Sigtuna kommun, Sätunaskolan jobb - lediga jobb

Sigtuna kommun, Sätunaskolan jobb Sigtuna kommun, Sätunaskolan jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Sigtuna kommun, Sätunaskolan. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Sigtuna kommun, Sätunaskolan. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Lärare i fritidshem/fritidspedagog- Sigtuna

 2. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 3. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 4. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 5. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 6. Lärare i fritidshem/fritidspedagog- Sigtuna

 7. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 8. Lärare i fritidshem/fritidspedagog- Sigtuna

 9. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 10. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 11. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 12. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 13. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 14. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 15. Trä- och metallslöjdslärare- Sigtuna

 16. Biträdande rektor- Sigtuna

 17. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 18. Speciallärare- Sigtuna

 19. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog- Sigtuna

 20. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog- Sigtuna

 21. Speciallärare- Sigtuna

 22. Lärare i grundskolans tidigare år- Sigtuna

 23. Grundskollärare till Sätunaskolan - engelska och ett ämne till- Sigtuna

 24. Sätunaskolan söker lärare i textilslöjd- Sigtuna

 25. Lärare i grundskolan, årskurs 1-6- Sigtuna

 26. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog- Sigtuna

 27. Sätunaskolan söker lärare i textilslöjd- Sigtuna

 28. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog- Sigtuna

 29. Lärare i grundskolan åk 5- Sigtuna

 30. Skolsköterska- Sigtuna

 31. Lärare i grundskolan, åk 1-3- Sigtuna

 32. Fritidspedagog- Sigtuna

 33. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog- Sigtuna

 34. Grundskollärare- Sigtuna

 35. Grundskollärare- Sigtuna

 36. Lärare i matematik åk 3-6- Sigtuna

 37. Lärare i svenska/svenska som andra språk och engelska åk 4-6- Sigtuna

 38. Grundskollärare åk 4-6- Sigtuna

 39. Pedagog till Sätunaskolans kompetensenhet- Sigtuna

 40. Grundskollärare- Sigtuna


Mer beskrivning

Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet till att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. På skolan finns en kommunövergripande grupp för elever inom autismsspektrat. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social och intellektuell utveckling sker parallellt - ”både hjärta och hjärna”. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. Skolans värdegrund är betydande i hur vi förhåller oss. ARBETSUPPGIFTER Arbete i skolans fritidsverksamhet. Under skoltid sker samarbetet med en klasslärare i syfte att nå en hög måluppfyllelse. Strävan är att ha en verksamhet av hög kvalitet med ordinarie uppgifter på fritids för att stimulera till lek och lärande. KVALIFIKATIONER Fritidspedagogutbildning, förskollärare eller lärare i yngre åldrar. Erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd inom autismspektrat är önskvärt. Fritidsarbete med rörelse och hälsa i fokus och att kunna arbeta interaktivt är meriterande.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola där vi arbetar interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. På Sätunaskolan ges alla elever i åk 4-6 möjlighet till en egen laptop och skolan ligger långt framme i IKT-utvecklingen. Bedömning för lärande (BFL) och IKT blir synligt i "Sigtunaboxen", vilket ger en tydlighet i kommunens Skolutvecklingsprogram På Sätunaskolan har vi en kommunövergripande specialgrupp inom autismspektrat och vi har ett inkluderande förhållningssätt för våra elever. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. Skolan elever ökar i antal och är i behov av ytterligare lärare. ARBETSUPPGIFTER Klasslärare för åk 5, gärna med inriktning mot både svenska och matematik. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning för yngre åldrar, gärna med inriktning mot svenska och/eller matematik. Kunskaper inom specialpedagogik och IKT är meriterande. Erfarenhet av flexibelt arbete som klasslärare, IKT samt med elever autismspektrat är önskvärt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har drygt 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. En av lärarna i klassen ska vara föräldraledig och tillsammans med nuvarande lärare arbetar med delat ledarskap i klassen. I åk 4-6 arbetar vi i med "ett- till - ett projekt", vilket innebär att alla elever har varsin dator. På skolan har vi en kommunövergripande specialgrupp, Kometen, som inriktas huvudsakligen på elever inom autismspektrat. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Lärare för årskurs 6. Arbetet är tillsammans med annan undervisande lärare i klassen och innefattar ordinarie läraruppgifter samt samverkan inom arbetslaget och med pedagoger i Kometen. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning för yngre åldrar, alternativt äldre ådrar, med inriktning mot matematik och/eller svenska samt engelska. Utbildning för barn i behov av särskilt stöd inom autismspektrat och IKT är meriterande. Arbete med inriktning för elever i behov av särskilt stöd är önskvärt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 10-07
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har drygt 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. En av lärarna i klassen ska vara föräldraledig och tillsammans med nuvarande lärare arbetar med delat ledarskap i klassen. I åk 4-6 arbetar vi i med "ett- till - ett projekt", vilket innebär att alla elever har varsin dator. På skolan har vi en kommunövergripande specialgrupp, Kometen, som inriktas huvudsakligen på elever inom autismspektrat. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Lärare för årskurs 6. Arbetet är tillsammans med annan undervisande lärare i klassen och innefattar ordinarie läraruppgifter samt samverkan inom arbetslaget och med pedagoger i Kometen. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning för yngre åldrar, alternativt äldre ådrar, med inriktning mot matematik och/eller svenska samt engelska. Utbildning för barn i behov av särskilt stöd inom autismspektrat och IKT är meriterande. Arbete med inriktning för elever i behov av särskilt stöd är önskvärt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 10-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har drygt 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. I åk 3-6 har eleverna en egen dator eller i-pad, för att möta framtidens behov och utmaningar. På skolan har vi en kommunövergripande specialgrupp, Kometen, som inriktas huvudsakligen på elever inom autismspektrat. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER I ett inkluderande förhållningssätt undervisa, enskilt eller i grupp, elever i Kometen. Kometen som är en kommunövergripande specialgrupp för elever inom autismspektrat. Vi söker nu ytterligare lärare för att på bästa sätt inkludera elever i det ordinarie klassarbetet. Arbetet är tillsammans med undervisande lärare i klassen och innefattar ordinarie läraruppgifter samt samverkan inom arbetslaget och med andra pedagoger i Kometen. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning för yngre åldrar, alternativt äldre ådrar, med inriktning mot matematik och/eller svenska/sva. Utbildning för barn i behov av särskilt stöd inom autismspektrat, IKT och engelska är meriterande. Arbete med inriktning för elever i behov av särskilt stöd inom autismspektrat är önskvärt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 12-06
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens närmare 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånarna först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. I åk 3-6 har eleverna en egen dator eller i-pad, för att möta framtidens behov och utmaningar. Vi har 4 fritidsavdelningar och en inspirerande skolgård och attraktiv utemiljö intill ett grönområde. På skolan har vi en kommunövergripande specialgrupp, Kometen, som inriktas huvudsakligen på elever inom autismspektrat. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Sigtunaboxen, ett gemensamt utvecklingsarbete i Sigtuna kommun, är i fokus för lärandet. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati.Skolans värdegrund är betydande i hur vi förhåller oss. ARBETSUPPGIFTER Arbete i skolans fritidshem med fokus på stimulerande och hälsosam verksamhet Under skoltid sker samarbetet med en klasslärare i syfte att nå en hög måluppfyllelse. Strävan är att ha en verksamhet av hög kvalitet med ordinarie uppgifter på fritids för att stimulera till lek och lärande. KVALIFIKATIONER Fritidspedagogutbildning, förskollärare eller lärare i yngre åldrar. Erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd inom autismspektrat är önskvärt. Fritidsarbete med rörelse och hälsa i fokus och att kunna arbeta interaktivt är meriterande.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 01-29
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens närmare 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånarna först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. I åk 3-6 har eleverna en egen dator eller i-pad, för att möta framtidens behov och utmaningar. På skolan har vi en kommunövergripande specialgrupp, Kometen, som inriktas huvudsakligen på elever inom autismspektrat. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Sigtunaboxen, ett gemensamt utvecklingsarbete i Sigtuna kommun, är i fokus för lärandet. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Nu stärker vi lärandet tillsammans med de lärare som nu undervisar i åk 5. Uppdraget innefattar ordinarie läraruppgifter och med ett större fokus på elever i behov av stöd. På skolan finns Kometen, en kommunövergripande specialgrupp för elever inom autismspektrat. Eleverna är på bästa sätt inkluderade i det ordinarie klassarbetet. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning för yngre åldrar, med inriktning mot svenska, engelska och/eller matematik. Utbildning för barn i behov av särskilt stöd inom autismspektrat och IKT är meriterande. Arbete med inriktning för elever i behov av särskilt stöd inom autismspektrat är önskvärt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 01-29
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. I åk 3-6 har eleverna en egen dator eller i-pad, för att möta framtidens behov och utmaningar. Vi har 4 fritidsavdelningar och en inspirerande skolgård och attraktiv utemiljö intill ett grönområde. På skolan har vi en kommunövergripande specialgrupp, Kometen, som inriktas huvudsakligen på elever inom autismspektrat. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Sigtunaboxen, ett gemensamt utvecklingsarbete i Sigtuna kommun, är i fokus för lärandet. Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens närmare 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånarna först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati.Skolans värdegrund är betydande i hur vi förhåller oss. ARBETSUPPGIFTER Arbete i skolans fritidshem med fokus på stimulerande och hälsosam verksamhet Under skoltid sker samarbetet med en klasslärare i syfte att nå en hög måluppfyllelse. Strävan är att ha en verksamhet av hög kvalitet med ordinarie uppgifter på fritids för att stimulera till lek och lärande. KVALIFIKATIONER Fritidspedagogutbildning, förskollärare eller lärare i yngre åldrar. Erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd inom autismspektrat är önskvärt. Fritidsarbete med rörelse och hälsa i fokus och att kunna arbeta interaktivt är meriterande. ÖVRIGT Kompetens och utbildning är avgörande för omfattningen av tjänsten.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 05-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Lärare i grundskolans tidigare år
Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. I åk 3-6 har eleverna en egen dator eller i-pad, för att möta framtidens behov och utmaningar. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Sigtunaboxen, ett gemensamt utvecklingsarbete i Sigtuna kommun, är i fokus för lärandet. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens närmare 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånarna först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan ARBETSUPPGIFTER Undervisning och ordinarie uppdrag som lärare i åk 4 och 5. Uppdraget innefattar ordinarie läraruppgifter med inriktning på sv/so respektive ma/no samt gärna engelska. Du arbetar i ett arbetslag där vi strävar efter ett större ämnesansvar i organisationen. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning för yngre åldrar, med inriktning mot svenska/so och och matematik/no samt gärna engelska. Utbildning inom IKT är meriterande. Vi kommer att sträva efter att kombinera undervisande lärare så kompetens och behörigheter kompletterar varandra. ÖVRIGT Tjänsten tillsätts under förutsättning att det inte finns övertalighet i kommunen. Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 05-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans tidigare år
Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. I åk 3-6 har eleverna en egen dator eller i-pad, för att möta framtidens behov och utmaningar. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Sigtunaboxen, ett gemensamt utvecklingsarbete i Sigtuna kommun, är i fokus för lärandet. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens närmare 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånarna först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan ARBETSUPPGIFTER Trä- och metallslöjdslärare till åk 2-6. Du arbetar i ett arbetslag där vi strävar efter ett större ämnesansvar i organisationen. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning för yngre åldrar, med inriktning mot trä- och metallslöjd och skapande. Utbildning inom IKT är meriterande. ÖVRIGT Tjänsten tillsätts under förutsättning att det inte finns övertalighet i kommunen. Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 05-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. I åk 3-6 har eleverna en egen dator eller i-pad, för att möta framtidens behov och utmaningar. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Sigtunaboxen, ett gemensamt utvecklingsarbete i Sigtuna kommun, är i fokus för lärandet. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Undervisning och ordinarie uppdrag som lärare i åk 4 Uppdraget innefattar ordinarie läraruppgifter med inriktning på sv/so respektive ma/no samt gärna engelska. Du arbetar i ett arbetslag där vi strävar efter ett större ämnesansvar i organisationen. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning för yngre åldrar, med inriktning mot svenska/so och och matematik/no samt gärna engelska. Utbildning inom IKT är meriterande. Vi kommer att sträva efter att kombinera undervisande lärare så kompetens och behörigheter kompletterar varandra. ÖVRIGT Tjänsten tillsätts under förutsättning att det inte finns övertalighet i kommunen. Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. I åk 3-6 har eleverna en egen dator eller i-pad, för att möta framtidens behov och utmaningar. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje barn behöver känna trygghet, glädje, stimulans och krav för att utvecklas. Sigtunaboxen, ett gemensamt utvecklingsarbete i Sigtuna kommun, är i fokus för lärandet. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Trä- och metallslöjdslärare till åk 2-6. Du arbetar i ett arbetslag där vi strävar efter ett större ämnesansvar i organisationen. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning för yngre åldrar, med inriktning mot trä- och metallslöjd och skapande. Utbildning inom IKT är meriterande. ÖVRIGT Tjänsten tillsätts under förutsättning att det inte finns övertalighet i kommunen. Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker tre nya engagerade medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! En tjänst omfattar mentorskap i åk 3. De andra två tjänsterna omfattar undervisning i svenska respektive matematik i åk 4-6. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i minst två ämnen. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd och svenska som andra språk. ÖVRIGT Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen övertalighet finns i kommunen. Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker tre nya engagerade medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! En tjänst omfattar mentorskap i åk 3. De andra två tjänsterna omfattar undervisning i svenska respektive matematik i åk 4-6. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i minst två ämnen. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd och svenska som andra språk. ÖVRIGT Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen övertalighet finns i kommunen. Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Trä- och metallslöjdslärare
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker trä- och metallslöjdslärare som kan vikariera för ordinarie lärare under höstterminen 2014. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig trä- och metallslöjdslärare. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig inom ditt ämne. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i de tidiga skolåren åk 2-6. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga Trä- och metallslöjdslärare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Trä- och metallslöjdslärare

Biträdande rektor
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker nu en biträdande rektor som vill vara en del av den fortsatta skolutvecklingen! I ditt uppdrag ingår att utveckla aktuella processer och leda pedagogisk verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. KVALIFIKATIONER Du har någon form av pedagogisk utbildning gällande skola och fritidshem. Du har genomgått någon form av ledarskapsutbildning. Du är väl förankrad i Lgr 11 samt har kunskaper om aktuella lagar i skolan. Du har goda kunskaper inom IKT. Du har goda ledaregenskaper och lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever och vårdnadshavare som med ledning och medarbetare. Du har erfarenhet av skolans värld och den pedagogiska verksamhet som bedrivs där, både gällande undervisning/verksamhet och skolutveckling i mer övergrpande skala. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande rektor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande rektor

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Du kommer att undervisa elever i åk 4-6. Tillsammans med klasslärare och speciallärare planeras undervisningen med syfte att hålla en hög måluppfyllelse för alla elever. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i minst två av följande ämnen: matematik, engelska, svenska och svenska som andra språk. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd samt erfarenhet av att arbeta språkutvecklande i flera ämnen. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 09-02
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Speciallärare
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en engagerad speciallärare som vill vara en del av vår framtida skolutveckling! På vår skola finns redan ett par speciallärare och tillsammans med dessa utgör du skolans s.k. "Spec-team". Ni träffas regelbundet för att organisera, planera och följa upp arbetet med stödinsatser i de olika klasserna. Du arbetar utifrån ett salutogent synsätt med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare med mycket goda kunskaper inom specialpedagogik. Du har goda ledaregenskaper och är didaktiskt yrkesskicklig. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv bidrar du till att utveckla goda lärmiljöer så att eleverna utvecklas mot målen och kunskapskraven. Kunskaper om, samt intresse och erfarenhet av att använda hjälpmedel inom IKT är meriterande. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 10-02
Sök fler jobb liknande: lediga Speciallärare jobb, Speciallärare Sigtuna, Speciallärare Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Speciallärare

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Ditt huvuduppdrag kommer att vara att planera, genomföra och följa upp en kvalitativ verksamhet på vår skolas fritidshem. Dessutom kommer du att arbeta tillsammans med lärare under skoltid med syfte att stödja elever att nå en hög måluppfyllelse. Tillsammans med övrig fritidspersonal skapar du en verksamhet som är meningsfull och stimulerande för eleverna. Du kommer också att vara ansvarig för en av våra fyra avdelningar. KVALIFIKATIONER Du är fritidspedagog med högskoleaxamen eller motsvarande, alternativt har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete på fritidshem, gärna med inslag av IKT. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 10-03
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Ditt huvuduppdrag kommer att vara att planera, genomföra och följa upp en kvalitativ verksamhet på vår skolas fritidshem. Dessutom kommer du att arbeta tillsammans med lärare under skoltid med syfte att stödja elever att nå en hög måluppfyllelse. Tillsammans med övrig fritidspersonal skapar du en verksamhet som är meningsfull och stimulerande för eleverna. KVALIFIKATIONER Du är fritidspedagog med högskolexamen eller motsvarande, alternativt har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete på fritidshem, gärna med inslag av IKT. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-03
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Speciallärare
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en engagerad speciallärare som vill vara en del av vår framtida skolutveckling! På vår skola finns redan ett par speciallärare och tillsammans med dessa utgör du skolans s.k. "Spec-team". Ni träffas regelbundet för att organisera, planera och följa upp arbetet med stödinsatser i de olika klasserna. Du arbetar utifrån ett salutogent synsätt med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare med mycket goda kunskaper inom specialpedagogik. Du har goda ledaregenskaper och är didaktiskt yrkesskicklig. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv bidrar du till att utveckla goda lärmiljöer så att eleverna utvecklas mot målen och kunskapskraven. Kunskaper om, samt intresse och erfarenhet av att använda hjälpmedel inom IKT är meriterande. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-03
Sök fler jobb liknande: lediga Speciallärare jobb, Speciallärare Sigtuna, Speciallärare Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Speciallärare

Lärare i grundskolans tidigare år
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Tjänsten omfattar mentorskap i åk 1 med verksamhetsledareuppdrag för arbetslag F-1 som består av två förskoleklasser, två åk 1 och pedagoger som arbetar i dessa elevgrupper. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i minst två ämnen. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd och svenska som andra språk. Det är också meriterande om du har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap i arbetslag. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-05
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Grundskollärare till Sätunaskolan - engelska och ett ämne till
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Du kommer att undervisa i engelska, främst i åk 4-6, men det kan också bli i de lägre årskurserna. Övrig undervisning planeras inom det arbetslag som du tillhör, som en resursförstärkning för att höja måluppfyllelsen. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i engelska samt minst ett ämne till, gärna svenska som andra språk. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-17
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare till Sätunaskolan - engelska och ett ämne till jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare till Sätunaskolan - engelska och ett ämne till

Sätunaskolan söker lärare i textilslöjd
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Tjänsten omfattar 80 % med undervisning i textilslöjd fyra dagar per vecka i åk 2-6. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i textilslöjd. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-24
Sök fler jobb liknande: lediga Sätunaskolan söker lärare i textilslöjd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sätunaskolan söker lärare i textilslöjd

Lärare i grundskolan, årskurs 1-6
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Tjänsten kommer under våren att omfatta undervisning i flera klasser i ett eller flera ämnen med syfte att höja måluppfyllelsen. På sikt kan tjänsten även omfatta mentorskap samt verksamhetsledaruppdrag. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i minst två ämnen. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd och svenska som andra språk. Det är också meriterande om du har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap i arbetslag. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 12-22
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolan, årskurs 1-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolan, årskurs 1-6

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Ditt huvuduppdrag kommer att vara att planera, genomföra och följa upp en kvalitativ verksamhet på vår skolas fritidshem. Tillsammans med övrig fritidspersonal skapar du en verksamhet som är meningsfull och stimulerande för eleverna. Dessutom kommer du i ett nära samarbete med lärare utveckla undervisningen under skoltid med syfte att stödja elever att nå en hög måluppfyllelse. KVALIFIKATIONER Du är fritidspedagog med högskolexamen eller motsvarande, alternativt har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete på fritidshem, gärna med inslag av IKT. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 12-22
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Sätunaskolan söker lärare i textilslöjd
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. Vi menar att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Tjänsten omfattar 80 % med undervisning i textilslöjd fyra dagar per vecka i åk 2-6. Ev. kan tjänsten omfatta 100 % om du har behörighet i ytterligare ett ämne som skolan är betjänt av. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i textilslöjd. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Du har goda kunskaper och erfarenheter av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 12-22
Sök fler jobb liknande: lediga Sätunaskolan söker lärare i textilslöjd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sätunaskolan söker lärare i textilslöjd

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 44 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Framtidskraft är namnet på vårt utvecklingsarbete och utgår från Lean- filosofin. Framtidskraft beskriver hur vi ser på den kultur vi vill ska prägla vår organisation och de verktyg vi använder i vårt arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och driva skolutveckling både i klassrummet och på fritidshemmet? Besitter du en kompetens som leder till att elevernas lärmiljö utvecklas till en bättre? Vill du ingå i ett sammanhang där det kollegiala lärandet står i fokus med syfte att uppnå det vi vill uppnå? Då ska du söka tjänst på vår skola! Ditt huvuduppdrag kommer att vara att planera, genomföra och följa upp en kvalitativ verksamhet på vår skolas fritidshem. Tillsammans med övrig fritidspersonal skapar du en verksamhet som är meningsfull och stimulerande för eleverna. Dessutom kommer du i ett nära samarbete med lärare utveckla undervisningen under skoltid med syfte att stödja elever att nå en hög måluppfyllelse. Tjänsten kan komma att infatta ett utvecklingsuppdrag med fokus fritids. KVALIFIKATIONER Du är fritidspedagog med högskolexamen eller motsvarande, alternativt har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete på fritidshem, gärna med inslag av IKT, samt om du har behörighet att undervisa i något ämne. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 04-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Lärare i grundskolan åk 5
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 44 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Framtidskraft är namnet på vårt utvecklingsarbete och utgår från Lean- filosofin. Framtidskraft beskriver hur vi ser på den kultur vi vill ska prägla vår organisation och de verktyg vi använder i vårt arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en relativt nybyggd och modern skola som ger möjlighet att arbeta interaktivt, och med både lärande och hälsa i fokus. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och driva skolutveckling? Besitter du en kompetens som leder till att elevernas lärmiljö utvecklas till en bättre? Vill du ingå i ett sammanhang där det kollegiala lärandet står i fokus med syfte att uppnå det vi vill uppnå? Då ska du söka tjänst på vår skola som mentor/klasslärare i åk 5! Du kommer att ingå i ett lärarlag som tillsammans skapar en verksamhet som är stimulerande att vistas i såväl för elever som pedagoger. Ditt uppdrag innefattar planering, undervisning och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i minst två ämnen. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det är också meriterande om du har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap i arbetslag. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 05-26
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolan åk 5 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolan åk 5

Skolsköterska
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 44 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Framtidskraft är namnet på vårt utvecklingsarbete och utgår från Lean- filosofin. Framtidskraft beskriver hur vi ser på den kultur vi vill ska prägla vår organisation och de verktyg vi använder i vårt arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som har ett inkluderande förhållningssätt. Vi arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi lär oss känna respekt, ansvar och empati. ARBETSUPPGIFTER Nu har du chansen! Vi söker en skolsköterska, vikariat på 100 %. Skolhälsovården är en egen verksamhetsgren med egen verksamhetschef inom kommunens barn- och elevhälsoenhet. Skolhälsovården inom elevhälsan representerar den medicinska omvårdnadskompetensen och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Den omfattar hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan deltar i arbetet att stödja elevernas utveckling mot de mål som gäller för lärande och utveckling. Tjänsten delas för närvarande med ytterligare två skolor med en fördelning att du befinner dig hela dagar på respektive skola. På Sätunaskolan arbetar du 60 % med skolans rektor som chef. Du kommer att ha ett samarbete med övriga skolsköterskor i kommunen inom vissa delar av arbetet. Det är viktigt att du är intresserad av att arbeta med förebyggande hälsoarbete. KVALIFIKATIONER Du ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, och/eller öppen hälso- och sjukvård, alternativt skolsköterskespecifik högskoleutbildning. Du har tidigare erfarenhet från skolhälsovården. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 08-28
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska jobb, Skolsköterska Sigtuna, Skolsköterska Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska

Lärare i grundskolan, åk 1-3
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 44 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Framtidskraft är namnet på vårt utvecklingsarbete och utgår från Lean- filosofin. Framtidskraft beskriver hur vi ser på den kultur vi vill ska prägla vår organisation och de verktyg vi använder i vårt arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande. ARBETSUPPGIFTER Sätunaskolan - en skola i framkant, söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! I syfte att höja utbildningens kvalitet kommer du att undervisa elever i åk 1-3. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. Du är behörig lärare i matematik och svenska. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. KVALIFIKATIONER Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd och språkutvecklande arbetssätt. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 09-16
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolan, åk 1-3 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolan, åk 1-3

Fritidspedagog
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Framtidskraft är namnet på vårt utvecklingsarbete och utgår från Lean- filosofin. Framtidskraft beskriver hur vi ser på den kultur vi vill ska prägla vår organisation och de verktyg vi använder i vårt arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en plats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärnade. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och driva skolutveckling både i klassrummet och på fritidshemmet? Besitter du en kompetens som leder till att elevernas lärmiljö utvecklas till en bättre? Vill du ingå i ett sammanhang där det kollegiala lärandet står i fokus med syfte att uppnå det vi vill uppnå? Då ska du söka tjänst på vår skola! Ditt huvuduppdrag kommer att vara att planera, genomföra och följa upp en kvalitativ verksamhet på vår skolas fritidshem. Tillsammans med övrig fritidspersonal skapar du en verksamhet som är meningsfull och stimulerande för eleverna. Dessutom kommer du i ett nära samarbete med lärare utveckla undervisningen under skoltid med syfte att stödja elever att nå en hög måluppfyllelse. KVALIFIKATIONER Du är fritidspedagog med högskolexamen eller motsvarande, alternativt har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 10-07
Sök fler jobb liknande: lediga Fritidspedagog jobb, Fritidspedagog Sigtuna, Fritidspedagog Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fritidspedagog

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet, glädje, stimulans och höga förväntningar för att utvecklas. Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och driva skolutveckling både i klassrummet och på fritidshemmet? Besitter du en kompetens som leder till att elevernas lärmiljö utvecklas till en bättre sådan? Vill du ingå i ett sammanhang där det kollegiala lärandet står i fokus med syfte att uppnå det vi vill uppnå? Då ska du söka tjänst på vår skola! Ditt huvuduppdrag kommer att vara att planera, genomföra och följa upp en kvalitativ verksamhet på vår skolas fritidshem. Tillsammans med övrig fritidspersonal skapar du en verksamhet som är meningsfull och stimulerande för eleverna. Dessutom kommer du att i ett nära samarbete med lärare utveckla undervisningen under skoltid med syfte att stödja eleverna att nå en hög måluppfyllelse. KVALIFIKATIONER Du är fritidspedagog med högskoleexamen eller motsvarande, alternativt har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som med vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete och språkutvecklande arbetssätt som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av stödinsatser ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 04-26
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Grundskollärare
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfull, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd. Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Har du ett inkluderande förhållningssätt? Besitter du en kompetens som leder till att elevers lärmiljöer utvecklas till än bättre? Vill du ingå i ett sammanhang där kollegialt lärande står i fokus med syfte att uppnå det vi vill uppnå? Då ska du söka tjänst på vår skola! Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. När vi nu ökar lärartärheten i yngre åldrar blir ditt huvudsakliga uppdrag undervisning inom svenska och matematik, tillsammans med ytterligare fyra pedagoger i fyra klasser åk 2 och 3. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i svenska, matematik och ytterligare ett ämne som du brinner för. Du har goda ledaregenskaper och är didaktiskt yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd och svenska som andra språk. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 05-18
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare jobb, Grundskollärare Sigtuna, Grundskollärare Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare

Grundskollärare
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfull, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd. Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Har du ett inkluderande förhållningssätt? Besitter du en kompetens som leder till att elevers lärmiljöer utvecklas till än bättre? Vill du ingå i ett sammanhang där det kollegiala lärandet står i fokus med syfte att uppnå det vi vill uppnå? Då ska du söka tjänst på vår skola! Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. Du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av pedagoger och elever i åk 5 och 6 med mentorskap i en klass 6. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i minst två ämnen. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd och svenska som andra språk. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 05-18
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare jobb, Grundskollärare Sigtuna, Grundskollärare Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare

Lärare i matematik åk 3-6
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfull, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd. Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Du kommer att ingå i skolans spec.team som består av ytterligare två pedagoger, en specialpedagog och en lärare som arbetar mot yngre åldrar. Ditt uppdrag är att tillsammans med dessa pedagoger och klasslärare i åk 3-6 bedriva en undervisning mot högre måluppfyllelse. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i matematik och minst ett ämne till. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i matematik åk 3-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i matematik åk 3-6

Lärare i svenska/svenska som andra språk och engelska åk 4-6
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfull, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd. Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Du kommer att ingå i skolans spec.team som består av ytterligare två pedagoger, en specialpedagog och en lärare som arbetar mot yngre åldrar. Ditt uppdrag är att tillsammans med dessa pedagoger och klasslärare i åk 4-6 bedriva en undervisning mot högre måluppfyllelse. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i svenska/svenska som andra språk och engelska. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i svenska/svenska som andra språk och engelska åk 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i svenska/svenska som andra språk och engelska åk 4-6

Grundskollärare åk 4-6
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfull, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd. Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med lärare och annan pedagogisk personal som undervisar i åk 5 och 6. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare minst två ämnen, gärna engelska. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare åk 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare åk 4-6

Pedagog till Sätunaskolans kompetensenhet
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfull, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd. Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande. Sätunaskolan har i dag ett antal elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Asperger och Autism, ofta i kombination med olika tilläggsdiagnoser. Dessa elever är inkluderade i ordinarie klasser med extra anpassningar och särskilt stöd, vilket ibland kan innebära undervisning i ett mindre sammanhang. I vårt arbete att skapa en såväl bredare som fördjupad aktörsberedskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för inlärning, utökar vi vårt kollegium med ytterligare medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Ditt uppdrag innefattar planering, undervisning och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. Det är en stor merit om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med verktyg och modeller som ex. sociala berättelser/seriesamtal, Kat Kit, ILAUHG, TEACCH-programmet etc. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: - hög kompetens inom specialpedagogik och beteendeproblematik - stor erfarenhet av arbete med elever med omfattande behov av särskilt stöd - kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IT-arbete som en naturlig del av undervisningen ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 07-14
Sök fler jobb liknande: lediga Pedagog till Sätunaskolans kompetensenhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Pedagog till Sätunaskolans kompetensenhet

Grundskollärare
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Sätunaskolan har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar utifrån en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social och intellektuell utveckling sker parallellt med varandra. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas. Pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stöd och stimulans. Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både barn och vuxna, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att tillhör ett arbetslag med lärare och annan pedagogisk personal som undervisar i åk 5 och 6. Ditt huvuduppdrag innefattar mentorskap i de ena klassen åk 6, men med undervisning i båda sexorna utifrån din behörighet. Planering och bedömning enligt Lgr 11 genomförs i nära samarbete med dina närmsta kollegor, med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i minst två ämnen, gärna engelska och svenska/svenska som andra språk. Du har goda ledaregenskaper och är didaktiskt yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskap och erfafenhet av att använda IT som en naturlig del i undervisningen är meriterande. Detsamma gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!
Företag: Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 08-04
Sök fler jobb liknande: lediga Grundskollärare jobb, Grundskollärare Sigtuna, Grundskollärare Sigtuna kommun, Sätunaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Grundskollärare


Sök lediga jobb Sigtuna kommun, Sätunaskolan

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se