Kyrkoherde 100 % jobb - lediga jobb

Kyrkoherde 100 % jobb Kyrkoherde 100 % jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Kyrkoherde 100 %. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Kyrkoherde 100 %. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

  1. Kyrkoherde 100 %- Åmål

  2. Kyrkoherde 100 % FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID- Stenungsund

  3. Kyrkoherde 100 % tillsvidareanställning- Stenungsund


Mer beskrivning

Kyrkoherde 100 %
Församlingen söker en kyrkoherde som är en god andlig ledare och tydlig chef har god administrativ förmåga är kommunikativ och entusiasmerande Tillträde: snarast Senast 15 augusti vill vi ha din ansökan. Se vår hemsida för mer information www.svenskakyrkan.se/amal Välkommen med din ansökan! Åmåls församling "kyrkoherde" Box 8 662 21 Åmål amals.forsamling@svenskakyrkan.se
Företag: ÅMÅLS FÖRSAMLING
Ort: Åmål
Publicerad : 05-30
Sök fler jobb liknande: lediga Kyrkoherde 100 % jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kyrkoherde 100 %

Kyrkoherde 100 % FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID
Välkommen till Solberga pastorat och de tre församlingarna Solberga, Jörlanda och Hålta. Vi finns på kuststräckan mellan Kungälv och Stenungsund med Hakefjorden i väster och Svartedalens Natura2000-område i öster. Pastoratet har 11 400 invånare varav ca 75 % är kyrkotillhöriga. Här finns tre tätorter; Kode, Jörlanda och Stora Höga. Vi har ca 25 anställda. Solberga pastorat ett välskött och väl fungerande pastorat. Här är tron på den levande Herren, Jesus Kristus, centrum för all vår verksamhet och något vi alla delar. Våra församlingar präglas av välbesökta gudstjänster och ett rikt musikliv. Här känner många människor anknytning till kyrkan och vår verksamhet och vi är därför en naturlig del i mångas liv. Vi har ändamålsenliga lokaler, ett välskött fastighetsbestånd och god ekonomi. Här finns entusiastiska medarbetare och engagerade förtroendevalda som tillsammans vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus. Församlingarna rymmer en bredd i den kyrkliga traditionen och för oss alla är Bibeln en viktig grund, liksom kyrkans öppenhet och välkomnande av församlingsborna. Nu känner vi oss rustade till att utveckla vårt församlingsliv och vårt gudstjänstliv. Det finns många tankar och idéer om hur vi skall nå ut brett och placera kyrkan i människors medvetande. Vi vill öppna gemenskapen och sänka trösklarna så att fler känner sig välkomna och sedda i vår gemenskap. Det finns också en stor entusiasm för gudstjänstutveckling i våra församlingsråd som vill koppla samman förnyelse med våra församlingars traditioner. Din roll som kyrkoherde blir att binda samman och ta vara på all positiv energi, goda idéer och god vilja för förnyelsen i vårt församlingsbygge samtidigt som du har respekt för den tradition som är viktigt för mångas tro i vår bygd. Du har stöd av en ledningsgrupp och av kompetent personal med stor yrkesstolthet och mångårig erfarenhet. I organisationen möts du av en tydlig delegationsordning och av ett stöttande kyrkoråd som delar vår kyrkas vision och som möter upp i den gudstjänstfirande församlingen. Ur Solberga pastorats församlingsinstruktion: ”Gudstjänsten är församlingens öppna och gemensamma möte med sin uppståndne och levande Herre, Jesus Kristus. I gudstjänsten samlas vi till lovsång och bön, till undervisning och bordets gemenskap. ” ”Undervisning utgår från Jesus Kristus är en del av församlingens huvuduppgift och det är på hans uppdrag vi vill ge undervisning, vägledning och inspiration till alla församlingsbor.” Vi avser att tillsätta tjänsten i maj 2017 då vår nuvarande kyrkoherde slutar. Välkommen med din ansökan till Solberga pastorat, Bagarevägen 9, 444 65 Jörlanda eller mail solberga.pastorat@svenskakyrkan.se senast den 18 januari 2017. Vi söker dig som: • Har dokumenterad ledarerfarenhet och är tydlig som arbetsledare • Är en andlig ledare som uppmuntrar församlingarna att följa Jesus Kristus • Kan förmedla budskapet om Kristus i vår tid för vår tids människor • Har respekt för tradition men också arbeta för förnyelse • Har förmåga att stödja och bejaka församlingarnas olika karaktär och samtidigt värna helheten • Uppmuntrar ideellt arbete • Ser människors starka sidor och förmågor, låta människor växa • Är hemma i den digitala världen För mer information se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/solberga
Företag: Solberga pastorat
Ort: Stenungsund
Publicerad : 01-30
Sök fler jobb liknande: lediga Kyrkoherde 100 % FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kyrkoherde 100 % FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID

Kyrkoherde 100 % tillsvidareanställning
Välkommen till Solberga pastorat och våra tre församlingar Solberga, Jörlanda och Hålta. Vi finns på kuststräckan mellan Kungälv och Stenungsund invid Hakefjorden och i Svartedalens Natura2000-område. Pastoratet har ca 25 anställda. Här finns tre tätorter; Kode, Jörlanda och Stora Höga; med 11 400 invånare där ca 75 % är tillhöriga. Solberga pastorat med sina tre församlingar är ett välskött och väl fungerande pastorat. Här är tron på den levande herren Jesus Kristus centrum för all vår verksamhet och något vi alla delar. Våra tre församlingar präglas av välbesökta gudstjänster och ett rikt musikliv. Här känner många människor anknytning till kyrkan vår verksamhet och vi är därför en naturlig del i mångas liv. Vi har ändamålsenliga lokaler och ett välskött fastighetsbestånd och vår ekonomi är god. Här finns entusiastiska medarbetare och engagerade förtroendevalda, och tillsammans vill vi sprida det glada budskapet om Jesus Kristus. Församlingarna rymmer en bredd i den kyrkliga traditionen och för oss alla är Bibeln en viktig grund, liksom kyrkans öppenhet och välkomnande av våra församlingsbor. Nu känner vi oss rustade till att utveckla vårt församlingsliv och vårt gudstjänstliv. Det finns många tankar och idéer om hur vi skall nå ut brett och placera kyrkan i människors medvetande. Vi vill öppna gemenskapen och sänka trösklarna så att fler känner sig välkomna och sedda i vår gemenskap. Det finns också en stor entusiasm för gudstjänstutveckling i våra församlingsråd som vill koppla samman en förnyelse med våra församlingars tradition. Kyrkoherdens roll blir att binda samman och ta vara på all positiv energi, goda idéer och god vilja för förnyelsen i vårt församlingsbygge. I din omgivning har du stöd av en ledningsgrupp och av kompetent personal med stor yrkesstolthet och mångårig erfarenhet. I organisationen möts du av en tydlig delegationsordning och av ett stöttande kyrkoråd som delar vår kyrkas vision och som möter upp i den gudstjänstfirande församlingen. Så nu söker vi vår nya kyrkoherde och här är vår önskelista: • Har dokumenterad ledarerfarenhet • Är en andlig ledare som uppmuntrar församlingarna att följa Jesus Kristus • Har förmåga att bygga en effektiv administration och förvaltning • kan förmedla budskapet om Kristus i vår tid för vår tids människor • Har respekt för tradition men också arbeta för förnyelse • Har förmåga att stödja och bejaka församlingarnas olika karaktär och samtidigt värna helheten • Uppmuntrar ideellt arbete • Är en tydlig arbetsledare och organisatör • Ser människors starka sidor och förmågor, låta människor växa • Är hemma i den digitala världen Ur Solberga pastorats församlingsinstruktion: ”Gudstjänsten är församlingens öppna och gemensamma möte med sin uppståndne och levande Herre, Jesus Kristus. I gudstjänsten samlas vi till lovsång och bön, till undervisning och bordets gemenskap. ” ”Undervisning utgår från Jesus Kristus är en del av församlingens huvuduppgift och det är på hans uppdrag vi vill ge undervisning, vägledning och inspiration till alla församlingsbor.” För tjänsten behövs tillgång till egen bil och körkort. Vi avser att tillsätta tjänsten i september eller så snart som möjligt då vår nuvarande Kyrkoherde slutar september 2017. Vi söker dig som: • Har dokumenterad ledarerfarenhet • Är en andlig ledare som uppmuntrar församlingarna att följa Jesus Kristus • Har förmåga att bygga en effektiv administration och förvaltning • kan förmedla budskapet om Kristus i vår tid för vår tids människor • Har respekt för tradition men också arbeta för förnyelse • Har förmåga att stödja och bejaka församlingarnas olika karaktär och samtidigt värna helheten • Uppmuntrar ideellt arbete • Är en tydlig arbetsledare och organisatör • Ser människors starka sidor och förmågor, låta människor växa • Är hemma i den digitala världen För mer information se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/solberga
Företag: Solberga pastorat
Ort: Stenungsund
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga Kyrkoherde 100 % tillsvidareanställning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kyrkoherde 100 % tillsvidareanställning


Sök lediga jobb Kyrkoherde 100 %

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se