Sigtuna kommun, Valstaskolan jobb - lediga jobb

Sigtuna kommun, Valstaskolan jobb Sigtuna kommun, Valstaskolan jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Sigtuna kommun, Valstaskolan. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Sigtuna kommun, Valstaskolan. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Lärare i grundskolans senare år Sv / En Bryggan, Valstaskolan- Sigtuna

 2. Lärare 1-7 alt 4-9 / svenska som andraspråk- Sigtuna

 3. Lärare 7-9, ma/no- Sigtuna

 4. Skolkurator- Sigtuna

 5. Lärare 7-9, ma/no- Sigtuna

 6. Elevassistent- Sigtuna

 7. Lärare i trä- och metallslöjd- Sigtuna

 8. Speciallärare- Sigtuna

 9. Lärare 4-6 SO/SV- Sigtuna

 10. Lärare 4-6 svenska/SO/eng- Sigtuna

 11. Lärare i trä- och metallslöjd- Sigtuna

 12. Lärare i hem- och konsumentkunskap- Sigtuna

 13. Lärare 4-9 i svenska som andraspråk och svenska- Sigtuna

 14. Biträdande rektor, Valstaskolan- Sigtuna

 15. Lärare 7-9 Sv/SvA/Eng- Sigtuna

 16. Lärare 4-9 Ma/No- Sigtuna

 17. Lärare i trä- och metallslöjd- Sigtuna

 18. Lärare i textilslöjd- Sigtuna

 19. Lärare 7-9 Engelska- Sigtuna

 20. Lärare 4-9 Ma/No- Sigtuna

 21. Lärare 4-9 Engelska- Sigtuna

 22. Skolsköterska- Sigtuna

 23. Lärare i grundskolan, årskurs 7-9- Sigtuna

 24. Lärare i grundskolan, årskurs 7-9- Sigtuna

 25. Trä och metallslöjdslärare, Valstaskolan, årskurs 4-6- Sigtuna

 26. Trä och metallslöjdslärare i grundskolan, årskurs 7-9- Sigtuna

 27. Lärare till Valstaskolans mellanstadium- Sigtuna

 28. Musiklärare till Valstaskolan åk 4-9- Sigtuna

 29. Förstelärare till Valstaskolans mellanstadium- Sigtuna

 30. Lärare till Valstaskolan åk 4-6- Sigtuna

 31. Specialpedagog till Valstaskolan åk 4-6- Sigtuna

 32. Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 7-9- Sigtuna

 33. Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6- Sigtuna

 34. Specialpedagog till Valstaskolan åk 4-6- Sigtuna

 35. Lärare i sv/sva i kombination med eng till Valstaskolans mellanstadium- Sigtuna

 36. Lärare i sva, ma, so till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6- Sigtuna

 37. Ma-lärare i kombination med annat ämne till Valstaskolans förberedelseklass- Sigtuna

 38. Ma/NO-lärare till Valstaskolans mellanstadium- Sigtuna

 39. Förstelärare till Valstaskolans mellanstadium- Sigtuna

 40. Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6- Sigtuna


Mer beskrivning

Lärare i grundskolans senare år Sv / En Bryggan, Valstaskolan
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare. Valstaskolan i Märsta har idag ca 400 elever i grundskolans åk 4 - 9. Skolan rymmer också förberedelseklassert för nyanlända elever och resursenheten Bryggan med 15 elever. Här finns en mångfald av kulturer, religioner och levnadssätt samtidigt som det finns stora skillnader i livsvillkor ekmonomiskt och socialt. Allt detta sätter sin prägel på vår skola. Det ger möjligheter men ställer också ständiga krav på förnyelse och utveckling. ARBETSUPPGIFTER Bryggan är en resursenhet med 15 elever i åk 4-9. Flertalet av dessa har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket bl a visar sig i form av koncentrationssvårigheter och sociala anpassningsproblem. Eleverna är normalbegåvade, men behöver mycket mer vuxenstöd än vad en vanlig skolplacering kan ge. Därför är eleverna indelade i tre grupper med två pedagoger per grupp. Du är en av dessa pedagoger och tillsammans med övriga i arbetslaget lägger du upp en undervisning utefter elevens och elevgruppens speciella behov. Målet är att eleven så småningom ska kunna återgå till en vanlig undervisningsgrupp. KVALIFIKATIONER Du är utbildad lärare med inriktning mot grundskolans senare år och kompetens att undervisa i svenska och engelska. Kompetens i fler ämnen är meriterande. Du måste ha ett stort specialpedagogiskt intresse och brinna för arbete med elever, som haft en besvärlig skolsituation och som behöver mycket stöd för att åter få lyckas i skolan. Du måste vara stresstålig, flexibel, samarbetsvillaig, öppen och positiv samt ha en god förmåga att förmedla trygga och fasta normer och gränser. I verksamheten ingår ett väl utbyggt samarbete med kommunens naturskola. Det innebär en hel del aktiviteter och undervisning utomhus. I det arbetet välkomnar vi dina idéer och initiativ. Du har arbetat som lärare några år och är trygg och säker i din lärarroll. Vi vill också att du har arbetat med elever i behov av särskilt stöd.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans senare år Sv / En Bryggan, Valstaskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans senare år Sv / En Bryggan, Valstaskolan

Lärare 1-7 alt 4-9 / svenska som andraspråk
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har drygt 42 000 invånare Valstaskolan i Märsta har idag ca 400 elever i grundskolans åk 4-9. Skolan rymmer en förberedelseklass med 40 elever och resursskolan Bryggan med 15 elever. I vår stadsdel möts människor från alla delar av Sverige och från jordens alla hörn. Här finns en mångfald av kulturer, religioner och levnadssätt samtidigt som det finns stora skillnader i livsvillkor ekonomiskt och socialt. Allt detta sätter sin prägel på vår skola. Det ger möjligheter men ställer också ständiga krav på förnyelse och utveckling ARBETSUPPGIFTER Du är en av 5 lärare i våra förberedelseklasser åk 4-9, som idag har 40 elever, indelade i mindre grupper beroende på ålder och hur länge de varit i Sverige. Din uppgift är att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget ge de nyanlända eleverna en god grund i svenska språket och en bra start i det svenska skolsystemet. KVALIFIKATIONER Du har lärarkompetens med inriktning mot grundskolans tidigare eller senare år och kompetens att undervisa i svenska som andraspråk samt i något eller några andra ämnen. Kunskaper om grundläggande läs- och skrivinlärning är en merit. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling och att du har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande. Vi söker dig som har humor, nyfikenhet,tålamod och vill samarbeta med andra.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-07
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 1-7 alt 4-9 / svenska som andraspråk jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 1-7 alt 4-9 / svenska som andraspråk

Lärare 7-9, ma/no
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har drygt 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Lärare i matematik och naturorienterade ämnen i åk 7-9.I tjänsten ingår mentorskap.Skolans utveckligsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning mot grundskolans senare år och behörighet att undervisa i matematik, fysik, kemi och biologi. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du är engagerad och har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-14
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 7-9, ma/no jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 7-9, ma/no

Skolkurator
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har drygt 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Vi söker skolkuratorer till Ekilla- och Valstaområdet. Sigtuna kommun befinner sig i en spännande utvecklingsprocess där ett omfattande förskole- och utvecklingsprogram för högre måluppfyllelse pågår. Det övergripande politiska målet med utvecklingsprogrammen är att utveckla förskolan och skolan , inklusive elevhälsa till en framgångsrik och lärande organisation. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ha din tjänstgöring förlagd ute på skolor med rektor som chef. I arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn för att utveckla goda miljöer till att stärka barn och ungdomas möjligheter att uppnå målen. Det förebyggande arbetet på skolorna är i fokus och som kurator ska du även kunna erbjuda konsultation och handledning i psykosociala frågor, såväl på individnivå som på gruppnivå. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad socionom, gärna med erfarenhet från liknande arbete. Du ska ha förmåga att skapa goda reletioner med barn och ungdomar och kunna arbeta med enskilda elever och med grupper. Du ska ha god förmåga att samarbeta och arbeta lösningsfokuserat samt kunna arbeta självständigt. Du har kunskap om läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande. Tjänsten är förlagd till ett antal skolor i kommunen så körkort och tillgång till bil är därför ett krav.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-20
Sök fler jobb liknande: lediga Skolkurator jobb, Skolkurator Sigtuna, Skolkurator Sigtuna kommun, Valstaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolkurator

Lärare 7-9, ma/no
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har drygt 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Lärare i matematik och naturorienterade ämnen i åk 7-9.I tjänsten ingår mentorskap.Skolans utveckligsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning mot grundskolans senare år och behörighet att undervisa i matematik, fysik, kemi och biologi. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du är engagerad och har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 7-9, ma/no jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 7-9, ma/no

Elevassistent
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har drygt 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som ska arbeta som elevassistent med en elev i behov av särskilt stöd i förberedelseklass. KVALIFIKATIONER Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som elevassistent till elever i behov av särskilt stöd inom autismspektrum. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 12-19
Sök fler jobb liknande: lediga Elevassistent jobb, Elevassistent Sigtuna, Elevassistent Sigtuna kommun, Valstaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Elevassistent

Lärare i trä- och metallslöjd
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har drygt 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations och kommunikationsteknologi samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Du är en av våra två lärare i trä- och metallslöjd. Du kommer att undervisa i åk 4-9. Du är också mentor för en elevgrupp i åk 9 och tillhör arbetslaget i åk 9. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning och behörighet att undervisa i trä - och metallslöjd. Behörighet för undervisning i fler ämnen är en merit. Vi förutsätter att du är en person, som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du har en positiv syn på barn och ungdomar,deras utveckling och lärande. Vi söker dig som har humor, nyfikenhet, tålamod och som vill samarbeta med andra.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 12-19
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i trä- och metallslöjd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i trä- och metallslöjd

Speciallärare
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens närmare 42 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånarna först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Som speciallärare arbetar du med elever i behov av stöd i klass och på grupp och individnivå. Arbetet sker i nära samarbete med övriga pedagoger på skolan. Skolans utvecklingsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du ska vara utbildad speciallärare med grundutbildning som lärare för åk. 4-9. Du har goda insikter i skolans uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Du har erfarenhet av arbete kring elever med koncentrations- uppmärksamhets- och samspelssvårigheter och kunskap om olika inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar.Du har förmåga att anpassa ditt arbete till olika gruppers och individers förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en kreativ lärmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 12-20
Sök fler jobb liknande: lediga Speciallärare jobb, Speciallärare Sigtuna, Speciallärare Sigtuna kommun, Valstaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Speciallärare

Lärare 4-6 SO/SV
Sigtuna kommun - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har drygt 42 000 invånare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Lärare i SO och svenska.I tjänsten ingår mentorskap.Skolans utveckligsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning mot grundskolans senare år och behörighet att undervisa i SO och svenska. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du är engagerad och har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 01-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 4-6 SO/SV jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 4-6 SO/SV

Lärare 4-6 svenska/SO/eng
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Lärare i svenska/SO/eng.I tjänsten ingår mentorskap i åk 5.Skolans utveckligsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning och behörighet att undervisa i svenska/SO och engelska. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du är engagerad och har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 04-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 4-6 svenska/SO/eng jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 4-6 svenska/SO/eng

Lärare i trä- och metallslöjd
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations och kommunikationsteknologi samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Vi söker två personer till vår undervisning i trä och metallslöjd. Den ena tjänsten är en heltidstjänst inklusive mentorskap i åk 7-9. Den andra tjänsten är en ämneslärartjänst utan mentorskap. Du kommer att undervisa i åk 4-9 och samarbeta med våra textilslöjdslärare i ämnesövergripande projekt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning och behörighet att undervisa i trä - och metallslöjd. Behörighet för undervisning i fler ämnen är en merit. Vi förutsätter att du är en person, som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du har en positiv syn på barn och ungdomar,deras utveckling och lärande. Vi söker dig som har humor, nyfikenhet, tålamod och som vill samarbeta med andra.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 04-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i trä- och metallslöjd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i trä- och metallslöjd

Lärare i hem- och konsumentkunskap
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations och kommunikationsteknologi samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att undervisa elever på både mellan och högstadiet på sikt. Läsåret 14/15 kommer du dock att undervisa i åk 6 i två klasser från Steningeskolan som har sin Hem- och konsumentkunskapsundervisning på Valstaskolan. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning och behörighet att undervisa i hem och konsumentkunskap. Behörighet för undervisning i fler ämnen är en merit. Vi förutsätter att du är en person, som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du har en positiv syn på barn och ungdomar,deras utveckling och lärande. Vi söker dig som har humor, nyfikenhet, tålamod och som vill samarbeta med andra.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 04-23
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i hem- och konsumentkunskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i hem- och konsumentkunskap

Lärare 4-9 i svenska som andraspråk och svenska
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Lärare i svenska som andraspråk och svenska i åk 7-9. I tjänsten ingår mentorskap. Skolans utveckligsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning mot grundskolans senare år och behörighet att undervisa i svenska som andraspråk och svenska. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du är engagerad och har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 04-23
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 4-9 i svenska som andraspråk och svenska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 4-9 i svenska som andraspråk och svenska

Biträdande rektor, Valstaskolan
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Valstaskolan i Märsta är en 4-9-skola som växer. Idag har vi ca 385 elever och till höstterminens start kommer vi på grund av ökat mellanstadium ha ca 450 barn och elever på skolan. Vi kommer från och med Ht-14 ha en elevfördelning av ca 300 elever på högstadiet och 150 elever i mellanstadiet. Vi arbetar med ett aktivt utvecklingsarbete i Sigtuna kommun för att skapa förutsättningar för ett ökat lärande hos våra elever genom Sigtunaboxens tre delar: Bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt samt IKT i undervisningen.På Valstaskolan driver vi också ett utvecklingsprojekt för digitala pedagogiska planeringar och digitala läromedel i verktygen iTunes U och iBook Author genom ett samarbete med Apple. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en biträdande rektor som vill vara med och utveckla Valstaskolans mellanstadium genom bedömning för lärande. Som biträdande rektor kommer du ha personalansvar och vara aktiv i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Du kommer även att vara drivande av det systematiska kvalitetsarbetet inklusive utvärderingar och uppföljningar tillsammans med rektor. Tjänsten innebär ett nära samarbete med rektor och att ingå i skolans ledningsgrupp. Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har pedagogisk utbildning och erfarenhet av arbete inom skolan i arbetsledande ställning. Du har en helhetssyn på barn och elevers utveckling och lärande med måldokument och läroplan som utgångspunkt. Du har en förmåga att inspirera och entusiasmera elever, personal och föräldrar till delaktighet och ansvar. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och kommunicerar med elever, personal och föräldrar så att alla förstår. Du ser olikheter som en tillgång och ser möjligheter snarare än hinder. Du är en god organisatör. Du har erfarenhet och intresse av förändringsledning. Du har erfarenhet av uppföljningar och utvärderingar av utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 04-30
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande rektor, Valstaskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande rektor, Valstaskolan

Lärare 7-9 Sv/SvA/Eng
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska i åk 7-9. I tjänsten ingår mentorskap. Skolans utveckligsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning mot grundskolans senare år och behörighet att undervisa i svenska som andraspråk, svenska och engelska. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du är engagerad och har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 04-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 7-9 Sv/SvA/Eng jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 7-9 Sv/SvA/Eng

Lärare 4-9 Ma/No
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Lärare i ma/no i åk 5. I tjänsten ingår mentorskap. Skolans utveckligsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning mot grundskolans senare år och behörighet att undervisa i matematik och no. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du är engagerad och har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-03
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 4-9 Ma/No jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 4-9 Ma/No

Lärare i trä- och metallslöjd
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations och kommunikationsteknologi samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Vi söker två personer till vår undervisning i trä och metallslöjd. Den ena tjänsten är en heltidstjänst inklusive mentorskap i åk 7-9. Den andra tjänsten är en ämneslärartjänst utan mentorskap. Du kommer att undervisa i åk 4-9 och samarbeta med våra textilslöjdslärare i ämnesövergripande projekt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning och behörighet att undervisa i trä - och metallslöjd. Behörighet för undervisning i fler ämnen är en merit. Vi förutsätter att du är en person, som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du har en positiv syn på barn och ungdomar,deras utveckling och lärande. Vi söker dig som har humor, nyfikenhet, tålamod och som vill samarbeta med andra. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-03
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i trä- och metallslöjd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i trä- och metallslöjd

Lärare i textilslöjd
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan. Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations och kommunikationsteknologi samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Vi söker lärare till vår undervisning i textilslöjd. En kombination med engelska eller svenska är en fördel. Du kommer att undervisa i åk 3-9 och samarbeta med våra lärare i trä - och metallsljöd i ämnesövergripande projekt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning och behörighet att undervisa i textilslöjd. Behörighet för undervisning i engelska och svenska är en merit. Vi förutsätter att du är en person, som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du har en positiv syn på barn och ungdomar,deras utveckling och lärande. Vi söker dig som har humor, nyfikenhet, tålamod och som vill samarbeta med andra. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i textilslöjd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i textilslöjd

Lärare 7-9 Engelska
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Vi söker lärare till vår undervisning i engelska i åk 7-9. En kombination med tyska eller svenska är en fördel. Skolans utveckligsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning mot grundskolans senare år och behörighet att undervisa i engelska. Behörighet för undervisning i tyska eller svenska är en merit. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du är engagerad och har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 7-9 Engelska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 7-9 Engelska

Lärare 4-9 Ma/No
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Lärare i ma/no i åk 5. I tjänsten ingår mentorskap. Skolans utveckligsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning mot grundskolans senare år och behörighet att undervisa i matematik och no. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du är engagerad och har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 4-9 Ma/No jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 4-9 Ma/No

Lärare 4-9 Engelska
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan ligger i Märsta och är en grundskola med ca 400 elever i åk 4-9. Vi är en skola mitt i ett stort förändringsarbete, våra tre utvecklingsområden är BFL, bedömning för lärande, IKT, informations- och kommunikationsteknologi , samt språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Lärare i Engelska i åk 5. I tjänsten ingår mentorskap. Skolans utveckligsområden den kommande tiden är BFL, IKT och språkutvecklande arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du har lärarutbildning mot grundskolans senare år och behörighet att undervisa i Engelska. Vi förutsätter att du är en person som ser möjligheter och vill ta aktiv del i vår pedagogiska utveckling. Du är engagerad och har en positiv syn på barn och ungdomar, deras utveckling och lärande. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare 4-9 Engelska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare 4-9 Engelska

Skolsköterska
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Vi vill att vår skola ska vara ”en skola mitt i byn” och viktig i utvecklingen av hela vår stadsdel Valsta- Steninge. Vi tror att det är bra för våra elevers identitet och självkänsla och det höjer skolans status i samhället. Därför arbetar vi aktivt för ett utökat samarbete med andra aktörer i närsamhället. ARBETSUPPGIFTER I Sigtuna kommun utgör skolhälsovården en egen verksamhetsgren inom elevhälsan med chefen för barn- och elevhälsoenheten som övergripande chef. Skolhälsovården består av verksamhetschef med medicinskt ledningsansvar samt 10 skolsköterskor placerade på respektive skola. Som skolsköterska på Valstaskolan är du placerad på skolan med rektor som chef. Som skolsköterska i Sigtuna kommun kommer Du att vara en viktig del av skolans elevhälsoarbete och ansvarar för att skolhälsovårdens basprogram genomförs i samarbete med skolläkare. Det är viktigt att Du är intresserad av att arbeta med förebyggande hälsoarbete. KVALIFIKATIONER Du ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, och/eller öppen hälso- och sjukvård, alternativt skolsköterskespecifik högskoleutbildning. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Tidigare erfarenhet av skolhälsovård är önskvärd. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 10-15
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska jobb, Skolsköterska Sigtuna, Skolsköterska Sigtuna kommun, Valstaskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan På Valstaskolan betonar vi varje elevs rätt att få undervisning på en för honom/henne anpassad nivå. Valstaskolan ska vara den plats där alla trivs och känner trygghet. Eleverna ska lämna skolan med självkänsla och tillförsikt, vara rustade för fortsatta studier och få en bra plats i vuxensamhället. Vi ska finna de vägar och arbetsmetoder som leder till att fler elever för varje år får godkänt i samtliga ämnen, då de lämnar skolan år 9. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Tjänsten omfattar 100% med undervisning i musik i år 4-9. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i musik. Det är meriterande om du även är behörig i något av ämnena spa/eng. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-28
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolan, årskurs 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 43 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan På Valstaskolan betonar vi varje elevs rätt att få undervisning på en för honom/henne anpassad nivå. Valstaskolan ska vara den plats där alla trivs och känner trygghet. Eleverna ska lämna skolan med självkänsla och tillförsikt, vara rustade för fortsatta studier och få en bra plats i vuxensamhället. Vi ska finna de vägar och arbetsmetoder som leder till att fler elever för varje år får godkänt i samtliga ämnen, då de lämnar skolan år 9. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Vi vill att vår skola ska vara ”en skola mitt i byn” och viktig i utvecklingen av hela vår stadsdel Valsta- Steninge. Vi tror att det är bra för våra elevers identitet och självkänsla och det höjer skolans status i samhället. Därför arbetar vi aktivt för ett utökat samarbete med andra aktörer i närsamhället. ARBETSUPPGIFTER En skola i framkant söker en ny engagerad medarbetare som vill vara en del av vår fortsatta skolutveckling! Tjänsten omfattar 100 % med undervisning i hem och konsumentkunskap i år 5-9. Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang. KVALIFIKATIONER Du är behörig lärare i hem och konsumentkunskap. Meriterande om du även är behörig i sv/sva. Du har goda ledaregenskaper och är didaktisk yrkesskicklig. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IKT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 11-28
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolan, årskurs 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

Trä och metallslöjdslärare, Valstaskolan, årskurs 4-6
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 44 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Framtidskraft är namnet på vårt utvecklingsarbete och utgår från Lean- filosofin. Framtidskraft beskriver hur vi ser på den kultur vi vill ska prägla vår organisation och de verktyg vi använder i vårt arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Vi vill att vår skola ska vara ”en skola mitt i byn” och viktig i utvecklingen av hela vår stadsdel Valsta- Steninge. Vi tror att det är bra för våra elevers identitet och självkänsla och det höjer skolans status i samhället. Därför arbetar vi aktivt för ett utökat samarbete med andra aktörer i närsamhället. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en lärare i trä och metallslöjd till Valstaskolan. Du kommer i huvudsak att undervisa i år 4-6. I dagsläget kommer undervisningen i trä och metallslöjd att uppgå till en 80% tjänst men detta kan diskuteras. Valstaskolan är en 4- 9 skola som strävar efter starkt kollegalt samarbete och lärande. Skolan är inne i en pågående utvecklingsfas och i dagsläget erbjuder vi här på Valstaskolan ett av Sveriges mest omfattande fortbildningsprogram för lärare inom ramen för Sigtunaboxen (BFL, IKT och SUA). För mer info kring detta se: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Vi förväntar oss en kollega som inte är rädd för att pröva idéer och som drivs av egen utveckling och utveckling tillsammans med kollegor. Valstaskolan är en fullt utbyggd en- till- en skola. Detta innebär att alla elever här har en iPad. Vi förväntar oss att du använder dig av och ser möjligheter i den digitala tekniken i undervisningen. Skolan samarbetar i dagsläget med världskända aktörer inom IT och utbildning. KVALIFIKATIONER Som pedagog är du en tydlig ledare som har förmåga att skapa goda relationer till eleverna och som har förmåga att möta alla elevers behov. Vi ser även att du vill använda dig av digital teknik samt att du vill delta i vårt fortbildningsprogram. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder Friskvårdscheckar och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 03-16
Sök fler jobb liknande: lediga Trä och metallslöjdslärare, Valstaskolan, årskurs 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Trä och metallslöjdslärare, Valstaskolan, årskurs 4-6

Trä och metallslöjdslärare i grundskolan, årskurs 7-9
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 44 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar. Framtidskraft är namnet på vårt utvecklingsarbete och utgår från Lean- filosofin. Framtidskraft beskriver hur vi ser på den kultur vi vill ska prägla vår organisation och de verktyg vi använder i vårt arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Vi vill att vår skola ska vara ”en skola mitt i byn” och viktig i utvecklingen av hela vår stadsdel Valsta- Steninge. Vi tror att det är bra för våra elevers identitet och självkänsla och det höjer skolans status i samhället. Därför arbetar vi aktivt för ett utökat samarbete med andra aktörer i närsamhället. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en lärare i trä och metallslöjd till Valstaskolan. Du kommer i huvudsak att undervisa i år 7-9. I dagsläget kommer undervisningen i trä och metallslöjd att uppgå till en 80% tjänst men detta kan diskuteras. Valstaskolanär en 4- 9 skola som strävar efter starkt kollegalt samarbete och lärande. Skolan är inne i en pågående utvecklingsfas och i dagsläget erbjuder vi här på Valstaskolan ett av Sveriges mest omfattande fortbildningsprogram för lärare inom ramen för Sigtunaboxen (BFL, IKT och SUA). För mer info kring detta se: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Vi förväntar oss en kollega som inte är rädd för att pröva idéer och som drivs av egen utveckling och utveckling tillsammans med kollegor. Valstaskolan är en fullt utbyggd en- till- en skola. Detta innebär att alla elever här har en iPad. Vi förväntar oss att du använder dig av och ser möjligheter i den digitala tekniken i undervisningen. Skolan samarbetar i dagsläget med världskända aktörer inom IT och utbildning. KVALIFIKATIONER Som pedagog är du en tydlig ledare som har förmåga att skapa goda relationer till eleverna och som har förmåga att möta alla elevers behov. Vi ser även att du vill använda dig av digital teknik samt att du vill delta i vårt fortbildningsprogram. ÖVRIGT Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 03-16
Sök fler jobb liknande: lediga Trä och metallslöjdslärare i grundskolan, årskurs 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Trä och metallslöjdslärare i grundskolan, årskurs 7-9

Lärare till Valstaskolans mellanstadium
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker lärare till Valstaskolans mellanstadium Dina arbetsuppgifter är undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god utveckling och lärandemiljö för alla elever. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med specialpedagog och eventuella andra resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-6 gärna i ämneskombination sv/sva, eng och so, men även andra kombinationer av ämneskompetenser är välkomna med sin ansökan. Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Du vill vara med i att utveckla vår skola tillsammans med resten av arbetslaget. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning, språkutvecklande arbetssätt och/eller IKT i din undervisning. Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning, gärna med en utbildning eller vitsordad erfarenhet av specialpedagogik/arbete med elever i behov av stöd i undervisningen. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 05-21
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare till Valstaskolans mellanstadium jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare till Valstaskolans mellanstadium

Musiklärare till Valstaskolan åk 4-9
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en musiklärare till Valstaskolans åk 4-9. Dina arbetsuppgifter är undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god utveckling och lärandemiljö för alla elever. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med specialpedagog och eventuella andra resurser kopplade till dina klasser kan komma att ingå. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i musik åk 4-9. Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Du vill vara med i att utveckla vår skola tillsammans med resten av arbetslaget. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning, språkutvecklande arbetssätt och/eller IKT i din undervisning. Det är meriterande om du har en utbildning eller vitsordad erfarenhet av specialpedagogik/arbete med elever i behov av stöd i undervisningen. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-03
Sök fler jobb liknande: lediga Musiklärare till Valstaskolan åk 4-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Musiklärare till Valstaskolan åk 4-9

Förstelärare till Valstaskolans mellanstadium
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Valstaskolans mellanstadium söker en förstelärare med inriktning mot språkutvecklande arbetssätt, utveckling av elevens lärmiljö och/eller formativ bedömning. Din huvuduppgift är undervisning. Som lärare på mellanstadiet bedriver du undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god utveckling och lärandemiljö för alla elever. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget, arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med specialpedagog och eventuella andra resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning. Mentorskap ingår. Inom ramen för din tjänst som förstelärare tar du ansvar för att utveckla framgångsrika metoder och sprida dem i kollegiet och i det kommunövergripande nätverket. Du leder tillsammans med övriga förstelärare kommunens framgångsrika sambedömningar av nationella prov. Du ska även vara lokal lärarutbildare och ta emot lärarstudenter. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad och legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-6. Du har en bred ämneskompetens där behörighet i sv/sva och/eller matematik ingår. Som lärare utövar du ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Som förstelärare har du lärarlegitimation och kan visa upp minst fyra år väl vitsordat arbete. Du använder IKT i elevers lärande. Du har också visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Du har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen i samarbete med elever, kollegor, nätverk och skolledning. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt i din undervisning med goda resultat som följd . Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning, gärna med en utbildning eller vitsordad erfarenhet av specialpedagogik/arbete med elever i behov av stöd i undervisningen. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-03
Sök fler jobb liknande: lediga Förstelärare till Valstaskolans mellanstadium jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förstelärare till Valstaskolans mellanstadium

Lärare till Valstaskolan åk 4-6
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi har två IKT pedagoger som stöjer lärarna i att utveckla undervisningen med IKT som verktyg för en bättre måluppfyllelse. Valstaskolan har ökat sina resultat markant under dessa förutsättningar. Vi vill vara en skola som ligger i framkant inom detta område. Det språkutvecklande arbetssättet genomsyrar undervisningen och mellanstadiets lärare arbetar i projekt med en bibliotekspedagog. Valstaskolan har också ett gott samarbete med Kulturskolan som utmynnar i en föreställning under hösten. På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker lärare till Valstaskolans mellanstadium Dina arbetsuppgifter är undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god utveckling och lärandemiljö för alla elever. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med specialpedagog och eventuella andra resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-6. Vi söker flera ämneskombinationer. Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Du vill vara med i att utveckla vår skola tillsammans med resten av arbetslaget. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning, språkutvecklande arbetssätt och/eller IKT i din undervisning. Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning, gärna med en utbildning eller vitsordad erfarenhet av specialpedagogik/arbete med elever i behov av stöd i undervisningen. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-11
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare till Valstaskolan åk 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare till Valstaskolan åk 4-6

Specialpedagog till Valstaskolan åk 4-6
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi har två IKT pedagoger som stöjer lärarna i att utveckla undervisningen med IKT som verktyg för en bättre måluppfyllelse. Valstaskolan har ökat sina resultat markant under dessa förutsättningar. Vi vill vara en skola som ligger i framkant inom detta område. Det språkutvecklande arbetssättet genomsyrar undervisningen och mellanstadiets lärare arbetar i projekt med en bibliotekspedagog. Valstaskolan har också ett gott samarbete med Kulturskolan som utmynnar i en föreställning under hösten. På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en specialpedagog till Valstaskolan åk 4-6. Dina arbetsuppgifter utgår från det specialpedagogiska perspektivet. Du stöttar pedagoger och resurspersonal genom utbildning, handledning i anpassade, alternativa, kompletterande undervisningsmetoder, läromedel och IKT-verktyg. Du bidrar med dina kunskaper i att skapa anpassade lärmiljöer i klassrum för barn i behov av stöd. Du arbetar tätt tillsammans med rektor och ingår i ledningsgruppen där du bidrar till utveckling utifrån det specialpedaogiska perspektivet. Du tar ansvar för utredningsarbetet gällande barn i behov av särskilt stöd och har ett gott samarbete med andra kompetenser i elevhälsoteamet. Du leder också viss del av våra elevhälsokonferenser. Viss del av tiden används för att testa och stötta elever enskilt eller i grupp utifrån elevernas behov. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med behörighet att undervisa i grundskolans lägre åldrar. Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i dina arbetsuppgifter. Du är väl insatt i läroplan och kursplan samt allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Du utövar ett gott samarbete, har förmåga att lyssna in och se olika situationer ur fler perspektiv. Du är undervisningsskicklig och god förmåga att inspirera andra gällande exempelvis anpassningar och lärmiljö. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Du vill vara med i att utveckla vår skola mot en god måluppfyllelse utifrån det specialpedagogiska perspektivet. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har vitsordad erfarenhet i det specialpedagogiska arbetet med goda elevresultat som följd Det är även meriterande om du tidigare arbetat nära rektor i ledningsgrupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-15
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog till Valstaskolan åk 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog till Valstaskolan åk 4-6

Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 7-9
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi har två IKT pedagoger som stöjer lärarna i att utveckla undervisningen med IKT som verktyg för en bättre måluppfyllelse. Valstaskolan har ökat sina resultat markant under dessa förutsättningar. Vi vill vara en skola som ligger i framkant inom detta område. På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-9. Dina arbetsuppgifter är undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god språkutveckling och i övriga unervisningsämnen. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-9, Din ämneskompetens består av matematik i kombination med andra ämnen gärna svenska som andra språk. Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas språknivå, utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Du vill vara med i att utveckla vår skola tillsammans med resten av arbetslaget. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning och/eller IKT i din undervisning. Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning, gärna med en utbildning eller vitsordad erfarenhet av arbete i förberedelseklass. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 7-9

Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi har två IKT pedagoger som stöjer lärarna i att utveckla undervisningen med IKT som verktyg för en bättre måluppfyllelse. Valstaskolan har ökat sina resultat markant under dessa förutsättningar. Vi vill vara en skola som ligger i framkant inom detta område. På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6. Dina arbetsuppgifter är undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god språkutveckling och i övriga unervisningsämnen. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-6, Din ämneskompetens består av svenska som andra språk, gärna matematik i kombination med andra ämnen. Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas språknivå, utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Du vill vara med i att utveckla vår skola tillsammans med resten av arbetslaget. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning och/eller IKT i din undervisning. Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning, gärna med en utbildning eller vitsordad erfarenhet av arbete i förberedelseklass. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6

Specialpedagog till Valstaskolan åk 4-6
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Det språkutvecklande arbetssättet genomsyrar undervisningen och mellanstadiets lärare arbetar i projekt med en bibliotekspedagog. Valstaskolan har också ett gott samarbete med Kulturskolan som utmynnar i en föreställning under hösten. Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi har två IKT pedagoger som stöjer lärarna i att utveckla undervisningen med IKT som verktyg för en bättre måluppfyllelse. Valstaskolan har ökat sina resultat markant under dessa förutsättningar. Vi vill vara en skola som ligger i framkant inom detta område. På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en specialpedagog till Valstaskolan åk 4-6. Dina arbetsuppgifter utgår från det specialpedagogiska perspektivet. Du stöttar pedagoger och resurspersonal genom utbildning, handledning i anpassade, alternativa, kompletterande undervisningsmetoder, läromedel och IKT-verktyg. Du bidrar med dina kunskaper i att skapa anpassade lärmiljöer i klassrum för barn i behov av stöd. Du arbetar tätt tillsammans med rektor och ingår i ledningsgruppen där du bidrar till utveckling utifrån det specialpedaogiska perspektivet. Du tar ansvar för utredningsarbetet gällande barn i behov av särskilt stöd och har ett gott samarbete med andra kompetenser i elevhälsoteamet. Du leder också en del av våra elevhälsokonferenser. Viss del av tiden används för att testa och stötta elever enskilt eller i grupp utifrån elevernas behov. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med behörighet att undervisa i grundskolans lägre åldrar. Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i dina arbetsuppgifter. Du är väl insatt i läroplan och kursplan samt allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Du utövar ett gott samarbete, har förmåga att lyssna in och se olika situationer ur fler perspektiv. Du är undervisningsskicklig och har god förmåga att inspirera andra gällande exempelvis anpassningar och lärmiljö. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Du vill vara med och utveckla vår skola för en god måluppfyllelse hos alla elever utifrån det specialpedagogiska perspektivet. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i en mångkulturell skola med språkutvecklande arbetssätt. Det är meriterande om du har vitsordad erfarenhet i det specialpedagogiska arbetet med goda elevresultat som följd. Det är även meriterande om du tidigare arbetat nära rektor i ledningsgrupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-29
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog till Valstaskolan åk 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog till Valstaskolan åk 4-6

Lärare i sv/sva i kombination med eng till Valstaskolans mellanstadium
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi har två IKT pedagoger som stöjer lärarna i att utveckla undervisningen med IKT som verktyg för en bättre måluppfyllelse. Valstaskolan har ökat sina resultat markant under dessa förutsättningar tillsammans med formativ bedöming och det språkutvecklande arbetssättet . Vi vill vara en skola som ligger i framkant inom detta område. På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Valstaskolans mellanstadium söker en lärare med inriktning sv/sva i kombination med eng Som lärare på mellanstadiet bedriver du undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god utveckling och lärandemiljö för alla elever. Undervisningen utgår från ett språkutvecklande arbetssätt där formativ bedömning används som naturlig del av undervisningen. IKT används som ett verktyg i elevernas lektionsarbete. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget, arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med specialpedagog och eventuella andra resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Du bidrar med din egen praktik i skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad och legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-6 i ämnena sv/sva och eng gärna i kombination med annat ämne. Som lärare utövar du ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning, språkutvecklande arbetssätt och/eller IKT i din undervisning med goda resultat som följd . Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i sv/sva i kombination med eng till Valstaskolans mellanstadium jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i sv/sva i kombination med eng till Valstaskolans mellanstadium

Lärare i sva, ma, so till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi har två IKT pedagoger som stöjer lärarna i att utveckla undervisningen med IKT som verktyg för en bättre måluppfyllelse. Valstaskolan har ökat sina resultat markant under dessa förutsättningar i samband med språkutvecklande arbetsätt och formativ bedömning. Vi vill vara en skola som ligger i framkant inom detta område. På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en sva/ma/so-lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6. Dina arbetsuppgifter är undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god språkutveckling och i övriga undervisningsämnen. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-6; grundskollärarutbildning åk 1-7 eller 4-9. Din ämnesbehörighet består av svenska som andra språk, matematik och so. Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas språknivå, utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Du vill vara med i att utveckla vår skola tillsammans med resten av arbetslaget. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning och/eller IKT i din undervisning. Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning, gärna med en utbildning eller vitsordad erfarenhet av arbete i förberedelseklass. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i sva, ma, so till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i sva, ma, so till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6

Ma-lärare i kombination med annat ämne till Valstaskolans förberedelseklass
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi har två IKT pedagoger som stöjer lärarna i att utveckla undervisningen med IKT som verktyg för en bättre måluppfyllelse. Valstaskolan har ökat sina resultat markant under dessa förutsättningar i samband med språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning. Vi vill vara en skola som ligger i framkant inom detta område. På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en Ma-lärare i kombination med annat ämne till Valstaskolans förberedelseklass åk 7-9. Dina arbetsuppgifter är undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god språkutveckling och i övriga unervisningsämnen. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-9, Din ämneskompetens består av matematik i kombination med andra ämnen gärna svenska som andra språk. Språkutvecklande arbetssätt genomsyrar din undervisning. Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas språknivå, utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Du vill vara med i att utveckla vår skola tillsammans med resten av arbetslaget. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning och/eller IKT i din undervisning. Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning, gärna med en utbildning eller vitsordad erfarenhet av arbete i förberedelseklass. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-30
Sök fler jobb liknande: lediga Ma-lärare i kombination med annat ämne till Valstaskolans förberedelseklass jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ma-lärare i kombination med annat ämne till Valstaskolans förberedelseklass

Ma/NO-lärare till Valstaskolans mellanstadium
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi har två IKT pedagoger som stöjer lärarna i att utveckla undervisningen med IKT som verktyg för en bättre måluppfyllelse. Valstaskolan har ökat sina resultat markant under dessa förutsättningar tillsammans med formativ bedöming och det språkutvecklande arbetssättet . Vi vill vara en skola som ligger i framkant inom detta område. På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Valstaskolans mellanstadium söker 1-2 lärare med inriktning mot ma/no. Som lärare på mellanstadiet bedriver du undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god utveckling och lärandemiljö för alla elever. Undervisningen utgår från ett språkutvecklande arbetssätt där formativ bedömning används som naturlig del av undervisningen. IKT används som ett verktyg i elevernas lektionsarbete. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget, arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med specialpedagog och eventuella andra resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Du bidrar med din egen praktik i skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad och legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-6 i ämnena matematik och no, gärna med teknik. Det är en bonus om du har en bred ämneskompetens där behörighet i sv/sva ingår för åk 4-6. Som lärare utövar du ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning, språkutvecklande arbetssätt och/eller IKT i din undervisning med goda resultat som följd . Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning. Den ena tjänsten kan bli föremål för en tjänst som förstelärare. Se separat annons ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-30
Sök fler jobb liknande: lediga Ma/NO-lärare till Valstaskolans mellanstadium jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ma/NO-lärare till Valstaskolans mellanstadium

Förstelärare till Valstaskolans mellanstadium
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Valstaskolans mellanstadium söker en förstelärare med inriktning mot språkutvecklande arbetssätt, utveckling av elevens lärmiljö och/eller formativ bedömning. Din huvuduppgift är undervisning. Som lärare på mellanstadiet bedriver du undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god utveckling och lärandemiljö för alla elever. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget, arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med specialpedagog och eventuella andra resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning. Mentorskap ingår. Inom ramen för din tjänst som förstelärare tar du ansvar för att utveckla framgångsrika metoder och sprida dem i kollegiet och i det kommunövergripande nätverket. Du leder tillsammans med övriga förstelärare kommunens framgångsrika sambedömningar av nationella prov. Du ska även vara lokal lärarutbildare och ta emot lärarstudenter. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad och legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 4-6. Du har en bred ämneskompetens där behörighet i sv/sva och/eller matematik ingår. Som lärare utövar du ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Som förstelärare har du lärarlegitimation och kan visa upp minst fyra år väl vitsordat arbete. Du använder IKT i elevers lärande. Du har också visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Du har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen i samarbete med elever, kollegor, nätverk och skolledning. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt i din undervisning med goda resultat som följd . Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning, gärna med en utbildning eller vitsordad erfarenhet av specialpedagogik/arbete med elever i behov av stöd i undervisningen. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 06-30
Sök fler jobb liknande: lediga Förstelärare till Valstaskolans mellanstadium jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förstelärare till Valstaskolans mellanstadium

Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6
Sigtuna kommun är en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia. I Sigtuna kommun bor kommunens drygt 44 000 invånare i Sveriges äldsta stad med sin tusenåriga historia, i centralorten Märsta, Rosersberg eller runtom i vår levande landsbygd. Sigtuna kommun bygger för en hållbar framtid och är certifierad Fairtradekommun, Ekokommun och arbetar aktivt för att ha en klimatneutral energiförbrukning i kommunen. Invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus är alla viktiga delar i vår gemensamma värdegrund men också det signum som styr vårt dagliga arbete. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan Valstaskolan består av Valsta mellanstadium och Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 420 elever i åk 4-9. Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi har två IKT pedagoger som stödjer lärarna i att utveckla undervisningen med IKT som verktyg för en bättre måluppfyllelse. Tillsammans med ett språkutvecklande arbetssätt och formativ bedöming har Valstaskolan ökat sina resultat markant under dessa förutsättningar. Vi vill vara en skola som ligger i framkant inom detta område. På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6 med kompetens att undervisa i ma, sva och so. Dina arbetsuppgifter är undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god språkutveckling och i övriga undervisningsämnen. I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen. Samarbete med resurser kopplade till klassen ingår. Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik. Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning. Mentorskap ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad lärare med behörighet att undervisa i åk 4-6. Din ämnesbehörighet består av svenska som andra språk, matematik och so. Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten. Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas språknivå, utveckling och behov. Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna. Du vill vara med i att utveckla vår skola tillsammans med resten av arbetslaget. Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i mångkulturell skola. Det är meriterande om du har arbetat med formativ bedömning och/eller IKT i din undervisning. Det är meriterande om du har en bred ämneskompetens i din utbildning, gärna med en utbildning eller vitsordad erfarenhet av arbete i förberedelseklass. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten via det standardiserade ansökningsformuläret för att säkerställa att ingen sökande blir diskriminerad på grund av kön, etniskt tillhörighet eller ålder. Urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Företag: Sigtuna kommun, Valstaskolan
Ort: Sigtuna
Publicerad : 08-04
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare till Valstaskolans förberedelseklass åk 4-6


Sök lediga jobb Sigtuna kommun, Valstaskolan

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se