Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning jobb - lediga jobb

Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning jobb Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

  1. Enhetschef till Hemvården- Skövde

  2. Enhetschef till äldreboende Hentorp- Skövde

  3. Enhetschef till Hemvården- Skövde

  4. Avdelningschef för boende och förbyggandeverksamhet inom äldreomsorgen- Skövde

  5. Avdelningschef för äldreomsorgen- Skövde


Mer beskrivning

Enhetschef till Hemvården
Omvårdnadsförvaltningen har ca 1500 anställda och ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade. Verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omvårdnadsnämndens förvaltning är organiserad i tre avdelningar, en avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet, en avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård samt en avdelning för funktionshinder. Som stöd för avdelningarna finns administrativa funktioner samt biståndsenhet som beslutar om insatser. ARBETSUPPGIFTER Kommunens hemtjänstgrupper finns i de olika kommundelarna, där enhetscheferna har ett regelbundet och nära samarbete i samband med planeringsträffar. Som enhetschef har Du personal-, budget- och verksamhetsansvar. Som enhetschefen leder, planerar och utvecklar Du verksamheten utifrån uppställda mål och anpassar efter behov och resurser. Som chef på Omvårdnadsförvaltningen har du tillgång till kvalificerat stöd inom PA, ekonomi och verksamhetsutveckling. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig med examen från socionomprogrammet eller annan högskoleutbildning på kandidatnivå som arbetsgivaren prövar likvärdig. Vi söker Dig som har goda ledaregenskaper. För oss innebär det att du är lyhörd, att Du kan engagera och stimulera dina medarbetare och att Du har förmåga att skapa samt upprätthålla god teamkänsla. Det innebär också att Du är tydlig i din kommunikation och att du ser möjligheter istället för hinder. Du ska ha mod att fatta beslut och vara trygg i dessa. Erfarenhet från att driva förändring- och/eller förbättringsarbete samt arbete med Kundvalsmodellen inom hemtjänstverksamhet är meriterande. B-körkort erfordras.
Företag: Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning
Ort: Skövde
Publicerad : 11-01
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef till Hemvården jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef till Hemvården

Enhetschef till äldreboende Hentorp
Omvårdnadsförvaltningen har ca 1500 anställda och ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade. Verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omvårdnadsnämndens förvaltning är organiserad i tre avdelningar, en avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet, en avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård samt en avdelning för funktionshinder. ARBETSUPPGIFTER Äldreboende Hentorp består av totalt 40 lägenheter, varav åtta är riktade till personer med demenssjukdom. Enheten arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att se det friska hos individen och utgå ifrån ledorden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hörnstenarna skall vara trygghet, ansvarskänsla samt respektfullt bemötande. I enhetschefens uppdrag ingår personal- och budgetansvar för enheten samt ansvar för verksamhetens innehåll och utveckling. Som chef på Omvårdnadsförvaltningen har du tillgång till kvalificerat stöd inom PA, ekonomi och verksamhetsutveckling. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig med examen från socionomprogrammet eller annan högskoleutbildning på kandidatnivå som arbetsgivaren prövar likvärdig. Du har goda ledaregenskaper med förmåga att skapa goda arbetsformer för dina medarbetare samt har ett stort intresse av att utveckla människor och organisationer. Vi vill att du har erfarenhet av arbetsledning, utvecklings- och kvalitetsarbete samt erfarenhet från äldreomsorg. Erfarenhet av att driva förändring- och/eller förbättringsarbete är meriterande. B-körkort erfordras.
Företag: Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning
Ort: Skövde
Publicerad : 11-29
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef till äldreboende Hentorp jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef till äldreboende Hentorp

Enhetschef till Hemvården
Omvårdnadsförvaltningen har ca 1500 anställda och ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade. Verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omvårdnadsnämndens förvaltning är organiserad i tre avdelningar, en avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet, en avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård samt en avdelning för funktionshinder. Som stöd för avdelningarna finns administrativa funktioner samt biståndsenhet som beslutar om insatser. ARBETSUPPGIFTER Kommunens hemtjänstgrupper finns i de olika kommundelarna, där enhetscheferna har ett regelbundet och nära samarbete i samband med planeringsträffar. Som enhetschef har Du personal-, budget- och verksamhetsansvar. Som enhetschefen leder, planerar och utvecklar Du verksamheten utifrån uppställda mål och anpassar efter behov och resurser. Som chef på Omvårdnadsförvaltningen har du tillgång till kvalificerat stöd inom PA, ekonomi och verksamhetsutveckling. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig med examen från socionomprogrammet eller annan högskoleutbildning på kandidatnivå som arbetsgivaren prövar likvärdig. Vi söker Dig som har goda ledaregenskaper. För oss innebär det att du är lyhörd, att Du kan engagera och stimulera dina medarbetare och att Du har förmåga att skapa samt upprätthålla god teamkänsla. Det innebär också att Du är tydlig i din kommunikation och att du ser möjligheter istället för hinder. Du ska ha mod att fatta beslut och vara trygg i dessa. Erfarenhet från att driva förändring- och/eller förbättringsarbete samt arbete med Kundvalsmodellen inom hemtjänstverksamhet är meriterande. B-körkort erfordras.
Företag: Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning
Ort: Skövde
Publicerad : 12-20
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef till Hemvården jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef till Hemvården

Avdelningschef för boende och förbyggandeverksamhet inom äldreomsorgen
Omvårdnadsförvaltningen har ca 1500 anställda och ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade. Verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). ARBETSUPPGIFTER Avdelningschefen har ett samlat ansvar för verksamheten inom avdelningen boende och förebyggande verksamhet och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. I ansvarsområdet ingår i dagsläget chefs/ledarsansvar för 12 enhetschefer och en demenssamordnare. Avdelningens enheter består av äldreboenden, korttid/dagverksamhet, förebyggande verksamhet, anhörigstöd, träffpunkter och cafeér, samt frivilligverksamhet. Avdelningschefens uppgift är personal- och budgetansvar för avdelningen, samt ansvar för verksamhetens innehåll och utveckling. Avdelningen arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att se det friska hos individen och utgå från ledorden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hörnstenarna skall vara trygghet, ansvarskänsla samt ett respektfullt bemötande. Vi söker Dig som har dokumenterat goda ledaregenskaper med förmåga att skapa goda arbetsformer för Dina medarbetare samt har god erfarenhet av verksamhetsutveckling för att säkra kvaliteten inom ramen för effektiv resursanvändning. Vi vill att Du har erfarenhet av arbetsledning, utvecklings- och kvalitetsarbete och har en helheltssyn med framtida utmaningar i focus. Vi eftersträvar mångfald avseende ålder, kön och etnisk bakgrund. KVALIFIKATIONER Adekvat Högskoleutbildning som arbetsgivaren prövar som lämplig. Erfarenhet av arbetsledning, ekonomiskt ansvar och verksamhetsutveckling. Körkort erfodras
Företag: Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning
Ort: Skövde
Publicerad : 02-26
Sök fler jobb liknande: lediga Avdelningschef för boende och förbyggandeverksamhet inom äldreomsorgen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Avdelningschef för boende och förbyggandeverksamhet inom äldreomsorgen

Avdelningschef för äldreomsorgen
Omvårdnadsförvaltningen har ca 1500 anställda och ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade. Verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar, med en avdelning för funktionshinder, en avdelning för boende och förebyggandeverksamet inom äldreomsorg samt en avdelning för hemvård och hälso och sjukvård. ARBETSUPPGIFTER Som avdelningschef kommer Du att ingå i förvaltningens ledningsgrupp och rapportera direkt till förvaltningschefen. I rollen som avdelningschef har Du det samlade ansvaret för verksamheten inom avdelningen särskilt boende och förebyggande verksamhet. I ansvarsområdet ingår att leda verksamheten bestående av 12 enhetschefer. Enheterna består idag utav äldreboenden, korttid/dagverksamhet, förebyggande verksamhet, anhörigstöd, träffpunkter och caféer, samt frivilligverksamhet. Uppdraget som avdelningschef innefattar personal-, verksamhets- och budgetansvar för avdelningen. Därtill ansvarar Du för att strategiskt leda verksamhetens innehåll, uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling mot tydligt uppsatta mål. Som ledare ser du till att avdelningen präglas av ett fortsatt personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att se det friska hos individen och utgå från ledorden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hörnstenarna skall vara trygghet, ansvarskänsla samt ett respektfullt bemötande. Som avdelningschef ingår att omvärldsbevaka inom området för att säkerställa att vi håller hög kvalitet i vår service. Omvårdnadsförvaltningens målbild är att personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Inspireras du utav att leda människor och utveckla god äldreomsorg för att möta framtidens krav på vård med dessa ledord? Då söker vi Dig som vår nya avdelningschef. Välkommen med Din ansökan! Skövde Kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. KVALIFIKATIONER Du som söker har idag adekvat högskoleutbildning som arbetsgivaren prövar som lämplig. Av uppdraget krävs att Du är trygg i dig själv och din profession och att du har god ansvarskänsla för ditt uppdrag och din roll. För Dig är det självklart att tillämpa ett respektfullt bemötande gentemot dina medarbetare, kollegor och din omvärld i kombination med god professionalitet. Vi ser därtill att Du: • har tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation • har erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling med fokus på att säkra kvalitet och upprätthålla effektiv resursanvändning • har dokumenterat goda ledaregenskaper med erfarenhet av att leda andra ledare • har god kommunikationsförmåga • har förmågan att skapa delaktighet och samverkan bland dina medarbetare i syfte att stärka ett aktivt medarbetarskap enligt vår medarbetaridé • ser ledarskap som ett mått på förtroende, för att utveckla detta har Du som söker förmåga att inspirera och påverka andra i positiv riktning • inspireras genom att söka ständiga förbättringar i syfte att effektivisera, anpassa och förbättra resultat och kvalitet • har förmågan att utgå ifrån visioner och mål för att ställa krav samt följa upp din verksamhet och dina medarbetares prestationer • har lätt för att kommunicera i både tal och skrift i syfte att utveckla en dialog med din verksamhet, medarbetare och din omvärld • har förmågan att tillämpa ett situationsanpassat ledarskap
Företag: Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning
Ort: Skövde
Publicerad : 05-02
Sök fler jobb liknande: lediga Avdelningschef för äldreomsorgen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Avdelningschef för äldreomsorgen


Sök lediga jobb Skövde kommun, Äldreomsorgsavdelning

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se