L��karsekreterare jobb - lediga jobb

L��karsekreterare jobb L��karsekreterare jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: L��karsekreterare. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: L��karsekreterare. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

  1. Lektor i Urbana och Regionala Studier- Stockholm

  2. Assistent till justitieministerns politiska stab- Stockholm

  3. Lärare i hem- och konsumentkunskap- Sollentuna

  4. Jurist- Stockholm

  5. Gymnasielärare - matematik- Lidingö

  6. Administratör med kunskap inom arbetsmiljö sökes!- Södertälje

  7. Timvikarier till hemtjänsten- Nykvarn

  8. Technical Consultant to Philips Healthcare- Stockholm

  9. Handläggare för djurskyddsfrågor till Djur- och livsmedelsenheten- Stockholm

  10. Farstaängsskolan söker en specialpedagog- Stockholm


Mer beskrivning

Lektor i Urbana och Regionala Studier
KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 12600 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1800 forskarstuderande. KTH har nästan 4800 anställda. Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnads verksamhet handlar om framtidens samhälle, om hur våra städer, byggnader och infrastruktur skall vara utformade. Den handlar om tillväxten, tekniken och miljön och om etiska avväganden och risker. Våra utbildningsprogram och vår forskning omfattar både teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Befattningen ingår i KTH:s Tenure Track-system och innehavaren kommer att erbjudas engagerat stöd i sin karriärutveckling. Kunskapsområdet är en brygga mellan arkitektur och planering och är tyvärr eftersatt såväl inom forskning som inom undervisningen. Därmed är efterfrågan från arbetsmarknaden stor, både vad gäller tillämpad forskning och arbetskraft med professionella färdigheter inom ämnesområdet. Ämnesområdet ligger i skärningspunkten mellan den urbana kontexten, urban planering och urban design, där planering är den processorienterade aktiviteten och design den produktorienterade aktiviteten i stadsbyggandet. Det betyder att ämnesområdet handlar om såväl stadsbyggandets beslutsprocesser och fysiska, ekonomiska och sociala resultat, som sambanden dem emellan. ARBETSUPPGIFTER Ämnesområde Urbana och Regionala Studier med inriktning mot samhällsplanering och stadsutformning. Ämnesbeskrivning Ämnets inriktning är regional planering och utveckling. Ett starkt fokus ligger på synteser av kun-skap från olika forskningsområden och relationerna mellan olika samhällsnivåer och olika intressegrupper. Förutsättningar för samspel mellan marknad, offentlig sektor, högskolor/universitet och civilsamhälle är centrala för forskningsfältet. Kärnbegrepp i forskningen innefattar samhällsplanering och stadsutformning, särskilt avseende praktisk kunskapsanvändning inom hållbar stadsgestaltning. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundutbildningsnivå och forskarutbildningsnivå, det senare främst i form av handledning av doktorander. Därtill kommer forskning inom ämnesområdet. Innehavaren av lektoratet förväntas framför allt att ge stabilitet, kvalitet, och långsiktighet till den utbildning och forskning som bedrivs inom detta ämnesområde. Syftet är också att utveckla och stärka den redan etablerade kopplingen mellan Arkitektur och Samhällsplanering. Slutligen förväntas innehavare att bidra till att utveckla en ny kader av lärare och forskare på avdelningen som ska skapa en långsiktig stabilitet inom detta ämnesområde. KVALIFIKATIONER Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande skall ha visat pedagogisk skicklighet. Som särskilda behörighetskrav gäller förmåga att söka och erhålla medel för och driva forskningsprojekt, samt förmåga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet. Bedömningsgrunder Lika vikt kommer att läggas på den sökandes förmåga att bedriva utbildning av hög kvalitet på grund-, masters- och doktorandnivå, och att bedriva forskning på hög internationell nivå. Särskilda kriterier för bedömningen gäller graden av engagemang att utföra pedagogisk utveckling och förnyelse, samt förmåga att initiera och leda egna forskningsprojekt. Ett annat krav är förmåga att undervisa på svenska på grundutbildningen. Andra krav, som förmåga att samverka med aktörer i det omgivande samhället och förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete, kommer också att beaktas.
Företag: Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Lektor i Urbana och Regionala Studier jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lektor i Urbana och Regionala Studier

Assistent till justitieministerns politiska stab
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för polisen, domstolsväsendet, åklagarväsendet, kriminalvården, och för frågor som rör migration och asyl. Departementet ansvarar även för lagstiftningen inom statsrätten, den allmänna förvaltningsrätten, processrätten, civilrätten samt straffrätten. Arbetsuppgifterna innebär att i en assistentpool tillsammans med tre övriga assistenter ansvara för stödet till justitieministern, de två statssekreterarna, stabschefen samt till chefstjänstemän i departementet. Detta innebär att ansvara för kalender, kommunicera internt och externt om förfrågningar, bokningar med mera. Arbetet innebär vidare sedvanliga sekreterarsysslor såsom praktiska arrangemang vid möten och besök, telefonpassning, dokumenthantering, utskick, postöppning och elektronisk fakturahantering. Tjänsten innebär även hantering av riksdagsfrågor och interpellationer samt hantering av regeringsärenden. Vi söker dig som har en utpräglad känsla för service vilket har visats i tidigare arbeten. Du har förmåga att hantera många uppgifter och roller och att snabbt kunna acceptera förändrade förutsättningar. Du har lätt för att samarbeta, är initiativrik och kan arbeta självständigt. Du har gott omdöme och stor integritet samt är van att arbeta under tidspress. Goda språkkunskaper i engelska är också ett krav. Tjänsten är tidsbegränsad fram till och med 30 september 2014. Tillträde omgående. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 10 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Assistent till justitieministerns politiska stab jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Assistent till justitieministerns politiska stab

Lärare i hem- och konsumentkunskap
Sollentuna International School är en grundskola åk F-9, med engelskspråkig undervisning i de senare årskurserna. Skolan ligger i en ljus, fräsch, nyrenoverad och delvis nybyggd fastighet i Sollentuna med närhet till Järvafältet. Sollentuna International School har en hög ambitionsnivå och vill stimulera varje barn till att göra det bästa av sina förutsättningar. Vår undervisning håller en hög kvalité och stimulerar alla elevers kreativitet. Vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och tror att en förutsättning för lärande är ordning och reda och kärleksfulla vuxna som bryr sig. Vi söker en lärare som ska undervisa i hem- och konsumentkunskap åk 6-9 på svenska och engelska. Du som söker tjänsten ska vara utbildad, erkänt skicklig och erfaren lärare i hem- och konsumentkunskap för aktuell åldersgrupp. Tjänsten är tillsvidare och omfattar 75%. Vi tillämpar individuell lönesättning
Företag: Sollentuna Kommun - S I S
Ort: Sollentuna
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i hem- och konsumentkunskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i hem- och konsumentkunskap

Jurist
Finansinspektionen söker en jurist till enheten Försäkringsrätt skade. Enheten ansvarar för rättsliga frågor om svenska skadeförsäkringsföretag och utländsk skadeförsäkringsgivare med verksamhet i Sverige. Som jurist kommer du att få möjlighet att arbeta med alla slags ärenden som hanteras av enheten. Några exempel är handläggning av tillståndsärenden och dispenser, rättsutredningar, förfrågningar från allmänheten, sekretessprövningar, ingripanden mot företag under tillsyn samt regelgivning, bl.a. inom Solvens 2. Du kommer också att få möjlighet att medverka vid tillsynsenheternas undersökningar och platsbesök hos försäkringsföretag. Arbetet innebär mycket kontakter med svenska försäkringsföretag och utländska tillsynsmyndigheter. Din bakgrund Vi söker dig som är jur. kand. och har relevant erfarenhet av juridiskt arbete, t.ex. vid domstol, tillsynsmyndighet eller advokatbyrå. Erfarenhet av arbete med reglerad finansiell verksamhet är meriterande. Du ska vara mycket bra på att samarbeta men även ha god förmåga att kunna arbeta självständigt. Du är drivande, kan arbeta under press samtidigt som du är noggrann och kan prioritera i dina arbetsuppgifter. Du har också en god analytisk förmåga. Därtill ska du kunna uttrycka dig utmärkt i tal och skrift både på svenska och engelska. Information Kontakta enhetschef Anders Lindkvist, telefon 08-787 83 09, för ytterligare information. Fackliga företrädare är för SACO Marianne Bonde, 08-586 484 94 och för ST Johan Edhenholm, 08-787 81 90. Skicka din ansökan med cv och personligt brev så snart som möjligt, dock senast den 16 augusti 2013.
Företag: Finansinspektionen
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Jurist jobb, Jurist Stockholm, Jurist Finansinspektionen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Jurist

Gymnasielärare - matematik
På Lidingö hör arbete samman med hälsa. För våra 2 400 anställda är friskvård och utveckling i arbetet centrala inslag. När du mår bra så gör du också ett bra jobb, och kan ge 44 000 Lidingöbor den bästa servicen. 15 minuter från Stockholms central, mitt i naturen. Vi arbetar utifrån värdegrunden - Vilja och Våga. ARBETSUPPGIFTER Hersby gymnasium ligger centralt på Lidingö, omgiven av grönområden och villabebyggelse och med goda kommunikationer till Stockholm. Vi har i dagsläget drygt 1000 elever som läser på ekonomi-, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen, samt ett mindre antal elever som läser på introduktionsprogram. Vi söker en lärare i Matematik. I dina arbetsuppgifter ingår att ge den ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande, och i sin personliga utveckling utifrån egna förutsättningar. Du kommer att ingå i ett arbetslag. KVALIFIKATIONER Vi ser att du har en gymnasielärarexamen med behörighet i Matematik, samt tidigare erfarenhet som lärare i ämnena. Vi vill att du är förtrogen med styrdokument såsom skollag och läroplan samt att du kan dokumentera lärprocesser. Du ska vara väl förtrogen med det svenska språket och kunna använda Office-paketet. Som person ser vi att du har en god kommunikationsförmåga med både elever, föräldrar och övriga medarbetare. Vidare kan du arbeta bra med andra människor och relatera till dem på ett lyhört sätt. Det är även viktigt att du är självgående, och kan sätta upp och hålla tidsramar.
Företag: Lidingö stad, Hersby gymnasium
Ort: Lidingö
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Gymnasielärare - matematik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Gymnasielärare - matematik

Administratör med kunskap inom arbetsmiljö sökes!
Tycker du om att vara den sammanhållande länken? Har du kunskap om arbetsmiljö och vill vara med att strukturera kring kvalité och certifieringsrutiner ska du söka uppdraget som administratör med placering i Södertälje!   Hur ser din arbetsdag ut? Du som administratör kommer i första hand att arbeta nära en eller flera chefer med att sammanställa och strukturera kvalité och certifieringsrutiner kring arbetsmiljön på företaget. Företaget verkar inom byggnadsbranschen med bl.a. plåt och smidesarbete. Kontakter både internt och extern samt generell administration kommer vara en del av din vardag, har du kunskap av olika IT-verktyg och lättlärd i olika system kommer det hjälpa dig att snabbt komma in i företagets rutiner! Vem trivs här? Du som har något eller några års erfarenhet av administration och har en relevant utbildning (minst gymnasium) att luta dig mot kommer att känna igen dig i rollen! Din kunskap av arbetsmiljöarbete, kvalité och certifieringsrutiner kommer att komma väl till pass på detta uppdrag som administratör. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, som person är du noggrann, positiv och flexibel. Har du lätt för samarbete och ett genuint intresse för människor kommer du att lyckas bra!   Vad erbjuder Adecco dig? Du blir anställd som konsult i Adecco. Uppdraget kommer att påbörjas mot slutet av sommaren och pågå under ca 6 månader framåt, tjänsten är förlagd i Södertälje. Konsultrollen kommer att ge dig många nya erfarenheter, spännande inblickar i olika verkligheter och ett ständigt växande kontaktnät. Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag och vår viktigaste tillgång är våra kvalificerade medarbetare. Hos oss och på våra kunduppdrag kommer du som konsult att uppskattas för din kompetens som gör skillnad! Din vardag kommer att vara varierad med nedslag i många nya branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Adecco kan erbjuda dig möjligheten till intressanta uppdrag på attraktiva företag, till tjänster som kanske aldrig kommer ut på den öppna marknaden. Vi vill att du ska må bra och ger dig friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård. Är du intresserad? Då ska du ansöka så snart som möjligt. Ansökan sker genom att du registrerar dig på vår hemsida www.adecco.se och ansöker därifrån. Vid frågor angående registrering på hemsidan kontakta vår Kandidatsupport på tel: 08-598 980 10. Välkommen att söka!
Företag: Adecco Sweden AB
Ort: Södertälje
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Administratör med kunskap inom arbetsmiljö sökes! jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administratör med kunskap inom arbetsmiljö sökes!

Timvikarier till hemtjänsten
(ref.nr 145341/2013) Arbetsuppgifter: Som en av de första i Sverige har vi utarbetat en Lokal Värdighetsgaranti, där vi understryker att vi är i den äldres tjänst. Vi arbetar även efter de nationella riktlinjerna gällande demens, där man poängterar vikten av multiproffessionellt teamarbete. Alla är viktiga för att den äldre ska få en god ålderdom. Vår filosofi är att alla är unika och ska ges möjlighet till stimulans, glädje och gemenskap varje dag.   Arbetsuppgifter: Vi söker timvikarier till två olika tjänster för placering i en av våra brukares hem. Den ena tjänsten innebär att du jobbar i assistansliknande form och arbetet innehåller både omvårdnads-och serviceinsatser. Den andra tjänsten innebär vaken natt.   Brukaren har ALS i avancerat skede och behöver dig som kan vara hennes armar och ben samt vara ett trevligt sällskap.    Kvalifikationer: Du har erfarenhet av eller utbildning inom vårdyrket; undersköterskeutbildning är meriterande. Ett genuint människointresse och god samarbetsförmåga är en förutsättning liksom att du sätter den äldres behov i centrum. Vi kräver att du har förmåga att jobba självständigt.   B-körkort och tillgång till egen bil är en fördel då brukaren bor två kilometer utanför centrum. Du får inte vara allergisk mot katt. Anställningen: Hemtjänst i assistansliknande form: deltid 61,5 %, schemalagt. Dag, kväll och varannan helg ingår Vaken natt: deltid 7 nätter på 3 veckor, schemalagt Vi söker även timvikarier som kan hoppa in med kort varsel Ange i ansökan vilken av tjänsterna du söker   Tjänsterna fortlöper så länge behovet kvarstår Tillträde snarast Intervjuer sker löpande då tjänsterna ska tillsättas snarast. För mer information ring: Bemanningsassistent Anneli Backman, tfn: 073-5218029 Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Företag: Nykvarns kommun
Ort: Nykvarn
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Timvikarier till hemtjänsten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Timvikarier till hemtjänsten

Technical Consultant to Philips Healthcare
Millions of people around the world are making their lives easier with Philips products, services and solutions. It can be lights that show us the way, medical equipment which gives a mother the first view of her unborn child or the TV that keeps a whole family excited. Together with us your thoughts and ideas will have a positive influence on people; Philips is there with you in your daily life. Philips Healthcare is one of the three Business Sectors. Philips’ mission is to become the world’s premier healthcare systems company. The company is now the world’s second largest manufacturer of medical diagnostic equipment. Philips Healthcare is committed to providing innovative technology and services that enable healthcare providers to achieve clinical excellence without compromise. Philips achieves this by leading the development of technologies and services that improve the quality and cost-effectiveness of medical diagnosis and treatment. Job description The Technical Consultant works as part of the delivery team in deploying solutions to our customers. The role requires working on several projects in teams who are responsible for the successful delivery. We have our Swedish head office in Kista where you will be placed but travelling to our customers in other Scandinavian countries is a part of the job. Key Responsibilities: •understand and keep up to date with current technology and the technical requirements of the assigned products •assist in the definition of the requirements of the solution and prepare/ assist with demonstrations •working with installations, configuration, testing and upgrades both onsite and remote •act as a technical liaison with third part, Central Teams and Business Units Qualifications and requested competence To be right candidate you must have: •solid background in ICT engineering •detailed knowledge of MS Windows, UNIX and Linux operating systems •good understanding of client server environments, domain configuration, networks, databases, SQL, virtualization. •fluent in English and Swedish, oral and written It is desirable if you also have: •bachelors degree •ITIL knowledge •experience of healthcare IT, HL7, DICOM and/or hospital HIS We put high value on your personality. We are looking for an analytic person who is customer oriented and have the ability to create a good network. You are self-driven and have a high energy level. Philips can offer you career opportunities for further professional and personal development in an international organization with possibilities for a Nordic as well as international career and a large number of employee benefits. Contact details and how to apply In this recruitment Philips Health Care cooperate with Experis IT. You apply on www.experis.se. If you have any question please contact Elin Hedberg (recruitment consultant at Experis IT) at elin.hedberg@se.experis.com or 08-0508 954 39. As the interview and selection process is ongoing, send your application as soon as it is ready – do not wait until the cut-off date, by the latest the 5th of August 2013.
Företag: Experis IT
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Technical Consultant to Philips Healthcare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Technical Consultant to Philips Healthcare

Handläggare för djurskyddsfrågor till Djur- och livsmedelsenheten
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Landsbygdsdepartementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågorna och därmed ett brett ansvarsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling, jordbruket och dess miljöfrågor, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, växt- och djurfrågor, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna. Departementet har också en viktig roll som samordnare av regeringens vision om Sverige - det nya matlandet, där syftet är att skapa fler jobb och tillväxt genom god mat och upplevelser. EU-samarbetet påverkar starkt en stor del av Landsbygdsdepartementets ansvarsområden. Djur- och livsmedelsenheten arbetar med frågor som rör livsmedel, växtskydd, djurhälsa och djurskydd. Där ingår veterinära frågor, frågor om foder och animaliska biprodukter, genresurser och genteknik (GMO) och utsäde. Enheten handlägger administrativa ärenden gällande Livsmedelsverket inklusive besiktningsveterinärerna, Statens veterinärmedicinska anstalt, Distriktsveterinärerna och Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, samt den centrala och de regionala djurförsöksetiska nämnderna. Arbetsuppgifterna kommer i första hand att gälla djurskydd för lantbrukets djur. Även andra djurskyddsrelaterade frågor ingår i arbetsuppgifterna. Du förväntas också vid behov kunna hantera andra frågor inom djur-, livsmedels- och växtområdena. I arbetet ingår att utarbeta underlag för propositioner och regeringsbeslut och bereda dessa inom Regeringskansliet, samt att ta fram faktaunderlag åt den politiska ledningen inom ansvarsområdet. Andra vanliga arbetsuppgifter är att utarbeta svenska positioner inför förhandlingar i EU:s kommissions- och rådsarbetsgrupper, liksom att företräda Sverige i sådana förhandlingar. Vi söker dig som har: • relevant akademisk examen, exempelvis veterinär eller husdjursagronom • goda teoretiska och praktiska kunskaper om djurhållning • några års relevant arbetslivserfarenhet • goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift • god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt • ett utåtriktat och flexibelt förhållningssätt samt förmåga att arbeta i ett högt tempo • gott omdöme och hög integritet Arbetslivserfarenhet från jordbruks- och livsmedelsområdet, från annan statlig myndighet samt förståelse för hur arbete bedrivs i en politiskt styrd organisation är meriterande. Anställningen är ett vikariat på ca ett år. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 4 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare för djurskyddsfrågor till Djur- och livsmedelsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare för djurskyddsfrågor till Djur- och livsmedelsenheten

Farstaängsskolan söker en specialpedagog
Pysslingen Förskolor och Skolor AB har mer än 25 års erfarenhet av lärande och erbjuder en mångfald av erkända pedagogiska metoder. Lärandekulturen kännetecknas av att varje individ ska utveckla talanger för livets upptäcktsresa. Pysslingen har ca 2500 medarbetare fördelat på cirka 150 enheter i 30 kommuner som alla fokuserar på att uppfylla löftet om lärande i världsklass – varje dag. www.pysslingen.seVåra värdeord på Farstaängsskolan är Tillit, ansvar, respekt och förebild. Vi vill ge barnen kunskaper och färdigheter för livet. Det bedrivs ett gediget arbete för att skapa en trygg arbetsmiljö. Du erbjuds handledning. Vårt grundkrav är att du har formell behörighet. Vi sätter stort värde på ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att kartlägga, utreda, dokumentera, vägleda och utvärdera. Vi vill att du ska vara en trygg person som kan skapa förtroende hos lärarna och eleverna. Största delen av dina arbetsuppgifterna är administrativt för att avlasta lärarna. Arbetstid/Varaktighet: Dagtid, deltid på 60% och Tillsvidare Kontaktperson: Rektor, Zahra Cerrato Telefon:0702160173 E mail: zahra.cerrato@pysslingen.se Sista ansökningsdagen är 12/8-2013 För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats. Vid en eventuell anställningsintervju kom ihåg att ta med kopia av utdrag från belastningsregistret samt intyg och betyg. Om du har frågor - ring kontaktpersonen för den aktuella befattningen. Arbetsgivare: Pysslingen förskolor och skolor AB Lön: enligt överenskommelse Ansökningen skickas till: zahra.cerrato@pysslingen.se Pysslingen är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Företag: Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Farstaängsskolan söker en specialpedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Farstaängsskolan söker en specialpedagog


Sök lediga jobb L��karsekreterare

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se