Länsstyrelsen i Kronobergs län jobb - lediga jobb

Länsstyrelsen i Kronobergs län jobb Länsstyrelsen i Kronobergs län jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Länsstyrelsen i Kronobergs län. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Länsstyrelsen i Kronobergs län. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Erfaren Projektledare- Växjö

 2. Samordnare för klimatanpassning och miljöledning- Växjö

 3. Djurskyddshandläggare- Växjö

 4. Länsjurist- Växjö

 5. Kommunikationschef, vikariat- Växjö

 6. Kulturmiljöhandläggare/antikvarie- Växjö

 7. Projektledare- Växjö

 8. Receptionist/vaktmästare till servicefunktionen- Växjö

 9. Projektmedarbetare för nyanländas boende och etablering (arabisktalande)- Växjö

 10. Arkivarie- Växjö

 11. Handläggare av landsbygdsstöd- Växjö

 12. Handläggare av landsbygdsstöd- Växjö

 13. Medarbetare för arealkontroll/ajourhållning av blockdatabasen för nya jord- Växjö

 14. Kulturmiljöhandläggare/antikvarie- Växjö

 15. Samordnare för klimatanpassning och miljöledning- Växjö

 16. Samordnare för miljömålsarbetet- Växjö

 17. Utvecklingsledare- Växjö

 18. Miljöskyddshandläggare- Växjö

 19. Miljöskyddshandläggare, inriktning förorenade områden- Växjö

 20. Miljöskyddshandläggare- Växjö

 21. Länsarkitekt- Växjö

 22. Telefonist- Växjö

 23. Handläggare för reservatsförvaltning- Växjö

 24. Projektmedarbetare för nyanländas boende och etablering- Växjö

 25. Länsstyrelsen söker Koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter- Växjö

 26. Arealkontrollant/ajourhållning av blockdatabasen/åtagandeplaner för nya jor- Växjö

 27. Medarbetare för djurskydd och djurkontrollanter- Växjö

 28. Miljöjuridisk sakkunnig handläggare till Miljövårdsenheten- Växjö

 29. Miljöskyddshandläggare på Miljövårdsenheten- Växjö

 30. Länsjurist- Växjö

 31. Löneadministratörer- Växjö

 32. Miljöskyddshandläggare- Växjö

 33. Åtagandeplaner/arealkontroller/blockdatabasen/handläggare av jordbrukarstöd- Växjö

 34. ANDT-Samordnare- Växjö

 35. Registrator- Växjö

 36. Till Residenset söker vi husfru/husherre- Växjö

 37. Husfruassistent- Växjö

 38. Husfruassistent- Växjö

 39. Till Residenset söker vi husfru/husherre- Växjö

 40. Medarbetare för djurskyddskontroller- Växjö


Mer beskrivning

Erfaren Projektledare
ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen söker en Erfaren projektledare, vikariat Samtliga Länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att förenkla för företag i deras myndighetskontakter. Länsstyrelsen i Kronobergs län har samordningsansvaret för detta förenklingsarbete under parollen Förenkla på riktigt! Vi söker nu en erfaren projektledare för ett vikariat på heltid med tillträde från augusti 2013 till maj 2014. Som projektledare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att tillsammans med den andra projektledaren driva Förenkla på Riktigt! framåt. Du kommer ha särskilt ansvar för- och fokus på uppföljning av pågående projekt, utvärdering av avslutade projekt samt mätning av dess effekter. Dessa delar ansvarar du för att bidra med till avrapporteringen till Näringsdepartementet. Drivkraften är att företagen ska uppleva ökad service och snabbare hantering i kontakt med Länsstyrelserna. KVALIFIKATIONER Kvalifikationer Vi söker i första hand dig som har kunnande, förmåga och intresse av att göra uppföljningar, utvärderingar och kvalitativa samt kvantitativa mätningar. Du är van att driva processer och trivs i rollen som kontaktperson gentemot offentliga och privata aktörer. Erfarenhet från offentlig förvaltning är meriterande liksom förståelse för näringslivets villkor och behov. Som person är du driven, flexibel och trivs i sociala sammanhang. • Universitets/högskoleutbildning inom statsvetenskap eller motsvarande. Meriterande med inriktning mot offentlig ekonomi, juridik och organisationsutveckling eller uppföljning/utvärdering inom offentlig verksamhet • Dokumenterad erfarenhet och kunnande i projektledning • Analytisk förmåga • God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift Krav på arbetslivserfarenhet: Vi ser gärna sökanden med erfarenhet inom projektledning, uppföljning och /eller analytiskt arbete
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Erfaren Projektledare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Erfaren Projektledare

Samordnare för klimatanpassning och miljöledning
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organi-sation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verk-samheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet i länet med anpassningen till ett förändrat klimat. Som samordnare blir det din uppgift att planera hur detta arbete ska genomföras, i nära samver-kan med berörda funktioner inom myndigheten och med externa aktörer. Länsstyrelsen bedriver även ett aktivt miljöledningsarbete och är miljödiplomerade sedan 2010, där din uppgift blir att samordna miljö-ledningsarbetet. Dina uppgifter blir i huvudsak att • sammanställa, redovisa och göra jämförelser av klimatanpassningsarbete som sker på lokal nivå, • i samråd med berörda aktörer utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassningsarbetet, • hålla dig uppdaterad inom klimatanpassningsforskning och sprida kunskapen lokalt och regionalt, • internt integrera klimatanpassningsuppdraget i Länsstyrelsens övriga verksamhet samt • planera och genomföra miljöledningsarbetet inom myndigheten och nationellt nätverk. KVALIFIKATIONER • Du ska ha miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande. • Du ska ha erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer. • Du ska ha erfarenhet av att efterforska nya vetenskapliga resultat. • Du ska ha god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt. • Du ska ha kunskaper om miljöledningsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid din lämplighet som person att självständigt driva, samordna, kommunicera och följa upp ett utvecklingsarbete med många olika aktörer. • Erfarenhet från arbete med samhällsplanering, riskhanteringsfrågor och/eller översvämningsproblematik är meriterande.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare för klimatanpassning och miljöledning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare för klimatanpassning och miljöledning

Djurskyddshandläggare
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Kronobergs län är ett levande län, där lantbruket och djurhållning är viktigt. Landsbygdsenhetens verksamhet med landsbygdsdirektören som chef är bred och består av jordbrukarstöd, landsbygdsstöd, regionalekonomiska frågor samt veterinär- och djurskyddsverksamhet. Enheten är indelad i fyra funktioner. Tjänsterna är placerade vid funktionen för veterinär och djurskydd. ARBETSUPPGIFTER Vi söker djurskyddshandläggare. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av djurskyddskontroller av både lantbrukets djur och sällskapsdjur. Även andra arbetsområden, som exempelvis kontroller inom jordbrukarstöden, kan bli aktuella och du måste därför ha intresse och vilja att utvecklas även inom enhetens övriga verksamhetsområden. KVALIFIKATIONER Du ska ha en agronom-/lantmästarexamen med husdjursinriktning gärna med tilläggsutbildningar inom djurskyddsområdet, eller akademisk utbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör, eller annan motsvarande akademisk utbildning med djurskyddsinriktning. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga och ett självständigt arbetssätt. Du ska ha hög social kompetens och tjänsten ställer mycket höga krav på din förmåga att kommunicera med djurägare/lantbruksföretagare och medarbetare inom olika verksamhetsområden. Du bör således ha mycket god förmåga att föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt både i tal och i skrift och det är en fördel om du har praktisk lantbrukserfarenhet. Du ska bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. B-körkort är ett krav. Du bör helst ha yrkeserfarenhet från länsstyrelsen avseende djurskyddskontroller av olika djurslag alternativt erfarenhet av kontroller inom jordbrukarstöden.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Djurskyddshandläggare jobb, Djurskyddshandläggare Växjö, Djurskyddshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Djurskyddshandläggare

Länsjurist
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsens jurister är placerade på Rättsfunktionen och arbetar inom ett stort antal rättsområden. Rättsfunktionen har två huvudsakliga uppgifter; dels handlägger vi ärenden inom ett brett juridiskt område och dels ger vi råd i juridiska frågor till Länsstyrelsens övriga funktioner och ledning. Rättsfunktionen ansvarar även för Länsstyrelsens uppgifter rörande de allmänna valen. På funktionen arbetar fyra jurister och en handläggare. Rättsfunktionen är en arbetsplats fylld av kunskap, omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter, tvärsektoriellt samarbete och god gemenskap. ARBETSUPPGIFTER Du ska på ett självständigt sätt handlägga och fatta beslut i överklagningsärenden, framför allt enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Handläggning av andra förvaltningsärenden på länsstyrelsen förekommer också. Du ska kunna ge juridisk rådgivning till länsstyrelsens olika verksamhetsområden samt delta i internutbildning inom olika rättsliga frågor. Som en del av Rättsfunktionen ska du bidra till att vidareutveckla vår verksamhet och vara en del av ett kompetent och effektivt stöd till länsstyrelsens övriga verksamheter. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har juristexamen, gärna kompletterad med notariemeritering. Arbetet innebär många externa kontakter och du ska därför ha god förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift. Du ska också vara initiativrik och resultatinriktad samt kunna arbeta snabbt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vidare ska du trivas med en konsultativ roll. Eftersom vi arbetar inom flera olika rättsområden är det viktigt att du har ett flexibelt arbetssätt. För oss på Rättsfunktionen är gemensamt ansvar för uppgifterna och team-känsla viktigt. Därför är det viktigt att du har god samarbetsarbetsförmåga. Vi söker dig som har erfarenhet av juridiskt arbete vid förvaltningsmyndighet eller domstol. Värdefullt är även erfarenhet av handläggning av några av de ärendetyper som förekommer på en länsstyrelse; t ex ärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken samt arbete med konsultativa uppgifter.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län 2
Ort: Växjö
Publicerad : 09-06
Sök fler jobb liknande: lediga Länsjurist jobb, Länsjurist Växjö, Länsjurist Länsstyrelsen i Kronobergs län 2
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Länsjurist

Kommunikationschef, vikariat
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen i Kronobergs län söker en kommunikationschef för ett föräldravikariat. Länsstyrelsens kommunikationsfunktion arbetar med att utveckla och samordna den interna och externa kommunikationen. Länsstyrelsens mål är att vår kommunikation alltid ska vara pålitlig, tillgänglig och ha ett tydligt kundperspektiv. På funktionen arbetar två informatörer, en processledare, en projektledare och en projektkoordinator. Kommunikationsfunktionen är en arbetsplats fylld av kunskap, omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter, externa kontakter och god gemenskap. ARBETSUPPGIFTER Som kommunikationschef har du en nyckelroll i att utveckla och stärka vårt budskap internt och externt. I det arbetet bär du det strategiska ansvaret och arbetar med både varumärke, policy och strategier för att säkerställa att Länsstyrelsens kommunikation bygger på vår vision och inriktning. Du sätter dem vi är till för i centrum och utvecklar såväl våra interna som externa kanaler för kommunikation. I det dagliga arbetet ingår uppgifter så som kommunikationsrådgivning, skriva kommunikationsplaner, hantera pressfrågor, webb och sociala medier. Vi söker dig med ett brinnande intresse för kommunikation, som tycker om både det vardagliga hantverket och den strategiska planeringen. Du har erfarenhet och intresse av kontakt med massmedia, du är kunnig vad gäller att utveckla webb och sociala medier och har ett genuint samhällsintresse. Det är viktigt att du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift samt att du brinner för kommunikation i alla former. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har akademisk utbildning inom kommunikation och marknadsföring eller motsvarande, samt flerårig erfarenhet av att framgångsrikt ha bedrivit kommunikations- och varumärkesarbete på såväl strategisk som operativ nivå. Som den professionella kommunikatör du är anpassar du dina budskap till olika målgrupper, kanaler och sammanhang. Eftersom vi arbetar inom flera olika kommunikationsområden är det viktigt att du har ett flexibelt arbetssätt. Vi värdesätter också servicekänsla och samarbetsförmåga högt.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 09-20
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikationschef, vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikationschef, vikariat

Kulturmiljöhandläggare/antikvarie
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna består i första hand av att självständigt handlägga ärenden som rör kyrkliga kulturminnen. I viss mån ingår även att ge råd och anvisningar för tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samband med handläggning av bidragsärenden, byggnadsminnesärenden, planfrågor och ärenden inom kulturreservatet komministerbostället Råshult. I tjänsten ingår även att jobba en hel del förebyggande med information, t ex genom att hålla utbildningar och föredrag inom dina arbetsområden. Inom Kulturmiljö tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna. Du skall därmed även bidra till att vidareutveckla Kulturmiljös verksamhet. KVALIFIKATIONER Arbetsuppgifterna består i första hand av att självständigt handlägga ärenden som rör kyrkliga kulturminnen. I viss mån ingår även att ge råd och anvisningar för tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samband med handläggning av bidragsärenden, byggnadsminnesärenden, planfrågor och ärenden inom kulturreservatet komministerbostället Råshult. I tjänsten ingår även att jobba en hel del förebyggande med information, t ex genom att hålla utbildningar och föredrag inom dina arbetsområden. Inom Kulturmiljö tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna. Du skall därmed även bidra till att vidareutveckla Kulturmiljös verksamhet. Vi söker dig som har god insikt i kulturminneslagens bestämmelser och gärna även inom bidragsförordningen och överblick över lagstiftning som rör planering och byggande. Vi förutsätter att du har akademisk examen, bebyggelseantikvarisk utbildning eller motsvarande, som är ett krav. Erfarenhet av arbete i KÄLLA är meriterande. På grund av arbetets karaktär, där samarbete och professionellt förhållningssätt är grunden, fäster vi mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Som person bör du vara initiativrik, driva arbetet framåt, ha en god organisatorisk förmåga samt vara van att fatta självständiga beslut. Arbetet innebär omfattande interna och externa kontakter. Du bör därför ha lätt för att skapa goda relationer och vara en god representant för Länsstyrelsen. Din förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift och erfarenhet av att prata inför grupper är av stor betydelse. Tidigare yrkeserfarenhet av kyrkohandläggning och av liknande arbetsuppgifter från Länsstyrelse, annan statlig relevant myndighet eller museum, är önskvärd men inget krav.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 10-03
Sök fler jobb liknande: lediga Kulturmiljöhandläggare/antikvarie jobb, Kulturmiljöhandläggare/antikvarie Växjö, Kulturmiljöhandläggare/antikvarie Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kulturmiljöhandläggare/antikvarie

Projektledare
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Funktionen för social hållbarhet tillhör organisatoriskt samhällsutvecklingsenheten, med uppdrag inom främst folkhälsa, jämställdhet, integration, mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, m.m. Länsstyrelsen arbetar med nyanländas etablering och mottagandet av ensamkommande barn. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen i Kronobergs län söker en projektledare för projektet Boende och etablering på G, förkortat BeG-projektet. Under förutsättning att ansökan beviljas medel från Flyktingfonden kommer tjänsten att tillsättas. Projektledartjänsten är en heltidstjänst på 17 månader, med tillträde 1 januari 2014. Tjänsten är placerad på Länsstyrelsen i Växjö, men arbetsområdet avser Kronobergs län. Som projektledare ska du leda BeG-projektet, dess aktiviteter och insatser. Till stöd för arbetet kommer en projektgrupp finnas med administratör/ekonom och två projektmedarbetare. Som projektledare rapporterar du direkt till projektets styrgrupp. I projektledarens arbete ingår bland annat följande: Informera och motivera asylsökande och nyanlända flyktingar till bosättning i länet, planera och genomföra olika informationsinsatser och studiebesök, förankra projektet samt regelbundet samverka med berörda parter i länet och utveckla nätverk inom området. Vidare ska projektledaren matcha flyktingens kompetens med kartlagt lokalt och regionalt arbetskraftsbehov, genomföra länsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser, medverka vid projektparternas dialoger inom mottagning och bosättning av nyanlända flyktingar samt löpande informera, dokumentera, följa upp och rapportera arbetet till styrgrupp och Flyktingfonden. KVALIFIKATIONER Som projektledare bör du ha relevant högskoleutbildning, gärna inom det samhälls-/statsvetenskapliga området. Med tanke på projektet, där möte med asylsökande och flyktingar är i fokus, är det en fördel om du, utöver svenska, har kunskap i andra språk och andra kulturer. Som projektledare är du serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och kan strukturera ditt arbete på ett bra sätt. Du är en van kommunikatör, både skriftligt och muntligt. Du har en god förmåga av att etablera och utveckla nätverk, samt kunskap om regionala och lokala förhållanden i Kronobergs län. Du bör ha en god förmåga att informera och motivera personer till utveckling och förändring samt erfarenhet av ”matchningsarbete”. Du behöver ha erfarenhet från arbete inom eller nära samarbete med berörda projektparter, såsom Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommuner. Du har mycket god kunskap om och praktisk erfarenhet av insatser som rör etableringsreformen för nyanlända.Du bör ha erfarenhet av att arbeta självständigt i projektform. Projektet innebär regelbundna resor till såväl Migrationsverkets anläggningsboenden i länet som till vissa av länets kommuner. B-körkort krävs därför för tjänste
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 11-14
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare jobb, Projektledare Växjö, Projektledare Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare

Receptionist/vaktmästare till servicefunktionen
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen internt och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Servicefunktionen är en av Länsstyrelsens stödfunktioner. Vi har våra arbetsplatser i ett öppet kontorslandskap i receptionen. Vårt uppdrag är att tillgodose organisationens behov av service. Servicefunktionen ansvarar bland annat för reception, centraldiarium, lokaler, tjänstebilar, kontorsförråd, vaktmästeri och övrig intern service. Vi ska ge ett professionellt bemötande och snabb service till såväl anställda som kunder. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att tillhöra servicefunktionen och arbeta med både receptions- och vaktmästarsysslor. Receptionssysslor innebär bland annat att ta emot besök, hantera servicefunktionens e-brevlåda samt skicka och ta emot paket. Exempel på vaktmästarsysslor är att byta lampor, byta toners, tömma papperstunnor, fylla på papper, tvätta tjänstebilar, bära möbler och vara arkivarien behjälplig. KVALIFIKATIONER Gymnasiekompetens eller motsvarande. Det är viktigt att du kan hantera olika typer av människor, ge ett gott bemötande och uttrycka dig väl i tal och skrift. För denna tjänst är det viktigt att: … ha en utpräglad servicekänsla. … vara lösningsfokuserad. … vara flexibel och kunna prioritera dina arbetsuppgifter. … vara praktiskt lagd. … vara beredd på fysiskt tunga arbetsuppgifter. … vara stresstålig. … snabbt kunna sätta dig in i arbetet och se vad som behöver göras. … kunna arbeta både enskilt och i grupp. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. B-körkort krävs. Tidigare erfarenhet av arbete inom serviceyrken och/eller vaktmästeri är meriterande.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 11-22
Sök fler jobb liknande: lediga Receptionist/vaktmästare till servicefunktionen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Receptionist/vaktmästare till servicefunktionen

Projektmedarbetare för nyanländas boende och etablering (arabisktalande)
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Funktionen för social hållbarhet tillhör organisatoriskt Samhällsutvecklingsenheten, med uppdrag inom folkhälsa, jämställdhet, integration, mänskliga rättigheter, våld i nära relationer med mera. Länsstyrelsen arbetar med nyanländas etablering och mottagandet av ensamkommande barn. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen i Kronobergs län söker en arabisktalande projektmedarbetare till ett Flyktingfondsprojekt om nyanländas boende och etablering, BeG-projektet. Projektmedarbetartjänsten är en halvtidstjänst på 12 månader, med eventuell möjlighet till förlängning upp till totalt 16 månader. Tjänsten är placerad på Länsstyrelsen i Växjö, men arbetsområdet avser Kronobergs län. Som projektmedarbetare ska du ingå i BeG-projektet, och fullgöra aktiviteter och insatser riktade till arabisktalande asylsökande och nyanlända samt till länets olika parter, från myndigheter till kommuner, organisationer och arbetsgivare. Till stöd för arbetet finns en projektgrupp med projektledare och administratör/ekonom, samt en arbetsgrupp med sakkunniga från projektägare och projektparter, där ni stödjer varandra vid genomförande av olika projektinsatser. I projektmedarbetarens arbete ingår bland annat följande: Informera och motivera arabisktalande asylsökande och nyanlända flyktingar till bosättning i länet, bidra till att matcha flyktingens kompetens med kartlagt lokalt och regionalt arbetskraftsbehov, planera och ta fram underlag för samt genomföra olika informationsinsatser och studiebesök för nyanlända i länets kommuner samt delta i samarbete med berörda parter i länet och i nätverk inom området. Som projektmedarbetare ska du löpande informera om, dokumentera, följa upp och rapportera resultat av ditt arbete till projektgrupp och arbetsgrupp samt bidra med underlag till styrgrupp och Flyktingfonden. KVALIFIKATIONER Som projektmedarbetare bör du ha relevant högskoleutbildning, gärna inom det samhälls-/statsvetenskapliga området. Med tanke på projektet, där möte med arabisktalande asylsökande och flyktingar är i fokus, ska du, utöver svenska, ha mycket goda kunskaper i arabiska, både i tal, i konversation och i skrift. Det är en fördel om du, förutom i svenska och arabiska, har kunskap i ytterligare språk och kulturer. Du behöver ha erfarenhet från arbete inom eller nära samarbete med berörda projektparter, såsom Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommuner. Du har mycket god kunskap om och praktisk erfarenhet av insatser som rör etableringsreformen för nyanlända. Du har också mycket god praktisk erfarenhet av att motivera personer till förändring och nytänkande. Som projektmedarbetare är du serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och kan strukturera ditt arbete på ett bra sätt. Du är en van kommunikatör på svenska och arabiska, både skriftligt och muntligt. Du har en god förmåga av att etablera och utveckla nätverk, samt kunskap om regionala och lokala förhållanden i Kronobergs län. Du har en god förmåga att informera och motivera personer till utveckling och förändring samt erfarenhet av ”matchningsarbete”. Du bör ha erfarenhet av att arbeta i projekt. Projektet innebär regelbundna resor till såväl Migrationsverkets anläggningsboenden i länet som till vissa av länets kommuner. B-körkort krävs därför för tjänsten.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 01-29
Sök fler jobb liknande: lediga Projektmedarbetare för nyanländas boende och etablering (arabisktalande) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektmedarbetare för nyanländas boende och etablering (arabisktalande)

Arkivarie
Vill du vara med och utveckla länet och länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen internt och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Servicefunktionen är en av Länsstyrelsens stödfunktioner. Vi har våra arbetsplatser i ett öppet kontor i receptionen. Vårt uppdrag är att tillgodose organisationens behov av service. Servicefunktionen ansvarar bland annat för reception, centraldiarium, lokaler, tjänstebilar, kontorsförråd, vaktmästeri och övrig intern service. Vi ska ge ett professionellt ARBETSUPPGIFTER Som vår arkivarie kommer du att: • utveckla myndighetens arkivredovisning enligt Riksarkivets föreskrifter för verksamhetsbaserad arkivredovisning • ordna, förteckna och gallra arkivmaterial • ansvara för myndighetens när- och centralarkiv • utveckla processer och arbetsmetoder inom arkivverksamheten • uppdatera aktuella planer för bevarande och gallring • vara rådgivande i arkiv- och diarieföringsfrågor • leda arbetet med att införa scanning av handlingar • registrera och expediera handlingar i vårt centraldiarium vid registrators frånvaro • bemanna receptionen enligt schema KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • har en akademisk utbildning med minst 1/3 arkivkunskap (dvs 40 alt. 60 poäng arkivkunskap) • har god kunskap om offentlighets- och arkivlagstiftning samt diarieföringsrutiner • har god IT-kompetens och kunskap om digital ärendehantering och digitalt bevarande av handlingar För att lyckas i denna tjänst ska du: • ha ett brinnande intresse för arkiv- och diarieföringsfrågor • vara noggrann och systematisk • ha en utpräglad servicekänsla • vara driven och våga ta egna initiativ Erfarenhet av arkivarbete inom den offentliga sektorn, gärna statlig myndighet, är meriterande.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 01-31
Sök fler jobb liknande: lediga Arkivarie jobb, Arkivarie Växjö, Arkivarie Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arkivarie

Handläggare av landsbygdsstöd
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 160 anställda. Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats, fylld av kunniga och ambitiösa experter och generalister inom en mängd samhällsfunktioner. Länsstyrelsens verksamhet förändras i takt med samhället och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö och bra personalsociala förmåner och möjlighet till flexibel arbetstid. Landsbygdsenheten är en av tre verksamhetsenheter på Länsstyrelsen. Landsbygdsenhetens verksamhet med landsbygdsdirektören som chef är bred och består av jordbrukarstöd, landsbygdsstöd/regionalutveckling samt veterinär- och djurskyddsverksamhet. Enheten är indelad i fyra funktioner med var sin funktionsledare som är chef för det dagliga arbetet. Den aktuella tjänsten är placerad vid funktionen för Tillväxt och landsbygd. På landsbygdsenheten arbetar flera personer med att utveckla företag och landsbygd med hjälp av bl.a. landsbygdsstöd. Vi söker en ny medarbetare till arbetet med utbetalningar av landsbygdsstöd. ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter är handläggning av i första hand utbetalningar inom landsbygdsprogrammet av företagsstöd, miljöinvesteringar, projektstöd och leaderprojektstöd till lantbruks- och landsbygdsföretag, föreningar samt andra organisationer. Även arbete med slutbesiktningar av genomförda investeringar kan bli aktuellt. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant och lämplig akademisk utbildning, gärna med agrar/ekonomisk inriktning. Du bör ha god förmåga att föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt både i tal och skrift. Du ska ha god social förmåga och kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. I arbetet ingår nämligen mycket externa kontakter och stor samverkan inom arbetslaget. Arbetet ställer stora krav på både hög kvantitet och kvalité. Detta innebär att du måste vara stresstålig. Erfarenhet, intresse och kunskap om ekonomi och redovisning är nödvändigt. Det är en fördel om du har teoretisk och praktisk lantbruks- och landsbygdserfarenhet.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 02-11
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare av landsbygdsstöd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare av landsbygdsstöd

Handläggare av landsbygdsstöd
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 160 anställda. Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats, fylld av kunniga och ambitiösa experter och generalister inom en mängd samhällsfunktioner. Länsstyrelsens verksamhet förändras i takt med samhället och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö och bra personalsociala förmåner och möjlighet till flexibel arbetstid. Landsbygdsenheten är en av tre verksamhetsenheter på Länsstyrelsen. Landsbygdsenhetens verksamhet med landsbygdsdirektören som chef är bred och består av jordbrukarstöd, landsbygdsstöd/regionalutveckling samt veterinär- och djurskyddsverksamhet. Enheten är indelad i fyra funktioner med var sin funktionsledare som är chef för det dagliga arbetet. Den aktuella tjänsten är placerad vid funktionen för Tillväxt och landsbygd. På landsbygdsenheten arbetar flera personer med att utveckla företag och landsbygd med hjälp av bl.a. landsbygdsstöd. Vi söker en ny medarbetare till arbetet med utbetalningar av landsbygdsstöd. ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter är handläggning av i första hand utbetalningar inom landsbygdsprogrammet av företagsstöd, miljöinvesteringar, projektstöd och leaderprojektstöd till lantbruks- och landsbygdsföretag, föreningar samt andra organisationer. Även arbete med slutbesiktningar av genomförda investeringar kan bli aktuellt. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant och lämplig akademisk utbildning, gärna med agrar/ekonomisk inriktning. Du bör ha god förmåga att föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt både i tal och skrift. Du ska ha god social förmåga och kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. I arbetet ingår nämligen mycket externa kontakter och stor samverkan inom arbetslaget. Arbetet ställer stora krav på både hög kvantitet och kvalité. Detta innebär att du måste vara stresstålig. Erfarenhet, intresse och kunskap om ekonomi och redovisning är nödvändigt. Det är en fördel om du har teoretisk och praktisk lantbruks- och landsbygdserfarenhet.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 02-11
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare av landsbygdsstöd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare av landsbygdsstöd

Medarbetare för arealkontroll/ajourhållning av blockdatabasen för nya jord
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 160 anställda. Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats, fylld av kunniga och ambitiösa experter och generalister inom en mängd samhällsfunktioner. Länsstyrelsens verksamhet förändras i takt med samhället och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö och bra personalsociala förmåner och möjlighet till flexibel arbetstid. Landsbygdsenheten är en av tre verksamhetsenheter på Länsstyrelsen. Landsbygdsenhetens verksamhet med landsbygdsdirektören som chef är bred och består av jordbrukarstöd, landsbygdsstöd/regionalutveckling samt veterinär- och djurskyddsverksamhet. Enheten är indelad i fyra funktioner med var sin funktionsledare som är chef för det dagliga arbetet. De aktuella tjänsterna är placerade vid funktionen för Jordbrukarstöd-kontroll. På landsbygdsenheten arbetar flera personer med att handlägga och kontrollera så att Länsstyrelsen kan fatta beslut om utbetalning ut olika jordbrukarstöd såsom miljöersättningar, kompensationsbidrag och gårdsstöd. Vi söker nya medarbetare till arbetet med jordbrukarstöd. ARBETSUPPGIFTER Dina uppgifter är att i fält med hjälp av handdator arbeta med ajourhållning av blockdatabasen på uppdrag åt Jordbruksverket. Den utökade ajourhållningen görs för att förbereda jordbrukarnas kartmaterial för en justerad betesmarksdefinition och för att anpassa kartmaterialet till det nya gårdsstödet från 2015. Även arbete med arealkontroller kan komma att bli aktuellt. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant och lämplig akademisk utbildning, gärna med agrar inriktning. Du bör ha god förmåga att arbeta i fält och kunna föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt både i tal och skrift. Du ska ha god social förmåga och kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. I arbetet ingår nämligen mycket kontakter med brukare och stor samverkan inom arbetslaget. Arbetet ställer stora krav på både hög kvantitet och kvalité. Detta innebär att du måste vara stresstålig. Erfarenhet, intresse och kunskap om liknande arbete är önskvärt. Det är en fördel om du har teoretisk och praktisk lantbruks- och landsbygdserfarenhet.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 02-28
Sök fler jobb liknande: lediga Medarbetare för arealkontroll/ajourhållning av blockdatabasen för nya jord jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Medarbetare för arealkontroll/ajourhållning av blockdatabasen för nya jord

Kulturmiljöhandläggare/antikvarie
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Kulturmiljöfunktionens arbete präglas av ett tvärsektoriellt arbetssätt och funktionen har sin tillhörighet inom Samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen. Kulturmiljös arbete syftar till att kulturmiljövärden tas tillvara i samhällsplaneringen och bidrar till goda, variationsrika och attraktiva livsmiljöer i länet. Handläggningen sker primärt utifrån kulturmiljölagen, Förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, Miljöbalken och Plan och bygglagen. Inom arbetsgruppen finns idag fyra handläggartjänster och två projektmedarbetare för kunskapsuppbyggnad. Inom kulturmiljö finns en god gemenskap med omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna består i första hand av att självständigt handlägga ärenden som rör byggnadsvårdsfrågor och bidragsärenden. Du skall kunna ge råd och anvisningar för tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samband med ombyggnader och restaureringar. I viss mån ingår även handläggning av ärenden kring kyrkliga kulturminnen, byggnadsminnen och planfrågor. Det är även önskvärt att arbeta med vård av kulturlandskap. I tjänsten ingår även att jobba förebyggande med information, t ex genom att hålla utbildningar och föredrag inom dina arbetsområden. Inom Kulturmiljö tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna. Tillsammans med vår kyrkoantikvarie arbetar Ni gemensamt med byggnadsvårdsfrågor. Du skall därmed även bidra till att vidareutveckla Kulturmiljös verksamhet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har insikt i kulturmiljölagens bestämmelser och gärna även inom bidragsförordningen och överblick över lagstiftning som rör planering och byggande. Vi förutsätter att du har akademisk examen, bebyggelseantikvarisk utbildning eller motsvarande, som är ett krav. Körkort och datorvana är ett krav. På grund av arbetets karaktär, där samarbete och professionellt förhållningssätt är grunden, fäster vi mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Som person bör du vara initiativrik, driva arbetet framåt, ha en god organisatorisk förmåga samt vara van att fatta självständiga beslut. Arbetet innebär omfattande interna och externa kontakter. Du bör därför ha lätt för att skapa goda relationer och vara en god representant för Länsstyrelsen. Din förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift är av stor betydelse. Tidigare yrkeserfarenhet av liknande arbetsuppgifter från Länsstyrelse, annan statlig relevant myndighet, museum, kommun eller konsultverksamhet är önskvärd men inget krav.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 04-11
Sök fler jobb liknande: lediga Kulturmiljöhandläggare/antikvarie jobb, Kulturmiljöhandläggare/antikvarie Växjö, Kulturmiljöhandläggare/antikvarie Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kulturmiljöhandläggare/antikvarie

Samordnare för klimatanpassning och miljöledning
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organi-sation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verk-samheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet i länet med anpassningen till ett förändrat klimat. Som samordnare blir det din uppgift att planera hur detta arbete ska genomföras, i nära samver-kan med berörda funktioner inom myndigheten och med externa aktörer. Länsstyrelsen bedriver även ett aktivt miljöledningsarbete och är miljödiplomerade sedan 2010, där din uppgift blir att samordna miljöledningsarbetet. Dina uppgifter blir i huvudsak att • sammanställa, redovisa och göra jämförelser av klimatanpassningsarbete som sker på lokal nivå, • i samråd med berörda aktörer utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassningsarbetet, • hålla dig uppdaterad inom klimatanpassningsforskning och sprida kunskapen lokalt och regionalt, • internt integrera klimatanpassningsuppdraget i Länsstyrelsens övriga verksamhet samt • planera och genomföra miljöledningsarbetet inom myndigheten och nationellt nätverk. KVALIFIKATIONER • Du ska ha miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande. • Du ska ha erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer. • Du ska ha erfarenhet av att efterforska nya vetenskapliga resultat. • Du ska ha god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt. • Du ska ha kunskaper om miljöledningsarbete. • Erfarenhet från arbete med samhällsplanering, riskhanteringsfrågor och/eller översvämningspro-blematik är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid din lämplighet som person att självständigt driva, samordna, kommuni-cera och följa upp ett utvecklingsarbete med många olika aktörer.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 04-14
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare för klimatanpassning och miljöledning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare för klimatanpassning och miljöledning

Samordnare för miljömålsarbetet
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala miljömålsarbetet och följer upp hur miljöarbetet utvecklas och arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivillig-organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet. Som miljömålssamordnare ansvarar du för länets miljömålsarbete där åtgärdsarbete, förankring och revidering planer och program ingår. Tjänsten innebär även att integrera miljömålsuppdraget i Länsstyrelsens övriga verksamhet. Länsstyrelsen har även i uppdrag att leda och samordna det regionala klimat- och energiarbetet. Som handläggare arbetar du tillsammans med energi- och klimatsamordnaren med att informera och engagera länets kommuner företag och organisationer i energi- och klimatarbetet. KVALIFIKATIONER • Du ska ha miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande. • Du ska ha erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer. • Du ska ha god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt. • Erfarenhet av att arbeta tvärsektoriellt och strategiskt med regionala eller lokala miljömål är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid din lämplighet som person att självständigt driva, samordna, kommunicera och följa upp ett utvecklingsarbete med många olika aktörer.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 04-14
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare för miljömålsarbetet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare för miljömålsarbetet

Utvecklingsledare
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Funktionen för social hållbarhet tillhör organisatoriskt samhällsutvecklingsenheten, med uppdrag inom främst folkhälsa, jämställdhet, integration, mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, m.m. Migrationsverket har regeringens uppdrag att ta ut och överföra flyktingar och skyddsbehövande till Sverige inom ramen för en årlig flyktingkvot. Uppdraget innebär att i samförstånd med landets kommuner tilldela flyktingarna eget boende vid ankomsten till Sverige. Migrationsverket har nu i vår startat projektet SMAK (Stärkt Mottagande av Kvotflyktingar)för att utveckla en modell som ska förenkla och förbättra mottagandet av kvotflyktingar i Sverige samt nyanlända med särskilda behov. Arbetat kommer att genomföras tillsammans med Länsstyrelserna och projektet finansieras av Europeiska flyktingfonden. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen i Kronobergs län söker nu en utvecklingsledare för SMAK-projektet. Tjänsten är placerad på Länsstyrelsen i Växjö. Som utvecklingsledare kommer du att arbeta med verksamhetsutveckling på både strategisk och operativ nivå. Du kommer till stor del att befinna dig på resande fot i länet för att tillsammans med kommuner, andra länsstyrelser, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och övriga berörda aktörer utveckla och förändra rådande arbetssätt. Resor kan även förekomma till angränsande län. Du kommer att ingå i ett projektteam med tre till fyra medarbetare med placering i andra län. I projektteamet finns även en projektledare, två förändringsledare och en ekonom/administratör, alla anställda av Migrationsverket. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, gärna inom det samhälls-/statsvetenskapliga området, erfarenhet av och god förståelse för arbete i offentlig sektor. Du har också goda kunskaper i svenska och engelska. Det är meriterande om du har god kännedom om flyktingmottagande och bosättningsfrågor, gärna från kommunalt eller regionalt perspektiv, tidigare samarbete med Migrationsverket/ Länsstyrelserna, ett upparbetat nätverk i länet/regionen/andra regioner samt erfarenhet av projektarbete. Som utvecklingsledare är du självständig och driven, har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, är kreativ och nytänkande och tycker om utvecklings/förändringsarbete. Du har god social kompetens och samarbetsförmåga, kan strukturera ditt arbete på ett bra sätt och god förmåga att etablera och utveckla nätverk. Personen ska ha B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten, främst inom länet/regionen men även i landet samt enstaka resor utomlands vid behov.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 04-22
Sök fler jobb liknande: lediga Utvecklingsledare jobb, Utvecklingsledare Växjö, Utvecklingsledare Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utvecklingsledare

Miljöskyddshandläggare
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion består av 10 personer som ansvarar för tillsyn och viss prövning av miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning samt arbete med förorenade områden. Arbetet med prövning och tillsyn av miljöpåverkande verksamheter bedrivs med stöd av miljöbalken och är ett av de viktigare verktygen för att nå miljömålen. Vår uppgift är också att genom tillsynsvägledning medverka till att den del av miljötillsynen, som kommunerna ansvarar för, så effektivt som möjligt bidrar till att målen ska nås. Tillsynsverksamheten omfattar främst större miljöfarliga verksamheter, olika typer av täktverksamheter och förorenade områden. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en miljöskyddshandläggare med placering på Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion. I tjänsten ingår tillsyn enligt miljöbalken och ärendehandläggning av olika frågor som rör miljöfarliga verksamheter och tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Du kommer även att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare. Även andra uppgifter inom funktionen kan förekomma. Arbetet är till stor del självständigt och bedrivs i samarbete med kollegor inom arbetsområdet. B-körkort är ett krav KVALIFIKATIONER Du ska ha miljö- eller naturvetenskaplig utbildning alternativt en teknisk utbildning med inriktning mot miljöteknik på högskolenivå eller motsvarande. - Erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken eller annan erfarenhet av miljöfarliga verksamheter och myndighetsarbete är meriterande. - Utbildning eller erfarenhet av miljörätt och förvaltningsrätt är meriterande. - Du ska ha en god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift. - Goda kunskaper i att använda sig av Officepaketet och erfarenhet av att använda sig av ArcGIS är meriterande. -Vi söker dig som är flexibel och självständigt kan genomföra dina arbetsuppgifter, har god samarbetsförmåga och är intresserad av att tillsammans med gruppen arbeta mot uppsatta mål. - Arbetsuppgifterna kräver gott omdöme och god problemlösande analytisk förmåga. - Du måste vara kvalitetsmedveten och kunna arbeta strukturerat mot uppsatta mål. Eftersom vårt arbete mycket handlar om kontakter med företag, myndigheter och enskilda måste du ha lätt för att ta initiativ, skapa goda kontakter
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 04-28
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöskyddshandläggare jobb, Miljöskyddshandläggare Växjö, Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöskyddshandläggare

Miljöskyddshandläggare, inriktning förorenade områden
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion består av 10 personer som ansvarar för tillsyn och viss prövning av miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning samt arbetemed förorenade områden. Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för att samordna och prioritera efterbehandlingsarbetet. Förutom att inventera och riskklassa förorenade områden, driver vi egna tillsynsärenden och vägleder kommunerna under deras arbete med förorenade områden. Länsstyrelsen finansierar även utredningar och efterbehandlingar med statligt bidrag som söks hos Naturvårdsverket. ARBETSUPPGIFTER Som miljöskyddshandläggare med inriktning mot förorenade områden kommer du framförallt att arbeta med att kvalitetssäkra och uppdatera information i EBH-stödet. Inventera och riskklassa objekt. Utföra tillsyn på kommande och pågående åtgärder. I arbetet ingår också tillsynsvägledning och stöd till kommunala tillsynsmyndigheter. B-körkort är ett krav KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig- eller ingenjörsutbildning med inriktning mot förorenad mark, miljö, kemi, geovetenskap, hydrogeologi, ekotoxikologi eller liknande. Har du erfarenhet av tillsyn och inventering av förorenade områden är det meriterande. - Goda kunskaper i att arbeta i Office-paketet samt erfarenhet av att använda sig av ArcGIS är en fördel. - Arbetet ställer även krav på din förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska. Vi söker dig som är flexibel och självständigt kan genomföra dina arbetsuppgifter, har god samarbetsförmåga och är intresserad av att tillsammans med gruppen arbeta mot uppsatta mål. Du har sociala färdigheter och är utåtriktad och initiativrik. Du har analytisk förmåga och är strukturerad och ordningssam.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 04-28
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöskyddshandläggare, inriktning förorenade områden jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöskyddshandläggare, inriktning förorenade områden

Miljöskyddshandläggare
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion består av 10 personer som ansvarar för tillsyn och viss prövning av miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning samt arbete med förorenade områden. Arbetet med prövning och tillsyn av miljöpåverkande verksamheter bedrivs med stöd av miljöbalken och är ett av de viktigare verktygen för att nå miljömålen. Vår uppgift är också att genom tillsynsvägledning medverka till att den del av miljötillsynen, som kommunerna ansvarar för, så effektivt som möjligt bidrar till att målen ska nås. Tillsynsverksamheten omfattar främst större miljöfarliga verksamheter, olika typer av täktverksamheter och förorenade områden. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en miljöskyddshandläggare med placering på Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion. I tjänsten ingår tillsyn och viss prövning enligt miljöbalken och ärendehandläggning av olika frågor som rör miljöfarliga verksamheter och tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Du kommer även att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare. Medverkan i andra ärenden och projekt med anknytning till miljöfarliga verksamheter kan också vara aktuellt. Arbetet är till stor del självständigt och bedrivs i samarbete med kollegor inom arbetsområdet. B-körkort är ett krav KVALIFIKATIONER Du ska ha miljö- eller naturvetenskaplig utbildning alternativt en teknisk utbildning med inriktning mot miljöteknik på högskolenivå eller liknande. - Du ska ha minst två års erfarenhet av tillsynsarbete inom miljöbalkens område. Kunskap om och erfarenhet av att tillämpa miljöbalken är viktigt. - Utbildning eller erfarenhet av miljörätt och förvaltningsrätt är meriterande. - Du ska ha en god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift. - Goda kunskaper i att använda sig av Officepaketet och erfarenhet av att använda sig av ArcGIS är meriterande. -Vi söker dig som är flexibel och självständigt kan genomföra dina arbetsuppgifter, har god samarbetsförmåga och är intresserad av att tillsammans med gruppen arbeta mot uppsatta mål. - Arbetsuppgifterna kräver gott omdöme och god problemlösande analytisk förmåga. - Du måste vara kvalitetsmedveten och kunna arbeta strukturerat mot uppsatta mål. Eftersom vårt arbete mycket handlar om kontakter med företag, myndigheter och enskilda måste du ha lätt för att ta initiativ, skapa goda kontakter.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 04-28
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöskyddshandläggare jobb, Miljöskyddshandläggare Växjö, Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöskyddshandläggare

Länsarkitekt
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Funktionen för Hållbar Samhällsplanering tillhör organisatoriskt Samhällsutvecklingsenheten, med uppdrag inom fysisk planering, infrastruktur, bostadsfrågor och byggenskap. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen i Kronobergs län söker en arkitekt eller planerare som vill leda arbetet med hållbar samhällsplanering genom fysisk planering, infrastruktur, bostadsfrågor och byggenskap. Uppgiften innebär att leda funktionen för Hållbar Samhällsplanering som för närvarande består av 5 personer; en arkitekt, en landskapsarkitekt, två planarkitekter och en bostadsdirektör. Du kommer att utöver arbetsledning ha ansvar för planeringen av funktionens verksamhet, vilket innebär att i samarbete med företrädare för olika sakområden, utveckla arbetet med samhällsplanering som ett viktigt instrument för hållbar utveckling. Du kommer att arbeta med nationella och regionala analyser och planeringsunderlag och du kommer att leda arbetet med samråd, granskning och tillsyn av kommunernas planer. Du kommer att arbeta med råd och tillsynsvägledning i kommunernas frågor om markanvändning, infrastruktur, boende och byggnation samt informera om och följa upp nationella och regionala mål och intressen inom dessa områden. Du kommer också att ha ansvar för att samordna de statliga intressena i kommunernas planer. Engagemang i hur områden och miljöer gestaltas och bevaras, hänsyn till klimat, natur-och miljöskydd samt sociala konsekvenser för människors hälsa, säkerhet och trygghet är viktiga delar i arbetet. B-körkort krävs KVALIFIKATIONER Du ska ha universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot samhällsplanering, fysisk planering och arkitektur. Det är en merit att ha erfarenhet av fysisk planering från kommun, länsstyrelse eller statligt verk. Goda kunskaper om Plan- och bygglagen, byggregler och miljöbalken är ett måste. Den vi söker har stort intresse för samhällsplanering, är analytisk och strukturerad och har lätt att samarbeta. Vi ser det som självklart att du kommunicerar väl i tal och skrift samt behärskar digital information inklusive geografiska informationssystem. Du har goda chefs- och ledaregenskaper och ett stort intresse för dessa frågor. Ledarskapsutbildning och erfarenhet av ledarskap, projektledning är meriterande. Vi ser gärna att du har lätt att samarbeta med andra, har förmågan att se ett helhetsperspektiv och arbeta tvärsektoriellt. Som ledare ser vi gärna att du har förmåga att på ett tydligt sätt leda din funktion och medarbetare för att uppnå uppsatta mål och samtidigt arbeta på ett öppet och inkluderande sätt.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 05-14
Sök fler jobb liknande: lediga Länsarkitekt jobb, Länsarkitekt Växjö, Länsarkitekt Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Länsarkitekt

Telefonist
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Telefonistorganisationen har ett nationellt uppdrag och står för ett professionellt och gott bemötande. De som ringer till Länsstyrelsen ska känna sig väntade, värdefulla och välkomna. Kunden står självklart i centrum och vi arbetar ständigt för att utvecklas och förbättras. ARBETSUPPGIFTER I arbetsuppgifterna ingår att besvara frågeställningarna inom hela Länsstyrelsens ansvarsområde. Guida kunderna om Länsstyrelsens tjänster på vår webbplats, ta emot synpunkter och bidra till vårt ständiga förbättringsarbete. Arbetet utförs i huvudsak genom att ta emot och vidareförmedla samtal samt besvara frågor i telefon. Du kommer att ingå i ett team där ni samarbetar för att ge kunderna bästa tänkbara service. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har god kompetens i och vana att arbeta med dator som verktyg. Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska. Vilja och förmåga att bidra till utveckling. Krav är att du har genomgått utbildning i kundkommunikation och bemötande. Du ska vara god lyssnare och kommunikativ. Utpräglat serviceinriktad. Intresse av samhällsfrågor. Målinriktad och driva teamet mot uppsatta mål. Meriterande är om du har någon kunskap i något av de nationella minoritetsspråken, t ex. finska eller samiska, och erfarenhet av diarieföring, ärende och dokumenthanteringssystem. ÖVRIGT Ett vikariat som telefonist kan uppstå from 2014-08-25--2015-08-24. Är du intresserad av detta så skriv det i din ansökan.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 05-22
Sök fler jobb liknande: lediga Telefonist jobb, Telefonist Växjö, Telefonist Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Telefonist

Handläggare för reservatsförvaltning
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Tjänsten är placerad inom Skötselfunktionen på Länsstyrelsens Miljövårdsenhet. I Skötselfunktionen arbetar vi främst med skötsel och förvaltning av skyddad natur, åtgärdsprogram för hotade arter och uppföljning av Natura 2000. Idag är vi sju personer. Tjänstens inriktning är handläggare för skötsel av skyddad natur. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att utifrån gällande skötselplaner planera och genomföra skötselåtgärder i naturskyddade områden med ett brett spektrum av åtgärder. I uppgifterna ingår också att genomföra åtgärder för friluftslivet samt att ta fram information om skyddad natur, att teckna olika slags avtal, göra upphandlingar, planera och redovisa i olika datorsystem. Verksamheten är utåtriktad med kontakter mot entreprenörer, markägare, allmänhet, andra myndigheter/organisationer och media varför bemötande och kommunikation är mycket viktigt. Uppgifterna kräver god samarbetsförmåga och god kunskap både om naturtyperna och om naturvårdsinriktad skötsel liksom om åtgärdernas utförande. Uppföljning av biologiska värden och andra arbetsuppgifter som förekommer inom naturvårdsområdet kan också bli aktuellt. Fältarbete ingår. KVALIFIKATIONER Krav •Universitets-/högskoleutbildning med inriktning på biologi/naturvård eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig. •B-körkort. •God förmåga att kommunicera i tal och skrift. Meriterande •Erfarenhet av skötsel och förvaltning av skyddad natur. •God kunskap om naturvårdsinriktad skötsel och restaurering av olika biotoper. •Goda ekologiska kunskaper om olika naturtyper och arter. •Erfarenheter av självständigt administrativt arbete såsom planering, genomförande och utvärdering. •Uppföljning av biologiska värden. •God datorvana inklusive ArcGIS. •Arbete med naturinformation Som person är du utåtriktad och har ett positivt sätt att bemöta människor. Du är idérik och har förmåga att entusiasmera samt har god samarbetsförmåga. Arbetet kräver att du är stresstålig och flexibel i ditt arbetssätt. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 05-23
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare för reservatsförvaltning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare för reservatsförvaltning

Projektmedarbetare för nyanländas boende och etablering
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Funktionen för social hållbarhet tillhör organisatoriskt Samhällsutvecklingsenheten, med uppdrag inom folkhälsa, jämställdhet, integration, mänskliga rättigheter, våld i nära relationer med mera. Länsstyrelsen arbetar med nyanländas etablering och mottagandet av ensamkommande barn. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen i Kronobergs län söker en projektmedarbetare till ett Flyktingfondsprojekt om nyanländas boende och etablering, BeG-projektet. Projektmedarbetartjänsten är en halvtidstjänst fram till 30 juni, 2015. Tjänsten är placerad på Länsstyrelsen i Växjö, men arbetsområdet avser Kronobergs län. Som projektmedarbetare ska du ingå i BeG-projektet, och fullgöra aktiviteter och insatser riktade till asylsökande och nyanlända samt till länets olika parter, från myndigheter till kommuner, organisationer och arbetsgivare. Till stöd för arbetet finns en projektgrupp med projektledare och administratör/ekonom, samt en arbetsgrupp med sakkunniga från projektägare och projektparter, där ni stödjer varandra vid genomförande av olika projektinsatser. I projektmedarbetarens arbete ingår bland annat följande: Strukturerat hantera kontakter med fastighetsägare, hyresvärdar, ideella föreningar, arbetsgivare, samverkande myndigheter och projektdeltagare. Planera och ta fram underlag för samt genomföra olika informationsinsatser och studiebesök för nyanlända i länets kommuner samt delta i samarbete med berörda parter i länet och i nätverk inom området. Som projektmedarbetare ska du löpande informera om, dokumentera, följa upp och rapportera resultat av ditt arbete till projektgrupp och arbetsgrupp samt bidra med underlag till styrgrupp och Flyktingfonden. KVALIFIKATIONER Som projektmedarbetare bör du ha relevant högskoleutbildning, gärna inom det samhälls-/statsvetenskapliga området. Med tanke på projektet, där möte med asylsökande och flyktingar är i fokus, ska du, utöver svenska, ha mycket goda kunskaper, både i tal, i konversation och i skrift i något av följande språk: afghanska, ryska, persiska, farsi, somaliska eller annat språk som talas av målgruppen. Det är en fördel om du, förutom i svenska och något av språken ovan, har kunskap i ytterligare språk och kulturer. Du behöver ha erfarenhet från arbete inom eller nära samarbete med berörda projektparter, såsom Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommuner. Du har mycket god kunskap om och praktisk erfarenhet av insatser som rör etableringsreformen för nyanlända. Du har också mycket god praktisk erfarenhet av att motivera personer till förändring och nytänkande. Som projektmedarbetare är du serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och kan strukturera ditt arbete på ett bra sätt. Du är en van kommunikatör på svenska och gärna även andra språk, både skriftligt och muntligt. Du har en god förmåga av att etablera och utveckla nätverk, samt kunskap om regionala och lokala förhållanden i Kronobergs län. Du har en god förmåga att informera och motivera personer till utveckling och förändring samt erfarenhet av ”matchningsarbete”. Du bör ha erfarenhet av att arbeta i projekt med tillhörande projektadministration. Projektet innebär regelbundna resor inom Kronobergs län. B-körkort krävs därför för tjänsten. ÖVRIGT B-körkort krävs
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 05-27
Sök fler jobb liknande: lediga Projektmedarbetare för nyanländas boende och etablering jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektmedarbetare för nyanländas boende och etablering

Länsstyrelsen söker Koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Tjänsten är placerad inom Skötselfunktionen på Länsstyrelsens Miljövårdsenhet. I Skötselfunktionen arbetar vi främst med skötsel och förvaltning av skyddad natur, åtgärdsprogram för hotade arter och uppföljning av Natura 2000. Vi behöver nu förstärka Skötselfunktionen med en koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter. ARBETSUPPGIFTER Som koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter arbetar du bl.a. med att planera inventeringar, utförandet av åtgärder och att göra olika sammanställningar samt att nationellt och regionalt koordinera arbetet för hotade arter enligt fastställda eller remissbehandlade åtgärdsprogram. I tjänsten ingår också att teckna skötselavtal, göra upphandlingar, planera och redovisa i olika datorsystem. Verksamheten är utåtriktad med kontakter mot fram för allt markägare, allmänhet, andra myndigheter/organisationer och media varför bemötande och kommunikation är mycket viktigt. Uppgifterna kräver god samarbetsförmåga och god kunskap om arter och dess ekologi. Uppföljning av biologiska värden, terrester miljöövervakning och andra arbetsuppgifter som förekommer inom naturvårdsområdet kan också bli aktuellt. Fältarbete kan ingå. KVALIFIKATIONER Krav • Universitets-/högskoleutbildning med inriktning på biologi/naturvård eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig. • God datorvana inklusive ArcGis • B-körkort. Meriterande • Disputerad biolog/ekolog • Erfarenhet av arbete med Åtgärdsprogram för hotade arter • Goda artkunskaper, framför allt om insekter och med tyngdpunkt på vilda bin och/eller vedlevande insekter samt deras ekologi • Erfarenhet av självständigt administrativt arbete såsom planering, genomförande och utvärdering • Erfarenhet av naturinventeringar • Erfarenhet av att ha jobbat på en Länsstyrelse • Erfarenhet av upphandlingar och att teckna olika slags avtal Som person är du en visionär. Du är utåtriktad, initiativrik, har förmåga att entusiasmera och har god samarbetsförmåga. Arbetet kräver att du är stresstålig och flexibel i ditt arbetssätt. Det krävs att du på ett positivt sätt kan samarbeta med kollegorna och driva verksamheten framåt. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 10-10
Sök fler jobb liknande: lediga Länsstyrelsen söker Koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Länsstyrelsen söker Koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter

Arealkontrollant/ajourhållning av blockdatabasen/åtagandeplaner för nya jor
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 160 anställda. Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats, fylld av kunniga och ambitiösa experter och generalister inom en mängd samhällsfunktioner. Länsstyrelsens verksamhet förändras i takt med samhället och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö och bra personalsociala förmåner och möjlighet till flexibel arbetstid. Landsbygdsenheten är en av tre verksamhetsenheter på Länsstyrelsen. Landsbygdsenhetens verksamhet med landsbygdsdirektören som chef är bred och består av jordbrukarstöd, landsbygdsstöd/regionalutveckling samt veterinär- och djurskyddsverksamhet. Enheten är indelad i fyra funktioner med var sin funktionsledare som är chef för det dagliga arbetet. De aktuella tjänsterna är placerade vid funktionen för Jordbrukarstöd-kontroll. På landsbygdsenheten arbetar flera personer med att handlägga och kontrollera så att Länsstyrelsen kan fatta beslut om utbetalning ut olika jordbrukarstöd såsom miljöersättningar, kompensationsbidrag och gårdsstöd. Vi söker vikarie till arbetet med jordbrukarstöd. ARBETSUPPGIFTER Dina uppgifter är att i fält arbeta med arealkontroller av gamla och nya stödformer inom jordbrukarstöden. Uppgiften är också att med hjälp av handdator arbeta med ajourhållning av blockdatabasen på uppdrag åt Jordbruksverket. Att fastställa betesmarker och arealer med särskilda värden med hjälp av handdator kan också bli aktuellt. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant och lämplig akademisk utbildning, gärna med agrar/biologisk inriktning. Erfarenhet av arealkontroller med handdator och med tillhörande ajourhållning av blockdatabasen är ett krav. Vana och fallenhet för administrativt arbete med leverans kontinuerligt och i tid är ett måste. Du bör ha god förmåga att arbeta i fält samt kunna föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt både i tal och skrift. Du ska ha god social förmåga och kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. I arbetet ingår nämligen mycket kontakter och stor samverkan inom arbetslaget. Arbetet ställer stora krav på både hög kvantitet och kvalité. Detta innebär att du måste vara stresstålig. Erfarenhet, intresse och kunskap om liknande arbete är meriterande. Det är en fördel om du har teoretisk och praktisk lantbruks- och landsbygdserfarenhet. ÖVRIGT Körkort för bil är nödvändigt Skicka ansökan direkt till Länsstyrelsens centraldiarium. Märk din ansökan med ref nr 112-5450-14
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 12-10
Sök fler jobb liknande: lediga Arealkontrollant/ajourhållning av blockdatabasen/åtagandeplaner för nya jor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arealkontrollant/ajourhållning av blockdatabasen/åtagandeplaner för nya jor

Medarbetare för djurskydd och djurkontrollanter
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 160 anställda. Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats, fylld av kunniga och ambitiösa experter och generalister inom en mängd samhällsfunktioner. Länsstyrelsens verksamhet förändras i takt med samhället och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö och bra personalsociala förmåner och möjlighet till flexibel arbetstid. Landsbygdsenheten är en av tre verksamhetsenheter på Länsstyrelsen. Landsbygdsenhetens verksamhet med landsbygdsdirektören som chef är bred och består av jordbrukarstöd, landsbygdsstöd/regionalutveckling samt veterinär- och djurskyddsverksamhet. Enheten är indelad i fyra funktioner med var sin funktionsledare som är chef för det dagliga arbetet. Den aktuella tjänsten är placerad vid funktionen för Veterinär och djurskydd. På landsbygdsenheten arbetar flera personer med djurskyddskontroller samt med att kontrollera så att Länsstyrelsen kan fatta beslut om utbetalning ut olika jordbrukarstöd. Vi söker ny medarbetare till detta arbete. ARBETSUPPGIFTER Vi söker djurskyddshandläggare/djurkontrollant av jordbrukarstöden. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av djurskyddskontroller och kontroll av märkning och journalföring av lantbrukets djur. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant och lämplig akademisk utbildning, agronom-/lantmästarexamen med husdjursinriktning gärna med tilläggsutbildning inom djurskyddsområdet, eller akademisk utbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan motsvarande utbildning med djurskyddsinriktning. Du bör ha god förmåga att arbeta i fält samt kunna föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt både i tal och skrift. Du ska ha god social förmåga och kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. I arbetet ingår nämligen mycket kontakter och stor samverkan inom arbetslaget. Arbetet ställer stora krav på både hög kvantitet och kvalité. Detta innebär att du måste vara stresstålig. Erfarenhet, intresse och kunskap om liknande arbete är önskvärt. Det är en fördel om du har teoretisk och praktisk lantbruks- och landsbygdserfarenhet. ÖVRIGT Körkort för bil är nödvändigt.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 12-11
Sök fler jobb liknande: lediga Medarbetare för djurskydd och djurkontrollanter jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Medarbetare för djurskydd och djurkontrollanter

Miljöjuridisk sakkunnig handläggare till Miljövårdsenheten
Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör, vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen internt och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsens Miljövårdsenhet är organiserad i fem funktioner varav Vattenvårds- och Miljöskyddsfunktion består av vardera ca 10 medarbetare som ansvarar för tillsyn, prövning, tillsynsvägledning inom vatten- och miljöfarliga verksamheter samt arbetet med förorenade områden. Arbetet med prövning och tillsyn av miljöpåverkande verksamheter bedrivs med stöd av miljöbalken och är ett av de viktigare verktygen för att nå miljökvalitetsmålen. Till våra uppgifter hör även att genom tillsynsvägledning medverka till att den del av miljötillsynen, som kommunerna ansvarar för, så effektivt som möjligt bidrar till att miljökvalitetsmålen nås. Tillsynsverksamheten inom 9 kap miljöbalken omfattar större miljöfarliga verksamheter, olika typer av täktverksamheter samt förorenade områden. Inom 10 kap miljöbalken förekommer bl a tillsyn samt egna markundersökningar vid saneringsprojekt som bedrivs med statliga bidrag. Inom 11 kap miljöbalken omfattar tillsynen både små och stora kraftverk, regleringsdammar, vattenskyddsområden, anläggningar och grävningar i vattenområden samt klagomål från allmänheten m.m. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en miljöjuridisk sakkunnig med delad placering på Länsstyrelsens Vattenvårds- och Miljöskyddsfunktion. I tjänsten ingår tillsyn och prövning enligt miljöbalken, ärendehandläggning inom vatten- och miljöfarlig verksamhet samt sanering av förorenade områden. I arbetet företräder du Länsstyrelsen i Miljöprövnings ärenden samt vid förhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Du kan även komma att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare, medverka som stöd i andra medarbetares ärenden samt delta i projekt med anknytning till vatten- och miljöfarlig verksamhet. Arbetet är till stor del självständigt och bedrivs i samarbete med kollegor inom arbetsområdet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är flexibel och självständigt kan genomföra dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och är intresserad av att tillsammans med gruppen arbeta mot uppsatta mål. Arbetsuppgifterna kräver ett gott omdöme samt god problemlösande och analytisk förmåga. Du är kvalitetsmedveten och kan arbeta strukturerat mot uppsatta mål. Eftersom vårt arbete mycket handlar om kontakter med företag, myndigheter och enskilda måste du ha lätt för att ta initiativ och skapa goda kontakter. Du skall ha: - en miljö- eller naturvetenskaplig utbildning med mångårig erfarenhet av tillämpning av miljöbalken inom 9 och 11 kap alternativt en juridisk utbildning med inriktning mot miljöbalken på Universitet eller högskolenivå. - god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. - B-körkort Meriterande är: - erfarenhet av förhandlingar i mark- och miljödomstolen inom sakområdena vatten och från Miljöprövningsdelegationen inom miljöfarlig verksamhet -goda kunskaper inom förvaltningsrätt - erfarenhet av att använda ArcGIS ÖVRIGT Länsstyrelsen tillämpar 6 månaders provanställning
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län 2
Ort: Växjö
Publicerad : 12-15
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöjuridisk sakkunnig handläggare till Miljövårdsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöjuridisk sakkunnig handläggare till Miljövårdsenheten

Miljöskyddshandläggare på Miljövårdsenheten
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion består av 10 personer som ansvarar för tillsyn och viss prövning av miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning samt arbete med förorenade områden. Arbetet med prövning och tillsyn av miljöpåverkande verksamheter bedrivs med stöd av miljöbalken och är ett av de viktigare verktygen för att nå miljömålen. Vår uppgift är också att genom tillsynsvägledning medverka till att den del av miljötillsynen, som kommunerna ansvarar för, så effektivt som möjligt bidrar till att målen ska nås. Tillsynsverksamheten omfattar främst större miljöfarliga verksamheter, olika typer av täktverksamheter och förorenade områden. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en miljöskyddshandläggare med placering på Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion. I tjänsten ingår tillsyn enligt miljöbalken och ärendehandläggning av olika frågor som rör miljöfarliga verksamheter och tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Du kommer även att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare. Även andra uppgifter inom funktionen kan förekomma. Arbetet är till stor del självständigt och bedrivs i samarbete med kollegor inom arbetsområdet. KVALIFIKATIONER Du ska ha miljö- eller naturvetenskaplig utbildning alternativt en teknisk utbildning med inriktning mot miljöteknik på högskolenivå eller motsvarande. Erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken eller annan erfarenhet av miljöfarliga verksamheter och myndighetsarbete är meriterande. - Utbildning eller erfarenhet av miljörätt och förvaltningsrätt är meriterande. - Du ska ha en god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift. - Goda kunskaper i att använda sig av Officepaketet och erfarenhet av att använda sig av ArcGIS är meriterande. -Vi söker dig som är flexibel och självständigt kan genomföra dina arbetsuppgifter, har god samarbetsförmåga och är intresserad av att tillsammans med gruppen arbeta mot uppsatta mål. - Arbetsuppgifterna kräver gott omdöme och god problemlösande analytisk förmåga. - Du måste vara kvalitetsmedveten och kunna arbeta strukturerat mot uppsatta mål. Eftersom vårt arbete mycket handlar om kontakter med företag, myndigheter och enskilda måste du ha lätt för att ta initiativ, skapa goda kontakter ÖVRIGT B-körkort är ett krav
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län 2
Ort: Växjö
Publicerad : 12-15
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöskyddshandläggare på Miljövårdsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöskyddshandläggare på Miljövårdsenheten

Länsjurist
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsens jurister är placerade på Rättsfunktionen inom Länsstyrelsekansliet och arbetar inom ett stort antal rättsområden. Rättsfunktionen har två huvudsakliga uppgifter; dels handlägger vi ärenden inom ett brett juridiskt område och dels ger vi råd i juridiska frågor till Länsstyrelsens övriga funktioner och ledningen. Rättsfunktionen ansvarar även för Länsstyrelsens uppgifter rörande de allmänna valen. På funktionen arbetar för närvarande fem jurister. Rättsfunktionen är en arbetsplats fylld av kunskap, omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter, tvärsektoriellt samarbete och god gemenskap. ARBETSUPPGIFTER Du ska på ett självständigt sätt handlägga och fatta beslut i överklagningsärenden, framför allt enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Handläggning av andra förvaltningsärenden på länsstyrelsen förekommer också. Du ska kunna ge juridisk rådgivning till länsstyrelsens olika verksamhetsområden samt delta i internutbildning inom olika rättsliga frågor. Som en del av Rättsfunktionen ska du bidra till att vidareutveckla vår verksamhet och vara en del av ett kompetent och effektivt stöd till länsstyrelsens övriga verksamheter. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har juristexamen. Arbetet innebär många externa kontakter och du ska därför ha god förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift. Du ska kunna arbeta snabbt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vidare ska du trivas med en konsultativ roll. Eftersom vi arbetar inom flera olika rättsområden är det viktigt att du har ett flexibelt arbetssätt. För oss på Rättsfunktionen är gemensamt ansvar för uppgifterna och team-känsla viktigt. Därför är det viktigt att du har god samarbetsarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av juridiskt arbete på myndighet. Värdefullt är även erfarenhet av handläggning av några av de ärendetyper som förekommer på Rättsfunktionen; t ex ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken samt arbete med konsultativa uppgifter.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län 2
Ort: Växjö
Publicerad : 12-15
Sök fler jobb liknande: lediga Länsjurist jobb, Länsjurist Växjö, Länsjurist Länsstyrelsen i Kronobergs län 2
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Länsjurist

Löneadministratörer
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för länsstyrelsernas löneadministration med ca 6 200 löner per månad. Två av våra medarbetare ska gå i pension och vi behöver förstärka vårt team med två nya medarbetare. Teamet ingår i enheten Samordnad Löneservice. Vi är en grupp om 11 personer med nära och gott samarbete och högt i tak ARBETSUPPGIFTER I arbetsuppgifterna ingår lönebearbetning, registrering av löner, kontroller, uppföljning/ avstämning, tillämpning av avtal samt löpande årsuppgifter. Vi arbetar i programmet Agresso Lön. KVALIFIKATIONER Du ska lägst ha gymnasieutbildning samt god erfarenhet av lönearbete Du ska ha datavana och det är en merit med kunskap om Agresso Lön samt det statliga löneavtalet. Som person har du lätt för att samarbeta och att hålla en hög servicegrad faller sig naturligt för dig. Du ska på ett pedagogiskt sätt kunna svara på och förklara frågor för våra kunder. Du ska ha bra förmåga att kommunicera och kunna ta egna initiativ. Då arbetstempot emellanåt är högt lägger vi stor vikt vid att du är stresstålig och har ett strukturerat arbetssätt.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län 2
Ort: Växjö
Publicerad : 12-18
Sök fler jobb liknande: lediga Löneadministratörer jobb, Löneadministratörer Växjö, Löneadministratörer Länsstyrelsen i Kronobergs län 2
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Löneadministratörer

Miljöskyddshandläggare
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsens Miljövårdsenhet är organiserad i fem funktioner varav Miljöskyddsfunktion består av ca 10 medarbetare som ansvarar för tillsyn, prövning, tillsynsvägledning inom miljöfarliga verksamheter samt arbetet med förorenade områden. Arbetet med prövning och tillsyn av miljöpåverkande verksamheter bedrivs med stöd av miljöbalken och är ett av de viktigare verktygen för att nå miljökvalitetsmålen. Till våra uppgifter hör även att genom tillsynsvägledning medverka till att den del av miljötillsynen, som kommunerna ansvarar för, så effektivt som möjligt bidrar till att miljökvalitetsmålen nås. Tillsynsverksamheten inom 9 kap miljöbalken omfattar större miljöfarliga verksamheter, olika typer av täktverksamheter samt förorenade områden. Inom 10 kap miljöbalken förekommer bl a tillsyn samt egna markundersökningar vid saneringsprojekt som bedrivs med statliga bidrag. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en miljöskyddshandläggare med placering på Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion. I tjänsten ingår tillsyn enligt miljöbalken och ärendehandläggning av olika frågor som rör miljöfarliga verksamheter och tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Du kommer även att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare. Även andra uppgifter inom funktionen kan förekomma. Arbetet är till stor del självständigt men bedrivs i nära samarbete med kollegorna inom Länsstyrelsen KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är flexibel och självständigt kan genomföra dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och är intresserad av att tillsammans med gruppen arbeta mot uppsatta mål. Arbetsuppgifterna kräver ett gott omdöme samt god problemlösande och analytisk förmåga. Du är kvalitetsmedveten och kan arbeta strukturerat mot uppsatta mål. Eftersom vårt arbete mycket handlar om kontakter med företag, myndigheter och enskilda måste du ha lätt för att ta initiativ och skapa goda kontakter. Du skall ha: - en miljövetenskaplig utbildning alternativt en naturvetenskaplig – eller teknisk utbildning med inriktning mot miljöteknik på högskolenivå eller motsvarande. - erfarenhet av miljöskyddsarbete antingen från offentlig förvaltning och/eller näringsliv - god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. - B-körkort Meriterande är: - minst 3 års erfarenhet av miljöskyddsarbete antingen från offentlig förvaltning och/eller näringsliv - erfarenhet av att använda ArcGIS - erfarenhet av miljörätt och förvaltningsrätt. ÖVRIGT Provanställning 6 månader
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 12-19
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöskyddshandläggare jobb, Miljöskyddshandläggare Växjö, Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöskyddshandläggare

Åtagandeplaner/arealkontroller/blockdatabasen/handläggare av jordbrukarstöd
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 160 anställda. Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats, fylld av kunniga och ambitiösa experter och generalister inom en mängd samhällsfunktioner. Länsstyrelsens verksamhet förändras i takt med samhället och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö och bra personalsociala förmåner och möjlighet till flexibel arbetstid. Landsbygdsenheten är en av tre verksamhetsenheter på Länsstyrelsen. Landsbygdsenhetens verksamhet med landsbygdsdirektören som chef är bred och består av jordbrukarstöd, landsbygdsstöd/regionalutveckling samt veterinär- och djurskyddsverksamhet. Enheten är indelad i fyra funktioner med var sin funktionsledare som är chef för det dagliga arbetet. De aktuella tjänsterna är placerade vid funktionen för Jordbrukarstöd-kontroll. På landsbygdsenheten arbetar flera personer med att handlägga och kontrollera så att Länsstyrelsen kan fatta beslut om utbetalning ut olika jordbrukarstöd såsom miljöersättningar, kompensationsbidrag och gårdsstöd. Vi söker nya medarbetare till i första hand fältarbetet med jordbrukarstöd. ARBETSUPPGIFTER Dina uppgifter är att i fält arbeta med att fastställa betesmarker och arealer med särskilda värden med hjälp av handdator. Uppgiften är också att med hjälp av handdator arbeta med ajourhållning av blockdatabasen på uppdrag åt Jordbruksverket. Även arbete med arealkontroller och handläggning av jordbrukarstöd kan komma att bli aktuellt. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant och lämplig akademisk utbildning, gärna med agrar/biologisk inriktning. Erfarenhet av arealkontroller med handdator och med tillhörande ajourhållning av blockdatabasen är önskvärt. Vana och fallenhet för administrativt arbete med leverans kontinuerligt och i tid är ett måste. Du bör ha god förmåga att arbeta i fält och kunna föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt både i tal och skrift. Du ska ha god social förmåga och kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. I arbetet ingår nämligen mycket kontakter och stor samverkan inom arbetslaget. Arbetet ställer stora krav på både hög kvantitet och kvalité. Detta innebär att du måste vara stresstålig. Erfarenhet, intresse och kunskap om liknande arbete är önskvärt. Det är en fördel om du har teoretisk och praktisk lantbruks- och landsbygdserfarenhet. ÖVRIGT Körkort för bil är nödvändigt
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 01-02
Sök fler jobb liknande: lediga Åtagandeplaner/arealkontroller/blockdatabasen/handläggare av jordbrukarstöd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Åtagandeplaner/arealkontroller/blockdatabasen/handläggare av jordbrukarstöd

ANDT-Samordnare
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsen söker en ANDT-SAMORDNARE med övergripande uppgift att arbeta med alkohol-, narkotika-, dopnings, och tobaksförebyggande arbete (ANDT). Vikariatet är placerad vid samhällsutvecklingsenheten, funktionen för social hållbarhet. Funktionen för social hållbarhet arbetar för en hållbar utveckling i Kronobergs län med fokus på frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, våld i nära relationer, integration och folkhälsa och med att stimulera förebyggande socialt arbete genom fördelning av vissa statsbidrag. ARBETSUPPGIFTER Uppdraget ANDT-samordningsfunktion i länet som samordnar och för ut ANDT-politikens inriktning, bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat lokalt arbete och stimulerar utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser hos berörda aktörer i länet. Det övergripande målet för ANDT-samordnarens arbete är att förankra regeringens strategi som gäller förebyggande arbete på ANDT-området. Samordnaren ska bistå kommunerna med nödvändigt stöd i förändringsarbete och kompetensutveckling inom dessa områden. Samordnaren har också uppdrag att stödja aktörer i länet i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren. Detta skall bland annat ske genom: • Arrangera nätverksträffar för kommunala samordnare • Erbjuda kommuner dialogträffar kring uppbyggnad av hållbara strukturer och metodutveckling • Arrangera konferenser och seminarier för att föra ut metoder och goda exempel • Projekt- och metodutvecklingsarbete • Informations- och opinionsbildande aktivteter • Insatser inom ramen för "Livsstil Kronoberg" (regional samverkansgrupp) • Övriga insatser som kan bli aktuella utifrån regeringens årliga åtgärdsprogram eller inom ramen för funktionens uppdrag med att verka för social hållbarhet. KVALIFIKATIONER Lämplig bakgrund är samhällsvetenskaplig högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning, gärna folkhälsovetenskap. Du bör ha god kännedom om kommunal och statlig verksamhet. Erfarenhet av arbete med folkhälsoförebyggande eller alkohol- och drogprevention inom statlig verksamhet är meriterande. Motsvarande erfarenhet från kommunal eller annan offentlig förvaltning är meriterande. Erfarenhet av strategiskt och processinriktat förebyggande arbete är meriterande. Som person har du en god förmåga att samarbeta med många olika aktörer. Du är en van processledare som kan skapa engagemang och har en god kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt. Du är strukturerad men också lyhörd och flexibel. Du har en analytisk förmåga vilket innebär att du är duktig på att organisera och följa upp eget arbete liksom resultat. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 01-07
Sök fler jobb liknande: lediga ANDT-Samordnare jobb, ANDT-Samordnare Växjö, ANDT-Samordnare Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: ANDT-Samordnare

Registrator
Vill du vara med och utveckla länet och länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen internt och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Registratorn tillhör servicefunktionen som är en av Länsstyrelsens stödfunktioner. Vårt uppdrag är att tillgodose organisationens behov av service. Servicefunktionen ansvarar bland annat för reception, centraldiarium, lokaler, tjänstebilar, kontorsförråd, vaktmästeri, residens och övrig intern service. Vi ska ge ett professionellt bemötande och snabb service till såväl anställda som kunder. ARBETSUPPGIFTER Som registrator kommer du att ansvara för diarieföringen på Länsstyrelsen. Registratorn arbetar med Länsstyrelsens centraldiarium. I arbetet ingår postöppning, sortering, diarieföring, beslutsexpediering, bevakning av delgivningar, begäran om allmänna handlingar, sökningar till årlig statistik, att bevaka Länsstyrelsens inkorg, samt inte minst att fungera rådgivande till organisationen vid frågor om diarieföring och ärendehantering. Registratorn har sin arbetsplats i receptionen och sköter tillsammans med övriga i funktionen receptionsarbetet, t.ex. att ta emot besök och besvara förfrågningar. Du kommer att utveckla processer och arbetsmetoder, t.ex. införande av scanning av handlingar, samt ingå i nationella nätverk. Arbetet sker i nära samarbete med Länsstyrelsens arkivarie och tillsammans kommer ni att arbeta med många arbetsuppgifter parallellt. KVALIFIKATIONER Du ska: Ha lägst gymnasiekompetens Ha erfarenhet av och god kunskap om diarieföringsrutiner Ha kunskap om offentlighet och sekretess, t.ex. hantering av allmänna handlingar Ha god datorvana och kunskap om digital ärendehantering Kunna föra en enklare konversation på engelska med våra kunder. Följande erfarenhet är meriterande: Arbete inom offentlig sektor, gärna statlig myndighet Erfarenhet av arbete i Platina Erfarenhet av servicearbete och kundkontakt Vi söker dig som har en utpräglad känsla för service, kvalitet och har förmåga till att kontinuerligt arbeta med förbättringar som kännetecknas av enhetlighet och rättssäkerhet. För att lyckas i denna tjänst ska du Ha ett brinnande intresse för diarieföringsfrågor Vara noggrann och systematisk Ha en utpräglad servicekänsla Vara driven, våga ta egna initiativ och prioritera dina arbetsuppgifter Vara stresstålig
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 02-04
Sök fler jobb liknande: lediga Registrator jobb, Registrator Växjö, Registrator Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Registrator

Till Residenset söker vi husfru/husherre
Vill du vara med och utveckla länet och länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen internt och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Husfrun/husherren har sin huvudsakliga arbetsplats på residenset och tillhör servicefunktionen som är en av Länsstyrelsens stödfunktioner. Vårt uppdrag är att tillgodose organisationens behov av service. Servicefunktionen ansvarar bland annat för reception, centraldiarium, lokaler, tjänstebilar, kontorsförråd, vaktmästeri, residens och övrig intern service. Vi ska ge ett professionellt bemötande och snabb service till såväl anställda som kunder. ARBETSUPPGIFTER Som husfru/husherre ansvarar du för följande: - Planering av verksamheten - Beställningar - Inköp - Matlagning - Servering - Dukning - Logistik i samband med catering - Blomsterarrangemang - Dekorering av residenset - Administration och fakturahantering - Arbetsledning för assistent och timanställda - Ommöblering av residenset inför möten och tillställningar på residenset - Mottagande av gäster vid möten och tillställningar på residenset KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har restaurangutbildning på gymnasienivå eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Tjänsten som husfru/husherre kräver att du är strukturerad, kan arbeta självständigt och håller en hög servicenivå. Arbetet är mycket självständigt och ställer därför höga krav på egen initiativförmåga, kreativitet, och drivkraft. Ansvaret för landshövdingens representation kräver förmåga att skapa trivsel, en utpräglad servicekänsla och en vilja att bjuda gästerna en positiv upplevelse. I arbetet på Residenset förekommer ofta situationer som kräver mycket stor pålitlighet och stor integritet. Det ställer krav på flexibilitet och stresstålighet. Du måste ha en positiv inställning och tycka om problemlösning, då planeringen av möten och tillställningar på Residenset ibland ändras med kort varsel. Residenset fungerar både som representationsvåning och landshövdingens privata bostad. Du kommer att ha mycket kontakt med landshövdingen vilket ställer krav på samarbetsvilja och lyhördhet för landshövdingens önskemål. Då landshövdingen ibland har utländska gäster bör du kunna föra en enklare konversation på engelska. Du ska ha vana att komponera menyer och planera festmåltider samt dokumenterad erfarenhet av liknande arbete på residens, ambassad eller motsvarande. Datorvana är ett krav då du kommer att använda datorn som arbetsverktyg och göra kalenderbokningar, använda länsstyrelsens intranät samt scanna och kontera fakturor digitalt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. B-körkort är ett krav då du kommer att köra bil i tjänsten, exempelvis i samband med inköp. Intervjuer planeras till v 10. Arbetsprov tillämpas, genomförs v 11. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 02-07
Sök fler jobb liknande: lediga Till Residenset söker vi husfru/husherre jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Till Residenset söker vi husfru/husherre

Husfruassistent
Vill du vara med och utveckla länet och länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen internt och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Husfruassistenten är en nyinrättad tjänst. Dina arbetsuppgifter kommer att vara delade mellan Länsstyrelsen och Residenset. Husfruassistenten tillhör servicefunktionen som är en av Länsstyrelsens stödfunktioner. Vårt uppdrag är att tillgodose organisationens behov av service. Servicefunktionen ansvarar bland annat för reception, centraldiarium, lokaler, tjänstebilar, kontorsförråd, vaktmästeri, residens och övrig intern service. Vi ska ge ett professionellt bemötande och snabb service till såväl anställda som kunder. ARBETSUPPGIFTER Som husfruassistent kommer du att ha ett nära samarbete med Residensets husfru/husherre och arbeta med: •inköp •matlagning •servering •dukning •dekorering av residenset •ommöblering av residenset inför möten och tillställningar på residenset •mottagande av gäster vid möten och tillställningar på residenset I tjänsten ingår också receptions- och servicesysslor, precis som för övriga medarbetare i servicefunktionen. Detta gäller särskilt då det inte är så hög beläggning på Residenset. Husfruassistenten leds av funktionsledaren för servicefunktionen och i det dagliga arbetet på residenset av husfrun/husherren. eftersom du tillhör servicefunktionen. Du kommer bl.a. att ansvara för den dagliga skötseln av personalköket på Länsstyrelsen. I tjänsten ingår att sköta lokalvården på Residenset. När husfrun/husherren är frånvarande ansvarar husfruassistenten själv för arbetsuppgifterna på Residenset med allt vad det innebär. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har restaurangutbildning på gymnasienivå eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Tjänsten kräver att du kan arbeta självständigt och håller en hög servicenivå. Du kommer att ha ett nära samarbete med Residensets husfru/husherre och tillsammans kommer ni att arbeta med många arbetsuppgifter parallellt. Det ställer krav på flexibilitet och stresstålighet. Residenset fungerar både som representationsvåning och landshövdingens privata bostad vilket kräver att du är lyhörd för landshövdingens önskemål. Då landshövdingen ibland har utländska gäster bör du kunna föra en enklare konversation på engelska. Datorvana är ett krav då du exempelvis kommer att attestera fakturor, skicka mail, göra kalenderbokningar och använda länsstyrelsens intranät. Arbete inom servicebranschen, i synnerhet kök och servering samt arbete som konferensvärdinna eller på residens eller ambassad, är meriterande. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. B-körkort är ett krav då du kommer att köra bil i tjänsten, exempelvis i samband med inköp. Intervjuer planeras till v 10. Arbetsprov tillämpas, genomförs v 11. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 02-07
Sök fler jobb liknande: lediga Husfruassistent jobb, Husfruassistent Växjö, Husfruassistent Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Husfruassistent

Husfruassistent
Vill du vara med och utveckla länet och länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen internt och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Husfruassistenten är en nyinrättad tjänst. Dina arbetsuppgifter kommer att vara delade mellan Länsstyrelsen och Residenset. Husfruassistenten tillhör servicefunktionen som är en av Länsstyrelsens stödfunktioner. Vårt uppdrag är att tillgodose organisationens behov av service. Servicefunktionen ansvarar bland annat för reception, centraldiarium, lokaler, tjänstebilar, kontorsförråd, vaktmästeri, residens och övrig intern service. Vi ska ge ett professionellt bemötande och snabb service till såväl anställda som kunder. ARBETSUPPGIFTER Som husfruassistent kommer du att ha ett nära samarbete med Residensets husfru/husherre och arbeta med: •inköp •matlagning •servering •dukning •dekorering av residenset •ommöblering av residenset inför möten och tillställningar på residenset •mottagande av gäster vid möten och tillställningar på residenset I tjänsten ingår också receptions- och servicesysslor, precis som för övriga medarbetare i servicefunktionen. Detta gäller särskilt då det inte är så hög beläggning på Residenset. Husfruassistenten leds av funktionsledaren för servicefunktionen och i det dagliga arbetet på residenset av husfrun/husherren. eftersom du tillhör servicefunktionen. Du kommer bl.a. att ansvara för den dagliga skötseln av personalköket på Länsstyrelsen. I tjänsten ingår att sköta lokalvården på Residenset. När husfrun/husherren är frånvarande ansvarar husfruassistenten själv för arbetsuppgifterna på Residenset med allt vad det innebär. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har restaurangutbildning på gymnasienivå eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Tjänsten kräver att du kan arbeta självständigt och håller en hög servicenivå. Du kommer att ha ett nära samarbete med Residensets husfru/husherre och tillsammans kommer ni att arbeta med många arbetsuppgifter parallellt. Det ställer krav på flexibilitet och stresstålighet. Residenset fungerar både som representationsvåning och landshövdingens privata bostad vilket kräver att du är lyhörd för landshövdingens önskemål. Då landshövdingen ibland har utländska gäster bör du kunna föra en enklare konversation på engelska. Datorvana är ett krav då du exempelvis kommer att attestera fakturor, skicka mail, göra kalenderbokningar och använda länsstyrelsens intranät. Arbete inom servicebranschen, i synnerhet kök och servering samt arbete som konferensvärdinna eller på residens eller ambassad, är meriterande. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. B-körkort är ett krav då du kommer att köra bil i tjänsten, exempelvis i samband med inköp. Intervjuer planeras till v 10. Arbetsprov tillämpas, genomförs v 11. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 02-11
Sök fler jobb liknande: lediga Husfruassistent jobb, Husfruassistent Växjö, Husfruassistent Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Husfruassistent

Till Residenset söker vi husfru/husherre
Vill du vara med och utveckla länet och länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen internt och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Husfrun/husherren har sin huvudsakliga arbetsplats på residenset och tillhör servicefunktionen som är en av Länsstyrelsens stödfunktioner. Vårt uppdrag är att tillgodose organisationens behov av service. Servicefunktionen ansvarar bland annat för reception, centraldiarium, lokaler, tjänstebilar, kontorsförråd, vaktmästeri, residens och övrig intern service. Vi ska ge ett professionellt bemötande och snabb service till såväl anställda som kunder. ARBETSUPPGIFTER Som husfru/husherre ansvarar du för följande: - Planering av verksamheten - Beställningar - Inköp - Matlagning - Servering - Dukning - Logistik i samband med catering - Blomsterarrangemang - Dekorering av residenset - Administration och fakturahantering - Arbetsledning för assistent och timanställda - Ommöblering av residenset inför möten och tillställningar på residenset - Mottagande av gäster vid möten och tillställningar på residenset KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har restaurangutbildning på gymnasienivå eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Tjänsten som husfru/husherre kräver att du är strukturerad, kan arbeta självständigt och håller en hög servicenivå. Arbetet är mycket självständigt och ställer därför höga krav på egen initiativförmåga, kreativitet, och drivkraft. Ansvaret för landshövdingens representation kräver förmåga att skapa trivsel, en utpräglad servicekänsla och en vilja att bjuda gästerna en positiv upplevelse. I arbetet på Residenset förekommer ofta situationer som kräver mycket stor pålitlighet och stor integritet. Det ställer krav på flexibilitet och stresstålighet. Du måste ha en positiv inställning och tycka om problemlösning, då planeringen av möten och tillställningar på Residenset ibland ändras med kort varsel. Residenset fungerar både som representationsvåning och landshövdingens privata bostad. Du kommer att ha mycket kontakt med landshövdingen vilket ställer krav på samarbetsvilja och lyhördhet för landshövdingens önskemål. Då landshövdingen ibland har utländska gäster bör du kunna föra en enklare konversation på engelska. Du ska ha vana att komponera menyer och planera festmåltider samt dokumenterad erfarenhet av liknande arbete på residens, ambassad eller motsvarande. Datorvana är ett krav då du kommer att använda datorn som arbetsverktyg och göra kalenderbokningar, använda länsstyrelsens intranät samt scanna och kontera fakturor digitalt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. B-körkort är ett krav då du kommer att köra bil i tjänsten, exempelvis i samband med inköp. Intervjuer planeras till v 10. Arbetsprov tillämpas, genomförs v 11. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 02-11
Sök fler jobb liknande: lediga Till Residenset söker vi husfru/husherre jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Till Residenset söker vi husfru/husherre

Medarbetare för djurskyddskontroller
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 160 anställda. Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats, fylld av kunniga och ambitiösa experter och generalister inom en mängd samhällsfunktioner. Länsstyrelsens verksamhet förändras i takt med samhället och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö och bra personalsociala förmåner och möjlighet till flexibel arbetstid. Landsbygdsenheten är en av tre verksamhetsenheter på Länsstyrelsen. Landsbygdsenhetens verksamhet med landsbygdsdirektören som chef är bred och består av jordbrukarstöd, landsbygdsstöd/regionalutveckling samt veterinär- och djurskyddsverksamhet. Enheten är indelad i fyra funktioner med var sin funktionsledare som är chef för det dagliga arbetet. Den aktuella tjänsten är placerad vid funktionen för Veterinär och djurskydd. På landsbygdsenheten arbetar flera personer med djurskyddskontroller. Då en av våra djurskyddshandläggare kommer att vara föräldraledig söker vi ny medarbetare till detta arbete. ARBETSUPPGIFTER Vi söker djurskyddshandläggare som arbetar med både normalkontroller och anmälningsärenden inom djurskyddsområdet och eventuellt andra kontrollområden. Arbetsuppgifterna omfattar både lantbrukets djur och sällskapsdjur. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant och lämplig akademisk utbildning, agronom-/lantmästarexamen med husdjursinriktning gärna med tilläggsutbildning inom djurskyddsområdet, eller akademisk utbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör, Etologi och djurskyddsprogrammet eller annan motsvarande utbildning med djurskyddsinriktning. Du bör ha god förmåga att arbeta i fält samt kunna föra fram ditt budskap på ett tydligt och begripligt sätt både i tal och skrift. Du ska ha god social förmåga och kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. I arbetet ingår nämligen mycket kontakter och stor samverkan inom arbetslaget. Arbetet ställer stora krav på både hög kvantitet och kvalité. Detta innebär att du måste vara stresstålig. Erfarenhet, intresse och kunskap om liknande arbete är önskvärt. Det är en fördel om du har teoretisk och praktisk lantbruks- och landsbygdserfarenhet. ÖVRIGT Körkort för bil är nödvändigt.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 02-27
Sök fler jobb liknande: lediga Medarbetare för djurskyddskontroller jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Medarbetare för djurskyddskontroller


Sök lediga jobb Länsstyrelsen i Kronobergs län

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se