Kalmar län jobb - lediga jobb

Kalmar län jobb Kalmar län jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Kalmar län. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Kalmar län. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Avdelningschef- Kalmar

 2. Operationssjuksköterskor, Centraloperation- Kalmar

 3. Städare/Lokalvårdare- Kalmar

 4. Samordnare till Vattenmyndighetens kansli- Kalmar

 5. Länsarkitekt- Kalmar

 6. Leg. psykolog, Oskarshamn- Oskarshamn

 7. Kurator- Kalmar

 8. Distriktssköterska/Sjuksköterska- Oskarshamn

 9. Sjuksköterska Medicinkliniken- Oskarshamn

 10. Distriktssköterska/Sjuksköterska- Oskarshamn

 11. Sjuksköterska till Dagkirurgen- Västervik

 12. Primärvårdspsykolog Torsås- Torsås

 13. Undersköterska Borgholm/Löttorp hc- Borgholm

 14. Distriktssköterska/Sjuksköterska Borgholm hc- Borgholm

 15. Utredare till förmögenhetsbrott- Kalmar

 16. Sjuksköterska- Västervik

 17. Arbetsterapeut- Kalmar

 18. Specialistläkare- Mönsterås

 19. Specialist i allmänmedicin alt annan specialitet- Oskarshamn

 20. Specialistläkare- Västervik

 21. Barnmorska/Sjuksköterska- Västervik

 22. Sjuksköterska, kirurgi- Västervik

 23. Sjuksköterska- Oskarshamn

 24. Sjuksköterska- Oskarshamn

 25. Sjuksköterska- Kalmar

 26. Specialistläkare- Oskarshamn

 27. Barnsjuksköterska- Västervik

 28. IT-administratör- Kalmar

 29. IT-administratör- Västervik

 30. IT-administratör- Oskarshamn

 31. IT Kommunikationstekniker- Kalmar

 32. Distriktssköterska/Sjuksköterska Torsås hc- Torsås

 33. Företagsläkare till Kalmar län- Oskarshamn

 34. Lungmedicinare till Kalmar län- Kalmar

 35. Avdelningschef gynekologiska mottagningen/dagvår- Västervik

 36. IT-utvecklare- Kalmar

 37. Avdelningschef Medicinkliniken avd 4/HIA- Västervik

 38. Måltidsvärd/Köksbiträde- Kalmar

 39. Underläkare Medicinkliniken- Oskarshamn

 40. Kommunikatör- Kalmar


Mer beskrivning

Avdelningschef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Länssjukhuset i Kalmar Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och är Landstingets största vårdinrättning med 354 vårdplatser och ca 2 000 anställda. Här finns ett 20-tal olika medicinska specialiteter med kompetens och medicinsk utrustning för i princip alla sjukvårdsområden. Inom vissa specialiteter finns även ett länsövergripande ansvar. Visionen för länssjukhuset är: "Mitt LSK - Det ledande länssjukhuset. Lärande - Säkert - Kompetent" Arbetsuppgifter Vi söker en avdelningschef till Barnhabiliteringen samt Tolkcentralen för döva och hörselskadade, Habiliterings- och Rehabiliteringskliniken (HRK), Länssjukhuset i Kalmar. Uppdraget innebär personalansvar för ca 35 medarbetare, budgetansvar och ansvar för verksamhetens mål och utveckling. Du kommer att vara underställd verksamhetschefen och ingå i klinikens ledningsgrupp. Inom basenhetens verksamhet finns förutom habilitering och rehabilitering även dietistverksamhet, Tolkcentral, länssjukhusets kuratorer samt Nyckelns kompetenscenter och gästhem. Vi är sammanlagt ca 200 medarbetare. För uppdraget finns en särskild riktlinje 'att arbeta som chef i Landstinget i Kalmar län'. Kvalifikationer Du har för tjänsten en relevant examen från högskola eller universitet och utbildning/erfarenhet inom ledarskap, organisation och administration. Du har en förmåga att entusiasmera och ta tillvara medarbetarnas kompetens, främja laganda, vara kreativ och stimulera till utvecklingsarbete. Du skall vara tydlig i chefsrollen och ansvara för att verksamhetens mål och kvalitetsvariabler uppnås. Du skall också ha god förmåga att organisera, leda och planera både det dagliga och det långsiktiga arbetet med starkt kundfokus. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang.
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-16
Sök fler jobb liknande: lediga Avdelningschef jobb, Avdelningschef Kalmar, Avdelningschef Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Avdelningschef

Operationssjuksköterskor, Centraloperation
Västerviks kommun ligger i norra Kalmar län, i nordostligaste hörnet av Småland. Kommunen är känd för den gamla hamnstaden Västervik och Tjust skärgård med nästan 5000 öar, ett vackert, kuperat, omväxlande och sjörikt inland. Landstinget i Kalmar län omfattar tolv kommuner med en befolkning på 230 000 invånare. Specialistsjukvården styrs av en gemensam hälso- och sjukvårdsförvaltning. Västerviks sjukhus med 1 200 anställda, är ett komplett akutsjukhus beläget mitt i centrum. Operationssjuksköterskor, Centraloperation, Västerviks sjukhus Centraloperation för ortopediska, kirurgiska, urologiska ingrepp består av 6 salar. Avdelningen är byggd 1998 och är välutrustad. Sjukhusets samlade operationsplanering sker med hjälp av optimera. Gynekologi - obstretik bemannas från c-op. Öron och ögon arbetar på egna enheter, men allt jourarbete utgår från centraloperation. Vi söker operationssjuksköterskor, jourtjänstgöring kan ingå Kvalifikationer Leg. Sjuksköterska med vidareutbildning i operationssjukvård.
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Operationssjuksköterskor, Centraloperation jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Operationssjuksköterskor, Centraloperation

Städare/Lokalvårdare
Högalids folkhögskola är belägen i Smedby, utanför Kalmar. Skolans verksamhet består i huvudsak av allmänna kurser med olika inriktningar, särskilda kurser med inriktning mot sång och musik, baskurs för personer med lindrig utvecklingsstörning samt butikssäljarutbildning. Skolan har 160 deltagare och 35 personal. På internatet finns plats för 60 boende. Huvudman för skolan är Landstinget i Kalmar län. Landstingets vision om Hälsolän sätter starkt avtryck på skolans profil. Högalid är en av fyra folkhögskolor som tillhör Landstinget i Kalmar Län och skolorna ingår i Bildningsförvaltningen. Skolorna fungerar som egna enheter där rektor är basenhetschef. Arbetsuppgifter Lokalvård på Högalid Folkhögskolas internatboende, konferenslokaler, skolans alla undervisningslokaler samt övriga lokaler. Detta kan även innebära lokalvård på våra filialer. Arbetsuppgifterna innefattar daglig städning, storstädning, iordningsställande av konferensutrymmen samt även att vara behjälplig i köket. Det ingår också korridorvärdskap, brandsyn, inköp av städmaterial och inventarier till internaten. Kvalifikationer 3-årig gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort Dina arbetsuppgifter ställer krav på stor flexibilitet. Du behöver vara noggrann och kvalitetsmedveten och ha lätt för att samarbeta med såväl arbetskamrater och elever/kursdeltagare. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-12
Sök fler jobb liknande: lediga Städare/Lokalvårdare jobb, Städare/Lokalvårdare Kalmar, Städare/Lokalvårdare Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Städare/Lokalvårdare

Samordnare till Vattenmyndighetens kansli
Länsstyrelsen i Kalmar län är en statlig myndighet med drygt 200 anställda, specialister och generalister som samverkar för länets utveckling. Arbetssättet är utpräglat tvärsektoriellt och bygger på goda kontakter med interna och externa aktörer inom en mängd samhällssektorer i länet. Länsstyrelsen i Kalmar är också Vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt. Vår uppgift är att samordna vattenförvaltningsarbetet inom distriktet som omfattar sju länsstyrelser och ca 90 kommuner. Det långsiktiga målet för vårt arbete är att uppnå en god vattenstatus på alla inlands-, grund- och kustvatten. Tjänsten är placerad på Vattenmyndighetens kansli inom Förvaltningsavdelningen. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten innefattar olika arbetsuppgifter inom vattenförvaltningen som varierar under en 6-års cykel, exempelvis samordning kring kartläggning och analys, miljöövervakning, åtgärdsprogram samt förvaltningsplaner. Tjänsten har särskild tyngd inom frågor som rör Östersjökusten med brett perspektiv på hållbar utveckling av vattenmiljön. I arbetet ingår att upprätthålla kontakter och skapa nätverk på olika plan och med olika perspektiv; allt från lokal, regional, nationell- och EU-nivå. Vattenmyndigheten har ett mycket nära samarbete med de övriga fyra vattenmyndigheterna i landet och med länsstyrelserna inom distriktet för att skapa en effektiv och integrerad vattenförvaltning. Arbetet innehåller många stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. På kansliet strävar vi efter att ha ett öppet arbetsklimat och nära samarbete. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som har: • akademisk utbildning, med inriktning statsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig, • lätt för att utrycka dig i tal och i skrift, • god datorvana Det är ytterligare en fördel om du har: • tidigare erfarenhet av arbete med vattenförvaltning eller annat tvärsektoriellt arbete • flerårig arbetslivserfarenhet inom projektledning eller med samordnaruppdrag, gärna från kommunal eller statlig förvaltning eller andra organisationer med bred förankring i samhället. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Särskilt värdefullt är förmåga att skapa och bevara goda relationer samt att vara drivande inom såväl självständigt arbete som arbet
Företag: Länsstyrelsen Kalmar län, Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare till Vattenmyndighetens kansli jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare till Vattenmyndighetens kansli

Länsarkitekt
ARBETSUPPGIFTER Som länsarkitekt har du en betydande roll i länsstyrelsens mycket centrala uppgift att vägleda, främst länets kommuner, i samhällets planprocesser. Tillväxtaspekter ska förenas med hållbar utveckling och flera, ofta motstridiga intressen ska beaktas i myndighetsutövningen. Länsarkitekten är ett viktigt stöd till länsledningen i detta strategiska och ofta utmanande arbete. Du kommer också att företräda myndigheten i olika externa sammanhang. Till tjänsten hör dessutom att vara enhetschef för vår nybildade Planenhet. Enheten är en del av Förvaltningsavdelningen och består idag av 7 handläggare utöver enhetschefen. I samband med en allmän organisationsöversyn under hösten 2013 får enhetschefen möjlighet att påverka såväl enhetens bemanning som de arbetsuppgifter som man fortsättningsvis ska ansvara för. Enheten hanterar, förutom planärenden, också strandskyddsärenden och ärenden inom området Klimat och Energi, Miljömål och Havsplanering. Enheten samarbetar i mycket hög grad med andra kompetenser på länsstyrelsen inom sakområden som miljö, kulturmiljö och landsbygd med flera. Enheten har även ansvar för att samordna länsstyrelsernas havsplaneringsarbete i Östersjön, ansvaret sträcker sig från Kullaberg i Skåne till och med Stockholm. En av medarbetarnas viktigaste uppgifter är att i sin handläggning samordna och väga samman dessa olika kompetenser. Som enhetens chef är du arbetsgivarens företrädare och har det primära ansvaret för att driva, följa upp och utveckla enhetens dagliga verksamhet. Du har fullt personalansvar vilket bland annat innebär uppgifter som att planera och genomföra insatser för individuell utveckling, kompetensförsörjning och lönesättning. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen. Jobbet som enhetschef ställer krav på ett aktivt och professionellt ledarskap. Du är beslutande i en lång rad ärendegrupper främst inom ramen för plan- och bygglagstiftningen. De utvecklingsfrågor som just nu är aktuella inom enheten handlar bland annat om att ytterligare utveckla länsstyrelsens roll som vägledare för i första hand kommunerna i länet. Former för länsstyrelsens medverkan mycket tidigt i planprocessen behöver utvecklas. En annan prioriterad uppgift är att arbeta med intern verksamhetsutveckling i syfte att effektivisera det tvärsektoriella samrådet. Planenhetens roll att knyta ihop olika kompetensers bedömningar i en vägledningssituation eller i ett beslut behöver också utvecklas. KVALIFIKATIONER Du bör ha arkitektexamen med inriktning på plan- och byggfrågor. Annan relevant akademisk utbildning kan i förening med gedigen erfarenhet från arbete inom sakområdet bedömas likvärdigt. Vi fäster stor vikt vid att du har en bred arbetslivserfarenhet, helst från olika samhällsfunktioner, myndigheter och näringsliv. Det ska ha erfarenhet av att tillämpa Miljöbalken och Plan- och bygglag. Likaså värderar vi erfarenhet från chefsposition och arbete i någon form av konsultativ roll. Har du dessutom erfarenhet från att ha jobbat med verksamhets- och processutveckling och med samhällets tillväxtfrågor är du en mycket intressant kandidat till jobbet. Dina personliga egenskaper väger tungt. Du kommer att verka i en miljö full av utmaningar och många gånger motstående intressen. Din personliga framtoning måste därför vara robust och präglas av lyhördhet, en utpräglad samarbetsförmåga, pedagogisk skicklighet och hög integritet. Du ska ha både intresse och förmåga att väga av olika intressen mot en helhetsbild. I detta innefattas att, så långt detta är möjligt, bedöma hur olika intressegrupper påverkas av länsstyrelsens rättstillämpning på lite längre sikt. I botten måste det finnas ett gediget intresse för Länsstyrelsens mångsidiga uppdrag och för samhällets utveckling.
Företag: Länsstyrelsen Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Länsarkitekt jobb, Länsarkitekt Kalmar, Länsarkitekt Länsstyrelsen Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Länsarkitekt

Leg. psykolog, Oskarshamn
De psykiatriska verksamheterna i Kalmar län är på frammarsch! Våra öppenvårdsmottagningar finns i hela länet och i Kalmar och Västervik finns heldygnsvård. Ständiga förbättringar är en väl etablerad arbetsmetodik och vi jobbar mycket med utveckling inom verksamhetsuppföljning samt inom kvalitet och patientsäkerhet. Arbetsuppgifter Intresserad av att arbeta inom öppenvårdspsykiatrin? Du som vill vara med och fortsätta utveckla vår mottagning till en modern specialistmottagning i psykiatri. Vi erbjuder en arbetsplats med en sammansättning av olika yrkesgrupper, som med ett professionellt och tryggt bemötande samarbetar kring patienternas vård och behandling. Som psykolog förväntas du göra bedömningar, utredningar, samt ha psykoterapeutiska samtal. Handledning, fortbildning och kurser ser vi som självklarhet för att utveckla kompetensen på mottagning. Vi erbjuder fast tjänst eller ett längre vikariat. Om några år kommer mottagningen flytta in i nybyggda lokaler intill Oskarshamns sjukhus, som utsågs till Sveriges bästa mindre sjukhus av Dagens medicin, 2012. Kvalifikationer Psykologprogrammet
Företag: Landstinget i Kalmar län, Psykiatriförvaltningen
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Leg. psykolog, Oskarshamn jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Leg. psykolog, Oskarshamn

Kurator
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Länssjukhuset i Kalmar Arbetsplats Habiliterings- och rehabiliterings kliniken (HRK), Länssjukhuset i Kalmar. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och är Landstingets största vårdinrättning med 354 vårdplatser och ca 2 000 anställda. Här finns ett 20-tal olika medicinska specialiteter med kompetens och medicinsk utrustning för i princip alla sjukvårdsområden. Inom vissa specialiteter finns även ett länsövergripande ansvar. Visionen för länssjukhuset är: "Mitt LSK - Det ledande länssjukhuset. Lärande - Säkert - Kompetent" Arbetsuppgifter Som kurator inom HRK arbetar du gentemot olika somatiska kliniker på Länssjukhuset. Du har samtalskontakt med enskilda patienter och/eller deras anhöriga, förmedlar information om samhällets sociala lagstiftning och service samt ger rådgivning och vägledning i dessa frågor. Du samverkar även med olika myndigheter kring individärenden. Kvalifikationer Socionomexamen. Det är meriterande med erfarenhet från liknande verksamhet och steg 1-utbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Kurator jobb, Kurator Kalmar, Kurator Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kurator

Distriktssköterska/Sjuksköterska
Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Blå Kustens hälsocentral söker distriktssköterska/sjuksköterska Arbetsuppgifter Vi arbetar med Primärvårdens hela åtagande och har sjuksköterskemottagningar inom diabetes, astma/KOL, blodtryck, inkontinens, demens, vaccinationer, livsstil, hemsjukvård, distriktssköterskemottagning och sjukskrivningskoordinator. Vi har cirka 7 700 listade patienter på hälsocentralen. Arbetet består av mottagningsarbete med sjukvårdsrådgivning i Tele Q, vilket innebär att göra bedömningar, ge råd och lotsa till rätt vårdinstans. Någon specialmottagning kan också bli aktuell. Nu söker vi dig som är intresserad av att tillsammans med oss fortsätta att utveckla vår hälsocentral med målet att ge bästa möjliga hälso- och sjukvård. Vi är en väl fungerande arbetsgrupp som tycker om att jobba tillsammans. Hos oss råder ett öppet klimat vilket innebär att vi delar såväl glädje som sorg med varandra. Är du positiv, flexibel och har lätt för att samarbeta kommer du att passa bra in hos oss. Kvalifikationer Legitimerad sjuksköterska gärna med specialistutbildning mot distriktssköterska Välkommen med din ansökan!
Företag: Landstinget i Kalmar län, Primärvårdsförvaltningen
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Distriktssköterska/Sjuksköterska jobb, Distriktssköterska/Sjuksköterska Oskarshamn, Distriktssköterska/Sjuksköterska Landstinget i Kalmar län, Primärvårdsförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Distriktssköterska/Sjuksköterska

Sjuksköterska Medicinkliniken
Oskarshamns kommun ligger i mellersta Kalmar län vid Smålandskusten. Kommunen har 27 000 invånare och erbjuder god service, trevliga boendemiljöer samt ett varierande näringsliv. Här finns bland annat en vacker skärgårdsnatur, fina strövområden och möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Medicinkliniken på Oskarshamns sjukhus består av tre vårdavdelningar (4,40 och 41) samt en mottagning. Kliniken har totalt 46 vårdplatser för internmedicinska patienter, fem vårdplatser för geriatrik och två vårdplatser för palliativ vård. Avdelning 4 är inriktad mot kardiologi och avdelning 41 är specialiserad mot lungmedicin och hematologi. På medicinkliniken arbetar vi tillsammans mycket aktivt med ständiga förbättringar. Avdelning 40 söker nu en vikarierande sjuksköterska med ett stort engagemang för omvårdnadsarbete! Avdelning 40 är inriktad på stroke, geriatrik och palliativ vård. Vår strokeenhet har fått utmärkelse som en av de bästa i Sverige. Vi arbetar med patientnärmre vård, vilket innebär att sjuksköterska och undersköterska ansvarar för 5-6 patienter. Kvalifikationer Legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av arbete på vårdavdelning är meriterande. Du ska vara positivt inställd till förbättringsarbete samt arbeta målfokuserat med ett patientsäkerhetsperspektiv.
Företag: Landstinget i Kalmar län, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska Medicinkliniken jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska Medicinkliniken

Distriktssköterska/Sjuksköterska
Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Kristinebergs hälsocentral söker distriktssköterska/sjuksköterska Arbetsuppgifter Vi arbetar med Primärvårdens hela åtagande och har sjuksköterskemottagningar inom diabetes, astma/KOL, blodtryck, inkontinens, demens, vaccinationer, livsstil, hemsjukvård, distriktssköterskemottagning samt sjukskrivningskoordinator. Vi har cirka 7 600 listade patienter på hälsocentralen. Arbetet består av mottagningsarbete med sjukvårdsrådgivning i Tele Q, vilket innebär att göra bedömningar, ge råd och lotsa till rätt vårdinstans. Nu söker vi dig som är intresserad av att tillsammans med oss fortsätta att utveckla vår hälsocentral med målet att ge bästa möjliga sjuk- samt hälsovård. Vi är en väl fungerande arbetsgrupp som tycker om att jobba tillsammans. Hos oss råder ett öppet klimat vilket innebär att vi delar såväl glädje som sorg med varandra. Är du positiv, flexibel och har lätt för att samarbeta kommer du att passa bra in hos oss. Kvalifikationer Legitimerad sjuksköterska gärna med specialistutbildning mot distriktssköterska. Välkommen med din ansökan!
Företag: Landstinget i Kalmar län, Primärvårdsförvaltningen
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Distriktssköterska/Sjuksköterska jobb, Distriktssköterska/Sjuksköterska Oskarshamn, Distriktssköterska/Sjuksköterska Landstinget i Kalmar län, Primärvårdsförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Distriktssköterska/Sjuksköterska

Sjuksköterska till Dagkirurgen
Sjuksköterska till Dagkirurgen Västerviks sjukhus Tillsvidareanställd HSF VK:2013:65 Arbetsuppgifter Inom operations och intensivvårdskliniken finns en dagkirurgisk verksamhet. Vi söker nu en allmänsköterska med intresse för operations/anestesi eller iva vård. Du kommer att bli ansvarig för den dagliga driften av dagkirurgen och de sjuksköterskeuppgifter som förekommer där. Utvecklingsarbeta och ledning av verksamheten sker i samråd med avdelningscheferna på operation. Verksamheten är förlagd till dagtid, må-fre. vi söker dig som är positiv, flexibel och har känsla för våra kunder och patienter, och som är mån om att besöket hos oss blir en positiv upplevelse. Du ska trivas med teamarbete och ta ett tydligt ansvar för medarbetare och ledarskap. Kanske ser du en framtid i någon av de specialistfunktioner som finns inom kliniken, då kan det här ge möjlighet till en närmare inblick. Kvalifikationer Legitimerad Sjuksköterska Upplysningar Avd.chef Inger Larsson-Lockner 0490-86242 Bitr. Avd.chef henrik Uveborn 0490-86970 Facklig företrädare VFB Reneé Rydholm 0490-86693 PA-konsult: Christina Andersson ChristAn@LTKALMAR.SE Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Västervik
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska till Dagkirurgen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska till Dagkirurgen

Primärvårdspsykolog Torsås
Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Primärvårdspsykolog Torsås PV:2013:58 Primärvården i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Inom Landstinget i Kalmar län har vi de senaste åren valt att satsa på psykologkompetens inom primärvården. Vi ser gärna att du är en av dem som väljer att tillsammans med oss fortsätta att föra fram det psykologiska perspektivet och utveckla den kompetensen. Du kommer att bli en av 24 psykologer i vårt län med stora möjligheter att tillsammans med hälsocentralerna skapa ett givande arbete. Primärvården i Kalmar län skall erbjuda vårdinsatser för personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Varje hälsocentral har möjlighet att utveckla en modell för samverkan kring psykisk ohälsa där psykologen ingår som en viktig del vad gäller bedömningar och kortare terapeutiska insatser. Centralt för primärvården är ett patientnära arbete samt personlig kännedom om patienterna. Lika viktigt är samverkan med övrig personal i form av handledning, undervisning och konsultation för att främja preventivt arbete. Vi tycker också att det är viktigt med metod och organisationsutveckling för att hitta vägar till att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa. Du kommer att erbjudas möjlighet att delta i nätverksträffarna för primärvårdspsykologerna, handledning samt fortbildning. Kvalifikationer: Leg. psykolog, gärna med KBT inriktning. Erfarenhet från liknande arbete och intresse för att utveckla primärvårdspsykologin är meriterande. Körkort erfordras.
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Torsås
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Primärvårdspsykolog Torsås jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Primärvårdspsykolog Torsås

Undersköterska Borgholm/Löttorp hc
Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Undersköterska Borgholm/Löttorp hc Tillsvidareanställning 80% med möjlighet till utökad tjänstgöring PV:2013:57 Borgholm/Löttorp hälsocentral är en väl inarbetad hälsocentral med ett gott arbetsklimat och god kamratskap i personalgruppen. Vi arbetar med Primärvårdens hela uppdrag och har mottagningar inom olika specialiteter. Vi har ca 9 500 listade patienter på basenheten.From 2014 finns vi i nybyggda lokaler. Som undersköterska kommer du att arbeta med sedvanliga undersköterskeuppgifter på mottagningen såsom provtagning och läkarassistans. Visst kassaarbete förekommer. Tjänstgöring på både Borgholms och Löttorps hälsocentraler. Helgtjänstgöring. Kvalifikationer Omvårdnadsprogrammet gymnasiet 3 år med inriktning mot sjukvård eller likvärdig utbildning. Vana från mottagnings- och labarbete är meriterande. Så även kunskaper i Cosmic journaldatasystem. Kassavana. Ansökan ska vara inkommen senast 2013-08-09 Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Primärvårdsförvaltningen, Landstinget Kalmar län
Ort: Borgholm
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska Borgholm/Löttorp hc jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska Borgholm/Löttorp hc

Distriktssköterska/Sjuksköterska Borgholm hc
Primärvårdsförvaltningen Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Distriktssköterska/Sjuksköterska Borgholms hc PV:2013:52 Borgholm/Löttorp hälsocentral är en väl inarbetad hälsocentral med ett gott arbetsklimat och god kamratskap i personalgruppen. Vi arbetar med Primärvårdens hela uppdrag och har mottagningar inom olika specialiteter. Vi har ca 9 500 listade patienter på basenheten.From 2014 finns vi i nybyggda lokaler. Som distriktssköterska hos oss kommer du att arbeta med sjukvårdsrådgivning i telefon (TeleQ), distriktssköterskemottagning samt arbetsuppgifter inom traditionellt mottagningsarbete där vi arbetar med triagering/egen bedömning. Vi söker Dig som är positiv, flexibel, serviceinriktad samt har lätt för att samarbeta och utveckla verksamheten. Vi tror att ett långsiktigt, positivt arbete med förbättringar, kvalitet och bemötande skapar en trivsam miljö där såväl patienter som personal vill stanna. Detta arbete ger oss en god tillgänglighet och nöjda patienter. Passar ovanstående Dig? Tveka inte med att skicka in Din ansökan. Kvalifikationer: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Ansökan ska vara inkommen senast 2013-07-14 Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Primärvårdsförvaltningen, Landstinget Kalmar län
Ort: Borgholm
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Distriktssköterska/Sjuksköterska Borgholm hc jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Distriktssköterska/Sjuksköterska Borgholm hc

Utredare till förmögenhetsbrott
Verksamhetsbeskrivning Polismyndigheten i Kalmar län söker utredare (civil/polis) till förmögenhetsbrott med placering i Kalmar. Polismyndigheten i Kalmar län har omkring 540 medarbetare, varav cirka 380 poliser och knappt 160 civilanställda. Myndigheten bedriver ett samarbete med Polismyndigheten i Kronobergs län med bland annat gemensam länspolismästare, strategisk ledning och ledningscentral. Utredningsverksamheten i Kalmar län kommer fr.o.m. den 1 september 2013 att utgöras av en ny kriminalenhet bestående av enhetsledning med chef, biträdande chef och administrativt stöd samt tretton utredningsgrupper under ledning av gruppchefer/FU-ledare. En av utredningsgrupperna, bedrägeri- och miljöbrottsgruppen, kommer bland annat att arbeta med inriktning mot förmögenhetsbrott (9 och 10 kap. BrB). Arbetsuppgifter Som utredare av förmögenhetsbrott vid bedrägeri- och miljöbrottsgruppen kommer du att arbeta med olika typer av brottsutredningar med fokus på grova bedrägerier, grova bidragsbrott, förskingringar, trolöshet mot huvudman, m.m. Det innebär att under ledning av polisiär förundersökningsledare eller åklagare självständigt handlägga brottsutredningar med uppgifter som att hålla förhör med målsägande, vittnen, sakkunniga och misstänkta samt andra förekommande utredningsåtgärder. Kvalifikationer Vi söker dig som har ekonomiutbildning på högskole-/universitetsnivå med inriktning mot redovisning och revision och/eller svensk polisutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms vara likvärdig. Du bör ha god erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete inom ekonomiområdet. Erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning är meriterande. Vi förutsätter att du har goda datakunskaper inom kontorsadministrativa program såsom Word, Excel, m.fl. Som person ser vi att du: . har personlig integritet, är noggrann och har god förmåga att arbeta självständigt . har god samarbets- och kontaktförmåga samt flexibilitet . har god analytisk förmåga . vill utveckla verksamheten och dig själv tillsammans med din chef och dina kollegor Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrigt Du kommer att få genomgå intern utbildning. Vi bedriver vår verksamhet med det engagemang, den tillgänglighet och den effektivitet som vårt uppdrag kräver. Myndigheten eftersträvar en jämn fördelning av ålder och kön och arbetar för att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav eftersom funktionen är säkerhetsklassad. Vid upprättande av sökandeförteckning kommer dina personuppgifter att registreras. Genom din ansökan godkänner du denna registrering. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt offentlighetsprincipen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Ytterligare upplysningar För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Pleijel, tel. 070-544 72 18. Fackliga företrädare är för OFR/S Mathias Nilsson, tel. 072-740 31 10, SACO-S Lars Nordvall, tel. 010-562 21 60, SEKO Ehrenfried Jäschke, tel. 010-562 21 10 och för OFR/P Gunnar Norgren, tel. 070-218 29 18. Ansökan Välkommen med din ansökan, bestående av personligt brev och CV/meritförteckning samt referensuppgifter (inga betyg eller intyg), till Polismyndigheten i Kalmar län, Box 923, 391 29 Kalmar eller via vår e-post: polismyndigheten.kalmar@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i PDF-format. Ansökan återsänds efter två år om du särskilt begär det.
Företag: Polismyndigheten i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare till förmögenhetsbrott jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare till förmögenhetsbrott

Sjuksköterska
De psykiatriska verksamheterna i Kalmar län är på frammarsch! Våra öppenvårdsmottagningar finns i hela länet och i Kalmar och Västervik finns heldygnsvård. Ständiga förbättringar är en väl etablerad arbetsmetodik och vi jobbar mycket med utveckling inom verksamhetsuppföljning samt inom kvalitet och patientsäkerhet. Sjuksköterska Tillsvidareanställd PF:2013:33 BUP Norr Ätträningsverksamheten, Västervik Arbetsuppgifter Ätträningsverksamheten är en ung verksamhet som håller på att formas och är under uppbyggnad med en mottagning i Västervik. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att tillsammans med andra medarbetare arbeta psykoedukativt med att få patienter med ätstörningsproblem av typ Anorexia Nervosa samt BulimiaNervosa att förändra sitt ätbeteende. Patientgruppen innefattas av barn, ungdomar och vuxna med denna problematik. Kvalifikationer Legitimerad Sjuksköterska. Det är meriterande är om Du har vidareutbildning i psykiatri samt tidigare erfarenheter av att ha arbetat med ätstörningar. Du bör ha en god initiativförmåga, lätt att samarbeta med samt förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet. Upplysningar Margaretha Olsson enhetschef AnorexiBulimiCenter 070-306 85 98 Socialpedagog Linda Davidsson 072-203 76 57 Vårdförbundet Mattias Fahgerberg 0480-812 94 Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Psykiatriförvaltningen, BUP Kalmar län
Ort: Västervik
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska jobb, Sjuksköterska Västervik, Sjuksköterska Psykiatriförvaltningen, BUP Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska

Arbetsterapeut
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Länssjukhuset i Kalmar Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och är Landstingets största vårdinrättning med 354 vårdplatser och ca 2 000 anställda. Här finns ett 20-tal olika medicinska specialiteter med kompetens och medicinsk utrustning för i princip alla sjukvårdsområden. Inom vissa specialiteter finns även ett länsövergripande ansvar. Visionen för länssjukhuset är: "Mitt LSK - Det ledande länssjukhuset. Lärande - Säkert - Kompetent" Arbetsuppgifter Habiliterings- och rehabiliteringskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar har som uppdrag att erbjuda medborgarna i södra Kalmar län rehabiliterande insatser på såväl specialist- som primärvårdsnivå samt habiliterande insatser. Du kommer främst att arbeta mot barn och ungdoms psykiatrin men även mot barn och ungdomskliniken. Tjänsten innebär att du arbetar både självständigt och i team med bedömning, utredning och behandling av barn, ungdomar och deras familjer i ett multidisciplinärt sammanhang. Personliga egenskaper Det är viktigt att du kan samarbeta med andra yrkeskategorier liksom att du kan ta egna beslut och arbeta självständigt. Du är trygg och ansvarstagande. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, intresse och förmåga att utveckla verksamheten.
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Arbetsterapeut jobb, Arbetsterapeut Kalmar, Arbetsterapeut Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arbetsterapeut

Specialistläkare
Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Mönsterås är en kustkommun som gränsar till Oskarshamn, Högsby, Kalmar och Öland. I Mönsterås kommun finns det två hälsocentraler. För mer information om vår kommun se www.monsteras.se Vi erbjuder ett omväxlande arbete på en mindre hälsocentral där individualiteten får råda. Vi är en liten arbetsgrupp som arbetar 'tight' och informellt med korta beslutsvägar. Vi har ett nära och gott samarbete mellan samtliga professioner. Vi söker en ny medarbetare eftersom en av våra specialisterna i allmänmedicin flyttar. Vill du ha - Ett omväxlande arbete på en mindre hälsocentral där du blir en viktig kugge i en arbetsgrupp med stor kunnighet - Jobba på landsbygden vid kusten med en halvtimmes väg till Kalmar och Oskarshamn - Arbeta på en enhet där det geografiska upptagningsområdet domineras av mindre tätorter och landsbygd - Delta i en arbetsgrupp bestående av distriktsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterska, sekreterare och undersköterskor som jobbar på ett flexibelt sätt mot uppsatta mål - Bli handledare åt ST- och AT-läkare när det blir aktuellt - Arbeta med alla frågeställningar i alla åldrar och ett familjefokus som patientansvarig läkare för 'dina' listade patienter - Vara delaktig i de utvecklingsarbeten som ingår i det dagliga arbetet Värdegrunden inom Primärvården pekar på att vi ska sätta patientens hälsa i fokus. Verksamhetsidén lyfter fram att primärvården är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Landstingets övergripande verksamhetsidé fokuserar på bättre hälsa i länet. Blomstermåla fick status som hälsocentral 2008. Hälsocentralen har ca 4000 listade patienter och är belägen i Blomstermåla, Mönsterås kommun. På hälsocentralen arbetare två specialister i allmänmedicin men vi behöver dej också. Vi arbetar med kontinuiteten och för en god tillgänglighet i telefon och till läkarbesök. Här finns distriktssköterskemottagning, barnavårdcentral samt profilerade sjuksköterskemottagningar för diabetes, inkontinens, demens, hörsel, hemsjukvårdskoordinator, astma/KOL och livsstil. Här finns ett positivt utvecklingsklimat och vi har förutom fort- och vidareutbildning även lagt in individuell schemalagd kompetenstid varje månad. Är du intresserad av att få mer information om Blomstermåla hälsocentral så kontakta oss eller hälsa på. Vi är öppna för dina individuella önskemål. Kvalifikationer: Specialist i allmänmedicin alternativt läkare med annan specialitet i kombination med lång erfarenhet inom yrket och med intresse för primärvård.
Företag: Landstinget i Kalmar län, Primärvårdsförvaltningen
Ort: Mönsterås
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Specialistläkare jobb, Specialistläkare Mönsterås, Specialistläkare Landstinget i Kalmar län, Primärvårdsförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialistläkare

Specialist i allmänmedicin alt annan specialitet
Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Arbetsuppgifter Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län söker Dig som vill arbeta som specialist i allmänmedicin på en av förvaltningens hälsocentraler. Det finns 27 hälsocentraler i länet, den lilla verksamheten nära naturen eller den större verksamheten i staden. För att du ska trivas hos oss tror vi att det är viktigt att du själv får vara med att påverka var du vill arbeta, tjänstgöringsgrad, arbetstider samt ledigheter. Som specialist i allmänmedicin inom Primärvårdsförvaltningen arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier runt patienten. Det kan vara allt från akuta fall till förebyggande vård och livsstilsfrågor. Vi värdesätter en god patientrelation grundad på kontinuitet. I ditt arbete har du goda möjligheter att konsultera arbetskamrater och andra specialister för att patienten ska få en kvalificerad vård och när så behövs remittera vidare. Vi tycker att det är viktigt med utveckling, därför har du möjlighet att delta i FQ grupper, utbildningstillfällen, handledning och möten för specialister i allmänmedicin i länet. För verksamhetsutveckling arbetar hälsocentralerna också med förbättringsarbeten inom ramen för 'Varje dag lite bättre - kraften hos många', Landstinget i Kalmar läns satsning på systematiskt förbättringsarbete. Du får arbeta som specialist i allmänmedicin inom en organisation som har bland de bästa resultaten i Sveriges primärvård, både i Öppna jämförelser och Nationella Patientenkäten - tillsammans med duktiga och engagerade arbetskamrater som har roligt tillsammans på jobbet. Kvalifikationer Specialist i allmänmedicin alternativt läkare inom annan specialitet med intresse för arbete inom primärvård med dokumenterad erfarenhet och kompetens gällande hela den verksamhet som ingår i uppdraget. Välkommen med din ansökan!
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Specialist i allmänmedicin alt annan specialitet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialist i allmänmedicin alt annan specialitet

Specialistläkare
Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Specialist i allmänmedicin alt annan specialitet Tillsvidareanställd PV:2013:53 Arbetsuppgifter Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län söker Dig som vill arbeta som specialist i allmänmedicin på en av förvaltningens hälsocentraler. Det finns 27 hälsocentraler i länet, den lilla verksamheten nära naturen eller den större verksamheten i staden. För att du ska trivas hos oss tror vi att det är viktigt att du själv får vara med att påverka var du vill arbeta, tjänstgöringsgrad, arbetstider samt ledigheter. Som specialist i allmänmedicin inom Primärvårdsförvaltningen arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier runt patienten. Det kan vara allt från akuta fall till förebyggande vård och livsstilsfrågor. Vi värdesätter en god patientrelation grundad på kontinuitet. I ditt arbete har du goda möjligheter att konsultera arbetskamrater och andra specialister för att patienten ska få en kvalificerad vård och när så behövs remittera vidare. Vi tycker att det är viktigt med utveckling, därför har du möjlighet att delta i FQ grupper, utbildningstillfällen, handledning och möten för specialister i allmänmedicin i länet. För verksamhetsutveckling arbetar hälsocentralerna också med förbättringsarbeten inom ramen för 'Varje dag lite bättre - kraften hos många', Landstinget i Kalmar läns satsning på systematiskt förbättringsarbete. Du får arbeta som specialist i allmänmedicin inom en organisation som har bland de bästa resultaten i Sveriges primärvård, både i Öppna jämförelser och Nationella Patientenkäten - tillsammans med duktiga och engagerade arbetskamrater som har roligt tillsammans på jobbet. Välkommen med din ansökan! Kvalifikationer Specialist i allmänmedicin alternativt läkare inom annan specialitet med intresse för arbete inom primärvård med dokumenterad erfarenhet och kompetens gällande hela den verksamhet som ingår i uppdraget. Upplysningar Personalchef Ann-Sofie Sjöstam, 0492-17532. PA-konsult Jennie Anderberg, 0480-84098. Facklig företrädare för Läkarföreningen Staffan Skobe, 070-6863062. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Västervik
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Specialistläkare jobb, Specialistläkare Västervik, Specialistläkare Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialistläkare

Barnmorska/Sjuksköterska
Västerviks kommun ligger i norra Kalmar län, i nordostligaste hörnet av Småland. Kommunen är känd för den gamla hamnstaden Västervik och Tjust skärgård med nästan 5000 öar, ett vackert, kuperat, omväxlande och sjörikt inland. Landstinget i Kalmar län omfattar tolv kommuner med en befolkning på 230 000 invånare. Specialistsjukvården styrs av en gemensam hälso- och sjukvårdsförvaltning. Västerviks sjukhus med 1 200 anställda, är ett komplett akutsjukhus beläget mitt i centrum. Barnmorska/Sjuksköterska Tillsvidareanställd HSF VK:2013:60 Arbetsuppgifter: Barnmorska/Sjuksköterska till avdelning 89/förlossning, en integrerad BB/förlossning- och gynvårdavdelning Kvalifikationer: Leg sjuksköterska med vidareutbildning i obstetrik och gynekolog alternativt leg sjuksköterska under förutsättning att sökande går vidareutbildning till barnmorska. Upplysningar Avdelningschef Anita Malm och Maria Petersson tel 0490-86959 Facklig företrädare Anna Wiman, Vårdförbundet, tel 0490-86183 Vi vill att Du bifogar personligt brev och CV. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Västervik
Publicerad : 06-14
Sök fler jobb liknande: lediga Barnmorska/Sjuksköterska jobb, Barnmorska/Sjuksköterska Västervik, Barnmorska/Sjuksköterska Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Barnmorska/Sjuksköterska

Sjuksköterska, kirurgi
Västerviks kommun ligger i norra Kalmar län, i nordostligaste hörnet av Småland. Kommunen är känd för den gamla hamnstaden Västervik och Tjust skärgård med nästan 5000 öar, ett vackert, kuperat, omväxlande och sjörikt inland. Landstinget i Kalmar län omfattar tolv kommuner med en befolkning på 230 000 invånare. Specialistsjukvården styrs av en gemensam hälso- och sjukvårdsförvaltning. Västerviks sjukhus med 1 200 anställda, är ett komplett akutsjukhus beläget mitt i centrum. Västerviks sjukhus söker Sjuksköterskor p g a pensionsavgångar till Kirurgkliniken Tillsvidareanställd Tillsvidareanställd HSF VK:2013:57 Kirurgkliniken i Västervik innefattar två slutenvårdsavdelningar med vardera 20 vårdplatser samt en öppenvårdsenhet. Inom kliniken bedrivs utredning och behandling av patienter inom alla kirurgiska ämnesområden inklusive urologi. Detta gör att du som sjuksköterska hos oss har många simulerande arbetsuppgifter vilket leder till utmaningar och kompetensutveckling både på personlig och verksamhetsmässig nivå. Avdelning 1 - avdelningen är uppdelad mellan urologi och allmän kirurgi. Den kirurgiska specialiteten är bröst- kärlkirurgi samt endokrinologi. Avdelning 2 - är specialiteten är mag-tarmkirurgi och allmänkirurgi, här finns även öronpatienter. Avdelningarna arbetar efter individuella scheman dag/kväll. För närvarande är det fasta scheman nattetid. Helgtjänstgöringen är 2 helger/ 5 veckor. Nattschemat är var 3.e helg Kvalifikationer Legitimerad Sjuksköterska, 180 poäng, 3 år. Upplysningar Bitr avdelningschef Emma Bäck, tel 0490-86377 el 86141 Avd chef Irene Jakobsson tel 0490-86893
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Västervik
Publicerad : 06-13
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska, kirurgi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska, kirurgi

Sjuksköterska
Oskarshamns kommun ligger i mellersta Kalmar län vid Smålandskusten. Kommunen har 27 000 invånare och erbjuder god service, trevliga boendemiljöer samt ett varierande näringsliv. Här finns bland annat en vacker skärgårdsnatur, fina strövområden och möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Vill du jobba som sjuksköterska på Sveriges bästa "lilla sjukhus"? Akutmottagningen på Oskarshamns sjukhus behandlar medicinpatienter dygnet runt, tar emot lättare kirurg- och ortopedpatienter dag och kvällstid samt upprätthåller en jourmottagning för patienter som är i behov av primärvård kvällar och helger. Arbetsuppgifter Som sjuksköterska på akutmottagningen arbetar du med omhändertagande av akut sjuka patienter. Du gör bedömning, triagering och utför ordinerade omvårdnadsåtgärder såsom läkemedelsgivning och provtagning. Vi prioriterar patientbemötande och varje patient ska bli sedd och känna att vi gjort vårt yttersta för just hans/hennes vård. Kvalifikationer Legitimerad sjuksköterska. Vi söker dig som är positiv, flexibel och som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Landstinget i Kalmar län, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 06-10
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska jobb, Sjuksköterska Oskarshamn, Sjuksköterska Landstinget i Kalmar län, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska

Sjuksköterska
Oskarshamns kommun ligger i mellersta Kalmar län vid Smålandskusten. Kommunen har 27 000 invånare och erbjuder god service, trevliga boendemiljöer samt ett varierande näringsliv. Här finns bland annat en vacker skärgårdsnatur, fina strövområden och möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Vill du jobba som sjuksköterska på Sveriges bästa "lilla sjukhus"? Akutmottagningen på Oskarshamns sjukhus behandlar medicinpatienter dygnet runt, tar emot lättare kirurg- och ortopedpatienter dag och kvällstid samt upprätthåller en jourmottagning för patienter som är i behov av primärvård kvällar och helger. Arbetsuppgifter Som sjuksköterska på akutmottagningen arbetar du med omhändertagande av akut sjuka patienter. Du gör bedömning, triagering och utför ordinerade omvårdnadsåtgärder såsom läkemedelsgivning och provtagning. Vi prioriterar patientbemötande och varje patient ska bli sedd och känna att vi gjort vårt yttersta för just hans/hennes vård. Kvalifikationer Legitimerad sjuksköterska. Vi söker dig som är positiv, flexibel och som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Företag: Landstinget i Kalmar län, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 06-10
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska jobb, Sjuksköterska Oskarshamn, Sjuksköterska Landstinget i Kalmar län, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska

Sjuksköterska
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Länssjukhuset i Kalmar Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och är Landstingets största vårdinrättning med 354 vårdplatser och ca 2 000 anställda. Här finns ett 20-tal olika medicinska specialiteter med kompetens och medicinsk utrustning för i princip alla sjukvårdsområden. Inom vissa specialiteter finns även ett länsövergripande ansvar. Visionen för länssjukhuset är: "Mitt LSK - Det ledande länssjukhuset. Lärande - Säkert - Kompetent" Sjuksköterska HSF LSK:2013:41 Arbetsplats Geriatriska kliniken, Avdelning 32, Länssjukhuset i Kalmar. På avdelningen finns för närvarande 32 vårdplatser. Vi arbetar bland annat med akutgeriatrik, ortopedisk rehabilitering, sårvård och demensutredningar. Arbetsuppgifter Vård av äldre är en viktig och betydelsefull verksamhet inom Landstinget som kommer att öka i omfattning framöver. Vi vet hur stimulerande det är och hur mycket det ger tillbaka att arbeta med äldre personer. Nu kan vi erbjuda dig att vara en del i denna verksamhet. I din roll som sjuksköterska är du ansvarig för patientens omvårdnad samt utför och följer upp medicinska ordinationer. Du samarbetar kring patienten tillsammans med medarbetare inom olika yrkeskategorier, med målsättning att ge en god och säker vård. Vi arbetar utifrån omvårdnadskonceptet patientnärmre vård (PNV). Kvalifikationer Du är legitimerad sjuksköterska med intresse för geriatrisk vård och gärna några års yrkeserfarenhet. Som person är lugn, trygg, positiv, flexibel och har en förmåga att prioritera och fatta egna beslut. Du får möjlighet, och vi ser gärna, att du tar en aktiv roll i utvecklingen av avdelningen.
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 06-04
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska jobb, Sjuksköterska Kalmar, Sjuksköterska Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska

Specialistläkare
Är du framtidens läkare och vill vara med att skapa ett nytt sätt att bedriva akutsjukvård vid Sveriges bästa "lilla" sjukhus? Oskarshamns sjukhus söker Specialistläkare till Akutkliniken På Oskarshamns sjukhus arbetar idag 450 medarbetare med ett upptagningsområde på cirka 65 000 medborgare. Sjukhusets verksamhet består av akutmottagning, somatisk slutenvård med tonvikt på internmedicin samt specialistmottagningar inom de vanligaste specialiteterna. Vår vision är "Det framgångsrika sjukhuset nära dig med bäst tillgänglighet, kvalitet och upplevd hälsa". Vi redovisar goda resultat i nationella patientenkäter. Vår Ortopedklinik ligger i frontlinjen i Sverige gällande hög kvalitet. Under de senaste två åren har sjukhuset fått utmärkelsen som ett av de sex bästa sjukhusen i landet inom strokevård och 2012 fick vi utmärkelsen Sveriges bästa sjukhus i kategorin "akutsjukhus utan förlossningsverksamhet" av Dagens Medicin. Akutkliniken har cirka 130 medarbetare och består av akutmottagning, IVA, operation, dagkirurgi och sterilteknisk enhet. På akutmottagningen finns internmedicinsk jour dygnet runt. Under vardagar dagtid finns konsulter att tillgå inom kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, ögon, öron-näsa-hals och barn. Laboratorium och röntgen finns lokalt att tillgå dygnet runt. Arbetsuppgifter Under 2011 genomgick sjukhuset en omvärldsanalys som lett till att sjukhusets profilering tydliggjorts. Sjukhuset förbereder sig nu inför framtidens sjukvård, och har nyligen skapat en verksamhet som sätter medborgarnas behov främst. Du har nu möjlighet att vara med oss i arbetet att bygga upp en ny akutmottagning. Vi arbetar med teamtriagering, flödesmodeller och direktinläggningar. Du kommer att ha ett nära samarbete med primärvården och länets övriga två sjukhus. Du förväntas också handleda AT-läkare och medicinstuderande. Kvalifikationer Vi söker dig som är specialistläkare och har ett genuint intresse för akutsjukvård och handledning. Vi ser gärna att du är akutläkare alternativt allmänläkare med ett kunnande och intresse för akutsjukvård. Har du en annan specialitet men har önskemål om att bli akutläkare kan vi skapa förutsättningar för att möjliggöra det. Vi värdesätter att du är prestigelös, ser möjligheter och har förmåga att se helheten. Du har dessutom lätt för att skapa goda relationer och är processorienterad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som akutläkare ingår du i läkarstaben för Akutkliniken. Välkommen till oss!
Företag: Landstinget i Kalmar län, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 05-23
Sök fler jobb liknande: lediga Specialistläkare jobb, Specialistläkare Oskarshamn, Specialistläkare Landstinget i Kalmar län, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialistläkare

Barnsjuksköterska
Västerviks kommun ligger i norra Kalmar län, i nordostligaste hörnet av Småland. Kommunen är känd för den gamla hamnstaden Västervik och Tjust skärgård med nästan 5000 öar, ett vackert, kuperat, omväxlande och sjörikt inland. Landstinget i Kalmar län omfattar tolv kommuner med en befolkning på 230 000 invånare. Specialistsjukvården styrs av en gemensam hälso- och sjukvårdsförvaltning. Västerviks sjukhus med 1 200 anställda, är ett komplett akutsjukhus beläget mitt i centrum. Barn- och undgdomskliniken är en kllinik med en slutenvårdsavdelning med totalt 12 vårdplatser varav 5 platser finns på vår neonatalenhet. Vi vårdar barn och ungdomar mellan 0-18 år inom specialiteterna neonatalogi, barnmedicin, barnkirurgi, barnortopedi och barnpsykiatri. I anslutning till vår vårdavdelning ligger dagsjukvårdavdelning och öppenvårdsmottagning. Barnsjuksköterska Vikariat HSF VK:2013:56 Kvalifikationer Leg Sjuksköterska. Vidareutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom 40 p är önskvärd. Upplysningar Charlotte Ohlsén 0490-86480 Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Västervik
Publicerad : 07-18
Sök fler jobb liknande: lediga Barnsjuksköterska jobb, Barnsjuksköterska Västervik, Barnsjuksköterska Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Barnsjuksköterska

IT-administratör
Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust. Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och kraft för att bl. a bedriva en god hälso- och sjukvård i hela länet. IT-förvaltningen har ett länsövergripande ansvar i IT-frågor i landstinget. Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust. Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och kraft för att bl a bedriva en god hälso- och sjukvård i hela länet. IT-förvaltningen har ett länsövergripande ansvar i IT-frågor i landstinget. IT-förvaltningen består av 4 olika basenheter med totalt ca 90 medarbetare. Basenheten Cosmic systemförvaltningen har 17 medarbetare som arbetar länsövergripande. Cosmic systemförvaltning söker ny medarbetare för vikariat. IT-administratör Cosmic support Vikariat IT:2013:8 Arbetsuppgifter Användarsupport i Cosmic vilket innebär att vara ett stöd för användare i diverse olika frågeställningar gällande användandet av Cosmic. Vara en nära länk mellan användare/verksamhet och systemförvaltare Planerar och genomföra utbildningar för användare Planera och genomföra träffar med personal som är lokalt systemansvariga (LSA) Ingå i olika arbetsgrupper/team Du kommer också att ingå i den beredskapsorganisation som finns för support till Cosmicanvändare. Kvalifikationer Vi söker dig som: använder Cosmic i ditt dagliga arbete har god kunskap i Cosmic och har arbetat en längre tid i systemet har kunskap och förståelse för hur olika yrkesgrupper använder Cosmic har god kommunikationsförmåga såväl skriftlig som verbal, dvs. du ska ha förmåga att vara konkret och tydlig i sättet att förmedla information och uppgifter har pedagogisk förmåga att lära ut har god samarbetsförmåga har logistisk förmåga, då flera aktiviteter pågår samtidigt har förmåga att lösa problem kan ta egna initiativ och jobba självständigt Då du kommer att möta olika personalkategorier i dialog om hur Cosmic skall användas och utvecklas och hålla i utbildningar och informationsmöten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och servicekänsla. Erfarenhet från arbete med systemsupport är meriterande. Ett krav är att Du har körkort. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga IT-administratör jobb, IT-administratör Kalmar, IT-administratör Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-administratör

IT-administratör
Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust. Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och kraft för att bl. a bedriva en god hälso- och sjukvård i hela länet. IT-förvaltningen har ett länsövergripande ansvar i IT-frågor i landstinget. Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust. Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och kraft för att bl a bedriva en god hälso- och sjukvård i hela länet. IT-förvaltningen har ett länsövergripande ansvar i IT-frågor i landstinget. IT-förvaltningen består av 4 olika basenheter med totalt ca 90 medarbetare. Basenheten Cosmic systemförvaltningen har 17 medarbetare som arbetar länsövergripande. Cosmic systemförvaltning söker ny medarbetare för vikariat. IT-administratör Cosmic support Vikariat IT:2013:8 Arbetsuppgifter Användarsupport i Cosmic vilket innebär att vara ett stöd för användare i diverse olika frågeställningar gällande användandet av Cosmic. Vara en nära länk mellan användare/verksamhet och systemförvaltare Planerar och genomföra utbildningar för användare Planera och genomföra träffar med personal som är lokalt systemansvariga (LSA) Ingå i olika arbetsgrupper/team Du kommer också att ingå i den beredskapsorganisation som finns för support till Cosmicanvändare. Kvalifikationer Vi söker dig som: använder Cosmic i ditt dagliga arbete har god kunskap i Cosmic och har arbetat en längre tid i systemet har kunskap och förståelse för hur olika yrkesgrupper använder Cosmic har god kommunikationsförmåga såväl skriftlig som verbal, dvs. du ska ha förmåga att vara konkret och tydlig i sättet att förmedla information och uppgifter har pedagogisk förmåga att lära ut har god samarbetsförmåga har logistisk förmåga, då flera aktiviteter pågår samtidigt har förmåga att lösa problem kan ta egna initiativ och jobba självständigt Då du kommer att möta olika personalkategorier i dialog om hur Cosmic skall användas och utvecklas och hålla i utbildningar och informationsmöten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och servicekänsla. Erfarenhet från arbete med systemsupport är meriterande. Ett krav är att Du har körkort. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Västervik
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga IT-administratör jobb, IT-administratör Västervik, IT-administratör Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-administratör

IT-administratör
Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust. Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och kraft för att bl. a bedriva en god hälso- och sjukvård i hela länet. IT-förvaltningen har ett länsövergripande ansvar i IT-frågor i landstinget. Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust. Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och kraft för att bl a bedriva en god hälso- och sjukvård i hela länet. IT-förvaltningen har ett länsövergripande ansvar i IT-frågor i landstinget. IT-förvaltningen består av 4 olika basenheter med totalt ca 90 medarbetare. Basenheten Cosmic systemförvaltningen har 17 medarbetare som arbetar länsövergripande. Cosmic systemförvaltning söker ny medarbetare för vikariat. IT-administratör Cosmic support Vikariat IT:2013:8 Arbetsuppgifter Användarsupport i Cosmic vilket innebär att vara ett stöd för användare i diverse olika frågeställningar gällande användandet av Cosmic. Vara en nära länk mellan användare/verksamhet och systemförvaltare Planerar och genomföra utbildningar för användare Planera och genomföra träffar med personal som är lokalt systemansvariga (LSA) Ingå i olika arbetsgrupper/team Du kommer också att ingå i den beredskapsorganisation som finns för support till Cosmicanvändare. Kvalifikationer Vi söker dig som: använder Cosmic i ditt dagliga arbete har god kunskap i Cosmic och har arbetat en längre tid i systemet har kunskap och förståelse för hur olika yrkesgrupper använder Cosmic har god kommunikationsförmåga såväl skriftlig som verbal, dvs. du ska ha förmåga att vara konkret och tydlig i sättet att förmedla information och uppgifter har pedagogisk förmåga att lära ut har god samarbetsförmåga har logistisk förmåga, då flera aktiviteter pågår samtidigt har förmåga att lösa problem kan ta egna initiativ och jobba självständigt Då du kommer att möta olika personalkategorier i dialog om hur Cosmic skall användas och utvecklas och hålla i utbildningar och informationsmöten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och servicekänsla. Erfarenhet från arbete med systemsupport är meriterande. Ett krav är att Du har körkort. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga IT-administratör jobb, IT-administratör Oskarshamn, IT-administratör Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-administratör

IT Kommunikationstekniker
Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust med allt från skärgård till Smålands djupa skogar. Här finns många alternativ till boende och ett rikt kultur- och friluftsliv. I landstinget arbetar närmare 7 000 personer fördelade på åtta förvaltningar och fyra folkhögskolor: Hälso- och sjukvårds-, Primärvårds-, Tandvårds-, Psykiatri-, Bildnings-, Trafik-, IT- och Serviceförvaltning. Vårt landsting ses som ett välskött landsting med goda resultat. Att vi har Sveriges mest nöjda patienter och Sveriges bästa tillgänglighet är något vi är stolta över. Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och kraft för att bl a bedriva en god hälso- och sjukvård i hela länet. IT-förvaltningen har ett länsövergripande ansvar i IT-frågor i landstinget och har ca 100 medarbetare. Till IT-förvaltningen med placering i Kalmar söker vi en kommunikationstekniker till kommunikationsgruppen. IT Kommunikationstekniker Tillsvidareanställd IT:2013:7 Som tekniker arbetar du med projektering, installation, underhåll felavhjälpning och övervakning av våra kommunikations och nätverkslösningar. Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter blir i huvudsak att arbeta med installation, underhåll, förvaltning och felavhjälpning av systemlösningar för LAN och WAN. Inom arbetet ingår även att tillsammans med hela gruppen hantera drift alla våra lösningar vilka inkluderar LAN, WAN, WLAN, Videolösningar och IP-telefoni, Datacenternätverk, säkerhetslösningar, Nätverkstjänster som DNS,DHCP, NTP Senare kan tjänsten innebära en specialisering inom något eller några av dessa kompetensområden. En annan viktig del i arbetet är kontakt med våra verksamheter för att fånga upp behov och omsätta till praktiskt genomförbara lösningar. Arbetet innebär resor till Landstingets ca 100 kommunikationsanslutna enheter inom Kalmar län. Kvalifikationer Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning inom nätverksteknik eller annan likvärdig utbildning. Du ska erfarenhet av liknande arbete.. Du ska goda kunskaper inom switching och routing. Du är insatt i många kommunikationsteknologier och har djupa kunskaper i TCP/IP-stackens olika delar. Det finns en stark vilja att hänga med i teknologiska trender och att hålla dina kunskaper aktuella. Förmåga att omsätta beställarkrav eller koncept till lösningsförslag. Det finns erfarenhet att skapa dokumentation för arbetsprocessen eftersom en väsentlig del av arbetet förutsätter noggrann dokumentation. Förmåga att omsätta beställarkrav eller koncept till lösningsförslag. Dina personliga egenskaper För att lyckas och trivas i din roll är du en utåtriktad person med god samarbetsförmåga och ett positivt synsätt. Du är drivande, noggrann, kvalitetsmedveten och har förmåga att lägga upp arbete och dokumentation på ett strukturerat sätt. Stort vikt läggs vid personlig lämplighet. Flexibilitet förutsätts eftersom beredskap ingår i arbetet. Du ska kunna arbeta metodisk, vara stresstålig och inte rädd för att ta tag i svåra uppgifter. Körkort krävs. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga IT Kommunikationstekniker jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT Kommunikationstekniker

Distriktssköterska/Sjuksköterska Torsås hc
Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Distriktssköterska/Sjuksköterska Torsås hc Vikariat 75% tom 140831 PV:2013:51 Torsås hälsocentral söker en sjuksköterska som är intresserad av att arbeta med telefonrådgivning med mera. Vår hälsocentralen ligger mitt i centrala Torsås och har ca 5 500 listade patienter. Vi är 17 personer som arbetar på hälsocentralen. Arbetsplatsen har ett gott arbetsklimat och vi arbetar aktivt med arbetsmiljö, fortbildning, kvalitet och utveckling. Arbetet innebär sjukvårdsrådgivning per telefon, vilket innebär att göra bedömningar, ge råd och lotsa till rätt vårdinstans. Även mottagningsarbete, egen mottagning, assistans/omhändertagande vid olika behandlingar och provtagning. Nu söker vi dig som är intresserad av att tillsammans med oss fortsätta att utveckla vår hälsocentral med målet att ge bästa möjliga sjuk- samt hälsovård. Är du positiv, flexibel och har lätt för att samarbeta kommer du att passa bra in hos oss. Välkommen med din ansökan! Kvalifikationer Legitimerad Sjuksköterska. Är du utbildad distriktssköterska är detta meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Torsås
Publicerad : 07-26
Sök fler jobb liknande: lediga Distriktssköterska/Sjuksköterska Torsås hc jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Distriktssköterska/Sjuksköterska Torsås hc

Företagsläkare till Kalmar län
Xtra Sverige AB Om oss För kundsräkning söker vi nu företagsläkare till verksamhet i Kalmar län. Om företaget Xtra Care är ett dotterbolag till Xtra personell AS som är ett av de ledande bemanningsföretagen i Norden. Xtra Care är specialiserade på bemanning av läkare, sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal i både Sverige och Norge och har bemannat den svenska sjukvården sedan 1999. I Xtra Care tror vi förbättringar alltid är möjligt, därför är "Better is always possible" vår vision. Vår verksamhet bygger på tre kärnvärden: Vi kommer att vara flexibla, utmanande och engagerande. Dessa värden präglas i allt vi gör varje dag och ser till att vi hela tiden utmanar oss själva att bli ännu bättre. Vi erbjuder dig: Konkurrenskraftig ersättning Uppdrag inom alla specialiteter i hela Sverige En egen kontaktperson på företaget Läkarmöten med föreläsningar, middagar och aktiviteter i samband med mässor och andra arrangemang Andra förmåner och bonusar finns löpande under året Dina arbetsuppgifter Sedvanligt arbete som företagsläkare. Kontakta Maria Argenius för detaljerad information. Din profil Allmänspecialist och företagsläkare med relevant erfarenhet. Språkkunskaper i svenska lägst nivå B2 enligt Europarådets nivåskala.
Företag: Xtra Sverige AB
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Företagsläkare till Kalmar län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Företagsläkare till Kalmar län

Lungmedicinare till Kalmar län
Xtra Sverige AB Om oss Vi söker för kunds räkning lungspecialist för arbete i Kalmar län. Om företaget Xtra Care är ett dotterbolag till Xtra personell AS som är ett av de ledande bemanningsföretagen i Norden. Xtra Care är specialiserade på bemanning av läkare, sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal i både Sverige och Norge och har bemannat den svenska sjukvården sedan 1999. I Xtra Care tror vi förbättringar alltid är möjligt, därför är "Better is always possible" vår vision. Vår verksamhet bygger på tre kärnvärden: Vi kommer att vara flexibla, utmanande och engagerande. Dessa värden präglas i allt vi gör varje dag och ser till att vi hela tiden utmanar oss själva att bli ännu bättre. Vi erbjuder dig: Konkurrenskraftig ersättning Uppdrag inom alla specialiteter i hela Sverige En egen kontaktperson på företaget Läkarmöten med föreläsningar, middagar och aktiviteter i samband med mässor och andra arrangemang Andra förmåner och bonusar finns löpande under året Dina arbetsuppgifter Sedvanligt arbete för lungmedicinare. Kontakta Marie Öhrstedt för detaljerad information. Din profil Specialist i Lungsjukdomar med relevat erfarenhet. Språkkunskaper i svenska lägst nivå B2 enligt Europarådets nivåskala.
Företag: Xtra Sverige AB
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lungmedicinare till Kalmar län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lungmedicinare till Kalmar län

Avdelningschef gynekologiska mottagningen/dagvår
Västerviks kommun ligger i norra Kalmar län, i nordostligaste hörnet av Småland. Kommunen är känd för den gamla hamnstaden Västervik och Tjust skärgård med nästan 5000 öar, ett vackert, kuperat, omväxlande och sjörikt inland. Landstinget i Kalmar län omfattar tolv kommuner med en befolkning på 230 000 invånare. Specialistsjukvården styrs av en gemensam hälso- och sjukvårdsförvaltning. Västerviks sjukhus med 1 200 anställda, är ett komplett akutsjukhus beläget mitt i centrum. Avdelningschef till gynekologiska mottagningen och dagvårdseheten HSF VK:2013:72 Kvinnokliniken erbjuder förebyggande och terapeutisk vård till samtliga kvinnor boende i norra Kalmar och vi har såväl öppen som sluten gynekologisk vård, samt förlossning och BB. Även mödrahälsovården ingår i vårt uppdrag. Gynekologiska mottagningen i Västervik består av en öppenvårdsmottagning med dagvårdsverksamhet. Vi har även ansvar att bemanna gynekologiska mottagningen i Oskarshamn. Dagvårdsenheten tar emot patienter för cytostatikabehandling, samt kvinnor som genomgår medicinska aborter. Arbetsuppgifter Du har ansvar för mottagningens arbetsmilö och tillsammans med dina medarbetare driver du verksamheten framåt. I ditt arbete ingår personalansvar och att planera, leda och utveckla verksamheten. Arbetsuppgifterna innebär också att tillgodose kraven på hög patientsäkerhet, god vård och att samverka inom kliniken och med andra enheter. Du kommer att ingå i kvinnoklinikens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschefen och övriga chefer på kliniken. I dina arbetsuppgifter på mottagningen ingår också telefonrådgivning och tidsbokning. Du kommer även att ha egna mottagningar med cellprovstagning, preventivmedelsrådgivning mm. Arbetet är mycket varierande , vilket kräver stort engagemang och flexibilitet. Arbetsgruppen är liten med sammanlagt 9 personer så god samarbetsförmåga är en viktig egenskap. Kvalifikationer Vi önskar att du som söker är nytänkande och har en god organisatorisk förmåga. Det krävs också att Du har en bra samarbetsförmåga, är kreativ och har intresse av att driva förbättringsarbete. Vi ser helst att den sökande är barnmorska men välkomnar även andra sökande med en för chefsuppdraget adekvat utbildning och erfarenhet. Då en del av uppdraget kommer att bestå av sjukvårdsarbete krävs legitimation som sjuksköterska. Har du ledarskapsutbildning är det meriterande men viktigast är dina personliga egenskaper. Anställningsform Anställningen är ett tidsbegränsat chefsförordnande med en tillsvidareanställning i din grundprofession. Sysselsättningsgrad 100% ( 50% chef, 50% i verksamheten). Upplysningar PA-konsult: Anita Lindahl anita.lindahl@ltkalmar.se Verksamhetschef Michael Algovik 0490-86074 Tf, Verksamhetschef Lena Arvidsson nås via sjukhusets växel 0490-86000 Fackliga företrädare nås via sjukhusets växel 0490-86000 Ansökan ska vara inkommen senast 2013-08-21 Vi vill att du bifogar personligt brev och CV. Din ansökanskickar du in via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Västervik
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Avdelningschef gynekologiska mottagningen/dagvår jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Avdelningschef gynekologiska mottagningen/dagvår

IT-utvecklare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Länssjukhuset i Kalmar IT-utvecklare Allmän visstid HSF LSK:2013:45 Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister för hälso- och sjukvården som är till för alla som vårdar människor i livets slutskede. Idag beskriver registret den sista veckan i livet genom att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett antal frågor. En utökning av datainsamlandet startas i höst. Oavsett sjukdom så är det kvalitetsregistrets mål att alla som dör en av sjukvården väntad död skall kunna känna trygghet inför den sista tiden i livet. Arbetsuppgifter Nu söker vi en medarbetare med kompetens och intresse för att utveckla Svenska palliativregistret utifrån ett IT-perspektiv. Du kommer efter givna förutsättningar att analyserna slutenvårdsdata ur de databaser som hanteras internt inom Palliativ registret. I tjänsten ingår programmering och databearbetning samt att ta fram förslag på olika presentationsformer. Kvalifikationer Vi söker en medarbetare med dokumenterad erfarenhet av arbete inom IT-sektorn. Du har utbildning inom exempelvis datavetenskap, datateknik, datalogi, systemvetenskap eller motsvarande. Som person trivs du att arbeta i grupp och besitter en god förmåga att se samband. Grundläggande krav är gymnasieutbildning.
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga IT-utvecklare jobb, IT-utvecklare Kalmar, IT-utvecklare Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-utvecklare

Avdelningschef Medicinkliniken avd 4/HIA
Västerviks kommun ligger i norra Kalmar län, i nordostligaste hörnet av Småland. Kommunen är känd för den gamla hamnstaden Västervik och Tjust skärgård med nästan 5000 öar, ett vackert, kuperat, omväxlande och sjörikt inland. Landstinget i Kalmar län omfattar tolv kommuner med en befolkning på 230 000 invånare. Specialistsjukvården styrs av en gemensam hälso- och sjukvårdsförvaltning. Västerviks sjukhus med 1 200 anställda, är ett komplett akutsjukhus beläget mitt i centrum. Medicinkliniken i Västervik söker: Avdelningschef till Medicinkliniken avd 4/HIA Tillsvidareanställd HSF VK:2013:73 Med avd 4 är en avdelning som består av en intensivvårdsavdelning (HIA) med 4 platser och en eftervårdsavdelning med 16 platser i direkt anslutning. På HIA vårdas och övervakas patienter med misstänkt eller akut hjärtinfarkt samt andra hjärtsjukdomar. Ambulansen har möjlighet att skicka ekg som bedöms av HIA-personalen. Även övervakning av telemetripatienter sker härifrån. HIA bemannas av en ssk och en usk dag/kväll och nattetid av en ssk med hjälp av en usk från avd. På eftervårdavdelningen vårdas patienterna efter HIA-tiden men även andra hjärtsjuka såsom t ex hjärtsvikt, kärlkramp, de som behöver övervakas med hjälp av telemetri och de som genomgått coronar by pass operation. Även patienter med andra medicinska diagnoser vårdas hos oss. Bemanningen är i grunden parvård med en ssk och en usk på åtta patienter dag/kväll med förstärkning dagtid. Nattetid arbetar en ssk och usk. Ultraljud och arbetsekg görs även på avdelningen. På avdelningen har vi hjärtmottagning, pacemakermottagning, forskningverksamhet som sköts av sjuksköterskor. Vi har även ett hjärtrehabteam som är tvärprofessionellt sammansatt. Vi är ett glatt gäng här på avd.4 som ser fram emot att få just dig som ny chef. Arbetsuppgifter Du ansvarar för avdelningens arbetsmiljö. Du har personalansvar och tillsammans med dina medarbetare driver du verksamheten framåt. I ditt arbete ingår att planera, leda och utveckla verksamheten. Arbetsuppgifterna innebär också att tillgodose kraven på hög patientsäkerhet, god vård och att samverka inom kliniken och med andra enheter. Du kommer att ingå i medicinklinikens ledningsgrupp tillsammans med Verksamhetschefen och övriga chefer på kliniken. Kvalifikationer Då vi nu söker en chef till avd.4/HIA vill vi att Du som söker är nytänkande och har en god organisatorisk förmåga. Det krävs också att Du har en bra samarbetsförmåga, är kreativ och har intresse av att driva förbättringsarbete Vi välkomnar sökande med en för chefsuppdraget adekvat utbildning och erfarenhet. Har du ledarskapsutbildning är det meriterande men viktigast är dina personliga egenskaper. Anställningsform Anställningen är ett tidsbegränsat chefsförordnande med en tillsvidareanställning i din grundprofession. Sysselsättningsgrad 100% Upplysningar PA-konsult: Anita Lindahl anita.lindahl@ltkalmar.se 0490-86744 Verksamhetschef Hjalmar Åselius 0490- 86834 Fackliga företrädare kan nås via sjukhusets växel 0490-86000 Ansökan ska vara inkommen senast 2013-08-21 Vi vill att du bifogar personligt brev och CV. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst Din ansökanskickar du in via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Västervik
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Avdelningschef Medicinkliniken avd 4/HIA jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Avdelningschef Medicinkliniken avd 4/HIA

Måltidsvärd/Köksbiträde
Landstingsservice Landstingsservice ska alltid vara det självklara valet för landstinget i Kalmar läns verksamheter i tjänste- och servicefrågor. Vi utgår från våra kunders behov och erbjuder vår samlade kompetens så att mervärde skapas för kunden. Utan oss stannar landstinget! Vi arbetar enligt ett certifierat ledningssystem inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Våra verksamhetsområden är Administration, Kost, Transport, Lokalvård, Centralförråd, Hjälpmedel, Tvätteri, Upphandling samt Fastigheter Bygg och Drift. Måltidsvärd/Köksbiträde SF:2013:14 Arbetsplats: Länssjukhuset i Kalmar Landstinget har påbörjat en spännande resa. Vi ska servera Sveriges bästa sjukhusmat till inneliggande patienter och till kunder i våra restauranger och caféer. Kostverksamheten kommer att ansvara för hela måltidskedjan, från matlagning i köket till servering till både patient på vårdavdelning och kund i café och restaurang. Vi söker nu ett flertal måltidsvärdar till våra avdelningskök vid Länssjukhuset i Kalmar. Organisatoriskt kommer du som måltidsvärd att tillhöra kostverksamheten inom Landstingsservice men arbeta självständigt i ett avdelningskök på en vårdavdelning. Arbetsuppgifter: Du serverar frukost, lunch, mellanmål och middag till inneliggande patienter. Du är behjälplig vid patienternas måltider. I arbetet ingår beredning av mellanmål, för- och efterarbete, egenkontroll samt i övrigt förekommande köksarbete. Via kostdataprogrammet beställer du måltider och specerier. Arbetet kan även innebära tjänstgöring i Personalrestaurangen. Dina arbetstider kommer att variera då du arbetar efter ett schema som inkluderar helgtjänstgöring. Kvalifikationer: Treårig gymnasieutbildning restaurang och storhushåll alternativ annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i storkök. Du har ett genuint intresse för mat och människor samt gärna erfarenhet av sjukhuskoster. Genom din professionalitet och kompetens bidrar du till att vara med och skapa den bästa sjukhusmaten där patienten/kunden är i centrum. Uppdraget ställer stora krav på god service, flexibilitet och noggrannhet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom att skapa och vårda relationer och god samarbetsförmåga. Du kommer både att arbeta självständigt såväl som i ett team. B-körkort är ett krav. God datorvana krävs för uppdraget. Läs gärna om oss:http://www.ltkalmar.se/forskning-och-forbattring/kvalitet-och-forbattringar/forbattringsarbete/sveriges-basta-sjukhusmat/
Företag: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Måltidsvärd/Köksbiträde jobb, Måltidsvärd/Köksbiträde Kalmar, Måltidsvärd/Köksbiträde Landstinget i Kalmar län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Måltidsvärd/Köksbiträde

Underläkare Medicinkliniken
Oskarshamns kommun ligger i mellersta Kalmar län vid Smålandskusten. Kommunen har 27 000 invånare och erbjuder god service, trevliga boendemiljöer samt ett varierande näringsliv. Här finns bland annat en vacker skärgårdsnatur, fina strövområden och möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Jobba som underläkare hos oss! År 2012 blev vi "Sveriges bästa sjukhus" Åren 2011 och 2012 fick vi omnämnande för "God strokevård" Vi söker engagerade och intresserade läkare som lockas av specialiteten internmedicin! Arbetsuppgifter Medicinkliniken erbjuder vård inom internmedicinens breda arbetsfält, allt från akutmedicin till palliativ vård. Kliniken förfogar över 55 vårdplatser och bedriver en omfattande poliklinisk verksamhet. På kliniken bedrivs en omfattande bassjukvård inom kardiologi, här finns en sköterskebaserad pacemaker-, svikt- och koronarmottagning samt ett välfungerande klin.fys.lab. Invasiv kranskärlssjukvård sker i nära samarbete med Länssjukhuset i Kalmar. Inom basenheten finns tio specialistläkartjänster, sju ST-tjänster och tre AT-tjänster. Specialistläkare finns inom områdena kardiologi, lungmedicin, gastroenterologi, hematologi, neurologi, endokrinologi, reumatologi och geriatrik. Regelbunden konsultverksamhet bedrivs av infektionsläkare, yrkesmedicinare, onkolog, patolog och laboratorieläkare. Kvalifikationer Legitimerad läkare. Tidigare erfarenhet av internmedicin är meriterande. Vi söker dig som har ett stort intresse för internmedicin och en vilja att driva utvecklingen framåt tillsammans med övriga medarbetare på medicinkliniken. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. Du är flexibel och initiativtagande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Företag: Landstinget i Kalmar län, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Ort: Oskarshamn
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Underläkare Medicinkliniken jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Underläkare Medicinkliniken

Kommunikatör
AV-Media Kalmar län är ett resurscentrum som verkar i skärningspunkten mellan IKT, media, kultur och pedagogik med hela länet som arbetsplats. Organisatoriskt är vi en separat resultatenhet inom Regionförbundet i Kalmar län. Vi söker en kommunikatör under perioden 1 oktober 2013 till 30 juni 2014. ARBETSUPPGIFTER Arbetet som kommunikatör är omväxlande och varierat. Du kommer huvudsakligen att arbeta med produktion av redaktionellt innehåll och anpassa den för olika kommunikationskanaler, såsom för vår externa webbplats, sociala medier, nyhetsbrev samt intranät. Förutom att medverka i utvecklingen av kommunikationen kommer du också ge råd och stödja användningen av sociala medier samt hålla och utveckla mediekontakter. I arbetsuppgifterna ingår också fotografering, framtagning av olika informationsmaterial/trycksaker samt att på ett pedagogiskt sätt informera och stödja länets lärare och andra intresserade utifrån det politiska uppdrag vi har. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som med kommunikation som verktyg vill bidra till utvecklingen av organisationen, internt som externt. Du har högskoleutbildning inom kommunikation, annan relevant akademisk utbildning eller kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är drivande och kan skriva och bearbeta texter eller annat informationsmaterial för olika målgrupper och kanaler. Som person är du utåtriktad, flexibel, lyhörd och prestigelös. Du har lätt för att samarbeta samt förmåga att jobba självständigt och slutföra dina egna projekt. Du har en god språkkänsla samt kommunikativ förmåga, såväl i tal, skrift och bild. Vi ser gärna att du är intresserad av skolutveckling och digitala verktyg. Du har lätt för att knyta kontakter och att samarbeta med andra både inom och utanför organisationen. Våra lokaler finns på Nygatan 34 i Kalmar, men vi är en serviceresurs för hela länet, så körkort är ett måste. Vi söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Du har erfarenhet av webbpublicering, molntjänster, grafisk produktion och stor kunskap om arbete med sociala medier. Erfarenhet av Joomla och Adobe-programmen är meriterande.
Företag: Regionförbundet i Kalmar län, AV-Media
Ort: Kalmar
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikatör jobb, Kommunikatör Kalmar, Kommunikatör Regionförbundet i Kalmar län, AV-Media
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikatör


Sök lediga jobb Kalmar län

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se