Kalix Kommun jobb - lediga jobb

Kalix Kommun jobb Kalix Kommun jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Kalix Kommun. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Kalix Kommun. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Behandlingsassistent/Socialpedagog- Överkalix

 2. Vikarierande behandlingsassistent/socialpedagog- Överkalix

 3. Projektledare ref.nr 101/13- Kalix

 4. Grundskollärare/förskollärare ref.nr104/13- Kalix

 5. Lärare år 1-7 ref.nr 103/13- Kalix

 6. Specialpedagog inriktning utvecklingsstörning ref.nr 102/13- Kalix

 7. Specialpedagog- Överkalix

 8. Stödperson- Överkalix

 9. Enhetschef Individ- och familjeomsorgen- Överkalix

 10. Lärare 1-7/Lärare i tidigare år- Överkalix

 11. Sjuksköterska ref.nr 104/13- Kalix

 12. Idrottslärare ref.nr 105/13- Kalix

 13. Distriktsköterska/sjuksköterska ref.nr 106/13- Kalix

 14. Lärare år 1-7 textilslöjd ref.nr 107/13- Kalix

 15. Undersköterska ref.nr 108/13- Kalix

 16. Undersköterska natt ref.nr 109/13- Kalix

 17. Undersköterska ref.nr 110/13- Kalix

 18. Undersköterska ref.nr 111/13- Kalix

 19. Lärare med inriktning elteknik ref.nr 112/13- Kalix

 20. Undersköterska ref.nr 113/13- Kalix

 21. 2 Undersköterskor natt ref.nr 114/13- Kalix

 22. 2 Undersköterska ref.nr 115/13- Kalix

 23. Lärare 1-7 ref.nr 116/13- Kalix

 24. Lärare i Engelska- Överkalix

 25. Fritidsledare ref.nr 117/13- Kalix

 26. Elevassistent ref.nr 118/13- Kalix

 27. Enhetschef, tillsvidare 100% ref.nr 119/13- Kalix

 28. Enhetschef, tillsvidare 100% ref.nr 120/13- Kalix

 29. Enhetschef, vikariat 100% ref.nr 121/13- Kalix

 30. Enhetschef, vikariat 100% ref.nr 122/13- Kalix

 31. Undersköterska ref.nr 125/13- Kalix

 32. Elevassistent ref.nr 127/13- Kalix

 33. 2 Socialsekreterare ref.nr 126/12- Kalix

 34. Specialpedagog- Överkalix

 35. Förskollärare- Överkalix

 36. Undersköterska 129/13- Kalix

 37. Lärare SFI ref.nr 130/13- Kalix

 38. Sjuksköterska ref.nr 131/13- Kalix

 39. Handledare inom projektet Socialt företagande på landsbygden ref.nr 133/13- Arvidsjaur

 40. Socialsekreterare till IFO- Överkalix


Mer beskrivning

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Överkalix kommun har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 16 ensamkommande flyktingbarn i åldern 14-18 år. Målet är att ge ungdomarna en trygg och säker omvårdnad samt förbereda dem för ett kommande vuxenliv. Arbetsuppgifter: Boendehandledarnas huvudsakliga uppdrag är att stötta ungdomarna i deras tillvaro och verka för att de så fort som möjligt kommer in i och får en förståelse för det svenska samhället. Du ska vara ett vuxenstöd för ungdomarna. Arbetet sker i samverkan med gode män, skola, föreningsliv och det övriga samhället. Uppdraget handlar mycket om att motivera och aktivera ungdomarna, samt att ge den dagliga omsorgen. Som boendehandledare fungerar man även som mentor för någon eller några av ungdomarna och har då ett särskilt ansvar för att etablera en förtroendefull relation där den unge känner stöd och tillit. Som mentor ska man bevaka att den unges specifika behov av stöd och hjälp av andra instanser, t ex sjukvård eller fritidssysselsättning, blir tillgodosedda. Ungdomarna ska förberedas så att de efter tiden i boendet klara av att leva ett självständigt liv. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på självständighet, goda IT-kunskaper, hög socialkompetens som innebär god samarbetsförmåga, kunna hantera kriser, vara lyhörd, ha god självkännedom och ha förståelse för komplexiteten i mötet mellan olika kulturer och ha kulturell ödmjukhet. Kompetenser: Vi söker dig med erfarenhet av arbete med äldre tonåringar. Du bör ha utbildning med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete, gärna på högskolenivå. Annan lämplig utbildning kan vara till exempel fritidsledarutbildning eller omvårdnadsutbildning. Vi fäster särskild vikt vid personlig lämplighet och personlig mognad. Det är meriterande om du har vana av att arbeta med genomförandeplan och dokumentation enligt BBIC, samt erfarenhet av Procapita. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete med ungdomar. Flerspråkighet är meriterande.
Företag: Överkalix kommun, Kommunstyrelsen
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlingsassistent/Socialpedagog jobb, Behandlingsassistent/Socialpedagog Överkalix, Behandlingsassistent/Socialpedagog Överkalix kommun, Kommunstyrelsen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlingsassistent/Socialpedagog

Vikarierande behandlingsassistent/socialpedagog
Överkalix kommun har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 16 ensamkommande flyktingbarn i åldern 14-18 år. Målet är att ge ungdomarna en trygg och säker omvårdnad samt förbereda dem för ett kommande vuxenliv. Vi söker vikarie till ordinarie personals tjänstledighet under perioden 2013-08-19 - 2014-02-19. Vi är även i behov av korttidsvikarier. Arbetsuppgifter: Boendehandledarnas huvudsakliga uppdrag är att stötta ungdomarna i deras tillvaro och verka för att de så fort som möjligt kommer in i och får en förståelse för det svenska samhället. Du ska vara ett vuxenstöd för ungdomarna. Arbetet sker i samverkan med gode män, skola, föreningsliv och det övriga samhället. Uppdraget handlar mycket om att motivera och aktivera ungdomarna, samt att ge den dagliga omsorgen. Som boendehandledare fungerar man även som mentor för någon eller några av ungdomarna och har då ett särskilt ansvar för att etablera en förtroendefull relation där den unge känner stöd och tillit. Som mentor ska man bevaka att den unges specifika behov av stöd och hjälp av andra instanser, t ex sjukvård eller fritidssysselsättning, blir tillgodosedda. Ungdomarna ska förberedas så att de efter tiden i boendet klara av att leva ett självständigt liv. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på självständighet, goda IT-kunskaper, hög socialkompetens som innebär god samarbetsförmåga, kunna hantera kriser, vara lyhörd, ha god självkännedom och ha förståelse för komplexiteten i mötet mellan olika kulturer och ha kulturell ödmjukhet. Kompetenser: Vi söker dig med erfarenhet av arbete med äldre tonåringar. Du bör ha utbildning med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete, gärna på högskolenivå. Annan lämplig utbildning kan vara till exempel fritidsledarutbildning eller omvårdnadsutbildning. Vi fäster särskild vikt vid personlig lämplighet och personlig mognad. Det är meriterande om du har vana av att arbeta med genomförandeplan och dokumentation enligt BBIC, samt erfarenhet av Procapita. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete med ungdomar. Flerspråkighet är meriterande.
Företag: Överkalix kommun, Kommunstyrelsen
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Vikarierande behandlingsassistent/socialpedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vikarierande behandlingsassistent/socialpedagog

Projektledare ref.nr 101/13
Projektledare inom EU  Leader Polaris avseende förstudie av framtida nyttjande av gamla Haparandabanan. Placering: Vitvattnets stationshus med möjlighet att delvis jobba hemifrån. Arbetsuppgifter: Utreda möjligheter för framtida näringsverksamhet där gruvindustri, tågtestverksamhet, turistverksamhet m.fl. kan vara intressenter. Ett underlag för ett framtida ägande av den nedlagda bandelen ska tas fram. Förstudien kommer att vara grunden för en framtida projektansökan  ? Kompetenser: Projektarbete och projektledning. Dokumenterade erfarenheter av arbete med förstudier och projektarbete. Du ska vara självgående, kreativ med stor socialkompetens då ditt arbete till stor del kommer att vara att marknadsföra Gamla Haparandabanan för möjligt framtida nyttjande.  Kunskaper i marknadsföring är ett stort plus.   Övrigt: Anställningen är tidsbegränsad på heltid fom 2013-08-01 tom 2013-12-31 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Lön enligt projektplan Vi tar emot din ansökan fram till 2013-07-23 Tillträdesdag: 2013-08-01 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Ann-Mari Andersson,  ann-mari.andersson@kalix.se Mikael Eliasson, 070-269 52 93, obygden@algonet.se För arbetsgivarorganisationen: Ola Leander, Vision, 0920-237 858 Robert Winneborn, Akademikerförbundet SSR, 072-568 04 26
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare ref.nr 101/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare ref.nr 101/13

Grundskollärare/förskollärare ref.nr104/13
Sangis skola och förskola ligger i östra delen av Kalix kommun. Verksamheten  har bra lokaler och en god utemiljö med  stora ytor för eleverna att nyttja till lek och spel. Det är nära till skog och mark, vilket nyttjas både sommar och vinter. Skolan har den lilla enhetens charm där personal och elever är väl kända för varandra, skolan är också känd för sin goda mat. Verksamheten består av förskoleavdelning ”Vattendroppen”, fritids, förskoleklass och grundskola år 1-6. Arbetsuppgifter: Du kommer att ingå i ett arbetslag på 6 pedagoger som ansvarar för verksamheten för de yngre barnen/eleverna. Verksamhetens mål är att skapa en röd tråd för lärandet, från förskolan upp till grundskolan där du kommer att bli en viktig del av det arbetet. Du kommer att arbeta i förskoleklass i samverkan med åk 1-2 samt i förskolan. Arbetet sker i barngrupp och i ett nära samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget.     ? Kompetenser: Vi söker dig som har examen som lärare mot tidigare år eller förskollärare. Du ska vara en engagerad pedagog som är väl förtrogen med styrdokumenten, vilka leder ditt arbete med barnen.  Du ska se möjligheter, ha en vilja att utveckla verksamheten och ha en god samarbetsförmåga med elever och personal. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt mot elever i behov.   Övrigt: Anställningen är 50% i förskoleklass och 50% i barngrupp på förskolan tillsvidare fom 2013-08-15 . Anställningen tillsätts under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av redan anställd personal. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL)  Vi tar emot din ansökan tom 2013-07-23   Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kjell Vikström, rektor, 070-650 05 91 Anita Lundbäck, förskolechef,  0923-652 09   För arbetstagarorganisationen: Annelie Hane, lärarförbundet, 0923-103 32
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare/förskollärare ref.nr104/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare/förskollärare ref.nr104/13

Lärare år 1-7 ref.nr 103/13
Sangis skola ligger i östra delen av Kalix kommun. Skolan har bra lokaler och en god utemiljö med  stora ytor för eleverna att nyttja till lek och spel. Det är nära till skog och mark, vilket nyttjas i verksamheten både sommar och vinter. Skolan har den lilla enhetens charm där personal och elever är väl kända för varandra, skolan är också känd för sin goda mat. Verksamheten består av fritids, förskoleklass och grundskola år 1-6, dessutom finns en förskoleavdelning i skolans lokaler. Skolan har ca 60 elever. Övergripande mål med vårt arbete är att varje elev ska kunna välja sin egen framtid vilket ska ske genom ett entreprenöriellt förhållningssätt där delaktighet ska genomsyra undervisningen. Arbetsuppgifter: ?Du kommer att undervisa i år 5-6 främst som resurs tillsammans med övriga ämneslärare. Arbetet sker i elevgrupp och i ett nära samarbete mellan pedagoger i arbetslaget. Kompetenser: Vi söker dig som har examen som grundskollärare med inriktning mot år 1-7 eller år 4-9.  Du ska vara en duktig pedagog med god förmåga att kunna bidra till en hög måluppfyllelse för eleverna. Du ska se möjligheter, vara utvecklingsinriktad och ha en god samarbetsförmåga med elever och personal. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt mot elever som utmanar och kunna nyttja modern IT-teknik i ditt arbete. Övrigt: Anställningen är på 40% med en tidsbegränsning fom 2013-09-02 tom 2013-11-23 med möjlighet till förlängning tom 2013-12-20. Anställningen kan kombineras med 50% grundskollärare textilslöjd vid Töre skola samt Centrumskolan (se lediga jobb i Kalix ref 100/13) Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan tom 2013-07-23. Tillträdesdag: 2013-09-02 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kjell Vikström, Rektor, 070-650 05 91 För arbetstagarorganisationen: Anneli Hanhe, Lärarförbundet, 0923-103 32
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare år 1-7 ref.nr 103/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare år 1-7 ref.nr 103/13

Specialpedagog inriktning utvecklingsstörning ref.nr 102/13
Särskolan i Kalix består av grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt SÄRVUX. Läsåret 12/13 var det totalt 37 elever inskrivna samt 22 personal. Särskolan är mitt i ett pågående reformarbete som kommer att genomsyra läsåret 13/14. Vikariatet är i grundskolan åk 4-6 på Centrumskolan. Arbetsuppgifter: Som specialpedagog i särskolan arbetar du som klasslärare med både undervisning samt mentorskap dessutom är du delaktig i samverkansmöten med bland annat barnhabiliteringen och SPSM gällande dina mentorelever. Kompetenser: Vi söker dig som har en specialpedagogisk utbildning inriktning utvecklingsstörning samt några års erfarenhet av läraryrket i grundskolans tidigare år. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel, du tycker om att arbeta med barn unga, vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt: Anställningen är tidsbegränsad fom 2013-08-15 tom 2013-12-22 på deltid 80% med evetuell möjlighet till heltid inom särskolan.  Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL). B-körkort erfordras och även god IT-kunskap. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-04 Tillträdesdag: 2013-08-15 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Helena Öhman, Rektor, 0923-652 38 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Westerberg, Lärarförbundet, 0923-125 13 Theres Innergård, Lärarnas Riksförbund, 070-317 53 52
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog inriktning utvecklingsstörning ref.nr 102/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog inriktning utvecklingsstörning ref.nr 102/13

Specialpedagog
Överkalix kommun söker under förutsättning att nödvändiga beslut fattas och under förutsättning att hela eller delar av aktuellt tjänsteunderlag inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal: Specialpedagog 100% Du kommer att arbeta som specialpedagog huvudsakligen i grundskolans årskurs 4-9. Du är utbildad specialpedagog med behörighet för grundskolans senare år. Du ingår med övriga specialpedagoger, skolsköterska och kurator i nämndens elevvårdsteam. Överkalix skola består av tre geografiskt samlade enheter omfattande 1-3 skola, 4-9 skola och gymnasieskola. Inom skolområdet finns särskola, förskoleklass och förskola. I närområdet finns även bibliotek och idrottsanläggningar. År 1-9 omfattar 230 elever och gymnasieskolan omfattar c:a 50 elever. Överkalix gymnasieskola erbjuder programmen Natur- och Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet. Vidare finns verksamhet för ensamkommande ungdomar inom Språkintroduktionen och andra ungdomar i Introduktionsprogrammen.
Företag: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog jobb, Specialpedagog Överkalix, Specialpedagog Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog

Stödperson
Överkalix kommun söker, under förutsättning att tjänster eller tjänsteunderlag inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal: 2 st. Stödpersoner 100% vardera Du kommer att arbeta som stödperson till elev/elever i årskurs 1 eller årskurs 5. Du är gärna lärare 1-7, lärare i tidigare år, har pedagogisk utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som gör dig lämplig för aktuella tjänster. Som person skall du vara stresstålig, samarbetsbenägen och ha lätt för att ge och ta kommunikation. Din anställning kommer att bli en semestertjänst där även tjänstgöring på fritids kan komma att bli aktuell. Överkalix skola består av tre geografiskt samlade enheter omfattande 1-3 skola, 4-9 skola och gymnasieskola. Inom skolområdet finns även förskoleklass och förskola. I närområdet finns även bibliotek och idrottsanläggningar. År 1-9 omfattar 230 elever och gymnasieskolan omfattar c:a 50 elever. Överkalix gymnasieskola erbjuder programmen Natur- och Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet. Vidare finns verksamhet för ensamkommande ungdomar inom Språkintroduktionen och andra ungdomar i Introduktionsprogrammen.
Företag: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Stödperson jobb, Stödperson Överkalix, Stödperson Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Stödperson

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Överkalix kommun är belägen i hjärtat av Norrbotten, av många kallad Sveriges vackraste kommun. Här möts berg och dalar i ett unikt floddelta. I Överkalix bor 3500 invånare och området sträcker sig över en stor geografisk yta med varierad bebyggelse, landsbygd och fantastiska naturområden. Vår uppgift är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Överkalix ska vara en attraktiv kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. Socialförvaltningen består av 7 ansvarsområden och nu söker vi en ny medarbetare till området individ- och familjeomsorg. Organisatoriskt är du underställd socialchef och ingår i en positiv och entusiastisk ledningsgrupp. Vi står inför förändring och utveckling av vårt arbete inom förvaltningen och vår nuvarande enhetschef går vidare till nya arbetsuppgifter och vi söker hennes efterträdare. ARBETSUPPGIFTER Individ- och familjeomsorgen är en kunnig och stabil enhet med fyra medarbetare under ledning av enhetschef. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Som enhetschef har du ansvar för planering, ledning, utveckling och uppföljning av verksamheten. Som enhetschef har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar. Då det är en liten enhet ska du vara beredd att arbeta operativt som handläggare för individärenden enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Enhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är myndighetsutövning utifrån ansökan/anmälan samt uppföljning av beviljade insatser med stöd av gällande lagstiftning. Arbetet innebär även familjerätt samt att rekrytera och utreda familjehem. Samtliga barnavårdsutredningarna dokumenteras utifrån BBIC (Barns behov i centrum). Vårt verksamhetssystem är Procapita. Nära samverkan internt och externt är en viktig del av uppdraget. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren prövar likvärdig. Du ska ha lång erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning, gärna med barn och unga och med god kännedom om gällande lagstiftning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbetsledande funktion. Du behöver kunna planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och samtidigt ha lätt för förändringar. Du är flexibel och kan ändra dina arbetsmetoder efter verksamhetens och enhetens behov. Du bör ha professionell mognad och personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga. Du ska ha förmåga att se saker ur olika perspektiv samt kunna se möjligheter till förändring och kunna bemöta människor med olika livssituationer med respekt. Du är en engagerad och kreativ ledare som hämtar inspiration och kraft från ökat ansvar. Du ska ha lätt för dig att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och producera skriftligt material av hög kvalité. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats med hög trivselfaktor, extern handledning och möjligheter till friskvård. Körkort erfordras då arbetet medför resor i tjänsten. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Företag: Överkalix kommun Socialförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef Individ- och familjeomsorgen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef Individ- och familjeomsorgen

Lärare 1-7/Lärare i tidigare år
Överkalix kommun söker Lärare till årskurs 1 100% Du kommer att undervisa elever i årskurs 1 vid Åkerskolan vilket är en 1-3 skola med c:a 75 elever. Du är behörig lärare för utannonserat tjänsteunderlag. Tjänsten är ett vikariat för tjänstledig ordinarie lärare. Överkalix skola består av tre geografiskt samlade enheter omfattande 1-3 skola, 4-9 skola och gymnasieskola. Inom skolområdet finns särskola, förskoleklass och förskola. I närområdet finns även bibliotek och idrottsanläggningar. År 1-9 omfattar 230 elever och gymnasieskolan omfattar c:a 50 elever. Överkalix gymnasieskola erbjuder programmen Natur- och Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet. Vidare finns verksamhet för ensamkommande ungdomar inom Språkintroduktionen och andra ungdomar i Introduktionsprogrammen.
Företag: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 1-7/Lärare i tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 1-7/Lärare i tidigare år

Sjuksköterska ref.nr 104/13
Till Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för rehabilitering, hjälpmedel samt omvårdnad och medicinska insatser i kommunens särskilda boenden och inom dagliga verksamheter. Sedan årsskiftet har även hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i ordinärt boende övergått till ett kommunalt ansvar Arbetsuppgifter: På grund av studieledighet för en av våra sköterskor söker vi nu en vikarierande sjuksköterska 100%. Som sjuksköterska i Kalix Kommun ansvarar du för att den enskilde ska uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Du ansvarar för omvårdnad och medicinska insatser för personer inom kommunens särskilda boenden samt vissa tider även för hemsjukvårdens verksamhetsområde. ? Kompetenser: Legitimerad sjuksköterska.Tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska är nödvändigt då arbetet till stor del innebär självständiga bedömningar och prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som bidrar till god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kompetens som gör att du kan bidra till utveckling både inom och utanför egna enheten. Övrigt: Anställningen är på heltid med en tidsbegränsning fom 2013-09-01 under sökt studieledighet dock längst tom 2014-08-31 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-13 Körkort erfordras Tillträdesdag: 2013-09-01 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Tiina Patokoski, gruppledare, 0923-650 00 Eva-Britt Öhman, enhetschef, 0923-650 00 För arbetstagarorganisationen: Catarina Andersson, vårdförbundet, 0923-650 00
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska ref.nr 104/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska ref.nr 104/13

Idrottslärare ref.nr 105/13
Till Centrumskolan Centrumskolan ligger i centrala Kalix med närhet till skog, idrottsplats, bibliotek samt badhus. På skolgården finns gräs- och grusplan för fotboll på sommaren och isbana på vintern. Skolgården har även asfalterade ytor- och gräsområden för lek och spel. Utbildningen omfattar förskoleklass, åk 1-6, grundsärskola, träningsklass samt fritidsverksamhet. Personalen arbetar i arbetslag och eleverna är organiserade i årskursvisa klasser. Skolan har drygt 200 elever och ca 30 personal.Målet är en miljö där varje elev får synas och lyckas i en trygg och bra lärmiljö. Det ska ske genom ömsesidig respekt, ärlighet och genom tydliga ramar mellan skolans personal och elever. Skolans profil är hållbar utveckling och entreprenöriellt förhållningssätt. Arbetsuppgifter: På Centrumskolan undervisar du i idrott och hälsa i åk 1 - 6 samt tillhörande arbetsuppgifter som ingår i läraryrket och i arbetsplatsens gemensamma arbete. Undervisninmgstiden är förlagd på onsdagarna. ? Kompetenser: Vi söker dig som är behörig idrottslärare Övrigt: Anställningen är deltid 20% med en tidsbegränsning fom 2013-08-21 tom 2013-12-20 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-13 Tillträdesdag: 2013-08-21 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Monica Wallgren, Rektor, 0923-651 89, 070-668 51 89 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Westerberg, Lärarförbundet, 0923-125 13
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Idrottslärare ref.nr 105/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Idrottslärare ref.nr 105/13

Distriktsköterska/sjuksköterska ref.nr 106/13
Till Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för rehabilitering, hjälpmedel samt omvårdnad och medicinska insatser i kommunens särskilda boenden och inom dagliga verksamheter. Sedan årsskiftet har även hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i ordinärt boende övergått till ett kommunalt ansvar. Som medarbetare inom socialförvaltningen arbetar man efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. I jobbet som sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar du för att den enskilde ska uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Det finns goda möjligheter att utvecklas genom nära samarbete med kollegor och fortbildning     Arbetsuppgifter: Vi söker dig som vill jobba som distriktssköterska/sjuksköterska tillsammans med andra kunniga och trevliga kollegor. Du är ambassadör för patienten i hälso- och sjukvårdsfrågor och ska på ett strukturerat sätt leda de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna i ordinärt boende. Du arbetar även pedagogiskt med handledning och delegeringar i omvårdnadsarbetet till hemtjänstens personal. För att på bästa sätt tillgodose patientens vårdbehov samverkar distriktssköterskan/sjuksköterskan i team med andra yrkesgrupper internt och externt.  . Distriktssköterskan/sjuksköterskan gör hembesök, utför medicinska behandlingar och specifika omvårdnadsinsatser, arbetar med dokumentation, identifierar och förebygger risker samt kartlägger och gör självständiga bedömningar av patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. ? Kompetenser: Leg sjuksköterska, gärna med påbyggnadsutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, psykiatri eller vård av äldre. Tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska är nödvändigt då arbetet har till stor del innebär självständiga bedömningar och ställningstaganden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din förmåga att kunna skapa förtroende och samverka med andra. Engagemang och kompetens för att bidra till verksamhetsutveckling är andra värdefulla egenskaper. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på heltid, vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-13 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Körkort och egen bil erfordras Tillträdesdag: 2013-08-19 eller snarast Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Eva-Britt Öhman, enhetschef, 0923-650 00 För arbetstagarorganisationen: Catarina Andersson, vårdförbundet, 0923-650 00
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Distriktsköterska/sjuksköterska ref.nr 106/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Distriktsköterska/sjuksköterska ref.nr 106/13

Lärare år 1-7 textilslöjd ref.nr 107/13
Till Näsbyskolan, Ytterbyn samt Sangis och Töre Skolor Kalix Kommun har sju F-6 skolor. Målet med vårt arbete är att varje elev ska ha en hög måluppfyllelse. Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med textilslöjd i år 3-6. Arbetet sker dels i elevgrupp men även i ett nära samarbete med lärare i trä- och metallslöjd samt övriga pedagoger  på de olika skolenheterna. ? Kompetenser: Vi söker dig som har examen som grundskollärare med inriktning textilslöjd eller annan, för uppdraget adekvat utbildning.  Du ska vara en duktig pedagog med god förmåga att kunna bidra till en hög måluppfyllelse för eleverna. Du ska se möjligheter, vara utvecklingsinriktad och ha en god samarbetsförmåga med elever och personal. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt mot elever som utmanar.   Övrigt: Anställningen är på 100% med en tidsbegränsning fom 2013-08-15 tom 2013-12-20 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-13 Annonsen ersätter tidigare ref nr 100/13 pga utökad ledighet för ordinarie befattningshavare. Tillträdesdag: 2013-08-15 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kjell Vikström, rektor, 070-650 05 91   För arbetstagarorganisationen: Annelie Hane, lärarförbundet, 0923-103 32
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-31
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare år 1-7 textilslöjd ref.nr 107/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare år 1-7 textilslöjd ref.nr 107/13

Undersköterska ref.nr 108/13
Till Rosengården Rosengården är ett äldreboende med 30 lägenheter där två lägenheter är parboende och vi är indelade i fyra plan. Personalen arbetar på alla plan vilket gör att arbetsmiljön blir mer stimulerande och man blir en del av och får kunskap om hela enheten. Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar konsultativt med. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfulloch innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar, flexibel,intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings-och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen på Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg.Kunskaper i Finska och Mejänkieli ses som meriterande. Övrigt: Anställningen är heltid med en tidsbegränsning fom 2013-09-01 tom 2014-02-28 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL). Tillsättning av anställningen sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningen tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Vid eventuella följdanställningar ange ditt intresse. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplad till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tillträdesdag: 2013-09-01 eller enligt överenskommelse. Lön: Ange Löneanspråk. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-18 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kerstin Sandberg, enhetschef, 0923-654 74, 076-104 88 09 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska ref.nr 108/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska ref.nr 108/13

Undersköterska natt ref.nr 109/13
Till Rosengården Rosengården är ett äldreboende med 30 lägenheter där två lägenheter är parboende och vi är indelade i fyra plan. Personalen arbetar på alla plan vilket gör att arbetsmiljön blir mer stimulerande och man blir en del av och får kunskap om hela enheten. Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar konsultativt med. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfulloch innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar, flexibel,intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings-och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen på Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg.Kunskaper i Finska och Mejänkieli ses som meriterande. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 55,05% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL). Tillsättning av anställningen sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningen tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Vid eventuella följdanställningar ange ditt intresse. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplad till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tillträdesdag: 2013-09-01 eller enligt överenskommelse. Lön: Ange Löneanspråk. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-18 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kerstin Sandberg, enhetschef, 0923-654 74, 076-104 88 09 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska natt ref.nr 109/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska natt ref.nr 109/13

Undersköterska ref.nr 110/13
Till Rosengården Rosengården är ett äldreboende med 30 lägenheter där två lägenheter är parboende och vi är indelade i fyra plan. Personalen arbetar på alla plan vilket gör att arbetsmiljön blir mer stimulerande och man blir en del av och får kunskap om hela enheten. Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar konsultativt med. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfulloch innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar, flexibel,intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings-och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen på Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg.Kunskaper i Finska och Mejänkieli ses som meriterande. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 75% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL). Tillsättning av anställningen sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningen tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Vid eventuella följdanställningar ange ditt intresse. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplad till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tillträdesdag: 2013-09-01 eller enligt överenskommelse. Lön: Ange Löneanspråk. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-18 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kerstin Sandberg, enhetschef, 0923-654 74, 076-104 88 09 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska ref.nr 110/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska ref.nr 110/13

Undersköterska ref.nr 111/13
Till Rosengården Rosengården är ett äldreboende med 30 lägenheter där två lägenheter är parboende och vi är indelade i fyra plan. Personalen arbetar på alla plan vilket gör att arbetsmiljön blir mer stimulerande och man blir en del av och får kunskap om hela enheten. Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar konsultativt med. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfulloch innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar, flexibel,intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings-och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen på Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg.Kunskaper i Finska och Mejänkieli ses som meriterande. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 50% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL). Tillsättning av anställningen sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningen tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Vid eventuella följdanställningar ange ditt intresse. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplad till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tillträdesdag:2013-10-01 eller enligt överenskommelse. Lön: Ange Löneanspråk. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-18 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kerstin Sandberg, enhetschef, 0923-654 74, 076-104 88 09 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska ref.nr 111/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska ref.nr 111/13

Lärare med inriktning elteknik ref.nr 112/13
vid Furuhedsskolans El- och energiprogram med inriktning elteknik Skolan har idag 14 nationella program och ca 600 elever från 15 olika kommuner. Närmare 100 personer arbetar vid Furuhedsskolan varav ca 80 är undervisande personal. Furuhedsskolan samverkar med andra utbildningsanordnare t ex Lernia AB (svetsutbildning), Kulturskolan (estetiska programmet), YrkesAkademin (maskinförarutbildning) och Naturbruksgymnasiet. Från 2010 samverkar Furuhedsskolan med Tornedalsskolan i Haparanda om vissa program. Skolan har även ett internationellt elevutbyte med bl a Wales, Skottland och Ryssland. El- och energiprogrammet i Kalix erbjuder grundläggande kunskaper för arbetet med el- och tele/data- installationer samt tekniska och teoretiska kunskaper inom  datorteknik och elektronik. programmet ger även en grund för vidare högre studier. Arbetsuppgifter: I din anställning som yrkeslärare jobbar du med med kurser och ämnen inom El- energiprogrammet. ? Kompetenser: Vi söker dig som har yrkeslärarexamen. Du ska kunna samarbeta i arbetslag och ha lätt för att skapa kontakt ungdomar. Vi sätter stor vikt vid din personliga lämplighet. Övrigt: Anställningen är deltid 50% med en tidsbegränsning fom 2013-08-26 tom  2013-12-22 Körkort erfordras för anställningen. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-18 Tillträdesdag: 2013-08-26 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Mona Sundqvist, rektor, 0923-652 32, 070-523 4178  För arbetstagsrorganisationen: Hans Eneslätt- Lidström, Lärarförbundet 0923-654 86,070-300 08 53  Therese Innergård, Lärarnas Riksförbund, 0923-652 36, 070-317 53 52
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-02
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med inriktning elteknik ref.nr 112/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med inriktning elteknik ref.nr 112/13

Undersköterska ref.nr 113/13
Till Rönngården Rönngården är ett äldreboende med 80 lägenheter som är indelat i fem plan. Vi erbjuder fina ljusa ergonomiskt utformade lokaler, huset är utrustat med modernt IT, lås och larmsystem samt en SPA-avdelning.  Här arbetar 75 medarbetare samt 3 Enhetschefer och 3 sjuksköterskor. Vi har även arbetsterapeuter och sjukgymnaster som har ett konsultativt arbetssätt. Hos oss arbetar vi alla med ett vardagsrehabiliterande arbetssätt. Medarbetarna har ett utpräglat gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Du skall vara positiv till förändringar, flexibel, intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings- och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen från Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som av arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet Rönngården plan 2 är det önskvärt med erfarenhet av arbete med psykiskt funktionshinder. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid som natt eller dag/kväll samt helg. Kunskaper i Finska och Meänkieli ses som meriterande.     Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 75% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL) Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplat till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Följdanställning kan uppstå om redan anställd personal tilldelas ovanstående anställning ledigförklaras härmed denna.Tillsättning av anställningen sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningen tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Lön: Ange Löneanspråk Vi tar emot din ansökan fram till den 2013-08-18 Tillträdesdag: Enligt överenskommelse OBSERVERA ATT DU MÅSTE LÄMNA IN EN ANSÖKAN FÖR VARJE ANSTÄLLNING DU SÖKER ÄVEN ATT DU ANMÄLER DITT INTRESSE FÖR FÖLJDANSTÄLLNINGAR, ANGE PRIO 1,2 OSV.  Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Vappu Vuokila-Pönkkö, enhetschef, 070-563 54 68 Kristina Henriksson, enhetschef, 076-104 88 14 Carina Karlsson, enhetschef, 072-587 44 23 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska ref.nr 113/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska ref.nr 113/13

2 Undersköterskor natt ref.nr 114/13
Till Rönngården Rönngården är ett äldreboende med 80 lägenheter som är indelat i fem plan. Vi erbjuder fina ljusa ergonomiskt utformade lokaler, huset är utrustat med modernt IT, lås och larmsystem samt en SPA-avdelning.  Här arbetar 75 medarbetare samt 3 Enhetschefer och 3 sjuksköterskor. Vi har även arbetsterapeuter och sjukgymnaster som har ett konsultativt arbetssätt. Hos oss arbetar vi alla med ett vardagsrehabiliterande arbetssätt. Medarbetarna har ett utpräglat gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Du skall vara positiv till förändringar, flexibel, intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings- och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen från Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som av arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet Rönngården plan 2 är det önskvärt med erfarenhet av arbete med psykiskt funktionshinder. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid som natt eller dag/kväll samt helg. Kunskaper i Finska och Meänkieli ses som meriterande.    Övrigt: Anställningarna är tillsvidare på deltid 73.40% natt Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplat till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Följdanställningar kan uppstå om redan anställd personal tilldelas ovanstående anställningar ledigförklaras härmed dessa. Tillsättning av anställningarna sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningarna tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Lön: Ange Löneanspråk Tillträdesdag: 2013-09-02 eller enligt överenskommelse. Vi tar emot din ansökan fram till den 2013-08-18 OBSERVERA ATT DU MÅSTE LÄMNA IN EN ANSÖKAN FÖR VARJE ANSTÄLLNING DU SÖKER ÄVEN ATT DU ANMÄLER DITT INTRESSE FÖR FÖLJDANSTÄLLNINGAR, ANGE PRIO 1,2 OSV.  Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Vappu Vuokila-Pönkkö, enhetschef, 070-563 54 68 Kristina Henriksson, enhetschef, 076-104 88 14 Carina Karlsson, enhetschef, 072-587 44 23 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga 2 Undersköterskor natt ref.nr 114/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 2 Undersköterskor natt ref.nr 114/13

2 Undersköterska ref.nr 115/13
Till Rosengården Rosengården är ett äldreboende med 30 lägenheter där två lägenheter är parboende och vi är indelade i fyra plan. Personalen arbetar på alla plan vilket gör att arbetsmiljön blir mer stimulerande och man blir en del av och får kunskap om hela enheten. Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar konsultativt med. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfulloch innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar, flexibel,intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings-och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen på Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg.Kunskaper i Finska och Mejänkieli ses som meriterande. Övrigt: Anställningarna är tillsvidare på deltid 75% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL). Tillsättning av anställningarna sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningarna tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Vid eventuella följdanställningar ange ditt intresse. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplad till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tillträdesdag: 2013-10-01 eller enligt överenskommelse. Lön: Ange Löneanspråk. Vi tar emot din ansökan fram till 20130909. Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kerstin Sandberg, enhetschef, 0923-654 74, 076-104 88 09 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga 2 Undersköterska ref.nr 115/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 2 Undersköterska ref.nr 115/13

Lärare 1-7 ref.nr 116/13
Till Sangis skola och Näsbyskola Sangis skola ligger i östra delen av Kalix kommun. Skolan har bra lokaler och en god utemiljö med  stora ytor för eleverna att nyttja till lek och spel. Skolan har den lilla enhetens charm där personal och elever är väl kända för varandra, skolan är också känd för sin goda mat. Verksamheten består av fritids, förskoleklass och grundskola år 1-6, dessutom finns en förskoleavdelning i skolans lokaler. Skolan har ca 60 elever. Näsbyskolan ligger i utkanten av Kalix centralort. Skolan har en god utemiljö med egen multiarena. Det är nära till badhus, ishall, skog och mark, vintertid finns skidspår och isbana. Verksamheten består av fritids, förskoleklass och grundskola år 1-6, dessutom har Näsbyskolen en förberedelseklass för nyanlända elever med olika modersmål. Skolan har drygt 200 elever och ca 30 personal Övergripande mål med vårt arbete är att varje elev ska kunna välja sin egen framtid vilket ska ske genom ett entreprenöriellt förhållningssätt där delaktighet ska genomsyra undervisningen. Arbetsuppgifter: Du kommer att undervisa i år 1-6  främst i So, Svenska och engelska. Arbetet sker i elevgrupp och i ett nära samarbete mellan pedagoger i arbetslaget.   ? Kompetenser: Vi söker dig som har examen som grundskollärare med inriktning mot år 1-7 svenska/so och engelska.  Du ska vara en duktig pedagog med god förmåga att kunna bidra till en hög måluppfyllelse för eleverna. Du ska se möjligheter, vara initiativrik, och ha en god samarbetsförmåga med elever och personal. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt mot elever som utmanar och kunna nyttja modern IT-teknik i ditt arbete Övrigt: Anställningen är på 100% med tidsbegränsning fom 2013-09-02 tom 2013-12-20 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Du tjänstgör på Näsbyskolan  och vid Sangis skola. Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal. Vi tar emot din ansökan tom 2013-08-23 Anställningen ersätter tidigare ref.nr 103/13 pga av utökad tid. Tillträdesdag: 2013-09-02 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kjell Vikström, rektor, 070-650 05 91   För arbetstagarorganisationen: Annelie Hane, lärarförbundet, 0923-103 32
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 1-7 ref.nr 116/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 1-7 ref.nr 116/13

Lärare i Engelska
Överkalix kommun söker Lärare i Engelska 53% Du kommer att undervisa i årskurs 7, nybörjarengelska för elever med annat modersmål i årskurs 7-9 och språkintroduktionen samt engelska steg 7 vid gymnasieskolan. Du är behörig lärare för utannonserat tjänsteunderlag. Tjänsten är ett vikariat för tjänstlediga ordinarie lärare. Överkalix skola består av tre geografiskt samlade enheter omfattande 1-3 skola, 4-9 skola och gymnasieskola. Inom skolområdet finns särskola, förskoleklass och förskola. I närområdet finns även bibliotek och idrottsanläggningar. År 1-9 omfattar 230 elever och gymnasieskolan omfattar c:a 50 elever. Överkalix gymnasieskola erbjuder programmen Natur- och Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet. Vidare finns verksamhet för ensamkommande ungdomar inom Språkintroduktionen och andra ungdomar i Introduktionsprogrammen.
Företag: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 08-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i Engelska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i Engelska

Fritidsledare ref.nr 117/13
Kalix Kommun söker en fritidsledare till ungdomsverksamheten i fritidsgården som skall öppnas i Kalix Folkets hus. Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med ungdomsverksamheterna i fritidsgården. Verksamheten skall byggas utifrån ungdomarnas behov och önskemål, och formas i samspel mellan Dig och ungdomarna själva. Det är viktigt att Du som fritidsledare kan möta och identifiera ungas behov på deras fritid men också se och guida unga i deras livssituation. Vi förutsätter att Du har ett professionellt bemötande och är en bra förebild, och med detta skapa bra relationer till ungdomarna. En del av arbetstiden är förlagd till kvällar och helger.? Kompetenser: Vi ser gärna att Du har någon form av fritidsledarutbildning eller utbildning i socialpedagogik. Erfarenhet av öppen verksamhet för unga är meriterande. Du är trygg i din roll som vuxen och kan sätta gränser på ett tydligt och respektfullt sätt, och har givetvis förmåga att fungera bra både självstädigt och i grupp.   Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 75% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Körkort erfordras Provanställning tillämpas, vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-29 Tillträdesdag: 2013-09-09 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Karl-Göran Lindbäck, Fritids- och kulturchef, 0923-651 16 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28 Ola Leander, Vision, 0920-237 858
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidsledare ref.nr 117/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidsledare ref.nr 117/13

Elevassistent ref.nr 118/13
Furuhedsskolan  har idag 12 nationella program och ca 550 elever från 15 olika kommuner. Närmare 90 personer arbetar vid Furuhedsskolan varav ca 70 är undervisande personal. Furuhedsskolan samverkar med andra utbildningsanordnare till exempel Lernia AB, Kulturskolan, Yrkesakademin och Naturbruksgymnasiet.Skolan har även ett internationellt elevutbyte bland annat med Wales, Skottland och Ryssland. Arbetsuppgifter: Stödja och hjälpa eleven med skolarbetet och personliga behov.? Kompetenser: Du bör ha utbildning för barn och ungdomar som har funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Övrigt: Anställningen är på deltid 75% med en tidsbegränsning fom 2013-08-26 tom efter överenskommelse. Anställning tillsätts under förutsättning av att eleven antas på utbildningen och att den inte tas i anspråk av eventuell övertalighet. Ange löneanspråk. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-25 Tillträdesdag: snarast Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Maria Hjelm, rektor, 070-680 56 14 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Elevassistent ref.nr 118/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Elevassistent ref.nr 118/13

Enhetschef, tillsvidare 100% ref.nr 119/13
Till Socialförvaltningen, Område Stöd och omsorg Vi befinner oss i en viktig och spännande utvecklingsfas och söker nu dig som vill fortsätta arbetet med oss i utvecklingen av Socialtjänsten .                       Socialförvaltningen är arbetsplats för cirka 650 medarbetare. Socialförvaltningen ansvarar - på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning - för socialtjänsten i kommunen. Nämndens ansvarsområden innefattar omsorg om äldre- och funktionshindrade samt ger stöd, rådgivning och behandling till barn, ungdomar och vuxna. Det stöd socialtjänsten erbjuder bidrar till att Vi, ung som gammal, kan leva och bo i vår hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån vår livssituation Vår vision: Socialförvaltningen ska vara lättillgänglig för alla medborgare, insatserna ska vara av god kvalitet, vara kostnadseffektiva och ges av professionell personal. Värdegrunden löper som en röd tråd genom förvaltningens arbete. Området Stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare under 65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd. När individer och familjer inte klarar av att lösa sin situation själva kan de erbjudas olika typer av stöd. Arbetsuppgifter: Som enhetschef ansvarar du för ledning, planering samt utveckling av verksamheten. Du har det övergripande ansvaret för verkställighet av socialnämndens beslut samt att mål och intensioner uppfylls inom tilldelad ekonomisk ram. Du kommer att ingå i ett team av enhetschefer där det förväntas att du deltar aktivt och bidrar med lösningar som gagnar verksamheten. Som enhetschef förväntar vi oss att du - har förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete - har tydliga ledaregenskaper och skapar engagemang och delaktighet hos medarbetare - är mål och resultatinriktad med helhetsperspektiv - engagerande och stödjande/coachande stöd - leda och medvetandegöra förutsättningar för att uppnå mål - ansvara för kvalitet, ekonomi, AML inom sin verksamhet samt uppföljning - att vara ansvarig för helheten, att beslut som fattas gynnar socialförvaltningen och kommunen som helhet. Stöd och omsorg består av insatser enligt Lss ex. bostad med särskild service för vuxna, personlig assistans samt daglig verksamhet Stöd och omsorg innefattas även av insatser enligt SoL för personer under 65 år. Med anledning av pågående organisationsförändringar kommer ansvarsområdet för denna anställning att fastställas under rekryteringsprocessen. Som chef får du ett övergripande ansvar för måluppfyllelse, verksamhets-, utvecklings-, ekonomi, kund-, och personalfrågor inom ditt ansvarsområde. Din närmsta arbetsledare är Områdeschefen och du ingår i respektive områdes ledningsgrupp.   ? Kompetenser: Du skall vara universitet/högskoleutbildad med inriktning mot äldre och handikappomsorg, med kunskap och erfarenhet av arbetsledning samt budgetansvar inom SoL och LSS ärenden.  Eftersom Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli ser vi det som meriterande att de sökande kan kommunicera muntligt och skriftligt i de språken. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på heltid, möjlighet till provanställning finns. Körkort och egen bil erfordras, anställningen är gällande under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-09-08 Tillträdesdag: 2013-10-01 eller efter överenskommelse Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Områdeschef för Stöd & omsorg Karin Bergdahl, 0923-658 02, 076-104 88 08. Områdeschef för Äldreomsorgen Marianne Strömbäck, 0923-654 66, 076-104 88 15 För arbetstagarorganisationen: Anita Fjällström, Vision, 0923-650 00
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef, tillsvidare 100% ref.nr 119/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef, tillsvidare 100% ref.nr 119/13

Enhetschef, tillsvidare 100% ref.nr 120/13
Till Socialförvaltningen, Område Äldreomsorg Vi befinner oss i en viktig och spännande utvecklingsfas och söker nu dig som vill fortsätta arbetet med oss i utvecklingen av Socialtjänsten .                       Socialförvaltningen är arbetsplats för cirka 650 medarbetare. Socialförvaltningen ansvarar - på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning - för socialtjänsten i kommunen. Nämndens ansvarsområden innefattar omsorg om äldre- och funktionshindrade samt ger stöd, rådgivning och behandling till barn, ungdomar och vuxna. Det stöd socialtjänsten erbjuder bidrar till att Vi, ung som gammal, kan leva och bo i vår hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån vår livssituation Vår vision: Socialförvaltningen ska vara lättillgänglig för alla medborgare, insatserna ska vara av god kvalitet, vara kostnadseffektiva och ges av professionell personal. Värdegrunden löper som en röd tråd genom förvaltningens arbete. Området Äldreomsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare över 65 år, Samarbete sker över gränserna utifrån individuella bedömningar, helhetsperspektiv. En av grundtankarna är att alla inom Kalix kommun ska få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Den som av olika anledningar har svårt att klara sin dagliga tillvaro kan vända sig till Socialtjänsten Arbetsuppgifter: Som enhetschef ansvarar du för ledning, planering samt utveckling av verksamheten. Du har det övergripande ansvaret för verkställighet av socialnämndens beslut samt att mål och intensioner uppfylls inom tilldelad ekonomisk ram. Du kommer att ingå i ett team av enhetschefer där det förväntas att du deltar aktivt och bidrar med lösningar som gagnar verksamheten. Som enhetschef förväntar vi oss att du - har förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete - har tydliga ledaregenskaper och skapar engagemang och delaktighet hos medarbetare - är mål och resultatinriktad med helhetsperspektiv - engagerande och stödjande/coachande stöd - leda och medvetandegöra förutsättningar för att uppnå mål - ansvara för kvalitet, ekonomi, AML inom sin verksamhet samt uppföljning - att vara ansvarig för helheten, att beslut som fattas gynnar socialförvaltningen och kommunen som helhet. Du blir chef för ca 35-40 medarbetare och får ett övergripande ansvar för måluppfyllelse, verksamhets-, utvecklings-, ekonomi, kund-, och personalfrågor inom ditt ansvarsområde. Din närmsta arbetsledare är Områdeschefen och du ingår i respektive områdes ledningsgrupp.   ? Kompetenser: Du skall vara universitet/högskoleutbildad med inriktning mot äldre och handikappomsorg, med kunskap och erfarenhet av arbetsledning samt budgetansvar inom SoL och LSS ärenden. Eftersom Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli ser vi det som meriterande att de sökande kan kommunicera muntligt och skriftligt i de språken. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på heltid, möjlighet till provanställning finns. Körkort och egen bil erfordras, anställningen är gällande under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-09-08 Tillträdesdag: 2013-10-01 eller efter överenskommelse Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Områdeschef för Äldreomsorgen Marianne Strömbäck, 0923-654 66, 076-104 88 15 Områdeschef för Stöd & omsorg Karin Bergdahl, 0923-658 02, 076-104 88 08. För arbetstagarorganisationen: Anita Fjällström, Vision, 0923-650 00
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef, tillsvidare 100% ref.nr 120/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef, tillsvidare 100% ref.nr 120/13

Enhetschef, vikariat 100% ref.nr 121/13
Till Socialförvaltningen, Område Äldreomsorg Vi befinner oss i en viktig och spännande utvecklingsfas och söker nu dig som vill fortsätta arbetet med oss i utvecklingen av Socialtjänsten .                       Socialförvaltningen är arbetsplats för cirka 650 medarbetare. Socialförvaltningen ansvarar - på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning - för socialtjänsten i kommunen. Nämndens ansvarsområden innefattar omsorg om äldre- och funktionshindrade samt ger stöd, rådgivning och behandling till barn, ungdomar och vuxna. Det stöd socialtjänsten erbjuder bidrar till att Vi, ung som gammal, kan leva och bo i vår hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån vår livssituation Vår vision: Socialförvaltningen ska vara lättillgänglig för alla medborgare, insatserna ska vara av god kvalitet, vara kostnadseffektiva och ges av professionell personal. Värdegrunden löper som en röd tråd genom förvaltningens arbete. Området Äldreomsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare över 65 år, Samarbete sker över gränserna utifrån individuella bedömningar, helhetsperspektiv. En av grundtankarna är att alla inom Kalix kommun ska få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Den som av olika anledningar har svårt att klara sin dagliga tillvaro kan vända sig till Socialtjänsten Arbetsuppgifter: Som enhetschef ansvarar du för ledning, planering samt utveckling av verksamheten. Du har det övergripande ansvaret för verkställighet av socialnämndens beslut samt att mål och intensioner uppfylls inom tilldelad ekonomisk ram. Du kommer att ingå i ett team av enhetschefer där det förväntas att du deltar aktivt och bidrar med lösningar som gagnar verksamheten. Som enhetschef förväntar vi oss att du - har förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete - har tydliga ledaregenskaper och skapar engagemang och delaktighet hos medarbetare - är mål och resultatinriktad med helhetsperspektiv - engagerande och stödjande/coachande stöd - leda och medvetandegöra förutsättningar för att uppnå mål - ansvara för kvalitet, ekonomi, AML inom sin verksamhet samt uppföljning - att vara ansvarig för helheten, att beslut som fattas gynnar socialförvaltningen och kommunen som helhet.? Du blir chef för ca 35-40 medarbetare och får ett övergripande ansvar för måluppfyllelse, verksamhets-, utvecklings-, ekonomi, kund-, och personalfrågor inom ditt ansvarsområde. Din närmsta arbetsledare är Områdeschefen och du ingår i respektive områdes ledningsgrupp Kompetenser: Du skall vara universitet/högskoleutbildad med inriktning mot äldre och handikappomsorg, med kunskap och erfarenhet av arbetsledning samt budgetansvar inom SoL och LSS ärenden.  Eftersom Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli ser vi det som meriterande att de sökande kan kommunicera muntligt och skriftligt i de språken. Övrigt: Anställningen är på heltid med en tidsbegränsning om 6 månader Körkort och egen bil erfordras, anställningen är gällande under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-09-08 Tillträdesdag: 2013-10-01 eller efter överenskommelse Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Områdeschef för Äldreomsorgen Marianne Strömbäck, 0923-654 66, 076-104 88 15 Områdeschef för Stöd & omsorg Karin Bergdahl, 0923-658 02, 076-104 88 08. För arbetstagarorganisationen: Anita Fjällström, Vision, 0923-650 00
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef, vikariat 100% ref.nr 121/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef, vikariat 100% ref.nr 121/13

Enhetschef, vikariat 100% ref.nr 122/13
Till Socialförvaltningen, Område Stöd och omsorg Vi befinner oss i en viktig och spännande utvecklingsfas och söker nu dig som vill fortsätta arbetet med oss i utvecklingen av Socialtjänsten .                       Socialförvaltningen är arbetsplats för cirka 650 medarbetare. Socialförvaltningen ansvarar - på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning - för socialtjänsten i kommunen. Nämndens ansvarsområden innefattar omsorg om äldre- och funktionshindrade samt ger stöd, rådgivning och behandling till barn, ungdomar och vuxna. Det stöd socialtjänsten erbjuder bidrar till att Vi, ung som gammal, kan leva och bo i vår hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån vår livssituation Vår vision: Socialförvaltningen ska vara lättillgänglig för alla medborgare, insatserna ska vara av god kvalitet, vara kostnadseffektiva och ges av professionell personal. Värdegrunden löper som en röd tråd genom förvaltningens arbete. Området Stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare under 65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd. När individer och familjer inte klarar av att lösa sin situation själva kan de erbjudas olika typer av stöd. Arbetsuppgifter: Som enhetschef ansvarar du för ledning, planering samt utveckling av verksamheten. Du har det övergripande ansvaret för verkställighet av socialnämndens beslut samt att mål och intensioner uppfylls inom tilldelad ekonomisk ram. Du kommer att ingå i ett team av enhetschefer där det förväntas att du deltar aktivt och bidrar med lösningar som gagnar verksamheten. Som enhetschef förväntar vi oss att du - har förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete - har tydliga ledaregenskaper och skapar engagemang och delaktighet hos medarbetare - är mål och resultatinriktad med helhetsperspektiv - engagerande och stödjande/coachande stöd - leda och medvetandegöra förutsättningar för att uppnå mål - ansvara för kvalitet, ekonomi, AML inom sin verksamhet samt uppföljning - att vara ansvarig för helheten, att beslut som fattas gynnar socialförvaltningen och kommunen som helhet.? Stöd och omsorg består av insatser enligt Lss ex. bostad med särskild service för vuxna, personlig assistans samt daglig verksamhet Stöd och omsorg innefattas även av insatser enligt SoL för personer under 65 år. Med anledning av pågående organisationsförändringar kommer ansvarsområdet för denna anställning att fastställas under rekryteringsprocessen. Som chef får du ett övergripande ansvar för måluppfyllelse, verksamhets-, utvecklings-, ekonomi, kund-, och personalfrågor inom ditt ansvarsområde. Din närmsta arbetsledare är Områdeschefen och du ingår i respektive områdes ledningsgrupp.   Kompetenser: Du skall vara universitet/högskoleutbildad med inriktning mot äldre och handikappomsorg, med kunskap och erfarenhet av arbetsledning samt budgetansvar inom SoL och LSS ärenden. Eftersom Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli ser vi det som meriterande att de sökande kan kommunicera muntligt och skriftligt i de språken. Övrigt: Anställningen är heltid med en tidsbegränsning om 6 månader Körkort och egen bil erfordras, anställningen är gällande under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-09-08 Tillträdesdag: 2013-10-01 eller efter överenskommelse Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Områdeschef för Stöd & omsorg Karin Bergdahl, 0923-658 02, 076-104 88 08. Områdeschef för Äldreomsorgen Marianne Strömbäck, 0923-654 66, 076-104 88 15 För arbetstagarorganisationen: Anita Fjällström, Vision, 0923-650 00
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef, vikariat 100% ref.nr 122/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef, vikariat 100% ref.nr 122/13

Undersköterska ref.nr 125/13
Till Skogsgläntan Skogsgläntan är ett äldreboende med 37 lägenheter fördelade på tre avdelningar.Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar med konsultativt. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagrehabiliterande förhållningssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES, ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan. I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer.? Kompetenser: Gärna examen från Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg. Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar och ha en god planerings- och samarbetsförmåga. Övrigt: Anställningen är på deltid 75% med en tidsbegränsning fom 2013-10-01 tom 2014-12-31 i och med en tidsbegränsad utökning så är anställningen för närvarande 100% tom 2013-11-24. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-09-01 Tillträdesdag: 2013-10-01 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Helena Öhman Nilsson, enhetschef, 0923-65093, 076-104 88 17 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska ref.nr 125/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska ref.nr 125/13

Elevassistent ref.nr 127/13
Till Näsbyskolan Näsbyskolan ligger i utkanten av Kalix centralort. Skolan har en god utemiljö med egen multiarena och stora ytor för eleverna att nyttja till lek och spel. Det är nära till badhus, ishall, skog och mark, vintertid finns skidspår och isbana. Verksamheten består av fritids, förskoleklass och grundskola år 1-6, dessutom har Näsbyskolen en förberedelseklass för nyanlända elever med olika modersmål. Skolan har drygt 200 elever och ca 30 personal. Arbetsuppgifter: Stödja och hjälpa elev i skolvardagen för att ge möjlighet till god måluppfyllelse.   ? Kompetenser: Du kan ha utbildning för elever med särskilda behov. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Övrigt: Anställningen är på 75 % med en tidsbegränsning 2013-08-29 tom efter överenskommelse. Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Vi tar emot din ansökan tom 2013-08-27 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL) Tillträdesdag: 2013-08-29 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kjell Vikström, rektor, 070-650 05 91   För arbetstagarorganisationen: Annelie Hane, Lärarförbundet, 0923-103 32 Gudrun Dickman, Kommunal Norrbotten, 070-349 99 14
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Elevassistent ref.nr 127/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Elevassistent ref.nr 127/13

2 Socialsekreterare ref.nr 126/12
Till Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Kalix är inne i ett intensivt förändrings- och utvecklingsarbete. Vi satsar offensivt för en bra kvalitet på arbetet och på att erbjuda en god arbetsmiljö. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är att utifrån för socialtjänsten gällande lagstiftning och andra styrande förutsättningar; ta emot, förhandsbedöma, utreda och besluta om bistånd inom ekonomigruppen samt att samverka intern och externt. ? Kompetenser: Socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.  Erfarenhet av arbete som socialsekreterare är meriterande. Vi förväntar oss att du har Socialförvaltningens mål i fokus, är kreativ och serviceminded samt ser alternativa lösningar på problem. Du förväntas vara tydlig i rollen som myndighetsutövare samt att du är positiv till förändringar och samarbete. Övrigt: Anställningarna är tillsvidare på heltid, ange i din ansökan om du är intresserad av eventuella uppkommna följdanställningar. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Körkort erfordras samt goda IT kunskaper Vi tar emot din ansökan fram till 2013-09-01 Tillträdesdag: snarast eller efter överenskommelse Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Anita Larsson, Tf enhetschef öppenvården, ekonomi- och  vuxengruppen, 070-287 37 68 Monica Westman, Områdeschef IFO, 072-224 55 14 För arbetstagarorganisationen: Anita Fjällström, Vision, 0923-654 64
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga 2 Socialsekreterare ref.nr 126/12 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 2 Socialsekreterare ref.nr 126/12

Specialpedagog
Överkalix kommun söker: Specialpedagog 100% Du kommer att arbeta som specialpedagog huvudsakligen i grundskolans årskurs 4-9. Du är utbildad specialpedagog med behörighet för grundskolans senare år. Du ingår med övriga specialpedagoger, skolsköterska och kurator i nämndens elevvårdsteam. Överkalix skola består av tre geografiskt samlade enheter omfattande 1-3 skola, 4-9 skola och gymnasieskola. Inom skolområdet finns särskola, förskoleklass och förskola. I närområdet finns även bibliotek och idrottsanläggningar. År 1-9 omfattar 230 elever och gymnasieskolan omfattar c:a 50 elever. Överkalix gymnasieskola erbjuder programmen Natur- och Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet. Vidare finns verksamhet för ensamkommande ungdomar inom Språkintroduktionen och andra ungdomar i Introduktionsprogrammen.
Företag: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog jobb, Specialpedagog Överkalix, Specialpedagog Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog

Förskollärare
Överkalix kommun söker: Förskollärare 100% Du är utbildad förskollärare eller lärare i tidigare år med behörighet from förskola. Anställningen är ett vikariat för tjänstledig ordinarie förskollärare. Du kommer att arbeta vid Ängens förskola som är en nyligen till förskola ombyggd skolfastighet med moderna och ändamålsenliga lokaler. Ängen har c:a 70 inskrivna barn fördelade på fyra avdelningar. Förskolan är belägen i det centrala skolområdet med närhet till bibliotek och idrottsanläggningar. Inom skolområdet finns även gymnasieskola, förskoleklass, särskola, en 1-3 skola och en 4-9 skola.
Företag: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare jobb, Förskollärare Överkalix, Förskollärare Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare

Undersköterska 129/13
Till Nattpatrullen Töre Socialförvaltningeni Kalix har verksamheter särskilt och ordinärt boende, hemtjänst, korttidsvistelse, personlig assistans, särskilt boende LSS samt inom individ -och familjeomsorgen. I ditt uppdrag som medarbetare inom Socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär att vi arbetar för god omvårdnad i utveckling. Detta innebär att vi möter människors behov med tryggt omhändertagande av hög kvalitet. Arbetsuppgifter: I  Nattpatrullen arbetar du med människor som har behov av stöd och omvårdnad dygnet runt. Du förväntas arbeta utifrån  varje persons individuella behov.Nattpatrullen Töre utgår från Töre och har byarna i närområdet , gör besök hos de vårdtagare som har behov av insatser under natten.? Kompetenser: Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning, gärna med tidigare erfarenhet inom vård och omsorg. Anställningen kräver att Du är ansvarsfull, flexibel och innehar god empatisk förmåga. Vi sätter stort värde på god samarbetsförmåga. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 64,2% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Körkort erfordras, vi tar emot din ansökan fram till 2013-09-08 Tillträdesdag: 2013-10-01 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Marina Nilsson Vestola, enhetschef, 072-587 60 91 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-23
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska 129/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska 129/13

Lärare SFI ref.nr 130/13
Komvux-livslångt lärande Idag består vår verksamhet av: Grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolan Gymnasial vuxenutbildning, med samma kurser, kursmål och betygssystem som ungdomsgymnasiet Gymnasiala omvårdnadsutbildningar SFI, Svenska För Invandrare ESF projekt inom Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Omvårdnadsutbildning för dig som inte har svenska som första språk Arbetsuppgifter: Undervisning i SFI till nyanlända och invandrare? Kompetenser: Behörighet att undervisa i SFI, eller motsvarande kompetens Du bör ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i ditt arbetssätt Övrigt: Anställningen är på deltid 60% med en tidsbegränsning fom 2013-09-02 tom 2013-10-02 eventuell förlängning till 2013-12-20 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-09-01 Tillträdesdag: 2013-09-02 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Rickard Mohss, Bitr Rektor, 0923-656 03, rickard.mohss@kalix.se Karl-Göran Lindbäck, Rektor, 0923-654 87, karl-goran.lindback@kalix.se För arbetstagarorganisationen: Hans Eneslätt-Lidström, Lärarförbundet, 0923-656 86, Therese Innergård, Lärarnas Riksförbund, 070-317 53 52
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-26
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare SFI ref.nr 130/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare SFI ref.nr 130/13

Sjuksköterska ref.nr 131/13
Till Socialförvaltningen, Hälso-och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för rehabilitering, hjälpmedel samt omvårdnad och medicinska insatser för ca 350 personer i kommunens särskilda boenden och inom dagliga verksamheter. Från och med 130201 har även hemsjukvården och hembesök av distrikssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i ordinärt boende övergått till ett kommunalt ansvar. Viss samverkan sker med denna verksamhet. Som medarbetare inom socialförvaltningen arbetar man efter Socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. Arbetsuppgifter: Du ansvarar i första hand för omvårdnad och medicinska insatser för personer inom kommunens särskilda boenden. Vissa tider under kvällar och helger omfattar tjänstgöringen även hemsjukvårdens verksamhetsområde. Schemaläggningen görs i Time Care.? Kompetenser: Legitimerad sjuksköterska.Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt och vara intresserad av att delta i verksamhetsutveckling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som bidrar till god kommunikations- och samarbetsförmåga. Eftersom Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli får du gärna ha kunskaper att kommunicera muntligt och skriftligt i de språken. Övrigt: Anställninen är tillsvidare på heltid. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Körkort erfordras Vi tar emot din ansökan fram till 2013-09-19 Tillträdesdag: 2014-01-13 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Tiina Patokoski, Gruppledare/ Bitr. enhetschef, 0923-650 00 För arbetstagarorganisationen: Catarina Andersson, Vårdförbundet, 0923-650 00
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska ref.nr 131/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska ref.nr 131/13

Handledare inom projektet Socialt företagande på landsbygden ref.nr 133/13
Vid f.d. skolan i Pålänge Syftet är att genom delaktighet och utbildning hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att skapa sig ett eget arbete genom att utveckla och etablera ett socialt företag, primärt inom återvinning och renovering av möbler och sömnad, kompletterad med kaféverksamhet och försäljning.   Arbetsuppgifter: Handledaren planerar och leder den dagliga verksamheten, ansvarar för att ta emot och introducera deltagarna på ett korrekt sätt och kommer även att kommunicera med t.ex. Arbetsförmedlingen i frågor som berör deltagarna. Handledarens uppgift är också att inspirera och ge stöd till deltagarna för ökad delaktighet som får människor att växa. Ansvara för design och anpassning av lokalerna enligt projektplanens intentioner, viss projektredovisning samt framtagande av policys och plan för mottagande och introduktion av nya deltagare i samverkan med projektledaren.? Kompetenser: Dokumenterad utbildning inom möbelrenovering och sömnad, ha ett brinnande intresse för hållbar utveckling enligt Tillväxtverkets strategimål; ekonomisk, social och miljömässig. Förmåga att planera och leda verksamhet samt inneha goda kunskaper inom gällande arbetsmiljöförfattning. Du ska vara självgående, kreativ med stor social kompetens och inneha goda ledaregenskaper. Erfarenhet av eget företagande är meriterande. Övrigt: Anställningen är på heltid med en tidsbegränsning fom 2013-10-01 tom 2014-09-30 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-09-30 Lön enligt projektplan Tillträdesdag: 2013-10-01 Kontaktpersoner: För Arbetsgivaren: Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@kalix.se Hans Sundell, 073-033 79 11, hans.g.sundell@gmail.com För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson. Kommunal Norrbotten, 0923-658 28 Ola Leander, Vision, 0920-237 858 Lena Alm Stävlid, Ledarna,  lena.alm.stavlid@ledarna.se
Företag: Kalix Kommun
Ort: Arvidsjaur
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga Handledare inom projektet Socialt företagande på landsbygden ref.nr 133/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handledare inom projektet Socialt företagande på landsbygden ref.nr 133/13

Socialsekreterare till IFO
Överkalix kommun är belägen i hjärtat av Norrbotten, av många kallad Sveriges vackraste kommun. Här möts berg och dalar i ett unikt floddelta. I Överkalix bor 3500 invånare och området sträcker sig över en stor geografisk yta med varierad bebyggelse, landsbygd och fantastiska naturområden. Vår uppgift är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Överkalix ska vara en attraktiv kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. IFO i Överkalix kommun är en liten, välfungerande enhet med fyra medarbetare under ledning av enhetschefen. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta i en kunnig och engagerad grupp som arbetar med myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Arbetet innebär kvalificerat utredningsarbete inom samtliga områden inom individ- och familjeomsorgens ansvarsområde, att bedöma behov av insatser, besluta om insatser och följa upp dessa. Arbetet innebär även arbete med ensamkommande flyktingbarn. Alla barnutredningar dokumenteras enligt BBIC (Barns Behov I Centrum). KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad socionom. Erfarenhet av utredningsarbete är meriterande. Du behöver kunna planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och samtidigt ha lätt för förändringar. Du är flexibel och kan ändra dina arbetsmetoder efter verksamhetens och enhetens behov. Du bör ha professionell mognad och personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga. Du ska ha förmåga att se saker ur olika perspektiv samt kunna se möjligheter till förändring och kunna bemöta människor med olika livssituationer med respekt. Du ska ha lätt för dig att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och producera skriftligt material av hög kvalité. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats med hög trivselfaktor, extern handledning och möjligheter till friskvård. Körkort erfordras då arbetet medför resor i tjänsten.
Företag: Överkalix kommun Socialförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare till IFO jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare till IFO


Sök lediga jobb Kalix Kommun

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se