Stockholms stad; Alviksskolan jobb - lediga jobb

Stockholms stad; Alviksskolan jobb Stockholms stad; Alviksskolan jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Stockholms stad; Alviksskolan. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Stockholms stad; Alviksskolan. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Lärare i grundskolans senare år- Stockholm

 2. Pedagogassistent- Stockholm

 3. Lärare i grundskolans tidigare år/förskollärare- Stockholm

 4. Lärare i spanska och sva år 7-9- Stockholm

 5. Lärare i svenska som andraspråk och spanska år 7-9- Stockholm

 6. Svenska, engelska och spanska- Stockholm

 7. Resurspedagog- Stockholm

 8. Skolsköterska- Stockholm

 9. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Alviksskolan- Stockholm

 10. Lärare i grundskolans tidigare år- Stockholm

 11. Lärare i grundskolans tidigare år- Stockholm

 12. Engagerad musiklärare i årskurserna 4-9- Stockholm

 13. Skolsköterska Alviksskolan- Stockholm

 14. Socialpedagog/Resurspedagog- Stockholm

 15. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog- Stockholm

 16. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog- Stockholm

 17. Specialpedagog i grundskolans senare år- Stockholm

 18. Tvåämneslärare i hkk och annat ämne- Stockholm

 19. Lärare i engelska och spanska år 6-9- Stockholm

 20. Lärare i förskoleklass Alviksskolan- Stockholm

 21. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Alviksskolan- Stockholm

 22. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog- Stockholm

 23. Lärare i i matematik och No år 7-9- Stockholm

 24. Idrottslärare Alviksskolan vikariat- Stockholm

 25. Specialpedagog- Stockholm

 26. Skolsköterska Alviksskolan- Stockholm

 27. Hemkunskapslärare år 6-9- Stockholm

 28. Förstelärare i No (med undervisning i no och ma år 7-9)- Stockholm

 29. Speciallärare/specialpedagog inriktning särskola- Stockholm

 30. Lärare i grundskolans tidigare år- Stockholm

 31. Lärare i grundskolans senare år- Stockholm

 32. Skolsköterska Alviksskolan- Stockholm

 33. Biträdande rektor Alviksskolan- Stockholm

 34. Biträdande rektor Alviksskolan- Stockholm

 35. Lärare i Hkk och ev annat ämne- Stockholm

 36. Förstelärare i No (med undervisning i no och ma år 7-9)- Stockholm

 37. Lärare i matematik och musik år 7-9- Stockholm

 38. Lärare i ma och no år 7-9- Stockholm

 39. Alviksskolan söker en Förstelärare inriktning allmändidaktik åk 1-3- Stockholm

 40. Alviksskolan söker en Förstelärare med inriktning allmändidaktik åk 4-6- Stockholm


Mer beskrivning

Lärare i grundskolans senare år
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Skolan har ca 1100 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har elever i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet. Skolan omfattar också särskilda klasser för elever med hörselnedsättning.Denna tjänst gäller läraruppdrag i Alviksskolans Hörselklasser. 1 plats(er). 1 Vi söker dig som vill arbeta vid Alviksskolans Hörselklasser årskurs 6 under höstterminen. Tillsammans med en mentorskollega ansvarar du för klassens skoldag och ämnesundervisning under hela skoldagen, ni planerar och genomför skoldagen tillsammans. Vi arbetar med små undervisninggrupper som ställer krav på att undervisningen möter varje elevs behov inom ramen för arbetet i gruppen. För att genomföra det är du hjälpt av att ha utvecklat ett formativt förhållningssätt. Undervisningen genomförs på talad svenska med stöd av hörselteknik. Vi sätter högt värde vid dina personliga egenskaper och grundläggande värderingar. Du ska vara tydlig i din kommunikation med elever och kollegor och ha förmågan att samverka väl. Arbetet i Hörselklass ställer krav på specialpedagogiskt intresse och vi förväntar oss att du även är intresserad av språkutveckling och bedömning för lärande. Det är meriterande om du har specifik kompetens i ämnet matematik för åk 6. Alla lärare på Alviksskolan som undervisar i matematik kommer under kommande läsår delta i Matematiklyftet. Det är också meriterande om du har hörselpedagogisk kompetens och behärskar kommunikation på talad svenska med stöd av tecken lånade från svenskt teckenspråk. Friskvårdstimme att ta ut under arbetsveckan om verksamheten tillåter samt subventionerad lunch i skolans matsal. Löneform: Månadslön. Månadslön Anställningsform: Tidsbegränsad. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Du bör ha dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och erfarenhet av undervisning. Varaktighet: 3-6 månader. Arbetstid: Dagtid. Heltid med ferietjänst Du har möjlghet att under detta vikariat delta i Stockholms stads satsning Matematiklyftet. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Lotta Högberg,08 508 07172 Jan Gunnestrand, Lärarförbundet, 0761 24 96 80, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2013-08-12. Vid läsårets start. 12 augusti-19 augusti inleds året med gemensamma planeringsdagar.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans senare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans senare år

Pedagogassistent
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Skolan har ca 1100 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har elever i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet. Skolan omfattar också särskilda klasser för elever med hörselnedsättning. Denna tjänst gäller uppdrag som resurspedagog i Alviksskolans Hörselklasser. 1 plats(er). 1 Vi söker en resurspedagog för arbete vid Alviksskolans Hörselklasser årskurs 6 under höstterminen. Tillsammans med klassens lärare ansvarar du för klassens skoldag. Du kommer att arbeta såväl lektionstid som vid rastverksamhet samt delta som stöd för elever vid ämnesundervisning. Vi arbetar med små undervisninggrupper som ställer krav på att skoldagen möter varje elevs behov inom ramen för arbetet i gruppen. Vi sätter högt värde vid dina personliga egenskaper och grundläggande värderingar. Du ska vara tydlig i din kommunikation med elever och kollegor och ha förmågan att samverka väl. Arbetet i Hörselklass ställer krav på specialpedagogiskt intresse och vi förväntar oss att du även är intresserad av elever med behov av särskilt stöd för att avläsa kommunikationen, styra sig sig i skolan och för lärandet. Det är meriterande om du har hörselpedagogisk kompetens och behärskar kommunikation på talad svenska med stöd av tecken lånade från svenskt teckenspråk. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever som läser enligt särskolans läroplan. Basschema är sannolikt 08.00-16.30 med veckomöte till 17.00 en dag per vecka. Friskvårdstimme under arbetsid som tas ut om verksamheten tillåter samt subventionerad lunch i skolans matsal. Löneform: Månadslön. Månadslön Anställningsform: Tidsbegränsad. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Du bör ha dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Varaktighet: 3-6 månader. Arbetstid: Dagtid. 75% till heltid beroende av verksamhetens behov. Observera att tjänsten tillsätts och utformas utifrån elevbehov. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor D 4-6 Lotta Högberg,08 50807172 Jan Gunnestrand, Fackligt ombud Lärarförbundet, 08-50849680, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2013-08-12. Önskvärt tillträde under enhetens planeringsdagar inför läsåret 12-19 augusti alternativt inför uppropet 20 augusti. Tjänsten är ett vikariat för tjänstledig pedagog som tillsätts utifrån elevbehov.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Pedagogassistent jobb, Pedagogassistent Stockholm, Pedagogassistent Stockholms stad; Alviksskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Pedagogassistent

Lärare i grundskolans tidigare år/förskollärare
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolan är en F-9-skola med totalt drygt 1000 elever. Inom ramen för skolans verksamhet har vi fritidshem, förskoleklasser, grundskola och internationella klasser, hörselklasser och fotbollsklasser. F-3 är organiserade i 3 enheter med vardera 4 klasser där fritids och skola samverkar och har ett gemensamt ansvar för eleverna. Vi arbetar målmedvetet med skolutveckling och moderna undervisningsmetoder och utvecklar vår verksamhet mot mer ämnesintegrerad pedagogik. 1 plats(er). Vi söker en förskollärare/grundskollärare för arbete i klass och på fritids i årskurserna F-3. Arbetet innebär undervisning i klass och även en viss tid på fritids. Det första året kommer undervisningen huvudsakligen att ske i förskoleklass. Tanken är att man sedan kan följa med klassen till år 1 (om behörighet att undervisa där finns). För detta uppdrag söker vi dig som är utbildad lärare eller förskollärare. Vi ser gärna att du har utbildning i och/eller erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmetoden. Vi söker dig som arbetar utifrån modern pedagogik och vill delta i vår utveckling mot visionen En skola i världsklass. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du som söker tjänsten är positiv, initiativrik och flexibel och har god förmåga att bygga förtroendefulla relationer till elever, föräldrar och kollegor. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och är intresserad av att arbeta formativt med alla elevers utveckling. Du ser samarbete som en självklar arbetsform. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. Vi kommer att tillämpa kontinuerligt urvalsarbete och kalla till intervjuer fortlöpande. Vi kommer att inleda med kortare telefonintervjuer och därefter fortsätta med personliga möten. Om du blir kallad till anställningsintervju ska du kunna styrka dina meriter med gällande betyg/intyg. Utdrag ur polisens belastningsregister måste uppvisas före anställning. Vi undanber oss hjälp från externa rekryteringsfirmor. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Anna Karin Hellsten,08-508 07 165 Paula Fornstedt, Biträdande rektor, 08-508 07 159, paula.fornstedt@stockholm.se Tillträde: 2013-08-12.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-29
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år/förskollärare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år/förskollärare

Lärare i spanska och sva år 7-9
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1100 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. 1 plats(er).Du ska undervisa i ämnena spanska och svenska som andra språk i årskurs 7-9. Du ska tillsammans med kollegor arbeta utvecklande kring elever och skolans fortsatta utveckling. Du kommer vara mentor. För detta uppdrag söker vi dig som är utbildad lärare i ämnena spanska och svenska som andra språk. Vi söker dig som arbetar utifrån modern pedagogik och vill delta i vår utveckling mot visionen En skola i världsklass. Vi vill att du är en tydlig , flexibel och engagerad ledare/pedagog som ser elevernas möjligheter och vågar prova på nya arbetssätt och lösningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du som söker tjänsten är positiv och har god förmåga att bygga förtroendefulla relationer till elever, föräldrar och kollegor. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Nina Alshammar,08-508 071 13 Bernt Johansson, Biträdande rektor, 08-508 071 86, bernt.johansson@stockholm.se Jan Gunnestrand, Fackligt ombud Lärarförbundet, 08-50849680, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2013-08-12.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-20
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i spanska och sva år 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i spanska och sva år 7-9

Lärare i svenska som andraspråk och spanska år 7-9
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1100 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. 1 plats(er).Du ska undervisa i ämnena spanska och svenska som andra språk i årskurs 7-9. Du ska tillsammans med kollegor arbeta utvecklande kring elever och skolans fortsatta utveckling. Du kommer vara mentor. För detta uppdrag söker vi dig som är utbildad lärare i ämnena svenska som andra språk och spansk. Vi söker dig som arbetar utifrån modern pedagogik och vill delta i vår utveckling mot visionen En skola i världsklass. Vi vill att du är en tydlig , flexibel och engagerad ledare/pedagog som ser elevernas möjligheter och vågar prova på nya arbetssätt och lösningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du som söker tjänsten är positiv och har god förmåga att bygga förtroendefulla relationer till elever, föräldrar och kollegor. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Bitr.rektor Bernt Johansson,08-508 07 186 Jan Gunnestrand, Fackligt ombud Lärarförbundet, 08-50849680, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2013-08-30. Tillträde så snart som möjligt
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i svenska som andraspråk och spanska år 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i svenska som andraspråk och spanska år 7-9

Svenska, engelska och spanska
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. I våra hörselklasser tar vi emot elever från Stockholms kommun och län. Totalt har vi ca 150 elever i från Förskoleklass till åk 9. Våra elever läser enligt grundskolans läroplan eller grundsärskolans läroplan. Vi arbetar enhetsvis utifrån skolans implementeringsplan för Skola 2011, Lgr 11, och strategi för Verksamhetsutveckling. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. 1 plats(er).Du ska undervisa i svenska/sva,spanska och engelska i skolans grundskolehörselklasser. I tjänsten ingår även mentorskap samt elevens val. Vi vill att du är en tydlig , flexibel och engagerad ledare/pedagog som ser elevernas möjligheter och vågar prova på nya arbetssätt och lösningar. Undervisning i våra hörselklasser innebär att vi har mindre grupper och använder hörselteknik i klassrummen. Vi har ett dialogiskt förhållningssätt och arbetar utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv med språk- och begreppsutveckling i centrum. Vi vill också att våra elever ska uppleva "handens kraft" och se betydelsen av att integrera de praktisk-estetiska ämnnena med de teoretiska. Vi arbetar såleds tematiskt ämnesövergripande såväl som ämnesintegrerande. Vi önskar även att du har erfarenhet att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att ingå i en enhet med stort engagemang och stort hjärta och vi vill att du har en god förmåga att samarbeta med kollegor, föräldrar och skolans ledning. Du kommer även ha flera ämneskollegor på skolan. Att fortlöpande dokumentera elevers utveckling ser vi som en självklarhet samt att du är förtrogen med skolans styrdokument och kan använda dem i vardagen. På skolan arbetar vi aktivt med Lgr 11 och utgår från att du själv är en aktör i att utveckla din undervisning såväl i din blivande enhet som med dina kollegor. Du ska vara behörig lärare helst i ålderspannet för åk 4-9. Det är meriterande om du har kunskaper i svenskt teckenspråk eller kunskap i att använda tecken som stöd för kommunikation,liksom hörselpedagogik. Stort utbud av friskvårdsaktivieter samt subventionerad lunch. Löneform: Månadslön. Månadslön, med utbetalning den 26 i varje månad. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Maud Westbom,08. 508 07185 Jan Gunnestrand, Lärarförbundet, 0761 24 96 80, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2013-09-01. Tillträde snarast möjligt.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska, engelska och spanska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska, engelska och spanska

Resurspedagog
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Ulvsundaskolan är en annexskola till Alviksskolan med åk. F - 3. 1 plats(er).Att i samråd med klasslärare och specialpedagog ansvara för en elev med autism, åk. 3. Både kunskapsmässigt och socialt på lektioner och på fritidshemmet. Även vara behjälplig med andra elever.Nära samarbete med vårdnadshavare. Eleven väntar på annan skolplacering. Osäkert när det är klart. Kunna se olika möjligheter och lösningar. Målinriktad, flexibel, kan samarbeta. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tidsbegränsad. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Erfarenhet av arbete i skola med elever med autism. Hållt i föräldrasamtal. Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. 3 månader. Ev. förlängning. Arbetstid: Dagtid. Anställning ske före annonstidens utgång. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Bitr. rektor Solveig Löwenborg,08-508 071 82 Tillträde: 2013-08-31. Tillträdet är snarast möjligt dock tidigast 15/8.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Resurspedagog jobb, Resurspedagog Stockholm, Resurspedagog Stockholms stad; Alviksskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Resurspedagog

Skolsköterska
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolan är en F-9-skola med totalt 1100 elever. 130 av dessa elever går i hörselklass. Inom ramen för skolans verksamhet har vi fritidshem, förskoleklasser, grundskola och internationella klasser och fotbollsklasser. 1 plats(er).Arbete med skolhälsovård tillsammans med vår skolsköterska. Intresse för att delta aktivt i utvecklingen av elevhälsoarbetet. Adekvat utbildning. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Varaktighet: Tillsvidare. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: rektor Håkan Wiklund,08-508 07 105 Tillträde: 2013-09-10.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-12
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska jobb, Skolsköterska Stockholm, Skolsköterska Stockholms stad; Alviksskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Alviksskolan
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Den pedagogiska verksamhet omfattar skolverksamhet för ca 1080 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har barn i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet för 10 – 12 åringar. 1 plats(er).I arbetsuppgifterna som fritidspedagog ingår det att samverka i en klass under skoldagen. På eftermiddagstiden arbetar du med lek, skapande verksamhet, utflykter och fysiska aktiviteter. Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog. Du är en person som inte ser hinder utan möjligheter. Du bör ha erfarenhet av pedagogiskt arbete med barngrupper och ha lätt att samarbeta med andra. Du är flexibel och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Tillsammans med dina kollegor skapar du en arbetsmiljö som kännetecknas av kvalitet, tydlighet, delaktighet, öppenhet och respekt. Du ska vidare ha en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tidsbegränsad. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: 3-6 månader. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Fritidspedagog Jan Gunnestrand Tillträde: Enligt överenskommelse
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-21
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Alviksskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Alviksskolan

Lärare i grundskolans tidigare år
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Ulvsundaskolan är en enhet som tillhör Alviksskolan. Skolan ligger ca 10 minuters bussväg ifrån Alvik i ett mindre mycket trevligt område som heter Johannesfred. Vi har 100 elever i åk. F - 3, och vi är 13 pedagoger; lärare, fritidspedagoger, specialpedagog och barnskötare. Skola och fritids arbetar i nära samverkan efter mottot Hela Barnet Hela Dagen. 1 plats(er).Under detta läsår arbeta i och vara ansvarig för en förskoleklass. Arbete även på fritidshemmet. Sedan följa klassen t.o.m åk. 3 och då vara huvudansvarig mentor för klassen. Behörig att undervisa i svenska och matematik till och med åk. 3. Gärna fler ämnen såsom So, No och teknik. Önskvärt att du även har behörighet till och med åk. 3 i ett eller flera av följande ämnen: engelska, idrott och hälsa, musik, bild och textilsslöjd. Tidigast start som kan förekomma är kl. 6.30 och senaste arbetsslut kan vara 18.30. En gång i månaden har vi personalmöte kl. 16.30 - 18.30. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. du bör ha undervisat i åk. 1 - 3 och gärna ha erfarenhet även av förskoleklass. Önskvärt att du har arbetat i eller samverkat med fritidshemmet. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. I nuvarande läsår går man på schema efter överenskommelse. Under detta läsår får du en semesteranställnig (40 t/v). När Ht 2014 börjar övergår anställningen till en ferietjänst om så önskas. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Bitr. rektor Solveig Löwenborg,0850807182 Tillträde: 2013-11-04. Tillträde kan ske enligt överenskommelse. Dock senast start för vårterminen; 7 jan 2014.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-11
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans tidigare år
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Beskrivning av Alviksskolan Vi har en stor andel elever som uppnår kunskapsmålen och får höga betyg. Våra elever lär sig att ta ansvar för sin kunskapsutveckling och de får redskap att utvärdera och reflektera kring densamma. Våra elever står mycket väl rustade inför gymnasieskolan. Alviksskolan är stor samtidigt uppfattas vår skola ofta som liten. Det beror på att varje enhet bildar en egen liten skola inom den stora. Enheterna är så små att alla elever blir sedda. Enheterna präglas av en respektfull och familjär stämning. Våra pedagoger tar ansvar, ser och vet att ett tryggt klimat där alla trivs ger den bästa förutsättningen för god inlärning. Eleverna på Alviksskolan är nöjda med sin skola. Många elever som slutat hos oss kommer tillbaka och berättar om ”Alviksandan”. På Alviksskolan händer det alltid spännande saker; projekt, teman, utfärder, besök, traditioner. Skolan utvecklas hela tiden; nya idéer blandas med gamla och fram växer en skola där elevernas intressen tillvaratas. Genom detta sätt att arbeta bildar eleverna själva grund för sin egen kunskapsutveckling. Alviksskolans Vision En bra start på livet! Våra elever är väl förberedda för ett livslångt lärande. De har goda kunskaper och användbara redskap för ett fortsatt lärande. Vår gemensamma värdegrund genomsyrar elevernas förhållningssätt till varandra och sin omvärld. Vi arbetar utifrån ett synsätt där: •eleven är aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och andras välmående •eleven känner arbetsglädje och gemenskap •vi arbetar i en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt inom tydliga ramar 1 plats(er). mentor och ma/no lärare åk 4-6 Undervisning i matematik och no i åk. 5-6. Arbetet sker i huvudsak i två åk 5:or men även i en åk. 6 då du sätter betyg. Du är ansvarig att planera utifrån läroplanen, genomföra undervisningen och bedöma. Du kan anpassa undervisningen till eleverna och utvärdera din undervisning kontinuerligt. Lärarna undervisar i ett ämneslärarsystem och du kommer att samarbeta med kollegor i årskurslag. I dina uppgifter är mentorskapet en viktig del där du sätter fungerande rutiner för din mentorsklass, håller i alla utvecklingssamtal, skriver skriftliga omdömen och iup samt sköter föräldrakontakter. Du är utbildad grundskollärare och har behörighet att undervisa i åk 4-6. Du har erfarenhet av att undervisa i åk. 4-6 i ma/no. Erfarenhet av mentorskap och att arbeta fram fungerande grupper. Att hålla studiero och arbetsglädje i dina grupper är en självklarhet för dig. Du har idéer för hur du ska utveckla din undervisning. Du använder formativ bedömning/lärande bedömning som en naturlig del i ditt arbete. Det är ett önskemål att att du arbetar med digitala verktyg, kanske med blogg. Du kan skriva pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Du är van att arbeta tillsammans med kollegor och tar ansvar för ett fungerande samarbete. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Ingeborg Hull,08-50807145 Tillträde: 2013-11-14.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-14
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Engagerad musiklärare i årskurserna 4-9
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. I Hörselklass tar vi emot elever från Stockholms kommun och län. Totalt har vi ca 150 elever i från Förskoleklass till åk 9. Våra elever läser enligt grundskolans läroplan eller grundsärskolans läroplan. Vi arbetar enhetsvis utifrån skolans implementeringsplan för Skola 2011, Lgr 11, och strategi för Verksamhetsutveckling. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. 1 plats(er).Vill du ha musiklärarkollegor? Hos oss på Alviksskolan finns flera musiklärare coh vi söker nu ytterligare en musiklärare! Vår utlysta tjänst innebär musikundervisning i årskurs 4-9. I tjänsten ingår också att till viss del ansvara för skolans olika musikaktiviteter tillsammans med skolans övriga tre musiklärare. Tjänsten kan även komineras med ytterligare ettt ämne. Vi vill att du är en tydlig , flexibel och engagerad ledare/pedagog som ser elevernas möjligheter och vågar prova på nya arbetssätt och lösningar. Tjänsten innebär undervisning i våra hörselklasser där vi har mindre grupper och arbetar utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv med språk- och begreppsutveckling i centrum. Vi vill också att våra elever ska uppleva "handens kraft" och se betydelsen av att integrera de praktisk-estetiska ämnnena med de teoretiska. Vi önskar även att du har erfarenhet att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Kunskaper i svenskt teckenspråk eller kunskap i att använda tecken som stöd för kommunikationen är meriterande, liksom hörselkompetens. Fem eller fyra dagar/ vecka enligt överenskommelse. Friskvårdsaktiviteter på skolan. Subventionerad lunch. Löneform: Månadslön. Utbetalning den 26 i varje månad. Anställningsform: Tidsbegränsad. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: 3-6 månader. Arbetstid: Dagtid. Tjänsten kan kombineras med ytterligare ett ämne. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor D 7-9 Maud Westbom,08 508 07185 Jan Gunnestrand, Lärarförbundet, 0761 24 96 80, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2014-01-07.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-21
Sök fler jobb liknande: lediga Engagerad musiklärare i årskurserna 4-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Engagerad musiklärare i årskurserna 4-9

Skolsköterska Alviksskolan
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolan är en F-9-skola med totalt 1100 elever. 130 av dessa elever går i hörselklass. Inom ramen för skolans verksamhet har vi fritidshem, förskoleklasser, grundskola och internationella klasser och fotbollsklasser. 1 plats(er).Tillsammans med vår andra skolsköterska ska du ansvara för och hålla i skolhälsovården på Alviksskolan. Det är en stor och utmanande uppgift som innebär att du ska ha kontakter med många elever och vuxna på skolan. Vi har närmare 1100 elever och 200 anställda och du får jobba i en stimulerande och utvecklande miljö. Du ska tycka om att ha många bollar i luften och att hålla igång ett stort kontaktnät. Som skolsköterska ska du utföra arbetsuppgifter enligt gällande råd och anvisningar, samt följa de riktlinjer som utfärdats av Skolhälsan i Stockholm.Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan.Arbetet innebär samarbete med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledningen och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Vi ser att din kompetens ska vara legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktsköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare arbete som skolsköterska och att du kan hantera ett digitalt system för journaler. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: rektor Håkan Wiklund,08-508 07 105 Tillträde: 2014-01-07.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-04
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska Alviksskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska Alviksskolan

Socialpedagog/Resurspedagog
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. I våra hörselklasser tar vi emot elever från Stockholms kommun och län. Totalt har vi ca 150 elever i från Förskoleklass till åk 9. Våra elever läser enligt grundskolans läroplan eller grundsärskolans läroplan. Vi arbetar enhetsvis utifrån skolans implementeringsplan för Skola 2011, Lgr 11, och strategi för Verksamhetsutveckling. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. 1 plats(er).Du ska arbeta som stöd under hela skoldagen för ett antal elever. Du ska verka som stöd i individuell undervisning och i grupp. Du arbetar utifrån elevernas individuella sociala mål samt kunskapsmål som utarbetas i samråd med lärarlaget. Vi vill att du är en tydlig , flexibel och engagerad ledare/pedagog som ser elevernas möjligheter och vågar prova på nya arbetssätt och lösningar. Vi har ett dialogiskt förhållningssätt och arbetar utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv med språk- och begreppsutveckling i centrum. Vi vill också att våra elever ska uppleva "handens kraft" och se betydelsen av att integrera de praktisk-estetiska ämnnena med de teoretiska. Vi arbetar såleds tematiskt ämnesövergripande såväl som ämnesintegrerande. Du kommer att ingå i en enhet med stort engagemang och stort hjärta och vi vill att du har en god förmåga att samarbeta med kollegor, föräldrar och skolans ledning. Att fortlöpande dokumentera elevers utveckling ser vi som en självklarhet samt att du är förtrogen med skolans styrdokument och kan använda dem i vardagen. På skolan arbetar vi aktivt med Lgr 11 och utgår från att du själv är en aktör i att utveckla din undervisning såväl i din blivande enhet som med dina kollegor. Socialpedagog, barnskötare eller liknande utbildning. Subventionerad lunch. Stort urval av friskvårdsaktiviteter. Löneform: Månadslön. Månadslön Anställningsform: Tidsbegränsad. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet av pedagogiskt arbete och undervisning i grund eller särskola. Dokumenterad utbildning eller erfarenhet av arbete med elever i särskilt behov av stöd. Du ska arbeta med elever som bl a har neuropsykiatriska svårigheter i undervisningssituationen. Det krävs att du har en utvecklad kunskap och förståelse för hur dessa elever ska mötas. Kunskaper i teckenspråk alternativt tecken som stöd är meriterande. Likväl är redskap som seriesamtal, ART m fl metoder meriterande. Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Arbetstid: Dagtid. Måndag - fredag 8-16 För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor D 7-9 Maud Westbom,08 508 07185 Jan Gunnestrand, fritidspedagog, 08 508 07 179, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2013-11-28. Tillträde snarast
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-06
Sök fler jobb liknande: lediga Socialpedagog/Resurspedagog jobb, Socialpedagog/Resurspedagog Stockholm, Socialpedagog/Resurspedagog Stockholms stad; Alviksskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socialpedagog/Resurspedagog

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolan är en F-9 skola med toalt 1000 elever. Inom ramen för skolans verksamhet har vi fritidshem, förskoleklasser,grundskola och internationella klasser, hörselklasser och fotbollsklasser. F-3 är organiserade i 3 enheter med vardera 4 klasser där fritids och skola samverkar och har ett gemensamt ansvar för eleverna. Vi arbetar målmedvetet med skolutveckling och moderna undervisningsmetoder och utvecklar vår verksamhet mot mer ämnesintegrerad pedagogik. 1 plats(er).Vi vill tillsätta en tjänst på 50%. Arbetet innebär att du arbetar till viss del i klass men med huvudsakligt uppdrag i fritidsverksamheten med undervisning och andra pedagogiska aktiviteter. Du är i högsta grad involverad i planering och genomförande av fritidsverksamheten i enlighet med styrdokument och utvecklingsplaner, i samverkan med klasslärare och övrig personal på enheten. Vi söker dig som har erfarenhet av att leda pedagogiskt arbete med elever i F-3. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du som söker kan lätt bygga förtroendefulla relationer till elever, föräldrar och kollegor och du har en god förmåga att föra professionella samtal. Du är lyhörd och har redskap för att anpassa verksamheten utifrån barns olika behov och intressen och är van att arbeta aktivt med elevdelaktighet. Du är lösningsinriktad och ser samarbete som en självklarhet. Du är pålitlig, initiativrik och flexibel och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och dokumentation av fritidsverksamhet är meriterande. Dagtid. Friskvårdstimme och friksvårdsbidrag. Löneform: Månadslön. Individuell lönesättning. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Du har flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever i år F-3. Varaktighet: Tillsvidare. Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering varför vi vill ha din ansökan snarast. Vi undanbeder oss kontakt för erbjudande av rekryteringsstöd. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Karin Ring,08-508 071 59 Tillträde: 2014-01-07. 2014-01-07
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolan är en F-9 skola med toalt 1000 elever. Inom ramen för skolans verksamhet har vi fritidshem, förskoleklasser,grundskola och internationella klasser, hörselklasser och fotbollsklasser. F-3 är organiserade i 3 enheter med vardera 4 klasser där fritids och skola samverkar och har ett gemensamt ansvar för eleverna. Vi arbetar målmedvetet med skolutveckling och moderna undervisningsmetoder och utvecklar vår verksamhet mot mer ämnesintegrerad pedagogik. 1 plats(er).Vi vill tillsätta en tjänst på 100%. Arbetet innebär att du arbetar dels i klass under lektionstid, men med huvudsakligt uppdrag i fritidsverksamheten med undervisning och andra pedagogiska aktiviteter. Du är i högsta grad involverad i planering och genomförande av fritidsverksamheten i enlighet med styrdokument och utvecklingsplaner, i samverkan med klasslärare och övrig personal på enheten. Vi söker dig som har erfarenhet av att leda pedagogiskt arbete med elever i F-3. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du som söker kan lätt bygga förtroendefulla relationer till elever, föräldrar och kollegor och du har en god förmåga att föra professionella samtal. Du är lyhörd och har redskap för att anpassa verksamheten utifrån barns olika behov och intressen och är van att arbeta aktivt med elevdelaktighet. Du är lösningsinriktad och ser samarbete som en självklarhet. Du är pålitlig, initiativrik och flexibel och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och dokumentation av fritidsverksamhet är meriterande. Dagtid. Friskvårdstimme och friksvårdsbidrag. Löneform: Månadslön. Individuell lönesättning. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Du har flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever i år F-3. Varaktighet: Tillsvidare. Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering varför vi vill ha din ansökan snarast. Vi undanbeder oss kontakt för erbjudande av rekryteringsstöd. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Karin Ring,08-508 071 59 Tillträde: 2014-01-07. 2014-01-07
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Specialpedagog i grundskolans senare år
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. I Hörselklass tar vi emot elever från Stockholms kommun och län. Totalt har vi ca 150 elever i från Försklkoleklass till åk 9. Våra elever läser enligt grundskolans läroplan eller grundsärskolans läroplan. Vi arbetar enhetsvis utifrån skolans implementeringsplan för Skola 2011, Lgr 11, och strategi för Verksamhetsutveckling. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. 1 plats(er).Specialpedagog skolår 4-9. Tjänsten omfattas av ca 50% specialpedagogiska uppdrag samt ca 50% undervisning med elever i klass, grupp eller enskilt. Vi vill att du är en tydlig , flexibel och engagerad ledare/pedagog som ser elevernas möjligheter och vågar prova på nya arbetssätt och lösningar. Tjänsten innebär specialpedagogisk kompetens samt undervisning i våra hörselklasser där vi har mindre grupper och arbetar utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv med språk- och begreppsutveckling i centrum. Vi vill också att våra elever ska uppleva "handens kraft" och se betydelsen av att integrera de praktisk-estetiska ämnnena med de teoretiska. Du ska vara behörig specialpedagog/speciallärare för åldersspannet åk 4-9. Du har gärna kompetens i IKT, svenska, engelska alternativt matematik. Kunskaper i hörselpedagogik, svenskt teckenspråk eller kunskap i att använda tecken som stöd lånade från teckenspråket är meriterande. Friskvårdsaktiviteter på skolan. Subventionerad lunch. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Semestertjänst Ange referenser i ansökan. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor D 7-9 Maud Westbom,08 508 07185 Jan Gunnestrand, fritidspedagog, 08 508 07 179, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2014-01-07. 2014-01-07
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-18
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog i grundskolans senare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog i grundskolans senare år

Tvåämneslärare i hkk och annat ämne
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. Vi ser att du arbetar med formativ bedömning och att du gillar att sammarbeta med ämnes- och enhetskollegor. 1 plats(er).Du ska undervisa i hemkunskap från årkurs 6 till 9. Undervisningen sker i halvklass. En del av din tjänst kan innefatta undervisning i hörselklass.I tjänsten ingår även mentorsskap och sedvanliga arbetsuppgifter. Utbildad lärare i hemkunskap och annat ämne för en tillsvidaretjänst. Vid för få behöriga sökanden kan tjänsten kan bli ett terminsvikariat. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Facklig företrädare Lärarförbundet Jan Gunnestrand,08-50849680 Tillträde: 2014-01-07.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Tvåämneslärare i hkk och annat ämne jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Tvåämneslärare i hkk och annat ämne

Lärare i engelska och spanska år 6-9
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. Vi ser att du arbetar med formativ bedömning och att du gillar att sammarbeta med ämnes- och enhetskollegor. 1 plats(er).Du ska undervisa i engelska i årskurs 7-9 och spanska från årkurs 6 till 9. I tjänsten ingår även mentorsskap och sedvanliga arbetsuppgifter. Utbildad lärare i engelska och spanska och får en tillsvidaretjänst. Vid för få behöriga sökanden kan tjänsten bli ett terminsvikariat. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: fritidspedagog Jan Gunnestrand,08 508 07 179 Tillträde:
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-27
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i engelska och spanska år 6-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i engelska och spanska år 6-9

Lärare i förskoleklass Alviksskolan
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Den pedagogiska verksamhet omfattar skolverksamhet för ca 1000 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har barn i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet för 10 – 12 åringar. 1 plats(er).Vi söker en person som ska arbeta både i förskoleklass och på fritidshem. Vi söker dig som: - Har ett stort engagemang i ditt pedagogiska arbete - Gärna arbetar med matematik, naturvetenskap, teknik och språk - Har intresse och kunskaper inom skapande verksamhet, musik, rörelse och utevistelse - Är ansvarsfull, flexibel och har lätt för samarbete - Förskolelärarexamen/lärare tidigare år eller fritidspedagogexamen - Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tidsbegränsad. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: fritidspedagog Jan Gunnestrand,08 508 07 179 Tillträde: 2014-01-07.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-29
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i förskoleklass Alviksskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i förskoleklass Alviksskolan

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Alviksskolan
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Den pedagogiska verksamhet omfattar skolverksamhet för ca 1000 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har barn i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet för 10 – 12 åringar. 1 plats(er).Som fritidspedagog/lärare i fritidshem har du unika möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Du ska medverka till att en positiv och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen genom att ansvara för det pedagogiska utvecklingsarbetet enligt förskolans verksamhetsmål. Du ska vara engagerad och aktiv samt ansvara för planering och utvärdering av arbetet. Du ska medverka vid föräldramöten, utvecklingssamtal och ansvara för att varje barn har en individuell utvecklingsplan. Du ska arbeta efter en väl genomtänkt pedagogisk modell tillsammans med dina kollegor. Du ska ha en fritidspedagogexamen eller en lärarutbildning med intriktning mot fritidshem. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift och ha vana av att dokumentera. Det är meriterande om du har erfarenhet i yrket. Personliga egenskaper: Du ska vara positiv, initiativrik och kunna samverka med barn, föräldrar och arbetskamrater. Du har en god förmåga att kommunicera och delar gärna med dig av dina egna kunskaper och erfarenheter. Det är även viktigt att du är ansvarstagande, stresstålig är trygg och har en personlig mognad. Känner du att denna beskrivning passar in på dig så tveka inte att söka till oss. Välkommen med din ansökan! Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tidsbegränsad. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: fritidspedagog Jan Gunnestrand,08 508 07 179 Tillträde: 2014-01-07.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-29
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Alviksskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Alviksskolan

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Den pedagogiska verksamhet omfattar skolverksamhet för ca 1000 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har barn i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet för 10 – 12 åringar. 1 plats(er).Som barnskötare ska du medverka till att en positiv och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen genom att delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet enligt fritidshemmens verksamhetsmål. Du ska också kunna upptäcka och analysera möjligheter hos enskilda barn och i barngruppen. Du ska tillsammans med övrig personal samarbeta och bedöma vilken pedagogik som ska användas. Du ska vara engagerad och delta aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Du ska medverka vid föräldramöten, utvecklingssamtal och individuell planering för varje barn. barnskötarutbildning Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Ingen erfarenhet krävs. Arbetstid: Dagtid. Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertaliga inom staden. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: fritidspedagog Jan Gunnestrand,08 508 07 179 Tillträde: 2014-01-07.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-29
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Lärare i i matematik och No år 7-9
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. Vi ser att du arbetar med formativ bedömning och att du gillar att sammarbeta med ämnes- och enhetskollegor. 1 plats(er).Du ska undervisa i matematik och no i årskurs 7-9. I tjänsten ingår även mentorsskap i en år 7 och sedvanliga arbetsuppgifter. Utbildad lärare i matematik och No får en tillsvidaretjänst. Vid för få behöriga sökanden kan tjänsten bli ett terminsvikariat. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: fritidspedagog Jan Gunnestrand,08 508 07 179 Tillträde: 2014-01-11. Tillträde till tjänsten den 7 januari eller så snart som möjligt.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 12-20
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i i matematik och No år 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i i matematik och No år 7-9

Idrottslärare Alviksskolan vikariat
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Den pedagogiska verksamhet omfattar skolverksamhet för ca 1000 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har barn i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet för 10 – 12 åringar. 1 plats(er).Undervisning i idrott åk 1-9. Erfarenhet från liknande arbeten. Det är en fördel om du har en pedagogisk utbildning. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tidsbegränsad. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: fritidspedagog Jan Gunnestrand,08 508 07 179 Tillträde: 2014-03-31.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 02-11
Sök fler jobb liknande: lediga Idrottslärare Alviksskolan vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Idrottslärare Alviksskolan vikariat

Specialpedagog
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Ulvsundaskolan är en enhet (annex) tillhörande Alviksskolan. Ligger i Johannesfred som är ett lugnt bostadsområde i Bromma. Skolan har nu 100 elever i åk. F - 3 och 13 pedagoger. Fritidshemmet är i samma lokaler och pedagogerna har ett nära samarbete. 1 plats(er).Undervisa elever i behov av stöd både i klass och enskilt. Utföra tester och utredningar vid behov. Delta på EHM och andra kontakter med föräldrar vid behov. Handledning av pedagoger inom enheten. Samverka med pedagoger inom enheten och andra specialpedagoger i skolan. Specialpedagog alt speciallärarexamen Lärarlegitimation med svenska och gärna även matematik för de lägre åldrarna. Väl förtrogen med skollag och styrdokument Van vid att upprätta pedagogiska utredningar, samt åtgärdsprogram och utvärderingar Erfarenhet av de vanligaste screeningmaterialen för åk f-3 Väl förtrogen med datorn som redskap i undervisning av elever i behov av stöd Erfarenhet av inkluderande arbete med elever i behov av särskilt stöd Meriterande är att: Efter överenskommelse och efter elevers behov. Löneform: Månadslön. Semestertjänst. För rätt person kan ferietjänst diskuteras. Anställningsform: Tidsbegränsad. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Meriterande är att: ha ytterligare adekvat utbildning som tex läs- och skrivsvårigheter, neuropsykologiska diagnoser Vara certifierad att utföra ITPA-tester samt robo-memo Erfarenhet av att arbeta med elever med dyslexi och Adhd Varaktighet: 6 månader eller längre. Vår nuvarande spec.pedagog är föräldraledig och räknar med att vara det minst till sommaren 2015. Arbetstid: Dagtid. 4 dagar i veckan på lektionstid, 1 dag på eftermiddagstid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Bitr. rektor Solveig Löwenborg,0761-20 71 82 Tillträde: 2014-04-14. vikariebehovet finns nu så tillträdet kan bli tidigare, efter överenskommelse.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 03-17
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog jobb, Specialpedagog Stockholm, Specialpedagog Stockholms stad; Alviksskolan
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog

Skolsköterska Alviksskolan
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolan är en F-9-skola med totalt 1100 elever. 130 av dessa elever går i hörselklass. Inom ramen för skolans verksamhet har vi fritidshem, förskoleklasser, grundskola och internationella klasser och fotbollsklasser. 1 plats(er).Tillsammans med vår andra skolsköterska ska du ansvara för och hålla i skolhälsovården på Alviksskolan. Det är en stor och utmanande uppgift som innebär att du ska ha kontakter med många elever och vuxna på skolan. Vi har närmare 1100 elever och 200 anställda och du får jobba i en stimulerande och utvecklande miljö. Du ska tycka om att ha många bollar i luften och att hålla igång ett stort kontaktnät. Som skolsköterska ska du utföra arbetsuppgifter enligt gällande råd och anvisningar, samt följa de riktlinjer som utfärdats av Skolhälsan i Stockholm.Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan.Arbetet innebär samarbete med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledningen och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Vi ser att din kompetens ska vara legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktsköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare arbete som skolsköterska och att du kan hantera ett digitalt system för journaler. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: rektor Håkan Wiklund,08-508 07 105 Tillträde: 2014-08-11.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 03-24
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska Alviksskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska Alviksskolan

Hemkunskapslärare år 6-9
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. Vi ser att du arbetar med formativ bedömning och att du gillar att sammarbeta med ämnes- och enhetskollegor. 1 plats(er).Som hemkunskapslärare ska du medverka till att en positiv och utvecklande miljö skapas för varje elev Du ska vara engagerad och aktiv samt ansvara för planering och utvärdering av din undervisning och enhetens arbete. Du ska undervisa i hemkunskap från årkurs 6 till 9. Undervisningen sker i halvklass. En del av din tjänst kan innefatta undervisning i hörselklass.I tjänsten ingår även mentorsskap och sedvanliga arbetsuppgifter. Utbildad lärare i hemkunskap för en tillsvidaretjänst. Vid för få behöriga sökanden kan tjänsten kan bli ett terminsvikariat. Personliga egenskaper: Du ska vara positiv, initiativrik och kunna samverka med elever, föräldrar och arbetskamrater. Du har en god förmåga att kommunicera och delar gärna med dig av dina egna kunskaper och erfarenheter. Det är även viktigt att du är ansvarstagande. Känner du att denna beskrivning passar in på dig så tveka inte att söka till oss. Välkommen med din ansökan! Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Lärarförbundet Jan Gunnestrand Tillträde: 2014-08-13.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 03-26
Sök fler jobb liknande: lediga Hemkunskapslärare år 6-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Hemkunskapslärare år 6-9

Förstelärare i No (med undervisning i no och ma år 7-9)
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. Vi ser att du arbetar med formativ bedömning och att du gillar att sammarbeta med ämnes- och enhetskollegor. 1 plats(er).Undervisning i no och matematik. Sedvanliga mentorsuppgifter och samarbete i arbetsenhet. Att dela med sig av sin egen kompetens och ta tillvara andras. Att driva utveckling i verksamheten med ett framtidsperspektiv. Initiera till kollegiala samtal som belyser vilka resultat olika undervisningsstrategier ger och diskutera hur man vet det. Koppla det till aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Ta ansvar för att alla diskussioner och utvecklingsinsatser gör medvetet och systematiskt samt att allt dokumenteras. Bedriva ämnesutveckling. Ha digital kompetens, använda IKT i undervisningen och vara en förebild i detta avseende. Övergripande uppdrag som förstelärare Du måste ha minst 4 års väl vitsordat arbete med undervisning. Handlingar som stärker att du är behörig och att du har arbetat som lärare i minst 4 år. Rekommendationsbrev från minst en kollega. Rekommendationsbrev från rektor CV (utbildning, examina och yrkeserfarenhet Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Vi söker en person som tycker det är viktigt med samarbete och har arbetat så i en no-grupp. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Fackligt ombud Lärarförbundet Jan Gunnestrand,08-50849680 Tillträde: 2014-08-13.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-11
Sök fler jobb liknande: lediga Förstelärare i No (med undervisning i no och ma år 7-9) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förstelärare i No (med undervisning i no och ma år 7-9)

Speciallärare/specialpedagog inriktning särskola
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolan är en spännande F-9-skola med strax över 1000 elever fördelade på 11 enhetern. Vi arbetar med modern pedagogik och strävar hela tiden efter att utvecklas i enlighet med modern pedagogisk forskning. Vår verksamhet är förlagd till en vacker plats på höjden i Traneberg. Vi har en fantastisk skolgård med både naturområden och konstgräsplan. På skolan finns även hörselklasser och internationella klasser. I F-3 finns fyra enheter som består av fyra klasser och ett fritidshem. I enheterna jobbar lärare, fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare och en specialpedagog. Till F-3 finns en resursenhet som kallas studion dit våra specialpedagoger är knutna. 1 plats(er). Speciallärare eller specialpedagog med inriktning mot grundsärskolan, en tjänst. Undervisning och andra aktiviteter med elever i behov av särsklit stöd/mottagna i grundsärskolan i årskurs F-3. Arbetet kan ske i liten grupp och inkluderat i större grupp, allt anpassat efter eleven/elevernas behov. Du som söker tjänsten ska vara utbildad lärare och ha vidare utbildning till speciallärare eller secialpedagog med inriktning mot särskolan. Som person är du lösningsfokuserad, flexibel och tycker om att samarbeta. Du är van vid att jobba både i grupp och självständigt, och du har god förmåga att göra pedagogiska utredningar och upprätta funktionella åtgärdsprogram. Du ser samverkan som en självklarhet för arbetet och du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Schema enligt behov hos eleven/eleverna, under skoltid och fritidstid. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Vi ser att du som söker har goda kunskaper om grundsärskolan och erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd och elever inskrivna i grundsärskolan. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. Semestertjänst. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Karin Ring,08-508 071 59 Carina Hansson, Biträdande rektor, 08-508 07 163, 076-120 71 63, carina.hansson@stockholm.se Jan Gunnestrand, Fritidspedagog, 076-124 96 80, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2014-08-13.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 04-16
Sök fler jobb liknande: lediga Speciallärare/specialpedagog inriktning särskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Speciallärare/specialpedagog inriktning särskola

Lärare i grundskolans tidigare år
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. 2 plats(er). Alviksskolans hörselklasser söker en lärare till vår förskoleklass och en lärare till åk 1. Tillsammans med arbetslaget ansvara för förskoleklassens/ åk 1:s hela skoldag. Utbildad lärare med erfarenhet av arbete med barn med hörselnedsättning. Du ska undervisa på talad svenska och vara teckenspråkskunnig. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: biträdande rektor Eva Åbom,08 508 07 111 Jan Gunnestrand, Lärarförbundet, 0761 24 96 80, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2014-08-12.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans senare år
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolan är en F-9 skola med drygt 1050 elever. Skolan är belägen centralt i Bromma, Alvik. Eftersom skolan är stor är den uppdelad i flera enheter. Alviksskolans hörselklasser är en del av skolan. Hörselklasserna finns i två skolbyggnader, båda specialbyggda utifrån hörselskadade elevers behov. På Alviksskolan arbetar alla pedaoger aktivit för att eleverna ska vara aktörer i sitt lärande. På alviksskolan arbetar vi med bedömning för lärande. Under detta år har vi även påbörjat Mattelyftet för de lärare som undervisar i matematik samt ett språklyft, där alla lärare deltar för att arbeta språkutvecklande i sitt/sina ämnen. 1 plats(er). 100% musiklärare åk 4-6 Undervisning i musik i åk. 4-6 i grupper om 12-24 elever. Som ledare är du empatisk och tydlig och har höga förväntingar på alla elever. Du anpassar din undervisning för att möta både individ och grupp så att varje elev ska nå så långt som möjligt. Du är flexibel som person. Du har en god samarbetsförmåga och kommer tillsammans med våra befintliga mycket skickliga och initiativrika musiklärare att ta ansvar för b.l.a skolavslutningar, kör och lucia. Du tar intiativ och vill vara med och utveckla verksamheten. Självklart använder du IT i din undervisning. Legitimerad lärare i musik med behörighet att undervisa i åk 4-6 samt sätta betyg i åk 6. Löneform: Månadslön. månadslön Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare men värdesätter personligt engagemang. Du är dock behörig lärare i musik. Varaktighet: Tillsvidare. tjänsten är en tillsvidaretjänst förutsatt att du har lärarlegitimation Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Ingeborg Hull,08-50807145 Carolin Heyer, Biträdande rektor, 08-508 07 195, 076-120 71 95, carolin.heyer@stockholm.se Tillträde: 2014-08-12. 12/8 2014
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-09
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans senare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans senare år

Skolsköterska Alviksskolan
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Alviksskolan är en F-9-skola med totalt 1100 elever. 130 av dessa elever går i hörselklass. Inom ramen för skolans verksamhet har vi fritidshem, förskoleklasser, grundskola och internationella klasser och fotbollsklasser. 1 plats(er).Tillsammans med vår andra skolsköterska ska du ansvara för och hålla i skolhälsovården på Alviksskolan. Det är en stor och utmanande uppgift som innebär att du ska ha kontakter med många elever och vuxna på skolan. Vi har närmare 1100 elever och 200 anställda och du får jobba i en stimulerande och utvecklande miljö. Du ska tycka om att ha många bollar i luften och att hålla igång ett stort kontaktnät. Som skolsköterska ska du utföra arbetsuppgifter enligt gällande råd och anvisningar, samt följa de riktlinjer som utfärdats av Skolhälsan i Stockholm.Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan.Arbetet innebär samarbete med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledningen och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Vi ser att din kompetens ska vara legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktsköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare arbete som skolsköterska och att du kan hantera ett digitalt system för journaler. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: rektor Håkan Wiklund,08-508 07 105 Tillträde: 2014-08-11.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-12
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska Alviksskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska Alviksskolan

Biträdande rektor Alviksskolan
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Den pedagogiska verksamhet omfattar skolverksamhet för ca 1100 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har barn i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet för 10 – 12 åringar. 1 plats(er).Vill du vara med och leda utvecklingen av Alviksskolan mot en av Stockholms bästa skolor? Vi söker dig med starkt intresse för skolutveckling och med erfarenhet från att leda pedagogisk verksamhet. Vi vill ha dig som är nyfiken och drivkraftig för att leda vår verksamhet mot goda resultat och modern pedagogik. Du kommer att leda en egen enhet och samtidigt vara en del i en kreativ ledningsgrupp. Vi prioriterar målinriktning och samarbetsförmåga. Vi söker en biträdande rektor för förskoleklass till skolår 3. Vi har en ledningsorganisation som syftar till att få alla delaktiga i skolans utveckling. Biträdande rektor har därför ansvar för att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet inom en enhet och att samtidigt arbeta som pedagog i elevgrupp. Tjänsten innehåller 50% pedagogiskt arbete inom den egna enheten. Kontakta gärna rektor Håkan Wiklund, 076-120 71 05, hakan.wiklund@stockholm.se Erfarenhet från pedagogiskt arbete och ledarskap. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs Anställningsform: Tillsvidare. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Fackligt ombud Lärarförbundet Jan Gunnestrand,08-50849680 Tillträde: 2014-08-06.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-12
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande rektor Alviksskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande rektor Alviksskolan

Biträdande rektor Alviksskolan
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Den pedagogiska verksamhet omfattar skolverksamhet för ca 1100 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har barn i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet för 10 – 12 åringar. 1 plats(er).Vill du vara med och leda utvecklingen av Alviksskolan mot en av Stockholms bästa skolor? Vi söker dig med starkt intresse för skolutveckling och med erfarenhet från att leda pedagogisk verksamhet. Vi vill ha dig som är nyfiken och drivkraftig för att leda vår verksamhet mot goda resultat och modern pedagogik. Du kommer att leda en egen enhet och samtidigt vara en del i en kreativ ledningsgrupp. Vi prioriterar målinriktning och samarbetsförmåga. Vi söker en biträdande rektor för årskurs 7-9. Vi har en ledningsorganisation som syftar till att få alla delaktiga i skolans utveckling. Biträdande rektor har därför ansvar för att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet inom en enhet och att samtidigt arbeta som pedagog i elevgrupp. Tjänsten innehåller 50% pedagogiskt arbete inom den egna enheten. Kontakta gärna rektor Håkan Wiklund, 076-120 71 05, hakan.wiklund@stockholm.se Erfarenhet krävs Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Fackligt ombud Lärarförbundet Jan Gunnestrand,08-50849680 Tillträde: 2014-08-06.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-12
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande rektor Alviksskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande rektor Alviksskolan

Lärare i Hkk och ev annat ämne
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1100 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. Vi ser att du arbetar med formativ bedömning och att du gillar att sammarbeta med ämnes- och enhetskollegor. 1 plats(er).Du ska undervisa i hemkunskap från årkurs 6 till 9. Undervisningen sker i halvklass. En del av din tjänst kan innefatta undervisning i hörselklass.I tjänsten ingår även mentorsskap och sedvanliga arbetsuppgifter. God samarbetsförmåga med tankar kring ett ämnesövergripande arbetssätt. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Utbildad lärare i hemkunskap och annat ämne för en tillsvidaretjänst. Vid för få behöriga sökanden kan tjänsten bli ett termins/läsårsvikariat. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Fackligt ombud Lärarförbundet Jan Gunnestrand,08-50849680 Tillträde: 2014-08-13.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-12
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i Hkk och ev annat ämne jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i Hkk och ev annat ämne

Förstelärare i No (med undervisning i no och ma år 7-9)
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. Vi ser att du arbetar med formativ bedömning och att du gillar att sammarbeta med ämnes- och enhetskollegor. 1 plats(er).Undervisning i no och matematik. Sedvanliga mentorsuppgifter och samarbete i arbetsenhet. Att dela med sig av sin egen kompetens och ta tillvara andras. Att driva utveckling i verksamheten med ett framtidsperspektiv. Initiera till kollegiala samtal som belyser vilka resultat olika undervisningsstrategier ger och diskutera hur man vet det. Koppla det till aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Ta ansvar för att alla diskussioner och utvecklingsinsatser gör medvetet och systematiskt samt att allt dokumenteras. Bedriva ämnesutveckling. Ha digital kompetens, använda IKT i undervisningen och vara en förebild i detta avseende. Övergripande uppdrag som förstelärare Du måste ha minst 4 års väl vitsordat arbete med undervisning. Handlingar som stärker att du är behörig och att du har arbetat som lärare i minst 4 år. Rekommendationsbrev från minst en kollega. Rekommendationsbrev från rektor CV (utbildning, examina och yrkeserfarenhet Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Vi söker en person som tycker det är viktigt med samarbete och har arbetat så i en no-grupp. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Fackligt ombud Lärarförbundet Jan Gunnestrand,08-50849680 Tillträde: 2014-08-13.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-13
Sök fler jobb liknande: lediga Förstelärare i No (med undervisning i no och ma år 7-9) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förstelärare i No (med undervisning i no och ma år 7-9)

Lärare i matematik och musik år 7-9
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. Vi ser att du arbetar med formativ bedömning och att du gillar att sammarbeta med ämnes- och enhetskollegor. 1 plats(er).Undervisning i musik och matematik. I arbetet ingår sedvanliga mentorsuppgifter och samarbete i arbetsenhet. Samarbeta med skolans andra musiklärare kring uppträdanden och ämnet. Behörig att undervisa i matematik och musik i årskurserna 7-9. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Arbetslivserfarenhet är önskvärt. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Fackligt ombud Lärarförbundet Jan Gunnestrand,08-50849680 Tillträde: 2014-08-13.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-13
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i matematik och musik år 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i matematik och musik år 7-9

Lärare i ma och no år 7-9
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi arbetar för att elevens ska bli aktör och ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget som andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Alviksskolan har ca 1000 elever inklusive de Internationella klasserna och Hörselklassernas elever. Som pedagog på Alviksskolan förväntas du synliggöra ditt pedagogiska förhållningssätt och arbete i relation till skolans vision och bedriva utvecklingsarbete såväl individuellt som i enheten och på skolan. Vi ser att du arbetar med formativ bedömning och att du gillar att sammarbeta med ämnes- och enhetskollegor. 1 plats(er).Undervisning i no och matematik i år 7-9. I arbetet ingår undevisning i vanlig klass och studiehandledning i förberedelseklass. En viss del av tjänsten kan vara stöd/resurstid.I tjänsten ingår även sedvanliga mentorsuppgifter och samarbete i arbetsenhet. Du ska vara behörig i ma och No-ämnena. Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Det är önskvärt att du har erfarenhet av andraspråksinlärning,förberedelseklass och stödundervisning. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Fackligt ombud Lärarförbundet Jan Gunnestrand,08-50849680 Tillträde: 2014-08-13.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-13
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i ma och no år 7-9 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i ma och no år 7-9

Alviksskolan söker en Förstelärare inriktning allmändidaktik åk 1-3
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Den pedagogiska verksamhet omfattar skolverksamhet för ca 1100 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har barn i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet för 10 – 12 åringar. 1 plats(er).Gemensamt för alla förstelärare i Stockholms stad: Förstelärare ska huvudsakligen undervisa och arbeta med det som hör till undervisning. De ska vara positiva kulturbärare, bidra till utveckling av undervisning och ett kollegialt lärande samt vara ett gott föredöme. De ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till: - att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat - att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling - en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära - kunskapsutveckling för egen del, kollegors samt för professionen som helhet - att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet På Alviksskolan är förstelärarens huvudsakliga arbetsuppgifter: - att undervisa - utveckla undervisningen på skolan - verka för ämnesövergripande samarbete i syfte att skapa bra lärmiljöer och goda lärsituationer för eleverna - ha en särskilt framskjuten roll i att utveckla elevinflytande och elevansvar - föreslå och leda kompetensutvecklingsinsatser - driva pedagogiska frågor och ibland ansvara för projekt - initiera till kollegiala samtal Se övriga behörighetskriterier för förstelärare Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Anna Karin Hellsten,08-508 07 165 Karin Ring, Biträdande rektor, 08-508 071 59, 076-120 71 59, karin.ring@stockholm.se Carina Hansson, Biträdande rektor, 08-508 07 163, 076-120 71 63, carina.hansson@stockholm.se Jan Gunnestrand, Fackligt ombud Lärarförbundet, 08-50849680, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2014-08-13.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-13
Sök fler jobb liknande: lediga Alviksskolan söker en Förstelärare inriktning allmändidaktik åk 1-3 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Alviksskolan söker en Förstelärare inriktning allmändidaktik åk 1-3

Alviksskolan söker en Förstelärare med inriktning allmändidaktik åk 4-6
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen Alviksskolan Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Alviksskolans vision innebär bland annat att vi jobbar för att eleven ska bli aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående. Vi arbetar för en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt. Den pedagogiska verksamhet omfattar skolverksamhet för ca 1100 barn och unga som finns i 8 skolbyggnader. Skolan har barn i verksamheter som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9 och innefattar även skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet för 10 – 12 åringar. 1 plats(er).Gemensamt för alla förstelärare i Stockholms stad (standardtext): Förstelärare ska huvudsakligen undervisa och arbeta med det som hör till undervisning. De ska vara positiva kulturbärare, bidra till utveckling av undervisning och ett kollegialt lärande samt vara ett gott föredöme. De ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till: - att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat - att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling - en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära - kunskapsutveckling för egen del, kollegors samt för professionen som helhet - att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet På Alviksskolan är förstelärarens huvudsakliga arbetsuppgifter: - att undervisa - utveckla undervisningen på skolan - verka för ämnesövergripande samarbete i syfte att skapa bra lärmiljöer och goda lärsituationer för eleverna - ha en särskilt framskjuten roll i att utveckla elevinflytande och elevansvar - föreslå och leda kompetensutvecklingsinsatser - driva pedagogiska frågor och ibland ansvara för projekt - initiera till kollegiala samtal Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i sv/so åk 4-6. Se även kriterierna för förstelärare Löneform: Månadslön. Anställningsform: Tillsvidare. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Varaktighet: Tillsvidare. Arbetstid: Dagtid. För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Biträdande rektor Carolin Heyer,08-508 07 195 Jan Gunnestrand, Fackligt ombud Lärarförbundet, 08-50849680, jan.gunnestrand@stockholm.se (facklig) Tillträde: 2014-08-13.
Företag: Stockholms stad; Alviksskolan
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-13
Sök fler jobb liknande: lediga Alviksskolan söker en Förstelärare med inriktning allmändidaktik åk 4-6 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Alviksskolan söker en Förstelärare med inriktning allmändidaktik åk 4-6


Sök lediga jobb Stockholms stad; Alviksskolan

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se