Lediga jobb Kalix - Söka jobb i Kalix

Lediga jobb Kalix Sök lediga jobb Kalix


Hittade inga lediga jobb på sökning: Kalix. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Behandlingsassistent/Socialpedagog- Överkalix

 2. Vikarierande behandlingsassistent/socialpedagog- Överkalix

 3. Projektledare ref.nr 101/13- Kalix

 4. Grundskollärare/förskollärare ref.nr104/13- Kalix

 5. Lärare år 1-7 ref.nr 103/13- Kalix

 6. Specialpedagog inriktning utvecklingsstörning ref.nr 102/13- Kalix

 7. LÄRARE ÅK 4-9- Överkalix

 8. Specialpedagog- Överkalix

 9. Stödperson- Överkalix

 10. Enhetschef Individ- och familjeomsorgen- Överkalix

 11. Grov/Markarbetare Kalix- Kalix

 12. Bovärd- Kalix

 13. Fastighetsskötare- Kalix

 14. Säljare med/utan erfarenhet sökes i Överkalix.- Överkalix

 15. Säljare med/utan erfarenhet sökes i Kalix.- Kalix

 16. Lärare 1-7/Lärare i tidigare år- Överkalix

 17. Sjuksköterska ref.nr 104/13- Kalix

 18. Idrottslärare ref.nr 105/13- Kalix

 19. Distriktsköterska/sjuksköterska ref.nr 106/13- Kalix

 20. Marknadskoordinator- Luleå

 21. Lärare år 1-7 textilslöjd ref.nr 107/13- Kalix

 22. Undersköterska ref.nr 108/13- Kalix

 23. Undersköterska natt ref.nr 109/13- Kalix

 24. Undersköterska ref.nr 110/13- Kalix

 25. Undersköterska ref.nr 111/13- Kalix

 26. Lärare med inriktning elteknik ref.nr 112/13- Kalix

 27. Undersköterska ref.nr 113/13- Kalix

 28. 2 Undersköterskor natt ref.nr 114/13- Kalix

 29. Försäkringssäljare/Försäkringskonsult- Kalix

 30. 2 Undersköterska ref.nr 115/13- Kalix

 31. Arbetsterapeut Kalix - omgående- Kalix

 32. Lärare 1-7 ref.nr 116/13- Kalix

 33. Lärare i Engelska- Överkalix

 34. Säljare med/utan erfarenhet sökes i Överkalix.- Överkalix

 35. Säljare med/utan erfarenhet sökes i Kalix.- Kalix

 36. Sjuksköterska Medicin/Rehab Kalix sjukhus- Kalix

 37. Sjuksköterska Avd 2 Kalix sjukhus- Piteå

 38. Fritidsledare ref.nr 117/13- Kalix

 39. Elevassistent ref.nr 118/13- Kalix

 40. Arbetsterapeut Kalix- Kalix


Mer beskrivning

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Överkalix kommun har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 16 ensamkommande flyktingbarn i åldern 14-18 år. Målet är att ge ungdomarna en trygg och säker omvårdnad samt förbereda dem för ett kommande vuxenliv. Arbetsuppgifter: Boendehandledarnas huvudsakliga uppdrag är att stötta ungdomarna i deras tillvaro och verka för att de så fort som möjligt kommer in i och får en förståelse för det svenska samhället. Du ska vara ett vuxenstöd för ungdomarna. Arbetet sker i samverkan med gode män, skola, föreningsliv och det övriga samhället. Uppdraget handlar mycket om att motivera och aktivera ungdomarna, samt att ge den dagliga omsorgen. Som boendehandledare fungerar man även som mentor för någon eller några av ungdomarna och har då ett särskilt ansvar för att etablera en förtroendefull relation där den unge känner stöd och tillit. Som mentor ska man bevaka att den unges specifika behov av stöd och hjälp av andra instanser, t ex sjukvård eller fritidssysselsättning, blir tillgodosedda. Ungdomarna ska förberedas så att de efter tiden i boendet klara av att leva ett självständigt liv. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på självständighet, goda IT-kunskaper, hög socialkompetens som innebär god samarbetsförmåga, kunna hantera kriser, vara lyhörd, ha god självkännedom och ha förståelse för komplexiteten i mötet mellan olika kulturer och ha kulturell ödmjukhet. Kompetenser: Vi söker dig med erfarenhet av arbete med äldre tonåringar. Du bör ha utbildning med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete, gärna på högskolenivå. Annan lämplig utbildning kan vara till exempel fritidsledarutbildning eller omvårdnadsutbildning. Vi fäster särskild vikt vid personlig lämplighet och personlig mognad. Det är meriterande om du har vana av att arbeta med genomförandeplan och dokumentation enligt BBIC, samt erfarenhet av Procapita. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete med ungdomar. Flerspråkighet är meriterande.
Företag: Överkalix kommun, Kommunstyrelsen
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlingsassistent/Socialpedagog jobb, Behandlingsassistent/Socialpedagog Överkalix, Behandlingsassistent/Socialpedagog Överkalix kommun, Kommunstyrelsen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlingsassistent/Socialpedagog

Vikarierande behandlingsassistent/socialpedagog
Överkalix kommun har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 16 ensamkommande flyktingbarn i åldern 14-18 år. Målet är att ge ungdomarna en trygg och säker omvårdnad samt förbereda dem för ett kommande vuxenliv. Vi söker vikarie till ordinarie personals tjänstledighet under perioden 2013-08-19 - 2014-02-19. Vi är även i behov av korttidsvikarier. Arbetsuppgifter: Boendehandledarnas huvudsakliga uppdrag är att stötta ungdomarna i deras tillvaro och verka för att de så fort som möjligt kommer in i och får en förståelse för det svenska samhället. Du ska vara ett vuxenstöd för ungdomarna. Arbetet sker i samverkan med gode män, skola, föreningsliv och det övriga samhället. Uppdraget handlar mycket om att motivera och aktivera ungdomarna, samt att ge den dagliga omsorgen. Som boendehandledare fungerar man även som mentor för någon eller några av ungdomarna och har då ett särskilt ansvar för att etablera en förtroendefull relation där den unge känner stöd och tillit. Som mentor ska man bevaka att den unges specifika behov av stöd och hjälp av andra instanser, t ex sjukvård eller fritidssysselsättning, blir tillgodosedda. Ungdomarna ska förberedas så att de efter tiden i boendet klara av att leva ett självständigt liv. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på självständighet, goda IT-kunskaper, hög socialkompetens som innebär god samarbetsförmåga, kunna hantera kriser, vara lyhörd, ha god självkännedom och ha förståelse för komplexiteten i mötet mellan olika kulturer och ha kulturell ödmjukhet. Kompetenser: Vi söker dig med erfarenhet av arbete med äldre tonåringar. Du bör ha utbildning med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete, gärna på högskolenivå. Annan lämplig utbildning kan vara till exempel fritidsledarutbildning eller omvårdnadsutbildning. Vi fäster särskild vikt vid personlig lämplighet och personlig mognad. Det är meriterande om du har vana av att arbeta med genomförandeplan och dokumentation enligt BBIC, samt erfarenhet av Procapita. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete med ungdomar. Flerspråkighet är meriterande.
Företag: Överkalix kommun, Kommunstyrelsen
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Vikarierande behandlingsassistent/socialpedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vikarierande behandlingsassistent/socialpedagog

Projektledare ref.nr 101/13
Projektledare inom EU  Leader Polaris avseende förstudie av framtida nyttjande av gamla Haparandabanan. Placering: Vitvattnets stationshus med möjlighet att delvis jobba hemifrån. Arbetsuppgifter: Utreda möjligheter för framtida näringsverksamhet där gruvindustri, tågtestverksamhet, turistverksamhet m.fl. kan vara intressenter. Ett underlag för ett framtida ägande av den nedlagda bandelen ska tas fram. Förstudien kommer att vara grunden för en framtida projektansökan  ? Kompetenser: Projektarbete och projektledning. Dokumenterade erfarenheter av arbete med förstudier och projektarbete. Du ska vara självgående, kreativ med stor socialkompetens då ditt arbete till stor del kommer att vara att marknadsföra Gamla Haparandabanan för möjligt framtida nyttjande.  Kunskaper i marknadsföring är ett stort plus.   Övrigt: Anställningen är tidsbegränsad på heltid fom 2013-08-01 tom 2013-12-31 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Lön enligt projektplan Vi tar emot din ansökan fram till 2013-07-23 Tillträdesdag: 2013-08-01 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Ann-Mari Andersson,  ann-mari.andersson@kalix.se Mikael Eliasson, 070-269 52 93, obygden@algonet.se För arbetsgivarorganisationen: Ola Leander, Vision, 0920-237 858 Robert Winneborn, Akademikerförbundet SSR, 072-568 04 26
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare ref.nr 101/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare ref.nr 101/13

Grundskollärare/förskollärare ref.nr104/13
Sangis skola och förskola ligger i östra delen av Kalix kommun. Verksamheten  har bra lokaler och en god utemiljö med  stora ytor för eleverna att nyttja till lek och spel. Det är nära till skog och mark, vilket nyttjas både sommar och vinter. Skolan har den lilla enhetens charm där personal och elever är väl kända för varandra, skolan är också känd för sin goda mat. Verksamheten består av förskoleavdelning ”Vattendroppen”, fritids, förskoleklass och grundskola år 1-6. Arbetsuppgifter: Du kommer att ingå i ett arbetslag på 6 pedagoger som ansvarar för verksamheten för de yngre barnen/eleverna. Verksamhetens mål är att skapa en röd tråd för lärandet, från förskolan upp till grundskolan där du kommer att bli en viktig del av det arbetet. Du kommer att arbeta i förskoleklass i samverkan med åk 1-2 samt i förskolan. Arbetet sker i barngrupp och i ett nära samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget.     ? Kompetenser: Vi söker dig som har examen som lärare mot tidigare år eller förskollärare. Du ska vara en engagerad pedagog som är väl förtrogen med styrdokumenten, vilka leder ditt arbete med barnen.  Du ska se möjligheter, ha en vilja att utveckla verksamheten och ha en god samarbetsförmåga med elever och personal. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt mot elever i behov.   Övrigt: Anställningen är 50% i förskoleklass och 50% i barngrupp på förskolan tillsvidare fom 2013-08-15 . Anställningen tillsätts under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av redan anställd personal. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL)  Vi tar emot din ansökan tom 2013-07-23   Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kjell Vikström, rektor, 070-650 05 91 Anita Lundbäck, förskolechef,  0923-652 09   För arbetstagarorganisationen: Annelie Hane, lärarförbundet, 0923-103 32
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare/förskollärare ref.nr104/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare/förskollärare ref.nr104/13

Lärare år 1-7 ref.nr 103/13
Sangis skola ligger i östra delen av Kalix kommun. Skolan har bra lokaler och en god utemiljö med  stora ytor för eleverna att nyttja till lek och spel. Det är nära till skog och mark, vilket nyttjas i verksamheten både sommar och vinter. Skolan har den lilla enhetens charm där personal och elever är väl kända för varandra, skolan är också känd för sin goda mat. Verksamheten består av fritids, förskoleklass och grundskola år 1-6, dessutom finns en förskoleavdelning i skolans lokaler. Skolan har ca 60 elever. Övergripande mål med vårt arbete är att varje elev ska kunna välja sin egen framtid vilket ska ske genom ett entreprenöriellt förhållningssätt där delaktighet ska genomsyra undervisningen. Arbetsuppgifter: ?Du kommer att undervisa i år 5-6 främst som resurs tillsammans med övriga ämneslärare. Arbetet sker i elevgrupp och i ett nära samarbete mellan pedagoger i arbetslaget. Kompetenser: Vi söker dig som har examen som grundskollärare med inriktning mot år 1-7 eller år 4-9.  Du ska vara en duktig pedagog med god förmåga att kunna bidra till en hög måluppfyllelse för eleverna. Du ska se möjligheter, vara utvecklingsinriktad och ha en god samarbetsförmåga med elever och personal. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt mot elever som utmanar och kunna nyttja modern IT-teknik i ditt arbete. Övrigt: Anställningen är på 40% med en tidsbegränsning fom 2013-09-02 tom 2013-11-23 med möjlighet till förlängning tom 2013-12-20. Anställningen kan kombineras med 50% grundskollärare textilslöjd vid Töre skola samt Centrumskolan (se lediga jobb i Kalix ref 100/13) Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan tom 2013-07-23. Tillträdesdag: 2013-09-02 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kjell Vikström, Rektor, 070-650 05 91 För arbetstagarorganisationen: Anneli Hanhe, Lärarförbundet, 0923-103 32
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare år 1-7 ref.nr 103/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare år 1-7 ref.nr 103/13

Specialpedagog inriktning utvecklingsstörning ref.nr 102/13
Särskolan i Kalix består av grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt SÄRVUX. Läsåret 12/13 var det totalt 37 elever inskrivna samt 22 personal. Särskolan är mitt i ett pågående reformarbete som kommer att genomsyra läsåret 13/14. Vikariatet är i grundskolan åk 4-6 på Centrumskolan. Arbetsuppgifter: Som specialpedagog i särskolan arbetar du som klasslärare med både undervisning samt mentorskap dessutom är du delaktig i samverkansmöten med bland annat barnhabiliteringen och SPSM gällande dina mentorelever. Kompetenser: Vi söker dig som har en specialpedagogisk utbildning inriktning utvecklingsstörning samt några års erfarenhet av läraryrket i grundskolans tidigare år. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel, du tycker om att arbeta med barn unga, vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt: Anställningen är tidsbegränsad fom 2013-08-15 tom 2013-12-22 på deltid 80% med evetuell möjlighet till heltid inom särskolan.  Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL). B-körkort erfordras och även god IT-kunskap. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-04 Tillträdesdag: 2013-08-15 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Helena Öhman, Rektor, 0923-652 38 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Westerberg, Lärarförbundet, 0923-125 13 Theres Innergård, Lärarnas Riksförbund, 070-317 53 52
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog inriktning utvecklingsstörning ref.nr 102/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog inriktning utvecklingsstörning ref.nr 102/13

LÄRARE ÅK 4-9
Överkalix Friskola är en liten grundskola för åk F-9 med ca 40 elever. Vi söker en lärare som vill arbeta med elever i åk 4-9 och ser gärna sökande med något av följande ämne i sin lärarbehörighet; EN, SO, IDH, SL, BL, MU, NO, TK eller HKK.
Företag: ÖVERKALIX KULTUR- OCH MILJÖSKOLA
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga LÄRARE ÅK 4-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: LÄRARE ÅK 4-9

Specialpedagog
Överkalix kommun söker under förutsättning att nödvändiga beslut fattas och under förutsättning att hela eller delar av aktuellt tjänsteunderlag inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal: Specialpedagog 100% Du kommer att arbeta som specialpedagog huvudsakligen i grundskolans årskurs 4-9. Du är utbildad specialpedagog med behörighet för grundskolans senare år. Du ingår med övriga specialpedagoger, skolsköterska och kurator i nämndens elevvårdsteam. Överkalix skola består av tre geografiskt samlade enheter omfattande 1-3 skola, 4-9 skola och gymnasieskola. Inom skolområdet finns särskola, förskoleklass och förskola. I närområdet finns även bibliotek och idrottsanläggningar. År 1-9 omfattar 230 elever och gymnasieskolan omfattar c:a 50 elever. Överkalix gymnasieskola erbjuder programmen Natur- och Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet. Vidare finns verksamhet för ensamkommande ungdomar inom Språkintroduktionen och andra ungdomar i Introduktionsprogrammen.
Företag: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog jobb, Specialpedagog Överkalix, Specialpedagog Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog

Stödperson
Överkalix kommun söker, under förutsättning att tjänster eller tjänsteunderlag inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal: 2 st. Stödpersoner 100% vardera Du kommer att arbeta som stödperson till elev/elever i årskurs 1 eller årskurs 5. Du är gärna lärare 1-7, lärare i tidigare år, har pedagogisk utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som gör dig lämplig för aktuella tjänster. Som person skall du vara stresstålig, samarbetsbenägen och ha lätt för att ge och ta kommunikation. Din anställning kommer att bli en semestertjänst där även tjänstgöring på fritids kan komma att bli aktuell. Överkalix skola består av tre geografiskt samlade enheter omfattande 1-3 skola, 4-9 skola och gymnasieskola. Inom skolområdet finns även förskoleklass och förskola. I närområdet finns även bibliotek och idrottsanläggningar. År 1-9 omfattar 230 elever och gymnasieskolan omfattar c:a 50 elever. Överkalix gymnasieskola erbjuder programmen Natur- och Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet. Vidare finns verksamhet för ensamkommande ungdomar inom Språkintroduktionen och andra ungdomar i Introduktionsprogrammen.
Företag: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Stödperson jobb, Stödperson Överkalix, Stödperson Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Stödperson

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Överkalix kommun är belägen i hjärtat av Norrbotten, av många kallad Sveriges vackraste kommun. Här möts berg och dalar i ett unikt floddelta. I Överkalix bor 3500 invånare och området sträcker sig över en stor geografisk yta med varierad bebyggelse, landsbygd och fantastiska naturområden. Vår uppgift är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Överkalix ska vara en attraktiv kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. Socialförvaltningen består av 7 ansvarsområden och nu söker vi en ny medarbetare till området individ- och familjeomsorg. Organisatoriskt är du underställd socialchef och ingår i en positiv och entusiastisk ledningsgrupp. Vi står inför förändring och utveckling av vårt arbete inom förvaltningen och vår nuvarande enhetschef går vidare till nya arbetsuppgifter och vi söker hennes efterträdare. ARBETSUPPGIFTER Individ- och familjeomsorgen är en kunnig och stabil enhet med fyra medarbetare under ledning av enhetschef. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Som enhetschef har du ansvar för planering, ledning, utveckling och uppföljning av verksamheten. Som enhetschef har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar. Då det är en liten enhet ska du vara beredd att arbeta operativt som handläggare för individärenden enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Enhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är myndighetsutövning utifrån ansökan/anmälan samt uppföljning av beviljade insatser med stöd av gällande lagstiftning. Arbetet innebär även familjerätt samt att rekrytera och utreda familjehem. Samtliga barnavårdsutredningarna dokumenteras utifrån BBIC (Barns behov i centrum). Vårt verksamhetssystem är Procapita. Nära samverkan internt och externt är en viktig del av uppdraget. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren prövar likvärdig. Du ska ha lång erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning, gärna med barn och unga och med god kännedom om gällande lagstiftning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbetsledande funktion. Du behöver kunna planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och samtidigt ha lätt för förändringar. Du är flexibel och kan ändra dina arbetsmetoder efter verksamhetens och enhetens behov. Du bör ha professionell mognad och personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga. Du ska ha förmåga att se saker ur olika perspektiv samt kunna se möjligheter till förändring och kunna bemöta människor med olika livssituationer med respekt. Du är en engagerad och kreativ ledare som hämtar inspiration och kraft från ökat ansvar. Du ska ha lätt för dig att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och producera skriftligt material av hög kvalité. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats med hög trivselfaktor, extern handledning och möjligheter till friskvård. Körkort erfordras då arbetet medför resor i tjänsten. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Företag: Överkalix kommun Socialförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef Individ- och familjeomsorgen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef Individ- och familjeomsorgen

Grov/Markarbetare Kalix
Uniflex Sverige AB Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal. Vi finns på drygt 50 orter i hela Sverige och har över 5000 anställda. Uniflex har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat. Som anställd hos Uniflex knyter du värdefulla kontakter och får bred erfarenhet av arbetslivet. Uniflex kan också vara början på en karriär hos någon av våra kunder. Uniflex ser sin personal som sin viktigaste tillgång och därför erbjuder vi friskvårdsbidrag och andra förmåner till våra anställda. Jobbeskrivning För kunds räkning söker vi Väg-och Markarbetare till projekt i Kalix. Som mark/grov/vägarbetare kommer du arbeta med olika arbetsmoment och intressanta arbetsuppgifter! Arbetet handlar om att stödja kundföretagets olika projekt i och runt Kalix. Vi söker därför personer som är lojala, arbetsvilliga och vill köra på i sommar. För mer info om arbetet går det bra att kontakta på: mathias.nilsson@uniflex.se Personliga egenskaper Du trivs bra i en vardag som innehåller varierande arbetsuppgifter. Du kan ta egna initiativ och hanterar de olika arbetsmoment som kan förekomma. Vi söker dig som är flexibel, noggrann och stresstålig samt har en förmåga att arbeta självständigt och i grupp. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har yrkesbevis, säkerhet på väg, eller längre erfarenhet av mark och anläggningsarbete. Är du den vi söker? Skicka då din ansökan på vår hemsida www.uniflex.se och registrera ditt CV.
Företag: Uniflex Sverige AB
Ort: Kalix
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Grov/Markarbetare Kalix jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grov/Markarbetare Kalix

Bovärd
Stiftelsen Kalixbo är ett allmännyttigt bostadsföretag i Kalix kommun. Vi förvaltar 1000 lägenheter samt ett antal affärs- och kontorlokaler. Du skall tillsammans med vår nuvarande bovärd ha till uppgift att under ledning av förvaltningschefen ansvara för fastighetsskötseln samt vårda och utveckla våra relationer med hyresgästerna. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. Skapa/upprätthålla bra relationer med hyresgäster, hantera felanmälningar, visningar av lägenheter, besiktningar av lägenheter, arbetsledning av fastighetsskötare, planering av inre och ytre skötsel, planering/utförande av mindre reparationeer/underhåll, systematisk rondering, beställning/uppföljning av fastightesförnödenheter och mindre entreprenadsarbeten. Gymnasieutbildning gärna med inriktning inom teknik/fastighet. Vana av arbete i fastighetssystem.God social kompetens. Hög integritet. Behärskar svenska i tal och skrift, finska räknas som meriterande. Erfarenhet av arbete som bovärd eller liknande är meriterande.
Företag: Stiftelsen Kalixbostäder
Ort: Kalix
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Bovärd jobb, Bovärd Kalix, Bovärd Stiftelsen Kalixbostäder
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bovärd

Fastighetsskötare
Stiftelsen Kalixbo är ett allmännyttigt bostadsföretag i Kalix kommun. Vi förvaltar 1000 lägenheter samt ett antal affärs - och kontorslokaler. Stiftelsen Kalixbo utökar sin organisation och söker en serviceinriktad fastighetsskötare till vår fastighetsförvaltning. Du kommer att ingå i vårt lag av fastighetsskötare och arbeta under ledning av våra bovärdar med sedvanliga fastighetsskötaruppgifter för de fastigheter du tilldelas, omfattande underhåll och skötsel av fastigheten samt utemiljön. Du bör ha fastighetsskötarutbildning eller likvärdig utbildning. Du har utbildning/erfarenhet av arbete med enklare VVS och ventilation samt erfarenhet av skötsel av utemiljö. Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet av arbete som fastighetsskötare. Som person vill vi att du är händig, flexibel och kan arbeta självständigt. Du skall vara serviceinriktad och ha god kommunikativ förmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Företag: Stiftelsen Kalixbostäder
Ort: Kalix
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Fastighetsskötare jobb, Fastighetsskötare Kalix, Fastighetsskötare Stiftelsen Kalixbostäder
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fastighetsskötare

Säljare med/utan erfarenhet sökes i Överkalix.
19 935 kr i lön + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Överkalix kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS internutbildar alla från grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer något. Utbildningen kommer att hållas på ett av AIR SOLUTIONS kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Luleå. Grundutbildningen börjar med 2 dagar på kontoret, 4 dagar på fältet med mentor och avslutas med 1 dag på kontoret. Om du behöver övernattning står vi för boendekostnaden. Vi bjuder även på maten under utbildningsdagarna. Du får ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gång känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ändå få ersättning för det du gjort. Vi håller en klimatanpassad intervju via telefon torsdagen den 1 augusti. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via vår hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det får du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter går det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmågan. AIR SOLUTIONS ingår i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en årsomsättning på ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per månad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per månad får du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per månad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg på 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och påverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak på hur mycket du kan tjäna under en månad. OBS! Du har lön även om du inte säljer något. Enligt gällande semesterlag har du ovanpå din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision får du på din personliga intervju. Vi får demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av vår bokningsavdelning. Det innebär att du som representant åker ut på förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsområden. Maskinen är 100 % återvinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera så länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.air-solutions-norden.se
Företag: AIR SOLUTIONS NORDEN AB
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-23
Sök fler jobb liknande: lediga Säljare med/utan erfarenhet sökes i Överkalix. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Säljare med/utan erfarenhet sökes i Överkalix.

Säljare med/utan erfarenhet sökes i Kalix.
19 935 kr i lön + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Kalix kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS internutbildar alla från grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer något. Utbildningen kommer att hållas på ett av AIR SOLUTIONS kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Luleå. Grundutbildningen börjar med 2 dagar på kontoret, 4 dagar på fältet med mentor och avslutas med 1 dag på kontoret. Om du behöver övernattning står vi för boendekostnaden. Vi bjuder även på maten under utbildningsdagarna. Du får ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gång känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ändå få ersättning för det du gjort. Vi håller en klimatanpassad intervju via telefon torsdagen den 1 augusti. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via vår hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det får du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter går det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmågan. AIR SOLUTIONS ingår i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en årsomsättning på ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per månad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per månad får du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per månad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg på 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och påverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak på hur mycket du kan tjäna under en månad. OBS! Du har lön även om du inte säljer något. Enligt gällande semesterlag har du ovanpå din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision får du på din personliga intervju. Vi får demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av vår bokningsavdelning. Det innebär att du som representant åker ut på förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsområden. Maskinen är 100 % återvinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera så länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.air-solutions-norden.se
Företag: AIR SOLUTIONS NORDEN AB
Ort: Kalix
Publicerad : 07-23
Sök fler jobb liknande: lediga Säljare med/utan erfarenhet sökes i Kalix. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Säljare med/utan erfarenhet sökes i Kalix.

Lärare 1-7/Lärare i tidigare år
Överkalix kommun söker Lärare till årskurs 1 100% Du kommer att undervisa elever i årskurs 1 vid Åkerskolan vilket är en 1-3 skola med c:a 75 elever. Du är behörig lärare för utannonserat tjänsteunderlag. Tjänsten är ett vikariat för tjänstledig ordinarie lärare. Överkalix skola består av tre geografiskt samlade enheter omfattande 1-3 skola, 4-9 skola och gymnasieskola. Inom skolområdet finns särskola, förskoleklass och förskola. I närområdet finns även bibliotek och idrottsanläggningar. År 1-9 omfattar 230 elever och gymnasieskolan omfattar c:a 50 elever. Överkalix gymnasieskola erbjuder programmen Natur- och Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet. Vidare finns verksamhet för ensamkommande ungdomar inom Språkintroduktionen och andra ungdomar i Introduktionsprogrammen.
Företag: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 1-7/Lärare i tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 1-7/Lärare i tidigare år

Sjuksköterska ref.nr 104/13
Till Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för rehabilitering, hjälpmedel samt omvårdnad och medicinska insatser i kommunens särskilda boenden och inom dagliga verksamheter. Sedan årsskiftet har även hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i ordinärt boende övergått till ett kommunalt ansvar Arbetsuppgifter: På grund av studieledighet för en av våra sköterskor söker vi nu en vikarierande sjuksköterska 100%. Som sjuksköterska i Kalix Kommun ansvarar du för att den enskilde ska uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Du ansvarar för omvårdnad och medicinska insatser för personer inom kommunens särskilda boenden samt vissa tider även för hemsjukvårdens verksamhetsområde. ? Kompetenser: Legitimerad sjuksköterska.Tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska är nödvändigt då arbetet till stor del innebär självständiga bedömningar och prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som bidrar till god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kompetens som gör att du kan bidra till utveckling både inom och utanför egna enheten. Övrigt: Anställningen är på heltid med en tidsbegränsning fom 2013-09-01 under sökt studieledighet dock längst tom 2014-08-31 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-13 Körkort erfordras Tillträdesdag: 2013-09-01 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Tiina Patokoski, gruppledare, 0923-650 00 Eva-Britt Öhman, enhetschef, 0923-650 00 För arbetstagarorganisationen: Catarina Andersson, vårdförbundet, 0923-650 00
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska ref.nr 104/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska ref.nr 104/13

Idrottslärare ref.nr 105/13
Till Centrumskolan Centrumskolan ligger i centrala Kalix med närhet till skog, idrottsplats, bibliotek samt badhus. På skolgården finns gräs- och grusplan för fotboll på sommaren och isbana på vintern. Skolgården har även asfalterade ytor- och gräsområden för lek och spel. Utbildningen omfattar förskoleklass, åk 1-6, grundsärskola, träningsklass samt fritidsverksamhet. Personalen arbetar i arbetslag och eleverna är organiserade i årskursvisa klasser. Skolan har drygt 200 elever och ca 30 personal.Målet är en miljö där varje elev får synas och lyckas i en trygg och bra lärmiljö. Det ska ske genom ömsesidig respekt, ärlighet och genom tydliga ramar mellan skolans personal och elever. Skolans profil är hållbar utveckling och entreprenöriellt förhållningssätt. Arbetsuppgifter: På Centrumskolan undervisar du i idrott och hälsa i åk 1 - 6 samt tillhörande arbetsuppgifter som ingår i läraryrket och i arbetsplatsens gemensamma arbete. Undervisninmgstiden är förlagd på onsdagarna. ? Kompetenser: Vi söker dig som är behörig idrottslärare Övrigt: Anställningen är deltid 20% med en tidsbegränsning fom 2013-08-21 tom 2013-12-20 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-13 Tillträdesdag: 2013-08-21 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Monica Wallgren, Rektor, 0923-651 89, 070-668 51 89 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Westerberg, Lärarförbundet, 0923-125 13
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Idrottslärare ref.nr 105/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Idrottslärare ref.nr 105/13

Distriktsköterska/sjuksköterska ref.nr 106/13
Till Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för rehabilitering, hjälpmedel samt omvårdnad och medicinska insatser i kommunens särskilda boenden och inom dagliga verksamheter. Sedan årsskiftet har även hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i ordinärt boende övergått till ett kommunalt ansvar. Som medarbetare inom socialförvaltningen arbetar man efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. I jobbet som sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar du för att den enskilde ska uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Det finns goda möjligheter att utvecklas genom nära samarbete med kollegor och fortbildning     Arbetsuppgifter: Vi söker dig som vill jobba som distriktssköterska/sjuksköterska tillsammans med andra kunniga och trevliga kollegor. Du är ambassadör för patienten i hälso- och sjukvårdsfrågor och ska på ett strukturerat sätt leda de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna i ordinärt boende. Du arbetar även pedagogiskt med handledning och delegeringar i omvårdnadsarbetet till hemtjänstens personal. För att på bästa sätt tillgodose patientens vårdbehov samverkar distriktssköterskan/sjuksköterskan i team med andra yrkesgrupper internt och externt.  . Distriktssköterskan/sjuksköterskan gör hembesök, utför medicinska behandlingar och specifika omvårdnadsinsatser, arbetar med dokumentation, identifierar och förebygger risker samt kartlägger och gör självständiga bedömningar av patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. ? Kompetenser: Leg sjuksköterska, gärna med påbyggnadsutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, psykiatri eller vård av äldre. Tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska är nödvändigt då arbetet har till stor del innebär självständiga bedömningar och ställningstaganden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din förmåga att kunna skapa förtroende och samverka med andra. Engagemang och kompetens för att bidra till verksamhetsutveckling är andra värdefulla egenskaper. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på heltid, vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-13 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Körkort och egen bil erfordras Tillträdesdag: 2013-08-19 eller snarast Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Eva-Britt Öhman, enhetschef, 0923-650 00 För arbetstagarorganisationen: Catarina Andersson, vårdförbundet, 0923-650 00
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Distriktsköterska/sjuksköterska ref.nr 106/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Distriktsköterska/sjuksköterska ref.nr 106/13

Marknadskoordinator
KalixTele24 är ett telefonistföretag som erbjuder allt från enklare svarstjänster till telefonist med full växelbordsfunktion. Tjänsterna levereras på alla nordiska språk samt engelska. Kunderna är små och stora företag, myndigheter och organisationer. Kalix Tele24 grundades 1992 och har 170 anställda i Sverige. Ägare är Kristian Rothoff med familj. Företaget har blivit utnämnt till Sveriges friskaste företag och erhållit utmärkelsen Stora Arbetsmiljöpriset. Vi finns idag etablerade i Stockholm, Kalix, Luleå och Haparanda. Marknadskoordinator Vi söker dig som gillar att arbeta i en bred roll med uppgift att ta fram och samordna marknadsaktiviteter i olika kanaler. Du bör ha arbetat med såväl layout & design som med textbearbetning för digitala kanaler och gillar att arbeta från ?ax till limpa?. I rollen ingår även att arbeta med kundvårdande aktiviteter, nyhetsbrev och events. Du har nära samarbete med vår säljkår och rapporterar till marknadschefen. Vi erbjuder en trivsam miljö i ett stabilt företag med engagerade kollegor och ledare som ger dig stöd, möjlighet att lyckas och utvecklas inom Kalix Tele24. Vi har bra personalförmåner med individuell fast lön. Tillträde snarast möjligt Placeringsort Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering antingen i Luleå eller i Stockholm. Även visst resande till vårt huvudkontor i Kalix förekommer. Kvalifikationer - Akademisk utbildning inom marknadsföring och/eller kommunikation från universitet, Berghs, IHR eller liknande. - 3-5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från en marknadsavdelning inom ett tjänsteföretag. Erfarenhet av Telekom och lösningsförsäljning är meriterande. - Svenska som modersmål, engelska flytande i tal och skrift. - God stilistisk förmåga - Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, Adobe Acrobat, InDesign och Photoshop. Vi använder oss av Drupal för hemsidan och SharePoint för intranätet. Kunskaper om dessa CSM verktyg är meriterande. Personliga kompetenser - Serviceinriktad med god förmåga att skapa relationer såväl internt som externt. - God strukturell förmåga (överblick, prioritera, planera och slutföra). - Kreativ och driftig och med förmåga att hantera stress vid hög arbetsbelastning. - En god kommunikatör. Vill du veta mer? Kontakta Marknadschef/vVd Cecilia Ahlgren Fries cecilia.ahlgrenfries@kalixtele24.se 070-092 47 00 Vi har kollektivavtal med unionen: unionen.klubben@kalixtele24.se Välkommen med din ansökan via http://www.kalixtele24.se/jobb/lediga-jobb
Företag: Kalix Tele24 AB
Ort: Luleå
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Marknadskoordinator jobb, Marknadskoordinator Luleå, Marknadskoordinator Kalix Tele24 AB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Marknadskoordinator

Lärare år 1-7 textilslöjd ref.nr 107/13
Till Näsbyskolan, Ytterbyn samt Sangis och Töre Skolor Kalix Kommun har sju F-6 skolor. Målet med vårt arbete är att varje elev ska ha en hög måluppfyllelse. Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med textilslöjd i år 3-6. Arbetet sker dels i elevgrupp men även i ett nära samarbete med lärare i trä- och metallslöjd samt övriga pedagoger  på de olika skolenheterna. ? Kompetenser: Vi söker dig som har examen som grundskollärare med inriktning textilslöjd eller annan, för uppdraget adekvat utbildning.  Du ska vara en duktig pedagog med god förmåga att kunna bidra till en hög måluppfyllelse för eleverna. Du ska se möjligheter, vara utvecklingsinriktad och ha en god samarbetsförmåga med elever och personal. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt mot elever som utmanar.   Övrigt: Anställningen är på 100% med en tidsbegränsning fom 2013-08-15 tom 2013-12-20 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-13 Annonsen ersätter tidigare ref nr 100/13 pga utökad ledighet för ordinarie befattningshavare. Tillträdesdag: 2013-08-15 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kjell Vikström, rektor, 070-650 05 91   För arbetstagarorganisationen: Annelie Hane, lärarförbundet, 0923-103 32
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 07-31
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare år 1-7 textilslöjd ref.nr 107/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare år 1-7 textilslöjd ref.nr 107/13

Undersköterska ref.nr 108/13
Till Rosengården Rosengården är ett äldreboende med 30 lägenheter där två lägenheter är parboende och vi är indelade i fyra plan. Personalen arbetar på alla plan vilket gör att arbetsmiljön blir mer stimulerande och man blir en del av och får kunskap om hela enheten. Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar konsultativt med. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfulloch innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar, flexibel,intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings-och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen på Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg.Kunskaper i Finska och Mejänkieli ses som meriterande. Övrigt: Anställningen är heltid med en tidsbegränsning fom 2013-09-01 tom 2014-02-28 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL). Tillsättning av anställningen sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningen tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Vid eventuella följdanställningar ange ditt intresse. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplad till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tillträdesdag: 2013-09-01 eller enligt överenskommelse. Lön: Ange Löneanspråk. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-18 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kerstin Sandberg, enhetschef, 0923-654 74, 076-104 88 09 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska ref.nr 108/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska ref.nr 108/13

Undersköterska natt ref.nr 109/13
Till Rosengården Rosengården är ett äldreboende med 30 lägenheter där två lägenheter är parboende och vi är indelade i fyra plan. Personalen arbetar på alla plan vilket gör att arbetsmiljön blir mer stimulerande och man blir en del av och får kunskap om hela enheten. Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar konsultativt med. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfulloch innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar, flexibel,intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings-och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen på Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg.Kunskaper i Finska och Mejänkieli ses som meriterande. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 55,05% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL). Tillsättning av anställningen sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningen tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Vid eventuella följdanställningar ange ditt intresse. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplad till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tillträdesdag: 2013-09-01 eller enligt överenskommelse. Lön: Ange Löneanspråk. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-18 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kerstin Sandberg, enhetschef, 0923-654 74, 076-104 88 09 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska natt ref.nr 109/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska natt ref.nr 109/13

Undersköterska ref.nr 110/13
Till Rosengården Rosengården är ett äldreboende med 30 lägenheter där två lägenheter är parboende och vi är indelade i fyra plan. Personalen arbetar på alla plan vilket gör att arbetsmiljön blir mer stimulerande och man blir en del av och får kunskap om hela enheten. Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar konsultativt med. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfulloch innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar, flexibel,intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings-och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen på Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg.Kunskaper i Finska och Mejänkieli ses som meriterande. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 75% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL). Tillsättning av anställningen sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningen tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Vid eventuella följdanställningar ange ditt intresse. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplad till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tillträdesdag: 2013-09-01 eller enligt överenskommelse. Lön: Ange Löneanspråk. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-18 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kerstin Sandberg, enhetschef, 0923-654 74, 076-104 88 09 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska ref.nr 110/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska ref.nr 110/13

Undersköterska ref.nr 111/13
Till Rosengården Rosengården är ett äldreboende med 30 lägenheter där två lägenheter är parboende och vi är indelade i fyra plan. Personalen arbetar på alla plan vilket gör att arbetsmiljön blir mer stimulerande och man blir en del av och får kunskap om hela enheten. Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar konsultativt med. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfulloch innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar, flexibel,intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings-och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen på Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg.Kunskaper i Finska och Mejänkieli ses som meriterande. Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 50% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL). Tillsättning av anställningen sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningen tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Vid eventuella följdanställningar ange ditt intresse. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplad till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tillträdesdag:2013-10-01 eller enligt överenskommelse. Lön: Ange Löneanspråk. Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-18 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kerstin Sandberg, enhetschef, 0923-654 74, 076-104 88 09 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska ref.nr 111/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska ref.nr 111/13

Lärare med inriktning elteknik ref.nr 112/13
vid Furuhedsskolans El- och energiprogram med inriktning elteknik Skolan har idag 14 nationella program och ca 600 elever från 15 olika kommuner. Närmare 100 personer arbetar vid Furuhedsskolan varav ca 80 är undervisande personal. Furuhedsskolan samverkar med andra utbildningsanordnare t ex Lernia AB (svetsutbildning), Kulturskolan (estetiska programmet), YrkesAkademin (maskinförarutbildning) och Naturbruksgymnasiet. Från 2010 samverkar Furuhedsskolan med Tornedalsskolan i Haparanda om vissa program. Skolan har även ett internationellt elevutbyte med bl a Wales, Skottland och Ryssland. El- och energiprogrammet i Kalix erbjuder grundläggande kunskaper för arbetet med el- och tele/data- installationer samt tekniska och teoretiska kunskaper inom  datorteknik och elektronik. programmet ger även en grund för vidare högre studier. Arbetsuppgifter: I din anställning som yrkeslärare jobbar du med med kurser och ämnen inom El- energiprogrammet. ? Kompetenser: Vi söker dig som har yrkeslärarexamen. Du ska kunna samarbeta i arbetslag och ha lätt för att skapa kontakt ungdomar. Vi sätter stor vikt vid din personliga lämplighet. Övrigt: Anställningen är deltid 50% med en tidsbegränsning fom 2013-08-26 tom  2013-12-22 Körkort erfordras för anställningen. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-18 Tillträdesdag: 2013-08-26 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Mona Sundqvist, rektor, 0923-652 32, 070-523 4178  För arbetstagsrorganisationen: Hans Eneslätt- Lidström, Lärarförbundet 0923-654 86,070-300 08 53  Therese Innergård, Lärarnas Riksförbund, 0923-652 36, 070-317 53 52
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-02
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare med inriktning elteknik ref.nr 112/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare med inriktning elteknik ref.nr 112/13

Undersköterska ref.nr 113/13
Till Rönngården Rönngården är ett äldreboende med 80 lägenheter som är indelat i fem plan. Vi erbjuder fina ljusa ergonomiskt utformade lokaler, huset är utrustat med modernt IT, lås och larmsystem samt en SPA-avdelning.  Här arbetar 75 medarbetare samt 3 Enhetschefer och 3 sjuksköterskor. Vi har även arbetsterapeuter och sjukgymnaster som har ett konsultativt arbetssätt. Hos oss arbetar vi alla med ett vardagsrehabiliterande arbetssätt. Medarbetarna har ett utpräglat gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Du skall vara positiv till förändringar, flexibel, intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings- och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen från Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som av arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet Rönngården plan 2 är det önskvärt med erfarenhet av arbete med psykiskt funktionshinder. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid som natt eller dag/kväll samt helg. Kunskaper i Finska och Meänkieli ses som meriterande.     Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 75% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL) Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplat till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Följdanställning kan uppstå om redan anställd personal tilldelas ovanstående anställning ledigförklaras härmed denna.Tillsättning av anställningen sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningen tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Lön: Ange Löneanspråk Vi tar emot din ansökan fram till den 2013-08-18 Tillträdesdag: Enligt överenskommelse OBSERVERA ATT DU MÅSTE LÄMNA IN EN ANSÖKAN FÖR VARJE ANSTÄLLNING DU SÖKER ÄVEN ATT DU ANMÄLER DITT INTRESSE FÖR FÖLJDANSTÄLLNINGAR, ANGE PRIO 1,2 OSV.  Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Vappu Vuokila-Pönkkö, enhetschef, 070-563 54 68 Kristina Henriksson, enhetschef, 076-104 88 14 Carina Karlsson, enhetschef, 072-587 44 23 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska ref.nr 113/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska ref.nr 113/13

2 Undersköterskor natt ref.nr 114/13
Till Rönngården Rönngården är ett äldreboende med 80 lägenheter som är indelat i fem plan. Vi erbjuder fina ljusa ergonomiskt utformade lokaler, huset är utrustat med modernt IT, lås och larmsystem samt en SPA-avdelning.  Här arbetar 75 medarbetare samt 3 Enhetschefer och 3 sjuksköterskor. Vi har även arbetsterapeuter och sjukgymnaster som har ett konsultativt arbetssätt. Hos oss arbetar vi alla med ett vardagsrehabiliterande arbetssätt. Medarbetarna har ett utpräglat gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Du skall vara positiv till förändringar, flexibel, intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings- och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen från Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som av arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet Rönngården plan 2 är det önskvärt med erfarenhet av arbete med psykiskt funktionshinder. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid som natt eller dag/kväll samt helg. Kunskaper i Finska och Meänkieli ses som meriterande.    Övrigt: Anställningarna är tillsvidare på deltid 73.40% natt Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplat till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Följdanställningar kan uppstå om redan anställd personal tilldelas ovanstående anställningar ledigförklaras härmed dessa. Tillsättning av anställningarna sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningarna tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Lön: Ange Löneanspråk Tillträdesdag: 2013-09-02 eller enligt överenskommelse. Vi tar emot din ansökan fram till den 2013-08-18 OBSERVERA ATT DU MÅSTE LÄMNA IN EN ANSÖKAN FÖR VARJE ANSTÄLLNING DU SÖKER ÄVEN ATT DU ANMÄLER DITT INTRESSE FÖR FÖLJDANSTÄLLNINGAR, ANGE PRIO 1,2 OSV.  Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Vappu Vuokila-Pönkkö, enhetschef, 070-563 54 68 Kristina Henriksson, enhetschef, 076-104 88 14 Carina Karlsson, enhetschef, 072-587 44 23 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga 2 Undersköterskor natt ref.nr 114/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 2 Undersköterskor natt ref.nr 114/13

Försäkringssäljare/Försäkringskonsult
Kalix Finans är ett bolag i Folksam-koncernen. Kalix Finans marknadsför och förmedlar personförsäkringar för Folksam. Du kommer att förmedla produkter såsom Pensions- Kapital- Liv-, Olycksfalls- och Barnförsäkringar. Du kommer i huvudsak att arbeta med marknad privatkunder. Du kommer att jobba med telefon och dator som arbetsredskap. Vi söker Dig som har viljan och drivet att utvecklas till en av Sveriges bästa Försäkringskonsulter. Du behöver inte ha någon förkunskap då utbildning till försäkringskonsult sker i företagets och Folksams regi. Är Du äldre och har erfarenhet av arbetslivet är det bra, men även Du som är ung och oerfaren är välkommen med din ansökan. Det är ditt engagemang och driv vi är intresserad av, inte din CV. Lön Från 24års ålder är Grundlönen 17.844kr+OB + rörlig lön under 24års ålder är Grundlönen 15.400kr+OB + rörlig lön Utöver lön enligt kollektivavtal utbetalas en extra resultatbaserad bonus.
Företag: Kalix Finans AB
Ort: Kalix
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Försäkringssäljare/Försäkringskonsult jobb, Försäkringssäljare/Försäkringskonsult Kalix, Försäkringssäljare/Försäkringskonsult Kalix Finans AB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Försäkringssäljare/Försäkringskonsult

2 Undersköterska ref.nr 115/13
Till Rosengården Rosengården är ett äldreboende med 30 lägenheter där två lägenheter är parboende och vi är indelade i fyra plan. Personalen arbetar på alla plan vilket gör att arbetsmiljön blir mer stimulerande och man blir en del av och får kunskap om hela enheten. Här arbetar 32 undersköterskor/vårdbiträden samt 1 enhetschef och två sjuksköterskor. Vi har även sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vi samarbetar konsultativt med. Arbetsuppgifter: Hos oss arbetar vi alla utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och med ett gemensamt syn- och förhållningssätt utifrån värdegrunden "värdigt liv och välbefinnande". Vi arbetar med TES ett planeringsverktyg som utgår från den boendes individuella plan.I ditt uppdrag som medarbetare inom socialförvaltningen ingår det att arbeta efter socialnämndens fastställda mål och riktlinjer. ? Kompetenser: Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfulloch innehar god empatisk förmåga. Du ska vara positiv till förändringar, flexibel,intresserad av verksamhetsutveckling samt ha en god planerings-och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du innehar examen på Omvårdnadsprogrammet, undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren prövas likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll samt helg.Kunskaper i Finska och Mejänkieli ses som meriterande. Övrigt: Anställningarna är tillsvidare på deltid 75% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen(PUL). Tillsättning av anställningarna sker i enlighet med kommunens rekryteringspolicy under förutsättning att inte anställningarna tas i anspråk för omplacering/företrädesrätt. Vid eventuella följdanställningar ange ditt intresse. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplad till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tillträdesdag: 2013-10-01 eller enligt överenskommelse. Lön: Ange Löneanspråk. Vi tar emot din ansökan fram till 20130909. Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kerstin Sandberg, enhetschef, 0923-654 74, 076-104 88 09 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga 2 Undersköterska ref.nr 115/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 2 Undersköterska ref.nr 115/13

Arbetsterapeut Kalix - omgående
Personalstrategerna är ett auktoriserat företag som finns i hela Sverige med ca 50 kontor och 170 anställda. Vi erbjuder arbetsmarknadstjänster och omställning bl.a. Program till Nytt Jobb till offentliga och privata kunder samt fackliga organisationer, förstärkt arbetsträning och rehabilitering, rekrytering och bemanning, starta eget utbildning och rådgivning. Hos oss finns många kompe­tenser samlade bl.a. arbetsterapeuter, psyko­loger, resursvägledare. Årligen utvecklar vi ca 11 000 personer som identifierar sina styrkor och ser sina möjligheter. De människor vi möter har på ett eller annat sätt en nedsatt arbetsförmåga. Vårt uppdrag är att UTVECKLA och stärka arbetsförmåga och aktivitetsförmåga genom att hjälpa individer att upptäcka sina resurser i syftet att underlätta återgången i arbete.  Vi söker dig som vill hjälpa människor att finna sina resurser inför etableringen i arbetslivet. I uppdraget ”Utredningsplatser inför bedömning av arbetsförmåga” arbetar vi med arbetssökande som behöver få sina arbetsförutsättningar klargjorda. Under utredningen hos oss prövar individen olika miljöer och uppgifter med fokus att få fram sina samlade resurser. Målet är att få en bild av i vilka arbetsuppgifter och under vilka förutsättningar individen kan fungera optimalt i ett arbetsliv.   ARBETSUPPGIFTER: Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med handleda och observera deltagare i olika aktiviteter. I ditt uppdrag ingår att hjälpa deltagaren att välja aktiviteter ur en färdig aktivitetsbank samt dokumentera vilka aktiviteter deltagaren utfört och dina observationer utifrån deltagaren utförande. Du kommer även kunna ge strategier gällande ergonomi på arbetsplatsen. I arbetet samverkar du med specialisterna från Arbetsförmedling.    Kompetenskrav:  Legitimerad arbetsterapeut  Minst 6 månaders erfarenhet av arbete med att instruera, handleda och observera personer i arbetsliknade aktiviteter samt dokumentera sina iaktagelser. Data/dokumentationsvana  Personlig kompetens  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har en inre trygghet och en god förmåga att se möjligheter i alla situationer. Du har också en stark tilltro till människors förmåga att utvecklas och ta eget ansvar. Ödmjukhet, förmåga att lyssna är andra egenskaper som vi sätter värde på. Du trivs att arbeta i en ständigt föränderlig miljö.   Frågor besvaras av Sara Stenlund, 0761810828
Företag: Personalstrategerna AB
Ort: Kalix
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga Arbetsterapeut Kalix - omgående jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arbetsterapeut Kalix - omgående

Lärare 1-7 ref.nr 116/13
Till Sangis skola och Näsbyskola Sangis skola ligger i östra delen av Kalix kommun. Skolan har bra lokaler och en god utemiljö med  stora ytor för eleverna att nyttja till lek och spel. Skolan har den lilla enhetens charm där personal och elever är väl kända för varandra, skolan är också känd för sin goda mat. Verksamheten består av fritids, förskoleklass och grundskola år 1-6, dessutom finns en förskoleavdelning i skolans lokaler. Skolan har ca 60 elever. Näsbyskolan ligger i utkanten av Kalix centralort. Skolan har en god utemiljö med egen multiarena. Det är nära till badhus, ishall, skog och mark, vintertid finns skidspår och isbana. Verksamheten består av fritids, förskoleklass och grundskola år 1-6, dessutom har Näsbyskolen en förberedelseklass för nyanlända elever med olika modersmål. Skolan har drygt 200 elever och ca 30 personal Övergripande mål med vårt arbete är att varje elev ska kunna välja sin egen framtid vilket ska ske genom ett entreprenöriellt förhållningssätt där delaktighet ska genomsyra undervisningen. Arbetsuppgifter: Du kommer att undervisa i år 1-6  främst i So, Svenska och engelska. Arbetet sker i elevgrupp och i ett nära samarbete mellan pedagoger i arbetslaget.   ? Kompetenser: Vi söker dig som har examen som grundskollärare med inriktning mot år 1-7 svenska/so och engelska.  Du ska vara en duktig pedagog med god förmåga att kunna bidra till en hög måluppfyllelse för eleverna. Du ska se möjligheter, vara initiativrik, och ha en god samarbetsförmåga med elever och personal. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt mot elever som utmanar och kunna nyttja modern IT-teknik i ditt arbete Övrigt: Anställningen är på 100% med tidsbegränsning fom 2013-09-02 tom 2013-12-20 Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Du tjänstgör på Näsbyskolan  och vid Sangis skola. Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal. Vi tar emot din ansökan tom 2013-08-23 Anställningen ersätter tidigare ref.nr 103/13 pga av utökad tid. Tillträdesdag: 2013-09-02 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Kjell Vikström, rektor, 070-650 05 91   För arbetstagarorganisationen: Annelie Hane, lärarförbundet, 0923-103 32
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 1-7 ref.nr 116/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 1-7 ref.nr 116/13

Lärare i Engelska
Överkalix kommun söker Lärare i Engelska 53% Du kommer att undervisa i årskurs 7, nybörjarengelska för elever med annat modersmål i årskurs 7-9 och språkintroduktionen samt engelska steg 7 vid gymnasieskolan. Du är behörig lärare för utannonserat tjänsteunderlag. Tjänsten är ett vikariat för tjänstlediga ordinarie lärare. Överkalix skola består av tre geografiskt samlade enheter omfattande 1-3 skola, 4-9 skola och gymnasieskola. Inom skolområdet finns särskola, förskoleklass och förskola. I närområdet finns även bibliotek och idrottsanläggningar. År 1-9 omfattar 230 elever och gymnasieskolan omfattar c:a 50 elever. Överkalix gymnasieskola erbjuder programmen Natur- och Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet. Vidare finns verksamhet för ensamkommande ungdomar inom Språkintroduktionen och andra ungdomar i Introduktionsprogrammen.
Företag: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Ort: Överkalix
Publicerad : 08-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i Engelska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i Engelska

Säljare med/utan erfarenhet sökes i Överkalix.
19 935 kr i lön + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Överkalix kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTION internutbildar alla från grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer något. Utbildningen kommer att hållas på ett av AIR SOLUTIONs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Luleå. Grundutbildningen börjar med 2 dagar på kontoret, 4 dagar på fältet med mentor och avslutas med 1 dag på kontoret. Om du behöver övernattning står vi för boendekostnaden. Vi bjuder även på maten under utbildningsdagarna. Du får ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gång känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ändå få ersättning för det du gjort. Vi håller en klimatanpassad intervju via telefon torsdagen den 22 augusti. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via vår hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det får du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter går det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmågan. AIR SOLUTION ingår i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en årsomsättning på ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per månad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per månad får du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per månad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg på 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och påverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak på hur mycket du kan tjäna under en månad. OBS! Du har lön även om du inte säljer något. Enligt gällande semesterlag har du ovanpå din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision får du på din personliga intervju. Vi får demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av vår bokningsavdelning. Det innebär att du som representant åker ut på förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsområden. Maskinen är 100 % återvinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera så länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.air-solutions-norden.se
Företag: AIR SOLUTIONS NORDEN AB
Ort: Överkalix
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Säljare med/utan erfarenhet sökes i Överkalix. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Säljare med/utan erfarenhet sökes i Överkalix.

Säljare med/utan erfarenhet sökes i Kalix.
19 935 kr i lön + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Kalix kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTION internutbildar alla från grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer något. Utbildningen kommer att hållas på ett av AIR SOLUTIONs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Luleå. Grundutbildningen börjar med 2 dagar på kontoret, 4 dagar på fältet med mentor och avslutas med 1 dag på kontoret. Om du behöver övernattning står vi för boendekostnaden. Vi bjuder även på maten under utbildningsdagarna. Du får ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gång känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ändå få ersättning för det du gjort. Vi håller en klimatanpassad intervju via telefon torsdagen den 22 augusti. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via vår hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det får du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter går det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmågan. AIR SOLUTION ingår i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en årsomsättning på ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per månad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per månad får du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per månad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg på 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och påverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak på hur mycket du kan tjäna under en månad. OBS! Du har lön även om du inte säljer något. Enligt gällande semesterlag har du ovanpå din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision får du på din personliga intervju. Vi får demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av vår bokningsavdelning. Det innebär att du som representant åker ut på förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsområden. Maskinen är 100 % återvinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera så länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.air-solutions-norden.se
Företag: AIR SOLUTIONS NORDEN AB
Ort: Kalix
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Säljare med/utan erfarenhet sökes i Kalix. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Säljare med/utan erfarenhet sökes i Kalix.

Sjuksköterska Medicin/Rehab Kalix sjukhus
Om Arbetsplatsen Landstinget har en organisation som är uppdelad i divisioner. Division Medicin omfattar internmedicin, barn- och ungdomsmedicin samt rehabilitering/reumatologi och har verksamheter på länets fem sjukhus. Medicin och rehabiliteringskliniken är en del av Kalix sjukhus och svarar för vården i Östra Norrbotten. Det primära upptagningsområdet är 37 000 personer. Medicin- och rehabiliteringskliniken omfattar omvårdnadsenhet, specialistmottagning, paramedicin, dialysenhet och behandlingsenhet. Inom kliniken arbetar ca 180 personer. Vi jobbar med ständiga förbättringar där dina kunskaper och ditt engagemang blir en bra tillgång. Arbetsuppgifter Som sjuksköterska har du det övergripande omvårdnadsansvaret, men är också en del i teamet kring patienten tillsammans med övriga professioner. Din bakgrund Legitimerad sjuksköterska.  Förutom ditt yrkeskunnande värdesätter vi god samarbetsförmåga, ansvarskänsla samt prioriteringsförmåga. Vi vill att du har en positiv inställning och ser det som ditt ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat inom enheten. Anställningsfakta Visstidsanställning100%  tillträde snarast eller efter överenskommelse t o m 2014-08-31. Du kommer att ha din anställning inom Medicin- och rehabliteringskliniken och arbeta på omvårdnadsenheterna inom kliniken. Vill du veta mer? Kerstin Oldgren-Degerman, Enhetschef Avd 2, 0923-76 127. Anna Gustavsson, Enhetschef Avd 3, 0923-76 223  Astrid Lindberg, Enhtschef Strokavd, 0923-76 279 Fackliga företrädare: Lisa Sundkvist, Vårdförbundet tel 0923-
Företag: Norrbottens läns landsting
Ort: Kalix
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska Medicin/Rehab Kalix sjukhus jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska Medicin/Rehab Kalix sjukhus

Sjuksköterska Avd 2 Kalix sjukhus
Om Arbetsplatsen Landstinget har en organisation som är uppdelad i divisioner. Division Medicin omfattar internmedicin, barn- och ungdomsmedicin samt rehabilitering/reumatologi och har verksamheter på länets fem sjukhus. Medicin och rehabiliteringskliniken är en del av Kalix sjukhus och svarar för vården i Östra Norrbotten. Det primära upptagningsområdet är 37 000 personer. Medicin- och rehabiliteringskliniken omfattar omvårdnadsenhet, specialistmottagning, paramedicin, dialysenhet och behandlingsenhet. Inom kliniken arbetar ca 180 personer. Avd 2 har 17 vpl med ena delen inriktning onkologi och palliation, den andra är allmän internmedicin.  Arbetsuppgifter Som sjuksköterska har du det övergripande omvårdnadsansvaret, men är också en del i teamet kring patienten tillsammans med övriga professioner. Du kommer till största delan att arbeta på 2D, med palliativa och onkologiska patienter. Din bakgrund Legitimerad sjuksköterska. Förutom ditt yrkeskunnande värdesätter vi god samarbetsförmåga, ansvarskänsla samt prioriteringsförmåga. Vi vill att du har en positiv inställning och ser det som ditt ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat inom enheten.   Anställningsfakta Tillsvidareanställning100%  tillträde snarast eller efter överenskommelse. Vill du veta mer? Kerstin Oldgren-Degerman, Enhetschef, 0923- 76 127. Fackliga företrädare: Lisa Sundkvist, Vårdförbundet, 0923- 76
Företag: Norrbottens läns landsting
Ort: Piteå
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska Avd 2 Kalix sjukhus jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska Avd 2 Kalix sjukhus

Fritidsledare ref.nr 117/13
Kalix Kommun söker en fritidsledare till ungdomsverksamheten i fritidsgården som skall öppnas i Kalix Folkets hus. Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med ungdomsverksamheterna i fritidsgården. Verksamheten skall byggas utifrån ungdomarnas behov och önskemål, och formas i samspel mellan Dig och ungdomarna själva. Det är viktigt att Du som fritidsledare kan möta och identifiera ungas behov på deras fritid men också se och guida unga i deras livssituation. Vi förutsätter att Du har ett professionellt bemötande och är en bra förebild, och med detta skapa bra relationer till ungdomarna. En del av arbetstiden är förlagd till kvällar och helger.? Kompetenser: Vi ser gärna att Du har någon form av fritidsledarutbildning eller utbildning i socialpedagogik. Erfarenhet av öppen verksamhet för unga är meriterande. Du är trygg i din roll som vuxen och kan sätta gränser på ett tydligt och respektfullt sätt, och har givetvis förmåga att fungera bra både självstädigt och i grupp.   Övrigt: Anställningen är tillsvidare på deltid 75% Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Körkort erfordras Provanställning tillämpas, vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-29 Tillträdesdag: 2013-09-09 Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Karl-Göran Lindbäck, Fritids- och kulturchef, 0923-651 16 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28 Ola Leander, Vision, 0920-237 858
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidsledare ref.nr 117/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidsledare ref.nr 117/13

Elevassistent ref.nr 118/13
Furuhedsskolan  har idag 12 nationella program och ca 550 elever från 15 olika kommuner. Närmare 90 personer arbetar vid Furuhedsskolan varav ca 70 är undervisande personal. Furuhedsskolan samverkar med andra utbildningsanordnare till exempel Lernia AB, Kulturskolan, Yrkesakademin och Naturbruksgymnasiet.Skolan har även ett internationellt elevutbyte bland annat med Wales, Skottland och Ryssland. Arbetsuppgifter: Stödja och hjälpa eleven med skolarbetet och personliga behov.? Kompetenser: Du bör ha utbildning för barn och ungdomar som har funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Övrigt: Anställningen är på deltid 75% med en tidsbegränsning fom 2013-08-26 tom efter överenskommelse. Anställning tillsätts under förutsättning av att eleven antas på utbildningen och att den inte tas i anspråk av eventuell övertalighet. Ange löneanspråk. Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL) Vi tar emot din ansökan fram till 2013-08-25 Tillträdesdag: snarast Kontaktpersoner: För arbetsgivaren: Maria Hjelm, rektor, 070-680 56 14 För arbetstagarorganisationen: Kerstin Persson, Kommunal Norrbotten, 0923-658 28, 070-322 72 25
Företag: Kalix Kommun
Ort: Kalix
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Elevassistent ref.nr 118/13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Elevassistent ref.nr 118/13

Arbetsterapeut Kalix
Personalstrategerna är ett auktoriserat företag som finns i hela Sverige med ca 50 kontor och 170 anställda. Vi erbjuder arbetsmarknadstjänster och omställning bl.a. Program till Nytt Jobb till offentliga och privata kunder samt fackliga organisationer, förstärkt arbetsträning och rehabilitering, rekrytering och bemanning, starta eget utbildning och rådgivning. Hos oss finns många kompe­tenser samlade bl.a. arbetsterapeuter, psyko­loger, resursvägledare. Årligen utvecklar vi ca 11 000 personer som identifierar sina styrkor och ser sina möjligheter. De människor vi möter har på ett eller annat sätt en nedsatt arbetsförmåga. Vårt uppdrag är att UTVECKLA och stärka arbetsförmåga och aktivitetsförmåga genom att hjälpa individer att upptäcka sina resurser i syftet att underlätta återgången i arbete.  I uppdraget ”Utredningsplatser inför bedömning av arbetsförmåga” arbetar vi med arbetssökande som behöver få sina arbetsförutsättningar klargjorda. Under utredningen hos oss prövar individen olika miljöer och uppgifter med fokus att få fram sina samlade resurser. Målet är att få en bild av i vilka arbetsuppgifter och under vilka förutsättningar individen kan fungera optimalt i ett arbetsliv.    ARBETSUPPGIFTER:  Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med handleda och observera deltagare i olika aktiviteter. I ditt uppdrag ingår att hjälpa deltagaren att välja aktiviteter ur en färdig aktivitetsbank samt dokumentera vilka aktiviteter deltagaren utfört och dina observationer utifrån deltagaren utförande. Du kommer även kunna ge strategier gällande ergonomi på arbetsplatsen. I arbetet samverkar du med specialisterna från Arbetsförmedling. När du börjar hos Personalstrategerna får du utbildning i tjänsten.    Kompetenskrav:  Legitimerad arbetsterapeut  Minst 6 månaders erfarenhet av arbete med att instruera, handleda och observera personer i arbetsliknade aktiviteter samt dokumentera sina iaktagelser. Data/dokumentationsvana  B-körkort och bil då resor i tjänsten ingår  Det är meriterande om du har: Goda kunskaper om möjligheter att kompensera och anpassa arbetsuppgifter för människor med nedsatt funktion.   Sök idag, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Personlig kompetens  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har en inre trygghet och en god förmåga att se möjligheter i alla situationer. Du har också en stark tilltro till människors förmåga att utvecklas och ta eget ansvar. Du trivs att arbeta i en ständigt föränderlig miljö.     Frågor besvaras av Camilla Johansson 0761-810279 camilla.johansson@personalstrategerna.se
Företag: Personalstrategerna AB
Ort: Kalix
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Arbetsterapeut Kalix jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arbetsterapeut Kalix


Sök lediga jobb Kalix

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se