Skövde kommun, Socialförvaltningen jobb - lediga jobb

Skövde kommun, Socialförvaltningen jobb Skövde kommun, Socialförvaltningen jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Skövde kommun, Socialförvaltningen. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Skövde kommun, Socialförvaltningen. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Familjebehandlare till ungdomsboendet Orion, Socialförvaltningen- Skövde

 2. Vik Socialsekreterare, ungdomsavdelningens resursgrupp, Socialförvaltningen- Skövde

 3. Socialsekreterare, ungdomsavdelningens handläggaregrupp, Socialförvaltninge- Skövde

 4. Enhetschef till barn- o familjeavdelningen, Socialförvaltningen- Skövde

 5. Enhetschef till Integrationsenheten- Skövde

 6. Vik Socialsekreterare, socialförvaltningens vuxenavdelning- Skövde

 7. Behandlingsassistent, boendet Fenix för ensamkommande barn och unga- Skövde

 8. Vik Behandlingsassistent, boendet Fenix för ensamkommande barn och unga- Skövde

 9. Drogförebyggande samordnare till socialförvaltningens förebyggandeenhet- Skövde

 10. Socialsekreterare- Skövde

 11. Behandlare i öppen vård, vuxenavdelningen, socialförvaltningen- Skövde

 12. Socialsekreterare till socialförvaltningens integrationsenhet- Skövde

 13. Vik Socialsekreterare, socialförvaltningens ungdomsavdelning- Skövde

 14. Drogförebyggande samordnare till socialförvaltningens förebyggandeenhet- Skövde

 15. Vik biståndsbedömare, socialförvaltningens socialpsykiatri- Skövde

 16. Socialsekreterare till kommungemensam socialjour- Skövde

 17. Socialsekreterare till kommungemensam socialjour- Skövde

 18. Semestervikariat till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga- Skövde

 19. Vik Boendestödjare, inom socialpsykiatrins hemstödsgrupp- Skövde

 20. Behandlingssekreterare till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga- Skövde

 21. Introduktionshandläggare, integrationsenheten, socialförvaltningen- Skövde

 22. Samordnare för integrationsfrågan i kommunen- Skövde

 23. Samordnare till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga- Skövde

 24. Samordnare mot våld i nära relationer, socialförvaltningen- Skövde

 25. Familjehemssekreterare- Skövde

 26. Familjebehandlare till ungdomsboendet Orion, Socialförvaltningen- Skövde

 27. Vikarierande Socialsekreterare, ungdomsavdelningen inom socialförvaltningen- Skövde

 28. Socialsekreterare, barn- o familjeavdelningen, socialförvaltningen- Skövde

 29. Psykiatrisjuksköterska- Skövde

 30. Familjehemssekreterare- Skövde

 31. Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga- Skövde

 32. Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga- Skövde

 33. Socialsekreterare, missbruksenheten, socialförvaltningen- Skövde

 34. Familjebehandlare, barn- och familjeavdelningen, socialförvaltningen- Skövde

 35. Avdelningschef till socialförvaltningen- Skövde

 36. Socionom, vuxenavdelningens missbruksenhet, socialförvaltningen- Skövde

 37. Psykiatrisjuksköterska, socialförvaltningens socialpsykriatri- Skövde

 38. Socialsekreterare, vik, missbruksenheten, socialförvaltningen- Skövde

 39. Socialsekreterare, socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelning- Skövde

 40. Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga- Skövde


Mer beskrivning

Familjebehandlare till ungdomsboendet Orion, Socialförvaltningen
Socialförvaltningen befinner sig i ett utvecklingsskede där frågor rörande samverkan, översyn av metoder, arbetssätt och kvalitet står i fokus. Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en barn-och familjeavdelning, ungdomsavdelning, vuxenavdelning samt en socialpsykiatrisk avdelning. I förvaltningen finns ett ledningskontor som har hand om frågor kring kvalitet, utveckling, ekonomi, IT och nämndsorganisation. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommunerna bl a social jour. ARBETSUPPGIFTER Socialförvaltningens ungdomsavdelning bedriver sedan 1997 en kollektiv ung-domsboendeverksamhet. Ungdomsboendet Orion är ett hem för vård eller boende för ungdomar i åldern 15-20 år. Den huvudsakliga arbetsuppgiften består i att ge socialt stöd tillboende, individuellt utformat utifrån varje ungdoms behov. Personalgruppen består idag av 5 kvinnor och 4 män. Under 2013 kommer ungdomsboendet Orions behandlingsfokus att breddas till att utöver arbetet med placerade ungdomar också omfatta ett nytt, mer familjeinriktat arbetssätt. Detta innebär att verksamheten ska utveckla nya arbetssätt som innefattar familjebehandling och familjestöd, som kompletterar eller ersätter det befintliga uppdraget. Familjebehandlarnas roll blir att i samverkan med befintlig behandlingspersonal arbeta med familjebehandling. KVALIFIKATIONER Vi vill att du har följande utbildning och yrkeserfarenhet; -Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. -Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot system och familj (Steg 1) är särskilt meriterande. -Erfarenhet av arbete med barn och unga inom kommunal socialtjänst. -Erfarenhet av arbete i hem för vård eller boende eller erfarenhet av att arbeta i team. -Förmåga och erfarenhet av att samarbeta med flera olika aktörer. -Förmåga och erfarenhet av att möta familjer i behov av stöd eller behandlingsinsatser.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Familjebehandlare till ungdomsboendet Orion, Socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Familjebehandlare till ungdomsboendet Orion, Socialförvaltningen

Vik Socialsekreterare, ungdomsavdelningens resursgrupp, Socialförvaltningen
Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Ungdomsavdelningen arbetar med handläggning och insatser till ungdomar i åldern 13-20 år samt deras familjer. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. ARBETSUPPGIFTER Ungdomsavdelningen arbetar med ungdomar i åldern 13-20 år. Målsättningen för verksamheten är att: Öka socialt utsatta barn och ungas möjlighet att få en gynnsam utveckling. Avdelningen har fokus på att hitta lösningar och resurser i ungdomars egna nätverk. På avdelningen finns en handläggargrupp, förebyggande insatser samt ett ungdomsboende. Ungdomsavdelningen söker en vikarierande socialsekreterare till resursgruppen. I resursgruppen finns tre olika huvuduppdrag: arbete med unga lagöverträdare, öppenvård för ungdomar med risk- och missbruk samt familjebehandling för att stärka relationer. I uppdraget ingår såväl öppenvård som viss myndighetsutövning. KVALIFIKATIONER Socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Erfarenhet av arbete inom socialtjänst är önskvärd. Vi vill att du har lätt för att samarbeta samt uttrycka dig väl i både tal och skrift. Körkort
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Vik Socialsekreterare, ungdomsavdelningens resursgrupp, Socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik Socialsekreterare, ungdomsavdelningens resursgrupp, Socialförvaltningen

Socialsekreterare, ungdomsavdelningens handläggaregrupp, Socialförvaltninge
Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Ungdomsavdelningen arbetar med handläggning och insatser till ungdomar i åldern 13-20 år samt deras familjer. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. ARBETSUPPGIFTER Ungdomsavdelningen arbetar med ungdomar i åldern 13-20 år. Målsättningen för verksamheten är att: Öka socialt utsatta barn och ungas möjlighet att få en gynnsam utveckling. Avdelningen har fokus på att hitta lösningar och resurser i ungdomars egna nätverk. På avdelningen finns en handläggargrupp, förebyggande insatser samt ett ungdomsboende. Ungdomsavdelningen söker en socialsekreterare till handläggargruppen. Vi söker dig som är intresserad av att i samverkan med andra utreda och följa upp insatser för ungdomar. I arbetet ingår handläggning enligt Socialtjänstlagen och LVU. Vi arbetar enligt BBIC. KVALIFIKATIONER Socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Erfarenhet av arbete inom socialtjänst är önskvärd. Vi vill att du har lätt för att samarbeta samt uttrycka dig väl i både tal och skrift. Körkort
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare, ungdomsavdelningens handläggaregrupp, Socialförvaltninge jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare, ungdomsavdelningens handläggaregrupp, Socialförvaltninge

Enhetschef till barn- o familjeavdelningen, Socialförvaltningen
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Barn- och familjeavdelningen är indelad i två enheter; utrednings – och resursenheten samt familjeenheten. Utrednings- och resursenheten arbetar med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen – SoL och lagen om vård med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU. Verksamheten riktas till barn i åldern 0-12 år och deras familjer. En del av enheten ansvarar för genomförande av biståndsprövade öppna insatser. Inom enheten finns handläggande so-cialsekreterare, familjehemssekreterare samt socialsekreterare i vår öppenvård bestående av resursgrupp och Lundvivegården. I den andra enheten ingår familjerådgivningen, familjerätten och Skövdes familjecentral. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten är placerad på utrednings- och resursenheten. Vi söker dig som vill leda och utveckla utrednings- och resursenheten. Som enhetschef har du ansvar för personal, budget och verksamhet. Du skall leda, utveckla och följa upp det dagliga arbetet tillsammans med ett femtontal anställda på din enhet. Enheten arbetar enligt utredningsmodellen barns behov i centrum – BBIC. KVALIFIKATIONER Socionomexamen. Du har tidigare arbetat inom kommunal socialtjänst. Särskilt vikt kommer att fästas vid aktuella kunskaper om och erfarenheter av social barnavård. Det är också en merit att ha arbetat med arbetsledning och ha utbildning i arbetsorganisation.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef till barn- o familjeavdelningen, Socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef till barn- o familjeavdelningen, Socialförvaltningen

Enhetschef till Integrationsenheten
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede där extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Vuxenavdelningen är indelad i tre enheter, missbruksenheten, försörjningsstödsenheten och integrationsenheten. Integrationsenheten utgörs av handläggare som ansvarar för det praktiska flyktingmottagandet, personliga ombud samt boenden för ensamkommande barn. Enheten har totalt 20 anställda. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill leda och utveckla Integrationsenheten. Som enhetschef har du ansvar för personal, budget och verksamhet. Du skall leda och följa upp arbetet på enheten i nära samverkan med avdelningschef och andra enhetschefer samt stödja medarbetarna i ärenden när det gäller bedömningar, beslut och uppföljningar. Tillsammans med dina medarbetare och chefskollegor tar du ansvar för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet med goda resultat för våra klienter. KVALIFIKATIONER Du har socionomexamen eller annan utbildning arbetsgivaren finner likvärdig. Har du även någon typ av ledarskapsutbildning är det meriterande. I din roll som chef behöver du vara skicklig i att samarbeta med alla avdelningar inom socialförvaltningen samt med andra kommunala förvaltningar och externa samverkansparter. Din styrka är att inspirera, motivera och utveckla dina medarbetare. Du är utvecklingsinriktad och har kapacitet att tänka nytt och skapa struktur. Du är handlingskraftig, självständig och vet hur du skapar teamkänsla med gott arbetsklimat. Ditt ledarskap är tydligt, målinriktat och skapar delaktighet och ansvarstagande hos medarbetarna.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef till Integrationsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef till Integrationsenheten

Vik Socialsekreterare, socialförvaltningens vuxenavdelning
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. Vuxenavdelningen är uppdelad i tre enheter, missbruksenheten, integrationsenheten och för-sörjningsstödsenheten. Som socialsekreterare kommer du att ingå i försörjningsstödsenheten. Enheten utgörs av 16 socialsekreterare som handlägger ansökningar om försörjningsstöd, varav två är samordnande socialsekreterare. Tre budget- och konsumentrådgivare samt verksamheten Catch up, som vänder sig till unga vuxna 18-29 år. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten är placerad på försörjningsstödsenheten. Arbetsuppgifterna innefattar huvudsakligen handläggning av försörjningsstöd. KVALIFIKATIONER Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Erfarenhet av handläggning av försörjningsstöd ses som positivt.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 09-18
Sök fler jobb liknande: lediga Vik Socialsekreterare, socialförvaltningens vuxenavdelning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik Socialsekreterare, socialförvaltningens vuxenavdelning

Behandlingsassistent, boendet Fenix för ensamkommande barn och unga
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdel-ning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvalt-ningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. Vuxenavdelningen är uppdelad i tre enheter, missbruksenheten, integrationsenheten och försörjningsstödsenheten. Integrationsenheten utgörs av 14 medarbetare på boendet Fenix, 2 integrationskonsulenter och 2 personliga ombud. ARBETSUPPGIFTER Tjänsterna är placerade i integrationsenhetens boende Fenix för ensamkommande barn och unga. Du kommer att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med ungdomarna och deras nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, d.v.s. människan sätt att fungera förstås utifrån hennes interaktioner (samspel) med omgivningen. Det innebär att genom professionella metoder upprätta eller återupprätta sådana sociala funktioner som man kan antas behöva för att klara sig i en social samvaro. Syftet är att hjälp den unge till ett naturligt socialt sammanhang där omgivningen utgör både stöd och kontroll och som finns kvar efter tiden på Fenix. Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är centralt. Vi arbetar också utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Det betyder att boendet är en viktig plats för lärande, såväl praktiskt med planering, städning, matlagning och tvätt etc, som med konfliktlösning, stresshantering och skapande av bärande sociala sammanhang. Vi lägger även stor vikt vid att skapa ett trivsamt boende då vi anser att boendet signalerar vad vi förväntar oss av ungdomen. KVALIFIKATIONER Vi eftersträvar mångfald och bred kompetens inom arbetslaget. Vi söker dig som av arbetsgivaren bedöms ha adekvat utbildning inom det människovårdande området och/eller har erfarenhet från att arbeta inom HVB-vård i olika former. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet av arbete med ensamkommande barn och ungdomar inom kommunal verksamhet. Du ska ha arbetserfarenhet av att samtala med personer som befinner sig i olika former av kris, och genomförande av vårdplaner i samverkan med andra aktörer. Vi värdesätter starkt om du är en god kommunikatör i tal och skrift, flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera inblandade och nyfiken på att omsätta teori och tankar till praktiskt handlande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 10-21
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlingsassistent, boendet Fenix för ensamkommande barn och unga jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlingsassistent, boendet Fenix för ensamkommande barn och unga

Vik Behandlingsassistent, boendet Fenix för ensamkommande barn och unga
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdel-ning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvalt-ningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. Vuxenavdelningen är uppdelad i tre enheter, missbruksenheten, integrationsenheten och försörjningsstödsenheten. Integrationsenheten utgörs av 14 medarbetare på boendet Fenix, 2 integrationskonsulenter och 2 personliga ombud. ARBETSUPPGIFTER Tjänsterna är placerade i integrationsenhetens boende Fenix för ensamkommande barn och unga. Du kommer att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med ungdomarna och deras nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, d.v.s. människan sätt att fungera förstås utifrån hennes interaktioner (samspel) med omgivningen. Det innebär att genom professionella metoder upprätta eller återupprätta sådana sociala funktioner som man kan antas behöva för att klara sig i en social samvaro. Syftet är att hjälp den unge till ett naturligt socialt sammanhang där omgivningen utgör både stöd och kontroll och som finns kvar efter tiden på Fenix. Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är centralt. Vi arbetar också utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Det betyder att boendet är en viktig plats för lärande, såväl praktiskt med planering, städning, matlagning och tvätt etc, som med konfliktlösning, stresshantering och skapande av bärande sociala sammanhang. Vi lägger även stor vikt vid att skapa ett trivsamt boende då vi anser att boendet signalerar vad vi förväntar oss av ungdomen. KVALIFIKATIONER Vi eftersträvar mångfald och bred kompetens inom arbetslaget. Vi söker dig som av arbetsgivaren bedöms ha adekvat utbildning inom det människovårdande området och/eller har erfarenhet från att arbeta inom HVB-vård i olika former. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet av arbete med ensamkommande barn och ungdomar inom kommunal verksamhet. Du ska ha arbetserfarenhet av att samtala med personer som befinner sig i olika former av kris, och genomförande av vårdplaner i samverkan med andra aktörer. Vi värdesätter starkt om du är en god kommunikatör i tal och skrift, flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera inblandade och nyfiken på att omsätta teori och tankar till praktiskt handlande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 10-21
Sök fler jobb liknande: lediga Vik Behandlingsassistent, boendet Fenix för ensamkommande barn och unga jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik Behandlingsassistent, boendet Fenix för ensamkommande barn och unga

Drogförebyggande samordnare till socialförvaltningens förebyggandeenhet
Socialförvaltningen befinner sig i ett utvecklingsskede där frågor rörande samverkan, översyn av metoder, arbetssätt och kvalitet står i fokus. Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en barn-och familjeavdelning, ungdomsavdelning, vuxenavdelning samt en socialpsykiatrisk avdelning. I förvaltningen finns ett ledningskontor som hanterar frågor rörande kvalitet, utveckling, ekonomi, IT och nämndorganisation. Förvaltningen har i samverkan med grannkommunerna bl a social jour. Tjänsten som drogförebyggande samordnare är placerad i ungdomsavdelningens förebyggandeenhet. Enheten innefattar också två fältsekreterare och fyra nätverkssamordnare. ARBETSUPPGIFTER Som drogförebyggande samordnare har du uppdraget att utveckla det drogförebyggande arbetet utifrån kommunens drogpolitiska program, antaget av kommunfullmäktige. Du samverkar med kommunens olika aktörer, frivilligorganisationer, hälso- och sjukvård, nöjeskrogar, träningsanläggningar och polis. På regional nivå finns samverkan med drogförebyggande samordnare i länet och länsstyrelsens länssamordnare för ANDT. Vi eftersträvar en ständig utveckling av det förebyggande arbetet och därför ingår i uppdraget att utveckla strategier för ett förebyggande arbete kopplat till sociala medier och internet. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning som bedöms lämplig i förhållande till uppdraget. Tidigare erfarenhet av förebyggande arbete inom socialtjänsten är särskilt meriterande. Ett intresse av att utveckla nya arbetssätt för det förebyggande arbetet är önskvärt. Erfarenhet och intresse för förebyggande arbete kopplat till internet och sociala medier. Körkort är önskvärt.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten är till en början ett vikariat under sex månader som sannolikt övergår till en tillsvidare anställning.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 10-28
Sök fler jobb liknande: lediga Drogförebyggande samordnare till socialförvaltningens förebyggandeenhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Drogförebyggande samordnare till socialförvaltningens förebyggandeenhet

Socialsekreterare
Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Ungdomsavdelningen arbetar med handläggning och insatser till ungdomar i åldern 13-20 år samt deras familjer. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bland annat socialjour. ARBETSUPPGIFTER Ungdomsavdelningen arbetar med ungdomar i åldern 13-20 år. Målsättningen för verksamheten är att: Öka socialt utsatta barn och ungas möjlighet att få en gynnsam utveckling. Avdelningen har fokus på att hitta lösningar och resurser i ungdomars egna nätverk. På avdelningen finns en handläggargrupp, öppenvård, förebyggande insatser samt ett ungdomsboende. Ungdomsavdelningen söker en vikarierande socialsekreterare till Locus. Uppdraget för Locus innebär arbete med riskbruk och missbruk gällande ungdomar. Tonvikten ligger på att med tidiga insatser i öppenvård förhindra och behandla missbruk. I uppdraget ingår såväl öppenvård som viss myndighetsutövning. I arbetet ingår också familjearbete samt arbete med unga lagöverträdare. KVALIFIKATIONER Socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Erfarenhet av arbete inom socialtjänst är önskvärd. Vi vill att du har lätt för att samarbeta samt uttrycka dig väl i både tal och skrift. Körkort är önskvärt.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 10-28
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare jobb, Socialsekreterare Skövde, Socialsekreterare Skövde kommun, Socialförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare

Behandlare i öppen vård, vuxenavdelningen, socialförvaltningen
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdel-ning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvalt-ningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. Vuxenavdelningen är uppdelad i tre enheter, missbruksenheten, integrationsenheten och för-sörjningsstödsenheten. Missbruksenheten utgörs av 5 medarbetare som i huvudsak handlägger ansökningar om stöd och behandling mot missbruk, 1 alkoholhandläggare, 3 råd- och behandlingspersonal och 4 personal på enhetens vuxenteam. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten är placerad i missbruksenhetens vuxenteam. Arbetsuppgifterna innefattar ett förändringsinriktat arbete med vuxna personer som i huvudsak har missbruk/beroendeproblematik. Du kommer att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med klienten och dennes nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. Tillsyn och arbete i missbruksenhetens egna boendeformer ingår i arbetsuppgiften. KVALIFIKATIONER Gymnasiekompetens eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har arbetserfarenhet av missbruksarbete med vuxna personer inom kommunal verksamhet. Du ska också ha arbetserfarenhet av att samtala med personer som befinner sig i olika former av kris, och genomförande av vårdplaner i samverkan med andra aktörer. Vi värdesätter starkt om du är en god kommunikatör i tal och skrift, flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera inblandade och nyfiken på att omsätta teori och tankar till praktiskt handlande. Du ska ha kunskaper om systemteoretiskt förhållningssätt till missbruksarbete.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 11-15
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlare i öppen vård, vuxenavdelningen, socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlare i öppen vård, vuxenavdelningen, socialförvaltningen

Socialsekreterare till socialförvaltningens integrationsenhet
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, och kvalitetsfrågor står i fokus. ARBETSUPPGIFTER Integrationsenheten arbetar med ensamkommande ungdomar till och med 21 år. Målsättningen för verksamheten är att tillsammans med ungdomarna och deras nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, d.v.s. människan sätt att fungera förstås utifrån hennes interaktioner (samspel) med omgivningen. Det innebär att genom professionella metoder upprätta eller återupprätta sådana sociala funktioner som man kan antas behöva för att klara sig i en social samvaro. Syftet är att hjälp den unge till ett naturligt socialt sammanhang där omgivningen utgör både stöd och kontroll och som finns kvar över tid. Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är centralt. Integrationsenheten söker två socialsekreterare för handläggning. Vi söker dig som är intresserad av att i samverkan med andra utreda och följa upp insatser för ensamkommande ungdomar. I arbetet ingår handläggning enligt Socialtjänstlagen och LVU. Vi arbetar enligt BBIC. KVALIFIKATIONER Socionomexamen. Erfarenhet av arbete inom socialtjänst är önskvärd. Vi vill att du har lätt för att samarbeta samt uttrycka dig väl i både tal och skrift. Körkort klass B
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 01-21
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare till socialförvaltningens integrationsenhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare till socialförvaltningens integrationsenhet

Vik Socialsekreterare, socialförvaltningens ungdomsavdelning
Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Ungdomsavdelningen arbetar med handläggning och insatser till ungdomar i åldern 13-20 år samt deras familjer. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. ARBETSUPPGIFTER Ungdomsavdelningen arbetar med ungdomar i åldern 13-20 år. Målsättningen för verksamheten är att: Öka socialt utsatta barn och ungas möjlighet att få en gynnsam utveckling. Avdelningen har fokus på att hitta lösningar och resurser i ungdomars egna nätverk. På avdelningen finns en resursgrupp, förebyg-gande insatser samt ett ungdomsboende. Ungdomsavdelningen söker en vikarierande socialsekreterare till handläggargruppen. Vi söker dig som är intresserad av att i samverkan med andra utreda och följa upp insatser för ungdomar. En del i arbetsuppgifterna är att arbeta med familjehemsvård. I arbetet ingår handläggning enligt Socialtjänstlagen och LVU. Vi arbetar enligt BBIC. KVALIFIKATIONER Socionomexamen. Erfarenhet av arbete inom socialtjänst är önskvärd. Vi vill att du har lätt för att samarbeta samt uttrycka dig väl i både tal och skrift. Körkort
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 01-31
Sök fler jobb liknande: lediga Vik Socialsekreterare, socialförvaltningens ungdomsavdelning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik Socialsekreterare, socialförvaltningens ungdomsavdelning

Drogförebyggande samordnare till socialförvaltningens förebyggandeenhet
Socialförvaltningen befinner sig i ett utvecklingsskede där frågor rörande samverkan, översyn av metoder, arbetssätt och kvalitet står i fokus. Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en barn-och familjeavdelning, ungdomsavdelning, vuxenavdelning samt en socialpsykiatrisk avdelning. I förvaltningen finns ett ledningskontor som hanterar frågor rörande kvalitet, utveckling, ekonomi, IT och nämndsorganisation. Förvaltningen har i samverkan med grannkommunerna bl a social jour. Tjänsten som drogförebyggande samordnare är placerad i ungdomsavdelningens förebyggandeenhet. Enheten innefattar också två fältsekreterare och fyra nätverkssamordnare. ARBETSUPPGIFTER Som drogförebyggande samordnare har du uppdraget att utveckla det drogförebyggande arbetet utifrån kommunens drogpolitiska program, antaget av kommunfullmäktige. Du samverkar med kommunens olika aktörer, frivilligorganisationer, hälso-och sjukvård, nöjeskrogar, träningsanläggningar och polis. På regional nivå finns samverkan med drogförebyggande samordnare i länet och länsstyrelsens länssamordnare för ANDT. Vi eftersträvar en ständig utveckling av det förebyggande arbetet och därför ingår i uppdraget att utveckla strategier för ett förebyggande arbete kopplat till sociala medier och internet. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning som bedöms lämplig i förhållande till uppdraget. Tidigare erfarenhet av förebyggande arbete inom socialtjänsten är särskilt meriterande. Ett intresse av att utveckla nya arbetssätt för det förebyggande arbetet är önskvärt. Erfarenhet och intresse för förebyggande arbete kopplat till internet och sociala medier. Körkort är önskvärt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 01-31
Sök fler jobb liknande: lediga Drogförebyggande samordnare till socialförvaltningens förebyggandeenhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Drogförebyggande samordnare till socialförvaltningens förebyggandeenhet

Vik biståndsbedömare, socialförvaltningens socialpsykiatri
Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Ett strategiskt arbete som ständigt skall pågå för att tillmötesgå samhällets krav och förväntningar. Den kommunala socialpsykiatriska avdelningen är uppdelad i fyra enheter. Enheten för stöd och bistånd som arbetar med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen och insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Tre boendestödsenheter som arbetar med verkställighet via boendestödsteam. Enheterna ansvarar för klienter med psykiska funktionsnedsättningar i ordinärt boende och bostad med särskild service. Enheten för stöd och bistånd består av 4 biståndsbedömare, 5 sjuksköterskor, 2 socialpedagoger. ARBETSUPPGIFTER Ditt uppdrag som biståndsbedömare är att ansvara för myndighetsutövning för personer med psykisk funk-tionsnedsättning. Du utreder och fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Du arbetar i team tillsammans med sjuk-sköterskor, boendestödjare, socialpedagoger och fritidspersonal inom verksamheten. Du har även ett nära samarbete med andra avdelningar inom förvaltningen, kommunens hemtjänst/hemvård samt andra myndighe-ter. Verksamheten arbetar utifrån metoden ”Integrerad Psykiatri” som är en arbetsmodell där Case Manager (vård- och stödsamordnare) och boendestödjare tillsammans med brukaren, anhöriga och annan vårdpersonal arbetar i samverkan. Stödet skall syfta till att personen ska uppnå största möjliga självständighet och oberoende utifrån personens individuella förutsättningar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomutbildning, sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är viktigt att du är positiv, har god samarbetsförmåga, samt att du självständigt kan överblicka, prioritera och genomföra dina arbetsuppgifter. Vi vill att du har ett genuint intresse för målgruppen och ser socialpsykiatrin i en helhet tillsammans med resten av socialtjänstens verksamhet. Du skall ha goda kunskaper om gällande lagstiftning och dess tillämpningar, handläggning och dokumentation. Förutom ovanstå-ende krav läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, gärna med erfarenhet av socialpsykiatriskt arbete med psykiskt funktionsnedsättning samt av metoden ”Integrerad psykiatri”. B-körkort är ett krav. Skövde kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 02-18
Sök fler jobb liknande: lediga Vik biståndsbedömare, socialförvaltningens socialpsykiatri jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik biståndsbedömare, socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialsekreterare till kommungemensam socialjour
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. Socialjouren arbetar för alla Skaraborgs kommuner med Skövde kommun som värdkommun. Socialjouren är organiserad som en del av Socialförvaltningens Ungdomsavdelning och ingår i avdelningens Utrednings- och resursenhet. ARBETSUPPGIFTER Som socialsekreterare i jouren arbetar alltid två personer samtidigt. Jouren arbetar med handläggning av akuta ärenden inom socialtjänstens IFO-verksamhet som uppstår utanför ordinarie kontorsarbetstid. Arbetet omfattar myndighetsutövning enligt LVU och LVM samt insatser enligt SoL. Prioriterade områden är handläggningen gällande barn och unga samt våld i nära relation. Jourarbetet domineras av handläggning gällande barn och unga. Som socialsekreterare i jouren får du ett stimulerande och självständigt arbete. KVALIFIKATIONER Socionomexamen Du har god förmåga att samverka med andra relevanta aktörer, både internt och externt. Du är självständig och kan fatta beslut i svåra frågor. Som person är du positiv och flexibel. Du är van vid att handlägga ärenden i pressade situationer. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Du har en gedigen erfarenhet av arbete inom kommunal socialtjänst.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 02-21
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare till kommungemensam socialjour jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare till kommungemensam socialjour

Socialsekreterare till kommungemensam socialjour
Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Ung-domsavdelningen arbetar med handläggning och insatser till ungdomar i åldern 13-20 år samt deras familjer. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern sam-verkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. ARBETSUPPGIFTER Som socialsekreterare i jouren arbetar alltid två personer samtidigt. Jouren arbetar med handläggning av akuta ärenden inom socialtjänstens IFO-verksamhet som uppstår utanför ordinarie kontorsarbetstid. Arbetet omfattar myndighetsutövning enligt LVU och LVM samt insatser enligt SoL. Prioriterade områden är handläggningen gällande barn och unga samt våld i nära relation. Jourarbetet domineras av handläggning gällande barn och unga. Som socialsekreterare i jouren får du ett stimulerande och självständigt arbete. KVALIFIKATIONER Socionomexamen. Du har god förmåga att samverka med andra relevanta aktörer, både internt och externt. Du är självständig och kan fatta beslut i svåra frågor. Som person är du positiv och flexibel. Du är van vid att handlägga ärenden i pressade situationer. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Du har en gedigen erfarenhet av arbete inom kommunal socialtjänst.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 04-11
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare till kommungemensam socialjour jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare till kommungemensam socialjour

Semestervikariat till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. Vuxenavdelningen är uppdelad i tre enheter, missbruksenheten, integrationsenheten och försörjningsstödsenheten. Integrationsenheten utgörs av 15 medarbetare på boendet Fenix, 2 integrationskonsulenter och 2 personliga ombud. ARBETSUPPGIFTER Tjänsterna är placerade i integrationsenhetens boende Fenix för ensamkommande barn och unga inom socialförvaltningens vuxenavdelning. Du kommer att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med ungdomarna och deras nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, d.v.s. människan sätt att fungera förstås utifrån hennes interaktioner (samspel) med omgivningen. Det innebär att genom professionella metoder upprätta eller återupprätta sådana sociala funktioner som man kan antas behöva för att klara sig i en social samvaro. Syftet är att hjälpa den unge till ett naturligt socialt sammanhang där omgivningen utgör både stöd och kontroll och som finns kvar efter tiden på Fenix. Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är centralt. Vi arbetar också utifrån ett miljöterpeutiskt förhållningssätt. Det betyder att boendet är en viktig plats för lärande, såväl praktiskt med planering, städning, matlagning och tvätt etc, som med konfliktlösning, stresshantering och skapande av bärande sociala sammanhang. Vi lägger även stor vikt vid att skapa ett trivsamt boende då vi anser att boendet signalerar vad vi förväntar oss av ungdomen. KVALIFIKATIONER Vi eftersträvar mångfald och bred kompetens inom arbetslaget. Vi söker dig som av arbetsgivaren bedöms ha adekvat, eller pågående utbildning inom det människovårdande området och/eller har erfarenhet från att arbeta inom HVB-vård i olika former. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet av att samtala med personer som befinner sig i olika former av kris, och genomförande av vårdplaner i samverkan med andra aktörer. Vi värdesätter starkt om du är en god kommunikatör i tal och skrift, flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera inblandade och nyfiken på att omsätta teori och tankar till praktiskt handlande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 04-14
Sök fler jobb liknande: lediga Semestervikariat till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Semestervikariat till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga

Vik Boendestödjare, inom socialpsykiatrins hemstödsgrupp
Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Ett strategiskt arbete som ständigt skall pågå för att tillmötesgå samhällets krav och förväntningar. Den kommunala socialpsykiatriska avdelningen är uppdelad i fyra enheter. Enheten för stöd och bistånd som arbetar med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen och insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Tre boendestödsenheter som arbetar med verkställighet via boendestödsteam. Enheterna ansvarar för klienter med psykiska funktionsnedsättningar i ordinärt boende och boende med särskild service. ARBETSUPPGIFTER Att arbeta som boendestödjare inom socialpsykiatrin innebär att aktivt stödja människor till den enskildes möjlighet att leva och utvecklas utifrån sin vilja, förmåga och behov. Insatserna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet, men samtidigt kombineras och balanseras med aktiva, uppsökande och motiverande insatser. I arbetsuppgifterna ingår att utforma stödet tillsammans med den enskilde, vilket innebär att arbetsuppgifterna är varierande. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och har en god förmåga till att samarbeta med kollegor och andra professioner, liksom anhöriga och övriga kontakter som är viktiga för brukaren. Arbete innebär att utföra beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade arbetsuppgifter utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har genuint intresse för människor och en önskan om ett arbete där just DU är viktig med dina tankar och reflektioner. Vi söker dig som har förmåga att fokusera på individens egna resurser och möjligheter och kan förmedla stöd i vardagslivet. Vi söker dig som har en gymnasial omvårdnadsutbildning eller högskoleutbildning med inriktning mot beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det krävs att du har körkort för personbil
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 04-16
Sök fler jobb liknande: lediga Vik Boendestödjare, inom socialpsykiatrins hemstödsgrupp jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vik Boendestödjare, inom socialpsykiatrins hemstödsgrupp

Behandlingssekreterare till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. Vuxenavdelningen är uppdelad i tre enheter, missbruksenheten, integrationsenheten och för-sörjningsstödsenheten. Integrationsenheten utgörs av 15 medarbetare på boendet Fenix, 2 integrationskonsulenter och 2 personliga ombud. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten är placerade i integrationsenhetens boende Fenix för ensamkommande barn och unga. Du kommer även att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med ungdomarna och deras nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, d.v.s. människan sätt att fungera förstås utifrån hennes interaktioner (samspel) med omgivningen. Det innebär att genom professionella metoder upprätta eller återupprätta sådana sociala funktioner som man kan antas behöva för att klara sig i en social samvaro. Syftet är att hjälp den unge till ett naturligt socialt sammanhang där omgivningen utgör både stöd och kontroll och som finns kvar efter tiden på Fenix. Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är centralt. Vi arbetar också utifrån ett miljöterpeutiskt förhållningssätt. Det betyder att boendet är en viktig plats för lärande, såväl praktiskt med planering, städning, matlagning och tvätt etc, som med konfliktlösning, stresshantering och skapande av bärande sociala sammanhang. Vi lägger även stor vikt vid att skapa ett trivsamt boende då vi anser att boendet signalerar vad vi förväntar oss av ungdomen. I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Välkommen med din ansökan! KVALIFIKATIONER Vi eftersträvar mångfald och bred kompetens inom arbetslaget. Vi söker dig som av arbetsgivaren bedöms ha adekvat utbildning inom det människovårdande området och/eller har erfarenhet från att arbeta inom HVB-vård i olika former. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet av att samtala med personer som befinner sig i olika former av kris, och genomförande av vårdplaner i samverkan med andra aktörer. Vi värdesätter starkt om du är en god kommunikatör i tal och skrift, flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera inblandade och nyfiken på att omsätta teori och tankar till praktiskt handlande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 05-02
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlingssekreterare till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlingssekreterare till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga

Introduktionshandläggare, integrationsenheten, socialförvaltningen
Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. ARBETSUPPGIFTER Sedan 2006 har Skövde kommun avtal med Migrationsverket om mottagande av 120 flyktingar per år. Till Skövde anvisas även flyktingar som under sin asyltid varit bosatta hos släktingar och vänner. Det innebär varierade åldrar, familjekonstellationer och ursprung mm. När integrationsenheten inom ramen för avtalet med Migrationsverket får information om ledig bostad erbjuds den till familjer/individer genom arbetsförmedlingens bosättningsenhet. Integrationsenheten planerar inför ankomsten och tar emot och stöttar familjen/individen i att komma till rätta i sin nya bostad och i närområdet. Integrationsenheten etablerar även kontakt med barnfamiljer som under sin asyltid varit bosatta hos släktingar och vänner. Personerna får rådgivning om var man ska vända sig i olika frågor och för barnen upprättas en introduktionsplan. Integrationsenheten söker två introduktionshandläggare som i samverkan med andra aktörer ska upprätta och följa upp introduktionsplaner för nyanlända barn och unga i åldern 0-21 år. Introduktionsplanerna ska upprättas i samverkan med berörda kommunala förvaltningar samt andra organisationer, myndigheter och aktörer. Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, d.v.s. människan sätt att fungera förstås utifrån hennes interaktioner (samspel) med omgivningen. Det innebär att genom professionella metoder och en introduktionsplan upprätta eller återupprätta sådana sociala funktioner som man kan antas behöva för att klara sig i en social samvaro. Syftet är att stötta den unge till ett naturligt socialt sammanhang där omgivningen utgör en tillhörighet som finns kvar över tid. Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är centralt. I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Välkommen med din ansökan! KVALIFIKATIONER Socionomexamen, eller utbildning som av arbetsgivaren anses som likvärdig. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom kommunal verksamhet. Du ska ha arbetserfarenhet av att samtala med personer som befinner sig i olika former av kris, och planera insatser i samverkan med andra aktörer. Vi värdesätter starkt om du är en god kommunikatör i tal och skrift, flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera inblandade och nyfiken på att omsätta teori och tankar till praktiskt handlande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att du är intresserad av unga människor med annan kulturell bakgrund och att du är beredd att vidareutveckla din kulturkompetens under arbetets gång. Körkort klass B
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 05-02
Sök fler jobb liknande: lediga Introduktionshandläggare, integrationsenheten, socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Introduktionshandläggare, integrationsenheten, socialförvaltningen

Samordnare för integrationsfrågan i kommunen
Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. ARBETSUPPGIFTER Sedan 2006 har Skövde kommun avtal med Migrationsverket om mottagande av 120 flyktingar per år. Till Skövde anvisas även flyktingar som under sin asyltid varit bosatta hos släktingar och vänner. Det innebär varierade åldrar, familjekonstellationer och ursprung mm. Samordnartjänsten kommer organisatoriskt tillhöra socialförvaltningen och inordnas i Integrationsenheten. Samordnaren ska samordna integrationsfrågan övergripande i kommunen. Tjänsten har inte någon arbetsledande funktion. Samordnaren bör ha kunskap om rutiner, kompetens och verksamheter både inom kommunen och hos externa aktörer. Samordnaren ska bevaka frågan i omvärlden, hålla sig ajour med ny forskning, projektmedel, satsningar från t ex kommunalförbund, Socialstyrelsen osv. I tjänsten ingår att strategiskt samordna förvaltningarnas arbete som berör frågan och vara en informationslänk kring frågan inom kommunen. I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Välkommen med din ansökan! KVALIFIKATIONER Lämplig högskoleutbildning samt erfarenhet av att arbeta inom kommunal verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du är insatt i och har vana av olika delar av kommunal verksamhet. Du är även insatt i integrationsfrågan, gärna med erfarenhet av att ha arbetat i ämnet. Vi söker en god kommunikatör som är flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera aktörer. Samverkan och samarbete är centralt för tjänsten. Du ska ha förmåga att driva tjänstens utveckling framåt i ett långsiktigt perspektiv. Du är väl insatt i hur det svenska samhället är uppbyggt och hur olika myndigheter fungerar. Du har god kännedom om svenska myndighetsfunktioner och svenskt samhällsliv. Du har ett intresse och ett engagemang för olika kulturer. Du är noggrann, strukturerad och kan hålla många bollar i luften. Du ser möjligheter och lösningar. Du är stresstålig, stabil och kan planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Du har en personlig mog-nad och har lätt för att samarbeta. Du är en person med hög grad av empati och har ett positivt tankesätt. Körkort klass B
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 05-02
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare för integrationsfrågan i kommunen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare för integrationsfrågan i kommunen

Samordnare till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga
Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. social jour. Vuxenavdelningen är uppdelad i tre enheter, missbruksenheten, integrationsenheten och för-sörjningsstödsenheten. Integrationsenheten utgörs av 15 medarbetare på boendet Fenix, 2 integrationskonsulenter och 2 personliga ombud. ARBETSUPPGIFTER Tjänsterna är placerade i integrationsenhetens boende Fenix för ensamkommande barn och unga. Du kommer i samverkan med enhetschef upprätthålla gemensamt arbetssätt, planering kring ungdomarna och en tydlig struktur så att de dagliga rutinerna fungerar. I arbetsuppgifterna ingår viss schemaläggning, semester- och vikarieplanering, personalrapportering exempelvis inhämtande av sjuk- och friskanmälan. Du kommer även att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med ungdomarna och deras nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, d.v.s. människan sätt att fungera förstås utifrån hennes interaktioner (samspel) med omgivningen. Det innebär att genom professionella metoder upprätta eller återupprätta sådana sociala funktioner som man kan antas behöva för att klara sig i en social samvaro. Syftet är att hjälp den unge till ett naturligt socialt sammanhang där omgivningen utgör både stöd och kontroll och som finns kvar efter tiden på Fenix. Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är centralt. Vi arbetar också utifrån ett miljöterpeutiskt förhållningssätt. Det betyder att boendet är en viktig plats för lärande, såväl praktiskt med planering, städning, matlagning och tvätt etc, som med konfliktlösning, stresshantering och skapande av bärande sociala sammanhang. Vi lägger även stor vikt vid att skapa ett trivsamt boende då vi anser att boendet signalerar vad vi förväntar oss av ungdomen. Vi eftersträvar mångfald och bred kompetens inom arbetslaget. Vi söker dig som av arbetsgivaren bedöms ha adekvat utbildning inom det människovårdande området och/eller har erfarenhet från att arbeta inom HVB-vård i olika former, gärna med utökade ansvarsuppgifter. Erfarenhet av ledarskap är meriterande. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet av att samtala med personer som befinner sig i olika former av kris, och genomförande av vårdplaner i samverkan med andra aktörer. Vi värdesätter starkt om du är en god kommunikatör i tal och skrift, flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera inblandade och nyfiken på att omsätta teori och tankar till praktiskt handlande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. KVALIFIKATIONER Vi eftersträvar mångfald och bred kompetens inom arbetslaget. Vi söker dig som av arbetsgivaren bedöms ha adekvat utbildning inom det människovårdande området och/eller har erfarenhet från att arbeta inom HVB-vård i olika former, gärna med utökade ansvarsuppgifter. Erfarenhet av ledarskap är meriterande. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet av att samtala med personer som befinner sig i olika former av kris, och genomförande av vårdplaner i samverkan med andra aktörer. Vi värdesätter starkt om du är en god kommunikatör i tal och skrift, flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera inblandade och nyfiken på att omsätta teori och tankar till praktiskt handlande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 05-02
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare till boendet Fenix för ensamkommande barn och unga

Samordnare mot våld i nära relationer, socialförvaltningen
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. ARBETSUPPGIFTER Projektet syftar bland annat till att under första året genomföra en analys av nuläge samt kartlägga behov hos målgruppen samt föreslå arbetsmodell. För att undner år 2 implementera arbetssätt och metoder. Samordnaren ska utveckla ett sammanhållande och övergripande arbetssätt för förvaltningen samt samverkansparter. Målsättningen är att personer som är utsatta för våld i nära relation ska mötas av olika professioner på ett samlat och samordnat sätt. Särskilt fokus ges målgruppen sjukskrivna kvinnor som under det senaste året ökat i antal och där våldsutsatthet kan vara en sjukskrivningsanledning. Utöver detta ingår att knyta arbetet till högskola/universitet för att vidareutveckla arbetet utifrån en teoretisk utgångpunkt. Samordnaren ska även under projekttiden ta fram informationsmaterial mm. KVALIFIKATIONER Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant för uppdraget. Du behöver vara skicklig i att samarbeta med alla avdelningar inom socialförvaltningen samt med andra kommunala förvaltningar och externa samverkansparter. Din styrka är att inspirera, motivera och utveckla. Du är drivande och utvecklingsinriktad och har kapacitet att tänka nytt och skapa struktur. Du är handlingskraftig självständig och samtidigt förstår vikten av att vara en del i en helhet. Du har relevant erfarenhet från området. God kunskap om gällande lagstiftning är ett krav. Erfarenhet från kommunalverksamhet är önskvärt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Välkommen med din ansökan!
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 05-15
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare mot våld i nära relationer, socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare mot våld i nära relationer, socialförvaltningen

Familjehemssekreterare
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Socialförvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Förvaltningen har fyra verksamhetsdrivande avdelningar, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning, en vuxenavdelning samt en socialpsykiatrisk avdelning. Socialförvaltningen söker familjehemssekreterare till Barn- och familjeavdelningen. Barn- och familjeavdelningen är indelad i två enheter. Utrednings- och resursenheten som arbetar med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen – SoL och lagen om vård med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU. Inom denna enhet finns handläggande socialsekreterare, familjehemssekreterare samt öppenvård bestående av socialsekreterare och familjebehandlare. I den andra enheten ingår familjerådgivningen, familjerätten och Skövdes familjecentral. ARBETSUPPGIFTER Socialförvaltningen har fyra familjehemssekreterare, två knutna till Barn och familjeavdelningen och två är knutna till Ungdomsavdelningen. Det är ett samarbete mellan de olika familjehemsekreterarna när det gäller rekrytering, utredning och utbildning av familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Inom förvaltningen pågår för närvarande en översyn av familjehemsvården med målet att utveckla familjehemsarbetet och göra kommunen mer attraktiv som uppdragsgivare. Familjehemssekreterarna ansvarar dessutom för de barn som vårdas i familjehem där familjehemssekreterarna delar på ansvaret för barnet och familjehemmet. För övrigt innebär arbetet som familjehemssekreterare planering, uppföljning och dokumentation enligt modellen Barns behov i centrum (BBIC). Som familjehemssekretare i Skövde socialförvaltning har du ett helhetsansvar för familjehemsvården och därmed goda möjligheter att utveckla verksamheten tillsammans med din arbetsgrupp. KVALIFIKATIONER Du ska ha socionomexamen och erfarenhet av utredningsarbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med barn som varit placerade i familjehem. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Körkort är ett krav Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Intervjuer kommer att genomföras löpande under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 06-11
Sök fler jobb liknande: lediga Familjehemssekreterare jobb, Familjehemssekreterare Skövde, Familjehemssekreterare Skövde kommun, Socialförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Familjehemssekreterare

Familjebehandlare till ungdomsboendet Orion, Socialförvaltningen
Socialförvaltningen befinner sig i ett utvecklingsskede där frågor rörande samverkan, översyn av metoder, arbetssätt och kvalitet står i fokus. Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en barn-och familjeavdelning, ungdomsavdelning, vuxenavdelning samt en socialpsykiatrisk avdelning. I förvaltningen finns ett ledningskontor som har hand om frågor kring kvalitet, utveckling, ekonomi, IT och nämndsorganisation. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommunerna bl a social jour. ARBETSUPPGIFTER Socialförvaltningens ungdomsavdelning bedriver sedan 1997 en kollektiv ungdomsboendeverksamhet. Ungdomsboendet Orion är ett hem för vård eller boende för ungdomar i åldern 15-20 år. Den huvudsakliga arbetsuppgiften består i att ge socialt stöd till boende, individuellt utformat utifrån varje ungdoms behov. Personalgruppen består idag av 9 behandlingsassistenter och 2 familjebehandlare. Sedan okt. 2013 har ungdomsboendet Orions behandlingsfokus breddats till att utöver arbetet med placerade ungdomar också omfatta ett nytt, mer familjeinriktat arbetssätt. Detta innebär att verksamheten utvecklar nya arbetssätt som innefattar familjebehandling och familjestöd, som kompletterar det befintliga uppdraget. Familjebehandlarens roll blir att i samverkan med befintlig behandlingspersonal arbeta med familjebehandling i team. KVALIFIKATIONER Vi vill att du har följande utbildning och yrkeserfarenhet; -Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. -Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot system och familj (Steg 1) är särskilt meriterande. -Erfarenhet av arbete med barn och unga inom kommunal socialtjänst. -Erfarenhet av arbete i hem för vård eller boende eller erfarenhet av att arbeta i team. -Förmåga och erfarenhet av att samarbeta med flera olika aktörer. -Förmåga och erfarenhet av att möta familjer i behov av stöd eller behandlingsinsatser. ÖVRIGT Skövde kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten. Välkommen med din ansökan!
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Familjebehandlare till ungdomsboendet Orion, Socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Familjebehandlare till ungdomsboendet Orion, Socialförvaltningen

Vikarierande Socialsekreterare, ungdomsavdelningen inom socialförvaltningen
Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Ungdomsavdelningen arbetar med handläggning och insatser till ungdomar i åldern 13-20 år samt deras familjer. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bland annat socialjour. ARBETSUPPGIFTER Ungdomsavdelningen arbetar med ungdomar i åldern 13-20 år. Målsättningen för verksamheten är att: Öka socialt utsatta barn och ungas möjlighet att få en gynnsam utveckling. Avdelningen har fokus på att hitta lösningar och resurser i ungdomars egna nätverk. På avdelningen finns en resursgrupp, öppenvård, förebyggande insatser samt ett ungdomsboende. Ungdomsavdelningen söker en vikarierande socialsekreterare till handläggargruppen. Vi söker dig som är intresserad av att i samverkan med andra utreda och följa upp insatser för ungdomar. I arbetet ingår handläggning enligt Socialtjänsten och LVU. Vi arbetar enligt BBIC. KVALIFIKATIONER Socionomexamen. Erfarenhet av arbete inom socialtjänst är önskvärd. Vi vill att du har lätt för att samarbeta samt uttrycka dig väl i både tal och skrift. Körkort är önskvärt. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Välkommen med din ansökan!
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Vikarierande Socialsekreterare, ungdomsavdelningen inom socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vikarierande Socialsekreterare, ungdomsavdelningen inom socialförvaltningen

Socialsekreterare, barn- o familjeavdelningen, socialförvaltningen
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Socialförvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Förvaltningen har fyra verksamhetsdrivande avdelningar, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning, en vuxenavdelning samt en socialpsykiatrisk avdelning. Socialförvaltningen söker en socialsekreterare till Barn- och familjeavdelningen då en medarbetare inte har möjlighet att arbeta kvar hos oss p.g.a. flytt. Barn- och familjeavdelningen är indelad i två enheter. Utrednings- och resursenheten som arbetar med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen – SoL och lagen om vård med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU. Inom denna enhet finns handläggande socialsekreterare, familjehemssekreterare samt öppenvård bestående av socialsekreterare och familjebehandlare. I den andra enheten ingår familjerådgivningen, familjerätten, Skövdes familjecentral och Barnahus Skaraborg. ARBETSUPPGIFTER Barn- och familjeavdelningens utrednings- och resursenhet består av åtta socialsekreterare som har målsättningen att öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter att få en gynnsam utveckling. Vår målgrupp är barn i åldern 0-12 år och deras familjer. För att kunna utveckla arbetet och leva upp till målsättningen på ett ännu bättre sätt, kommer vi från och med 2015 förstärka gruppen med ytterligare en socialsekreterare. Två av socialsekreterarna arbetar huvudsakligen med att ta emot anmälningar och göra förhandsbedömningar. Övriga arbetar med handläggning av utredningar och med att följa upp insatser. Det finns ett nära samarbete med enhetens öppenvård, men också med resurser på andra avdelningar som t.ex. nätverkssamordning och våld i nära relationer. Handläggning av familjehem ingår inte utan handläggs av två familjehemssekreterare. Vi arbetar enligt BBIC. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner socialjour som ansvarar för beredskap utanför kontorstid. KVALIFIKATIONER Du ska ha socionomexamen och erfarenhet av utredningsarbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med utredningar gällande barn och unga. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Körkort är ett krav Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Intervjuer kommer att genomföras löpande under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare, barn- o familjeavdelningen, socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare, barn- o familjeavdelningen, socialförvaltningen

Psykiatrisjuksköterska
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Den kommunala socialpsykiatriska avdelningen är uppdelad i fyra enheter. Enheten för stöd och bistånd som arbetar med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen och insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Tre boendestödsenheter som arbetar med verkställighet via boendestödsteam. Enheterna ansvarar för klienter med psykiska funktionsnedsättningar i ordinärt boende och boende med särskild service. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. ARBETSUPPGIFTER Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård i socialpsykiatriska verksamheten. Som sjuksköterska arbetar du som omvårdnadsansvarig (OAS) med dokumentationsansvar för målgruppen psykiskt funktionshindrade. Du planerar och leder det medicinska omvårdnadsarbetet. Du arbetar i team tillsammans med biståndsbedömare, boendestödjare, socialpedagoger och fritidspersonal. Du har även ett nära samarbete med läkare inom länssjukvården och med andra avdelningar inom förvaltningen, hemtjänst och primärvård. Verksamheten har påbörjat att arbeta utifrån metoden ”Integrerad Psykiatri” som är en arbetsmodell där Case Manager (vård- och stödsamordnare) och boendestödjare tillsammans med brukaren, anhöriga och annan vårdpersonal arbetar i samverkan. Stödet skall syfta till att personen ska uppnå största möjliga självständighet och oberoende utifrån personens individuella förutsättningar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri. Meriterande är att du har kunskap och erfarenheter av metoden ”Integrerad psykiatri”, kommunal hälso- och sjukvård samt har förmåga att använda IT-baserade verksamhetssystem. Det är viktigt att du är positiv, har god samarbetsförmåga samt att du självständigt kan överblicka, prioritera och genomföra dina arbetsuppgifter. Förutom ovanstående krav läggs stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Urval samt intervju kommer att ske löpande under annonseringsperioden. Skövde Kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Psykiatrisjuksköterska jobb, Psykiatrisjuksköterska Skövde, Psykiatrisjuksköterska Skövde kommun, Socialförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Psykiatrisjuksköterska

Familjehemssekreterare
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, och kvalitetsfrågor står i fokus. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner bl.a. socialjour och barnahus. Under 2015 kommer socialförvaltningens arbete med barn och unga samordnas i en avdelning. På detta sätt stärker vi ytterligare vårt barnperspektiv, får en kontinuitet i vårt sociala arbete och ökat fokus på hela familjen. ARBETSUPPGIFTER Arbetet med barn och unga på socialtjänsten sker utifrån målet att öka socialt utsatta barn och ungas möjlighet att få en gynnsam utveckling. Inom socialtjänsten i Skövde finns förebyggande verksamhet, öppenvård och handläggargrupper riktad till barn och unga. Det finns också ett ungdomsboende knuten till verksamheten. När nu en av våra medarbetare söker andra utmaningar inom förvaltningen och en medarbetare går i pension söker vi två familjehemssekreterare. I tjänsterna finns stora möjligheter att vara med och påverka det kommande arbetet med såväl handläggning av barn och unga i familjehem, som stöd till våra familjehem. Arbetet som familjehemssekreterare innehåller planering, uppföljning och dokumentation enligt BBIC. I uppdraget ingår också rekrytering och utredning av familjehem samt ett arbete för att socialförvaltningen ska vara en attraktiv uppdragsgivare för familjehem. Vi söker dig med intresse och förmåga att utöver handläggningsarbetet utveckla arbetssätt, rutiner och metoder knutet till arbetet med familjehem. KVALIFIKATIONER Socionomexamen. Erfarenhet av handläggning av barn och unga inom socialtjänsten. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med barn och unga som varit placerade i familjehem. Vi vill att du har lätt för att samarbeta samt uttrycka dig väl i både tal och skrift. Körkort B är ett krav. ÖVRIGT Skövde Kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 07-18
Sök fler jobb liknande: lediga Familjehemssekreterare jobb, Familjehemssekreterare Skövde, Familjehemssekreterare Skövde kommun, Socialförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Familjehemssekreterare

Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten är placerade i integrationsenhetens boende Fenix för ensamkommande barn och unga. Du kommer även att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med ungdomarna och deras nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, d.v.s. människan sätt att fun-gera förstås utifrån hennes interaktioner (samspel) med omgivningen. Det innebär att genom professionella metoder upprätta eller återupprätta sådana sociala funktioner som man kan antas behöva för att klara sig i en social samvaro. Syftet är att hjälp den unge till ett naturligt socialt sammanhang där omgivningen finns kvar efter tiden på Fenix. Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är centralt. Vi arbetar också utifrån ett miljöterpeutiskt förhållningssätt. Det betyder att boendet är en viktig plats för lärande, såväl praktiskt med planering, städning, matlagning och tvätt etc, som med konfliktlösning, stresshantering och skapande av bärande sociala sammanhang. Vi lägger även stor vikt vid att skapa ett trivsamt boende då vi anser att boendet signalerar vad vi förväntar oss av ungdomen. KVALIFIKATIONER Vi eftersträvar mångfald och bred kompetens inom arbetslaget. Vi söker dig som av arbetsgivaren bedöms ha adekvat utbildning inom det människovårdande området och/eller har erfarenhet från att arbeta inom HVB-vård i olika former. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet av att samtala med personer som befinner sig i olika former av kris, och genomförande av vårdplaner i samverkan med andra aktörer. Vi värdesät-ter starkt om du är en god kommunikatör i tal och skrift, flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera inblandade och nyfiken på att omsätta teori och tankar till praktiskt handlande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga

Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. ARBETSUPPGIFTER Tjänsterna är placerade i integrationsenhetens boende Fenix för ensamkommande barn och unga. Du kommer även att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med ungdomarna och deras nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, d.v.s. människan sätt att fun-gera förstås utifrån hennes interaktioner (samspel) med omgivningen. Det innebär att genom professionella metoder upprätta eller återupprätta sådana sociala funktioner som man kan antas behöva för att klara sig i en social samvaro. Syftet är att hjälp den unge till ett naturligt socialt sammanhang där omgivningen finns kvar efter tiden på Fenix. Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är centralt. Vi arbetar också utifrån ett miljöterpeutiskt förhållningssätt. Det betyder att boendet är en viktig plats för lärande, såväl praktiskt med planering, städning, matlagning och tvätt etc, som med konfliktlösning, stresshantering och skapande av bärande sociala sammanhang. Vi lägger även stor vikt vid att skapa ett trivsamt boende då vi anser att boendet signalerar vad vi förväntar oss av ungdomen. KVALIFIKATIONER Vi eftersträvar mångfald och bred kompetens inom arbetslaget. Vi söker dig som av arbetsgivaren bedöms ha adekvat utbildning inom det människovårdande området och/eller har erfarenhet från att arbeta inom HVB-vård i olika former. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet av att samtala med personer som befinner sig i olika former av kris, och genomförande av vårdplaner i samverkan med andra aktörer. Vi värdesät-ter starkt om du är en god kommunikatör i tal och skrift, flexibel och lyhörd för andra, kan och vill hålla i möten med flera inblandade och nyfiken på att omsätta teori och tankar till praktiskt handlande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga

Socialsekreterare, missbruksenheten, socialförvaltningen
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten är placerad i missbruksenhetens handläggargrupp. Arbetsuppgifterna innebär handläggning av ansökningar/anmälningar enligt SoL och LVM för vuxna personer som i huvudsak har missbruk/beroendeproblematik. Ditt arbete är förändringsinriktat och du kommer att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med klienten och hans/hennes nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. KVALIFIKATIONER Socionomexamen. Erfarenhet av handläggning av ärenden avseende missbruk ses som positivt. ÖVRIGT Skövde Kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare, missbruksenheten, socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare, missbruksenheten, socialförvaltningen

Familjebehandlare, barn- och familjeavdelningen, socialförvaltningen
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Socialförvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede med organisatoins-förändringar. I fokus står för övrigt extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor. Förvaltningen har fyra verksamhetsdrivande avdelningar, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning, en vuxenavdelning samt en socialpsykiatrisk avdelning. Inom Skövde socialförvaltning finns även Skaraborgs socialjour och Barnahus, som sker i samverkan med de andra kommunerna i Skaraborg. Socialförvaltningen i Skövde kommun söker nu Familjebehandlare till vår öppenvård inom Barn- och Familjeavdelningens utrednings- och resursenhet då en medarbetare slutar och går över till annat arbete. Barn- och familjeavdelningen är uppdelad i två enheter, utrednings- och resursenheten samt familjeenheten. Utrednings- och resursenheten för barn 0-12 år arbetar med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen - SoL och lagen om vård med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU. Inom denna enhet finns enhetschef, åtta handläggande socialsekreterare, två familjehemssekreterare samt vår öppenvård med 5 familjebehandlare. I den andra enheten ingår familjerådgivningen, familjerätten, Skövde familjecentral och Barnahus. Barn- och familjeavdelningen bedriver öppenvårdsinsatser för familjer med barn i åldern 0-12 år. Syftet med verksamheten är att minska antalet barn och unga i social riskzon, att främja barns utveckling genom att förebygga och behandla tidiga relationsstörningar mellan barn och föräldrar och förhindra onödiga placeringar. Vår öppenvård består av tidigare Resursgruppen och Lundvivegården som nu är sammanslagen till en verksamhet. ARBETSUPPGIFTER Du arbetar i familjer efter beslut om insats, men kan även utföra vissa delar i en utredning på uppdrag av utredande socialsekreterare. Grunden i arbetet är samspelets betydelse mellan föräldrar och barn. Arbetet på tjänsten bedrivs idag i olika former t.ex., familjesamtal, miljöterapi, arbete enligt ICDP metoden, PYC och nätverksarbete. Arbetet bedrivs enskilt eller i nära samarbete med arbetskollega. Din arbetstid kommer vara förlagt på schema. Du kommer arbeta vissa kvällar och även en dag varannan helg. Ditt arbete bedrivs framför allt i hemmet hos våra familjer. Vi erbjuder dig arbete i en stabil verksamhet med lång erfarenhet, frihet att utforma ditt arbete tillsammans med dina kollegor och en lärande organisation där vi är måna om att ta tillvara medarbetarnas kunskap och ett positivt utvecklingsklimat. Ordinarie licens finns för dokumentationssystemet barns behov i centrum - BBIC. KVALIFIKATIONER Socionomexamen. Önskvärt om du har dokumenterad utbildning i någon metod i familjearbete och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. I arbetet möter du människor med olika bakgrund, ursprung och möjligheter där du förväntas ha ett respektfullt förhållningssätt. Du ska känna dig bekväm med att arbete i familjernas hem. Arbetet kräver stor personlig mognad och flexibilitet. Du ska vara engagerad, kreativ samt se möjligheter och ha en vilja att finna lösningar. Du måste kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har god samarbetsförmåga. Körkort är ett krav ÖVRIGT Skövde Kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten. Välkommen med din ansökan!
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga Familjebehandlare, barn- och familjeavdelningen, socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Familjebehandlare, barn- och familjeavdelningen, socialförvaltningen

Avdelningschef till socialförvaltningen
Socialförvaltningen strävar ständigt efter att förbättra för invånarna i Skövde genom att ge den service och det stöd som är förvaltningens uppgift. Kundfokus är anledningen till att socialförvaltningen kommer att förändra sin organisation den 1 januari 2015 och förvaltningen befinner sig just nu i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar kommer vara organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och ungdomsavdelning, en stöd och utredningsavdelning samt en försörjningsstöd- och integrationsavdelning. I förvaltningen finns också ett ledningskontor som har hand om frågor kring kvalitet, utveckling, ekonomi, IT och nämndsadministration. Skövde kommuns socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och barnahus, där Skövde är värdkommun. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill leda försörjningsstöd-och integrationsavdelningen. Som avdelningschef leder du engagerade, välutbildade och kompetenta medarbetare i verksamheter som har stor betydelse i människors vardag. Du har ett övergripande ansvar för försörjningsstöd och integrationsverksamheterna och ska tillsammans med enhetscheferna för avdelningens två enheter leda, utveckla och följa upp verksamheten. Tillsammans med övriga avdelningschefer ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och ska vara ett stöd till förvaltningschef i det strategiska arbetet med att driva utveckling och förändringsarbete. KVALIFIKATIONER Du har adekvat högskoleutbildning för tjänsten, samt erfarenhet från arbete inom socialtjänstens område. Tidigare erfarenhet av att ha haft arbetsledande befattning är ett krav. Du är drivande och ser ständig utveckling som en självklarhet för att kunna möta samhällets och kundernas behov. Ditt arbetssätt är strategiskt och analytiskt. Du behöver också vara en god kommunikatör som förmår engagera dina medarbetare. Vi förutsätter att du har förmågan att samverka på flera plan. Som avdelningschef måste du kunna hantera förändring och effektivisering av det dagliga arbetet på ett bra sätt. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 08-22
Sök fler jobb liknande: lediga Avdelningschef till socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Avdelningschef till socialförvaltningen

Socionom, vuxenavdelningens missbruksenhet, socialförvaltningen
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. ARBETSUPPGIFTER Handläggning av ärenden "Våld i nära relation" samt behandlingsarbete avseende vuxna personer med missbruksproblematik. Som utredare i relationsvåldsärenden förväntas du inom ramen för utredning bedöma om skyddsbehov eller annat stöd föreligger, där bedömningsinstrument "Freda" kommer att användas som en del av underlaget. Du förväntas att aktivt arbeta, utifrån intern och extern samverkan, för att bistå den våldsutsattes behov, alltifrån ett akut skede till insatser på kort och lång sikt. Som behandlare i öppenvården förväntas Du arbeta med MI som förhållningssätt samt med KBT som metod/modell. Insatser som idag erbjuds i öppenvården är CRA, Återfallsprevention, HAP samt samtal som är individuellt anpassade. Arbetet innefattar också att erbjuda stöd till anhöriga. KVALIFIKATIONER Socionomutbildning. Vi söker dig som har erfarenhet från såväl utrednings- som behandlingsarbete samt med intresse och engagemang för personer som blivit utsatta för våld i nära relation. Du ska ha lätt att samarbete, kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt vara flexibel i ditt arbetsutövande, då arbetet innefattar såväl handläggning som utförande. Du behöver vara skicklig i att samarbeta med alla avdelningar inom socialförvaltningen samt med andra kommunala förvaltningar och externa samverkansparter. Du har relevant erfarenhet från området. God kunskap om gällande lagstiftning är ett krav. Erfarenhet från kommunalverksamhet är önskvärt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 09-18
Sök fler jobb liknande: lediga Socionom, vuxenavdelningens missbruksenhet, socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socionom, vuxenavdelningens missbruksenhet, socialförvaltningen

Psykiatrisjuksköterska, socialförvaltningens socialpsykriatri
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Den kommunala socialpsykiatriska avdelningen är uppdelad i fyra enheter. Enheten för stöd och bistånd som arbetar med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen och insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Tre boendestödsenheter som arbetar med verkställighet via boendestödsteam. Enheterna ansvarar för klienter med psykiska funktionsnedsättningar i ordinärt boende och boende med särskild service. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. ARBETSUPPGIFTER Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård i socialpsykiatriska verksamheten. Som sjuksköterska arbetar du som omvårdnadsansvarig (OAS) med dokumentationsansvar för målgruppen psykiskt funktionshindrade. Du planerar och leder det medicinska omvårdnadsarbetet. Du arbetar i team tillsammans med biståndsbedömare, boendestödjare, socialpedagoger och fritidspersonal. Du har även ett nära samarbete med läkare inom länssjukvården och med andra avdelningar inom förvaltningen, hemtjänst och primärvård. Verksamheten har påbörjat att arbeta utifrån metoden ”Integrerad Psykiatri” som är en arbetsmodell där Case Manager (vård- och stödsamordnare) och boendestödjare tillsammans med brukaren, anhöriga och annan vårdpersonal arbetar i samverkan. Stödet skall syfta till att personen ska uppnå största möjliga självständighet och oberoende utifrån personens individuella förutsättningar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri. Meriterande är att du har kunskap och erfarenheter av etoden ”Integrerad psykiatri”, kommunal hälso- och sjukvård samt har förmåga att använda IT-baserade erksamhetssystem. Det är viktigt att du är positiv, har god samarbetsförmåga samt att du självständigt kan överblicka, prioritera och genomföra dina arbetsuppgifter. Förutom ovanstående krav läggs stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 09-26
Sök fler jobb liknande: lediga Psykiatrisjuksköterska, socialförvaltningens socialpsykriatri jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Psykiatrisjuksköterska, socialförvaltningens socialpsykriatri

Socialsekreterare, vik, missbruksenheten, socialförvaltningen
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten är placerad i missbruksenhetens handläggargrupp. Arbetsuppgifterna innebär handläggning av ansökningar/anmälningar enligt SoL och LVM för vuxna personer som i huvudsak har missbruk/beroendeproblematik. Ditt arbete är förändringsinriktat och du kommer att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med klienten och hans/hennes nätverk skapa förutsättningar för ett socialt fungerande liv. KVALIFIKATIONER Socionomexamen. Erfarenhet av handläggning av ärenden avseende missbruk ses som positivt. ÖVRIGT Skövde Kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 10-16
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare, vik, missbruksenheten, socialförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare, vik, missbruksenheten, socialförvaltningen

Socialsekreterare, socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelning
Nu förstärker vi arbetet med barnen i åldern 0-12 med ytterligare en socialsekreterare, plus att vi söker en socialsekreterare för en vakant tjänst! Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. ARBETSUPPGIFTER Barn- och ungdomsavdelningens handläggningsenhet består av tre grupper med inriktning barn 0-12 år, ungdomar 13-20 år och familjerätt. Socialsekreterarna i handläggningsenheten arbetar med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen – SoL och lagen om vård med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU. Tre av socialsekreterarna arbetar huvudsakligen med att ta emot anmälningar och göra förhandsbedömningar. Övriga arbetar med handläggning av utredningar och med att följa upp insatser. Det finns ett nära samarbete med avdelningens öppenvård, men också med resurser på andra avdelningar som t.ex. när det gäller våld i nära relationer och missbruk. Handläggning av familjehem ingår inte, utan handläggs av fyra familjehemssekreterare i resursenheten. Vi arbetar enligt BBIC. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner socialjour som ansvarar för beredskap utanför kontorstid. KVALIFIKATIONER Du ska ha socionomexamen och erfarenhet av utredningsarbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med utredningar gällande barn och unga. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Körkort är ett krav. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 10-22
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare, socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare, socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelning

Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga
Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet. Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid. Förvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och familjeavdelning, en ungdomsavdelning samt en vuxenavdelning. Förvaltningen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Skövde socialförvaltning har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid. ARBETSUPPGIFTER Integrationsenheten utökar sin verksamhet och ska öppna fler boenden för ensamkommande barn och unga under våren 2015. Som boendesekreterare/behandlingsassistent deltar du i det vardagliga arbetet för att upprätthålla verksamheten enligt gällande rutiner, skötsel etc. Du medverkar aktivt i skapandet av genomförandeplan, utför målstyrt integreringsarbete och leder samtals- och aktivitetsgrupper. Viktiga arbetsuppgifter är även dokumentation, anhörigkontakt, kontakt med god man/särskild förordnad vårdnadshavare, omvårdnad och tillsyn. Du kommer även att utgöra en nyckelroll i arbetet med att tillsammans med ungdomarna skapa och upprätthålla ett socialt fungerande nätverk som finns kvar efter tiden på boendet. Som boendeassistent handlar dina arbetsuppgifter om omvårdnad och tillsyn av ungdomarna. En viktig del är det vardagliga arbetet med ungdomarna som bland annat utgörs av att strukturera, begränsa, stödja, uppmuntra, motivera och ge förtroende. Du gör beteendeobservationer och enklare dokumentation. Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, d.v.s. människan sätt att fungera förstås utifrån hennes interaktioner (samspel) med omgivningen. Det innebär att genom professionella metoder upprätta eller återupprätta sådana sociala funktioner som man kan antas behöva för att klara sig i en social samvaro. Syftet är att hjälp den unge till ett naturligt socialt sammanhang där omgivningen finns kvar efter tiden på Fenix. Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är centralt. KVALIFIKATIONER Vi eftersträvar mångfald och bred kompetens inom arbetsgruppen. Som boendesekreterare/behandlingsassistent har du en akademisk examen inom det beteende-vetenskapliga området. Som boendeassistent kan du ha pågående högskoleutbildning inom det beteendevetenskapliga området, lämplig slutförd gymnasieutbildning, t.ex. inom vård och omsorg eller relevant eftergymnasial utbildning. Meriterande är om du har erfarenhet från att arbeta inom HVB-vård i olika former. ÖVRIGT I vårt rekryteringsarbete strävar vi efter en jämn könsfördelning och mångfald vad gäller intressen, personlighet, etnisk och kulturell bakgrund. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, dock längst 2014-12-31
Företag: Skövde kommun, Socialförvaltningen
Ort: Skövde
Publicerad : 10-30
Sök fler jobb liknande: lediga Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behandlingssekr/behandlingsass, boende för ensamkommande barn och unga


Sök lediga jobb Skövde kommun, Socialförvaltningen

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se