Solna Stad jobb - lediga jobb

Solna Stad jobb Solna Stad jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Solna Stad. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Solna Stad. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Lärare i praktiska och estetiska ämnen- Solna

 2. Lärare i grundskolans tidigare år, Granbackaskolan Solna- Solna

 3. Rektor Solna Gymnasium- Solna

 4. Studie- och yrkesvägledare- Solna

 5. Speciallärare/Specialpedagog- Solna

 6. Lärare i Sv/Sva åk 7 - 9- Solna

 7. Musiklärare i åk 5 - 9- Solna

 8. Lärare i grundskolans tidigare år- Solna

 9. Lärare i förskoleklass- Solna

 10. Lärare i grundskolans tidigare år- Solna

 11. Lärare i praktiska och estetiska ämnen- Solna

 12. Sjukgymnast- Solna

 13. Lärare i grundskolans senare år- Solna

 14. Lärare i grundskolans senare år- Solna

 15. Lärare, Solna Gymnasium- Idrott och matematik.- Solna

 16. Specialpedagog- Solna

 17. Karaktärsämneslärare BF inriktning Fritid och Hälsa, Solna Gymnasium- Solna

 18. Bildlärare till Solna kulturskola- Solna

 19. Behörig gymnasielärare och utbildad speciallärare- Solna

 20. Lärare i matematik, NO, teknik- Solna

 21. Lärare i musik- Solna

 22. Lärare i Samhällsorienterande ämnen- Solna

 23. Undersköterska/ nattpatrull- Solna

 24. Undersköterska/ trygghetslarmet- Solna

 25. Barnskötare- Solna

 26. Lärare i förskola/Förskollärare- Solna

 27. Lärare i grundskolans tidigare år- Solna

 28. Socialsekreterare- Solna

 29. Förskollärare/Barnskötare på språkpedagogisk avdelning- Solna

 30. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog- Solna

 31. Lärare i praktiska och estetiska ämnen- Solna

 32. Lärare i förskola/Förskollärare- Solna

 33. Speciallärare/Specialpedagog- Solna

 34. Biståndshandläggare/vårdplanerare- Solna

 35. Lärare i grundskolans tidigare år- Solna

 36. Lärare i musik- Solna

 37. Ett antal vårdare sökes till servicebostad i Solna- Stockholm

 38. Lärare, Solna Gymnasium- engelska mellan 70-80% ev spanska- Solna

 39. Karaktärsämneslärare BF inriktning Fritid och Hälsa, Solna Gymnasium- Solna

 40. Socialförvaltningen i Solna stad söker en ny alkoholhandläggare- Solna


Mer beskrivning

Lärare i praktiska och estetiska ämnen
Tallbackaskolan är en kommunal grundskola i Huvudsta i Solna. Skolan har ca 440 elever från förskoleklass till årskurs 9 och även tre särskoleklasser. Skolans mål är goda studieresultat, trygghet, ansvar och respekt. På Tallbackaskolan jobbar vi i ämneslag och arbetslag. Skolan har bra kommunikationer med närhet till såväl tunnelbanan, bussar som Solna Centrum och Pampasområdet. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en lärare i trä- och metallslöjd som har goda ämneskunskaper, känner sig trygg i mentorsrollen och som vill vara med och utveckla vår skola. Till Tallbackaskolans arbetslag söker vi kollegor med goda ledaregenskaper i klassrummet och som värdesätter samarbete. Vi tror att du har såväl engagemang, pedagogisk kompetens som handledarförmåga. På Tallbackaskolan erbjuds du ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med kollegorna. Arbetet i skolan präglas av att vi har höga förväntningar på våra elevers studieresultat och på att vi alla vill ha en trygg skola med god arbetsro. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet. KVALIFIKATIONER Lärarexamen.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i praktiska och estetiska ämnen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i praktiska och estetiska ämnen

Lärare i grundskolans tidigare år, Granbackaskolan Solna
Granbackaskolan är belägen nära Västra Skogens T-banestation och har vackra grönområden ned mot Augustendahls 4H-gård, Huvudsta gård och Ulvsundasjön. Granbackaskolan är byggd i ett plan och har två skolgårdar med stora lekytor. På skolan går det ca 280 i åldershomogena klasser. Granbackaskolans målsättning är att skapa trygghet för barnen, lära eleverna att ta ansvar och känna respekt för sig själva och sin omgivning, samt att alla elever ska lämna skolan med gedigna baskunskaper. Till skolan hör ett specialteam där talpedagog, skolsköterska, specialpedagoger, skolpsykolog, kurator och lärare i svenska som andraspråk ingår. Fritidshemmen och skolan samverkar under hela dagen vilket gör att vi är flera vuxna kring barnen. Fritidshemmen på Granbackaskolan har som målsättning att varje barn, utifrån sina egna förutsättningar, ska ha alla möjligheter att fortsätta utvecklas till trygga och socialt rustade individer med stark självkänsla. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ha klassläraransvar för åk 4 KVALIFIKATIONER - Utbildad lärare mot de yngre åldrarna, gärna med inriktning matematik och/eller naturorienterande ämnen - Har kunskap och utbildning i läs- och skrivinlärning - Är väl förtrogen med styrdokumenten - Är målinriktad, initiativrik, strukturerad och positiv - Utgår från barnens behov och är lyhörd för dem - Har en väl utvecklad samarbetsförmåga och förmåga att se möjligheter i vardagens utmaningar. Erfarenhet önskvärd
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år, Granbackaskolan Solna jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år, Granbackaskolan Solna

Rektor Solna Gymnasium
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna har någonting att erbjuda alla, såväl boende som besökare och företagare. Solna Gymnasium omfattar ca 740 elever och ca 90 medarbetare. Solna Gymnasiums programutbud: Barn- och fritidsprogrammet El- och energiprogrammet Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet) Aspergerklasser Introduktionsprogram Nationell idrottsutbildning Som rektor för skolan ingår du i en rektorsgrupp med Chef skola som din närmaste chef. ARBETSUPPGIFTER Alla elever och all personal skall gå till Solna Gymnasium med glädje! Arbetet som rektor innebär att du ska leda och organisera det pedagogiska arbetet för att nå elevernas måluppfyllelse. Därtill ansvarar du för att verksamheten bedrivs och utvärderas efter övriga uppsatta mål. Du har personal- och arbetsmiljöansvar samt det ekonomiska ansvaret för din verksamhet. Viktiga uppgifter är att skapa samsyn och en gemensam värdegrund för skolan. Du deltar aktivt i utvecklingsarbetet för ditt verksamhetsområde och du ansvarar för att kommunicera uppdraget enligt styrdokumenten. Vi söker dig som: • har tydligt elevfokus och vill arbeta för att alla elever ska få möjlighet att nå målen • kan, vill och vågar leda förändringsarbete • är en pedagogisk ledare i vardagen • har god insikt i ekonomiska frågor KVALIFIKATIONER Du har: • en pedagogisk högskoleutbildning • en rektorsutbildning Som person: • är du tydlig och trygg i din chefsroll och din kompetens • har du en god social kompetens med förmåga att skapa ett gott arbetsklimat • har du förmåga att informera och kommunicera samt uttrycka dig väl i tal och skrift • med sju stycken nationella idrottsutbildningar vill vi att du har ett stort intresse för idrott. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Är du rätt person att bidra i vårt engagerade arbete för ungdomars och vuxnas utveckling och lärande? Du har: • erfarenhet av arbetsledning som skolledare inom gymnasium med personal- och budgetansvar • har erfarenhet av skolutveckling
Företag: Solna Stad
Ort: Solna
Publicerad : 07-12
Sök fler jobb liknande: lediga Rektor Solna Gymnasium jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Rektor Solna Gymnasium

Studie- och yrkesvägledare
Solna är en stad som växer och utvecklas. Här finns utmärkta kommunikationer med förstklassig samhällsservice och ett omfattande utbud av kultur och idrottsarrangemang. Staden är inne i en spännande utvecklingsfas och många företag söker sig hit. Stadens vuxenutbildning söker en engagerad medarbetare som vill vara med och utveckla Solna till en än mer attraktiv stad för våra medborgare. Vuxenutbildningen i Solna genomförs på entreprenad med 22 stycken upphandlade skolor. Vuxenutbildningen är en beställarorganisation bestående av ett vuxenutbildningskansli samt ett vägledningscentrum. Avdelningens uppdrag består bland annat av att genomföra vägledning och antagning av Solnabor till de olika skolorna för kommunala vuxenutbildningen samt SFI. ARBETSUPPGIFTER Som studie- och yrkesvägledare arbetar du huvudsakligen med att vägleda och informera Solnabor som vill påbörja studier inom vuxenutbildningen. I din roll som vägledare möter du många sökande, men även elever som befinner sig i utbildning. Du ingår i en arbetsgrupp bestående av vägledare, administratörer och rektor. I dina arbetsuppgifter ingår att: - arbeta i vägledningscentrat med att ta emot sökande i vår drop in mottagning - genomföra inbokade samtal med sökande samt ha kontakter via Mail och telefon - utforma och justera studieplaner med sökande och elever - planera och genomföra uppsökande verksamhet med vuxenutbildningens olika målgrupper - arbeta med handläggning av ansökningar samt antagning till sfi och övrig vuxenutbildning Arbetsuppgifterna kan även variera utifrån verksamhetens aktuella behov. Befattningen kommer att utformas utifrån den nyrekryterade medarbetarens kompetens och erfarenheter. För oss är det viktigt att alla medarbetare kan arbeta i team med gemensamma arbetsuppgifter men även ha egna ansvarsområden att utveckla. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är behörig studie- och yrkesvägledare med några års erfarenhet. Du har ett lösningsinriktat arbetssätt, god initiativförmåga och lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Solna Stad, Kompetensförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Studie- och yrkesvägledare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studie- och yrkesvägledare

Speciallärare/Specialpedagog
Råsunda Skola är två skolor under samma tak. Vi består av en skola år F-5 samt en skola år 6-9. Tillsammans har vi ca 750 elever. Råsunda Skola är centralt belägen i Solna Stad med goda kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Råsunda Skola år 6-9 arbetar med att utveckla strukturer och arbetsformer för inkludering i teori och praktik. Vi fortsätter att bygga en skola med inkluderande förhållningssätt i all verksamhet. Nu söker vi dig som vill vara med och arbeta kring elever i behov av stöd. Du kommer att arbeta med elever i deras ordinarie klass och individuellt för att stödja och utmana varje elev i skolan. I arbetet ingår också att handleda kollegor samt ingå i skolans elevhälsoteam. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: -examen som speciallärare eller specialpedagog -erfarenhet av att arbeta med barn som bl.a. har diagnosen dyslexi -vana vid att arbeta självständigt och flexibelt -erfarenhet av att samarbeta med pedagoger i olika ämnen
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-06
Sök fler jobb liknande: lediga Speciallärare/Specialpedagog jobb, Speciallärare/Specialpedagog Solna, Speciallärare/Specialpedagog Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Speciallärare/Specialpedagog

Lärare i Sv/Sva åk 7 - 9
Bergshamraskolan är en kommunal F - 9 skola med ca 440 elever som ligger i natursköna stadsdelen Bergshamra i Solna. Skolan är belägen ett stenkast från Bergshamra centrum och i närheten finns både Ulriksdals slottspark och Edsviken. Mycket goda kommunikationer i form av tunnelbana och bussar. ARBETSUPPGIFTER Ansvar att planera, genomföra och utvärdera undervisning i Sv/Sva för årskurserna 7 - 9. Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare för åk 7 - 9 och bidrar aktivt till arbetslagets och skolans utveckling. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad och behörig lärare i Sv/Sva för årskurserna 7 - 9. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du ska vara positiv, ansvarstagande och äga förmågan att leda och entusiasmera andra. Tidigare erfarenhet av läraryrket ses som meriterande. Erfarenhet krävs.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i Sv/Sva åk 7 - 9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i Sv/Sva åk 7 - 9

Musiklärare i åk 5 - 9
Bergshamraskolan är en kommunal F - 9 skola med ca 440 elever som ligger i natursköna stadsdelen Bergshamra i Solna. Skolan är belägen ett stenkast från Bergshamra centrum och i närheten finns både Ulriksdals slottspark och Edsviken. Mycket goda kommunikationer i form av tunnelbana och bussar. ARBETSUPPGIFTER Ansvar att planera, genomföra och utvärdera musikundervisningen för åk 5 - 9. Aktivt bidra till arbetslagets och skolans utveckling. Undervisningen sker i mindre undervisningsgrupper. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad och examinerad musiklärare. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du ska vara positiv, ansvarstagande och äga förmågan att leda och entusiasmera elever. Erfarenhet av tidigare arbete som lärare i musik ses som meriterande.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Musiklärare i åk 5 - 9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Musiklärare i åk 5 - 9

Lärare i grundskolans tidigare år
Bergshamraskolan är en kommunal F - 9 skola med ca 440 elever som ligger i natursköna stadsdelen Bergshamra i Solna. Skolan är belägen ett stenkast från Bergshamra centrum och i närheten finns både Ulriksdals slottspark och Edsviken. Mycket goda kommunikationer i form av tunnelbana och bussar. ARBETSUPPGIFTER Ansvar att planera, genomföra och utvärdera undervisning i en åk 1 där du också är mentor. Aktivt bidra till arbetslagets och skolans utveckling. Du tillhör ett arbetslag bestående av lärare som arbetar med årskurserna 1 - 3. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad och behörig grundskollärare mot de lägre åldrarna, gärna med inriktning matematik/naturvetenskap. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du ska vara positiv, ansvarstagande och äga förmågan att leda och entusiasmera andra. Tidigare erfarenhet från läraryrket ses som meriterande.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i förskoleklass
Bergshamraskolan är en kommunal F - 9 skola med ca 440 elever som ligger i natursköna stadsdelen Bergshamra i Solna. Skolan är belägen ett stenkast från Bergshamra centrum och i närheten finns både Ulriksdals slottspark och Edsviken. Mycket goda kommunikationer i form av tunnelbana och bussar. ARBETSUPPGIFTER Ansvar att planera, genomföra och utvärdera förskoleklassverksamhet samt arbete inom skolans fritidsverksamhet. Aktivt bidra till arbetslagets och skolans utveckling. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad och examinerad förskollärare. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du ska vara positiv, ansvarstagande och äga förmågan att leda och entusiasmera elever. Erfarenhet av tidigare arbete inom förskoleklass ses som meriterande.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i förskoleklass jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i förskoleklass

Lärare i grundskolans tidigare år
Skytteholmsskolan är en f-9 skola i centrala Solna. Skolan består av ca 550 elever och har två rektorer (F-3 och 4-9). ARBETSUPPGIFTER Vi söker klasslärare till åk 4. Undervisning i svenska, engelska, matematik, SO, NO och elevens val. KVALIFIKATIONER Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska ha stort engemang, pedagogisk kompetens och förmågan att organisera en god miljö för lärande. På Skytteholmsskolan arbetar vi med inkludering och formativ bedömning och vi vill att all personal bidrar till att få alla elever att nå målen genom kreativ och genomtänkt undervisning. Språkutvecklande arbetssätt värdesätter vi stort och att ha ett normkritiskt förhållningssätt är meriterande. Behörig lärare med erfarenhet av undervisning i grundskolan.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i praktiska och estetiska ämnen
Råsunda Skola är två skolor under samma tak. Vi består av en skola år F-5 samt en skola år 6-9, samanlagt har vi ca 750 elever. Råsunda Skola är centralt belägen i Solna Stad med goda kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta som lärare i textilslöjd år 3-9 på Råsunda Skola och Skytteholmsskolan i centrala Solna. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lärarexamen i textilslöjd! -Du skall kunna arbeta självständigt och samarbeta både i arbetslag, ämneskonstellationer och i olika grupper. -Du skall ha en förmåga till att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal. -Du skall kunna se möjligheter i stället för hinder och ha en positiv grundsyn. -Du skall kunna leda arbetet i ett klassrum och kunna entusiasmera och inspirera eleverna. Du bör ha flerårig erfarenhet av undervisning i åk 3-9.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i praktiska och estetiska ämnen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i praktiska och estetiska ämnen

Sjukgymnast
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna har någonting att erbjuda alla, såväl boende som besökare och företagare. I Solna stad finns det ett 60-tal förskolor. ARBETSUPPGIFTER Inom Barn- och utbildningsförvaltningen finns ett centralt förskoleteam som är under uppbyggnad. Inom teamet arbetar specialpedagoger på uppdrag av de olika förskolorna. Teamet har i uppdrag att utveckla förskoleverksamheten för barn i behov av skärskilt stöd. Förskoleenheten kommer därför att rekrytera en sjukgymnast som arbetar för Solnas förskolor med barn i behov av sjukgymnastiskt stöd. Sjukgymnasten har sin huvudsakliga placering på Pumpans specialförskola. KVALIFIKATIONER * Legitimerad sjukgymnast. * Meriterande att ha kunskaper om MFT. Generellt för att lyckas i ditt uppdrag förutsätter vi att du: * har god samarbetsförmåga, är kreativ och en drivande person. * i samarbete med förskolepersonalen, bidrar med din specialistkompetens utifrån barns fysiska förutsättningar, både individuellt och i grupp. * som del av förskolans arbete, enkelt och naturligt inkluderar träningen i den dagliga verksamheten. * handleder och konsulterar arbetslag utifrån synsättet att alla barn är en tillgång i gruppen. Vi lägger en stor vikt i personlig lämplighet. Dokumenterad erfarenhet av arbete med barn.
Företag: Solna Stad
Ort: Solna
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Sjukgymnast jobb, Sjukgymnast Solna, Sjukgymnast Solna Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sjukgymnast

Lärare i grundskolans senare år
Råsunda skola är två skolor under samma tak! Vi består av en skola åk F-5 samt en skola åk 6-9.Sammanlagt har vi ca 750 elever. Råsunda Skola är centralt belägen i Solna Stad med goda kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Råsunda Skola söker dig som är behörig lärare i Ma/No och teknik för att undervisa i åk 6. Tjänsten är ett vikariat på 50% för vår sjukskrivna kollega från terminsstart t o m v 43 med eventuell förlängning. KVALIFIKATIONER Råsunda Skola söker dig som har examen i och vana vid att undervisa Ma/No och teknik i åk 6. Råsunda Skola söker dig med flera års erfarenhet av undervisning på mellan- och högstadiet.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans senare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans senare år

Lärare i grundskolans senare år
Råsunda Skola är två skolor under samma tak. Vi består av en skola år F-5 samt en skola år 6-9. Tillsammans har vi ca 800 elever.Råsunda Skola är centralt belägen i Solna Stad med goda kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Råsunda Skola år 6-9 arbetar med att utveckla strukturer och arbetsformer för inkludering i teori och praktik. Vi fortsätter med att bygga en skola med inkluderande förhållningssätt i all verksamhet. NU söker vi dig som vill vara med och arbeta kring elever i behov av stöd. En erfaren lärare med Specialläraruppdrag! Du kommer att arbeta med elever i deras ordinarie klass och individuellt, för att stödja och utmana varje elev i skolan. I arbetet ingår också att handleda kollegor samt ingå i skolans elevhälsoteam. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lärarexamen i svenska samt: -erfarenhet av att arbeta med barn som har diagnosen dyslexi -vana vid att arbeta självständigt och flexibelt -erfarenhet av att samarbeta med pedagoger i olika ämnen Du har mångårig erfarenhet av pedagogiskt arbete på grundskolans högstadium.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans senare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans senare år

Lärare, Solna Gymnasium- Idrott och matematik.
ARBETSUPPGIFTER Behörig KVALIFIKATIONER Behörig lärare med erfarenhet från undervisning.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare, Solna Gymnasium- Idrott och matematik. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare, Solna Gymnasium- Idrott och matematik.

Specialpedagog
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna har någonting att erbjuda alla, såväl boende som besökare och företagare. I Solna stad finns det ett 60-tal förskolor. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen finns det i dag specialpedagoger som arbetar på uppdrag av de olika förskolorna. ARBETSUPPGIFTER Inom Barn- och utbildningsförvaltningen finns det i dag specialpedagoger som arbetar på uppdrag av de olika förskolorna. Specialpedagogerna tillhör ett centralt förskoleteam som är under uppbyggnad. Detta gör att du som specialpedagog får vara med och forma teamets uppdrag. Din närmaste chef är Chef förskola. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: * du arbetar nära förskolans personal med praktisk pedagogisk handledning * du handleder arbetslag utifrån synsättet att alla barn är en tillgång i gruppen * du skapar allt bättre lärmiljöer som främjar barns utveckling och hälsa. KVALIFIKATIONER * Förskollärarexamen med specialpedagogisk påbyggnad. Generellt för att lyckas i ditt arbete förutsätter vi att: * du har god samarbetsförmåga * du kan skapa förtroendefulla relationer * läroplanens värdegrund genomsyrar ditt förhållningssätt i ord och handling * du är bra på att strukturera och dokumentera ditt arbete. Vi lägger en stor vikt vid personlig lämplighet. * Erfarenhet av handledning i pedagogiska och organisatoriska frågor är ett krav.
Företag: Solna Stad
Ort: Solna
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog jobb, Specialpedagog Solna, Specialpedagog Solna Stad
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog

Karaktärsämneslärare BF inriktning Fritid och Hälsa, Solna Gymnasium
ARBETSUPPGIFTER Behörighet är önskvärd KVALIFIKATIONER Behörig lärare med erfarenhet från undervisning på BF intriktning Fritid och Hälsa. Erfarenhet av undervisning inom Drift- och underhåll, Fritid- och idrottskunskaper, Fritidsmiljöer och arenor
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Karaktärsämneslärare BF inriktning Fritid och Hälsa, Solna Gymnasium jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Karaktärsämneslärare BF inriktning Fritid och Hälsa, Solna Gymnasium

Bildlärare till Solna kulturskola
Solna kulturskola är en enhet inom Kultur- och Fritidsförvaltningen i Solna stad. Skolan erbjuder i första hand barn och ungdomar, konstnärliga upplevelser och utbildning. Verksamheten arbetar för hög kvalitet, konstnärlig och genremässig bredd för alla åldrar och intressen. Solna kulturskola vill vara en kulturskola som utmärker sig i landet för sitt arbete såväl kvalitativt som i pedagogiskt och konstnärligt nytänkande. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingen på bildsidan. Konstens/bildens del ska växa, utvecklas och föras in i framtiden för att möta yngre och äldre elevers behov och intressen. Du är bra på att entusiasmera och väcka elevernas nyfikenhet. Du är både idérik och strukturerad. Du har goda digitala kunskaper och kan undervisa i digitalt foto och bild. Du kommer att tillhöra ett arbetslag där det förutom bildlärare ingår drama/teater- och musiklärare. Vi vill öka samarbetet mellan dessa konstarter. Du är öppen och kreativ och ser möjligheter med att undervisa barn från fem år och uppåt. Förutsättningarna för undervisningen ser olika ut på olika platser och du behöver vara flexibel och ha lätt för att hitta lösningar. Du ska förvalta det som är uppbyggt men också utveckla undervisningen samt själv rekrytera elever. På Solna kulturskola sker undervisningen mestadels på eftermiddags- och kvällstid. Arbetstiden kan vara utlagd över alla veckans dagar. Ett härligt gäng väntar på dig som har mycket driv i dig! ARBETSUPPGIFTER Tjänst som bildlärare på sammanlagt 75%, tidsbegränsat vikariat. I tjänsten ingår att undervisa fyra grupper i olika kurser i Bergshamraskolan, två grupper i Gamla Hagalund och tillsammans med en dramaturg undervisa i Photostory inom Skapande skola för årskurs fem i Solna. KVALIFIKATIONER Behörig bildlärare. Erfarenhet av utvecklingsarbete är meriterande.
Företag: Solna Stad, Kulturskolan
Ort: Solna
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Bildlärare till Solna kulturskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bildlärare till Solna kulturskola

Behörig gymnasielärare och utbildad speciallärare
ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i grupp samt en-till-en. Vidare förväntar vi oss att du handleder andra lärare och personal, samt ansvarar för vissa administrativa uppgifter. KVALIFIKATIONER Behörig gymnasielärare och utbildad speciallärare. Erfarenhet av arbete på gymnasieskola.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Behörig gymnasielärare och utbildad speciallärare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Behörig gymnasielärare och utbildad speciallärare

Lärare i matematik, NO, teknik
Skytteholmsskolan är en f-9 skola i centrala Solna. Skolan består av ca 550 elever och har två rektorer (F-3 och 4-9) ARBETSUPPGIFTER Vi söker lärare i matematik, NO och teknik för undervisning i åk 6-9. Behovet är totalt 1,3 tjänster som kan kombineras i olika procenttal beroende på de sökandes önskemål. KVALIFIKATIONER Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska ha stort engemang, pedagogisk kompetens och förmågan att organisera en god miljö för lärande. På Skytteholmsskolan arbetar vi med inkludering och formativ bedömning och vi vill att all personal bidrar till att få alla elever att nå målen genom kreativ och genomtänkt undervisning. Språkutvecklande arbetssätt värdesätter vi stort och att ha ett normkritiskt förhållningssätt är meriterande. Behörig lärare med erfarenhet av undervisning i grundskolans senaredel.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i matematik, NO, teknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i matematik, NO, teknik

Lärare i musik
Skytteholmsskolan är en f-9 skola i centrala Solna. Skolan består av ca 550 elever och har två rektorer. (F-2 och 4-9) ARBETSUPPGIFTER Vi söker lärare i musik för undervisning i åk 1-9. Behovet är 80-100%. KVALIFIKATIONER Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska ha stort engemang, pedagogisk kompetens och förmågan att organisera en god miljö för lärande. På Skytteholmsskolan arbetar vi med inkludering och formativ bedömning och vi vill att all personal bidrar till att få alla elever att nå målen genom kreativ och genomtänkt undervisning. Språkutvecklande arbetssätt värdesätter vi stort och att ha ett normkritiskt förhållningssätt är meriterande. Behörig lärare med erfarenhet av undervisning i grundskolan.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i musik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i musik

Lärare i Samhällsorienterande ämnen
Skytteholmsskolan är en f-9 skola i centrala Solna. Skolan består av ca 550 elever och har två rektorer (F-3 och 4-9) ARBETSUPPGIFTER Vi söker lärare i Samhällsorienterande ämnen för undervisning i åk 6-9. KVALIFIKATIONER Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska ha stort engemang, pedagogisk kompetens och förmågan att organisera en god miljö för lärande. På Skytteholmsskolan arbetar vi med inkludering och formativ bedömning och vi vill att all personal bidrar till att få alla elever att nå målen genom kreativ och genomtänkt undervisning. Språkutvecklande arbetssätt värdesätter vi stort och att ha ett normkritiskt förhållningssätt är meriterande. Behörig lärare med erfarenhet av undervisning i grundskolans senaredel.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i Samhällsorienterande ämnen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i Samhällsorienterande ämnen

Undersköterska/ nattpatrull
Nattpatrullens lokaler ligger på Skoga ÄC, Jungfrudansen 17 i Huvudsta/ Solna. Arbetet utförs i kundernas egna hem. Det är sex personer som arbetar i nattpatrullen varje natt och det finns tre bilar. ARBETSUPPGIFTER Omvårdnad och tillsyn under natten hos kunder i sitt ordinarie boende. Omvårdaden kan bestå av att få hjälp att lägga sig, komma upp på morgonen, medicinhandräckning, med hygien, trygghetsbesök mm. Besöken utförs över hela Solna. Personalen arbetar i par och kör bil till besöken. KVALIFIKATIONER Undersköterskeutbildning Erfarenhet inom äldrevården och vana att arbeta natt. Körkort krävs.
Företag: Solna Stad, Omvårdnadsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska/ nattpatrull jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska/ nattpatrull

Undersköterska/ trygghetslarmet
Trygghetslarmet har sin lokal på Skoga ÄC, Jungfrudansen 17 i Huvudsta/Solna. Lokalen delas med nattpatrullen i Solna. Arbetet utförs i kundernas egna hem. ARBETSUPPGIFTER Trygghetslarmet i Solna tar emot larm från kunder via en larmcentral. Kunderna bor hemma och behöver hjälp i olika akuta situationer. Det ingår att ge hjälp med hygien,omvårdnad, hjälpa till att lyfta personer som fallit, bedömma om ambulans ska tillkallas och andra bedömningar i sjukdomstillstånd, akuta såromläggningar mm. Det ingår också att samverka med andra sjukvårdsinstanser, polisen, myndighetsavdelning mfl. KVALIFIKATIONER Undersköterskeutbildning. Körkort krävs. Det behövs en undersköterska som kan ta egna intiativ och göra korrekta bedömningar av stuationer. I arbetet är det viktigt med ett gott bemötande av kunder, anhöriga, kollegor och alla instanser som man har kontakt med. Samarbete och flexibilitet ses som meriterande. Erfarenhet av akutsjukvård och äldrevård som undersköterska.
Företag: Solna Stad, Omvårdnadsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga Undersköterska/ trygghetslarmet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Undersköterska/ trygghetslarmet

Barnskötare
Berghamra förskoleenhet består av fyra förskolor och en Öppen förskola. Tellus förskola, Taurus förskola, Rågens förskola och Fröets förskola som är en stödförskola med 6 integrerade stödplatser. Vi står i startgroparna för en ny utvecklingsfas och ser fram emot att få utvecklas tillsammans med dig. Våra förskolor ligger bra, nära natur och parkområden, och har bra kommunikationer med buss och tunnelbana. Samarbete, dialog, arbetsglädje och engagemang är viktigt för oss och det är något vi arbetar kontinuerligt med. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LPFÖ 98 reviderad 2010 och inspireras av Reggio Emilio i vårt sätt att tänka. ARBETSUPPGIFTER Du skall tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget sköta vardagen på avdelningen och i förskolan. Av och påklädning, mat, vila, planering, föräldrakontakter, pedagogisk utveckling och alla andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en förskola. KVALIFIKATIONER Vi lägger extra stor vikt vid att du är bra på att samarbeta, tar initiativ till samtal och dialog, att du är öppen och har lätt för att sätta dig in i nya situationer. Engagemang och arbetsglädje är viktiga ledord för oss. Du måste kunna uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift. Du ska ha arbetat tidigare inom förskolan och vara väl förtrogen med dess verksamhet och förstå vikten av samarbete och kommunikation, med både övriga pedagoger och barnens vårdnadshavare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med Reggio Emilias filosofi och är väl insatt i förskolans läroplan LPFÖ 98 rev. 2010.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Barnskötare jobb, Barnskötare Solna, Barnskötare Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Barnskötare

Lärare i förskola/Förskollärare
Bergshamra förskoleenhet består av fyra förskolor, Tellus, Taurus, Rågen och Fröet. En förskola består av fem avdelningar, de övriga har två avdelningar var. Fröet är en förskola med sex stödplatser för barn i behov av särskilt stöd. Våra fyra förskolor har bra lokaler och den ena förskolan är inte den andra lik, vi har bra utemiljöer. Vår enhet står inför många spännande förändringar då vi just bytt förskolechef, vi ska bygga en stabil och bra grund i vår enhet där du är välkommen att bidra med din kunskap om utveckling, lärande och samarbete. Ett gott skratt och ett vänligt ord är viktiga ingredienser i en arbetsdag och att arbeta i lag är a och o på våra förskolor. Vi tror på ett närvarande ledarskap, ansvarstagande och dialog. Välkommen med en ansökan till oss. ARBETSUPPGIFTER Som förskollärare hos oss har du ansvar för den pedagogiska verksamheten på avdelningen och i hela förskolan. Du arbetar med dokumentation, reflektion och tar tillsammans med dina kollegor hand om dagens alla vardagssituationer. Då vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia förväntas du kunna dokumentera pedagogiska processer och reflektera över barns lärande. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har vana att reflektera och utveckla den pedagogiska verksamheten, du har lätt för att samarbeta med alla kollegor och har en bra helhetssyn på hela förskolan. Du måste ha lätt för att samarbeta, samtala, reflektera och bygga upp tillit och förtroende till våra vårdnadshavare.Har du erfarenhet av Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt är det en fördel. Du har god insikt i LPFÖ 98 reviderad 2010 och du kan relatera din den i ditt vardagliga arbete. Det är önskvärt att du har arbetslivserfarenhet men även nyutexaminade förskollärare är välkomna att söka. Vi vill att du har god kommunikationsförmåga, gillar att bygga relationer med vårdnadshavare, förstår förskolans vardag som är full med smutsiga gummistövlar, lunchdisk och blöjor.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i förskola/Förskollärare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i förskola/Förskollärare

Lärare i grundskolans tidigare år
Granbackaskolan är belägen nära Västra Skogens T-banestation och har vackra grönområden ned mot Augustendahls 4H-gård, Huvudsta gård och Ulvsundasjön. Granbackaskolan är byggd i ett plan och har två skolgårdar med stora lekytor. På skolan går det ca 280 i åldershomogena klasser. Granbackaskolans målsättning är att skapa trygghet för barnen, lära eleverna att ta ansvar och känna respekt för sig själva och sin omgivning, samt att alla elever ska lämna skolan med gedigna baskunskaper. Till skolan hör ett specialteam där talpedagog, skolsköterska, specialpedagoger, skolpsykolog, kurator och lärare i svenska som andraspråk ingår. Fritidshemmen och skolan samverkar under hela dagen vilket gör att vi är flera vuxna kring barnen. Fritidshemmen på Granbackaskolan har som målsättning att varje barn, utifrån sina egna förutsättningar, ska ha alla möjligheter att fortsätta utvecklas till trygga och socialt rustade individer med stark självkänsla. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ha klassläraransvar för åk 4 KVALIFIKATIONER Utbildad lärare mot de yngre åldrarna, gärna med inriktning matematik och/eller naturorienterande ämnen - Har kunskap och utbildning i läs- och skrivinlärning - Är väl förtrogen med styrdokumenten - Är målinriktad, initiativrik, strukturerad och positiv - Utgår från barnens behov och är lyhörd för dem - Har en väl utvecklad samarbetsförmåga och förmåga att se möjligheter i vardagens utmaningar. Erfarenhet önskvärd
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Socialsekreterare
ARBETSUPPGIFTER Socialförvaltningen i Solna – vuxenenheten söker en medarbetare till myndighetsgruppen med specialkompetens i arbetet med personer med psykisk funktionsnedsättning. Enheten som har det samlade ansvaret för personer med missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning befinner sig i en utvecklingsprocess där förutom en pågående organisationsförändring där två enheter blir en, läggs fokus på arbetet med personer med samsjuklighet. Dina arbetsuppgifter består främst av utredningar, bedömningar och beslut enligt socialtjänstlagen(SOL) avseende boende, boendestöd, sysselsättning och kontaktperson för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi lägger stor vikt på nätverksarbete kring brukaren, vilket innebär många kontakter med olika samarbetspartners. KVALIFIKATIONER För arbetet krävs god samarbetsförmåga, lyhördhet och förmåga att se möjligheter hos den enskilda individen. Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete med myndighetsutövning samt dokumenterad kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen. Har du dessutom erfarenhet av och kunskap om arbete med personer med missbruksproblem och/eller samsjuklighet är det en merit. Du bör vara väl förtrogen med lagstiftningen och dess tillämpning inom socialtjänstens område samt ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Företag: Solna Stad, Socialförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 07-30
Sök fler jobb liknande: lediga Socialsekreterare jobb, Socialsekreterare Solna, Socialsekreterare Solna Stad, Socialförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialsekreterare

Förskollärare/Barnskötare på språkpedagogisk avdelning
Borgens förskola Regementsgatan 23 170 66 Solna Borgens förskola är en förskola med sex avdelningar, tre med yngre åldrar och tre med äldre åldrar. En av avdelningarna är en språkpedagogisk avdelning där barn med språkstörning är inkluderade. Förskolan ligger nära buss och pendeltåg och har gångavstånd till många grönområden och parker såsom exempelvis Hagaparken och Överjärva Gård. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som är intresserad av att arbeta på en språkpedagogisk avdelning. Vi vill att du har ett positivt förhållningssätt och är nyfiken på barn och det lustfyllda lärandet. Du kommer att arbeta i en barngrupp med ca 15 barn där 5 barn har en diagnostiserad språkstörning. Barnen är i åldern 3-5 år och ni är ett arbetslag med 3,5 tjänster. Avdelningen är en av sex stycken på förskolan. Du ska ha ett intresse för och erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och all personal på avdelningen ska arbeta språkmedvetet. Vi tar vårt arbete på största allvar, är proffsiga och vill att alla på förskolan, vuxna och barn, skall utvecklas till kreativa, forskande människor. För oss är det viktigt att skratta tillsammans, leka och forska ihop samt inte minst lära av varandra. Du ska tycka om utmaningar, kunna ta eget ansvar samt fungera i grupp. KVALIFIKATIONER Du ska vara högskoleutbildad förskollärare alternativt barnskötare med minst två årig gymnasieutbildning och ha flerårig erfarenhet av arbete i förskolan. Du ska ha utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Du ska ha vana och erfarenhet av digital dokumentation. Vidare ska du vara väl förtrogen med förskolans läroplan och omsätta läroplanens mål till praktik, du ska se dokumentation och reflektion som viktiga redskap i ditt arbete. Att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift ser vi som en merit då observation, reflektion, diskussion och dokumentation är viktiga i vår verksamhet.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare/Barnskötare på språkpedagogisk avdelning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare/Barnskötare på språkpedagogisk avdelning

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Granbackaskolan är belägen nära Västra Skogens T-banestation och har vackra grönområden ned mot Augustendahls 4H-gård, Huvudsta gård och Ulvsundasjön. Granbackaskolan är byggd i ett plan och har två skolgårdar med stora lekytor. På skolan går det ca 280 i åldershomogena klasser. Granbackaskolans målsättning är att skapa trygghet för barnen, lära eleverna att ta ansvar och känna respekt för sig själva och sin omgivning, samt att alla elever ska lämna skolan med gedigna baskunskaper. Till skolan hör ett specialteam där talpedagog, skolsköterska, specialpedagoger, skolpsykolog, kurator och lärare i svenska som andraspråk ingår. Fritidshemmen och skolan samverkar under hela dagen vilket gör att vi är flera vuxna kring barnen. Fritidshemmen på Granbackaskolan har som målsättning att varje barn, utifrån sina egna förutsättningar, ska ha alla möjligheter att fortsätta utvecklas till trygga och socialt rustade individer med stark självkänsla. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i en samarbetsgrupp bestående av lärare och fritidspersonal, som tillsammans arbetar kring barnen. Du är väl förtrogen med styrdokumenten och brinner för lärandet – elevernas och ditt eget - och för verksamheten. Du kommer att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera pedagogiskt arbete i elevgrupp utifrån skolans läroplan och i samarbete med lärare, andra pedagoger, föräldrar och elever. KVALIFIKATIONER - Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog - Är målinriktad, initiativrik, strukturerad och positiv - Utgår från barnens behov och är lyhörd för dem - Har en väl utvecklad samarbetsförmåga och förmåga att se möjligheter i vardagens utmaningar.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-02
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Lärare i praktiska och estetiska ämnen
Tallbackaskolan är en kommunal grundskola i Huvudsta i Solna. Skolan har ca 440 elever från förskoleklass till årskurs 9 och även tre särskoleklasser. Skolans mål är goda studieresultat, trygghet, ansvar och respekt. På Tallbackaskolan jobbar vi i ämneslag och arbetslag. Skolan har bra kommunikationer med närhet till såväl tunnelbana, bussar som Solna Centrum och Pampasområdet. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en lärare i trä- och metallslöjd som har goda ämneskunskaper, känner sig trygg i mentorsrollen och som vill vara med och utveckla vår skola. Till Tallbackaskolans arbetslag söker vi kollegor med goda ledaregenskaper i klassrummet och som värdesätter samarbete. Vi tror att du har såväl engagemang, pedagogisk kompetens som handledarförmåga. På Tallbackaskolan erbjuds du ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med kollegorna. Arbetet i skolan präglas av att vi har höga förväntningar på våra elevers studieresultat och på att vi alla vill ha en trygg skola med god arbetsro. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet. KVALIFIKATIONER Lärarexamen.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i praktiska och estetiska ämnen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i praktiska och estetiska ämnen

Lärare i förskola/Förskollärare
Ekensbergs förskoleenhet i Råsundaområdet består av, fyra förskolor: Backen, Gasellen, Råsundagården samt Stråket. ARBETSUPPGIFTER Du ska ingå i ett arbetslag som skall utforma verksamheten och lägga en god grund för barnens utveckling. KVALIFIKATIONER Du ska ha Förskolärarexamen/Lärarexamen mot de yngre åldrarna. Du ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan och vi ser kunskaper och erfarenhet av Reggio Emilias arbetssätt som en fördel. I arbetet ingår reflektion, observation och dokumentation av barnens lärande processer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och endast svar från behörig sökande beaktas. Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet, har ett positivt, respektfullt och tillåtande förhållningssätt samt är nyfiken på barn men även du som har en ny förskollärarexamen är välkommen att söka.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i förskola/Förskollärare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i förskola/Förskollärare

Speciallärare/Specialpedagog
Råsunda Skola är två skolor under samma tak. Vi består av en skola år F-5 samt en skola år 6-9. Tillsammans har vi ca 750 elever. Råsunda Skola är centralt belägen i Solna Stad med goda kommunikationer. ARBETSUPPGIFTER Råsunda Skola år 6-9 arbetar med att utveckla strukturer och arbetsformer för inkludering i teori och praktik. Vi fortsätter att bygga en skola med inkluderande förhållningssätt i all verksamhet. Nu söker vi dig som vill vara med och arbeta kring elever i behov av stöd. Du kommer att arbeta med elever i deras ordinarie klass och individuellt för att stödja och utmana varje elev i skolan. I arbetet ingår också att handleda kollegor samt ingå i skolans elevhälsoteam. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: -examen som speciallärare eller specialpedagog -erfarenhet av att arbeta med barn som bl.a. har diagnosen dyslexi -vana vid att arbeta självständigt och flexibelt -erfarenhet av att samarbeta med pedagoger i olika ämnen
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga Speciallärare/Specialpedagog jobb, Speciallärare/Specialpedagog Solna, Speciallärare/Specialpedagog Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Speciallärare/Specialpedagog

Biståndshandläggare/vårdplanerare
Vi utökar med en ny tjänst och söker dig som vill och som har rätt kompetens för att arbeta som biståndshandläggare . På omvårdnadsförvaltningen arbetar vi kontinuerligt med olika utvecklingsfrågor och därför behöver vi dig, som tillsammans med oss vill vara med och utveckla och driva vår verksamhet framåt. Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsplats med mycket skratt och professionella medarbetare i olika åldrar. Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Våra lokaler är belägna i Solna stadshus nära allmänna kommunikationsmedel. ARBETSUPPGIFTER Att självständigt utreda rätten till bistånd, besluta om insatser enligt delegationsordningen, beställa insatser och följa upp dessa gentemot kund och utförare. I arbetet ingår att vara delaktig i verksamhetsutveckling och att tillsammans med kolleger ha olika sidouppdrag. Du har ett nära samarbete med den enskilde, anhöriga, utförare, kolleger samt andra professioner och myndigheter. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med socionomexamen med inriktning mot äldre- och handikapp eller annan likvärdig högskoleutbildning. Bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättsäkerhet är en viktig del i arbetet. Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt, ha lätt för att samarbeta, ha kunden i fokus och vara lösningsorienterad. Din kompetens att uttrycka dig i tal, skrift samt datavana ska vara god. Du är stresstålig då arbetet i perioder har högt tempo, är noggrann, strukturerad, flexibel, lyhörd och ansvarsfull. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet. Goda kunskaper om gällande lagstiftning och tidigare erfarenhet av att ha arbetat som biståndshandläggare är ett krav. Utöver det, är en tidigare bakgrund inom vård och omsorg av stort värde. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. På förvaltningen använder vi Procapita som datasystem och PhoniroCare som uppföljningssystem och ser gärna att du har erfarenhet av det sedan tidigare.
Företag: Solna Stad, Omvårdnadsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Biståndshandläggare/vårdplanerare jobb, Biståndshandläggare/vårdplanerare Solna, Biståndshandläggare/vårdplanerare Solna Stad, Omvårdnadsförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biståndshandläggare/vårdplanerare

Lärare i grundskolans tidigare år
Granbackaskolan är belägen nära Västra Skogens T-banestation och har vackra grönområden ned mot Augustendahls 4H-gård, Huvudsta gård och Ulvsundasjön. Granbackaskolan är byggd i ett plan och har två skolgårdar med stora lekytor. På skolan går det ca 280 elever i åldershomogena klasser. Granbackaskolans målsättning är att skapa trygghet för barnen, lära eleverna att ta ansvar och känna respekt för sig själva och sin omgivning, samt att alla elever ska lämna skolan med gedigna baskunskaper. Till skolan hör ett specialteam där talpedagog, skolsköterska, specialpedagoger, skolpsykolog, kurator och lärare i svenska som andraspråk ingår. Fritidshemmen och skolan samverkar under hela dagen vilket gör att vi är flera vuxna kring barnen. Fritidshemmen på Granbackaskolan har som målsättning att varje barn, utifrån sina egna förutsättningar, ska ha alla möjligheter att fortsätta utvecklas till trygga och socialt rustade individer med stark självkänsla ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ha klassläraransvar för åk 4 KVALIFIKATIONER - Utbildad lärare mot de yngre åldrarna, gärna med inriktning matematik och/eller naturorienterande ämnen - Har kunskap och utbildning i läs- och skrivinlärning - Är väl förtrogen med styrdokumenten - Är målinriktad, initiativrik, strukturerad och positiv - Utgår från barnens behov och är lyhörd för dem - Har en väl utvecklad samarbetsförmåga och förmåga att se möjligheter i vardagens utmaningar. Erfarenhet önskvärd
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i musik
Skytteholmsskolan är en f-9 skola i centrala Solna. Skolan består av ca 550 elever och har två rektorer. (F-2 och 4-9) ARBETSUPPGIFTER Vi söker lärare i musik för undervisning i åk 1-9. Behovet är 80-85%. KVALIFIKATIONER Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska ha stort engemang, pedagogisk kompetens och förmågan att organisera en god miljö för lärande. På Skytteholmsskolan arbetar vi med inkludering och formativ bedömning och vi vill att all personal bidrar till att få alla elever att nå målen genom kreativ och genomtänkt undervisning. Språkutvecklande arbetssätt värdesätter vi stort och att ha ett normkritiskt förhållningssätt är meriterande. Behörig lärare med erfarenhet av undervisning i grundskolan.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i musik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i musik

Ett antal vårdare sökes till servicebostad i Solna
Solna är en framtidsstad i tillväxt med ca 71 000 invånare. Unikt belägen mellan Kungliga nationalparkens lugn och storstadens puls. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Omvårdnadsförvaltningen startar nu upp en servicebostad i egen regi som ska öppnas i början av oktober 2013. Boendet riktar sig till vuxna personer som beviljats boende med särskild stöd och service enligt LSS, personkrets 1. Servicebostaden ligger i Huvudsta och har närhet till centrum samt kommunikationer i form av bussar och tunnelbana. Vi söker nu ett antal vårdare till detta nya boende. ARBETSUPPGIFTER Att ge individuellt stöd, service och omsorg till unga vuxna personer med funktionsnedsättning inom LSS personkrets 1. Vi söker ett antal vårdare som har förmåga att stödja de individer som bor i servicebostad till att förverkliga sina egna drömmar, ge möjlighet och stödja brukarnas självständighet och egna målsättningar. Arbetet innebär mycket stödjande och motiverande samtal. KVALIFIKATIONER Gymnasieskolnas omvårdnadsprogram, GPU+PPU eller annan grundutbildning som kan bedömas likvärdigt. Svenskkunskaper för att kunna uttrycka sig i tal och skrift är ett krav. Datavana samt erfarenhet av att dokumentera är ett krav. Erfarenhet av att ha jobbat med unga vuxna personer som har en lindrig/ måttlig utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd i minst ett år är ett krav. Vi söker dig som har god förmåga att samarbeta och samverka med personer som finns runt den enskilda individen,som har ett fexibelt arbetssätt i olika situationer och med olika individer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi strävar efter en jämn könsfördelning.
Företag: Solna Stad, Omvårdnadsförvaltningen
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Ett antal vårdare sökes till servicebostad i Solna jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ett antal vårdare sökes till servicebostad i Solna

Lärare, Solna Gymnasium- engelska mellan 70-80% ev spanska
ARBETSUPPGIFTER Behörig KVALIFIKATIONER Behörig lärare med erfarenhet från undervisning.
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare, Solna Gymnasium- engelska mellan 70-80% ev spanska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare, Solna Gymnasium- engelska mellan 70-80% ev spanska

Karaktärsämneslärare BF inriktning Fritid och Hälsa, Solna Gymnasium
ARBETSUPPGIFTER Behörighet är önskvärd KVALIFIKATIONER Behörig lärare med erfarenhet från undervisning på BF intriktning Fritid och Hälsa. Erfarenhet av undervisning inom Drift- och underhåll, Fritid- och idrottskunskaper, Fritidsmiljöer och arenor
Företag: Solna Stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Karaktärsämneslärare BF inriktning Fritid och Hälsa, Solna Gymnasium jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Karaktärsämneslärare BF inriktning Fritid och Hälsa, Solna Gymnasium

Socialförvaltningen i Solna stad söker en ny alkoholhandläggare
Tillstånds- och tillsynsverksamheten handlägger permanenta och tillfälliga serveringstillstånd och har ansvar för yttre och inre tillsyn på restauranger. Verksamheten ansvarar också för registrering och tillsyn för folköl- och tobaksförsäljning samt enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Vi söker nu en efterträdare till en av våra två alkoholhandläggare. ARBETSUPPGIFTER Alkoholhandläggaren ska i första hand svara för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd, samt ha tillsyn över att serveringen sker enligt lag. I tjänsten ingår även tillsyn över försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Vissa arbetsuppgifter kommer att behöva utföras utanför normal kontorstid. Arbetet kräver nära samarbete med andra myndigheter som miljö-och hälsoskyddsförvaltningen, polismyndigheten, skatteverket och räddningstjänsten. KVALIFIKATIONER Lämplig utbildning är socionomutbildning, ekonomiutbildning eller annan likvärdig utbildning och erfareneht av alkoholhandläggning. Det krävs att du har lätt för att uttrycka dig tydligt i tal och skrift, har lätt för att samarbeta och arbetar självgående, strukturerat och serviceinriktat. Ett gott bemötande, initiativkraft och flexibilitet är andra viktiga egenskaper. Arbetet ställer också höga krav på integritet och social säkerhet. Körkort och datavana krävs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Solna Stad, Socialförvaltningen
Ort: Solna
Publicerad : 08-16
Sök fler jobb liknande: lediga Socialförvaltningen i Solna stad söker en ny alkoholhandläggare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialförvaltningen i Solna stad söker en ny alkoholhandläggare


Sök lediga jobb Solna Stad

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se