Lediga jobb Skara - Söka jobb i Skara

Lediga jobb Skara Sök lediga jobb Skara


Hittade inga lediga jobb på sökning: Skara. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Forskarassistent i epidemiologi - etiologisk och intervention forskning- Stockholm

 2. Forskarassistent i farmakognosi- Uppsala

 3. Forskarassistent i zooekologi- Uppsala

 4. Forskarassistent i molekylär medicin- Uppsala

 5. Forskarassistent i Fysikalisk kemi- Uppsala

 6. Forskarassistent vid teknisk-nat fakultet- Umeå

 7. Forskarassistent i elektronik- Sundsvall

 8. Säljare med/utan erfarenhet sökes i Skara.- Skara

 9. Sjuksköterska- Skövde

 10. Sjuksköterska- Skövde

 11. Trafiklärare, Skara- Skara

 12. Konsult affärssystem- Mariestad

 13. Konsult affärssystem- Skövde

 14. Fibertekniker till Empower i Skaraborg!- Skara

 15. Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska- Falköping

 16. Undersköterska- Lidköping

 17. Assisterande idrottsledare Skara HT 13- Skara

 18. Studierektor- Skövde

 19. Bitr avdelningschef/affärsomrchef Avbytarservice- Skara

 20. JulaClub chef- HK, Skara- Skara

 21. Legitimerade Psykologer- Skövde

 22. Kock- Skara

 23. Automationsingenjör till Skara- Skara

 24. Sjuksköterska- Falköping

 25. Videoreportrar till Skaraborg- Skövde

 26. Sjuksköterskor- Skövde

 27. HÄLSOUTVECKLARE TILL SKÖVDE- Skövde

 28. Biomedicinsk analytiker klin.fys/Röntgensjuksköterska- Skövde

 29. CE Chaufför inom Skaraborg- Falköping

 30. Medicinteknisk ingenjör/civilingenjör- Skövde

 31. Överläkare internmedicin- Mariestad

 32. Undersköterska- Skövde

 33. Undersköterska- Falköping

 34. Personliga Assistenter - Stenstorp- Falköping

 35. Sjuksköterskor- Skövde

 36. Personlig Assistent - Falköping- Falköping

 37. Läkarsekreterare/Medicinsk sekreterare- Skövde

 38. Sjuksköterskor- Skövde

 39. Sjuksköterskor- Falköping

 40. Affärsinriktad avdelningschef, Skara- Skara


Mer beskrivning

Forskarassistent i epidemiologi - etiologisk och intervention forskning
Karolinska Institutet Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, undervisning och rådgivning grundat på konceptet folkhälsa. Institution Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och rådgivning grundat på konceptet folkhälsa. Forskningen fokuserar på hälsoproblem hos befolkningen och hur man kan bekämpa dessa genom förebyggande samhällsbaserade åtgärder och utvecklande av ändamålsenliga hälso- och sjukvårdssystem. Institutionen har omfattande internationellt forskningssamarbete i såväl utvecklingsländer som mer utvecklade länder. Institutionen har i nuläget ca 140 anställda och ca 100 forskarstuderande. Aktuell anställning kommer att ske i Forskargruppen för barn- och ungdomsepidemiologi. Arbetsuppgifter Personen vi söker ska bl.a. arbete med tre större epidemiologiska studier: 1) En randomiserad interventionsstudie som syftar till att förebygga stark viktökning under graviditet och svag viktminskning efter förlossning bland överviktiga kvinnor, 2) En randomiserad interventionsstudie (Primrose) som syftar till att förebygga barnfetma, samt 3) En epidemiologisk studie av långtidseffekter av ökad tillgänglighet på alkohol inom ramen för ett stort naturligt experiment. I stort sett alla forskningsprojekt genomförs i flerprofessionellt samarbete och oftast med forskare i andra länder. I delstudier inom ramen för dessa större projekt ska forskarassistenten självständigt göra analyser och skriva vetenskapliga publikationer. I arbetsuppgifterna ingår även att skriva ansökningar om forskningsanslag och handleda doktorander. Personen vi söker ska i viss utsträckning undervisa inom grundutbildning och forskarutbildning. Kvalifikationer För denna anställning krävs skicklighet i epidemiologiska metoder och metodproblem i randomiserade och icke-randomiserade studier. Skicklighet i arbete med att utveckla och utvärdera interventioner som syftar till att främja hälsosamma levnadsvanor är fördelaktigt. För anställningen krävs förmåga att göra en kompetent insats i ett tvärvetenskapligt team bestående att medarbetare med medicinsk, beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund. Undervisningsskicklighet i epidemiologi och evidensbaserade hälsofrämjande metoder är meriterande. Vår nya medarbetare ska ledigt kunna formulera sig muntligt och skriftligt på engelska samt kunna producera ansökningar, forskningsprotokoll och artiklar av hög kvalitet. Motsvarande skicklighet i svenska språket är önskvärd. Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Bedömningsgrunder Vid bedömningen av de sökande läggs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av följande handlingar skriva på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Företag: Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-28
Sök fler jobb liknande: lediga Forskarassistent i epidemiologi - etiologisk och intervention forskning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskarassistent i epidemiologi - etiologisk och intervention forskning

Forskarassistent i farmakognosi
Forskarassistent i farmakognosi vid institutionen för läkemedelskemi Arbetsuppgifter: Forskning inom projektet "Cyklotider - ett stabilt grundskelett för proteinteknik" vid Avdelningen för Farmakognosi, undervisning, handledning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Ulf Göransson, ulf.goransson@fkog.uu.se, eller prefekt Curt Pettersson, curt.pettersson@farmkemi.uu.se. För fullständig annons, se www.uu.se Vid denna rekrytering undanber vi oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Företag: Uppsala universitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Forskarassistent i farmakognosi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskarassistent i farmakognosi

Forskarassistent i zooekologi
Forskarassistent i zooekologi vid Institutionen för ekologi och genetik. Institutionen för Ekologi och genetik ingår i Evolutionsbiologiskt Centrum som är ett av världens större centra för evolutionsbiologisk forskning och utbildning. Institutionens zooekologiska program har ca 60 anställda och en stark empirisk profil med internationellt ledande forskning av naturliga modellsystem i fält och i laboratorie-miljö (http://www.ebc.uu.se/forskning/IEG/zooeko/), men även en nystartad teoretisk forskning. Vid institutionen för ekologi och genetik finns även programmen växtekologi och evolution, limnologi och evolutionsbiologi vilket möjliggör ämnesövergripande samarbeten. Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet omfattar huvudsakligen empiriskt och teoretiskt inriktad zooekologi och evolutionär ekologi, t.ex. studier av artbildningsprocesser, bevarandebiologi, livshistorie-evolution, sexuell selektion och könskonflikter hos djur, men tjänsten är inte begränsad till dessa områden. Programmets lärare undervisar på grund- och avancerad nivå i biologi, evolution och ekologi. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. I anställningen ingår att undervisa på kurser i biologi på grund- och avancerad nivå. Innehavaren förväntas att driva internationellt konkurrenskraftig forskning inom evolutionär ekologi och interagera med programmets övriga forskare. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet, samt att aktivt söka externa forskningsmedel. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Bedömningsgrunder och behörighetskrav, se www.uu.se För att ansöka: I ansökan ska ingå en beskrivning av sökanden, med (1) en redogörelse för sökandes tidigare vetenskapliga och pegagogiska erfarhet och meriter, (2) en meritförteckning inklusive en förteckning över publikationer samt (3) en kort beskrivning av framtida forskningsambitioner. Ansökan ska också innehålla namn och e-postadresser till två referenspersoner. Möjligt tillträdesdatum bör också anges. För ytterligare information om tjänsten: om anställningen lämnas av Professor Mats Björklund (ansvarig zooekologi), tel 018-471 2666, mats.bjorklund@ebc.uu.seeller Ulf Lagercrantz (Prefekt Inst Ekologi och Genetik), tel. 018-471 6418, e-post ulf.lagercrantz@ebc.uu.se. Fullständig annons finns på www.uu.se
Företag: Uppsala universitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Forskarassistent i zooekologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskarassistent i zooekologi

Forskarassistent i molekylär medicin
Forskarassistent i molekylär medicin. Institutionsplacering inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci avgörs i samband med tillsättning. För fullständig annons, se universitetets hemsida www.uu.se under lediga anställningar. Anställningen är en del av SciLifeLab Fellow programmet 2014-2019. SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt centrum för storskalig och hypotesdriven forskning inom molekylär biovetenskap. SciLifeLab drivs gemensamt av UU, KTH, KI och SU. SciLifeLab söker nu 8 excellenta forskningsgruppsledare för att stärka forskningsmiljön i Uppsala och Stockholm. En av dessa rekryteringar görs inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Beskrivning av ämnesområde: Ämnet molekylär medicin innefattar molekylär forskning innefattande sjukdomsbiologi, diagnostik och behandling av sjukdomar. Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och administration.Till forskning räknas att leda en forskningsgrupp inom ämnesområdet molekylär medicin samt att samarbeta med andra grupper inom SciLifeLab och Uppsala universitet och aktivt bidra till forskningen vid SciLifeLab. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Anställningsperiod: Anställningen som forskarassistent kan innehas i längst fyra år. Upplysningar om anställningen lämnas av professor Professor Johan Elf, tel 018-471 4678, emailjohan.elf@icm.uu.se och professor Karin Forsberg Nilson, tel 018-471 4158 karin.nilsson@igp.uu.se.
Företag: Uppsala universitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Forskarassistent i molekylär medicin jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskarassistent i molekylär medicin

Forskarassistent i Fysikalisk kemi
Forskarassistent i Fysikalisk kemi, med inriktning mot Färgämnessensiterade material och processer för solbränslen vid institutionen för Kemi - Ångström För fullständig annons, se universitetets hemsida www.uu.se under lediga anställningar. Institutionen har en stark forskningsprofil inom solenergi med stora nationella och internationella samarbeten. Inom området har vi flera forskargrupper i tätt tvärvetenskapligt samarbete inom Center for Molecular Devices och The Swedish Consortium for Artificial Photosynthesis (CAP). Vi söker nu en forskarassistent med kompletterande expertis inom området för anställningen. Beskrivning av ämnesområdet: Färgämnessensiterade solceller baserade på nanostrukturerade halvledare är ett stort forskningsområde, med många fundamentala frågeställningar i gränskikten mellan fasta material, molekyler och lösning såväl som mellan fysik och kemi. Forskningen inom den utlysta anställningen rör en vidareutveckling av denna typ av system, där man försöker koppla de ljusinducerade elektronöverföringsprocesserna till kemisk katalys med molekylära katalysatorer, för framtida tillämpningar inom solbränsleproduktion. Arbetsuppgifter: Forskning inom det beskrivna området, i samarbete med andra grupper inom CAP, undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som forskarassistent syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. Anställningsperiod: Anställningen som forskarassistent kan innehas i längst fyra år. Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Anders Hagfeldt (tel: 018-471 3265) och Prof. Leif Hammarström (tel: 018-471 3648/3667).
Företag: Uppsala universitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Forskarassistent i Fysikalisk kemi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskarassistent i Fysikalisk kemi

Forskarassistent vid teknisk-nat fakultet
Den teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden gör nu en extra satsning riktad mot yngre forskare, och söker därför med tillträde snarast en forskarassistent inom ämnesområdet Experimentell fysik med inriktning mot generering och användning av koherent röntgen- eller extrem UV-strålning. Anställningen är placerad vid Institutionen för fysik. Vid institutionen för fysik bedrivs forskning och utbildning inom ett flertal områden, t. ex. atom-, molekyl-, och optisk fysik, laserspektroskopi, biologisk fysik, organisk elektronik, fotonik, kondenserade materiens fysik, ickelinjär fysik, plasmafysik och relativitetsteori, samt statistisk fysik och nätverk. Institutionen har ca 100 med­arbetare, bland annat 12 professorer, 28 övriga disputerade lärare och forskare, ett 40-tal doktorander och postdoktorer och ett 10-tal teknisk/administrativ personal. För mer information se www.physics.umu.se/forskning. Inom många forskningsområden har synkrotronstrålning blivit ett allt viktigare verktyg. Som ett komplement till de stora acceleratorbaserade anläggningarna är det värdefullt att utveckla mindre, laserbaserade källor för koherent röntgen- och UV-strålning. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet avser att etablera en stark forskargrupp för att studera de ickelinjära processer som kan generera sådan strålning, vidareutveckla sådana ljuskällor, och utveckla metoder för att i en tvärvetenskaplig miljö använda sådana strålkällor i forskning inom fysik, kemi och biologi. Inledningsvis rekryterar vi en professor (dnr 311-307-13) och en forskarassistent, och ambitionen är att komplettera gruppen med postdoktorer och doktorander så snart som möjligt. Vi söker nu en forskarassistent i fysik med inriktning mot generering av korta pulser av koherent röntgen- eller extrem UV-strålning, exempelvis genom så kallad ?high harmonic generation?, samt sådan strålnings utnyttjande inom naturvetenskaplig forskning. Anställningen är tidsbegränsad till fyra års forskning och innehavaren förväntas bedriva självständig forskning samt söka externa medel för att finansiera sitt forskningsprogram. Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Ansökan Till ansökan skall bifogas: Ett personligt brev som beskriver dig själv, ditt huvudsakliga forskningsområde och skälen till att du söker denna anställning, en meritförteckning (curriculum vitae), kopior av relevanta betyg och examensbevis, en förteckning över vetenskapliga erfarenheter samt undervisningsmeriter, en publikationslista, kopior av högst 10 artiklar av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan, en forskningsplan (maximalt 5 sidor), och en lista med 3 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter. Ansökan kan antingen inlämnas elektroniskt eller i pappersformat. Dokument som skickas elektroniskt skall antingen vara i MS Word eller i PDF-format. Lämnas ansökan i pappersformat, skall den inges i tre exemplar. För mer information, kontakta professor Ove Axner, 090-786 67 54 och/eller prefekt Kjell Rönnmark, 090-786 67 89. Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 5365, SEKO civil, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.
Företag: Umeå universitet
Ort: Umeå
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Forskarassistent vid teknisk-nat fakultet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskarassistent vid teknisk-nat fakultet

Forskarassistent i elektronik
Mittuniversitetet är en plats med mycket energi där människor möts, inspireras och tänker nytt. Unika utbildningar och forskning med hög vetenskaplig kvalitet har gjort Mittuniversitetet till en resurs för utveckling och tillväxt. Stora delar av vår utbildning och forskning bottnar i närheten till naturen med skog och fjäll. Mittuniversitetet har ca 16 000 studenter och campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund. Mittuniversitetet omsätter 927 Mkr per år och har närmare 1 000 anställda, varav 90 professorer och cirka 235 forskarstuderande. Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Mittuniversitetet söker Till Avdelningen för Elektronikkonstruktion, campus Sundsvall Forskarassistent i elektronik Ref. nr MIUN 2013/1173 Avdelningen för naturvetenskap (EKS) spänner över ett brett fält av utbildningsmöjligheter och forskningsinriktningar. Idag består vår verksamhet av elektronik och omfattar allt från fysikalisk elektronik till komplexa inbyggda elektroniksystem. Arbetsuppgifter: Forskning inom inbyggda sensorsystem. Inom forskningen är det av intresse att stärka den nuvarande forskningen inom inbyggda sensorsystem inom industriella tillämpningar. Speciellt meriterande är färdigheter inom energioptimering av inbyggda sensorsystem och karakterisering av sensorer. Behörighet: Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens normalt högst sju år före ansökningstidens utgång. Anställning: Anställningen är begränsad till 2 år med en eventuell förlängning med ytterligare 2 år med tillträde snarast möjligt. Tillträde: 1 september 2013 Anställningsort: Campus Sundsvall Kontaktpersoner: Information om anställningen lämnas av Bengt Oelmann, avdelningschef EKS, Bengt.Oelmann@miun.se. Fackliga företrädare: Alexander Rad, SACO, tfn 060-14 84 05 och Lollo Ljuslin, fackförbundet ST/TCO, tfn 063-16 57 14 Välkommen med din ansökan med styrkt meritförteckning till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall, senast den 29 juli 2013. Ange Ref.nr. MIUN 2013/1173
Företag: MITTUNIVERSITETET, Registrator
Ort: Sundsvall
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Forskarassistent i elektronik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskarassistent i elektronik

Säljare med/utan erfarenhet sökes i Skara.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, vi internutbildar alla från grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer något. Säljare för uppsökande verksamhet i Skara kommun sökes. Vi håller en klimatanpassad intervju via telefon torsdagen den 25 juli. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via vår hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det får du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter filmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter går det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmågan. Noab ingår i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en årsomsättning på ca 7,5 miljarder kr. 19 935 kr i lön + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. 45 besök per månad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg på 4 815 kr. Totalt 24 750 kr Du har lön även om du inte säljer något. Gör du mindre än 45 demonstrationer per månad får du en lägre ersättning, men du får fortfarande betalt för alla demonstrationer du gör. Ex. 40 demonstrationer per månad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök och motsvarar 9,5 besök per vecka + Ob-tillägg på 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Enligt gällande semesterlag har du ovanpå din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision får du på din personliga intervju. När det gäller provisionsdelen har du inget tak på hur mycket du kan tjäna under en månad. Vi får våra demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av vår bokningsavdelning. Det innebär att du som representant åker ut på förbokade kundbesök. En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Produkten vi marknadsför heter PA03 Platinum Edition och tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsområden. Maskinen är 100 % återvinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera så länge kunden lever. Hemsida: www.noab.nu Utbildningen kommer att hållas på vårt kontor (Lund) eller filialkontor (Borås/Uppsala/Linköping). Grundutbildningen är fördelad på 3 dagar på kontoret och 4 dagar på fältet, varav 4 dagar med mentor. Om du behöver övernattning står vi för boendekostnaden. Vi bjuder även på maten under utbildningsdagarna. Du får ersättning för kursdagarna. Skulle du under utbildningens eller anställningens gång känna att detta inte är något för dig kan du utan förklaring välja att avsluta utbildningen eller anställningen med omedelbar verkan och ändå få ersättning för det du gjort.
Företag: NORDIS AB
Ort: Skara
Publicerad : 07-16
Sök fler jobb liknande: lediga Säljare med/utan erfarenhet sökes i Skara. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Säljare med/utan erfarenhet sökes i Skara.

Sjuksköterska
Västra Götalandsregionen Beskrivning I verksamhetsområde kirugi ingår onkologimottagning i Lidköping och Skövde. Det är till Skövde som vi nu söker en ny medarbetare. Onkologimottagningen är en del i palliativt vårdteam onkologi, där ingår också palliativa teamet och det planeras för en slutenvårdsavdelning med 8 vpl som beräknas stå klar om ca ett år. Vid avdelningens tillkomst är tanken att integrera öppenvården och slutenvård. Arbetsuppgifter Vid onkologimottagningen ges olika onkologiska behandlingar. Det är en sjuksköterskeledd mottagning, sjuksköterskan gör medicinska bedömningar utifrån PM, bokar patienter, ger behandlingar, tar prover och har telefonkontakter där rådgivning och stödsamtal ingår. Sjuksköterskan medverkar vid läkarbesök hos onkolog som arbetar på mottagningen ett par  dagar/v. Sjuksköterskan är kontaktsjuksköterska för patienten under den tid som patienten går på onkologimottagningen för behandlingar. Kvalifikationer Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som jobbat i några år. Du är trygg i Din sjuksköterskeroll. Du tycker om att arbeta självständigt, göra egna bedömningar och kan ta egna beslut. Vi ser gärna att Du har erfarenhet från arbete med att ha vårdat svårt sjuka. Tidigare arbete med cytostatika eller arbete med andra likvärdiga medicinska behandlingar är meriterande. Du bör ha lätt för att samarbeta och tycker om att arbeta både individuellt och i team. Intresse av palliativ vård och vilja att bidra till att utveckla och förbättra vår verksamhet värderas. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrigt Vid den palliativa slutenvårdsavdelningens tillkomst kommer Du att rotera mellan avdelningen och onkologimottagningen i tjänsten. Idag är rotationsintervallen ännu inte fastställda.
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2, Onkologimottagningen SkaS
Ort: Skövde
Publicerad : 07-16
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska jobb, Sjuksköterska Skövde, Sjuksköterska Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2, Onkologimottagningen SkaS
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska

Sjuksköterska
Västra Götalandsregionen Beskrivning På AK-mottagningen (antikoagulationsmottagningen) arbetar specialutbildade sjuksköterskor med särskild kunskap om blodförtunnande medicinering. AK-mottagningen har också en medicinskt ansvarig läkare. AK-mottagningen är en del av medicinmottagningen där även diabetesmottagningen, endokrinologmottagningen och allmän internmedicin ingår. Arbetsuppgifter Sjuksköterskan arbetar självständigt med dosering av Waran och andra blodförtunnande medel i Journalia som är en elektronisk patientjournal. I det dagliga arbetet ger sjuksköterskan råd till patienter och anhöriga, har egna patientbesök, meddelar patienter och/eller distriktssköterska nya ordinationer brevledes eller via telefon/fax  m.m. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med ett par års erfarenhet. Vi ser gärna att du har utbildning inom blödning- och trombossjukdomar  eller erfarenhet från AK-mottagningsarbete. Du ska vara självständig och ansvarstagande, ha ett gott patientbemötande samt en god förmåga att samarbeta med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område Medicin, M1, Medicinmottagning
Ort: Skövde
Publicerad : 07-16
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska jobb, Sjuksköterska Skövde, Sjuksköterska Skaraborgs Sjukhus, Område Medicin, M1, Medicinmottagning
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska

Trafiklärare, Skara
Vi söker trafiklärare till Sveriges bästa yrkestrafikskola! Självklart kan vi bli ännu bättre, därför söker vi dig som vill vara med och utveckla vår yrkesförarutbildning. Vi satsar för att leva upp till branschernas krav och önskemål och ligger gärna steget före! T ex har vi egen trafiklärarutbildning (YH) och tunglärarutbildning. Yrkesakademin AB grundades 1997 i Falun, vi är nu ett utav Sveriges största privata utbildningsföretag inom transport och entreprenad. Våra yrkesförarutbildningar finns på 19 orter från Helsingborg upp till Gällivare. Våra uppdragsgivare kommer både från offentlig och privat sektor. För att växa och utvecklas behöver vi dig! Sök tjänst som trafiklärare vid vår yrkestrafikskola i Skara! Du passar hos oss: - Om du tycker om att möta/bemöta människor på ett positivt, serviceinriktat och pedagogiskt sätt. - Om du inte är främmande inför att arbeta med en hel grupp och samtidigt har förmågan att se individens behov, allt för att säkerställa att alla når det satta utbildningsmålet. - Om du tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp. - Om du är noggrann och följer de regelverk och de kvalitetskrav som uppdraget innebär. Uppdraget kräver att du har godkänd Trafiklärarutbildning, enligt transportstyrelsens krav på behörigheterna C, CE och D. Om du har lång erfarenhet av att köra lastbil och släp i olika kombinationer är det mycket meriterande. Det är klart meriterande om du även har DE, ADR och/eller YKB. Extra meriterande om du har pedagogisk utbildning/erfarenhet samt en administrativ förmåga. Var med och skapa Sveriges bästa utbildning, sök nu!
Företag: YrkesAkademin AB
Ort: Skara
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Trafiklärare, Skara jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Trafiklärare, Skara

Konsult affärssystem
Vi på IT-Stöd hjälper små och medelstora företag att effektivisera sin verksamhet med smarta IT-lösningar inom affärssystem, infrastruktur och telefoni. Vi söker nu en person med erfarenhet av arbete med affärssystem för små och medelstora företag. Förutom detta är kunskaper kring bokföring och databashantering är krav för att få tjänsten. Tjänsten som konsult inom affärssystem innebär att man har som uppgift att hjälpa våra kunder att få ut det mesta av sina affärssystem genom användarutbildning, konfiguration/uppgraderingar av programvaror mm. Man stöttas av vårt team som består av programmerare, supporttekniker och kundansvarig säljare. Vi har kontor i Mariestad och Skövde och du som söker tjänsten kan själv välja på vilken av dessa orter du vill arbeta.
Företag: IT-Stöd Skaraborg AB
Ort: Mariestad
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Konsult affärssystem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Konsult affärssystem

Konsult affärssystem
Vi på IT-Stöd hjälper små och medelstora företag att effektivisera sin verksamhet med smarta IT-lösningar inom affärssystem, infrastruktur och telefoni. Vi söker nu en person med erfarenhet av arbete med affärssystem för små och medelstora företag. Förutom detta är kunskaper kring bokföring och databashantering är krav för att få tjänsten. Tjänsten som konsult inom affärssystem innebär att man har som uppgift att hjälpa våra kunder att få ut det mesta av sina affärssystem genom användarutbildning, konfiguration/uppgraderingar av programvaror mm. Man stöttas av vårt team som består av programmerare, supporttekniker och kundansvarig säljare. Vi har kontor i Mariestad och Skövde och du som söker tjänsten kan själv välja på vilken av dessa orter du vill arbeta.
Företag: IT-Stöd Skaraborg AB
Ort: Skövde
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Konsult affärssystem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Konsult affärssystem

Fibertekniker till Empower i Skaraborg!
Hos Empower blir du som fibertekniker en viktig länk mellan projektledaren och Empowers kunder och bidrar till att skapa starka relationer och hög kundnjödhet. Empower erbjuder dig ett mångsidigt arbete i en sakkunnig omgivning och du har möjlighet att vara med i utvecklingen av det här området under en mycket spännande och expansiv tid för branschen. INFORMATION OM TJÄNSTEN Du kommer att jobba ute på fältet som fibertekniker inom bygg/installation/felavhjälpning av fiber. Att arbeta som fibertekniker innebär bland annat att du kommer att skarva och terminera optisk fiber i våra kunders nät. Du kommer att arbeta både i team och på egen hand där flexibilitet och samarbete är viktiga hörnstenar. Du ansvarar även för att arbetet bedrivs enligt gällande kvalitets- och miljöanvisningar. VI SÖKER DIG SOM - Har gymnasial utbildning med teknisk inriktning, yrkesskola eller motsvarande - Har erfarenhet av anläggnings-/entreprenadverksamhet Det är meriterande om du är certifierad fibertekniker enligt de krav som SOFT:s referensgrupp tagit fram och det är också meriterande om du har kännedom om telenätets och/eller fibernätets uppbyggnad. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav då detta behövs i kommunikationen internt och mot kund. Körkort B är ett krav. Som person är du noggrann och du har ett starkt ansvarstagande och engagemang för arbetet. Du har lätt för att ta initiativ och jobbar självständigt inom olika teknikområden och i nya miljöer. Du uppvisar en god social förmåga i dina kontakter och ditt samarbete med andra, både internt och externt. OM EMPOWER Empower är ett multinationellt serviceföretag som erbjuder byggnations-, underhålls- och experttjänster åt kunder inom el- och telekombranschen samt åt industrin. Empower har verksamhet i Finland, Sverige och Baltikum. Omsättningen för koncernen 2012 var 366 miljoner Euro och tillsammans är vi omkring 3000 medarbetare. I Sverige är vi idag 600 medarbetare placerade över hela landet från Luleå i norr till Svedala i söder. START: Omgående, med hänsyn till ev. uppsägningstid OMFATTNING: Heltid, tillsvidare PLATS: Skaraborg ANNONS ID: 14925330 SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2013-08-31 KONTAKT: Rekryteringskonsult Anna Strebel, 031-352 33 96 För att söka tjänsten klicka på 'Sök jobbet'. Har du frågor kring tjänsten besvaras dessa på mail gbg04@academicwork.se under kontorstid. Ange gärna annonsid i ditt mail. ANSÖKAN Har du vad som krävs? Skicka in din ansökan via vår hemsida omgående då vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ansök och läs mer på www.academicwork.se Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker och har några års arbetslivserfarenhet, är nyutexaminerad eller fortfarande studerar på högskola/universitet. Hos oss kan du bli anställd direkt hos ett kundföretag eller arbeta som uthyrd konsult på specifika kunduppdrag. SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner du att Academic Work behandlar dina uppgifter enligt PUL. Det är endast medarbetare inom Academic Work som kan ta del av dina uppgifter. Ingen information lämnas till extern part (kunder) utan ditt medgivande. Läs mer på http://www.academicwork.se/pul-information.aspx
Företag: ACADEMIC WORK SWEDEN AB
Ort: Skara
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Fibertekniker till Empower i Skaraborg! jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fibertekniker till Empower i Skaraborg!

Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska
Västra Götalandsregionen Beskrivning Är du intresserad av och kan se utmaningen i att arbeta med och planera en  långsiktig vård som leder till att patienten kan återgå till ett gott liv i samhället igen? Då är du välkommen att söka denna tjänst! Inom Rättspsykiatrin i Skaraborg arbetar Du både nära patienten och nära ett flertal olika proffessioner. Enheten består av 24 platser för patienter i sluten rättspsykiatrisk vård samt ett utslussningsteam som arbetar med patienterna i utslussningsskedet samt i öppenvård. Rättspsykiatrin flyttade in i nybyggda lokaler under 2012 och både antal patientplatser och personalstyrka utökas. Lokalerna är byggda för att vara en god, läkande vårdmiljö för patienten, tillika en trevlig arbetsmiljö för personalen. Hos oss bedrivs även ett forskningsprojekt kring vårdmiljön. Du har tillgång till regelbunden handledning. Rättspsykiatrin har ett lönetillägg på 1500 kr i månaden utöver grundlönen. Arbetsuppgifter En av våra psykiatrisjuksköterskor i vårt utslussningsteam, PSL-teamet, slutar och därför söker vi  en ny medarbetare. Teamet består av tre psykiatrisjuksköterskor och en skötare. Ni arbetar nära varandra och planerar arbetet för patienterna i öppen rättspsykiatrisk vård. Tjänsten innebär mycket självständigt arbete, hembesök och bedömningar. Ett annat uppdrag är att bistå klienter inom kriminalvården som har ett psykiskt illabefinnande och behöver psykiatriska insatser efter frigivning. I PSL-teamet är arbetstiden förlagd till dagtid vardagar. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du  specialistutbildning i psykiatri är det meriterande och arbetserfarenhet inom psykiatri krävs. Då arbete inom psykiatrisk vård ofta innebär långa vårdtider är det viktigt att du har lätt för att skapa goda och proffesionella relationer till dina klienter för att bygga upp ett stort förtroende.  Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och du skall ha intresse av att arbeta med rättspsykiatriska patienter och deras speciella behov. Då tjänstgöringen innebär hembesök krävs det att Du har B-körkort. Verksamheten har tjänstebilar som tillhandahålls. Villkor Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin kommer vi att begära utdrag ur misstanke och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område Medicin, M5, Rättspsykiatri
Ort: Falköping
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska jobb, Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska Falköping, Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska Skaraborgs Sjukhus, Område Medicin, M5, Rättspsykiatri
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska

Undersköterska
Västra Götalandsregionen Beskrivning Skaraborgs Sjukhus Lidköping utgör en del av Skaraborgs Sjukhus (SkaS). Vården omfattar internmedicin, kirurgi, urologi, ortopedi, kvinnosjukvård, anestesi/operation/intensivvård, radiologi, arbetsterapi och sjukgymnastik. Vid sjukhuset finns även öppenvårdsmottagningar för barnsjukvård, ögon, öron-näsa-hals, hörsel- och dövverksamhet, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering samt laboratorium med blodcentral. En rad förbättringsarbeten pågår på sjukhuset för att effektivisera och öka tillgängligheten, vilket bl.a. har medfört kortare väntetider och att vi har nått uppsatta mål rörande nöjda patienter, trots ett ökat patientinflöde. Avdelning 6 är en medicinsk akutvårdsavdelning där vi tar emot, utreder och behandlar patienter med olika invärtesmedicinska sjukdomar. Våra subspecialiteter är, blodsjukdomar, mag-/tarm- och leversjukdomar. Vi har 22 vårdplatser och arbetar i vårdlag, vårdmodellen vi inriktar oss mot är Patinetnärmre vård. Som en del av sjukhusets förbättringsarbete arbetar även avdelning 6 aktivt med ständiga förbättringar där alla medarbetare är delaktiga. Arbetsuppgifter På avdelning 6 arbetar Du med alla på en vårdavdelning förekommande arbetsuppgifter för en undersköterska, till exempel omvårdnad, provtagning och såromläggningar. Patientsäkerhetsarbete så som förebyggande av trycksår, fall och undernäring är viktiga delar i arbetsuppgifterna. Vi har individuell schemaplanering. Kvalifikationer Vi söker dig som har en godkänd undersköterskeutbildning. Tidigare erfarenhet av yrket är meriterande. Det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor, både patienter och arbetskamrater och har lätt för att kommunicera. Du behöver vara stabil och självgående och ska alltid ha patientens bästa i fokus.
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område Sjukhuset i Lidköping, Medicin avdelning 6
Ort: Lidköping
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska jobb, Undersköterska Lidköping, Undersköterska Skaraborgs Sjukhus, Område Sjukhuset i Lidköping, Medicin avdelning 6
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska

Assisterande idrottsledare Skara HT 13
Är du vår nya ledare? Vill du arbeta med idrott och barn? Då är Knatteskutt rätt plats för dig! Knatteskutt Idrott är en rikstäckande verksamhet för barn i åldern 4-9 år. Varje termin erbjuder vi tusentals barn möjligheten att testa en mängd olika idrotter och lekar och på så vis skapa ett framtida intresse för idrott och rörelseglädje. Hösten 2013 kommer vi att fortsätta med Knatteskutt Idrott som består av 10 tillfällen med blandade idrottsaktiviteter. Verksamheten bedrivs vardagskvällar och på helger. Vi söker nu två assisterande Idrottsledare till Knatteskutt i Skara inför höstterminen 2013. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att vara idrottsledare på träningarna. Att vara en pedagogisk idrottsledare för barnen och förmedla glädje. Du arbetar efter knatteskutts egna koncept. Det perfekta extrajobbet för dig som planerar att arbeta inom barn/idrottssektorn i framtiden och har barn och idrottserfarenhet sedan tidigare. Vi söker dig som: - har ett genuint intresse för idrott - är intresserad av att leda barn - är engagerad och ambitiös Låter det intressant? Maila din ansökan snarast till ansokan.skara@knatteskutt.se Rekrytering sker löpande. Förutom CV och personligt brev önskar vi även att du i din ansökan skickar med: * Två bilder på dig själv (gärna där du utövar idrott alternativt leder idrott.). Då vi rekryterar den här tjänsten tar vi kontakten med sökande kandidater som anses lämpliga för jobbet efter vår genomgång av sökandes CV, vi är därför tacksamma om du som sökande inte ringer oss under den här tiden. Läs mer om vår verksamhet på www.knatteskutt.net
Företag: AKTIEBOLAGET SVENSKA IDROTTSFRÄMJANDET
Ort: Skara
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Assisterande idrottsledare Skara HT 13 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Assisterande idrottsledare Skara HT 13

Studierektor
Västra Götalandsregionen Beskrivning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) tillhör organisatoriskt område Forskning Utveckling och Utbildning (FoUU). Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har som mål att uppnå och utveckla högsta möjliga kvalitet på verksamhetsförlagda utbildningar inom  vårdområdet. VFU samarbetar med utbildningsanordnare så som universitet, högskolor, gymnasiala samt eftergymnasiala bland andra. Syftet är att studenter från akademiska, gymnasiala och eftergymnasiala vårdutbildningar skall få ett bra lärande i verksamheten på SkaS. Utveckling av de studerandes lärandemiljö i samverkan med utbildningsanordnarna ser vi som ett viktigt fokusområde inför framtiden.. Arbetsuppgifter Skaraborgs Sjukhus söker en studierektor, som på övergripande nivå ansvarar för den verksamhetsförlagda utbildningen i såväl akademiska som gymnasiala och eftergymnasiala vårdutbildningar. I arbetsuppgifterna ingår att organisera, samordna, utvärdera, kvalitetssäkra och utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen inom vårdområdet i syfte att uppfylla ställda kvalitetskrav. Du svarar tillsammans med verksamhetsföreträdare för att avtal och kompetenskrav för handledning följs. Du ansvarar också för SkaS handledarorganisation vad gäller uppdrag, tjänstefördelning, nätverksträffar och fortbildning. Du initierar och medverkar i utvecklings- och kvalitetsarbete i frågor gällande kompetensförsörjning. Du är SkaS kontaktperson mot universitet/högskolor och i Vård- och omsorgscollege samt förvaltningens representant i regionala och lokala arbetsgrupper samt nätverk. Kvalifikationer Vi söker dig som har adekvat högskolekompetens inom vård med minst magisterexamen samt pedagogisk kompetens med bred erfarenhet av utbildning och administration. Du har förmåga att skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta, är kommunikativ samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska kunna organisera, leda och utveckla arbetet samt ha förmåga att arbeta både strategiskt och operativt. Då resor i tjänsten förekommer ser vi att du har B-körkort. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område FoUU
Ort: Skövde
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Studierektor jobb, Studierektor Skövde, Studierektor Skaraborgs Sjukhus, Område FoUU
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studierektor

Bitr avdelningschef/affärsomrchef Avbytarservice
Växa Sverige söker Dig som vill arbeta med utveckling av vår avbytarservice. Vi satsar nu extra på avbytarverksamhet som idag har cirka 100 medarbetare. Vår ambition är nu att öka verksamheten. Du kommer att ha direkt personalansvar för ett antal medarbetare i vårt norra verksamhetsområde (från Skaraborg och norrut). Du rapporterar direkt till avdelningschefen och har budget- och ekonomiansvar för dina medarbetare och ansvarsområden. Resor ingår i arbetet. Vi tror att: Du är intresserad av att leda och utveckla vår verksamhet Vågar ta initiativ och beslut Har ett affärssinne och är intresserad av att sälja Har förmågan att få med dig andra och att utveckla, coacha dina medarbetare Du är agronom, lantmästare eller har annan agrar utbildning Har erfarenhet av projektledning Har god erfarenhet av jordbruket i praktiken! B-körkort fodras. Vi lägger stor vikt vid din personliga drivkraft och ditt engagemang och förmåga att möta människor. Placeringsort och omfattning Tjänsten som biträdande avdelningschef /produkt- och marknadsutvecklare är 50 procent och tjänsten som affärsområdeschef är 50 procent. Placeringsort Skara/Falköping, annan placeringsort kan diskuteras. Har du frågor är du välkommen att kontakta: Per Stigson, avdelningschef 010- 471 09 35 Facklig kontakt Claes Åkerberg, Naturvetarna, 070-845 14 94 Ansökan senast den 30 augusti Välkommen att skicka din ansökan till per.stigson@vxa.se ---------------------------------------------------------------------------------- Från bra till bäst ? nu fortsätter vi att utveckla Växa Sverige och behöver fler medarbetare! Detta för att nå vårt mål att blir Europas bästa service- och rådgivningsföretag för mjölk- och köttföretagare. Vi har 36 driftsplatser och omsätter cirka 440 MSEK. Våra drygt 500 kunniga och engagerade medarbetare är alltifrån experter, produktutvecklare, rådgivare till support-, semin- och fältpersonal. Vi arbetar med avel, semin, rådgivning/företagande, djurhälsa och avbytarservice.
Företag: VÄXA SVERIGE SKARA
Ort: Skara
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Bitr avdelningschef/affärsomrchef Avbytarservice jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bitr avdelningschef/affärsomrchef Avbytarservice

JulaClub chef- HK, Skara
Jula AB är ett lönsamt detaljhandelsföretag som säljer produkter till låga priser för hemmafixare och proffs. Just nu har vi 60 varuhus i Sverige och Norge och i Polen. Vår arbetsplats präglas av entreprenörsanda och att vara i ständig utveckling. Våra ledord är nyfikenhet, engagemang och ärlighet och att gå rakt på mål. Omsättningen 2012 var 4,2 miljarder kr och vi sysselsätter ca 2000 personer . Till Julas huvudkontor i Skara söker vi nu en chef till JulaClub. JulaClub: Julas kundklubb (JulaClub) med sina 700 000 medlemmar är en mycket värdefull informationskälla till hur våra kunders behov och beteende ser ut. JulaClub har fått ett flertal utmärkelser (Vinnare Retail Awards 2012, vinnare Årets kundklubb 2012 och 2013 StroedeRalton) men mycket är ännu ogjort och vi vill nu ta nästa steg i klubbens utveckling. JulaClub finns i dag i Sverige, Norge och Polen. Arbetsuppgifter: Du har ansvar för att aktivt och strategiskt utveckla Julas kundklubb i ekonomiska termer samt bygga en databas som på sikt ger Jula möjlighet att i ännu större grad bedriva tvåvägskommunikation med kunderna. Du ansvar för att generera ökad omsättning och lönsamhet för Jula som helhet genom JulaClub. I ditt ansvar ingår kostnadsbudget i de länder Jula verkar samt personalansvar för två teammedlemmar. Bakgrund: För att lyckas med uppgiften ska du som person vara nyfiken, ha kunden i fokus och tycka om att gå rakt på mål! Du bör ha marknadsekonomisk utbildning i botten, kompletterat med vana från CRM system och erfarenhet från kundklubbar och/eller lojalitetsprogram riktat till konsumenter. Vidare behärskar du svenska och engelska i tal och skrift. Du har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt gentemot din omgivning. Erfarenhet av personalansvar är meriterande. Vi ser gärna sökande med bakgrund från dagligvaruhandeln. Vi kan erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter i ett spännande företag som befinner sig i ett expansivt skede. För rätt person är detta ett toppjobb inom ett av Sveriges mest intressanta handelsföretag. Anställningsvillkor: Heltid, tillsvidare. Rekryteringen kan komma att ske löpande. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Niklas Lindström, Marknadschef tele nr 073- 809 10 08
Företag: JULA AB
Ort: Skara
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga JulaClub chef- HK, Skara jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: JulaClub chef- HK, Skara

Legitimerade Psykologer
Västra Götalandsregionen Beskrivning Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)  arbetar med att utreda och behandla barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. BUP Skaraborg har 15 kommuner i sitt upptagningsområde. Verksamheten består av fem öppenvårdsmottagningar, en slutenvårdsavdelning, akutmottagning samt neuropsykiatrisk utredningsmottagning. Öppenvårdsmottagningen i Lidköping har fem kommuner i upptagningsområdet. Där skall tre psykologer tillsammans med kuratorer, sjuksköterska, läkare, läkarsekreterare samt enhetschef arbeta i ett team. I augusti 2013 ser vi fram emot att flytta in i nya ändamålsenliga lokaler på sjukhusorten. Öppenvårdsmottagningen i Skövde har fem kommuner i upptagningsområdet. På mottagningen skall två psykologer tillsammans med kuratorer, psykoterapeut, sjuksköterskor, läkare, läkarsekreterare samt enhetschef arbeta i ett team.  Verksamheterna präglas av ett gott och öppet arbetsklimat med stort engagemang och hög kompetens. Arbetsuppgifter BUP arbetar utifrån en helhetssyn på barn/ungdomar och deras familjer. Som psykolog hos oss arbetar du med psykologisk behandling av barn och ungdomar, både enskilt och tillsammans med deras familjer. I din anställning ingår att göra barnpsykologiska bedömningar och utredningar där det kan handla om differentialdiagnostik och neuropsykiatri. Inom BUP arbetar vi både utifrån systemisk teori, psykodynamisk teori och kognitiv beteendeterapeutisk teori. Konsultation och handledning till våra vårdgrannar kan förekomma. Vi har ett nära samarbete med socialtjänst, elevhälsan, barn- och ungdomshabilitering samt barn- och ungdomsmedicin. Hos oss erbjuds medarbetarna både kompetensutveckling och handledning för att ytterligare utveckla och tillföra kompetens till teamet och organisationen. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Tidigare erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin är meriterande.  Du trivs och har lätt för att arbeta både självständigt och samarbeta i team då arbetsuppgifterna kan variera både från enskilt arbete och tvärprofessionella insatser där din kompetens är en viktig del i arbetet.  Vi ser gärna att du är en flexiblel och kreativ person med förmåga att prioritera och organisera.  Då vi vill erbjuda våra patienter ett brett utbud av behandlingsmetoder är intresse och kompetens för detta meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrigt Vid tillsättning av tjänst inom barn- och ungdomspsykiatrin kommer vi att begära utdrag ur misstanke och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område Medicin, M6, BUP Öppenvård Lidköping & Skövde
Ort: Skövde
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Legitimerade Psykologer jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Legitimerade Psykologer

Kock
Är du en ambitiös, fantasirik, stresstålig och driven person som älskar att laga mat och har som målsättning att alltid göra ditt yttersta för gästens smakupplevelse kanske du är personen vi söker. Du ska ha utbildning och arbetslivserfarenhet samt kunna arbeta självständigt såväl vardagskvällar som helger. Behovet är omgående, så intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Företag: KRIKELIN SKARA/KLOSTERGATAN 8 SKARA
Ort: Skara
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Kock jobb, Kock Skara, Kock KRIKELIN SKARA/KLOSTERGATAN 8 SKARA
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kock

Automationsingenjör till Skara
Dina arbetsuppgifter - Som automationsingenjör på Imtech kommer du främst få arbeta med programmering av PLC-system och SCADA, motordrifter, servon, driftsättning, service, felsökning, dokumentation mm. Imtech Automation är en systemleverantör och som utför projekt i olika omfattning från förprojektering till drifttagningar till unika och skräddarsydda anläggningar. Imtech Automation installerar standardiserade systemlösningar för process- och maskinstyrningar för både industriella och kommunala anläggningar (VA-verk). - Du tillhör en avdelning som består av 12 medarbetare (projektledare, konstruktörer, programmerare, installations- och serviceelektriker). Du kommer ha en tät kontakt med dina kollegor och kunder. - Våra kunder finns främst inom industrin, VA-verk och maskinbyggare. Eftersom du är mycket ute hos kunderna och arbetar innebär det en del resor inom regionen Skaraborgs län och även en del besök i södra Sverige. Räkna med att en del övernattningar kan förekomma. - Som automationsingenjör måste du ha en förmåga att anpassa företagets tjänster till kundens behov och miljö. Du har lätt för att skapa kontakt med befintliga kunder och med ditt förtroendeingivande sätt skapar du goda förutsättningar till ett långsiktigt samarbete. - Du rapporterar till avdelningschefen och du utgår från kontoret i Skara.                  Din bakgrund - Vi söker en erfaren automationsingenjör. - Du har goda kunskaper i styrsystem. Har du programmerat i PLC-systemen från bl a Siemens, Mitsubishi, Omron, ABB är det en fördel. Erfarenhet från programmering i SCADA-system är meriterande. - Ditt arbete är självständigt vilket innebär att du måste vara driven, resultatfokuserad, välplanerad, noggrann och strukturerad för att få effektivitet i dina dagliga sysslor. Du trivs med att vara ute hos kunder och skapa långsiktiga relationer. - Du har en förkärlek till teknik och du följer teknikens utveckling inom automation. - Förmodligen är du utbildad inom el- och industriell automation. - Vi förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.                        Vi erbjuder - Ett kvalificerat och självständigt arbete i ett spännande och expansivt företag där dina insatser gör skillnad. Imtech värnar om sin personal att de ska trivas och utvecklas och vi tror att med din positiva inställning och din kompetens kommer du att platsa väl in i teamet.   Ansökan och kontaktperson I denna rekrytering samarbetar vi med Satt-Elit Rekrytering och rekryteringskonsult Marie Eriksson. Du är välkommen att kontakta henne om du har några frågor kring tjänsten, 070-471 12 94. Du söker tjänsten via "ansök" knappen nedan. Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!   Om oss Imtech Nordic är en komplett teknik- och installationspartner, som med omkring 5 500 medarbetare och en sammanlagd omsättning på närmare 7 miljarder kronor, är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Företaget utgörs av Imtech VS-teknik, Imtech Elteknik och Imtech Ventilation och finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland.    Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som med cirka 29 000 medarbetare och en omsättning på cirka 5,1 miljarder euro är ett av Europas största teknik- och serviceföretag.
Företag: Imtech Örebro AB
Ort: Skara
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Automationsingenjör till Skara jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Automationsingenjör till Skara

Sjuksköterska
Västra Götalandsregionen Beskrivning Medicinavdelningen på Skaraborgs Sjukhus Falköping har 28 vårdplatser. Patienterna är indelade i tre grupper på avdelningen med 9-10 patienter/grupp. Där vårdas patienter med internmedicinska sjukdomar. Enheten har påbörjat en utveckling av närsjukvårdsarbete inom det geriatriska spåret. Medicinavdelningen arbetar integrerat med medicinmottagning och endoskopi/IBDmottagning på sjukhuset. Många av våra patienter är i behov av samordnad vårdplanering, vilket medför att vi samarbetar mycket med kommunen och primärvården. Arbetsuppgifter Som sjuksköterska på medicinavdelningen deltar du i allt omvårdnadsarbete runt patienten. Du deltar i rondarbete, patientutredningar och läkemedelsbehandlingar. Du vårdplanerar patienterna och informerar patienter och närstående löpande, gällande behandlingar och resultat, under patientens hela vistelse på enheten. Som sjuksköterska är du sockså arbetsledare för undersköterskorna i din patientgrupp. Inom verksamheten arbetar även läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med tidigare erfarenhet inom medicin. Då arbetet innebär mycket kontakt med patienter och anhöriga ser vi att du har lätt för att skapa förtroende både mellan kollegor och patient/anhörig. Då du leder undersköterskornas arbete samt vårdplanerar ser vi att du är en strukturerad person som trivs med många kontakter, både inom och utanför verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område Medicin, M2, Medicinavdelning Falköping
Ort: Falköping
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterska jobb, Sjuksköterska Falköping, Sjuksköterska Skaraborgs Sjukhus, Område Medicin, M2, Medicinavdelning Falköping
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterska

Videoreportrar till Skaraborg
TV4Nyheterna Skaraborg i Skövde söker två drivna nyhetsjournalister. Vi söker dig som är självgående videoreporter och som brinner för lokala nyheter. Du har relevant journalistutbildning samt några års erfarenhet av nyhetsarbete med dagsproduktion. Du bör ha en utvecklad förmåga att arbeta självständigt, kunna hitta och skapa intressanta nyhetsvinklar. Lokala nyheter sänds från Skaraborg i åtta dagliga nyhetssändningar i TV4 samt distribueras vidare till andra plattformar och kunder. Som videoreporter i Skaraborg har du daglig kontakt med sändningsredaktionen i Göteborg. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav. Tillträde 1 september 2013, med varaktighet t o m februari 2014, med möjlighet till förlängning. Välkommen att söka senast 25/7, mejla ansökan med referenser till: Nyhetschef Nyhetsbolaget i Skaraborg: oivin.tronstad@tv4.se
Företag: Nyhetsbolaget Sverige AB
Ort: Skövde
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Videoreportrar till Skaraborg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Videoreportrar till Skaraborg

Sjuksköterskor
Västra Götalandsregionen Beskrivning Neuro/rehab erbjuder specialiserad vård för sjukdomar och skador i nervsystemet. Platserna fördelas mellan akut neurologi och medicinsk rehabilitering. Vi bedriver både akut, planerad, sluten samt öppen vård. Vårdavdelningen är öppen dygnet runt hela året och tar emot patienter som i utredning och behandling behöver vård. Öppenvården är öppen dagtid och utöver utredning och behandling erbjuds konsulttjänst för Skaraborgs Sjukhus och primärvården. Verksamheten omfattar också dagsjukvård för patienter med behov av upprepade och regelbundna längre kontakter. Vi söker nu två sjuksköterskor för vikariat året ut, eventuellt med förlängning! Arbetsuppgifter Som sjuksköterska leder och ansvarar du för omvårdnadsarbetet. Detta innebär att du planerar, utvärderar och följer upp omvårdnadsinsatser som görs tillsammans med patient, dennes närstående och övriga i teamet runt patienten. Du ansvarar för läkemedelshantering och administrering. Som sjuksköterska har du en viktig funktion i patientsäkerhetsarbetet. I arbetet ingår även att assistera vid vissa undersökningar. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av neurologi och rehabilitering. Du bör vara ansvarstagande, ha ett utpräglat ordningssinne och en god förmåga att samarbeta med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Neurologi och rehabiliteringsmedicin
Ort: Skövde
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterskor jobb, Sjuksköterskor Skövde, Sjuksköterskor Skaraborgs Sjukhus, Neurologi och rehabiliteringsmedicin
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterskor

HÄLSOUTVECKLARE TILL SKÖVDE
Den mänskliga faktorn är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Vi på Previa vet hur du kan få den att arbeta för dig. Effektivisera din organisation, utveckla ditt ledarskap, engagera dina medarbetare och skapa en positiv arbetsmiljö. Previa har 1000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 9 000 arbetsgivare med 950 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 865 miljoner kronor under 2012. Läs mer på www.previa.se. Konsult i företagshälsa! Previa i Skaraborg växer och söker nu en Hälsoutvecklare Utifrån din profession skall du vara ett stöd såväl för företagsledningar, som för enskilda chefer, kontaktpersoner och anställda. Du som vill arbeta och utvecklas med oss ska ha intresse av att arbeta kundorienterat, vara affärsmässig, ha egen drivkraft och tycka om att arbeta i team. Arbetsområde Vi erbjuder en tjänst med frihet under ansvar och med stora möjligheter inom en framtidsbransch och ett företag i stark utveckling. Som Hälsoutvecklare kommer du att arbeta som konsult ut mot våra kundföretag i hela Skaraborg. Du kommer arbeta inom ett brett fält, framför allt på organisations- och gruppnivå men ibland även på individnivå. Du är affärsmässig med fokus på att utveckla ett hälsofrämjande arbetssätt hos våra kundföretag. Du ska vägleda kunderna och bidra med kunskap, arbetssätt och insatser för att de ska nå sina mål. Dina insatser ska ge resultat hos kundföretagen och du ska kunna påvisa det. Kompetensprofil Kravet är att du har en 3-årig akademisk examen som hälsoutvecklare/hälsopedagog samt arbetslivserfarenhet av kvalificerade uppdrag. För att nå framgång i detta arbete bör du ha några års erfarenhet från arbete som hälsoutvecklare inom privat sektor. Du bör vara van att driva projekt, arbeta långsiktigt och strategiskt, arbeta mot och nå uppsatta mål samt ha en förståelse för vad det är som ger friska och lönsamma företag. Du är affärsmässig och kan koppla insatser till resultat hos kundföretagen. Erfarenhet från företagshälsa, kunskaper i hälsoekonomi eller annat systematiskt hälsoarbete är en merit. Som person är du entusiasmerande, resultatorienterad, strukturerad och handlingskraftig. Du motiveras av resultat och framgång och är mycket självgående och trygg i dig själv och i din roll som hälsoutvecklare. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och ser värdet i att använda hela teamets kompetens i syfte att uppnå ökad nytta för våra kunder. Du har en mycket god pedagogisk förmåga och du brinner för att föra fram vårt budskap, bl a genom att utbilda och informera våra kundföretag och du har inga problem att tala inför grupp. Vi erbjuder dig - inspirerande kundkontakter och möjlighet att skapa resultat - trevliga kollegor och arbete i tvärvetenskapliga team - Previakollegor över hela landet med olika spetskompetens - ett omväxlande och intressant arbete i en av Sveriges framtidsbranscher - möjligheter till utveckling i ett företag på frammarsch Övrigt Tjänstgöringsgraden 100 %. Arbetet innebär mycket resande varför du ska ha körkort för bil och tillgång till egen bil. Utgångsort: Skövde. Är du intresserad? Kontakta operativ chef Jaana Englund, tfn 0500-44 75 73. Välkommen med din ansökan via vår hemsida, www.previa.se, senast 2013-07-31.
Företag: AB Previa, Skaraborg
Ort: Skövde
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga HÄLSOUTVECKLARE TILL SKÖVDE jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: HÄLSOUTVECKLARE TILL SKÖVDE

Biomedicinsk analytiker klin.fys/Röntgensjuksköterska
Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad samt Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett 30-tal specialiteter. Vår vision är God vård i utveckling och här arbetar cirka 4 000 medarbetare för att ge Västra Götalandsregionens invånare i närområdet en god och säker vård. Beskrivning På Nuklearmedicin på Skaraborgs Sjukhus utförs årligen ca 6000 funktionsundersökningar. Sedan 2009 har Nuklearmedicin förfinat diagnostiken med SPECT-CT-teknik och vi planerar för vidare utveckling av både metoder och utrustning då Nuklearmedicin är en viktig och prioriterad verksamhet inom Skaraborgs Sjukhus. Samarbete och dialog mellan de olika nuklearmedicinska enheterna har inletts för att förbättra verksamheten över hela Västra Götalandsregionen.  Vi är ett 10-tal medarbetare som består av biomedicinska analytiker, fysiker, läkare, sjuksköterskor och sekreterare som i nära samarbete utför patientundersökningar samt kvalitets- och utvecklingsarbete för att nå vårt gemensamma mål: snabb och säker diagnostik kombinerat med god vård.  På Nuklearmedicn erbjuder vi Dig ett spännande och utvecklande arbete på en arbetsplats med god gruppdynamik, glada, engagerade medarbetare där klinisk verksamhet och utvecklingsarbete bedrivs sida vid sida. Arbetsuppgifter Du kommer att självständigt utföra en rad olika nuklearmedicinska funktionsundersökningar med gammakamerans olika tekniker såsom statisk och dynamisk insamling liksom scanningar och SPECT i kombination med både lågdos- och diagnostisk datortomografi. I arbetet ingår också läkemedelsberedning av radiofarmaka och mycket intravenösa injektioner samt även en del provtagningar. Bildbearbetning och rekonstruktioner är också en del i vårt rutinarbete. Kvalitets- och metodutveckling samt dokumentation är en ständigt pågående process där vi gärna ser att alla deltar liksom att effektivisera och optimera enligt Leanmodellen. Kvalifikationer Vi söker i första hand Dig som är biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi inkluderat nuklearmedicin eller dig som är röntgensjuksköterska och har spetskompetens i datortomografi. Erfarenhet från nuklearmedicin är meriterande och din ambition till kompletterande fortbildning är önskvärd. Du bör ha god samarbetsförmåga och ett positivt och flexibelt synsätt då vi är en arbetsgrupp som arbetar tätt tillsammans och är beroende av varandra i vår arbetsprocess. Vi uppskattar initiativkraft och nytänkande samt förmåga att arbeta strukturerat, både självständigt och med anpassning till teamet. Kvalitetskänsla och hög servicenivå ser vi som en självklarhet hos vår personal. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021 Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Radiologi, Nuklearmedicin
Ort: Skövde
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Biomedicinsk analytiker klin.fys/Röntgensjuksköterska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biomedicinsk analytiker klin.fys/Röntgensjuksköterska

CE Chaufför inom Skaraborg
Vi på Jobzone jobbar nära våra medarbetare och våra kunder. Vi tror på en stark lokal förankring och ett stort intresse för dig som medarbetare hos oss. Som uthyrd hos oss får du en engagerad chef och goda möjligheter att utvecklas i ditt jobb. Vi strävar alltid efter att vara den bästa arbetsgivaren. Du erbjuds ett jobb med stora möjligheter hos "bemanningsbranschens bästa arbetsgivare". Du erbjuds olika uppdrag hos våra kunder, utifrån dina önskemål och din kompetens. Genom att arbeta som uthyrd konsult hos oss skapar du din framtid. Du får arbeta i olika företag, i varierande branscher och skiftande arbetsmiljöer. Du bygger ett brett kontaktnät, vilket skapa bra förutsättningar för din yrkesmässiga framtid. Arbetsbeskrivning Du arbetar som chaufför, både fjärr och när transporter förekommer. Dina huvudsakliga ansvarsområden är: • Distribution • Lastning och lossning • Fjärrtransport Uppdragen varierar i längd och start/sluttid ange när du kan jobba.   Erfarenheter och utbildning   Du måste ha körkort minst CE gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Truckkort och digitalt förarkort samt YKB är meriterande. Personliga egenskaper Du bör vara noggrann, flexibel och både kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra Välkommen att registrera ditt intresse! Urvalet till denna tjänst sker löpande, detta innebär att vi behöver din ansökan så snabbt som möjligt. nst sker löpande, detta innebär att vi behöver din ansökan så snabbt som möjligt.
Företag: Jobzone AB
Ort: Falköping
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga CE Chaufför inom Skaraborg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: CE Chaufför inom Skaraborg

Medicinteknisk ingenjör/civilingenjör
Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad samt Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett 30-tal specialiteter. Vår vision är God vård i utveckling och här arbetar cirka 4 000 medarbetare för att ge Västra Götalandsregionens invånare i närområdet en god och säker vård. Beskrivning Medicinteknisk verksamhet innebär ett arbete med patientsäkerhet i fokus. Som ingenjörer arbetar vi med den senaste tekniken i samverkan med den medicinska utvecklingen. Vi är en verksamhet med 15 medarbetare som var och en har ansvarsområden uppdelade efter medicinska verksamheter och teknikområden. Det innebär ett självständigt arbete, med stor möjlighet att planera och påverka uppdrag i samverkan med sjukvården. Vidareutbildningar i tjänsten är en naturlig och nödvändig del eftersom teknikutvecklingen inom sjukvården är oerhört snabb. Nätverk med kollegor både regionalt och nationellt är också viktiga för verksamheten. Arbetsuppgifter Vi erbjuder nu ett vikariat som löper till och med 140901. Det medicintekniska arbetet sker processorienterat; med ett ansvar för utbildningar, upphandlingar och underhåll av medicinteknisk utrustning. Som resultat ger detta ökad patientsäkerhet och förbättrade arbetssätt i sjukvården. Varje ingenjör arbetar i nära samverkan med de medicinska specialiteterna och i sjukvårdens vardag. I projektform deltar vi i många utvecklingsarbeten tvärprofessionellt. Den annonserade tjänsten är tänkt att riktas mot verksamheterna inom anestesi och operation. Utifrån kompetens och intresse från Din sida kan andra inriktningar bli aktuella.   Kvalifikationer Vi söker Dig med Civlingenjörs-/högskoleingenjörsexamen eller motsvarande erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga. Har du vidare kompetens inom Medicinsk Teknik från såväl utbildningar som tidigare erfarenheter är detta meriterande. Önskvärt är även kompetens inom IT och/eller pedagogik.  Det är viktigt att du har förmåga att arbeta självständigt med ett eget ansvarstagande. Vi lägger också stor vikt vid egenskaper som social förmåga, samarbetsförmåga, initiativrikedom samt att du är service- och resultatinriktad. Vi värdesätter också att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt att du har goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav då vår verksamhet finns inom hela SkaS geografiska verksamhetsområde. Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021 Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Staben, Medicinsk Teknik
Ort: Skövde
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Medicinteknisk ingenjör/civilingenjör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Medicinteknisk ingenjör/civilingenjör

Överläkare internmedicin
Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad samt Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett 30-tal specialiteter. Vår vision är God vård i utveckling och här arbetar cirka 4 000 medarbetare för att ge Västra Götalandsregionens invånare i närområdet en god och säker vård. Beskrivning Mariestad är en småstadsidyll med cirka 24 000 invånare som har ett fantastiskt läge vid Sveriges största insjö med en rik skärgård, "Vänerns pärla". Unika möjligheter att bo nära vatten och strövområde (se Mariestads kommuns hemsida http://www.mariestad.se). På Sjukhuset i Mariestad finns utöver medicinavdelning och mottagning, flera specialistmottagningar och en heldigitaliserad röntgenavdelning. Inom medicinverksamheten finns en vårdavdelning med 16 vårdplatser som drivs enligt konceptet patientnärmare vård. På medicinmottagningen finns förutom läkarmottagning även sjuksköterskeledd hjärtsvikts- och diabetesmottagning och dietist. Mest sjuka äldre är en ökande patientgrupp som inte omhändertas optimalt idag. Vi vill nu förbättra enhetens kompetens runt den geriatriska patienten och utveckla samverkan med primärvård och kommuner i vårdkedjan. Ett närsjukvårdsteam är under uppbyggnad för telefonuppföljning efter utskrivning, möjlighet till hembesök, subakut mottagning och direkt inläggning, den länk som tidigare har saknats. Arbetsuppgifter Avdelningsarbete, mottagningsarbete, bakjour och hembesök. Handledning av utbildningsläkare. Deltagande i utvecklingsarbete och ledningsmöten på enheten. Kvalifikationer Specialistkompetens inom internmedicin och minst fem års erfarenhet av kliniskt arbete inom internmedicin. Du ska också vara kompetent att fungera som bakjour åt dina kollegor. Vi ser gärna att du har intresse för närsjukvård och utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021 Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område Medicin, M2, Läkare medicin SkaS Falköping
Ort: Mariestad
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Överläkare internmedicin jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Överläkare internmedicin

Undersköterska
Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad samt Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett 30-tal specialiteter. Vår vision är God vård i utveckling och här arbetar cirka 4 000 medarbetare för att ge Västra Götalandsregionens invånare i närområdet en god och säker vård. null Beskrivning På avdelning 63-64, Skaraborgs Sjukhus Skövde, vårdas patienter med urologiska sjukdomar, vars tillstånd kräver att de ligger inne på sjukhus. Avdelningen har 20 vårdplatser och vården bedrivs i nyrenoverade lokaler. De flesta salarna är avsedda för två patienter men vissa är även enkelrum. Såväl akut som planerad inläggning sker. Nu söker vi en undersköterska till vår avdelning, välkommen med Din ansökan! Arbetsuppgifter Du kommer att delta i tvärprofessionell rond med läkare och sjuksköterskor. Som undersköterska kommer Du att vara en del i det pågående processarbetet kring vår verksamhet. Du kommer att ingå i team med tjänstgöring planerad utifrån ett rörligt schema med kvoterad arbetstid där tjänstgöring dag, kväll, natt och helger ingår. Kvalifikationer Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Arbetet förutsätter att Du är flexibel och ser värdet av god samarbetsförmåga. Du trivs i teamarbete, samtidigt är Du självgående när arbetet förutsätter det. Vi ser positivt på ett intresse för lärande och god förmåga att praktiskt tillämpa nyanskaffade kunskaper. Du har god förmåga att hantera stressiga situationer. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Erfarenhet av urologisk vård är meriterande. Övrigt Urval pågår löpande under annonseringstiden. Kontaktperson Pia Berggren är inte anträffbar innan 2013-07-22. Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021 Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2, Urologavdelning 63-64
Ort: Skövde
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska jobb, Undersköterska Skövde, Undersköterska Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2, Urologavdelning 63-64
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska

Undersköterska
Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad samt Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett 30-tal specialiteter. Vår vision är God vård i utveckling och här arbetar cirka 4 000 medarbetare för att ge Västra Götalandsregionens invånare i närområdet en god och säker vård. Beskrivning Kirurg- och urologmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Falköping (SkaS Falköping) drivs tillsammans med kirurg- och urologmottagningen i Skövde. På mottagningen arbetar både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. På mottagningen omhändertar vi patienter med kirurgiska och urologiska sjukdomar. Arbetsuppgifter Vi söker nu en vikarierande undersköterska under perioden 130819-140228. Vikariatet är förlagt på heltid, dagtid måndag-fredag och placerat på Kirurg och Urologimottagningen på SkaS Falköping. Som undersköterska på mottagningen är du delaktig i läkarmottagningarna, bokar patienter och ingår i teamet som arbetar nära patienten. Kvalifikationer Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du har tidigare erfarenhet från mottagningsarbete alternativt vana från vårdavdelning. Då du träffar många patienter dagligen i olika situationer ser vi att du är serviceinriktad, positiv och trivs med att arbeta i arbetsgrupper där du tillför dina kunskaper på ett konstruktivt sätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021 Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Kirurgi- och urologimottagning Falköping
Ort: Falköping
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska jobb, Undersköterska Falköping, Undersköterska Skaraborgs Sjukhus, Kirurgi- och urologimottagning Falköping
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska

Personliga Assistenter - Stenstorp
Jag är en 21 årig kille som håller på att flytta till egen lägenhet. Mitt funktionshinder gör att jag har många svårigheter och mycket energi. Jag behöver ständig tillsyn och hjälp vid toalettbesök, av- påklädning, matsituationer, aktiviteter osv. Du som söker har stort engagemang och tålamod. Det är viktigt att du är lyhörd, lugn samt en förmåga att vara strukturerad samt tydlig. Arbetet kräver att du har lätt för att samarbeta med övrig personal och anhöriga. Du behöver ha god fysik, vara snabbtänkt och påhittig, samt en vilja att arbeta långsiktigt. Du kan inte vara pälsdjursallergiker. Körkort är ett plus. 2 tjänster med schemalagd arbetstid ca 90 % förlagd till dag, kväll samt helg. Tjänstgöring samt arbetstider går att diskutera. Du får introduktion och bredvidgång för att komma in i arbetet. Tillträde efter överenskommelse. Upplysningar om tjänsten får du SkaraborgsAssistans 0501-707 07 Kollektivavtal Personlig assistent KFO - Kommunal Välkommen med Personligt brev med referenser märkt "ST" senast 2013-07-26 till arbetsgivaren: SkaraborgsAssistans, Hammarsmedsgatan 5, 542 35 MARIESTAD. Tel 0501 - 707 07 E-post: elisabeth@skaraborgsassistans.com SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av medlemmarna. Vi är idag 56 medlemmar med ca 300 assistenter och vi är själva arbetsledare för våra egna assistenter medan SkaraborgsAssistans har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Mer Info: www.skaraborgsassistans.com
Företag: SkaraborgsAssistans
Ort: Falköping
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Personliga Assistenter - Stenstorp jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personliga Assistenter - Stenstorp

Sjuksköterskor
Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad samt Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett 30-tal specialiteter. Vår vision är God vård i utveckling och här arbetar cirka 4 000 medarbetare för att ge Västra Götalandsregionens invånare i närområdet en god och säker vård. null Beskrivning På avdelning 63-64, Skaraborgs Sjukhus Skövde, vårdas patienter med urologiska sjukdomar, vars tillstånd kräver att de ligger inne på sjukhus. Avdelningen har 20 vårdplatser och vården bedrivs i nyrenoverade lokaler. De flesta salarna är avsedda för två patienter men vissa är även enkelrum. Såväl akut som planerad inläggning sker. Nu söker vi två sjuksköterskor till vår avdelning, välkommen med Din ansökan! Arbetsuppgifter Kvalificerade sjuksköterskeuppgifter. Du kommer att delta i tvärprofessionell rond med läkare och undersköterskor. Som sjuksköterska kommer Du att vara en del i det pågående processarbetet kring vår verksamhet. Du kommer att ingå i team med tjänstgöring planerad utifrån ett rörligt schema med kvoterad arbetstid där tjänstgöring dag, kväll, natt och helger ingår. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Arbetet förutsätter att Du är flexibel och ser värdet av god samarbetsförmåga. Du trivs i teamarbete, samtidigt är Du självgående när arbetet förutsätter det. Vi ser positivt på ett intresse för lärande och god förmåga att praktiskt tillämpa nyanskaffade kunskaper. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Erfarenhet av urologisk vård är meriterande. Övrigt Urval pågår löpande under annonseringstiden. Annonsen avser två vikariat under perioderna 2013-08-19 t o m 2014-08-18 respektive 2013-08-19 t o m 2014-08-31.  Kontaktperson Pia Berggren är inte anträffbar innan 2013-07-22. Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021 Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2, Urologavdelning 63-64
Ort: Skövde
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterskor jobb, Sjuksköterskor Skövde, Sjuksköterskor Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2, Urologavdelning 63-64
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterskor

Personlig Assistent - Falköping
Vill du ta ett extra stort ansvar och söker utmaningar? Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent till en ung tjej i Falköping. Tjänsten är på ca 76 % och det tillkommer extra tid i form av utbildningar och handledning. Vi sätter stor vikt vid fortbildning. Du ingår i ett arbetslag som arbetar schemalagd arbetstid med dag, kväll och helgtjänstgöring. En stor del av arbetet sker tillsammans med andra assistenter. Du bör ha lätt för att läsa av och känna in andra människor, ha god självkännedom och vara trygg i dig själv och kunna samarbeta på ett bra sätt. Arbetet innebär personlig omvårdnad, vardagliga sysslor i hemmet så som matlagning, tvätt och städning samt att delta i alla aktiviteter och vara med på jobbet på den dagliga verksamheten. Du måste ha körkort och det är en tillgång med kunskaper i teckenspråk där mycket av kommunikationen innebär att tolka tecken. Vi ser helst att du är intresserad av pedagogik då arbetet ställer krav på dig att vara initiativrik och skapa tillfällen för utveckling för brukaren. Har du extra intresse av musik och dator så kan detta jobb ge dig många roliga utmaningar tillsammans med brukaren. Tillträde 1 september 2013. Anställningsintervjuer hålls fortlöpande. Kollektivavtal Personlig assistent KFO-Kommunal Upplysningar om tjänsten får du genom SkaraborgsAssistans på telefon 0501-476 11. Skriv ett brev märkt "TJ" och berätta om dig själv och varför du vill arbeta som personlig assistent till: SkaraborgsAssistans, Hammarsmedsgatan 5, 542 35 MARIESTAD Telefon 0501-707 07, E-post:elisabeth@skaraborgsassistans.com Mer information på www.skaraborgsassistans.com
Företag: SkaraborgsAssistans
Ort: Falköping
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Personlig Assistent - Falköping jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personlig Assistent - Falköping

Läkarsekreterare/Medicinsk sekreterare
Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad samt Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett 30-tal specialiteter. Vår vision är God vård i utveckling och här arbetar cirka 4 000 medarbetare för att ge Västra Götalandsregionens invånare i närområdet en god och säker vård. Beskrivning Den administrativa enheten inom verksamhetsområde M4 består av läkarsekreterare/medicinska sekreterare som stödjer vårdavdelningarna och mottagningarna inom verksamhetsområdet med sin kompetens och kunskap. Vi söker nu en läkarsekreterare/medicinsk sekreterare som främst kommer att riktas mot MAVA. MAVA är en medicinsk akutvårdsavdelning med 24 vårdplatser. Vi bedriver medicinsk akutsjukvård under dygnets alla timmar och har även koordinatorsfunktion där fördelning av patienter inom hela medicinområdet på Skaraborgs Sjukhus Skövde, Mariestad och Falköping. Våra patienter vårdas i regel mellan 1-3 dygn hos oss. Arbetsuppgifter Som läkarsekreterare hos oss på MAVA arbetar du med sekreteraruppgifter och journalskrivning. Du arbetar på schemalagd arbetstid, måndag-söndag kl 7-16. Kvalifikationer Vi söker dig som är utbildad läkarsekretare eller medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet vid sjukhus. Då dina arbetsuppgifter till stor del sköts via dator ser vi gärna att du har god datavana och hanterar bland andra programmen Melior och Officepaketet proffesionellt. Som läkarsekreterare/medicinsk sekreterare på MAVA förväntas du vara bra på att samarbeta, vara noggrann och flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021 Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal
Företag: Skaraborgs Sjukhus, Område Medicin, M4, Administration
Ort: Skövde
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Läkarsekreterare/Medicinsk sekreterare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Läkarsekreterare/Medicinsk sekreterare

Sjuksköterskor
Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad samt Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett 30-tal specialiteter. Vår vision är God vård i utveckling och här arbetar cirka 4 000 medarbetare för att ge Västra Götalandsregionens invånare i närområdet en god och säker vård. Beskrivning Bemanningsteamet är en del av Skaraborgs Sjukhus BemanningsCenter. Nu utökar vi teamet med tio sjuksköterskor. Teamet består av sjuksköterskor och undersköterskor. Vårt uppdrag är att täcka verksamheternas korttidsfrånvaro inom sjukhuset och därmed säkra bemanningen i ett långsiktigt perspektiv. Att förstärka enherna med Bemanningsteamets kompetenta och erfarna sjuksköterskor och undersköterskor, skapar också trygghet hos den ordinarie personalen då bemanningen vid korttidsfrånvaro säkerställs. På så sätt ser vi till helheten och följer Skaraborgs sjukhus vision och värdegrund, God Vård i Utveckling. Bemanningsteamet har en arbetstidsmodell med rörligt schema och årsarbetstid. Arbetsuppgifter Som medarbetare är du underställd chef i BemanningsCenter. Ditt uppdrag är att med kort varsel täcka korttidsfrånvaro på flera av sjukhusets olika enheter som har behov av just din breda kompetens som sjuksköterska. Detta innebär att du får möjlighet att se flera olika verksamheter och stimulerande arbetsmiljöer, samt växa i din roll som sjuksköterska med nya personliga utmaningar. Skaraborgs Sjukhus bedriver verksamhet på dygnets alla timmar, vilket innebär att tjänstgöring är aktuell såväl dag, kväll som natt. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet av sjukhusvård. Dina personliga egenskaper är betydelsefulla då detta arbete handlar om kundfokus. Du är positiv och engagerad och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och har en god kommunikativ förmåga. Du är en god representant för Skaraborgs Sjukhus och Bemanningsteamet samt har en god förmåga att se och tillgodose verksamheternas behov. Vi värdesätter vana att arbeta självständigt samt att du har en uttalad service- och ansvarskänsla. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt Som sjuksköterska i Bemanningsteamet har du ett lönetillägg på 4000 kr/månad utöver din grundlön. Vid tillsättning av tjänst inom Bemanningsteamet kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren. Arbetet kan innebära tjänstgöring på de olika sjukhusorterna inom Skaraborgs Sjukhus. Skicka in din ansökan redan nu, vi intervjuar löpande! Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021 Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal
Företag: Skaraborgs Sjukhus, BemanningsCenter
Ort: Skövde
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterskor jobb, Sjuksköterskor Skövde, Sjuksköterskor Skaraborgs Sjukhus, BemanningsCenter
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterskor

Sjuksköterskor
Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad samt Skaraborgs Sjukhus Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett 30-tal specialiteter. Vår vision är God vård i utveckling och här arbetar cirka 4 000 medarbetare för att ge Västra Götalandsregionens invånare i närområdet en god och säker vård. Beskrivning Bemanningsteamet är en del av Skaraborgs Sjukhus BemanningsCenter. Vi ska nu starta upp teamet på Skaraborgs Sjukhus Falköping med fem sjuksköterskor och fem undersköterskor. Vårt uppdrag är att täcka verksamheternas korttidsfrånvaro inom sjukhuset och därmed säkra bemanningen i ett långsiktigt perspektiv. Att förstärka enherna med Bemanningsteamets kompetenta och erfarna sjuksköterskor och undersköterskor, skapar också trygghet hos den ordinarie personalen då bemanningen vid korttidsfrånvaro säkerställs. På så sätt ser vi till helheten och följer Skaraborgs sjukhus vision och värdegrund, God Vård i Utveckling. Bemanningsteamet har en arbetstidsmodell med rörligt schema och årsarbetstid. Arbetsuppgifter Som medarbetare är du underställd chef i BemanningsCenter. Ditt uppdrag är att med kort varsel täcka korttidsfrånvaro på flera av sjukhusets olika enheter som har behov av just din breda kompetens som sjuksköterska. Detta innebär att du får möjlighet att se flera olika verksamheter och stimulerande arbetsmiljöer, samt växa i din roll som sjuksköterska med nya personliga utmaningar. Skaraborgs Sjukhus bedriver verksamhet på dygnets alla timmar, vilket innebär att tjänstgöring är aktuell såväl dag, kväll som natt. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet av sjukhusvård/psykiatrisk vård, vidareutbildning inom psykiatri är önskvärt. Dina personliga egenskaper är betydelsefulla då detta arbete handlar om kundfokus. Du är positiv och engagerad och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och ha en god kommunikativ förmåga. Du är en god representant för Skaraborgs Sjukhus och Bemanningsteamet samt har en god förmåga att se och tillgodose verksamheternas behov. Vi värdesätter vana att arbeta självständigt samt att du har en uttalad service- och ansvarskänsla. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt Som sjuksköterska i Bemanningsteamet har du ett lönetillägg på 4000 kr/månad utöver din grundlön. Vid tillsättning av tjänst inom Bemanningsteamet kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren. Arbetet kan innebära tjänstgöring på de olika sjukhusorterna inom Skaraborgs Sjukhus. Skicka in din ansökan redan nu, vi intervjuar löpande! Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021 Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal
Företag: Skaraborgs Sjukhus, BemanningsCenter
Ort: Falköping
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Sjuksköterskor jobb, Sjuksköterskor Falköping, Sjuksköterskor Skaraborgs Sjukhus, BemanningsCenter
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjuksköterskor

Affärsinriktad avdelningschef, Skara
Dina arbetsuppgifter: - Budget- och resultatansvarig för filialen ”industriautomation” i Skara som består av 12 medarbetare (projektledare, konstruktörer, programmerare, installations- och serviceelektriker). Imtech Automation är en systemleverantör och som utför projekt i olika omfattning från förprojektering till drifttagningar till unika och skräddarsydda anläggningar. Imtech Automation installerar standardiserade systemlösningar för process- och maskinstyrningar för både industriella och kommunala anläggningar (VA-verk). På filialen finns kompetenta och självständiga medarbetare.- Sälja och marknadsföra systemprodukter inom PLC-system, operatörsteminaler, motor- och servostyrningar och apparatskåp till tekniker, konstruktörer, projektledare och inköpare. Dina kunder finns främst inom industrin, VA-verk och maskinbyggare. - Ditt huvudfokus är att skapa tillväxt på filialen genom att aktivt bearbeta och besöka både befintliga och potentiella kunder. - Har du ett upparbetat nätverk är det en fördel. - Fördela och följa upp pågående projekt så att ekonomi och tidsplaner följer den lagda planen. - En viktig och central uppgift är att coacha och utveckla personalen. - Du rapporterar till affärsområdeschefen. Din bakgrund: - Vi söker en tydlig ledare som har ett brinnande intresse för affärer och teknik. Ditt signum är entreprenörskap och din förmåga att skapa nya relationer. - Har goda kunskaper inom industriell automation och med din säljförmåga kombinerat med dina sakkunniga medarbetare på filialen skapar du ett förtroende hos kunder som ger Imtech möjlighet att få projektera och installera automationsprojekt. - Är en professionell förhandlare och du har erfarenhet av att skriva avtal. - Ansvarig för att skapa lokala marknadsaktiviteter och seminarier. - Några utmärkande drag för din personlighet är: drivande, resultatfokuserad, strukturerad, engagerad och coachande. Vi erbjuder: Ett kvalificerat och självständigt arbete i ett spännande och expansivt företag där dina insatser gör skillnad. Imtech värnar om sin personal att de ska trivas och utvecklas och vi tror att med ditt goda ledarskap, positiva inställning och prestigelöshet blir du en god förebild för teamet. Ansökan och kontaktperson: I denna rekrytering samarbetar vi med Satt-Elit Rekrytering och rekryteringskonsult Marie Eriksson. Du är välkommen att kontakta henne om du har några frågor kring tjänsten, 070-471 12 94. Du söker tjänsten via "ansök" knappen nedan. Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Om oss Imtech Nordic är en komplett teknik- och installationspartner, som med omkring 5 500 medarbetare och en sammanlagd omsättning på närmare 7 miljarder kronor, är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Företaget utgörs av Imtech VS-teknik, Imtech Elteknik och Imtech Ventilation och finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland.    Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som med cirka 29 000 medarbetare och en omsättning på cirka 5,1 miljarder euro är ett av Europas största teknik- och serviceföretag.
Företag: Imtech Örebro AB
Ort: Skara
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Affärsinriktad avdelningschef, Skara jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Affärsinriktad avdelningschef, Skara


Sök lediga jobb Skara

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se