Samordnare för klimatanpassning och miljöledning jobb - lediga jobb

Samordnare för klimatanpassning och miljöledning jobb Samordnare för klimatanpassning och miljöledning jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Samordnare för klimatanpassning och miljöledning. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Samordnare för klimatanpassning och miljöledning. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

  1. Samordnare för klimatanpassning och miljöledning- Växjö

  2. Samordnare för klimatanpassning och miljöledning- Växjö


Mer beskrivning

Samordnare för klimatanpassning och miljöledning
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organi-sation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verk-samheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet i länet med anpassningen till ett förändrat klimat. Som samordnare blir det din uppgift att planera hur detta arbete ska genomföras, i nära samver-kan med berörda funktioner inom myndigheten och med externa aktörer. Länsstyrelsen bedriver även ett aktivt miljöledningsarbete och är miljödiplomerade sedan 2010, där din uppgift blir att samordna miljö-ledningsarbetet. Dina uppgifter blir i huvudsak att • sammanställa, redovisa och göra jämförelser av klimatanpassningsarbete som sker på lokal nivå, • i samråd med berörda aktörer utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassningsarbetet, • hålla dig uppdaterad inom klimatanpassningsforskning och sprida kunskapen lokalt och regionalt, • internt integrera klimatanpassningsuppdraget i Länsstyrelsens övriga verksamhet samt • planera och genomföra miljöledningsarbetet inom myndigheten och nationellt nätverk. KVALIFIKATIONER • Du ska ha miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande. • Du ska ha erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer. • Du ska ha erfarenhet av att efterforska nya vetenskapliga resultat. • Du ska ha god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt. • Du ska ha kunskaper om miljöledningsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid din lämplighet som person att självständigt driva, samordna, kommunicera och följa upp ett utvecklingsarbete med många olika aktörer. • Erfarenhet från arbete med samhällsplanering, riskhanteringsfrågor och/eller översvämningsproblematik är meriterande.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare för klimatanpassning och miljöledning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare för klimatanpassning och miljöledning

Samordnare för klimatanpassning och miljöledning
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organi-sation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verk-samheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet i länet med anpassningen till ett förändrat klimat. Som samordnare blir det din uppgift att planera hur detta arbete ska genomföras, i nära samver-kan med berörda funktioner inom myndigheten och med externa aktörer. Länsstyrelsen bedriver även ett aktivt miljöledningsarbete och är miljödiplomerade sedan 2010, där din uppgift blir att samordna miljöledningsarbetet. Dina uppgifter blir i huvudsak att • sammanställa, redovisa och göra jämförelser av klimatanpassningsarbete som sker på lokal nivå, • i samråd med berörda aktörer utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassningsarbetet, • hålla dig uppdaterad inom klimatanpassningsforskning och sprida kunskapen lokalt och regionalt, • internt integrera klimatanpassningsuppdraget i Länsstyrelsens övriga verksamhet samt • planera och genomföra miljöledningsarbetet inom myndigheten och nationellt nätverk. KVALIFIKATIONER • Du ska ha miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande. • Du ska ha erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer. • Du ska ha erfarenhet av att efterforska nya vetenskapliga resultat. • Du ska ha god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt. • Du ska ha kunskaper om miljöledningsarbete. • Erfarenhet från arbete med samhällsplanering, riskhanteringsfrågor och/eller översvämningspro-blematik är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid din lämplighet som person att självständigt driva, samordna, kommuni-cera och följa upp ett utvecklingsarbete med många olika aktörer.
Företag: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ort: Växjö
Publicerad : 04-14
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare för klimatanpassning och miljöledning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare för klimatanpassning och miljöledning


Sök lediga jobb Samordnare för klimatanpassning och miljöledning

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se