Leanlink, Råd och Stöd jobb - lediga jobb

Leanlink, Råd och Stöd jobb Leanlink, Råd och Stöd jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Leanlink, Råd och Stöd. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Leanlink, Råd och Stöd. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Stolplyckans stödboende söker arbetsteapeut- Linköping

 2. Råd&Stöd söker en administrativ assistent- Linköping

 3. Fältverksamheten söker en socialsekreterare.- Linköping

 4. Vik. socialsekreterare Våld i nära relationer- Linköping

 5. Socialpsykiatrin Råd & Stöd söker sjukgymnast- Linköping

 6. Stödteamen i Socialpsykiatrin Råd & Stöd söker 4 vuxenpedagoger- Linköping

 7. Råd&Stöd söker skötare/boendestödjare till stödboende- Linköping

 8. Socialsekreterare till Våld i nära relationer- Linköping

 9. Råd&Stöd söker skötare/boendestödjare till stödboende- Linköping

 10. Socialpsykiatrins stödteam söker 2 sjuksköterskor- Linköping

 11. Socialsekreterare- Linköping

 12. Fältverksamheten söker socialsekreterare- Linköping

 13. Biträdande föreståndare till Linköpings behandlingshem för ungdomar.- Linköping

 14. Socialsekreterare till IHF- Linköping

 15. Arbetsterapeut 100%- Linköping

 16. Vikarierande socialsekreterare till Linköpings ungdomsboende.- Linköping

 17. Behandlingsassistent till Linköpings ungdomsboende (natt).- Linköping

 18. Behandlingsassistent till Linköpings ungdomsboende(natt).- Linköping

 19. Stolplyckan stödboende söker Arbetsterapeut- Linköping

 20. Vi söker fem ungdomspedagoger till boende för ensamkommande flyktingbarn.- Linköping

 21. Behandlingsassistent/natt till boende för ensamkommande flyktingbarn.- Linköping

 22. Föreståndare till boende för ensamkommande flyktingbarn.- Linköping

 23. Stolplyckan söker skötare- Linköping

 24. Team Socialpsykiatri / Råd & Stöd söker vuxenpedagog- Linköping

 25. Råd&Stöd söker administrativ assistent- Linköping

 26. Fältverksamheten söker socialsekreterare- Linköping

 27. Fältverksamheten söker två vikarierande socialsekreterare.- Linköping

 28. Råd&Stöd, Idrott&Service söker arbetsledare tillskog och park- Linköping

 29. Råd&Stöd söker semestervikarier till Socialpsykiatrin- Linköping

 30. Linköpings behandlingshem för ungdomar söker vikarierande ungdomspedagog- Linköping

 31. Vik. alkohol-och drogterapeut Sensus- Linköping

 32. Resursteamet söker socialsekreterare 100 %- Linköping

 33. Resursskolornas Stödteam söker två socialsekreterare (100%)- Linköping

 34. Råd&Stöd söker Rehabiliteringssamordnare till Idrott&Service- Linköping

 35. Familjebehandlare till Linköpings behandlingshem för ungdomar.- Linköping

 36. Två socialsekreterare till Råd & Stöd- Linköping

 37. Råd&Stöd söker semestervikarier till behandlingshem och ungdomsboende- Linköping

 38. Råd & Stöd söker gruppledare till Individ och familjeomsorg- Linköping

 39. Familjebehandlare till IHF- Linköping

 40. Familjebehandlare till Linköpings behandlingshem för ungdomar.- Linköping


Mer beskrivning

Stolplyckans stödboende söker arbetsteapeut
Linköpings kommun Beskrivning Stolplyckans stödboende söker arbetsterapeut Vikariat 20130901 -20140111 80 %- 100 % viss tid är schemalagd, kvällar och helg Stöd boendet på Stolplyckan för personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har funnits sen 2003. Verksamheten har tre delar. Stödlägenheter (SÄBO), en Korttidsvårds lägenhet med psykiatrisk inriktning, samt stöd till personer i ordinärt boende utanför Stolplyckan. Verksamheten har sin bas på Stolplyckan. Teamet består av arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare/boende stödjare och gruppledare. Målet är att utveckla den enskildes funktionsförmåga, bryta isolering, fungera i önskade sociala miljöer samt motivera, bekräfta  och stärka den enskilde individen. Arbetsplats och arbetsuppgifter I arbetet ingår att ge stöd, service samt omvårdnad till de boende i deras hem.Erbjuda och motivera de boende till aktiviteter, socialgemenskap, sysselsättning dels i boendet, dels i samhälletSpecifika arbetsterapeutiska insatser är att kartlägga , planera, samt genomföra och utvärdera rehabiliterande/habiliterande insatser utifrån det kommunanala HSL ansvaret.Ansvara för gruppaktiviteter på boendet.Ta ansvar för att hjälpmedel används, följa upp och introducera nya vid behov.Att dokumentera i journal och genomförande planer i TRESERVA Kvalifikationer  Leg arbetsterapeut Krav är att sökande har erfarenhet och utbildning inom psykiatri och neuropsykiatri.Att ha kunskap om de metoder och arbetsätt som används mot målgrupperna och kunna arbeta med implementering samt uppföljning av dessa och kvalitetssäkring i verksamheten.Vi vill att du ska vara positiv till att vara med i ett förändringsarbete och aktivt delta och påverka utformning och utveckling av verksamheten.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person bör du vara flexibel, kreativ, vara lyhörd och uthållig samt se det som en utmaning att arbeta i de boendes hemmiljö. Gärna ha erfarenhet av att arbeta med ett pedagogiskt arbetssätt. Arbetet ställer stora krav på att kunna arbeta självständigt, lösningsinriktat samt ha en mycket god samarbetsförmåga då man arbetar i team. Körkort erfordras
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Stolplyckans stödboende söker arbetsteapeut jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Stolplyckans stödboende söker arbetsteapeut

Råd&Stöd söker en administrativ assistent
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Uppdraget somadministrativ assistent bestå av tre huvudområden: Personal, ekonomi och kärn verksamhet. Arbetsuppgifterna innebär att ge administrativt stöd i de tre huvudområdena tillberörda verksamhetschefer  och till affärsområdets ledning. Detta sker med hjälp av kommunens IT system Heroma, Agresso och EFS. I uppdraget ingår förutom löpande personal- och ekonomiadministration även arkivering och diarieföring. Våra administrativa assistenter bistår verksamhetscheferna med att använda kommunens rekryteringssystem. Viss receptionstjänst ingår. I tjänsten ingår även att vara behjälplig vid schemaläggning. Kvalifikationer Vi söker dig som har lägst gymnasiekompetens. Är en mycket god organisatör, har lätt för attsamarbeta med andra och sätter ett värde i att hålla en hög servicenivå. Denna höga servicenivå skall omfatta såväl verksamhetschefer som medarbetare och övriga som man kommer i kontakt med. Du skall besitta en mycket god administrativ förmåga och ha mycket goda kunskaper och lång erfarenhet av att arbeta i Heroma och EFH. Goda kunskaper i de lagar, avtal och riktlinjer som är relevanta för uppdraget och underlättar arbetet.God kunskap inom områdena arkivering och diarieföring. Du skall kunna arbeta självständigt och ta stort eget ansvar. Ha förmåga att snabbt anpassa sig till nya eller förändradekrav och förutsättningar. Vara lösningsinriktad. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Råd&Stöd söker en administrativ assistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Råd&Stöd söker en administrativ assistent

Fältverksamheten söker en socialsekreterare.
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Råd och stöd söker en socionom eller någon med en annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig till Fältverksamheten. Fältverksamheten består av sex medarbetare som arbetar två och två och finns lokaliserade i tre bostadsområden. Arbetsuppgifterna är uppsökande- och förebyggande arbete samt motivationsarbete bland barn- och ungdomar, främst tonåringar. Enskilt arbete riktat mot ungdomsgrupper eller individuellt. Informationsinsatser som vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna. Samverkan sker i hög grad med både myndigheter och ideella organisationer.  Arbetet bedrivs såväl på, dagtid, kvällstid och vissa helger.  Kvalifikationer Socionom eller någon med annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning. Flerårig erfarenhet av kommunal socialtjänst, uppsökande arbete och arbete med ungdomar är meriterande. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten. Körkort är ett krav.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 08-12
Sök fler jobb liknande: lediga Fältverksamheten söker en socialsekreterare. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fältverksamheten söker en socialsekreterare.

Vik. socialsekreterare Våld i nära relationer
Linköpings kommun Beskrivning och arbetsuppgifter: Våld i nära relationer arbetar med stöd, behandling och information enskilt och i grupp riktat till kvinnor och män som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer. Verksamheten erbjuder också stöd till barn som bevittnat våld i nära relationer samt konsultativt stöd avseende frågor gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten har nära samverkan med olika myndigheter och organisationer. Arbetsgruppen består av samordnare, socialsekreterare och familjestödjare. Kvalifikationer: Socionomutbildning eller ,av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning. Mångårig erfarenhet/kunskap av stödjande och behandlande samtal med psykosocialt fokus, gärna med kunskap och erfarenhet av arbete med våld och dess konsekvenser. Vi söker Dig som bl a har god samarbetsförmåga, flexibelt och kreativt arbetssätt och kan arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vikariatet är f n tidsbestämttill 2013-12-31, med ev. möjlighet till förlängning.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Vik. socialsekreterare Våld i nära relationer jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik. socialsekreterare Våld i nära relationer

Socialpsykiatrin Råd & Stöd söker sjukgymnast
Linköpings kommun Beskrivning Stödteamen inom  Socialpsykiatri Leanlink,Råd & Stöd ger stödinsatser till personer med långvarig psykiatrisk och/eller neuropsykiatriska funktionsnesättningar som bor i eget boende och är i behov av praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd i vardagen. Genom en skatteväxling 2014 kommer hemsjukvård (vissa hälso och sjukvårdsinsattser) även utföras av Stödteamen Detta innebär rekrytering av fler medarbetare till teamen. Sjukgymnast insatserna kan även riktas  mot socialpsykiatrins särskilda boende om behov finns. Arbetsuppgifter De kommunala hemsjukvårdinsatserna för sjukgymnasten kommer  bla bestå av funktionsbedömningar, funktionsträningar, friskvårdande insatser så som kost och motion ev delegera HSL- insatser till övriga medarbetare. Insatserna kan ske både enskilt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår även att vara ett pedagogiskt och praktiskt stöd i vardagssituationer. Klienterna ska stödjas, motiveras och stärkas till att klara boende, arbete/sysselsättning/ sociala kontakter. Arbetet består i att stödja den enskilde att delta i utbud av verksamheter som samhället har. Stödjande och motiverande samtal samt nätverksarbete är också en del i arbetsuppgifterna. Stödet ska utgå från den enskildes önskemål och behov, en genomförandeplan för den enskilde ska ligga till grund för arbetet. Insatserna ges företrädesvis dagtid, men även viss kvälls- och helgarbete kommer ingå. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, att delta i utvecklings- och utvärderingsarbete, viss handledning samt att arbeta evidensbaserat. Teamet har en nära samverkan med Landstinget och med övriga verksamheter inom Linköpings kommun och andra organisationer. Kvalifikationer Legitimerad sjukgymnast. Arbetet ställer stora krav på förmågan att arbeta självständigt men också en förmåga att arbeta i team och skapa relationer.Du kommer  ha ett nära samarbete med kollegor inom Stödteamen och ha en förmåga att skapa ett gott samarbete med andra vårdgivare. Du behöver ha ett flexibelt och lösningsinriktat arbetssätt och att du planerar, organiserar och priorietrar arbetet på ett bra och effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter av arbete med personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Körkort erfordras.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Socialpsykiatrin Råd & Stöd söker sjukgymnast jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialpsykiatrin Råd & Stöd söker sjukgymnast

Stödteamen i Socialpsykiatrin Råd & Stöd söker 4 vuxenpedagoger
Linköpings kommun Beskrivning Stödteamen inom  Socialpsykiatri Leanlink,Råd & Stöd ger stödinsatser till personer med långvarig psykiatrisk och/eller neuropsykiatriska funktionsnesättningar som bor i eget boende och är i behov av praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd i vardagen. Genom en skatteväxling 2014 kommer hemsjukvård (vissa hälso och sjukvårdsinsatser) även utföras av Stödteamen och detta innebär rekrytering av fler medarbetare till teamen. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår  att vara ett pedagogiskt och praktiskt stöd i vardagssituationer. Klienterna ska stödjas, motiveras och stärkas till att klara boende, arbete/sysselsättning och  sociala kontakter. Arbetet består även att stödja den enskilde i  att delta i andra utbud av verksamheter som samhället har. Stödjande och motiverande samtal samt nätverksarbete är en del i arbetsuppgifterna.Motivera den enskilde att tillgodogöra sig sjukvårds insatsatser och utföra delegerade hälo-och sjukvårdsinsatser. Stödet ska utgå från den enskildes önskemål och behov, en genomförandeplan för den enskilde ska ligga till grund för arbetet. Insatserna ges företrädesvis dagtid, men även viss kvälls- och helgarbete kommer ingå. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, att delta i utvecklings- och utvärderingsarbete, viss handledning samt att arbeta evidensbaserat. Teamet har en nära samverkan med Landstinget och med övriga verksamheter inom Linköpings kommun och andra organisationer Kvalifikationer Lämplig yrkesbakgrund kan vara socionomprogrammet, pedagogutbildning eller annan beteendevetenskaplig utbildning som av arbetsgivare prövas likvärdig, motsvarande kandidatexamen. Arbetet ställer stora krav på förmågan att arbeta självständigt men också en förmåga att arbeta i team och skapa relationer.Du kommer  ha ett nära samarbete med kollegor inom Stödteamen och ha en förmåga att skapa ett gott samarbete med andra vårdgivare. Du behöver ha ett flexibelt och lösningsinriktat arbetssätt. Du planerar, organiserar och priorietrar arbetet på ett bra och effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter av arbete med personer med psykiska och neuropsykiatriskafunktions nedsättningar. Körkort erfordras
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Stödteamen i Socialpsykiatrin Råd & Stöd söker 4 vuxenpedagoger jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Stödteamen i Socialpsykiatrin Råd & Stöd söker 4 vuxenpedagoger

Råd&Stöd söker skötare/boendestödjare till stödboende
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Fogdegatan är ett stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.Insatsernas omfattning och innehåll utformas utifrån varje boendes individuella behov. I arbetet ingår även att stödja och motivera med ett pedagogiskt förhållningssätt. I arbetet ingår att ge stöd, service, till de boende i deras hem. Detta kan innebära att vi behöver stödja och hjälpa den boende i vardagssysslor såsom städning, tvätt, och matlagning. Detta stöd skall ges med respekt för självbestämmande och integritet och på ett sådant sätt att det stärker den boendes tilltro till sin egen förmåga. Erbjuda och motivera de boende till aktiviteter/ social gemenskap/ sysselsättning. Kontaktmannaskap ingår i arbetet samt att dokumentera utifrån SOL med genomförandeplanen som grund. I arbetet ingår att arbeta utifrån ESL (Ett Självständigt Liv). Arbetstiden är schemalagd med sovande jour. Dokumentation ingår i arbetsuppgifterna och handledning erbjuds. Kvalifikationer Skötarutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Krav är att du har erfarenhet av arbete med målgruppen psykiskt funktionsnedsatta. Arbetet ställer stora krav på att kunna arbeta självständigt, lösningsinriktat, flexibelt och ett gott bemötande. Du behöver vara uthållig och bra på att motivera andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B- körkort är ett krav.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 08-26
Sök fler jobb liknande: lediga Råd&Stöd söker skötare/boendestödjare till stödboende jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Råd&Stöd söker skötare/boendestödjare till stödboende

Socialsekreterare till Våld i nära relationer
Linköpings kommun Beskrivning och arbetsuppgifter: Våld i nära relationer arbetar med stöd, behandling och information enskilt och i grupp riktat till kvinnor och män som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer. Verksamheten erbjuder också stöd till barn som bevittnat våld i nära relationer samt konsultativt stöd avseende frågor gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten har nära samverkan med olika myndigheter och organisationer. Arbetsgruppen består av samordnare, socialsekreterare och familjestödjare. Kvalifikationer: Socionomutbildning eller, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning. Mångårig erfarenhet/kunskap av stödjande och behandlande samtal med psykosocialt fokus, gärna med kunskap och erfarenhet av arbete med våld och dess konsekvenser. Vi söker Dig som bl a har god samarbetsförmåga, flexibelt och kreativt arbetssätt och kan arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 08-27
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare till Våld i nära relationer jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare till Våld i nära relationer

Råd&Stöd söker skötare/boendestödjare till stödboende
Linköpings kommun Arbetsuppgifter:  Fogdegatan är ett stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Insatsernas omfattning och innehåll utformas utifrån varje boendes individuella behov. I arbetet ingår även att stödja och motivera med ett pedagogiskt förhållningssätt. I arbetet ingår att ge stöd, service till de boende i deras hem. Detta kan innebära att vi behöver stödja och hjälpa den boende i vardagssysslor såsom städning, tvätt och matlagning. Detta stöd skall ges med respekt för självbestämmande och integritet och på ett sätt att det stärker den boendes tilltro till sin egen förmåga. Erbjuda och motivera de boende till aktiviteter/ social gemenskap/ sysselsättning.Kontaktmannaskap ingår i arbetet samt att dokumentera utifrån SOL med genomförandeplanen som grund. I arbetet ingår att arbeta utifrån ESL( Ett Självständigt Liv). Arbetstiden är schemalagd med sovande jour. Dokumentation ingår i arbetsuppgifterna och handledning erbjuds. Kvalifikationer Skötarutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Krav är att du har erfarenhet av arbete med målgruppen psykiska funktionsnedsättningar. Arbetet ställer stora krav på att kunna arbeta självständigt, lösningsinriktat, flexibelt och ett gott bemötande. Du behöver vara uthållig och bra på att motivera andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B- körkort är ett krav.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 08-27
Sök fler jobb liknande: lediga Råd&Stöd söker skötare/boendestödjare till stödboende jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Råd&Stöd söker skötare/boendestödjare till stödboende

Socialpsykiatrins stödteam söker 2 sjuksköterskor
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Stöd Stödteamen inom  Socialpsykiatri Leanlink,Råd & Stöd ger stödinsatser till personer med långvarig psykiatrisk och/eller neuropsykiatriska funktionsnesättningar som bor i eget boende och är i behov av praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd i vardagen. Genom en skatteväxling 2014 kommer hemsjukvård (vissa hälso och sjukvårds insattser) även utföras av Stödteamen och detta innebär rekrytering av fler medarbetare till teamen. Vi söker dig som vill vara en viktigt del i vårt utvecklingsarbete genom att samordna och utveckla HSL insatserna inom det nya uppdraget hemsjukvård. Arbetet förutsätter en nära samverkan med specialistpsykiatrin och vårcentraler inom landstinget.  En arbetsuppgift är att ansvara för vårdplaneringar och  delta planering av  de kommunala insatserna  Andra arbetsuppgifter  består  bla av läkemedelshantering, viss provtagning , initiera och förmedla läkarkontakter, delegera hälso-och sjukvårdsinsatser och dokumentation enl HSL. Som sjuksköterska ingår du också i ett nätverk med övriga sjuksköterskor inom Socialpsykiatrin. I arbetsuppgifterna ingår även  att vara ett pedagogiskt och praktiskt stöd i vardagssituationer. Stödjande och motiverande samtal samt nätverksarbete är också en del i arbetsuppgifterna. Stödet ska utgå från den enskildes önskemål och behov, en genomförandeplan för den enskilde ska ligga till grund för arbetet. Insatserna ges företrädesvis i klientens hem, dagtid, men även viss kvälls- och helgarbete kommer ingå . I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, att delta i utvecklings- och utvärderingsarbete, viss handledning samt att arbeta evidensbaserat. Teamet har en nära samverkan med landstinget och med övriga verksamheter inom Linköpings kommun och andra organisationer. Kvalifikationer Legitimerad sjuksköterska gärna med specialist utbildning inom psykiatri. Arbetet ställer stora krav på förmågan att arbeta självständigt men också en förmåga att arbeta i team och skapa relationer.Du kommer  ha ett nära samarbete med kollegor inom Stödteamen, du behöver ha förmåga att skapa ett gott samarbete med andra vårdgivare. Du behöver ha ett flexibelt och lösningsinriktat arbetssätt så att du planerar, organiserar och priorietrar arbetet på ett bra och effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter av arbete med personer med psykiska och neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar. Körkort erfordras
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 09-10
Sök fler jobb liknande: lediga Socialpsykiatrins stödteam söker 2 sjuksköterskor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialpsykiatrins stödteam söker 2 sjuksköterskor

Socialsekreterare
Linköpings kommun Beskrivning Familjeteamet erbjuder olika former av stöd och behandling i öppen vård till barn/ungdomar och deras familjer. I teamet arbetar familjestödjare, familjepedagoger och socialsekreterare. Arbetet leds av en gruppledare. Arbetsuppgifter Rådgivande, motiverande, stödjande och bearbetamde samtal Självständiga bedömningar och planering av behandlingsarbetet Tillsammans med övriga medarbetare i Familjeteamet se till att arbetet samordnas så att det blir en helhetssyn på familjen. Kvalifikationer Socionom eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av familjearbete och socialt behandlingsarbete är meriterande. Som person bör du vara flexibel, initiativtagande och ha tålamod med motivationsarbete. Arbetet ställer stora krav på att kunna arbeta självständigt och lösningsinriktat samt att kunna arbeta i team. Körkort erfordras.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 09-18
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare jobb, Socialsekreterare Linköping, Socialsekreterare Leanlink, Råd och Stöd
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare

Fältverksamheten söker socialsekreterare
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Råd och stöd söker en socionom eller någon med en annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig till Fältverksamheten. Fältverksamheten består av sex medarbetare som arbetar två och två och finns lokaliserade i tre bostadsområden. Arbetsuppgifterna är uppsökande- och förebyggande arbete samt motivationsarbete bland barn- och ungdomar, främst tonåringar. Enskilt arbete riktat mot ungdomsgrupper eller individuellt. Informationsinsatser som vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna. Samverkan sker i hög grad med både myndigheter och ideella organisationer. Arbetet bedrivs såväl på dagtid, kvällstid och vissa helger. Kvalifikationer Socionom eller någon med annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning. Flerårig erfarenhet av kommunal socialtjänst, uppsökande arbete med ungdomar är meriterande. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten. Körkort är ett krav.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 09-26
Sök fler jobb liknande: lediga Fältverksamheten söker socialsekreterare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fältverksamheten söker socialsekreterare

Biträdande föreståndare till Linköpings behandlingshem för ungdomar.
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Linköpings behandlingshem för ungdomar är ett HVB-hem för ungdomar, 14-18 år. Verksamheten omfattar åtta behdlingsplatser och är riktad både till pojkar och flickor. Behandlingsmodellen bygger på ett multisystemiskt synsätt och lägger stor vikt vid samarbete mellan professionsgränser. I uppdraget ingår att tillsammans med föreståndaren ansvara utifrån fyra perspektiv, medarbetar/ledarskapsperspektiv, utvecklingsperspektiv, kundperspektiv och processperspektiv. Detta innebär ett tydligt och närvarande ledarskap, bemanningsplanering, kompetensutvecklingsplaner samt ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete. Samt att driva och handleda i ett utvecklings och kvalitetsarbete. Ansvara för att metoder och processer är väl förankrade hos medarbetare att detta efterlevs och att kontinuerlig uppföljning och utvärdering sker utifrån evidensbaserade arbetssätt. Kvalifikationer Vi söker dig som är socionom eller har annan högskolutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av behandlingshem med dygnet runt omsorg. Som ledare tror vi att du har självinsikt och är trygg i dig själv. Att du har förmåga att tillföra entusiasm, energi och kan skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Vi tror också att du arbetar målinriktat och vill åstadkomma resultat och att du gör detta tillsammans med medarbetare och arbetsledning. Att du har förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv, kan koppla ihop helhet och delar, framtid och nutid.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 09-27
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande föreståndare till Linköpings behandlingshem för ungdomar. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande föreståndare till Linköpings behandlingshem för ungdomar.

Socialsekreterare till IHF
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Råd och stöd söker en socionom eller någon med en annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig till IHF -Intensiv Hemmabaserad familjebehandling. Behandlingsmodellen grundar sig på ett multisystemiskt synsätt. Modellen lägger stor tonvikt på samarbete över professionsgränser. Målgruppen är familjer med barn och ungdomar 10-18 år som har påbörjat en antisocial utveckling. Målet med behandlingen är att minska beteendestörningar och förbättra familjefunktioner så att barn och ungdomar inte placeras utanför hemmet. IHF-teamet består av sex tjänster och är certifierade i modellen.  Kvalifikationer Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig högskoleutbildning. Erfarenhet av socialt behandlingsarbete med inriktning av familjearbete exempelvis IHF, FFT eller MST. Meriterande är steg1 utbildning med kognitiv eller familjeterapeutisk inriktning. Körkort är ett krav.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 09-27
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare till IHF jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare till IHF

Arbetsterapeut 100%
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Arbetsteraputerna inom daglig verksamhet arbetar tillsammans med övriga medarbetare för att skapa en meningsfull sysselsättning för arbetstagarna. Detta innebär att arbeta för att uppnå verksamhetsspecifika mål, delta i verksamhetutveckling och arbeta enligt vetenskapligt beprövande metoder. I denna tjänst ingår arbete med arbetstagare som ligger nära öppna arbetsmarknaden, vilket innebär att arbeta tillsammans med försäkringskassa och arbetsförmedling. Ett brett nätverk bland företag och andra instanser är meriterande då det ingår att ordna arbetsplatser till arbetstagare utanför daglig verksamhet. Arbetsteraputen ska kunna handleda arbetstagarna att så självständigt som möjligt utföra arbetsuppgifterna som ingår i verksamheten. Vi eftersträvar att erbjuda individuellt anpassad, meningsfull verksamhet för varje arbetstagare. Kvalifikationer Utbildad arbetsterapeut med erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrum då målgruppen är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och /eller personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar enligt pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer inom autismspektrumdiagnoser. Detta innebär att du bör ha erfarenhet av att arbeta med struktur, schema och tidsstöd i vardagen. Vi söker en person med stort ansvarstagande, god samordnings- och samarbetsförmåga. Du bör vara stresstålig. Arbetet ställer höga krav på självständighet, fatta egna beslut, god organisationsförmåga och att vara serviceinriktad. I arbetet ingår att vara flexibel i både tanke och handling. Utbildning i supported employment och pedagogiskt arbetssätt för personer inom autismspektrum är meriterande. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Körkort erfodras.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 10-04
Sök fler jobb liknande: lediga Arbetsterapeut 100% jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Arbetsterapeut 100%

Vikarierande socialsekreterare till Linköpings ungdomsboende.
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Råd och stöd söker en socionom eller någon med en annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, till Linköpings ungdomsboende. Målgruppen är ungdomar 18-22 år med behov av stöd i sitt boende. Ungdomsboendet ska tillhandahålla ett kvalificerat boendestöd för ungdomar med psykosociala svårigheter. Ungdomarna bor i egna lägenheter och behandlingsarbetet ska planeras och dokumenteras i en genomförandeplan. Insatser som erbjuds är stöd och samverkan med andra aktuella vårdgivare/myndigheter, nätverksarbete, vägledning till vardagsekonomi, praktiskt/pedagogiskt arbete i boende och samtalsstöd. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation och journalföring.      Kvalifikationer Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig högskoleutbildning. Erfarenhet av ungdomar och socialt behandlingsarbete är meriterande. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten Körkort är ett krav. Schemalagd arbetstid.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 10-22
Sök fler jobb liknande: lediga Vikarierande socialsekreterare till Linköpings ungdomsboende. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vikarierande socialsekreterare till Linköpings ungdomsboende.

Behandlingsassistent till Linköpings ungdomsboende (natt).
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Råd och stöd söker en behandlingsassistent till Linköpings ungdomsboende. Arbetsuppgifterna sker på uppdrag av behandlingsansvarig socialsekreterare och/eller från ungdomen själv. Arbetsuppgifterna kan bestå av stödjande samtal, tillsyn och trygghetsskapnade åtgärder, agera vid kris- och akuta situationer, delta vid aktiviter samt vara behjälplig vid praktiska/pedagogiska insatser.  Kvalifikationer Vi söker dig som har behandlingsassistentutbildning, fritidsledareutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som bedöms som likvärdig.  Erfarenhet av ungdomsarbete är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 10-22
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlingsassistent till Linköpings ungdomsboende (natt). jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlingsassistent till Linköpings ungdomsboende (natt).

Behandlingsassistent till Linköpings ungdomsboende(natt).
Linköpings kommun Arbetsuppgifter Råd och stöd söker en behandlingsassistent till Linköpings ungdomsboende. Som tillhandahåller ett kvalificerat boendestöd för ungdomar 18-22 år med psykosociala svårigheter. Ungdomarna bor i egna lägenheter och behandlingsarbetet ska planeras och dokumenteras i en genomförandeplan. Arbetsuppgifterna sker på uppdrag av behandlingsansvarig socialsekreterare och/eller av ungdomen själv. Arbetsuppgifterna kan bestå av stödjande samtal, tillsyn och trygghetsskapande åtgärder, agera vid kris- och akuta situationer, delta vid aktiviterter samt vara behjälplig vid praktiska/pedagogiska insatser. Kvalifikationer Vi söker dig som har en behandlingsassistentutbildning, fritidsledareutbildning eller annnan eftergymnasial utbildning som bedöms som likvärdig. Erfarenhet av ungdomsarbete är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 10-22
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlingsassistent till Linköpings ungdomsboende(natt). jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlingsassistent till Linköpings ungdomsboende(natt).

Stolplyckan stödboende söker Arbetsterapeut
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Stöd boendet på Stolplyckan för personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har funnits sen 2003. Verksamheten har två delar Stödlägenheter (SÄBO) och en Korttidsvårds lägenhet med psykiatrisk inriktning. Verksamheten har sin bas på Stolplyckan. Teamet består av arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare/boende stödjare och gruppledare. Målet är att utveckla den enskildes funktionsförmåga, bryta isolering, fungera i önskade sociala miljöer samt motivera, bekräfta och stärka den enskilde individen. I tjänsten ingår även vissa kvällar och helgtjänstgöring Arbetsuppgifter I arbetet ingår att ge stöd, service samt omvårdnad till de boende i deras hem. Erbjuda och motivera de boende till aktiviteter, socialgemenskap, sysselsättning dels i boendet, dels i samhället Specifika arbetsterapeutiska insatser är att kartlägga , planera, samt genomföra och utvärdera rehabiliterande/habiliterande insatser utifrån det kommunanala HSL ansvaret. Ansvara för gruppaktiviteter på boendet. Ta ansvar för att hjälpmedel används, följa upp och introducera nya vid behov .Att dokumentera i journal och genomförande planer i TRESERVA Kvalifikationer Leg arbetsterapeut Krav är att sökande har erfarenhet och utbildning inom psykiatri och neuropsykiatri. Att ha kunskap om de metoder och arbetsätt som används mot målgrupperna och kunna arbeta med implementering samt uppföljning av dessa och kvalitetssäkring i verksamheten. Vi vill att du ska vara positiv till att vara med i ett förändringsarbete och aktivt delta och påverka utformning och utveckling av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person bör du vara flexibel, kreativ, vara lyhörd och uthållig samt se det som en utmaning att arbeta i de boendes hemmiljö. Gärna ha erfarenhet av att arbeta med ett pedagogiskt arbetssätt. Arbetet ställer stora krav på att kunna arbeta självständigt, lösningsinriktat samt ha en mycket god samarbetsförmåga då man arbetar i team. Körkort erfordras För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 12-04
Sök fler jobb liknande: lediga Stolplyckan stödboende söker Arbetsterapeut jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Stolplyckan stödboende söker Arbetsterapeut

Vi söker fem ungdomspedagoger till boende för ensamkommande flyktingbarn.
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Beskrivning Boendeplatserna riktar sig till ensamkommande barn/ungdomar, pojkar, i åldern 16-18 år. Av de nio platserna skall minst tre platser riktas till barn i asylprocessen och de övriga till ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. Verksamheten ska bedrivas så att den enskilde kan utveckla sina personliga resurser och få stöd i att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska få möjlighet att leva under trygga och individuellt anpassade former. Innehållet i stödet skall vara utformat efter den enskildes förutsättningar och behov, enligt upprättad genomförandeplan. Arbetsuppgifter I uppdraget ingår att det enskilde ska få det stöd och den omvårdnad som behövs utifrån dennes behov. Verksamheten ska erbjuda de boende omsorg, boende och fritidssysselsättning. Möta och stötta ungdomarna att hantera traumatiska upplevelser. Ha kunskap och redskap för att stödja ungdomar att i förekommande fall känslomässigt hantera avslagsprocessen och återvändandet till hemlandet. Kvalifikationer Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Goda kunskaper i barns utveckling och behov. Meriterande är om du har kompetens och erfarenhet av asylprocessen. Goda kunskaper om kulturer och levnadsvillkor i barnens hemländer. Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift. Önskvärt är om du har annan kultur och språkkompetens. De mest förekommande språkgrupperna är dari/persiska samt somaliska.  Villkor Körkort är ett krav Schemalagd arbetstid För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 12-19
Sök fler jobb liknande: lediga Vi söker fem ungdomspedagoger till boende för ensamkommande flyktingbarn. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vi söker fem ungdomspedagoger till boende för ensamkommande flyktingbarn.

Behandlingsassistent/natt till boende för ensamkommande flyktingbarn.
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Råd och stöd söker tre behandlingsassistenter/natt till boende för ensamkommande flyktingbarn. Målgruppen är pojkar i åldern 16-18 år. Boendeplatserna riktas både till ungdomar i asylprocessen och till ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. Arbetsuppgifterna sker på uppdrag från ungdomspedagogerna och från ungdomen själv. Arbetsuppgifterna kan bestå av stödjande samtal, tillsyn och trygghetsskapande åtgärder, agera vid kris- och akuta situationer, delta vid aktiviteter samt vara behjälplig vid praktiska/pedagogiska insatser. Kvalifikationer Vi söker dig som har behandlingsassistentutbildning, fritidsledareutbildning eller annan eftergymnasialutbildning som bedöms som likvärdig. Erfarenhet av ungdomsarbete är meriterande. Önskvärt är om du har kunskap om andra kulturer och annan språkkompetens. Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift. de mest förekommande språkgrupperna är dari/persiska samt somaliska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Krav Körkort är ett krav För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 12-20
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlingsassistent/natt till boende för ensamkommande flyktingbarn. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlingsassistent/natt till boende för ensamkommande flyktingbarn.

Föreståndare till boende för ensamkommande flyktingbarn.
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Beskrivning Boendeplatserna riktar sig till ensamkommande barn/ungdomar, pojkar 16-18 år. Av de nio platserna skall minst tre platser riktas till barn i asylprocessen och de övriga till ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. Verksamheten ska bedrivas så att den enskilde kan utveckla sina personliga resurser och få stöd i att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska få möjlighet att leva under trygga och individuellt anpassade former. Innehållet i stödet skall vara utformat efter den enskildes förutsättningar och behov, enligt upprättad genomförandeplan. Arbetsuppgifter I uppdraget ingår att vara en tydlig och närvarande ledare, bemanning- ekonomi och personalansvar. Samt ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vara väl insatt i asylprocessen och ha goda kunskaper i kultur och språkkompetenser. Kvalifikationer Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Som ledare tror vi att du har självinsikt och är trygg i dig själv. Att du har förmåga att tillföra entusiasm, energi och kan skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Vi tror också att du arbetar målinriktat och vill åstadkomma resultat och att du gör detta tillsammans med medarbetare och arbetsledning. Att du har förmåga att se hela verksamheten i ett helhetsperspektiv, kan koppla ihop helhet och delar, framtid och nutid. Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 12-20
Sök fler jobb liknande: lediga Föreståndare till boende för ensamkommande flyktingbarn. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Föreståndare till boende för ensamkommande flyktingbarn.

Stolplyckan söker skötare
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Stödboendet på Stolplyckan är till  för personer med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten består av stödlägenheter på Stolplyckan (SÄBO) och en kortidsvård del med psykiatrisk inriktning. Verksamheten har sin bas på Stolplyckan. Arbetslaget består av arbetsterapeut, sjuksköterska/gruppledare, boende stödjare/ skötare. Målet är att utveckla den enskildes funktionsförmågor, bryta isolering, fungera i önskade sociala miljöer I arbetet ingår att ge stöd, service till de boende i deras hem. Detta kan innebära att vi behöver stödja och hjälpa den boende i vardagssysslor så som städning, tvätt och matlagning. Detta stöd ska ges med respekt för självbestämmande och integritet och på ett sådant sätt att det stärker den boendes tilltro till sin egen förmåga Erbjuda och motivera de boende till aktiviteter/ socialgemenskap/ sysselsättning. Kontaktmannaskap ingår i arbetet samt att dokumentera utifrån SOL med genomförandeplanen som grund. Kvalifikationer Skötar utbildning  eller motsvarande som vi bedömer likvärdig. Krav är att du har erfarenhet och/eller utbildning inom psykiatri och neurospsykiatri.  Vi ser positivt att du har erfarenhet av arbete i personers hemmiljö. Vi vill att du ska vara positiv och aktivt att  delta och påverka utformningen av verksamheten.  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person bör du vara flexibel, initiativtagande, ha tålamod med motivationsarbete och gärna ha erfarenhet av att arbeta med pedagogiskt stöd. Arbete ställer stora krav på att kunna arbeta självständigt, lösningsinriktat samt att kunna arbeta i team Körkort erfordras För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-02
Sök fler jobb liknande: lediga Stolplyckan söker skötare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Stolplyckan söker skötare

Team Socialpsykiatri / Råd & Stöd söker vuxenpedagog
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Team Socialpsykiatri Råd & Stöd /Leanlink,ger stödinsatser till personer med långvarig psykiatrisk och/eller neuropsykiatriska funktionsnesättningar som bor i eget boende och är i behov av praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd i vardagen. Genom en skatteväxling 2014 kommer hemsjukvård (vissa hälso och sjukvårdsinsatser) även utföras av Stödteamen och detta innebär rekrytering av fler medarbetare till teamen. I arbetsuppgifterna ingår att vara ett pedagogiskt och praktiskt stöd i vardagssituationer. Klienterna ska stödjas, motiveras och stärkas till att klara boende, arbete/sysselsättning och sociala kontakter. Arbetet består även att stödja den enskilde i att delta i andra utbud av verksamheter som samhället har. Stödjande och motiverande samtal samt nätverksarbete är en del i arbetsuppgifterna. Motivera den enskilde att tillgodogöra sig sjukvårds insatsatser och utföra delegerade hälo-och sjukvårdsinsatser. Stödet ska utgå från den enskildes önskemål och behov, en genomförandeplan för den enskilde ska ligga till grund för arbetet. Insatserna ges företrädesvis dagtid, men även viss kvälls- och helgarbete kommer ingå. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, att delta i utvecklings- och utvärderingsarbete, viss handledning samt att arbeta evidensbaserat. Teamet har en nära samverkan med Landstinget och med övriga verksamheter inom Linköpings kommun och andra organisationer. Kvalifikationer Lämplig yrkesbakgrund kan vara socionomprogrammet, pedagogutbildning eller annan beteendevetenskaplig utbildning som av arbetsgivare prövas likvärdig, motsvarande kandidatexamen. Arbetet ställer stora krav på förmågan att arbeta självständigt men också en förmåga att arbeta i team och skapa relationer.Du kommer ha ett nära samarbete med kollegor inom Stödteamen och ha en förmåga att skapa ett gott samarbete med andra vårdgivare. Du behöver ha ett flexibelt och lösningsinriktat arbetssätt. Du planerar, organiserar och priorietrar arbetet på ett bra och effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter av arbete med personer med psykiska och neuropsykiatriskafunktions nedsättningar.   Körkort erfordras För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-02
Sök fler jobb liknande: lediga Team Socialpsykiatri / Råd & Stöd söker vuxenpedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Team Socialpsykiatri / Råd & Stöd söker vuxenpedagog

Råd&Stöd söker administrativ assistent
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter:  Uppdraget som administrativ assistent består av tre huvudområden: personal, ekonomi och kärnverksamhet. Arbetsuppgifterna innebär att ge administrativt stöd i de tre huvudområdena till berörda verksamhetschefer och till affärsområdets ledning. Detta sker med hjälp av kommunens IT-system Heroma, Agresso och EFH. I uppdraget ingår förutom löpande personal- och ekonomiadministration även arkivering och diarieföring. Våra administrativa assistenter bistår verksamhetscheferna med att använda kommunens rekryteringssystem. I tjänsten ingår även att vara behjälplig vid schemaläggning. Kvalifikationer: Vi söker dig som har lägst gymnasiekompetens med inriktning mot personaladministration och/eller ekonomi eller en relevant utbildning på högskolenivå med inriktning på personal exempelvis Personalvetarprogrammet. Du skall vara en mycket god organisatör, ha lätt för att samarbeta och sätta ett värde i att ha en hög servicenivå. Du bör ha erfarenhet av att ha arbeta med Heroma och EFH. God kunskap i lagar och avtal samt riktlinjer som gäller för kommunen. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Har lätt för att anpassa dig till förändrade krav och förutsättningar är en viktig egenskap. Det är även önskvärt att du är lösningsinriktad. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-08
Sök fler jobb liknande: lediga Råd&Stöd söker administrativ assistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Råd&Stöd söker administrativ assistent

Fältverksamheten söker socialsekreterare
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Råd och stöd söker en socionom eller någon med annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig till Fältverksamheten. Fältverksamheten består av sex medarbetare som arbetar två och två och finns lokaliserade i tre bostadsområden. Arbetsuppgifterna är uppsökande- och förebyggande arbete samt motivationsarbete bland barn- och ungdomar, främst tonåringar.  Enskilt arbete riktat mot ungdomsgrupper eller individuellt.  Informationsinsatser som vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna. Samverkan sker i hög grad med både myndigheter och ideella organisationer. Arbetet bedrivs såväl på dagtid, kvällstid och vissa helger. Kvalifikationer Socionom eller någon annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning. Flerårig erfarenhet av kommunal socialtjänst, uppsökande arbete och arbete med ungdomar är meriterande. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten. Körkort är ett krav.  För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-09
Sök fler jobb liknande: lediga Fältverksamheten söker socialsekreterare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fältverksamheten söker socialsekreterare

Fältverksamheten söker två vikarierande socialsekreterare.
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Råd och stöd söker två socionomer eller några med annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig till Fältverksamheten. Tjänsterna är vikariat på sex månader med chans till förlängning. Fältverksamheten består av sex medarbetare som arbetar två och två och finns lokaliserade i tre bostadsområden. Arbetsuppgifterna är uppsökande- förebyggande arbete samt motivationsarbete bland barn och ungdomar, främst tonåringar. Enskilt arbete riktat mot ungdomsgrupper eller individuellt. Informationsinsatser som vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna. Samverkan sker i hög grad med både myndigheter och ideella organisationer. Arbetet bedrivs såväl på dagtid, kvällstid och vissa helger. Kvalifikationer Socionom eller någon med annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning. Flerårig erfarenhet av kommunal socialtjänst, uppsökande arbete och arbete med ungdomar är meriterande. Du ska kunna arbeta självständigt vara flexibel och ha initiativförmåga. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten. Körkort är ett krav. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-14
Sök fler jobb liknande: lediga Fältverksamheten söker två vikarierande socialsekreterare. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fältverksamheten söker två vikarierande socialsekreterare.

Råd&Stöd, Idrott&Service söker arbetsledare tillskog och park
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter: Idrott&Service har Bildningsnämndens ansvar att bedriva arbetsrehabilitering av personer inom Offentligt servicearbete. Verksamheten Skog&Park arbetar  med skötsel av naturreservaten: Viggeby, Kärna, Ullstämma, Vidingsjö och Tinnerö naturvårdsområde. Sjöbaden: Bankekind, Västerby, Höfversby, Stavsäter, Lillsjön och Viggeby. Tillverkningsarbeten i grovsnickeri, sågarbeten och svetsarbeten. Som arbetsledare har du ansvar för en arbetsgrupp som består av ca 10 medarbetare. Du skall leda och driva verksamheten framåt tillsammans med arbetsgruppen. Huvuduppdraget är rehabiliteringsinriktat ledarskap. Dina arbetsuppgifter kommer även att bestå av tillverkningsarbeten, skog- och parkarbete samt skötsel av baden. I din roll som arbetsledare ingår att fatta egna beslut inom ramen för uppdraget. Leda och fördela arbetauppgifter. Som arbetsledare är du direkt underställd veksamhetschefen för Idrott&Service. Då du kommer att ha naturen som arbetsplats är det en förutsättning att du trivs med utearbete. En god fysik är en förutsättning för att klara av arbetet. Kvalifikationer: Någon form av skogsutbildning på högskolenivå eller annan formell utbildning inom skogshantering. Personliga egenskaper såsom stabilitet, empatisk förmåga och personlig mognad värdesätts.Vara tydlig och sätta gränser. Då placeringarna ofta är tillfälliga och ett led i en utveckling mot öppna arbetsmarknaden ser vi det som väsentligt att du har tro på varje individs möjligheter och vilja till utveckling och förändring. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Erfarenhet av arbetsrehabilitering samt erfarenhet av arbete med missbruks och beroendeproblematik är meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att ha haft arbetsledande befattning. Körkort erfodras. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-17
Sök fler jobb liknande: lediga Råd&Stöd, Idrott&Service söker arbetsledare tillskog och park jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Råd&Stöd, Idrott&Service söker arbetsledare tillskog och park

Råd&Stöd söker semestervikarier till Socialpsykiatrin
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter:  Socialpsykiatrin inom Råd&Stöd har ett antal särskilda boenden för personer med psykiska och/eller nevropsykiatriska  funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna omfattning och innehåll utformas utifrån varje boendes individuella behov. Det kan vara praktiskt stöd kring egna boendet och personlig omvårdnad samt HSL insatser. Social samvaro, artiviteter och utflykter är viktiga inslag i verksamheten speciellt under sommaren. Arbetstiden är schemalagd dag-kväll och helger. Sovande jour förekommer i vissa boenden. Dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. Kvalifikationer:  Skötare/undersköterska/vårdare eller pågående studier på högskolenivå med betendevetenskaplig inriktning exempelvis socionom programmet, psykologprogrammet , beteendevetarprogrammet. Erfarenhet av arbete med målgruppen psykiska  och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är meriterande. Vi vill att du har en god förmåga att arbeta självständigt och har ett bra bemötande. Arbetet kräver att du är uthållig och bra på att motivera andra. Du behöver också ha ett flexibelt och lösningsinriktat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-24
Sök fler jobb liknande: lediga Råd&Stöd söker semestervikarier till Socialpsykiatrin jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Råd&Stöd söker semestervikarier till Socialpsykiatrin

Linköpings behandlingshem för ungdomar söker vikarierande ungdomspedagog
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Behandlingshemmet tar emot ungdomar  med psykosocial problematik i ålder 14-18 år. Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv där systemteori, salutogenes och interaktionistiskt förhållningssätt är centralt. Vi söker en ungdomspedagog som ska arbeta med familjebehandling. Som familjebehandlare ansvarar du för behandlingsprocessen i samråd med handläggare. Du ansvarar för att insatsen är klar inom tidsramen för jobbet och har dokumentationsskyldighet. Nätverksmöten, familjesamtal och samarbetsmöten ingår och du ska vara villig att arbeta multisystemiskt. Du kommmer att arbeta i team i nära samarbete med BUP och skola. Uppdraget att arbeta hem ungdomarna från placering är centralt. I arbetsgruppen pågår en kompetenshöjning gällande evidensbaserade metoder och arbetssätt som ska förkorta placeringstiden. Några av dessa satsningar är ACT och RePulse och du kommer att erbjudas utbildning inom metoderna utifrån behov. Kvalifikationer Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller med liknande högskoleutbildning. Dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete med inriktning av familjearbete är ett krav. Meriterande är vidareutbildning i familjeterapi steg 1 och eller KBT, systemteori, MI, FFT eller MST eller liknande. Erfarenhet av systemiskt familje- och nätverksarbete är ett krav. Vi söker en kollega som är nytänkande, flexibel och strukturerad. Vi vill att du har visioner och du ska vara intresserad av att delta i utformandet av en ny verksamhet. Vi tillämpar schemalagd arbetstid som innebär dag, kväll och helgarbete. Körkort är ett krav för tjänsten. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-24
Sök fler jobb liknande: lediga Linköpings behandlingshem för ungdomar söker vikarierande ungdomspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Linköpings behandlingshem för ungdomar söker vikarierande ungdomspedagog

Vik. alkohol-och drogterapeut Sensus
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Alkohol-och drogterapeut till behandlingshemmet Sensus som arbetar med vuxna personer med beroendeproblematik. Sensus arbetar enligt 12-stegsmetoden. Alkohol-och drogterapeuten ska ingå i behandlingsteamet och ansvara för behandling enskilt och i grupp, leda föreläsningar, upprätta behandlingsplaner, delta i nätverksmöten, samverka med andra vårdgivare mm. Extern handledning erbjuds.   Kvalifikationer Alkohol-och drogterapeututbildning, pedagogutbildning, addiktolog eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Erfarenhet och kunskap av arbete med 12-stegsmetoden. Du ska vara flexibel, självständig och ha god samarbetsförmåga.  För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-27
Sök fler jobb liknande: lediga Vik. alkohol-och drogterapeut Sensus jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik. alkohol-och drogterapeut Sensus

Resursteamet söker socialsekreterare 100 %
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Beskrivning Resursteamet bedrivs som ett samarbete mellan Råd & Stöd och Sektionen för resurs- och stödverksamhet på uppdrag av Omsorgsnämnden och Barn- och Ungdomsnämnden. Resursteamet består av två socialsekreterare samt två lärare. Teamet leds av verksamhetschef inom Råd & Stöd och bitr rektor inom Sektionen för resurs- och stödverksamhet i samverkan. Arbetsuppgifter Som socialsekreterare i teamet har du det sociala behandlingsansvaret. Du jobbar både med elev och familj. Stödet kan ges både i hemmiljö och på andra lämpliga arenor. Målet är att öka andelen elever som fullföljer sina studier på den skola där eleven går. Teamets arbete ska utgå från en helhetssyn på situationen. Socialsekreterarna och lärarna arbetar i nära samverkan med varandra i alla delar av verksamheten. Kvalifikationer Du är socionom eller har annan relevant högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har utbildning i relevanta metoder, t ex KBT, familjeterapi, nätverksarbete. Du har också erfarenhet av socialt arbete med ungdomar och familjer och är väl förtrogen med både skolans och socialtjänstens uppdrag. Arbetet kräver goda kunskaper kring dokumentation och handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen. Du är självständig och har god samarbetsförmåga med andra då arbetet innebär många interna och externa kontakter. Du är en positiv person som ser mervärde av teamarbete och samverkan med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Villkor B-körkort är ett krav. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-28
Sök fler jobb liknande: lediga Resursteamet söker socialsekreterare 100 % jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Resursteamet söker socialsekreterare 100 %

Resursskolornas Stödteam söker två socialsekreterare (100%)
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Beskrivning Resursskolornas Stödteam inom Råd & Stöd arbetar på uppdrag av Omsorgsnämnden. Teamet består av tre socialsekreterare som har kontorslokaler inom Råd & Stöd samt arbetar på respektive resursskola.   Vi söker nu två socialsekreterare på heltid. Arbetsuppgifter Stödteamets främsta uppgift är att stötta elever på resursskolorna, deras familjer samt resursskolornas personal. Stödet ska leda till en högre måluppfyllelse för eleven så att eleven får goda förutsättningar att kunna klara sin skolgång inom grundskolan. Stödteamet erbjuder därför socialt stöd till elever och deras familjer samt ger konsultativt stöd till personal på resursskolorna. Som socialsekreterare i teamet är du även en länk till övrig socialtjänst samt samarbetar nära med ledningen för resursskolorna. Kvalifikationer Du är socionom eller har annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har även erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och famljer. Arbetet kräver goda kunskaper i dokumentation och handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen. Arbetet i Stödteamet kräver även självständighet och god samarbetsförmåga med andra då vi har många interna och externa samarbetspartners. Villkor B-körkort är ett krav. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 01-28
Sök fler jobb liknande: lediga Resursskolornas Stödteam söker två socialsekreterare (100%) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Resursskolornas Stödteam söker två socialsekreterare (100%)

Råd&Stöd söker Rehabiliteringssamordnare till Idrott&Service
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter:  Idrott&Service har Bildningsnämndens uppdrag att bedriva arbetsrehabilitering av personer inom Offentligt servicearbete. En sådan anställning är ett alternativ när anvisning till arbete på den regulgära arbetsmarknaden inte visar sig möjlig. Arbetsträningen innebär medicinska, sociala,och arbetsinriktade insatser som syftar till att den enskilde på nytt skall kunna fungera på den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten består av 70 Offentligt service anställningar och ca 10 träningsplatser. I uppdraget som rehabsamordnare ingår Insluss från Jobb- och kunnskapstorget och från Arbetsförmedlingen. Uppförljningsansvar och stöd till cheferna inom Idrott&Service för att kunna genomföra ett fungerande rehabiliteringsarbete. Det ingår även att delta i olika arbetsgrupper som arbetsmiljögrupp, rehabgrupp och ledningsteam. Det ingår även att aktivt och tillsammans med Jobb- och kunskapstorget samt med Arbetsförmedlingen arbeta med utslussning. Kvalifikationer:  Lämplig utbildning är socionom, beteendevetare, sociala omsorgslinjen, socialpedagogutbildningen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren ser som likvärdig. Erfarenhet från arbete med rehabilitering och arbete med missbruks- och beroendeproblematik är meriterande. Personliga egenskaper som stabilitet och empati är värdefulla. God självkännedom och att vara trygg i sin yrkesroll är bra egenskaper då man använder sig själv som redskap i arbetet. Vi söker dig som är inspirerad av att arbeta med målgruppen och att utveckla arbetet. Stora krav ställs på ett självständigt och lösningsinriktat, ibland okonventionellt arbetsätt. Du skall vara positiv till att arbeta evedensbaserat och att tänka nytt. I arbetet ingår att ha många kontakter med myndigheter och olika instanser.  För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 02-03
Sök fler jobb liknande: lediga Råd&Stöd söker Rehabiliteringssamordnare till Idrott&Service jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Råd&Stöd söker Rehabiliteringssamordnare till Idrott&Service

Familjebehandlare till Linköpings behandlingshem för ungdomar.
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Som familjebehandlare/terapeut ansvarar Du för behandlingsprocessen i samråd med handläggare. Du ansvarar för att insatsen är klar inom tidsramen för jobbet och har dokumentationsskyldighet. Nätverksmöten, familjesamtal och samarbetsmöten förekommer och Du ska vara villig att arbeta multisystemiskt. Du kommer att arbeta i team med nära samverkan med BUP och skola. Uppdraget att arbeta hem ungdomar från placering är centralt. I arbetsgruppen pågår en kompetenshöjning gällande evidensbaserade metoder och arbetssätt som ska förkorta placeringstiden. Några av dessa satsningar är ACT och rePulse och Du kommer att erbjudas utbildning inom metoderna utifrån behov. Kvalifikationer Vi söker Dig som är socionom, socialpedagog eller motsvarande med god erfarenhet av kvalificerat behandlingsarbete. Vi vill att Du har kunskap om socialtjänstens uppdrag, BBIC och gärna erfarenhet av samverkan med skola. Krav är vidareutbildning i familjeterapi steg 1 och eller KBT, systemteori, MI, FFT, MST eller liknande. Erfarenhet av systemiskt familje- och nätverksarbete är också ett krav. Vi söker en kollega som är nytänkande, flexibel och strukturerad med kompetens att driva förändringsprocesser i målformulerade behandlingsuppdrag. Vi vill att Du har visioner, är en tydlig kommunikatör och vill vara delaktig i vidareutveckling av vår verksamhet. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid att teamets samlade kompetens gynnar det familjearbete våra uppdrag omfattar. Tjänsten är en visstidsanställning med goda chanser till förlängning. Körkort är ett krav och arbetstiden är förlagd på dagar och kvällar. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 02-12
Sök fler jobb liknande: lediga Familjebehandlare till Linköpings behandlingshem för ungdomar. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Familjebehandlare till Linköpings behandlingshem för ungdomar.

Två socialsekreterare till Råd & Stöd
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Ingå i nystartat team som arbetar med vräkningsförebyggande stöd. Att i nära samverkan med Socialkontorets vräkningsförebyggande grupp stödja personer som hotas av vräkning, så att avhysning kan undvikas. Uppdraget innebär bl a att snabbt ta kontakt och följa upp insatser i syfte att undvika vräkning, bedriva uppsökande verksamhet samt motivera till stöd och behandling om behov av detta finns. Uppdraget innebär nära samverkan med bl a Socialkontoret, bostadsföretag, fastighetsägare och kronogogdemyndigheten. Extern handledning erbjuds. Kvalifikationer Socionomutbildning eller, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning. Erfarenhet av socialt arbete, gärna med inriktning på boendefrågor. Vi söker Dig som bl a har mycket god samarbetsförmåga, flexibelt och kreativt arbetssätt samt kan arbeta självständigt. Då detta team är i uppstartsfasen ser vi också gärna att Du är initiativrik och gillar utmaningar. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 02-14
Sök fler jobb liknande: lediga Två socialsekreterare till Råd & Stöd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två socialsekreterare till Råd & Stöd

Råd&Stöd söker semestervikarier till behandlingshem och ungdomsboende
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter:  Arbetsuppgifternas omfattning och innehåll utformas utifrån varje ungdoms individuella genomförandeplan. Det kan blandannat vara praktiskt/ pedagogiskt stöd och hjälp i vardagen, aktiviteter mm. Dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. Kvalifikationer:  Studerande inom beteendevetenskap, socionom, psykologi, socialpedagog. YH utbildning som behandlingsassistent eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har intresse för och är nyfiken på människor samt har förmåga att skapa trygga allianser, god förmåga att arbeta självständigt, kunna ta egna initiativ samt kommunicera på ett tydligt sätt. Arbetstiden är schemalagd och innebär dag, kväll och helgarbete. Vissa tjänster innebär nattarbete. Linköpings behandlingshem är ett HVB-hem med målgruppen ungdomar och deras familjer med psykosocial problematik i åldrarna 14-18 år. Läs mera på http://www.leanlink.se/linkopingsbehandlingshemforungdomar Linköpings ungdomsboende är ett HVB -hem med målgruppen ungdomar med psykosocial problematik i åldern 18-22 år. Läs mera på http://www.leanlink.se/linkopingsungdomsboende Körkort är ett krav för tjänsten. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 02-20
Sök fler jobb liknande: lediga Råd&Stöd söker semestervikarier till behandlingshem och ungdomsboende jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Råd&Stöd söker semestervikarier till behandlingshem och ungdomsboende

Råd & Stöd söker gruppledare till Individ och familjeomsorg
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Beskrivning: Råd & Stöd/Familj söker en gruppledare till följande verksamheter; Mottagningen, Områdesarbete/Familjecentraler och föräldrar-spädbarn Hagadal. Arbetsuppgifter: I uppdraget ingår att vara en tydlig och närvarande ledare, att samordna, leda och fördela det dagliga arbetet. Gruppledaren ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsammans med verksamhetschef ansvara för metodutveckling, arbetssätt samt att rekrytera personal. Kvalifikationer: Socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning, som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Erfarenhet av arbetsledning och socialt behandlingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet Villkor För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 02-21
Sök fler jobb liknande: lediga Råd & Stöd söker gruppledare till Individ och familjeomsorg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Råd & Stöd söker gruppledare till Individ och familjeomsorg

Familjebehandlare till IHF
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Råd och stöd söker en familjebehandlare med ett samordningsansvar till IHF.  Intensiv - Hemma - Baserad familjebehandling. Behandlingsmodellen grundar sig på ett multisystemiskt synsätt. Modellen lägger stor tonvikt på samarbete över professionsgränser och är manualbaserad. Målgruppen är familjer med barn och ungdomar 10-18 år som har påbörjat en antisocial utveckling. Målet med behandlingen är att minska beteendestörningar och förbättra familjefunktioner så att barn och ungdomar inte placeras utanför hemmet. IHF-teamet består av sex tjänster och är certifierade i modellen. Kvalifikationer Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig högskoleutbildning med god erfarenhet av kvalificerat behandlingsarbete. Krav är vidareutbildning i familjeterapi steg 1 eller kognitiv inriktning, systemteori, FFT, MST eller liknande. Vi söker en kollega som är nytänkande, flexibel och strukturerad med kompetens att driva förändringsprocesser i målformulerade behandlingsuppdrag.Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid att teamets samlade kompetens gynnar det familjearbete våra uppdrag omfattar.   Körkort är ett krav. Vi tillämpar årsarbetstid. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 02-26
Sök fler jobb liknande: lediga Familjebehandlare till IHF jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Familjebehandlare till IHF

Familjebehandlare till Linköpings behandlingshem för ungdomar.
Linköpings kommun Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2200 tillsvidareanställda. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet. Arbetsuppgifter Som familjebehandlare/terapeut ansvarar Du för behandlingsprocessen i samråd med handläggare. Du ansvarar för att insatsen är klar inom tidsramen för jobbet och har dokumentationsskyldighet. Nätverksmöten, familjesamtal och samarbetsmöten förekommer och Du ska vara villig att arbeta multisystemiskt. Du kommer att arbeta i team med nära samverkan med BUP och skola. Uppdraget att arbeta hem ungdomar från placering är centralt. I arbetsgruppen pågår en kompetenshöjning gällande evidensbaserade metoder och arbetssätt som ska förkorta placeringstiden. Några av dessa satsningar är ACT och rePulse och Du kommer att erbjudas utbildning inom metoderna utifrån behov. Kvalifikationer Vi söker Dig som är socionom, socialpedagog eller motsvarande med god erfarenhet av kvalificerat behandlingsarbete. Vi vill att Du har kunskap om socialtjänstens uppdrag, BBIC och gärna erfarenhet av samverkan med skola. Krav är vidareutbildning i familjeterapi steg 1 och eller KBT, systemteori, MI, FFT, MST eller liknande. Erfarenhet av systemiskt familje- och nätverksarbete är också ett krav. Vi söker en kollega som är nytänkande, flexibel och strukturerad med kompetens att driva förändringsprocesser i målformulerade behandlingsuppdrag. Vi vill att Du har visioner, är en tydlig kommunikatör och vill vara delaktig i vidareutveckling av vår verksamhet. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid att teamets samlade kompetens gynnar det familjearbete våra uppdrag omfattar. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Körkort är ett krav och arbetstiden är förlagd på dagar och kvällar. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! För mer information: http://www.linkoping.se Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig! Villkor För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant. Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Företag: Leanlink, Råd och Stöd
Ort: Linköping
Publicerad : 03-10
Sök fler jobb liknande: lediga Familjebehandlare till Linköpings behandlingshem för ungdomar. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Familjebehandlare till Linköpings behandlingshem för ungdomar.


Sök lediga jobb Leanlink, Råd och Stöd

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se