Stockholms universitet jobb - lediga jobb

Stockholms universitet jobb Stockholms universitet jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Stockholms universitet. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Stockholms universitet. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE, allmän inriktning- Stockholm

 2. STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE,inriktning lärarleg- Stockholm

 3. Biträdande lektor i ekologisk genomik- Stockholm

 4. Biträdande lektor i RNA-biologi- Stockholm

 5. Projektledare/lokalplanerare- Stockholm

 6. Studievägledare- Stockholm

 7. Internationell koordinator- Stockholm

 8. Ekonom- Stockholm

 9. Kommunikationsstrateg- Stockholm

 10. Universitetslektor i didaktik- Stockholm

 11. Bibliotekarie med inriktning e-resurser- Stockholm

 12. Professor i Nationalekonomi- Stockholm

 13. Universitetslektor exp. atom- och molekylfysik- Stockholm

 14. Universitetslektor i pedagogik- Stockholm

 15. Universitetslektor i pedagogik- Stockholm

 16. Universitetslektor i pedagogik- Stockholm

 17. Universitetslektor i pedagogik- Stockholm

 18. Universitetslektor i statistik- Stockholm

 19. Professor i historia m inr mot medeltidshistoria- Stockholm

 20. Universitetslektor i straffrätt- Stockholm

 21. Professor i matematik inriktning geometri- Stockholm

 22. Ekonom med inriktning redovisning.- Stockholm

 23. Studentambassadör för Adecco Student till Stockholms Universitet- Stockholm

 24. Bibliotekarie- Stockholm

 25. Professor i psykoneuroimmunologi- Stockholm

 26. Studentombud- Stockholm

 27. Studievägledare/Administratör (vikariat)- Stockholm

 28. 1-2 Ekonomihandläggare- Stockholm

 29. Universitetslektor i teoretisk kvantfysik- Stockholm

 30. Universitetslektor i experimentell kvantoptik- Stockholm

 31. Handläggare Stockholms universitet- Stockholm

 32. Förvaltningschef- Stockholm

 33. UNIVERSITETSLEKTOR (50%) I NEDERLÄNDSKA- Stockholm

 34. Studievägledare- Stockholm

 35. doktorand Människa-Maskin-Interaktion (MMI)- Stockholm

 36. doktorand Människa-Maskin-Interaktion (MMI)- Stockholm

 37. doktorand i Människa-Maskin-Interaktion (MMI)- Stockholm

 38. 1 doctoral position in Human-Machine-Interaction- Stockholm

 39. doctoral position- Stockholm

 40. Utbildningsledare- Stockholm


Mer beskrivning

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE, allmän inriktning
Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. Studentavdelningens uppdrag är att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna samt handlägga studentärenden. Studentavdelningen är en enhet inom universitets centrala förvaltning. Arbetet inom avdelningen präglas av en hög servicenivå till studenter och institutioner. Med studenten i fokus ska Studentavdelningen verksamhet kännetecknas av professionalism och effektivitet, rättsäkerhet och tillgänglighet. Avdelningen kommer i augusti att flytta till ett nytt Studenthus. Sektionen för Studievägledning, Karriärservice, Studieinformation ansvarar för förutom studie- och karriärvägledning inkl arbetsmarknadsinformation i olika former även för olika informationsinsatser samt breddad rekrytering. Därutöver ansvarar sektionen för Studenthusets Infocenter. Arbetsuppgifter: Verksamheten inom vägledningsfunktionen - Studievägledning och karriärservice - har inriktning mot såväl allmän studie- som karriärvägledning/coaching som vägledning för lärarstudenter. Detta kan ske på telefon, öppen mottagning, e-post, chat eller andra sociala medier. Därutöver kan i arbetsuppgifterna ingå att medverka i olika informationsinsatser/aktiviteter såsom Öppet Hus, välkomstdagar, besök i skolor, delta i arbetsgrupper/nätverk, seminarieverksamhet, besvara svensk och utländsk e-post. Kvalifikationer: Vi söker dig med akademisk examen gärna med vägledningserfarenhet/ karriärcoaching från högskolan eller annat område. Goda kunskaper i engelska krävs. Du är drivande, kommunikativ och serviceinriktad, har god förmåga att arbeta både självständigt och i team samt har ett flexibelt arbetssätt. Kännedom om högskolans tillträdesregler är en merit.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE, allmän inriktning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE, allmän inriktning

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE,inriktning lärarleg
Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. Studentavdelningens uppdrag är att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna samt handlägga studentärenden. Studentavdelningen är en enhet inom universitets centrala förvaltning. Arbetet inom avdelningen präglas av en hög servicenivå till studenter och institutioner. Med studenten i fokus ska Studentavdelningen verksamhet kännetecknas av professionalism och effektivitet, rättsäkerhet och tillgänglighet. Avdelningen kommer i augusti att flytta till ett nytt Studenthus. Sektionen för Studievägledning, Karriärservice, Studieinformation ansvarar för förutom studie- och karriärvägledning inkl arbetsmarknadsinformation i olika former även för olika informationsinsatser samt breddad rekrytering. Därutöver ansvarar sektionen för Studenthusets Infocenter. Arbetsuppgifter: Verksamheten inom vägledningsfunktionen - Studievägledning och karriärservice - har inriktning mot såväl allmän studie- som karriärvägledning/coaching som vägledning för lärarstudenter. Detta kan ske på telefon, öppen mottagning, e-post, chat eller andra sociala medier. I den nu utlysta befattningen omfattar arbetsuppgifterna att vägleda och informera studenter och verksamma lärare om lärarlegitimation, krav och kompletteringsmöjligheter för att uppnå lärarexamen svara för frågor från Skolverket med mera. Därutöver kan i arbetsuppgifterna ingå att medverka i olika informationsinsatser/aktiviteter såsom Öppet Hus, välkomstdagar, besök i skolor, delta i arbetsgrupper/nätverk, seminarieverksamhet, besvara svensk och utländsk e-post. Kvalifikationer: Vi söker dig med akademisk examen gärna med vägledningserfarenhet/ karriärcoaching inom lärarutbildningen från högskolan eller annat område. Goda kunskaper i engelska krävs. Du är drivande, kommunikativ och serviceinriktad, har god förmåga att arbeta både självständigt och i team samt har ett flexibelt arbetssätt. Kännedom om högskolans tillträdesregler är en merit.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE,inriktning lärarleg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE,inriktning lärarleg

Biträdande lektor i ekologisk genomik
Stockholms universitet söker Biträdande lektor i ekologisk genomik vid Zoologiska institutionen alternativt Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Placering vid SciLifeLab. Referensnummer SU FV-1870-13. Sista ansökningsdag: 2013-09-10 För fullständig annons se http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar/larare-forskare/bitradande-lektor-i-ekologisk-genomik-1.139332 Ämne Ekologisk genomik Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar studiet av de genetiska mekanismerna bakom organismernas fenotypiska responser på sin naturliga miljö, med målsättningen att nå en funktionell såväl som evolutionär förståelse av anpassning till miljön och dess ekologiska effekter. Särskild tonvikt ges till genomiska studier av icke-modellorganismer som även studeras ekologiskt. Arbetsuppgifter Forskning samt viss undervisning och handledning. Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna. Bedömningsgrunder Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Övriga upplysningar En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst 4 år. Anställningen kan förlängas till maximalt 6 år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Naturvetenskapliga fakulteten och återfinns på www.science.su.se Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnadet som biträdande lektor löper ut. För att söka denna anställning ber vi dig använda Stockholms universitets webbansökningsformulär. Formuläret nås via den aktuella annonsen på universitetes hemsida.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande lektor i ekologisk genomik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande lektor i ekologisk genomik

Biträdande lektor i RNA-biologi
Stockholms universitet söker Biträdande lektor i RNA-biologi vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Placeing vid SciLife Lab. Referensnummer SU FV-1869-13. Sista ansökningsdag: 2013-09-10 För fullständig annons se http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar/larare-forskare/bitradande-lektor-i-rna-biologi-1.139336 Ämne RNA-biologi Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar studier av biologiska frågeställningar om struktur, biogenes och funktion hos RNA, och dess roll i genexpression, med särskild tonvikt på användningen av storskaliga metoder. Arbetsuppgifter Forskning samt viss undervisning och handledning. Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna. Bedömningsgrunder Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Övriga upplysningar En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst 4 år. Anställningen kan förlängas till maximalt 6 år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Naturvetenskapliga fakulteten och återfinns på www.science.su.se Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnadet som biträdande lektor löper ut. För att söka denna anställning ber vi dig använda Stockholms universitets webbansökningsformulär. Formuläret nås via den aktuella annonsen på universitetes hemsida.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Biträdande lektor i RNA-biologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biträdande lektor i RNA-biologi

Projektledare/lokalplanerare
Stockholms universitet söker 2 projektledare/lokalplanerare till Tekniska avdelningen, sektionen för byggnadsplanering Ref.nr SU FV-2107-13. Sista ansökningsdag: 2013-08-31. Tekniska avdelningen med sex sektioner och ett kansli ingår i Universitetsförvaltningen. Sektionen för byggnadsplanering har ansvar för att bereda och genomföra beslut som rör universitetets lokaler och bostäder för gästforskare och internationella studenter. Stockholms universitet hyr för sin verksamhet 300 000 kvm till en årskostnad om ca 550 mkr och ca 700 rum. Idag arbetar 16 personer inom sektionen. Vi söker nu två projektledare/lokalplanerare till en spännande och utvecklingsinriktad arbetsmiljö. Arbetsuppgifter Som projektledare/lokalplanerare arbetar du med allt från stora nybyggnationer till mindre väggflyttar. Du hjälper universitetets institutioner och verksamheter att få ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för sin verksamhet både på kort och lång sikt. Dina arbetsuppgifter omfattar bl a utredning av verksamhetens lokalbehov och samordning av frågor som rör inredning, miljö, lås, säkerhet, tele/data mm. En viktig arbetsuppgift är givetvis utvärdering av lokalalternativ; både förslag till nybyggnader och ombyggnader och detta sker i dialog med fastighetsägare, arkitekter och övriga konsulter som deltar i projekten. Företräda och stödja universitetets verksamheter i lokalfrågor, sköta den administrativa delen i projekten och andra lokalfrågor såsom att granska avtal, sköta diarieföring, göra upphandlingagar m m. Kvalifikationer Du har akademisk utbildning som byggnadsingenjör, inom arkitektur, installations- byggteknik, fastighetsekonomi eller motsvarande, har minst 4-6 års relevant erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter och har god förmåga att formulera dig både i skrift och i tal. Som projektledare/ lokalplanerare kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi ser därför att du är en självgående person med god samarbetsförmåga och att du tycker om att arbeta i en prestigelös miljö. Vi sätter stort värde på egenskaper som analytisk, utåtriktad, initiativrik och resultatinriktad. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Upplysningar Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Mattsson på maria.mattsson@fasticonkompetens.se. Fackliga företrädare Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Ansökan. För att söka tjänsten, registrera din cv på www.fasticonkompetens.se/fastighetsjobb och bifoga gärna ett personligt brev. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Ange diarienummer SU FV-2107-13. Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2107-13, senast den 31 augusti 2013.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare/lokalplanerare jobb, Projektledare/lokalplanerare Stockholm, Projektledare/lokalplanerare Stockholms universitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare/lokalplanerare

Studievägledare
Stockholms universitet söker Studievägledare till Institutionen för Språkdidaktik Ref.nr SU FV-2008-13. Sista ansökningsdag: 2013-08-15. Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten och vår verksamhet består dels av forskning och forskarutbildning, dels av undervisning inom lärarprogram, fristående kurser och uppdragsutbildning med anknytning till våra kompetensområden: moderna språk och engelska svenska och svenska som andraspråk utbildning i svenska för invandare modersmålsutbildning Arbetsuppgifter I dina arbetsuppgifter ingår att stödja och vägleda studenter inom de olika lärarprogrammen och kurser inom institutionens område t ex i form av samtal, upprättande av individuella studieplaner, handläggning av tillgodoräkningar och studieupphåll. Vidare ingår att ge information till presumtiva studenter samt medverka i rekryteringsarbetet som öppet hus, mässor etc. Uppföljning och utvärdering av studenter och studiegångar. Arbetet utförs i nära samarbete med utbildningssamordnarna för institutionens olika kompetensområden samt institutionens studierektor inom grundutbildningen. Arbetet fordrar även samarbete med institutionens övriga personal samt kontaktpersoner på andra institutioner och studentavdelningen. Kvalifikationer Du har gedigen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är en noggrann och strukturerad person med god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, även på engelska. Arbetet kräver hög grad av samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera och bemöta människor i olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. God datorkompetens och gärna också kunskaper i, för befattningen, centrala program såsom Ladok och NyA. Studie- och yrkesvägledarexamen är meriterande, liksom erfarenhet av studievägledning inom lärarutbildningen. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med 6 månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 1 oktober 2013. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Närmare information om anställningen lämnas av administrativ chef Margareta Wik, tfn 08-1207 6697, margareta.wik@isd.su.se. Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr SU FV-2008-13, senast den 15 augusti 2013 till: Stockholms universitet Registrator/PÄ 106 91 STOCKHOLM eller via e-post till: registrator@su.se. Handlingar (personligt brev och CV) som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format. Kopior på intyg och betyg lämnas vide en eventuell intervju. OBS! Ange referensnumret SU FV -2008-13 i ärenderaden.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Studievägledare jobb, Studievägledare Stockholm, Studievägledare Stockholms universitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studievägledare

Internationell koordinator
Stockholms universitet söker Internationell koordinator (vik) till Institutionen för Språkdidaktik Ref.nr SU FV 2015-13 . Sista ansökningsdag: 2013-08-05. Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten. Verksamheten består dels av forskning och forskarutbildning, dels av undervisning inom lärarprogram, fristående kurser och uppdragsutbildning med anknytning till våra kompetensområden: moderna språk och engelska svenska och svenska som andraspråk utbildning i svenska för invandare modersmålsutbildning Arbetsuppgifter Underhåll och utveckling av internationella avtal och kontakter. Handläggning av student-och lärarutbyten för inkommande och utresande studenter, vilket bl a innefattar information, rådgivning och utbildningsadministrativt arbete. Arbetet utförs i nära samarbete med utbildningssamordnarna för institutionens olika kompetensområden samt institutionens studierektorer. Arbetet fordrar även samarbete med institutionens övriga personal samt kontaktpersoner på andra institutioner och studentavdelningen. Kvalifikationer Högskoleutbildning. Erfarenhet av internationaliseringsarbete är meriterande, liksom erfarenhet av student- och utbildningsadministrativt arbete inom högskola/universitet. Arbetet kräver en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Ytterligare språkkunskaper, särskilt i spanska, är meriterande. Arbetet innebär många internationella kontakter och kräver hög grad av samarbetsförmåga och mycket god förmåga att kommunicera och bemöta människor i olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor Anställningen är ett vikariat om ett år med möjlighet till förlängning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast. Närmare information om anställningen lämnas av studierektor Anna Chryssafis anna.chryssafis@isd.su.se eller av administrativ chef Margareta Wik margareta.wik@isd.su.se. Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr SU FV 2015-13 senast den 5 augusti 2013 till: Stockholms universitet Registrator/PÄ 106 91 STOCKHOLM eller via e-post till: registrator@su.se. Handlingar (personligt brev och CV) som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format. Kopior på intyg och betyg lämnas vide en eventuell intervju. OBS! Ange referensnumret SU FV 2015-13 i ärenderaden.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Internationell koordinator jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Internationell koordinator

Ekonom
Stockholms universitets Östersjöcentrum har som uppgift att utföra angelägen forskning och miljöanalys till stöd för förvaltningen, samla användbar kunskap och kommunicera den till rätt plats i samhället, samt att tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning. Vi är idag totalt 24 personer som arbetar på universitetets campus och på Askölaboratoriet. Vi är i en uppbyggnadsfas och kommer nästa år att vara ungefär 35 medarbetare. Arbetsuppgifter Vi är en liten organisation, och arbetet kommer att vara varierande och utföras med hög grad av självständighet. I arbetsuppgifterna ingår budget- och bokslutsarbete, assistans vid forskares ansökningar samt uppföljning och prognoser av anslagsmedel och externa medel, hantering av anläggningar, samt löpande ekonomi såsom kund- och leverantörsreskontra. Kontakten med, och informationen till, forskarna är oerhört viktig och kräver närvarande och hög prestationsförmåga. Att kunna leverera rätt information i rätt tid värdesätts högt. Kvalifikationer Vi söker en person med högskolexamen i ekonomi eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdigt, samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, helst inom staten. Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga och god organisationsförmåga. Erfarenhet av universitetets system Raindance och Mercur, liksom redovisningserfarenhet av EU-projekt är meriterande. Arbetsspråken på Östersjöcentrum är engelska och svenska och goda kunskaper i båda språken är meriterande. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonom jobb, Ekonom Stockholm, Ekonom Stockholms universitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonom

Kommunikationsstrateg
Vid Stockholms universitets Östersjöcentrum arbetar en unik kombination av experter och kommunikatörer. Vi ska, i samverkan med ett brett nätverk av marina forskare, öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Stiftelsen BalticSea2020 har ingått ett strategiskt partnerskap med Stockholms universitet för att bidra till att förverkliga denna ambition. Verksamheten vid Östersjöcentrum kommer nu att utökas kraftigt och flera nya personer ska anställas inom en nära framtid. Östersjöcentrum ska samla kunskap, skapa synteser och kommunicera för att ytterst låta forskningen påverka utvecklingen. Arbetet ska ske i nära samverkan med andra relevanta aktörer på området, både regionalt, nationellt och internationellt, och stå på en gedigen vetenskaplig grund. Arbetsuppgifter Vi tror att det går att åstadkomma stora förbättringar av miljötillståndet i Östersjön genom att tillsammans lägga det stora Östersjöpusslet. Genom att samla och analysera den kunskap som redan finns kan vi identifiera de bitar som är särskilt viktiga, och se dem som saknas. Just där kan vi göra betydelsefulla insatser. Tanken är att forskning, analys och kommunikation i nära samverkan kan göra skillnad för Östersjöns miljö. Du kommer att ha en betydelsefull roll i förverkligandet av den visionen. Du kommer att ingå i ledningsgruppen, och delta i den nära förestående rekryteringen av flera nya medarbetare, både kommunikatörer och forskare. Du ska tillsammans med den övriga ledningen arbeta strategiskt och operativt med att utveckla och samordna Östersjöcentrums verksamhet. Du ansvarar också för att på kort och lång sikt planera kommunikationen i samverkan med övriga kommunikatörer och forskare, och lyfta gruppen som helhet till nya höjder. Arbetet ska ske i nära samverkan med Östersjöcentrums forskare, som ansvarar för att relevant kunskap från deras respektive forskningsfält förs in i den gemensamma verksamheten. Du ska fungera som coach och inspiratör för att utveckla och stimulera forskarna att bli framgångsrika kommunikatörer inom sina expertområden. Kvalifikationer Du tror på vår vision, och har idéer och erfarenheter som kan bidra till förverkligandet av den. Du har förmodligen en akademisk bas och erfarenhet från ledande ställning inom exempelvis departement, myndighet, NGO, tankesmedja eller konsultbranschen. Internationell erfarenhet och ett stort nätverk är en fördel, liksom erfarenhet av att arbeta med vetenskapliga underlag i en opinionsmässig miljö. För att kunna identifiera områden med relevans och kommunikationspotential bör du ha en god kännedom om Östersjöns miljöfrågor och förstå det vetenskapliga språket och forskningens särskilda villkor. En naturvetenskaplig bakgrund är starkt meriterande. Du är en god och inspirerande kommunikationsstrateg, med vana att bygga väl fungerande team av starka och självständiga personer. Du har stor erfarenhet och förmåga att knyta kontakter, bygga relationer och samarbeta på olika nivåer i samhället, inklusive kontakter med beslutsfattare och media och andra relevanta målgrupper. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikationsstrateg jobb, Kommunikationsstrateg Stockholm, Kommunikationsstrateg Stockholms universitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikationsstrateg

Universitetslektor i didaktik
STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER EN Universitetslektor i didaktik, vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Ref.nr SU FV-2.3.1.2-1467-13. Ny sista ansökningsdag 2013-09-02. Forskningsområdet didaktik omfattar frågor i skärningspunkten mellan ett specifikt kunskapsområde och lärande i en bestämd miljö. Didaktikens frågor rör både undervisningens design och den enskildes design av sin lärprocess: vad som fokuseras och varför detta innehåll fokuseras, hur lärandet organiseras, hur innehållet representeras, när och var lärandet sker, med vem de olika individerna lär sig samt på vilket sätt lärande och kunskapsanvändning bedöms. Didaktiken fokuserar lärande i relation till hur undervisning i vid mening utformas, hur information väljs ut, gestaltas och kommuniceras och hur olika lärmiljöer byggs upp. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination inom institutionens kursutbud i didaktik, uppdragsutbildningar riktade mot skolväsendet, samt av egen forskning inom det aktuella ämnesområdet. Innehavaren av anställningen förväntas kunna ta ansvar för kurser i teorier om lärande som ges för de olika lärarprogrammen. I arbetet som universitetslektor ingår också att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer. För att se annonsen i sin helhet hänvisas till www.su.se/ledigaanstallningar
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i didaktik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i didaktik

Bibliotekarie med inriktning e-resurser
Stockholms universitet söker Bibliotekarie med inriktning på e-resurser till Avdelningen för media vid Stockholms universitetsbibliotek Ref.nr SU FV-1925-13. Sista ansökningsdag: 2013-08-09. Stockolms universitetsbibliotek är ett av landets största forskningsbibliotek. Biblioteket är en naturlig mötesplats på campus och ett nav för informationsförmedling vid Stockholms universitet. Här är mer än 64 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. På universitetsbiblioteket arbetar ca 120 personer. Läs mer om oss på www.sub.su.se Avdelningen för media ansvarar för att tillhandahålla relevanta och kvalitativa medieresurser till studenter, lärare och forskare vid Stockholms universitet. Vi arbetar aktivt med att vidareutveckla ett användarstyrt och resurseffektivt förvärvsarbete. Avdelningen för media består av avdelningschef och 12 medarbetare. Arbetsuppgifter Vi söker dig som har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med e-resurser. Du kommer att arbeta med förvärv, administration och utvärdering av medieresurser. Anställningen innebär omvärldsbevakning inom den elektroniska medieresursutvecklingen och täta kontakter med bibliotekets övriga avdelningar, våra leverantörer och användare. Vi förutsätter att du har ett stort intresse för medieresursutveckling och gärna presenterar och delar med dig av din kunskap och erfarenhet såväl internt som externt. Kvalifikationer Du har magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller likvärdig relevant utbildning, kunskap och erfarenhet av arbete med elektroniska medieresurser och dess leverantörer. Du har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, mycket god datorvana och gärna erfarenhet av arbete med länkserver. Meriterande kvalifikationer är kunskap och erfarenhet av licensavtalsarbete, statistik och utvärderingsarbete av elektroniska medieresurser. Dina egenskaper Som person är du kommunikativ, utåtriktad och samarbetsinriktad, och har lätt för att dela med dig av dina kunskaper. Du är strukturerad, analytisk och effektiv i ditt arbetssätt, samt utvecklings- och lösningsorienterad. Du är kvalitetsmedveten och har idéer, tar initiativ och uppnår resultat. Du ser möjligheterna i en föränderlig verksamhet och kan anpassa dig efter rådande situation. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast efter överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Upplysningar Närmare information om anställningen lämnas av Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, tfn 08-16 2994, sabina.anderberg@sub.su.se. Fackliga företrädare Camilla Hertil Lindelöw (Saco-S), camilla.hertil-lindelow@sub.su.se, tfn 08-16 2711 och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), lisbeth@st.su.se, tfn 08- 16 2000 (vx) Ansökan Skicka endast personligt brev och CV i ansökan. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-1925-13, senast den 9 augusti 2013 via e-post till: registrator@su.se Handlingar som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format. OBS! Ange referensnumret SU FV-1925-13 i ärenderaden.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Bibliotekarie med inriktning e-resurser jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bibliotekarie med inriktning e-resurser

Professor i Nationalekonomi
STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER EN Professor i Nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi, med placering vid Institutet för social forskning (SOFI). Sista ansökningsdag 2013-09-25. Ref.nr. SU FV-1794-13. För fullständig annons, var god se www.su.se/ledigaanstallningar Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av att bedriva egen och leda forskning inom ämnesområdet vid institutet. Forskningsledningen består i att stödja yngre forskare och särskilt att bidra till forskarutbildningen i nationalekonomi med handledning och finansiering av doktorander. Undervisningen omfattar i första hand forskarutbildningen men kan även innehålla bidrag till undervisningen på grundläggande och avancerad nivå. Behörighetskrav Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär. Kontaktuppgifter Upplysningar om anställningen lämnas av professor Anders Björklund, föreståndare vid Institutet för social forskning, tfn: 08-16 34 52, e-post: anders.bjorklund@sofi.su.se Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras av handläggare Henrik Lindell, tfn 08-16 33 02, e-post: henrik.lindell@su.se Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i Nationalekonomi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i Nationalekonomi

Universitetslektor exp. atom- och molekylfysik
vid Fysikum. Ref nr SU FV-1162-13. Sista ansökningsdag: 2013-09-10. Fullständig annons finns på www.su.se. Fysikum är en stor institution med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska centret för teoretisk fysik, Nordita. Atom- och molekylfysik är ett av universitetets ledande forskningsområden och är tillsammans med åtta andra områden inom naturvetenskapliga fakulteten utsett att profilera Stockholms universitet. Ämnesbeskrivning: Experimentella studier med lagrade joner av atomer, molekyler och kluster. Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och handledning. Behörighetskrav: Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Högskolepedagogisk utbildning: Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Bedömningsgrunder: Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Fakulteten välkomnar speciellt kvinnor som sökande då flertalet universitetslektorer vid institutionen/sektionen är män. Undervisning på kandidatnivå sker på svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen. Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Sven Mannervik, e-post: mannervik@fysik.su.se tel. 08-5537 8628 och projektledare DESIREE Henrik Cederquist, e-post: cederq@fysik.su.se tel. 08-5537 8626. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Carina Nymark, carina.nymark@su.se tel. 08-16 1767. Fackliga företrädare: Anqi Lindblom-Ahlm (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tel. 08-16 2000 (vx) och Gunnar Stenberg (SEKO) tel. 070-316 4341. Ansökan: För att söka denna anställning ber vi dig använda Stockholms universitets webbansökningsformulär. Formuläret nås via den aktuella annonsen på Stockholms universitets hemsida. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och ansökningsmall och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. För ytterligare information Stockholms universitet: www.su.se Fysikum: www.fysik.su.se Naturvetenskapliga fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se (fliken Regelverk och beslut, Riktlinjer för anställning & rekrytering)
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor exp. atom- och molekylfysik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor exp. atom- och molekylfysik

Universitetslektor i pedagogik
STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER EN Universitetslektor i pedagogik, med inriktning mot utbildningshistoria, vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag 2013-09-02. Ref.nr SU FV-1441-13. För fullständig annons, var god se www.su.se/ledigaanstallningar Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination inom institutionens kursutbud samt av egen forskning inom det aktuella ämnesområdet. Innehavaren av anställningen förväntas också ha ett särskilt vetenskapligt kvalitetsansvar för kurser kring utbildningens historia som ges för de olika lärarprogrammen. I arbetet som universitetslektor ingår också att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik/didaktik eller närliggande ämne, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. För att bedömas som behörig ska den sökande vidare ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom området utbildningshistoria. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket. Ansökan För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär Kontaktuppgifter Upplysningar om tjänsten lämnas av prefekten vid Institutionen för pedagogik- och didaktik, e-post: prefekt@edu.su.se Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras via e-post: samfakrekrytering@su.se Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-31
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i pedagogik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i pedagogik

Universitetslektor i pedagogik
STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER EN Universitetslektor i pedagogik, med inriktning mot utbildning, arbetsmarknad och arbetsliv, vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag 2013-09-02. Ref.nr SU FV-1442-13. För fullständig annons, var god se www.su.se/ledigaanstallningar Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination inom Studie och yrkesvägledarprogrammet, Masterprogrammet i karriärutveckling och vägledning samt inom institutionens övriga kursutbud. I anställningen ingår även att bedriva egen forskning inom området. I arbetet som universitetslektor ingår också att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik/didaktik eller närliggande ämne, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. För att bedömas som behörig ska den sökande vidare ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom området utbildning, arbetsmarknad och arbetsliv ur ett studie- och yrkesvalsperspektiv. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Kontaktuppgifter Upplysningar om tjänsten lämnas prefekten vid Institutionen för pedagogik- och didaktik, e-post: prefekt@edu.su.se Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras via e-post: samfakrekrytering@su.se Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Ansökan För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-31
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i pedagogik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i pedagogik

Universitetslektor i pedagogik
STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER EN Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap, vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag 2013-09-02. Dnr: SU FV-1495-13. För fullständig annons, var god sw www.su.se/ledigaanstallningar Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination inom fristående kurs samt i Rektorsprogrammet och Personal, arbete, organisationsprogrammet (PAO). I anställningen ingår även att bedriva egen forskning. I arbetet som universitetslektor ingår också att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t ex innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik/didaktik eller närliggande ämne, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. För att bedömas som behörig ska den sökande vidare ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom området pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Kontaktuppgifter Upplysningar om tjänsten lämnas av prefekten vid Institutionen för pedagogik- och didaktik, e-post: prefekt@edu.su.se Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras via e-post: samfakrekrytering@su.se Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (SACO) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Ansökan För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-31
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i pedagogik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i pedagogik

Universitetslektor i pedagogik
STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER EN Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik, vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag 2013-09-02. Dnr: SU FV-1496-13. För fullständig annons, var god se www.su.se/ledigaanstallningar Ämnesbeskrivning Högskolepedagogik behandlar frågeställningar som rör den högre utbildningens möjligheter att skapa pedagogiskt fruktbara förutsättningar för studenters lärande. Högskolepedagogiken reser frågor som rör de grundläggande villkoren för kunskapsförmedling i högre utbildning ? hur kunskap etableras och befästs i och med högskolestudier. Den inriktar sig också mot att studera fundamentala frågor om relationen mellan lärande och förståelse och hur ämnesteoretiska skillnader i förståelse kan observeras och beskrivas på ett sätt som skapar grund för en hållbar pedagogisk utveckling inom olika ämnesdiscipliner. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för högskolepedagogiska kurser. Inom ramen för befattningen ingår administration, utveckling av och undervisning inom universitetets högskolepedagogiska kursutbud. I anställningen ingår vidare att bedriva egen forskning inom det högskolepedagogiska området. I arbetet som universitetslektor ingår också att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik/didaktik eller närliggande ämne, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. För att bedömas som behörig ska den sökande vidare ha dokumenterad pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom området pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Kontaktuppgifter Upplysningar om tjänsten lämnas av prefekten vid Institutionen för pedagogik- och didaktik, e-post: prefekt@edu.su.se Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras via e-post: samfakrekrytering@su.se Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (SACO) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Ansökan För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-31
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i pedagogik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i pedagogik

Universitetslektor i statistik
Universitetslektor i statistik, vid Statistiska institutionen. Ref.nr SU FV-1437-13. Sista ansökningsdag 2013-08-19. Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, forskning, och handledning på institutionen. Undervisningen kommer att ske på grundnivå och avancerad nivå i statistik. I arbetet ingår även kursutveckling och kursansvar, uppsatshandledning samt egen forskning. Universitetslektorn ska även utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i annat institutionellt arbete såsom att vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper. Under de två första åren ägnas minst 50% av årsarbetstiden åt forskning och egen utveckling. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. För mer informatation om anställningen och hur man söker besök : http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar/larare-forskare/universitetslektor-i-statistik-1.136998
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-31
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i statistik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i statistik

Professor i historia m inr mot medeltidshistoria
Vid Historiska institutionen bedrivs forskning på flera olika områden och även utbildningen har en bred profil. Historia utsågs 2006 till ett av universitetets ledande forskningsområden, från 2011 ?historia, särskilt medeltidsstudier?, och har härigenom också fått substantiella särskilda, nya resurser. Medeltidsforskningen är till sin karaktär tvärvetenskaplig och fler än 15 ämnen vid Stockholms universitet är involverade i verksamheten. Ett av profilområdena vid Historiska institutionen är medeltidshistoria som idag utgör en stor forskningsmiljö som är nationellt ledande och inom vissa områden även internationellt framstående. Verksamheten inom området bedrivs och främjas av Centrum för medeltidsstudier (CMS). Huvudsakliga arbetsuppgifter: I anställningen ingår att i första hand inom ämnesområdet europeisk medeltidshistoria leda verksamheten vid CMS och bedriva egen forskning samt handleda och undervisa studenter och doktorander. Dessutom kan undervisning inom institutionens övriga kursutbud komma att ingå. I uppdraget ingår vidare att initiera och driva tvärvetenskaplig verksamhet vilket bygger på kontakter med institutioner inom Stockholms universitet, mellan Stockholms universitet och andra lärosäten (nationellt och internationellt) samt med berörda kulturarvsinstitutioner. Därutöver ingår att söka externa medel för verksamheten, anordna workshops och seminarier. Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 5 § HF). Den som anställs som professor skall ha visat vetenskaplig skicklighet inom medeltidsforskning i vid mening genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Grundläggande färdighet i medeltidslatin och minst ett medeltida folkspråk är, liksom kunskaper i antingen modern danska, norska eller svenska, en förutsättning för anställning. Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen kommer störst vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, främst visad genom egen forskning inom området. Stor vikt kommer även att fästas vid pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Prövningen av den pedagogiska skickligheten skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Då uppdraget som föreståndare för CMS ingår i anställningen, läggs stor vikt vid förmåga att utveckla och leda akademisk verksamhet, att söka och erhålla extern finansiering, att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Eftersom arbete i projektform är en väsentlig del av verksamheten, liksom samarbete över institutionsgränser läggs stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för sådan verksamhet. Till ansökan ska bifogas en plan, där de sökande ger sin syn på en framtida utveckling av Centrum för medeltidsstudier, skisserar tänkbara forskningsprojekt och presenterar egen kommande forskning. Denna plan tillmäts betydelse vid prövningen av de sökandes kompetens inom tvärvetenskapliga medeltidsstudier. För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär. Till ansökningsformuläret för denna anställning Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Företag: Stockholms Universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-16
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i historia m inr mot medeltidshistoria jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i historia m inr mot medeltidshistoria

Universitetslektor i straffrätt
För fullständig annons, vg se www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar I arbetsuppgifterna ingår såväl undervisning som forskning. Även kursutveckling och kursansvar tillkommer. Undervisning fullgörs i grundkursen i straffrätt, samt i specialkurser med straffrättslig inriktning. Undervisningen kan omfatta straffrättens alla delar. Handledning och examination av examensarbeten är också ett viktigt undervisningsmoment. Efter beslut av prefekten kan undervisning även komma att fullgöras inom andra områden där behov finns. Anställningen är på heltid. Undervisningsdelen är 70 % av årsarbetstiden. Uttryckt i undervisningstimmar innebär det ca 340 undervisningstimmar + examination. Undervisningstiden utförs normalt inte bara i form av salsundervisning utan även genom kursföreståndarskap, examination, handledning av examensarbeten m.m. Behörig att anställas som lektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Bestämmelser om bedömningen av sökandens kompetens i anställningsärenden finns förutom i 4 kap. HF även i AOSU samt de av Juridiska fakulteten fastställda bedömningskriterierna vid anställning och befordran. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Sökanden bör ha bedrivit undervisning i en omfattning som motsvarar minst ett års heltidsanställning. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom verksamhet på hög nivå. Som merit räknas exempelvis administrativ skicklighet och annan skicklighet med hänsyn till ämnesinnehållet för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit. Vid den sammantagna bedömningen kommer även de sökandes utvecklingspotential och sociala förmåga att beaktas. Sökanden som inte genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Juridiska institutionen, professor Peter Melz , tel. 08-16 25 91, e-post: peter.melz@juridicum.su.se. Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras av utredare Emelie Kankaanpää, tel. 08-16 25 51, e-post: emelie.kankaanpaa@juridicum.su.se. Fackliga företrädare är Anqi Lindblom- Ahlm, SACO, Lisbeth Häggberg, ST och Gunnar Stenberg, SEKO på telefon 08-16 20 00 (vx). Välkommen med Din ansökan med angivet ref.nr. SU FV-1173-13 senast den 2013-09-01. För att söka denna anställning ber vi dig använda Stockholms universitets webbansökningsformulär som nås via den aktuella annonsen på universitetets webbplats: www.su.se/ledigaanstallningar
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-07
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i straffrätt jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i straffrätt

Professor i matematik inriktning geometri
Stockholms universitet söker Professor i matematik med inriktning mot geometri vid Matematiska Institutionen. Referensnummer SU 611-1295-12. Sista ansökningsdag: 2013-08-15 Matematiska institutionen vid Stockholms universitet med sin excellenta forskningstradition sedan mer än 100 år har förvärvat en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Professorer och lektorer som arbetar vid institutionen har kompetens i olika grenar av matematiken från algebra, geometri och analys till matematisk logik och kombinatorik. Geometri med sin centrala roll inom matematiken har format institutionens profil och förenar olika forskningsgrupper. Vi söker en matematiker med exceptionell forskningskompetens som arbetar inom geometri i en bred mening. Ämne Matematik med inriktning mot geometri Ämnesbeskrivning Geometri och dess tillämpningar. Geometri ska tolkas brett och inkluderar bland annat följande områden: algebraisk geometri; teori om modulirum; ickekommutativ geometri; differentialgeometri; deformeringskvantisering; komplex geometri. Arbetsuppgifter Forskning, undervisning, handledning och administration. Behörighetskrav Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För att kunna anställas som professor gäller följande kvalifikationskrav - Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå - Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Bedömningsgrunder Under anställningsprocessen kommer vetenskaplig skicklighet väga tyngst. Därnäst fästs vikt vid pedagogisk skicklighet. Viss vikt fästs även vid administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda forskningsverksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande: ? dokumenterad förmåga att samarbeta över gränserna mellan olika grenar av matematik. Högskolepedagogisk utbildning Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Övriga upplysningar Fakulteten välkomnar kvinnliga sökande då flertalet professorer vid fakulteten är män. Undervisning på kandidatnivå sker på svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen. Upplysningar om anställningen lämnas av professor Pavel Kurasov, e-post: pak@math.su.se, tfn 08-16 4544. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren, Katarina Gustafsson, e-post: katarina.gustafsson@su.se, tfn 08-16 2292 Fackliga företrädare Anqi Lindblom-Ahlm, (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), telefon 08-16 2000 (vx) och Gunnar Stenberg (SEKO) 070-316 43 41. Ansökan För att söka denna anställning ber vi dig använda Stockholms universitets webbansökningsformulär. Formuläret nås via den aktuella annonsen på universitetets hemsida.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 02-22
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i matematik inriktning geometri jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i matematik inriktning geometri

Ekonom med inriktning redovisning.
Fysikum vid Stockholms universitet finns placerat vid AlbaNova universitetscentrum. Fysikum ligger i moderna lokaler nära Roslagstull och inom gångavstånd från universitetets centrala campus. Vi söker en handläggare av ekonomiadministrativa uppgifter för forskning och forskarutbildning. Det är en dynamisk arbetsplats med 180 medarbetare i en internationell miljö, där forskning och utbildning i fysik sker. Omsättningen är cirka 185 Mkr. Arbetsuppgifter Arbetet innebär kontakter med forskare från hela världen. Arbetsuppgifterna är breda och ansvarsområdet stort. Som ekonomihandläggare kommer du att arbeta med: Utfallsrapportering, uppföljning, uppläggning och analys av projekt EU-redovisning Underlagsframtagning i samband med budget och prognoser Månads-, kvartals- och årsbokslut. Anläggningsredovisning/inventering Delegationsordning/attestlista Löpande bokföring, leverantörs- och kundreskontra, omföringar. Avtalshandläggning (bl.a. externa finansiärer), Upphandling Samt att vara kontaktperson mot universitets ekonomiavdelning och ge service till medarbetare och chefer Kvalifikationer Du skall inneha goda kunskaper i ekonomi och kunna uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska. God förmåga att arbeta självständigt och i grupp krävs. Du bör ha god social förmåga, vara flexibel och ha en hög integritet samt klara ett högt arbetstempo. Ekonomiarbete inom naturvetenskaplig fakultet på universitet/högskola och erfarenhet av projektredovisning till bl.a. vetenskapsrådet är meriterande. Du bör ha erfarenhet från revisionsverksamhet och deltagit i upphandlingsverksamhet. Du skall inneha en fyraårig akademisk utbildning inom området. Anställningsvillkor Tillsvidareanställning på heltid (100 %) med 6 månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Upplysningar Närmare information om anställningen lämnas av prefekt Sven Mannervik och administrativa chefen Eilert Stensson. mannervik@fysik.su.se Tfn 08-5537 8628 Eilert.Stensson@fysik.su.se Tfn 08-5537 8705 el. 070-754 20 01 Fackliga företrädare Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO) Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2205-13, senast den 31 augusti 2013 till registrator@su.se. Handlingar som skickas bör vara i Word- eller pdf-format. OBS! Ange referensnumret SU FV-2205-13 i ärenderaden.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-23
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonom med inriktning redovisning. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonom med inriktning redovisning.

Studentambassadör för Adecco Student till Stockholms Universitet
Nu söker vi på Adecco Student en studentambassadör som studerar på Stockholms Universitet. Hur ser din arbetsdag ut? Som studentambassadör jobbar du med att marknadsföra Adecco Students aktiviteter för studenterna på din skola. Detta sker under bland annat events och arbetsmarknadsmässor samt genom affischering och utdelning av flyers. Du kommer vara en viktig del i vår kandidatattraktion i samband med nya studentuppdrag och en ambassadör för vårt varumärke. Du kommer också att kunna tipsa oss på Adecco Student om lämpliga kandidater för olika uppdrag. Vem söker vi? Vi söker dig som är driven, initiativrik, positiv och som engagerar dig i de uppgifter du får. Att du är social är en självklarhet och har du ett stort socialt nätverk är det en merit. Vidare måste du kunna vara flexibel och hoppa in med kort varsel för att göra punktinsatser på din skola. Att vara studentambassadör innebär att på ett engagerande sätt inspirera andra studenter att vilja börja jobba för Adecco Student. Vad erbjuder vi? Du har en timlön på 125 sek och därpå tillkommer semesterersättning som betalas ut i samband med lönen. Du har en nära relation med ansvarig på Adecco Student vilket ger dig alla möjligheter att involveras i vårt stora kontaktnät och övriga aktiviteter, även internt på Adecco. Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag och vår viktigaste tillgång är våra kvalificerade medarbetare. Hos oss och på våra kunduppdrag uppskattas våra konsulter för sin kompetens som gör skillnad. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Är du intresserad? Då ska du ansöka så snart som möjligt. Tjänsten ska tillsättas omgående och därför sker rekryteringsarbetet löpande under ansökningstiden. Var noga med att bocka i att du är intresserad av extrajobb/studentjobb/deltidsjobb när du gör din registrering. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Rasmus Nelsonpå telefon 08-598 986 21 eller maila på rasmus.nelson@adecco.se  Vid frågor angående registrering på hemsidan kontakta Kandidatsupporten på tel: 08-598 980 10. Välkommen med din ansökan!
Företag: Adecco Sweden AB
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga Studentambassadör för Adecco Student till Stockholms Universitet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studentambassadör för Adecco Student till Stockholms Universitet

Bibliotekarie
Bibliotekarie för arbete med de äldre raritets- och specialsamlingarna vid Avdelningen för samlingar, Stockholms universitetsbibliotek Ref.nr SU FV-2074-13. Sista ansökningsdag: 2013-08-28 Stockolms universitetsbibliotek är ett av landets största forskningsbibliotek. Biblioteket är en naturlig mötesplats på campus och ett nav för informationsförmedling vid Stockholms universitet. Här är mer än 64 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. På universitetsbiblioteket arbetar ca 120 personer. Läs mer om oss på www.sub.su.se. Vårt äldre tryck och specialsamlingar kan du läsa mer om på http://sub.su.se/samlingar/aldre-tryck-och-specialsamlingar.aspx. Arbetsuppgifter Du kommer att vara huvudansvarig för våra raritets- och specialsamlingar och tillsammans med en mindre grupp inom avdelningen svara för löpande arbete och utveckling av denna verksamhet. I ansvarsområdet ingår kunskapsspridning, kunskapsuppbyggnad, utvecklingsarbete, säkerhet och magasinsplanering rörande det äldre trycket. Vi uppmuntrar kontinuerlig kompetensutveckling. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: - Organisering och strukturering av befintliga samlingar - Katalogisering i Libris och vårt lokala system Voyager - Framtagning av beställt material och förekommande service som att besvara förfrågningar via e-post, telefon och personliga besök samt visningar av våra samlingar för större eller mindre grupper - Utveckla arbetet med att sprida kännedomen av våra specialsamlingar genom information på bibliotekets webbplats och i andra kommunikationskanaler samt genom att stärka kontakterna till universitetets forskare och studenter. Kvalifikationer Vi söker dig som har: - Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande - Erfarenheter av och dokumenterade kunskaper i katalogiseringsarbete - God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska - Ett dokumenterat intresse och kunskap om äldre böcker och bokhistoria Du får gärna ha kunskaper i andra europeiska språk som är relevant för arbetet med våra äldre samlingar, främst franska, tyska, latin eller klassisk grekiska. Det även viktigt att du har förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt och vi fäster stor betydelse vid att du har en god samarbetsförmåga samt en utpräglad serviceanda. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med 6 månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillsättning snarast efter överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Ansökan Skicka endast personligt brev och CV i ansökan. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Upplysningar Närmare information om anställningen lämnas av Leif Friberg, Avdelningschef, avd. för samlingar tfn. 08-16 2521, leif.friberg@sub.su.se Fackliga företrädare Camilla Hertil Lindelöw (Saco-S), camilla.hertil-lindelow@sub.su.se, tfn 08-16 2711 och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), lisbeth@st.su.se, tfn 08- 16 2000 (vx) Ansökan Skicka endast personligt brev och CV i ansökan. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2074-13, senast den 28 augusti 2013 via e-post till: registrator@su.se Handlingar som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format. OBS! Ange referensnumret SU FV-2074-13 i ärenderaden.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga Bibliotekarie jobb, Bibliotekarie Stockholm, Bibliotekarie Stockholms universitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bibliotekarie

Professor i psykoneuroimmunologi
STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER EN Professor i psykoneuroimmunologi, med inriktning mot stressforskning, vid Stressforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag 2013-08-29. Ref.nr. SU FV-1529-13. För fullständig annons var god se: www.su.se/ledigaanstallningar Arbetsuppgifter I anställningen ingår huvudsakligen forskning med publicering av vetenskapliga artiklar, generering av externa forskningsmedel, medverkan i forskarutbildning samt medverkan i institutets externa aktiviteter och kommunikation. Den anställde förväntas leda en egen forskargrupp inom sitt kompetensområde. Vidare ska den anställde delta i institutets interna vetenskapliga metoddiskussioner samt skapa goda kontakter inom vetenskapssamhället, både nationellt och internationellt. Behörighetskrav Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser inom psyko-neuroimmunologi som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Ansökan Denna anställning söks via vårt webbansökningsformulär som du hittar i den aktuella annonsen på universitetets hemsida www.su.se/ledigaanstallningar Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Mall för ansökan om anställning som lärare och universitetets anställningsordning finns på www.su.se/nyanstallning Kontaktuppgifter Upplysningar om anställningen lämnas av professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet, tfn: 08-5537 8947, e-post: torbjorn.akerstedt@stressforskning.su.se Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras av handläggare Tina Sjöberg, tfn 08-16 32 64, e-post: tina.sjoberg@su.se Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. För ytterligare information Stockholms universitet: www.su.se Stressforskningsinstitutet: www.stressforskning.su.se
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i psykoneuroimmunologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i psykoneuroimmunologi

Studentombud
Bakgrund Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med närmare 21 000 medlemmar. Vi är en frivillig medlemsorganisation som arbetar aktivt med att företräda studenters intressen genom studiebevakning, påverkansarbete, information och åsiktsbildning. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder ett brett spektrum av studentnära service och tjänster. På SUS arbetar runt tio anställda och drygt 20 förtroendevalda. Nu söker vi ett studentombud på 50 procent. Arbetsuppgifter Du ingår i vår ombudsenhet som består av tre studentombud. Som studentombud är din huvudsakliga arbetsuppgift att ta emot och bistå studenter som upplever sig ha behandlats felaktigt av Stockholms universitet. Du är involverad i hela processen, från mottagande av ärendet till uppföljning och dokumentation. Dessutom är du delaktig i arbetet med kårens studentärenderapport som är en sammanställning av verksamhetsårets studentärenden. Kvalifikationer Högskoleutbildning eller motsvarande inom socialt arbete, psykologi, beteendevetenskap eller/och juridik. Vi tror att du är utbildad socionom eller har relevant utbildning inom juridik. Om du har erfarenhet av arbete som juridiskt stöd eller liknande ses det som mycket meriterande. Som person är du ansvarsfull, förtroendeingivande och lyhörd. Du är också kommunikativ, lätt att samarbeta med och du kan anpassa dig efter nya arbetsformer och rutiner. Erfarenhet från ideella organisationer eller universitet är meriterande. Omfattning Tjänsten innefattas av gällande kollektivavtal och är en tidsbegränsad anställning på 50 procent med omgående start till 30 juni 2014. Ansökan Sista ansökningsdag är 2013-09-08. Ansökningar behandlas löpande. Skicka CV och personligt brev till: andreas.ahl@sus.su.se Märk din ansökan med "Studentombud". Kontaktpersoner Frågor om SUS och rekryteringsprocessen besvaras av Andreas Ahl, verksamhetschef på Stockholms universitets studentkår, på telefon 08-674 62 48 eller andreas.ahl@sus.su.se Frågor om tjänsten besvaras av Cecilia Bödker Pedersen och Yohanna Burman, studentombud på Stockholms universitets studentkår, på telefon 08-674 62 20/08-674 62 27 eller cecilia.bodker.pedersen@sus.su.se / yohanna.burman@sus.su.se Studentkåren välkomnar ansökningar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsförmåga eller etnisk eller religiös bakgrund. Arbetsgivare Stockholms universitets studentkår Universitetsvägen 2 A 114 18 Stockholm
Företag: Stockholms universitets studentkår
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-23
Sök fler jobb liknande: lediga Studentombud jobb, Studentombud Stockholm, Studentombud Stockholms universitets studentkår
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studentombud

Studievägledare/Administratör (vikariat)
Stockholms universitet söker Studievägledare/Administratör (vikariat) till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Ref.nr SU FV-2410-13 . Sista ansökningsdag: 2013-09-15 Institutionen tillhör Naturvetenskaplig fakultet och arbetar huvudsakligen med lärarutbildning och forskning i matamatikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, men har också externa uppdrag från kommuner och Skolverket. Institutionen har särskilt ansvar för grundlärare 4-6 samt fakultetens ämneslärarutbildningar. Den administrativa avdelningen består i dag av 12 personer, varav två studievägledare. Arbetsuppgifter -Ansvara för information och vägledning av studenter på grund- och avancerad nivå samt arbeta med rekrytering av studenter -Ge lärare, studierektorer och övrig personal stöd i utbildningsärenden -Vägleda institutionens utbytesstudenter -Arbeta med behörighetsbedömningar, behörighets- och urvalsregler, tillgodoräknanden och dispenser mm -I studentärenden ha kontakt med andra myndigheter och institutioner inom Stockholms Universitet -Studentadministration -Administration av forskarutbildningen -Andra administrativa arbetsuppgifter inom institutionen kan förekomma Kvalifikationer Vi söker dig som har lärarexamen inom matematik och /eller naturvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, även på engelska. Arbetet kräver god datorvana och det är en fördel om du har erfarenhet av de administrativa systemen LADOK och NyA. Du ska ha god samarbetsförmåga, kunna arbeta självständigt samt vara en skicklig och noggrann administratör. Arbetsbelastningen är periodvis hög så du bör ha en förmåga att hantera arbetstoppar och kunna prioritera då det behövs. Stor hänsyn tas till sökandens personliga egenskaper. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och är ett vikariat t o m januari 2015. Tillträde enligt överenskommelse. Lön efter överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Upplysningar Närmare information om anställningen lämnas av Johanna Gravestam (studievägledare), tfn 08-1207 66 00 eller Linda Hedström (administrativ chef) tfn 08-1207 65 77, linda.hedstrom@mnd.su.se. Fackliga företrädare Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Ansökan Skicka endast personligt brev och CV i ansökan. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2410-13, senast den 15.9 2013 via e-post till: registrator@su.se. Handlingar som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format. OBS! Ange referensnumret SU FV-2410-13 i ärenderaden.
Företag: Stockholms Universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-26
Sök fler jobb liknande: lediga Studievägledare/Administratör (vikariat) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studievägledare/Administratör (vikariat)

1-2 Ekonomihandläggare
Stockholms universitet söker 1-2 Ekonomihandläggare till Institutionen för data- och systemvetenskap Ref.nr SU SU FV-2455-13. Sista ansökningsdag: 2013-09-18. Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna vid Samhällsvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet. DSV bedriver forskning och utbildning inom det data- och systemvetenskapliga området med flera forsknings- och utbildningsinriktningar. Institutionen finns vid campus Kista och har totalt ca 280 anställda och närmare 5800 studenter. Mer information om DSV finns på http:// www.dsv.su.se. Huvudsakliga arbetsuppgifter Vi söker Dig som är en erfaren ekonom, gärna med flera års erfarenhet av redovisningsarbete. Arbetet inkluderar löpande redovisning i allmänhet, främst hantering av projekt, med självständig uppföljning och redovisning samt kontakter med projektledare och externa finansiärer. Arbetsuppgifterna innefattar även medverkan i budgetering och bokslutarbete. Vi arbetar i ekonomisystemet Raindance och personaladministrativa systemet Primula. Kvalifikationer ? Ekonomiutbildning på högskolenivå ? God erfarenhet av ekonomiadministration med stöd av IT ? Goda kunskaper i Excel och annan programvara för administrativt arbete ? Goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning på svenska och engelska ? Meriterande är erfarenhet från statsförvaltning ? Erfarenhet av projektredovisning och EU-finansiering är meriterande Som person är du kommunikativ, initiativrik och serviceinriktat. Du trivs med att ta tag i problem och analysera dem för att hitta lösningar. Du tycker om att ha kontakt med andra i ditt arbete och uppfattas och beskrivs som förtroendeingivande. Din samarbetsförmåga är god och att visa respekt för andra är en självklarhet för dig. Du är en specialist som har stor förmåga att se helheter. Du trivs i en dynamisk miljö med många engagerade personer och där mycket händer. Anställningsvillkor Anställning avser heltid och är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Upplysningar Närmare information om anställningen lämnas av Britt-Marie Nordström tfn 08-16 16 89, e-post bmno@dsv.su.se. Fackliga företrädare Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Ansökan Skicka endast personligt brev och CV i ansökan. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2455-13, senast den 18 september 2013 via e-post till: registrator@su.se. Handlingar som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format. OBS! Ange referensnumret SU FV-2455-13 i ärenderaden.
Företag: Stockholms universitet, inst.för Data- och systemv
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-28
Sök fler jobb liknande: lediga 1-2 Ekonomihandläggare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 1-2 Ekonomihandläggare

Universitetslektor i teoretisk kvantfysik
Stockholms universitet söker Universitetslektor i teoretisk kvantfysik vid Fysikum. Ref nr SU FV-1736-13. Sista ansökningsdag: 2013-10-31. Fysikum är en stor institution med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar här teoretisk fysik inom: kvantinformationsteori; kvantfysikens grunder, alla aspekter även matematiska; teorin för kvantsimulatorer inkluderande atomära, elektroniska och optiska. Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och handledning. Behörighetskrav: Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Bedömningsgrunder: Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Övriga upplysningar: Fakulteten välkomnar speciellt kvinnor som sökande då flertalet universitetslektorer vid institutionen/sektionen är män. Undervisning på kandidatnivå sker på svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen. Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se Upplysningar om anställningen lämnas av professor Sven Mannervik, e-post: mannervik@fysik.su.se tel. 08-5537 8628. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Carina Nymark, carina.nymark@su.se tel. 08-16 1767. Fackliga företrädare: Anqi Lindblom-Ahlm (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tel. 08-16 2000 (vx) och Gunnar Stenberg (SEKO) tel. 070-316 4341. Ansökan: För att söka denna anställning ber vi dig använda Stockholms universitets webbansökningsformulär. Formuläret nås via den aktuella annonsen på Stockholms universitets hemsida. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och ansökningsmall och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. För ytterligare information Stockholms universitet: www.su.se Fysikum: www.fysik.su.se Naturvetenskapliga fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se (fliken Regelverk och beslut, Riktlinjer för anställning & rekrytering)
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-04
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i teoretisk kvantfysik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i teoretisk kvantfysik

Universitetslektor i experimentell kvantoptik
Stockholms universitet söker Universitetslektor i experimentell kvantoptik vid Fysikum. Ref nr SU FV-1716-13. Sista ansökningsdag: 2013-10-31. Fysikum är en stor institution med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och handledning. Behörighetskrav: Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Bedömningsgrunder: Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Övriga upplysningar: Vid forskningsgruppen för kvantinformation och kvantoptik vid Fysikum bedrivs för närvarande experimentell forskning inom områdena kvantkommunikation, kvantmekanikens grunder (lokalitetet, kontextualitet, och sammanflätning), samt utveckling av källor och detektorsystem för enstaka fotoner. Fakulteten välkomnar speciellt kvinnor som sökande då flertalet universitetslektorer vid institutionen/sektionen är män. Undervisning på kandidatnivå sker på svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen. Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se Upplysningar om anställningen lämnas av professor Sven Mannervik, e-post: mannervik@fysik.su.se tel. 08-5537 8628. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Carina Nymark, carina.nymark@su.se tel. 08-16 1767. Fackliga företrädare: Anqi Lindblom-Ahlm (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tel. 08-16 2000 (vx) och Gunnar Stenberg (SEKO) tel. 070-316 4341. Ansökan: För att söka denna anställning ber vi dig använda Stockholms universitets webbansökningsformulär. Formuläret nås via den aktuella annonsen på Stockholms universitets hemsida. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och ansökningsmall och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. För ytterligare information Stockholms universitet: www.su.se Fysikum: www.fysik.su.se Naturvetenskapliga fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se (fliken Regelverk och beslut)
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-04
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i experimentell kvantoptik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i experimentell kvantoptik

Handläggare Stockholms universitet
Stockholms universitet söker en vikarierande handläggare vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Dnr: SU FV-2568-13. Sista ansökningsdag: 2013-09-22 Om kansliet Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet ingår i Stockholms universitets centrala förvaltning. Fakultetskansliet tillhör Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap och får merparten av sitt löpande verksamhetsuppdrag av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Samhällsvetenskapliga fakulteten, vilken utgör kansliets verksamhetsområde, består av femton institutioner samt sju forskningsinstitut. Antalet studenter uppgår till omkring 13 500 helårsekvivalenter och den ekonomiska omslutningen till ca 1,6 miljarder. Kansliet verkställer och implementerar beslut fattade på olika nivåer samt har en strategisk roll i att förmedla nyheter till institutioner och finna förhållningssätt och arbetsformer vid genomförande av reformer. Kansliet ansvarar också för ekonomisk och annan verksamhetsplanering, uppföljning av verksamheten samt svarar för en omfattande rekrytering av lärarpersonal. Arbetsuppgifter Fakultetskansliet handlägger många olika typer av ärenden och du kommer att komma i kontakt med en rad olika arbetsuppgifter. Främst kommer du att arbeta med lärartillsättningsprocessen. Fakultetskansliet sköter hela den administrativa delen av rekryteringsprocessen vid tillsättning av högre akademiska anställningar. Handläggaren driver processen framåt, tillser att den sköts på ett rättssäkert sätt och föredrar ärendena för beslutande organ. Du kan även komma att handlägga andra typer av ärenden, såsom utbildningsfrågor på olika nivåer inom fakulteten, genomföra olika utredningsuppdrag m m. Kvalifikationer Vi söker dig med lämplig högskoleutbildning och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom myndighet, gärna särskilt inom högskoleväsendet. Kunskap om de lagar och regler som styr universitetens verksamhet, framförallt Högskoleförordningen, är starkt meriterande. Du har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska. Arbetet ställer stora krav på kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt, god analytisk förmåga, samarbetsförmåga, servicekänsla, effektivitet, självständighet och kreativitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor Anställningen är ett vikariat på heltid under perioden november 2013-september 2014. Lön efter överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Upplysningar För ytterligare information om anställningen, kontakta fakultetskanslichef Felicia Markus, tfn 08-16 2900, e-post: felicia.markus@su.se Fackliga företrädare vid universitetet är Anqi Lindblom-Ahlm (SACO) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr: SU FV-2568-13, senast den 22 september 2013 till registrator@su.se.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-05
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare Stockholms universitet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare Stockholms universitet

Förvaltningschef
Förvaltningschef vid Stockholms universitet. Ref.nr SU FV-2429-13. Sista ansökningsdag: 2013-09-25. Universitetsförvaltningens uppdrag är att stödja universitetets institutioner och andra enheter. Likaså är den ett stöd till universitetsstyrelsen, rektor, områdesnämnderna och universitetsgemensamma organ. Förvaltningen består av 12 avdelningar, med varsin avdelningschef, som på universitetsledningens uppdrag på olika sätt bidrar till att skapa och upprätthålla de bästa förutsättningarna för hela verksamheten. En viktig uppgift är att säkerställa rättssäkerhet, insyn och ett effektivt resursutnyttjande, för att därmed uppfylla universitetets roll som myndighet. Arbetsuppgifter Förvaltningschefen är chef för universitetsförvaltningen och ingår i universitetsledningen. En viktig uppgift för förvaltningschefen är att leda, samordna och utveckla förvaltningen utifrån uppsatta mål och visioner och i samverkan med kärnverksamheten. Det är ett ansvarsfullt arbete som kräver god övergripande inblick i de olika verksamheterna och som också kräver lyhördhet och mod att driva frågor på kort och lång sikt i en organisation som är starkt decentraliserad. Universitetsstyrelsen fastställer medelstilldelningen till universitetsgemensamma administrativa verksamheter. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att dessa medel används ansvarsfullt och effektivt inom förvaltningen. Det totala anslaget för denna verksamhet är ca 400 milj. kr. Som en del av universitetsledningen företräder förvaltningschefen universitetet i olika externa sammanhang och har också ett ansvar att upprätthålla goda kontakter med andra universitet, statsmakterna, näringslivet och samhället i övrigt. Kvalifikationer Kraven på förvaltningschefen är höga. Det krävs en akademisk examen och väl vitsordad erfarenhet av kvalificerat ledarskap, gärna inom högskolesektorn. Arbetet kräver erfarenhet av utvecklingsarbete och god förmåga att, utifrån en helhetssyn, analysera behov, prioritera samt leda och delegera. Det krävs ett entusiasmerande och målinriktat ledarskap för att leda och utveckla förvaltningens olika delar. En viktig förmåga är att kunna skapa ett gott arbetsklimat och bygga förtroendefulla relationer både inom och utanför organisationen. Som förvaltningschef krävs kunskap om och egen erfarenhet av: -ledning av kunskapsorganisationer med stor personalstyrka och omfattande servicefunktioner -högskolans organisation, forsknings- och utbildningsverksamhet -mål, strategier och styrning i offentlig förvaltning, särskilt inom forsknings- och utbildningsområdet -förändringsarbete inom stora organisationer -ekonomisk verksamhet och resultatuppföljning samt analyser av ekonomiska resultat. Meriterande i övrigt är genomgången forskarutbildning. Förvaltningschefen förutsätts kunna uttrycka sig väl i tal och skrift både på svenska och engelska. Anställningsvillkor Anställningen är tills vidare men förordnandet som förvaltningschef är på sex år, vilket kan förlängas. Stockholms universitet tillämpar provanställning om sex månader. Ange löneanspråk. Upplysningar Närmare information om anställningen lämnas av personalchef Marie Högström, tfn 08-16 20 00 (vx). Fackliga företrädare Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Ansökan Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2429-13, senast den 25 september 2013 via e-post till: registrator@su.se.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningschef jobb, Förvaltningschef Stockholm, Förvaltningschef Stockholms universitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningschef

UNIVERSITETSLEKTOR (50%) I NEDERLÄNDSKA
med litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning Nederländska ingår i Avdelningen för tyska vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska. Vid Stockholms universitet studerar varje termin cirka 100 studenter nederländska. Undervisningen bedrivs huvudsakligen som fristående kurser på campus och på distans. I fokus för undervisningen står det nederländska språket, litteraturen och kulturen i Nederländerna och Flandern i Belgien. Forskningen som bedrivs är främst nederländskspråkig barn- och ungdomslitteratur och kontrastiv språkvetenskap nederländska-svenska. Arbetsuppgifter: Undervisning och handledning inom utbildningen på grundnivå, liksom på ren nybörjarnivå ingår. Undervisning på kvällstid ingår regelbundet i anställningen. Undervisningen på grundnivå innehåller ett flertal kontrastiva moment svenska-nederländska. Arbetsuppgifterna innefattar även kursutveckling beträffande distansundervisning vilket är ett fokusområde under de kommande åren, kursansvar och egen forskning. Den sökande förväntas vidare utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, delta i institutionens inre arbete samt i fakultetsgemensamma aktiviteter. Administrativa uppgifter, såsom studierektorskap/studievägledning m.m. ingår i arbetsuppgifterna. Innehavaren förväntas även aktivt söka externa medel för forskning. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete. Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Goda kunskaper i svenska krävs. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl omvittnat god samarbetsförmåga som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Högskolepedagogisk utbildning: Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första anställningsåren. Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen av anställningen läggs särskild och lika vikt vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Sökande bör uppvisa bred erfarenhet av forskning inom det litteraturvetenskapliga eller språkvetenskapliga området samt bred erfarenhet av undervisning i nederländska som främmande språk, t.ex. grammatik, skriftlig språkfärdighet, fonetik. Stor vikt tillmäts även administrativ skicklighet, erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, erfarenhet av internationellt samarbete och förmåga till samverkan med det omgivande samhället. Omvittnat god samarbetsförmåga samt dokumenterad förmåga att erhålla externa medel och arbeta i projekt är väsentligt. Ansökan: För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär, som du finner på www.su.se/ledigaanstallningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Mall för ansökan om anställning som lärare och universitetets anställningsordning finns på www.su.se/nyanstallning.
Företag: Stockholms Universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-11
Sök fler jobb liknande: lediga UNIVERSITETSLEKTOR (50%) I NEDERLÄNDSKA jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: UNIVERSITETSLEKTOR (50%) I NEDERLÄNDSKA

Studievägledare
Studievägledare till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Ref.nr SU FV-2663-13. Sista ansökningsdag: 2013-10-01. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har cirka 120 medarbetare varav en rad framgångsrika forskare och lärare som bedriver forskning och undervisning i barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Det finns idag ett fungerande kansli med kompetent och kunnig personal motsvarande 14 heltidstjänster som hanterar frågor kring bland annat ekonomi, personal och studieadministration. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida. Arbetsuppgifter Som studievägledare ska du ge en god service och ett kvalificerat stöd till befintliga och presumtiva studenter i form av vägledning och information i frågor som rör studier och arbetsmarknad. I uppgifterna ingår också att arbeta med rekryteringsfrämjande åtgärder. Arbetsuppgifter innefattar program och studievägledning för de program som ges vid institutionen. Arbetet innefattar studiestödjande uppgifter som studieplanering och stöd till studenter med särskilda behov, framtagande av informationsmaterial, statistiska sammanställningar inför uppföljningar, samt beredning av ärenden. Kvalifikationer Du ska ha akademisk grundexamen inom programmet för studie- och yrkesvägledning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du bör ha god IT-vana för att använda de kommunikations och administrativa system som vi använder oss av, bland annat LADOK och Nya. Vi söker en person som har social kompetens och förmåga att hantera olika typer av studiesociala problem eller frågeställningar på ett empatiskt och förtroendeingivande sätt. Du måste kunna arbeta strukturerat och hålla en hög servicenivå även under tidpunkter då arbetsbelastningen är högre. Du har god planeringsförmåga, är flexibel och öppen för nya arbetsuppgifter. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Meriterande kompetenskrav Erfarenhet av utbildningsadministration inom högskola och universitet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet i form av samarbetsförmåga och förmåga att arbeta kreativt och självständigt. Anställningsvillkor Anställningen är tills vidare. Stockholms universitet tillämpar provanställning om sex månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Anställda vid universitetet har tillgång till ett rikt friskvårdsutbud och vi tillämpar flextid. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Upplysningar Närmare upplysningar om anställningen lämnas av administrativ chef Jan Dunge tel 08-1207 6240, jan.dunge@buv.su.se och ekonomiansvarig Katri Pallard, tel 08-1207 6203 katri.pallard@buv.su.se. Fackliga företrädare Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41. Ansökan Skicka endast personligt brev och CV i ansökan. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2663-13, senast den 1 oktober 2013 via e-post till: registrator@su.se. Handlingar som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format. OBS! Ange referensnumret SU FV-2663-13 i ärenderaden.
Företag: Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-11
Sök fler jobb liknande: lediga Studievägledare jobb, Studievägledare Stockholm, Studievägledare Stockholms universitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studievägledare

doktorand Människa-Maskin-Interaktion (MMI)
Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet söker för anställning 1 doktorand i Människa-Maskin-Interaktion (MMI) med inriktning mot sociologi, antropologi eller datavetenskap och fokus på samhällsvetenskapliga och etnografiska forskningsmetoder, vid Mobile Life Center, DSV. Ref.nr. SU FV-2644-13. Sista ansökningsdag 2013-10-15. Inst. för data- och systemvetenskap finns i Kista utanför Stockholm. Mobile Life VINN Excellence Centre med SICS och KTH som strategiskt viktiga partners, och i samarbete med Nokia Research, Ericsson Research, Microsoft Research och IKEA, är också placerat i Kista. Om doktorandanställning och behörighet För doktorandanställning erfordras att den som söker kan antas till utbildningen på forskarnivå i människa-maskin-interaktion. Både grundläggande och särskild behörighet erfordras, se: http://dsv.su.se/en/research/postgrad. Doktorandanställningen innebär fyra års heltidsstudier till en doktorsexamen i människa-maskin-interaktion. Ett år finansieras av utbildningsbidrag, tre år av doktorandtjänst. Anställningen omfattar administration/undervisning upp till 20% av heltid, vilket medför att anställningen förlängs med motsvarande tid. För anställningen erfordras goda kunskaper i engelska. Forskarstudierna omfattar ett samhällsvetenskapligt angreppssätt, såsom etnografiska studier, i undersökandet av människors upplevelser, och användning av, nya mobila medier. Syftet är att utveckla generell teori om nöjen och dess relation till praxis och samhället, samt att bidra till skapandet av framtidens digitala tjänster, särskilt sociala nöjesaktiviteter som är spridda i rum och tid. Urvalskriterier Kompetens inom visualisering och interaktiv multimedia, självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten, problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar, metodmässig och vetenskaplig mognad, och kommunikations- och samarbetsförmåga. De sökande kommer att rangordnas efter ovanstående kriterier. Baserat på denna rangordning kommer ett urval av sökande kallas till intervju. Beslut om antagning och anställning bereds av en antagningskommitté som utses vid institutionen. Då universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning bland sina forskarstuderande ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Ansökan Till ansökan bifogas: Kort motivering till varför den sökande är intresserad av tjänsten samt redogörelse av preliminära tankar om möjliga forskningsstudier Styrkt meritförteckning (CV) Vidimerad kopia av examensbevis och registerutdrag över avklarade kurser Publikationslista, inklusive uppsatser och projektrapporter Kopia av masteruppsats eller motsvarande akademisk publikation och andra skriftliga arbeten från listan ovan Referenser till två namngivna personer inklusive notering om hur de relaterar till dig, deras telefonnummer och e-post adresser Övriga meriter den sökande vill anföra som grund för antagning. Info: Prof. Oskar Juhlin, Mobile Life, DSV, oskarj@dsv.su.se , studierektor Åsa Smedberg, asasmed@dsv.su.se Fackliga företrädare: Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), 08-16 2000 (vx), Gunnar Stenberg (SEKO), 070-316 43 41. Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2644-13, senast den 15 oktober 2013 via e-post till: registrator@su.se. Handlingar som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format. OBS! Ange referensnumret SU FV-2644-13 i
Företag: Stockholms universitet, inst.för Data- och systemv
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga doktorand Människa-Maskin-Interaktion (MMI) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: doktorand Människa-Maskin-Interaktion (MMI)

doktorand Människa-Maskin-Interaktion (MMI)
Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet söker för anställning 1 doktorand i Människa-Maskin-Interaktion (MMI) med inriktning mot teknikstött lärande (TEL). Refnr SU FV-2645-13 Sista ansökningsdag 2013-10-15 Doktorandanställning och behörighet För doktorandanställning erfordras att den som söker kan antas till utbildningen på forskarnivå i människa-maskin-interaktion. Både grundläggande och särskild behörighet erfordras, se http://dsv.su.se/en/research/postgrad. Doktorandanställningen innebär fyra års heltidsstudier till en doktorsexamen i människa-maskin-interaktion. Ett år finansieras av utbildningsbidrag, tre år av doktorandtjänst. Anställningen omfattar administration/undervisning upp till 20% av heltid, vilket medför att anställningen förlängs med motsvarande tid. För anställningen erfordras goda kunskaper i engelska Forskarstudierna ägnas åt teknikstött lärande med särskild inriktning på elevers bruk av digitala medier i en skolutvecklingsmiljö och hur digitala medier påverkar lärandets förutsättningar och kvalitet. Doktorandtjänsten är del av ett forskningsprojekt inom bruk av IKT och demokratifrågor, omfattar bl a kunskapsutveckling, kommunikation och språklig utveckling samt teknikstöd för elever Empiriska miljön är en mångkulturell skolmiljö i Kista Urvalskriterier: Kunskap om IKT relaterat till ett eller fler av följande områden: lärande, kunskapsbildning, multimodalitet, utbildningsvetenskap, demokratifrågor Erfarenhet av arbete i skolmiljö, såväl praktiskt som teoretiskt. T.ex. lärarexamen och arbete som lärare, liksom skolutvecklingsarbete Metodmässig och vetenskaplig mognad, särskilt fältstudier Självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten Problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan Tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar Kommunikations- och samarbetsförmåga Dokumenterad förståelse för mångkulturella miljöer är meriterande De sökande kommer att rangordnas efter ovanstående kriterier. Baserat på denna rangordning kommer ett urval av sökande att kallas till intervju. Beslut om antagning och anställning kommer att beredas av en antagningskommitté som utses vid institutionen. Då universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning bland sina forskarstuderande ser vi gärna att kvinnor söker anställningen Ansökan Till ansökan bifogas Kort motivering till varför den sökande är intresserad av tjänsten samt redogörelse av preliminära tankar om möjliga forskningsstudier Styrkt meritförteckning (CV) Vidimerad kopia av examensbevis och registerutdrag över avklarade kurser Publikationslista, inklusive uppsatser och projektrapporter Kopia av masteruppsats eller motsvarande akademisk publikation och andra skriftliga arbeten från listan ovan Referenser till två namngivna personer inklusive notering om hur de relaterar till dig, deras telefonnummer och e-post adresser Övriga meriter den sökande vill anföra som grund för antagning Info Dr Patrik Hernwall, hernwall@dsv.su.sestudierektor Åsa Smedberg asasmed@dsv.su.se Fackliga företrädare Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41 Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2645-13 senast den 15 oktober 2013 via e-post till registrator@su.se Handlingar skickas elektroniskt i Word/pdf-format. OBS Ange ref.nr SU FV-2645-13 i ärenderaden
Företag: Stockholms universitet, inst.för Data- och systemv
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga doktorand Människa-Maskin-Interaktion (MMI) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: doktorand Människa-Maskin-Interaktion (MMI)

doktorand i Människa-Maskin-Interaktion (MMI)
Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet söker för anställning 1 doktorand i Människa-Maskin-Interaktion (MMI) med inriktning mot sociologi, antropologi eller datavetenskap och fokus på samhällsvetenskapliga och etnografiska forskningsmetoder, vid Mobile Life Center, DSV. Refnr SU FV-2644-13 Sista ansökningsdag 2013-10-15 Mobile Life VINN Excellence Centre med SICS och KTH som strategiskt viktiga partners, och i samarbete med Nokia Research, Ericsson Research, Microsoft Research och IKEA, är också placerat i Kista. Om doktorandanställning och behörighet För doktorandanställning erfordras att den som söker kan antas till utbildningen på forskarnivå i människa-maskin-interaktion. Både grundläggande och särskild behörighet erfordras, se: http://dsv.su.se/en/research/postgrad. Doktorandanställningen innebär fyra års heltidsstudier till en doktorsexamen i människa-maskin-interaktion. Ett år finansieras av utbildningsbidrag, tre år av doktorandtjänst. Anställningen omfattar administration/undervisning upp till 20% av heltid, vilket medför att anställningen förlängs med motsvarande tid. För anställningen erfordras goda kunskaper i engelska. Forskarstudierna omfattar ett samhällsvetenskapligt angreppssätt, såsom etnografiska studier, i undersökandet av människors upplevelser, och användning av, nya mobila medier. Syftet är att utveckla generell teori om nöjen och dess relation till praxis och samhället, samt att bidra till skapandet av framtidens digitala tjänster, särskilt sociala nöjesaktiviteter som är spridda i rum och tid. Urvalskriterier Kompetens inom visualisering och interaktiv multimedia självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar metodmässig och vetenskaplig mognad och kommunikations- och samarbetsförmåga De sökande kommer att rangordnas efter ovanstående kriterier. Baserat på denna rangordning kommer ett urval av sökande kallas till intervju. Beslut om antagning och anställning bereds av en antagningskommitté som utses vid institutionen. Då universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning bland sina forskarstuderande ser vi gärna att kvinnor söker anställningen Ansökan Till ansökan bifogas: Kort motivering till varför den sökande är intresserad av tjänsten samt redogörelse av preliminära tankar om möjliga forskningsstudier Styrkt meritförteckning (CV) Vidimerad kopia av examensbevis och registerutdrag över avklarade kurser Publikationslista, inklusive uppsatser och projektrapporter Kopia av masteruppsats eller motsvarande akademisk publikation och andra skriftliga arbeten från listan ovan Referenser till två namngivna personer inklusive notering om hur de relaterar till dig, deras telefonnummer och e-post adresser Övriga meriter den sökande vill anföra som grund för antagning Info: Prof. Oskar Juhlin, Mobile Life, DSV, oskarj@dsv.su.se , studierektor Åsa Smedberg, asasmed@dsv.su.se Fackliga företrädare: Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), 08-16 2000 (vx), Gunnar Stenberg (SEKO), 070-316 43 41 Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2644-13, senast den 15 oktober 2013 via e-post till: registrator@su.se Handlingar som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format. OBS! Ange referensnumret SU FV-2644-13 i ärenderaden
Företag: Stockholms universitet, inst.för Data- och systemv
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga doktorand i Människa-Maskin-Interaktion (MMI) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: doktorand i Människa-Maskin-Interaktion (MMI)

1 doctoral position in Human-Machine-Interaction
1 doctoral position in Human-Machine Interaction with specialization in Sociology, Anthropology or Computer Science with a strong inclination towards social science and ethnographic research methods, at the Mobile Life Centre at the Department of Computer and Systems Sciences (DSV)Stockholm University. Ref No SU FV-2644-13 Last application date, October 15, 2013 the Mobile Life VINN Excellence Centre with SICS and KTH as strategic partners, in collaboration with Nokia Research, Ericsson Research, Microsoft Research, IKEA. The doctoral position and requirements The doctoral position requires that the applicant can be admitted to the doctoral program in Human-Machine Interaction. Both general and specific academic entry requirements must be met, see: http://dsv.su.se/en/research/postgrad/ The position involves four years of full-time studies: one year financed by doctoral grant and three years by doctoral studentship. The position may involve administration/teaching duties up to 20% of full time, which gives that the position is prolonged corresponding to the time of admin/ teaching work. The doctoral position requires good English skills The PhD student will contribute with social science approaches, such as ethnographic studies, in the investigation of new mobile media usage in order to understand and generate consumer-oriented applications, in particular emerging forms of enjoyment in temporally and spatially distributed leisure and experience activities Selection criteria in judging the applicants are Competence in visualization and interactive multimedia independence in analyzing and structuring previous work ability to formulate, motivate and address research questions, and cogency in previous work ability to communicate and cooperate well with colleagues and researchers methodological and scientific maturity and proven ability to adhere to prescribed timetables The applicants will be ranked according to the above criteria. Based on the ranking results, a number of applicants will be contacted. The decision on admission will be made by a departmental committee. Stockholm university strives to achieve an even gender distribution among doctoral students, and women in particular are encouraged to apply To the application should be attached Brief description outlining the applicant?s interest in the doctoral position and preliminary thoughts on possible research studies Attested curriculum vitae (CV) Attested copy of degree certificate and listing of completed courses List of publications, including theses and project reports Copy of Master´s thesis or equivalent academic publication and copies of items from the above list of publications Two references, including brief statements of how they relate to you, their phone numbers and e-mail addresses Other qualifications that the applicant wishes to present as a basis for admittance Info: Prof. Oskar Juhlin, Mobile Life, oskarj@dsv.su.se, or director of PhD studies, Åsa Smedberg, asasmed@dsv.su.se Union representatives: Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), +46-8-16 2000 (vx), Gunnar Stenberg (SEKO), +46-70-316 43 41 The application marked with the reference number SU FV-2644-13 is to be submitted no later than October 15, 2013 by e-mail to: registrator@su.se Documents sent electronically should be in Word- or pdf-format. Note! State reference number SU FV-2644-13 in the subject line
Företag: Stockholms universitet, inst.för Data- och systemv
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga 1 doctoral position in Human-Machine-Interaction jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: 1 doctoral position in Human-Machine-Interaction

doctoral position
doctoral position in Human-Machine Interaction (HMI) with specialization in Technology Enhanced Learning (TEL) at the Department of Computer and Systems Sciences Stockholm University RefNO SU FV-2645-13 Last application date Oct 15, 2013 The doctoral position and requirements The doctoral position requires that the applicant can be admitted to the doctoral program in Human-Machine Interaction. Both general and specific academic entry requirements must be met, see: http://dsv.su.se/en/research/postgrad/ The position involves four years of full-time studies: one year financed by doctoral grant and three years by doctoral studentship. The position may involve admin/teaching duties up to 20% of full time, which gives that the position is prolonged corresponding to the time of admin/ teaching work. The doctoral position requires good English skills Research studies will be in technology enhanced learning (TEL), in particular students? use of digital media in a school development environment and how digital media influence learning conditions and qualities. The doctorial position is part of a research project on ICT and democracy, incl. knowledge development, practices of communication and language development, and technology support for students. Selection criteria in judging the applicants are Knowledge on ICT in relation to one or more of the following areas: learning, knowledge development, multimodality, educational science, democracy issues Experience of working in school settings, both practical and theoretical. E.g. skills in teaching and experience in school developmental work Methodological and scientific maturity, especially field studies Independence in analysing and structuring previous work Ability to formulate, motivate and address research questions, and cogency in previous work. Proven ability to adhere to prescribed timetables Ability to communicate and cooperate well with colleagues and researchers Documented knowledge from multicultural environments is one qualifying criterion The applicants will be ranked according to the above criteria. Based on the ranking results, a number of applicants will be contacted. The decision on admission will be made by a departmental committee. Stockholm University strives to achieve an even gender distribution among doctoral students, and women in particular are encouraged to apply To the application should be attached Brief description outlining the applicant?s interest in the doctoral position and preliminary thoughts on possible research studies Attested curriculum vitae CV Attested copy of degree certificate and listing of completed courses List of publications, including theses and project reports Copy of Master´s thesis or equivalent academic publication and copies of items from the above list of publications Two references, including brief statements of how they relate to you, their phone numbers and e-mail addresses Other qualifications that the applicant wishes to present as a basis for admittance Info Dr Patrik Hernwall hernwall@dsv.su.se director of PhD studies Åsa Smedberg asasmed@dsv.su.se Union representatives Anqi Lindblom-Ahlm Saco-S, Lisbeth Häggberg Fackförbundet ST tel +46-8-16 2000 and Gunnar Stenberg SEKO tel +46-70-316 43 41 The application marked with ref no SU FV-2645-13 is to be submitted no later than October 15, 2013 by e-mail to registrator@su.se Documents sent electronically should be in Word/pdf-format Note! State ref no SU FV-2645-13 in the subject line
Företag: Stockholms universitet, inst.för Data- och systemv
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga doctoral position jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: doctoral position

Utbildningsledare
Humanistiska fakultetskansliet ingår i Stockholms universitets centrala förvaltning. Fakultetskansliet är inordnat under Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Fakultetskansliet leds av en chef som är underställd kanslichefen för Områdeskansliet för humaniora juridik och samhällsvetenskap. Fakultetskansliet består av 12 medarbetare. Kansliet får merparten av sina löpande verksamhetsuppdrag av Humanistiska fakultetsnämnden och fakultetens dekanus. Kansliet har därutöver en stöd- och rådgivningsfunktion gentemot fakultetens institutioner i utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor och administrativa rutiner, samt gentemot olika av fakultetsnämnden tillsatta arbetsgrupper och beredningar. Arbetsuppgifter Som utbildningsledare handlägger du övergripande utbildningsfrågor inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom Humanistiska fakulteten, och är föredragande i fakultetens beredande och beslutande organ. Du ansvarar för att ta fram underlag och analysera material inför beslut som rör utbildningen vid fakulteten. I arbetsuppgifterna ingår utvecklingsfrågor, uppföljning, utvärdering, utredningsarbete, beredning av remisser mm. Utöver arbetet på nämndnivå handlägger utbildningsledaren vid behov ärenden på såväl områdesnivå som central universitetsnivå. Inom kansliet verkar du i nära samarbete fakultetskanslichefen, utbildningsledare och utbildningshandläggare. Utbildningsledaren har täta kontakter med fakultetens dekanus samt personal på institutioner, andra fakultetskanslier och övriga förvaltningsenheter. Kvalifikationer Avlagd doktorsexamen är ett krav, likaså väl dokumenterad högskoleadministrativ erfarenhet med kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete. Meriterande är erfarenhet av arbetsledande funktion, samt kunskap om humanistisk och utbildningsvetenskaplig utbildning och dess villkor. Arbetet ställer stora krav på kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla, effektivitet, förmåga att prioritera, samt förmåga att uttrycka sig väl muntligen och skriftligen på såväl svenska som engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förväntad förmåga att utföra arbetsuppgifterna väl.
Företag: Stockholms Universitet
Ort: Stockholm
Publicerad : 09-13
Sök fler jobb liknande: lediga Utbildningsledare jobb, Utbildningsledare Stockholm, Utbildningsledare Stockholms Universitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utbildningsledare


Sök lediga jobb Stockholms universitet

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se