Knivsta kommun, Kommunkontoret jobb - lediga jobb

Knivsta kommun, Kommunkontoret jobb Knivsta kommun, Kommunkontoret jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Knivsta kommun, Kommunkontoret. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Knivsta kommun, Kommunkontoret. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Administrativ assistent- Knivsta

 2. Miljöstrateg- Knivsta

 3. Ekonomichef- Knivsta

 4. Nämndsekreterare- Knivsta

 5. Verksamhetscontroller- Knivsta

 6. Förvaltningsekonom- Knivsta

 7. Nämndsekreterare- Knivsta

 8. Nämndsekreterare- Knivsta

 9. Planerare/kvalificerad utredare- Knivsta

 10. Upphandlingsstrateg- Knivsta

 11. Allmänutredare/samordnare folkhälsofrågor- Knivsta

 12. Nämndsekreterare- Knivsta

 13. Ekonomiassistent- Knivsta

 14. Förvaltningsekonom- Knivsta

 15. Kommunvägledare, Kontaktcenter Knivsta- Knivsta

 16. Verksamhetscontroller- Knivsta

 17. Samordnare folkhälsofrågor och närvård- Knivsta

 18. Nämndsekreterare/jurist/utredare- Knivsta

 19. Beredskaps- och säkerhetssamordnare- Knivsta

 20. Förvaltningsekonom- Knivsta

 21. Utredare/näringslivssamordnare- Knivsta

 22. Ekonomiassistent/administratör- Knivsta

 23. Projektledare Exploatering- Knivsta

 24. Projektledare - Språkvän- Knivsta

 25. Kommunikatör/skribent- Knivsta

 26. Webbmaster- Knivsta

 27. Personal till flyktingmottagning- Knivsta

 28. Folkhälsosamordnare/närvårdskoordinator- Knivsta

 29. Förvaltningsekonom- Knivsta

 30. Arkivarie / Bibliotekarie- Knivsta

 31. Förvaltningsekonom- Knivsta

 32. Verksamhetscontroller- Knivsta

 33. Integrationssamordnare- Knivsta

 34. Projektledare - Språkvän- Knivsta

 35. Förvaltningsekonom- Knivsta

 36. Kommunvägledare, Kontaktcenter Knivsta- Knivsta

 37. Kontaktcenterchef- Knivsta

 38. Ekonomiassistent- Knivsta

 39. IT-chef till Knivsta kommun och Heby kommun- Knivsta

 40. Upphandlare- Knivsta


Mer beskrivning

Administrativ assistent
Knivsta är en är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. ARBETSUPPGIFTER Ekonomihantering, administration och viss handläggning så som fakturahantering, kontraktsskrivning och hyresdebitering av kommunens egna fastigheter/lokaler och lägenheter. Adm. för lägenheter med särskilda kontrakt. Arrenden och markupplåtelser. Systemansvarig för kommunens fastighetssystem Vitec Nova. Kontakter med olika hyresvärdar, hyresgäster, kommunens tekniska kontor, kommunala bolag, socialtjänsten mm. KVALIFIKATIONER Gymnasiekompetens och eller annan relevant utbildning.Du ska ha god datavana, lätt för att lära dig nya datasystem, vara serviceinriktad, ansvartagande och noggrann. Stor initiativförmåga och van att arbeta självständigt är lika självklart som bra samarbetsförmåga. Gärna erfarenhet av likande arbetsuppgifter
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Administrativ assistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administrativ assistent

Miljöstrateg
Knivsta är en är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Knivsta kommun har en stark identitet, engagerade invånare, ett rikt föreningsliv och ett näringsliv med framtidstro som sammantaget ger en spännande drivkraft åt kommunens utveckling. Kommunen har i den nyligen framtagna Vision 2025 slagit fast att Knivsta ska vara en föregångskommun och mötesplats för det hållbara samhället, och söker nu en miljöstrateg som kan fortsätta att driva och utveckla det övergripande strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen med sikte mot framtiden. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att vara Knivsta kommuns expert på miljö- och hållbarhetsfrågor och ansvarar för det strategiska miljöarbetet genom att: o driva övergripande uppdrag och projekt inom miljöområdet o stötta kommunens olika verksamheter i deras miljöarbete o ta fram, revidera och följa upp styrdokument för miljöarbetet o delta i relevanta nätverk samt lokala och regionala samverkansprojekt o kommunicera miljöarbetet internt och externt Detta innebär bland annat arbete med naturvård och vattenvård, VA-frågor, klimat och energi, trafik och avfall samt fysisk planering. Tjänsten innebär ett självständigt arbete, där du själv ansvarar för att initiera, planera och genomföra dina uppdrag och projekt. Arbetet sker oftast i nära samarbete med olika delar av den kommunala organisationen, branschnätverk, myndigheter, företag och organisationer. KVALIFIKATIONER Vi ser att du har en relevant högskoleexamen med inriktning mot miljöområdet samt god kännedom om miljöfrågor och hållbar utveckling. Tjänstens inriktning kräver att du kan arbeta självständigt och strukturerat, och har förmågan att på egen hand initiera, driva och rapportera projekt. Du kan också uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi söker dig som är utåtriktad och kreativ med god pedagogisk-, kommunikations- och samarbetsförmåga och som har lätt för att skapa nätverk, knyta kontakter med människor, inspirera och skapa förtroende. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. En dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor är meriterande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 11-06
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöstrateg jobb, Miljöstrateg Knivsta, Miljöstrateg Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöstrateg

Ekonomichef
Knivsta är en är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Du kommer att arbeta på kommunens central kommunkontor tillsammans med dina medarbetare, övriga centrala enheter och kommunlednngen. ARBETSUPPGIFTER Vår nuvarande ekonomichef går i pension och vi söker nu hans efterträdare. Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för kommunens ekonomiprocesser och du ska tillsmmans med dina medarbetare utveckla och driva ekonomiarbetet framåt. Det innebär också att du ska stötta kommunens förvaltningsledning och politiska ledning i ekonomiska frågor samt bidra och delta i arbetet med hela kommunens framtida utveckling. Du har personal- och verksamhetsansvar för enhetens åtta medarbetare där förutom ekonomi även upphandling ingår. Personalansvaret innebär att du ansvarar för bl a arbetsmiljö, arbetsplatssamverkan och kompetensutveckling inom enheten. I tjänsten ingår ett nära samarbete med kommunens helädga bolag. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning med ekonomisk inriktning samt erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom budget och redovisning. Som ekonomichef arbetar du strategiskt och har förmågan att utveckla ekonomistyrnin och processer. Du har utvecklad ansvarskänsla för kommunen ur ett helhetsperspektiv såväl som din uppgift för enhetens resultat. Du är kommunikativ och har vana att arbeta i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av ledarskap är en merit.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonomichef jobb, Ekonomichef Knivsta, Ekonomichef Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonomichef

Nämndsekreterare
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Knivsta kommun söker en vikarierande nämndsekreterare på 75% till kommunens Utbildningsnämnd. I tjänsten ingår även registreringsuppgifter för nämnden Nämndsekreteriatet består av 8 sekreterare i en liten flexibel matrisorganisation med ett 80-tal personer på kommunens gemensamma administration. De flesta av oss har mångskiftande arbetsuppgifter, precis som du. Kommunkontoret finns i ett nybyggt kommunhus i centrala Knivsta, så du kommer att arbeta i nya fräscha lokaler. ARBETSUPPGIFTER Som sekreterare i kommuns utbildningsnämnd är du ansvarig för nämndens hela ärendehantering och allt vad det innebär med registrering, diarium, arkiv, sammanträdesrutiner och handlingar inför och efter sammanträdena. Samarbete med nämndens ordförande, utbildningschef är naturligt likasom med övriga nämndsekreterare och administratörer på kommunkontoret. Du kommer också att utgöra en resurs tillsammans med övriga sekreterare. KVALIFIKATIONER Du ska ha eftergymnasial utbildning med inriktning på offentlig förvaltning och/eller juridik, gärna förvaltningssocionom eller jur.kand.Du får gärna vara samhällsvetare eller jurist och ha arbetat som nämndsekreterare. Du bör ha en bred erfarenhet från det offentliga området med fördjupning inom kommunal eller statlig förvaltning. Du bör ha god förmåga att informera och att uttrycka dig muntligt och skriftligt, lätt för att samarbeta samt vara flexibel. God datavana, serviceinriktad, ansvarsfull och noggrann är viktiga egenskaper. Stor initiativförmåga och vana att arbeta självständigt är lika självklart som bra samarbetsförmåg
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 12-27
Sök fler jobb liknande: lediga Nämndsekreterare jobb, Nämndsekreterare Knivsta, Nämndsekreterare Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nämndsekreterare

Verksamhetscontroller
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. En av våra tre verksamhetscontroller har fått ett annat arbete och vi söker nu hennes efterträdare. Du kommer att ingå i en mindre grupp som bl a arbetar med uppföljning och utredningsarbete och som finns i kommunens centrala förvaltning som består av ett sextiotal personer, där de flesta har mångskiftande arbetsuppgifter precis som du. ARBETSUPPGIFTER Du ska arbeta övergripande med uppföljning, utvärdering, granskning och utveckling. Vissa planerngs- och utredningsuppdrag inom kommunens samtliga verksamhetsområden ingår, men i första hand inom kommunens utbildningsområde. KVALIFIKATIONER Du ska ha högskoleutbildning, gärna lärare eller rektor eller annan likvärdig utbildning. Du bör ha erfarenheter av kvalificerat, övergripande uppföljnings- och utredningsarbete och gärna erfarenhet från arbete inom skolväsendet. Du ska ha lätt för att samarbeta, informera och uttrycka dig i tal och skrift. Se vad som behöver göras och ta egna initiativ, vara drivande och resultatinriktad. Analytisk, strategisk och konsultativ förmåga är andra viktiga egenskaper.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 01-17
Sök fler jobb liknande: lediga Verksamhetscontroller jobb, Verksamhetscontroller Knivsta, Verksamhetscontroller Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Verksamhetscontroller

Förvaltningsekonom
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommunchefen, ekonomikontoret är ett kontor och har ett ansvar att se till helheten. Vi arbetar på uppdrag mot alla nämnder och stödjer verksamheterna i ekonomiska frågor. Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och självständigt arbete i en intressant organisation med många olika verksamheter. ARBETSUPPGIFTER Knivsta kommun söker en förvaltningsekonom med erfarenhet från offentlig verksamhet. Tjänsten är placerad under ekonomikontoret, Du kommer att sitta centralt och ha ett huvudansvar för att jobba för/med något av kommunens kontor. Du kommer att vara 1 av 3 förvaltningsekonomer som bildar ekonomgruppen, vid behov täcker man upp för varandra och tillsammans utvecklar Ni budget och uppföljningsprocesserna. Tjänsten innebär ett nära samarbete med kontorschef och övriga medarbetare inom tilldelat ansvarsområde, därför är det viktigt att Du har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en känsla för service och tillgänglighet. I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter: - Stöd till chefer i ekonomi- och utvecklingsarbete - Budgetarbete (mindre verksamhet till nämndnivå) - Ekonomiska uppföljningar, prognoser och analyser - Års- och delårsbokslut - Internkontroll - Nyckeltalsarbete - Omvärldsbevakning - Föredragande i nämnd - Ekonomiska utredningar - Ekonomikontorets utvecklingsarbete KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som har universitets- eller högskoleexamen med ekonomisk inriktning eller motsvarande. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, arbetet förutsätter ett intresse att arbeta i en politiskt styrd/offentlig organisation. Du har god IT-kompetens och i synnerhet Excel och PowerPoint, erfarenhet av ekonomisystemet Agresso är en fördel. Vi vill att Du är noggrann och strukturerad med en förmåga att se ekonomin i ett helhetsperspektiv. Du ser kopplingen mellan ekonomi, resultat, verksamhet samt måluppfyllelse och bidrar med din pedagogiska förmåga till att skapa en god förståelse för de ekonomiska termerna på ett enkelt och tydligt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar Ditt arbete på ett effektivt sätt och upprättar och håller tidsramar. Du besitter en god analytisk förmåga, driv och engagemang.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 03-26
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningsekonom jobb, Förvaltningsekonom Knivsta, Förvaltningsekonom Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningsekonom

Nämndsekreterare
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en vikarierande nämndsekreterare på 75% till Kommunkontoret för kommunens utbildningsnämnd. Tjänsten kan kombineras med 25% utredare eller annat administrativt arbete. Du kommer att jobba i en liten, flexibel enhet tillsammans med ett tiotal personer på kommunens centrala förvaltning. De flesta av oss har mångskiftande arbetsuppgifter, precis som du. Arbetsuppgifter; Som sekreterare i kommunens utbildningsnämnd är du ansvarig för nämndens hela ärendehantering och allt vad det innebär med registrering, diarium, arkiv, sammanträdesrutiner och handlingar inför och efter sammanträdena. Samarbete med nämndens ordförande och utbildningschef är naturligt, likasom med övriga nämndsekreterare och administratörer på kommunens centrala kontor. Som utredare har du nära samarbete med skolchefen. KVALIFIKATIONER Du ska ha eftergymnasial utbildning med inriktning på juridik och/eller offentlig förvaltning., Du ska ha en bred erfarenhet från det offentliga området med fördjupning inom kommunal eller statlig förvaltning. Du får gärna vara förvaltningssocionom, samhällsvetare, jurist eller ha arbetat som nämndsekreterare. Du ska ha god förmåga att informera och att uttrycka dig i tal och skrift, lätt för att samarbeta samt vara flexibel. Det är ett plus om du arbetat som nämndsekreterare några år och/eller har juridisk kompetens inom utbildningsnämndens områden. God datavana, serviceinriktad, ansvarsfull och noggrann är viktiga egenskaper. Stor initiativförmåga och vana att arbeta självständigt är lika självklart som bra samarbetsförmåga.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 04-23
Sök fler jobb liknande: lediga Nämndsekreterare jobb, Nämndsekreterare Knivsta, Nämndsekreterare Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nämndsekreterare

Nämndsekreterare
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en nämndsekreterare på 75% till kommunkontoret för kommunens Bygg- och miljönämnd. Det finns möjlighet att kombinera tjänsten med 25% utredningsarbete eller annat administrativt arbete. Du kommer att jobba i en liten, flexibel enhet tillsammans med ett tiotal personer på kommunens centrala förvaltning. De flesta av oss har mångskiftande arbetsuppgifter, precis som du. Arbetsuppgifter; Som sekreterare i kommunens Bygg- och miljönämnd är du ansvarig för nämndens hela ärendehantering och allt vad det innebär med registrering, diarium, arkiv, sammanträdesrutiner och handlingar inför och efter sammanträdena. Samarbete med nämndens ordförande, bygg- och miljöchef är naturligt, likasom med övriga nämndsekreterare och administratörer på kommunens centrala kontor. Som utredare har du nära samarbete med bygg- och miljöchefen. KVALIFIKATIONER Du ska ha eftergymnasial utbildning med inriktning på juridik och/eller offentlig förvaltning, gärna förvaltningssocionom eller jur.kand Du får gärna vara förvaltningssocionom, samhällsvetare, jurist eller ha arbetat som nämndsekreterare. Du ska ha god förmåga att informera och att uttrycka dig i tal och skrift, lätt för att samarbeta samt vara flexibel. Du ska ha en bred erfarenhet från det offentliga området med fördjupning inom kommunal eller statlig förvaltning. Det är ett stort plus om du har juridisk kompetens inom bygg- och miljönämndens område och har kunskap om Miljöbalken och Plan- och bygglagen. God datavana, serviceinriktad, ansvarsfull och noggrann är viktiga egenskaper. Stor initiativförmåga och vana att arbeta självständigt är lika självklart som bra samarbetsförmåga.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 04-23
Sök fler jobb liknande: lediga Nämndsekreterare jobb, Nämndsekreterare Knivsta, Nämndsekreterare Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nämndsekreterare

Planerare/kvalificerad utredare
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Knivsta kommun har snart 16 000 invånare och Sveriges yngsta befolkning. Kommunen är en av de mest snabbväxande i hela Sverige. Knivsta är en dynamisk kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. ARBETSUPPGIFTER Vår nuvarande planerare/kvalificerade utredare har fått nytt arbete och vi söker nu en efterträdare. En person med bred kompetens där de huvudsakliga arbetsuppgifterna blir: - att ansvara för utvecklingsfrågor gällande kollektivtrafik och infrastruktur i samarbete med bl.a. Regionförbundet, Arlandakommunerna och ABC-kommunerna - att arbeta med näringslivsfrågor - att genoföra kvalificerade utredningar - att besvara övergripande remisser, inkomna motioner och medborgarförslag - att samarbeta med regionförbundet i olika grupper och nätverk - att arbeta med olika EU-frågor som mottagare och kontaktperson för kommunen samt deltagande i vissa projekt KVALIFIKATIONER Vi ser att du har en relevant högskoleexamen. Du ska ha erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, övergripande planering samt kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har goda kunskaper inom den kommunala lagstiftningen och dokumenterad erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Du ska ha lätt för att samarbeta, ta egna initiativ, vara drivande och resultatinriktad. Arbetsuppgifterna kräver att du måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt, arbeta självständigt men ändå kunna knyta de kontakter som krävs för att nå resultat. ÖVRIGT Använd gärna länken i annonsen för att söka tjänsten. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan!
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 08-28
Sök fler jobb liknande: lediga Planerare/kvalificerad utredare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Planerare/kvalificerad utredare

Upphandlingsstrateg
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommunchefen. Ekonomikontoret som upphandlingsstrategen sorterar under är ett av kontoren. Vi arbetar mot alla nämnder och verksamheter och har ögonen för kommunen som helhet. Vi erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. ARBETSUPPGIFTER I Knivsta kommun finns ingen upphandlingsenhet utan ansvaret för upphandling och inköp ligger på respektive verksamhetschef. Tjänsten som upphandlingsstrateg är placerad under ekonomikontoret där du ansvarar självständigt för bland annat följande arbetsuppgifter: • Omvärldsbevakning, vara uppdaterad gällande praxis och lagstiftning • Utveckla strategier, metoder, processer och rutiner avseende upphandling • Konsultativt stöd i upphandlingsprocesser • Kvalificerad rådgivning • Utredningar • Genomföra internutbildningar • Genomföra kommunövergripande upphandlingar • Avtalsförvaltning Vidare är du systemansvarig för kommunens upphandlingsverktyg Kommers eLite inklusive avtalsdatabasen. Kommunen genomför alla upphandlingar elektroniskt. En del av kommunens strategi är att samverka med andra kommuner och nyttja ramavtal som upphandlats av nationella inköpscentraler. Du är den som ger vägledning och tar ansvar för samordningen. Du måste ha förmåga att ta egna initiativ och att driva ärenden på egen hand, samtidigt som du måste tycka om att leda projektgrupper inom dina ansvarsområden. Du kommer ha ett nära samarbete med verksamheterna i deras upphandlingar, vilket kräver att du har en god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en utvecklad känsla för service och tillgänglighet. Din uppgift är att stödja verksamheterna utifrån deras behov, t ex med behovsanalys, kravformulering, utformning av ersättningsmodeller, utvärderingsmodeller, hantering av upphandlingssystemet mm samt vara experten i upphandlingsjuridiska frågor. Funktionen har också en viktig roll som ambassadör för nyttan och nödvändigheten med offentlig upphandling, med de krav som sammantaget ställs på affärsmässighet, juridisk korrekthet och verksamhetsnytta. För detta krävs att du är trygg i dig själv och på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom juridik, ekonomi, teknik eller motsvarande. Arbetet förutsätter goda kunskaper i Lagen om offentlig upphandling, LOU, samt tidigare erfarenhet av offentlig upphandling och inköp. Du har förmåga att förstå komplicerade språkliga underlag och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Funktionen medför stor frihet och flexibilitet, men fordrar stort driv och engagemang. Du är noggrann och strukturerad och besitter en god analytisk förmåga. I rollen som upphandlare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt håller uppsatta tidsramar. Du har en god IT-kompetens och hanterar Microsoft Office (word, excel, powerpoint). Erfarenhet av Kommers eLite eller andra elektroniska upphandlingssystem är en fördel. Har du även erfarenhet av att arbeta i en politikerstyrd organisation är det positivt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. ÖVRIGT Använd gärna länken i annonsen för att söka tjänsten. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan!
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Upphandlingsstrateg jobb, Upphandlingsstrateg Knivsta, Upphandlingsstrateg Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Upphandlingsstrateg

Allmänutredare/samordnare folkhälsofrågor
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. ARBETSUPPGIFTER Vår allmänutredare/samordnare folkhälsa går på föräldraledighet och vi söker en person med bred kompetens där de huvudsakliga arbetsuppgifterna blir: att genomföra kommunövergripande utredningsuppdrag att besvara remisser, inkomna motioner och medborgarförslag att samordna övergripande frågor gällande folkhälsa att samverka med berörda verksamheter i folkhälsoarbetet KVALIFIKATIONER Vi ser att du har en relevant högskoleexamen, gärna samhällsvetenskaplig/folkhälsovetenskaplig eller annan likvärdig utbildning. Du bör ha en erfarenhet av utredningsarbete, strategiskt folkhälsoarbete samt kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har goda kunskaper inom den kommunala lagstiftningen och dokumenterad erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Du ska ha lätt för att samarbeta, se vad som behöver göras, ta egna initiativ, vara drivande och resultatinriktad. Arbetsuppgifterna kräver att du måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt, arbeta självständigt men ändå kunna knyta de kontakter som krävs för att nå resultat. ÖVRIGT Använd gärna länken i annonsen för att söka tjänsten. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan!
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 11-03
Sök fler jobb liknande: lediga Allmänutredare/samordnare folkhälsofrågor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Allmänutredare/samordnare folkhälsofrågor

Nämndsekreterare
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Vi söker nu en nämndsekreterare på 75% till kommunens socialnämnd. Det finns möjlighet att kombinera tjänsten med 25% juridik. Du kommer att jobba i en liten, flexibel matrisorganisation tillsammans med ett nittiotal personer på kommunens centrala förvaltning. De flesta av oss har mångskiftande arbetsuppgifter, precis som du. ARBETSUPPGIFTER Som sekreterare i kommunens socialnämnd är du ansvarig för nämndens hela ärendehantering och allt vad det innebär med registrering, diarium, arkiv, sammanträdesrutiner och handlingar inför och efter sammanträdena. Samarbete med nämndens ordförande, socialchef och myndighetsorganisationen är naturligt, likasom med övriga nämndsekreterare och administratörer på kommunens centrala kontor. Som jurist har du ansvar för de juridiska frågorna inom nämndens område. KVALIFIKATIONER Du ska ha akademisk utbildning med inriktning på offentlig förvaltning och/eller juridik, gärna förvaltningssocionom eller jur.kand. Du ska ha en bred erfarenhet från det offentliga området med fördjupning inom kommunal eller statlig förvaltning. Du får gärna vara samhällsvetare, jurist eller ha arbetat som nämndsekreterare. Du ska ha god förmåga att informera och att uttrycka dig muntligt och skriftligt, lätt för att samarbeta samt vara flexibel. God datavana, serviceinriktad, ansvarsfull och noggrann är viktiga egenskaper. Stor initiativförmåga och vana att arbeta självständigt är lika självklart som bra samarbetsförmåga. Vi ser gärna även manliga sökande eftersom merparten av de anställda är kvinnor. Tjänsten tillsätts under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller sökt tjänst. Det är ett stort plus om du arbetat som nämndsekreterare några år och/eller har juridisk kompetens inom socialtjänstens områden. ÖVRIGT Använd gärna länken i annonsen för att söka tjänsten. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan!
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 12-05
Sök fler jobb liknande: lediga Nämndsekreterare jobb, Nämndsekreterare Knivsta, Nämndsekreterare Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nämndsekreterare

Ekonomiassistent
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommunchefen. Ekonomikontoret som redovisning sorterar under är ett av kontoren. Vi arbetar mot alla nämnder och verksamheter och har ögonen för kommunen som helhet. Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. ARBETSUPPGIFTER Under ekonomikontoret finns redovisningsgruppen som ansvar för kommunens löpande redovisning, momsdeklarationer, bokslut med mera. Under året kommer uppgradering av ekonomisystem göras och kontoret har därför behov av en tillfällig förstärkning. Vikariatets arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara leverantörsreskontra, men även behjälplig med andra förekommande arbetsuppgifter under ekonomikontoret. Vi söker en ekonomiassistent som är självgående och inte rädd för att ta eget ansvar. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga redovisningsekonomer, vilket kräver att du har en god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en utvecklad känsla för service och tillgänglighet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har grundläggande kunskaper i redovisning och gärna tidigare erfarenhet av ekonomiarbete. Du har en god IT-kompetens och hanterar Microsoft Office (word, excel). Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso och kommunal redovisning är en fördel. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. ÖVRIGT Använd gärna länken i annonsen för att söka tjänsten. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan!
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 01-22
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonomiassistent jobb, Ekonomiassistent Knivsta, Ekonomiassistent Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonomiassistent

Förvaltningsekonom
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommunchefen, ekonomikontoret är ett kontor och har ett ansvar att se till helheten. Vi arbetar på uppdrag mot alla nämnder och stödjer verksamheterna i ekonomiska frågor. Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och självständigt arbete i en intressant organisation med många olika verksamheter. ARBETSUPPGIFTER Knivsta kommun söker en förvaltningsekonom, erfarenhet från offentlig verksamhet är positivt. Tjänsten är placerad under ekonomikontoret, Du kommer att sitta centralt och ha ett huvudansvar för att stödja vård- och omsorgskontoret. Du kommer att vara 1 av 3 förvaltningsekonomer som bildar ekonomgruppen, vid behov täcker man upp för varandra och tillsammans utvecklar Ni budget och uppföljningsprocesserna. Tjänsten innebär ett nära samarbete med kontorschefen och andra medarbetare inom tilldelat ansvarsområde, därför är det viktigt att Du har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en känsla för service och tillgänglighet. I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter: - Stöd till chefer i ekonomi- och utvecklingsarbete - Budgetarbete (från verksamhets- till nämndnivå) - Ekonomiska uppföljningar, prognoser och analyser - Deltagande i års- och delårsbokslut - Nyckeltalsarbete - Omvärldsbevakning - Föredragande i nämnd - Ekonomiska utredningar KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som har universitets- eller högskoleexamen med ekonomisk inriktning eller motsvarande. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och meriterande är med erfarenhet från vård och omsorg. Arbetet förutsätter ett intresse att arbeta i en politiskt styrd/offentlig organisation. Du har god IT-kompetens och i synnerhet Excel och PowerPoint, erfarenhet av ekonomisystemet Agresso är en fördel. Vi vill att Du är noggrann och strukturerad med en förmåga att se ekonomin i ett helhetsperspektiv. Du ser kopplingen mellan ekonomi, resultat, verksamhet samt måluppfyllelse och bidrar med din pedagogiska förmåga till att skapa en god förståelse för de ekonomiska termerna på ett enkelt och tydligt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar Ditt arbete på ett effektivt sätt och upprättar och håller tidsramar. Du besitter en god analytisk förmåga, driv och engagemang ÖVRIGT Använd gärna länken i annonsen för att söka tjänsten. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan!
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 04-10
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningsekonom jobb, Förvaltningsekonom Knivsta, Förvaltningsekonom Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningsekonom

Kommunvägledare, Kontaktcenter Knivsta
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Kontaktcenter Knivsta erbjuder invånarna i Knivsta kommun snabba svar på enklare frågeställningar, direkt i första kontakten med kommunen. Vi finns på bottenplanet i kommunhuset. Målsättningen i verksamheten är att erbjuda hög service till allmänheten, via stor tillgänglighet och professionellt bemötande. ARBETSUPPGIFTER Kommunvägledaren har en mycket central funktion och hanterar stora mängder information inom alla kommunens verksamhetsområden. Yrkesrollen innebär att vara kommunens ansikte utåt, vilket betyder att kommunvägledaren skapar det första intryck medborgaren får av organisationen. Kommunvägledarna arbetar tätt ihop, för att lösa så mycket som möjligt av de inkommande frågeställningarna och de möter och kommunicerar med medborgarna via telefon, e-post, besök och via facebook. Arbetet baseras på tre olika områden: kundbemötande, handläggning av olika slags ärenden samt utveckling av verksamheten. Den största delen av arbetstiden innebär att besvara och hantera telefonsamtal från allmänheten. Uppgifterna kan vara av skiftande karaktär, då kommunvägledaren i ena stunden informerar om förfarandet vid bygglov, för att i nästa stund till exempel upplysa och vägleda allmänheten om förskoleplacering. Kommunvägledarna arbetar schemalagt måndag till fredag. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning eller motsvarande utbildning/erfarenhet. Erfaren datoranvändare, mycket van vid informationssökning samt god förmåga att arbeta i IT-baserade system. Allmänna kunskaper om offentlig sektor och samhället. Vi söker dig som Är mycket serviceinriktad, kund – och lösningsorienterad. Är social, glad och utåtriktad samt bekväm med att vara kommunens ”ansikte utåt”. Har förmåga att arbeta både strukturerat och kreativt. Är lyhörd och har mycket lätt för att samarbeta, men du kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ. Är van att arbeta enligt schema. Är van vid ett högt tempo. Meriterande är kunskap och/eller erfarenhet inom några av kommunens verksamhetsområden, till exempel vård och omsorg, bygg och miljö, utbildning, samhällsbyggnad eller fritid och kultur. Erfarenhet av Kundtjänst och/eller Call center är ett önskemål. ÖVRIGT Använd gärna länken i annonsen för att söka tjänsten. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan!
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 06-16
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunvägledare, Kontaktcenter Knivsta jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunvägledare, Kontaktcenter Knivsta

Verksamhetscontroller
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommunchefen, varav ekonomikontoret är ett kontor med ett särskilt ansvar att se till helheten. Kontoret arbetar på uppdrag mot alla nämnder, där vi både granskar och stödjer verksamheterna. Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och självständigt arbete i en intressant organisation med många olika verksamheter. ARBETSUPPGIFTER En av våra verksamhetscontrollers har fått nytt intressant arbete i kommunen och vi söker därför en efterträdare. Tjänsten är placerad inom funktionen strategiskt ledningsstöd på ekonomikontoret. Du kommer att vara en av tre verksamhetscontrollers. Tjänsten innebär arbete med övergripande uppföljning, granskning och utveckling mot i huvudsak utbildningsområdet (förskola och skola), men även planerings- och utredningsuppdrag inom kommunens samtliga verksamhetsområden förekommer. Vidare ansvarar gruppen för utveckling av kommunens styr- och ledningssystem och medverkar bland annat i framtagandet av kommunens mål. Du kommer ha ett nära samarbete med olika sakkunniga, kontorschefer och politiker. Det är därför viktigt att Du har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en känsla för service och tillgänglighet. I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter: - Kvalitetsredovisningar - Tillsyn och granskning - Utredningsuppdrag - Medverka i framtagande av verksamhetsplan - Medverka i måldialoger - Medverka i framtagande av internkontrollplaner - Föredragande i nämnd KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som har universitets- eller högskoleexamen eller motsvarande. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av kvalificerat uppföljnings- och utredningsarbete gärna kombinerat med erfarenhet från skolväsendet. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Arbetet förutsätter ett intresse att arbeta i en politiskt styrd/offentlig organisation. Du behärskar officeprogram som Word och PowerPoint. Vi vill att du är noggrann och strukturerad med en förmåga att se vad som behöver göras. Tjänsten kräver att du självständigt planerar, organiserar och prioriterar arbetet och håller tidsramar. Vi tror att du har en god analytisk, strategisk och konsultativ förmåga samt att du är engagerad och tar egna initiativ. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. ÖVRIGT Använd gärna länken i annonsen för att söka tjänsten. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan!
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga Verksamhetscontroller jobb, Verksamhetscontroller Knivsta, Verksamhetscontroller Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Verksamhetscontroller

Samordnare folkhälsofrågor och närvård
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. Kommunen har ca 16 000 invånare och är en av de mest snabbväxande i hela Sverige och har Sveriges yngsta befolkning. För dig som har ett starkt intresse för folkhälsofrågor och närvård är detta en spännande tjänst där du kan vara med och påverka arbetet inom området! Knivsta kommun och Landstinget i Uppsala län driver närvårdsutvecklingen lokalt. Tjänsten är placerad centralt i enheten för ledningsstöd inom Knivsta Kommun och samfinansieras av huvudmännen. ARBETSUPPGIFTER De huvudsakliga arbetsuppgifterna blir att: • samordna övergripande frågor gällande folkhälsa och närvård och samverka med berörda verksamheter • tillsammans med Landstinget arbeta för att möta människors behov av hälso- och sjukvård och social omsorg utifrån lokala förutsättningar • förbereda, genomföra och följa upp beslut och verksamhetsplanen för närvårdsarbetet • ha kontakter med medborgare, brukarorganisationer och förtroendevalda KVALIFIKATIONER Vi ser att du har en relevant högskoleexamen, gärna inom samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, vård- och omsorg eller annan lämplig utbildning. Du har erfarenhet av arbete i offentlig sektor och är insatt i kommunal lagstiftning. Du har dokumenterad utbildning och erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete och också av att arbeta med utredning, uppföljning och analys. Vi vill att du har förmåga att arbeta processorienterat, strategiskt och långsiktigt. Eftersom tjänsten har en nyckelroll i närvårds- och hälsostrategisk utveckling, ställs stora krav på din initiativförmåga och att du är drivande. Du arbetar gärna självständigt men är smidig i kontakter och ser att du har nytta och glädje av att samarbeta för att nå resultat. Då du alltid kommer att ha parallella uppdrag krävs att du kan planera och prioritera på ett effektivt sätt. Du har en god kommunikationsförmåga i tal och skrift och kan lätt anpassa dig till den målgrupp du möter. ÖVRIGT Använd gärna länken i annonsen för att söka tjänsten. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan!
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 10-19
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare folkhälsofrågor och närvård jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare folkhälsofrågor och närvård

Nämndsekreterare/jurist/utredare
Knivsta är en ung och växande kommun med goda kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi har funnits som kommun i drygt 10 år och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Nybyggarstämningen märks i både organisationen och samhället. ARBETSUPPGIFTER Som sekreterare i kommunens utbildningsnämnd är du ansvarig för nämndens hela ärendehantering och allt vad det innebär med registrering, diarium, arkiv, sammanträdesrutiner och handlingar inför och efter sammanträdena. Samarbete med nämndens ordförande, utbildningschef och utbildningskontoret är naturligt, liksom med övriga nämndsekreterare och administratörer på kommunens centrala förvaltning. Beroende på din utbildning och erfarenhet arbetar du antingen med de juridiska frågorna inom kommunstyrelsens område, eller utredningar men då inom utbildningsnämndens område. KVALIFIKATIONER Du ska ha akademisk utbildning med inriktning på offentlig förvaltning och/eller juridik, gärna förvaltningssocionom, samhällsvetare eller jurist. God datavana är självklart. Vi ser gärna att du har en bred erfarenhet från det offentliga området med fördjupning inom kommunal eller statlig förvaltning. Det är meriterande om du arbetat som nämndsekreterare några år och/eller har juridisk kompetens inom nämndens områden. Du har god förmåga att informera och att uttrycka dig muntligt och skriftligt. Du är serviceinriktad, ansvarsfull och noggrann. Stor initiativförmåga och vana att arbeta självständigt är lika självklart som bra samarbetsförmåga och flexibilitet. ÖVRIGT Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-704 704. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 12-08
Sök fler jobb liknande: lediga Nämndsekreterare/jurist/utredare jobb, Nämndsekreterare/jurist/utredare Knivsta, Nämndsekreterare/jurist/utredare Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nämndsekreterare/jurist/utredare

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Tjänsten är placerad centralt i enheten för ledningsstöd. ARBETSUPPGIFTER Som beredskaps- och säkerhetssamordnare ansvarar du för att driva, utveckla och samordna krisberedskapsfrågor. Du arbetar strategiskt och har det övergripande ansvaret för frågorna och att krisberedskapsarbetet håller hög kvalitet och effektivitet. I ditt arbete planerar, utvecklar och samordnar du kommunens risk- och sårbarhetsanalys och med utgångspunkt i den följer du upp kommunens verksamheter. Du planerar, utbildar i och implementerar övergripande krishanteringsplaner. I uppdraget ingår att arbeta för ett tryggt och bra flyktingmottagande inom kommunen. Vi söker en person med bred kompetens där de huvudsakliga arbetsuppgifterna blir: att arbeta med risk- och säkerhetsarbetet inom kommunen att samverka med berörda verksamheter att förbereda, genomföra och följa upp beslut och planer för risk- och beredskapsarbetet att i samverkan med andra arbeta för ett bra flyktingmottagande att samarbeta med Länsstyrelsen och MSB i olika grupper och nätverk i dina arbetsuppgifter ingår också att ha kontakter med bl.a frivilligorganisationer, polisen och förtroendevalda. KVALIFIKATIONER Du har dokumenterad utbildning och erfarenhet inom området. Vi ser att du har en relevant högskoleexamen, gärna inom risk- och säkerhetsområdet eller annan likvärdig utbildning. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och kunna anpassa dig till den målgrupp du möter. Eftersom tjänsten har en nyckelroll ställs stora krav på din initiativ-, kommunikations- och samarbetsförmåga. Meriterande med verksamhetskännedom från kommunala verksamheter. Du ska vara strukturerad, drivande och resultatinriktad. Arbetsuppgifterna kräver att du måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt, arbeta självständigt men ändå kunna knyta de kontakter som krävs för att nå resultat. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 02-03
Sök fler jobb liknande: lediga Beredskaps- och säkerhetssamordnare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Förvaltningsekonom
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommundirektören, ekonomikontoret är ett kontor och har ett ansvar att se till helheten. Vi arbetar på uppdrag mot alla nämnder och stödjer verksamheterna i ekonomiska frågor. ARBETSUPPGIFTER Ekonomikontoret söker en förvaltningsekonom med särskilt ansvar för återsökning av ersättningar från Migrationsverket. Tjänsten omfattar även ansvar för budget och uppföljningsprocesser inom tilldelat verksamhetsområde. Du kommer att vara 1 av 4 förvaltningsekonomer som bildar ekonomgruppen, vid behov täcker man upp för varandra och tillsammans utvecklar Ni budget och uppföljningsprocesserna. I rollen som förvaltningsekonom har du nära samarbete med kontorschefer och andra medarbetare vilket ställer krav på ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en känsla för service och tillgänglighet. I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter: - Återsökning av ersättningar från Migrationsverket - Stöd till chefer i ekonomi- och utvecklingsarbete - Budgetarbete (från verksamhets- till nämndnivå) - Ekonomiska uppföljningar, prognoser och analyser - Deltagande i års- och delårsbokslut - Nyckeltalsarbete - Omvärldsbevakning - Föredragande i nämnd - Förekommande ekonomiska utredningar KVALIFIKATIONER Du har universitets- eller högskoleexamen med ekonomisk inriktning samt erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Arbetet förutsätter ett intresse att arbeta i en politiskt styrd/offentlig organisation. Du har god IT-kompetens och i synnerhet Excel och PowerPoint, det är meriterande med erfarenhet av ekonomisystemet Agresso. Vi vill att Du är noggrann och strukturerad med en förmåga att se ekonomin i ett helhetsperspektiv. Du ser kopplingen mellan ekonomi, resultat, verksamhet samt måluppfyllelse och bidrar med din pedagogiska förmåga till att skapa en god förståelse för de ekonomiska termerna på ett enkelt och tydligt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar Ditt arbete på ett effektivt sätt och upprättar och håller tidsramar. Du besitter en god analytisk förmåga, driv och engagemang. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 02-08
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningsekonom jobb, Förvaltningsekonom Knivsta, Förvaltningsekonom Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningsekonom

Utredare/näringslivssamordnare
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. ARBETSUPPGIFTER Vår nuvarande näringslivssamordnare/kvalificerade utredare har fått annan placering i kommunen och vi söker nu en efterträdare. En person med bred kompetens där de huvudsakliga arbetsuppgifterna blir: ­- att ansvara för kommunens arbete med näringslivsfrågor ­- att genoföra kvalificerade utredningar ­- att besvara övergripande remisser, inkomna motioner och medborgarförslag ­- att samarbeta med regionförbundet i olika grupper och nätverk ­- att arbeta med landsbygdsutveckling, olika EU-frågor som mottagare och kontaktperson för kommunen samt deltagande i vissa kommunövergripande projekt KVALIFIKATIONER Vi ser att du har en relevant högskoleexamen. Du ska ha erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, näringslivsfrågor samt kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har goda kunskaper inom den kommunala lagstiftningen och dokumenterad erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Du ska ha lätt för att samarbeta, ta egna initiativ, vara drivande och resultatinriktad. Arbetsuppgifterna kräver att du måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt, arbeta självständigt men ändå kunna knyta de kontakter som krävs för att nå resultat. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 02-08
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare/näringslivssamordnare jobb, Utredare/näringslivssamordnare Knivsta, Utredare/näringslivssamordnare Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare/näringslivssamordnare

Ekonomiassistent/administratör
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommundirektören. Ekonomikontoret är ett av kontoren. Vi arbetar mot alla nämnder och verksamheter och har ögonen för kommunen som helhet. ARBETSUPPGIFTER Ekonomikontoret söker en ekonomiassistent/administratör till redovisningsgruppen. Gruppen ansvarar för kommunens löpande redovisning, momsdeklarationer, bokslut med mera. Tjänstens innehåll är att vara delaktig i kommunens process att söka ersättningar från Migrationsverket, samt vara den som har ordning och reda på redovisningen av ersättningen etc. Vidare kommer Du bistå fritid- och kulturkontoret med ekonomiska och administrativa uppgifter och även vara behjälplig med andra förekommande arbetsuppgifter inom ekonomikontoret. Vi tror att du är strukturerad, självgående och inte rädd för att ta eget ansvar. Du kommer ha ett nära samarbete med kommunens verksamheter, vilket kräver att du har en god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en utvecklad känsla för service och tillgänglighet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har grundläggande kunskaper i redovisning och gärna erfarenhet från kommunal redovisning. Du tar ansvar för att planera, organisera och utföra Ditt arbete, samarbetar och bidrar till att kontorets uppgifter blir utförda. Din IT-kompetens är god (word, excel), erfarenhet av ekonomisystemet Agresso är en merit. Tjänsten förutsätter intresse av kultur och fritidsfrågor. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 02-09
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonomiassistent/administratör jobb, Ekonomiassistent/administratör Knivsta, Ekonomiassistent/administratör Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonomiassistent/administratör

Projektledare Exploatering
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Vill du vara med och arbeta med exploateringsuppdrag i Sveriges snabbast växande kommun? Då har vi jobbet till dig! Knivsta Kommun söker en projektledare exploatering som gärna får vara i början av sin karriär med stor drivkraft och som har en positiv inställning. ARBETSUPPGIFTER Du kommer tillsammans med exploateringschef ansvara för förvärv, förvaltning, förädling och försäljning av Knivsta kommuns mark. Nedan följer exempel på vad du kommer att jobba med hos oss: • Arrenden, servitut och markupplåtelser • Lantmäteriärenden • Köp och försäljning mark och fastigheter • Exploateringskalkyler • Exploateringsavtal • Markanvisningar • Föredragningar(inför b.la nämnd och kommunstyrelse) •Medverka i projektgrupper • Utredningar •Delta i stadsutvecklingsprojekt •Medverka i planärenden • Medverka och bidra till utveckling av verksamheten • Förhandlingar I denna tjänst kommer du att ha mycket externa kontakter med exempelvis exploatörer, konsulter, myndigheter, kommuninvånare och entreprenörer. Givetvis har du även mycket kontakt med kollegor och politiker i kommunen. KVALIFIKATIONER Du som söker får gärna vara i början av din karriär och har med fördel jobbat med liknande arbetsuppgifter ett par år. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation. Vi tror att du som söker har en utbildningsbakgrund som högskoleingenjör inom samhällsbyggnad (lantmäteri, bygg, planering eller liknande). Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift samt har körkort. För att lyckas i denna roll är du kommunikativ och duktig på att etablera relationer. Som person är du prestigelös, driven och öppen. Du har nära till skratt och vågar säga vad du tycker och tänker. Du har ett stort intresse för samhällsbyggnad. Tillträde snarast möjligt. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. I detta rekryteringsuppdrag samarbetar Knivsta kommun med HRM Affärsutveckling AB. För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Åsa Rosén 0702-53 62 65 alt asa.rosen@hrmab.se eller Maja Fingalsson på 0703-64 54 04 alt. maja.fingalsson@hrmab.se på HRM Affärsutveckling AB.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 02-15
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare Exploatering jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare Exploatering

Projektledare - Språkvän
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Tjänsten är placerad centralt i enheten för ledningsstöd. ARBETSUPPGIFTER Flyktingguide, språkvän, fadder, mentor, kompis… Namnen skiftar från kommun till kommun och från organisation till organisation, men syftet är detsamma; att bygga broar mellan människor med olika bakgrund och skapa förutsättningar för att mötas. Språkvän finns i ca 100 kommuner i Sverige. Uppdraget som projektledare är att starta upp Språkvän i Knivsta kommun. I uppdraget ingår att - ta fram en projektplan - starta upp projektet med stöd av regional projektkoordinator - ta fram modell för att projektet ska kunna drivas med mycket begränsade resurser i kommunen. Arbetet genomförs i nära samarbete med integrationssamordnare och frivilligsamordnare samt med flera av kommunens egna verksamheter. Uppdraget innefattar även samverkan med frivilliga/föreningar och eventuella sponsorer för att skapa gemensamma sociala aktiviteter. KVALIFIKATIONER Vi söker en person som har god initiativ-, kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetsuppgifterna kräver att du måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt, arbeta självständigt men ändå kunna knyta de kontakter som krävs för att nå resultat. Du ska ha erfarenhet av att driva arbete i projektform. Personliga egenskaper väger tungt. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 02-25
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare - Språkvän jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare - Språkvän

Kommunikatör/skribent
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Informationsenhetens uppdrag är att utveckla kommunens information och kommunikation genom en väl fungerande kommunikationsplattform samt utbildning och stöd till verksamheterna. Vi har det övergripande ansvaret för kommunikationsstrategi, mediekontakter, sociala medier, webben och kriskommunikation. Vi arbetar operativt med kommunens övergripande information internt och externt. Vi är delaktiga och ibland ansvariga för kommunens utåtriktade aktiviteter såsom nationaldagsfirande, medborgarceremoni och medverkan i mässor. Vi är idag tre personer som arbetar på Informationsenheten. Vi jobbar i ett högt tempo och nära våra målgrupper. Den starka utvecklingen av kommunen gör att vi nu rekryterar ytterligare en kommunikatör. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en driven och duktig skribent med stort intresse för samhällsfrågor. Du kommer att bevaka kommunens arbete och löpande informera bland annat via kommunens digitala kanaler och informationsannonser i lokaltidning. Du blir en nyckelperson i användningen av sociala medier. Du kommer att delta i enhetens övriga informations- och kommunikationsaktiviteter, bland annat den ekonomiska informationen. Du kommer att ingå i kommunens krisorganisation. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är högskoleutbildad journalist eller kommunikatör. Kompletterande utbildning inom samhällsvetenskap är en merit. Du är mycket duktig på att skriva och har några års yrkeserfarenhet av journalistik och/eller kommunikation. Du har kunskap om/erfarenhet av den politiska organisationen och förmåga att agera inom den. Du är van vid webbpublicering och vid att kommunicera via sociala medier Vi ser gärna att du är van att använda Photoshop och In Design Du tvekar inte att rycka in i den mångfald av arbetsuppgifter som arbetet på en liten informationsenhet innebär Du är noggrann, självgående och har förmågan att driva arbetet framåt, samtidigt som du förstår att vi får våra uppdrag från politiken ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 03-09
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikatör/skribent jobb, Kommunikatör/skribent Knivsta, Kommunikatör/skribent Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikatör/skribent

Webbmaster
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Informationsenhetens uppdrag är att utveckla kommunens information och kommunikation genom en väl fungerande kommunikationsplattform samt utbildning och stöd till verksamheterna. I detta är webben är central och vi står inför flera spännande projekt. Just nu arbetar vi med ett nytt intranät och under våren förbereder vi vår externa webbplats inför arbete med responsiv design. Vi är i dag tre personer som arbetar på Informationsenheten. Vår nuvarande webbmaster går vidare till ett annat arbete inom kommunen och vi söker nu hennes ersättare. Vill du vara delaktig i utvecklingen av Knivsta kommun och dess kommunikation internt och externt, så har vi jobbet för dig. ARBETSUPPGIFTER Du blir huvudansvarig för att webbplattformen drivs framåt genom en väl sammanhållen systemförvaltning och ett aktivt löpande underhåll. Du är en central bärare av kommunens webbrutiner, arbetssätt och policys i mötet med verksamheterna. En viktig del av arbetet är att hålla ihop 60-talet webbredaktörer, genom support, löpande utbildning och inspiration. I uppdraget ingår också att formulera, beställa och följa upp de större och mindre utvecklingsprojekt vi genomför med hjälp av externa webbkonsulter. Du kommer att sköta och driva kommunikationen mot IT och webbutvecklarna med verksamhetens perspektiv som utgångspunkt. Eftersom du kommer att tillhöra informationsenheten är det viktigt att du är road av att arbeta med text och bild. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har dokumenterad utbildning inom IT, systemvetenskap eller liknande. Du har några års erfarenhet av arbetet som webbmaster eller motsvarande. Du har erfarenhet av projektledning och är därmed självgående med förmåga att driva arbetet framåt. Du har god social interaktionsförmåga och tycker om att ha många kontakter. Du är bra på att formulera dig i tal och i skrift. Knivsta kommuns IT-miljö bygger på Microsoft-plattformen. Det ska du vara bekväm med och gärna ha erfarenhet av. Du finner glädje i att bistå övriga enheten med bildhantering och publicering av innehåll. Du tvekar heller inte att rycka in i den mångfald av arbetsuppgifter som arbetet på en liten informationsenhet innebär. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 03-09
Sök fler jobb liknande: lediga Webbmaster jobb, Webbmaster Knivsta, Webbmaster Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Webbmaster

Personal till flyktingmottagning
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Vi söker två personer till vår nya flyktingmottagning. Nyanlända personers första kontakt med Knivsta kommun sker med flyktingmottagningens personal som ser till att de får en bra introduktion, lär sig hitta i Knivsta, kommer på plats i sitt nya boende och underlättar deras etablering i samhället. Ingen dag är den andra sig lik. Flyktingmottagningens mål är att våra nyanlända Knivstabor ska få en god möjlighet att bli delaktiga i sin nya hemkommun och skapa bra förutsättningar för etablering. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som har bred kompetens och stort intresse för flyktingmottagande, integration och inkludering. Du ska arbeta för ett värdigt och effektivt flyktingmottagande. Arbetet är omväxlande då du kommer möta och välkomna barnfamiljer, ensamhushåll och pensionärer. Arbetsuppgifterna är främst praktiska såsom att möta upp och ta emot våra nya Knivstabor, guida dem tillrätta till myndigheter, kommunal verksamhet och i samhället. Du kommer att samarbeta med kollegor för att utveckla och effektivisera mottagandet under en tid då det händer mycket. KVALIFIKATIONER Du har relevant erfarenhet för uppdraget genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Vi förutsätter att du är intresserad av målgruppen, har god kunskap om omvärlden och är beredd att vidareutveckla dina kunskaper om inkluderings- och etableringsprocessen. Språkkunskaper tex arabiska, farsi och dari samt tidigare erfarenhet av arbete med nyanlända är meriterande. Vi önskar att du är en prestigelös person med en hög grad av empati och positivt tankesätt. Vi vill att du har en god samarbetsförmåga, är pedagogisk, ansvarstagande och trygg. Det är viktigt att du är flexibel och ser fram emot ett uppdrag med omväxlande arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 03-24
Sök fler jobb liknande: lediga Personal till flyktingmottagning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personal till flyktingmottagning

Folkhälsosamordnare/närvårdskoordinator
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Vår folkhälsosamordnare/närvårdskoordinator ska vara föräldraledig och vi söker nu efter en vikarie. Knivsta kommun och Landstinget i Uppsala län driver närvårdsutvecklingen lokalt. Tjänsten är placerad centralt i enheten för ledningsstöd inom Knivsta Kommun och samfinansieras av huvudmännen. ARBETSUPPGIFTER De huvudsakliga arbetsuppgifterna blir att: • samordna övergripande frågor gällande folkhälsa och närvård och samverka med berörda verksamheter • tillsammans med Landstinget arbeta för att möta människors behov av hälso- och sjukvård och social omsorg utifrån lokala förutsättningar • förbereda, genomföra och följa upp beslut och verksamhetsplanen för närvårdsarbetet • ha kontakter med medborgare, brukarorganisationer och förtroendevalda KVALIFIKATIONER Vi ser att du har en relevant högskoleexamen, gärna inom samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, vård- och omsorg eller annan lämplig utbildning. Du har erfarenhet av arbete i offentlig sektor och är insatt i kommunal lagstiftning. Du har dokumenterad utbildning och erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete och också av att arbeta med utredning, uppföljning och analys. Vi vill att du har förmåga att arbeta processorienterat, strategiskt och långsiktigt. Eftersom tjänsten har en nyckelroll i närvårds- och hälsostrategisk utveckling, ställs stora krav på din initiativförmåga och att du är drivande. Du arbetar gärna självständigt men är smidig i kontakter och ser att du har nytta och glädje av att samarbeta för att nå resultat. Då du alltid kommer att ha parallella uppdrag krävs att du kan planera och prioritera på ett effektivt sätt. Du har en god kommunikationsförmåga i tal och skrift och kan lätt anpassa dig till den målgrupp du möter. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 04-11
Sök fler jobb liknande: lediga Folkhälsosamordnare/närvårdskoordinator jobb, Folkhälsosamordnare/närvårdskoordinator Knivsta, Folkhälsosamordnare/närvårdskoordinator Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Folkhälsosamordnare/närvårdskoordinator

Förvaltningsekonom
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommundirektören, ekonomikontoret är ett av kontoren och har ansvar att se till helheten. Vi arbetar på uppdrag mot alla nämnder och stödjer verksamheterna i ekonomiska frågor. ARBETSUPPGIFTER Knivsta kommun söker en förvaltningsekonom, erfarenhet från offentlig verksamhet är positivt. Tjänsten är placerad under ekonomikontoret, Du kommer att sitta centralt och ha ett huvudansvar för att stödja något av kommunens kontor. Tillsammans med övriga förvaltningsekonomer bildar ni ekonomgruppen, vid behov täcker man upp för varandra och tillsammans utvecklar Ni budget och uppföljningsprocesserna. Tjänsten innebär ett nära samarbete med kontorschefen och andra medarbetare inom tilldelat ansvarsområde, därför är det viktigt att Du har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en känsla för service och tillgänglighet. I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter: - Stöd till chefer i ekonomi- och utvecklingsarbete - Budgetarbete (från verksamhets- till nämndnivå) - Ekonomiska uppföljningar, prognoser och analyser - Deltagande i års- och delårsbokslut - Nyckeltalsarbete - Omvärldsbevakning - Föredragande i nämnd - Ekonomiska utredningar KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som har universitets- eller högskoleexamen med ekonomisk inriktning eller motsvarande. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, arbetet förutsätter ett intresse att arbeta i en politiskt styrd/offentlig organisation. Du har god IT-kompetens och i synnerhet Excel och PowerPoint, erfarenhet av ekonomisystemet Agresso är en fördel. Vi vill att Du är noggrann och strukturerad med en förmåga att se ekonomin i ett helhetsperspektiv. Du ser kopplingen mellan ekonomi, resultat, verksamhet samt måluppfyllelse och bidrar med din pedagogiska förmåga till att skapa en god förståelse för de ekonomiska termerna på ett enkelt och tydligt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar Ditt arbete på ett effektivt sätt och upprättar och håller tidsramar. Du besitter en god analytisk förmåga, driv och engagemang. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 04-28
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningsekonom jobb, Förvaltningsekonom Knivsta, Förvaltningsekonom Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningsekonom

Arkivarie / Bibliotekarie
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Kommunarkivet har genomgått en renovering och arkivarbetet behöver drivas framåt, därför söker vi en arkivarie! Tjänsten går att kombinera med 50% bibliotekarie. ARBETSUPPGIFTER Kommunarkivet söker en arkivarie där de huvudsakliga arbetsuppgifterna blir att tillsammans med huvudregistrator fortsätta uppbyggandet av arkivet och dess funktion i form av samordning och utveckling av kommunens arkivhantering av allmänna handlingar och alla frågor som rör arkiv- och dokumenthantering. I uppgifterna ingår uppdatering av styrdokument inom arkivområdet, rådgivning och stöd mot kommunens verksamheter och bolag, tillsyn enligt arkivlagen, att utföra gallringsutredningar och att ha huvudansvaret för kommunarkivets bestånd. Biblioteket söker en kreativ och utåtriktad bibliotekarie som är väl förtrogen med det mesta från litteraturkännedom, programverksamhet, verksamhet gentemot barn och unga, IT-verksamhet på bibliotek, såväl som sociala medier och hantering i BookIT. Tjänsten innebär också arbete med medieprocessen samt övriga bibliotekssysslor. I tjänsten ingår regelbundna informationspass i vår kombinerade barn- och vuxendisk. Kvälls- och helgarbete ingår. KVALIFIKATIONER Som arkivarie söker vi dig som har universitets- eller högskoleexamen inom arkivvetenskap, informationsvetenskap eller annan relevant inriktning. Du har erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv samt är väl förtrogen med de lagar och föreskrifter som finns på området. Vi ser gärna att du har erfarenhet och intresse av att driva utvecklings- och förändringsarbete inom arkivområdet. Det är meriterande om du har kunskaper om processorienterade dokumenthanteringsplaner och e-arkiv, samt erfarenhet av offentlig förvaltning. Som bibliotekarie har du magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Du värnar om bibliotekets roll i samhället och har erfarenhet av och ett stort intresse för att arbeta med biblioteksfrågor i ett modernt samhälle. Vårt bibliotek är välbesökt och det är därför viktigt att du har en god kommunikationsförmåga och är lyhörd för besökares behov och önskemål. Som person är du engagerad, självgående, ansvarstagande och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Du har god IT-kompetens samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 05-02
Sök fler jobb liknande: lediga Arkivarie / Bibliotekarie jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arkivarie / Bibliotekarie

Förvaltningsekonom
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommundirektören, ekonomikontoret är ett av kontoren och har ansvar att se till helheten. Vi arbetar på uppdrag mot alla nämnder och stödjer verksamheterna i ekonomiska frågor. ARBETSUPPGIFTER Knivsta kommun söker en förvaltningsekonom, erfarenhet från offentlig verksamhet är positivt. Tjänsten är placerad under ekonomikontoret, Du kommer att sitta centralt och ha ett huvudansvar för att stödja något av kommunens kontor. Tillsammans med övriga förvaltningsekonomer bildar ni ekonomgruppen, vid behov täcker man upp för varandra och tillsammans utvecklar Ni budget och uppföljningsprocesserna. Tjänsten innebär ett nära samarbete med kontorschefen och andra medarbetare inom tilldelat ansvarsområde, därför är det viktigt att Du har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en känsla för service och tillgänglighet. Du kommer stödja chefer i ekonomi- och utvecklingsarbete, ansvara för budgetarbete (från verksamhets- till nämndnivå). Vidare genomför du ekonomiska uppföljningar, prognoser och analyser. Deltagande i kommunens års- och delårsbokslut på både kommun och nämndsnivå. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som har universitets- eller högskoleexamen med ekonomisk inriktning eller motsvarande. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, arbetet förutsätter ett intresse att arbeta i en politiskt styrd/offentlig organisation. Du har god IT-kompetens och i synnerhet Excel och PowerPoint, erfarenhet av ekonomisystemet Agresso är en fördel. Vi vill att Du är noggrann och strukturerad med en förmåga att se ekonomin i ett helhetsperspektiv. Du ser kopplingen mellan ekonomi, resultat, verksamhet samt måluppfyllelse och bidrar med din pedagogiska förmåga till att skapa en god förståelse för de ekonomiska termerna på ett enkelt och tydligt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar Ditt arbete på ett effektivt sätt och upprättar och håller tidsramar. Du besitter en god analytisk förmåga, driv och engagemang. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 05-10
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningsekonom jobb, Förvaltningsekonom Knivsta, Förvaltningsekonom Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningsekonom

Verksamhetscontroller
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommundirektören, varav ekonomikontoret är ett kontor med ett särskilt ansvar att se till helheten. Kontoret arbetar på uppdrag mot alla nämnder, där vi både granskar och stödjer verksamheter. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten som verksamhetscontroller sorterar under funktionen strategiskt ledningsstöd inom ekonomikontoret. Strategiskt ledningsstöd ansvarar för kommunens arbete med övergripande kvalitetsuppföljningar, tillsyner, granskningar och utvecklingsfrågor. Vidare ansvarar gruppen för utveckling av styr- och ledningssystem och medverkar bland annat i framtagandet av mål från kommunfullmäktige och nämnd, ned till verksamhet. Du kommer vara en av tre verksamhetscontrollers med huvudsaklig inriktning mot verksamheter inom området äldre och funktionshindrade, men även planerings- och utredningsuppdrag inom kommunens samtliga verksamhetsområden förekommer. Arbetet ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort eget ansvar. Du kommer ha ett nära samarbete med olika sakkunniga, kontorschefer och politiker. Det är därför viktigt att Du har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga samt en känsla för service och tillgänglighet. I tjänsten ingår uppgifter som kvalitetsredovisningar, uppföljningar och granskningar, utredningsuppdrag och framtagande av internkontrollplaner. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som har universitets- eller högskoleexamen eller motsvarande. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av kvalificerat uppföljnings- och utredningsarbete med fokus på kvalitet. Erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet, gärna vård och omsorg, värdesätts och kunskap från styr- och ledningssystem är meriterande. Vi vill att du är noggrann och strukturerad med en förmåga att se vad som behöver göras. Uppgifterna kräver att du självständigt planerar, organiserar och prioriterar arbetet. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Vi tror att du besitter en god analytisk förmåga. Du behärskar Officeprogram som Word och PowerPoint. Arbetet förutsätter ett intresse att arbeta i en politiskt styrd/offentlig organisation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 05-10
Sök fler jobb liknande: lediga Verksamhetscontroller jobb, Verksamhetscontroller Knivsta, Verksamhetscontroller Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Verksamhetscontroller

Integrationssamordnare
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Vi söker en vikarie till tjänsten som integrationssamordnare. Tjänsten är placerad centralt i enheten för ledningsstöd. ARBETSUPPGIFTER Som integrationssamordnare arbetar du på en kommunövergripande nivå. Det innebär samarbete internt med chefer och medarbetare vid kommunens olika kontor, tillexempel frivilligsamordnare, kommunikatör, socialtjänst och bostadsförsörjning. Du samverkar också med andra kommuner, externa myndigheter, företag, föreningar, invånare och andra lokala aktörer I uppdaget ingår att; ­- initiera, samordna, stödja och följa upp integrationsarbetet inom den kommunala organisationen ­- tillsammans med kommunala verksamheter såväl som myndigheter bygga upp och utveckla kommunens flyktingmottagande utifrån bosättningslagen vad gäller bland annat rutiner och arbetssätt ­- etablera och stödja interna och externa nätverk samt vara en av kommunens representanter i nätverk och samarbeten gällande integration och etablering ­- omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom sakområdet ­- ta fram och följa upp statistik gällande integration och informera inom organisationen ­- föreslå åtgärder och bereda/utreda ärenden inom området ­- förmedla information och kunskaper som bidrar till att skapa en förståelse kring kommunens samlade flyktingmottagande och integrationsarbete ­- arbeta med kunskapsuppbyggnad och samordning av området nationella minoriteter KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område samt gärna erfarenhet av att arbeta med integrations-, migrations- eller etableringsfrågor. God kännedom om lagar och regler gällande flyktingmottagning och etablering av nyanlända är en stor fördel. Du har erfarenhet av arbete i offentlig sektor och är insatt i kommunal lagstiftning. Du har utbildning och erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete och också av att arbeta med utredning, uppföljning och analys. Vi vill att du har förmåga att arbeta processorienterat, strategiskt och långsiktigt. För att passa för tjänsten behöver du ha erfarenhet av samordning och samverkan, vara mål- och utvecklingsinriktad och ha initiativförmåga. God samarbetsförmåga är avgörande men du har också förmåga att arbeta självständigt. Du ska kunna ta ansvar för samverkansmöten, dokumentera, driva processer, följa upp beslut och se till att de verkställs. Som person är du ansvarsfull, strukturerad och organiserad. Du är samtidigt flexibel, utåtriktad och har lätt för att knyta kontakter. Du behöver kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift och är inte främmande för att tala inför grupper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 05-18
Sök fler jobb liknande: lediga Integrationssamordnare jobb, Integrationssamordnare Knivsta, Integrationssamordnare Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Integrationssamordnare

Projektledare - Språkvän
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Tjänsten är placerad centralt i enheten för ledningsstöd. ARBETSUPPGIFTER Flyktingguide, språkvän, fadder, mentor, kompis… Namnen skiftar från kommun till kommun och från organisation till organisation, men syftet är detsamma; att bygga broar mellan människor med olika bakgrund och skapa förutsättningar för att mötas. Språkvän finns i ca 120 kommuner i Sverige. Projektet Språkvän startades upp i Knivsta kommun under våren 2016. Vi söker nu efter en projektledare som kan implementera det arbete som gjorts samt arbeta för långsiktighet för att möjliggöra att projektet ska kunna drivas med begränsade resurser. Arbetet genomförs i nära samarbete med integrationssamordnare och frivilligsamordnare samt med flera av kommunens egna verksamheter. Uppdraget innefattar även samverkan med frivilliga/föreningar och eventuella sponsorer för att skapa gemensamma sociala aktiviteter. KVALIFIKATIONER Vi söker en person som har god initiativ-, kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetsuppgifterna kräver att du måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt, arbeta självständigt men ändå kunna knyta de kontakter som krävs för att nå resultat. Du ska ha erfarenhet av att driva arbete i projektform. Personliga egenskaper väger tungt. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 06-29
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare - Språkvän jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare - Språkvän

Förvaltningsekonom
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommundirektören, varav ekonomikontoret är ett kontor med ett särskilt ansvar att se till helheten. Kontoret arbetar på uppdrag mot alla nämnder, där vi både granskar och stödjer verksamheter. ARBETSUPPGIFTER Knivsta kommun söker en förvaltningsekonom, gärna med erfarenhet från offentlig verksamhet. Tjänsten är placerad under ekonomikontoret, du kommer att sitta centralt och ha ett huvudansvar för att stödja utbildningskontoret med flera verksamheter. Du kommer vara en av flera förvaltningsekonomer som bildar ekonomgruppen, vid behov täcker man upp för varandra och tillsammans utvecklar ni budget och uppföljningsprocesserna. Tjänsten innebär ett nära samarbete med förvaltningschef och andra medarbetare inom tilldelat ansvarsområde, därför är det viktigt att du har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en känsla för service och tillgänglighet. • I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Stöd till chefer i ekonomi- och utvecklingsarbete • Budgetarbete (från verksamhets- till nämndnivå) • Ekonomiska uppföljningar • Deltagande i års- och delårsbokslut • Nyckeltalsarbete • Omvärldsbevakning • Föredragande i nämnd • Ekonomiska analyser och utredningar • Statistikansvar KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som har universitets- eller högskoleexamen med ekonomisk inriktning eller motsvarande. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av arbete med förskole- och grundskoleverksamhet. Arbetet förutsätter ett intresse att arbeta i en politiskt styrd/offentlig organisation. Du har god IT-kompetens, i synnerhet inom Excel och PowerPoint, och erfarenhet av ekonomisystemet Agresso är en fördel. Vi vill att Du är noggrann och strukturerad med en förmåga att se ekonomin i ett helhetsperspektiv. Du ser kopplingen mellan ekonomi, resultat, verksamhet samt måluppfyllelse och bidrar med din pedagogiska förmåga till att skapa en god förståelse för de ekonomiska termerna på ett enkelt och tydligt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar Ditt arbete på ett effektivt sätt och upprättar och håller tidsramar. Du besitter en god analytisk förmåga, driv och engagemang. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningsekonom jobb, Förvaltningsekonom Knivsta, Förvaltningsekonom Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningsekonom

Kommunvägledare, Kontaktcenter Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Kontaktcenter Knivsta erbjuder invånarna i Knivsta kommun snabba svar på enklare frågeställningar, direkt i första kontakten med kommunen. Vi finns på bottenplanet i kommunhuset. Målsättningen i verksamheten är att erbjuda hög service till allmänheten, via stor tillgänglighet och professionellt bemötande. ARBETSUPPGIFTER Kommunvägledaren har en mycket central funktion och hanterar stora mängder information inom alla kommunens verksamhetsområden. Yrkesrollen innebär att vara kommunens ansikte utåt, vilket betyder att kommunvägledaren skapar det första intryck medborgaren får av organisationen. Kommunvägledarna arbetar tätt ihop, för att lösa så mycket som möjligt av de inkommande frågeställningarna och de möter och kommunicerar med medborgarna via telefon, e-post, besök och via facebook. Arbetet baseras på tre olika områden: kundbemötande, handläggning av olika slags ärenden samt utveckling av verksamheten. Den största delen av arbetstiden innebär att besvara och hantera telefonsamtal från allmänheten. Uppgifterna kan vara av skiftande karaktär, då kommunvägledaren i ena stunden informerar om förfarandet vid bygglov, för att i nästa stund till exempel upplysa och vägleda allmänheten om förskoleplacering. Kommunvägledarna arbetar schemalagt måndag till fredag. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning eller motsvarande utbildning/erfarenhet. Erfaren datoranvändare, mycket van vid informationssökning samt god förmåga att arbeta i IT-baserade system. Allmänna kunskaper om offentlig sektor och samhället. Vi söker dig som • Är mycket serviceinriktad, kund – och lösningsorienterad. • Är social, glad och utåtriktad samt bekväm med att vara kommunens ”ansikte utåt”. • Har förmåga att arbeta både strukturerat och kreativt. • Är lyhörd och har mycket lätt för att samarbeta, men du kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ. • Är van att arbeta enligt styrt schema. • Är van vid ett högt tempo och att arbeta under stress. Meriterande är • Kunskap och/eller erfarenhet inom några av kommunens verksamhetsområden, till exempel vård och omsorg, bygg och miljö, utbildning, samhällsbyggnad eller fritid och kultur. • Erfarenhet av Kundtjänst och/eller Callcenter. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 08-25
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunvägledare, Kontaktcenter Knivsta jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunvägledare, Kontaktcenter Knivsta

Kontaktcenterchef
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Tjänsten är placerad i Kommunledningskontoret under förvaltningschefen. ARBETSUPPGIFTER Som enhetschef har du fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du ska leda, företräda och säkra arbetet inom enheten samt medverka till kontorets utveckling och kvalitetssäkring med medborgaren i centrum. Ditt uppdrag som chef för Kontaktcenter är av både strategisk och operativ karaktär. Tjänsten innefattar följande arbetsområden: - Budget och personalansvar - Ansvar för en god arbetsmiljö i en relativt styrd verksamhet - Daglig drift och bemanning - Vidareutveckla samarbetet med verksamheter och följa upp överenskommelser - Statistik och uppföljning av verksamheten - Effektiv resursanvändning med kundfokus - Ansvarar för utveckling av kompetens, arbetssätt och rutiner - Ligga i tiden och utvecklas med nya uppdrag KVALIFIKATIONER Vi ser att du har en för tjänsten relevant utbildning och erfarenhet inom området. Ledarerfarenhet med budget och personalansvar är meriterande, liksom erfarenhet av kundservice med medborgaren i centrum. Stora krav ställs på din initiativ-, kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i offentlig sektor. God förmåga att omsätta behov till verksamhetsnytta och förstår hur god service ska organiseras och levereras. Vi ser att du är en coachande och engagerad ledare som är kommunikativ, lyhörd och tydlig. Du har en god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer samt ser medarbetarna. Tjänsten kräver att du är mål och resultatorienterad, handlingskraftig och har uthållighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 09-06
Sök fler jobb liknande: lediga Kontaktcenterchef jobb, Kontaktcenterchef Knivsta, Kontaktcenterchef Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kontaktcenterchef

Ekonomiassistent
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommundirektören, varav ekonomikontoret är ett kontor med ett särskilt ansvar att se till helheten. Kontoret arbetar på uppdrag mot alla nämnder, där vi både granskar och stödjer verksamheter. Under ekonomikontoret finns redovisningsgruppen som ansvar för kommunens löpande redovisning, momsdeklarationer, bokslut med mera. ARBETSUPPGIFTER En av våra ekonomiassistenter ska vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie som i huvudsak kommer arbeta med fakturering, utbetalningar och löpande bokföring, men även behjälplig med andra förekommande arbetsuppgifter under ekonomikontoret. Vi tror att du är har lätt för att ta initiativ och att arbeta självständigt. Du kommer ha många kontakter både internt och externt, vilket kräver att du har en god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en utvecklad känsla för service och tillgänglighet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har med gymnasial utbildning inom ekonomi eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso och kommunal redovisning är en fördel. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 10-13
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonomiassistent jobb, Ekonomiassistent Knivsta, Ekonomiassistent Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonomiassistent

IT-chef till Knivsta kommun och Heby kommun
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Heby kommun har cirka 14 000 invånare och är den småskaliga kommunen med bra läge i en expanderande region. Den har en obyråkratisk organisation som löser sina uppgifter på ett praktiskt och okomplicerat vis. Bra boendemiljö och tillgång till avkopplande natur och fritidsupplevelser. Både Knivsta och Heby kommun har ett centralt geografiskt läge med goda kommunikationer och omges av en levande och aktiv landsbygd ARBETSUPPGIFTER Samarbetet kring IT har pågått sedan 2007. Sedan 2015 samverkar kommunerna genom en gemensam nämnd med Knivsta kommun som värdkommun. Kommunerna har en gemensam driftleverantör och har genomfört flera stora projekt och upphandlingar tillsammans. En ny organisation håller på att ta form och kommer sjösättas till årsskiftet. Det finns tankar på att utöka samarbetet med fler kommuner runt IT-frågor i framtiden. Som IT-chef kommer du att få ansvar för att leda och utveckla IT-verksamheten. Du bidrar till att roller och ansvar är tydliga inom organisationen och säkerställer god leverans mot verksamheterna. I ditt ansvar ingår bland annat: •Du är ansvarig, i samråd med förvaltningschef, för ärenden och underlag till nämnd. •Personal- och budgetansvar för i dagsläget totalt 9 anställda. •Du har ett övergripande ansvar för utveckling, målsättning, strategier och riktlinjer. •Du deltar i den övergripande budgetprocessen samt upprättar underlag för den egna verksamheten. •Samarbete, samverkan och kundinteraktion i relation till alla kommunala verksamheter inom och mellan de båda kommunerna. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta som chef, gärna inom IT-verksamhet Du har haft personal- och budgetansvar och tidigare arbetat inom kommunal verksamhet. Som ledare är du handlingskraftig, målinriktad och kan fatta de beslut som krävs. Du har en förmåga att nå resultat genom att motivera, engagera och entusiasmera andra. Du har en förståelse för att en kombination av tydlighet och lyhördhet är en förutsättning för god en kommunikation. • Du bör ha relevant högskolebildning, gärna inom IT-området. • Du är van att arbeta både operativt och strategiskt. Du har kunden i fokus och kan sätta dig in i verksamheternas behov. • Du bör vara bekant med ITIL och systemförvaltningsmodellen PM3. • Det är meriterande med erfarenhet av inköps- och upphandlingsarbete. • Du har en god språklig förmåga i både tal och skrift. • Körkort är ett krav. ÖVRIGT Observera att denna tjänst inte ska sökas digitalt via ovanstående länk i annonsen! Ansökan ska skickas till: HRM Affärsutveckling AB Strandvägen 47 114 56 Stockholm Vi behöver din ansökan senast 15 november 2016. Intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan snarast. Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 10-24
Sök fler jobb liknande: lediga IT-chef till Knivsta kommun och Heby kommun jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-chef till Knivsta kommun och Heby kommun

Upphandlare
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta kommun - där framtiden bor. Kommunen är organiserad i kontor (förvaltningar) underställda kommundirektören. Ekonomikontoret som upphandlingsfunktionen sorterar under är ett av kontoren. Vi arbetar mot alla nämnder och verksamheter och har ögonen för kommunen som helhet. ARBETSUPPGIFTER Knivsta kommun förstärker nu sin upphandlingsfunktion. Gruppen består idag av 2 personer med bakgrund som ekonom och jurist, vi söker därför en erfaren upphandlare. Tjänsten är placerad centralt under ekonomikontoret och tillsammans med nuvarande upphandlingstjänster bildar ni upphandlingsgruppen. Gruppen ansvarar för bland annat övergripande upphandlingar, samverkan med andra kommuner och nationella inköpscentraler. Huvuduppdraget är att genomföra upphandlingar av varor och tjänster i nära samarbete med kommunens förvaltningar och övriga verksamheter. Det kräver att du har en god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en utvecklad känsla för service och tillgänglighet. I uppdraget ingår även att ge stöd och råd till kommunens verksamheter i upphandlings- och avtalsfrågor. Du måste ha förmåga att ta egna initiativ och att driva ärenden på egen hand, samtidigt som du måste tycka om att leda projektgrupper inom dina ansvarsområden. Funktionen har också en viktig roll som ambassadör för nyttan och nödvändigheten med offentlig upphandling, med de krav som sammantaget ställs på affärsmässighet, juridisk korrekthet och verksamhetsnytta. För detta krävs att du är trygg i dig själv och på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har kunskaper i LOU och relevant utbildning, och minst två års kvalificerad erfarenhet av upphandlingsarbete. Du har förmåga att förstå komplicerade språkliga underlag och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Funktionen medför stor frihet och flexibilitet, men fordrar stort driv och engagemang. Du är noggrann och strukturerad och besitter en god analytisk förmåga. I rollen som upphandlare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt håller uppsatta tidsramar. Du har en god IT-kompetens och hanterar Microsoft Office (word, excel, powerpoint). Erfarenhet av kommunens upphandlingsverktyg Kommers eLite eller andra elektroniska upphandlingssystem är meriterande. Har du även erfarenhet av att arbeta i en politikerstyrd organisation är det positivt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. ÖVRIGT Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på 0771-10 10 29. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen. Facklig kontakt nås via kommunens hemsida, rubriken "Lediga jobb". Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Företag: Knivsta kommun, Kommunkontoret
Ort: Knivsta
Publicerad : 11-03
Sök fler jobb liknande: lediga Upphandlare jobb, Upphandlare Knivsta, Upphandlare Knivsta kommun, Kommunkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Upphandlare


Sök lediga jobb Knivsta kommun, Kommunkontoret

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se