Naturvårdsverket jobb - lediga jobb

Naturvårdsverket jobb Naturvårdsverket jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Naturvårdsverket. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Naturvårdsverket. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Chef till enheten för IT-förvaltning- Stockholm

 2. Chef till sektionen för samhällsplanering- Stockholm

 3. Strategisk verksamhetsutvecklare- Stockholm

 4. Strategisk miljötillsynssamordnare- Stockholm

 5. Enhetschef, enh. för samhällsekonomiska analyser- Stockholm

 6. Vill du arbeta med internationella förhandlingar- Stockholm

 7. Två miljöjurister till Naturvårdsverket- Stockholm

 8. Viltsamordnare till Naturvårdsverket- Stockholm

 9. Handläggare med kemikaliekompetens- Stockholm

 10. Handläggare till Naturvårdsverket- Stockholm

 11. Jurist till Naturvårdsverket- Stockholm

 12. Två Controllers- Stockholm

 13. Ekonomichef- Stockholm

 14. Informatörer- Stockholm

 15. Beställare av miljöinformation- Stockholm

 16. Internrevisor- Stockholm

 17. Lantmätare- Stockholm

 18. Handläggare- Stockholm

 19. Utredare/ Verksamhetsutvecklare- Stockholm

 20. Handläggare- Stockholm

 21. Vilthandläggare- Stockholm

 22. Handläggare- Stockholm

 23. Vilthandläggare- Östersund

 24. Förvaltningsledare IT- Stockholm

 25. Sektionschef för miljöskydd, avfall/kemikalier- Stockholm

 26. Sektionschef för vilt, naturresurser, kretslopp- Stockholm

 27. Handläggare inom industriutsläppsfrågor- Stockholm

 28. Projektledare miljöbalksfrågor- Stockholm

 29. Projektledare miljöbalksfrågor- Östersund

 30. Industrihandläggare- Stockholm

 31. Industrihandläggare- Östersund

 32. Kommunikatör/ Webbredaktör- Stockholm

 33. Chef - köp och markersättning skyddade områden- Stockholm

 34. Chef - köp och markersättning skyddade områden- Östersund

 35. Projektledare miljöbalksfrågor- Stockholm

 36. Projektledare miljöbalksfrågor- Östersund

 37. Chef till enhet för forskning och kommunikation- Stockholm

 38. Medarbetare till internationell rapportering- Stockholm

 39. Nationalekonom till Uppdragsavdelningen- Stockholm

 40. Jurist till jakt och viltfrågor- Stockholm


Mer beskrivning

Chef till enheten för IT-förvaltning
Vi söker en enhetschef till den nyinrättade enheten för IT-förvaltning vid avdelningen för verksamhetsstöd. Enheten kommer att ha ca 8 medarbetare och ansvara för den IT-nära förvaltningen, förvaltning av den tekniska infrastrukturen samt delta i IT-utveckling. Naturvårdsverket har beslutat att outsourca leveransen av all IT förvaltning och drift. Enheten ansvarar för kontakter och beställningar gentemot våra IT-leverantörer liksom kvalitetssäkring av leveranserna. Enheten ansvarar även för IT- och informationssäkerhet. Naturvårdsverket använder idag ett stort antal IT-system. Förvaltningen av dessa bedrivs enligt förvaltningsmodellen pm3. Inom Naturvårdsverket drivs ett förändringsarbete där organisation och arbetssätt ses över löpande. Vi arbetar med att hela tiden värdera vilka tjänster som vi bör utföra själva och vad vi på sikt bör köpa från andra aktörer. Här ligger en utmaning i att driva dessa frågor och att förstärka med den kompetens som behövs i en mer utpräglad och professionell beställarorganisation, samtidigt som gamla arbetssätt finns kvar under en period. En annan utmaning är att utveckla och tydligt kommunicera vilket stöd och vilka servicenivåer enheten ska leverera till organisationen och till vilken kostnad. Naturvårdsverket driver ett värdegrundsarbete som en viktig del i vårt förändringsarbete. Din kompetens För att lyckas i rollen som enhetschef bör du ha minst ett par års chefserfarenhet och erfarenhet av att driva förändringsarbete. Du har även erfarenhet av att driva en beställarorganisation med leverantörsrelationer, servicenivåer och uppföljning. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna, såsom ledaregenskaper, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, förmåga att skapa trygghet och tillit kring förändringar samt att vara lyhörd för organisationens behov och samtidigt vara offensiv för att få genomslag för den nya enhetens arbetssätt. Du har relevant utbildning med inriktning på IT och mycket goda kunskaper inom IT, förvaltning och drift. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Erfarenhet av outsourcing, pm3 och ITIL är meriterande. Mer information Anställningen är tills vidare, men förordnandet som enhetschef är tidsbegränsat och treårigt. Förordnandet kan förlängas. Tjänsten är placerad i Stockholm. Eftersom en del av Naturvårdsverkets verksamhet är placerad i Östersund kan resor dit förekomma. Fackliga företrädare: Julia Obrovac, SACO och Annika Karlsson, ST. Båda nås på telefon 010-698 10 00. I denna rekrytering samarbetar vi med IDG Rekrytering. Skicka din ansökan senast 31 augusti 2013 till maria.widegren@idg.se. Märk ansökan med "Naturvårdsverket". Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Widegren på telefon 0734-231550.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Chef till enheten för IT-förvaltning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef till enheten för IT-förvaltning

Chef till sektionen för samhällsplanering
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Enheten för prövning och regelgivning ansvarar för Naturvårdsverkets deltagande i mål och ärenden enligt miljöbalken, där vi företräder allmänna miljöintressen. Enheten ansvarar också bl.a. för arbetet med Naturvårdsverkets föreskrifter, miljöjuridiskt stöd till resten av myndigheten och bistår i arbetet med bl.a. vägledning samt deltar i arbetet inom EU och i internationellt samarbete. Den är indelad i de tre sektionerna samhällsplanering, miljöfarlig verksamhet respektive art- och områdesskydd. Till sektionen för samhällsplanering söker vi nu en sektionschef. På sektionen arbetar vi med vindkraft och infrastrukturfrågor, bl.a. hamnar, flygplatser, vägar och järnvägar samt vissa planfrågor och Esbokonventionen. Dina arbetsuppgifter Du arbetar på uppdrag av enhetschefen med att driva och utveckla sektionens verksamhetsområde och arbetssätt. Du har ett personalansvar för ca 15 personer med i huvudsak juridisk eller naturvetenskaplig kompetens. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och i myndighetens chefsgrupp, har ett helhetsperspektiv och sätter din sektions verksamhet i relation till hela enheten. Din uppgift är bl.a. att konkretisera de styrsignaler som kommer från avdelningschefen och övriga ledningen så att de får genomslag i sektionens arbete. Du organiserar sektionens verksamhet på ett effektivt sätt och du följer upp sektionens resultat. Du bidrar till att medarbetarna känner engagemang och trivsel och får rimliga förutsättningar för sitt arbete. I uppdraget ingår även att skapa effektiva samverkansformer och samverka med andra, både internt och externt. Din kompetens Du ska ha juristexamen och goda kunskaper inom miljörätt. Du bör ha erfarenhet av samhällsplaneringsfrågor, infrastrukturfrågor och av förändringsarbete. Erfarenhet av arbete med tillståndsprocesser är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra människor, lyhördhet, tydlighet, samarbetsförmåga, förmåga att lösa problem och initiativförmåga. Du bör ha en coachande ledarstil. Mer information Anställningen gäller tillsvidare på heltid med tillträde efter överenskommelse och med placering i Stockholm. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till tre år med möjlighet till förlängning. Naturvårdsverket tillämpar individuell lönesättning. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa enhetschef Anders Johnson. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO och Annika Karlsson, ST. Samtliga nås via vår växel på 010-698 10 00. Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post märkt med ref nr 59.13 till refnr59.13@naturvardsverket.se. För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Sista ansökningsdag är 11 augusti.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Chef till sektionen för samhällsplanering jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef till sektionen för samhällsplanering

Strategisk verksamhetsutvecklare
Vill du vässa verksamheten tillsammans med oss? Naturvårdsverket är mitt inne i en utveckling mot en effektivare miljövårdsmyndighet och söker en person till funktionen för strategisk styrning och uppföljning. Vi söker nu en strategisk verksamhetsutvecklare till vår strategiska funktion för styrning och uppföljning. Funktionen är ett stöd till generaldirektören och har till uppdrag att skapa drivkraft i utvecklingen av Naturvårdsverket för att kunna möta behov både nationellt och internationellt. Dina arbetsuppgifter: I din roll som verksamhetsutvecklare är det viktigt att kunna skapa förutsättningar för ett effektivt arbetssätt med god kvalité för att styra, följa upp och vidareutveckla organisationen utifrån ledningens och verksamhetens behov. Vi sätter också stor vikt på att finna vägar för att leva upp till vår värdegrund, målbild och vision. I ansvaret ingår projektledning av olika förändringsprojekt och processutvecklingsprojekt till exempel: - Ta fram arbetssätt för en effektiv implementering och vidarutveckling av vår styrmodell så att den är en integrerad del av verksamhetens planering och uppföljning. - Driva arbetet med att identifiera förbättringsområden utifrån vår metodik inom utvalda huvudprocesser. - Ansvara för och leda workshops. - Bidra till vidarutveckling av vår metodik för projekt- och programstyrning och verksamhetsutveckling. - Bidra till utvecklingen kring hur de övergripande processerna, styrning och beslut hänger ihop och kunna förmedla det i organisationen. - Bereda beslutsunderlag inför ledningsgruppen Din kompetens: Du har minst fem års erfarenhet av att leda process- och verksamhetsutvecklingsarbete i stora och komplexa organisationer på ledningsnivå. Du är van att arbeta enligt en vedertagen metod för processutveckling, att arbeta med förändringsledning samt har erfarenhet av införande av nya arbetssätt i en komplex verksamhet. Erfarenhet av Lean Six Sigma och/eller programstyrning är meriterande liksom erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet. Vi gärna ser att du har arbetat några år som intern eller extern konsult. Du har en akademisk utbildning relevant för ansvarsområdet. Dina personliga egenskaper är viktiga i arbetet. Du behöver vara drivande, orädd, lyhörd och ödmjuk. I din roll som verksamhetsutvecklare ska du också vara analytisk, strukturerad och har förmåga att omsätta teori till praktisk handling. Det är också viktigt att du trivs med att leda, inspirera och engagera arbetsgrupper. Du ska ha ett coachande förhållningssätt. Mer information: Anställningen gäller tillsvidare. Vill du veta mer är du välkommen att ringa chefen för strategisk styrning Lisa Fuller. Fackliga företrädare är Julia Obrovac, SACO och Annika Karlsson, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post, märkt med refnr53.13, till refnr53.13@naturvardsverket.se. För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Sista ansökningsdag är 19 augusti 2013.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Strategisk verksamhetsutvecklare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Strategisk verksamhetsutvecklare

Strategisk miljötillsynssamordnare
Sektionen för systemstöd och miljöfarlig verksamhet behöver nu förstärka med en handläggare som har gedigen kunskap om systemet med miljötillsyn och miljöbalken. Avdelningen för genomförande har i uppdrag att genomföra miljöpolitiken i samverkan genom att agera så att miljöbalken följs och att miljömålen nås. Inom avdelningen finns enheten för tillsynsvägledning som ansvarar för att stödja och vägleda framför allt myndigheter om miljöbalkens tillämpning. Inom enheten finns tre sektioner; sektionen för systemstöd och miljöfarlig verksamhet, sektionen för avfall och kemikalier och sektionen för naturskydd och artförvaltning. Sektionen för systemstöd och miljöfarlig verksamhet behöver nu förstärka med en handläggare som har gedigen kunskap om systemet med miljötillsyn och miljöbalken. Sektionen ansvar för vägledning om miljöbalken i ett systemperspektiv. I det ingår frågor om tillsyn och egenkontroll, miljökvalitetsnormer, avgifter, och sanktioner m.m. Sektionen håller även kansli till Tillsyns- och föreskriftsrådet. Därutöver vägleder sektionen om miljöfarlig verksamhet och bistår med kunskap i internationella samarbeten. Dina arbetsuppgifter: Inom sektionen arbetar vi i arbetsgrupper som stödjer varandra inom våra ansvarsområden. Din placering blir inom gruppen som arbetar med frågor om tillsynssystemet och tillsynsvägledning om egenkontroll, avgifter och sanktioner med mera. Din uppgift blir att ha särskild överblick över miljöbalkens tillsynssystem. I uppgiften ingår att utveckla Naturvårdsverkets strategiska arbete med tillsynsfrågor. En viktig uppgift blir att identifiera angelägna frågor inom tillsynsområdet till exempel hur tillsynssystemet kan vara ett verktyg för att uppnå miljömålen och hur tillsynens effektivitet kan följas upp och mätas. I uppgiften ingår dessutom att samordna och utveckla vår samverkan med alla miljöbalksmyndigheter framförallt inom Tillsyns-och föreskriftsrådet men även andra samverkansorgan. Din kompetens: Du ska ha: - relevant högskoleutbildning - erfarenhet från tillämpning av miljöbalken - erfarenhet från arbete inom myndighet För att lyckas med arbetsuppgifterna behöver du: - ha mycket god samarbetsförmåga och gärna erfarenhet av ledarskap - ha förmåga att se helheter och strukturer - kunna uttrycka dig väl såväl muntligt som skriftligt - vara strukturerad och självgående - vara flexibel och kreativ och ha en vilja att utvecklas och utveckla verksamheten Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Mer information: Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse och med placering i Stockholm. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta sektionschef Pirjo Körsén. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Annika Karlsson, ST. Samtliga når du på telefon 010-698 10 00. Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post, märkt med ref nr 54.13 till refnr54.13@naturvardsverket.se För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Sista ansökningsdag är 11 augusti 2013.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Strategisk miljötillsynssamordnare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Strategisk miljötillsynssamordnare

Enhetschef, enh. för samhällsekonomiska analyser
Enhetschef till enheten för samhällsekonomiska analyser Vill du vara med och utveckla de samhällsekonomiska analyserna i miljöarbetet? Enheten för samhällsekonomiska analyser ansvarar för Naturvårdsverkets arbete med samhällsekonomiska analyser och miljöekonomi. Enheten består av 13 miljöekonomer som genomför egna större analyser, ger metodstöd till övriga organisationen och deltar i internationellt samarbete. Efterfrågan på samhällsekonomiska analyser i svenskt miljöarbete ökar Dina arbetsuppgifter Du arbetar på uppdrag av avdelningschefen med att driva och utveckla enhetens verksamhetsområde och arbetssätt. Din uppgift är att göra styrsignalerna som kommer från avdelningschef och övrig ledning begripliga och tydliga för medarbetarna på enheten. Du har ett helhetsperspektiv och ser rollen som din enhet har i relation till hela Naturvårdsverkets verksamhet. Du organiserar enhetens verksamhet på ett effektivt sätt för att uppnå bästa resultat. Du följer upp och utvärderar både hela enhetens resultat och medarbetarnas individuella prestationer. Du bidrar till att dina medarbetare känner engagemang och ansvarstagande och du vill se dem utvecklas både som individer och grupp. I ditt uppdrag ingår även att skapa effektiva samverkansformer och samverka med andra, både internt och externt som t.ex. andra myndigheter, regeringskansli och näringsliv. En viktig uppgift är att tillsammans med andra myndigheter utveckla de samhällsekonomiska analyserna inom det svenska miljömålsystemet. Som chef är du arbetsgivarföreträdare och ansvarar i enlighet med arbetsordning. Du rapporterar till avdelningschefen. Din kompetens Du är en kvalificerad nationalekonom gärna med inriktning mot miljöekonomi. Erfarenhet av arbete med miljöekonomiska- och samhällsekonomska analyser är meriterande liksom chefs-/ledarerfarenhet. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra, samarbetsförmåga, förmåga att lösa problem, lyhördhet, tydlighet och initiativförmåga. Du är även strukturerad och duktig på att tänka långsiktigt. Vi kommer också att lägga stort vikt vid din förmåga att skapa effektiva samverkansformer mellan enheten och andra grupper såväl externt som internt. Mer information Anställningen gäller tillsvidare med placering i Stockholm. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till tre år med möjlighet till förlängning. Naturvårdsverket tillämpar individuell lönesättning och för chefer gäller förtroendearbetstid. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Martin Eriksson. Fackliga företrädare är Ulla Jennische, SACO och Catrin Sjökvist, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post märkt med ref nr 67.13 till refnr67.13@naturvardsverket.se. För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Sista ansökningsdag är 27 augusti 2013.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef, enh. för samhällsekonomiska analyser jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef, enh. för samhällsekonomiska analyser

Vill du arbeta med internationella förhandlingar
Vi söker nu två handläggare till enheten för EU och konventioner Enheten ansvarar för att Naturvårdsverkets deltagande i EU-och konventionsarbetet sker professionellt och med rätt fokus, genom att företräda Sverige vid bl.a. FN:s klimatförhandlingar, FN:s konvention om biologisk mångfald, EU:s arbetsgrupper, mm. Samordning och prioritering är andra viktiga delar i enhetens ansvar. I tjänsterna ingår nära kontakter och samarbete med Miljödepartementet, andra departement och relevanta myndigheter, samt med myndigheter i andra EU-medlemsstater och andra länder. På enheten arbetar 14 personer. Vi söker dig som har en för området relevant högskoleutbildning, samt gärna erfarenhet av EU-arbete och/eller internationellt förhandlingsarbete. Erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet, myndighet och med miljöfrågor är meriterande. En av tjänsterna är tänkt att i första hand stärka vårt arbete mot FN:s klimatkonvention och mot EU:s interna lagstiftningsarbete på klimatområdet, men även andra arbetsuppgifter och ansvarsområden kan bli aktuella. Den andra tjänsten är i första hand tänkt att stärka vårt arbete mot FN:s konvention för biologisk mångfald och EU:s strategi för biologisk mångfald, men även andra arbetsuppgifter och ansvarsområden kan bli aktuella. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, lyhördhet, strategiskt tänkande samt förmåga att ta ansvar och självständigt driva processer under stark tidspress. Eftersom arbetet innebär omfattande externa kontakter måste du kunna kommunicera väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Tjänsterna är placerade i Stockholm och avser heltid med tillsvidareanställning. Arbetet omfattar många internationella resor. Tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Marcus Carlsson Reich. Fackliga företrädare är Ulla Jennische, SACO och Catrin Sjökvist, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post märkt med ref nr 73.13 till refnr73.13@naturvardsverket.se. För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-04
Sök fler jobb liknande: lediga Vill du arbeta med internationella förhandlingar jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vill du arbeta med internationella förhandlingar

Två miljöjurister till Naturvårdsverket
Enheten hör till Genomförandeavdelningen som ska genomföra miljöpolitiken i samverkan genom att agera så att miljöbalken följs och miljömålen uppnås. Enheten för prövning och regelgivning ansvarar för Naturvårdsverkets deltagande i mål och ärenden enligt miljöbalken, där vi företräder allmänna miljöintressen, samt för vårt regelgivningsarbete. Enheten svarar även för att ge miljöjuridiskt stöd inom svensk rätt och EU-rätt till andra avdelningar och enheter på Naturvårdsverket. Enheten är indelad i de tre sektionerna miljöfarlig verksamhet, samhällsplanering respektive art- och områdesskydd. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med regelgivning, vägledning och deltagande i mål och ärenden genom att bland annat skriva yttrande och delta i domstolsprocesser. Du utvecklar ett nära samarbete med naturvetare, tekniker och ekonomer i såväl nationella som EU-rättsliga frågor. Din kompetens Vi söker dig som har juristexamen, notariemeritering eller motsvarande erfarenhet från annat juridiskt arbete samt goda kunskaper i miljörätt och förvaltningsrätt. Processföring, arbete vid miljödomstol eller annat miljörättsligt arbete samt erfarenhet av arbete med EU-lagstiftning är särskilt meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, egen drivkraft, struktur, analytiskt tänkande och förmåga att snabbt sätta sig in i nya områden. Du kan kommunicera väl i tal och skrift på svenska och vid behov använda engelska i arbetet. Mer information Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med placering i Stockholm. Naturvårdsverket tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta sektionschef Linda Nilsson eller sektionschef Torunn Hofset. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Gustav Kjellander, ST. Samtliga når du på telefon 010-698 10 00. Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post märkt med ref nr 77.13 till refnr77.13@naturvardsverket.se. För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-19
Sök fler jobb liknande: lediga Två miljöjurister till Naturvårdsverket jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två miljöjurister till Naturvårdsverket

Viltsamordnare till Naturvårdsverket
Naturvårdsverket söker en lugn natur till komplexa frågor. Naturvårdsverket är den centrala nationella förvaltningsmyndigheten för jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av den svenska miljöpolitiken som helhet. Bevarandet och brukandet är viktiga byggstenar för jakt- och viltpolitiken. Vi söker nu en viltsamordnare för det nationella arbetet med viltförvaltningen på Naturvårdsverket. Dina arbetsuppgifter Jakt- och viltområdet är komplext och du kommer att möta många olika perspektiv i det dagliga arbetet och ha många frågor på ditt bord samtidigt. Att samordna vårt arbete externt innebär bland annat att vara ingång till Naturvårdsverket för externa kontakter, exempelvis media. Arbetet sker nära informatörer och presschef. I den interna samordningen ligger att se till att vårt arbete med viltförvaltningen är samordnat och att vi agerar konsekvent. I tjänsten ligger även att ge berörda chefer underlag för deras arbete med viltförvaltningsfrågor, till exempel stöd i prioriteringar, strategiska val och omvärldsbevakning. Arbetet kräver visst resande. Din bakgrund Vi söker dig som har erfarenhet av samordning och projektledning inom komplexa frågor. Du är nyfiken på olika perspektiv och trygg i dig själv även bland människor med skilda åsikter. En fördel är om du har kompetens och/eller erfarenhet av mediahantering/konfliktkunskap och myndighetsarbete. Du bör ha relevant naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig utbildning på universitetsnivå. Som person har du en god förmåga att snabbt skapa överblick och strukturera information. Du kan urskilja strategiskt viktiga frågor i en tillvaro med snabba förändringar. Du bör självständigt söka lösningar och ta initiativ, samtidigt som du analyserar och samråder innan nästa steg genomförs. Du gillar att möta media och externa intressenter och gör det på ett positivt och informativt sätt. Rollen som samordnare ställer särskilt stora krav på att du har en god samarbetsförmåga, kan driva många frågor parallellt och är lyhörd för verksamhetens behov. Mer information Arbetet är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Sara Hommen, tf sektionschef för naturskydd och artförvaltning. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO och Annika Karlsson, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post märkt med ref nr 78.13 till refnr78.13@naturvardsverket.se. För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-04
Sök fler jobb liknande: lediga Viltsamordnare till Naturvårdsverket jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Viltsamordnare till Naturvårdsverket

Handläggare med kemikaliekompetens
Naturvårdsverket söker handläggare med kemikaliekompetens till sektionen för avfall och kemikalier. Sektionen för avfall och kemikalier är en av tre sektioner på enheten för tillsynsvägledning och annan vägledning. Sektionen ansvarar för Naturvårdsverkets tillsynsvägledning i tillämpningen av avfalls- och kemikalielagstiftningen samt framtagande av nationella avfallsplaner och avfallsförebyggande program. Sektionen medverkar även i Naturvårdsverkets arbete med EU-frågor, regeringsuppdrag med mera. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med frågor om kemikalieanvändning och farliga ämnen i avfall. Det kan vara såväl i form av tillsynsvägledning som att ta fram underlag i regeringsuppdrag och andra utredningar samt medverkan i arbete i EU och internationella organ. Du kommer att ha mycket kontakter med myndigheter och andra aktörer. Arbetet medför också en del resor inom och utom landet. Din kompetens Vi söker dig som har naturvetenskaplig eller teknisk akademisk utbildning med goda kunskaper om Reach och annan lagstiftning inom kemikalieområdet. Erfarenhet av arbete med tillämpning av kemikalielagstiftningen på myndighet eller i företag är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, egen drivkraft, förmåga att prioritera och förmåga att snabbt sätta sig in i nya områden. Du kan kommunicera väl i tal och skrift på svenska och vid behov använda engelska i arbetet. Mer information Anställningen är ett 12 månaders vikariat på heltid med placering i Stockholm. Naturvårdsverket tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta sektionschef Hans Wrådhe. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Gustav Kjellander, ST. Samtliga når du på telefon 010-698 10 00. Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post märkt med ref nr 84.13 till refnr84.13@naturvardsverket.se. För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-11
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare med kemikaliekompetens jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare med kemikaliekompetens

Handläggare till Naturvårdsverket
Vill du arbeta med klimat- och energistyrmedel? Vi söker en vikarierande handläggare till enheten för styrmedel klimat och luft. Enheten för styrmedel klimat och luft ansvarar för den nationella expertis som behövs för Naturvårdsverkets arbete med att utveckla styrmedel och strategier inom områdena klimat- och luft. I enhetens uppdrag ingår det att delta i EU- och i konventionsarbetet, delta i det internationella miljösamarbetet samt delta i regeringsuppdrag kring klimat och luftfrågor. Dina arbetsuppgifter Anställningen är främst inriktad på energisektorns påverkan på klimat och luftföroreningar. Arbetsuppgifterna innefattar att utveckla, analysera och utvärdera styrmedel samt även att svara på ett stort antal remisser och delta i samråd. Kontakter med Länsstyrelserna kring strategiska klimatfrågor ingår också. Även andra arbetsuppgifter och ansvarsområden kan bli aktuella. I jobbet ingår nära kontakter och samarbete med Miljödepartementet, Länsstyrelserna, Energimyndigheten, andra departement och relevanta myndigheter. På enheten arbetar 18 personer. Din bakgrund Vi söker dig som har en för området relevant högskoleutbildning, samt gärna erfarenhet av styrmedelsanalyser, energieffektivisering eller energisystemanalyser. Erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet, myndighet och med miljö- och energifrågor är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, lyhördhet, strategiskt tänkande samt förmåga att ta ansvar och självständigt driva processer under stark tidspress. Eftersom arbetet innebär omfattande externa kontakter måste du kunna kommunicera väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Mer information Anställningen är ett vikariat för en medarbetare som är föräldraledig. Anställningen är placerad i Stockholm och avser ett vikariat på heltid. Vikariatet löper fram till och med augusti 2015. Tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa enhetschef Johan Bogren. Fackliga företrädare är Ulla Jennische, SACO och Catrin Sjökvist, ST. Samtliga når du på tfn 010-698 10 00. Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post märkt med ref nr 83.13 till refnr83.13@naturvardsverket.se. För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-11
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare till Naturvårdsverket jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare till Naturvårdsverket

Jurist till Naturvårdsverket
Naturvårdsverket söker en jurist med inriktning på förvaltnings- och civilrättsliga frågor. Tjänsten är placerad i Stockholm vid kansliet på Avdelningen för verksamhetsstöd, som stödjer kontoren i Stockholm och Östersund. På kansliet ligger ansvaret för förvaltningsrättsliga- och civilrättsliga frågor, registrering och arkivering av verkets handlingar och arbetet med förvaltning och utveckling av verkets ledningssystem. Kansliet ansvarar också för att vägleda andra statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete och i arbetet med miljöanpassad upphandling. I dagsläget arbetar 8 personer på kansliet varav 3 jurister. Dina arbetsuppgifter Du kommer att ge internt stöd till verkets avdelningar och funktioner inom förvaltnings- och civilrättsliga frågor. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utföra olika rättsutredningar och andra undersökningar. I vissa fall kommer du också att driva och medverka i projekt samt informera och genomföra interna utbildningar. Aktuella utmaningar för Naturvårdsverket som kräver ett juridiskt stöd är bland annat outsourcing och utveckling av e-förvaltning. Andra områden i fokus är hantering och uppföljning av bidrag, inrättande av en avtalsdatabas samt kvalitetssäkring av avtal och överenskommelser. Din kompetens Vi söker dig som har juristexamen och erfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltnings- och civilrätt. Erfarenhet av arbete vid annan statlig myndighet/motsvarande och erfarenhet av projektledning är särskilt meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, är analytisk, har lätt för att samarbeta och har förmågan att arbeta både självständigt och i grupp. Du tar egna initiativ och har förmåga att självständigt driva arbetet framåt samtidigt som du är en social och effektiv person som trivs med såväl interna som externa kontakter. Mer information Anställningen är tillsvidare med tillträde så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Naturvårdsverket tillämpar individuell lönesättning. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa t f avdelningschef Kristina von Oelreich eller förvaltningsjurist Andrea Mesko Petersson. Fackliga företrädare är Tomas Albedin, ST, och Julia Obrovac, SACO. Samtliga når du på 010-698 10 00. Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post märkt med ref nr 89.13 till refnr89.13@naturvardsverket.se. För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-04
Sök fler jobb liknande: lediga Jurist till Naturvårdsverket jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Jurist till Naturvårdsverket

Två Controllers
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Som ett led i att förstärka Naturvårdsverkets ekonomistyrning söker ekonomienheten nu två controllers. Ekonomienheten sorterar under Avdelningen för verksamhetsstöd och arbetar mot verkets samtliga avdelningar.   Som controller på ekonomienheten kommer du att ha en viktig position för den framtida utvecklingen av Naturvårdsverket. Du kommer att analysera och följa upp resultat för att utifrån ett ekonomiskt helhetsperspektiv kunna föreslå förbättringsåtgärder och dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:   •         Samordning av ekonomiadministrativt arbete •         Samordning av budget- och prognosarbete •         Verksamhetsplanering •         Årsredovisning •         Leverera visst material inför bokslut (två gånger per år) •         Förse chefer med beslutsunderlag i ekonomiska frågor •         Vid behov utföra särskilda ekonomiska utredningar •         Utgöra stöd till chefer och medarbetare kring ekonomisk uppföljning av anslag, avtal och             leveranser •         Ansvara för kvalitetssäkring och uppföljning av stora delar av ekonomiarbetet avseende IT Därutöver kommer du att ha en viktig roll i att bevaka inre effektivitet och att coacha och engagera chefer. Du kommer också att bedriva regelbunden operativ uppföljning såväl som göra strategiska analyser, medverka aktivt i såväl kortsiktig som långsiktig planering och uppföljning.   Controllern kommer att fylla en viktig funktion i att utveckla samverkan i ekonomiarbetet mellan Naturvårdsverkets olika avdelningar och funktioner.   Vi erbjuder dig en roll i en spännande organisation i ett utmanande skede.   Kvalifikationer Akademisk examen inom ekonomi/redovisning är en förutsättning för rollen liksom en stor vana av att arbeta som controller och med de arbetsuppgifter som beskrivs ovan. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom god analytisk förmåga, att tycka om att samarbeta, lyhördhet, integritet och engagemang. Därutöver bör du känna starkt för sakområdet, vara utåtriktad, professionell, drivande och framsynt.   Kontaktpersoner I denna rekrytering samarbetar vi med Mercuri Urval. Välkommen med din ansökan, med brev och cv, via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-07425) senast den 8 december. För mer information kring tjänsten kontakta Malin Blank, tel 08-506 450 23 eller Matts Lidhagen, tel 019-19 68 07 på Mercuri Urval. För frågor om Naturvårdsverket kontakta Christer Benktsson tf ekonomichef. Fackliga företrädare är Thomas Albedin (ST) och Andrea Mesko Petersson. Samtliga når du på tel 010-698 10 00. Ansökan sker endast via nedanstående länk!
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-22
Sök fler jobb liknande: lediga Två Controllers jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två Controllers

Ekonomichef
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Enheten har ca 15 medarbetare och ansvarar för ekonomisk redovisning och bokslut, budget- och prognosarbete, uppföljning, analys och ekonomistyrning, internkontroll, upphandlingsfrågor, löner och reseräkningar samt ekonomisystem.   Ekonomihantering på Naturvårdsverket är omfattande och komplex och budgetansvaret är decentraliserat till avdelnings- och funktionschefer. Stöd och råd till verksledning, avdelningar och funktioner samt kvalitetssäkring är viktiga arbetsuppgifter för ekonomichefen.   Ekonomistyrning är ett område inom Naturvårdsverket som behöver förstärkas. Naturvårdsverket behöver också värdera vilka tjänster som bör utföras inom myndigheten respektive vilka tjänster som lämpligast kan köpas från andra aktörer. Ekonomichefen har en viktig roll i detta förändringsarbete. Tjänsten är placerad i Stockholm.   Vi erbjuder dig en roll i en spännande organisation i ett utmanande skede. Kvalifikationer Akademisk examen inom ekonomiområdet, eller annan motsvarande utbildning som är relevant för fullgörande av uppdraget, är en förutsättning för rollen liksom flerårig erfarenhet av redovisning och kvalificerat ekonomiarbete. Du ska ha arbetet som chef ett par år med personalansvar samt ha erfarenhet av förändringsarbete.   Du har också grundläggande relevanta IT-kunskaper, liksom kunskap om de ekonomisystem som används inom statsförvaltningen. Beställarkompetens är meriterande.   Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna, såsom samarbetsförmåga, ledarskapsförmåga och förmåga att coacha medarbetare. Förmåga att skapa trygghet och tillit kring förändringar liksom att vara lyhörd för och offensiv i vad organisationen behöver är andra viktiga egenskaper.   Kontaktpersoner I denna rekrytering samarbetar vi med Mercuri Urval. Välkommen med din ansökan, med brev och cv, via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-07423) senast den 8 december. För mer information kring tjänsten kontakta Malin Blank, tel 08-506 450 23 eller Matts Lidhagen, tel 019-19 68 07 på Mercuri Urval. För frågor om Naturvårdsverket kontakta Christer Benktsson, tf Ekonomichef. Fackliga företrädare är Thomas Albedin (ST) och Andrea Mesko Petersson. Samtliga når du på tel 010-698 10 00. Ansökan sker endast via nedanstående länk!
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-22
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonomichef jobb, Ekonomichef Stockholm, Ekonomichef Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonomichef

Informatörer
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Avdelningen för uppdrag bidrar till att utveckla miljöpolitiken genom att ge regeringen bra beslutsunderlag och genom att skapa drivkraft i EU och internationellt. Dina arbetsuppgifter Du kommer att vara en del av den grupp med informatörer som finns på avdelningen och som arbetar med att planera, genomföra och följa upp kommunikationsarbetet på avdelningen. Under 2014 kommer Naturvårdsverket att göra särskilda satsningar för klimat, luft och ekosystemtjänster. Att ha ett effektivt och väl genomtänkt kommunikationsarbete är en framgångsfaktor för att lyckas med dessa satsningar. Dina arbetsuppgifter innebär att tillsammans med Naturvårdsverkets experter driva ett kommunikationsarbete som bidrar till att satsningarna blir framgångsrika. Du kommer också att ha en viktig roll i att skapa delaktighet och inspirera viktiga externa aktörer nationellt, inom EU och internationellt. Arbetsuppgifterna omfattar även andra kommunikationssatsningar på avdelningen. Din bakgrund Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande inom kommunikation. Arbetsuppgifterna kräver även att du har flera års erfarenhet av att analysera, planera, genomföra och följa upp kommunikationsaktiviteter med fokus på samhällsfrågor som exempelvis miljöfrågor. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Erfarenhet från statlig och kommunal förvaltning liksom erfarenhet från arbete inom EU och internationellt är meriterande. Dina personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är målinriktad, utåtriktad och en god nätverksbyggare, som driver arbetet framåt på ett lyhört och professionellt sätt. Vidare har du en väl utvecklad analysförmåga och förmåga att prioritera. Eftersom arbetet innebär mycket kontaker både inom och utanför myndigheten krävs det att du har god samarbetsförmåga och förmåga att etablera goda relationer. Övrigt En av tjänsterna är en tillsvidareanställning och en av tjänsterna är en visstidsanställning under ett år. Båda anställningarna är placerade i Stockholm. Resor i arbetet kan förekomma. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Per Thege eller Marcus Carlsson-Reich. Fackliga företrädare är Ulla Jennische, SACO och Catrin Sjökvist, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Ansökan (personligt brev och CV) skickas via e-post märkt med refnr 115.13 till refnr115.13@naturvardsverket.se Sista ansökningsdag är 12 januari 2013. Naturvårdsverket har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Informatörer jobb, Informatörer Stockholm, Informatörer Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Informatörer

Beställare av miljöinformation
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Avdelningen för analys och forskning söker en beställare av miljöinformation Avdelningen för analys och forskning har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Samordnar miljöforskning och rapportering samt uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål. Driver Naturvårdsverkets bibliotek, ansvarar för datavärdarna inom miljöövervakningen, databaser samt webbportaler, administrerar Fjällsäkerhetsrådet. Avdelningens kansli där du kommer att vara placerad ansvarar för ekonomifrågor och avdelningsövergripande administration. Kansliet består av totalt sju medarbetare. Dina arbetsuppgifter Vi behöver stärka vår beställarkompetens och söker nu därför en medarbetare som både ska arbeta med beställning av miljöinformation samt utveckla rollen som beställare av miljöinformation. Naturvårdsverket tar in kunskap om miljön och miljöarbetet genom att lägga ut uppdrag om utredningar, utvärderingar och datainsamling på många olika aktörer både på universitet, institut och andra myndigheter. Du kommer tillsammans med sakhandläggare och ekonomiansvariga ha ansvar för att samordna, utforma och följa upp avtal och överenskommelser för uppdragen och svara för att utveckla kvalitetssäkringen i processens olika led. Arbetet kräver flexibilitet och en vilja att rycka in där det behövs för att nå ett gott resultat. Din bakgrund Du ska ha högskoleutbildning inom relevant område t.ex. inom upphandling, uppföljning, förhandling, förvaltningsjuridik och/eller ekonomi alternativt gedigen erfarenhet av arbetsuppgifter liknande dem som beskrivits ovan. Du bör ha god kunskap om miljöfrågor och om hur man inhämtar miljöinformation samt god förståelse för i vilket sammanhang informationen ska användas. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med offentlig förvaltning och god kännedom om Naturvårdsverkets viktigare leverantörer och/eller kravställare är meriterande. Det förekommer också anskaffningar av IT-system för miljödata med syfte att strukturera miljöinformation och det är därför meriterande om du har erfarenhet av det. Arbetet kräver också goda kunskaper i engelska. Dina personliga egenskaper Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har lätt för att snabbt sätta dig in i nya områden och fallenhet för struktur och integritet. Du bör ha mycket god samarbetsförmåga, kunna tänka strategiskt, vara lyhörd och samtidigt professionell. Självständighet och initiativförmåga är också viktiga egenskaper. Övrigt Anställningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Manuela Notter. Fackliga företrädare är Lena Nerkegård, SACO och Susanna Schröder, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Ansökan (personligt brev och CV) skickas märkt med ref nr 112.13 till e-post refnr112.13@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 12 januari 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänst.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Beställare av miljöinformation jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Beställare av miljöinformation

Internrevisor
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Dina arbetsuppgifter Arbetet innebär internrevision enligt Internrevisionsförordningen. Som internrevisor ska du stödja myndigheten genom att ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Internrevisorn rapporterar till generaldirektören och fungerar som rådgivare. I uppdraget ingår även att bidra med råd, stöd och förbättringsförslag ute i organisationen som utvecklar verksamheten och som bidrar till att styrningen får genomslag. De råd som levereras ska vara användbara, levereras i tid och omges av en tydlig kommunikation. Det är en social roll som innebär kontakter med Naturvårdsverkets chefer och medarbetare på många nivåer. Din bakgrund Vi söker dig som har högskoleexamen och relevant kompetens för att kunna fullgöra uppgifterna enligt förordningen, inklusive tillhörande föreskrifter och allmänna råd. Du ska ha flera års erfarenhet av intern eller extern revision antingen inom det privata eller offentliga området samt god kunskap om revisionsmetodik, dokumentation, avrapportering och rapportskrivande. Det är meriterande med erfarenhet av revision från myndighet eller offentlig sektor. Dina personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra, har en hög integritet och kan förmedla synpunkter på ett konstruktivt sätt. Du behöver vara analytisk, strukturerad och metodisk, ha förmåga att se helheten och dess delar samt vara en god pedagog. Du ska också ha ett intresse av att bidra till att myndigheten hela tiden utvecklas. Övrigt Anställningen är placerad i Stockholm och gäller tillsvidare. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Anna Dixelius. Fackliga företrädare är Julia Obrovac, SACO och Annika Karlsson, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Ansökan (personligt brev och CV) skickas via e-post märkt med ref nr 113.13 till refnr113.13@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 12 januari 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Internrevisor jobb, Internrevisor Stockholm, Internrevisor Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Internrevisor

Lantmätare
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Genomförandeavdelning där enheten för markersättning ingår har som huvuduppgift att medverka till att miljöpolitiken som beslutas av riksdag och regering också genomförs. Detta görs genom att på olika sätt agera för att miljöbalken ska följas och miljömålen nås. Naturvårdsverket arbetar tillsammans med länsstyrelserna för att skydda värdefull natur. Framförallt naturreservat och nationalparker, men även genom naturvårdsavtal. Verksamheten har växt kraftigt under senare år som en följd av miljömålsarbetet. Enhetens uppdrag är att ansvara för samrådet med länsstyrelserna inom områdesskyddet. Detta innebär bl. a. urval och prioriteringar av områden för naturreservatsbildning och naturvårdsavtal samt samordning av skyddet. Enheten genomför även köp, utbetalar intrångsersättning och tar fram naturvårdsavtal för naturvårdsändamål i nära samarbete med länsstyrelserna. Enheten svarar också fastighetsförvaltning av Naturvårdsverkets stora bestånd av fastigheter för naturvårdsändamål. Förvaltningen avser nyttjanderätts- och upplåtelsefrågor, förrättningsärenden men även byggnadsunderhåll och investeringar. Enheten driver även databasen VIC Natur, som är ett handläggarstöd med digital karthantering. Dina arbetsuppgifter Vi söker nu en medarbetare som vill arbeta med såväl markåtkomst som fastighetsförvaltning. Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter som finns hos en fastighetsägare med vårt stora fastighetsinnehav som köp och försäljningar, intrångsersättningsärenden, naturvårdsavtal, nyttjanderätter och servitut, lantmäteriförrättningar, vägfrågor mm Din bakgrund Du har civilingenjörsexamen, lantmäteri eller motsvarande utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete vid lantmäterimyndighet, mark- och exploateringskontor, fastighetskonsultfirma eller liknande. Har du dessutom arbetat med digital karthantering, fastighetsvärdering eller förhandling är det en merit. Eftersom arbetet ställer krav på god kommunikationsförmåga ska du vara bra på att uttrycka dig i tal och skrift. Dina personliga egenskaper Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga eftersom arbetet innebär många kontakter med länsstyrelserna, lantmäteriet, våra konsulter för värdering och förhandling. Övrigt Anställningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning. Arbetet innebär en del resor inom landet. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Bo Lundin. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO och Annika Karlsson, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Ansökan (personligt brev och CV) skickas via e-post märkt med ref nr 114.13 till refnr114.13@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 12 januari 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lantmätare jobb, Lantmätare Stockholm, Lantmätare Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lantmätare

Handläggare
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Enheten för styrmedel, naturresurser och kretslopp söker handläggare för resurseffektiv produktion och konsumtion. Enheten hör till avdelningen för uppdrag som har till uppgift att bidra till att utveckla miljöpolitiken och på olika sätt se till att ligga i framkant av utvecklingen. Enheten ansvarar för nationell expertis och stöd till regeringen inom biologisk mångfald, förnybar energi, avfall och miljögifter, hållbar produktion och konsumtion, friluftsliv samt grön tillväxt. Enheten deltar i EU-arbetet, konventionsarbetet, det internationella miljösamarbetet och regeringsuppdragen och bidrar med det underlag som behövs för att utveckla politiken inom naturresurser och kretslopp. Enheten ansvarar för den dialog internt och externt som behövs för att utveckla underlagen. Naturvårdsverket förstärker nu insatserna inom området resurseffektiv produktion och konsumtion. Dina arbetsuppgifter I tjänsten ingår att arbeta med uppgifter inom områdena resurseffektivitet samt hållbar produktion och konsumtion. Det kan gälla internationellt arbete, nationellt arbete, internt stöd samt informations- och samordningsarbete inom området. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor men ganska självständigt. En viktig del i arbetet är att bidra till utveckling av styrmedel inom området. Din bakgrund Du har relevant högskoleutbildning med avseende på arbetsuppgifterna och erfarenhet av arbete med styrmedel inom det aktuella området. Du har erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet, eller på myndighet, med miljöfrågor. Har du även erfarenhet av EU-arbete och/eller internationellt förhandlingsarbete är det meriterande. Dina personliga egenskaper Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har ett strategiskt tänkande, strukturerat arbetssätt, initiativförmåga och förmåga att ta ansvar och självständigt driva processer. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta eftersom arbetet innebär många kontakter. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Övrigt Anställningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning. I viss utsträckning förekommer resor såväl inom som utom landet. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Maggie Javelius. Fackliga företrädare är Ulla Jennische, SACO och Catrin Sjökvist, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Ansökan (personligt brev och CV) skickas via e-post märkt med ref nr. 116.13 till refnr116.13@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 12 januari 2014. Naturvårdsverket har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare jobb, Handläggare Stockholm, Handläggare Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare

Utredare/ Verksamhetsutvecklare
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Kansliet vid avdelningen för verksamhetsstöd söker en utredare / verksamhetsutvecklare Avdelningen för verksamhetsstöd ger stöd och rådgivning för hela myndigheten och säkerställer att vi arbetar rättssäkert, kostnadseffektivt och serviceinriktat. Kansliet, som är en enhet på avdelningen för verksamhetsstöd, har som uppgift att ge förvaltnings- och avtalsjuridiskt stöd. Vi driver och medverkar i olika projekt och utredningar och ansvarar för verkets hantering av ärenden och handlingar. Vi driver också ett arbete med att stärka Naturvårdsverkets vägledningsarbete avseende miljöledning inom statliga myndigheter och arbetar med frågor kring miljöanpassade inköp. Dina arbetsuppgifter Som utredare/verksamhetsutvecklare ska du i samarbete med avdelningschefen driva utrednings- och utvecklingsarbetet på avdelningen. En av dina huvudarbetsuppgifter blir att stödja enhetscheferna och avdelningschefen i dess utveckling av avdelningens ansvarsområden. I arbetsuppgifterna ingår det att leda projekt, göra egna utredningar samt föreslå områden för utredning och verksamhetsutveckling. Detta kan innefatta omvärldsbevakning, utvärdering och koordinering av projektidéer, att finna lämpliga finansieringsformer och utforma projektansökningar samt följa upp och göra resultatanalyser. Ett professionellt förhållningssätt till arbetsuppgifterna och att bidra till att öka medvetenheten kring avdelningens verksamhetsområden är viktigt liksom att följa utvecklingen inom statsförvaltningen och nätverka med kollegor inom andra organisationer. Din bakgrund Vi söker dig som har en akademisk utbildning relevant för ansvarsområdet eller har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt. Du ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som utredare/verksamhetsutvecklare. Du har arbetat utifrån vedertagna metoder för processutveckling och projektarbete och har erfarenhet av projektledning. Erfarenhet från utvecklings- eller förändringsarbete och arbete på myndighet är meriterande. Du bör ha god kännedom om vad som behövs för att förankra strategier och koordinera aktiviteter samt goda kunskaper om kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Dina personliga egenskaper Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna. Som person är du drivande, målinriktad och strukturerad. Du kan självständigt ta initiativ, planera och genomföra uppdrag för såväl dig själv som för grupper. God samarbetsförmåga krävs bland annat i rollen som samordnare för grupper med olika kompetensprofiler. Du bör också ha god förmåga att skapa trygghet och tillit kring förändringar, vara lyhörd för vad organisationen behöver och samtidigt vara offensiv för att få genomslag för avdelningens verksamhet. Övrigt Anställningen är tillsvidare och placerad i Stockholm. Då en del av verksamheten är placerad i Östersund kan resor dit förekomma. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Kristina von Oelreich. Fackliga företrädare är Andrea Mesko Petersson, SACO och Thomas Albedin, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare/ Verksamhetsutvecklare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare/ Verksamhetsutvecklare

Handläggare
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Vill du arbeta med klimat- och luftstrategier? Enheten för styrmedel klimat och luft söker handläggare Enheten för styrmedel klimat och luft hör till avdelningen för uppdrag. Enheten ansvarar för den nationella expertis som behövs för Naturvårdsverkets arbete med att utveckla strategier och styrmedel för att nå miljömålen inom områdena klimat- och luft. I enhetens uppdrag ingår att delta i EU- och konventionsarbete, i det internationella miljösamarbetet och i regeringsuppdrag rörande klimat och luft. Enheten arbetar bl.a. med utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter, utveckling av hållbara transport- och energisystem samt handlingsplaner för ett samhälle utan växthusgasutsläpp. Bland enhetens uppgifter ingår även att samverka med andra myndigheter, näringslivet och organisationer och att svara på remisser inom luft- och klimatområdet. På enheten arbetar 18 personer. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar att delta i utvecklingen av handlingsplaner med åtgärder och styrmedel för att nå luft- och klimatmålen. En central del är att utveckla, analysera och utvärdera styrmedel samt förse Miljödepartementet med förhandlingsunderlag om EU:s klimat- och luftvårdsstrategier samt för konventionsarbetet med klimat- och luftföroreningar. Även andra arbetsuppgifter och ansvarsområden kan bli aktuella. I arbetet ingår även nära kontakter och samarbete med Miljödepartementet, Länsstyrelserna, Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket samt andra departement och relevanta myndigheter. Din bakgrund Vi söker dig som nyligen avslutat din utbildning och är i början av din yrkeskarriär. Du har en för området relevant högskoleutbildning, ett dokumenterat engagemang och intresse för sakfrågorna samt stor potential att växa tillsammans med oss inom de aktuella arbetsuppgifterna. Eftersom arbetet innebär omfattande externa kontakter måste du kunna kommunicera väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Dina personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god samarbetsförmåga, är strukturerad och flexibel. Du har ett utvecklat strategiskt tänkande och en god problemlösande analysförmåga. Vidare har du förmåga att med gott omdöme ta ansvar och självständigt driva processer under stark tidspress. Övrigt Anställningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning. Provanställning kan bli aktuellt. Resor i arbetet förekommer. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Johan Bogren. Fackliga företrädare är Ulla Jennische, SACO och Catrin Sjökvist, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Ansökan (personligt brev och CV) skickas via e-post märkt Refnr 119.13 till Refnr119.13@naturvardsverket.se Sista ansökningsdag är 12 januari 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare jobb, Handläggare Stockholm, Handläggare Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare

Vilthandläggare
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Sektionen för naturskydd och artskydd söker vilthandläggare Sektionen är en del av Genomförandeavdelning som har till huvuduppgift att medverka till att miljöpolitiken som beslutas av riksdag och regering också genomförs. Detta görs genom att på olika sätt agera för att miljöbalken och övrig lagstiftning ska följas och miljömålen nås. Sektionen för naturskydd och artförvaltning huvuduppdrag är vägledning till länsstyrelser, kommuner och allmänhet inom exempelvis allemansrätt, strandskydd, vindkraft och viltförvaltning. Sektionen fördelar även medel till länsstyrelserna inom rovdjursförvaltningen. Dina arbetsuppgifter Vi söker en kvalificerad vilthandläggare som på ett konstruktivt, engagerat och ansvarsfullt sätt är pådrivande i sakfrågor som ligger inom sektionens verksamhetsområde för vilt. Arbetet innebär många externa kontakter, framför allt med landets länsstyrelser. Arbetet kännetecknas av stor eget drivansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att vara processansvarig för förvaltningsplanerna för vilt, samverkan i den regionala viltförvaltningen och medelsfördelning av bidrag till länsstyrelserna. Dessutom kommer du att arbeta med allmän vägledning och stöd till länsstyrelserna rörande viltfrågor. Din bakgrund Du ska ha en akademisk examen inom naturvetenskapligt/samhällsvetenskapligt område med inriktning mot ämnen som är relevanta. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndigetsarbete Erfarenhet av arbete med kommunikation och uppföljning är meriterande. Dina personliga egenskaper Vi lägger särskild stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad och självgående. Du har ett strategiskt tänkande i kombination med gott omdöme för att kunna väga samman komplex information. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och skapa breda kontaktytor. Du har också förmågan att behålla lugnet även i stressiga situationer. Övrigt Anställningen är placerad i Stockholm alternativt Östersund och är en tillsvidareanställning. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Sara Hommen. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO och Annika Karlsson, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Ansökan (personligt brev och CV) skickas via e-post märkt med ref nr 121.13 till refnr121.13@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 6 januari 2014. Naturvårdsverket har gjort media val för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Vilthandläggare jobb, Vilthandläggare Stockholm, Vilthandläggare Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vilthandläggare

Handläggare
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Vill du arbeta med klimat- och luftstrategier? Enheten för styrmedel klimat och luft söker handläggare Enheten för styrmedel klimat och luft hör till avdelningen för uppdrag. Enheten ansvarar för den nationella expertis som behövs för Naturvårdsverkets arbete med att utveckla strategier och styrmedel för att nå miljömålen inom områdena klimat- och luft. I enhetens uppdrag ingår att delta i EU- och konventionsarbete, i det internationella miljösamarbetet och i regeringsuppdrag rörande klimat och luft. Enheten arbetar bl.a. med utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter, utveckling av hållbara transport- och energisystem samt handlingsplaner för ett samhälle utan växthusgasutsläpp. Bland enhetens uppgifter ingår även att samverka med andra myndigheter, näringslivet och organisationer och att svara på remisser inom luft- och klimatområdet. På enheten arbetar 18 personer. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar att delta i utvecklingen av handlingsplaner med åtgärder och styrmedel för att nå luft- och klimatmålen. En central del är att utveckla, analysera och utvärdera styrmedel samt förse Miljödepartementet med förhandlingsunderlag om EU:s klimat- och luftvårdsstrategier samt för konventionsarbetet med klimat- och luftföroreningar. Även andra arbetsuppgifter och ansvarsområden kan bli aktuella. I arbetet ingår även nära kontakter och samarbete med Miljödepartementet, Länsstyrelserna, Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket samt andra departement och relevanta myndigheter. Din bakgrund Vi söker vi dig som har en för området relevant högskoleutbildning. Erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet eller myndighet är värdefullt. Likaså är tidigare arbete med strategier, åtgärder och styrmedel kopplade till klimatförändringar-, luftföroreningar- eller transporter meriterande. Eftersom arbetet innebär omfattande externa kontakter måste du kunna kommunicera väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Dina personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god samarbetsförmåga, är strukturerad och flexibel. Du har ett utvecklat strategiskt tänkande och en god problemlösande analysförmåga. Vidare har du förmåga att med gott omdöme ta ansvar och självständigt driva processer under stark tidspress. Övrigt Anställningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning. Provanställning kan bli aktuellt. Resor i arbetet förekommer. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Johan Bogren. Fackliga företrädare är Ulla Jennische, SACO och Catrin Sjökvist, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Ansökan (personligt brev och CV) skickas via e-post märkt med Refnr 118.13 Refnr118.13@naturvardsverket.se eller Sista ansökningsdag är 12 januari 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare jobb, Handläggare Stockholm, Handläggare Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare

Vilthandläggare
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Sektionen för naturskydd och artskydd söker vilthandläggare Sektionen är en del av Genomförandeavdelning som har till huvuduppgift att medverka till att miljöpolitiken som beslutas av riksdag och regering också genomförs. Detta görs genom att på olika sätt agera för att miljöbalken och övrig lagstiftning ska följas och miljömålen nås. Sektionen för naturskydd och artförvaltning huvuduppdrag är vägledning till länsstyrelser, kommuner och allmänhet inom exempelvis allemansrätt, strandskydd, vindkraft och viltförvaltning. Sektionen fördelar även medel till länsstyrelserna inom rovdjursförvaltningen. Dina arbetsuppgifter Vi söker en kvalificerad vilthandläggare som på ett konstruktivt, engagerat och ansvarsfullt sätt är pådrivande i sakfrågor som ligger inom sektionens verksamhetsområde för vilt. Arbetet innebär många externa kontakter, framför allt med landets länsstyrelser. Arbetet kännetecknas av stor eget drivansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att vara processansvarig för förvaltningsplanerna för vilt, samverkan i den regionala viltförvaltningen och medelsfördelning av bidrag till länsstyrelserna. Dessutom kommer du att arbeta med allmän vägledning och stöd till länsstyrelserna rörande viltfrågor. Din bakgrund Du ska ha en akademisk examen inom naturvetenskapligt/samhällsvetenskapligt område med inriktning mot ämnen som är relevanta. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndigetsarbete Erfarenhet av arbete med kommunikation och uppföljning är meriterande. Dina personliga egenskaper Vi lägger särskild stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad och självgående. Du har ett strategiskt tänkande i kombination med gott omdöme för att kunna väga samman komplex information. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och skapa breda kontaktytor. Du har också förmågan att behålla lugnet även i stressiga situationer. Övrigt Anställningen är placerad i Stockholm alternativt Östersund och är en tillsvidareanställning. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Sara Hommen. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO och Annika Karlsson, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Ansökan (personligt brev och CV) skickas via e-post märkt med ref nr 121.13 till refnr121.13@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 6 januari 2014. Naturvårdsverket har gjort media val för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Östersund
Publicerad : 12-12
Sök fler jobb liknande: lediga Vilthandläggare jobb, Vilthandläggare Östersund, Vilthandläggare Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vilthandläggare

Förvaltningsledare IT
Naturvårdsverket inför pm3 som förvaltningsstyrningsmodell och söker en förvaltningsledare för objektet IKT (Informations- och kommunikationsteknik), objektet ser till att Naturvårdsverket har en väl fungerande infrastruktur som används av alla anställda på Naturvårdsverket samt ger en stabil IT-plattform för de andra förvaltningsobjekten. Naturvårdsverket har idag ett antal viktiga IT-system i extern drift, huvudsakligen i en Windows-miljö och all utveckling av webbplatser/applikationer sker enligt riktlinjer för Naturvårdsverkets standardplattform för IT. Nuvarande plattform bygger i huvudsak på Windows Server, NET, MS SQLServer och EPIServer. Dina arbetsuppgifter I dina uppgifter ingår att svara för prioritering, planering, uppföljning, budget, och leverans enligt förvaltningsplanen. Ansvaret inom objektet IKT innefattas av IT-arbetsplats, nät och kommunikation, server & storage samt telefoni. Du rapporterar till styrgrupp, objektägare och linjechef. I arbetet ingår även att delta och ansvara för, förstudier, utredningar projekt och analyser samt att svara för beställningar hos externa leverantörer och dess genomförande. I ditt arbete har du stöd av och samverkar med förvaltningsledarna för de andra objekten. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka vid upphandlingar, avtal och avrop inom IT-området. Du kommer att leda, koordinera och fördela arbetsuppgifter till resurserna inom förvaltningsområdet men du kommer inte att ha något personalansvar för dessa. Du har ett helhetsansvar för de ingående IT-lösningarna inom området. Du har även ansvar för interna/externa avtal inom förvaltningsområdet där uppföljning av OLA/SLA gentemot bland annat driften är en viktig del av arbetet. Då vi är i implementeringsskede av pm3 så är en viktig uppgift att utveckla och förvalta rutiner enligt förvaltningsstyrningsmodellen. Omvärldsbevakning ingår som en naturlig del i dina arbetsuppgifter. Din bakgrund Du har systemvetare- eller ingenjörsexamen på högskolenivå eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du har arbetat ett antal år som förvaltningsledare/teknisk projektledare eller har motsvarande erfarenhet inom förvaltningsområdet. Du ska också vara kunnig inom tekniken i ditt område. Meriterande är om du har: - erfarenhet av etablerade modeller såsom PM3 och ITIL - erfarenhet som leveransansvarig av IT tjänster - erfarenhet av att arbeta med komplexa projeket och verksamhetskritiska informationssystem - erfarenhet från statligt arbete - kunskaper om informationshantering Du ska ha en helhetsyn, vara strukturerad samt ha en strategisk förmåga. Du ska kunna leverera med hög kvalitet. Arbetet innebär mycket kontakt med andra inom och utanför organisationen och därför krävs att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper. Anställningen är tillsvidare med tillträde snarast möjligt och placering i Stockholm. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa Mikael Lindström. Fackliga företrädare är Andrea Mesko-Petersson, SACO och Annika Karlsson, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Skicka din ansökan via e-post märkt med ref nr 126.13 till refnr126.13@naturvardsverket.se
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-20
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningsledare IT jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningsledare IT

Sektionschef för miljöskydd, avfall/kemikalier
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Sektionschef för miljöskydd och avfall/kemikalier Sektionen hör till enheten för vägledning på genomförandeavdelningen och ansvarar för tillsynsvägledning och annan vägledning om miljöfarlig verksamhet, kemikalier och avfall. Dina arbetsuppgifter Du arbetar på uppdrag av enhetschefen med att driva och utveckla sektionens verksamhetsområde och arbetssätt. Du har ett personalansvar för cirka 15 personer med naturvetenskaplig kompetens. Din uppgift är att tydliggöra de styrsignaler som kommer från avdelningschefen och övriga ledningen så att de får genomslag i sektionens arbete. Du organiserar sektionens verksamhet på ett effektivt sätt och du följer upp sektionens resultat. Du bidrar till att medarbetarna känner engagemang och får förutsättningar för sitt arbete. I uppdraget ingår även att skapa förutsättningar för utveckling av effektiva samverkansformer, både internt och externt. Du bidrar till ledningen av enheten genom deltagande i enhetens ledningsgrupp. Din kompetens Du har relevant högskoleutbildning där miljölagstiftningen är en del. Erfarenhet av arbete med miljöfarlig verksamhet i näringslivet eller på en myndighet är meriterande, liksom chefs-/ledarerfarenhet. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra, samarbetsförmåga, förmåga att prioritera, lyhördhet, tydlighet och initiativförmåga. Du är även strukturerad och duktig på att tänka långsiktigt. Mer information Anställningen gäller tillsvidare med tillträde snarast och placering i Stockholm. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till tre år med möjlighet till förlängning. Naturvårdsverket tillämpar individuell lönesättning och för chefer gäller förtroendearbetstid. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta tf enhetschef Hans Wrådhe. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Annika Karlsson, ST. Samtliga kan nås via vår växel: 010-698 10 00. Välkommen med din ansökan via e-post, märkt med Refnr 2014.02 till Refnr2014.02@naturvardsverket.se senast 9 februari 2014.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 01-17
Sök fler jobb liknande: lediga Sektionschef för miljöskydd, avfall/kemikalier jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sektionschef för miljöskydd, avfall/kemikalier

Sektionschef för vilt, naturresurser, kretslopp
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Sektionschef för vilt (jakt), naturresurser och kretslopp Sektionen hör till enheten för vägledning på genomförandeavdelningen och ansvarar för vägledning till tillsynsmyndigheter men även andra om allemansrätten, artskydd, biotopskydd, jaktlagstiftning, strandskydd, terrängkörning, viltförvaltning, vindkraft och torvtäkter. På sektionen finns också ansvaret för pådrivande arbete med kretslopp och avfallsförebyggande. Dina arbetsuppgifter Du arbetar på uppdrag av enhetschefen med att driva och utveckla sektionens verksamhetsområde och arbetssätt. Du har personalansvar för cirka 15 personer. Din uppgift är att tydliggöra styrsignaler så att de får genomslag i sektionens arbete. Du organiserar sektionens verksamhet på ett effektivt sätt och du följer upp sektionens resultat. Du bidrar till att medarbetarna känner engagemang och får förutsättningar för sitt arbete. I uppdraget ingår även att skapa förutsättningar för utveckling av effektiva samverkansformer, både internt och externt. Du bidrar till ledningen av enheten genom deltagande i enhetens ledningsgrupp. Din kompetens Du har relevant högskoleutbildning. Erfarenhet av arbete med naturresursfrågor och viltfrågor är meriterande, liksom chefs-/ledarerfarenhet. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra, samarbetsförmåga, förmåga att prioritera, lyhördhet, tydlighet och initiativförmåga. Du är även strukturerad och duktig på att tänka långsiktigt. Mer information Anställningen gäller tillsvidare med tillträde snarast och placering i Stockholm. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till tre år med möjlighet till förlängning. Naturvårdsverket tillämpar individuell lönesättning och för chefer gäller förtroendearbetstid. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta tf enhetschef Hans Wrådhe. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Annika Karlsson, ST. Samtliga kan nås via vår växel: 010-698 10 00. Välkommen med din ansökan via e-post, märkt med Refnr 2014.01 till Refnr2014.01@naturvardsverket.se senast 9 februari 2014.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 01-17
Sök fler jobb liknande: lediga Sektionschef för vilt, naturresurser, kretslopp jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sektionschef för vilt, naturresurser, kretslopp

Handläggare inom industriutsläppsfrågor
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Vill du arbeta med industriutsläppsfrågor på nationell och EU-nivå? Enheten för EU och konventioner söker nu en handläggare för arbete med EU:s Industriutsläppsdirektiv (2010:75). Enheten för EU och konventioner ansvarar för att Naturvårdsverkets deltagande i EU-och konventionsarbetet sker professionellt och med rätt fokus, genom att företräda Sverige vid bl.a. FN:s klimatförhandlingar, EU:s arbetsgrupper mm. Arbetsuppgifterna på enheten omfattar bl.a. att förankra, förbereda och medverka i arbetsgrupper och möten inom EU och vid internationella förhandlingar. Samordning och prioritering är andra viktiga delar i enhetens ansvar. På enheten arbetar 17 personer. Dina arbetsuppgifter Europaparlamentet och rådet enades under 2010 om en sammanslagning av sju direktiv inom industriutsläpp till ett direktiv. Det nya direktivet, 2010/75/EU, Industriutsläppsdirektivet (IED), trädde i kraft den 6 januari 2011 och innebär bland annat skärpningar för tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (BAT) och i minimikraven på utsläpp för stora förbränningsanläggningar. Direktivet omfattar i dagsläget ett trettiotal sektorer med tillhörande tekniska arbetsgrupper. Tjänsten är tänkt att stärka vårt arbete mot EU:s industriutsläppsdirektiv. I arbetsuppgifterna ingår att ha ett samordnande ansvar för Naturvårdsverkets arbete i arbetsgrupper inom EU samt att i vissa delar själv företräda Sverige i dessa sammanhang. Även andra arbetsuppgifter och ansvarsområden kan bli aktuella. I jobbet ingår också nära kontakter och samarbete med Miljödepartementet, andra departement, näringslivet och relevanta myndigheter, samt med myndigheter i andra EU-medlemsstater och andra länder. Din bakgrund Vi söker dig som har en för området relevant högskoleutbildning, företrädesvis med en naturvetenskaplig och/eller teknisk bakgrund, samt erfarenhet av EU-arbete och industriella miljöfrågor. Erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet, myndigheter, och med miljöfrågor är meriterande. Eftersom arbetet innebär omfattande externa kontakter måste du kunna kommunicera väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Dina personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, lyhördhet, strategiskt tänkande och förmåga att ta ansvar och självständigt driva processer under stark tidspress. Övrigt Din arbetsplats kommer vara på vårt kontor i Stockholm och anställningen gäller tillsvidare. Arbetet omfattar resor. Tillträdesdatum enligt överenskommelse. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa enhetschef Marcus Carlsson Reich. Fackliga företrädare är Ulla Jennische, SACO och YYY, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Skicka din ansökan med meritförteckning och personligt brev via e-post märkt med ref nr 2014.03 till refnr2014.03@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 16 februari 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 02-04
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare inom industriutsläppsfrågor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare inom industriutsläppsfrågor

Projektledare miljöbalksfrågor
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Avdelningen för genomförande söker n en projektledare till strategiskt arbete med miljöbalksfrågor. Avdelningen för genomförande arbetar brett med åtgärder för att genomföra regeringens miljöpolitik. Avdelningen ansvarar för Naturvårdsverkets arbete med tillsynsvägledning, operativ tillsyn, miljöbalksprövningar och regelgivning, tillstånds- och dispensärenden gentemot enskild, områdesskyddsfrågor, mark- och fastighetsförvaltning samt viltfrågor. På avdelningen kommer vi att inrätta ett projekt som syftar till att samla avdelningens och myndighetens strategiska arbete med miljöbalkens systemfrågor. Projektets uppdrag blir att driva och utveckla Naturvårdsverkets arbete med miljöbalkens systemfrågor så att tillämpningen av miljöbalken blir så effektiv som möjligt och att verktygen prövning, tillsyn och regelgivning används som effektiva styrmedel mot miljömålen. Projektet ska vara en samlande drivande kraft i detta arbete och ansvara för att genomföra aktiviteter och hålla i den långsiktiga planeringen så att avdelningens arbete leder mot det övergripande målet. Projektet kommer organisatoriskt att placeras under avdelningens ledning och din personalansvariga chef kommer att vara enhetschefen för avdelningens kansli medan den närmast arbetsledande chefen kommer att vara den biträdande avdelningschefen. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med avdelningens ledningsgrupp till vilken du kommer att rapportera stor del av ditt arbete. Som projektledare kommer du att leda 4-5 medarbetare. Dina arbetsuppgifter Du ska organisera projektets verksamhet på ett effektivt sätt och följa upp projektets resultat. Du förväntas bidra till att medarbetarna känner engagemang och får rimliga förutsättningar för sitt arbete. I uppdraget ingår även att skapa effektiva samverkansformer och samverka med andra, både internt och externt. Din bakgrund Du ska ha lämplig akademisk utbildning och goda kunskaper inom miljörätt. Du ska ha erfarenhet av arbete med miljöbalken i ett brett perspektiv, såväl vad gäller olika rättsområden som olika arbetssätt. Erfarenhet från arbete med prövning och tillsyn är särskilt meriterande. Dina personliga egenskaper Då en viktig del av arbetet är att samverka och att bygga nätverk med andra aktörer är erfarenhet från sådant arbete på myndighet särskilt meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra människor, lyhördhet, tydlighet, samarbetsförmåga, förmåga att lösa problem och initiativförmåga. Du bör ha en coachande ledarstil. Övrigt Tjänsten är en visstidsanställning på två år på heltid med tillträde efter överenskommelse och med placering i Stockholm eller Östersund. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta biträdande avdelningschef Rikard Janson. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Annika Karlsson, ST. Samtliga kan nås via vår växel 010-698 10 00. Din ansökan Välkommen med din ansökan via e-post, märkt med Refnr 2014.04 till Refnr2014.04@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 19 februari 2014.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 02-06
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare miljöbalksfrågor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare miljöbalksfrågor

Projektledare miljöbalksfrågor
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Avdelningen för genomförande söker nu en projektledare till strategiskt arbete med miljöbalksfrågor. Avdelningen för genomförande arbetar brett med åtgärder för att genomföra regeringens miljöpolitik. Avdelningen ansvarar för Naturvårdsverkets arbete med tillsynsvägledning, operativ tillsyn, miljöbalksprövningar och regelgivning, tillstånds- och dispensärenden gentemot enskild, områdesskyddsfrågor, mark- och fastighetsförvaltning samt viltfrågor. På avdelningen kommer vi att inrätta ett projekt som syftar till att samla avdelningens och myndighetens strategiska arbete med miljöbalkens systemfrågor. Projektets uppdrag blir att driva och utveckla Naturvårdsverkets arbete med miljöbalkens systemfrågor så att tillämpningen av miljöbalken blir så effektiv som möjligt och att verktygen prövning, tillsyn och regelgivning används som effektiva styrmedel mot miljömålen. Projektet ska vara en samlande drivande kraft i detta arbete och ansvara för att genomföra aktiviteter och hålla i den långsiktiga planeringen så att avdelningens arbete leder mot det övergripande målet. Projektet kommer organisatoriskt att placeras under avdelningens ledning och din personalansvarig chef kommer att vara enhetschefen för avdelningens kansli medan den närmast arbetsledande chefen kommer att vara den biträdande avdelningschefen. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med avdelningens ledningsgrupp till vilken du kommer att rapportera stor dela av ditt arbete. Som projektledare kommer du att leda 4-5 medarbetare. Dina arbetsuppgifter Du ska organisera projektets verksamhet på ett effektivt sätt och följa upp projektets resultat. Du förväntas bidra till att medarbetarna känner engagemang och får rimliga förutsättningar för sitt arbete. I uppdraget ingår även att skapa effektiva samverkansformer och samverka med andra, både internt och externt. Din bakgrund Du ska ha lämplig akademisk utbildning och goda kunskaper inom miljörätt. Du ska ha erfarenhet av arbete med miljöbalken i ett brett perspektiv, såväl vad gäller olika rättsområden som olika arbetssätt. Erfarenhet från arbete med prövning och tillsyn är särskilt meriterande. Dina personliga egenskaper Då en viktig del av arbetet är att samverka och att bygga nätverk med andra aktörer är erfarenhet från sådant arbete på myndighet särskilt meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra människor, lyhördhet, tydlighet, samarbetsförmåga, förmåga att lösa problem och initiativförmåga. Du bör ha en coachande ledarstil. Övrigt Tjänsten är en visstidsanställning på två år på heltid med tillträde efter överenskommelse och med placering i Stockholm eller Östersund. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta biträdande avdelningschef Rikard Janson. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Annika Karlsson, ST. Samtliga kan nås via vår växel 010-698 10 00. Din ansökan Välkommen med din ansökan via e-post, märkt med Refnr 2014.04 till Refnr2014.04@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 19 februari 2014.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Östersund
Publicerad : 02-06
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare miljöbalksfrågor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare miljöbalksfrågor

Industrihandläggare
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Naturvårdsverket söker nu en industrihandläggare till enheten för prövning och regelgivning Enheten för prövning och regelgivning hör till Genomförandeavdelningen som ska genomföra miljöpolitiken i samverkan genom att agera så att miljöbalken följs och miljömålen nås. Enheten ansvarar för Naturvårdsverkets deltagande i prövningsärenden enligt miljöbalken, där vi företräder allmänna miljöintressen, samt för vårt föreskriftsarbete. Vi ger även stöd till andra avdelningar och enheter inom Naturvårdsverket. Enheten är indelad i de tre sektionerna miljöfarlig verksamhet, samhällsplanering respektive art- och områdesskydd. Vi söker nu en industrihandläggare med teknisk eller naturvetenskaplig kompetens för att förstärka sektionen för miljöfarlig verksamhet. Dina arbetsuppgifter Du kommer huvudsakligen att arbeta med prövningsärenden rörande gruvverksamhet. Det kan även bli aktuellt att delta i arbete som gäller andra branscher, samt att bistå i arbetet med vägledning och regeringsuppdrag. Sektionen deltar också i arbetet inom EU, exempelvis vid utarbetandet av referensdokument för bästa tillgängliga teknik (BAT) under industriutsläppsdirektivet, och i internationellt samarbete. Din bakgrund Du ska ha en relevant teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå. Du bör ha minst 3 års erfarenhet från arbete med tillståndsprövning eller tillsyn enligt miljöbalken. Du har sannolikt erfarenhet från exempelvis länsstyrelse, kommun, central myndighet, som teknisk konsult eller från arbete med miljöfrågor i företag. Erfarenhet från gruvbranschen eller andra industriella branscher är meriterande. Du behöver ha en utvecklad förmåga att kritiskt granska omfattande dokument som rör teknik och miljöeffekter. Dina personliga egenskaper Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, egen drivkraft, struktur, analytiskt tänkande och kreativitet. Vi ser också gärna att du är både lyhörd och resultatinriktad. Du kan dessutom kommunicera väl i tal och skrift på svenska och kan vid behov använda engelska i arbetet. Övrigt Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. Anställningen är placerad i Stockholm eller Östersund. Mer information Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Linda Nilsson. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Gustav Kjellander, ST. Samtliga kan nås på telefon 010-698 10 00. Din ansökan Välkommen att skicka din ansökan (personligt brev och CV) via e-post märkt med Refnr 2014.05 till Refnr2014.05@naturvardsverket.se Sista ansökningsdag är den 23 mars 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 03-03
Sök fler jobb liknande: lediga Industrihandläggare jobb, Industrihandläggare Stockholm, Industrihandläggare Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Industrihandläggare

Industrihandläggare
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Naturvårdsverket söker nu en industrihandläggare till enheten för prövning och regelgivning Enheten för prövning och regelgivning hör till Genomförandeavdelningen som ska genomföra miljöpolitiken i samverkan genom att agera så att miljöbalken följs och miljömålen nås. Enheten ansvarar för Naturvårdsverkets deltagande i prövningsärenden enligt miljöbalken, där vi företräder allmänna miljöintressen, samt för vårt föreskriftsarbete. Vi ger även stöd till andra avdelningar och enheter inom Naturvårdsverket. Enheten är indelad i de tre sektionerna miljöfarlig verksamhet, samhällsplanering respektive art- och områdesskydd. Vi söker nu en industrihandläggare med teknisk eller naturvetenskaplig kompetens för att förstärka sektionen för miljöfarlig verksamhet. Dina arbetsuppgifter Du kommer huvudsakligen att arbeta med prövningsärenden rörande gruvverksamhet. Det kan även bli aktuellt att delta i arbete som gäller andra branscher, samt att bistå i arbetet med vägledning och regeringsuppdrag. Sektionen deltar också i arbetet inom EU, exempelvis vid utarbetandet av referensdokument för bästa tillgängliga teknik (BAT) under industriutsläppsdirektivet, och i internationellt samarbete. Din bakgrund Du ska ha en relevant teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå. Du bör ha minst 3 års erfarenhet från arbete med tillståndsprövning eller tillsyn enligt miljöbalken. Du har sannolikt erfarenhet från exempelvis länsstyrelse, kommun, central myndighet, som teknisk konsult eller från arbete med miljöfrågor i företag. Erfarenhet från gruvbranschen eller andra industriella branscher är meriterande. Du behöver ha en utvecklad förmåga att kritiskt granska omfattande dokument som rör teknik och miljöeffekter. Dina personliga egenskaper Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, egen drivkraft, struktur, analytiskt tänkande och kreativitet. Vi ser också gärna att du är både lyhörd och resultatinriktad. Du kan dessutom kommunicera väl i tal och skrift på svenska och kan vid behov använda engelska i arbetet. Övrigt Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. Anställningen är placerad i Stockholm eller Östersund. Mer information Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Linda Nilsson. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Gustav Kjellander, ST. Samtliga kan nås på telefon 010-698 10 00. Din ansökan Välkommen att skicka din ansökan (personligt brev och CV) via e-post märkt med Refnr 2014.05 till Refnr2014.05@naturvardsverket.se Sista ansökningsdag är den 23 mars 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Östersund
Publicerad : 03-03
Sök fler jobb liknande: lediga Industrihandläggare jobb, Industrihandläggare Östersund, Industrihandläggare Naturvårdsverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Industrihandläggare

Kommunikatör/ Webbredaktör
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Avdelningen för analys och forskning söker kommunikatör/ webbredaktör Tjänsten är placerad på Enheten för forskning och information på Avdelningen för Analys och forskning. Enheten samordnar Naturvårdsverkets forskningsfrågor och svarar för Naturvårdsverkets biblioteksfunktion och avdelningens informations- och kommunikationsarbete. Dina arbetsuppgifter Som kommunikatör på Avdelningen för analys och forskning ska du ge ett verksamhetsnära stöd i planering och uppföljning av kommunikationsaktiviteter. Du ska även ge ett operativt stöd, både genom ditt eget arbete och genom att upphandla och leda konsulter. Vi söker dig som är en erfaren kommunikatör som genom din kunskap och erfarenhet kan vägleda i hur verksamheten kan kommunicera för att uppnå mål. Du är bra på att leda projekt och har lätt för att samarbeta. Som webbredaktör för miljömål.se, en samverkansportal för alla aktörer i miljömålssystemet, ska du underhålla och utveckla webbplatsen miljömål.se, extranätet Arbetswebben och e-tjänsten Indikatorapplikationen. Du ska också skriva och ansvara för nyhetsbrevet Miljömålsnytt. Viktiga arbetsuppgifter är till exempel att webbanpassa och publicera texter och filer, stödja andras arbete med publicering av indikatorer och uppföljningar, ta fram och analysera webbstatistik, administrera felanmälan och ha kontakt med förvaltning och drift. Du bör vara van att arbeta i Episerver. Din bakgrund Vi söker dig som har kommunikationsutbildning på högskolenivå eller motsvarande. Du har lätt för att uttrycka dig på såväl svenska som engelska. Vårt arbetssätt innebär att kommunikatörerna och webbredaktörerna jobbar i nätverk och projekt, och använder varandras kompetens över de organisatoriska gränserna. Dina personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta, ge service, vara flexibel, kunna ta eget ansvar och driva processer framåt. Du bör kunna hantera en tidvis stressig miljö och kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du bör även ha god förmåga att samverka med externa grupper, till exempel andra myndigheter och länsstyrelserna. Övrigt Tjänsten är på heltid med en ungefärlig fördelning på 50 % kommunikatör, 50 % webbredaktör. Den är ett vikariat med tillsättning så snart som möjligt och fram till årsskiftet. Anställningen är placerad i Stockholm. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa enhetschef Åsa Söderberg Fackliga företrädare är Lena Nerkegård, SACO och Ulrika Domellöf-Mattsson, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Skicka din ansökan med meritförteckning och personligt brev via e-post märkt med ref nr 2014.07 till refnr2014.07@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 10 april 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 03-21
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikatör/ Webbredaktör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikatör/ Webbredaktör

Chef - köp och markersättning skyddade områden
Gillar du friluftsliv, natur, stora fastighetsaffärer och vill vara med att genomföra miljöpolitiken på naturvårdsområdet? Naturvårdsverket söker sektionschef till vår verksamhet med köp och markersättning för skyddade områden på sektionen för skydd och förvaltning av värdefull natur. Sektionen tillhör enheten för förvaltningsärende och bidrag som består av cirka 50 medarbetare och sektionen har cirka 15 medarbetare. Sektionens verksamhet sker i nära samarbete med andra sektioner på Naturvårdsverket, länsstyrelserna och andra förvaltare av skyddade områden, Lantmäteriet och konsulter för värdering och förhandling. Du kommer vara Naturvårdsverkets chef för den naturvårdande förvaltningen av statens naturvårdsfastigheter. Naturvårdsverket förvaltar ca 1,7 miljoner hektar mark och vatten fördelat på ca 3000 fastigheter som omfattar nationalparkerna och ett stort antal naturreservat. Du kommer att vara ansvarig för - verksamheten med köp och markersättning för skyddade områden. - förvaltning av skyddade områden med tillhörande byggnader och anläggningar, information om och tillgängliggörande av skyddade områden. - Naturvårdsverkets två starka varumärken inom naturvård, naturum och Sveriges nationalparker. - att fördela, styra och följa upp delar av sakanslaget för åtgärder för värdefull natur och sakanslaget för skydd av värdefull natur. Dina arbetsuppgifter I samarbete med enhetschefen, chefskollegor och medarbetare utvecklar och driver du sektionens verksamhetsområde och arbetssätt. Din uppgift är att göra styrsignalerna begripliga och tydliga för medarbetarna på sektionen. Du har ett helhetsperspektiv och ser din sektions roll i relation till hela Naturvårdsverkets verksamhet. Du organiserar sektionens verksamhet på ett effektivt sätt för att uppnå bästa resultat. Du följer upp och utvärderar både hela sektionens resultat och medarbetarnas individuella prestationer. Du bidrar till att dina medarbetare känner engagemang och ansvarstagande och du vill se dem utvecklas både som individer och grupp. I ditt uppdrag ingår även att skapa effektiva samverkansformer och samverka med andra, både internt och externt som t.ex. andra myndigheter, regeringskansli och näringsliv. För den här tjänsten är kontakterna med länsstyrelserna, aktuella branschorganisationer och markägare särskilt viktiga. Som chef är du arbetsgivarföreträdare och ansvarar i enlighet med arbetsordning. Du rapporterar till enhetschefen och tillhör enhetsledningen. Din bakgrund Du ska ha en relevant högskoleutbildning t ex som lantmätare, jägmästare, biolog eller liknande. Du ska ha chefserfarenhet inom relevant område. Du har en bred kunskapsbas inom fastighetsekonomi och juridik samt gärna erfarenhet av naturvårdsförvaltning. Du bör ha kännedom om GIS-baserad IT. Erfarenhet från arbete inom statlig eller kommunal verksamhet är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra, skapa effektiva samverkansformer och att du är strukturerad. Vi värdesätter om du är dokumenterat duktig på att förhandla och kan ta folk. Sektionen är nybildad vilket ställer stora krav på att kunna leda förändringsarbete. Anställningen gäller tillsvidare, placering i Stockholm eller Östersund. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till tre år med möjlighet till förlängning. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa enhetschef Ingela Hiltula. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO och Annika Karlsson ST. Samtliga nås på 010-6981000.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-07
Sök fler jobb liknande: lediga Chef - köp och markersättning skyddade områden jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef - köp och markersättning skyddade områden

Chef - köp och markersättning skyddade områden
Gillar du friluftsliv, natur, stora fastighetsaffärer och vill vara med att genomföra miljöpolitiken på naturvårdsområdet? Naturvårdsverket söker sektionschef till vår verksamhet med köp och markersättning för skyddade områden på sektionen för skydd och förvaltning av värdefull natur. Sektionen tillhör enheten för förvaltningsärende och bidrag som består av cirka 50 medarbetare och sektionen har cirka 15 medarbetare. Sektionens verksamhet sker i nära samarbete med andra sektioner på Naturvårdsverket, länsstyrelserna och andra förvaltare av skyddade områden, Lantmäteriet och konsulter för värdering och förhandling. Du kommer vara Naturvårdsverkets chef för den naturvårdande förvaltningen av statens naturvårdsfastigheter. Naturvårdsverket förvaltar ca 1,7 miljoner hektar mark och vatten fördelat på ca 3000 fastigheter som omfattar nationalparkerna och ett stort antal naturreservat. Du kommer att vara ansvarig för - verksamheten med köp och markersättning för skyddade områden. - förvaltning av skyddade områden med tillhörande byggnader och anläggningar, information om och tillgängliggörande av skyddade områden. - Naturvårdsverkets två starka varumärken inom naturvård, naturum och Sveriges nationalparker. - att fördela, styra och följa upp delar av sakanslaget för åtgärder för värdefull natur och sakanslaget för skydd av värdefull natur. Dina arbetsuppgifter I samarbete med enhetschefen, chefskollegor och medarbetare utvecklar och driver du sektionens verksamhetsområde och arbetssätt. Din uppgift är att göra styrsignalerna begripliga och tydliga för medarbetarna på sektionen. Du har ett helhetsperspektiv och ser din sektions roll i relation till hela Naturvårdsverkets verksamhet. Du organiserar sektionens verksamhet på ett effektivt sätt för att uppnå bästa resultat. Du följer upp och utvärderar både hela sektionens resultat och medarbetarnas individuella prestationer. Du bidrar till att dina medarbetare känner engagemang och ansvarstagande och du vill se dem utvecklas både som individer och grupp. I ditt uppdrag ingår även att skapa effektiva samverkansformer och samverka med andra, både internt och externt som t.ex. andra myndigheter, regeringskansli och näringsliv. För den här tjänsten är kontakterna med länsstyrelserna, aktuella branschorganisationer och markägare särskilt viktiga. Som chef är du arbetsgivarföreträdare och ansvarar i enlighet med arbetsordning. Du rapporterar till enhetschefen och tillhör enhetsledningen. Din bakgrund Du ska ha en relevant högskoleutbildning t ex som lantmätare, jägmästare, biolog eller liknande. Du ska ha chefserfarenhet inom relevant område. Du har en bred kunskapsbas inom fastighetsekonomi och juridik samt gärna erfarenhet av naturvårdsförvaltning. Du bör ha kännedom om GIS-baserad IT. Erfarenhet från arbete inom statlig eller kommunal verksamhet är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra, skapa effektiva samverkansformer och att du är strukturerad. Vi värdesätter om du är dokumenterat duktig på att förhandla och kan ta folk. Sektionen är nybildad vilket ställer stora krav på att kunna leda förändringsarbete. Anställningen gäller tillsvidare, placering i Stockholm eller Östersund. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till tre år med möjlighet till förlängning. Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att ringa enhetschef Ingela Hiltula. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO och Annika Karlsson ST. Samtliga nås på 010-6981000.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Östersund
Publicerad : 04-07
Sök fler jobb liknande: lediga Chef - köp och markersättning skyddade områden jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef - köp och markersättning skyddade områden

Projektledare miljöbalksfrågor
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Vi söker nu en kvalificerad projektledare till strategiskt arbete med miljöbalksfrågor. Avdelningen för genomförande arbetar brett med åtgärder för att genomföra regeringens miljöpolitik. Avdelningen ansvarar för Naturvårdsverkets arbete med tillsynsvägledning, operativ tillsyn, miljöbalksprövningar och regelgivning, tillstånds- och dispensärenden gentemot enskild, områdesskyddsfrågor, mark- och fastighetsförvaltning samt viltfrågor. På avdelningen kommer vi att inrätta ett projekt som syftar till att samla avdelningens och myndighetens strategiska arbete med miljöbalkens systemfrågor. Projektets uppdrag blir att driva och utveckla Naturvårdsverkets arbete med miljöbalkens systemfrågor så att tillämpningen av miljöbalken blir så effektiv som möjligt och att verktygen prövning, tillsyn och regelgivning används som effektiva styrmedel mot miljömålen. Projektet ska vara en samlande drivande kraft i detta arbete och ansvara för att genomföra aktiviteter och hålla i den långsiktiga planeringen så att avdelningens arbete leder mot det övergripande målet. Projektet kommer organisatoriskt att placeras under avdelningens ledning och din personalansvariga chef kommer att vara enhetschefen för avdelningens kansli medan den närmast arbetsledande chefen kommer att vara den biträdande avdelningschefen. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med avdelningens ledningsgrupp till vilken du kommer att rapportera stor dela av ditt arbete. Som projektledare kommer du att leda 4-5 medarbetare. Dina arbetsuppgifter Du ska organisera projektets verksamhet på ett effektivt sätt och följa upp projektets resultat. Du förväntas bidra till att medarbetarna känner engagemang och får rimliga förutsättningar för sitt arbete. I uppdraget ingår även att skapa effektiva samverkansformer och samverka med andra, både internt och externt. Din bakgrund Du ska ha lämplig akademisk utbildning och goda kunskaper inom miljörätt. Du ska ha erfarenhet av arbete med miljöbalken i ett brett perspektiv, såväl vad gäller olika rättsområden som olika arbetssätt. Erfarenhet från arbete med prövning och tillsyn är särskilt meriterande. Dina personliga egenskaper Då en viktig del av arbetet är att samverka och att bygga nätverk med andra aktörer är erfarenhet från sådant arbete på myndighet särskilt meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra människor, lyhördhet, tydlighet, samarbetsförmåga, förmåga att lösa problem och initiativförmåga. Du bör ha en coachande ledarstil. Övrigt Tjänsten är en visstidsanställning på två år på heltid med tillträde efter överenskommelse och med placering i Stockholm eller Östersund. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta biträdande avdelningschef Rikard Janson. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Annika Karlsson, ST. Samtliga kan nås via vår växel 010-698 10 00. Din ansökan Välkommen med din ansökan via e-post, märkt med Refnr 2014.04 till Refnr2014.04@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 4 maj 2014.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-10
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare miljöbalksfrågor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare miljöbalksfrågor

Projektledare miljöbalksfrågor
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Vi söker nu en kvalificerad projektledare till strategiskt arbete med miljöbalksfrågor. Avdelningen för genomförande arbetar brett med åtgärder för att genomföra regeringens miljöpolitik. Avdelningen ansvarar för Naturvårdsverkets arbete med tillsynsvägledning, operativ tillsyn, miljöbalksprövningar och regelgivning, tillstånds- och dispensärenden gentemot enskild, områdesskyddsfrågor, mark- och fastighetsförvaltning samt viltfrågor. På avdelningen kommer vi att inrätta ett projekt som syftar till att samla avdelningens och myndighetens strategiska arbete med miljöbalkens systemfrågor. Projektets uppdrag blir att driva och utveckla Naturvårdsverkets arbete med miljöbalkens systemfrågor så att tillämpningen av miljöbalken blir så effektiv som möjligt och att verktygen prövning, tillsyn och regelgivning används som effektiva styrmedel mot miljömålen. Projektet ska vara en samlande drivande kraft i detta arbete och ansvara för att genomföra aktiviteter och hålla i den långsiktiga planeringen så att avdelningens arbete leder mot det övergripande målet. Projektet kommer organisatoriskt att placeras under avdelningens ledning och din personalansvariga chef kommer att vara enhetschefen för avdelningens kansli medan den närmast arbetsledande chefen kommer att vara den biträdande avdelningschefen. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med avdelningens ledningsgrupp till vilken du kommer att rapportera stor dela av ditt arbete. Som projektledare kommer du att leda 4-5 medarbetare. Dina arbetsuppgifter Du ska organisera projektets verksamhet på ett effektivt sätt och följa upp projektets resultat. Du förväntas bidra till att medarbetarna känner engagemang och får rimliga förutsättningar för sitt arbete. I uppdraget ingår även att skapa effektiva samverkansformer och samverka med andra, både internt och externt. Din bakgrund Du ska ha lämplig akademisk utbildning och goda kunskaper inom miljörätt. Du ska ha erfarenhet av arbete med miljöbalken i ett brett perspektiv, såväl vad gäller olika rättsområden som olika arbetssätt. Erfarenhet från arbete med prövning och tillsyn är särskilt meriterande. Dina personliga egenskaper Då en viktig del av arbetet är att samverka och att bygga nätverk med andra aktörer är erfarenhet från sådant arbete på myndighet särskilt meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra människor, lyhördhet, tydlighet, samarbetsförmåga, förmåga att lösa problem och initiativförmåga. Du bör ha en coachande ledarstil. Övrigt Tjänsten är en visstidsanställning på två år på heltid med tillträde efter överenskommelse och med placering i Stockholm eller Östersund. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta biträdande avdelningschef Rikard Janson. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Annika Karlsson, ST. Samtliga kan nås via vår växel 010-698 10 00. Din ansökan Välkommen med din ansökan via e-post, märkt med Refnr 2014.04 till Refnr2014.04@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 4 maj 2014.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Östersund
Publicerad : 04-10
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare miljöbalksfrågor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare miljöbalksfrågor

Chef till enhet för forskning och kommunikation
Vill du vara med och leda arbetet med kunskapsförsörjning? Enheten, som är en del av avdelningen för Analys och forskning, bidrar till Naturvårdsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens kunskapsförsörjning genom att ansvara för fördelning av forskningsbidrag till externa sökanden. Anslaget är på drygt 80 Mkr årligen och då ingår Naturvårdsverkets bidrag till Stiftelsen IVL för forskning tillsammans med näringslivet. Enheten ansvarar för Naturvårdsverkets biblioteksservice och avdelningens kommunikationsarbete, med särskilt ansvar för kommunikation relaterad till Sveriges miljömål. Enheten har i dag 12 medarbetare i Stockholm. Ditt uppdrag som enhetschef Du arbetar på uppdrag av avdelningschefen med att driva och utveckla enhetens verksamhetsområden och arbetssätt. Vidare bidrar du till att medarbetarna känner engagemang och får förutsättningar för sitt arbete. Du har också ett helhetsperspektiv och ser rollen som din enhet har i relation till hela Naturvårdsverkets verksamhet. Vi söker dig som vill leda enhetens arbete så att forskningen vi finansierar gör största möjliga nytta i miljöarbetet och som vill driva och integrera kommunikationsarbete och biblioteksservice i naturvårdsverkets verksamhet. I ditt uppdrag ingår att skapa konstruktiv och effektiv samverkan både internt och externt. Som chef är du arbetsgivarföreträdare och ansvarar i enlighet med arbetsordning. Din bakgrund Du har chefserfarenhet samt erfarenhet av forskningsfinansiering. Vi ser gärna att du är disputerad. Utbildning inom kommunikationsområdet är meriterande. Du har ett stort intresse för forskningsfrågor, kunskapsförsörjning och kommunikation och du vill vara med och organisera, utveckla och driva den verksamheten på Naturvårdsverket. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god förmåga att leda andra, samarbetsförmåga, förmåga att lösa problem, lyhördhet, tydlighet och initiativförmåga. Du är även strukturerad och duktig på att tänka långsiktigt. Övrigt Anställningen är placerad i Stockholm och gäller tillsvidare. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till tre år med möjlighet till förlängning. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta avdelningschef Eva Thörnelöf. Fackliga företrädare är Lena Nerkegård, SACO och Susanna Schröder, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Välkommen med din ansökan, meritförteckning och personligt brev, via e-post märkt med ref nr 2014.09 till refnr2014.09@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 8 maj 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-15
Sök fler jobb liknande: lediga Chef till enhet för forskning och kommunikation jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef till enhet för forskning och kommunikation

Medarbetare till internationell rapportering
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Enheten för Luft och Klimat på söker två medarbetare för att arbeta med internationell rapportering Enheten arbetar med internationell rapportering inom luft och klimat, miljöövervakning, miljökvalitetsnormer för utomhusluft och uppföljning av miljökvalitetsmålen, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Skyddande ozonskikt och Bara naturlig försurning. Dina arbetsuppgifter Vi söker två medarbetare för arbetet med att ta fram de rapporteringar inom luft och klimat som Sverige åtagit sig att rapportera till EU och till de konventioner där Sverige/EU är en part. Arbetet innebär kontakter med ett stort antal myndigheter och konsulter som levererar data. Du kommer att ingå i en grupp som bland annat beställer underlag och samordnar myndigheter med ansvar att leverera data och underlag. Gruppen gör trendanalyser och prognoser för utsläpp. Dessa analyser används för att bedöma hur Sverige klarar sina miljömål och internationella åtaganden. Vi ger också stöd i det internationella förhandlingsarbetet inom luft och klimat. Din bakgrund Din utbildningsbakgrund är en högskoleutbildning, t.ex. ingenjör eller naturvetare men inriktningen kan variera. Du bör vara bra på att uttrycka dig skriftligt och muntligt, såväl på svenska som på engelska. Arbetsuppgifterna kräver att du är drivande och har lätt för att samarbeta. Du bör trivas med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Periodvis kan arbetsbelastningen vara hög vilket kräver god förmåga att planera och prioritera. Vi söker i första hand personer med tidigare erfarenhet av att vara beställare av konsulter, har känsla för kvalitetssäkring och att arbeta strukturerat med att analysera data. Erfarenhet av projektledning är en merit. Övrigt För en av tjänsterna är det viktigt att du har möjlighet att resa för att delta i förhandlingsmöten som ibland kan vara upp till två veckor långa. Anställningarna gäller tillsvidare och med tillträde enligt överenskommelse. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Lars Westermark. Fackliga företrädare är Lena Nerkegård, SACO och Susanna Schröder och Ulrika Domellöf-Mattsson, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Skicka din ansökan med meritförteckning och personligt brev via e-post märkt med ref nr 2014.10 till refnr2014.10@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 11 maj 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-28
Sök fler jobb liknande: lediga Medarbetare till internationell rapportering jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Medarbetare till internationell rapportering

Nationalekonom till Uppdragsavdelningen
Enheten för samhällsekonomisk analys söker en nationalekonom gärna inom styrmedelsanalys Uppdragsavdelningen arbetar med att utveckla miljöpolitiken genom att ge regeringen bra beslutsunderlag och genom att skapa drivkraft i EU och internationellt. Avdelningen ansvarar för utveckling av styrmedel och verktyg för att nå en ekologiskt hållbar utveckling. På enheten för samhällsekonomisk analys arbetar i dag 14 ekonomer. Enheten arbetar framför allt på uppdrag av regeringen med miljöekonomiska frågor, utveckling av styrmedel och verktyg för samhällsekonomiska analyser. Vi genomför samhällsekonomiska analyser inom olika områden och arbetar för att förbättra myndighetens konsekvensanalyser. Vi ger även metodstöd inom Naturvårdsverket på detta område. Dina arbetsuppgifter Arbetet som ekonom på enheten för samhällsekonomisk analys innebär varierande arbetsuppgifter med allt från avancerande ekonomiska analyser till enklare metodstöd i projektform samt utveckling av verksamheten inom fältet tillämpad miljöekonomi. Vi erbjuder dig: - möjligheter att påverka och forma framtidens miljöpolitik i Sverige - spännande, varierande och kreativa arbetsuppgifter - möjligheter till professionell och personlig utveckling tillsammans med kompetenta ekonomer - samarbete med ett stort antal andra yrkesgrupper på Naturvårdsverket Din bakgrund Du har akademisk examen med nationalekonomi som huvudämne, gärna med inriktning mot miljöekonomi och erfarenhet av styrmedel och styrmedelsanalys. Du har arbetslivserfarenhet inom området eller forskat i nationalekonomi. Du ska kunna kommunicera väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. Dina personliga egenskaper Vi söker dig som är nyfiken, kreativ och ivrig att använda din erfarenhet och kunskap för att fortsätta vårt arbete med att utveckla tillämpningen av samhällsekonomiska analyser i miljöarbetet i Sverige. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, initiativförmåga och analytiskt tänkande. Övrigt Tjänsten är placerad i Stockholm och avser heltid med tillsvidareanställning och sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Mer information Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa enhetschef Johanna Farelius. Fackliga företrädare är Ulla Jennische, SACO och Catrin Sjökvist, ST. Samtliga nås på 010-698 10 00. Din ansökan Skicka din ansökan med meritförteckning och personligt brev via e-post märkt med ref nr 2014.11 till refnr2014.11@naturvardsverket.se Sista ansökningsdag är 16 maj 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-28
Sök fler jobb liknande: lediga Nationalekonom till Uppdragsavdelningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nationalekonom till Uppdragsavdelningen

Jurist till jakt och viltfrågor
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund. Naturvårdsverket söker en jurist för jakt och viltfrågor till enheten för prövning och regelgivning Enheten hör till Genomförandeavdelningen som ska genomföra miljöpolitiken i samverkan genom att agera så att miljöbalken ska följas och miljömålen uppnås. Enheten för prövning och regelgivning ansvarar för Naturvårdsverkets deltagande i prövningsärenden enligt miljöbalken, där vi företräder allmänna miljöintressen, samt för vårt regelgivningsarbete. Enheten svarar även för att ge juridiskt stöd inom svensk rätt och EU-rätt till andra avdelningar och enheter på Naturvårdsverket. Vi svarar vidare för överprövning av beslut som fattats med stöd av jaktlagstiftningen. Enheten är indelad i de tre sektionerna miljöfarlig verksamhet, samhällsplanering respektive art- och områdesskydd. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med bl.a. överprövning av jaktärenden, framtagande av föreskrifter, domstolsprocesser, vägledning och stöd i ärendehantering. Arbetet är i huvudsak inriktat på jakt- och viltfrågor. Du utvecklar ett nära samarbete med bl.a. naturvetare i såväl nationella som EU-rättsliga frågor. Din bakgrund Vi söker dig som har juristexamen, notariemeritering eller motsvarande erfarenhet från annat juridiskt arbete samt goda kunskaper i förvaltningsrätt. Erfarenhet av arbete med jaktlagstiftningen, överprövning och EU-rätt är meriterande. Dina personliga egenskaper Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, egen drivkraft, struktur, analytiskt tänkande och förmåga att snabbt sätta sig in i nya områden. Du kan kommunicera väl i tal och skrift på svenska och vid behov använda engelska i arbetet. Övrigt Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på ett år på heltid med tillträde efter överenskommelse och med placering i Stockholm. Naturvårdsverket tillämpar individuell lönesättning. Mer information Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta sektionschef Gunilla Ewing Skotnicka eller enhetschef Anders Johnson. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Annika Karlsson, ST. Samtliga nås på telefon 010-698 10 00. Din ansökan Skicka din ansökan med meritförteckning och personligt brev via e-post märkt med ref nr 2014.12 till refnr2014.12@naturvardsverket.se. Sista ansökningsdag är 26 maj 2014. Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Företag: Naturvårdsverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-09
Sök fler jobb liknande: lediga Jurist till jakt och viltfrågor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Jurist till jakt och viltfrågor


Sök lediga jobb Naturvårdsverket

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se