Myndigheten för samhällskydd och beredskap jobb - lediga jobb

Myndigheten för samhällskydd och beredskap jobb Myndigheten för samhällskydd och beredskap jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Myndigheten för samhällskydd och beredskap. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. IT-säkerhetstekniker till CERT-SE- Stockholm

 2. Chef till enheten för geodata och resursinformation- Karlstad

 3. Chef till enheten för ledning och samverkan- Karlstad

 4. Chef till enheten för räddningstjänst- Karlstad

 5. Handläggare –Tjänsteman i beredskap (TiB)- Karlstad

 6. Utbildningskoordinator- Karlstad

 7. HR-konsult till HR-enheten- Karlstad

 8. Handläggare med inriktning mot säkerhetsskydd- Karlstad

 9. Kvalificerad ekonom till ekonomienheten- Karlstad

 10. Ekonom till ekonomienheten- Karlstad

 11. Senior handläggare informationssäkerhet- Stockholm

 12. Handläggare industriella informations- och styrsystem (SCADA)- Stockholm

 13. Medicinsk koordinator till enheten för operativ personal- Karlstad

 14. Teknisk handläggare till enheten för brandskydd och brandfarlig vara- Karlstad

 15. Kommunikatör/webbredaktör inom riskkommunikation och digitala medier- Stockholm

 16. Lärare inom det beteendevetenskapliga området- Lund

 17. Handläggare - lagen om brandfarliga och explosiva varor- Karlstad

 18. Projektledare insats- Stockholm

 19. Projektledare insats- Karlstad

 20. Projektledare med inriktning mot katastrofreducerande insatser- Stockholm

 21. Lärare inom Skadeavhjälpande verksamhet- Kramfors

 22. Lärare inom Brand/Räddning- Kramfors

 23. Lärare inom Prehospitalt akut omhändertagande- Kramfors

 24. IT-incidenthanterare till CERT-SE- Stockholm

 25. Servicetekniker- Kramfors

 26. Handläggare-lagen om transport av farligt gods (Vikariat)- Karlstad

 27. Myndighetsjurist- Karlstad

 28. HR-handläggare med inriktning internationella insatser- Karlstad

 29. Projektledare till Rakelverksamheten- Stockholm

 30. Leveransansvarig till Rakelverksamheten- Stockholm

 31. Lärare inom ledningsområdet- Lund

 32. Myndighetsjurist- Karlstad

 33. Tjänstestrateg till Rakelverksamheten- Stockholm

 34. Chef till enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete- Stockholm

 35. Lokalvårdare- Kramfors

 36. Fyra avdelningskommunikatörer till MSB- Stockholm

 37. Fyra avdelningskommunikatörer till MSB- Karlstad

 38. IT-strateg till Rakelverksamheten- Stockholm

 39. Analytiker och ledande utvecklare med fokus på modernt civilt försvar- Stockholm

 40. Verksamhetschef MSB Revinge- Lund


Mer beskrivning

IT-säkerhetstekniker till CERT-SE
MSB MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. I detta arbete utvecklar MSB en strategi och nationell handlingsplan på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd. Enheten är lokaliserad på Fleminggatan i Stockholm och har drygt 30 medarbetare. I enheten finns funktionen CERT-SE som är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team), och har till uppgift att förebygga och varna om sårbarheter och hot samt hantera och assistera när IT-säkerhetsincidenter har inträffat. I det arbetet utförs bland annat omfattande omvärldsbevakning, analys av skadlig kod, analys av loggar, system­forensik och programutveckling. CERT-SE har en egen IT-miljö med allehanda intressanta installationer, t ex en labbmiljö för malware-analys. Funktionen består för närvarande av drygt 10 medarbetare.  Enheten för samhällets informationssäkerhet utgör tillsammans med fyra andra enheter avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete utgör en av fem avdelningar på MSB och har det förebyggande och risk- och sårbarhetsreducerande perspektivet i fokus. Dina arbetsuppgifter Vi söker dig som vill: - arbeta med nätverk och systemadministration - arbeta med och utvecklas inom intrångsdetektering och nätverksforensik - vidareutveckla dig inom IT-säkerhetsområdet och incidenthantering - bli en del av ett öppet, socialt och dedikerat team - ta stort ansvar under stor frihet - arbeta i en enhet med högt i tak och djupt tekniskt kunnande Din kompetensprofil För att arbeta hos oss måste du: - ha minst 2 års yrkeserfarenhet av operativsystem baserade på öppen programvara - ha minst 2 års yrkeserfarenhet inom TCP/IP - ha praktisk erfarenhet av nätverksforensik - ha praktisk erfarenhet av IDS/IPS  Meriterande är erfarenhet av: - att skriva script (t ex i perl, python eller bash) - Microsoft server-operativsystem - Splunk, Snort, Xymon - brandväggar Om du dessutom har högt säkerhetsmedvetande, kanske också praktisk erfarenhet av att arbeta med IT-säkerhet, är nyfiken på incidenthantering och vill ha roligt på jobbet, då är du rätt person för oss! Vi kommer fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.  Övrigt Tjänsten är tillsvidare med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Är du intresserad? Har du frågor kontakta Ann-Marie Alverås Lovén chef CERT-SE. Fackliga företrädare är Daniel Haglund SACO, Peter Nord ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 15 augusti 2013, märkt med referensnummer 2013/53. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.   MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga IT-säkerhetstekniker till CERT-SE jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-säkerhetstekniker till CERT-SE

Chef till enheten för geodata och resursinformation
MSB Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Avdelningen ska bidra till att aktörer, som har ett ansvar vid olyckor och kriser, kan förbereda förmågan att begränsa konsekvenserna av inträffade händelser, kan leda och fatta beslut inom det egna ansvars- och verksamhets­området och kan samverka med andra. Avdelningen bidrar med kunskap, metoder, tekniskt stöd samt utbildning och övning för detta. Vid avdelningen pågår en verksamhetsförändring som ska vara genomförd till den 1 januari 2014. Det innebär bland annat organisatoriska förändringar och tillkomst av några nya enheter. En av dessa är enheten för geodata och resursinformation. Enheten för geodata och resursinformation Enheten ansvarar för att utifrån samhällets behov kvalitetssäkra och utveckla geodata samt resursdata (RIB) inom området samhällsskydd och beredskap. Enheten har ansvar för myndighetens RIB- och GIS-funktion, geodatasamverkan, satellittjänster och digitala bibliotek. Vid enheten utvecklas och produceras också filmproduktionen 90-sekunder som är ett verktyg för informations- och kunskapsspridning. Arbetet med kvalitetssäkrade beslutsstöd är en verksamhet som berör hela myndigheten, från det förebyggande, via det förberedande och hanterande uppdraget till det uppföljande och lärande skedet. Enheten har därmed en nära samverkan med såväl andra delar av MSB som med de övriga aktörer som använder och bidrar till kvalitetssäkring av innehållet i verktygen. Vid särskilda händelser har enheten ha beredskap för att stödja samhällets aktörer med expertkompetens i hur beslutsstöden kan användas och tillämpas i den specifika situationen. Arbetsuppgifter Som chef för enheten leder du verksamheten och har personal- och budgetansvar. I arbetsuppgifterna ingår att inrikta, organisera och följa upp enhetens arbete. Du ska se till att enhetens verksamhet utvecklas kontinuerligt för att möta förändringarna och omvärldens behov. Du ska vidare se till att verksamheten har strategier som styr arbetet samt att processer och rutiner finns och efterlevs. Du ska medverka till samverkan externt och internt. Du ska vara närvarande i vardagen och ha strategisk utblick. Kompetensprofil Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och med bakgrund inom service och kvalitetsutveckling, beslutsstöds- eller utvecklingsverksamhet. Erfarenheten från arbete inom samhällsskydd och beredskap är meriterande. Du har tidigare arbetat som chef, och har du chefserfarenhet från statlig verksamhet är det meriterande. Du är pådrivande, resultatinriktad och strukturerad. Ditt ledarskap präglas av ett coachande förhållningssätt, samverkan, engagemang och resultat och du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att arbeta processinriktat och driva förändringsarbete och du är van vid att fatta beslut. Vidare är du en god kommunikatör som på ett tydligt och inspirerande sätt leder och utvecklar personal och verksamhet. Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Du har även en god förmåga att skapa nätverk. Du är fri från prestige, sätter verksamheten i första rummet och har intresse, förmåga och kunskap för att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att göra sitt jobb i ett gott arbetsklimat. Därtill förstår du betydelsen av god ordning och reda i verksamheten. Vi kommer fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB är en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara. Övriga upplysningar Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Arbetet förutsätter resor. Myndigheten tillämpar provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att registerkontroll kommer att genomföras. Svenskt medborgarskap är ett krav. Enheten har sin huvudsakliga verksamhet i Karlstad. Enheten har preliminärt 20-25 medarbetare. Ytterligare information Har du frågor om tjänsten, är du välkommen att höra av dig till avdelningschef Kjell Wahlbeck eller biträdande avdelningschef Cecilia Looström. Fackliga företrädare är Bo Andersson (SACO), Violeta Nordahl (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240240. Din ansökan Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 september 2013, märkt med referensnummer 2013/57. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Chef till enheten för geodata och resursinformation jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef till enheten för geodata och resursinformation

Chef till enheten för ledning och samverkan
MSB Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Avdelningen ska bidra till att aktörer, som har ett ansvar vid olyckor och kriser, kan förbereda förmågan att begränsa konsekvenserna av inträffade händelser, kan leda och fatta beslut inom det egna ansvars- och verksamhets­området och kan samverka med andra. Avdelningen bidrar med kunskap, metoder, tekniskt stöd samt utbildning och övning för detta. Vid avdelningen pågår en verksamhetsförändring som ska vara genomförd till den 1 januari 2014. Det innebär bland annat organisatoriska förändringar och tillkomst av några nya enheter. En av dessa är enheten för ledning och samverkan. Enheten för ledning och samverkan Enheten stödjer utvecklingen av samhällets förmåga att samverka för att kunna begränsa konsekvenser av händelser när de inträffar. Fokus för verksamheten är att stödja aktörernas förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och höjd beredskap. Uppdraget är brett och innefattar skydd mot olyckor såväl som krisberedskap och civilt försvar. Enheten ska även kunna initiera, driva och kvalitetssäkra utvecklingsprojekt i nära samarbete med andra enheter och avdelningar inom myndigheten samt externa aktörer. Enhetens fokus är i detta avseende utveckling som leder till ökad förmåga att samverka. Viktiga uppgifter för enheten är att arbeta med de strukturella förutsättningarna för ledning och samverkan i beredskapssystemet vid alla typer av olycks- och krissituationer. Det kan exempelvis avse gemensamma lägesbilder och informationsdelning, koordinerande beslut och kriskommunikation. Enheten har huvudansvar för den övergripande samordningen av områdena CBRNE (kemiska, biologiska, radiologiska, nukelära och explosiva ämnen), kärnenergiberedskap och oljeskyddsberedskap. Arbetsuppgifter Som chef för enheten leder du verksamheten och har personal- och budgetansvar. I arbetsuppgifterna ingår att inrikta, organisera och följa upp enhetens arbete. Du ska se till att enhetens verksamhet utvecklas kontinuerligt för att möta förändringarna och omvärldens behov. Du ska vidare se till att verksamheten har strategier som styr arbetet samt att processer och rutiner finns och efterlevs. Du ska medverka till samverkan externt och internt. Du ska vara närvarande i vardagen och ha strategisk utblick. Kompetensprofil Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och lång erfarenhet från området samhällsskydd och beredskap. Du har god kunskap om vilket arbete som bedrivs på lokal, regional och central nivå inom samhällsskydd och beredskap och du har förståelse för systematiken inom området. Du har tidigare arbetat som chef, och har du chefserfarenhet från statlig verksamhet är det meriterande. Du är pådrivande, resultatinriktad och kontaktskapande. Du har förmåga att se samband och att arbeta strategiskt. Ditt ledarskap präglas av ett coachande förhållningssätt, samverkan, engagemang och resultat och du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att arbeta processinriktat och driva förändringsarbete och du är van vid att fatta beslut. Vidare är du en god kommunikatör som på ett tydligt och inspirerande sätt leder och utvecklar personal och verksamhet. Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Du har även en god förmåga att skapa nätverk. Du är fri från prestige, sätter verksamheten i första rummet och har intresse, förmåga och kunskap för att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att göra sitt jobb i ett gott arbetsklimat. Därtill förstår du betydelsen av god ordning och reda i verksamheten. Vi kommer fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB är en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara. Övriga upplysningar Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Arbetet förutsätter resor. Myndigheten tillämpar provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att registerkontroll kommer att genomföras. Svenskt medborgarskap är ett krav. Enheten har sin huvudsakliga verksamhet i Karlstad. Enheten har preliminärt 20-25 medarbetare. Ytterligare information Har du frågor om tjänsten, är du välkommen att höra av dig till avdelningschef Kjell Wahlbeck eller biträdande avdelningschef Cecilia Looström. Fackliga företrädare är Bo Andersson (SACO), Violeta Nordahl (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240240. Din ansökan Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 september 2013, märkt med referensnummer 2013/56. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Chef till enheten för ledning och samverkan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef till enheten för ledning och samverkan

Chef till enheten för räddningstjänst
MSB Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Avdelningen ska bidra till att aktörer, som har ett ansvar vid olyckor och kriser, kan förbereda förmågan att begränsa konsekvenserna av inträffade händelser, kan leda och fatta beslut inom det egna ansvars- och verksamhets­området och kan samverka med andra. Avdelningen bidrar med kunskap, metoder, tekniskt stöd samt utbildning och övning för detta. Vid avdelningen pågår en verksamhetsförändring som ska vara genomförd till den 1 januari 2014. Det innebär bland annat organisatoriska förändringar och tillkomst av några nya enheter. En av dessa är Enheten för räddningstjänst. Enheten för räddningstjänst Enheten ansvarar för avdelningens strategi för utveckling av kommunernas förmåga till effektiva räddningsinsatser och samordning av statlig räddningstjänst. Dessutom ska enheten arbeta med övergripande frågor gällande effektiva räddningsinsatser som exempelvis olyckors miljöpåverkan samt mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten. Eftersom omvärlden ständigt förändras är en viktig uppgift för enheten att identifiera nya olycksrisker och bidra till att utveckla förmågan hos den kommunala räddningstjänsten för att bland annat kunna ta sig an nya olyckstyper. Genom att systematiskt inrikta och samordna utveckling inom räddningstjänstområdet, samt genom att initiera, leda och delta i konkreta utvecklingsprojekt ska enheten möjliggöra planering inför och hanteringen av effektiva räddningsinsatser. Enheten ansvarar också för kontroller och andra åtgärder i syfte att vidmakthålla skyddsrumstillgångarna. Enheten bedriver sitt utvecklingsarbete i nära samverkan med kommunal räddningstjänst och andra berörda aktörer. Arbetsuppgifter Som chef för enheten leder du verksamheten och har personal- och budgetansvar. I arbetsuppgifterna ingår att inrikta, organisera och följa upp enhetens arbete. Du ska se till att enhetens verksamhet utvecklas kontinuerligt för att möta förändringarna och omvärldens behov. Du ska vidare se till att verksamheten har strategier som styr arbetet samt att processer och rutiner finns och efterlevs. Du ska medverka till samverkan externt och internt. Du ska vara närvarande i vardagen och ha strategisk utblick. Kompetensprofil Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och med lång erfarenhet inom verksamhetsområdet. Du har erfarenhet av frågor och verksamhet inom kommunal räddningstjänst och har intresse och kunskap om samhällsskydd och beredskap. Du har god förståelse för förutsättningar och utvecklingsbehov i kommunal och statlig räddningstjänst och för det övergripande arbetet med svensk och internationell olycks- och krisberedskap. Du har tidigare arbetat som chef, och har du chefserfarenhet från statlig verksamhet är det meriterande. Ditt ledarskap präglas av ett coachande förhållningssätt, samverkan, engagemang och resultat och du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att arbeta processinriktat, driva förändringsarbete och du är van vid att fatta beslut. Vidare är du en god kommunikatör som på ett genomtänkt, tydligt och inspirerande sätt leder och utvecklar personal och verksamhet. Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Du har även en god förmåga att skapa nätverk. Du är fri från prestige, sätter verksamheten i första rummet och har intresse, förmåga och kunskap för att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att göra sitt jobb i ett gott arbetsklimat. Därtill förstår du betydelsen av god ordning och reda i verksamheten. Vi kommer fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB är en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara. Övriga upplysningar Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Arbetet förutsätter resor. Myndigheten tillämpar provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att registerkontroll kommer att genomföras. Svenskt medborgarskap är ett krav. Enheten har sin huvudsakliga verksamhet i Karlstad. Enheten har preliminärt 20-25 medarbetare. Ytterligare information Har du frågor om tjänsten, är du välkommen att höra av dig till avdelningschef Kjell Wahlbeck eller biträdande avdelningschef Cecilia Looström. Fackliga företrädare är Bo Andersson (SACO), Violeta Nordahl (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240240. Din ansökan Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 september 2013, märkt med referensnummer 2013/55. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Chef till enheten för räddningstjänst jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef till enheten för räddningstjänst

Handläggare –Tjänsteman i beredskap (TiB)
MSB Enheten för omvärld och beredskap ansvarar för att upprätthålla en lägesbild till stöd för samordning och insatser vid olyckor och kriser, såväl nationellt som internationellt. Enheten ska initiera och samordna myndighetens inledande arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser samt producera kortsiktiga analyser till stöd för myndighetsledningens beslutsfattande. Enheten ansvarar för MSB:s beredskapsorganisation, bedriver omvärldsanalys, samarbetar med aktörer som kan förmedla information, hyser myndighetens 24/7 funktion m.m. Befattningen är placerad i Karlstad och är en tillfällig anställning t.o.m. 2014-07-31 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket kräver svenskt medborgarskap och innebär att registerkontroll kommer att utföras innan beslut om anställning. Dina arbetsuppgifter TiB-funktionen är en central del av beredskapsorganisationen och kontakten till MSB i akuta situationer. Funktionen omfattar TiB, biträdande TiB samt omvärldsbevakare. TiB är tillgänglig dygnet runt. TiB-funktionens huvuduppgift är att bedriva omvärldsbevakning och upprätthålla en samlad lägesbild, samt att vid behov aktivera hela eller delar av myndighetens beredskapsorganisation. Förfrågningar och information om inträffade händelser, samt akuta ärenden som rör myndigheten hanteras dygnet runt om så erfordras. TiB samråder vid behov med ansvariga chefer, inriktar och koordinerar beredskapsfunktionernas arbete samt bistår vid en händelse med operativt ledningsstöd, tekniskt stöd och lokaler. Beredskapstjänstgöring enligt särskilt schema ingår i arbetsuppgifterna och kan även komma att innebära tjänstgöring under obekväm arbetstid. Under begränsade perioder ska du också vara beredd att kunna tjänstgöra på annan verksamhetsort.  Din kompetensprofil Du har: - relevant akademisk examen eller andra motsvarande kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga, - relevant yrkeserfarenhet från kommun, länsstyrelse, central myndighet, privat samhällsviktig verksamhet eller motsvarande, - mycket god förmåga att arbeta i team och bidra till teamets utveckling, - goda kunskaper om det svenska krishanteringssystemet och/eller internationell insatsverksamhet, - god förmåga att fatta beslut under tidspress, - god förmåga att arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt, - god förmåga att arbeta självständigt och samverka med andra - god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska  Erfarenhet av arbetsledning och från tjänstgöring som TiB/omvärldsbevakare eller motsvarande beredskapsfunktioner är meriterande liksom goda kunskaper i andra språk. Vid sidan av dessa grundkrav fästes stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Är du intresserad? Har du frågor kontakta biträdande enhetschef Sofia Albrechtsson, 010-240 54 24 alternativt 0702-42 37 33 eller enhetschef Mikael Tofvesson, 010-240 40 83 alternativt 073-026 10 83. Fackliga företrädare är Bernt Hedström, SACO, Jan Karlsson, ST samt Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på telefon 0771-240240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 augusti 2013, märkt med dnr 2013/54. Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via vårt intranät för att på så sätt bättre samordna de ansöknings­handlingar som kommer in. Har du inte tillgång till MSB:s intranät kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare –Tjänsteman i beredskap (TiB) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare –Tjänsteman i beredskap (TiB)

Utbildningskoordinator
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. MSB bedriver omfattande insatsverksamhet inom ramen för den svenska biståndspolitiken. Årligen genomförs ett hundratal insatser i ett stort antal länder. Det rör sig bland annat om humanitära insatser, humanitär minhantering, civil konflikthantering, tidig återuppbyggnad efter katastrofer samt långsiktiga utvecklingsinsatser för att stärka andra länders katastrofhanteringsförmåga. MSB har även vissa förstärkningsresurser för användning i Sverige. Enhetens arbete omfattar rekrytering till vår personalpool med ca 1400 medlemmar, bemanning av insatser, samt hälsostöd till insatsverksamheten. Vidare ansvarar enheten för den utbildnings- och övningsverksamhet som riktar sig till MSB:s operativa personal, dvs insatspersonal samt den personal inom MSB som är beredskapslagd samt beräknas ingå i en särskild organisation vid större händelser. MSB bedriver egen utbildning samt utbildning i samverkan med bl a FN- och EU-organ i syfte att förbereda svensk och internationell insatspersonal för insatser inom ramen för MSB:s mandat. Tjänsten är placerad i Karlstad och är ett vikariat t o m 2014-03-31, med viss möjlighet till förlängning. Dina arbetsuppgifter Som utbildningskoordinator ansvarar du för att analysera behovet av ovanstående utbildningar och övningar där du har ett sammanhållande ansvar för inriktning, utveckling, initiering och genomförande. Du bidrar även till den utveckling som krävs för att utbildningsverksamheten ständigt skall förbättras. Utvecklingsarbetet gäller såväl interna arbetssätt och rutiner som utvärderingar, utredningar och utvecklingsprojekt. Du kommer således arbeta såväl med administrativa uppgifter som med planerings- och utvecklingsarbete. Enheten för operativ personal strävar efter att arbeta i en lärande process där erfarenheter och nya kunskaper tas tillvara i ett ständigt förbättringsarbete. Under 2013 drivs ett större utvecklingsprojekt på utbildnings- och övningsfunktionen som syftar till att skapa en mer ändamålsenlig utbildnings- och övningsverksamhet för operativ personal som svarar mot dagens och framtidens behov av kunskap. Arbetet innebär även externa kontakter med främst representanter från olika FN-organ och EU-institutioner. Din kompetensprofil Du har relevant akademisk utbildning och vi ser gärna att du har erfarenhet av internationellt samarbete, gärna inom EU och/eller FN systemet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med utbildningsfrågor. Kunskap om MSB:s insatsverksamhet är meriterande. Arbetet förutsätter ett självständigt och flexibelt arbetssätt. Vi söker dig som drivs av en vilja att ständigt förbättra verksamheten och lära av erfarenheter. Du har god samarbetsförmåga, tar egna initiativ och är duktig på att skapa kontakter av relevans för ditt arbete. Du har en god administrativ förmåga och kan hålla uppsatta tidsramar. Vi förutsätter att du har en god social förmåga och att du kan utrycka dig väl i tal och skrift på svenska och på engelska. Båda språken är arbetsspråk i verksamheten. God datorvana är ett krav för arbetet. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Är du intresserad? Om du har frågor är du välkommen att kontakta tf enhetschef David Sundström på tel 070-680 28 81. Fackliga företrädare är Bernt Hedström SACO, Jan Karlsson ST samt Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 29 juli 2013, märkt med referensnummer 2013/52 Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.   MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Utbildningskoordinator jobb, Utbildningskoordinator Karlstad, Utbildningskoordinator Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utbildningskoordinator

HR-konsult till HR-enheten
MSB Enheten ingår i avdelningen för verksamhetsstöd och förvaltar, utvecklar och följer upp MSB:s HR-frågor samt ansvarar för myndighetens arbetsgivarpolitik. Vi ansvarar även för utveckling och förvaltning av stöd för kompetensförsörjning och kompetensutveckling, arbetsmiljö och mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män. Enheten består av tio medarbetare. Vi erbjuder dig Vi har en spännande arbetsplats med många utmaningar och förändringar. Miljön är utvecklande där gruppen har en bred kompetens och vi lär av varandra. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta nära våra chefer och ge stöd och vägledning i både vardagliga och strategiska HR-frågor. Dessa är bland annat kompetensförsörjning, tolkning av lag och avtal, lönebildning, arbetsmiljö och rehabilitering samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Du arbetar både självständigt och tillsammans med övriga i HR-funktionen inom olika områden. Din kompetensprofil Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom området. Du har lång erfarenhet och bred kunskap av att arbeta inom hela HR-området, gärna från offentlig sektor. Vi ser också att du har vana av att arbeta konsultativt med ett framgångsrikt resultat. Som person har du mycket god samarbetsförmåga och är lyhörd samtidigt som du har integritet och gott omdöme. Du kommunicerar på ett tydligt och förtroendeingivande sätt och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt. Du är noggrann och har förmåga att strukturera upp arbetet samt har lätt för att finna lösningar och ta initiativ. Du har lätt att se helheter och förstår HR:s del i ett större sammanhang. Vi kommer fästa stor vikt vid din personliga lämplighet. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är placerad i Karlstad och är en tillsvidareanställning, MSB tillämpar provanställning. Är du intresserad? Kontakta HR-konsult Sofia Landeklint (v31 och 33), Fackliga företrädare är Mats Ribbhagen (ST) och Niklas Bergqvist (SACO). Samtliga når du på telefon 0771-240 240 Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 12 augusti 2013, märkt med dnr 2013/60 Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga HR-konsult till HR-enheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: HR-konsult till HR-enheten

Handläggare med inriktning mot säkerhetsskydd
MSB Verksamhetsskyddet är indelat i områdena informationssäkerhet, säkerhetsskydd, personsäkerhet, brandsäkerhet och fysiskt skydd. Enhetens uppgift är att inom dessa områden vara normerande och stödjande samt ansvara för kontroll av efterlevnad. Verksamhetsskyddsenheten består av fyra medarbetare och leds av myndighetens säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef. Myndigheten har en samordnande roll för samhällets informationssäkerhet och det är därför av väsentlig betydelse att det interna informationssäkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet bedrivs på ett kvalificerat och föredömligt sätt. Dina arbetsuppgifter Du kommer i huvudsak att arbeta inom säkerhetsskyddsområdet där du ansvarar för att planera, leda och dokumentera säkerhetsanalyser och upprätta handlingsplaner. Du kommer även att ansvara för processen säkerhetsskyddad upphandling. Det innebär bland annat att du praktiskt stödjer verksamheten vid upphandlingar och leder upprättandet, uppföljning och avveckling av myndighetens säkerhetsskyddsavtal. Du kommer även att ansvara för planeringen och genomförandet av uppföljning och kontroll av säkerhetsskyddet. Dina arbetsuppgifter kommer att variera allt ifrån att ta fram strategiska beslutsunderlag till myndighetsledningen till att hantera olika rutinmässiga ärenden.  Du kommer att samverka med interna och externa samarbetsparter, främst leverantörer med vilka MSB har säkerhetsskyddsavtal. I rollen ingår även att planera och genomföra säkerhetsskyddsutbildningar på svenska och engelska såväl internt som externt. Du deltar i den fortsatta utvecklingen av MSB:s ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) enligt ISO/IEC 27001/27002 och handlägger olika ärenden inom enhetens ansvarsområde. Att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom säkerhetsskyddsområdet och ser återkommande vidareutbildning är en naturlig del i ditt arbete. Tjänsten innebär tjänsteresor till myndighetens och leverantörers olika verksamhetsställen. Din kompetensprofil Vi ser att du en relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.  Har du ytterligare säkerhetsutbildning som arbetsgivaren bedöms vara relevant är detta meriterande. Du har god kunskap om och lång erfarenhet av arbete inom säkerhetsskyddsområdet. Vi ser också att du har god kunskap om säkerhetsanalysarbetet och du bör ha praktisk erfarenhet av att självständigt planera och leda genomförandet av säkerhetsanalyser. Dessutom har du erfarenhet av upprättande av säkerhetsskyddsavtal på olika nivåer och åtgärder kopplade till dessa samt god kunskap om och bör ha erfarenhet av att genomföra kontroll av säkerhetsskyddsområdet. Du bör ha kunskap om och erfarenhet av ISO/IEC 27000-serien. Det är meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med andra säkerhetsfrågor inom enhetens ansvarsområde. Du har lätt för att snabbt förstå sammanhang och kan genomföra analyser ur ett organisatoriskt perspektiv. Det är meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat i en större organisation med säkerhetsfrågor. Dina personliga egenskaper värderas högt då du ska kunna arbeta enskilt och i grupp samt vara en god representant för säkerhetsarbetet både inom och utanför MSB. Som person ska du ha en hög grad av integritet, god samarbetsförmåga och vara lyhörd. Du ska vara analytisk, initiativrik och drivande för att nå de uppsatta målen. Du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är en tillsvidareanställning med i första hand placering i Karlstad, men eventuell placering i Stockholm kan diskuteras. MSB tillämpar provanställning. Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass varvid säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras. Är du intresserad? Har du frågor om tjänsten kontakta säkerhetschefen Mats Ekström eller informationssäkerhetssamordnaren Sven-Gunnar Hall. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist SACO, Åsa Lagnemar ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 20 augusti 2013, märkt med referensnummer 2013/61. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.   MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare med inriktning mot säkerhetsskydd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare med inriktning mot säkerhetsskydd

Kvalificerad ekonom till ekonomienheten
MSB Målet för den administrativa verksamheten i MSB är att vara ett effektivt stöd som både stödjer och styr. Ekonomienheten ingår, som en av sju enheter, i avdelningen för verksamhetsstöd. Ekonomienheten omfattar områdena lön, projektekonomi insatser, ekonomistöd, ekonomistyrning, systemförvaltning och upphandling. På enheten pågår omfattande utvecklingsarbeten inom flera områden. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö med uppgift att ge ett kunnigt och ändamålsenligt stöd till andra. MSB söker en kvalificerad ekonom till funktionen Projektredovisning för internationella insatser MSB genomför insatser och stödjer samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser vid olyckor och kriser, både nationellt och internationellt. Normalt har myndigheten 50-60 insatser utomlands samtidigt. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna avser ekonomisk redovisning av projekt, huvudsakligen myndighetens internationella insatser och innebär ett nära samarbete med projektledarna. Du ansvarar för löpande redovisning av ekonomiska transaktioner och du ska på ett konsultativt sätt vara ett stöd till projektledarna vad gäller ekonomifrågor (såsom budget och uppföljning av insatserna) samt vid övriga projektrelaterade frågor. I arbetsuppgifterna ingår ledning och samordning av funktionen projektredovisning. Du kommer att vara en viktig del i att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra projektredovisningen. I arbetsuppgifterna ingår även revisionsarbete samt att medverka i upprättande av delårs- och årsbokslut. Arbetet kommer även innebära att genomföra utbildning inom det ekonomiadministrativa området till bland annat insatspersonal. Det förekommer även andra arbetsuppgifter på ekonomifunktionen som du kommer att delta i. Din kompetensprofil För att utföra arbetet krävs att du är utbildad civilekonom eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha mycket god redovisningskunskap samt flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har erfarenhet från utveckling- och förändringsarbete och god organisationsförmåga. Du har arbetat med IT-baserade ekonomi- och verksamhetssystem och goda kunskaper i Excel. Arbetet ställer också krav på god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift även på engelska. Erfarenhet från offentlig verksamhet eller större organisationer är meriterande. Det är viktigt att du är trygg i din kompetens och tar egna initiativ. Du har lätt för att ta och få kontakt och därmed också skapa tillit och ett bra samarbetsklimat. Förmågan att hålla deadlines är mycket viktig i ekonomiarbetet. Du är strategisk med analytisk förmåga, stresstålig, noggrann samt kan förklara ekonomiska sammanhang på ett begripligt sätt. Du har förmåga att leda och driva funktionens utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är placerad i Karlstad och är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse Din ansökan ska ha inkommit till MSB senast den 5 september 2013 märkt med referensnummer 2013/66. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Vid frågor Kontakta Kristin Johansson, ekonomichef eller Rebecka Lindberg, bitr. ekonomichef. Våra fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (SACO), Mats Ribbhagen (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga når du på vår vxl 0771-240 240. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.     MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Kvalificerad ekonom till ekonomienheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvalificerad ekonom till ekonomienheten

Ekonom till ekonomienheten
MSB Målet för den administrativa verksamheten i MSB är att vara ett effektivt stöd som både stödjer och styr. Ekonomienheten ingår, som en av sju enheter, i avdelningen för verksamhetsstöd. Ekonomienheten omfattar områdena lön, projektekonomi insatser, ekonomistöd, ekonomistyrning, systemförvaltning och upphandling. På enheten pågår omfattande utvecklingsarbeten inom flera områden. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö med uppgift att ge ett kunnigt och ändamålsenligt stöd till andra. MSB söker en ekonom till funktionen Projektredovisning för internationella insatser MSB genomför insatser och stödjer samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser vid olyckor och kriser, både nationellt och internationellt. Normalt har myndigheten 50-60 insatser utomlands samtidigt. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna avser redovisning av projekt, huvudsakligen myndighetens internationella insatser och innebär ett nära samarbete med projektledarna. Du ansvarar för löpande redovisning av ekonomiska transaktioner och du ska på ett konsultativt sätt vara ett stöd till projektledarna i ekonomifrågor (som budget och uppföljning av insatser) samt vid övriga projektrelaterade frågor. Du kommer också att arbeta med revisionsarbete och medverka i upprättande av delårs- och årsbokslut. Arbetet kommer även innebära att genomföra utbildning inom det ekonomiadministrativa området till bland annat insatspersonal. Det förekommer även andra arbetsuppgifter på ekonomifunktionen som du kommer att delta i. Din kompetensprofil För att utföra arbetet krävs att du har eftergymnasial ekonomisk utbildning. Du ska ha god kunskap i ekonomisk redovisning samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har arbetat med IT-baserade ekonomi- och verksamhetssystem och goda kunskaper i Excel. Arbetet ställer också krav på god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift även på engelska. Erfarenhet från offentlig verksamhet eller större organisationer är meriterande. Det är viktigt att du är trygg i din kompetens och tar egna initiativ. Du har lätt för att ta och få kontakt och därmed också skapa tillit och ett bra samarbetsklimat och du kan förklara ekonomiska sammanhang på ett begripligt sätt. Förmågan att hålla deadlines är mycket viktig i ekonomiarbetet. Du är analytisk, stresstålig, noggrann och intresserad av ständiga förbättringar. Du förstår också vikten av att bidra till utvecklingen av gruppens samlade uppgifter. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är placerad i Karlstad och är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse Din ansökan ska ha inkommit till MSB senast den 5 september 2013 märkt med referensnummer 2013/65. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Vid frågor Kontakta Kristin Johansson, ekonomichef eller Rebecka Lindberg, bitr. ekonomichef. Våra fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (SACO), Mats Ribbhagen (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga når du på vår vxl 0771-240 240. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.   MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonom till ekonomienheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonom till ekonomienheten

Senior handläggare informationssäkerhet
MSB Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, Enheten för informationssäkerhet MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet.  I detta arbete utvecklar MSB en strategi och nationell handlingsplan på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd. Enheten är lokaliserad på Fleminggatan i Stockholm och har drygt 30 medarbetare. Enheten för samhällets informationssäkerhet utgör tillsammans med fyra andra enheter avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete utgör en av fem avdelningar på MSB och har det förebyggande och risk- och sårbarhetsreducerande perspektivet i fokus. Dina arbetsuppgifter Som senior handläggare ska du delta i arbetet med att samordna samhällets informationssäkerhet och då särskilt i frågor kring systematisk informationssäkerhet. I detta ingår att planera, genomföra och utveckla utrednings- och analysuppdrag och projekt inom ramen för enhetens verksamhet. Arbetet innebär också att delta i internationellt arbete. Vidare kommer du att delta i arbete inom exempelvis e-förvaltning. Din kompetensprofil Vi söker dig som har: - gedigen och dokumenterad erfarenhet från att arbeta med systematisk informationssäkerhet i ledande position, inklusive ledningssystem - mycket god kännedom om centrala aktörers roller inom området - stor vana av utredningsarbete - brett kontaktnät inom området - relevant akademisk examen - stor erfarenhet av offentlig förvaltning - erfarenhet av projektledning - erfarenhet av att hålla föredrag inför både större och mindre grupper - mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska - god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska  Vi ser det som meriterande om du har: - arbetat med informationssäkerhet vid en statlig myndighet och/eller kommunal verksamhet Som person har du god samarbetsförmåga, ett starkt intresse för och förmåga att stödja olika typer av aktörer i deras arbete med informationssäkerhet och är bra på att ge stöd och service. Du är analytisk samt van att ta eget ansvar och driva processer.          MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är tillsvidare med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Är du intresserad? Har du frågor kontakta enhetschef Richard Oehme eller programansvarig Fia Ewald. Fackliga företrädare är Vendela Dobson, SACO, Peter Nord, ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 12 september 2013, märkt med referensnummer 2013/62. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-23
Sök fler jobb liknande: lediga Senior handläggare informationssäkerhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Senior handläggare informationssäkerhet

Handläggare industriella informations- och styrsystem (SCADA)
MSB Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, Enheten för informationssäkerhet MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet.  I detta arbete utvecklar MSB en strategi och nationell handlingsplan på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd. Enheten är lokaliserad på Fleminggatan i Stockholm och har drygt 30 medarbetare. Enheten för samhällets informationssäkerhet utgör tillsammans med fyra andra enheter avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete utgör en av fem avdelningar på MSB och har det förebyggande och risk- och sårbarhetsreducerande perspektivet i fokus. Dina arbetsuppgifter Som handläggare industriella informations- och styrsystem ska du delta i arbetet med att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet med särskilt fokus på industriella informations- och styrsystem. Du kommer att ingå i den grupp som arbetar med dessa frågor inom enheten. I arbetet ingår att planera, genomföra planering- och utredningsuppdrag samt projekt inom ramen för enhetens verksamhet. En central del är att externt kunna representera verksamheten där en nära samverkan med såväl industrin som centrala myndigheter inom området är av väsentlig betydelse.  Arbetet innebär också internationellt samarbete. Din kompetensprofil Vi söker dig som har: - högskoleutbildning, gärna inom ett tekniskt ämnesområde - teoretiska och praktiska erfarenheter kring industriella informations- och styrsystem - kunskaper inom informationssäkerhetsområdet - erfarenhet av analysarbete och sammanställning av information - erfarenhet från arbete med industriella informations- och styrsystem - erfarenhet av projektledning/projektarbete - stor erfarenhet av offentlig presentation - mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska - god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska Som person är du strukturerad, öppen och kommunikativ samt har en mycket god samarbetsförmåga och är bra på att samverka och ge stöd och service. Du är beredd på att ta ett ansvar i uppbyggandet av det övriga informationssäkerhetsarbetet vid MSB.                  MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är tillsvidare med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Är du intresserad? Har du frågor kontakta biträdande enhetschef Lars-Göran Emanuelson eller senior handläggare Martin Eriksson. Fackliga företrädare är Vendela Dobson, SACO, Peter Nord, ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 12 september 2013, märkt med referensnummer 2013/63. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.   MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-23
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare industriella informations- och styrsystem (SCADA) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare industriella informations- och styrsystem (SCADA)

Medicinsk koordinator till enheten för operativ personal
MSB Avdelningen för samordning och insats ansvarar för arbetet med samordning av myndigheter vid en nationell kris samt insatsverksamhet. Inom området insatsverksamhet arbetar vi med humanitära hjälpinsatser, katastrofriskreducering, tidig återuppbyggnad, civil konflikthantering samt humanitär minhantering i länder som drabbats av katastrofer eller konflikter.  Avdelningen stödjer även svenska kommuner med materiel och personal i händelse av större naturolyckor då kommunala resurser är otillräckliga. Enhetens arbete omfattar rekrytering till vår personalpool med ca 1200 medlemmar, bemanning av insatser, rådgivning och utveckling kopplat till HR-frågor för operativ personal, utbildning och övning av operativ personal, samt hälsostöd till insatsverksamheten. Enheten har därmed ett övergripande HR-ansvar för insatspersonalen gällande bland annat anställningsavtal, försäkringar, visumhantering, kompetensutveckling mm. Befattningen är placerad i Karlstad och är ett vikariat från och med 7 januari 2014 till och med 31 augusti 2014, med viss möjlighet till förlängning. Dina arbetsuppgifter Tjänsten som medicinsk koordinator är framför allt inriktad på sjukvårdsrelaterade uppgifter kopplade till MSB:s internationella insatsverksamhet. Här kan nämnas hälsorådgivning, hälsoutredningar och hälsoriskbedömning vid insatsplanering. Medicinsk koordinator är som myndighetens legitimerade sjukvårdsresurs sakkunnig vid teknisk rådgivning och beredning inför upphandling av sjukvårdsmateriel och har därmed även det formella ansvaret för läkemedelshantering och hälsodokumentation. Vidare ingår samverkan med andra myndigheter/organisationer såväl nationellt som internationellt samt arbetsuppgifter kopplade till planering och genomförande av utbildningar samt övningar. Du ska även vara beredd att bidra i genomförandet av enhetens arbetsuppgifter i övrigt. Din kompetensprofil Du är legitimerad sjuksköterska med dokumenterad erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvård i ett internationellt sammanhang. Klinisk utlandserfarenhet och kunskaper relaterade till sjukvård i kris och konfliktsituationer är meriterande. Kunskaper och erfarenheter som gör att du kan bidra till genomförandet av arbetsuppgifterna vid enheten i övrigt är också meriterande. Arbetet förutsätter ett självständigt och flexibelt arbetssätt. Vi söker dig som drivs av en vilja att ständigt förbättra verksamheten och lära av erfarenheter. Du har god samarbetsförmåga, tar egna initiativ samt är duktig på att skapa kontakter av relevans för ditt arbete. Du är även analytisk och har en god administrativ förmåga samt kan hålla uppsatta tidsramar. Vi förutsätter att du har en god social förmåga och att du kan utrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och på engelska. Båda språken är arbetsspråk i verksamheten. Kunskaper i andra språk är meriterande. God datorvana är ett krav för arbetet. I gengäld kan vi erbjuda en attraktiv arbetsplats med ett varierande och intressant arbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Är du intresserad? Har du frågor kontakta enhetschef David Sundström 010-240 53 69 eller medicinsk koordinator Anders Nordmark 010-240 51 20. Fackliga företrädare är Jan Karlsson ST, Bernt Hedström SACO samt Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på telefon 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 september 2013, märkt med referensnummer 2013/70. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.   MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 08-30
Sök fler jobb liknande: lediga Medicinsk koordinator till enheten för operativ personal jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Medicinsk koordinator till enheten för operativ personal

Teknisk handläggare till enheten för brandskydd och brandfarlig vara
MSB Vill du arbeta tillsammans med andra experter för en säkrare hantering av brandfarliga varor? Hur omfattande behöver en riskutredning inom en industri vara? Vilka krav kan man ställa på en föreståndare för brandfarliga varor? Hur ska vi förenkla vårt regelverk? Hur stödjer vi effektivast kommunerna i deras tillstånds- och tillsynsroll? Detta är exempel på frågor som utgör vår vardag på Enheten för brandskydd och brandfarlig vara. Vill du också vara med och arbeta med dessa frågor?  Du kommer att arbeta med frågor rörande hantering av brandfarliga varor främst inom industrier. I arbetet ingår att bistå lokala myndigheter i tillståndsfrågor samt att lämna information och råd till företag och andra intressenter inom området. Du förväntas också genomföra kvalificerade analyser och utredningar samt delta i regel- och standardiseringsarbete. Du kommer att, i olika sammanhang, föreläsa om regelverken kring brandfarliga varor. På MSB får du arbeta med många kunniga experter inom olika områden; riskspecialister, kemister, brandingenjörer och jurister. Din kompetensprofil Du har civilingenjörsexamen, brandingenjörsexamen eller motsvarande kunskaper som myndigheten bedömer som likvärdiga för tjänsten. Du har goda kunskaper om lagstiftningen för hantering av brandfarliga varor. Vi värderar kunskaper om och erfarenheter av riskanalyser och bedömningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av regelarbete eller liknande, myndighetsutövning riktad mot industrin eller annan industriell erfarenhet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du tar initiativ, är nyfiken och intresserad av att hela tiden lära dig något nytt. Eftersom arbetet innebär många externa kontakter och kvalificerat utredningsarbete behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vidare är du ansvarskännande och bekväm i rollen som föreläsare. Du förväntas också skapa och vidareutveckla kontakter med företrädare för branschen och kommunerna. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vi ser olikheter som en styrka och vår strävan är att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt MSB bedriver verksamhet i Stockholm, Karlstad, Revinge och Sandö. Enheten har sin verksamhet i Karlstad. Enheten ansvarar för MSB:s normgivning inom området brandskydd och brandfarliga varor samt stöd och utveckling av samhällets arbete för ökad brandsäkerhet. Enheten är en av totalt fem på avdelningen för risk-och sårbarhetsreducerande arbete.  Är du intresserad? Har du frågor kontakta enhetschef Patrik Perbeck eller teknisk handläggare Lars Synnerholm. Fackliga företrädare är Anders Lundberg, SACO, Peter Nord ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 26 september 2013, märkt med referensnummer 2013/72. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.   MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 09-03
Sök fler jobb liknande: lediga Teknisk handläggare till enheten för brandskydd och brandfarlig vara jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Teknisk handläggare till enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Kommunikatör/webbredaktör inom riskkommunikation och digitala medier
MSB Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, Enheten för den enskildes säkerhet Enheten för den enskildes säkerhet utgör en av fem enheter på avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps risk- och sårbarhetsreducerande arbete ska verka för att antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa minimeras, genom att berörda aktörer vidtar förebyggande samt risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder. Med syfte att utveckla den enskilda individens kunskap och förmåga samordnar och utvecklar Enheten för den enskildes säkerhet information och kommunikation om samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och totalförsvar. Enheten driver och utvecklar kommunikationskonceptet DinSäkerhet.se som riktar sig direkt till privatpersoner men ska också ses som ett stöd för kommuner och organisationer i sitt risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Konceptet ska genom pedagogik och uppgiftsorienterad information ge råd och stöd kring hur privatpersoner själva kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö, men ska också ge individen redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme. Konceptet består bl.a. av webbplatsen DinSäkerhet.se, instruktionsfilmer, handledningar, checklistor, kampanjer och flera olika sociala mediekanaler såsom YouTube, Facebook, Twitter och Instagram. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär samordning, planering och genomförande av olika informations- och kommunikationsinsatser med fokus på förebyggande risk- och olyckskommunikation. Dagligt förekommande webbredaktionellt arbete, research- och skrivarbete, marknadsföring, produktion av filmmanus och projektledning av tekniska webbprojekt samt utvärdering och uppföljning av genomförda kommunikationsinsatser. Din kompetensprofil Vi söker dig som har högskoleutbildning inom information eller journalistik. Du har några års erfarenhet av att ha arbetat brett med kommunikation, både operativt och strategiskt. Det är meriterande att ha arbetat i webbpubliceringsverktyget EpiServer och ha erfarenheter av att ha drivit webbutvecklingsprojekt tillsammans med webbutvecklingskonsulter. Det är en förutsättning att du har mycket god förmåga att kommunicera i både tal och skrift. Vi förutsätter också att du kan utrycka dig väl på engelska. Vi ser gärna att du är öppen och lyhörd för vad som händer i vår omvärld och är kunnig inom kommunikation på webben och i sociala medier. Du har en god känsla för form, bild och budskap. En annan viktig egenskap är att du är intresserad av människor och är bra på att bygga och bibehålla relationer. Vidare har du en utpräglad teamkänsla, god samarbets- och serviceförmåga samtidigt som du trivs med att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Vi förutsätter att du har ett stort intresse för samhällsinformation. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är placerad i Stockholm och är ett vikariat till och med 2014-04-30, med viss möjlighet till förlängning. Är du intresserad? Har du frågor om tjänsten kontakta marknadskommunikatör Marcus Årskog eller enhetschef Stefan Anering. Fackliga företrädare är Peter Nord ST, Anders Lundberg SACO och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 25 september 2013, märkt med referensnummer 2013/73. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort medival för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-06
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikatör/webbredaktör inom riskkommunikation och digitala medier jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikatör/webbredaktör inom riskkommunikation och digitala medier

Lärare inom det beteendevetenskapliga området
MSB MSB Revinge söker en lärare till verksamhetsställets grundutbildningsenhet vid avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Anställningen är en tillsvidaretjänst med provanställning på 6 månader. Vid MSB Revinge finns bl.a. utbildningar inom ämnesområdet ledarskap och krishantering. Vårt utbud täcker alla nivåer från grund- och vidareutbildning till uppdragsutbildning. Du kommer att arbeta inom en av tre utbildningsenheter som vardera består av ca 25-30 lärare. Dina arbetsuppgifter - är att verka som lärare inom området ledarskap/krishantering och detta sker i samverkan och tillsammans med andra lärare inom olika ämnesområden - är att tillsammans och i samverkan med andra lärare i olika ämnesområden förbereda, genomföra och följa upp kurser - är att vara handledare, examinator och kursansvarig - är att ämnesmässigt och pedagogiskt integrera aktuella resultat och erfarenheter i utbildningen - är att ansvara för pedagogisk utformning där ett mångfaldsperspektiv beaktas Dina kvalifikationer Du skall: - ha för området relevant akademisk utbildning Meriterande är: - att ha god kunskap och erfarenhet vad avser ledarskap på direkt nivå samt av arbete i grupp där arbetsuppgifterna varit kvalificerade vad avser innehåll och omfattning - att ha god kunskap och erfarenhet av krisstöd på individ- och gruppnivå - att ha pedagogisk utbildning - att kunna genomföra utbildning inom det beteendevetenskapliga området avseende; medarbetarskap/ledarskap, stressreaktioner, kommunikation, grupprocesser, argumentations- och presentationsteknik, krisreaktioner och emotionell första hjälp - att ha handledarskompetens avseende någon beteendevetenskaplig utbildningsmodell såsom UGL, SDI, Meyer-Briggs eller motsvarande - att ha handledarkompetens avseende samtalsmetodik, gärna med fokus på avlastande samtal eller motsvarande - att kunna genomföra en mindre del av utbildningen i utomhusmiljö - att erfarenhet av pedagogiskt arbete eller ha motsvarande kunskaper/erfarenheter inhämtade på annat sätt som arbetsgivaren finner likvärdiga - att ha god planerings- och administrativ förmåga Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Är du intresserad? Kontakta gärna enhetschef Elna Johansson. Fackliga företrädare är Annika Malmqvist (ST),Petra Geistrand(SACO), och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga når du via vår växel på telefon 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2 oktober 2013, märkt med dnr 2013/74. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Lund
Publicerad : 09-11
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare inom det beteendevetenskapliga området jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare inom det beteendevetenskapliga området

Handläggare - lagen om brandfarliga och explosiva varor
MSB MSB utför tillsyn inom områdena lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen), förordningen om utvinningsavfall, miljöbalken samt lagen om transport av farligt gods. Dessutom genomförs marknadskontroll av produkter inom myndighetens ansvarsområden och tillsyn av alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm. Tillsynsenheten är lokaliserad till Karlstad och ingår som en del av avdelningen för utvärdering och lärande. Vi söker nu en handläggare för tillsynsuppgifter inom området lagen om brandfarliga och explosiva varor. Även om du huvudsakligen kommer att arbeta inom det området ska du vara beredd att också delta i arbetet inom andra arbetsområden. Vi söker nu en handläggare med inriktning mot lagen om brandfarliga och explosiva varor Du kommer att arbeta med tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den operativa tillsynen omfattar hantering av brandfarliga och explosiva varor inom explosivämnesindustrin och Försvarsmakten. Inom lagstiftningsområdet bedriver också kommunerna tillsyn över verksamheter som hanterar brandfarliga och explosiva varor för vilka kommunerna meddelar tillstånd. Just nu pågår därför ett arbete för att utveckla ett system för tillsynsvägledning för kommunerna. Viktiga delar i detta arbete blir då att följa upp och utvärderar det arbete som kommunerna bedriver inom området. Vidare kommer efter hand olika former av metodstöd att utvecklas för det lokala tillsynsarbetet liksom kompetensutvecklingsinsatser som stöd för kommunernas tillsyn. Din kompetensprofil Du har akademisk utbildning inom områdena naturvetenskap eller teknik och vi ser det också som fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av tillsyn och offentlig förvaltning. Denna har du från till exempel från en myndighet eller kommun och då gärna inom lagstiftningsområdet brandfarliga och explosiva varor. Tidigare erfarenhet från branschen eller från arbete med brandfarliga och explosiva varor är också meriterande. Du har god analytisk, pedagogisk och administrativ förmåga samt lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Arbetet bygger på ett systematiskt arbetssätt och en förmåga att tillvarata erfarenheter i det fortsatta tillsynsarbetet. Du är utåtriktad och kan företräda myndigheten samt har en förmåga att samverka med andra såväl internt som externt.  Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna. Är du intresserad? Är du intresserad och vill veta mer kontakta enhetschef Lena Tellvik på telefon 010-240 53 24. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (SACO) och Frida Billström (ST) som du når över vår växel 0771-240 240 . Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 13 oktober 2013, märkt med referensnummer 2013/77. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 09-24
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare - lagen om brandfarliga och explosiva varor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare - lagen om brandfarliga och explosiva varor

Projektledare insats
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför insatser över hela världen inom områdena humanitära insatser, minhantering, tidig återuppbyggnad, stärkande av katastrofberedskap och stöd till fredsfrämjande insatser. Myndigheten har vidare ett särskilt ansvar då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en olycka eller katastrof i utlandet. Vidare stödjer myndigheten även kommunala och regionala myndigheter i hanteringen av vissa insatser i Sverige. Enheten för insatser, inom avdelningen för samordning och insatser, ansvarar för att inrikta, utveckla och genomföra insatser inom myndighetens ansvarsområde i Sverige, inom EU och i världen i övrigt. I utvecklingsansvaret ligger ett ansvar för såväl verksamhetsutveckling för insatser som ansvar för tvärgående frågor som t.ex. miljö, genus och säkerhet för insatspersonalen. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners. Befattningen är placerad i Stockholm och är vikariat fram till 31 augusti 2014 med tillträde snarast och med möjlighet till förlängning. Dina arbetsuppgifter Som projektledare är du central i genomförandet av MSB:s internationella insatser. Du ansvarar för att driva insatsen från start till slut inklusive att planera, budgetera, leda och följa upp insatserna. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal i pågående insatser och inriktar arbetet där så är lämpligt. Vidare har du externa kontakter kopplat till insatserna. I uppgiften ingår även att ta hänsyn till effektivitet, kvalitetssäkring, utveckling, måluppfyllelse, säkerhet för insatspersonalen, genusaspekter och miljö vid planering, ledning och uppföljning av insatser. I tjänsten ingår resor till insatsområden. I ansvaret ingår att vårda och utveckla såväl nationella som internationella yrkesmässiga kontaktnät. Du kommer att ingå i insatsenhetens arbetslag för humanitära och fredsfrämjande insatser och huvudsakligen arbeta med denna typ av insatser. Som projektledare kommer du också att vara involverad i enhetens utvecklingsarbete avseende nya och befintliga förmågor och samarbetspartners samt i myndighetens interna utvecklingsarbete. Din kompetensprofil  Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du har erfarenhet av arbete med insatsverksamhet inom någon eller några av enhetens internationella biståndsinsatstyper, som till exempel boende och kontorstöd, transportlösningar eller minhantering. Vidare har du erfarenhet av att planera, budgetera, leda och följa upp och rapportera projekt samt har god kunskap om FN, EU och andra internationella organisationer.   Det är dessutom meriterande om du har • Projektledarutbildning • Kunskap om säkerhet, miljö och genusfrågor som kvalitetshöjande faktorer i insatsplanering  För att lyckas i tjänsten behöver du god förmåga att arbeta självständigt, vara drivande och kunna samverka med andra. Du behöver också ha en god förmåga att arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt.  Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Kunskaper i andra språk är meriterande (främst franska och arabiska).  MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Är du intresserad? Kontakta enhetschef Christian Di Schiena eller biträdande enhetschef David Sundström. Fackliga företrädare är Jan Karlsson ST och Berndt Hedström SACO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 oktober 2013, märkt med referensnummer 2013/82. Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via länken i annonsen för att på så sätt bättre samordna de ansöknings­handlingar som kommer in. Har du inte tillgång till dator kan du skicka per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-11
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare insats jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare insats

Projektledare insats
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför insatser över hela världen inom områdena humanitära insatser, minhantering, tidig återuppbyggnad, stärkande av katastrofberedskap och stöd till fredsfrämjande insatser. Myndigheten har vidare ett särskilt ansvar då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en olycka eller katastrof i utlandet. Vidare stödjer myndigheten även kommunala och regionala myndigheter i hanteringen av vissa insatser i Sverige. Enheten för insatser, inom avdelningen för samordning och insatser, ansvarar för att inrikta, utveckla och genomföra insatser inom myndighetens ansvarsområde i Sverige, inom EU och i världen i övrigt. I utvecklingsansvaret ligger ett ansvar för såväl verksamhetsutveckling för insatser som ansvar för tvärgående frågor som t.ex. miljö, genus och säkerhet för insatspersonalen. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners. Befattningen är placerad i Karlstad och är vikariat fram till 31 december 2014 med tillträde snarast och med möjlighet till förlängning. Dina arbetsuppgifter Som projektledare är du central i genomförandet av MSB:s internationella insatser. Du ansvarar för att driva insatsen från start till slut inklusive att planera, budgetera, leda och följa upp insatserna. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal i pågående insatser och inriktar arbetet där så är lämpligt. Vidare har du externa kontakter kopplat till insatserna. I uppgiften ingår även att ta hänsyn till effektivitet, kvalitetssäkring, utveckling, måluppfyllelse, säkerhet för insatspersonalen, genusaspekter och miljö vid planering, ledning och uppföljning av insatser. I tjänsten ingår resor till insatsområden. I ansvaret ingår att vårda och utveckla såväl nationella som internationella yrkesmässiga kontaktnät. Du kommer att ingå i insatsenhetens arbetslag för humanitära och fredsfrämjande insatser och huvudsakligen arbeta med denna typ av insatser. Som projektledare kommer du också att vara involverad i enhetens utvecklingsarbete avseende nya och befintliga förmågor och samarbetspartners samt i myndighetens interna utvecklingsarbete. Din kompetensprofil  Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du har erfarenhet av arbete med insatsverksamhet inom någon eller några av enhetens internationella biståndsinsatstyper, som till exempel boende och kontorstöd, transportlösningar eller minhantering. Vidare har du erfarenhet av att planera, budgetera, leda och följa upp och rapportera projekt samt har god kunskap om FN, EU och andra internationella organisationer.   Det är dessutom meriterande om du har • Projektledarutbildning • Kunskap om säkerhet, miljö och genusfrågor som kvalitetshöjande faktorer i insatsplanering  För att lyckas i tjänsten behöver du god förmåga att arbeta självständigt, vara drivande och kunna samverka med andra. Du behöver också ha en god förmåga att arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt.  Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Kunskaper i andra språk är meriterande (främst franska och arabiska).  MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Är du intresserad? Kontakta enhetschef Christian Di Schiena eller biträdande enhetschef David Sundström. Fackliga företrädare är Jan Karlsson ST och Berndt Hedström SACO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 oktober 2013, märkt med referensnummer 2013/85. Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via länken i annonsen för att på så sätt bättre samordna de ansöknings­handlingar som kommer in. Har du inte tillgång till dator kan du skicka per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.   MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 10-11
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare insats jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare insats

Projektledare med inriktning mot katastrofreducerande insatser
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför biståndsinsatser över hela världen inom områdena humanitära insatser, minhantering, stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad, samt stöd till fredsfrämjande insatser. Myndigheten har vidare ett särskilt ansvar då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en olycka eller katastrof i utlandet. Vidare stödjer myndigheten även kommunala och regionala myndigheter i hanteringen av vissa insatser i Sverige.  Enheten för insatser ansvarar för att inrikta, utveckla och genomföra insatser inom myndighetens ansvarsområde i Sverige, inom EU och i världen i övrigt. I utvecklingsansvaret ligger ett ansvar för såväl verksamhetsutveckling för insatser som ansvar för generella teman som t.ex. miljö, genus och säkerhet för insatspersonalen. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners. Arbetslaget för katastrofriskreducering och tidig återuppbyggnad arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att utveckla kapaciteten hos myndighetens partners att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Myndighetens partners utgörs av internationella organisationer som FN, nationella myndigheter och institutioner i utvecklingsländer, samt olika aktörer inom civilsamhället. Insatserna är ofta mångåriga. Befattningen är placerad i Stockholm och är ett vikariat till och med 31 augusti 2014 med tillträde snarast och med viss möjlighet till förlängning. Dina arbetsuppgifter Som projektledare i arbetslaget för katastrofriskreducering och tidig återuppbyggnad förväntas du att ta ansvar för följande: • Beredning, budgetering, hantering, uppföljning och avslutning av insatser inom katastrofriskreducering och tidig återuppbyggnad • Säkerställande av att hänsyn tas till effektivitet, kvalitetssäkring, utveckling, måluppfyllelse, säkerhet för insatspersonalen, genusaspekter och miljö vid planering, ledning och uppföljning av insatser • Utveckling av myndighetens insatsförmågor inom ramen för förebyggande, förberedande och återuppbyggande insatser • Kontakt med insatspersonal i pågående insatser • Hantering och utveckling av såväl nationella som internationella yrkesmässiga kontaktnät • Nära samarbete med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter, multilaterala organisationer och enskilda organisationer • Att löpande hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom katastrofriskreducering och tidig återuppbyggnad • Bidra till att erfarenheter från projekten tillvaratas och återförs i enhetens arbete Det ingår i uppgiften att bedriva insatser med hänsyn tagen till katastrofhantering ur ett helhetsperspektiv där så är möjligt och nära samarbete med enhetens arbetslag för humanitära insatser samt arbetslaget för nationella insatser förutsätts. Tjänsten kan innebära tjänsteresor till insatsländer, vissa av vilka befinner sig i oroliga och instabila kontexter, vilket den sökande skall vara beredd på att genomföra. Din kompetensprofil • Relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. • Erfarenhet av arbete med verksamhet inom någon eller några av enhetens internationella biståndsinsatstyper. Särskilt erfarenhet rörande katastrofriskreducering och tidig återuppbyggnad. • Erfarenhet av arbete med att planera, leda och följa upp projekt. • Mycket god kunskap om FN, EU och andra internationella organisationer • God kunskap om områdena bistånd, samhällsskydd och beredskap. • God förmåga att arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt. • God förmåga att arbeta självständigt och samverka med andra. • Erfarenhet av arbete med långsiktiga kapacitetsutvecklande insatser är meriterande. • Kunskap om säkerhet, miljö och genusfrågor som kvalitetshöjande faktorer i insatsplanering är meriterande. • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift och har du kunskaper i andra språk är det meriterande (främst franska, arabiska och ryska).  MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Är du intresserad? Kontakta enhetschef Christian Di Schiena eller biträdande enhetschef David Sundström. Fackliga företrädare är Jan Karlsson ST och Berndt Hedström SACO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 oktober 2013, märkt med referensnummer 2013/84. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Du kan också skicka din ansökan per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-11
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare med inriktning mot katastrofreducerande insatser jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare med inriktning mot katastrofreducerande insatser

Lärare inom Skadeavhjälpande verksamhet
MSB MSB Sandö söker lärare inom Skadeavhjälpande verksamhet till verksamhetsställe Sandö, utbildningsenhet SMO.  Vid MSB Sandö finns utbildningar från grund- och vidareutbildningar till uppdragsutbildningar. Enheten ansvarar för genomförande av utbildning och kurser inom området skydd mot olyckor. Dina arbetsuppgifter Är i huvudsak att genomföra undervisning inom vidareutbildning. Utbildningen bedrivs både som reguljär, och som distansutbildning på Sandö och i Rosersberg.  I övrigt innefattar arbetet bl.a. utveckling av nya övningar och utbildningar utifrån kundens behov samt att planera, genomföra och följa upp övningar kurser och verksamhet inom MSBs ansvarsområde tillsammans med andra lärare i olika ämnesområden. I ansvarsområdet ingår även att vara kursansvarig, handledare och examinator samt klassföreståndare. Kompetensprofil - Eftergymnasial utbildning såsom Räddningsledare B/Brandmästare. - Utbildning i Tillsyn A och B eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som vi ser som meriterande. - Flerårig erfarenhet från utryckningstjänst/utbildning. - Pedagogisk utbildning och erfarenhet är meriterande. - Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. - Goda IT kunskaper. - God förmåga att arbeta självständigt och samarbeta med andra. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.  Övrigt Tjänsten är tillsvidare. MSB tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänsten tillträdes enligt överenskommelse. Är du intresserad? Har du frågor så kontakta verksamhetschef AnnKristine Elfvendal. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler SACO, Hans Skoglund OFR-ST, Leif Fröhlén SEKO. Samtliga når Du på 0771-240 240vx. Skicka enbart personligt brev och CV. Betyg, intyg och andra handlingar kommer vi att efterfråga först i ett senare skede av rekryteringsprocessen. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 17 november 2013, märkt med dnr 2013/88. Vi ber dig att i första hand söka tjänsten via vårt Intranät för att bättre samordna de ansökningar som kommer in.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, verksamhetsställe Sandö
Ort: Kramfors
Publicerad : 10-18
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare inom Skadeavhjälpande verksamhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare inom Skadeavhjälpande verksamhet

Lärare inom Brand/Räddning
MSB MSB Sandö söker lärare i Brand/Räddning till verksamhetsställe Sandö, utbildningsenhet SMO.  Vid MSB Sandö finns utbildningar från grund- och vidareutbildningar till uppdragsutbildningar. Enheten ansvarar för genomförande av utbildning och kurser inom området skydd mot olyckor. Dina arbetsuppgifter Är i huvudsak att genomföra undervisning inom brand/räddning. Utbildningen bedrivs både som reguljär och som distansutbildning.  I övrigt innefattar arbetet bl.a. utveckling av nya övningar och utbildningar utifrån kundens behov samt att planera, genomföra och följa upp övningar kurser och verksamhet inom MSBs ansvarsområde tillsammans med andra lärare i olika ämnesområden. I ansvarsområdet ingår även att vara kursansvarig, handledare och examinator samt klassföreståndare. Du har - Eftergymnasial utbildning i SMO eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig. - Erfarenhet från räddningstjänst, gärna med någon vidareutbildning inom områden brand/räddning/farliga ämnen är meriterande. - Pedagogisk utbildning och erfarenhet är meriterande. - Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. - Goda IT kunskaper. - God förmåga att arbeta självständigt och samarbeta med andra. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är tillsvidare. MSB tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänsten tillträdes enligt överenskommelse. Är du intresserad? Har du frågor så kontakta verksamhetschef AnnKristine Elfvendal. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler SACO, Hans Skoglund OFR-ST, Leif Fröhlén SEKO. Samtliga når Du på 0771-240 240vx. Skicka enbart personligt brev och CV. Betyg, intyg och andra handlingar kommer vi att efterfråga först i ett senare skede av rekryteringsprocessen. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 17 november 2013, märkt med 2013/87. Vi ber dig att i första hand söka tjänsten via vårt Intranät för att bättre samordna de ansökningar som kommer in. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, verksamhetsställe Sandö
Ort: Kramfors
Publicerad : 10-18
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare inom Brand/Räddning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare inom Brand/Räddning

Lärare inom Prehospitalt akut omhändertagande
MSB MSB Sandö söker lärare i Prehospitalt akut omhändertagande till verksamhetsställe Sandö, utbildningsenhet SMO.  Vid MSB Sandö finns utbildningar från grund- och vidareutbildningar till uppdragsutbildningar. Enheten ansvarar för genomförande av utbildning och kurser inom området skydd mot olyckor. Dina arbetsuppgifter Som lärare kommer du att undervisa inom området prehospitalt akut omhändertagande. Arbetsuppgifterna i övrigt innefattar bl a utveckling av nya kurser och utbildningar utifrån kundens behov, att förbereda, genomföra och följa upp utbildningar, kurser och verksamhet inom området tillsammans med andra lärare i olika ämnesområden. I ansvarsområdet ingår även att vara kursansvarig, handledare och examinator och att delta i utvecklingsprojekt. Integrering av aktuella resultat och erfarenhet från forskning, ansvara för pedagogisk utformning där ett jämställdhetsperspektiv beaktas samt att genomföra utbildning genom IT-kommunikation.  Din kompetensprofil - Sjuksköterskeeexamen. - Du har erfarenhet från ambulans eller akutsjukvård. - Pedagogisk utbildning och erfarenhet är meriterande. - Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. - Goda IT kunskaper. - God förmåga att arbeta självständigt och samarbeta med andra. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är tillsvidare. MSB tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänsten tillträdes enligt överenskommelse. Är du intresserad? Har du frågor så kontakta verksamhetschef AnnKristine Elfvendal. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler SACO, Hans Skoglund OFR-ST, Leif Fröhlén SEKO. Samtliga når Du på 0771-240 240vx. Skicka enbart personligt brev och CV. Betyg, intyg och andra handlingar kommer vi att efterfråga först i ett senare skede av rekryteringsprocessen.  Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 17 november 2013, märkt med dnr 2013/86. Vi ber dig att i första hand söka tjänsten via vårt Intranät för att bättre samordna de ansökningar som kommer in.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Kramfors
Publicerad : 10-18
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare inom Prehospitalt akut omhändertagande jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare inom Prehospitalt akut omhändertagande

IT-incidenthanterare till CERT-SE
MSB MSB ska stödja och samordnar arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och IT-incidenthantering samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. I detta arbete utvecklar MSB en strategi och nationell handlingsplan på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd. Enheten är lokaliserad på Fleminggatan i Stockholm och har drygt 30 medarbetare. I enheten finns funktionen CERT-SE som är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team), och har till uppgift att förebygga och varna om sårbarheter och hot samt hantera och assistera när IT-säkerhetsincidenter inträffar. CERT-SE utför omfattande omvärldsbevakning, analys av skadlig kod, analys av loggar, system­forensik och program­utveckling.Vi deltar årligen i ett antal tekniska övningar, där vi också periodvis deltar vid skapandet av tekniska scenarion. Funktionen består för närvarande av drygt 10 medarbetare.  Enheten för samhällets informationssäkerhet utgör tillsammans med fyra andra enheter Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete utgör en av fem avdelningar på MSB och har det förebyggande och risk- och sårbarhetsreducerande perspektivet i fokus. Dina arbetsuppgifter Vi söker dig som vill: - arbeta med och utvecklas inom IT-säkerhet och IT-incidenthantering - arbeta med och utvecklas inom tekniskt analysarbete (forensik, logganalys) - arbeta med teknisk övningsverksamhet - bli en del av ett öppet, socialt och dedikerat team - ta stort ansvar under stor frihet - arbeta i en enhet med högt i tak och djupt tekniskt kunnande Din kompetensprofil För att arbeta hos oss måste du: - ha minst 2 års yrkeserfarenhet av hantering av IT-säkerhetsincidenter alternativt penetrationstester eller drift av 24/7/365-miljöer. - ha minst 3 års yrkeserfarenhet av tekniskt arbete inom IT - ha praktisk erfarenhet av brandväggar, IDS/IPS-er och/eller TCP/IP - ha högskoleutbildning inom IT/IT-säkerhet eller motsvarande kunskaper inhämtade på relevant sätt  Meriterande är erfarenhet av: - webb och webb-utveckling - teknisk övningsverksamhet - drift och konfiguration av teknisk säkerhetsinfrastruktur - att hålla seminarier och föredrag Du får gärna ha ett eget specialområde att ta med till gruppen, t ex brandväggar, forensik, malware-analys, nätverksverktyg, kursledare eller annan pedagogisk ådra, SCADA-kunskap e dyl. Du kommer att få möjlighet att vidareutveckla detta i och tillsammans med CERT-SE.  Om du dessutom har högt säkerhetsmedvetande, brinnande intresse för ny teknik och vill ha roligt på jobbet, då är du rätt person för oss! Vi kommer fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.  Du deltar i beredskapsfunktion för IT-incidenthantering, 24/7/365 (cirkulerande veckoschema).  MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.  Övrigt Tjänsten är tillsvidare med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Är du intresserad? Har du frågor kontakta Ann-Marie Alverås Lovén chef CERT-SE. Fackliga företrädare är Vendela Dobson SACO, Peter Nord ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5 november 2013, märkt med referensnummer 2013/90. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-22
Sök fler jobb liknande: lediga IT-incidenthanterare till CERT-SE jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-incidenthanterare till CERT-SE

Servicetekniker
MSB MSB Sandö söker servicetekniker till verksamhetsställe Sandö, enheten för teknik/service.  MSB Sandö genomför stora delar av MSB:s utbildningsverksamhet samt utbildningar på uppdrag av andra aktörer både nationellt och internationellt. Verksamhetsstället arbetar även med metod och teknikutveckling för effektivare räddningsinsatser. MSB Sandö utbildar personal för samhällsviktiga funktioner där utbildningarna skall möta både dagens och morgondagens krav och behov. MSB Sandö samverkar med övriga delar av myndigheten i frågor om utbildning, övning och utveckling samt med andra aktörer inom området samhällsskydd och beredskap. Enheten teknik/service har till uppgift att tillhandahålla serviceresurser till verksamhetens kurser och utbildningar, underhålla utbildningssanordningar, materiel, fordon och intern service. Dina arbetsuppgifter Är i huvudsak arbetet med vård, underhåll, kontroll och reparationer av verksamhetsställets fordon, maskiner och materiel. Din kompetensprofil Vi söker Dig som har gymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdig. Meriterande om Du har erfarenhet från fordonsverkstad och även reparationer av t ex motorsågar, pumpar, motorsprutor m m. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av elektronik. Du har förmåga att samarbeta med andra och förmågan att arbeta självständigt och tar egna initiativ. Du är serviceinriktad då arbetet innebär omfattande kontakter med medarbetare, studerande m m. Du har körkort med B behörighet, C-körkort och förarbevis för truck-hjullastare är meriterande. Du har god datovana och kunskaper i engelska.  MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Är du intresserad? Kontakta gärna enhetschef Cecilia Hammar Wijkmark. Fackliga företrädare Jörgen Mähler (SACO), Hans Skoglund (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga når Du via vår växel 0771-240 240. Skicka enbart personligt brev och CV. Betyg, intyg och andra handlingar kommer vi att efterfråga först i ett senare skede av rekryteringsprocessen.   Övrigt Tjänsten är tillsvidare. MSB tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänsten tillträdes enligt överenskommelse. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 17 november 2013, märkt med 2013/91. Vi ber dig att i första hand söka tjänsten via vårt Intranät för att bättre samordna de ansökningar som kommer in. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.     MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Kramfors
Publicerad : 10-24
Sök fler jobb liknande: lediga Servicetekniker jobb, Servicetekniker Kramfors, Servicetekniker Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Servicetekniker

Handläggare-lagen om transport av farligt gods (Vikariat)
MSB Tillsynsenheten är lokaliserad till Karlstad och ingår som en del av avdelningen för utvärdering och lärande. Vi söker nu en vikarierande handläggare för tillsynsuppgifter inom området lagen om transport av farligt gods. Även om du huvudsakligen kommer att arbeta inom det området ska du vara beredd att också delta i arbetet inom andra arbetsområden. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta inom området operativ tillsyn enligt lagen om transport av farligt gods. Tillsynsuppgiften innebär att arbeta med operativ tillsyn över verksamheter som avsänder eller transporterar farligt gods inom samtliga transportslag och därför har utsett säkerhetsrådgivare, liksom tillsyn över transportskydd för landtransporter. I arbetet ingår bland annat också att upprätthålla ett register över verksamheter och säkerhetsrådgivare, följa upp tillbud och olyckor samt att samordna tillsynsmyndigheternas verksamheter. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med polismyndigheterna, Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Vikariatet sträcker sig till den 1 november 2014 med eventuell möjlighet till förlängning. Din kompetensprofil Du har akademisk utbildning inom områdena naturvetenskap eller teknik och vi ser det också som fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av tillsyn och offentlig förvaltning. Tidigare erfarenhet från branschen eller övergripande kunskap om lagstiftningsområdet är också meriterande. Du har god analytisk, pedagogisk och administrativ förmåga samt lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Arbetet bygger på ett systematiskt arbetssätt och en förmåga att tillvarata erfarenheter i det fortsatta tillsynsarbetet. Du är utåtriktad och kan företräda myndigheten samt har en förmåga att samverka med andra såväl internt som externt.  Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna. Är du intresserad? Är du intresserad och vill veta mer kontakta enhetschefLena Tellvikpå telefon 010-240 53 24. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (SACO) ochFrida Billström(ST) som du når över vår växel 0771-240 240 . Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 24 november 2013, märkt med referensnummer 2013/92. Vi ber Dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. OBS! MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 10-28
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare-lagen om transport av farligt gods (Vikariat) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare-lagen om transport av farligt gods (Vikariat)

Myndighetsjurist
MSB MSB:s verksamhet utvecklas och Rättsenheten behöver därför förstärkas med ytterligare två myndighetsjurister. Rättsenheten ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet och består idag av en rättsinformatör och elva jurister inklusive enhetschefen. Enheten är en del av avdelningen för verksamhetsstöd men juristerna arbetar också nära myndighetens chefsjurist som ingår i myndighetens ledningsgrupp. Tjänsterna är placerade i Karlstad och är tillsvidareanställningar. Tillträde enligt överenskommelse. Dina arbetsuppgifter Myndighetsjuristernas arbete domineras av förvaltningsrättsliga frågor i vid mening, men det förekommer även uppgifter inom ett flertal andra rättsområden, t.ex. civilrätt, internationell rätt och miljörätt. Normgivning och EU-rättsliga frågor är tydliga inslag i arbetet. Ditt arbete kommer att innehålla kvalificerade juridiska arbetsuppgifter och din uppgift är att ge stöd till myndighetens hela verksamhet. Du kommer att få möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av frågor inom områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med sakhandläggarna inom de olika områdena, t.ex. samhällsvetare, naturvetare, ingenjörer och informatörer. Arbetet innehåller en stor del externa kontakter med såväl näringsliv som andra myndigheter. Eftersom MSB har flera verksamhetsorter och många externa kontakter är arbetet förknippat med resor, främst inom landet. Din kompetensprofil Du ska ha juris kandidatexamen eller annan för befattningen likvärdig juridisk utbildning. Du ska ha goda kunskaper inom det förvaltningsrättsliga området och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete i statlig myndighet. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Du behöver även vara självständig, flexibel samt ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. Det är viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Är du intresserad? Kontakta enhetschef Torkel Schlegel, tfn 010-2405069, eller juristen Lisa Svensson, tfn 010-2405187. Facklig företrädare för SACO är Niklas Bergqvist, för ST, Mats Ribbhagen och för SEKO Ann-Britt Paradis, samtliga nås på tfn 0771-240240 Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 22 november 2013. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Var noggrann när du fyller i ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet då du vill söka andra tjänster. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning. Bifoga de betygshandlingar du vill åberopa. Har du inte tillgång till dator kan du skicka din ansökan per post till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad. Ange diarienummer 2013/       MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 10-30
Sök fler jobb liknande: lediga Myndighetsjurist jobb, Myndighetsjurist Karlstad, Myndighetsjurist Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Myndighetsjurist

HR-handläggare med inriktning internationella insatser
MSB Avdelningen för samordning och insats ansvarar för myndighetens operativa verksamhet, vilket bl.a. inkluderar insatsverksamhet och samordning av myndigheter vid en nationell kris. Inom området internationell insatsverksamhet arbetar vi med humanitära hjälpinsatser, katastrofriskreducering, tidig återuppbyggnad, civil konflikthantering samt humanitär minhantering i länder som drabbats av katastrofer eller konflikter. Avdelningen stödjer även svenska kommuner med materiel och personal i händelse av större naturolyckor då kommunala resurser är otillräckliga. Du kommer att arbeta på Enheten för operativ personal. Enheten arbetar med strategisk kompetensförsörjning i syfte att rekrytera personal till MSB:s personalpool för insatsverksamhet (bestående av ca 1200 personer), bemanna insatsverksamheten med lämplig personal inom bl.a. områdena katastrofhantering, civil konflikthantering, stödverksamhet till FN och EU, humanitära hjälpinsatser och humanitär minhantering.  I genomsnitt har MSB dagligen ca 60 pågående insatser i ungefär 30 länder med ca 100 personer anställda utomlands till stöd för främst FN och EU. Som HR-handläggare kan vi erbjuda dig en attraktiv arbetsplats med varierande och intressanta arbetsuppgifter i en myndighet med hela världen som arbetsfält.  Tjänsten är placerad i Karlstad och är en tidsbegränsad anställning tom 15 september 2014, med viss möjlighet till förlängning.  Dina arbetsuppgifter Som HR-handläggare ansvarar du för att rekrytera personal till MSB:s personalpool inom flera kompetensområden. I arbetet ingår att analysera insatsverksamhetens behov av kompetens samt ta fram kompetensprofiler för dessa.  Vidare ingår utvecklingsarbete för rekrytering till personalpoolen, såsom framtagande av rutiner och arbetssätt inom aktuellt ansvarsområde. Som HR-handläggare ansvarar du för bemanning av MSB:s internationella insatser inom aktuellt ansvarsområde. I uppgifterna ingår handläggning av bl.a. anställningsavtal, försäkringar och visumhantering samt uppföljning av insatspersonal. Då en del insatser har mycket kort planeringstid och behöver inledas även utanför kontorstid ingår beredskapstjänstgöring i tjänsten.  Din kompetensprofil Du har akademisk utbildning inom HR- området. Du har erfarenhet av arbete med rekrytering, bemanning samt avtals - och försäkringsfrågor. Erfarenhet från arbete inom organisationer som arbetar med biståndsverksamhet är meriterande liksom erfarenhet från arbete inom EU- och FN-systemen.  Arbetet förutsätter ett självständigt och flexibelt arbetssätt. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, som tar egna initiativ, som är duktig på att skapa kontakter och som kan hålla uppsatta tidsramar.  Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och på engelska som är likvärdiga arbetsspråk på vår arbetsplats. Vi vill att du skickar in en språkbedömning i engelska enligt CEFR-skalan som du kan göra själv på http://www.spraketifokus.com/(under länken Svenska språket). Kunskaper i andra språk är meriterande (skicka även med språkbedömningar för dessa språk). God datorvana är ett krav för arbetet.  MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas.  Är du intresserad? Kontakta Stina Hjalmarsson, verksamhetsansvarig. Fackliga företrädare är Jan Karlsson, ST, Bernt Hedström SACO samt Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på telefon 0771-240240.  Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 november 2013, märkt med referensnummer 2013/94. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 11-11
Sök fler jobb liknande: lediga HR-handläggare med inriktning internationella insatser jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: HR-handläggare med inriktning internationella insatser

Projektledare till Rakelverksamheten
MSB Rakel är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. Rakel är det primära kommunikationssystemet för bland annat Polisen, Ambulanssjukvården, Räddningstjänsten och Försvarsmakten.  Tjänsten som projektledare är placerad på enheten för Drift och Förvaltning av Rakel. Enheten arbetar tätt med driftsleverantören, systemleverantörerna och kunderna. Enheten har övergripande ansvar för att säkerställa att leverantörernas leverans uppfyller avtalade servicenivåer (SLA). Enheten ansvarar även för projektledning och implementering av nya tjänster i Rakelsystemet. Vidare har enheten ansvaret för kontakten med leverantörens kundtjänst och tillhandahåller kompletterande kundservice.  Här får du chansen att jobba i en kompetent organisation med sociala och engagerade medarbetare som har en varierande bakgrund från t.ex. telekommunikationsindustrin, myndighetsvärlden och kundorganisationer som Polis, Ambulanssjukvård, Räddningstjänst och Försvarsmakten. Dina arbetsuppgifter Rakelverksamheten är en beställarorganisation och som projektledare inom ansvarar du för att styra och koordinera aktiviteter och funktioner som utförs av Rakels leverantörer. Du kommer i den rollen att driva införandet av nya mjukvarureleaser, funktioner och tjänster i Rakelsystemet och samtidigt ansvara för att leveransen möter de uppställda kraven från MSB och Rakels kunder. Du kommer även att ansvara för förbättringsprojekt inom olika områden. Kravet på att koordinera, planera och samordna kundpåverkande aktiviteter vilar på dig som projektansvarig men det faktiska tekniska projektet drivs av leverantören. I ditt arbete ansvarar du för att projekten uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Detta innefattar att engagera och motivera medlemmar i olika projektgrupper att leverera rätt sak i rätt tid, till rätt kvalitet. Detta innebär också att informera och koordinera med Rakels kunder.  Din kompetensprofil Vi söker dig som under minst de fem senaste åren har drivit och avslutat stora tekniska projekt. Vi ser det som meriterande om du erfarenhet av att arbeta i en beställar-utförarorganisation inom tjänsteområdet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. Du har förmågan att motivera och förse andra med den information som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är analytisk och kan snabbt fatta de beslut som krävs av dig och som du har befogenheter till samt visar omdöme under tidspress. Förmågan att sätta upp och hålla tidsramar är också viktig. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.  MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.  Övrigt Befattningen är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Svenskt medborgarskap krävs. MSB tillämpar provanställning. Är du intresserad? Har du frågor kontakta enhetschef Mats Hammarstam. Fackliga företrädare är Maria Montiel ST och Camilla Westin SACO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 24 november 2013, märkt med referensnummer 2013/96. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-12
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare till Rakelverksamheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare till Rakelverksamheten

Leveransansvarig till Rakelverksamheten
MSB Rakel är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. Rakel är det primära kommunikationssystemet för bland annat Polisen, Ambulanssjukvården, Räddningstjänsten och Försvarsmakten.  Tjänsten som leveransansvarig är placerad på enheten för drift och förvaltning av Rakel. Enheten arbetar tätt med driftsleverantören, systemleverantörerna och kunderna. Enheten har övergripande ansvar för att säkerställa att leverantörernas leverans uppfyller avtalade servicenivåer (SLA). Enheten ansvarar även för projektledning och implementering av nya tjänster i Rakelsystemet. Vidare har enheten ansvaret för kontakten med leverantörens kundtjänst och tillhandahåller kompletterande kundservice.  Här får du chansen att jobba i en kompetent organisation med sociala och engagerade medarbetare som har en varierande bakgrund från t.ex. telekommunikationsindustrin, myndighetsvärlden och kundorganisationer som Polis, Ambulanssjukvård, Räddningstjänst och Försvarsmakten.  Dina arbetsuppgifter I rollen som leveransansvarig är du övergripande ansvarig för uppföljning av drift och beställningar. Du blir en nyckelperson i samarbetet med leverantörerna och en huvudaktör inom det kontinuerliga förbättringsarbetet. Detta sker i tätt samarbete med leverantörerna och i dialog med kunderna. Fokus i arbetet är på goda relationer där vi arbetar tillsammans för att lösa problemen. Du genomför aktiviteter tillsammans med leverantörerna och/eller Rakels kunder i syfte att förbättra verksamheten. Du arbetar kontinuerligt med nätoptimering och förbättringsprojekt samt föreslår arkitekturförändringar. Koordination och kommunikation internt på Rakelverksamheten och med Rakels olika kundgrupper är av yttersta vikt. Exempelvis krävs en tät dialog med kunderna i samband med införande av nya tjänster, uppgraderingar och förbättringar. Din kompetensprofil Vi söker dig som under minst de fem senaste åren har arbetat med liknade arbetsuppgifter. Du har erfarenhet av att följa upp leveranser i beställarrollen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från beställar- och kunddiskussioner. Du uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har god analytisk förmåga och kan självständigt driva ditt arbete. Du är noggrann samt kvalitetsmedveten och lägger stor vikt vid att utföra dina uppgifter på ett bra sätt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och förmedlar budskap på ett tydligt och enkelt sätt både i små och stora grupper. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.  Övrigt Befattningen är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Svenskt medborgarskap krävs. MSB tillämpar provanställning. Är du intresserad? Har du frågor kontakta enhetschef Mats Hammarstam 010-240 4124. Facklig företrädare är Maria Montiel ST och Camilla Westin SACO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 24 november 2013, märkt med referensnummer 2013/95. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-12
Sök fler jobb liknande: lediga Leveransansvarig till Rakelverksamheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Leveransansvarig till Rakelverksamheten

Lärare inom ledningsområdet
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. MSB Revinge söker en lärare inom taktik- och ledningsområde till verksamhetsställets vidareutbildningsenhet vid avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Anställningen är en tillsvidaretjänst med provanställning på 6 månader. Dina arbetsuppgifter - är att verka som lärare inom ledningsområdet, främst kursområdet Räddningsledare A, och detta sker i samverkan och tillsammans med andra lärare inom olika ämnesområden. - är att tillsammans och i samverkan med andra lärare i olika ämnesområden förbereda, genomföra och följa upp kurser. - är att vara handledare, examinator och kursansvarig. - är att ämnesmässigt och pedagogiskt integrera aktuella resultat och erfarenheter i utbildningen. - är att ansvara för pedagogisk utformning där ett normkritiskt perspektiv beaktas. Dina kvalifikationer Du skall: - ha goda kunskaper om och dokumenterade erfarenheter av att ha arbetat som räddningsledare i kommunal räddningstjänst. - ha genomgått Räddningsledning B, Brandmästarutbildning eller Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer. Meriterande är även: - erfarenhet av pedagogiskt arbete eller ha motsvarande kunskaper/erfarenheter inhämtade på annat sätt som arbetsgivaren finner likvärdiga. - kunskaper och dokumenterade erfarenheter av att ha arbetat med taktik- och ledningsfrågor i myndigheter eller annan verksamhet. - kunskaper inom farliga ämnen och/ eller kunskaper inom räddningsinsats till sjöss. - goda IT-kunskaper MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Är du intresserad? Kontakta gärna enhetschef Carolina Rytterkull. Fackliga företrädare är Annika Malmqvist (ST), Petra Geistrand (SACO), och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga når du via vår växel på telefon 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 10 december 2013, märkt 2013/98. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Lund
Publicerad : 11-21
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare inom ledningsområdet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare inom ledningsområdet

Myndighetsjurist
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. Rättsenheten kvalitetssäkrar MSB:s rättstillämpning och ger juridiskt expertstöd till övriga myndigheten. Enheten utvecklar MSB:s normgivnings¬verksamhet, genomför utredningar och granskar beredningsunderlag för myndighets¬ledningen eller Regeringskansliet. Enheten bidrar också till utvecklingen av MSB:s interna förvaltning, med betoning på rättssäkerhet och effektivitet. MSB:s verksamhet utvecklas och Rättsenheten behöver därför förstärkas med ytterligare två myndighetsjurister. Rättsenheten ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet och består idag av en rättsinformatör och elva jurister inklusive enhetschefen. Enheten är en del av avdelningen för verksamhetsstöd men juristerna arbetar också nära myndighetens chefsjurist som ingår i myndighetens ledningsgrupp. Tjänsterna är placerade i Karlstad och är tillsvidareanställningar. Tillträde enligt överenskommelse. Dina arbetsuppgifter Myndighetsjuristernas arbete domineras av förvaltningsrättsliga frågor i vid mening, men det förekommer även uppgifter inom ett flertal andra rättsområden, t.ex. civilrätt, internationell rätt och miljörätt. Normgivning och EU-rättsliga frågor är tydliga inslag i arbetet. Ditt arbete kommer att innehålla kvalificerade juridiska arbetsuppgifter och din uppgift är att ge stöd till myndighetens hela verksamhet. Du kommer att få möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av frågor inom områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med sakhandläggarna inom de olika områdena, t.ex. samhällsvetare, naturvetare, ingenjörer och informatörer. Arbetet innehåller en stor del externa kontakter med såväl näringsliv som andra myndigheter. Eftersom MSB har flera verksamhetsorter och många externa kontakter är arbetet förknippat med resor, främst inom landet. Din kompetensprofil Du ska ha juris kandidatexamen eller annan för befattningen likvärdig juridisk utbildning. Du ska ha goda kunskaper inom det förvaltningsrättsliga området och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete i statlig myndighet. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Du behöver även vara självständig, flexibel samt ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. Det är viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Är du intresserad? Kontakta enhetschef Torkel Schlegel, tfn 010-2405069, eller juristen Lisa Svensson, tfn 010-2405187. Facklig företrädare för SACO är Niklas Bergqvist, för ST, Mats Ribbhagen och för SEKO Ann-Britt Paradis, samtliga nås på tfn 0771-240240 Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 22 november 2013. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Var noggrann när du fyller i ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet då du vill söka andra tjänster. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning. Bifoga de betygshandlingar du vill åberopa. Har du inte tillgång till dator kan du skicka din ansökan per post till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad. Ange diarienummer 2013/
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 11-25
Sök fler jobb liknande: lediga Myndighetsjurist jobb, Myndighetsjurist Karlstad, Myndighetsjurist Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Myndighetsjurist

Tjänstestrateg till Rakelverksamheten
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. Rakel levererar tillgängliga och skyddade kommunikationstjänster för samverkan och ledning. Rakels tjänster levereras över ett robust och resilient kommunikationssystem som har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga genom att underlätta den dagliga kommunikationen hos offentliga och privata aktörer inom områdena allmän ordning säkerhet och hälsa.  Tjänsten som tjänstestrateg är placerad på Affärsstödsenheten. Enheten ansvarar för utveckling av vår affärsverksamhet och dess processer genom styrning och kontroll av verksamheten. Detta innebär att enheten är strategiskt ansvarig för verksamhetens affärsstrategi, affärsplan och processer vilka sammantaget syftar till att åstadkomma ett effektivt flöde från kravfångst, via innovation, utveckling och beställning till tjänsteleveranser till våra kunder. Affärsstödsenheten ansvarar för det strategiska samarbetet med våra leverantörer och partners och har expertkompetens inom bland annat juridik, säkerhet, ekonomi, kommunikation och processarbete.  Här får du chansen att jobba i en kompetent organisation med sociala och engagerade medarbetare som har en varierande bakgrund från t.ex. telekommunikationsindustrin, myndighetsvärlden och kundorganisationer som Polis, Ambulanssjukvård, Räddningstjänst och Försvarsmakten. Dina arbetsuppgifter Som tjänstestrateg samordnar och styr du, utifrån satta prioriteringar, arbetet i de tvärfunktionella team av branschspecialister, kundansvariga och systemarkitekter som vi bygger för att utveckla funktionalitet och tjänster som skapar värden för våra kunder. Som tjänstestrateg är du också ansvarig för att vi i våra relationer med partners åstadkommer gemensam tjänsteutveckling. Du är en katalysator för att vidareutveckla vårt erbjudande i samarbete med leverantörer och partner. Du deltar i kontinuerlig utveckling och förvaltning av vår affärsplan. Du är processledare för vår innovationsprocess och utvecklingsprocess och ansvarar för vår livscykelhantering. Du arbetar därmed med såväl nya kunder och tjänster som med utveckling för våra befintliga kunder och med våra tjänster. Din kompetensprofil Vi söker dig som har stor erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling och partnersamarbete. Du har kännedom och erfarenhet av vår användarkrets och har god marknadskännedom inom området. Du arbetar idag med försäljning, rådgivning, partnerstrateg är affärsutvecklare eller liknande. Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande. För att lyckas i denna roll behöver du vara duktig på att bygga relationer och arbeta kundbehovsorienterat för att ta fram effektiva lösningar för våra kunder. Du behöver ha ett strategiskt tänkande och en vilja att ständigt arbeta för att förbättra våra tjänsteleveranser och affärsmodell. Som person tar du egna initiativ, är drivande och strukturerad. Du har lätt för att identifiera målbilder och är van att ta ansvar för måluppfyllelse och har god förmåga att ta fram rapporter och beslutsunderlag. Du tycker om att arbeta i team och har en god förmåga att stödja andra. Du tycker att ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte är viktigt och du har god förmåga att kommunicera resultatet av ditt arbete till chefer och kollegor på ett pedagogiskt sätt. Saklighet, gott omdöme och lösningsorienterat sinne är viktiga egenskaper. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska och tycker om att hålla presentationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är placerad i Stockholm. Befattningen är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Svenskt medborgarskap krävs. MSB tillämpar provanställning. Är du intresserad? Har du frågor kontakta enhetschef Minna Nyman. Facklig företrädare är Maria Montiel ST och Camilla Westin SACO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 9 januari 2014, märkt med referensnummer 2013/100. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-29
Sök fler jobb liknande: lediga Tjänstestrateg till Rakelverksamheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Tjänstestrateg till Rakelverksamheten

Chef till enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild av området samt göra lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. I detta arbete utvecklar MSB en strategi och en nationell handlingsplan på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd. Detta arbete kommer från årsskiftet bedrivas inom Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet inom Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Verksamheten är lokaliserad på Fleminggatan i Stockholm och har i dagsläget 35 medarbetare. Vid verksamheten kommer från 2014 tre enheter att finnas. En av dessa är enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete.  Dina arbetsuppgifter Du representerar tillsammans med chefen för verksamheten och de två andra enhetscheferna myndigheten inom informations- och cybersäkerhetsområdet på såväl nationell som på internationell nivå och ska säkerställa att nödvändig samverkan kommer till stånd. I uppgiften ingår att tillsammans med chefen för verksamheten planera och prioritera för en effektiv verksamhet. Som chef har du ett ansvar för enhetens personal och ekonomi samt att du ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Du ska tillsammans med chefen leda och styra verksamheten med utgångspunkt från myndighetens uppdrag och mål och i ditt uppdrag ingår att särskilt ansvara för utveckling av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i samhället. Din kompetensprofil Vi söker dig med relevant akademisk utbildning. Du har några års chefserfarenhet samt god kunskap om offentlig verksamhet och erfarenhet från myndighetsvärlden. Du har mycket goda kunskaper om samhällets informationssäkerhet samt erfarenhet av operativt krishanteringsarbete. Meriterande är erfarenhet från kommunal verksamhet, vård och omsorg samt annan samhällsviktig verksamhet. Eftersom MSB prioriterar privat-offentlig samverkan är det också meriterande med erfarenhet från privat sektor. Dessutom har du ett brett kontaktnät inom informationssäkerhetsområdet samt kunskap om EU och unionens arbete med informationssäkerhet.  Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i både svenska och engelska samt har stor erfarenhet av offentliga presentationer och är van vid att ha mediakontakter.  Du har en god kommunikativ förmåga och kan arbeta övergripande och inriktande. Du driver förändringsarbete med engagemang. Du har förmågan att skapa och själv förstå sammanhang samt att lyssna och ta emot information. Du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Ditt ledarskap präglas av ett coachande förhållningssätt. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har en god förmåga att samarbeta och skapar engagemang och delaktighet.  MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är tillsvidare med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Är du intresserad? Kontakta gärna verksamhetschef Richard Oehme. Fackliga företrädare vid avdelningen är Vendela Dobson (SACO) och Peter Nord (ST). Samtliga nås via vxl: 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 7 januari 2014, märkt med referensnummer 2013/103. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-03
Sök fler jobb liknande: lediga Chef till enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef till enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Lokalvårdare
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. Internatenheten Sandö ansvarar för att utveckla verksamheten för att tillhandahålla och säkerställa måltids och internatkvalitén för våra gäster samt arbeta för att främja arbetsmiljö för medarbetarna. Enheten ansvarar för en god servicenivå. Enhetens verksamhet ska utvecklas kontinuerligt för att möta förändringar i omvärlden och internt på myndigheten. Enheten skall verka för ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartner Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med städning och rengöring av kontorsutrymmen, lektionssalar, hotellutrymmen och övriga lokaler och utrymmen som tillhör verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår även storstädning och fönsterputsning. Din kompetensprofil Vi söker Dig som har gymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har några års erfarenhet av lokalvårdsarbete. Vi ser gärna att Du har en god förmåga att samarbeta med andra och förmågan att arbeta självständigt och tar egna initiativ. Du är serviceinriktad då arbetet innebär omfattande kontakter med medarbetare, studenter m m. Du har god datovana och kunskaper i engelska.   MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Är du intresserad? Kontakta gärna enhetschef Roger Höglund. Fackliga företrädare Leif Fröhlén (SEKO, Jörgen Mähler (SACO), Hans Skoglund (ST) och). Samtliga nås via växel 0771-240 240. Övrigt Din anställningsort är Sandö. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2 januari 2014, märkt med referensnummer 2013/105.Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via vårt intranät för att på så sätt bättre samordna de ansökningshandlingar som kommer in. Har du inte tillgång till MSB:s intranät kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Verksamhetsställe Sandö
Ort: Kramfors
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lokalvårdare jobb, Lokalvårdare Kramfors, Lokalvårdare Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Verksamhetsställe Sandö
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lokalvårdare

Fyra avdelningskommunikatörer till MSB
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. Vi söker kommunikatörer med placering direkt under avdelningschef till fyra av våra avdelningar inom MSB: Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete verkar för att antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa minimeras genom att berörda aktörer vidtar förebyggande samt risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap bidrar till att aktörer som har ett ansvar vid olyckor och kriser har en god förmåga att begränsa konsekvenserna av sådana händelser när de inträffar, kan leda och fatta beslut inom det egna ansvars- och verksamhetsområdet och kan samverka med andra. Avdelningen för samordning och insats genomför insatser och stödjer samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser vid olyckor och kriser, både nationellt och internationellt. Avdelningen ansvarar också för myndighetens beredskap. Avdelningen för utvärdering och lärande inhämtar och förmedlar kunskap och erfarenheter från inträffade olyckor och kriser, analyserar, följer upp och utvärderar samhällets krisberedskap. Avdelningen tar också fram förslag till mål och handlingsplaner för samhällsskydd och beredskap, arbetar med tillsyn samt beställer och förmedlar forskning inom myndighetens ansvarsområde. MSB:s kommunikationsenhet hör till avdelningen för verksamhetsstöd och samordnar, stödjer samt kvalitetssäkrar myndighetens interna och externa kommunikation. Dina arbetsuppgifter Din uppgift är att utveckla, samordna och följa upp kommunikationen på någon av MSB:s avdelningar utifrån MSB-gemensamma strategier och inriktningar. Du driver och håller samman de kommunikativa processerna inom avdelningen och tar fram och samordnar avdelningens kommunikation i styrprocessens olika skeden: inrikta, planera, genomföra och följa upp. Du är ett strategiskt stöd i kommunikationsfrågor till avdelningens ledning och du genomför kommunikationsaktiviteter som hör till avdelningens verksamhet. Du deltar även i myndighetsgemensamt kommunikationsarbete i kommunikationsenhetens regi. MSB är en beredskapsorganisation. Vid en händelse, olycka eller kris kommer du att ingå i det operativa arbetet med kommunikation. Din kompetensprofil Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med kommunikation och har erfarenhet av att arbeta med kommunikation i ledningsprocesser. Det är meriterande om du har arbetat strategiskt med kommunikation. Du har en mycket god förmåga att formulera budskap oavsett kommunikationskanal. Du har även en god förmåga att uttrycka dig på engelska. Som person är du är strukturerad och ansvarstagande samt har en god förmåga att samarbeta. Du har också förmåga att bidra med ett kommunikationsperspektiv i strategiska processer. Du kan både kommunicera en helhetsbild samt förstå och kommunicera enskilda delar av verksamheten. Du behöver också ha förmåga att växla tempo och arbeta under tidspress. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Då våra avdelningar har verksamhet i både Karlstad och Stockholm finns möjlighet till placering på båda orterna. Ange i din ansökan vilken ort du är intresserad av att arbeta på. Om du har önskemål att arbeta på en särskild avdelning anger du även detta. Tjänsterna är tillsvidare och vi tillämpar provanställning. Är du intresserad? Har du frågor om tjänsterna kontakta Cecilia Nyström chef avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, Kjell Wahlbeck chef eller Cecilia Looström bitr chef avdelningen för utbildning, övning och beredskap, Anneli Bergholm Söder chef avdelningen för samordning och insats, Pertti Nordman chef avdelningen för utvärdering och lärande eller Sofia Jansson, chef kommunikationsenheten. Fackliga företrädare är Jan Karlsson ST, Bo Andersson SACO samt Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via vxlnr 0771-240 240.  Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 9 januari 2014, märkt med referensnummer 2013/107. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-13
Sök fler jobb liknande: lediga Fyra avdelningskommunikatörer till MSB jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fyra avdelningskommunikatörer till MSB

Fyra avdelningskommunikatörer till MSB
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. Vi söker kommunikatörer med placering direkt under avdelningschef till fyra av våra avdelningar inom MSB: Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete verkar för att antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa minimeras genom att berörda aktörer vidtar förebyggande samt risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap bidrar till att aktörer som har ett ansvar vid olyckor och kriser har en god förmåga att begränsa konsekvenserna av sådana händelser när de inträffar, kan leda och fatta beslut inom det egna ansvars- och verksamhetsområdet och kan samverka med andra. Avdelningen för samordning och insats genomför insatser och stödjer samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser vid olyckor och kriser, både nationellt och internationellt. Avdelningen ansvarar också för myndighetens beredskap. Avdelningen för utvärdering och lärande inhämtar och förmedlar kunskap och erfarenheter från inträffade olyckor och kriser, analyserar, följer upp och utvärderar samhällets krisberedskap. Avdelningen tar också fram förslag till mål och handlingsplaner för samhällsskydd och beredskap, arbetar med tillsyn samt beställer och förmedlar forskning inom myndighetens ansvarsområde. MSB:s kommunikationsenhet hör till avdelningen för verksamhetsstöd och samordnar, stödjer samt kvalitetssäkrar myndighetens interna och externa kommunikation. Dina arbetsuppgifter Din uppgift är att utveckla, samordna och följa upp kommunikationen på någon av MSB:s avdelningar utifrån MSB-gemensamma strategier och inriktningar. Du driver och håller samman de kommunikativa processerna inom avdelningen och tar fram och samordnar avdelningens kommunikation i styrprocessens olika skeden: inrikta, planera, genomföra och följa upp. Du är ett strategiskt stöd i kommunikationsfrågor till avdelningens ledning och du genomför kommunikationsaktiviteter som hör till avdelningens verksamhet. Du deltar även i myndighetsgemensamt kommunikationsarbete i kommunikationsenhetens regi. MSB är en beredskapsorganisation. Vid en händelse, olycka eller kris kommer du att ingå i det operativa arbetet med kommunikation. Din kompetensprofil Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med kommunikation och har erfarenhet av att arbeta med kommunikation i ledningsprocesser. Det är meriterande om du har arbetat strategiskt med kommunikation. Du har en mycket god förmåga att formulera budskap oavsett kommunikationskanal. Du har även en god förmåga att uttrycka dig på engelska. Som person är du är strukturerad och ansvarstagande samt har en god förmåga att samarbeta. Du har också förmåga att bidra med ett kommunikationsperspektiv i strategiska processer. Du kan både kommunicera en helhetsbild samt förstå och kommunicera enskilda delar av verksamheten. Du behöver också ha förmåga att växla tempo och arbeta under tidspress. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Då våra avdelningar har verksamhet i både Karlstad och Stockholm finns möjlighet till placering på båda orterna. Ange i din ansökan vilken ort du är intresserad av att arbeta på. Om du har önskemål att arbeta på en särskild avdelning anger du även detta. Tjänsterna är tillsvidare och vi tillämpar provanställning. Är du intresserad? Har du frågor om tjänsterna kontakta Cecilia Nyström chef avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, Kjell Wahlbeck chef eller Cecilia Looström bitr chef avdelningen för utbildning, övning och beredskap, Anneli Bergholm Söder chef avdelningen för samordning och insats, Pertti Nordman chef avdelningen för utvärdering och lärande eller Sofia Jansson, chef kommunikationsenheten. Fackliga företrädare är Violeta Nordahl ST, Bo Andersson SACO samt Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via vxlnr 0771-240 240.  Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 9 januari 2014, märkt med referensnummer 2013/107. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Karlstad
Publicerad : 12-13
Sök fler jobb liknande: lediga Fyra avdelningskommunikatörer till MSB jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fyra avdelningskommunikatörer till MSB

IT-strateg till Rakelverksamheten
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. Rakel levererar tillgängliga och skyddade kommunikationstjänster för samverkan och ledning. Rakels tjänster levereras över ett robust och resilient kommunikationssystem som har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga genom att underlätta den dagliga kommunikationen hos offentliga och privata aktörer inom områdena allmän ordning säkerhet och hälsa. Tjänsten som strateg är placerad på Affärsstödsenheten. Enheten ansvarar för utveckling av vår affärsverksamhet och dess processer genom styrning och kontroll av verksamheten. Detta innebär att enheten är strategiskt ansvarig för verksamhetens affärsstrategi, affärsplan och processer vilka sammantaget syftar till att åstadkomma ett effektivt flöde från kravfångst, via innovation, utveckling och beställning till tjänsteleveranser till våra kunder. Affärsstödsenheten ansvarar för det strategiska samarbetet med våra leverantörer och partners och har expertkompetens inom bland annat juridik, säkerhet, ekonomi, kommunikation och processarbete. Här får du chansen att jobba i en kompetent organisation med sociala och engagerade medarbetare som har en varierande bakgrund från t.ex. telekommunikationsindustrin, myndighetsvärlden och kundorganisationer som Polis, Ambulanssjukvård, Räddningstjänst och Försvarsmakten. Dina arbetsuppgifter Som IT-strateg analyserar du, med utgångspunkt i vår verksamhets- och affärsidé, val av tekniska lösningar och planerar långsiktigt för verksamhetens plattformar, operativsystem och applikationer. Du ansvarar för att forma verksamhetens IT-planering och IT-strategi så att den skapar de rätta förutsättningarna för våra tjänsteleveranser till användarna. En viktig del i ditt arbete är att följa IT- och behovsutvecklingen hos användaragrupperna. Du omsätter omvärldsanalys till förslag på hur långsiktiga förutsättningar skapas så att vi tillhandahåller de kommunikationstjänster som användarna behöver med hållbar teknisk lösning. Du arbetar tätt tillsammans med övriga strateger och arkitekter inom verksamheten och är en katalysator i att driva arbetet av hållbara kommunikationstjänster framåt. En viktig del av arbetsuppgifterna är att kommunicera din kunskap till övriga inom verksamheten men också till våra kunder, leverantörer och partners. För att lyckas i dina arbetsuppgifter behöver du inhämta kunskap om nyheter på marknaden, vad gäller såväl TETRA som andra tekniker för samhällsviktig kommunikation. Resor förekommer i tjänsten. Din kompetensprofil Du har gedigen arbetslivserfarenhet inom liknande område där du har ansvarat för arkitektur och utformning av komplexa systemlösningar inom IT eller telekombranschen där it-leveransen till större delen varit outsourcad. Du har kännedom och erfarenhet av vår användarkrets och har god marknadskännedom inom området. Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. För att lyckas i denna roll behöver du ha förmågan att se helheter, från kundens krav till effektiv lösning. Du vill ständigt arbeta för att förbättra våra tjänsteleveranser och affärsmodell. Som person tar du egna initiativ, är drivande och strukturerad. Du har lätt för att identifiera målbilder och är van att ta ansvar för måluppfyllelse och resultat samt har god förmåga att ta fram rapporter och beslutsunderlag. Du tycker om att arbeta i team och har en god förmåga att stödja andra. Du tycker att ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte är viktigt och du har god förmåga att kommunicera resultatet av ditt arbete till chefer och kollegor på ett pedagogiskt sätt. Saklighet, gott omdöme och lösningsorienterat sinne är viktiga egenskaper. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska och tycker om att hålla presentationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är placerad i Stockholm. Befattningen är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Svenskt medborgarskap krävs. MSB tillämpar provanställning. Är du intresserad? Har du frågor kontakta enhetschef Agnes Ericzon. Facklig företrädare är Maria Montiel ST och Camilla Westin SACO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB den 16 januari 2014, märkt med referensnummer 2013/109. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-16
Sök fler jobb liknande: lediga IT-strateg till Rakelverksamheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-strateg till Rakelverksamheten

Analytiker och ledande utvecklare med fokus på modernt civilt försvar
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. Enheten för strategisk analys har till uppgift att bedriva strategisk analys och utvärdering inom hela myndighetens verksamhetsområde. Man ansvarar bl. a för att analysera och bedöma hot, risker och sårbarheter i samhället på kort och lång sikt, samt för att bedöma samhällets förmåga att motstå och hantera dessa. Enheten genomför egeninitierade utvärderingar inom områdena samhällsskydd och beredskap samt stödjer övriga enheter inom myndigheten med utvärderingskompetens. Enheten ingår, tillsammans med fyra andra enheter, i avdelningen för utvärdering och lärande. På enheten finns 17 medarbetare Enheten för strategisk analys har till uppgift att bedriva strategisk analys inom hela myndighetens verksamhetsområde. Ansvarsområdet omfattar bland annat analyser och bedömningar av hot, risker och sårbarheter i samhället på kort och lång sikt, samt för att bedöma samhällets förmåga att motstå och hantera dessa. Dessutom arbetar enheten med konceptuell utveckling av ett nytt, modernt civilt försvar. Enheten ingår, tillsammans med fyra andra enheter, i avdelningen för utvärdering och lärande. På enheten finns 15 medarbetare. Dina arbetsuppgifter Enheten ansvarar för att konceptuellt utveckla det nya, moderna civila försvaret som tar sin utgångspunkt i samhällets förmåga till skydd mot olyckor och krisberedskap. Tillsammans med det militära försvaret bildar det totalförsvaret. Det civila försvaret ska stötta Försvarsmaktens uppgifter inom militärt försvar vid höjd beredskap. Exempel på viktiga områden är sjukvård och försörjning av livsmedel, men även att upprätthålla annan samhällsviktig verksamhet. I arbetet ingår att svara på frågan hur ett nytt civilt försvar bör vara uppbyggt, att ha ett systemperspektiv så att alla sektorer och nivåer i samhället tillsammans skapar ett så effektivt civilt försvar som möjligt. Utvecklingen av det militära och det civila försvaret måste ske i nära samarbete Försvarsmakten. Eftersom de viktiga samhällsfunktionerna till stor del utförs av kommuner och privata företag kommer enheten samverka med dessa i arbetet, men även med andra aktörer som centrala myndigheter, landsting och länsstyrelser. Samverkan kommer ske på olika sätt bland annat kommer spel genomföras. Arbetet kräver god förmåga till ledning av många aktörer med gemensam kunskapsuppbyggnad och förankring, kommunikation och planering.   Din kompetensprofil Vi söker dig som har akademisk examen på minst magisternivå inom relevanta ämnen eller högre officersexamen. Du är erfaren projektledare eller chef som har vana att arbeta självständigt med större utvecklingsfrågor av komplex karaktär. Du har vana att analysera svåra och komplexa problem, hitta lösningsförslag, driva processer som inkluderar många aktörer och ställer stora krav på samverkan och genomtänkt kommunikation. Du är en van mötesledare och har erfarenhet av att ha en faciliterande roll. Du måste ha stor förståelse för Försvarsmaktens verksamhet och det militära försvaret samt stor kunskap om samhällsskydd och beredskap. Du kan visa upp goda resultat i uppdrag du ansvarat för. Du har även en god förståelse för samhällets struktur och de aktörer som har ansvar för samhällsviktig verksamhet. Du har även vana att leda workshopar, eller spel med många aktörer samt erfarenhet av metod- och processutvecklingsarbete. Eftersom arbetet ska dokumenteras och redovisas både muntligt och skriftligt har du god förmåga att uttrycka dig i flera format, både muntliga presentationer och i rapporter. Att arbeta självgående i gott samarbete med andra aktörer och att såväl kunna skapa nya relationer som att bygga vidare på befintliga relationer är avgörande för framgång. Framgång nås även genom att kunna förändra arbetet på ett flexibelt och kreativt sätt, vilket innefattar lösningsförslag och systemutformning, utifrån ändrade förutsättningar då arbetet ytterst är beroende av till exempel politiska beslut. Då arbetet behöver förankras och kommuniceras krävs gott omdöme och förmåga att vara både tydlig och kunna presentera och dialogisera resultat både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Befattningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning, med provanställning initialt, med start så fort som möjligt. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Är du intresserad? Har du frågor kontakta gärna Jan Lundberg, handläggare, eller Carin Kaunitz, enhetschef. Fackliga företrädare är Anna Halldén SACO, Ann-Britt Paradis SEKO och Ingrid Krook ST. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 10 januari 2014, märkt med referensnummer 2013/110. Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via länken nedan, för att på så sätt bättre samordna de ansöknings­handlingar som kommer in. Har du inte tillgång till dator så kan du skicka din ansökan per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-17
Sök fler jobb liknande: lediga Analytiker och ledande utvecklare med fokus på modernt civilt försvar jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Analytiker och ledande utvecklare med fokus på modernt civilt försvar

Verksamhetschef MSB Revinge
MSB MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. MSB Revinge är ett av myndighetens två verksamhetsställen för utbildning och ingår i avdelningen för utveckling av beredskap. Här genomförs delar av MSB:s utbildningsverksamhet samt utbildningar på uppdrag av andra aktörer både nationellt och internationellt. MSB Revinge arbetar även med metod- och teknikutveckling för effektivare räddningsinsatser. Arbetet vid MSB Revinge sker i samverkan med övriga delar av myndigheten samt med andra aktörer inom området samhällsskydd och beredskap. Verksamheten i Revinge har en bred kompetens bestående av ingenjörer, yrkeserfarna räddningsbefäl och brandmän samt beteendevetare, samhällsvetare och vårdlärare. Man bedriver också hotell- och restaurangverksamhet för studerande och kursdeltagare. I Revinge utbildas årligen ca 6000 personer. Det finns cirka 100 medarbetare fördelade på fem enheter varav tre utbildningsenheter, utbildningsstöd samt teknik och service. Samtliga enheter är placerade i Revinge. Dina arbetsuppgifter Som chef för MSB Revinge har du ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp. I arbetet ingår att leda och följa upp verksamheten mot uppställda mål genom de underställda cheferna. I uppgiften ingår att utveckla, planera och prioritera för en effektiv verksamhet. Du ska förvalta verksamheten med myndighetens uppdrag och mål som utgångspunkt och vara lyhörd för målgruppernas behov.                  Du skapar en god arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas. Du är dessutom en god ambassadör för MSB:s utbildningsverksamhet. Din kompetensprofil Vi söker dig som har erfarenhet av ledning i organisationer med direkt underställda chefer och som har förmågan att leda en verksamhet som är en del av ett större sammanhang. Du har en relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning och har du en bakgrund från verksamhet inom tjänstesektorn är det meriterande. Då verksamheten bedrivs i en utbildningsmiljö så är det viktigt att du har både förståelse och stort intresse för denna typ av arbete. MSB genomför sina uppdrag i samverkan med andra. Det är därför viktigt att du är en person med god förmåga att samordna och skapa relationer och har en tydlig kommunikation. Du verkar för långsiktig utveckling och har förmåga att delegera. Dessutom har du god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, gott omdöme och du har ett inkluderande och coachande förhållningssätt till dina medarbetare. Du står för en positiv människosyn och leder verksamhet och personal i en positiv anda. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Övrigt Tjänsten är placerad i Revinge. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och registerkontroll kommer att göras. För anställningen krävs svenskt medborgarskap. MSB tillämpar provanställning Är du intresserad? Kontakta Gunnar Sandmark, tf verksamhetschef eller Kjell Wahlbeck, avdelningschef. Fackliga representanter är Petra Geistrand (SACO), Violeta Nordahl (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på 0771-240240 (vxl) Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 januari 2014, märkt med referensnummer 2013/112 . Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Har du inte tillgång till dator kan du skicka per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.  MSB har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Ort: Lund
Publicerad : 12-19
Sök fler jobb liknande: lediga Verksamhetschef MSB Revinge jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Verksamhetschef MSB Revinge


Sök lediga jobb Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se