lärare till Enångers skola- Hudiksvall

 17. Lärare i förskoleklass/fritids till Sandvalla skola- Hudiksvall

 18. Musiklärare till Östra skolan- Hudiksvall

 19. Rektor till Edsta och Malsta skolor- Hudiksvall

 20. Modersmålslärare i finska- Hudiksvall

 21. Skolkurator- Hudiksvall

 22. Lärare i musik till Idenors skola- Hudiksvall

 23. Biträdande rektor till skolenheten Håsta/Idenor- Hudiksvall

 24. Lärare i åk 7-9 till Iggesunds skola- Hudiksvall

 25. Förskollärare till Brunnsnäs förskola- Hudiksvall

 26. Lärare i idrott och hälsa och SVA till Iggesunds skola- Hudiksvall

 27. Kvalificerad utredare, inriktning offentlig förvaltning- Hudiksvall

 28. Lärare i Sv/So till Östra skolan åk 7-9- Hudiksvall

 29. Förskollärare- Hudiksvall

 30. Lärare i idrott och hälsa till Iggesunds skola- Hudiksvall

 31. Administratörer till Cul- Hudiksvall

 32. Lärare i åk 4-6- Hudiksvall

 33. Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Iggesunds skola- Hudiksvall

 34. Biträdande rektor till skolenheten Lund/Näsviken- Hudiksvall

 35. Kulturvetare till kulturkansliet- Hudiksvall

 36. Lärare i idrott och hälsa till Iggesunds skola- Hudiksvall

 37. Administratör- Hudiksvall

 38. Lärare i spanska till Läroverket och Bromangymnasiet- Hudiksvall

 39. Förskollärare till Smedjans- och Stömne förskola- Hudiksvall

 40. Förskollärare till Sandvallas- och Solbågens förskola- Hudiksvall


Mer beskrivning

Pianolärare till Kulturskolan
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Pianolärare till Kulturskolan Kulturskolan i Hudiksvall erbjuder ca 950 barn i åldern 4-19 år frivillig undervisning i musik, dans, bild och drama. Därtill erbjuder vi aktiviteter genom Kulturlaget och Dans i Skolan för grundskolans elever. Genom olika evenemang får barnen möjlighet att uppträda inför publik. I Kulturskolan finns ca 25 medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Pianoundervisning inom Kulturskolans frivilliga verksamhet. KVALIFIKATIONER Högskoleexamen som pianolärare eller likvärdig utbildning. Du ska ha god samarbetsförmåga, kunna ta egna initiativ och ha kreativ inställning till pianoundervisningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort krävs.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Pianolärare till Kulturskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Pianolärare till Kulturskolan

Förskollärare till Solbågens förskola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Förskollärare till Solbågens förskola Solbågens förskola har en IT-profil, förskolan är utrustad med smartboards och lärplattor till varje pedagog. Vi söker dig som har kompetens/intresse att använda IT som ett pedagogisk verktyg för barnens lärprocesser och pedagogisk dokumentation. ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter som förskollärare är: att ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen på förskolan. att tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5 år. att arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen eller lärarexamen med behörighet i förskola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Solbågens förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Solbågens förskola

Lärare i SVA till Idenors skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i svenska som andraspråk samt ansvarig för skolans bibliotek till Idenors skola ARBETSUPPGIFTER Undervisa elever i åk 1-6 i svenska som andraspråk. Ansvara för skolans bibliotek och i samarbete med lärarna arbeta för att öka läslusten hos eleverna. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska och SVA upp till åk 6. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i SVA till Idenors skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i SVA till Idenors skola

Lärare i förskoleklass/förskollärare till Skolbyn
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i förskoleklass/förskollärare till Skolbyn ARBETSUPPGIFTER Tillsammans med arbetslaget utveckla och leda arbetet i förskoleklass och på fritidshemmet. KVALIFIKATIONER Lärarexamen/förskollärarexamen med behörighet i förskoleklass och fritidshem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i förskoleklass/förskollärare till Skolbyn jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i förskoleklass/förskollärare till Skolbyn

Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Västra skolan
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Västra skolan ARBETSUPPGIFTER Tillsammans med arbetslaget planera och genomföra arbetet på fritidshemmet. KVALIFIKATIONER Lärarexamen/förskollärarexamen med behörighet i fritidshem eller fritidspedagogexamen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Västra skolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Västra skolan

Modersmålslärare i finska, polska, ungerska
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Modersmålslärare i finska, polska, ungerska ARBETSUPPGIFTER Undervisa elever i grundskolan i finska, polska eller ungerska som modersmål samt ge studiehandledning i kursplanens samtliga ämnen. KVALIFIKATIONER Finska, polska eller ungerska som modersmål och goda kunskaper i svenska. Lärarexamen. Erfarenhet av att undervisa är meriterande. Körkort önskvärt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Modersmålslärare i finska, polska, ungerska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Modersmålslärare i finska, polska, ungerska

Yrkeslärare till Bromangymnasiet
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Yrkeslärare i verkstadsteknik, med inriktning mot skärande bearbetning och CNC till Bromangymnasiet ARBETSUPPGIFTER Undervisning inom verkstadsteknik, med inriktning mot skärande bearbetning och CNC och Reparation och underhåll. Mentorskap för elever och deltagande i arbetslag. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning. Erfarenhet inom yrkesområdet, gärna kunskaper även inom svetsning, drift- och underhållsteknik, hydraulik samt produktionsteknik. Erfarenhet av arbete med ungdomar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Yrkeslärare till Bromangymnasiet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Yrkeslärare till Bromangymnasiet

Lärare åk F-3 till Björkbergs skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare åk F-3 till Björkbergs skola ARBETSUPPGIFTER Leda undervisningen i förskoleklass och i årskurs 1. Specifikt arbeta med tidig matematikinlärning, alternativt tidig läsinlärning. Konsekvent arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet med planering, utvärdering, analys och åtgärd. Dokumentera i vårt digitala verktyg Unikum. . KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i matematik och no-teknik, alternativt svenska och so. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare åk F-3 till Björkbergs skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare åk F-3 till Björkbergs skola

Förskollärare till Asplundens förskola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Förskollärare till Asplundens förskola i Forsa ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter som förskollärare är: att ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen på förskolan. att tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5 år. att arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen eller lärarexamen med behörighet i förskola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 06-14
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Asplundens förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Asplundens förskola

Lärare i Ma-No alt. Sv-So till Näsvikens skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i Ma-No alt. Sv-So till Näsvikens skola ARBETSUPPGIFTER Undervisning tillsammans med en annan lärare i en åldersblandad 2-3:a. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i de lägre åldrarna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 06-14
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i Ma-No alt. Sv-So till Näsvikens skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i Ma-No alt. Sv-So till Näsvikens skola

Specialpedagog till Näsvikens skola och Friggesundsskolan
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Specialpedagog till Näsvikens skola och Friggesundsskolan ARBETSUPPGIFTER Identifiera, analysera och medverka i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i elevers lärmiljöer. Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för lärare, rektorer, föräldrar och andra berörda. Genomföra pedagogiska utredningar, analysera svårigheter och handleda arbetslag för att skapa goda utvecklingsmöjligheter på organisations-, grupp- och individnivå. KVALIFIKATIONER Specialpedagogexamen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 06-05
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog till Näsvikens skola och Friggesundsskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog till Näsvikens skola och Friggesundsskolan

Lärare i åk 4-6 till Ede skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i åk 4-6 till Ede skola ARBETSUPPGIFTER Undervisa i åk 4-6. Ingå i resursteamet. Resursteamet arbetar med olika former av stöd till elever i behov av särskilt stöd. Arbete i arbetslag och mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i åk 4-6, gärna med inriktning svenska och specialpedagogik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 07-22
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i åk 4-6 till Ede skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i åk 4-6 till Ede skola

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Ede skola ARBETSUPPGIFTER Tillsammans med arbetslaget planera och genomföra arbetet på fritidshemmet. KVALIFIKATIONER Lärarexamen/förskollärarexamen med behörighet i fritidshem eller fritidspedagogexamen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 07-22
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Lärare i trä- och metallslöjd till Sandvalla skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i trä- och metallslöjd till Sandvalla skola ARBETSUPPGIFTER Undervisa i trä- och metallslöjd i åk 3-6. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i trä- och metallslöjd till Sandvalla skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i trä- och metallslöjd till Sandvalla skola

Specialpedagog till Östra skolan
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Specialpedagog till Östra skolan ARBETSUPPGIFTER Identifiera, analysera och medverka i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i elevers lärmiljöer. Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för lärare, rektorer, föräldrar och andra berörda. Genomföra pedagogiska utredningar, analysera svårigheter och handleda arbetslag för att skapa goda utvecklingsmöjligheter på organisations-, grupp- och individnivå. KVALIFIKATIONER Specialpedagogexamen, gärna erfarenhet från arbete i åk 7-9. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog till Östra skolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog till Östra skolan

Lärare till Enångers skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare till Enångers skola ARBETSUPPGIFTER Undervisa på vår F-6 skola utifrån din behörighet. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i åk 1-6. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare till Enångers skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare till Enångers skola

Lärare i förskoleklass/fritids till Sandvalla skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i förskoleklass/fritids till Sandvalla skola Sandvalla skola har en förskoleklass som är indelad i två grupper, där det pedagogiska arbetet planeras och genomförs gemensamt. Skolan har 3 fritidsavdelningar. ARBETSUPPGIFTER Arbetet innebär att i arbetslag med förskollärare och övrig personal ansvara för det pedagogiska arbetet i förskoleklass och i fritidsverksamheten. KVALIFIKATIONER Förskollärareexamen eller lärarexamen med behörighet att undervisa i förskoleklass och på fritids.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i förskoleklass/fritids till Sandvalla skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i förskoleklass/fritids till Sandvalla skola

Musiklärare till Östra skolan
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Musiklärare till Östra skolan ARBETSUPPGIFTER Undervisa i musik i åk 7-9. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet i musik för åk 7-9. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Musiklärare till Östra skolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Musiklärare till Östra skolan

Rektor till Edsta och Malsta skolor
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Rektor till Edsta- och Malsta F-6 skolor Skolorna, inklusive fritidshemmen, har idag sammanlagt 177 elever och där arbetar 19 välutbildade pedagoger. Skolorna ligger i lärenhetsområde Nord. ARBETSUPPGIFTER Som rektor har du personal-, verksamhets-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. I organisationen sätts lärandet och det pedagogiska arbetet i centrum. I denna process blir ditt huvuduppdrag att som pedagogisk ledare engagera och motivera personalen, samt bedriva skolutveckling mot gällande mål för ökad måluppfyllelse. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och skolutvecklingsarbete. Kunskap om lagar, avtal och arbetsmiljö inom skolans verksamhetsområde. Rektorsutbildning är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Rektor till Edsta och Malsta skolor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Rektor till Edsta och Malsta skolor

Modersmålslärare i finska
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Modersmålslärare i finska ARBETSUPPGIFTER Undervisa elever i grundskolan i finska som modersmål samt ge studiehandledning i kursplanens samtliga ämnen. KVALIFIKATIONER Finska som modersmål och goda kunskaper i svenska. Lärarexamen. Erfarenhet av att undervisa är meriterande. Körkort önskvärt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Modersmålslärare i finska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Modersmålslärare i finska

Skolkurator
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Skolkurator till vår centrala elevhälsa. Hudiksvalls kommuns elevhälsa, arbetar ständigt för att utvecklas och förbättras för att undanröja hindren för elevernas måluppfyllese. Kuratorgruppen har ett utvecklat arbetssätt, där forskning och beprövad erfarenhet är en viktigt grund. Skolkuratorer tillhör organisatoriskt den centrala elevhälsan tillsammans med specialpedagoger, skolpsykologer, skolsköterskor och skolläkare. ARBETSUPPGIFTER Arbetet som skolkurator sker i huvudsak på rektors uppdrag och innehåller uppgifter som utbildning, handledning, konsultation, sociala bedömningar och stöd till elever, föräldrar och skolans personal. Ett nära och utvecklande samarbete med samtliga medarbetare i den centrala elevhälsan är en viktig del i det strukturella elevhälsoarbetet. Skolkuratorernas uppdrag sträcker sig från förskoleklass t.o.m. gymnasiet, och sker i ett nära samarbete med de lokala elevhälsoteamen. I denna tjänst är du placerad på två F-6 skolor. Arbetet är i första hand förebyggande och hälsofrämjande. Hudiksvalls kommuns kuratorgrupp har tillgång till handledning och goda fortbildningsmöjligheter. KVALIFIKATIONER Socionomexamen eller likvärdig utbildning. Vi söker en medarbetare som är kreativ, flexibel och engagerad. Arbetet ställer krav på god social kompetens. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet liksom förmåga att bygga förtroendefulla relationer till personal, elever och föräldrar. Erfarenhet av arbete som skolkurator är meriterande. Körkort är önskvärt. Inom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873)
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga Skolkurator jobb, Skolkurator Hudiksvall, Skolkurator Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolkurator

Lärare i musik till Idenors skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i musik till Idenors skola ARBETSUPPGIFTER Undervisa i musik i åk 1-6, onsdagar och torsdagar. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i musik i åk 1-6. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 08-28
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i musik till Idenors skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i musik till Idenors skola

Biträdande rektor till skolenheten Håsta/Idenor
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Biträdande rektor till skolenheten Håsta/Idenor Håsta skola och Idenors skola är två F-6 skolor som är nästan lika stora. Det arbetar tjugotalet välutbildade pedagoger och det går ca 200 elever på vardera skola. Fritidshem finns på båda skolorna och de ligger ca 1,5 km från varandra. ARBETSUPPGIFTER Som biträdande rektor ska du tillsammans med rektor leda och samordna det pedagogiska arbetet och ta det verksamhets-, ekomomi- och arbetsmiljöansvar som rektor delegerar till dig. I organisationen sätts lärandet och det pedagogiska arbetet i centrum. I denna process blir ditt huvuduppdrag att som pedagogisk ledare engagera och motivera personalen samt bedriva skolutveckling mot gällande mål för ökad måluppfyllelse. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och skolutvecklingsarbete samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Goda kunskaper i ekonomi, skoljuridik samt i övriga lagar, förordningar och avtal som är relevanta för ansvarsområdet. Rektorsutbildning är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 09-03
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande rektor till skolenheten Håsta/Idenor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande rektor till skolenheten Håsta/Idenor

Lärare i åk 7-9 till Iggesunds skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare till Iggesunds skola åk 7-9 ARBETSUPPGIFTER Undervisning i årskurs 7. Arbeta engagerande och motiverande för att tillsammans med arbetslaget se till att eleverna når sina mål. KVALIFIKATIONER Lärarexamen. Erfarenhet av undervisning i åk 7-9 är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i åk 7-9 till Iggesunds skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i åk 7-9 till Iggesunds skola

Förskollärare till Brunnsnäs förskola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Förskollärare till Brunnsnäs förskola ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter som förskollärare är: att ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen på förskolan. att tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5 år. att arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen eller lärarexamen med behörighet i förskola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Brunnsnäs förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Brunnsnäs förskola

Lärare i idrott och hälsa och SVA till Iggesunds skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i idrott och hälsa och SVA till Iggesunds skola ARBETSUPPGIFTER Undervisa i idrott och hälsa och svenska som andraspråk i åk 7-9. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i idrott och hälsa och SVA. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 09-16
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i idrott och hälsa och SVA till Iggesunds skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i idrott och hälsa och SVA till Iggesunds skola

Kvalificerad utredare, inriktning offentlig förvaltning
Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé; Barn, unga och vuxna ska känna "Jag kan, jag vill, jag vågar". Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Vi söker: Kvalificerad utredare, inriktning offentlig förvaltning. I förvaltningen arbetar cirka 1400 personer med utbildning för alla åldrar samt med kultur- och arbetsmarknadsfrågor. Tjänsten är placerad inom enheten förvaltningsstöd som exempelvis arbetar med kvalitativa och kvantitativa uppföljningar, skoljuridiska ärenden, utvärderingar och utredningar. ARBETSUPPGIFTER Som kvalificerad utredare arbetar du konsultativt med att ge stöd i skoljuridiska frågor samt utvecklar och säkerställer rutiner relaterade till skollagstiftning. I de fall huvudmannen ska yttra sig i juridiska ärenden, exempelvis överklaganden, ansvarar du för att utforma dessa. Du ska medverka i resultatuppföljningen av förvaltningens verksamheter genom att ta fram statistik, bearbeta och analysera denna. Du arbetar självständigt med utredningar. KVALIFIKATIONER Utbildning inom det samhällsvetenskapliga området om minst 180 högskolepoäng. Skoljuridisk kompetens. Förmåga att hantera och bearbeta stora mängder kvantitativa data i kalkylbladsprogram. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet av: - självständigt arbete med skoljuridiska frågor - statistiska uppföljningar inom offentlig förvaltning - utredningsarbete gällande skola/utbildning Du som söker ska ha god språklig analytisk förmåga och en positiv attityd. Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp och ha en god förmåga att arbeta med flera olika uppdrag parallellt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 09-19
Sök fler jobb liknande: lediga Kvalificerad utredare, inriktning offentlig förvaltning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvalificerad utredare, inriktning offentlig förvaltning

Lärare i Sv/So till Östra skolan åk 7-9
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i Sv/So till Östra Skolan åk 7-9. ARBETSUPPGIFTER Undervisa i Sv/So och gärna bild. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i Sv/So och gärna bild.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 09-23
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i Sv/So till Östra skolan åk 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i Sv/So till Östra skolan åk 7-9

Förskollärare
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Förskollärare till Enångers förskola ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter som förskollärare är: att ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen på förskolan. att tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5 år. att arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen eller lärarexamen med behörighet i förskola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 09-25
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare jobb, Förskollärare Hudiksvall, Förskollärare Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare

Lärare i idrott och hälsa till Iggesunds skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i idrott och hälsa till Iggesunds skola ARBETSUPPGIFTER Undervisa i idrott och hälsa i åk 7-9 eventuellt i kombination med annat ämne. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i idrott och hälsa och ev. i annat ämne som ingår i din lärarexamen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 10-02
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i idrott och hälsa till Iggesunds skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i idrott och hälsa till Iggesunds skola

Administratörer till Cul
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Administratörer till Centrum för Utveckling och Lärande, Cul ARBETSUPPGIFTER Vi söker två nya medarbetare för administrativa arbetsuppgifter som elevadministration, schemahantering, sals-/grupprumsbokning, tentamensadministration (högskola och komvux), bokinköp/försäljning med viss ekonomisk hantering, ansvarig för bibliotek, kontakt med studerande samt kvalitetsuppföljning. Administrativt stöd till verksamhetschef samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. KVALIFIKATIONER Gymnasieutbildning inom ekonomi och administration, gärna kompletterad med vidareutbildning inom området. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt har god datorvana. Som person har du social kompetens och har förmåga att arbeta självständigt och i grupp och är målinriktad, ansvarsfull, strukturerad och har ett gott ordningssinne. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och god samarbetsförmåga. Du bör ha lång erfarenhet av administrativt arbete.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 10-14
Sök fler jobb liknande: lediga Administratörer till Cul jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administratörer till Cul

Lärare i åk 4-6
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i åk 4-6 till Enångers skola. I arbetslaget åk 4-6 ingår två pedagoger och två assistenter. Det är snart dags för nationella prov och vi kommer att arbeta kvalitativt och målmedvetet för att uppnå högre måluppfyllelse. Enångers skola har Naturkunskap och teknik som skolprofil. Vi har länge arbetat med NTA-lådor och skolans placering nära naturen förstärker profilen. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i åk 4-6. Arbeta engagerande och motiverande för att tillsammans med arbetslaget se till att eleverna når sina mål. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet i åk 4-6. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 10-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i åk 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i åk 4-6

Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Iggesunds skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Iggesunds skola ARBETSUPPGIFTER Tillsammans med arbetslaget planera och genomföra arbetet på fritidshemmet. Anställningen omfattar till viss del även arbete i skolan. Skolan och fritidshemmet har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande. KVALIFIKATIONER Lärarexamen/förskollärarexamen med behörighet i fritidshem eller fritidspedagogexamen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 10-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Iggesunds skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Iggesunds skola

Biträdande rektor till skolenheten Lund/Näsviken
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Biträdande rektor till skolenheten Lund/Näsviken Lunds skola och Näsvikens skola är två F-6 skolor som ligger ca 10 km från varandra. På Lunds skola går 195 elever och där arbetar 25 pedagoger och på Näsvikens skola går 146 elever och där arbetar 20 pedagoger. Fritidshem finns på båda skolorna. ARBETSUPPGIFTER Som biträdande rektor ska du tillsammans med rektor leda och samordna det pedagogiska arbetet och ta det verksamhets-, ekomomi- och arbetsmiljöansvar som rektor delegerar till dig. I organisationen sätts lärandet och det pedagogiska arbetet i centrum. I denna process blir ditt huvuduppdrag att som pedagogisk ledare engagera och motivera personalen samt bedriva skolutveckling mot gällande mål för ökad måluppfyllelse. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och skolutvecklingsarbete samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Goda kunskaper i ekonomi, skoljuridik samt i övriga lagar, förordningar och avtal som är relevanta för ansvarsområdet. Rektorsutbildning är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 10-23
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande rektor till skolenheten Lund/Näsviken jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande rektor till skolenheten Lund/Näsviken

Kulturvetare till kulturkansliet
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Kulturvetare till kulturkansliet Kulturverksamheterna är en viktig del inom lärande-och kulturförvaltningens organisation. På samma sätt som kulturen bidrar till förvaltningens totala måluppfyllelse så ska förvaltningens alla verksamheter bidra till att kulturens verksamheter utvecklas så att det ger ett mervärde till Hudiksvalls kommuninvånare och besökare. ARBETSUPPGIFTER I arbetsuppgifterna ingår arbete med den lokala kulturplanen, samordning och genomförande av kulturevenemang samt utvecklingsarbete med föreningsliv och kulturaktörer. Du ska arbeta strategiskt tillsammans med dina medarbetare för att kulturlivet i Hudiksvalls kommun ska utvecklas. KVALIFIKATIONER Relevant högskoleutbildning som kulturvetare eller motsvarande. Erfarenhet av att driva projekt med budgetansvar. Van att leda samtal och förändrings- och utvecklingsarbete. Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt god IT kompetens. Erfarenhet av uppföljnings- och utvärderingsarbete är meriterande. Vi ser helst att du har körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 10-30
Sök fler jobb liknande: lediga Kulturvetare till kulturkansliet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kulturvetare till kulturkansliet

Lärare i idrott och hälsa till Iggesunds skola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i idrott och hälsa till Iggesunds skola ARBETSUPPGIFTER Undervisa i idrott och hälsa i åk 1-9. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i idrott och hälsa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 10-31
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i idrott och hälsa till Iggesunds skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i idrott och hälsa till Iggesunds skola

Administratör
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Administratör Du kommer att ingå i en enhet som består av administratörer i skola, förskola och centralt på lärkontoret. Enheten ansvarar för elevadministration, administration av barn i förskola, personal- och ekonomiadministration samt närstöd till enhetschefer, verksamhetschefer, rektorer och/eller förskolechefer. ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av registrering, sortering och arkivering av elevadministration, ekonomiadministration och personaladministration. De system vi arbetar med är Procapita, Heroma och Raindance. Våra skolor använder också Unikum, Novaschem och Skola 24. Närstöd till chefer innebär bland annat utskick, mindre utredningar, renskrivning av yttranden, skriva brev och protokoll, uttag av underlag för budget och prognoser. Du ska också vara behjälplig i framtagande och distribution av informationsmaterial. Ytterligare arbetsuppgifter förekommer. KVALIFIKATIONER Gymnasieutbildning inom ekonomi och administration kompletterad med vidareutbildning inom området eller högskoleutbildning inom ekonomi eller personal. Goda IT-kunskaper och gärna erfarenhet av de program vi använder. Goda kunskaper i svenska språket. Erfarenhet från administrativt arbete inom skola, förskola eller annan kommunal förvaltning. Erfarenhet från ekonomiarbete är meriterande. Den person vi söker ska kunna arbeta självständigt och ha god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du tar ansvar och kan själv strukturera ditt arbete. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt delar aktivt med dig av ny kunskap och idéer så att verksamheten kan utvecklas. Det är viktigt att du är positiv och serviceinriktad samt att du ger elever/barn, föräldrar och personal ett professionellt bemötande.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 11-01
Sök fler jobb liknande: lediga Administratör jobb, Administratör Hudiksvall, Administratör Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administratör

Lärare i spanska till Läroverket och Bromangymnasiet
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Lärare i spanska till Läroverket och Bromangymnasiet ARBETSUPPGIFTER Undervisa i spanska i åk 7-9 och på gymnasiet. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med behörighet att undervisa i spanska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 11-04
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i spanska till Läroverket och Bromangymnasiet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i spanska till Läroverket och Bromangymnasiet

Förskollärare till Smedjans- och Stömne förskola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Förskollärare till Smedjans- och Stömne förskola i Delsbo ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter som förskollärare är: att ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen på förskolan. att tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5 år. att arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen eller lärarexamen med behörighet i förskola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 11-06
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Smedjans- och Stömne förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Smedjans- och Stömne förskola

Förskollärare till Sandvallas- och Solbågens förskola
Lärande- och kulturförvaltningen söker: Förskollärare till Sandvallas- och Solbågens förskola ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter som förskollärare är: att ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen på förskolan. att tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5 år. att arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen eller lärarexamen med behörighet i förskola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Solbågens förskola har en IT-profil, förskolan är utrustad med smartboards och läsplattor till varje pedagog. Vi söker dig som har kompetens/intresse att använda IT som ett pedagogiskt verktyg för barnens läraprocesser och pedagogisk dokumentation.
Företag: Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen
Ort: Hudiksvall
Publicerad : 11-07
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Sandvallas- och Solbågens förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Sandvallas- och Solbågens förskola


Sök lediga jobb Hudiksvalls kommun Lärande och Kulturförvaltningen

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se