Lediga jobb Krokom - Söka jobb i Krokom

Lediga jobb Krokom Sök lediga jobb Krokom


Hittade inga lediga jobb på sökning: Krokom. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Bovärd- Krokom

 2. Undersköterskor natt till Hällebo- Krokom

 3. Lärare åk 2 till Hissmoskolan- Krokom

 4. Lärare svenska andraspråk till Nyhedens skola- Krokom

 5. Lärare i sydsamiska och/eller nordsamiska- Krokom

 6. Specialpedagog till Änge och Föllinge- Krokom

 7. Enhetschef till Hällebo- Krokom

 8. Fritidsledare till Holken i Föllinge- Krokom

 9. Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom.- Krokom

 10. Förskollärare/Grundskollärare fsk-klass Föllinge- Krokom

 11. Lärare engelska och idrott till Änge skola- Krokom

 12. Elevassistent till Änge skola- Krokom

 13. Musiklärare åk 4-9 till Änge skola- Krokom

 14. Förskollärare till Landöns förskola/fritidshem- Krokom

 15. Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom.- Krokom

 16. Pedagog till grundsärskolans fritids, Dvärsätt- Krokom

 17. Förskollärare/språkarbetare till Änge förskola- Krokom

 18. Lärare i sydsamiska till Änge skola- Krokom

 19. Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom.- Krokom

 20. Tandhygienist till Folktandvården i Krokom- Krokom

 21. Planingenjör/arkitekt till planenheten- Krokom

 22. Byggnadsinspektör till bygg- & miljöavdelningen- Krokom

 23. Undersköterskor till Hemtjänsten- Krokom

 24. Bemanningspoolen söker vik. undersköterskor- Krokom

 25. Butikschef till Krokom- Krokom

 26. Fritidspedagog till Nälden- Krokom

 27. Förskollärare till Änge- Krokom

 28. Lärare i syd- och/eller nordsamiska- Krokom

 29. Förskollärare till Landön- Krokom

 30. Skolsköterska till Elevhälsan- Krokom

 31. Teknikinformatör inom fordonsbranschen- Södertälje

 32. Lärare i de tidigare skolåren på Hissmoskolan- Krokom

 33. Förskollärare i de tidigare skolåren- Krokom

 34. Lärare 1-7 till Sånghusvallens skola- Krokom

 35. 3 Fritidspedagoger till Sånghusvallens skola- Krokom

 36. Fritidspedagog till Ås skola- Krokom

 37. Fritidspedagog till Ås skola- Krokom

 38. Fritidspedagog till Sånghusvallens skola- Krokom

 39. Sånghusvallens skola- Krokom

 40. Tandhygienist till Folktandvården i Krokom- Krokom


Mer beskrivning

Bovärd
Krokomsbostäder AB ägs till 100 % av Krokoms kommun. Bolagets verksamhet består av uthyrning och förvaltning av eget fastighetsbestånd på en yta om ca 123 000 kvm samt uppdragsförvaltning åt Krokoms kommun (ca 100 000 kvm). Bolaget har en dominerande ställning i kommunen avseende uthyrning av bostäder och lokaler. Vi söker en Bovärd med placering i Krokom. Arbetsuppgifter Som bovärd/arbetsledare i Krokomsbostäder AB, kommer du tillsammans med fastighetsskötare att ansvara för drift samt inre och yttre skötsel av vårt fastighetsbestånd. I nära samverkan med våra hyresgäster bidrar du till att skapa ett attraktivt boende med hög kvalitet. Du planerar/utför mindre reparationer och underhåll samt beställer varor och tjänster. Du ansvarar också för uppföljning av beställda varor och utförda interna/externa tjänster samt viss administration. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten. Kvalifikationer Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning med inriktning inom fastighet/teknik, alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare har du någon form av ledarutbildning och/eller erfarenhet av arbetsledning. God datorvana och körkort för personbil krävs.
Företag: Krokomsbostäder AB
Ort: Krokom
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Bovärd jobb, Bovärd Krokom, Bovärd Krokomsbostäder AB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bovärd

Undersköterskor natt till Hällebo
Hällebo är ett äldreboende som ligger i Ede Offerdal och har 46 permanenta platser och två korttidsplatser för äldre personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Hällebo är uppdelat på två avdelningar med 24 lägenheter på varje avdelning. Arbetslaget på natten består av sju personer som arbetar inne på boendet och fem personer som arbetar ute i nattpatrullen. Vi söker nu tre undersköterskor till boendet. Arbetsuppgifter Utföra för planerade nattinsatser utifrån boendes behov och individuella genomförandeplaner. Delta i all utveckling av verksamheten där värdegrunden med fokus på boendes delaktighet och inflytande är viktig och är ett pågående arbete inom äldreomsorgen i vår kommun. Kvalitetssystem används vid registrering av våra boende och där du som undersköterska har en viktig roll. Dokumentation ingår i arbetet. Att du deltar i samverkan på arbetsplatsträffar, gruppträffar och verksamhetsdagar. Nattpersonalen har ansvar för att personalkläderna blir levererade till tvätt varje vecka. Kontakter med tjänstgörande distriktssjuksköterska/sjuksköterska vid behov. Kunna arbeta självständigt och ta beslut om åtgärd. Tvättstugeschema tillämpas. Kvalifikationskrav Undersköterskeutbildning eller annan jämförbar utbildning. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och är lyhörd för andras behov. God samarbetsförmåga. Att bemöta våra äldre med ett respektfullt sätt oavsett funktionsnedsättning. Att vara positiv och engagerad i dina arbetsuppgifter. Förmåga att uttrycka dig i skrift och tal. Tidigare erfarenhet av arbete med äldre är meriterande. Körkort är meriterande då det vid behov kan bli aktuellt att arbeta i nattpatrullen. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterskor natt till Hällebo jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterskor natt till Hällebo

Lärare åk 2 till Hissmoskolan
Krokoms kommun är livskraftig och företagarvänlig. Framtidstro och entreprenörskap kännetecknar kommunen. Vår vision lyder; 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som grundskollärare i vår kommun förutsätts du arbeta mot denna. Placering är på Hissmoskolan i Krokom. Skolan har till hösten drygt 100 elever från åk F-2. Hissmoskolan har ett nära samarbete med Krokoms fritidshem, där det går ca 100 elever från F-4. Både fritidshem och skola har en tydlig verksamhetsidé: Hälsoinriktad Idérikedom Samarbete Skolsmart Miljö Omsorg Hälsoinriktad: genom att ha mycket rörelse- extra motorikträning och idrottstimmar, uteverksamhet varje dag, jobbar aktivt med mobbningsprogrammet Olweus och näringsriktiga måltider. Idérikedom: genom att tar tillvara på elevers, föräldrars och personalens kompetens. Samarbete: genom att vi har helhetssyn på barnen. Skolan har gemensamma aktiviteter som främjar samarbete. Skolsmart: genom glädje, lust och motivation når eleverna de uppsatta målen. Miljö: genom att vi tar tillvara på vår närmiljös förutsättningar och tar hand om vår natur. Omsorg: genom att vi har behörig och kompetent personal skapar vi trygghet utifrån elevens behov. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att du är klasslärare i åk 2. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling och förbättring av verksamheten mot uppställda mål. Kvalifikationskrav Lärarutbildning mot de tidigare skolåren, goda kunskaper i tidig läs & skrivinlärning samt matteinlärning. Idrott, hälsa & utomhuspedagogik är ett önskemål, då det är en viktig del av skolans verksamhetsidé. Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda elevgruppen. Hissmoskolan ställer höga krav på samarbete då F-klass, grundskola och fritidshem tillsammans arbetar för att stimulera elevernas lärande under hela skoldagen. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare åk 2 till Hissmoskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare åk 2 till Hissmoskolan

Lärare svenska andraspråk till Nyhedens skola
Vår vision lyder; 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som lärare i svenska som andraspråk i åk 7-9 på Nyhedensskola är du med din kunskap och erfarenhet en viktig del i detta gemensamma arbete. Arbetsuppgifter Undervisning i svenska som andraspråk, särskilt stöd samt delat handledarskap i en åk 7. Inför kommande läsår organiserar vi oss med stärkt fokus på inkluderande arbetssätt . Vårt fokusområde är ökad delaktighet och meningsfullhet för nyanlända elever och elever i behov av särskilt stöd. Du kommer, tillsammans med dina kollegor i arbetslaget och skolans utvecklingsgrupp flerspråkighet i fokus, att vara en viktig länk i detta arbete. Kvalifikationskrav Vi söker dig som är utbildad lärare i svenska som andraspråk åk 7-9 eller har motsvarande kunskap och erfarenhet. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare svenska andraspråk till Nyhedens skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare svenska andraspråk till Nyhedens skola

Lärare i sydsamiska och/eller nordsamiska
Vår vision lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som lärare i vår kommun förväntas du arbeta mot denna vision. Änge barn- och utbildningsområde är ett livskraftigt, företagarvänligt område som bland annat gränsar till fjällvärlden. Änge skola är en F-9 skola med c:a 230 elever belägen i Änge samhälle 27 km nordväst om Krokom. Inför ht-13 behöver vi utöka vårt kollegium. Arbetsuppgifter Undervisning i sydsamiska och eller nordsamiska i år 1-9, sydsamisk språkresurs för integrerade förstaspråkselever, ansvar för den samiska integreringen i undervisningen samt arbete i arbetslag och föräldrakontakter. Även undervisning i samisk slöjd kan bli aktuellt utifrån sökandes kompetens. Kvalifikationskrav Vi söker dig som är behörig lärare eller har motsvarande kompetens eller erfarenhet av undervisning. Du är engagerad och har ett genuint intresse för ungdomars utveckling och lärande. Vi ser även att du bidrar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Arbete i arbetslag är en viktig del i arbetet och en förutsättning för att skapa helhet för eleverna. Detta tillsammans med ett bra värdegrundsarbete skapar goda förutsättningar för elevers resultat och måluppfyllelse. Du är en viktig nyckelperson på skolan i arbetet med att implementera intentionerna i den samiska läroplanen och det finns stora möjligheter till att använda dina kunskaper och erfarenheter till att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla arbetsformerna. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i sydsamiska och/eller nordsamiska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i sydsamiska och/eller nordsamiska

Specialpedagog till Änge och Föllinge
Vår vision lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som lärare i vår kommun förväntas du arbeta mot denna vision. Änge barn- och utbildningsområde är ett livskraftigt, företagarvänligt område som bland annat gränsar till fjällvärlden. Änge skola är en F-9 skola med c:a 230 elever belägen i Änge samhälle 27 km nordväst om Krokom. Föllingebygdens barn och utbildning är ett rektorsområde inom Krokoms kommun med en större skola, Cederbergskolan i Föllinge med F-9-verksamhet samt byskolor med F-6-verksamhet i Valsjöbyn och Laxsjö. Sammanlagt går det ungefär 150 elever på dessa tre skolor. Föllinge ligger ca 65 km nordost om Östersund i Jämtland. Inför ht-13 behöver vi utöka vårt kollegium. Anställningen innebär delad tjänstgöring 50/50 mellan Änge skola och Cederbergsskolan. Dina arbetsuppgifter Vi söker dig som har specialpedagogisk kompetens och lärarbakgrund. Utifrån en tilltro till elevers förmågor kommer du att tillsammans med alla kollegor vara delaktig i att utveckla elevernas lärandemiljö bland annat genom att förmedla ett specialpedagogiskt synsätt. I din roll ingår att vara rektors samarbetspartner i skolans pedagogiska utvecklingsarbete, samt vara behjälplig med nyheter från Skolverket och relevant aktuell forskning. Du kommer i ett nära samarbete med rektor att säkra upp skyndsam utredning/kartläggning enligt Skollagen inför eventuella åtgärdsprogram. I det arbetet behöver du också med din specialpedagogiska kompetens stötta och handleda pedagogerna i utformningen av kartläggning, behov och åtgärdsprogram. I de fall behov av särskilt stöd finns är det du som utifrån en helhetssyn samordnar de resurser vi har och tillsammans med pedagogerna analyserar/utformar/förändrar innehållet i stödet samt utreder vem som lämpar sig bäst att ge det stödet. Kvalifikationskrav Specialpedagog med lärarutbildning eller motsvarande kunskaper. Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog till Änge och Föllinge jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog till Änge och Föllinge

Enhetschef till Hällebo
Hällebo är ett äldreboende med 48 platser. Boendet ligger i Ede, Offerdal, drygt 30 km nordost om centralorten Krokom. En av våra enhetschefer går i pension och vi söker nu hennes efterträdare. Arbetsuppgifter Som enhetschef kommer du att leda, planera och utveckla verksamheten i samråd med verksamhetschef. Du ansvarar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom ditt område. Arbetsplatsen har ca 45 undersköterskor och vårdbiträden, du kommer att arbetsleda ett 25-tal av dem. På boendet finns det ytterligare en enhetschef, med vilken du kommer arbeta nära. Du kommer att ingå i ledningsgrupp för SäBo (särskilt boende) där även enhetschefer från äldreboendet Blomstergården/Orion i Krokom deltar. Ledning och verksamhetsutveckling innebär bl a att du ska planera, genomföra, följa upp och utvärdera egen verksamhet så att rätt åtgärder vidtas för att verksamheten ska utvecklas mot uppsatta mål. Du ska bedriva och ansvara för ett fortlöpande arbetsmiljöarbete inom ditt område. Ett coachande och verksamhetsnära ledarskap är en framgångsfaktor. Samarbete med boenden och anhöriga innebär bl a att du deltar i vårdplaneringar, vårdlagsträffar och fungerar som en av verksamhetens kontakter gentemot anhöriga. Kvalifikationskrav Vi söker dig som har högskoleutbildning, eller annan likvärdig utbildning och har erfarenhet av ledarskap. Det är meriterande om din utbildning och din ledarerfarenhet kommer från arbete inom vård och omsorg samt att du är tydlig i ditt ledarskap. Har förmåga att inspirera, motivera och leda medarbetare genom förändring. Du ska kunna skapa engagemang och delaktighet och verka aktivt för medarbetarnas professionella utveckling. Du är engagerad och serviceinriktad med en god samarbetsförmåga och har förmåga att motivera och stimulera dina medarbetare. Det är meriterande om du förstår den kommunala beslutsprocessen och har vana av att verka i en politiskt styrd organisation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med rekrytering och annonsering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef till Hällebo jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef till Hällebo

Fritidsledare till Holken i Föllinge
Fritidsgården Holken är en välbesökt fritidsgård i anslutning till Cederbergskolan i Föllinge, som har skolverksamhet från förskoleklass till årskurs nio. Gården jobbar aktivt med olika arrangemang och samverkar med föreningar och andra i närområdet och med de andra fritidsgårdarna i kommunen. Föllinge ligger ca 65 km nordost om Östersund i Jämtland. Arbetsuppgifter Dag- och kvällsarbete, vid enstaka tillfällen även helgarbete. Fritidsledaren planerar och genomför arbete med ungdomverksamhet på fritidsgården Holken samt rastverksamhet och andra aktiviteter såsom skolidrottsförening och elevfik för elever vid Cederbergskolan. Fritidsledaren ingår i skolans arbetslag. Kvalifikationskrav Fritidsledarutbildning eller likvärdig utbildning, med erfarenhet av och intresse för arbete med barn och ungdomar. Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barns och ungdomars behov och möta dem där de befinner sig samt kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem. Det är även viktigt att du är en god ledare. För arbetet krävs god samarbetsförmåga, ansvarskänsla och att kunna arbeta självständigt. Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Rekryteringen genomförs under förutsättning att ordinarie anställd som sökt tjänstledigt kommer in på sökt utbildning. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidsledare till Holken i Föllinge jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidsledare till Holken i Föllinge

Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom.
19 935 kr i lön + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Krokoms kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS internutbildar alla från grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer något. Utbildningen kommer att hållas på ett av AIR SOLUTIONS kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Luleå. Grundutbildningen börjar med 2 dagar på kontoret, 4 dagar på fältet med mentor och avslutas med 1 dag på kontoret. Om du behöver övernattning står vi för boendekostnaden. Vi bjuder även på maten under utbildningsdagarna. Du får ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gång känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ändå få ersättning för det du gjort. Vi håller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 7 augusti. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via vår hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det får du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter går det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmågan. AIR SOLUTIONS ingår i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en årsomsättning på ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per månad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per månad får du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per månad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg på 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och påverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak på hur mycket du kan tjäna under en månad. OBS! Du har lön även om du inte säljer något. Enligt gällande semesterlag har du ovanpå din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision får du på din personliga intervju. Vi får demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av vår bokningsavdelning. Det innebär att du som representant åker ut på förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsområden. Maskinen är 100 % återvinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera så länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.air-solutions-norden.se
Företag: AIR SOLUTIONS NORDEN AB
Ort: Krokom
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom.

Förskollärare/Grundskollärare fsk-klass Föllinge
Vår vision lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som pedagog i vår kommun förutsätts du arbeta mot denna. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär pedagogiskt arbete utifrån kommunala och nationella mål och styrdokument. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål. I förskoleklassen vid Cederbergskolan finns 15 elever. Klassen kommer att ledas av två pedagoger och ha ett nära samarbete med årskurserna ett och två och deras lärare. Anställningen är en semesteranställning. Kvalifikationskrav Förskollärarexamen, grundskollärarexamen mot förskoleklass eller likvärdig pedagogisk utbildning. Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barns behov och möta dem där de befinner sig samt kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda barngrupper. Då arbetet sker i arbetslag krävs att du har god samarbetsförmåga och ansvarskänsla, vilket även är viktigt för att kunna ha ett gott samarbete med föräldrar och övriga. Tidigare erfarenhet av arbete med barn är meriterande. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 08-02
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare/Grundskollärare fsk-klass Föllinge jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare/Grundskollärare fsk-klass Föllinge

Lärare engelska och idrott till Änge skola
Vår vision lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som lärare i vår kommun förväntas du arbeta mot denna vision. Änge barn- och utbildningsområde är ett livskraftigt, företagarvänligt område som bland annat gränsar till fjällvärlden. Änge skola är en F-9 skola med c:a 240 elever belägen i Änge samhälle 27 km nordväst om Krokom. Inför ht-13 behöver vi utöka vårt kollegium. Arbetsuppgifter Idrottsundervisning och engelska undervisning i åk 4-9. Kvalifikationskrav Vi söker dig som är behörig lärare i idrott och/eller engelska eller motsvarande kvalifikationer. Du är engagerad och har ett genuint intresse för ungdomars utveckling och lärande. Vi ser även att du bidrar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Arbete i arbetslag är en viktig del i arbetet och en förutsättning för att skapa helhet för eleverna. Detta tillsammans med ett bra värdegrundsarbete skapar goda förutsättningar för elevers resultat och måluppfyllelse. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare engelska och idrott till Änge skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare engelska och idrott till Änge skola

Elevassistent till Änge skola
Vår vision lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som lärare i vår kommun förväntas du arbeta mot denna vision. Änge barn- och utbildningsområde är ett livskraftigt, företagarvänligt område som bland annat gränsar till fjällvärlden. Änge skola är en F-9 skola med c:a 240 elever belägen i Änge samhälle 27 km nordväst om Krokom. Inför ht-13 behöver vi utöka vårt kollegium. Arbetsuppgifter Elevassistent åk 4 och i fritidshem. Kvalifikationskrav Vi söker dig som är elevassistent med utbildning och erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd. Du ska i ett nära samarbete med klasslärare och arbetslag i åk 4-6 samt med fritidspersonal arbeta mot elever i åk 4.Vi söker dig som är strukturerad, positiv och flexibel. Arbete i arbetslag är en viktig del i arbetet och en förutsättning för att skapa helhet för eleverna. Detta tillsammans med ett bra värdegrundsarbete skapar goda förutsättningar för elevers resultat och måluppfyllelse. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Elevassistent till Änge skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Elevassistent till Änge skola

Musiklärare åk 4-9 till Änge skola
Vår vision lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som lärare i vår kommun förväntas du arbeta mot denna vision. Änge barn- och utbildningsområde är ett livskraftigt, företagarvänligt område som bland annat gränsar till fjällvärlden. Änge skola är en F-9 skola med c:a 240 elever belägen i Änge samhälle 27 km nordväst om Krokom. Inför ht-13 behöver vi utöka vårt kollegium. Arbetsuppgifter Musikundervisning i åk 4-9. Kvalifikationskrav Vi söker dig som är behörig musiklärare eller med motsvarande kvalifikationer. Du är engagerad och har ett genuint intresse för ungdomars utveckling och lärande. Vi ser även att du bidrar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Arbete i arbetslag är en viktig del i arbetet och en förutsättning för att skapa helhet för eleverna. Detta tillsammans med ett bra värdegrundsarbete skapar goda förutsättningar för elevers resultat och måluppfyllelse. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Musiklärare åk 4-9 till Änge skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Musiklärare åk 4-9 till Änge skola

Förskollärare till Landöns förskola/fritidshem
Krokoms kommuns vision för förskola/skola lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden' Som personal hos oss förutsätts du arbeta mot denna vision. Landöns förskola ligger naturnära i nyrenoverade stora, ljusa lokaler och med fin utemiljö nära skog och mark. Förskolan har en avd förskola 1-5 år i kombination med fritidshem för barn 6-9 år. Arbetsuppgifter Arbete i barngrupp 1-9 år. Förskolläraransvar utifrån förskolans läroplan. Kvalifikationskrav Förskollärarutbildning. Du ska vara en empatisk person, som tar eget ansvar, som har lätt för att samarbeta med andra människor, som har fantasi och kan se möjligheter. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Landöns förskola/fritidshem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Landöns förskola/fritidshem

Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom.
19 935 kr i lön + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Krokoms kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS internutbildar alla från grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer något. Utbildningen kommer att hållas på ett av AIR SOLUTIONS kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Luleå. Grundutbildningen börjar med 2 dagar på kontoret, 4 dagar på fältet med mentor och avslutas med 1 dag på kontoret. Om du behöver övernattning står vi för boendekostnaden. Vi bjuder även på maten under utbildningsdagarna. Du får ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gång känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ändå få ersättning för det du gjort. Vi håller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 28 augusti. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via vår hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det får du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter går det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmågan. AIR SOLUTIONS ingår i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en årsomsättning på ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per månad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per månad får du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per månad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg på 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och påverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak på hur mycket du kan tjäna under en månad. OBS! Du har lön även om du inte säljer något. Enligt gällande semesterlag har du ovanpå din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision får du på din personliga intervju. Vi får demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av vår bokningsavdelning. Det innebär att du som representant åker ut på förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsområden. Maskinen är 100 % återvinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera så länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.air-solutions-norden.se
Företag: AIR SOLUTIONS NORDEN AB
Ort: Krokom
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom.

Pedagog till grundsärskolans fritids, Dvärsätt
Krokoms kommuns vision för förskola/skola lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden' Som personal hos oss förutsätts att du arbetar mot denna vision. Grundsärskolans fritidshem vid Dvärsätt skola söker fritidspedagog, förskollärare eller lärare. Arbetsuppgifter Arbete grundsärskolans fritidshem, ansvar utifrån grundsärskolans läroplan. Kvalifikationskrav Fritidspedagog-, förskollärar- eller lärarutbildning. Du är en empatisk person med lätt till skratt såväl med barn som vuxna, du är samarbetsvillig och nyfiken på att lära nytt. Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta med elever med särskilda behov, gärna med erfarenhet från särskolan. Du har en vana att planera och leda pedagogisk verksamhet. Eventuellt kan heltid bli aktuellt, då med 25% tjänstgöring i grundsärskolan. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 08-30
Sök fler jobb liknande: lediga Pedagog till grundsärskolans fritids, Dvärsätt jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Pedagog till grundsärskolans fritids, Dvärsätt

Förskollärare/språkarbetare till Änge förskola
Arbetsuppgifter Vår vision lyder; 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som förskollärare i vår kommun förutsätts du arbeta mot denna. Pedagogiskt arbete med förskolebarn vid Änge förskola, där man under viss tid av barnens vistelse ska undervisa i och utveckla det samiska språket hos en grupp barn. Arbetet bedrivs utifrån kommunala och nationella mål i barngrupp. Arbetsuppgifterna består även av att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål. Kvalifikationskrav Goda kunskaper i sydsamiska är ett krav, liksom intresse och fallenhet för att arbeta med barn. Pedagogisk utbildning, språkkunskaper i nordsamiska samt erfarenhet av arbete med barn är meriterande. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 08-30
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare/språkarbetare till Änge förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare/språkarbetare till Änge förskola

Lärare i sydsamiska till Änge skola
Vår vision lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som lärare i vår kommun förväntas du arbeta mot denna vision. Änge barn- och utbildningsområde är ett livskraftigt, företagarvänligt område som bland annat gränsar till fjällvärlden. Änge skola är en F-9 skola med c:a 230 elever belägen i Änge samhälle 27 km nordväst om Krokom. Arbetsuppgifter Undervisning i sydsamiska samt ansvar för den samiska integreringen i undervisningen samt arbete i arbetslag och föräldrakontakter. Kvalifikationskrav Vi söker dig som är behörig lärare i sydsamiska eller motsvarande kvalifikationer. Du är engagerad och har ett genuint intresse för ungdomars utveckling och lärande. Vi ser även att du bidrar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Arbete i arbetslag är en viktig del i arbetet och en förutsättning för att skapa helhet för eleverna. Detta tillsammans med ett bra värdegrundsarbete skapar goda förutsättningar för elevers resultat och måluppfyllelse.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 09-06
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i sydsamiska till Änge skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i sydsamiska till Änge skola

Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom.
19 935 kr i lön + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Krokoms kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR NORDEN internutbildar alla från grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer något. Utbildningen kommer att hållas på ett av AIR NORDENs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Västerås). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Luleå. Grundutbildningen börjar med 2 dagar på kontoret, 4 dagar på fältet med mentor och avslutas med 1 dag på kontoret. Om du behöver övernattning står vi för boendekostnaden. Vi bjuder även på maten under utbildningsdagarna. Du får ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gång känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ändå få ersättning för det du gjort. Vi håller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 18 september. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via vår hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det får du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter går det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmågan. AIR NORDEN ingår i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en årsomsättning på ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per månad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per månad får du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per månad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg på 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och påverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak på hur mycket du kan tjäna under en månad. OBS! Du har lön även om du inte säljer något. Enligt gällande semesterlag har du ovanpå din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision får du på din personliga intervju. Vi får demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av vår bokningsavdelning. Det innebär att du som representant åker ut på förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsområden. Maskinen är 100 % återvinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera så länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.airnorden.com
Företag: AIR SOLUTIONS NORDEN AB
Ort: Krokom
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Säljare med/utan erfarenhet sökes i Krokom.

Tandhygienist till Folktandvården i Krokom
I Jämtlands län med sina 127 000 invånare står livskvalitén i fokus. Här samsas fridfull ro i en nära och storslagen natur med brokig stadspuls och rikt kulturutbud. Här erbjuds en trivsam boendemiljö och en upplevelsefylld fritid. God hälsa och positiv livsmiljö är nyckelorden i Jämtlands läns landstings vision. Som medarbetare hos oss samverkar du med många olika yrkeskategorier med hög kompetens. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en driftig och engagerad tandhygienist med eller utan tidigare erfarenhet, till FTV Krokom. Klinikområdet omfattar fyra kliniker i Krokom, Föllinge, Åre och Järpen. Huvudsaklig tjänstgöring sker vid kliniken i Krokom. Till största del består befattningen av traditionellt tandhygienistarbete, med undersökningar och förebyggande vård samt uppsökande tandvård, i nära samarbete med behandlande tandläkare. Du är en del i arbetslaget, som gemensamt också tar ansvar för uppgifter utanför behandlingsrummet. Krokoms kommun är en snabbt växande kommun med ett omväxlande och spännande landskap. Kommunen erbjuder attraktiva boendemiljöer, bra barnomsorg och skola, rik fritid med jakt, fiske, kultur, föreningsliv och idrott. Krokom ligger 2 mil utanför Östersund och väljer man att bo i Östersund finns goda buss- och vägförbindelser till Krokom. Om Oss Här får du arbeta med glada och engagerade arbetskamrater. På Krokomskliniken är vi fem tandläkare, två tandhygienister och åtta tandsköterskor. Vid regelbundna terapimöten möts tandläkare och tandhygienister och beredskapen att hjälpa varandra i behandlingsarbetet är hög. På kliniken i Krokom har vi 7 behandlingsrum i nya moderna lokaler, digital röntgen och vårt datasystem är T4. Delar av kliniken i Krokom arbetar enligt konceptet solo, med upplägget skift varannan dag förmiddag/eftermiddag, det är önskvärt att du är intresserad av detta arbetssätt. KVALIFIKATIONER leg tandhygienist körkort
Företag: Folktandvården, Jämtlands läns landsting
Ort: Krokom
Publicerad : 09-10
Sök fler jobb liknande: lediga Tandhygienist till Folktandvården i Krokom jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Tandhygienist till Folktandvården i Krokom

Planingenjör/arkitekt till planenheten
Planingenjör/arkitekt till planenheten Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Kommunen växer befolkningsmässigt och här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Planenheten tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen och du kommer att vara en del av ett arbetslag som består av stadsarkitekt, två kartingenjörer, planingenjör samt en assistent. Vår planingenjör ska vara föräldraledig, vi söker nu hennes vikarie. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med att upprätta detaljplaner och handlägga förhandsbesked, samt delta i andra uppgifter inom fysisk planering och handläggning av bland annat lantmäteriärenden. Detaljplanerna kan gälla små förändringar i tätort eller omfatta lite större områden för fritidshus eller hus för permanent boende. I arbetsuppgifterna ingår mycket samarbete med andra yrkesgrupper samt kontakter med kommuninvånare och myndigheter. Kommunen är igång med att ta fram en kommunomfattande översiktsplan där du också är med i processen. Vi arbetar med CAD och upprättar planer inom Focus. Kvalifikationskrav Vi söker dig som är utbildad arkitekt, planingenjör eller samhällsplanerare. Du behöver ha god samarbetsförmåga och kunna presentera planer, idéer och lösningar för ledamöter i kommunala nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige . Arbetsuppgifterna ställer krav på god service mot allmänheten. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Förkunskaper av digitala verktyg är meriterande. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Planingenjör/arkitekt till planenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Planingenjör/arkitekt till planenheten

Byggnadsinspektör till bygg- & miljöavdelningen
I Krokoms kommun är naturen omväxlande från vildmark med skogar och fjäll till tusenåriga odlings- och kulturbygder. Här finns möjligheterna och vidderna för den som behöver utrymme, både fysiskt som andligt. En av våra medarbetare har gått vidare till andra arbetsuppgifter inom vår organisation och därför söker vi en byggnadsinspektör. Arbetsuppgifter Bygg- och miljöavdelningen i Krokom kommun söker en kvalificerad byggnadsinspektör. Arbetsuppgifterna består i första hand av handläggning av bygglov- och anmälningsärenden vilket innebär många utåtriktade kontakter. I arbetsuppgifterna ingår även tillsyn enligt plan- och bygglagen, att ge råd och information till allmänhet och enskilda samt att föredra ärenden i bygg- och miljönämnden. Inom avdelningen arbetar idag tre byggnadsinspektörer, fyra miljö- och hälsoskyddsinspektörer, två assistenter och en chef. Kvalifikationer Vi söker dig som har ingenjörsutbildning med bygginriktning eller annan likvärdig utbildning. Du har god insikt i plan- och bygglagen samt övrig lagstiftning som styr handläggningen inom kommunal verksamhet. För att du ska trivas hos oss känner du engagemang inför arbetsuppgifterna och har en vilja att utveckla dig själv och dina arbetsuppgifter, du bör ha lätt för att samarbeta, men även ha förmåga att arbeta självständigt. Du har god datavana och lätt för att hantera administrativa system. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Eftersom du har mycket kontakt med människor och fattar beslut som påverkar både den enskilde och allmänheten så bör du kunna kommunicera på ett pedagogisk och sakligt sätt. Du bör i myndighetsrollen ha förmåga att skapa förtroende genom att ha ett korrekt och empatiskt bemötande och vara medveten och vikten av god service. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 09-13
Sök fler jobb liknande: lediga Byggnadsinspektör till bygg- & miljöavdelningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Byggnadsinspektör till bygg- & miljöavdelningen

Undersköterskor till Hemtjänsten
Inom Hemtjänsten arbetar ca 40 medarbetare. Utifrån ökat behov, rekryteras nu tre undersköterskor till Krokom. Arbetsuppgifter Som undersköterska inom hemtjänsten i Krokoms kommun arbetar du huvudsakligen självständigt i vårdtagarens eget hem med vård- och omsorgsarbete. Arbetsuppgifterna innefattar personlig omvårdnad och övriga sysslor i hemmet som vårdtagaren behöver hjälp med. På delegation av legitimerad personal kommer du att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser. I dina arbetsuppgifter ingår även att du blir kontaktperson, detta innebär att du skall fungera som informatör till kunder, anhöriga, arbetslaget, disktriktsköterska och rehabteam. Kontaktpersonen skall även ansvara för kundernas bästa och se till att dennes fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses. Kravspecifikation Det är ett krav för tjänsten att du är utbildad undersköterska samt innehar körkort B. Som undersköterska i hemtjänsten krävs att du som person är flexibel eftersom ingen dag är den andra lik. Då arbetet är relativt självständigt krävs att du kan ta egna initiativ och beslut inom givna ramar. För att framgångsrikt kunna arbeta tillsammans med både kunder och kollegor är det viktigt att du är bra på att samarbeta och tycker om att arbeta med människor. Har du erfarenhet av att arbeta som undersköterska eller inom annat vårdyrke är det meriterande. Givetvis är det mycket viktigt att du även har ett stort intresse för vård och omsorg. I framtiden kan annan stationeringsort än Krokom bli aktuell. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 09-13
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterskor till Hemtjänsten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterskor till Hemtjänsten

Bemanningspoolen söker vik. undersköterskor
Arbetsuppgifter Att jobba som undersköterska inom Bemanningspoolen innebär att ersätta ordinarie personal inom äldreomsorg och LSS vid frånvaro kortare än 14 dagar. Arbetet avser dag, kväll, natt samt journatt inom LSS. Förutom hälso- och sjukvårdande arbetsuppgifter som tillhör undersköterskans kompetensområde utförs även vissa andra sjukvårdande och rehabiliterande insatser på delegation från sjuksköterska. Inom hemtjänsten arbetar du huvudsakligen självständigt i vårdtagarens egna hem. Arbetsuppgifterna innefattar personlig omvårdnad och övriga sysslor i hemmet. Målet för LSS-enhetens verksamhet är att ge människor med funktionshinder möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas och leva som andra. Som personlig assistent stöttar du brukaren att kunna leva sitt liv som han eller hon själv vill. Du bör även vara ansvarstagande och kunna se utvecklingsmöjligheter för brukaren. Kvalifikationskrav Undersköterskeutbildning.. Som undersköterska i Bemanningspoolen förväntas du snabbt kunna sätta dig in i nya arbetssituationer, kunna ta ansvar och egna initiativ utifrån yrkesrollen och inom givna ramar. Du behöver ha ett stort intresse av att vårda människor. Arbetet kräver att du är mycket flexibel och har mycket god samarbetsförmåga. För att belöna flexibilitet och samarbetsförmåga ges anställda i Bemanningspoolen lönetillägg med 1800 kr per månad. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 09-26
Sök fler jobb liknande: lediga Bemanningspoolen söker vik. undersköterskor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bemanningspoolen söker vik. undersköterskor

Butikschef till Krokom
Till butiken i Krokom söker vi nu en engagerad butikschef som ska leda och skapa förutsättningar för 4 medarbetare.  Om oss Vi som arbetar på Systembolaget drivs av kunskap, inspiration och omtanke. Vi har ett viktigt uppdrag, som handlar om att minska alkoholens skadeverkningar. Samtidigt ska man kunna njuta av ett gott öl eller vin till middagen, och där vill vi gärna bidra med vår expertis och inspirera kunderna i valet av drycker. Vår främsta ledstjärna är god service och vi arbetar aktivt med att utveckla kundmötet i alla butiker. Att kombinera ansvar med god service är vår största utmaning.  Rollen Rollen som butikschef innebär att skapa förutsättningar för dina medarbetare att erbjuda alla kunder bästa tänkbara kundmöte. Du planerar, utvärderar och följer upp verksamheten. Till hjälp har du butikens ledningsgrupp. Du hanterar personalplaneringen och sortimentsanpassningen. Du deltar också i den dagliga butiksdriften, beställer varor och leder och deltar i försäljnings- och lagerarbetet.  Om dig Du är en serviceinriktad, engagerad, ansvarsfull och prestigelös person som är duktig på att inspirera och engagera dina medarbetare. Du är tydlig i din kommunikation och i ditt ledarskap och har förmåga att sätta sunda och tydliga gränser. Du är mål- och resultatorienterad och har en vilja att utvecklas tillsammans med oss efter våra kunders behov. Du är öppen för nya idéer och angreppssätt och kan skapa en plan för att nå uppsatta mål. En av dina drivkrafter är att få dina medarbetare att växa och utvecklas. Du ser gruppens behov och ger stöd, inspirerar andra att göra ett bra jobb och lyfter fram goda resultat. Erfarenhet av servicebranschen samt mat- och dryckeskunskap är meriterande, men inget måste. Det viktigaste är att du brinner för att ge bästa tänkbara service till våra kunder. Du har fyllt 20 år och har gymnasiekompetens eller motsvarande.  Kompetensutveckling och karriär För att du ska få en inspirerande start i Systembolaget erbjuder vi ett introduktionsprogram för dig som är ny i rollen som butikschef. Inom Systembolaget arbetar vi medvetet och långsiktigt tillsammans med dig för att du ska utveckla din kompetens. Vi erbjuder verktygen och du ansvarar själv för ditt lärande. Det finns en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare och medarbetarsamtal genomförs årsvis. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och avancera inom Systembolaget.  Kontakt Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Mika Vuorikoski, områdeschef, på telefonnummer 08-503 325 59 eller 072-553 25 59  Ansökan Du söker tjänsten via länken nedan. Senast den 25 oktober vill vi att du registrerar din ansökan. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail eller brev. Systembolaget arbetar aktivt med mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund.
Företag: Systembolaget AB OMRÅDE ÖSTERSUND
Ort: Krokom
Publicerad : 09-30
Sök fler jobb liknande: lediga Butikschef till Krokom jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Butikschef till Krokom

Fritidspedagog till Nälden
Krokoms kommun är full av livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Krokom är en friluftskommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag som vill växa. Här är det enkelt att leva. Nälden ligger mitt emellan Östersund och Åre. Nälden präglas av hög aktivitet i företagande och föreningsliv, en inflyttningsort centralt placerad i Jämtland. Holkens fritidshem har cirka 90 barn inskrivna och är knuten till Näldenskolan med cirka 160 elever. En av våra medarbetare går i pension och vi söker nu hennes efterträdare. Vår vision lyder; 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som lärare i vår kommun förutsätts du arbeta mot denna. I kommunen bor idag ungefär 14 500 människor. Kommunen växer befolkningsmässigt och har många attraktiva lägen för bostadsbyggande. Möjligheterna till kvalité i boende, företagsamhet, utbildning, vård, omsorg arbete och fritid är mycket goda. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär pedagogiskt arbete utifrån kommunala och nationella mål i barngrupp i huvudsak på fritidshemmet Holken. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål. Kvalifikationskrav Fritidspedagogutbildning eller annan högskolepedagogisk utbildning. Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda barngruppen. Det är viktigt att kunna ha ett gott samarbete med föräldrar och övriga.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 10-03
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog till Nälden jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog till Nälden

Förskollärare till Änge
Vår vision lyder; 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden'. Som förskollärare i kommunen förutsätts du arbeta mot denna. Änge ligger i den vackra Offerdalsbygden, 25 km nordväst om Krokom. I Änge finns både affär, hälsocentral, idrottshall och simhall. Det finns även fina backar för utförsåkning i Almåsa, bara några minuter bort. Änge förskola består av två avdelningar, Solen och Månen. Förskolan arbetar med barn i ålder 1-5 år och personalen samarbetar mellan avdelningarna. Arbetet sker i åldersindelade grupper där verksamheten består av bl.a. Språk- lek och sångsamling, uteaktiviteter och olika former av skapande. Förskolan ligger i ett lugnt och fint område nära skog och natur. Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. Arbetsuppgifter Pedagogiskt arbete med förskolebarn vid Änge förskola. Arbetet bedrivs utifrån kommunala och nationella mål i barngrupp. Arbetsuppgifterna består även av att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål. Kvalifikationskrav Förskollärarutbildning, liksom intresse och fallenhet för att arbeta med barn. Erfarenhet av att arbeta med barn med olika nationaliteter och olika språk är meriterande, liksom kompetens i samiska språk. Upplysningar Tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2013-12-01 Sista ansökningsdatum är 2013-10-31
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 10-14
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Änge jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Änge

Lärare i syd- och/eller nordsamiska
Vår vision lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden?. Som lärare i vår kommun förväntas du arbeta mot denna vision. Krokom är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. Vi söker nu en lärare i syd- och/eller nordsamiska till Änge skola och Kvarnbackskolan i Krokom. Du kommer att arbeta 80 % i Änge och 20 % i Krokom. Änge skola är en F-9 skola med cirka 230 elever belägen i Änge, 25 km nordväst om Krokom. Kvarnbackskolan ligger Krokom och har cirka 100 elever från åk 3 till 6. Arbetsuppgifter I arbetet ingår undervisning i syd- och/eller nordsamiska i åk 1-9, språkresurs för integrerade förstaspråkselever och ansvar för den samiska integreringen i undervisningen. Arbetet sker i arbetslag och innehåller föräldrakontakter. Undervisning i samisk slöjd kan bli aktuellt utifrån din kompetens. Kvalifikationskrav Vi söker dig som är behörig lärare eller har motsvarande kompetens eller erfarenhet av undervisning. Du är engagerad och har ett genuint intresse för ungdomars utveckling och lärande. Vi ser även att du bidrar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Arbete i arbetslag är en viktig del i arbetet och en förutsättning för att skapa helhet för eleverna. Detta tillsammans med ett bra värdegrundsarbete skapar goda förutsättningar för elevers resultat och måluppfyllelse. Du är en viktig nyckelperson på skolan i arbetet med att implementera intentionerna i den samiska läroplanen och det finns stora möjligheter till att använda dina kunskaper och erfarenheter till att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla arbetsformerna Upplysningar Tidsbegränsad anställning tom 2014-06-30 på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Sista ansökningsdatum är 2013-10-31.
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 10-14
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i syd- och/eller nordsamiska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i syd- och/eller nordsamiska

Förskollärare till Landön
Visionen för förskolor och skolor i Krokoms kommuns lyder: 'Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden' Som medarbetare hos oss förutsätts du arbeta mot denna vision. Kommunen är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. Landön ligger vid foten av fjällen i sagolikt vackra Offerdalsbygden, ca 40 km från Krokom utefter turistleden Fiskevägen, som sträcker sig från Krokom till Grong i Norge. Offerdalsbygden har en underbar natur och Landön med Landösjön är välkänt för sitt goda rödingsfiske. Här finns också många unga familjer i byarna och gemenskapen är stor. Landöns förskola ligger naturnära i nyrenoverade stora, ljusa lokaler och med fin utemiljö nära skog och mark. Förskolan har en förskoleavdelning för barn 1-5 år i kombination med fritidshem för barn 6-9 år. Vi tar tillvara på vår unika miljön, så att barnen får kunskaper om och känner sig trygga med fjäll, skog, sjö och is. Arbetsuppgifter: Pedagogiskt arbete i barngrupp 1-9 år. Förskolläraransvar utifrån förskolans läroplan. Arbetsuppgifterna består även av att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål. Kvalifikationer: Förskollärarutbildning. Som person är du empatisk, tycker om att ta eget ansvar, har lätt för att samarbeta med andra människor, har fantasi och kan se möjligheter. Upplysningar: Tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2013-12-01 Sista ansökningsdag 2013-10-31 Kontaktperson: Marianne Gabrielsson, förskolechef 0640-16742
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 10-16
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare till Landön jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare till Landön

Skolsköterska till Elevhälsan
I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Det är nära till både stad och landsbygd, fjäll, sjö och skog. Krokom är en barnrik kommun, en femtedel av invånarna är 16 år eller yngre. Visionen för förskola och skola är "Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden", och som medarbetare hos oss arbetar du mot denna vision. Kommunen är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. Elevhälsan i Krokoms kommun är ett centralt team som arbetar stödjande mot alla grundskolor i kommunen. I kommunen finns även grundsärskola och träningsskola. Som skolsköterska är du anställd vid den centrala Elevhälsan i Krokoms kommun men denna tjänst är just nu förlagd till Föllinge skolområde. Elevhälsan är en egen verksamhet som regleras i Skollagen (2010:800). Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Arbetsuppgifter Som skolsköterska har du en anställning i kommunen, med egen mottagning på de skolor du ansvarar för. Du ingår tillsammans med skolkurator och specialpedagog i skolans elevhälsoteam som är ett stöd för mentor och rektor i arbetet med stöd och hjälp till elever som är i behov av det. Skolsköterskan och skolläkaren utgör en viktig del i visst utredningsarbete kring elever, där man samarbetar med övriga kompetenser i teamet, samt i vissa fall även externa aktörer. Skolsköterskan har vissa lagstadgade uppdrag så som att erbjuda och genomföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. I övrigt skall skolsköterskan delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på den enskilda skolan och i kommunen som helhet. Kvalifikationskrav Sjuksköterskeexamen. Påbyggnad till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska, eller annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Arbetet kräver att du kan arbeta både självständigt och i team. Arbetet består av många möten med både barn, ungdomar och vuxna så du bör ha en god förmåga att möta och lyssna på människor i olika situationer. Du bör kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav. Upplysningar Tillsvidareanställning på 35 % samt ett vikariat på 20 % som i första hand sträcker sig över vårterminen 2014, totalt 55 %. Tillträde 2014-01-07 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2013-11-18. Kontaktpersoner Eva Bromée Verksamhetschef Elevhälsan 0640-16831 eva.bromee@krokom.se Maria Kingstad Ombud för Vårdförbundet 0640-67208 maria.kingstad@zonline.se
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 10-29
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska till Elevhälsan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska till Elevhälsan

Teknikinformatör inom fordonsbranschen
Till vår verksamhet i Södertälje söker vi nu en teknisk skribent för uppdrag på plats hos en av våra kunder. Arbetet innebär att samla in underlag och producera teknisk information för verkstadshandböcker och felsökningsverktyg. Kvalifikationer Teoretisk eller praktisk teknisk utbildning och/eller utbildning inom textdesign/teknikinformation. Erfarenhet av- och ett genuint intresse för teknik, elektronik eller tekniska system. Mycket god språkkänsla samt förmåga att uttrycka sig i skrift. Mycket god datorvana. Kunna läsa och förstå engelska texter. Vi fäster stor vikt vid din förmåga till samarbete då arbetet kräver samverkan med övriga specialister såsom mekaniker, konstruktörer och illustratörer. Du behöver vara lyhörd för våra kunders behov, vara prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt och beredd att ta ett stort personligt ansvar för deadlines och leveranser. Arbetet kräver också att du är strukturerad och noggrann. Vi vill att du tar till dig och lever efter våra ledord, nämligen att vi ska vara: Professionella, Pålitliga och Positiva. Meriterande är: Erfarenhet från fordonsbranschen. Erfarenhet av 3D Cad-program samt av att jobba med framtagning av teknisk information i en strukturerad produktionsmiljö. Vi erbjuder: Ett självständigt arbete med stort eget ansvar hos en av Sveriges ledande leverantörer inom teknikinformation. Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning. Placeringsort: Södertälje För mer information kontakta Laila Brakke, tfn 0640-173 41 Välkommen med din ansökan som ska innehålla personligt brev och CV senast den 13 november 2013 till karin.tornqvist@tikab.se
Företag: TEKNIKINFORMATION I KROKOM AKTIEBOLAG
Ort: Södertälje
Publicerad : 10-29
Sök fler jobb liknande: lediga Teknikinformatör inom fordonsbranschen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Teknikinformatör inom fordonsbranschen

Lärare i de tidigare skolåren på Hissmoskolan
Krokom Barn och Utbildning söker Lärare i de tidigare skolåren Krokoms kommun är livskraftig och företagarvänlig. Framtidstro och entreprenörskap kännetecknar kommunen. Kommunen är barnrik, en femtedel av invånarna är 16 år eller yngre. Visionen för förskola och skola lyder; "Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden". Som grundskollärare i vår kommun förutsätts du arbeta mot denna. Till Hissmoskolan i Krokom söker vi nu en lärare till de tidigare skolåren. Skolan har till hösten drygt 100 elever i åk F-2. Hissmoskolan har ett nära samarbete med Krokoms fritidshem, där det går ca 100 elever från F-4. Både fritidshem och skola har en tydlig verksamhetsidé: H - Hälsoinriktad genom rörelse, motorik och hälsoinrikting I - Idérikedom när vi tar till vara på den samlade kompetensen S - Samarbete tränas genom skolans gemensamma aktiviteter S - Skolsmart när de uppsatta målen nås genom glädje, lust och motivation M - Miljö genom att vi tar tillvara på vår närmiljös förutsättningar O - Omsorg med behörig och kompetent personal som ser elevens behov Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att du kommande år är handledare i F-klass tillsammans med en förskollärare. Du arbetar även i skolans studiegård med läs, skriv och matteinlärning för alla elever på skolan i behov av särskilt stöd. Kommande år följer du klassen till åk 1, och arbetar enbart i klassen. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling och förbättring av verksamheten mot uppställda mål. Kvalifikationskrav Lärarutbildning mot de tidigare skolåren, goda kunskaper i tidig läs & skrivinlärning samt matteinlärning. Skolan arbetar med TRAGETON - att skriva sig till läsning med datorn, något du skall ha kunskap om och vara intresserad att arbeta med. Idrott, hälsa & utomhuspedagogik är ett önskemål, då det är en viktig del av skolans verksamhetsidé. Vi värdesätter empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda elevgruppen. Hissmoskolan ställer höga krav på samarbete då F-klass, grundskola och fritidshem tillsammans arbetar för att stimulera elevernas lärande under hela skoldagen. Upplysningar Vikariat, ferietjänst, med tillträde 2014-01-07 eller enligt överenskommelse till och med 2015-06-18. Tjänstens omfattning är 80% och kan eventuellt öka till 100% från hösten 2014. Sista ansökningsdatum 2013-12-02 Kontaktpersoner Magnus Sidén, rektor 0640-16722 magnus.siden@zonline.se Sara Davidsson, Lärarförbundet 0640-16353 sara.davidsson@zonline.se Jenny Olofsson, Lärarnas Riksförbund 0640-16231 jenny.olofsson@zonline.se
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 10-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i de tidigare skolåren på Hissmoskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i de tidigare skolåren på Hissmoskolan

Förskollärare i de tidigare skolåren
Krokom Barn och Utbildning söker Förskollärare till Hissmoskolan i Krokom I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Växtkraft och entreprenörskap kännetecknar kommunen där en femtedel av invånarna är 16 år eller yngre. Visionen för skola och förskola lyder; "Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden". Som medarbetare i kommunen förutsätts du arbeta mot denna. Till Hissmoskolan i Krokom söker vi nu en Förskollärare. Hissmoskolan har till hösten drygt 100 elever från åk F-2. Skolan har ett nära samarbete med Krokoms fritidshem, där det går ca 100 elever från F-4. Både fritidshem och skola har en tydlig verksamhetsidé: H - Hälsoinriktad genom rörelse, motorik och hälsoinrikting I - Idérikedom när vi tar till vara på den samlade kompetensen S - Samarbete tränas genom skolans gemensamma aktiviteter S - Skolsmart när de uppsatta målen nås genom glädje, lust och motivation M - Miljö genom att vi tar tillvara på vår närmiljös förutsättningar O - Omsorg med behörig och kompetent personal som ser elevens behov Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att du kommer att arbeta 60% i F-klass samt 20% på fritids. I F-klassen arbetar du tillsammans med en lärare. Ni delar handledarskapet. Lärandet i leken, skriva sig till läsning på dator, tidig matematikinlärning samt idrott och hälsa är viktiga arbetsområden. På fritidshemmet arbetar du tillsammans med fritidsarbetslaget för att skapa det bästa lärandet ur fritidshemmets perspektiv. Sociala förmågor, lek samt hälsa är några av de viktiga lärandeperspektiven för fritidshemmet. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling och förbättring av verksamheten mot uppsatta mål. Kvalifikationskrav Förskollararutbildning eller Lärarutbildning mot de tidigare skolåren. Idrott, hälsa & utomhuspedagogik är ett önskemål, då det är en viktig del av skolans verksamhetsidé. Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda elevgruppen både i F-klass och på fritids. Hissmoskolan ställer höga krav på samarbete då F-klass, grundskola och fritidshem tillsammans arbetar för att stimulera elevernas lärande under hela skoldagen. Upplysningar Vikariat, semestertjänst, med tillträde 2014-01-07 eller enligt överenskommelse till och med 2015-06-18. Tjänstens omfattning 80% och kan eventuellt öka till 100% från hösten 2014. Sista ansökningsdatum 2013-12-02 Kontaktpersoner Magnus Sidén, rektor 0640 - 167 22 magnus.siden@zonline.se Sara Davidsson, Lärarförbundet 0640 - 163 53 sara.davidsson@zonline.se Jenny Olofsson, Lärarnas Riksförbund 0640 - 162 31 jenny.olofsson@zonline.se
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 10-30
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare i de tidigare skolåren jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare i de tidigare skolåren

Lärare 1-7 till Sånghusvallens skola
Visionen för skolor och förskolor lyder; "Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden". Som lärare i vår kommun förutsätts du arbeta mot den. Krokoms kommun växer och är full av livskvalitet och framtidstro, människor flyttar hit och bor kvar. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten, trygghet och gott om utrymme. Kommunen är en bra grund för människor och företag som vill växa. Vi är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. Till Sånghusvallens nybyggda skola söker vi nu en 1-7 lärare på vikariat under vårterminen 2014. Sånghusvallen är ett attraktivt bostadsområde som präglas av nybyggaranda. Skolan är utformad för att väcka nyfikenhet och göra det lätt att umgås. Innemiljön kan enkelt förändras från traditionell undervisning till skapande verksamhet med lek och rörelse. Utemiljön är utformad med tanke på den utomhuspedagogik som tillämpas i Krokoms kommuns skolor med möjlighet till utomhusundervisning och spännande rumsbildningar på skolområdet. Skolan har även tre integrerade fritidsavdelningar. Arbetsuppgifter Du som lärare kommer att arbeta i arbetslaget 1-3. Du blir en del av ett väl fungerande arbetslag med andra lärare där ni tillsammans arbetar för att alla elever ska nå målen. Du kommer att arbeta i alla grupper både som resurs och som klasslärare. Tjänsten kan kombineras med tjänst på fritids. Kvalifikationskrav Du som söker har en grundskollärarexamen mot yngre åldrar. Du har erfarenhet av att självständigt leda undervisning. Du har erfarenhet av tidig läs-, skriv och matematikinlärning. Du ser arbetslaget som en resurs och det är självklart för Dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare. Då arbetet sker i arbetslag krävs att du har god samarbetsförmåga vilket även är viktigt för att kunna ha ett gott samarbete med föräldrar och övrig personal. Tjänst Visstidsanställning 70 % under vårterminen 2014 Upplysningar För utökning av sysselsättningsgraden kan tjänsten eventuellt kombineras med arbete på fritids. Vikariat med tillträde snarast dock senast 2014 - 01 - 07 Sista ansökningsdatum är 2013 - 11 - 18 Kontaktperson Christina Olofsson Rektor 070 349 1778 Christina.olofsson@krokom.se
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 11-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 1-7 till Sånghusvallens skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 1-7 till Sånghusvallens skola

3 Fritidspedagoger till Sånghusvallens skola
Krokoms kommun är full av livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Krokom är en friluftskommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag som vill växa. Kommunen är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. Till Sånghusvallens nybyggda skola söker vi nu 3 fritidspedagoger. Vår vision för skola och förskola lyder; "Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden". Som fritidspedagog i vår kommun förutsätts du arbeta mot den. Sånghusvallen är ett attraktivt bostadsområde som präglas av nybyggaranda. Skolan har tre integrerade fritidsavdelningar och är utformad för att väcka nyfikenhet och göra det lätt att umgås. Innemiljön kan enkelt förändras från traditionell undervisning till skapande verksamhet, lek och rörelse. Utemiljön är utformad med tanke på den utomhuspedagogik som tillämpas i Krokoms kommuns skolor med möjlighet till utomhusundervisning och spännande rumsbildningar på skolområdet. Arbetsuppgifter Pedagogiskt arbete utifrån kommunala och nationella mål i barngrupp med 6-10-åringar. Fritidsverksamhet innebär arbete tidigt eller sent när barnen inte är i skolan. Du kommer att jobba i ett arbetslag som gemensamt planerar och genomför ert uppdrag. Det ingår även att vara resurspedagog del av dagen i någon av årskurserna. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov. Kvalifikationskrav Fritidspedagogutbildning eller likvärdig pedagogisk utbildning. Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda barngruppen. Då arbetet sker i arbetslag krävs att du har god samarbetsförmåga vilket även är viktigt för att kunna ha ett gott samarbete med föräldrar och övriga. Erfarenhet av arbete på fritids och i skola är meriterande. Tjänst 3 tillsvidaretjänster à 70 % med tillträde 2014-01-07 Upplysningar Sista ansökningsdatum är 2013-11-18 Kontaktperson Christina Olofsson Rektor 070 349 1778 christina.olofsson@krokom.se
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 11-01
Sök fler jobb liknande: lediga 3 Fritidspedagoger till Sånghusvallens skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 3 Fritidspedagoger till Sånghusvallens skola

Fritidspedagog till Ås skola
Vår vision lyder; "Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden". Som fritidspedagog i vår kommun förutsätts du arbeta mot denna. Krokoms kommun söker nu nya medarbetare till Ås skola. Vi har vakanser bland både tjänster och vikariat på skolan, denna tjänst är en tillsvidareanställning på 70 % med tillträde 2014-01-02. Krokoms kommun är full av livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Krokom är en friluftskommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag som vill växa. Ås präglas av nybyggaranda med nyexploaterade bostadsområden och två moderna skolor. Ås skola är en F - 9 skola med fem fritidsavdelningar och ca 400 elever. Arbetsuppgifter Pedagogiskt arbete utifrån kommunala och nationella mål i barngrupp med 6-10-åringar. Fritidsverksamhet innebär arbete tidigt eller sent när barnen inte är i skolan. Du kommer att jobba i ett arbetslag som gemensamt planerar och genomför ert uppdrag. Arbetsuppgifterna omfattar även att vara resurspedagog del av dagen i någon av årskurserna. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov. Kvalifikationskrav Fritidspedagogutbildning eller likvärdig pedagogisk utbildning. Vi värdesätter empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda barngruppen. Då arbetet sker i arbetslag krävs att du har god samarbetsförmåga vilket även är viktigt för att kunna ha ett gott samarbete med föräldrar och övriga. Erfarenhet av arbete på fritids och i skola är meriterande. Tjänst Tillsvidareanställningar på 70% med tillträde 2014 -01-02 Upplysningar Sista ansökningsdatum är 2013-11-18 Kontaktperson Christina Olofsson Rektor Ås Barn och utbildning christina.olofsson@krokom.se 070- 349 1778
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 11-04
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog till Ås skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog till Ås skola

Fritidspedagog till Ås skola
Vår vision lyder; "Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden". Som fritidspedagog i vår kommun förutsätts du arbeta mot denna. Nu söker Krokoms kommun nya medarbetare till Ås skola, en F -9 skola med ca 400 elever där det även finns fem fritidsavdelningar. Den här tjänsten är en tillsvidareanställning på 60% med tillträde 2014-01-02 eller 2014-01-07. I Krokoms kommun växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och stannar kvar. Växtkraft och entreprenörskap kännetecknar kommunen där en femtedel av invånarna är 16 år eller yngre. Kommunen är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. Ås är ett samhälle som präglas av nybyggaranda samtidigt som det har en lång historia. Tack vare inflyttningen har kommunen byggt två nya, energikloka skolor som med råge uppfyller framtidens miljökrav. Arbetsuppgifter Pedagogiskt arbete utifrån kommunala och nationella mål i barngrupp med 6-10-åringar. Fritidsverksamhet innebär arbete tidigt eller sent när barnen inte är i skolan. Du kommer att jobba i ett arbetslag som gemensamt planerar och genomför ert uppdrag. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov. I arbetet ingår även att vara resurspedagog del av dagen i någon av årskurserna. Kvalifikationskrav Fritidspedagogutbildning eller likvärdig pedagogisk utbildning. Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda barngruppen. Då arbetet sker i arbetslag krävs att du har god samarbetsförmåga vilket även är viktigt för att kunna ha ett gott samarbete med föräldrar och övriga. Erfarenhet av arbete på fritids och i skola är meriterande. Tjänst Tillsvidareanställning på 60% med tillträde 2014 -01-02 eller 2014-01-07 Upplysningar Sista ansökningsdatum är 2013-11-18 Tillträde 2014-01-02 eller 2014-01-07 Kontaktperson Christina Olofsson rektor Ås Barn och utbildning christina.olofsson@krokom.se 070- 349 1778
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 11-04
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog till Ås skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog till Ås skola

Fritidspedagog till Sånghusvallens skola
Till Sånghusvallens nybyggda skola söker vi nu en fritidspedagog på vikariat under vårterminen 2014. Vår vision lyder; "Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden". Som fritidspedagog i vår kommun förutsätts du arbeta mot den. Krokoms kommun växer och är full av livskvalitet och framtidstro. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten, trygghet och gott om utrymme. Kommunen är en bra grund för människor och företag som vill växa. Vi är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. Sånghusvallen är ett attraktivt bostadsområde som präglas av nybyggaranda. Skolan har tre integrerade fritidsavdelningar och är utformad för att väcka nyfikenhet och göra det lätt att umgås. Innemiljön kan enkelt förändras från traditionell undervisning till skapande verksamhet, lek och rörelse. Utemiljön är utformad med tanke på den utomhuspedagogik som tillämpas i Krokoms kommuns skolor med möjlighet till utomhusundervisning och spännande rumsbildningar på skolområdet. Arbetsuppgifter Pedagogiskt arbete utifrån kommunala och nationella mål i barngrupp med 6-10-åringar. Fritidsverksamhet innebär arbete tidigt eller sent när barnen inte är i skolan. Du kommer att jobba i ett arbetslag som gemensamt planerar och genomför ert uppdrag. Det ingår även att vara resurspedagog del av dagen i någon av årskurserna. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov. Kvalifikationskrav Fritidspedagogutbildning eller likvärdig pedagogisk utbildning. Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda barngruppen. Då arbetet sker i arbetslag krävs att du har god samarbetsförmåga vilket även är viktigt för att kunna ha ett gott samarbete med föräldrar och övriga. Erfarenhet av arbete på fritids och i skola är meriterande. Tidigare erfarenheter är meriterande. Vi ser gärna manliga sökande. Tjänst Vikariat 60 % under vårterminen 2014, tillträde 2014-01-07 Upplysningar Sista ansökningsdatum är 2013-11-18 Kontaktperson Christina Olofsson Rektor 070 349 1778 christina.olofsson@krokom.se
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 11-04
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog till Sånghusvallens skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog till Sånghusvallens skola

Sånghusvallens skola
Vår vision lyder; "Krokoms kommuns framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden". Som fritidspedagog i vår kommun förutsätts du arbeta mot den. Till Sånghusvallens nybyggda skola söker vi nu en fritidspedagog på vikariat under vårterminen 2014. Krokoms kommun växer och är full av livskvalitet och framtidstro. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten, trygghet och gott om utrymme. Kommunen är en bra grund för människor och företag som vill växa. Vi är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra samiska språken och kultur. Sånghusvallen är ett attraktivt bostadsområde som präglas av nybyggaranda. Skolan har tre integrerade fritidsavdelningar och är utformad för att väcka nyfikenhet och göra det lätt att umgås. Innemiljön kan enkelt förändras från traditionell undervisning till skapande verksamhet, lek och rörelse. Utemiljön är utformad med tanke på den utomhuspedagogik som tillämpas i Krokoms kommuns skolor med möjlighet till utomhusundervisning och spännande rumsbildningar på skolområdet. Arbetsuppgifter Pedagogiskt arbete utifrån kommunala och nationella mål i barngrupp med 6-10-åringar. Fritidsverksamhet innebär arbete tidigt eller sent när barnen inte är i skolan. Du kommer att jobba i ett arbetslag som gemensamt planerar och genomför ert uppdrag. Det ingår även att vara resurspedagog del av dagen i någon av årskurserna. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov. Kvalifikationskrav Fritidspedagogutbildning eller likvärdig pedagogisk utbildning. Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda barngruppen. Då arbetet sker i arbetslag krävs att du har god samarbetsförmåga vilket även är viktigt för att kunna ha ett gott samarbete med föräldrar och övriga. Erfarenhet av arbete på fritids och i skola är meriterande. Vi ser gärna manliga sökande. Tjänst Vikariat 90 % under vårterminen 2014 Upplysningar Sista ansökningsdatum är 2013-11-18 Kontaktperson Christina Olofsson Rektor 070 349 1778 christina.olofsson@krokom.se
Företag: KROKOMS KOMMUN
Ort: Krokom
Publicerad : 11-04
Sök fler jobb liknande: lediga Sånghusvallens skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sånghusvallens skola

Tandhygienist till Folktandvården i Krokom
I Jämtlands län med sina 127 000 invånare står livskvalitén i fokus. Här samsas fridfull ro i en nära och storslagen natur med brokig stadspuls och rikt kulturutbud. Här erbjuds en trivsam boendemiljö och en upplevelsefylld fritid. God hälsa och positiv livsmiljö är nyckelorden i Jämtlands läns landstings vision. Som medarbetare hos oss samverkar du med många olika yrkeskategorier med hög kompetens. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en driftig och engagerad tandhygienist med eller utan tidigare erfarenhet, till FTV Krokom. Klinikområdet omfattar fyra kliniker i Krokom, Föllinge, Åre och Järpen. Huvudsaklig tjänstgöring sker vid kliniken i Krokom. Till största del består befattningen av traditionellt tandhygienistarbete, med undersökningar och förebyggande vård samt uppsökande tandvård, i nära samarbete med behandlande tandläkare. Du är en del i arbetslaget, som gemensamt också tar ansvar för uppgifter utanför behandlingsrummet. Krokoms kommun är en snabbt växande kommun med ett omväxlande och spännande landskap. Kommunen erbjuder attraktiva boendemiljöer, bra barnomsorg och skola, rik fritid med jakt, fiske, kultur, föreningsliv och idrott. Krokom ligger 2 mil utanför Östersund och väljer man att bo i Östersund finns goda buss- och vägförbindelser till Krokom. Om Oss Här får du arbeta med glada och engagerade arbetskamrater. På Krokomskliniken är vi fem tandläkare, två tandhygienister och åtta tandsköterskor. Vid regelbundna terapimöten möts tandläkare och tandhygienister och beredskapen att hjälpa varandra i behandlingsarbetet är hög. På kliniken i Krokom har vi sju behandlingsrum i nya moderna lokaler, digital röntgen och vårt datasystem är T4. Delar av kliniken i Krokom arbetar enligt konceptet solo, med upplägget skift varannan dag förmiddag/eftermiddag, det är önskvärt att du är intresserad av detta arbetssätt. KVALIFIKATIONER leg tandhygienist körkort
Företag: Folktandvården, Jämtlands läns landsting
Ort: Krokom
Publicerad : 11-05
Sök fler jobb liknande: lediga Tandhygienist till Folktandvården i Krokom jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Tandhygienist till Folktandvården i Krokom


Sök lediga jobb Krokom

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se