Svenska Kraftnät jobb - lediga jobb

Svenska Kraftnät jobb Svenska Kraftnät jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Svenska Kraftnät. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Svenska Kraftnät. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Enhetschef förvaltning av elkraftstationer- Sundbyberg

 2. Enhetschef till vår teknikenhet för kraftlednings- och kabelteknik- Sundbyberg

 3. Enhetschef Energibalanser- Sundbyberg

 4. Enhetschef tekniska förstudier- Sundbyberg

 5. Enhetschef Anläggningsdokumentation- Sundbyberg

 6. Svenska Kraftnät söker teknisk dokumentationsansvarig- Sundbyberg

 7. Svenska Kraftnät söker teknisk arkivarie- Sundbyberg

 8. Svenska Kraftnät söker en Projektansvarig inom data och telekommunikation- Sundbyberg

 9. Svenska Kraftnät söker en Projektansvarig och sakkunnig- Sundbyberg

 10. Projektansvarig och sakkunnig till Svenska Kraftnät- Stockholm

 11. Svenska Kraftnät söker inköpschef- Sundbyberg

 12. Svenska Kraftnät söker en Senior Projektutvecklare- Sundbyberg

 13. Svenska Kraftnät söker en junior projektutvecklare- Sundbyberg

 14. Svenska Kraftnät söker en kvalificerad tillståndshandläggare- Sundbyberg

 15. Svenska Kraftnät söker en Senior tillståndshandläggare- Sundbyberg

 16. Svenska Kraftnät söker två civilingenjörer för kraftsystemanalys- Sundbyberg

 17. Systemutvecklare till teamet för systemintegration- Sundbyberg

 18. Svenska Kraftnät söker kraftsystemanalytiker inom energibalanser- Sundbyberg

 19. Svenska Kraftnät söker kraftsystemanalytiker inom energibalanser- Sundbyberg

 20. Svenska Kraftnät söker samordnare av Europafrågor- Sundbyberg

 21. Projektansvarig inom data och telekommunikation till Svenska Kraftnät- Stockholm

 22. Svenska Kraftnät söker ställverksingenjörer- Sundbyberg

 23. Svenska Kraftnät söker planhandläggare- Sundbyberg

 24. Svenska Kraftnät söker en ekonomiassistent till Finansavdelningen- Sundbyberg

 25. DC-operatörer till Svenska Kraftnäts driftcentral i Sundbyberg- Sundbyberg

 26. Svenska Kraftnät söker två tekniskt dokumentationsansvariga- Sundbyberg

 27. Förvaltningsledare till Svenska Kraftnät- Stockholm

 28. Svenska Kraftnät söker HVDC-ingenjör- Sundbyberg

 29. Svenska Kraftnät söker Kraftledningsingenjör inriktning konstruktion- Sundbyberg

 30. Svenska Kraftnät söker Kraftledningsingenjör inriktning fundament- Sundbyberg

 31. Svenska Kraftnät söker projektledare för stationsprojekt- Sundsvall

 32. Svenska Kraftnät söker en kommunikatör- Sundbyberg

 33. Svenska Kraftnät söker förvaltningsledare- Sundbyberg

 34. HSEQ-Ingenjör med fokus på arbetsmiljö- Sundbyberg

 35. Svenska Kraftnät söker en registrator/arkivassisten- Sundbyberg

 36. Svenska Kraftnät söker en utredare med ansvar för verksamhetsstyrning- Sundbyberg

 37. Svenska Kraftnät söker en magnetfältsexpert- Sundbyberg

 38. Svenska Kraftnät söker en Systemingenjör- Sundbyberg

 39. Sakkunnig inom krisberedskap till Svenska Kraftnät- Sundbyberg

 40. Sakkunnig inom krisberedskap till Svenska Kraftnät- Stockholm


Mer beskrivning

Enhetschef förvaltning av elkraftstationer
Vill du leda, driva och utveckla vårt strategiska och operativa arbete inom underhåll och förvaltning?  Vi söker dig som vill leda och ansvara för såväl det operativa- som den långsiktiga strategiska förvaltningen av alla våra elkraftstationer i stamnätet.  Ansvarsområdet innefattar förebyggande-, avhjälpande- och strategiskt underhåll av stationer, reservdelshållning, fastighetsförvaltning samt anläggningsavtal. Det operativa underhållet är uppdelat i fyra regionala områden där underhållet är upphandlat av externa entreprenörer. Enheten ansvarar för den löpande planeringen och uppföljningen av entreprenörer och deras avtal. I samband med fel eller haverier medverkar enhetens underhållsingenjörer till att finna avhjälpande lösningar.  Den strategiska förvaltningen innefattar t.ex. analys av stations- och apparatbeståendet, utveckling av övergripande underhållsstrategier och processer, dimensionering av driftreserven och medverkan i projekterings- och genomförandefasen av nya anläggningar för att säkerställa att teknik- och apparatval underlättar det framtida arbetet med underhållet. Enheten bidrar också med sina kunskaper i olika arbetsgrupper på europanivå. Inom enheten finns förutom underhållsingenjörer även teknikspecialister inom områdena primärapparater, ställverk, transformatorer, kontrollanläggning, tele och HVDC, till stöd för såväl förvaltning som nätutbyggnad. En viktig uppgift är att ”ta emot” genomförda stationsprojekt och ansvara för att nya anläggningar förvaltas på ett optimalt sätt. Dessutom är enheten kravställare på funktion och innehåll hos stödsystem för teknisk anläggningsdokumentation. Som chef har du har eldriftsansvar enligt delegation för elsäkerhet.  De flesta av enhetens 15 medarbetare arbetar i Sundbyberg, men finns även på lokalkontoren i Halmstad, Västerås och Sundsvall. Som enhetschef ingår du i avdelnings ledningsgrupp. Tänkt placering av tjänsten är Sundbyberg eller Sundsvall. Vi vill att du har • akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. • erfarenhet från att leda arbetsgrupper Det är meriterande om du har • erfarenhet från arbete och rutiner rörande underhållsverksamhet • kunskaper om elkraftsystem och nätanläggningar och dess utformning.  Du är tydlig och smidig i kommunikation och samarbete och har ett uttalat målfokus. Du tänker strategiskt och arbetar på ett strukturerat och planerat sätt. Du har god förmåga att fatta beslut och är duktig på att delegera. Din nyfikenhet med vilja till utveckling och att ”tänka nytt” är en också viktig egenskap. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska Kraftnät strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna Avdelningschef Ann-Marie Ovrin 08-475 8063 eller HR-chef Claes Vallin 08-475 8261. Fackliga representanter är Katherine Elkington (SACO), tel. 08-475 8395 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 8141. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se.  Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2013.   Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef förvaltning av elkraftstationer jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef förvaltning av elkraftstationer

Enhetschef till vår teknikenhet för kraftlednings- och kabelteknik
Är du intresserad av att bygga upp en ny teknisk enhet? Svenska Kraftnät är just nu i en expansiv fas där vi de närmaste åren kommer att bygga ut och förstärka stamnätet för el. Vi ställer höga krav på våra om- och utbyggnadsprojekt och vi står därför inför utmaningen att på ett standardiserat och effektivt sätt kunna kontrollera och följa upp att våra tekniska krav och beställd kvalitet följs av leverantörer och entreprenörer. Enheten ansvarar för kontroll, uppföljning och granskning av kraftlednings- och kabelteknik i kraftlednings- och kabelprojekt. I uppgiften ingår att tillsätta och samordna interna och externa resurser i tekniska förstudier, kraftlednings- och kabelprojekt, bygga nätverk med konsulter, delta vid upphandling av konsulter i projekt, delta vid utformning av ramavtal avseende konsulttjänster, utveckla metoder för ett standardiserat arbetssätt samt svara för utveckling av produktionsmodellen för enhetens ansvarsområden i kraftlednings- och kabelprojekt. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i utvecklingen av tekniska riktlinjer. Enheten som idag består av fem medarbetare är under uppbyggnad och kommer att växa under kommande år. Placeringsort är Sundbyberg. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Din bakgrund Du har en teknisk högskoleexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat vis. Vi ser också att du har erfarenhet som ledare. Du har erfarenhet av projektstyrning, att driva förändringsarbete och att bygga upp och utveckla grupper. Det är meriterande om du har kunskap om bygg-/entreprenörsbranschen, konsultbranschen inom energiområdet och av olika entreprenadformer. Som person behöver du ha hög strategisk förmåga, engagemang och drivkraft. Du är strukturerad, analytisk och målmedveten och har ett intresse och driv i personal- och verksamhetsutvecklingsfrågor. Du har förmågan att kommunicera väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska Kraftnät strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna avdelningschef Per Kvarnefalk 08-475 8139, eller HR-chef Claes Vallin, tel. 08-475 8261. Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO) tel.08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel. 08-475 81 41. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se. Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-11
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef till vår teknikenhet för kraftlednings- och kabelteknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef till vår teknikenhet för kraftlednings- och kabelteknik

Enhetschef Energibalanser
Vill du leda en grupp som påverkar framtidens elsystem?  Svenska Kraftnät är i en expansiv fas med omfattande investeringar i stamnätet för el. Vi har nu inrättat en ny enhet som ska fokusera på att genomföra olika typer av energibalansstudier och elmarknadsanalyser. Analyserna används bl.a. för att identifiera behov av nya förbindelser inom Sverige och till andra länder. Enheten tar också fram framtidsscenarier för elmarknaden, nyttovärderingar, flaskhalsintäkter, priser mm samt bevakar förändringar i omvärlden. Din enhet deltar i arbetsgrupper på europeisk nivå, som arbetar med planering av den europiska elsystemet i framtiden.  Inom enheten ligger även ansvaret för att samordna hela avdelningens arbete inom ramen för ENTSO-E (samarbetsorganet för Europas stamnätsoperatörer). Enheten deltar också i referens- och branschgrupper inom FoU-frågor.  I ditt ansvar ligger leda och utveckla såväl verksamhet som personal så att uppsatta mål och resultat uppnås. Då enheten är nybildad är det särskilt viktigt att förtydliga rollerna och vidareutveckla processerna. Även rekryteringsarbete och personalutveckling kommer att vara en viktig del den första tiden eftersom enheten behöver växa det närmsta året.  Enheten består i dagsläget av 4 personer som finns placerade på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Gruppen är dock tänkt att utökas till 7 personer under hösten. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Tjänsten är placerad i Sundbyberg.  Vi vill att du har • akademisk examen • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift  Det är meriterande om du har • erfarenhet från att leda arbetsgrupper • god kraftsystemförståelse  Du behöver ha en hög strategisk förmåga och lätt för att se helheter och sammanhang. Du är tydlig och smidig i kommunikation och samarbete och skapar lätt engagemang. Du har ett uttalat målfokus och arbetar på ett strukturerat och planerat sätt. Du har god förmåga att fatta beslut och är duktig på att delegera. Din nyfikenhet med vilja till utveckling och att ”tänka nytt” är en också viktig egenskap. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska Kraftnät strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade.  Vill du veta mer, kontakta gärna Avdelningschef Ann-Marie Ovrin 08-475 8063 eller HR- chef Claes Vallin 08-475 8261 Fackliga representanter är Katherine Elkington (SACO), tel. 08-475 8395 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 8141. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se.   Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef Energibalanser jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef Energibalanser

Enhetschef tekniska förstudier
Vill du leda och utveckla vårt arbete med tekniska förstudier? Svenska Kraftnät är i en mycket expansiv fas med omfattande investeringar i stamnätet för el. För att möta våra ökande investeringsvolymer har vi inrättat en ny enhet som skall fokusera på att genomföra tekniska förstudier för ledningar, kablar och stationer. Enheten har en central roll och påverkan vad gäller såväl teknikval och kvalitet som tidplan och budget för kommande projekt. I enhetens arbete ingår, förutom att leda och driva tekniska förstudier, att ta fram intentionsavtal och anslutningsavtal med våra kunder samt bereda beslutsunderlag för inriktnings- och investeringsbeslut. Enheten tar även fram projektdirektiv, den interna beställningen till Svenska Kraftnäts projektavdelning. Inom ansvarsområdet ligger även att göra investeringsprognoser, ta fram schabloner för kostnader och att följa upp verksamheten. Kopplat till detta ligger även hantering och utveckling av vår projektportfölj. I ditt ansvar ligger att leda och utveckla såväl verksamhet som personal så att uppsatta mål och resultat uppnås. Då enheten är nybildad är att förtydliga rollerna och vidareutveckla processerna en viktig del av arbetet. Enheten består av ca 10 personer som finns placerade på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Tjänsten är placerad i Sundbyberg. Vi vill att du har • akademisk examen gärna med inriktning mot elkraft • erfarenhet av att leda arbetsgrupper • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är meriterande om du har • kunskaper om elkraftsystem och dess anläggningars utformning och funktion. • erfarenhet av att vara chef Du behöver ha en hög strategisk förmåga och lätt för att se helheter och sammanhang. Du är tydlig och smidig i kommunikation och samarbete och skapar lätt engagemang. Du har ett uttalat målfokus och arbetar på ett strukturerat och planerat sätt. Du har god förmåga att fatta beslut och är duktig på att delegera. Din nyfikenhet med vilja till utveckling och att ”tänka nytt” är en också viktig egenskap. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska Kraftnät strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna Avdelningschef Ann-Marie Ovrin 08-475 8063. Fackliga representanter är Katherine Elkington (SACO), tel. 08-475 8395 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 8141. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se.  Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef tekniska förstudier jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef tekniska förstudier

Enhetschef Anläggningsdokumentation
 Vill du leda och utveckla vårt arbete inom teknisk anläggningsdokumentation? Svenska Kraftnät är i en mycket expansiv fas där vi de närmaste åren kommer att bygga ut och förstärka stamnätet för el. Hanteringen av anläggningsdokumentationen har en central roll i såväl utbyggnadsfasen som i förvaltningsskedet. Därför har vi inrättat en enhet som skall fokusera på vår anläggningsdokumentation. Inom enhetens ansvarsområde ligger bland annat arkivering och långsiktig förvaltning av Svenska Kraftnäts tekniska anläggningsdokumentation. Vi ska även aktivt delta som dokumentationsansvariga i våra anläggningsprojekt för att se till att entreprenörer och leverantörer följer våra riktlinjer för dokumentation. I ditt ansvar som enhetschef kommer du att leda och utveckla såväl verksamhet som personal så att uppsatta mål och resultat nås. Du driver arbetet med att skapa rutiner som ger stöd till projekt- och underhållsverksamheten. Eftersom enheten delvis är nybildad är arbetet med att förtydliga rollerna och vidareutveckla processerna en viktig del av arbetet. Du leder också arbetet med vilka krav på stödsystem för dokumentation vi ska ha och ansvarar för vår tekniska riktlinje vad gäller dokumentation. Enheten består av cirka 10 personer som finns placerade på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Tjänsten är placerad i Sundbyberg. Vi vill att du har • akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt • erfarenhet av att leda arbetsgrupper • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift Det är meriterande om du har • erfarenhet av att vara chef • erfarenhet av dokumentationsfrågor • erfarenhet från arbete med projekt- eller underhållsverksamhet • god förmåga att sätta dig in i, utvärdera och vara kravställare på system Du är tydlig och smidig i kommunikation och samarbete och skapar lätt engagemang. Du har lätt för att se helheter och sammanhang och arbetar på ett strukturerat och planerat sätt. Du har god förmåga att fatta beslut och är duktig på att delegera. Din nyfikenhet med vilja till utveckling och att ”tänka nytt” är en också viktig egenskap. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska Kraftnät strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna Avdelningschef Ann-Marie Ovrin 08-475 8063 eller HR-chef Claes Vallin 08-475 8261. Fackliga representanter är Katherine Elkington (SACO), tel. 08-475 8395 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 8141. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se.  Välkommen med din ansökan senast den 13 september 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef Anläggningsdokumentation jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef Anläggningsdokumentation

Svenska Kraftnät söker teknisk dokumentationsansvarig
Vill du arbeta med stora infrastrukturprojekt inom energisektorn? Svenska Kraftnät är i en expansiv fas med ökande investeringar i stamnätet för el. För att svara upp mot höga krav i våra stations- och ledningsprojekt krävs en effektiv och kvalitetssäkrad hantering av teknisk dokumentation. Vi behöver förstärka med ytterligare en medarbetare till vår enhet Anläggningsdokumentation. Din placering blir på vårt huvudkontor i Sundbyberg. I rollen som dokumentationsansvarig är du delprojektledare med ansvar för den tekniska anläggningsdokumentationen. Du medverkar i ett flertal större och mindre ny- och ombyggnadsprojekt (stationer och kraftledningar) där du ansvarar för kravställning och koordinering av dokumentationsleveranser, inläggning i IT-system samt granskning av teknisk anläggningsdokumentation. Arbetet innebär många kontakter med interna resurser samt upphandlade entreprenörer. Du följer upp att krav, riktlinjer och tidplaner uppfylls och är samtidigt drivande i utvecklingen av nya rutiner, strukturer och effektivare arbetsprocesser. Vi låter även anlitade entreprenörer och projektörer leverera dokumentation direkt in i vårt IT-system för anläggningshantering (IFS) vilket för tjänsten även medför utbildning av, och support till, användare. Din bakgrund Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning. Du skall ha god kännedom om teknisk dokumentation och ritningar. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Personen vi söker bör ha några års erfarenhet av projektering och konstruktion av anläggningar samt tillhörande IT-system och verktyg. Meriterande är erfarenhet av projekt- eller delprojektledning samt arbete inom elkraftbranschen. Dina egenskaper Rollen som dokumentationsansvarig kräver god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du är ansvarstagande och drivande samt har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor. Du kan hantera flera pågående arbetsuppgifter och projekt parallellt och är inte rädd för att ställa krav på andra inblandade resurser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i verksamheten - miljön ska vara mångkulturell och med en jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Välkommen med din ansökan senast den 19 juli 2013. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Erik Hjalmar Emillion , tel. 08-475 84 59 eller HR-Specialist Emmelie Ericson Dittlau på tel. 08-475 84 39. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker teknisk dokumentationsansvarig jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker teknisk dokumentationsansvarig

Svenska Kraftnät söker teknisk arkivarie
Vill du arbeta med förvaltning och utveckling av närarkiv för teknisk anläggningsinformation inom energisektorn? Svenska Kraftnät befinner sig just nu i ett expansivt skede där vi förstärker och bygger ut stamnätet för el, samtidigt som vi har ett stort bestånd av befintliga anläggningar att ta hand om. För att kunna möta de höga kraven i såväl förvaltningsskedet som i anläggningsprojekten krävs en effektiv, långsiktig och kvalitetssäkrad hantering av teknisk dokumentation. Vi behöver därför förstärka vår enhet Anläggningsdokumentation med ytterligare en medarbetare. Din placering blir på vårt huvudkontor i Sundbyberg. I rollen blir du ansvarig för teknisk dokumentation i vårt befintliga anläggningsbestånd. Huvudansvaret är att förvalta och utveckla de analoga och digitala närarkiven i tätt samarbete med ansvariga för övrigt arkiv på Svenska Kraftnät. Du stödjer även våra operativt dokumentationsansvariga i anläggningsprojekt såväl med att ta fram underlag till entreprenörer och projektörer från våra fysiska arkiv eller vårt IFS-baserade IT-stöd Banken som att ta emot dokumentleveranser för slutlagring. Arbetet innebär många kontakter med interna resurser, i första hand arkivarier och dokumentationsansvariga, men även interna underhållsingenjörer och upphandlade entreprenörer, konsulter och projektörer. Du följer upp att krav, riktlinjer och tidplaner uppfylls och är samtidigt starkt drivande i utvecklingen av arkivets nya strukturer och arbetssätt. Din bakgrund Vi söker dig med några års erfarenhet av teknisk anläggningsdokumentation. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav liksom erfarenhet av grundläggande IT-system. Kunskap om verktyg för teknisk anläggningsdokumentation (gärna IFS eller SAP-baserade), liksom kunskaper i CAD-hantering och erfarenhet av arkivansvar för anläggningsdokumentation inom elkraftbranschen är meriterande. Personliga egenskaper Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och är verksamhetsutvecklande. Du har ett väl utvecklat ordningssinne och stark känsla för kvalitetet, noggrannhet och balansen mellan att bevara och att utveckla. Du skall kunna hantera flera pågående arbetsuppgifter parallellt och är inte rädd för att ställa krav på andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i verksamheten - miljön ska vara mångkulturell och med en jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Välkommen med din ansökan senast den 19 juli 2013. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Erik Hjalmar Emillion , tel. 08-475 84 59 eller HR-Specialist Emmelie Ericson Dittlau på tel. 08-475 84 39. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker teknisk arkivarie jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker teknisk arkivarie

Svenska Kraftnät söker en Projektansvarig inom data och telekommunikation
Vill du vara med och utveckla säkra och stabila data- och telekommunikationslösningar för Sveriges elsystem? För Svenska Kraftnäts räkning rekryterar Poolia nu till mycket en spännande roll som projektansvarig sakkunnig och kravställare inom data och telekommunikation.  Du kommer att arbeta på enheten för Beredskap och Säkerhet som verkar gentemot ansvariga aktörer inom elbranschen samt dammsäkerhets- och krisberedskapsområdet. Enheten hjälper aktörer i elsektorn att förhindra, förebygga samt på ett samordnat sätt hantera allvarliga störningar, olyckor och kriser. Din placering blir på Svenska Kraftnäts kontor i Sundbyberg. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med kraftsystemets data- och telekommunikationslösningar. I din roll har du kontakt med privata aktörer inom elbranschen, teleoperatörer, myndigheter och konsulter. Du arbetar även med projekt för att stärka kraftsystemets förmåga att förebygga, motstå och hantera svåra påfrestningar. I din roll ingår internationella kontakter inom ditt ansvarsområde. I dina arbetsuppgifter ingår att: - planera, styra och implementera kommunikationslösningar inom elbranschen - leda egna kommunikationsrelaterade projekt - handlägga samt följa upp ärenden och beslut som anmäls enligt elberedskapslagen - handla upp och leda kommunikationsprojekt i samarbete med externa konsulter - medverka i tekniska utredningar och följa utvecklingen kring lagstiftning och forskning på området - delta i arbetet med att utarbeta riktlinjer för åtgärder som stärker elförsörjningen och följa upp tillämpningen av dessa. Utbildning/erfarenhet Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning eller motsvarande samt erfarenhet från arbete inom tele- och datakommunikation. Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift. Det är också viktigt att du talar och skriver bra engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Meriterande är: - erfarenhet av projektarbete och projektledning - erfarenhet från arbete i företag inom elnät, elproduktion eller elhandel. - kännedom om elförsörjningssystemets uppbyggnad och dess relation till annan infrastruktur i samhället. - erfarenhet från processnära IT-nät (ex. SCADA), IP-baserade nät, VPN, olika applikations- och nätverksprotokoll . - erfarenhet som beställare/kravställare i projekt Vi söker dig som, i en bred och spännande roll, är intresserad av att arbeta med frågor och åtgärder som leder till att robustheten i samhällets elförsörjning stärks. Du är drivande med god leveransförmåga. Vidare är du analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Viktigt är att du kan arbeta såväl på en övergripande nivå som med detaljfrågor. Du är utåtriktad och har förmågan att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser. Anställningsform: Heltid, tillsvidare Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 11 augusti 2013. Vill du veta mer, kontakta gärna: Sara Jupiter Recruiter Life science & Engineering Telefon: +46 8 555 653 15 | Mobil: +46 73 09 65 315 E-mail: sara.jupiter@poolia.se Svenska Kraftnät har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Företaget strävar efter en kreativ blandning av medarbetare och miljön ska vara mångkulturell med en jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 06-13
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en Projektansvarig inom data och telekommunikation jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en Projektansvarig inom data och telekommunikation

Svenska Kraftnät söker en Projektansvarig och sakkunnig
Vill du vara med och utveckla krisberedskapen inom Sveriges elsystem? För Svenska Kraftnäts räkning rekryterar Poolia nu till en mycket spännande roll som projektansvarig sakkunnig och kravställare inom elbranschen. Du kommer att arbeta på enheten för Beredskap och Säkerhet som verkar gentemot ansvariga aktörer inom elbranschen samt dammsäkerhets- och krisberedskapsområdet. Enheten hjälper också aktörer inom elsektorn att förhindra, förebygga och på ett samordnat sätt hantera allvarliga störningar, olyckor och kriser. Din placering blir på Svenska Kraftnäts kontor i Sundbyberg. Arbetsuppgifter  Du arbetar med projekt som stärker kraftsystemets förmåga att förebygga, motstå och hantera svåra påfrestningar. Arbetsuppgifterna innefattar kraftsystemsfrågor med inriktning mot hur företag inom nät, handel och produktion samverkar vid kris. I din roll har du kontakt med privata aktörer inom elbranschen, myndigheter och konsulter. Du arbetar även med internationella kontakter inom ditt ansvarsområde. I dina arbetsuppgifter ingår att: - planera, styra och implementera tekniska beredskapsåtgärder i kraftsystemet - handlägga samt följa upp ärenden och beslut som anmäls enligt elberedskapslagen.- handla upp och leda beredskapsprojekt i samarbete med externa konsulter - medverka i tekniska utredningar och följa utvecklingen kring lagstiftning och forskning på området - planera och genomföra utbildningar och övningar - delta i arbetet med att utarbeta riktlinjer för åtgärder som stärker elförsörjningen och följa upp tillämpningen av dessa. Utbildning/Erfarenhet Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning eller motsvarande samt arbetslivserfarenhet från elnät eller elproduktion. Du har god kännedom om elförsörjningssystemets uppbyggnad. Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift. Det är också viktigt att du talar och skriver bra engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Meriterande är: - erfarenhet från drift och underhåll av kraftvärmeverk/kärnkraftverk - kännedom om elförsörjningssystemets relation till annan infrastruktur i samhället - erfarenhet av projektarbete och projektledning - erfarenhet som beställare/kravställare i projekt Vi letar efter dig som är intresserad av att arbeta med tekniska frågor och har förmåga att dela med dig av dina kunskaper på ett pedagogiskt sätt. Du är driven och analytisk och har ett strukturerat arbetssätt. Viktigt är att du kan arbeta såväl på en övergripande nivå som med mer detaljerade frågor. Du är utåtriktad och har förmågan att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser. Du ska också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Anställningsform: Heltid, tillsvidare Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 11 augusti 2013. Vill du veta mer, kontakta gärna: Sara Jupiter Recruiter Life science & Engineering Telefon: +46 8 555 653 15 | Mobil: +46 73 09 65 315 E-mail: sara.jupiter@poolia.se Svenska Kraftnät har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Företaget strävar efter en kreativ blandning av medarbetare och miljön ska vara mångkulturell med en jämn könsfördelning. Eftersom Svenska Kraftnät arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 06-13
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en Projektansvarig och sakkunnig jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en Projektansvarig och sakkunnig

Projektansvarig och sakkunnig till Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät Presentation Vill du vara med och utveckla krisberedskapen inom Sveriges elsystem? För Svenska Kraftnäts räkning rekryterar vi nu till en mycket spännande roll som projektansvarig sakkunnig och kravställare inom elbranschen. Du kommer att arbeta på enheten för Beredskap och Säkerhet som verkar gentemot ansvariga aktörer inom elbranschen samt dammsäkerhets- och krisberedskapsområdet. Enheten hjälper aktörer inom elsektorn att förhindra, förebygga och på ett samordnat sätt hantera allvarliga störningar, olyckor och kriser. Din placering blir på Svenska Kraftnäts kontor i Sundbyberg. Anställningsform: Heltid, tillsvidare Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 11 augusti 2013. Arbetsuppgifter Du arbetar med projekt som stärker kraftsystemets förmåga att förebygga, motstå och hantera svåra påfrestningar. Arbetsuppgifterna innefattar kraftsystemsfrågor med inriktning mot hur företag inom nät, handel och produktion samverkar vid kris. I din roll har du kontakt med privata aktörer inom elbranschen, myndigheter och konsulter. Du arbetar även med internationella kontakter inom ditt ansvarsområde. I dina arbetsuppgifter ingår att: - planera, styra och implementera tekniska beredskapsåtgärder i kraftsystemet - handlägga samt följa upp ärenden och beslut som anmäls enligt elberedskapslagen. - handla upp och leda beredskapsprojekt i samarbete med externa konsulter - medverka i tekniska utredningar och följa utvecklingen kring lagstiftning och forskning på området - planera och genomföra utbildningar och övningar - delta i arbetet med att utarbeta riktlinjer för åtgärder som stärker elförsörjningen och följa upp tillämpningen av dessa. Utbildning/erfarenhet Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning eller motsvarande samt arbetslivserfarenhet från elnät eller elproduktion. Du har god kännedom om elförsörjningssystemets uppbyggnad. Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift. Det är också viktigt att du talar och skriver bra engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Meriterande är: - erfarenhet från drift och underhåll av kraftvärmeverk/kärnkraftverk - kännedom om elförsörjningssystemets relation till annan infrastruktur i samhället - erfarenhet av projektarbete och projektledning. - erfarenhet som beställare/kravställare i projekt Vi letar efter dig som är intresserad av att arbeta med tekniska frågor och har förmåga att dela med dig av dina kunskaper på ett pedagogiskt sätt. Du är driven och analytisk och har ett strukturerat arbetssätt. Viktigt är att du kan arbeta såväl på en övergripande nivå som med mer detaljerade frågor. Du är utåtriktad och har förmågan att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser. Du ska också ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Svenska Kraftnät har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Företaget strävar efter en kreativ blandning av medarbetare och miljön ska vara mångkulturell med en jämn könsfördelning. Eftersom Svenska Kraftnät arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Förmåner Hos Svenska Kraftnät fyller du en viktig roll i det svenska elsystemet och arbetar i samhällets tjänst. Det är arbetsuppgifterna och kollegorna som får dig att trivas och utvecklas, men givetvis är ett stimulerande jobb inte det enda som krävs. Lön och förmåner behövs ju också. Svenska Kraftnät tillämpar individuell lönesättning. Din kompetens och dina prestationer påverkar din lön. Andra förmåner är: -friskvårdsbidrag och friskvårdsprogram -företagshälsovård inklusive läkarvård, naprapat och massage -tillgång till modernt gym, spinning, yoga med mera -flexibla anställningsvillkor -flexibla arbetstider -minskad arbetstid på sommaren -goda möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Sveriges Ingenjörer utsåg 2007 Svenska Kraftnät till Sveriges föräldravänligaste företag! Företagsbeskrivning Företagets hemsida http://www.svk.se/ Apply via client homepage http://svk.se/Jobb/Lediga-tjanster/
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-13
Sök fler jobb liknande: lediga Projektansvarig och sakkunnig till Svenska Kraftnät jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektansvarig och sakkunnig till Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät söker inköpschef
Vill du arbeta som vår nya inköpschef i den expansiva energibranschen?   Svenska Kraftnät är i en mycket expansiv fas med omfattande investeringar i stamnätet för el. Som ett led i utökningen av våra investeringsvolymer har vi inrättat en ny inköpsenhet på Finansavdelningen. Enheten kommer att ha en viktig roll för att säkerställa en väl fungerande inköpsverksamhet som bidrar till att våra upphandlingar genomförs på ett affärsmässigt och legalt korrekt sätt. Vi söker därför en chef som ska leda arbetet.   Som inköpschef ansvarar du för Svenska Kraftnäts inköpsstrategi - dess praktiska tillämpning och utveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att leda inköpsorganisationen och initialt krävs ett arbete för att strategiskt utveckla inköpsorganisationen. Som inköpschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp där även redovisning och finansiell analys ingår. På enheten finns förutom inköpschefen även fem inköpare.    Placeringsort är på vårt huvudkontor i Sundbyberg.  Din bakgrund Du har flera års erfarenhet av inköp och är förtrogen med komplexa upphandlingar, gärna i en teknisk miljö. Du har en akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vi ser också gärna att du har erfarenhet som ledare.    Som person behöver du ha en god strategisk förmåga, engagemang och drivkraft. Du behöver också ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Du är analytisk och målmedveten och har ett intresse och driv i personal- och verksamhetsutvecklingsfrågor samt förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift, såväl på svenska som engelska. Att du har goda ledaregenskaper ser vi som en självklarhet.  Svenska Kraftnät strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade.  Vill du veta mer, kontakta Finansdirektör Magnus Stephansson 08-475 82 49, eller HR-chef Claes Vallin, tel. 08-475 82 61. Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO) tel.08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel. 08-475 81 41. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se.  Välkommen med din ansökan senast den 26 juli. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 06-09
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker inköpschef jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker inköpschef

Svenska Kraftnät söker en Senior Projektutvecklare
Vill du arbeta med att utveckla projektverksamheten inom en spännande och expansiv bransch? De närmaste åren kommer vi att bygga ut och förstärka stamnätet för el. Vi växer därför snabbt och söker nu nya medarbetare som ska arbeta med att utveckla vår projektverksamhet. Tjänsterna är placerade på vårt projektkontor, i Sundbyberg. Projektkontorets uppgift är att utveckla, stödja, samordna och följa upp projektverksamheten inom Svenska Kraftnät. Dina arbetsuppgifter Du kommer att samordna arbetet med att utveckla, implementera och förvalta Svenska Kraftnäts styrande process för projektarbete. I arbetet stödjer du både projektdeltagarna och dess styrgrupper. Du ska även utveckla och förvalta de verktyg som stödjer projektarbetet samt driva och medverka vid intern information och utbildning inom området. Arbetet sker i nära samarbete med dina kolleger, både på den egna enheten och på andra berörda enheter. Din bakgrund Du har högskoleutbildning, gärna inom ekonomi, teknik eller management. Du har några års erfarenhet av arbete med projektutveckling och gärna av större projekt. Du har goda kunskaper både om projektmodeller och om de processer som styr projektarbetet. Erfarenhet av arbete med riskhantering och av att arbeta på ett projekt­kontor är meriterande. Du har även en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Personliga egenskaper Som person är du flexibel och har både initiativförmåga, drivkraft och förmåga att självständigt utföra utvecklingsarbete. Det är samtidigt viktigt att du har en god samarbetsförmåga och framgångsrikt kan skapa nätverk inom organisationen. Har du dessutom en pedagogisk förmåga så värdesätter vi det. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare på Svenska Kraftnät. Miljön ska vara mångkulturell med en jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna t.f. enhetschef Hans Aasa, tel 08-475 81 04 eller personalutvecklare Rebecca Kastell, tel 08- 475 81 99. Fackliga företrädare är Katherine Elkington (SACO), tel 08 - 475 8395 och Lena Kvist (ST), tel 08-475 81 41. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se. Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-24
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en Senior Projektutvecklare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en Senior Projektutvecklare

Svenska Kraftnät söker en junior projektutvecklare
Vill du arbeta med att utveckla projektverksamheten inom en spännande och expansiv bransch? De närmaste åren kommer vi att bygga ut och förstärka stamnätet för el. Vi växer därför snabbt och söker nu medarbetare som ska arbeta med att stödja utvecklingen av vår projektverksamhet. Tjänsterna är placerade på vårt projektkontor i Sundbyberg. Projektkontorets uppgift är att utveckla, stödja, samordna och följa upp projektverksamheten inom Svenska Kraftnät. Dina arbetsuppgifter Du kommer att stödja arbetet med att utveckla, implementera och förvalta Svenska Kraftnäts styrande process för projektarbete. I arbetet bistår du både projektdeltagarna, dess styrgrupper samt övriga projektutvecklare på enheten. Du ska även arbeta med att förvalta de verktyg som stödjer projektarbetet samt medverka vid intern information och utbildning inom området. I arbetsuppgifterna ingår en hel del administration. Arbetet sker i nära samarbete med dina kolleger, både på den egna enheten och på andra berörda enheter.  Din bakgrund Du har intresse av att arbeta med projektutveckling och vill utvecklas genom att praktiskt arbeta inom arbetsområdet. Vi värdesätter om Du har kunskap om projektstyrning och projektmodeller. Erfarenhet av tidigare projektarbete är meriterande. Du har även en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har högskoleutbildning, gärna inom ekonomi, teknik eller management. Personliga egenskaper Som person är du flexibel och har både initiativkraft och förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och framgångsrikt kan skapa nätverk inom organisationen. Det är även viktigt att du har en god administrativ förmåga. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare på Svenska Kraftnät. Miljön ska vara mångkulturell med en jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna t f enhetschef Hans Aasa, tel 08-475 81 04 eller HR specialist Rebecca Kastell , tel 08- 475 81 99. Fackliga företrädare är Katherine Elkington (SACO), tel 08- 475 83 95 och Lena Kvist (ST), tel 08-475 81 41. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se. Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-24
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en junior projektutvecklare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en junior projektutvecklare

Svenska Kraftnät söker en kvalificerad tillståndshandläggare
Vill du ansvara för miljökonsekvensbeskrivningar och nödvändiga tillstånd för samhällets viktigaste infrastruktur – stamnätet för el? Vi behöver dig som ny kollega på vår en­het Mark och Tillstånd! Du blir en viktig del i varje steg från idé till driftsättning av nya ledningar och stationer. I din roll har du ett omfattande samarbete såväl internt som med andra myndigheter, konsulter och sakägare. Tjänsten är placerad i Sundbyberg. Svenska Kraftnät står inför en omfattande utbyggnad av det svenska stamnätet för el. Satsningen på förnybar elproduktion samt utbyggnaden mot övriga Europa är några av de utmaningar som Svenska Kraftnät står inför. Arbetsuppgifter och roll i verksamheten Du driver samrådsprocessen för våra projekt och ansvarar för arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken. Samrådsprocessen utgör en viktig del i arbetet med att få tillstånd för elnätsverksamheten och i detta arbete är du spindeln i nätet. Du ansvarar för samrådsmöten och myndighets- och fastighetsägarkontakter i såväl tillstånds- som markåtkomstprocesserna. Du beställer underlag och arbetsleder konsulter inför upprättande av tillståndsansökningar och säkerställer att villkor och miljöhänsyn förmedlas till berörda i byggskedet av projekten. Visst budgetansvar ingår i arbetsuppgifterna. Vi söker dig som har en examen som naturvetare, miljövetare, lantmätare, jurist eller motsvarande relevant examen. Du har erfarenhet av arbete med tillståndsprojekt för infrastruktur eller motsvarande. Du har erfarenhet av kontakter med såväl myndigheter som sakägare. Det är en fördel om du även har erfarenhet från byggfasen av projekt. Det är meriterande om du har erfarenhet från energibranschen. Körkort för bil är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du målinriktad. Du har ett utvecklat strukturellt tänkande och en god analytisk förmåga. Det är viktigt att du i hög grad tar egna initiativ och arbetar självständigt. Du är utåtriktad, flexibel och tydlig i din kommunikation. Du har lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer, både internt och externt, och är villig att dela med dig av dina kunskaper. Du är nyfiken och nytänkande. Vi har som mål att bli en av de tio bästa arbetsgivarna. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön skall vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Ulrika Sigerud, tel. 08-475 82 39  eller HR-Specialist Rebecca Kastell på tel. 08-475 81 99. Fackliga representanter är Katherine Elkington (SACO), tel. 08-475 8395 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 8141. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se.  Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti. Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-22
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en kvalificerad tillståndshandläggare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en kvalificerad tillståndshandläggare

Svenska Kraftnät söker en Senior tillståndshandläggare
Vill du ansvara för miljökonsekvensbeskrivningar och nödvändiga tillstånd för samhällets viktigaste infrastruktur – stamnätet för el? Vi behöver dig som ny kollega på vår enhet Mark och Tillstånd! Du blir en viktig del i varje steg från idé till driftsättning av nya ledningar och stationer. I din roll har du ett omfattande samarbete såväl internt som med andra myndigheter, konsulter och sakägare. Tjänsten är placerad i Sundbyberg. Svenska Kraftnät står inför en omfattande utbyggnad av det svenska stamnätet för el. Satsningen på förnybar elproduktion samt utbyggnaden mot övriga Europa är några av de utmaningar som Svenska Kraftnät står inför. Arbetsuppgifter och roll i verksamheten Du driver samrådsprocessen för våra projekt och ansvarar för arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken. Samrådsprocessen utgör en viktig del i arbetet med att få tillstånd för elnätsverksamheten och i detta arbete är du spindeln i nätet. Du ansvarar för samrådsmöten och myndighets- och fastighetsägarkontakter i såväl tillstånds- som markåtkomstprocesserna. Du beställer underlag och arbetsleder konsulter inför upprättande av tillståndsansökningar och säkerställer att villkor och miljöhänsyn förmedlas till berörda i byggskedet av projekten. Visst budgetansvar ingår i arbetsuppgifterna. Vi söker dig som har en examen som naturvetare, miljövetare, lantmätare, jurist eller motsvarande relevant examen. Du har flera års erfarenhet av arbete med tillståndsprojekt för infrastruktur eller motsvarande. Du har erfarenhet av kontakter med såväl myndigheter som sakägare. Det är en fördel om du även har erfarenhet från byggfasen av projekt. Körkort för bil är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du målinriktad. Du har ett utvecklat strukturellt tänkande och en god analytisk förmåga. Det är viktigt att du i hög grad tar egna initiativ och arbetar självständigt. Du är utåtriktad, flexibel och tydlig i din kommunikation. Du har lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer, både internt och externt, och är villig att dela med dig av dina kunskaper. Du är nyfiken och nytänkande. Vi har som mål att bli en av de tio bästa arbetsgivarna. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön skall vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Ulrika Sigerud, tel. 08- 475 82 39 eller HR-specialist Rebecca Kastell på tel. 08-475 81 99. Fackliga representanter är Katherine Elkington (SACO), tel. 08-475 8395 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 8141. Du når oss också via mail: fornamn.efternamn@svk.se.  Välkommen med din ansökan senast den 6 september. Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-22
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en Senior tillståndshandläggare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en Senior tillståndshandläggare

Svenska Kraftnät söker två civilingenjörer för kraftsystemanalys
Vill du ha ett utmanande jobb där du får nytta av din analytiska förmåga? Till vår enhet Kraftsystemanalys söker vi två medarbetare med arbetsuppgifter inom kraftsystemanalyser. Enhetens främsta uppgifter är att fastställa överföringskapacitet för den operativa driften med hänsyn till planerade driftläggningar, förhållanden för produktion, förbrukning, import och export. Allt enligt mål för driftsäkerhet och fastställda driftsäkerhetskriterier. Enheten ansvarar också för information till elmarknaden och samarbetar tätt med andra nordiska systemoperatörer och med Nord Pool Spot. Som kraftsystemanalytiker arbetar du med analyser i olika tidsperspektiv och i olika roller. Till en början bemannar du den kortsiktiga planeringen men allteftersom du kommer in i arbetet fasas du in i andra roller som kan innebära projektdeltagande eller deltagande i internationella arbetsgrupper. På sikt kan även tjänstgöring som vakthavande ingenjör för stamnätet bli aktuell. Svenska Kraftnät är i en expansiv fas med förnyelse och utbyggnad av det svenska stamnätet för att möjliggöra anslutning av förnyelsebar produktion, främja driftsäkerheten och en europeisk elmarknad. För vår enhet innebär förändringarna att fler och mer komplexa kraftsystemanalyser behöver utföras.  Vi ser också behov att av att utveckla vår arbetsstruktur och våra analysmetoder samt arbetsprocesser. I det arbetet tror vi att seniora såväl som juniora analysingenjörer kan bidra till vår utveckling. Du får en betydelsefull roll i arbetet för Sveriges elförsörjning i en stimulerande arbetsmiljö med kunniga medarbetare som har ett tydligt uppdrag och en stark ambition att utveckla och förbättra verksamheten. Din bakgrund Du är civilingenjör med inriktning elkraft/energisystem, eller har motsvarande utbildning eller kunskaper förvärvade på annat vis. Du har goda kunskaper om kraftsystemanalys och användning av simuleringsverktyg. Erfaren­het från drift av elnät är meriterande. Arbetet innebär täta kontakter med andra enheter inom Svenska Kraftnät samt med elmarknadens aktörer, så väl nationellt som internationellt. Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta självständigt och driva arbetet framåt. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och har lätt för att skapa goda relationer såväl internt som externt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både Svenska och Engelska. Dina arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter blir främst att: • genomföra kraftsystemanalyser, med tonvikt på spänningsdynamik och synkron stabilitet • beräkna överföringskapaciteter med hänsyn till driftsäkerhet • optimera driftförhållanden • medverka i anläggningsprojekt för utformning, dimensionering och analys av olika driftläggningar. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i företaget – miljön skall vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Din placering blir i Sundbyberg. Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta enhetschef Per Wikström, tel. 08-475 82 68 eller vår HR-specialist Helena Lindberg, tel. 08-475 82 70. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 81 41. Välkommen med din ansökan senast den 18 augusti 2013.   Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-20
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker två civilingenjörer för kraftsystemanalys jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker två civilingenjörer för kraftsystemanalys

Systemutvecklare till teamet för systemintegration
Vill du arbeta med systemintegration i ett agilt team med högt i tak? Här kommer du att vara delaktig i utvecklingen och förvaltningen av Svenska Kraftnäts integrationsplattform mellan Svenska Kraftnäts IT-system och externa företag. Vi arbetar med verksamhetskritiska system i en modern miljö. Du kommer att delta i såväl utvecklingsprojekt som förvaltningsuppdrag. Tillsammans med dina kollegor kommer du att utveckla befintliga systemintegrationer, skapa nya integrationslösningar i Oracle SOA Suite (BPEL) och utveckla stödfunktioner till integrationsplattformen. Du kommer också att fungera som ett bollplank mot kravställare och hjälpa till att skriva krav- och designdokumentation. Du kommer att tillhöra ett litet team med kompetenta kollegor där du har möjlighet att påverka både arbetssätt och designprinciper. Teamet arbetar Agilt enligt Kanban och har nära till hela Svenska Kraftnäts verksamhet. Din bakgrund Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom IT och har arbetat med systemutveckling inom systemintegration. Du ska ha jobbat med någon systemintegrationsmotor/plattform tidigare, gärna Oracle SOA Suite/WebLogic. Du ska ha arbetat med systemutveckling mot databaser och ha kunskaper om XML, XSLT och XSD. Dina egenskaper Vi söker dig som är duktig på att analysera och lösa problem. Du är nyfiken på nya tekniker, är engagerad och har ett eget driv. Vi lägger stor vikt vid att du har en positiv inställning, är målinriktad och håller högsta kvalitet i allt du gör. Du tycker om att ta ansvar men tvekar inte att ta hjälp av dina kollegor om du behöver. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi erbjuder dig Ett utvecklande och intressant arbete inom en branschledande verksamhet. Du blir en del av ett kompetent utvecklingsteam som präglas av prestigelöshet och högt i tak. Svenska Kraftnät är en uppskattad arbetsgivare som erbjuder många förmåner som t.ex. fri friskvård. Svenska Kraftnät strävar efter flexibla anställningsformer som ger möjlighet till balans mellan arbete och familjeliv. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i företaget – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Roger Andréasson, tel. 08-475 80 17 eller HR Specialist Anna Wahlund, tel. 08-475 82 58. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO),tel. 08-475 80 00 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 80 00. Välkommen med din ansökan senast 11 augusti 2013. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I denna rekrytering samarbetar vi med Dfind IT. Kontakta gärna rekryteringskonsult Charlotta Skogar, charlotta.skogar@dfind.se, tfn 0733-57 36 78. Du ansöker på www.dfind.se/it/ Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 07-20
Sök fler jobb liknande: lediga Systemutvecklare till teamet för systemintegration jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemutvecklare till teamet för systemintegration

Svenska Kraftnät söker kraftsystemanalytiker inom energibalanser
Vill du vara med när vi bygger ut och förstärker stamnätet för el? Vi befinner oss i ett intensivt skede där vi förstärker och bygger ut stamnätet för el samtidigt som vi har ett ökat europeiskt samarbete. Vi kan därför erbjuda dig en tjänst med både stimulerande och kvalificerade arbetsuppgifter. Du kommer att tillhöra avdelning Nätplanering och förvaltning som arbetar med utveckling och förvaltning av det svenska stamnätet och dess anläggningar. I din roll som kraftsystemanalytiker kommer du att genomföra utredningar, simuleringar och analyser av det svenska stamnätets samt det nordiska kraftsystemets kapacitet och utbyggnadsbehov. Du kommer också att representera Svenska Kraftnät i olika arbetsgrupper, både nationellt och internationellt. Din placering blir vid huvudkontoret i Sundbyberg. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna inom enheten Energibalanser går huvudsakligen ut på att analysera kraftsystemets kapacitet och framtida överföringsbehov med avseende på elmarknadens funktion. Scenarier för såväl det svenska som det nordeuropeiska kraftsystemet analyseras för att identifiera framtida flaskhalsar i systemet. Du kommer också att utreda konsekvenserna av att ansluta nya produktionsanläggningar. Du har ett nära samarbete med enheten Nätutveckling och tar fram underlag för beräkning av årsmedelströmmar, avbrottskostnader och värdering av förluster.   I arbetsuppgifterna ingår att bidra i enhetens arbete med att utveckla och förbättra beräkningsverktyg och modeller för simuleringar. Du kommer att arbeta med verktyg som BID, Samlast- och Samkörningsmodellen samt i viss utsträckning MAPS. Du ska också följa utvecklingen inom energibranschen för att kunna upprätta scenarier för det nordeuropeiska kraftsystemet avseende bränslepriser, elproduktion och elförbrukning. Arbetsuppgifterna innehåller till en stor del problemlösning och analyser men även arbete med modeller och data. Enheten Energibalansers arbete är utåtriktat både inom Sverige och internationellt eftersom utvecklingen går mot en integrerad europeisk elmarknad. Därför kan kontakter och resor inom Europa ingå i arbetet. Din bakgrund Vi söker dig som är civilingenjör inom elkraft, energisystem eller annan inriktning som är relevant för en tjänst med detta innehåll. Du har viss erfarenhet i elkraftbranschen och ett stort intresse att utveckla dig inom området energibalanser. Erfarenhet av elmarknadsmodellering är meriterande, liksom goda kunskaper i modellering och optimering generellt. Vi lägger särskild stor vikt vid personliga engenskaper och söker dig som har god analytisk förmåga, du är ansvarstagande och drivande samt har förmåga att arbeta såväl självständigt och tillsammans med sina kollegor. Ett krav är att du ??talar och skriver svenska väl. Då vi samarbetar internationellt bör du också vara bekväm i att samarbeta och kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Svenska Kraftnät strävar efter en mångkulturell arbetsmiljö med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället, så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Elisabet Norgren, tel. 08-475 81 94  eller personalutvecklare Helena Lindberg på tel. 08-475 83 70. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se   Välkommen med din ansökan senast den 8 sept 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker kraftsystemanalytiker inom energibalanser jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker kraftsystemanalytiker inom energibalanser

Svenska Kraftnät söker kraftsystemanalytiker inom energibalanser
Vill du vara med när vi bygger ut och förstärker stamnätet för el? Vi befinner oss i ett intensivt skede där vi förstärker och bygger ut stamnätet för el samtidigt som vi har ett ökat europeiskt samarbete. Vi kan därför erbjuda dig en tjänst med både stimulerande och kvalificerade arbetsuppgifter. Du kommer att tillhöra avdelning Nätplanering och förvaltning som arbetar med utveckling och förvaltning av det svenska stamnätet och dess anläggningar. I din roll som kraftsystemanalytiker kommer du att genomföra utredningar, simuleringar och analyser av det svenska stamnätets samt det nordiska kraftsystemets kapacitet och utbyggnadsbehov. Du kommer också att representera Svenska Kraftnät i olika arbetsgrupper, både nationellt och internationellt. Din placering blir vid huvudkontoret i Sundbyberg. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna inom enheten Energibalanser går huvudsakligen ut på att analysera kraftsystemets kapacitet och framtida överföringsbehov med avseende på elmarknadens funktion. Scenarier för såväl det svenska som det nordeuropeiska kraftsystemet analyseras för att identifiera framtida flaskhalsar i systemet. Du kommer också att utreda konsekvenserna av att ansluta nya produktionsanläggningar. Du har ett nära samarbete med enheten Nätutveckling och tar fram underlag för beräkning av årsmedelströmmar, avbrottskostnader och värdering av förluster.   I arbetsuppgifterna ingår att bidra i enhetens arbete med att utveckla och förbättra beräkningsverktyg och modeller för simuleringar. Du kommer att arbeta med verktyg som BID, Samlast- och Samkörningsmodellen samt i viss utsträckning MAPS. Du ska också följa utvecklingen inom energibranschen för att kunna upprätta scenarier för det nordeuropeiska kraftsystemet avseende bränslepriser, elproduktion och elförbrukning. Arbetsuppgifterna innehåller till en stor del problemlösning och analyser men även arbete med modeller och data. Enheten Energibalansers arbete är utåtriktat både inom Sverige och internationellt eftersom utvecklingen går mot en integrerad europeisk elmarknad. Därför kan kontakter och resor inom Europa ingå i arbetet. Din bakgrund Vi söker dig som är civilingenjör inom elkraft, energisystem eller annan inriktning som är relevant för en tjänst med detta innehåll. Du har viss erfarenhet i elkraftbranschen och ett stort intresse att utveckla dig inom området energibalanser. Erfarenhet av elmarknadsmodellering är meriterande, liksom goda kunskaper i modellering och optimering generellt. Vi lägger särskild stor vikt vid personliga engenskaper och söker dig som har god analytisk förmåga, du är ansvarstagande och drivande samt har förmåga att arbeta såväl självständigt och tillsammans med sina kollegor. Ett krav är att du ??talar och skriver svenska väl. Då vi samarbetar internationellt bör du också vara bekväm i att samarbeta och kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Svenska Kraftnät strävar efter en mångkulturell arbetsmiljö med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället, så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Elisabet Norgren, tel. 08-475 81 94  eller personalutvecklare Helena Lindberg på tel. 08-475 83 70. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se   Välkommen med din ansökan senast den 8 sept 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker kraftsystemanalytiker inom energibalanser jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker kraftsystemanalytiker inom energibalanser

Svenska Kraftnät söker samordnare av Europafrågor
Vill du vara med när vi bygger ut och förstärker stamnätet för el? Vi befinner oss i ett intensivt skede där vi förstärker och bygger ut stamnätet samtidigt som vi har ett ökat europeiskt samarbete. Vi kan därför erbjuda dig en tjänst med både stimulerande och kvalificerade arbetsuppgifter. Du kommer att tillhöra avdelning Anläggningar som arbetar med utveckling och förvaltning av det svenska stamnätet och dess anläggningar. I din roll som Europasamordnare kommer du att samordna och planera Europafrågor inom Anläggningar samt representera avdelningen i arbetsgrupper inom ENTSO-E, den Europeiska samarbetsorganisationen för stamnätsoperatörer. Din placering blir vid huvudkontoret i Sundbyberg. Arbetsuppgifter Avdelning Anläggningar ansvarar för utbyggnaden av stamnätet både inom Sverige och mot utlandet och är därmed starkt involverade i europasamarbetet i dessa frågor. Avdelningen är också engagerad inom framtagandet av föreskrifter/regler för t.ex. anslutning av produktion och uttag till nätet. I avdelningens ansvar ingår anläggningsförvaltning, skyddssystem, nätdata, dokumentation och nätutveckling.  Tjänsten som samordnare av Europafrågor är placerad på enheten Energibalanser. Arbetsuppgifterna inom enheten Energibalanser går huvudsakligen ut på att analysera kraftsystemets kapacitet och framtida överföringsbehov med avseende på elmarknadens funktion. Scenarier för såväl det svenska som det nordeuropeiska kraftsystemet analyseras för att identifiera framtida flaskhalsar i systemet.   I arbetet som Europasamordnare deltar du aktivt som Svenska Kraftnäts nationella koordinator i arbetsgruppen inom ENTSO-E som tar fram ENTSO-E:s tioårsplaner. I arbetet ingår även att löpande förankra och koordinera avdelning Anläggningars arbete inom ENTSO-E internt och mot andra avdelningar. Här ingår viss administration, informationsspridning och att bereda underlag för chefen Anläggningar i europeiska och nordiska frågor. I rollen som Europasamordnare skapar du dig en helhetssyn över aktuella och kommande Europafrågor som rör avdelning Anläggningars ansvarsområden. Du sätter dig in i frågor och dokument som rör andra avdelningar och som har påverkan på den egna avdelningen. Du analyserar och förstår konsekvenser av föreslagna förändringar och bedömer löpande vilka områden som ska prioriteras inom ENTSO-E arbetet. Du deltar också i Svenska Kraftnäts interna samordningsgrupp för Europafrågor. Arbetet som Europasamordnare inom Anläggningar är utåtriktat både inom Sverige och internationellt eftersom utvecklingen går mot en integrerad europeisk elmarknad. En hel del resor inom Europa ingår i arbetet. Din bakgrund Vi söker dig som är akademiker inom elkraft, energisystem eller annan inriktning som är relevant för en tjänst med detta innehåll. Du har grundläggande kunskaper om kraftsystemet och ett stort intresse för energipolitik och Europafrågor. Vi lägger särskild stor vikt vid dina personliga egenskaper där du som person är ansvarstagande, strukturerad och drivande. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du talar och skriver svenska väl men du är också bekväm i att samarbeta och kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Erfarenhet av arbete inom internationella arbetsgrupper är meriterande, liksom goda kunskaper i engelska. Svenska Kraftnät strävar efter en mångkulturell arbetsmiljö med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället, så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Elisabet Norgren, tel. 08-475 81 94  eller personalutvecklare Helena Lindberg på tel. 08-475 83 70. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se   Välkommen med din ansökan senast den 8 sept 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker samordnare av Europafrågor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker samordnare av Europafrågor

Projektansvarig inom data och telekommunikation till Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät Presentation Vill du vara med och utveckla säkra och stabila data- och telekommunikationslösningar för Sveriges elsystem. För Svenska Kraftnäts räkning rekryterar vi nu till en mycket spännande roll som projektansvarig sakkunnig och kravställare inom data och telekommunikation. Du kommer att arbeta på enheten för Beredskap och Säkerhet som verkar gentemot ansvariga aktörer inom elbranschen samt dammsäkerhets- och krisberedskapsområdet. Enheten hjälper aktörer i elsektorn att förhindra, förebygga samt på ett samordnat sätt hantera allvarliga störningar, olyckor och kriser. Din placering blir på Svenska Kraftnäts kontor i Sundbyberg. Anställningsform: Heltid, tillsvidare Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 11 augusti 2013. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med kraftsystemets data- och telekommunikationslösningar. I din roll har du kontakt med privata aktörer inom elbranschen, teleoperatörer, myndigheter och konsulter. Du arbetar även med projekt för att stärka kraftsystemets förmåga att förebygga, motstå och hantera svåra påfrestningar. I din roll ingår internationella kontakter inom ditt ansvarsområde. I dina arbetsuppgifter ingår att: - planera, styra och implementera kommunikationslösningar inom elbranschen - leda egna kommunikationsrelaterade projekt - handlägga samt följa upp ärenden och beslut som anmäls enligt elberedskapslagen - handla upp och leda kommunikationsprojekt i samarbete med externa konsulter - medverka i tekniska utredningar och följa utvecklingen kring lagstiftning och forskning på området - delta i arbetet med att utarbeta riktlinjer för åtgärder som stärker elförsörjningen och följa upp tillämpningen av dessa. Utbildning/erfarenhet Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning eller motsvarande samt erfarenhet från arbete inom tele- och datakommunikation. Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift. Det är också viktigt att du talar och skriver bra engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Meriterande är: - erfarenhet av projektarbete och projektledning - erfarenhet från arbete i företag inom elnät, elproduktion eller elhandel. - kännedom om elförsörjningssystemets uppbyggnad och dess relation till annan infrastruktur i samhället. - erfarenhet från processnära IT-nät (ex. SCADA), IP-baserade nät, VPN, olika applikations- och nätverksprotokoll . - erfarenhet som beställare/kravställare i projekt Vi söker dig som, i en bred och spännande roll, är intresserad av att arbeta med frågor och åtgärder som leder till att robustheten i samhällets elförsörjning stärks. Du är drivande med god leveransförmåga. Vidare är du analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Viktigt är att du kan arbeta såväl på en övergripande nivå som med detaljfrågor. Du är utåtriktad och har förmågan att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser. Svenska Kraftnät har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Företaget strävar efter en kreativ blandning av medarbetare och miljön ska vara mångkulturell med en jämn könsfördelning. Eftersom Svenska Kraftnät arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Förmåner Hos Svenska Kraftnät fyller du en viktig roll i det svenska elsystemet och arbetar i samhällets tjänst. Det är arbetsuppgifterna och kollegorna som får dig att trivas och utvecklas, men givetvis är ett stimulerande jobb inte det enda som krävs. Lön och förmåner behövs ju också. Svenska Kraftnät tillämpar individuell lönesättning. Din kompetens och dina prestationer påverkar din lön. Andra förmåner är: -friskvårdsbidrag och friskvårdsprogram -företagshälsovård inklusive läkarvård, naprapat och massage -tillgång till modernt gym, spinning, yoga med mera -flexibla anställningsvillkor -flexibla arbetstider -minskad arbetstid på sommaren -goda möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Sveriges Ingenjörer utsåg 2007 Svenska Kraftnät till Sveriges föräldravänligaste företag! Företagets hemsida http://www.svk.se/ Sluttext Varmt välkommen med din ansökan. Klicka på ansök på poolia.se. Apply via client homepage http://svk.se/Jobb/Lediga-tjanster/
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Projektansvarig inom data och telekommunikation till Svenska Kraftnät jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektansvarig inom data och telekommunikation till Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät söker ställverksingenjörer
Vill du delta i Svenska Kraftnäts arbete med att modernisera och förstärka det svenska stamnätet för el? Svenska Kraftnät är inne i en intensiv fas och genomför just nu flera stora anläggningsprojekt för att modernisera och förstärka det svenska stamnätet för el. Samtidigt fortsätter vi att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och underhålla våra befintliga anläggningar. Till vår teknikenhet på avdelningen Nätutbyggnad söker vi därför två ställverksingenjörer som tillsammans med våra övriga medarbetare ska arbeta med tekniskt stöd inom vår anläggningsverksamhet. Teknikenheten har till främsta uppgift att stödja investeringsverksamheten med teknisk kompetens samt att vara en tydlig kravställare på den tekniska utformningen av våra anläggningar. Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter blir främst att hålla samman och koordinera tekniskt stöd till projektledare i ställverksprojekt. Det innebär bland annat att du är med och tar fram teknisk upphandlingsdokumentation och medverkar vid teknisk utvärdering av anbud. Du är även en remissinstans för uppdatering av våra tekniska riktlinjer omkring ställverksutförande och konstruktion. Enheten är under uppbyggnad och du har därför stora möjligheter att vara med att påverka Svenska Kraftnäts arbetssätt inom teknikområdet i anläggningsprojekt. Din bakgrund Vi tror att du har dokumenterad kunskap och erfarenhet från arbete med ställverk =70 kV och är insatt i de arbetsmetoder som används vid nybyggnation, underhåll och reparationer i sådana ställverk. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt. Du är lyhörd och har en god förmåga att samarbeta och knyta nya kontakter. Du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. Kunskaper i engelska är meriterande eftersom en del dokumentation är utförd på engelska samt att våra entreprenörer kan ha engelskspråkig personal. Svenska är vårt huvudsakliga arbetsspråk. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i företaget – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Din placering blir i Stockholm. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Sara Jonsson, tel. 08-475 81 71 eller HR-specialist Rebecca Kastell, tel. 08-475 81 99. Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO) tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Välkommen med din ansökan senast den 1 September 2013. Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 08-06
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker ställverksingenjörer jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker ställverksingenjörer

Svenska Kraftnät söker planhandläggare
Vill du vara med och ansvara för samhällets viktigaste infrastruktur, stamnätet för el? Vår nuvarande kollega går vidare till nya arbetsuppgifter. Vi söker därför dig som blir en av två kollegor som ansvarar för plan- och samrådsremisser på vår enhet Mark och tillstånd. Svenska Kraftnät är just nu inne i en intensiv period där vi bygger ut och förstärker stamnätet för el. Som planhandläggare får du en central roll för att säkra ett kvalitetsinriktat arbete med samrådsremisser och planärenden så att vi kan möta samhällets behov av en säker elförsörjning. Tjänsten är placerad i Sundbyberg. Dina arbetsuppgifter Ditt ansvarsområde blir att hantera plan- och samrådsremisser som kommer till Svenska Kraftnät. Du har en roll med omfattande kontakter med kommuner, myndigheter, sakägare och andra intressenter. Du ansvarar även för interna kontakter och samråd inom Svenska Kraftnät. Tjänsten innebär också en stor del administrativt arbete, till exempel diarieföring och utskick. Som planhandläggare hos oss arbetar du med att: Ansvara för plan- och tillståndsremisser inom Svenska KraftnätI samarbete med kollegor utforma remissvar på inkomna förslag till ny översikts- eller detaljplan, bygglovsansökningar, vägplaner, samrådsunderlag och förfrågningar från externa parterFortlöpande och proaktivt föra dialog med kommuner och informera om Svenska Kraftnäts utbyggnadsplanerKontinuerligt stämma av Svenska Kraftnäts planer i förhållande till inkomna remisser Dina kunskaper och erfarenheter För att lyckas i tjänsten tror vi att du har: • Mycket god erfarenhet av arbete med plan- och samrådsremisser • Mycket god kunskap om plan- och bygglagsprocessen • God erfarenhet från arbete enligt PBL och annan relevant lagstiftning • Mycket god insyn i och kunskap om kommuners planarbete • Mycket god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor • Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift Meriterande är erfarenhet från infrastrukturell verksamhet eller energibranschen, vana vid dokumenthanteringssystem och grundläggande GIS-kunskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är strukturerad och ordningsam samt har god stilistisk förmåga. Dina personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Du inger förtroende och bygger goda relationer, både internt och externt, och är villig att dela med dig av dina kunskaper. Du är nyfiken med en vilja att utvecklas. Entusiasm och humor är viktiga egenskaper. Vi har som mål att bli en av de tio bästa arbetsgivarna. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön skall vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Ulrika Sigerud, tel. 08-475 82 39 eller personalspecialist Emmelie Ericson Dittlau på tel. 08-475 84 39. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03, och Sture Törnstam (ST), tel. 070-598 76 18. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se Välkommen med din ansökan senast den 9 september. Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 08-12
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker planhandläggare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker planhandläggare

Svenska Kraftnät söker en ekonomiassistent till Finansavdelningen
Är du en ekonomiassistent med driv som är redo för nya utmaningar? Då har vi på Svenska Kraftnät tjänsten för dig. Svenska Kraftnät är just nu inne i en intensiv period där vi bygger ut och förstärker stamnätet för el. I takt med att antalet utbyggnadsprojekt ökar så ökar ekonomiadministrationen och därför behöver vi förstärka inom vår leverantörsprocess. Tjänsten är en heltidstjänst inom Finansavdelningen, på enheten Redovisning, och placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Vår enhet ansvarar för de ekonomiadministrativa processerna såsom redovisning, bokslut, reskontra och daglig likviditet. Finansavdelningen består idag av 24 medarbetare varav 11 tillhör vår enhet Redovisning. Du kommer huvudsakligen att arbeta med leverantörsreskontran. Därutöver kan övriga ekonomiadministrativa uppgifter tillkomma, till exempel kundreskontra. Som ekonomiassistent inom Finansavdelningen har du en viktig funktion att stödja verksamheten. Du kommer ha många kontaktytor, såväl inom Svenska Kraftnät som med våra leverantörer. Dina arbetsuppgifter: • Inläsning av leverantörsfakturor, ankomstregistrering samt distribution • Bokföring samt betalning av fakturor • Masterdata • Därutöver kan övriga ekonomiadministrativa uppgifter , till exempel kundreskontra och  registerhantering tillkomma. Din bakgrund Vi söker dig som har gymnasie- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller fått motsvarande erfarenhet på annat sätt. Du ska ha erfarenhet som ekonomiassistent eller liknande arbete samt goda kunskaper i Excel. Du har goda kunskaper i ett eller flera ekonomisystem. Erfarenhet inom ekonomisystemet Agresso är meriterande. Dina personliga egenskaper • God förmåga att arbeta självständigt och i grupp • Välstrukturerad och noggrann • Serviceinriktad och prestigelös • Initiativrik Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Karin Rådström, tel. 08-475 84 37 eller HR-specialist Emmelie Ericson Dittlau, tel. 08-475 84 39. Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO) tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Välkommen med din ansökan senast den 4 oktober 2013. Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Svenska Kraftnät har som mål att bli en av de tio bästa arbetsgivarna. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare– miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en ekonomiassistent till Finansavdelningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en ekonomiassistent till Finansavdelningen

DC-operatörer till Svenska Kraftnäts driftcentral i Sundbyberg
Vill du styra och övervaka en av samhällets viktigaste infrastrukturer? Är du även bra på att kommunicera och har en hög social kompetens? Bli då vår nya medarbetare på driftavdelningen. Det svenska stamnätet för elövervakas från två driftcentraler placerade i Sundbyberg och Sollefteå och vi söker nu två DC-operatörer till vår driftcentral i Sundbyberg. Stamnätet omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser.  Som DC-operatör ingår du i ett team som ansvarar för driften av det svenska stamnätet. Dina arbetsuppgifter blir att övervaka stamnätets drift, reglera spänningen, avhjälpa störningar och leda planerade kopplingar. Arbetet i kontrollrummet utgör en central del i den svenska och nordiska elförsörjningen och innebär att du har ett brett kontaktnät på både nationell och nordisk nivå. Du kommer även att arbeta med att ta fram driftorder och instruktioner samt på sikt medverka i olika projekt. Arbetet och arbetstiderna varierar och omfattar skiftarbete, jourtjänst och normal kontorstid. Beredskap i hemmet kan också bli aktuellt när du har fått mer erfarenhet.  För att du ska komma in i arbetsuppgifterna kommer du att få gå en intern utbildning i 4-6 månader. Stamnätet har en stor samhällsviktig funktion och en viss del av operatörernas arbetstid används till personlig utveckling och löpande fortbildning, som sker genom övningar i simulator, arbete i kompetensgrupper, kurser och studiebesök.  Vi söker dig som har elkraftteknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat vis. Erfarenhet av kontollrumsarbete vid nät- eller produktionsföretag är meriterande.  Vi lägger särskild stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har/är: • Ansvarskänsla och förmåga att fatta självständiga beslut. • Social kompetens och samarbetsförmåga. • Strukturerad och noggrann. • Bekväm i att uttrycka dig på svenska och engelska. Svenska Kraftnät strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Välkommen med din ansökan senast den 6 oktober! Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta enhetschef Hans Pettersson tel 08-475 82 17 eller HR-specialist Helena Lindberg tel 08-475 8370. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO) tel 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel 08- 475  81 41 . Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 09-16
Sök fler jobb liknande: lediga DC-operatörer till Svenska Kraftnäts driftcentral i Sundbyberg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: DC-operatörer till Svenska Kraftnäts driftcentral i Sundbyberg

Svenska Kraftnät söker två tekniskt dokumentationsansvariga
Vill ni arbeta med stora infrastrukturprojekt inom energisektorn? Svenska Kraftnät är i en expansiv fas med ökande investeringar i stamnätet för el. För att svara upp mot höga krav i våra stations- och ledningsprojekt krävs en effektiv och kvalitetssäkrad hantering av teknisk dokumentation. Vi behöver förstärka med ytterligare två medarbetare till vår enhet Anläggningsdokumentation. Din placering blir på vårt huvudkontor i Sundbyberg. I rollen som dokumentationsansvarig är du delprojektledare med ansvar för den tekniska anläggningsdokumentationen. Du medverkar i ett flertal större och mindre ny- och ombyggnadsprojekt (stationer och kraftledningar) där du ansvarar för kravställning och koordinering av dokumentationsleveranser, inläggning i IT-system samt granskning av tekniskt anläggningsdata. Arbetet innebär många kontakter med interna resurser och upphandlade entreprenörer. Du följer upp att krav, riktlinjer och tidplaner uppfylls och är samtidigt drivande i utvecklingen av nya rutiner, strukturer och effektivare arbetsprocesser. Vi låter även anlitade entreprenörer och projektörer leverera dokumentation direkt in i vårt IT-system för anläggningshantering (IFS) vilket för tjänsten även medför utbildning av, och support till, användare. Din bakgrund Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning. Du ska ha god kännedom om teknisk dokumentation och ritningar. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.  Du söker bör ha några års erfarenhet av projektering eller konstruktion av anläggningar samt tillhörande IT-system och verktyg. Meriterande är erfarenhet av projekt- eller delprojektledning samt arbete inom elkraftbranschen. Dina personliga egenskaper Rollen som dokumentationsansvarig kräver god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du är ansvarstagande och drivande och har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor. Du kan hantera flera pågående arbetsuppgifter och projekt parallellt och är inte rädd för att ställa krav på andra inblandade resurser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vill du veta mer, kontakta gärna tf enhetschef Erik Hjalmar Emillon, tel. 08-475 84 59 eller HR-Specialist Emmelie Ericson Dittlau på tel. 08-475 84 39. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2013. ?Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i verksamheten - miljön ska vara mångkulturell och med en jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 09-23
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker två tekniskt dokumentationsansvariga jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker två tekniskt dokumentationsansvariga

Förvaltningsledare till Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät söker förvaltningsledare Vill du arbeta med IT-system som är centrala för den svenska elförsörjningen? Nu söker Svenska Kraftnät en förvaltningsledare för våra stödsystem inom avdelningarna Anläggning, Stab och Finans. Du kommer att ansvara för att överenskomna åtaganden mellan IT-avdelningen och verksamheten uppfylls. I praktiken innebär detta att du planerar och följer upp aktiviteter inom förvaltningen och rapporterar till verksamheten. Rollen innebär ett nära samarbete med enhetschefen och innefattar även viss projektledning. Du är utvecklingsorienterad och motiveras av att driva förbättringsarbete. Du ingår i ett nätverk med andra förvaltningsledare och förväntas kunna arbeta med generell verksamhetsutveckling inom applikationsförvaltning och -utveckling. På Svenska Kraftnät får du arbeta i en komplex och spännande miljö. Tillsammans med kollegor ansvarar du för system och tillämpningar som är kritiska för vår verksamhet. Vi erbjuder dig stora möjligheter till vidareutbildning och för rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. Din bakgrund Vi söker dig som har erfarenhet av förvaltningsledning eller ledning av IT-projekt. Du bör ha goda kunskaper om förvaltningsmodeller, samt vana att arbeta mot en budget och ha ett ekonomiskt ansvar. Du har högskoleexamen inom IT eller motsvarande och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av ITIL eller pm3. Dina personliga egenskaper Vi söker dig som vill lära dig att förstå Svenska Kraftnäts kärnverksamhet, då du kommer att arbeta i nära samarbete med medarbetare från andra avdelningar. Tjänsten innebär också kontakter med leverantörer och konsulter. Vi tror att du är en strukturerad och kommunikativ person som trivs i en ledande roll. Du har en god organisationsförmåga, är administrativt lagd och har ett genuint intresse för IT. Vi värdesätter särskilt att du har gott bemötande med hög professionalitet och förmåga att lösa problem på ett pedagogiskt och samarbetsinriktat sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi erbjuder dig Ett utvecklande och intressant arbete inom en branschledande verksamhet. Du blir en del av ett kompetent utvecklingsteam som präglas av prestigelöshet och högt i tak. Svenska Kraftnät är en uppskattad arbetsgivare som erbjuder många förmåner som t.ex. fri friskvård. Svenska Kraftnät strävar efter flexibla anställningsformer som ger möjlighet till balans mellan arbete och familjeliv. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i företaget - miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer? Kontakta gärna enhetschef Anders Bergqvist, tel 08-475 80 33 eller personalutvecklare Emmelie Ericson Dittlau, tel. 08-475 84 39. Fackliga representanter är Osckar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03, och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 81 41 som också kan nås via e-post:fornamn.efternamn@svk.se Välkommen med din ansökan senast 28 oktober 2013. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I denna rekrytering samarbetar vi med Dfind IT. Kontakta gärna rekryteringskonsult Charlotta Skogar, charlotta.skogar@dfind.se, tfn 0733-57 36 78. Du ansöker på www.dfind.se/it/ Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar 400 kV och 220 kV ledningar med stationer och utlandsförbindelser. Verket har också systemansvaret för el och naturgas. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har verket också en viktig roll i klimatpolitiken. Uppdragsgivare: Svenska Kraftnät Ort: Stockholm
Företag: Dfind AB
Ort: Stockholm
Publicerad : 10-08
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningsledare till Svenska Kraftnät jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningsledare till Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät söker HVDC-ingenjör
Vill du delta i Svenska Kraftnäts arbete med att modernisera och förstärka det svenska stamnätet för el? Svenska Kraftnät är inne i en intensiv fas och genomför just nu flera stora anläggningsprojekt för att modernisera och förstärka det svenska stamnätet för el. Samtidigt fortsätter vi att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och underhålla våra befintliga anläggningar. Till en av våra teknikenheter på avdelningen Nätutbyggnad söker vi därför en ingenjör inom HVDC som tillsammans med våra övriga medarbetare skall arbeta med tekniskt stöd inom vår anläggningsverksamhet. Teknikenheten har till främsta uppgift att stödja investeringsverksamheten med teknisk kompetens samt att vara en tydlig kravställare på den tekniska utformningen av våra anläggningar. Tyngdpunkten för rollen som HVDC-ingenjör ligger inom HVDC-anläggningars systemintegration och tekniska utförande. Dina arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter blir främst att delta i och granska internt samt externt utförda systemstudier och rapporter samt att bistå med operativt tekniskt stöd till underhållsingenjörer och projektledare. Du kommer att medverka vid framtagning av teknisk upphandlingsdokumentation samt medverka vid teknisk utvärdering av anbud. Vid behov kommer du att utföra kvalitetskontroller vid byggnation av nya HVDC-anläggningar samt vid underhållsåtgärder i befintliga HVDC-anläggningar. Du kommer även att delta i utveckling och uppdatering av våra tekniska riktlinjer kring HVDC-anläggningar. Dina erfarenheter Vi tror att du har dokumenterad kunskap och erfarenhet från arbete med systemstudier och systemfunktion för HVDC samt är insatt i HVDC-anläggningars tekniska utförande. Kunskaper i engelska språket är meriterande eftersom en del dokumentation är utförd på engelska samt att våra entreprenörer kan ha engelskspråkig personal. Dina personliga egenskaper Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och att du tar ansvar för att utveckla teknikområdet HVDC inom Svenska Kraftnät. Du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift samt förmedla och ta emot information. Självklart är du lyhörd och har lätt för att samarbeta och knyta nya kontakter. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i vår organisation – miljön skall vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Din placering blir i Stockholm. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Sara Jonsson, tel. 08-475 81 71 eller HR-specialist Rebecca Kastell, tel. 08-475 81 99. Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO) tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 10-09
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker HVDC-ingenjör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker HVDC-ingenjör

Svenska Kraftnät söker Kraftledningsingenjör inriktning konstruktion
Vill du delta i Svenska Kraftnäts arbete med att modernisera och förstärka det svenska stamnätet för el? Svenska Kraftnät är inne i en intensiv fas och genomför just nu flera stora anläggningsprojekt för att modernisera och förstärka det svenska stamnätet för el. Samtidigt fortsätter vi att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och underhålla våra befintliga anläggningar. Till en av våra teknikenheter på avdelningen Nätutbyggnad söker vi därför en kraftledningsingenjör som tillsammans med våra övriga medarbetare ska fungera som tekniskt stöd till projektverksamheten i frågor som rör kraftledningsteknik. Dina arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter blir främst att bistå med tekniskt stöd till projektledare samt att granska handlingar framtagna av konsulter så som fältprojektering i avseende av stolptyp, skarvplats, konstruktion med mera. Du kommer att granska den tekniska utformningen i förstudien samt fastställa tekniska krav i förfrågningsunderlag och utvärderingsparametrar. I din roll ingår även att vara en remissinstans för Svenska Kraftnäts tekniska riktlinjer med avseende på kraftledningar.   Enheten är under uppbyggnad och tjänsten ger goda möjligheter till utveckling inom området kraftledningsteknik och konstruktion och du kommer att delta i utvecklingen av ett viktigt kompetensområde inom Svenska Kraftnät. Dina erfarenheter Vi tror att du har minst 3-5  års erfarenhet av att arbeta med beräkning av stålkonstruktioner samt det är meriterande med erfarenhet från entreprenadbranschen. Även kunskap om AMA och upphandlingsformer är meriterande. Dina personliga egenskaper Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och att du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift samt förmedla och ta emot information. Självklart är du lyhörd och har lätt för att samarbeta och knyta nya kontakter. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön skall vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Din placering blir i Stockholm. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Sara Jonsson, tel. 08-475 81 71 eller HR-specialist Rebecca Kastell, tel. 08-475 81 99. Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO) tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 10-09
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker Kraftledningsingenjör inriktning konstruktion jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker Kraftledningsingenjör inriktning konstruktion

Svenska Kraftnät söker Kraftledningsingenjör inriktning fundament
Vill du delta i Svenska Kraftnäts arbete med att modernisera och förstärka det svenska stamnätet för el? Svenska Kraftnät är inne i en intensiv fas och genomför just nu flera stora anläggningsprojekt för att modernisera och förstärka det svenska stamnätet för el. Samtidigt fortsätter vi att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och underhålla våra befintliga anläggningar. Till en av våra teknikenheter på avdelningen Nätutbyggnad söker vi därför en kraftledningsingenjör som tillsammans med våra övriga medarbetare ska fungera som tekniskt stöd till projektverksamheten i frågor som rör kraftledningsteknik och fundament. Dina arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter blir främst att bistå med tekniskt stöd till projektledare samt att granska handlingar framtagna av konsulter så som fältprojektering i avseende av geoteknik, stolpplacering, grundläggning med mera. Du kommer att granska geologiska kartor i förstudien samt bedöma framkomligheten. Vidare kommer du att vara delaktig i att fastställa tekniska krav i förfrågningsunderlag och utvärderingsparametrar. I din roll ingår även att vara en remissinstans för Svenska Kraftnäts tekniska riktlinjer med avseende på kraftledningar.   Enheten är under uppbyggnad och tjänsten ger goda möjligheter till utveckling inom området kraftledningsteknik och konstruktion och du kommer att delta i utvecklingen av ett viktigt kompetensområde inom Svenska Kraftnät. Dina erfarenheter Vi tror att du har minst 3-5  års erfarenhet av att arbeta med fundamentsberäkningar samt viss kunskap om geoteknik. Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande liksom kunskap om AMA och upphandlingsformer. Dina personliga egenskaper Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och att du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift samt förmedla och ta emot information. Självklart är du lyhörd och har lätt för att samarbeta och knyta nya kontakter. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön skall vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Din placering blir i Stockholm. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Sara Jonsson, tel. 08-475 81 71 eller HR-specialist Rebecca Kastell, tel. 08-475 81 99. Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO) tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 10-09
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker Kraftledningsingenjör inriktning fundament jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker Kraftledningsingenjör inriktning fundament

Svenska Kraftnät söker projektledare för stationsprojekt
Vill du vara med och bygga framtidens stamnät för el? Svenska Kraftnät är i en expansiv fas då vi står inför en lång period av stora investeringar i stamnätet för el. Till vår avdelning Nätutbyggnad söker vi därför en projektledare till våra stationsprojekt för nya och befintliga anläggningar. Tjänsten innebär att du i beställarrollen driver, kravställer och ansvarar för projektets ekonomi, tidplan och slutresultat. Du deltar även i förstudier och upphandlingar. Du utvärderar anbud i investerings- och reinvesteringsprojekt samt vägleder delprojektledare och konsulter. Tjänsten innebär både inrikes- och utrikes resor. Din placering blir vid vårt kontor i Sundsvall. Din bakgrund Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning inom elbranschen och av arbete med transmissionsnät på 220–400 kV eller andra infrastrukturprojekt. Personliga egenskaper Vi söker dig som har god förmåga att leda och engagera en projektorganisation med såväl interna som externa projektdeltagare. Vi vill också att du är utåtriktad, flexibel, ordningsam, har samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare på Svenska Kraftnät. Miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Amelie Fürst, tel. 08-475 8375 , eller HR-specialist Rebecca Kastell, tel. 08-475 81 99. Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO) tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2013. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundsvall
Publicerad : 10-09
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker projektledare för stationsprojekt jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker projektledare för stationsprojekt

Svenska Kraftnät söker en kommunikatör
Vill du arbeta med spännande frågor inom energi? Vi söker dig som vill dela våra kommunikativa utmaningar. Svenska Kraftnät är just nu inne i en intensiv period där vi bygger ut och förstärker stamnätet för el. I takt med att utbyggnadsprojekten blir fler ökar också behovet av extern kommunikation. Vi söker nu dig som vill arbeta i en spännande roll mitt i den svenska och europeiska elmarknaden. Som kommunikatör driver och utvecklar du vår kommunikation, både strategiskt och operativt. Du kommer att ha kommunikationsansvaret för några av våra utbyggnadsprojekt där du bland annat kommer att planera och utföra kommunikationsinsatser, stötta projektledare i kommunikationsfrågor, samt informera berörda med hjälp av webb, nyhetsblad och möten. Du kommer också att svara på frågor från allmänhet och media. Förutom kommunikationsansvaret i projekten är du ett självklart stöd till den övriga verksamheten i kommunikativa frågor. Du arbetar kontinuerligt för att organisationen ska ha en samstämmig kommunikation utåt. Din bakgrund Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning på kommunikation och minst två års erfarenhet av att arbeta med kommunikation. Du har en vilja att kommunicera komplexa frågor och kan anpassa ditt budskap efter målgrupp.  Du är givetvis en dokumenterat duktig skribent och använder dig av enkel svenska. Vi ser gärna att du har arbetat med kommunikation i ett infrastrukturprojekt. Du ska även ha goda kunskaper i engelska och erfarenhet av kommunikation med och via media. För att lyckas i rollen krävs det att du kan Adobe CS-paketet, trycksaksproduktion och har vana av webbpublicering. Att skriva och formge tryckt informationsmaterial är något som du gör med säker hand. Har du dessutom erfarenhet av elmarknaden, kommunicera tekniskt komplicerade frågor och att arbeta med GIS-verktyg är det ett plus. Dina egenskaper Vi lägger särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som uttrycker dig tydligt och övertygande i såväl stora som små grupper. Du är en person som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och lätt tar kontakt med andra för att få information. Du trivs att både arbeta operativt och strategiskt. Du kan hantera och behålla lugnet i pressade situationer och har lätt för att hitta lösningar på våra kommunikativa utmaningar. Vi tror att du är en utåtriktad, engagerad och ödmjuk medarbetare som bidrar med egna idéer. Eftersom tjänsten innebär många interna och externa kontakter är det viktigt att du är lyhörd, flexibel och har lätt för att samarbeta. Svenska Kraftnät har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning och därför ser vi gärna manliga sökande. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg och resor förekommer i viss utsträckning. Välkommen med din ansökan senast 1 november 2013. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Maria Jäderberg tel. 08-475 81 23 eller HR-specialist Helena Lindberg tel. 08- 08-475 83 70. Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03, och Lena Kvist (ST), tel. 08-475  81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 10-10
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en kommunikatör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en kommunikatör

Svenska Kraftnät söker förvaltningsledare
Vill du arbeta med IT-system som är centrala för den svenska elförsörjningen? Nu söker Svenska Kraftnät en förvaltningsledare för våra stödsystem inom avdelningarna Anläggning, Stab och Finans. Du kommer att ansvara för att överenskomna åtaganden mellan IT-avdelningen och verksamheten uppfylls. I praktiken innebär detta att du planerar och följer upp aktiviteter inom förvaltningen och rapporterar till verksamheten. Rollen innebär ett nära samarbete med enhetschefen och innefattar även viss projektledning. Du är utvecklingsorienterad och motiveras av att driva förbättringsarbete. Du ingår i ett nätverk med andra förvaltningsledare och förväntas kunna arbeta med generell verksamhetsutveckling inom applikationsförvaltning och -utveckling. På Svenska Kraftnät får du arbeta i en komplex och spännande miljö. Tillsammans med kollegor ansvarar du för system och tillämpningar som är kritiska för vår verksamhet. Vi erbjuder dig stora möjligheter till vidareutbildning och för rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. Din bakgrund Vi söker dig som har erfarenhet av förvaltningsledning eller ledning av IT-projekt. Du bör ha goda kunskaper om förvaltningsmodeller, samt vana att arbeta mot en budget och ha ett ekonomiskt ansvar. Du har högskoleexamen inom IT eller motsvarande och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av ITIL eller pm3. Dina personliga egenskaper Vi söker dig som vill lära dig att förstå Svenska Kraftnäts kärnverksamhet, då du kommer att arbeta i nära samarbete med medarbetare från andra avdelningar. Tjänsten innebär också kontakter med leverantörer och konsulter. Vi tror att du är en strukturerad och kommunikativ person som trivs i en ledande roll. Du har en god organisationsförmåga, är administrativt lagd och har ett genuint intresse för IT. Vi värdesätter särskilt att du har gott bemötande med hög professionalitet och förmåga att lösa problem på ett pedagogiskt och samarbetsinriktat sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi erbjuder dig Ett utvecklande och intressant arbete inom en branschledande verksamhet. Du blir en del av ett kompetent utvecklingsteam som präglas av prestigelöshet och högt i tak. Svenska Kraftnät är en uppskattad arbetsgivare som erbjuder många förmåner som t.ex. fri friskvård. Svenska Kraftnät strävar efter flexibla anställningsformer som ger möjlighet till balans mellan arbete och familjeliv. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i företaget – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer? Kontakta gärna enhetschef Anders Bergqvist, tel 08-475 80 33 eller personalutvecklare Emmelie Ericson Dittlau, tel. 08-475 84 39. Fackliga representanter är Osckar Engblom (SACO), tel. 08-475 82 03, och Lena Kvist (ST), tel. 08-475 81 41 som också kan nås via e-post:fornamn.efternamn@svk.se Välkommen med din ansökan senast 28 oktober 2013. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I denna rekrytering samarbetar vi med Dfind IT. Kontakta gärna rekryteringskonsult Charlotta Skogar, charlotta.skogar@dfind.se, tfn 0733-57 36 78. Du ansöker på www.dfind.se/it/
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 10-17
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker förvaltningsledare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker förvaltningsledare

HSEQ-Ingenjör med fokus på arbetsmiljö
Vill du vara med att utveckla vårt arbetsmiljöarbete?  Svenska Kraftnät är i en expansiv fas med ökade investeringar i stamnätet för el. Runt om i landet pågår ett antal stora investeringsprojekt i form av kraftledningar, transformator-, omriktar-, och kopplingsstationer. Arbetsmiljökraven i dessa projekt är omfattande och komplexa. I vår strävan att bli en av Sveriges mest attraktiva arbestgivare står HSEQ-frågor (arbetsmiljö, kvalité, miljö, hälsa och elsäkerhet) högt på agendan. Vi söker därför nu en HSEQ-ingenjör till vår HR-avdelning i Sundbyberg som ska bistå med kvalificerat stöd till vår investerings- och underhållsverksamheten samt till organisationen i stort. Dina arbetsuppgifter: • Utveckla arbetssätt och rutiner och se till att samsyn om råder i hela organisationen. • Ge stöd till verksamheten genom kunskapsuppbyggnad och genomförande av utbildningar i HSEQ dock främst arbetsmiljö. • Bistå chefers, underhållsingenjörer/projektledare i HSEQ-frågor och vid behov fungera som länk till rätt informationskällor. • Hålla sig uppdaterad om verkets policyer, riktlinjer och instruktioner samt vara en aktiv del i implementera av dessa. • Bevakning av samt implementering av nya/ändrade lagar, förordningar, föreskrifter, tekniska riktlinjer och anvisningar • Stödja chefers, underhållsingenjörers, projektledare och funktionen BAS-P i riskhanteringsarbetet. • Bevaka att rutiner och anvisningar följs. • Delta på skyddsronder, både på entreprenörens och interna, samt bevaka att anmärkningar åtgärdas. Din bakgrund Vi söker dig som har något års erfarenhet av arbete inom något av områdena arbetsmiljö, kvalitet eller miljö. Vi ser gärna att du nyligen har utbildat dig - meriterande är en akademisk examen. Vi lägger särskild stor vikt vi personliga egenskaper och söker dig som är engagerad, drivande och duktig på att skapa relationer. Du är analytisk, noggrann och har förmågan att kommunicera väl i tal och skrift både på svenska och engelska. Hos oss får du ett varierande och intressant arbete med stort utrymme för eget ansvar och egna initiativ. Svenska Kraftnät är en uppskattad arbetsgivare som erbjuder många förmåner. Svenska Kraftnät strävar efter flexibla anställningsformer som ger möjlighet till balans mellan arbete och familjeliv.  Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i företaget – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna vår arbetsmiljöspecialist Anna Bergström tel. 08-475 8450 eller HR-chef Claes Vallin, tel. 08-475 8261 eller. Fackliga företrädare är Oscar Engblom (SACO),tel. 08-475 8203  och Lena Kvist(ST) 08-475 8141 Välkommen med din ansökan senast den 2013-11-15.   Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 10-24
Sök fler jobb liknande: lediga HSEQ-Ingenjör med fokus på arbetsmiljö jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: HSEQ-Ingenjör med fokus på arbetsmiljö

Svenska Kraftnät söker en registrator/arkivassisten
Vill du arbeta som registrator i en spännande och expansiv organisation? Svenska Kraftnät är inne i en expansiv period. Vi står inför en lång period av investeringar och organisationen växer. Detta ställer krav på väl fungerande stöd till verksamheten där registratur och arkiv fyller en viktig funktion.   Dina arbetsuppgifter Vi söker nu en registrator/arkivassistent till stabsenheten Koordinering och stöd. Du kommer att arbeta i en grupp tillsammans med andra registratorer med att diarieföra och lämna ut allmänna handlingar, både internt och externt. En viktig del i arbetet är att erbjuda support och utbildning i dokumenthantering internt. Du kommer även delta i den pågående utvecklingen av vår dokument- och ärendehantering. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som arkivassistent kommer vara att eftersöka, låna ut, ordna och förteckna handlingar samt vara rådgivande i arkivfrågor. Inom enheten finns också Svenska Kraftnäts specialister inom juridik, elsäkerhet, verksamhetsutveckling och internationell samordning.  Din bakgrund Du har mer än 2 års erfarenhet av registrering och arkivarbete, gärna inom offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har utbildning med inriktning på arkiv- och informationskunskap. Erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 och förteckningssystemet KLARA är meriterande. Du har också kännedom om de lagar som rör dokumenthantering i offentlig förvaltning samt goda kunskaper i svenska och engelska. Eftersom större delen av vårt arbete utförs digitalt förutsätter vi att du har god datorvana. Dina personliga egenskaper Vi lägger särskild stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är du strukturerad och självgående. Du kan sätta dig in i olika problemställningar och lösa dessa på ett systematiskt sätt. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta eftersom arbetet innebär många kontakter. Du har också en förmåga att behålla lugnet även i stressiga situationer. Välkommen med din ansökan senast den 15 november! Svenska Kraftnät har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare. Miljön ska vara mångkulturell med en jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Camilla Asp 08-475 84 90 eller HR-specialist Helena Lindberg, tel 08-475 83 70. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO), tel 08- 475 82 03 och Lena Kvist (ST), tel 08-475 81 41 . Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 10-24
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en registrator/arkivassisten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en registrator/arkivassisten

Svenska Kraftnät söker en utredare med ansvar för verksamhetsstyrning
Vill du vara med och utveckla verksamhetstyrningen i en spännande och expansiv organisation? Svenska Kraftnät är inne i en expansiv period. Vi står inför en lång period av investeringar och organisationen växer. Detta ställer nya krav på verksamhetsplaneringen och stödet till chefer och medarbetare. Dina arbetsuppgifter Vi söker en utredare till stabsenheten Koordinering och stöd. Du kommer att arbeta med omväxlande och utmanande uppgifter, som kan variera utifrån ledningens behov. Tjänsten kommer i första hand att vara inriktad på att driva, samordna och utveckla arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning. Du kommer att arbeta i en grupp som har ansvar för verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling, utredningar, internationella frågor samt bolagsfrågor. Inom enheten finns också Svenska Kraftnäts specialister inom juridik, elsäkerhet och dokumenthantering. Din bakgrund Vi söker dig som har relevant akademisk examen inom t.ex. ekonomi. Du har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsarbete och om du arbetat i en stab eller liknande stödfunktion. Dina egenskaper Vi söker dig som på ett självständigt och strukturerat sätt driver projekt och uppdrag mot uppsatta mål. Din kommunikativa förmåga är viktig, liksom din förmåga att samarbeta och att engagera chefer och medarbetare. Du är analytiskt lagd och ska kunna anlägga ett strategiskt perspektiv på olika frågor. Du har en vilja att utveckla och förbättra den verksamhet du är ansvarig för och en förmåga att driva förändringsarbete. Vi lägger särskild stor vikt vid personliga egenskaper. Välkommen med din ansökan senast den 15 november. Svenska Kraftnät har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare .Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare – miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Camilla Asp 08-475 84 90 eller HR-specialist Helena Lindberg, tel 08-475 83 70. Fackliga företrädare är Oskar Engblom (SACO), tel 08- 475 82 03 och Lena Kvist (ST), tel 08-475 81 41 . Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 10-24
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en utredare med ansvar för verksamhetsstyrning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en utredare med ansvar för verksamhetsstyrning

Svenska Kraftnät söker en magnetfältsexpert
Vill du delta i Svenska Kraftnäts arbete med att modernisera, förstärka och utveckla det svenska stamnätet för el? Vi söker dig som vill utveckla och vara ansvarig för Svenska Kraftnäts frågor rörande elektriska och magnetiska fält. Svenska Kraftnät kommer de kommande åren att genomföra flera stora anläggningsprojekt för att modernisera och förstärka det svenska stamnätet för el. Samtidigt skall vi fortsätta att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och underhålla våra befintliga anläggningar. Frågor rörande elektriska och magnetiska fält får en allt större betydelse för Svenska Kraftnät, både i det stora antal investeringsprojekt vi driver och i förvaltningen av befintliga anläggningar. Vi ser därför ett behov av förstärka vår verksamhet rörande beräkningar av elektriska och magnetiska fält och de strategier, rutiner och riktlinjer som rör dessa beräkningar. I tjänsten ingår också omvärldsbevakning, att delta i internationella och nationella grupper samt vara sammanhållande för en mängd frågor rörande elektriska och magnetiska fält. Tjänsten är tänkt att vara placerad i Sundbyberg men även vårt kontor i Sundsvall kan vara ett alternativ. Dina arbetsuppgifter - utveckla Svenska Kraftnäts strategier, rutiner och riktlinjer rörande elektriska och magnetiska fält - utföra beräkningar av elektriska och magnetiska fält invid Svenska Kraftnäts befintliga och planerade anläggningar - utveckla beräkningshjälpmedel och beräkningsrutiner för elektriska och magnetiska fält - handlägga och vid särskilda behov utföra mätningar av elektriska och magnetiska fält i fält - medverka vid kravställning av konsultupphandlingar inom området elektriska och magnetiska fält - bistå med tekniskt stöd inom Svenska Kraftnät till underhållsingenjörer, projektledare och arbetsmiljöingenjörer i frågor rörande elektriska och magnetiska fält - delta i nationella och internationella organ, grupper och arbeten rörande elektriska och magnetiska fält - omvärldsbevakning Vi söker dig som är civilingenjör inom elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande eller förvärvarat motsvarande erfarenhet på annat sätt. Inriktningar på elektriska och magnetiska fält inom medicin, miljö etc. kan även vara aktuellt. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Kunskaper i engelska språket är en viktig del då arbetet innebär omvärldsbevakning och deltagande i internationella möten. Meriterande är om du som söker har erfarenhet inom något av områdena magnetfältsberäkning, elektriska och magnetiska fält och hälsa. Dina personliga egenskaper Det är viktigt att du trivs med att arbeta självständigt, har lätt för att samarbeta med andra och knyta nya kontakter. Du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift samt förmedla och ta emot information. Självklart är du uthållig, lyhörd och analytiskt lagd. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i företaget – miljön skall vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade.  Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Rikard Persson, tel. 08-475 85 43  eller HR specialist Emmelie Ericson Dittlau, tel. 08-475 84 39  Fackliga representanter är Oskar Engblom (SACO) tel. 08-475 82 03 och Lena Kvist (ST) tel. 08-475 81 41. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Välkommen med din ansökan senast 28 november. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 11-08
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en magnetfältsexpert jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en magnetfältsexpert

Svenska Kraftnät söker en Systemingenjör
Vill du arbeta med ett IT-system som är centralt för den svenska elförsörjningen? Nu söker Svenska Kraftnät en systemingenjör för vårt nya driftövervakningssystem som tas i drift under 2014. I din roll på IT-avdelningen kommer du i huvudsak att arbeta med konfigurering av kommunikationsgränssnittet mot andra aktörer, samt vara delaktig i applikationsdrift och systemförvaltning för ett av Svenska Kraftnäts viktigaste IT-system. Arbete med kommunikationsprotokoll kommer också att ingå. På Svenska Kraftnät får du arbeta i en komplex och spännande miljö, och tillsammans med kollegor ansvarar du för system och tillämpningar som är kritiska för vår verksamhet. Vi erbjuder dig stora möjligheter till vidareutbildning och för rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. I tjänsten kan schemalagd beredskap ingå. Din bakgrund Vi söker dig som har erfarenhet av SCADA/EMS-system eller liknande styr- och reglersystem. Du bör ha god kunskap och förståelse för IT-drift och IT-säkerhetsproblematik, samt ha övergripande kunskap inom datakommunikation. Du har relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat vis. Ofta sker arbetet i nära samarbete med internationella partners, det är därför viktigt att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Det är meriterande om du har elkraftkunskap och erfarenhet av fjärrkontrollterminaler. Dina personliga egenskaper Vi söker dig som är analytiskt lagd och motiveras av komplexa systemfrågor med högt säkerhetsinslag, samt har fokus på kvalitet och effektivitet. Du trivs med att arbeta i grupp och vi värdesätter att du har gott bemötande och förmåga att lösa problem på ett pedagogiskt och samarbetsinriktat sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi erbjuder dig Ett utvecklande och intressant arbete inom en branschledande verksamhet. Du blir en del av ett kompetent utvecklingsteam som präglas av prestigelöshet och högt i tak. Svenska Kraftnät är en uppskattad arbetsgivare som erbjuder många förmåner som t.ex. fri friskvård. Svenska Kraftnät strävar efter flexibla anställningsformer som ger möjlighet till balans mellan arbete och familjeliv. Vi strävar efter en kreativ blandning av medarbetare i företaget - miljön ska vara mångkulturell med jämn könsfördelning. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Välkommen med din ansökan senast 24 november 2013. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I denna rekrytering samarbetar vi med Dfind IT. Kontakta gärna rekryteringskonsult Charlotta Skogar, charlotta.skogar@dfind.se, tfn 0733-57 36 78. Du ansöker på www.dfind.se/it/ Uppdragsgivare: Svenska Kraftnät Ort: Stockholm
Företag: Dfind AB
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 11-13
Sök fler jobb liknande: lediga Svenska Kraftnät söker en Systemingenjör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Svenska Kraftnät söker en Systemingenjör

Sakkunnig inom krisberedskap till Svenska Kraftnät
Vill du vara med och utveckla krisberedskapen inom Sveriges elsystem? För Svenska Kraftnäts räkning rekryterar Poolia nu till en spännande roll som sakkunnig inom krisberedskap. Uppdraget är ett vikariat då en av gruppens medlemmar ska vara föräldraledig. Du kommer att arbeta på enheten för Beredskap och Säkerhet som verkar gentemot ansvariga aktörer inom elbranschen samt dammsäkerhets- och krisberedskapsområdet. Enheten hjälper också aktörer inom elsbranschen att förhindra, förebygga och på ett samordnat sätt hantera allvarliga störningar, olyckor och kriser. Din placering blir på Svenska Kraftnäts kontor i Sundbyberg Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med olika typer av uppgifter inom området krisberedskap, med huvudsaklig inriktning på risk- och sårbarhetsanalys, myndighetssamverkan och krisledning. I din roll har du kontakt med myndigheter, privata aktörer inom elbranschen och med konsulter.  I dina arbetsuppgifter ingår att: - genomföra risk- och sårbarhetsanalys för elsbranschen - vägleda företag inom elbranschen i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalys - medverka i nätverk för myndighetssamverkan inom området krisberedskap - utveckla Svenska Kraftnäts krisledningsförmåga - handla upp och leda projekt inom ditt verksamhetsområde i samarbete med externa konsulter - handlägga ärenden inom ditt ansvarsområde   Utbildning och yrkeserfarenheter  Vi söker dig som har en högskoleexamen, gärna inom krishantering/riskhantering, statsvetenskap eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet från arbete med risk- och sårbarhetsanalys eller likvärdigt utrednings/analysarbete. Du behärskar svenska väl i tal och skrift. I den här rekryteringen lägger vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Meriterande är: - god kunskap om det svenska krisberedskapssystemet - erfarenhet av projektarbete och projektledning - erfarenhet från arbete i företag inom elbranschen eller offentlig förvaltning - kännedom om elförsörjningssystemets uppbyggnad och dess relation till annan infrastruktur i samhället Vi letar efter dig som är drivande och har god leveransförmåga. Vidare är du analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt. Det är viktigt är att du kan arbeta såväl på en övergripande nivå som med detaljfrågor. Du är utåtriktad och har förmågan att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser. Det är även viktigt att du på ett pedagogiskt sätt kan förmedla information till din omgivning. Svenska Kraftnät har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Företaget strävar efter en kreativ blandning av medarbetare och miljön ska vara mångkulturell med en jämn könsfördelning. Eftersom Svenska Kraftnät arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Anställningsform: Heltid, vikariat 1 år Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 6 december 2013. Vill du veta mer, kontakta gärna Sara Jupiter Recruiter Life science & Engineering Telefon: +46 8 555 653 15 | Mobil: +46 73 09 65 315 E-mail: sara.jupiter@poolia.se Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Svenska Kraftnät har över 460 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2012 var omsättningen 9 789 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Sundbyberg
Publicerad : 11-14
Sök fler jobb liknande: lediga Sakkunnig inom krisberedskap till Svenska Kraftnät jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sakkunnig inom krisberedskap till Svenska Kraftnät

Sakkunnig inom krisberedskap till Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät Presentation Vill du vara med och utveckla krisberedskapen inom Sveriges elsystem? För Svenska Kraftnäts räkning rekryterar Poolia nu till en spännande roll som sakkunnig inom krisberedskap. Uppdraget är ett vikariat då en av gruppens medlemmar ska vara föräldraledig. Du kommer att arbeta på enheten för Beredskap och Säkerhet som verkar gentemot ansvariga aktörer inom elbranschen samt dammsäkerhets- och krisberedskapsområdet. Enheten hjälper också aktörer inom elsbranschen att förhindra, förebygga och på ett samordnat sätt hantera allvarliga störningar, olyckor och kriser. Din placering blir på Svenska Kraftnäts kontor i Sundbyberg. Anställningsform: Heltid, vikariat 1 år Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 6 december 2013. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med olika typer av uppgifter inom området krisberedskap, med huvudsaklig inriktning på risk- och sårbarhetsanalys, myndighetssamverkan och krisledning. I din roll har du kontakt med myndigheter, privata aktörer inom elbranschen och med konsulter. I dina arbetsuppgifter ingår att: - genomföra risk- och sårbarhetsanalys för elsbranschen - vägleda företag inom elbranschen i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalys - medverka i nätverk för myndighetssamverkan inom området krisberedskap - utveckla Svenska Kraftnäts krisledningsförmåga - handla upp och leda projekt inom ditt verksamhetsområde i samarbete med externa konsulter - handlägga ärenden inom ditt ansvarsområde Utbildning/erfarenhet Vi söker dig som har en högskoleexamen, gärna inom krishantering/riskhantering, statsvetenskap eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet från arbete med risk- och sårbarhetsanalys eller likvärdigt utrednings/analysarbete. Du behärskar svenska väl i tal och skrift. I den här rekryteringen lägger vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Meriterande är: - god kunskap om det svenska krisberedskapssystemet - erfarenhet av projektarbete och projektledning - erfarenhet från arbete i företag inom elbranschen eller offentlig förvaltning - kännedom om elförsörjningssystemets uppbyggnad och dess relation till annan infrastruktur i samhället Vi letar efter dig som är drivande och har god leveransförmåga. Vidare är du analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt. Det är viktigt är att du kan arbeta såväl på en övergripande nivå som med detaljfrågor. Du är utåtriktad och har förmågan att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser. Det är även viktigt att du på ett pedagogiskt sätt kan förmedla information till din omgivning. Svenska Kraftnät har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Företaget strävar efter en kreativ blandning av medarbetare och miljön ska vara mångkulturell med en jämn könsfördelning. Eftersom Svenska Kraftnät arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade. Förmåner Hos Svenska Kraftnät fyller du en viktig roll i det svenska elförsörjningen och arbetar i samhällets tjänst. Det är arbetsuppgifterna och kollegorna som får dig att trivas och utvecklas, men givetvis är ett stimulerande jobb inte det enda som krävs. Lön och förmåner behövs ju också. Svenska Kraftnät tillämpar individuell lönesättning. Din kompetens och dina prestationer påverkar din lön. Andra förmåner är: -friskvårdsbidrag och friskvårdsprogram -företagshälsovård inklusive läkarvård, naprapat och massage -tillgång till modernt gym, spinning, yoga med mera -flexibla anställningsvillkor -flexibla arbetstider -minskad arbetstid på sommaren -goda möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Sveriges Ingenjörer utsåg 2007 Svenska Kraftnät till Sveriges föräldravänligaste företag! Företagets hemsida http://www.svk.se/ Sluttext Varmt välkommen med din ansökan. Klicka på ansök så dirigeras du om till Svenska Kraftnäts hemsida där ansökan görs. Apply via client homepage http://svk.se/Jobb/Lediga-tjanster/
Företag: Svenska Kraftnät
Ort: Stockholm
Publicerad : 11-14
Sök fler jobb liknande: lediga Sakkunnig inom krisberedskap till Svenska Kraftnät jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Sakkunnig inom krisberedskap till Svenska Kraftnät


Sök lediga jobb Svenska Kraftnät

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se