Sollentuna Kommun Socialkontoret jobb - lediga jobb

Sollentuna Kommun Socialkontoret jobb Sollentuna Kommun Socialkontoret jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Sollentuna Kommun Socialkontoret. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Sollentuna Kommun Socialkontoret. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Controller till Socialkontoret- Sollentuna

 2. Utredare- Sollentuna

 3. Kvalitetsutvecklare- Sollentuna

 4. Integrationssamordnare- Sollentuna

 5. Forsknings- och utvecklingschef inom socialt arbete- Sollentuna

 6. Controller- Sollentuna

 7. Integrationshandläggare- Sollentuna

 8. Sommarjobba på Socialkontoret!- Sollentuna

 9. Socialsekreterare våld i nära relationer- Sollentuna

 10. Samordnare inom flyktingområdet- Sollentuna

 11. Integrationssamordnare- Sollentuna

 12. Socialassistent- Sollentuna

 13. Integrationshandläggare- Sollentuna

 14. Integrationshandläggare till enheten för flyktingstöd- Sollentuna


Mer beskrivning

Controller till Socialkontoret
Vid socialkontoret i Sollentuna arbetar ca 180 personer. Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar; avdelningen för vuxna, avdelningen för barn och unga samt administrativa avdelningen. Socialkontoret eftersträvar att ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Då vår controller valt att gå vidare till nya utmaningar söker vi nu hennes efterträdare som vill vara med och utveckla verksamheten vidare.   Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vi erbjuder ett intressant arbete som controller på socialkontoret. Sollentuna kommun har precis infört ett nytt ledningssystem för kommunen. Ledningssystemet ligger till grund för kommunens målstyrning inkl verksamhetsplanering budget, uppföljning och internkontroll. Huvuddelen av tjänsten har fokus på det ovan nämnda ledningssystemet. Det innebär att du som controller ansvarar för att samordna, planera och leda arbetet på förvaltningen. Du är processledare för de kommungemensamma styrprocesserna och stödjer cheferna i deras analys och rapportering. Vidare är du processledare för de ekonomiadministrativa processerna och säkerställer en effektiv ekonomiadministration samt rättvisande ekonomisk redovisning. Controllern ansvarar för att sammanställa budget och prognoser till kommunledning och nämnd. Du är en viktig länk mellan förvaltningen och kommunledningskontoret och företräder förvaltningen i ovanstående uppdrag. Som förvaltningens controller är du även en resurs för enheter och avdelningar i ekonomiska frågor. Tjänsten innebär många kontakter med olika roller på förvaltningen och i kommunen som te.x. ekonomer, enhetschefer och verksamhetsutvecklare. Controllern sitter med i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschefen.   Din profil Lämplig utbildningsbakgrund är en examen från förvaltningslinjen eller civilekonomexamen, gärna med redovisningsinriktning. Du har flerårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och har arbetet på strategisk nivå i en större organisation. Det är ett krav att ha erfarenhet från kommunal verksamhet. Dina kunskaper inom ekonomistyrning, uppföljning och analys är mycket goda. Du har god förmåga att se verksamheten bakom siffrorna. Kunskap om LEAN är meriterande. Som person är du en god pedagog och kan förklara komplexa frågor på ett begripligt sätt. Du har ett konsultativt förhållningssätt, är strukturerad och tydlig i din kommunikation. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är van att arbeta på olika nivåer i en stor organisation.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Controller till Socialkontoret jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Controller till Socialkontoret

Utredare
Vid socialkontoret i Sollentuna arbetar ca 180 personer. Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar; avdelningen för vuxna, avdelningen för barn och unga samt administrativa avdelningen. Socialkontoret eftersträvar att ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Då vår utredare nu väljer att gå i pension söker vi nu dennes efterträdare som vill vara med och utveckla verksamheten vidare.   Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som utredare förväntas du driva kvalificerade utredningar inom förvaltningens olika verksamhets-områden. Du handlägger ärenden av skiftande karaktär, och är en resurs för hela förvaltningen. En stor del i uppdraget består av att tillsammans med verksamhetsföreträdare sammanställa beslutsunderlag till socialnämnden.   Din profil Vi söker dig med socionomexamen eller likvärdig samhällsvetenskaplig högskoleutbildning. Ett krav är dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete eller annat för tjänsten lämpligt kvalificerat arbete från en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från socialtjänstens område är meriterande. Du är väl insatt i gällande lagstiftning och aktuella riktlinjer och är positiv till att delta i arbetet med att ständigt utveckla verksamheten. Vi tror att du har mycket god inläsningsförmåga såväl som analytisk förmåga, vilket bl.a. innebär att du har förmåga att lyssna, ställa frågor och dra slutsatser, för att sedan omvandla det till förslag. Förutom att du är nyfiken och har förmåga att sätta verksamheten i ett strategiskt sammanhang, agerar du också med personlig mognad, uppvisar en god samarbets-förmåga och kan arbeta självständigt med flera ärenden samtidigt. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.   Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare jobb, Utredare Sollentuna, Utredare Sollentuna Kommun Socialkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare

Kvalitetsutvecklare
I Sollentuna kommun arbetar engagerade och kompetenta medarbetare och ledare. Kvalitet och kundnytta står i fokus för oss. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet. Vi ger våra medarbetare möjlighet att utveckla både verksamheten och sig själva. Vi bygger tillsammans den goda arbetsplatsen – med arbetsglädje och stolthet. Välkommen att bli en av oss, välkommen till Sollentuna! Vi söker dig som vill vara med och utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst i Sollentuna. Socialkontoret satsar nu stort och anställer två kvalitetsutvecklare till ett nytt utvecklingsteam. Vi söker dig som ser fram emot att vara med och utveckla och forma teamets arbete. Vi har som mål att vara en socialtjänst i framkant där klient, kompetens och effektivitet står i centrum. Som kvalitetsutvecklare kommer du att ha en viktig roll i detta arbete genom att öka vår kunskap om vad som är verksamt för berörda/våra målgrupper i Sollentuna. Socialkontorets verksamhet styrs av en tydlig värdegrund; människors lika värde, professionalism och tillgänglighet.   Arbetsuppgifter I nära samarbete med kärnverksamheterna ska utvecklingsteamet: * fungera som en motor i arbetet med att följa upp och utvärdera effekter av vårt arbetssätt och våra metoder * ta fram olika typer av underlag såsom statistik och resultat av enkäter och analysera resultaten * vara en brygga mellan FoU-Nordväst, en forsknings- och utvecklingsenhet för individ- och familjeomsorgen, och förvaltningen * förpacka och förmedla såväl förbättringskunskap som akademisk kunskap inom socialt arbete till alla medarbetare inom socialkontoret   Organisation Du kommer arbeta i ett team som kommer sättas samman utifrån sina olika uppdrag. Teamet kommer att vara en del av avdelningen för stöd och utveckling.   Kompetenskrav Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av utvecklingsarbete och utvärdering. Självklart har du också mycket god kännedom om socialtjänstens verksamhet. Du har förbättringskunskap i exempelvis LEAN, är pedagogisk och har förmåga att implementera kunskap. Du har också en analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du bör vara forskningsinriktad och gärna ha masterutbildning. Önskvärt är att du har erfarenhet från forskningsmiljöer. Du bör också vara kunnig i statistik. Som person är du initiativtagande, kreativ och självgående. Du tycker om att samarbeta och är uthållig och strukturerad i ditt arbetssätt.   Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.   Vi erbjuder Vi erbjuder en utvecklingsinriktad arbetsplats med gott samarbetsklimat, erfaren personal och trevlig stämning.   Heltid, tillsvidareanställning.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 01-14
Sök fler jobb liknande: lediga Kvalitetsutvecklare jobb, Kvalitetsutvecklare Sollentuna, Kvalitetsutvecklare Sollentuna Kommun Socialkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvalitetsutvecklare

Integrationssamordnare
Sollentuna kommun växer med cirka 1000 personer varje år och närmar sig 70 000 invånare. Vi arbetar för att ge våra boende och företagare bästa möjliga service. Enligt Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är Sollentunaborna nöjdast i landet. Sollentuna kommun har 2 500 kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar med att driva och utveckla kommunen. Hos oss hittar du intressanta och varierande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar med integration och inkludering av nyanlända in i det svenska samhället. Detta gör vi i samverkan med olika förvaltningar i kommunen och med det lokala/civila samhället i Sollentuna. Socialnämnden ansvarar för samordningen av kommunens arbete med ensamkommande barn och ungdomar och nyanlända flyktingar. Kommunen satsar nu ytterligare på området och anställer en integrationssamordnare som ska arbeta strategiskt med integrationsfrågor inom hela Sollentuna kommun. Du kommer ha din anställning inom socialkontoret men ha hela kommunens arena som arbetsområde. Arbetsbeskrivning * Ta fram ett strategiskt program med mål och syfte om hur kommunen ska arbeta med integrationsfrågor * Initiera, samordna, stödja och följa upp integrationsarbete inom den kommunala organisationen * Förmedla information och kunskaper som bidrar till att skapa en helhetsförståelse kring kommunens flyktingmottagande och samlade integrationsarbete * Etablera interna och externa nätverk, samt att vara en av kommunens representanter i nätverk och samarbeten gällande integration lokalt, regionalt samt nationellt * Arbetet som samordnare innebär bland annat att länka samman integrationsarbetet mellan kommunen och det civila Sollentuna * Följa upp statistik gällande integration och informera inom organisationen * Bevaka och följa utvecklingen inom sakområdet på nationell nivå * Föreslå åtgärder och bereda/utreda ärenden inom området Din bakgrund Vi söker dig som har kunskap om, samt ett stort intresse för strategiskt integrationsarbete. Gärna med erfarenhet av arbete med integrations-, migrations- eller etableringsfrågor och har en högskoleexamen inom ett för tjänsten relevant område, ex socionom. Du har gärna erfarenhet av ett mål- och utvecklingsinriktat arbete, ex som samordnare eller med projektledning. Som person är du strategisk, strukturerad och självgående. Du är tydlig och har en bra samarbetsförmåga. Du utrycker dig väl i både tal och skrift och har en god förmåga att presentera komplexa samband på ett kommunikativt sätt. Vi erbjuder * En centralt belägen arbetsplats i en kommun som strävar efter att bli Sveriges mest attraktiva kommun 2019 * En stor möjlighet att påverka arbetet själv * Möjlighet att växla semesterersättning till extra semesterdagar * Friskvårdsbidrag * Lunchkortet Ticket Rikskuponger (subventionerad lunch) * Flextidsavtal * Kommunen har en internationaliseringsfond som ger möjligheter till omvärldsbevakning   Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Välkommen med din ansökan senast 2015-11-27. Urvalet sker löpande.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 11-05
Sök fler jobb liknande: lediga Integrationssamordnare jobb, Integrationssamordnare Sollentuna, Integrationssamordnare Sollentuna Kommun Socialkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Integrationssamordnare

Forsknings- och utvecklingschef inom socialt arbete
Sollentuna kommun växer med cirka 1000 personer varje år och har 70 000 invånare. Vi arbetar för att ge våra boende och företagare bästa möjliga service. Enligt Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är Sollentunaborna nöjdast i landet. Sollentuna kommun har 2 500 kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar med att driva och utveckla kommunen. Hos oss hittar du intressanta och varierande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. FoU-Nordväst är en forsknings- och utvecklingsenhet för individ- och familjeomsorgen för Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner. FoU-Nordväst utgör en resurs och en motor för utveckling av en kunskaps/evidensbaserad socialtjänst. Verksamheten har funnits i 15 år. Sollentuna kommun är huvudman för verksamheten och svarar för dess drift samt har arbetsgivaransvar. En styrgrupp bestående av ansvarig chef inom individ - och familjeomsorgen i varje kommun ansvarar för ledning och styrning samt planering och uppföljning av FoU-nordvästs verksamhet och ekonomi. Uppdraget Ditt uppdrag som chef för FoU-Nordväst är att koppla forskning till praktik, utveckla metoder för att formulera den erfarenhetsbaserade kunskapen och stödja kommunerna i arbetet med lokal uppföljning. Du leder utvecklingsarbetet i nära samverkan med kommunerna i nordväst utifrån lokala, regionala och nationella förutsättningar. Som chef för FoU Nordväst är Du forsknings- och utvecklingsledare och har personal- och budgetansvar. Du är direkt underställd socialchefen i Sollentuna. Kompetenskrav Vi söker dig som har högskoleutbildning inom relevant område och som har disputerat inom socialt arbete eller närliggande område. Vi ser gärna att du har erfarenhet från socialt arbete i praktiken. Att vara väl förtrogen med politiskt styrda organisationer är meriterande. Vi förväntar oss att Du har goda ledaregenskaper och ledarerfarenhet och kan motivera, inspirera och skapa delaktighet. Andra viktiga egenskaper är att Du har lätt för att samarbeta samt är lyhörd och drivande i utvecklingsfrågor. Vi uppskattar ett prestigelöst förhållningssätt och att Du har ett brett nätverk och väl upparbetade kanaler till vetenskapssamhället och forskarmiljöerna inom socialt arbete.  Vi erbjuder Du kan läsa mer om våra förmåner på länken nedan: http://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/Jobba-i-Sollentuna-kommun/Formaner-for-dig-som-jobbar-i-Sollentuna-kommun/
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 01-11
Sök fler jobb liknande: lediga Forsknings- och utvecklingschef inom socialt arbete jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forsknings- och utvecklingschef inom socialt arbete

Controller
Sollentuna kommun växer med cirka 1000 personer varje år och har 70 000 invånare. Vi arbetar för att ge våra boende och företagare bästa möjliga service. Sollentuna kommun har 2 500 kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar med att driva och utveckla kommunen. Hos oss hittar du intressanta och varierande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Inom Socialkontoret i Sollentuna kommun har vi som mål att bli och vara en ”socialtjänst i framkant” - en kompetent, effektiv och klientfokuserad verksamhet av hög kvalitet. Som controller hos oss spelar du en viktig roll i att bidra mot målet genom att stimulera, stödja och leda praktiskt utvecklings- och förbättringsarbete. Vi söker nu en controller med inriktning mot budget och prognos. Arbetsuppgifter Som controller hos oss är du processledare för de kommungemensamma styrprocesserna: budget, uppföljning, internkontroll, målstyrning och verksamhetsplanering. Exempel på arbetsuppgifter är: Samordna, planera och leda styrprocesserna Vara samtalspartner/coach till våra chefer på alla nivåer vad gäller planering, uppföljning, analys och bedömning Bevaka och bistå i utredning av avvikelser Utforma rapporter och utbilda i kommunens ledningssystem I samarbete med förvaltningsledningen och kommunledningskontoret lämna tjänstemannabedömningar till nämnden gällande uppfyllelse av åtaganden Sammanställa budget och prognoser till kommunledning och nämnd Processledare för internt utvecklingsteam med uppdraget att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst I rollen ingår ett ansvar för att Socialkontoret har en rättvisande ekonomisk redovisning och säkerställande av en effektiv ekonomiadministration, samt att vara en resurs för enheter och avdelningar i ekonomiska frågor. Tjänsten innebär många kontakter med olika funktioner på förvaltningen och i kommunen som t ex ekonomer, enhetschefer och verksamhetsutvecklare. Du blir en viktig länk mellan förvaltningen och kommunledningskontoret och företräder förvaltningen vid kommungemensamma controllerträffar. Som controller sitter du med i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschefen. Din profil Lämplig utbildningsbakgrund är en examen från förvaltningslinjen, civilekonomexamen eller liknande. Du har flerårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och har arbetat på strategisk nivå i en större organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet. Dina kunskaper inom ekonomistyrning, uppföljning och analys är mycket goda. Du har god förmåga att se verksamheten bakom siffrorna. Kunskap om LEAN är meriterande. Som person är du en god pedagog och kan förklara komplexa frågor på ett begripligt sätt. Du har ett konsultativt förhållningssätt, är strukturerad och tydlig i din kommunikation. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är van att arbeta på olika nivåer i en stor organisation. Vi erbjuder Arbetet ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort eget ansvar. Inom Socialkontoret råder en positiv stämning med god samverkan och professionellt utbyte mellan kollegorna. Vi har en modern syn på våra medarbetare och du får ett stort eget ansvar för ditt arbete och din arbetstid. Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid. Din arbetsplats ligger centralt i Sollentuna centrum med goda allmänna kommunikationer med pendeltåg och bussar. Närheten till Sollentuna centrum erbjuder ett stort utbud av restauranger och service i en nyskapad stadsmiljö. Vi erbjuder förmåner som till exempel semesterväxling, friskvårdsbidrag och gratis gym i kommunhuset. Tjänsten är en tillsvidare på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning. Välkommen med din ansökan! Ytterligare erbjudanden om annonsering undanbeds vänligen.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 10-10
Sök fler jobb liknande: lediga Controller jobb, Controller Sollentuna, Controller Sollentuna Kommun Socialkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Controller

Integrationshandläggare
Sollentuna kommun växer med cirka 1000 personer varje år och har 70 000 invånare. Vi arbetar för att ge våra boende och företagare bästa möjliga service. Sollentuna kommun har 2 500 kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar med att driva och utveckla kommunen. Hos oss hittar du intressanta och varierande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Socialkontoret i Sollentuna strävar efter att vara en socialtjänst i framkant präglad av kunskap och utvecklingsambitioner. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet. Vi utökar nu vår personalgrupp med flera integrationshandläggare som vill vara med och skapa Sveriges bästa integrationskommun. Arbetsuppgifter Som integrationshandläggare kommer du att ta emot nyanlända flyktingar och koordinera insatser inom flyktingmottagandet. Din roll är att motivera, ge råd och stöd till nyanlända så att de snabbt kan etablera sig på arbetsmarknaden, bli självförsörjande och integreras i kommunen på bästa sätt. Du behöver också kunna förstå, utreda och ge rätt insatser till personer med olika behov av psykosocialt stöd. Du kommer med hjälp av våra socialassistenter handlägga ekonomiskt bistånd och även samverka med andra enheter samt myndigheter. I vårt dagliga arbete använder vi oss av Procapita som verksamhetssystem. Kvalifikationer Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande kompetens. Du har erfarenhet, kunskap och intresse av flyktingmottagning, integration och socialt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid sidan av kraven på kompetens och erfarenhet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi vill att du är nyfiken, ansvarsfull, strukturerad, flexibel och har ett professionellt och gott bemötande. Vi erbjuder En trevlig arbetsplats mitt i Sollentuna centrum i en stabil, engagerad och kompetent arbetsgrupp som har roligt tillsammans. En arbetsplats som ständigt utvecklar och förbättrar arbetet för att tillmötesgå våra målgrupper och att alla anställda ska ha kompetensutveckling inom det område man jobbar inom. Ett bra arbetsklimat och god arbetsmiljö. Förmåner som semesterväxling, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, gratis gym i kommunhuset mm. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 10-21
Sök fler jobb liknande: lediga Integrationshandläggare jobb, Integrationshandläggare Sollentuna, Integrationshandläggare Sollentuna Kommun Socialkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Integrationshandläggare

Sommarjobba på Socialkontoret!
Sollentuna är en kommun som växer och utvecklas. Vi blir cirka 1000 personer fler varje år och är nu över 70 000 invånare. Sollentuna kommun har cirka 2 700 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi strävar alltid efter att ge våra invånare och företagare bästa möjliga service. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Vi erbjuder intressanta och omväxlande jobb som ger dig stora möjligheter utvecklas. Välkommen till oss! Socialkontoret i Sollentuna strävar efter att vara en socialtjänst i framkant präglad av kunskap och utvecklingsambitioner. Vårt arbete och vår värdegrund präglas av alla människors lika värde. Kvalitet och kundnytta står i fokus för oss för att uppnå bästa möjliga resultat. I detta arbete är våra kompetenta och engagerade medarbetare helt ovärderliga. Om arbetsplatsen Enheten för Flyktingstöd består av 14 medarbetare med olika kompetens och arbetsområden. Vi är en trevlig arbetsplats mitt i Sollentuna centrum med en stabil, engagerad och kompetent arbetsgrupp som har roligt tillsammans. En arbetsplats som ständigt utvecklar och förbättrar arbetet för att tillmötesgå våra målgrupper och att alla anställda ska ha kompetensutveckling inom det område man jobbar inom. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet. Dina arbetsuppgifter Som integrationshandläggare kommer du att ta emot nyanlända flyktingar och koordinera insatser inom flyktingmottagandet. Din roll är att motivera, ge råd och stöd till nyanlända så att de snabbt kan etablera sig på arbetsmarknaden, bli självförsörjande och integreras i kommunen på bästa sätt. Du behöver också kunna förstå, utreda och ge rätt insatser till personer med olika behov av psykosocialt stöd. Du kommer med hjälp av våra socialassistenter att handlägga ekonomiskt bistånd och även samverka med andra enheter samt myndigheter. I vårt dagliga arbete använder vi oss av Procapita som verksamhetssystem. Kompetenser Vi söker dig som har påbörjat eller slutfört din socionomutbildning eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har kunskap, erfarenhet och intresse av flyktingmottagning, integration och socialt arbete. Vid sidan av kraven på kompetens och erfarenhet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi vill att du är nyfiken, ansvarsfull, strukturerad, flexibel och har ett professionellt och gott bemötande. Arbetet är på heltid from juni tom augusti 2017 på dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Timlön utgår. Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 03-16
Sök fler jobb liknande: lediga Sommarjobba på Socialkontoret! jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sommarjobba på Socialkontoret!

Socialsekreterare våld i nära relationer
Sollentuna är en kommun som växer och utvecklas. Vi blir cirka 1000 personer fler varje år och är nu över 70 000 invånare. Sollentuna kommun har cirka 2 700 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi strävar alltid efter att ge våra invånare och företagare bästa möjliga service. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Vi erbjuder intressanta och omväxlande jobb som ger dig stora möjligheter utvecklas. Välkommen till oss! Arbetsplatsen Sollentuna kommun siktar mot att bli Sveriges mest attraktiva kommun. Vi är redan på god väg. SCB:s medborgarundersökning visar att Sollentunaborna är nöjdast i landet när det gäller Nöjd-Medborgar-Index. Vi har ett av landets bästa näringslivsklimat och har flera gånger utsetts till länets bästa skolkommun. I detta arbete är våra kompetenta och engagerade medarbetare helt ovärderliga. Hos oss hittar du intressanta och varierande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Arbetsuppgifter Socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Då vi fått ett utökat uppdrag avseende äldre och funktionshindrade samt då vi även till viss del tänker arbeta med att kontakta våldsutövarna utökar vi nu antal tjänster. Vi söker därför en socialsekreterare som ska jobba med utredning och bedömning av insatser för de som är över 18 år som blivit utsatta för relationsvåld. Du kommer tillhöra gruppen mottagning inom enheten för ekonomiskt bistånd. I gruppen ingår i dag en gruppledare, två socialsekreterare som du kommer jobba med relationsvåld tillsammans med, fyra socialsekreterare som jobbar med mottagning ekonomiskt bistånd och en dödsboutredare. Vi har även assistent som hjälper oss med administration. I arbetsuppgifterna kommer vissa mottagningsuppgifter avseende ekonomiskt bistånd ingå(ca 10 %). Kvalifikationer Du är socionom eller har en likvärdig utbildning. Vi ser helst att du med hjälp av bedömningsinstrument både har utrett förekomst av våld tidigare och har utbildning i våld i nära relationer och dess konsekvenser. Som person vill vi att du kan behålla lugnet i oväntade situationer, är snabb, nyfiken, strukturerad, flexibel, inriktad på att lösa problem och har en positiv inställning. Det är även viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du måste ha lätt för att samarbeta med andra då mycket av arbetet är i samverkan med externa och interna parter. Vi erbjuder dig: -En trygg grupp med drivna medarbetare som samtidigt har roligt tillsammans -En arbetsplats som ständigt utvecklar och förbättrar arbetet för att tillmötesgå våra målgrupper -En arbetsgivare som satsar på att alla anställda ska ha kompetensutveckling inom det område man jobbar inom med målsättning att bli Sveriges bästa kommun 2019. -En trevlig arbetsplats mitt i Sollentuna centrum med närhet till affärer och restauranger -Förmåner som semesterväxling, friskvårdspeng, gratis gym i huset mm. Du kan läsa mer om våra förmåner här. Välkommen med din ansökan!
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 03-21
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare våld i nära relationer jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare våld i nära relationer

Samordnare inom flyktingområdet
Sollentuna är en kommun som växer och utvecklas. Vi blir cirka 1000 personer fler varje år och är nu över 70 000 invånare. Sollentuna kommun har cirka 2 700 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi strävar alltid efter att ge våra invånare och företagare bästa möjliga service. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Vi erbjuder intressanta och omväxlande jobb som ger dig stora möjligheter utvecklas. Välkommen till oss! Arbetsuppgifter Koordination Norrort är ett samarbete mellan samtliga 15 norrortskommuner i Stockholms län. Samarbetet syftar till att förbättra mottagandet av nyanlända flyktingar genom att bland annat skapa en konkret samverkan i mottagandet, optimera användningen av befintliga resurser samt identifiera behov av förändringar och förbättringar. Viktigt är även att frågorna mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket utvecklas. Pågående arbete inom de kommunala områdena är bl.a. bostadssituationen, flyktingfrågor, ansvars-och gränsdragningsfrågor och ersättningsfrågor. Som samordnare håller du i olika focusgrupper samt ett flertal nätverksmöten såsom ensamkommande barn och unga, nyanlända och integrationssamordnare/strateger. Omvärldsbevakning är en viktig del av dina arbetsuppgifter för att på så sätt vara en kunskapsbärare till kommunerna. Koordination Norrorts olika samverkanspartners är: Länsstyrelsen i Stockholms Län, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kommunförbundet Stockholms Län, Etablering Södertörn, Stockholms stad, Sveriges kommuner och Landsting. Sollentuna kommun kommer att vara huvudman och samordnaren är placerad och anställd i Sollentuna kommun. Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning inom det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området. Du har även erfarenhet av projektledning/arbetsledning samt flerårig erfarenhet av flykting-, migrations- och integrationsfrågor. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Då tjänsten innebär många kontaktytor är det viktigt att du är relationsskapande, har god samarbetsförmåga och kan kommunicera med människor på olika nivåer. På ett strukturerat och självgående sätt driver du processer, håller tidsramar och når uppsatta mål. Du är strategisk och har ett brett perspektiv på frågor samt motivation att lägga energi på ditt arbete. I ditt ledarskap motiverar du andra, samordnar grupper och skapar engagemang. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Vi erbjuder Du kan läsa om våra förmåner på länken: https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/jobba-hos-oss/personalformaner/ Heltid, tillsvidare, provanställning kan bli aktuellt. Vi tillämpar individuell lönesättning. Välkommen med din ansökan!
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 04-04
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare inom flyktingområdet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare inom flyktingområdet

Integrationssamordnare
Sollentuna är en kommun som växer och utvecklas. Vi blir cirka 1000 personer fler varje år och är nu över 70 000 invånare. Sollentuna kommun har cirka 2 700 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi strävar alltid efter att ge våra invånare och företagare bästa möjliga service. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Vi erbjuder intressanta och omväxlande jobb som ger dig stora möjligheter att utvecklas. Välkommen till oss! Vill du leda och samordna Sollentunas kommunövergripande integrationsarbete? Då är du kanske vår nya integrationssamordnare! Vi erbjuder jobb i en kompetent, effektiv och klientfokuserad verksamhet av hög kvalitet.    Vi arbetar med integration och inkludering av nyanlända in i det svenska samhället. Detta gör vi i samverkan med olika förvaltningar i kommunen och med det lokala/civila samhället i Sollentuna. Socialnämnden ansvarar för samordningen av kommunens arbete med ensamkommande barn och ungdomar och nyanlända flyktingar. Sollentuna kommunen satsar på området och i rollen som integrationssamordnare arbetar du strategiskt med integrationsfrågor inom hela kommunen. Som integrationssamordnare har du din anställning inom socialkontoret, på enheten för flyktingstöd, men har hela kommunens arena som arbetsområde. Arbetsbeskrivning Initiera, driva, samordna och följa upp genomförandet av aktiviteter enligt gällande integrationsplan inom och i samarbete med respektive nämnd Förmedla information och kunskaper som bidrar till att skapa en helhetsförståelse kring kommunens flyktingmottagande och samlade integrationsarbete Etablera interna och externa nätverk, samt att vara en av kommunens representanter i nätverk och samarbeten gällande integration lokalt, regionalt samt nationellt Ansvara för att länka samman integrationsarbetet mellan kommunen och det civila Sollentuna Följa upp statistik gällande integration och informera inom organisationen Bevaka och följa utvecklingen inom sakområdet på nationell nivå Föreslå åtgärder och bereda/utreda ärenden inom området Din kompetens Högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område, t ex socionom Erfarenhet av arbete med integrations-, migrations- eller etableringsfrågor Erfarenhet av mål- och utvecklingsinriktat arbete, t ex som samordnare eller med projektledning Kunskap om och intresse för strategiskt integrationsarbete Som person är du självgående, strukturerad och strategisk. Du är tydlig, ser möjligheter och har en god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har en god förmåga att presentera komplexa samband på ett lättbegripligt sätt. Vi erbjuder I rollen som integrationssamordnare spelar du en viktig roll när kommunens övergripande integrationsarbete utvecklas. Arbetet ger dig stora möjligheter till professionell utveckling. Inom socialkontoret råder en positiv stämning med god samverkan och professionellt utbyte mellan kollegorna. Vi har en modern syn på våra medarbetare och du får ett stort eget ansvar för ditt arbete och din arbetstid. Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid. Vi erbjuder möjlighet att växla semesterersättning till extra semesterdagar, friskvårdsbidrag och möjlighet till subventionerad lunch. Din arbetsplats ligger centralt i Sollentuna centrum med goda allmänna kommunikationer med pendeltåg och bussar. Närheten till Sollentuna centrum erbjuder ett stort utbud av restauranger och service i en nyskapad stadsmiljö. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning. Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 10-17
Sök fler jobb liknande: lediga Integrationssamordnare jobb, Integrationssamordnare Sollentuna, Integrationssamordnare Sollentuna Kommun Socialkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Integrationssamordnare

Socialassistent
Sollentuna är en kommun som växer och utvecklas. Vi blir cirka 1000 personer fler varje år och är nu över 70 000 invånare. Sollentuna kommun har cirka 2 700 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi strävar alltid efter att ge våra invånare och företagare bästa möjliga service. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Vi erbjuder intressanta och omväxlande jobb som ger dig stora möjligheter att utvecklas. Välkommen till oss! Socialkontoret i Sollentuna strävar efter att vara en socialtjänst i framkant präglad av kunskap och utvecklingsambitioner. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet. Arbetsuppgifter Vi söker en socialassistent eftersom en av våra medarbetare har valt att gå vidare till nya utmaningar. Som socialassistent har du ett mångsidigt uppdrag och du arbetar i en spännande miljö i nära samarbete med socialsekreterare, gruppledare och chefer. Handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är ditt huvudsakliga ansvarsområde. Du ansvarar även för övrigt administrativt arbete där du samverkar och stödjer gruppen. Kompetenskrav Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning, med tidigare erfarenhet från offentlig förvaltning. Du bör ha erfarenhet av att handlägga ekonomiskt bistånd. Du är självgående, strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt, vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har en stor administrativ förmåga att skapa nödvändiga rutiner för arbetet. Du har goda datakunskaper samt erfarenhet av moderna ärende- och dokumenthanteringssystem. För att fungera och trivas bra i rollen har du god samarbetsförmåga och servicekänsla, vilket innebär att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi erbjuder dig En trevlig arbetsplats mitt i Sollentuna centrum i en stabil, engagerad och kompetent arbetsgrupp som har roligt tillsammans. En arbetsplats som ständigt utvecklar och förbättrar arbetet för att tillmötesgå våra målgrupper och att alla anställda ska ha kompetensutveckling inom det område man jobbar inom. Ett bra arbetsklimat och god arbetsmiljö. Förmåner som semesterväxling, rikskortet, friskvårdspeng, gratis gym i kommunhuset mm. För att läsa mer om våra förmåner som anställd i Sollentuna kommun, klicka här. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret, enheten för flyktingstöd
Ort: Sollentuna
Publicerad : 10-30
Sök fler jobb liknande: lediga Socialassistent jobb, Socialassistent Sollentuna, Socialassistent Sollentuna Kommun Socialkontoret, enheten för flyktingstöd
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialassistent

Integrationshandläggare
Sollentuna är en kommun som växer och utvecklas. Vi blir cirka 1000 personer fler varje år och är nu över 70 000 invånare. Sollentuna kommun har cirka 2 700 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi strävar alltid efter att ge våra invånare och företagare bästa möjliga service. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Vi erbjuder intressanta och omväxlande jobb som ger dig stora möjligheter att utvecklas. Välkommen till oss! Sollentuna kommun siktar mot att bli Sveriges mest attraktiva kommun. Vi är redan på god väg. SCB:s medborgarundersökning visar att Sollentunaborna är nöjdast i landet när det gäller Nöjd-Medborgar-Index. Vi har ett av landets bästa näringslivsklimat och har flera gånger utsetts till länets bästa skolkommun. I detta arbete är våra kompetenta och engagerade medarbetare helt ovärderliga. Hos oss hittar du intressanta och varierande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Kommunen växer och har i dag ca 71 000 invånare och 2 500 medarbetare. Socialkontoret i Sollentuna strävar efter att vara en socialtjänst i framkant präglad av kunskap och utvecklingsambitioner. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet. Vi har en medarbetare som är föräldraledig och söker därför en integrationshandläggare. Tjänsten är ett vikariat på heltid med chans till förlängning. Huvudsakliga arbetsuppgifter som integrationshandläggare Som integrationshandläggare kommer du att ta emot nyanlända flyktingar och koordinera insatser inom flyktingmottagandet. Din roll är att motivera, ge råd och stöd till nyanlända så att de snabbt kan etablera sig på arbetsmarknaden, bli självförsörjande och integreras i kommunen på bästa sätt. Du behöver också kunna förstå, utreda och ge rätt insatser till personer med olika behov av psykosocialt stöd. Du kommer med hjälp av våra socialassistenter handlägga ekonomiskt bistånd och även samverka med andra enheter samt myndigheter. I vårt dagliga arbete använder vi oss av Procapita som verksamhetssystem. Kvalifikationer Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande kompetens, med kunskap, erfarenhet och intresse av flyktingmottagning, integration och socialt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid sidan av kraven på kompetens och erfarenhet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi vill att du är nyfiken, ansvarsfull, strukturerad, flexibel och har ett professionellt och gott bemötande. Vi erbjuder dig En arbetsplats där vi har roligt ihop med kollegor som är hjälpsamma, omtänksamma, engagerad och kompetenta En arbetsplats som ständigt utvecklar och förbättrar arbetet för att tillmötesgå vår målgrupp En arbetsgivare med målsättning att bli Sveriges bästa integrationskommun 2019 och som satsar på att alla anställda ska ha kompetensutveckling inom det område man jobbar inom En trevlig arbetsplats mitt i Sollentuna centrum med närhet till ett stort utbud av restauranger Förmåner Friskvårdsbidrag Subventionerad lunch via Ticket Rikskortet Flextid Semesterdagsväxling Möjligheter att arbeta hemifrån Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med 31 oktober 2018, med chans till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.   Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 01-30
Sök fler jobb liknande: lediga Integrationshandläggare jobb, Integrationshandläggare Sollentuna, Integrationshandläggare Sollentuna Kommun Socialkontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Integrationshandläggare

Integrationshandläggare till enheten för flyktingstöd
Sollentuna är en kommun som växer och utvecklas. Vi blir cirka 1000 personer fler varje år och är nu över 72 000 invånare. Sollentuna kommun har cirka 2 700 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi strävar alltid efter att ge våra invånare och företagare bästa möjliga service. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Vi erbjuder intressanta och omväxlande jobb som ger dig stora möjligheter att utvecklas. Välkommen till oss! Enheten för flyktingstöds uppdrag är att ta emot och bosätta flyktingar enligt bosättningslagen. Enheten arbetar för att målgruppen ska bli självförsörjande och under tiden ha rätt till att söka ekonomsikt bistånd. Vi jobbar också för att målgruppen ska få ett självständigt liv och på vägen dit, få stöd genom enhetens olika insatser. Enheten består av 16 medarbetare, integrationshandläggare, integrationscoach, socialassistent, boendehandläggare, administratör, gruppledare, enhetschef samt samordnare för Koordination Norrort.   Till enheten för flyktingstöd söker vi nu en integrationshandläggare Vi söker en engagerad medarbetare till vår enhet när en av våra integrationshandläggare går på föräldraledighet. Tjänsten är ett vikariat med chans till förlängning. Som integrationshandläggare kommer du att ta emot nyanlända flyktingar och koordinera insatser inom flyktingmottagandet. Din roll är att motivera, ge råd och stöd till nyanlända så att de snabbt kan etablera sig på arbetsmarknaden, bli självförsörjande och integreras i kommunen på bästa sätt. Du behöver också kunna förstå, utreda och ge rätt insatser till personer med olika behov av psykosocialt stöd. Du kommer med hjälp av våra socialassistenter handlägga ekonomiskt bistånd och även samverka med andra enheter samt myndigheter. I vårt dagliga arbete använder vi oss av Procapita som verksamhetssystem. Kvalifikationer Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande kompetens, med kunskap, erfarenhet och intresse av flyktingmottagning, integration och socialt arbete. Du behöver ha erfarenhet av ekonomiskt bistånd. Vid sidan av kraven på kompetens och erfarenhet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi vill att du är nyfiken, ansvarsfull, strukturerad, flexibel och har ett professionellt och gott bemötande. Vi erbjuder dig En arbetsplats där vi har roligt ihop med kollegor som är hjälpsamma, omtänksamma, engagerad och kompetenta . En arbetsplats som ständigt utvecklar och förbättrar arbetet för att tillmötesgå vår målgrupp En trevlig arbetsplats mitt i Sollentuna centrum med närhet till ett stort utbud av restauranger. Förmåner: Friskvårdsbidrag Subventionerad lunch via Rikskortet Flextid Möjligheter att arbeta hemifrån Tjänsten är ett vikariat på heltid fram tom 2020-03-31 med möjlighet till förlängning.  Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Företag: Sollentuna Kommun Socialkontoret
Ort: Sollentuna
Publicerad : 12-04
Sök fler jobb liknande: lediga Integrationshandläggare till enheten för flyktingstöd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Integrationshandläggare till enheten för flyktingstöd


Sök lediga jobb Sollentuna Kommun Socialkontoret

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se