Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa jobb Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Postdoktor inom området Global Reproduktiv Hälsa- Solna

 2. Postdoktor inom området bioinformatik, vikariat- Solna

 3. Forskningssjuksköterska- Stockholm

 4. Post-doc in cognitive neuroimaging- Stockholm

 5. Forskningsassistent – Laboratorium koordinator- Stockholm

 6. IT-tekniker- Stockholm

 7. Forskningsassistent- Solna

 8. Postdoktor inom Reproduktiv Hälsa- Stockholm

 9. Enhetsadministratör- Solna

 10. Systemutvecklare (vikariat)- Solna

 11. Forskningsingenjör- Stockholm

 12. Forskningspsykolog- Solna

 13. Ekonomiadministratör, vikariat- Solna

 14. Researcher in neuroimaging- Solna

 15. Personaladministratör- Solna

 16. Personaladministratör- Solna

 17. Universitetsadministratör- Solna

 18. Lab Manager- Solna

 19. Postdoctoral research fellow in cell and molecular biology- Solna

 20. Forskningssjuksköterska- Solna

 21. Postdoctoral research fellow in cell and molecular biology- Solna

 22. Postdoctoral Researcher in Bioenergetics and Neurosciences- Solna

 23. Samordnare- Solna

 24. Utbildningssamordnare- Solna

 25. Systemutvecklare- Solna

 26. Bioinformatician- Stockholm

 27. Post-doc in neurodevelopmental disorders- Stockholm

 28. Postdoctoral Researcher in cellular and molecular tumour biology- Solna

 29. Utbildningssamordnare- Stockholm

 30. Doktorandplats (KID) inom socioekonomiska konsekvenser av barncancer- Solna

 31. Psykolog/forskningspsykolog- Solna

 32. Forskningsassistent- Solna

 33. Assistant Professor in Childhood Cancer Epidemiology- Solna

 34. Register- och centrumkoordinator- Solna

 35. Assistant Professor (Forskarassistent) in clinical epidemiology- Solna

 36. Forskningssjuksköterska till projektet PreventADALL inom klinisk pediatrik- Solna

 37. Universitetsadjunkt i reproduktiv och perinatal hälsa- Solna

 38. Enhetsadministratör- Solna

 39. Forskningsassistenter inom utvecklingspsykologi/autismforskning- Stockholm

 40. Forskningsassistent (inom utvecklingspsykologi /autismforskning)- Solna


Mer beskrivning

Postdoktor inom området Global Reproduktiv Hälsa
Karolinska Institutet Avdelning Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, enheten för obstetrik och gynekologi med placering vid WHO center (WHO collaborating Centre for research and research training in Human Reproduction), Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetsuppgifter Vi söker en person som kan delta i utvecklingen av forskning inom reproduktiv hälsa i ett globalt- och migrationsrelaterat perspektiv.  Vi söker post doc med förmåga till självständigt arbete såväl som teamarbete med ett starkt engagemang för kvinnohälsa. I tjänsten ingår att planera och implementera multicenter studie för att få ökad förståelse för oplanerad graviditet, inducerad abort och preventivmedelsanvändning hos kvinnor med invandrarbakgrund i Sverige. Arbetet bedrivs mycket självständigt. Sökande ska ha förmåga och vilja till initiativ till utvecklingsinsatser inom forskargruppens prioriterade områden. Vi värderar personlig lämplighet högt. I tjänsten ligger även organisation och ansvar för genomförande av seminarier vid institutionen. Kvalifikationer För behörighet krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse för anställningen. Erfarenhet av internationella projekt samt migrationsrelaterat arbete och forskning som rör sexuell och reproduktiv hälsa är meriterande. Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska: - En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete - En komplett publikationslista - En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida) - Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter - Verifikation från disputationskommitté eller motsvarande (endast om disputation är planerad inom tre månader efter sista ansökningsdatum) Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoktor inom området Global Reproduktiv Hälsa jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoktor inom området Global Reproduktiv Hälsa

Postdoktor inom området bioinformatik, vikariat
Karolinska Institutet Avdelning Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH) och Centrum för molekylär medicin, CMM. Forskningsgruppen består av en professor och ett tiotal postdocs och doktorander. Arbetsuppgifter Ett vikariat som bioinformatiker (100 %) är tillgänglig i gruppen för Missbildningsgenetik på KBH, Karolinska Institutet. Vi söker en skicklig och engagerad bioinformatiker med bakgrund i genetik/molekylärgenetik. Gruppen för Missbildningsgenetik studerar den molekylära bakgrunden till medfödda missbildningar och korrelationer mellan genotyp och fenotyp vid särskilda missbildningar inom barnurologi. Gruppen fokuserar på translationell forskning med fokus på klinisk relevans och tillhör Centrum för molekylär medicin, CMM, och erbjuder core-faciliteter för genetisk forskning på olika nivåer från molekylär till in vivo-sjukdomsmodeller. Forskningsgruppen består av en professor och ett tiotal postdocs och doktorander. Den sökande förväntas analysera och tolka såväl exomsekvensdata som helgenomsekvensdata, och förväntas sedan kunna presentera resultaten på t.ex. labbmöten. Du kommer arbeta inom ramen för ett forskningsprojekt med fokus på urogenitala missbildningar där ditt uppdrag inriktas på att analysera sekvensdata genererad med ”andra-generationens” sekvensteknologi. Detta kommer sannolikt att leda till identifiering av nya gener för klinisk diagnostik. Kvalifikationer För behörighet krävs erfarenhet av analys av sekvensdata genererad med ”andra-generationens” sekvensteknologi samt bakgrund i genetik/molekylärgenetik. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen, företrädesvis i bioinformatik/molekylärbiologi är meriterande. Förutom att ha en lämplig bioinfomatikbakgrund söker vi en person som har förmåga att arbeta både självständigt såväl som i grupp och är en fokuserad och ambitiös lagspelare. Den optimala kandidaten har erfarenhet av vetenskaplig lagarbete, har god social kompetens och förmåga att samarbeta. Personlig lämplighet värderas högt. Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska: - En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete - En komplett publikationslista - En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida) - Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter - Verifikation från disputationskommitté eller motsvarande (endast om disputation är planerad inom tre månader efter sista ansökningsdatum) Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoktor inom området bioinformatik, vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoktor inom området bioinformatik, vikariat

Forskningssjuksköterska
Karolinska Institutet Avdelning Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND). Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett nybildat FoUU-centrum inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsstörningar (neuropsykiatriska/neurologiska utvecklingsavvikelser; t.ex. autismspektrumstörningar och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att samordna forskningen om kognitiva funktionsnedsättningar samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter, anhöriga etc.  Ett projekt inom KIND syftar till att undersöka monozygotiska tvillingar som är diskordanta för autismspektrumtillstånd, RATSS (Roots of Autism Twin Study Sweden, läs mer på http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?a=132829&d=42674&l=sv). Ett annat projekt- Projekt småsyskon- kartlägger den tidiga utvecklingen (5 månader – 3 år) hos barn med autism, läs mer på www.smasyskon.se Arbetsuppgifter Sökanden ska vara sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska med flerårig klinisk erfarenhet. Arbete med tidigare forskningsprojekt är en merit. Vidare krävs erfarenhet av att ta hand om barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autism-området och andra neuropsykiatriska tillstånd samt bemöta deras familjer. Personliga egenskaper som vi efterfrågar är samarbetsförmåga, serviceinriktad, pålitlig, stresstålig, självständig och flexibel.  Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningssjuksköterska jobb, Forskningssjuksköterska Stockholm, Forskningssjuksköterska Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningssjuksköterska

Post-doc in cognitive neuroimaging
Karolinska Institutet Division Karolinska Institutet, Women’s and Children’s Health. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND  -  www.ki.se/kind). KIND is a competence center for research, development and education within the area of developmental psychopathology. The center is established in collaboration between Karolinska Institutet and Stockholm County Council, and aims at improving clinical practice, generating basic research, and spreading new knowledge to stakeholders. The Roots of Autism Twin Study Sweden (RATSS) is a frontline research project within KIND, focusing on monozygotic twins being discordant for autism spectrum disorder and other neurodevelopmental disorders, e.g. ADHD. For the first time ever, twins are examined on multiple levels, among them functional and structural neuroimaging using MRI. Scanning is performed in the Karolinska Institutet MR Research Center, using a 3 Tesla MR scanner (GE MR750), and more than 45 pairs have now been examined.  Duties As a post-doc, you will be mainly responsible for the acquisition and analyses of the multimodal neuroimaging data. This includes DTI, resting-state fMRI and structural T1, to be combined according to a brain connectome approach. This work will be done in close collaboration with the department of Clinical Neuroscience. The position also includes several other responsibilities, e.g. coordination of the neuroimaging works at KIND, involvement in international collaborations, administrative tasks, grant application and article writing. Entry requirements A person is eligible for a postdoc position if he or she has obtained a PhD no more than seven years before the last date of employment as postdoc. To qualify, the applicant must hold a doctor’s degree or a foreign qualification deemed equivalent to a doctorate. Applicants who have completed their degree no more than three years before the last date for applications should be given priority. Candidates who have completed their degree earlier than this should receive equal priority if special grounds exist. The applicant should have a PhD (e.g. in psychology) and a profound experience in human cognitive neuroimaging. Education in mathematics and/or physics, interest in neuroscience and experience in multimodal imaging is preferred. The applicant should also be able to independently perform MR-scans (if not, Karolinska Institutet provides a MR driving license) and to analyze the data. Documented independent research and scientific drive is meriting. Good collaborative skills and handling of children/teenagers with neurodevelopmental disorders are also required. Application process An employment application must contain the following documents in English or Swedish: - A complete curriculum vitae, including date of the thesis defence, title of the thesis, previous academic positions, academic title, current position, academic distinctions, and committee work - A complete list of publications - A summary of current work (no more than one page) - Verifications for crediting of illness, military service, work for labour unions or student organisations, parental leave or similar circumstances - Verification from the thesis defence committee or the equivalent (only if the thesis defence is scheduled within three months after the application deadline) The application is to be submitted on the NetRecruiter system.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Post-doc in cognitive neuroimaging jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Post-doc in cognitive neuroimaging

Forskningsassistent – Laboratorium koordinator
Karolinska Institutet Inst för Kvinnors och Barns Hälsa är indelad i 12 enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bl.a. på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Ivanka Savics forskargrupp är medlem i Stockholm Brain Institute (SBI) för kognitiv och teoretisk neurovetenskap. Centret har en omfattande expertis inom neuroimaging metoder inkl. fMRI, och PET. Savics grupp arbetar sedan många år tillbaka med hur våra beteenden är kopplade till hjärnans funktion och anatomi. Gruppen arbetar internationellt. Aktuella studier handlar om hur stress, epilepsi, och könshormoner (separata projekt) påverkar hjärnan och skall leda till utveckling av nya behandlingsmetoder. Vidare undersöker gruppen huruvida det finns skillnader mellan den manliga och kvinnliga hjärnan, samt vilka faktorer påverkar vår könsorientering och könsidentitet. Syftet är att kunskap om eventuella skillnader kommer att leda till en bättre förståelse av vissa sjukdomar som av en för närvarande oklar anledning drabbar män och kvinnor olika. Ytterligare forskningslinjer rör mekanismer bakom epileptiska anfall samt olika dofters påverkan av hjärnan. Arbetsuppgifter Vi söker dig som är intresserad av neuropsykologi och MR. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att: utföra neuropsykologiska tester, hantera bokningar av olika beteendeexperiment samt sammanställa testdata i statistiska program. självständigt utföra magnetkameraundersökningar efter att ha fått utbildning (deltagande i s.k. MR kurs ordnas av arbetsgivaren). analysera data MRI studier med utvärderade program och efter initial handledning. Personen som innehar tjänsten skall arbeta med flera olika bildbearbetningsmetoder och kunna förmedla kunskap till andra i gruppen (t ex studenter). Ta hand om enkla luktexperiment. Göra data backup. Möjligheter finns för egen utveckling genom kurser, föreläsningar, internationellt utbyte. Kvalifikationer Vi söker dig som har en utbildning som psykolog, biomedicinare, civilingenjör med inriktning bioteknologi eller motsvarande. Laboratorieerfarenhet från olika biokemiska analysmetoder är inte meriterande för denna tjänst. Du förutsätts vara flytande i tal och skrift i både engelska och svenska. Erfarenhet av MR, bildanalyser samt goda statistik kunskaper är meriterande. Du som söker är flexibel, organiserad och van vid att leverera i tid. Du är social och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningsassistent – Laboratorium koordinator jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningsassistent – Laboratorium koordinator

IT-tekniker
Karolinska Institutet Arbetsuppgifter Som IT-tekniker ansvarar du för driften och säkerheten kring den tekniska IT-miljön samt att den hålls uppdaterad. Du kommer att arbeta är i en miljö med både Mac och PC klienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara klienthantering, hård- och mjukvara samt first-line-support. Arbetet består bl.a. av: - Installation av verksamhetsspecifika applikationer - felsökning på hård- och mjukvara - konfigurationer - uppdateringar - kryptering av data - diskkryptering - inköp av IT-utrustning och mobiltelefoni - support och klienthantering, både ute hos kund och efter ärendelista. Tjänsten kommer att vara placerad vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, men arbetsuppgifterna utförs på 3 institutioner. Arbetet är självständigt och omväxlande och du kommer att ha mycket kontakter med våra forskare. Du kommer att ingå i ett IT-team med nära samarbete. Som medlem av IT-teamet ingår du i planeringen av institutionernas framtida IT-miljö. Kvalifikationer Du har en eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har goda IT-kunskaper inom området klienthantering. Du är resultatinriktad, strukturerad och noggrann. Du arbetar lika bra självständigt som i grupp samt känner ansvar för det samlade resultatet. Du har hög servicekänsla, god kommunikationsförmåga samt en hög nivå av säkerhetsmedvetande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift krävs.  Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter. Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-30
Sök fler jobb liknande: lediga IT-tekniker jobb, IT-tekniker Stockholm, IT-tekniker Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-tekniker

Forskningsassistent
Karolinska Institutet Avdelning Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning. I fokus är utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar inom ett flertal neuropsykiatriska/ neurologiska tillstånd. Autismspektrumstörningar och ADHD är exempel på några av de vanligaste. KIND är en centrumbildning i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting. Föreståndare för KIND är professor Sven Bölte. Arbetsuppgifter Forskningsassistenten kommer att jobba inom ett projekt som heter iTWIN. I iTWIN undersöks barn i åldern 9-11 år med olika tester. Forskningsassistenten kommer at ha särskilt ansvar för testningar med en sk eye-tracker – en apparatur som mäter barnens ögonrörelser. Även andra uppgifter så som kommunikation med deltagare och inmatning av data i databas ingår. Att jobba i projektet innebär oregelbundna arbetsdagar, testningar kan komma att föregå på kväller och helger. Kvalifikationer Vi söker en person som både är tekniskt kunnig och har god hand med människor. Datorvana är en stor fördel. Det är dessutom av stor vikt att du är noggrann och ansvarstagande. Att kunna kommunicera väl i tal och skrift på svenska är nödvändigt. Du måste vara komfortabel med oregelbundna arbetstider. Slutligen är det en fördel om du har erfarenhet av barn i den aktuella åldersgruppen. Erfarenhet av den aktuella metoden (eye tracking) är däremot inget krav. Då projektet skall starta i november, är det ett krav att du kan påbörja arbetet under denna månad.  Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av följande handlingar:  Curriculum vitae, kort motivationsbrev samt minst två referenser. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 10-02
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningsassistent jobb, Forskningsassistent Solna, Forskningsassistent Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningsassistent

Postdoktor inom Reproduktiv Hälsa
Karolinska Institutet Avdelning Inom enheten för reproduktiv hälsa bedrivs forskning bland annat relaterat till föräldrars upplevelser kring barnafödande. Arbetsuppgifter I det forskningsprojekt där du kommer att medverka är fokus bland annat på pappors/partners upplevelser kring graviditet, förlossning och den första tiden efter barnets födelse. Du kommer att självständigt ansvara för studier inom detta område, i samarbete med projektledare. Kvalifikationer Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska: - En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete - En komplett publikationslista - En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida) - Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter - Verifikation från disputationskommitté eller motsvarande (endast om disputation är planerad inom tre månader efter sista ansökningsdatum) Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-03
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoktor inom Reproduktiv Hälsa jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoktor inom Reproduktiv Hälsa

Enhetsadministratör
Karolinska Institutet Arbetsuppgifter Vi behöver nu rekrytera en enhetsadministratör med arbetsuppgifter inom ekonomi-, personal – och utbildningsadministration. Arbetet sker i nära samverkan med andra medarbetare på institutionen och omfattar många kontakter med forskare och studerande vid enheten. Bl a följande arbetsuppgifter ingår i tjänsten: - Ekonomiadministration; hantering av fakturor i Contempus, göra underlag för kundfakturor och bistå enheten med överblick över ekonomin. - Personaladministration; anställningsunderlag, reseräkningar, sjukrapportering, bevakningslistor samt ge administrativt stöd till medarbetarna på enheten. - Organisera och administrera olika utbildningar såsom högskolekurser, fristående kurser, workshops och forskningsseminarier. - Förbereda inför möten, skriva protokoll, boka lokaler för möten. - Kontakt med och ta emot gästforskare och studenter. - Administrativa uppgifter kopplade till pågående forsknings- och utvecklingsprojekt.   Kvalifikationer Du har god och bred erfarenhet av administrativt arbete, gärna från offentlig verksamhet. Arbetet innebär en kombination av självständiga och rutinmässiga uppgifter som ställer krav på noggrannhet, planering och flexibilitet. De internationella kontakterna är många så det krävs att du har lätt att uttrycka dig både på engelska och svenska i både tal och skrift. Du har goda kunskaper i Word, Excel och Powerpoint. Det är även meriterande om du har kunskaper i Ladok och Pingpong. Som person är du serviceinriktad, kooperativ, ansvarfull, administrativt skicklig, stresstålig och har stor vilja att lära nytt och gillar att skapa goda relationer.   Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter. Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Intervjuer kommer ske löpande.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 10-29
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetsadministratör jobb, Enhetsadministratör Solna, Enhetsadministratör Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetsadministratör

Systemutvecklare (vikariat)
Karolinska Institutet Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tolv enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Childhood Cancer Epidemiology Group (CCEG) vid Barncancerforskningsenheten, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa CCEG arbetar med kvalitets- och forskningsregister för behandlingsinriktade och epidemiologiska studier. En stor del av gruppens verksamhet innefattar utveckling och drift av webbapplikationer för dessa register. Användare av registren är personal vid barnonkologer i Sverige, Norden och Europa. Arbetsuppgifter Vi söker en systemutvecklare (vikariat med möjlighet till förlängning) till vår grupp för utveckling, test och drift av våra webbapplikationer. Man kommer att få arbeta brett inom flera områden. Kvalifikationer Du ska ha högskoleexamen inom IT, en yrkesutbildning inom IT-området eller en flerårig dokumenterad erfarenhet av systemutveckling för webben med Java. Du ska ha kunskap inom webbtekniker(JSP, Servlet, HTML, Javascript, CSS, HTML) och databaser. Det är meriterande med kunskap samt erfarenhet av eller inom Mysql, Tomcat, Glassfish, Apache, J2EE, Spring, Webbservices, SVN, Netbeans, Ant, Maven/Jenkins. Då du kommer att ingå i ett litet, sammansvetsat team och ha nära kontakt med användare och beställare, förutsätter vi att du har god social förmåga och är van att finna innovativa lösningar på ibland svårformulerade önskemål. Du strävar efter att kontinuerligt lära dig nya saker och anta utmaningar. Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och kunskap i eller erfarenhet av programmering. Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Systemutvecklare (vikariat) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemutvecklare (vikariat)

Forskningsingenjör
Karolinska Institutet Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tolv enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Vi söker skicklig och entusiastisk forskningsingenjör med erfarenhet av bild analys (PET och MRI av hjärnan). Avdelning Forskningen görs vid Div of Behavioral Neurology, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet samt neurologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset. Vår grupp består av läkare, fysiker, psykologer och biomedicinare. Forskningen innefattar flera projekt inom olika ämnesområden (studier av effekter av stress på hjärnan, studier av könskromosomgeners och könshormoners impact på hjärnans utveckling och social beteende och kognition, basala mekanismer bakom epilepsi hos människa). Gruppen är del av Stockholm Brain Institute (SBI), och har expertis i MRI (funktionell och anatomisk), PET, och neurologi/neuropsykologi. Vid Stockholm Brain Institute finns egen 3-Tesla forsknings MR kamera, tillgång till PET, och MeG. Gruppen arbetar internationellt och det finns stor potential för egen utveckling såväl akademiskt som industriellt. Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar: Föranatomiska data (med olika programvaror, SPM, FSL) såväl som funktionella data (sk resting state analys och aktiveringar av hjärnan med olika slags stimuli). • Utvärdering, och utveckling av programvara, instrument och resultat. Du kommer att få organisera metodik seminarier, och seminarier för PhD och Post Doc studenter vid institutionen. Underhållning av laboratoriets datautrustning, felsökning av data, data backup. • Aktivt deltagande i föreläsningar, internationella workshops och möten.  Du bör också kunna underhålla, felsöka, och göra data backup samt säkerhetsställa funktion av laboratoriets datautrustning. Handledning av studenter vad gäller, dataanalyser och tolkning av data. Tjänsten avser en 12-månaders period, med möjlighet till förlängning. Sökanden med utländsk doktorsavhandling är välkomna. Vårt arbetsspråk är engelska Kvalifikationer Kandidat till denna tjänst skall ha goda kunskaper i hjärnavbildning (PET, MRI) och matematik, kunna hjärnanatomi, och ha en insikt om experimentell psykologi. Tjänsten kräver erfarenhet av MRI undersökning av försökspersoner, data analys, utmärkta programmerings kunskaper (t ex Linux, Matlab, Python), och kunskap i statistiska metoder. Du bör vara noggrann, effektiv, en god kommunikatör, och tycka om att arbeta i ett multidisciplinärt, energiskt team. Det är viktigt att innehavaren av tjänsten självständigt håller sig uppdaterad om senaste analysmetodologi Sökanden skall kunna visa ett akademiskt CV inkluderande egna publikationer i internationella tidskrifter. Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:  Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.  Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-10
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningsingenjör jobb, Forskningsingenjör Stockholm, Forskningsingenjör Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningsingenjör

Forskningspsykolog
Karolinska Institutet Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tolv enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Karolinska Institutet Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett forskningscentrum inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsstörningar (neuropsykiatriska/neurologiska utvecklingsavvikelser). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med syftet att samordna forskningen inom området kognitiva funktionsnedsättningar samt sprida ny kunskap genom metodutveckling och utbildning till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter och anhöriga. Vid KIND bedrivs ett flertal olika projekt, bl.a. att bygga upp ett disciplinövergripande patientregister för kvalitetsuppföljning och klinisk forskning samt att etablera en hjärnbank för att studera neuronala orsaker till autismspektrumtillstånd (AST). Det finns ett flertal pågående studier som syftar till att utveckla, utvärdera och implementera nya bedömningsinstrument och behandlingsformer, liksom projekt som fokuserar på att ta fram nya riktlinjer och vårdprogram. KIND är en del av Child and Adolescent Psychiatry (CAP) Research Center, och är en internationell och dynamisk arbetsplats med tydligt fokus på kunskapsutveckling hos sina medarbetare vilket inkluderar deltagande i regelbundna forskningsseminarium, ”journal clubs”, föreläsningar och vetenskapliga konferenser. Roots of Autism Twin Study Sweden (RATSS) är ett delprojekt vid KIND där monozygota tvillingar som är diskordanta för autismspektrumtillstånd eller andra utvecklingsrelaterade psykiatriska funktionsnedsättningar undersöks. Inom projektet bedrivs etiologisk grundforskning för att öka kunskapen om vad som orsakar AST och projektet kommer omfatta såväl genetiska, epigenetiska, neurologiska, anatomiska, fysiologiska samt kognitiva och psykopatologiska analyser. RATSS ingår även i EU AIMS, Europas största pågående autismforskningsprojekt. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som forskningspsykolog vid KIND ingår att hjälpa till att driva, analysera, och utveckla EU-AIMS delen i RATSS. Du kommer i stor utsträckning att delta i undersökningarna av forskningspersoner genom att göra neuropsykologiska bedömningar, samt ansvara för datahantering och kontakter med andra forskningsenheter.   Kvalifikationer Sökanden ska ha examen i psykologi med erfarenhet av utvecklingspsykologiska fenomen i allmänhet, samt utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska störningar i synnerhet. Doktorsexamen och dokumenterad vetenskaplig framåtanda inom dessa områden liksom klinisk erfarenhet är meriterande. Vi söker en person som är ansvarsfull, noggrann och pålitlig. Du bör också kunna arbeta självständigt och vara flexibel. Då internationella kontakter ingår i arbetsuppgifterna krävs att du har en god förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 12-20
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningspsykolog jobb, Forskningspsykolog Solna, Forskningspsykolog Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningspsykolog

Ekonomiadministratör, vikariat
Karolinska Institutet Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH) bedriver forskning och undervisning inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionens forskning äger rum på 10 enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset. Institutionen har drygt 180 anställda, ca 140 doktorander och omsluter ca 170 miljoner kronor. Du kommer att tillhöra ekonomienheten som är en del av den administrativa avdelningen med ansvar för centralt stöd för institutionen. Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill arbeta som ekonomiadministratör på Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Tjänsten är ett föräldravikariat på drygt ett år med tillträde snarast enligt överenskommelse. Arbetsuppgifterna kommer bl.a. att bestå av: • projektuppföljning och återredovisning av externa medel • medverka i bokslutsarbete och vid månadsavstämningar • löpande bokföring • administration av in- och utbetalningar • elektronisk fakturahantering • kundreskontra och fakturering • leverantörsreskontra och påminnelser • anläggningsredovisning • avtalshantering • inköp och upphandling • övriga uppgifter inom ekonomifunktionen Vi arbetar i ekonomisystemet Agresso. Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning eller yrkeskvalificerad utbildning inom redovisning. Du har tidigare erfarenhet av ekonomiarbete i någon form. Erfarenheter inom högskolesektorn eller annan statlig verksamhet är meriterande såväl som kunskaper i vårt ekonomiprogram Agresso. Goda kunskaper i Officepaketet är en självklarhet. Du är resultatinriktad, strukturerad och noggrann. Du arbetar lika bra självständigt som i grupp samt känner ansvar för det samlade resultatet. Du kommer att ha mycket kontakter med våra forskare vilket ställer krav på hög servicekänsla och god kommunikationsförmåga. Du har stora möjligheter att påverka ditt arbete och vi ser gärna att du är förändringsbenägen med en förmåga att se utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder dig en anställning i en internationell, lärorik och framstående organisation. Som ekonomiadministratör hos oss ges du goda möjligheter till fortsatt utveckling inom området. Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av Curriculum Vitae och personligt brev. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter. Urval och intervjuer sker löpande skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 03-21
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonomiadministratör, vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonomiadministratör, vikariat

Researcher in neuroimaging
The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Pediatric Neurology, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology,Child Psychiatry, Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate scientific profiles and vary in size and have several research groups, dealing with both basic and clinical science. Division KIND is an excellence center for research, development, education and clinical practice in the area of developmental psychopathology. The Roots of Autism and ADHD Twin Study Sweden (RATSS) is a frontline research project within KIND, focusing on monozygotic twins discordant for autism spectrum disorder and other neurodevelopmental disorders. For the first time ever, twins are examined on multiple levels: behavior, cognition, neurobiology, environment, and genetics to elucidate the etiology of neuropsychiatric disorders. Functional and structural neuroimaging using MRI are an integral part of RATSS. Scanning is performed at the Karolinska Institutet MR Research Center, using a 3 Tesla MR scanner (GE MR750). To date, 80 pairs have been examined. Duties As a neuroimaging researcher (typically, but not necessarily post-doc) in RATSS, while working in a team of scientists, you are mainly responsible for the acquisition and analyses of the multimodal brain imaging data. Diffusion Tensor Imaging (DTI), resting state functional MRI and structural T1 analyses will be integrated into hierarchical network models such as brain connectome. We expect motivation, routine and professionalism in administrative tasks, grant application and article writing. This work will be done in close collaboration with other partners (e.g. Dr. Peter Fransson, the Dept. of Clinical Neuroscience (KI); Institute Pasteur (Paris), EU-AIMS project, Mt Sinai (New York)). Entry requirements The applicant should have a PhD (e.g. in psychology, neuroscience or related field) and extensive experience in human neuroimaging. Education in mathematics and/or physics, neuroscience and experience in multimodal imaging are meriting, as are knowledge about psychiatry, especially neurodevelopmental disorders. The applicant should also be able to independently perform MR-scans (if not, Karolinska Institutet provides a MR driving license) and to analyze the data. Documented independent research and scientific drive is also meriting. Good collaborative skills and handling of children/teenagers/adults with neurodevelopmental disorders are important in RATSS. Application process An employment application must contain the following documents in English or Swedish: - Complete CV with publication list and references - Copies of certificates and diplomas The application is to be submitted on the NetRecruiter system. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 05-09
Sök fler jobb liknande: lediga Researcher in neuroimaging jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Researcher in neuroimaging

Personaladministratör
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Denna tjänst är placerad på institutionens kansli där administration kring personal, ekonomi och utbildning sker. Som personaladministratör kommer du vara ett centralt stöd för institutionen när det kommer till HR-frågor. Arbetsuppgifter - Löpande personaladministration ex. registrera anställningsavtal, stipendier, sjukanmälan, ersättningar/arvoden, rapporter. Vi arbetar i Primula. - Rekryteringsprocessen; ansvara för att informera, stödja och administrera rekryteringsärenden, inklusive internationella rekryteringar - Introduktions- och avslutningsprocesser till anställda - Arbetsmiljöfrågor - Myndighetskontakter t.ex. Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Kammarkollegiet etc. - Bistå forskare och chefer med kunskap om regler, avtal och lagar inom HR-området - Uppföljning av anställningsformer/arbetsrättsliga frågeställningar - Utomlandsstationeringsavtal URA-kontrakt - Uppföljning mot regelverk och avtal - Övrig personaladministration såsom statistik och intyg   Kvalifikationer Arbetet kommer att vara av både utvecklande och rutinmässig karaktär som ställer stora krav på självständighet, initiativförmåga, ansvarskänsla och lite skinn på näsan. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är serviceinriktad samt att du har lätt för att samarbeta med människor av varierande bakgrund och på olika nivåer i organisationen. Erfarenhet av personalarbete från universitet/högskola eller från annan statlig verksamhet är meriterande. Krav - Högskoleexamen inom HR-området (eller motsvarande utbildning) - Minst 2 års tidigare yrkeserfarenhet från personalområdet - Flytande svenska och engelska i tal och skrift - Goda kunskaper från något personal-/lönesystem - Goda kunskaper i Microsoft Office Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Personaladministratör jobb, Personaladministratör Solna, Personaladministratör Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personaladministratör

Personaladministratör
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Denna tjänst är placerad på institutionens kansli där administration kring personal, ekonomi och utbildning sker. Som personaladministratör kommer du vara ett centralt stöd för institutionen när det kommer till HR-frågor. Arbetsuppgifter - Löpande personaladministration ex. registrera anställningsavtal, stipendier, sjukanmälan, ersättningar/arvoden, rapporter. Vi arbetar i Primula. - Rekryteringsprocessen; ansvara för att informera, stödja och administrera rekryteringsärenden, inklusive internationella rekryteringar - Introduktions- och avslutningsprocesser till anställda - Arbetsmiljöfrågor - Myndighetskontakter t.ex. Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Kammarkollegiet etc. - Bistå forskare och chefer med kunskap om regler, avtal och lagar inom HR-området - Uppföljning av anställningsformer/arbetsrättsliga frågeställningar - Utomlandsstationeringsavtal URA-kontrakt - Uppföljning mot regelverk och avtal - Övrig personaladministration såsom statistik och intyg   Kvalifikationer Arbetet kommer att vara av både utvecklande och rutinmässig karaktär som ställer stora krav på självständighet, initiativförmåga, ansvarskänsla och lite skinn på näsan. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är serviceinriktad samt att du har lätt för att samarbeta med människor av varierande bakgrund och på olika nivåer i organisationen. Erfarenhet av personalarbete från universitet/högskola eller från annan statlig verksamhet är meriterande. Krav - Högskoleexamen inom HR-området (eller motsvarande utbildning) - Minst 2 års tidigare yrkeserfarenhet från personalområdet - Flytande svenska och engelska i tal och skrift - Goda kunskaper från något personal-/lönesystem - Goda kunskaper i Microsoft Office Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 07-16
Sök fler jobb liknande: lediga Personaladministratör jobb, Personaladministratör Solna, Personaladministratör Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personaladministratör

Universitetsadministratör
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Denna tjänst är placerad på institutionens kansli där administration kring personal, ekonomi och utbildning sker. Vi söker nu en ersättare för vår forskarutbildningsadministratör som går i pension. Arbetsuppgifter Din huvudsakliga arbetsuppgift är administration av doktorandutbildningen vid institutionen, från antagning till disputation. Du fungerar som administrativt stöd till vår studierektor. Du har även daglig kontakt med doktorander och med deras handledare och är ett stöd för dem genom hela utbildningen. Våra doktorander kommer från hela världen och du behöver därför vara bekväm med att kommunicera på engelska. I tjänsten ingår dessutom ansvar för institutionens diarium och dokumentsamordning samt i förekommande fall viss annan administration.  Exempel på arbetsuppgifter är: - Administrativt stöd till studierektorn inför antagning av doktorander - Registrering och statistik i universitetets databas för studiedokumentation LADOK - Fortlöpande uppföljning och rapportering av doktorandernas olika aktiviteter - Webbredaktör - särskilt innehåll rörande forskarutbildningen - Diarieföring och dokumentsamordning av institutionens handlingar Kvalifikationer Att arbeta på Karolinska Institutet och KBH ställer stora krav på medarbetarna. För att självständigt kunna utföra arbetet förutsätts egenskaper som noggrannhet, servicevilja, god kommunikations- och samarbetsförmåga samt ett lösningsorienterat förhållningssätt.  Grundläggande för tjänsten är dokumenterad erfarenhet av minst tre års administrativt arbete. Det är en fördel om du har eftergymnasial utbildning inom administration och koordinering samt har arbetat på högskola/universitet eller med annan utbildningsverksamhet tidigare. Det är även en merit om du inom utbildningsområden har kunskap om regelverk och förordningar. För att lyckas i rollen är du en erfaren och ansvarsfull administratör med sinne för struktur och ordning. Du kommer att ha ett flertal olika datasystem som verktyg i ditt arbete, så det är nödvändigt att du har bred systemvana och har lätt att lära dig nya system. Goda kunskaper i Office-paketet är ett krav. Du gillar att ge service och ha mycket kontakt med människor. Då Karolinska Institutet och KBH är en internationell miljö med människor från många länder måste du ha goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är viktigt att kunna förhålla sig till och bemöta människor med olika bakgrund. Då du dagligen kommer att ställas inför frågor av skiftande karaktär krävs det att du är van att ta egna initiativ, är flexibel och har lätt att ställa om mellan olika arbetsuppgifter. Du är bra på att löpande söka information och kunskap inom området, samt informera studenter, lärare och handledare om gällande regelverk och rutiner. Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.  Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 09-03
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadministratör jobb, Universitetsadministratör Solna, Universitetsadministratör Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadministratör

Lab Manager
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver translationell, patientnära och experimentell forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap inklusive barnendokrinologi, barnonkologi, neonatologi, barnpsykiatri, infektionssjukdomar, reproduktiv hälsa och förlossningsvård. Institutionen erbjuder en internationell utbildnings- och forskningsmiljö där idag ca 500 forskare, studenter, administrativ och teknisk personal är verksamma. Forskningslabb Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB), plan 9 På detta forskningslabb samarbetar/samlokaliseras forskargrupper från flera av institutionens enheter, inklusive reproduktiv hälsa, neonatologi, infektionssjukdomar och barnonkologi. Tillsammans utgör grupperna ett dynamiskt och entusiastiskt forskarlag med en öppen och välkomnande arbetsmiljö.  Arbetsuppgifter Tjänsten innebär att arbeta med cell- och molekylärbiologiska tekniker, riskbedöma kemikalier, beställa varor samt hantera olika databassystem. Utöver detta kommer du ha ansvar för att organisera allmänna resurser på labbet, inklusive laboratoriearbetet samt beställa reagens och förbrukningsmaterial. I befattningen ingår att arbeta nära forskarna och vara behjälplig vid introduktion av labbet för ny personal, gästforskare och doktorander samt med nya metoder och initiering av försök. Arbetet kan, om den sökande så önskar, eventuellt kombineras med egen forskning. Kvalifikationer Vi söker en engagerad, självständig och självgående person med god laganda och god kommunikationsförmåga. Den ideala kandidaten bör ha relevant biologisk bakgrundskunskap och stor erfarenhet av experimentell forskning. Erfarenhet av riskbedömningar, beställningsrutiner, arbete med databassystem, bäddning och snittning av vävnad är ett plus. God förmåga att kommunicera på svenska och engelska (tal och skrift) krävs. Erfarenhet av att skriva ansökningar om etiska tillstånd är meriterande. Tonvikten kommer att läggas på personliga egenskaper som ansvar, flexibilitet, samarbetsförmåga och förmåga att lösa problem. Ansökningsförfarande Följande dokument på engelska eller svenska måste ansökan för tjänsten innehålla. • Curriculum vitae • Personligt brev • Kontaktinformation till 3 referenspersoner Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Den utlysta tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och börja med 6 månader med möjlighet till förlängning upp till 2 år. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 10-13
Sök fler jobb liknande: lediga Lab Manager jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lab Manager

Postdoctoral research fellow in cell and molecular biology
The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Pediatric Neurology, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology,Child Psychiatry, Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate scientific profiles and vary in size and have several research groups, dealing with both basic and clinical science. Division A postdoctoral position is available starting in the fall/winter 2014 at Science for Life Laboratory in Stockholm to study the signaling function of Na,K ATPase and its role for growth and protection of apoptosis in the “Cell Physics and Pediatric Cell and Molecular Biology” group headed by Prs Hjalmar Brismar (KTH) and Anita Aperia (KI), under the leadership of Dr. Nicolas Fritz. Duties Our group uses advanced live imaging techniques combined with various molecular tools and reporters to study the function and mechanisms of regulation of the Na,K ATPase in epithelial and neuronal cells. In particular, we have uncovered a new non canonical signaling pathway of the Na,K ATPase that protects form apoptosis (Burlaka et al, JASN 2013, Fontana et al, FEBS letter 2013, Li et al, Nat Comm 2010, Li et al, JASN 2006, Aizman et al, PNAS 2001). The post-doctoral researcher will be an important part of a strong effort to characterize in detail this signaling pathway, with a particular emphasis on the regulation of mitochondrial components. The project will include further identification of the signaling cascade as well as cell and molecular studies of the apoptotic process. Studies will use primary epithelial cells and primary neurons from both rats and transgenic mice. Entry requirements We are looking for a highly motivated scientist with a Ph.D. from an appropriate discipline, a strong background in molecular biology and experience in the design and handling of transgenic animals. The successful candidate will work together with a strong team on a very exciting project. The ability to express oneself in speech and writing in English at a high level and interact effectively and work productively in a team will be considered important. Emphasis will be placed on personal suitability. A person is eligible for a position as postdoctoral research fellow if he or she has obtained a PhD no more than seven years before the last date of employment as postdoc. The position is available for 1 year with possible extension, from autumn/winter 2014. Application process An employment application must contain the following documents in English or Swedish: - A complete curriculum vitae, including date of the thesis defence, title of the thesis, previous academic positions, academic title, current position, academic distinctions, and committee work - A complete list of publications - A summary of current work (no more than one page) - Verifications for crediting of illness, military service, work for labour unions or student organisations, parental leave or similar circumstances - Verification from the thesis defence committee or the equivalent (only if the thesis defence is scheduled within three months after the application deadline) The application is to be submitted on the MyNetwork recruitment system. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 10-13
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoctoral research fellow in cell and molecular biology jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoctoral research fellow in cell and molecular biology

Forskningssjuksköterska
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett nybildat FoUU-centrum inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsstörningar (neuropsykiatriska/neurologiska utvecklingsavvikelser; t. ex. autismspektrumstörningar och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att samordna forskningen om kognitiva funktionsnedsättningar samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter, anhöriga etc. Ett centralt prekliniskt forskningsprojekt inom KIND (Roots of Autism and ADHD Twin Study Sweden – ”RATSS”) syftar till att undersöka enäggs- och tvåäggstvillingar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (framförallt autismspektrumtillstånd och ADHD) och typiska kontrollpar. Såväl genetiska, epigenetiska, immunologiska, miljöbetingade, neurobiologiska, neuropsykologiska, och psykopatologiska analyser ingår liksom ett flertal lokala, nationella och internationella samarbeten Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som forskningssjuksköterska ingår att rekrytera, informera och följa familjer och forskningspersoner under deras besök, boka lokaler och resor, ta blod-, saliv-, urin- och avföringsprover samt dokumentera. Assistera vid hudbiopsi och lumbalpunktion samt ansvara för familjerna vid magnetkameraundersökning. Du ska ha vana att utföra provtagningar på barn och vuxna, ta hand om prover och samarbeta med Biobanken samt samordna alla parter i projektet och arbeta med databaser och enkäter. Kvalifikationer Sökanden ska vara sjuksköterska. Vi efterfrågar en kooperativ, serviceinriktad, pålitlig, stresstålig, självständig och flexibel person. Klinisk erfarenhet framförallt med barn/ungdomar och personer med neuropsykiatriska diagnoser samt forskningserfarenhet är meriterande Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Tidsbegränsad 2 år med möjlighet till förlängning. Deltid/Heltid 60-100%. Dagtid (ev enstaka kvällar och helger kan förekomma) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 10-27
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningssjuksköterska jobb, Forskningssjuksköterska Solna, Forskningssjuksköterska Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningssjuksköterska

Postdoctoral research fellow in cell and molecular biology
The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Pediatric Neurology, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology,Child Psychiatry, Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate scientific profiles and vary in size and have several research groups, dealing with both basic and clinical science. Division A postdoctoral position is available starting in the fall/winter 2014 at Science for Life Laboratory in Stockholm to study the signaling function of Na,K ATPase and its role for growth and protection of apoptosis in the “Cell Physics and Pediatric Cell and Molecular Biology” group headed by Prs Hjalmar Brismar (KTH) and Anita Aperia (KI), under the leadership of Dr. Nicolas Fritz. Duties Our group uses advanced live imaging techniques combined with various molecular tools and reporters to study the function and mechanisms of regulation of the Na,K ATPase in epithelial and neuronal cells. In particular, we have uncovered a new non canonical signaling pathway of the Na,K ATPase that protects form apoptosis (Burlaka et al, JASN 2013, Fontana et al, FEBS letter 2013, Li et al, Nat Comm 2010, Li et al, JASN 2006, Aizman et al, PNAS 2001). The post-doctoral researcher will be an important part of a strong effort to characterize in detail this signaling pathway, with a particular emphasis on the regulation of mitochondrial components. The project will include further identification of the signaling cascade as well as cell and molecular studies of the apoptotic process. Studies will use primary epithelial cells and primary neurons from both rats and transgenic mice. Entry requirements We are looking for a highly motivated scientist with a Ph.D. from an appropriate discipline, a strong background in molecular biology and experience in the design and handling of transgenic animals. The successful candidate will work together with a strong team on a very exciting project. The ability to express oneself in speech and writing in English at a high level and interact effectively and work productively in a team will be considered important. Emphasis will be placed on personal suitability. A person is eligible for a position as postdoctoral research fellow if he or she has obtained a PhD no more than seven years before the last date of employment as postdoc. The position is available for 1 year with possible extension, from autumn/winter 2014. Application process An employment application must contain the following documents in English or Swedish: - A complete curriculum vitae, including date of the thesis defence, title of the thesis, previous academic positions, academic title, current position, academic distinctions, and committee work - A complete list of publications - A summary of current work (no more than one page) - Verifications for crediting of illness, military service, work for labour unions or student organisations, parental leave or similar circumstances - Verification from the thesis defence committee or the equivalent (only if the thesis defence is scheduled within three months after the application deadline) The application is to be submitted on the MyNetwork recruitment system. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 11-18
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoctoral research fellow in cell and molecular biology jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoctoral research fellow in cell and molecular biology

Postdoctoral Researcher in Bioenergetics and Neurosciences
The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Pediatric Neurology, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology, Neuropsychiatry (KIND), Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate scientific profiles and vary in size and have several research groups, dealing with both basic and clinical science. Division A postdoctoral position is available starting in the winter/spring 2015 at Science for Life Laboratory in Stockholm to study bioenergetics regulation in neurons. In particular, the successful candidate will investigate interactions between the Na,K ATPase and mitochondria and their role for growth and protection of apoptosis in the “Cell Physics and Pediatric Cell and Molecular Biology” group headed by Professor Hjalmar Brismar (KTH) and Anita Aperia (KI), under the leadership of Dr. Nicolas Fritz. Duties Our group uses advanced live imaging techniques combined with various molecular tools and reporters to study the function and mechanisms of regulation of the Na,K ATPase in epithelial and neuronal cells. We have uncovered a new non canonical signaling pathway of the Na,K ATPase that protects form apoptosis (Burlaka et al, JASN 2013, Fontana et al, FEBS letter 2013, Li et al, Nat Comm 2010, Li et al, JASN 2006, Aizman et al, PNAS 2001). The post-doctoral researcher will be an important part of a strong effort to characterize in detail this signaling pathway, with a particular emphasis on the regulation of mitochondrial dynamics and functions and how these are affected by the Na,K-ATPase. Studies will use primary neurons from both rats and transgenic mice. Entry requirements We are looking for a highly motivated scientist with a Ph.D. from an appropriate discipline, a strong background in biochemistry and documented experience in ion imaging. The project requires a wide array of techniques; experience of live cell imaging, confocal microscopy, electrophysiology as well as extensive knowledge of the sodium pump would be a clear advantage. The successful candidate is expected to demonstrate a high level of creativity and will work together with a strong team on a very exciting project. The ability to express oneself in speech and writing in English at a high level and interact effectively and work productively in a team will be considered important. Emphasis will be placed on personal suitability. A person is eligible for a position as postdoctoral research fellow if he or she has obtained a PhD no more than seven years before the last date of employment as postdoc. The position is available for 1 year with possible extension, from february 2014. Application process An employment application must contain the following documents in English or Swedish: - A complete curriculum vitae, including date of the thesis defence, title of the thesis, previous academic positions, academic title, current position, academic distinctions, and committee work - A complete list of publications - A summary of current work (no more than one page) - Verifications for crediting of illness, military service, work for labour unions or student organisations, parental leave or similar circumstances - Verification from the thesis defence committee or the equivalent (only if the thesis defence is scheduled within three months after the application deadline) The application is to be submitted through the MyNetwork recruitment system. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 01-07
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoctoral Researcher in Bioenergetics and Neurosciences jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoctoral Researcher in Bioenergetics and Neurosciences

Samordnare
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett FoUU-centrum inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t. ex. autismspektrumstörningar och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att förbättra forskning och vård inom området samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter och anhöriga etc. Arbetsuppgifter I arbetet som samordnare är ditt övergripande uppdrag att etablera samverkanspunkter mellan forskning och skolpraktik på så väl lokal, regional som central nivå. Vidare är dina övergripande ansvarsuppgifter att bidra till utvecklandet av evidensbaserade arbetsmetoder i skolan. Du kommer även ansvara för planering, organisation och genomförande av forskningsprojekt rörande lärande och utbildning. I tjänsten som samordnare ingår även att ansvara för KINDS kommunikation med kommunala och fristående skolenheter samt att planera, organisera och genomföra utredningsarbete gällande särskilt stöd inom enskilda skolenheter och på kommunnivå. Kvalifikationer Grundläggande krav för denna tjänst är en relevant högskoleutbildning, gärna med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd och grundsärskola. Vi ser det som starkt meriterande om du har arbetat med övergripande förändringsarbete inom utbildningsverksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att organisera och utvärdera skolenheter med fokus på forskningsanknuten undervisning.  Du har med fördel ett brett kontaktnät och etablerat samarbete med skolor och kommuner. Engagemang, motivation samt hög förmåga att hantera stress är egenskaper vi lägger stor vikt vid. Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Detta är en tidsbegränsad anställning på 1 år med möjlighet till förlängning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 01-14
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare jobb, Samordnare Solna, Samordnare Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare

Utbildningssamordnare
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett FoUU-centrum inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t. ex. autismspektrumstörningar och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att förbättra forskning och vård inom området samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter och anhöriga etc. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som samordnare är utbildningsverksamheten en stor del. Utbildningarna som KIND tillhandahåller är både nationella och internationella seminarier och konferenser som är allt från entimmes- till terminslånga. Att ansvara för organisationen av den administrativa delen av utbildningsverksamheten innebär: - Att vara med vid upphandlingar och då tillhandahålla kursupplägg och kursinnehåll, sammanställa litteraturlistor samt registrera kursen i Karolinska Institutets interna kursprogram Selma. - Att ha ett tätt samarbete med Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och tillsammans med dem skapa kursinbjudningar, ta emot anmälningar, sköta antagning av reserver samt skicka välkomstbrev till deltagare. - Ansvara för att kurslitteratur införskaffas, boka lokaler och förtäring samt boka föreläsare. - Att insamla powerpoint presentationer från föreläsare samt informera föreläsarna om kurssalsnummer och tider som gäller. - Att sätta ihop kursmaterial till deltagare. - Vid större konferenser även vara på plats och ta närvaro och se till så att allt fungerar från fikat till IT-biten. - Att tillhandahålla utvärderingsformulär samt utvärdera kurserna. - Att se till så att betyg registreras i Karolinska Institutets interna system Ladok. - Tillverka och dela ut kursintyg efter avslutad kurs samt administrera eventuell examination. - Att svara på frågor och guida både deltagare samt kursbeställare. - Att se till att KINDs hemsida vad gäller utbildning är uppdaterad och korrekt. I arbetsuppgifterna ingår även ett kliniskt projekt (Gut Flora) där du tillsammans med den ansvarige professorn ser till att projektet fortlöper. Professorn ansvarar för den kliniska delen och du för den administrativa delen vilket innebär: - Att deltagarna i projektet kontaktas vid rätt tidpunkt. - Att rekrytera deltagare. - Att deltagarna får information, samtyckesblanketter samt provtagningsrör. - Att samordna budhämtning tillsammans med deltagarna samt som tack för deras medverkan skicka ut presentkort till deltagarna. Du är även en ekonomisk resurs till avdelningen och hjälper till med budgetar och prognoser samt organiserar donationsfrågor. Du är med på ledningsmöten och förbereder dessa samt för protokoll. Kvalifikationer För att passa i rollen krävs att du är en självgående administratör med lång erfarenhet från administrativt arbete. Då du har mycket kontakt med kollegor, deltagare och föreläsare krävs att du som person är utåtriktad, har god serviceanda och lätt för att skapa goda relationer till dina uppdragsgivare och medarbetare. Du är noggrann, har gott omdöme, är snabb och effektiv samt kan driva och utveckla processer. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska, samt har ett brinnande intresse för att planera och organisera. God erfarenhet av att arrangera och genomföra stora evenemang är en nödvändighet samt krav på att du har arbetat med Gut Flora-projektet och Karolinska Institutets program Selma och Ladok. Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Detta är en tidsbegränsad anställning på 2 år med möjlighet till förlängning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 01-20
Sök fler jobb liknande: lediga Utbildningssamordnare jobb, Utbildningssamordnare Solna, Utbildningssamordnare Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utbildningssamordnare

Systemutvecklare
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Arbetsgrupp Childhood Cancer Epidemiology Group (CCEG) vid Barncancerforskningsenheten, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa CCEG arbetar med kvalitets- och forskningsregister för behandlingsinriktade och epidemiologiska studier. En stor del av gruppens verksamhet innefattar utveckling och drift av webbapplikationer för dessa register. Användare av registren är personal vid barnonkologer i Sverige, Norden och Europa. Enhet Barncancerforskningsenheten är en tjugoårig välrenommerad forskningsenhet som består av flera forskningsgrupper som alla arbetar med studier av barncancer. Målet med studierna är att förstå sjukdomarna biologiskt, identifiera nya behandlingar, identifiera och minska sjukdomarnas kvarstående effekter, förbättra vården av patienter och stödja patienterna och de anhöriga. Den aktuella forskningsgruppen fokuserar på epidemiologiska studier av barncancer. Arbetsuppgifter Vi söker en systemutvecklare (vikariat med möjlighet till förlängning) till vår grupp för att utveckla, testa och driftsätta våra webbapplikationer för registrering av patientdata i olika register. En viktig arbetsuppgift blir också att medverka i ett projekt där förflyttning av register till en ny teknisk plattform för cancerregister, INCA, ska genomföras. Man kommer dessutom att få arbeta brett inom flera områden. Du ska arbeta både självständigt och i samverkan med gruppen. Kvalifikationer Du ska ha högskoleexamen inom IT, en yrkesutbildning inom IT-området eller en flerårig dokumenterad erfarenhet av systemutveckling för webben. Du ska ha kunskap inom webbtekniker(JSP, Servlet, HTML, Javascript, CSS), databaser och Linux. Det är meriterande med kunskap samt erfarenhet av eller inom Mysql, Tomcat, Glassfish, Apache, J2EE, Webbservices, SVN, Netbeans, Eclipse, Ant, Jquery, PHP. Stor vikt läggs vid erfarenhet av att arbeta i projekt med andra personer och att framställa kravspecifikationer, testa samt att göra driftskontroller. Då du kommer att ingå i ett litet, sammansvetsat team och ha nära kontakt med användare och beställare, förutsätter vi att du har god social förmåga och är van att finna innovativa lösningar på ibland svårformulerade önskemål. Du strävar efter att kontinuerligt lära dig nya saker och anta utmaningar. Du ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift då kommunikation sker på båda språken. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och erfarenhet av systemutveckling. Erfarenhet av projektledning och teamarbete betraktas som meriter.  Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på svenska (företrädesvis) eller engelska: - Personligt brev som inkluderar en  kort beskrivning av en relevant genomförd arbetsuppgift. - CV, meritförteckning Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 03-17
Sök fler jobb liknande: lediga Systemutvecklare jobb, Systemutvecklare Solna, Systemutvecklare Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemutvecklare

Bioinformatician
The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Pediatric Neurology, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology, Neuropsychiatry (KIND), Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate scientific profiles and vary in size and have several research groups, dealing with both basic and clinical science. Division Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND). KIND is a competence center for research, development and education within the area of developmental psychopathology. The center is established in collaboration between Karolinska Institutet and Stockholm County Council aiming at improving generating high-end basic research, clinical practice, and spread new knowledge to stakeholders. Research group  The position is available at KIND Genomics under supervision of Dr Kristiina Tammimies (http://ki.se/en/kind/kind-genomics). KIND Genomics is newly established group at KIND focusing on understanding genetic and biological factors associated with neurodevelopmental disorders such as autism spectrum disorder. We are using different genetics platform including DNA genotyping microarrays and next generation sequencing with main focus on whole genome sequencing. We are conducting translational research by combining data from neuropsychology, neuropathology, neuroimaging and environmental factors with the genetic data to understand the biological mechanisms leading to neurodevelopmental disorders. Duties Our main approach is understand all level of genetic variation in individuals with neurodevelopmental disorders, therefore the main project will be analysis of whole genome sequencing data generated with the Illumina HiSeq XTen platform. This will include planning, coordinating and executing the analyses pipelines.  Other projects will include translational bioinformatics approaches to leverage a wide range of biomedical data. The successful applicant will join an interdisciplinary team at KIND with strong collaboration with other national and international research groups. Qualifications To qualify the applicant must hold at least Master degree in Computer Science, Bioinformatics or equivalent. PhD in a relevant area is meriting and the position can be regarded as a post doc period. The applicant must have excellent computer skills including programming (Java, R, Perl, Python, etc.) and experience in cluster computing. Previous experience in the analysis of next generation sequencing data is an advantage. Applicant must be able to work independently, to have ability to learn new applications in short time and have good written and verbal communication skills in English. An ability to communicate in Swedish is an advantage, but not a demand. The applicant will be evaluated based on education and previous experience as well as personal suitability. Type of employment  Time limited for 1 year with possibility for extension.  Application process An application must contain the following documents in Swedish or English:      A personal letter and curriculum vitae      A copy of degree certificates and associated certificates      A copy of degree projects and any previous publications The application is to be submitted through the MyNetwork recruitment system. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-30
Sök fler jobb liknande: lediga Bioinformatician jobb, Bioinformatician Stockholm, Bioinformatician Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bioinformatician

Post-doc in neurodevelopmental disorders
The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Pediatric Neurology, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology, Neuropsychiatry (KIND), Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate scientific profiles and vary in size and have several research groups, dealing with both basic and clinical science. Work place: Department of Women’s and Children’s Health Unit: Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), paediatric neuropsychiatry unit Description of the team and its work: Karolinska Institutet Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) (www. ki.se/kind) is a competence center for research, education, development and clinical care in neuropsychiatry. KIND is a part of the Child and Adolescent Psychiatry (CAP) Research Center, an international and dynamic workplace with multiple opportunities for early researchers to further develop through access to preclinical and clinical data sets, supervision by senior researchers, participation in research seminars, journal clubs, lectures, and scientific conferences. The Roots of Autism and ADHD Twin Study Sweden (RATSS) is a unique twin study at KIND. RATSS comprises genetic, epigenetic, neurological, physiological as well as cognitive and psychopathological analyses on a well characterized growing twin sample. RATSS is also part of EU-AIMS, the largest ongoing research initiative on autism in Europe Responsibilities/work tasks: The job assignment as a post-doc at KIND includes a managing role within the EU-AIMS project and its exchange with RATSS. You will be coordinating and participating in the data collection (e.g. psychological tests, eye-tracking, neuroimaging), data analysis, and article writing as well as function as the contact person at KIND for the correspondence with other EU-AIMS partners. Qualifications: The applicant should hold a PhD degree in psychology, neuroscience or other relevant area and targeting an academic career. Clinical experience and documented writing skills are meritorious. Fluent English and good Swedish language skills are obligatory. We are looking for a person who is responsible, conscientious and reliable. You should be able to work independently and to be flexible. Because international contacts are part of the job assignments, it is required that you have a communication and organizational skills. Application process An employment application must contain the following documents in English or Swedish: - A complete curriculum vitae, including date of the thesis defence, title of the thesis, previous academic positions, academic title, current position, academic distinctions, and committee work - A complete list of publications - A summary of current work (no more than one page) - Verifications for crediting of illness, military service, work for labour unions or student organisations, parental leave or similar circumstances - Verification from the thesis defence committee or the equivalent (only if the thesis defence is scheduled within three months after the application deadline) The application is to be submitted through the MyNetwork recruitment system. Applications will be administered throughout the application period. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-23
Sök fler jobb liknande: lediga Post-doc in neurodevelopmental disorders jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Post-doc in neurodevelopmental disorders

Postdoctoral Researcher in cellular and molecular tumour biology
The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Pediatric Neurology, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology, Neuropsychiatry (KIND), Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate scientific profiles and vary in size and have several research groups, dealing with both basic and clinical science. Division The Childhood Cancer Research Unit consists of several research groups conducting both preclinical, clinical and psychosocial research with the major aim to improve the care of children with cancer and their families. Our research group has a long standing experience in translational research on the embryonal neural tumours medulloblastoma and neuroblastoma with the aim to find better treatment options for children with these diseases. Area of responsibilities/description of work The position is available immediately in the laboratory of Professor Kogner and Johnsen. The successful candidate will work in an established translational research environment within the larger project aiming for the discovery and characterization of novel clinical relevant biomarkers in embryonal neural tumours, particularly neuroblastoma, aiming at translational therapeutic impact. This position is funded from a national network grant for studies on novel neuroblastoma biomarkers of clinical relevance, www.nnbcr.se.The candidate will primarily focus on the development and characterization of genetically modified animal model systems for the study of origin, molecular mechanisms and novel innovative treatment of neuroblastoma. The candidate is expected to coordinate and support ongoing and planned animal studies including the in vivo testing of new treatment options and monitoring geno- and –phenotypic traits in transgenic animals. Applications are welcome from highly motivated and talented postdocs with a broad experience in translational research including molecular studies, preclinical animal models and basic bioinformatic knowledge. Recent relevant publications of the Kogner and Johnsen labs include: Baryawno et al Cancer Res 2010, Baryawno et al J Clin Invest 2011, Carlson et al Carcinogenesis 2013, Eriksson et al JNCI 2014, Chen et al Cancer Discov 2014, Schleiermacher et al J Clin Oncol 2014, Pandey et al Cancer Cell 2014, Larsson et al PNAS 2015. The position is a project employment. Applications will be administered throughout the application period. Qualifications To qualify the applicant must hold a doctoral degree or a foreign qualification deemed equivalent to a doctorate in Molecular or Cellular Biology, Biological engineering, Medicine or similar. Applicants must be able to work independently and have good communication skills in English. Applicants interested in any of the above research areas and/or applicants interested in developing a novel research direction will be considered. Entry requirements A person is eligible for a position as Postdoctoral Researcher if he or she has obtained a PhD no more than seven years before the last date of employment as postdoc. Application process An employment application must contain the following documents in English or Swedish: - A complete curriculum vitae, including date of the thesis defence, title of the thesis, previous academic positions, academic title, current position, academic distinctions, and committee work - A complete list of publications - A summary of current work (no more than one page) - Verifications for crediting of illness, military service, work for labour unions or student organisations, parental leave or similar circumstances - Verification from the thesis defence committee or the equivalent (only if the thesis defence is scheduled within three months after the application deadline) The application is to be submitted through the MyNetwork recruitment system. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 10-05
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoctoral Researcher in cellular and molecular tumour biology jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoctoral Researcher in cellular and molecular tumour biology

Utbildningssamordnare
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett FoUU-centrum inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t. ex. autismspektrumstörningar och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att förbättra forskning och vård inom området samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter och anhöriga etc.  Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som administratör är utbildningsverksamheten en stor del. Utbildningarna som KIND tillhandahåller är både nationella och internationella seminarier och konferensen som är allt från entimmes- till terminslånga. Det finns ingen typisk kursdeltagare utan det kan vara en förälder likväl som en professor. Att ansvara för organisationen av den administrativa delen av utbildningsverksamheten innebär: - Att vara med vid upphandlingar och då tillhandahålla kursupplägg och kursinnehåll, sammanställa litteraturlistor samt registrera kursen i Karolinska Institutets interna kursprogram Selma. - Att ha ett tätt samarbete med Karolinska Institutet Uppdragsut-bildning och tillsammans med dem skapa kursinbjudningar, ta emot anmälningar, sköta antagning av reserver samt skicka Välkomstbrev till deltagare. - Ansvara för att kurslitteratur införskaffas, boka lokaler och förtäring samt boka föreläsare. - Att insamla power point presentationer från föreläsare samt informera föreläsarna om kurssalsnummer och tider som gäller. - Att sätta ihop kursmaterial till deltagare. - Hälsa kursdeltagarna välkomna och även presentera föreläsaren samt tillhandahålla närvarolista. - Vid större konferenser även vara på plats och ta närvaro och se till så att allt fungerar från fikat till IT-biten. - Att samla in hemuppgifter vid de kurser då det tillämpas. - Att tillhandahålla utvärderingsformulär samt utvärdera kurserna. - Att se till så att betyg (när det ges) registreras i Karolinska Institutets interna system Ladok. - Tillverka och dela ut kursintyg efter avslutad kurs samt administrera eventuell examination. - Att svara på frågor och guida både deltagare samt kursbeställare. - Att se till att KINDs hemsida vad gäller utbildning är uppdaterad och korrekt. Vid stora seminarier och konferenser är det du som håller i helheten och ser till så att allt fungerar. I arbetsuppgifterna ingår även ett kliniskt projekt (Gut Flora) där du tillsammans med den ansvarige professorn ser till att projektet fortlöper. Professorn ansvarar för den kliniska delen och du för den administrativa delen vilket innebär: - Att deltagarna i projektet kontaktas vid rätt tidpunkt. - Att rekrytera deltagare. - Att deltagarna får information, samtyckesblanketter samt provtagningsrör. - Att samordna budhämtning tillsammans med deltagarna samt som tack för deras medverkan skicka ut presentkort till deltagarna. Du är även en ekonomisk resurs till avdelningen och hjälper till med budgetar och prognoser samt organiserar donationsfrågor. Du är med på lednings-möten och förbereder dessa samt tar anteckningar. Kvalifikationer För att passa i rollen krävs att du är en självgående administratör med lång erfarenhet från administrativt arbete. Då du har mycket kontakt med kollegor, deltagare och föreläsare krävs att du som person är utåtriktad, har god serviceanda och lätt för att skapa goda relationer till dina uppdragsgivare och medarbetare. Du är noggrann, har gott omdöme, är snabb och effektiv samt kan driva och utveckla processer. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska, samt har ett brinnande intresse för att planera och organisera. God erfarenhet av att arrangera och genomföra stora evenemang är en nödvändighet samt krav på att du har arbetat med Gut Flora-projektet och Karolinska Institutets program Selma. Ansökningsförfarande Välkommen med din ansökan som vi vill skall innehålla: - Komplett CV - Kopior på certifikat och examina - 2 personliga referenser Tjänsten är en visstidsanställning på 1 år med möjlighet till förlängning. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-07
Sök fler jobb liknande: lediga Utbildningssamordnare jobb, Utbildningssamordnare Stockholm, Utbildningssamordnare Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utbildningssamordnare

Doktorandplats (KID) inom socioekonomiska konsekvenser av barncancer
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.   Forskargrupp Projektet är förankrat vid Barncancerforskningsenheten. Vi studerar psykologiska och socioekonomiska konsekvenser av somatisk sjukdom, i första hand barncancer. Handledare kommer att vara Annika Lindahl Norberg, psykolog, docent; Emma Hovén, beteendevetare, PhD; Scott Montgomery, klinisk epidemiolog, professor; samt Mats Heyman, barnonkolog, docent. I projektgruppen finns forskare inom bland annat psykologi, klinisk epidemiologi, biostatistik, klinisk barncancerforskning, och socialt arbete, och vi samarbetar även med forskare vid bland annat Uppsala universitet, Stockholms universitet och Högskolan i Gävle. För att läsa mer om forskargruppen, besök vår hemsida: http://ki.se/kbh/barnonkologi Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter Doktorandprojektet kommer att genomföras inom ramen för ett pågående projekt där vi undersöker socioekonomiska effekter för föräldrar till barn med cancer. De fyra studier som ingår i doktorandprojektet avser att undersöka effekter på föräldrars inkomst, anställning och sjukskrivning samt roller i familj och arbetsliv. Doktoranden får tillfälle att tillägna sig fördjupade kunskaper i olika typer av vetenskaplig metodologi: epidemiologisk ansats baserad på registerdata och kvalitativ ansats baserad på data från fokusgruppintervjuer. Doktoranden förväntas arbeta aktivt med datainsamling, statistisk analys, kvalitativ analys och rapportskrivande. Behörighet till forskarutbildning För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda: Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har: 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6: Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS. För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva   Färdigheter och personliga egenskaper  Vi söker dig med utbildning inom samhällsvetenskap (t.ex. ekonomi, hälsoekonomi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap), folkhälsa, psykologi eller liknande. Grundläggande kunskaper i statistik krävs. Intresse för såväl epidemiologisk som kvalitativ forskning är avgörande, och praktisk erfarenhet inom båda metodområdena är meriterande. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska språket eftersom doktoranden kommer att samla in och analysera data från fokusgruppintervjuer. Mycket god förmåga att tala och skriva på engelska är också ett krav. Personliga egenskaper kommer att vara av stor betydelse i utvärderingsprocessen. Den sökande bör vara flexibel, noggrann, och ambitiös. Bedömningsgrunder  Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:  - Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet - Analytisk skicklighet - Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras. Villkor Utbildningsbidrag (år 1) samt anställning som doktorand (år 2, 3 och 4) är den vanligaste försörjningen för doktorander vid KI. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas. Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska: - Ett personligt brev samt curriculum vitae - Kopia av examensbevis och betygshandlingar - Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 10-16
Sök fler jobb liknande: lediga Doktorandplats (KID) inom socioekonomiska konsekvenser av barncancer jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Doktorandplats (KID) inom socioekonomiska konsekvenser av barncancer

Psykolog/forskningspsykolog
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning KIND (www. ki.se/kind) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t ex Aspergers syndrom och autism). KIND är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.  Arbetsuppgifter Den huvudsakliga arbetsuppgiften är testningar och utredningar av barn i åldern 0-7 år inom ramen för forskningsstudien Projekt Småsyskon (www.smasyskon.se). En stor del av testerna/utredningarna görs på barn vars storasyskon har autism och/eller ADHD, och därmed har förhöjd risk att själva få diagnos. Man kommer att samarbeta med forskare, forskarstuderande, projektassistenter samt andra psykologer och läkare kring familjerna. Övriga arbetsuppgifter rymmer bland annat: - Handledning av andra projektmedarbetare. - Råd och stöd till deltagande familjer - Administrativa uppgifter - Rekryteringsarbete - Undervisning och populärvetenskaplig förmedling Kvalifikationer Det är ett krav att sökande är en legitimerad psykolog med erfarenhet av utredningar av barn, så väl som dokumenterad mycket god kommunikationsförmåga (skriftligt och muntligt, på svenska), samt hög grad av självständighet och förmåga till att arbeta strukturerat och effektivt. Förmåga att kunna samarbeta med andra personer med olika yrkesbakgrund så väl som grundläggande IT-färdigheter är nödvändigt. Erfarenhet av arbete med barn med autism eller andra neuropsykiatriska tillstånd är en stor fördel. Vidare är det en fördel, men inte ett krav, om sökande har erfarenhet av - ADOS - ADI-R - Forskning på människor - Kvantitativ databehandling Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 12-02
Sök fler jobb liknande: lediga Psykolog/forskningspsykolog jobb, Psykolog/forskningspsykolog Solna, Psykolog/forskningspsykolog Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Psykolog/forskningspsykolog

Forskningsassistent
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning KIND (www. ki.se/kind) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t ex Aspergers syndrom och autism). KIND är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Arbetsuppgifter Den huvudsakliga arbetsuppgiften är testningar av barn i åldern 0-14 år inom ramen för pågående studier på KIND, så som Projekt Småsyskon (www.smasyskon.se) och iTWIN (http://ki.se/kind/itwin). Olika metoder så som eye tracking, EEG och beteendeobservation/tester samt intervjuer med föräldrar ingår i arbetsuppgifterna. De flesta av dessa undersökningar kommer att ske i samarbete med andra medarbetare. Övriga arbetsuppgifter: - Datakodning samt inmatning av data i databas. - Övriga administrativa uppgifter inom projektet. Kvalifikationer Den sökande bör ha erfarenhet av testning av barn inom ramen för forskning eller liknande arbete.  Mycket goda kommunikationsfärdigheter (skriftligt som muntligt, på svenska), tydlighet, noggrannhet, samvetsgrannhet, samt hög social kompetens är av största vikt. Att kunna jobba effektivt och självständigt är nödvändigt, så väl som grundläggande IT färdigheter. Meriterande i övrigt, men ej krav: - högskoleutbildning i psykologi eller motsvarande - erfarenhet av arbete med spädbarn - erfarenhet av de metoder som används i studien - erfarenhet av webenkäteter - erfarenhet av forskning i allmänhet - erfarenhet av kvantitativ databehandling - IT färdigheter utöver grundläggande färdigheter (programmering, databaser etc) Intervjuer så väl som referenstagning kan komma att ingå i urvalsprocessen. Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Tjänsten är en visstidsanställning om 6 månader med möjlighet till förlängning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 12-02
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningsassistent jobb, Forskningsassistent Solna, Forskningsassistent Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningsassistent

Assistant Professor in Childhood Cancer Epidemiology
The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Pediatric Neurology, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology, Neuropsychiatry (KIND), Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate scientific profiles and vary in size and have several research groups, dealing with both basic and clinical science. Division The Childhood Cancer Research Unit is a twenty-year-old research unit that consists of several research groups, all studying different aspects of childhood cancer. The aim of Childhood Cancer Epidemiology Group (CCEG) is to develop infrastructure for clinical epidemiology (registration), provide support for and conduct research such as clinical studies, translational research as well as registry research within the field of childhood cancer. The overarching goal for the group and the unit is to improve the care and treatment results for children with cancer. Duties The research area consists of epidemiological studies in childhood cancer, with special focus on the use of the National Quality Registry for Childhood Cancer (“Svenska Barncancerregistret”) and the registries that are a part of the Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology (NOPHO). The successful applicant is expected to conduct independent research in the field, but also to take part in collaborative projects involving several research groups as well as the group leader, Mats Heyman. Writing applications for independent funding is a part of the work description. The research will include epidemiological evaluation of existing outcome- and process measures in the Childhood Cancer Registry in relation to riskfactors, translational experimental research or other types of exposure, for instance administered therapy. Other important tasks consist of developing new measures of performance in cooperation with the steering committee of the registry and technicians, ensure the data-capture of these measures from the medical records systems, other public health registries or manual registration and the analysis of such measures in relation to already recorded outcomes. There will be a certain focus on “generic” quality (parameters valid for all types of childhood cancer patients) and also on patients belonging to the hitherto underused parts of the registry (solid tumours and CNS-tumours in children).   The applicant is also expected to take part in the annual reporting from the registry to the clinics reporting, in the administration of the registry and the supportgroup for the infrastructure. Entry requirements A person is eligible to be appointed Research Assistant if he or she has been awarded a PhD or has achieved the corresponding scientific competence no more than seven years before the end of the application period. Applicants must have completed their degree no more than seven years before the last date for applications. Applicants who have completed their degree earlier than this should receive equal priority if special grounds exist. The applicant should not be employed as an assistant professor or hold a permanent academic employment at the time of application. Qualifications We are looking for a highly motivated candidate with a MedDr/PhD (or a foreign qualification equivalent to a doctorate) with a focus on epidemiology, who has experience in designing, carrying out and analyzing clinical epidemiological studies, when needed, in collaboration with bio-statistical expertise. Experience in univariate and multivariate survival analysis and modelling is required and it is an advantage if the candidate has independent experience from carrying out correction for competing risks and modelling with time-dependent co-variates. The successful candidate should have good organization skills and be able to work both independently and as a member of the research group and the collaborative networks within the paediatric oncology community. Good communication- and social skills are required for these networking aspects. Good ability to read, write and speak English is a requirement and the candidate is aided by being able to communicate well also in Swedish. Co-supervision as well as recruitment and independent supervision of PhD-students may be a part of the development of the group, and education/training-courses in research supervision is therefore an advantage. Bases of assessment We stress scientific expertise as well as communication- and social skills when assessing applicants. Application process An application must contain the following documents in English or Swedish: Curriculum vitae, qualifications and description of planned research, presented in accordance with Karolinska Institutet’s qualifications portfolio (http://ki.se/qualificationsportfolio).  The application is to be submitted through the MyNetwork recruitment system. An Assistant professor position is a fixed-term position. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 05-19
Sök fler jobb liknande: lediga Assistant Professor in Childhood Cancer Epidemiology jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Assistant Professor in Childhood Cancer Epidemiology

Register- och centrumkoordinator
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett FoUU-centrum inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF, t. ex. autismspektrumstörningar och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att förbättra forskning och vård inom området samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter och anhöriga etc. Ett av KINDs centrala uppdrag är att skapa ett regionalt och nationellt kvalitets- och forskningsregister för NPF. Arbetsuppgifter Rollen som samordnare är främst inriktad på arbetet med drift och utveckling av ett nytt journalintegrerat kvalitetsregister för NPF, NEUROPSYK. Andra arbetsuppgifter är att koordinera uppbyggnaden av en hjärnvävnadsbank för forskning om autism och ADHD, vara redaktör för KINDs nyhetsbrev, huvudredaktör för KINDs hemsida, arbeta med ansökningar och rapportering till anslagsgivare. Mer specifikt innehåller arbetet med registeruppbyggnaden följande uppgifter: - I samråd med registerhållaren självständigt planera och organisera drift och utveckling av registrets alla funktioner, tekniskt, juridiskt och innehållsmässigt - Datavalidering, kvantitativ analys och rapportskrivning på svenska och engelska - Ansvara för nyutveckling av användarvänliga funktioner för utdata - Hålla utbildningar, möten och workshops för personal i hälso- och sjukvården - Rekrytering, stöd och support till verksamheter inom hälso- och sjukvård i hela Sverige - Arbeta tillsammans med externa aktörer, såsom IT-ansvariga, jurister, registercentra, Sveriges kommuner och landsting, chefer och medarbetare i olika delar av hälso- och sjukvården - Söka anslag och ansvara för rapportering till anslagsgivare - Kommunicera med olika målgrupper genom hemsida och nyhetsbrev - Delta i nationella och internationella konferenser om kvalitetsregister Kvalifikationer - Akademisk examen inom psykologi, hälsoinformatik, folkhälsovetenskap, statistik, sociologi eller liknande - Erfarenhet av projektledning och av att organisera utvecklingsprojekt - Erfarenhet av att självständigt genomföra kvantitativ datainsamling, analys, rapportskrivning och vetenskaplig publicering - Erfarenhet av att skriva ansökningar och rapportering till anslagsgivare - Erfarenhet av att hålla i utbildning för olika yrkesgrupper - Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift Meriterande - Doktorsexamen - Erfarenhet av arbete med kvalitetsregister - Erfarenhet av arbete med förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med externa experter, organisationer och professioner inom hälso- och sjukvården. Vi efterlyser god samarbetsförmåga, social kompetens, och arbetsetik. Som person är du ansvarsfull samt kan planera och organisera ditt arbete självständigt. Vi ställer höga krav på förmågan att kommunicera och dokumentera, och att sökanden behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Välkommen med din ansökan senast 20 juni. Ansökan skall innehålla: - Personligt brev - Komplett CV, inkl ev publikationslista - Personliga referenser Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 05-26
Sök fler jobb liknande: lediga Register- och centrumkoordinator jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Register- och centrumkoordinator

Assistant Professor (Forskarassistent) in clinical epidemiology
The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Pediatric Neurology, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology, Neuropsychiatry (KIND), Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate scientific profiles and vary in size and have several research groups, dealing with both basic and clinical science. Division The Childhood Cancer Research Unit is a twenty-year-old research unit that consists of several research groups, all studying different aspects of childhood cancer. The aim of Childhood Cancer Epidemiology Group (CCEG) is to develop infrastructure for clinical epidemiology (registration), provide support for and conduct research such as clinical studies, translational research as well as registry research within the field of childhood cancer. The overarching goal for the group and the unit is to improve the care and treatment results for children with cancer. Duties The research area consists of epidemiological studies in childhood cancer, with special focus on the use of the National Quality Registry for Childhood Cancer (“Svenska Barncancerregistret”) and the registries that are a part of the Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology (NOPHO). The successful applicant is expected to conduct independent research in the field, but also to take part in collaborative projects involving several research groups as well as the group leader, Mats Heyman. Writing applications for independent funding is a part of the work description. The research will include epidemiological evaluation of existing outcome- and process measures in the Childhood Cancer Registry in relation to riskfactors, translational experimental research or other types of exposure, for instance administered therapy. Other important tasks consist of developing new measures of performance in cooperation with the steering committee of the registry and technicians, ensure the data-capture of these measures from the medical records systems, other public health registries or manual registration and the analysis of such measures in relation to already recorded outcomes. There will be a certain focus on “generic” quality (parameters valid for all types of childhood cancer patients) and also on patients belonging to the hitherto underused parts of the registry (solid tumours and CNS-tumours in children).   The applicant is also expected to take part in the annual reporting from the registry to the clinics reporting, in the administration of the registry and the supportgroup for the infrastructure. Entry requirements A person is eligible to be appointed Research Assistant if he or she has been awarded a PhD or has achieved the corresponding scientific competence no more than seven years before the end of the application period. Applicants must have completed their degree no more than seven years before the last date for applications. Applicants who have completed their degree earlier than this should receive equal priority if special grounds exist. The applicant should not be employed as an assistant professor or hold a permanent academic employment at the time of application. Qualifications We are looking for a highly motivated candidate with a MedDr/PhD (or a foreign qualification equivalent to a doctorate) with a focus on epidemiology, who has experience in designing, carrying out and analyzing clinical epidemiological studies, when needed, in collaboration with bio-statistical expertise. Experience in univariate and multivariate survival analysis and modelling is required and it is an advantage if the candidate has independent experience from carrying out correction for competing risks and modelling with time-dependent co-variates. The successful candidate should have good organization skills and be able to work both independently and as a member of the research group and the collaborative networks within the paediatric oncology community. Good communication- and social skills are required for these networking aspects. Good ability to read, write and speak English is a requirement and the candidate is aided by being able to communicate well also in Swedish. Co-supervision as well as recruitment and independent supervision of PhD-students may be a part of the development of the group, and education/training-courses in research supervision is therefore an advantage. Bases of assessment We stress scientific expertise as well as communication- and social skills when assessing applicants. Application process An application must contain the following documents in English or Swedish: Curriculum vitae, qualifications and description of planned research, presented in accordance with Karolinska Institutet’s qualifications portfolio (http://ki.se/qualificationsportfolio).  The application is to be submitted through the MyNetwork recruitment system. An Assistant professor position is a fixed-term position. Karolinska Institutet is one of the world´s leading medical universities. Its mission is to contribute to the improvement of human health through research and education. Karolinska Institutet accounts for over 40 per cent of the medical academic research conducted in Sweden and offers the country´s broadest range of education in medicine and health sciences. Since 1901 the Nobel Assembly at Karolinska Institutet has selected the Nobel laureates in Physiology or Medicine. Pursuant to the regulations of the Swedish National Archives, applications are kept on file for two years after the appointment has gained legal force. The regulations do not apply to attachments that have been printed or otherwise published. Karolinska Institutet strives to provide a workplace that has approximately the same number of women and men, is free of discrimination and offers equal opportunity to everyone. For temp agencies and recruiters, and to salespersons: We politely, yet firmly, decline direct contact with temp agencies and recruiters, as well as those selling additional job announcements.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Assistant Professor (Forskarassistent) in clinical epidemiology jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Assistant Professor (Forskarassistent) in clinical epidemiology

Forskningssjuksköterska till projektet PreventADALL inom klinisk pediatrik
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Forskargruppen Forskargruppen utgår från lung-allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus och forskningssjuksköterskan kommer att verka vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Forskargruppen har lång erfarenhet av lung-allergiforskning inom barnsjukvård. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och består av barnläkare, barnsjuksköterskor och barnmorskor, samt ett nationellt/internationellt nätverk. Projektet PreventADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn. Projektet PreventADALL är världens största preventionsstudie inom allergiområdet som undersöker enkla åtgärder mot allergiutveckling hos nyfödda barn. Vår studiehypotes är att stärkt hudbarriär skyddar mot allergiutveckling och tidiga smakportioner stimulerar toleransutveckling mot specifika födoämnen. Orsaker till allergisjukdomar hos barn är till stor del okända, men vissa barn visar tecken på allergisjukdom redan från födelse och därför inkluderas kvinnor från 18 graviditetsveckor i PreventADALL. PreventADALL är en longitudinell födelsekohort som består av 2500 par mor och barn. I dagsläget är över 1200 barn inkluderade i projektet. Under graviditet och barnets uppväxt insamlas information om livsstil och hälsa, tidigare och aktuella sjukdomar, och upplevd stress. Barnen följs upp på BB och på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid 3, 6, 12 och 24 månaders ålder. Forskningssjuksköterskan kommer att medverka vid datainsamling och möjlighet finns för eget forskningsområde. Arbetet är varierande, utvecklande och lärorikt samt ställer höga krav på samarbetsförmåga och struktur. Kvalifikationer Grundläggande behörighet: - Krav att sökande är specialistutbildad sjuksköterska - Goda kunskaper i svenska Särskilda kvalifikationer: - Erfarenhet av forskning eller projektarbete - Självständighet och god samarbetsförmåga - Van att arbeta i team Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska: - Ett personligt brev - Curriculum vitae och eventuella tidigare publikationer - Kopia av examensbevis och betygshandlingar Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.  För information om tjänsten vänligen kontakta Björn Nordlund, e-post: bjorn.nordlund@ki.se, tel: 070-3234414 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 10-06
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningssjuksköterska till projektet PreventADALL inom klinisk pediatrik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningssjuksköterska till projektet PreventADALL inom klinisk pediatrik

Universitetsadjunkt i reproduktiv och perinatal hälsa
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Vid enheten för reproduktiv hälsa bedrivs barnmorskeutbildning, fristående kurser och forskning inom ämnesområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa som relaterar till sexualitet, graviditet, förlossning, tiden efter barnafödandet inklusive amning, nyföddhetsperioden, fertilitetsreglering inklusive abort samt förebyggande åtgärder relaterat till sexuell ohälsa i såväl lokalt som globalt perspektiv. Undervisande medarbetare är adjunkter, lektorer och professorer. Ett flertal doktorander och postdoktorer är knutna till enhetens forskargrupper. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i att planera, organisera och leda kurser inom utbildningsprogrammet samt bedriva teoretisk och klinisk undervisning. I arbetet ingår även att utvärdera givna kurser och utveckla nya kurser och arbetsformer. Kvalifikationer Den sökande skall vara barnmorska, inneha minst doktorsexamen och vara väl meriterad i pedagogik. Vidare bör sökande vara väl skickad att leda och organisera undervisning på avancerad nivå. Erfarenhet av handledning är meriterande liksom genomgången kurs i vuxenpedagogik och medverkan i forskningsprojekt. Bedömningsgrunder Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid erfarenhet av handledning och kunskap om olika vetenskapliga metoder inom ämnesområdet. Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Visstidsanställningens längd är enligt överenskommelse. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 11-24
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i reproduktiv och perinatal hälsa jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i reproduktiv och perinatal hälsa

Enhetsadministratör
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett FoUU-centrum inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF, t. ex. autismspektrumstörningar och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att förbättra forskning och vård inom området samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter och anhöriga etc. Arbetsuppgifter Som enhetsadministratör har du en central roll vid centret för intern kommunikation, koordinering och samverkan samt att säkerställa att formella rutiner utförs enligt gällande regler och praxis. Framförallt assisterar du föreståndaren och hans biträdare samt forskargruppsledarna i deras arbete. Bland annat ingår följande arbetsuppgifter i tjänsten: - Enklare ekonomiadministration; hantering av fakturor i Agresso web samt bistå enheten med överblick över ekonomin. - Enhetens resebeställare: administrera resor till enhetens medarbetare samt externa föreläsare/samarbetspartners. - Enklare personaladministration; reseräkningar, utlägg, arvoden, sjukrapportering samt ge administrativt stöd till medarbetarna på enheten. - Förbereda inför möten, ordna inköp, boka lokaler etc. - Förbereda inför nya medarbetare och introducera dessa i verksamheten. - Kontakt med och ta emot gästforskare och studenter. - Administrativa uppgifter kopplade till pågående forsknings- och utvecklingsprojekt. - Utbildningsadministration; se till att betyg registreras i Karolinska Institutets databas för studiedokumentation LADOK. - Uppdatera enhetens hemsida. Kvalifikationer För att passa i rollen krävs att du är en självgående administratör med lång erfarenhet från administrativt arbete. Då du har mycket kontakt med kollegor, deltagare och föreläsare krävs att du som person är utåtriktad, har god serviceanda och lätt för att skapa goda relationer till dina uppdragsgivare och medarbetare. Du är noggrann, har gott omdöme, är snabb och effektiv samt kan driva och utveckla processer. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska, samt har ett brinnande intresse för att planera och organisera. Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 12-07
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetsadministratör jobb, Enhetsadministratör Solna, Enhetsadministratör Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetsadministratör

Forskningsassistenter inom utvecklingspsykologi/autismforskning
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning KIND (www. ki.se/kind) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd. KIND är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Arbetsuppgifter Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att administrera olika experiment och andra undersökningar av barn i åldern 0-6 år inom ramen för två pågående studier på KIND: Projekt Småsyskon (www.smasyskon.se) och Babytwins (http://ki.se/kind/babytwins). Projekten handlar om tidig utveckling hos barn med normal utveckling och hos barn med autism, ADHD och språkstörning. Olika metoder så som eye tracking, EEG och beteendeobservation/tester samt intervjuer med föräldrar ingår i arbetsuppgifterna. De flesta av dessa undersökningar kommer att ske i samarbete med andra medarbetare. Övriga arbetsuppgifter: - Datakodning samt inmatning av data i databas. - Kontakt med familjer, bokningar osv - Övriga administrativa uppgifter inom projektet. Fördelningen mellan undersökningar av barn och övriga arbetsuppgifter uppskattas till ca 50/50. Kvalifikationer Krav: - Den sökande måste ha erfarenhet av att jobba med barn i spädbarns- och/eller förskoleåldern. - Mycket goda kommunikationsfärdigheter (skriftligt som muntligt, på svenska), tydlighet, noggrannhet, samvetsgrannhet, samt hög social kompetens - Att kunna jobba effektivt och självständigt, så väl som grundläggande IT färdigheter. Meriterande i övrigt, men ej krav: - Högskoleutbildning i psykologi eller motsvarande - Erfarenhet av de metoder som används i studien - Erfarenhet av webbenkäter - Erfarenhet av forskning i allmänhet - Erfarenhet av kvantitativ databehandling - IT färdigheter utöver grundläggande färdigheter (programmering, databaser etc) Intervjuer så väl som referenstagning kan komma att ingå i urvalsprocessen. Ansökningsförfarande Ansökan skall bestå av CV samt ett personligt brev om max 300 ord. Vänligen skriv i brevet när du är tillgänglig för att börja arbetet, önskvärt är även om du kan skriva ner namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner som helst ska vara tidigare chefer. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Tjänsten är en visstidsanställning som längst på 2 år. Vi kommer att tillsätta tjänsten med 1 eller 2 personer. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-16
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningsassistenter inom utvecklingspsykologi/autismforskning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningsassistenter inom utvecklingspsykologi/autismforskning

Forskningsassistent (inom utvecklingspsykologi /autismforskning)
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Avdelning KIND (www. ki.se/kind) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd. KIND är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Arbetsuppgifter Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att administrera olika experiment och andra undersökningar av barn i åldern 0-6 år inom ramen för två pågående studier på KIND: Projekt Småsyskon (www.smasyskon.se) och Babytwins (http://ki.se/kind/babytwins). Projekten handlar om tidig utveckling hos barn med normal utveckling och hos barn med autism, ADHD och språkstörning. Olika metoder så som eye tracking, EEG och beteendeobservation/tester samt intervjuer med föräldrar kan ingå i arbetsuppgifterna. De flesta av dessa undersökningar kommer att ske i samarbete med andra medarbetare och en del av arbetsuppgifterna handlar om att vara andra medarbetare behjälplig under datainsamlingen. Övriga arbetsuppgifter: - Datakodning samt inmatning av data i databas. - Kontakt med familjer, bokningar osv - Övriga administrativa uppgifter inom projektet. Fördelningen mellan att delta vid undersökningar av barn och övriga arbetsuppgifter uppskattas till ca 50/50. Omfattningen på tjänsten är 60-100 % beroende på sökandens specifika kompetenser och erfarenhet. Kvalifikationer Krav: - Den sökande måste ha erfarenhet av barn i förskoleåldern. - Mycket goda kommunikationsfärdigheter (skriftligt som muntligt, på svenska), tydlighet, noggrannhet, samvetsgrannhet, samt hög social kompetens. - Att kunna jobba effektivt och självständigt, så väl som grundläggande IT färdigheter. Meriterande i övrigt, men ej krav: - högskoleutbildning i psykologi eller motsvarande - erfarenhet av de metoder som används i studien - erfarenhet av webbenkäter - erfarenhet av forskning i allmänhet - erfarenhet av kvantitativ databehandling - IT- färdigheter utöver grundläggande färdigheter (programmering, databaser etc) Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. Intervjuer så väl som referenstagning kan komma att ingå i urvalsprocessen. Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ort: Solna
Publicerad : 03-01
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningsassistent (inom utvecklingspsykologi /autismforskning) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningsassistent (inom utvecklingspsykologi /autismforskning)


Sök lediga jobb Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se