Sveriges lantbruksuniversitet jobb - lediga jobb

Sveriges lantbruksuniversitet jobb Sveriges lantbruksuniversitet jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Sveriges lantbruksuniversitet. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Sveriges lantbruksuniversitet. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Ekonomiadministratör- Uppsala

 2. Postdoktor i industriell organisation och livsmedelssektorns värdekedjor- Uppsala

 3. Postdoctoral fellowship- Uppsala

 4. Biolog med ansvar för ryggradsdjur (utom fiskar)- Uppsala

 5. Postdoktor i miljöanalytisk kemi- Uppsala

 6. Postdoktor i miljöanalytisk kemi- Uppsala

 7. Postdoktor i miljöanalytisk kemi- Uppsala

 8. Receptionist- Uppsala

 9. Chef till rektors kansli- Uppsala

 10. Universitetslektor i Smådjursmedicin- Uppsala

 11. Legitimerad djursjukskötare- Uppsala

 12. Internship- Uppsala

 13. Professor i fjäderfäproduktion- Uppsala

 14. Professor i Landskapsarkitektur- Uppsala

 15. Professor i markkemi- Uppsala

 16. Forskningsingenjör- Umeå

 17. Professor i skogsträdens fysiologi- Umeå

 18. Administratör- Uppsala

 19. Institutionsekonom- Uppsala

 20. Professor i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi- Uppsala

 21. Universitetslektorat i akvatisk ekologi- Uppsala

 22. Biomedicinsk analytiker/Laboratorieingenjör- Uppsala

 23. Lika villkorshandläggare- Umeå

 24. Legitimerad djursjukskötare- Uppsala

 25. Bibliotekarie- Umeå

 26. Legitimerade djursjukskötare- Uppsala

 27. Universitetsadjunkt i Djuromvårdnad- Skara

 28. Avdelningsansvarig- Uppsala

 29. Researcher- Lomma

 30. Forskningsassistent i kemi/bioenergi- Umeå

 31. Universitetsadjunkt- Lomma

 32. Bibliotekarie- Umeå

 33. Postdoc position- Lomma

 34. Institutionen Biosystem och teknologi söker en prefekt/chef- Lomma

 35. Biolog med inriktning mot växtgenomik- Uppsala

 36. Fakultetsdirektör- Uppsala

 37. Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot ges- Uppsala

 38. Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot ges- Uppsala

 39. Studie- och karriärvägledare- Umeå

 40. Instrumentmakare- Uppsala


Mer beskrivning

Ekonomiadministratör
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. - Gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande.  - Goda kunskaper i tal och skrift gällande svenska och engelska.  - Arbetslivserfarenhet av liknande arbete är meriterande. - Erfarenhet av systemen PaletteArena, Agresso och/eller Proceedo är en fördel men inget krav. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra och du lyckas hålla en bra balans mellan att vara noggrann och att få saker gjorda. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Som ekonomiadministratör på SLU:s ekonomiavdelning kommer du att arbeta med leverantörsreskontra, löpande redovisning, support samt diverse andra ekonomiadministrativa arbetsuppgifter. Du kommer att jobba i grupp i reskontraenheten som är en av ekonomiavdelningens tre enheter.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-12
Sök fler jobb liknande: lediga Ekonomiadministratör jobb, Ekonomiadministratör Uppsala, Ekonomiadministratör Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ekonomiadministratör

Postdoktor i industriell organisation och livsmedelssektorns värdekedjor
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Forskning: Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Prioriterade områden är 1) den areella näringens (särskilt lantbrukets) ekonomiska förhållanden, 2) livsmedelsindustrins organisation och arbetssätt, 3) jordbrukspolitik och internationell handel samt förädling av jordbruksprodukter, 4) naturresurs- och miljöekonomi , 5) de mindre företagens villkor. Utbildning: Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi-, teknik- och ekonomistud enter och ett mastersprogram för utländska studenter. Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Den sökande ska ha en bakgrund i att använda tillämpad industriell organisationsteori samt ha en bakgrund inom agentteori och / eller transaktionskostnadsteori. Den sökande bör ha en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga. Därutöver kommer vikt att läggas vid personens lämplighet. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Institutionen för ekonomi, vid SLU bedriver forskning i livsmedelssektorns värdekedjor, innovation och bioteknik. Flera tvärvetenskapliga projekt genomförs både på nationell (svensk) samt europeisk och internationell nivå. Aktuell forskning undersöker vertikal organisation och konkurrens längs livsmedels- och fibrervärdekedjorna, de ekonomiska konsekvenserna av bioteknikjordbruket och konsumenternas beteende när det gäller bioteknikmat. Framtida arbete kommer att fortsätta genom att genomföra teoretisk och empirisk forskning rörande avtal och styrning av transaktioner mellan bioteknikbolag, lantbrukare och företag i efterföljande led. Den person vi söker kommer att arbeta inom det allmänna området industriell organisation med en särskild tonvikt på att kontraktteori, och / eller transaktionskostnadsteori och styrning. Den sökande förväntas kunna utarbeta rapporter och producera publicerbara forskningsartiklar. Den person som anställs förväntas bidra till en väl synlig forskningsbaserat program inom ämnesområdet.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoktor i industriell organisation och livsmedelssektorns värdekedjor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoktor i industriell organisation och livsmedelssektorns värdekedjor

Postdoctoral fellowship
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university in the life and environmental sciences, ranked in international surveys among the foremost universities in the world in its field. SLU is a research-intensive university that also offers a broad range of unique education programmes in fields such as veterinary medicine, forestry, environmental economics and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees and 4,000 students, a turnover of just over SEK 3 billion, and operations throughout Sweden, with campuses at Alnarp, Skara, Umeå, Uppsala and elsewhere. The university has invested heavily in modern, attractive campus environments for research and education. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: We are looking for a highly motivated post-doctoral researcher to investigate the biosynthesis of steroidal glycoalkaloids in the potato. Steroidal glycoalkaloids (SGA) are neurotoxic defence substances that are present in some members of the Solanaceae family, including important crop species such as potato, tomato, and eggplant. While the importance of a low SGA level is recognized within quality assessment of potato tubers, the SGA metabolism as such is poorly understood. The project will include studies of stress responses in potato plants, using a broad set of techniques such as transcriptional profiling, analysis of secondary metabolites, and functional gene analysis in bacteria and transgenic plants. Results will be of significant value within potato breeding and post-harvest handling of potato tubers, as well as for understanding the evolution of metabolic pathways in plants.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoctoral fellowship jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoctoral fellowship

Biolog med ansvar för ryggradsdjur (utom fiskar)
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. ArtDatabanken är ett nationellt kunskapscentrum för information om biologisk mångfald. Ett av våra centrala uppdrag är att sammanställa kunskap om Sveriges djur och växter samt genomföra analyser av populationsstatus och miljötillstånd för den biologiska mångfalden i Sverige. Vi söker nu en expert med ansvar för ryggradsdjur (utom fiskar). Du kommer att arbeta med faktasammanställning, analyser och kommunikation, tillsammans med engagerade kollegor i en stimulerande miljö. Grundexamen i biologi och erfarenhet av naturvårdsarbete inkl arbete med zoologiska frågor inom naturvården. God kännedom om svenska naturförhållanden. Specialistkunskaper om ryggradsdjur t ex artkännedom, ekologi och status. God erfarenhet av att bearbeta och analysera data. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. God förmåga att skapa och upprätthålla nätverk samt att arbeta målinriktat och flexibelt såväl individuellt som i grupp. Meriter Erfarenhet av arbete relaterat till EU-direktiv. God kännedom om svensk miljöövervakning. Goda kontakter med zoologer inom och utanför Sverige. Kunskaper inom GIS-analys. Doktorsexamen inom relevant område. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med naturvårdsfrågor knutna till artbevarande av ryggradsdjur (utom fiskar). Du ska hantera fakta om ekologi, utbredning och annan information om arter. Du ska leda rödlistningsbedömningar samt medverka i miljöövervakning, analyser och kommunikativa projekt. Medverkan i utredningar och remissarbete vid ArtDatabanken ingår också.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Biolog med ansvar för ryggradsdjur (utom fiskar) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biolog med ansvar för ryggradsdjur (utom fiskar)

Postdoktor i miljöanalytisk kemi
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Vi söker Dig som har doktorsexamen i organisk miljökemi, miljöanalytisk kemi eller motsvarande. Goda kunskaper inom analytisk kemi och engleska (muntligt och skriftligt) är ett krav. Kunskap om och intresse för masspektrometri och multivariat statistik är meriterande. Den sökande kan anställas som postdoktor om doktorsexamen har uppnåtts för upp till tre år sedan vid ansökningstidens utgång. Sökande som avlagt doktorsexamen för mer än tre år sedan kan istället anställas som forskare Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla: 1) CV inklusive publikationslista, 2) bevis om doktorsexamen, 3) beskrivning av nuvarande ämnesintresse och den forskning som den sökande skulle vilja utveckla vidare (högst 2 A4-sidor), 4) namn på minst två referenspersoner, och 5) ett referensbrev från minst en person. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Bedriva forskning och handledning av studenter inom organisk miljökemi. Projektet omfattar följande moment: (i) utveckling av metoder för analys av kända och tidigare ej kända organiska miljöföroreningar i vatten med hjälp av masspektrometri (LC- och GC-MS/MS samt TOF-MS) och (ii) tillämpning av dessa metoder för reningsvatten från små avloppsanläggningar och dess recipienter. Projektet utgör en del av ett interdisciplinärt forskningsprogram (RedMic).
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoktor i miljöanalytisk kemi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoktor i miljöanalytisk kemi

Postdoktor i miljöanalytisk kemi
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Vi söker Dig som har doktorsexamen i organisk miljökemi, miljöanalytisk kemi eller motsvarande. Goda kunskaper inom analytisk kemi och engleska (muntligt och skriftligt) är ett krav. Kunskap om och intresse för masspektrometri och multivariat statistik är meriterande. Den sökande kan anställas som postdoktor om doktorsexamen har uppnåtts för upp till tre år sedan vid ansökningstidens utgång. Sökande som avlagt doktorsexamen för mer än tre år sedan kan istället anställas som forskare Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla: 1) CV inklusive publikationslista, 2) bevis om doktorsexamen, 3) beskrivning av nuvarande ämnesintresse och den forskning som den sökande skulle vilja utveckla vidare (högst 2 A4-sidor), 4) namn på minst två referenspersoner, och 5) ett referensbrev från minst en person. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Bedriva forskning och handledning av studenter inom organisk miljökemi. Projektet omfattar följande moment: (i) utveckling av metoder för analys av kända och tidigare ej kända organiska miljöföroreningar i vatten med hjälp av masspektrometri (LC- och GC-MS/MS samt TOF-MS) och (ii) tillämpning av dessa metoder för avloppsvatten från små avloppsanläggningar och dess recipienter. Projektet utgör en del av ett interdisciplinärt forskningsprogram (RedMic).
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoktor i miljöanalytisk kemi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoktor i miljöanalytisk kemi

Postdoktor i miljöanalytisk kemi
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Vi söker Dig som har doktorsexamen i organisk miljökemi, miljöanalytisk kemi eller motsvarande. Goda kunskaper inom analytisk kemi och engleska (muntligt och skriftligt) är ett krav. Kunskap om och intresse för masspektrometri och multivariat statistik är meriterande. Den sökande kan anställas som postdoktor om doktorsexamen har uppnåtts för upp till tre år sedan vid ansökningstidens utgång. Sökande som avlagt doktorsexamen för mer än tre år sedan kan istället anställas som forskare Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla: 1) CV inklusive publikationslista, 2) bevis om doktorsexamen, 3) beskrivning av nuvarande ämnesintresse och den forskning som den sökande skulle vilja utveckla vidare (högst 2 A4-sidor), 4) namn på minst två referenspersoner, och 5) ett referensbrev från minst en person. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Bedriva forskning och handledning av studenter inom organisk miljökemi. Projektet omfattar följande moment: (i) utveckling av metoder för analys av kända och tidigare ej kända organiska miljöföroreningar i vatten med hjälp av masspektrometri (LC- och GC-MS/MS samt TOF-MS) och (ii) tillämpning av dessa metoder för avloppsvatten från små reningsanläggningar och dess recipienter. Projektet utgör en del av ett interdisciplinärt forskningsprogram (RedMic).
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoktor i miljöanalytisk kemi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoktor i miljöanalytisk kemi

Receptionist
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Receptionist med placering på hästkliniken Du som söker ska ha relevant utbildning och arbetslivserfarenhet inom djursjukvård, speciellt med inriktning mot häst. God datorvana krävs och erfarenhet av arbete med bokningssystem, gärna Trofast. För att du ska lyckas med ditt arbete är det viktigt att du har en positiv inställning samt är engagerad i allt du gör. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarskännande, serviceinriktad, har lätt för att samarbeta med andra och trivs med att arbeta i en miljö där mycket händer på en gång. Du är även intresserad av att skapa förutsättningar för arbete med undervisning och forskning och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Som person är du strukturerad och stresstålig. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta enligt UDS uppdrag och mot uppsatta mål och med traditionella arbetsuppgifter för en receptionist. Som receptionist fungerar du som klinikens ansikte utåt. Arbetsuppgifter som förekommer är besöksregistrering av patienter, övervakning av debitering i vårt journalsystem Trofast, tidsbokning, hantering av telefonsamtal, daglig service åt djurägare, remitterande veterinärer, andra kliniker, personal på kliniken samt åt försäkringsbolag. I arbetsuppgifterna ingår även viss post- och provhantering. Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan komma att ingå.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Receptionist jobb, Receptionist Uppsala, Receptionist Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Receptionist

Chef till rektors kansli
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Högskoleutbildning är ett krav. Du ska ha flerårig chefserfarenhet från administrativ verksamhet, gärna från högskolesektorn eller annan offentlig verksamhet. Du ska ha ett dokumenterat gott ledarskap som präglas av en förmåga att se den verksamhet du leder i ett större sammanhang. Stor vikt kommer att läggas på kommunikativa egenskaper och samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du besitter personliga egenskaper såsom analytisk förmåga, självständighet och förmåga till muntlig och skriftlig framställning. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Den övergripande uppgiften som chef för rektors kansli är att se till att stödet till styrelse och ledning fungerar på bästa sätt. Viktiga ansvarsområden är att driva på och organisera beredningen av de beslut som fattas av styrelse och rektor, att tillse att kansliet svarar för långsiktig juridisk kvalitetssäkring samt att leda hanteringen av övergripande organisationsfrågor samt vissa bolagsfrågor. Chefen för rektors kansli är underställd universitetsdirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. I det löpande arbetet bedrivs arbetet nära universitetsledningen, universitetsdirektören och chefen för den andra större stabsfunktionen, planeringsavdelningen.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Chef till rektors kansli jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Chef till rektors kansli

Universitetslektor i Smådjursmedicin
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.Nödvändig bakgrund för denna anställning är veterinärexamen som ger den sökande rätt att praktisera veterinäryrket i Sverige. Vidare krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, klinisk erfarenhet samt aktiv forskningsverksamhet inom ämnesområdet. För denna anställning krävs också dokumenterad klinisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet samt pedagogisk färdighet. Formell specialistkompetens inom ämnesområdet såsom europeisk eller amerikansk diplomate är meriterande. 4 För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: I anställningen ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet, medverka i och utveckla undervisning och utbildning på avancerad nivå samt handledning av forskarstuderande.Teoretisk och praktisk/klinisk undervisning i ämnet inom SLU:s grundutbildningsprogram, företrädelsevis veterinärprogrammet samt forskning och handledning inom ämnesområdet. Innehavare av tjänsten förväntas vidare utveckla ämnesområdet samt sprida forsknings samt annan information till allmänheten (3:e uppgiften). Dessutom ingår administrativa uppgifter inom institutionen och fakulteten tilldelas innehavaren av tjänsten.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektor i Smådjursmedicin jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektor i Smådjursmedicin

Legitimerad djursjukskötare
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Legitimerad djursjukskötare med placering på smådjurskliniken Du som söker är legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare som arbetar på övergångsreglerna. Du är van att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Arbetslivserfarenhet inom arbete med djursjukvård på djursjukhus är meriterande. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. Du är även intresserad av att skapa förutsättningar för arbete med undervisning och forskning och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta enligt UDS uppdrag mot uppsatta mål samt med traditionella arbetsuppgifter för en djursjukskötare. Stora möjligheter till specialinriktning inom t ex IVA, akutvård, anestesi, omvårdnad, dermatologi, odontologi, rehab mm. I tjänsten ingår även handledning av blivande djursjukskötare samt veterinärstudenter. Kvälls- natt- och helgtjänstgöring ingår enligt schema.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Legitimerad djursjukskötare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Legitimerad djursjukskötare

Internship
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Internship med placering på hästkliniken Du som söker är legitimerad veterinär. Du inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer och bemöta djurägare på ett korrekt sätt. Du är intresserad av att arbeta med undervisning samt tycker om att arbeta med människor och är strukturerad och stresstålig. Du uttrycker dig även väl i tal och skrift på svenska och engelska. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Detta internship är ett kliniskt utbildningsprogram för veterinärer under viss handledning. Målet med detta internshipprogram är att ge möjlighet till fördjupad klinisk erfarenhet i en stor grupp med många specialister som kan bistå med handledning i olika moment. Du kommer att arbeta med både mer kvalificerade och enklare veterinära uppgifter. Som intern deltar man i det dagliga arbetet på kliniken som daglig rond, vård och behandlingar av inneliggande patienter, poliklinisk verksamhet och beredskapsverksamhet. Veterinärerna på UDS arbetar enligt fastställd lista (schema) vilket innebär arbete på såväl dagtid som kvälls- och nattetid.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Internship jobb, Internship Uppsala, Internship Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Internship

Professor i fjäderfäproduktion
SLU:s vision är att vara ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. SLU rankas bland de hundra främsta av cirka 5 000 universitet i Europa. Vi är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder några av landets mest eftertraktade utbildningar, till exempel veterinär, jägmästare och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på över tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med huvudorterna Uppsala, Alnarp, Umeå och Skara. SLU har gjort en massiv investering i förnyelse av campusmiljöerna. Läs mer på www.slu.se Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 4 För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning inom ämnet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning, utbildning på forskarnivå och undervisning på grund- och avancerad nivå. Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten. Innehavaren förväntas också ta ansvar för utvecklingen av relevanta delar av verksamhets-området inom hela SLU. Vidare ingår ett ansvar för information om forskning kring fjäderfäproduktion till det omgivande samhället. Nationellt forskningscentrum vid Lövsta ska i så stor utsträckning som möjligt användas i utbildning, forskning och samverkan, även internationellt.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 06-11
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i fjäderfäproduktion jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i fjäderfäproduktion

Professor i Landskapsarkitektur
SLU:s vision är att vara ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. SLU rankas bland de hundra främsta av cirka 5 000 universitet i Europa. Vi är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder några av landets mest eftertraktade utbildningar, till exempel veterinär, jägmästare och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på över tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med huvudorterna Uppsala, Alnarp, Umeå och Skara. SLU har gjort en massiv investering i förnyelse av campusmiljöerna. Läs mer på www.slu.se Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Det nationella centret för naturvägledning (CNV) hör också till institutionen. Vi förenas i ett intresse för relationerna mellan människa och miljö, och ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Ämnesbeskrivning: Teori- och metodutveckling för fysisk planering inom landskapsarkitekturens fält. Professor i Landskapsarkitektur med inriktning på fysisk planering Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Praktisk erfarenhet av fysisk planering är meriterande. Förmåga att undervisa i kurser med svenska som kursspråk är meriterande. Handlingar som ska bifogas ansökan: De vetenskapliga och pedagogiska arbeten sökanden önskar åberopa ska anges i ansökan samt lämnas i ett exemplar till Rektor. Högst 10 vetenskapliga och 10 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får inges. Därutöver ska fullständig publikationslista, med markering av vilka arbeten som inges, lämnas. När de tre sakkunniga har utsetts enligt meddelande från handläggaren, ska ett exemplar av de åberopade arbetena skickas till var och en av de sakkunniga. I redovisning av den pedagogiska skickligheten bör kursutveckling och kursutvärderingar ingå. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Professorn i fysisk planering ansvarar för kunskapsuppbyggnad inom sitt område. Med detta avses fysisk planering för hållbar utveckling på olika nivåer, men med särskild tyngdpunkt på stads- och landskapsplanering. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa i landskapsarkitektprogrammet.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 05-19
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i Landskapsarkitektur jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i Landskapsarkitektur

Professor i markkemi
SLU:s vision är att vara ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. SLU rankas bland de hundra främsta av cirka 5 000 universitet i Europa. Vi är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder några av landets mest eftertraktade utbildningar, till exempel veterinär, jägmästare och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på över tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med huvudorterna Uppsala, Alnarp, Umeå och Skara. SLU har gjort en massiv investering i förnyelse av campusmiljöerna. Läs mer på www.slu.se Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 4 För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Innehavaren ska utveckla och leda en framstående forskargrupp med förmåga att attrahera extern finansiering. I detta ingår att ta tillvara samarbetsmöjligheter såväl inom som utanför institutionen. Innehavaren ska delta i planering och genomförande av undervisning och handledning på olika nivåer, samt samverka med det omgivande samhället.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 05-17
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i markkemi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i markkemi

Forskningsingenjör
SLU:s vision är att vara ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. SLU rankas bland de hundra främsta av cirka 5 000 universitet i Europa. Vi är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder några av landets mest eftertraktade utbildningar, till exempel veterinär, jägmästare och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på över tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med huvudorterna Uppsala, Alnarp, Umeå och Skara. SLU har gjort en massiv investering i förnyelse av campusmiljöerna. Läs mer på www.slu.se Enheten för skoglig fältforskning ska utveckla en långsiktig, kvalitetessäkrad fältforskningsverksamhet och miljöövervakning, förvalta skogsfakultetens långsiktiga försök, samt att upprätthålla en för fakulteten ändamålsenlig organisation med fältforskningsstationer och försöksparker. Forskningsingenjör Placering vid Svartbergets fältforskningsstation i Vindeln Tjänsten kräver att du har en naturvetenskaplig/teknisk akademisk examen med inriktning mot meteorologi, naturgeografi, miljömätteknik, fysik eller motsvarande som också inkluderar modern avancerad mätteknik inom respektive område. Av särskild vikt är att du har utbildning/erfarenhet av automatiserade mätsystem och vid behov kan arbeta i meteorologiska mättorn upp till 150 meter. Vi ser gärna att du har disputerat men det är inget krav. Kompetens inom mikrometeorologisk mätteknik är meriterande liksom erfarenhet av moderna gasanalysmätsystem, mätning i fält, datainsamling och datahantering. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter såväl förmåga att arbeta självständigt som i team. Av särskilt stor betydelse är ansvarstagande, noggrannhet, kvalitetsmedvetenhet och förmåga att strukturera och prioritera arbetsuppgifter effektivt. Du bör ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och på svenska. B-körkort är ett krav. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Vi söker dig som vill vara med och underhålla och utveckla ICOS-mätstationerna i Vindelnområdet. En stor del av arbetet kommer att bestå av övervakning, kalibrering, underhåll och kvalitetskontroll av mätsystemen i fält, viss databearbetning samt leverans av data till de tematiska centra inom ICOS som genomför de slutliga databearbetningarna. Arbetet innehåller såväl dagliga rutiner som temporära intensivare mätkampanjer. Arbetet innebär nära kontakter och samarbete med olika forskare och forskagrupper. Arbetsuppgifterna utförs i samarbete med övriga i ICOS-teamet och med övrig personal på Vindelns försöksparker. Du kan också bli delaktig i andra forskningsprojekt med liknande innehåll som bedrivs på Vindelns försöksparker.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Umeå
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningsingenjör jobb, Forskningsingenjör Umeå, Forskningsingenjör Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningsingenjör

Professor i skogsträdens fysiologi
SLU:s vision är att vara ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. SLU rankas bland de hundra främsta av cirka 5 000 universitet i Europa. Vi är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder några av landets mest eftertraktade utbildningar, till exempel veterinär, jägmästare och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på över tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med huvudorterna Uppsala, Alnarp, Umeå och Skara. SLU har gjort en massiv investering i förnyelse av campusmiljöerna. Läs mer på www.slu.se Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.Den sökande ska ha doktorsexamen i ett biologiskt ämne och ha dokumenterad vetenskaplig erfarenhet av forskning inom växters fysiologi och molekylärbiologi. 4 För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Professorn i skogsträdens fysiologi har ansvaret att vetenskapligt utveckla ämnesområdet för fakultetens forskning, utbildning och miljöanalys. I professuren ingår att: · verka för en stark forskningsmiljö inom Umeå Plant Science Centre · särskilt ansvara för utvecklingen av användandet av gran som modellsystem för fysiologiska, cell- och molekylärbiologiska och genomikstudier, bland annat genom utnyttjande av informationen från den nyligen slutförda kartläggningen av granens genom (www.congenie.org) · undervisa på grund- och avancerad nivå samt handleda forskarstuderande · informera om forskning och forskningsresultat · aktivt söka externa medel för forskning
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Umeå
Publicerad : 04-26
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i skogsträdens fysiologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i skogsträdens fysiologi

Administratör
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Vi söker dig som har gymnasieexamen och minst några års relevant erfarenhet från arbete som sekreterare/administratör. Har du erfarenhet av diarieföring ser vi detta som särskilt meriterande. Du har god datorvana, behärskar Officepaketet väl samt behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift. Som person är du strukturerad och noggrann. Du har god servicekänsla och har lätt för att samarbeta med andra. Du är också utvecklingsinriktad, självgående och öppen för olika typer av arbetsuppgifter.  Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Som administratör på personalavdelningen kommer du att få en viktig roll när det gäller SLU:s personaladministration. Viktiga arbetsuppgifter kommer att vara diarieföring av personalärenden samt administration kopplat till rekyteringar och anställningsbeslut. Bland uppgifterna ingår också postsortering samt att i övrigt vara en stödresurs till SLU:s personal- och lönespecialister. För rätt person finns även möjligheter att bidra till utveckling av de administrativa rutinerna på personalavdelningen.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga Administratör jobb, Administratör Uppsala, Administratör Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administratör

Institutionsekonom
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Vi söker dig som har högskoleexamen med inriktning mot ekonomi, eller motsvarande kvalifikationer förvärvade genom arbetslivserfarenhet. Du skall ha erfarenhet av att självständigt upprätta bokslut och du skall kunna driva och genomföra budgetuppföljningar. Kännedom om eller erfarenhet av regelverk och redovisning inom staten samt erfarenhet av projektredovisning är önskvärt. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska. Vi förutsätter att du hanterar Officepaketet. Erfarenhet av våra interna system Agresso, Palette Arena och Primula är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en positiv och utåtriktad person som är flexibel och tycker om att det händer mycket under en arbetsdag. Arbetet är mycket självständigt och innebär många personkontakter. För arbetet krävs att du är noggrann, och har en god samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta i nära samarbete med den administrativa chefen samt övrig personal inom administrationen. Till dina arbetsuppgifter hör ekonomiadministrativa uppgifter knutna till projektredovisning som löpande bokföring och fakturering/rekvirering av medel samt budget och bokslut. Du spelar en central roll i ditt stöd till institutionens forskare där arbetsuppgifter som kontraktshantering, ekonomiska uppföljningar, ekonomisk redovisning till finansiärer, diarieföring mm. Även andra administrativa uppgifter kan ingå t.ex. administrering av interna webbsidor.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 08-14
Sök fler jobb liknande: lediga Institutionsekonom jobb, Institutionsekonom Uppsala, Institutionsekonom Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Institutionsekonom

Professor i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 4 För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Professorn i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi har ansvaret för att vetenskapligt utveckla ämnesområdet för fakultetens forskning, utbildning och miljöanalys. I arbetsuppgifterna ingår att: Verka för en stark forskningsmiljö Bidra till vidareutveckling av institutionens miljöanalysverksamhet Undervisa på grund- och avancerad nivå samt handleda forskarstuderande Utveckla och vidmakthålla ett nationellt och internationellt nätverk med forskare, förvaltare, industri/näring och samhället i övrigt Informera om forskning och forskningsresultat Aktivt söka externa medel för forskning
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 08-19
Sök fler jobb liknande: lediga Professor i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Professor i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi

Universitetslektorat i akvatisk ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Universitetslektorn skall inom ämnesområdet leda och utveckla samverkan med det omgivande samhället, bedriva forskning, samt delta i undervisning. Aktiv forskning skall bedrivas inom någon av ämnesområdets delar. Undervisning blir en naturlig del i samverkansuppgiften, samt därutöver i begränsad omfattning inom institutionens framtida utbildningsprogram. Arbetsuppgifterna innebär kontakter med både svenska och utländska intressenter och myndigheter samt med det internationella vetenskapssamhället.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 08-21
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetslektorat i akvatisk ekologi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetslektorat i akvatisk ekologi

Biomedicinsk analytiker/Laboratorieingenjör
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Institutionen för kliniska vetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. KV-lab är ett gemensamt laboratorium på institutionen för kliniska vetenskaper. Laboratoriet används främst för forskning, men bedriver också extern serviceverksamhet och bidrar till den grundutbildning som ges vid institutionen. Mer information om verksamheten finns på laboratoriets hemsida: http://www.slu.se/sv/fakulteter/vh/institutioner/klin-vet/om-institutionen/laboratorier/ Utbildning som biomedicinsk analytiker eller sökande med motsvarande kompetens. Sökanden ska ha god erfarenhet av mikroskopering samt molekylärbiologiska metoder för studier av gen- och proteinuttryck. Erfarenhet av flödescytometri och ELISA är meriterande. Kunskap om och erfarenhet av HPLC, immunohistokemi och konfokalmikroskopi är önskvärd. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du bör vara flexibel, noggrann, ansvarskännande, kunna arbeta både självständigt och i team, samt ha god samarbetsförmåga. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Morfologiska studier av vävnadspreparat och spermaprover från olika djurslag. Utföra och utveckla bio-, cyto-, histo-, immunohistokemiska analyser, molekylärbiologiska analyser på blod- och vävnadsprover. Histologiskt arbete med preparat (paraffin, plast, kryo). Assistens vid försök med olika djurslag.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 08-23
Sök fler jobb liknande: lediga Biomedicinsk analytiker/Laboratorieingenjör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biomedicinsk analytiker/Laboratorieingenjör

Lika villkorshandläggare
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Fakulteten för skogsvetenskap är en av SLU:s fyra fakulteter och verksamheten bedrivs inom ett tiotal institutioner/enheter. Fakultetsledning, fakultetskansli och huvuddelen av verksamheten finns i Umeå, men fakulteten har verksamhet också i Uppsala, Alnarp, Skinnskatteberg samt på ett antal försöksparker runt om i landet. Du har högskoleutbildning med genusvetenskaplig inriktning eller liknande. Du har god kommunikations-, samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Vara sekreterare i fakultetens lika villkorskommitté. Analysera och utvärdera lika villkorsrelaterade åtgärder och bevaka att fakultetens mål och handlingsplan för lika villkor följs. Samarbeta med andra aktörer inom skogsbranschen för att uppnå de mål som satts upp i regeringens nationella strategi för jämställdhet, samt bidra till utvecklingen av lika villkorsarbetet på fakulteten
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Umeå
Publicerad : 08-26
Sök fler jobb liknande: lediga Lika villkorshandläggare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lika villkorshandläggare

Legitimerad djursjukskötare
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Vid bilddiagnostiska kliniken arbetar vi specialiserat med röntgen, ultraljud, scintigrafi, datotomografi (DT) och magnetresonanstomografi (MRT) på framför allt häst och smådjur, men även med uppdragsröntgen av olika slag samt bistår vid forskning och undervisning. Vi söker dig med intresse för ämnet och gärna med en bakgrund inom bilddiagnostik. Legitimerad djursjukskötare till bilddiagnostiska kliniken Du som söker är antingen legitimerad djursjukskötare eller går på övergångsregeln som djurvårdare med målsättning att ta legitimation som djursjukskötare. Erfarenhet av arbete med röntgen och andra bilddiagnostiska metoder är meriterande. Goda kunskaper i engelska är en fördel då kliniken har ett stort internationellt utyte. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta enligt UDS uppdrag mot uppsatta mål samt med traditionella arbetsuppgifter för en djursjukskötare på bilddiagnostiska kliniken. Det är ett omväxlande och intressant arbete där du förväntas att självständigt genomföra röntgenundersökningar, förbereda ultraljudsundersökningar samt utföra de i samband med MRT, DT och scintigrafi förekommande arbetsuppgifterna. I tjänsten ingår även handledning av blivande djursjukskötare samt veterinärstudenter.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 08-28
Sök fler jobb liknande: lediga Legitimerad djursjukskötare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Legitimerad djursjukskötare

Bibliotekarie
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. SLU-biblioteket arbetar som en sammanhållen organisation över hela universitet. Vi är 45 medarbetare placerade på fem av SLU:s campusorter; Uppsala, Alnarp, Umeå, Skara och Skinnskatteberg. Alternativa sätt att mötas och samarbeta är därför en viktig del av vår vardag. Bibliotekarie Umeå Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant akademisk utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete på universitets- eller högskolebibliotek och har kännedom om vetenskaplig kommunikation och forskningens villkor. Vidare är du intresserad av samverkan mellan teknik och pedagogik och du har lätt för att prata inför grupper och gör det gärna på engelska. Goda kunskaper i svenska och engelska är därför ett krav.Som person har du ett flexibelt angreppssätt, ett nytänkande som du kan omsätta i praktiken, och du driver dina processer självständigt. Arbetet kräver att du arbetar bra tillsammans med andra människor både inom och utanför biblioteket. Vi förutsätter också att du i yrkesmässiga sammanhang är utåtriktad och socialt aktiv eftersom arbetsuppgifterna kommer att innebära många externa kontakter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Vi söker nu en bibliotekarie som kan arbeta med våra utåtriktade kontakter till studenter och forskare. Arbetsuppgifterna kommer att variera och anpassas beroende på kompetens och organisationens behov. Undervisning, kundtjänst och utåtriktat arbete med elektronik publicering är områden som kan bli aktuella.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Umeå
Publicerad : 09-02
Sök fler jobb liknande: lediga Bibliotekarie jobb, Bibliotekarie Umeå, Bibliotekarie Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bibliotekarie

Legitimerade djursjukskötare
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Hästkliniken har fördubblat antalet patienter de senaste tre åren och har satsat på ortopedi, kirurgi och ambulatorisk verksamhet. Hästkliniken erbjuder full service till sina kunder och jourverksamhet året runt. Legitimerade djursjukskötare till hästkliniken Du som söker är antingen legitimerad djursjukskötare eller går på övergångsregeln som djurvårdare med målsättning att ta legitimation som djursjukskötare. Du är van att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Arbetslivserfarenhet inom arbete med djursjukvård på djursjukhus är meriterande. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. Du är även intresserad av att skapa förutsättningar för arbete med undervisning och forskning och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Som person är du strukturerad och stresstålig. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta enligt UDS uppdrag, mot uppsatta mål och med traditionella arbetsuppgifter för en djursjukskötare. I arbetsuppgifterna ingår bl. a stationärvårdsarbete, poliklinik, operation samt ambulerande verksamhet. I tjänsten ingår även handledning av blivande djursjukskötare samt veterinärstudenter. Vi har verksamhet alla dagar dygnet runt så arbetet är förlagt enligt schema såväl på dagtid, kvällstid och natt.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 09-03
Sök fler jobb liknande: lediga Legitimerade djursjukskötare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Legitimerade djursjukskötare

Universitetsadjunkt i Djuromvårdnad
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Legitimerade djursjukskötare utbildas vid SLU i Skara. Inom djursjukskötare-kandidatprogrammet ges teoretisk och tillämpad undervisning i ämnet Djuromvårdnad. Utbildningen flyttas från Skara till Uppsala hösten 2014. Du ska ha svensk legitimation som djursjukskötare samt examen från djursjukvårdar/djursjukskötarprogrammet eller motsvarande. Erfarenhet av klinisk djursjukvård och undervisning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften är praktisk och teoretisk undervisning och examination av studenter vid djursjukskötarprogrammet. Undervisningen innefattar bl.a. föreläsningar, basgruppshandledning, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av examensarbeten och kursledning.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Skara
Publicerad : 09-03
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt i Djuromvårdnad jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt i Djuromvårdnad

Avdelningsansvarig
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Smådjurskliniken söker nu avdelningsansvarig för vårdavdelningen. Tjänsten är ett vikariat (föräldraledighet) men det finns god möjlighet till fortsatt anställning efter avslutat vikariat. Avdelningsansvarig till vårdavdelningen Smådjurskliniken Du som söker är legitimerad djursjukskötare elleronbsp;går påonbsp;övergångsregeln som djurvårdare medonbsp;målsättning att ta legitimation som djursjukskötare. Du har erfarenhet av arbetsledning och är van att arbeta stödjande och inspirerande för att kunna tillvarata dina medarbetares kompetens och drivkraft med syfte att tillsammans nå målen för verksamheten. Du är van att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Arbetslivserfarenhet inom arbete med djursjukvård på djursjukhus är meriterande. Som person är du strukturerad, stresstålig och lösningsinriktad.onbsp;Stor vikt kommer att fästas vidonbsp;personlig lämplighet. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Du kommer att utifrån UDS uppdrag och uppsatta mål arbeta som avdelningsansvarig i ett team av kompetenta medarbetare. Du leder och organiserar ditt team i den dagliga verksamheten på vårdavdelningen i samklang med övriga avdelningar samt utför även sedvanliga sköterskeuppgifter. Vi har verksamhet alla dagar dygnet runt så arbetet är förlagt enligt schema såväl på dagtid, kvällstid och helg och viss nattjänstgöring kan förekomma. I tjänsten ingår handledning av blivande djursjukskötare och veterinärstudenter samt att bistå vid forskning. Du rapporterar direkt till chefsveterinär.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 09-03
Sök fler jobb liknande: lediga Avdelningsansvarig jobb, Avdelningsansvarig Uppsala, Avdelningsansvarig Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Avdelningsansvarig

Researcher
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university in the life and environmental sciences, ranked in international surveys among the foremost universities in the world in its field. SLU is a research-intensive university that also offers a broad range of unique education programmes in fields such as veterinary medicine, forestry, environmental economics and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees and 4,000 students, a turnover of just over SEK 3 billion, and operations throughout Sweden, with campuses at Alnarp, Skara, Umeå, Uppsala and elsewhere. The university has invested heavily in modern, attractive campus environments for research and education. Researcher Design and management of urban woodland För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: The successful applicant will be leading the development of the Department?s research o development within the field. This will include the initiation and coordination of research projects and the supervision of doctoral studies. The post will also include teaching at undergraduate, graduate and doctoral level. A special area of responsibility will be the further development of Alnarp?s Landscape Laboratory.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Lomma
Publicerad : 09-04
Sök fler jobb liknande: lediga Researcher jobb, Researcher Lomma, Researcher Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Researcher

Forskningsassistent i kemi/bioenergi
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Enheten för Biomassateknologi och Kemi har som målsättning att genom forsknings- och undervisningsinsatser bidra till utvecklingen av ett uthålligt samhälle där förnyelsebara naturresurser från åkern, i kombination med kretsloppsprodukter, utgöra basen för produktion av energi- och industriråvaror. Analyser av biobränsle, foder och jord utförs av vårt ackrediterade laboratorium. Till enheten hör också Biobränsletekniskt Centrum, där forskning och undervisning kombineras med kommersiell värmeproduktion. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Det aktuella forskningsprojektet är EU-finansierat och avser utveckling av metoder for analys av CO och CO2 samt lättflyktiga organiska ämnen som emitterar från biobränslen, främst bränslepellets, under lagring. Projektet utförs i nära samarbete med industriella och akademiska partners i Europa och i Sverige. Kunskaper inom organisk kemi, miljökemi, analytisk kemi, energiteknik, kinetiska studier och teknik samt goda kunskaper i engelska och statistik är meriterande.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Umeå
Publicerad : 09-06
Sök fler jobb liknande: lediga Forskningsassistent i kemi/bioenergi jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Forskningsassistent i kemi/bioenergi

Universitetsadjunkt
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Universitetsadjunkt i Landskapsarkitektur och planering mot GIS och digitala verktyg Erhållen landskapsarkitektexamen samt dokumenterad erfarenhet av yrkesmässig praktik med användning av ArcGIS. Den sökande bör även vara bekant med ?Spatial Analyst? paketet?, samt andra digitala program relevanta för planerings och gestaltnings professionen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet med erfarenhet av undervisning i arkitektur/landskapsarkitektur. Meriterande är även erfarenhet av arbete inom planering, på översiktlig och/eller detaljerad nivå. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Både inom forskning och utbildning används och utvecklas GIS som analys- och planeringsverktyg tillsammans med andra digitala verktyg som är relevanta för design och planeringsprofessionen. Universitetsadjunkten kommer framförallt att arbeta som lärare inom ramen för av de kurser som innehåller GIS moment. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till en ämnesutveckling, speciellt avseende kunskap om digitala verktyg. Arbetet innebär att kombinera övningshandledning med teoretisk undervisning till akademiskt och pedagogiskt välfungerande kurser. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och vid fakulteten ingår som en del av arbetsuppgifterna.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Lomma
Publicerad : 09-06
Sök fler jobb liknande: lediga Universitetsadjunkt jobb, Universitetsadjunkt Lomma, Universitetsadjunkt Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Universitetsadjunkt

Bibliotekarie
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Umeå SLU-biblioteket arbetar med avancerade informationstjänster inom SLU:s hela verksamhetsområde. Viktiga områden för biblioteket är elektronisk informationsförsörjning och elektronisk publicering liksom stödet till forskare, lärare och studenter. SLU-biblioteket arbetar som en sammanhållen organisation över hela universitet. Vi är 45 medarbetare placerade på fem av SLU:s campusorter; Uppsala, Alnarp, Umeå, Skara och Skinnskatteberg. Alternativa sätt att mötas och samarbeta är därför en viktig del av vår vardag. ARBETSUPPGIFTER: Vi söker nu en bibliotekarie som kan arbeta med våra utåtriktade kontakter till studenter och forskare. Arbetsuppgifterna kommer att variera och anpassas beroende på kompetens och organisationens behov. Undervisning, kundtjänst och utåtriktat arbete med elektronik publicering är områden som kan bli aktuella. Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning KVALIFIKATIONER: Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant akademisk utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete på universitets- eller högskolebibliotek och har kännedom om vetenskaplig kommunikation och forskningens villkor. Vidare är du intresserad av samverkan mellan teknik och pedagogik och du har lätt för att prata inför grupper och gör det gärna på engelska. Goda kunskaper i svenska och engelska är därför ett krav. Som person har du ett flexibelt angreppssätt, ett nytänkande som du kan omsätta i praktiken, och du driver dina processer självständigt. Arbetet kräver att du arbetar bra tillsammans med andra människor både inom och utanför biblioteket. Vi förutsätter också att du i yrkesmässiga sammanhang är utåtriktad och socialt aktiv eftersom arbetsuppgifterna kommer att innebära många externa kontakter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Placering: Umeå
Företag: SLU Sveriges Lantbruksuniversitet
Ort: Umeå
Publicerad : 09-09
Sök fler jobb liknande: lediga Bibliotekarie jobb, Bibliotekarie Umeå, Bibliotekarie SLU Sveriges Lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bibliotekarie

Postdoc position
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university in the life and environmental sciences, ranked in international surveys among the foremost universities in the world in its field. SLU is a research-intensive university that also offers a broad range of unique education programmes in fields such as veterinary medicine, forestry, environmental economics and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees and 4,000 students, a turnover of just over SEK 3 billion, and operations throughout Sweden, with campuses at Alnarp, Skara, Umeå, Uppsala and elsewhere. The university has invested heavily in modern, attractive campus environments for research and education. Postdoc position in Phyllosphere microbiology, specifically adhesion of human pathogens on leaves and to mixed leaf biofilms För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: You are expected to conduct research on attachment mechanism and biofilms on the leaf surface of leafy vegetables and on the dynamics of shigatoxin producing E. coli in mixed biofilms. You will be collaborating with researchers and PhD students working human pathogens on horticultural plants and produce at SLU Alnarp and within the recently approved Formas project ?Safe Salad?. We are looking for a postdoc who will work with colonization of human pathogens on leafy vegetables. We will investigate the fate of shigatoxin producing E. coli, causing EHEC infections, in the horticultural farm-to-fork chain, and highlight interactions between cropping and processing environment, leaf microflora and the prevalence of EHEC. These are used as a basis for risk assessment and identification of risk factors before harvest and of vegetables at risk. Studies on adhesion on the leaf via existing biofilms and the significance of the leaf microflora for disease development will be the basis for intervention studies in different steps of the production network.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Lomma
Publicerad : 09-11
Sök fler jobb liknande: lediga Postdoc position jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Postdoc position

Institutionen Biosystem och teknologi söker en prefekt/chef
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Forskarutbildning, gärna inom ett av institutionens fackområden är ett krav. Erfarenhet av akademisk ledning i olika roller är meriterande liksom god kännedom om verksamheter som är relaterade till institutionens profil. God kommunikativ förmåga är ett krav. Innehavaren måste kunna använda det svenska språket (eller ett skandinaviskt språk). Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.  Övrigt: Uppdraget som prefekt är ett tidsbegränsat uppdrag som kombineras med en tillsvidareanställning inom institutions fackområde på heltid vid SLU. Uppdraget som prefekt avser 2013 t o m 2015 med möjlighet att utses för nytt uppdrag i ytterligare tre år. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Uppdraget som prefekt innebär ett stimulerande arbete med stora utvecklingsmöjligheter. Prefekten ska inspirera, målinriktat utveckla och leda institutionens verksamhet inom forskning, utbildning och samverkan med samhället samt vara delaktig i SLUs utveckling. Med ett strategiskt ledarskap verkar prefekten för att uppmärksamma behov och skeenden i omvärlden samt att skapa engagemang och kraftsamling i en kunskapsmiljö för alla anställda och studenter. Prefekten har ansvar för institutionens personal, ekonomi och arbetsmiljö, vilket bl.a. innebär att utveckla en resultatorienterat och positivt arbetsklimat i en, kreativ och kommunikativ miljö. Prefekter vid SLU ges tillgång till SLUs ledarskapsprogram, Hållbart Akademiskt Ledarskap.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Lomma
Publicerad : 09-16
Sök fler jobb liknande: lediga Institutionen Biosystem och teknologi söker en prefekt/chef jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Institutionen Biosystem och teknologi söker en prefekt/chef

Biolog med inriktning mot växtgenomik
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Sökanden skall ha dokumenterad kompetens inom växtbiologi, genomik och bioinformatik. Bra kunskaper i skript- och programspråk som används i bioinformatik (R, Perl, C) krävs. Förmågan att kommunicera på engelska och att samarbeta med kollegor från biologi eller andra vetenskapliga discipliner förväntas. Erfarenhet i stressbiologi av växter, med NGS data, DNA-metylering och siRNAs är en tillgång. Sökanden bör ha minst en kandidatexamen. Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV med en beskrivning av utbildning och forskningserfarenhet samt kontaktuppgifter till tre referenspersoner. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: En tjänst som biolog i växtgenomik är tillgänglig i professor Lars Hennig laboratorium vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Du kommer främst att arbeta med RNA-seq, ChIP-seq och BS-seq data. Dessutom kommer SNP-analys till exempel mapping-by-sequencing att behövas. Laboratorierna är en del av Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik. Avdelningen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö. Forskargruppen och avdelningen bidrar till internationellt erkända grundläggande och tillämpad vetenskap i växtbiologi, för mer information besök webbsidan på www.vbsg.slu.se.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 09-16
Sök fler jobb liknande: lediga Biolog med inriktning mot växtgenomik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Biolog med inriktning mot växtgenomik

Fakultetsdirektör
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) bedriver forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalys och samverkan inom områdena djurhållning, djurhälsa, djurskydd, livsmedelssäkerhet och folkhälsa. Fakultetskansliet hanterar övergripande planering, ekonomistyrning, utredningar och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden samt administrativt stöd till fakultetsledningen, fakultetsnämnden och dess nämnder och utskott. Vi söker dig som har högskoleutbildning och flerårig chefserfarenhet från administrativ verksamhet, gärna från högskolesektorn eller annan offentlig verksamhet. Forskarutbildning och tidigare erfarenhet av egen akademisk verksamhet är meriterande. Anställningen kräver en skicklig ledare med initiativkraft, självständighet och analytisk förmåga. Anställningen ställer höga krav på kommunikativ förmåga och lyhördhet gentemot den akademiska ledningen och förmåga att entusiasmera och motivera sina medarbetare. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav. Ett genuint intresse för högre utbildning och forskning är en förutsättning. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Fakultetsdirektören leder fakultetens kansli, som idag består av ca 20 personer och som utgör ett kvalificerat administrativt och strategiskt stöd till fakultetsnämnd och fakultetsledning. Fakultetsdirektören ingår i fakultetens ledning, är ofta föredragande i fakultetsnämnden och samarbetar nära med dekanus. Organisatoriskt tillhör fakultetsdirektören universitetsadministrationen och är direkt underställd universitetsdirektören.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 09-24
Sök fler jobb liknande: lediga Fakultetsdirektör jobb, Fakultetsdirektör Uppsala, Fakultetsdirektör Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fakultetsdirektör

Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot ges
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Behörig till anställning som konstnärlig universitetslektor är den landskapsarkitekt som har dels visat konstnärlig skicklighet och yrkesskicklighet inom landskapsarkitektur, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som bör motsvara minst 10 veckors heltidsstudier samt har visat pedagogisk skicklighet. Innehavaren måste kunna använda svenska (eller ett skandinaviskt språk) i undervisningssammanhang. Innehavaren förutsätts också kunna undervisa på engelska. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Ämnet har i många år haft en stark studenttillströmning och den tilltänkta tjänsten är avsedd att täcka undervisning på såväl avancerad nivå som grundnivå inom landskapsarkitektprogrammet. Den tilltänkta tjänsten rymmer administrativa uppgifter som till exempel avdelningschef eller studierektor. Arbetsuppgifterna innefattar utbildning vid avdelningen för landskapsarkitektur, konstnärligt utvecklingsarbete samt samverkan med branschen och samhället i övrigt. Inom utbildningen ingår att svara för kursutveckling, kursansvar och examination. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet vid avdelningen för landskapsarkitektur. Undervisningen bedrivs främst inom landskapsarkitektprogrammet i Uppsala och har en tyngdpunkt i gestaltning och projektering.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 09-27
Sök fler jobb liknande: lediga Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot ges jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot ges

Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot ges
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Behörig till anställning som konstnärlig universitetslektor är den landskapsarkitekt som har dels visat konstnärlig skicklighet och yrkesskicklighet inom landskapsarkitektur, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som bör motsvara minst 10 veckors heltidsstudier samt har visat pedagogisk skicklighet. Innehavaren måste kunna använda svenska (eller ett skandinaviskt språk) i undervisningssammanhang. Innehavaren förutsätts också kunna undervisa på engelska. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Ämnet har i många år haft en stark studenttillströmning och den tilltänkta tjänsten är avsedd att täcka undervisning på såväl avancerad nivå som grundnivå inom landskapsarkitektprogrammet. Den tilltänkta tjänsten rymmer administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna innefattar utbildning vid avdelningen för landskapsarkitektur, konstnärligt utvecklingsarbete samt samverkan med branschen och samhället i övrigt. Inom utbildningen ingår att svara för kursutveckling, kursansvar och examination. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet vid avdelningen för landskapsarkitektur. Undervisningen bedrivs främst inom landskapsarkitektprogrammet i Uppsala och har en tyngdpunkt i gestaltning och projektering.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 09-27
Sök fler jobb liknande: lediga Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot ges jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot ges

Studie- och karriärvägledare
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, gärna med naturvetenskaplig inriktning. Erfarenhet av studievägledning alternativt vägledarutbildning är meriterande.  Arbetet kräver god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp samt mycket god organisations- och samarbetsförmåga. Som person behöver du därför vara utåtriktad, ha lätt att kommunicera samt kunna uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: SLU:s studie- och karriärvägledare ger studenterna personlig vägledning i studie- och yrkesfrågor och finns som professionella samtalspartners och bollplank före, under och efter studietiden. Som studie- och karriärvägledare kommer du att arbeta med vägledning, administration, studieinformation och studiesociala frågor vid SLU. Som vägledare i Umeå tillhör du SUS och ingår i SLU:s ortsövergripande vägledargrupp, men du kommer även att arbeta nära Skogsfakultetens kansli.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Umeå
Publicerad : 09-30
Sök fler jobb liknande: lediga Studie- och karriärvägledare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studie- och karriärvägledare

Instrumentmakare
Sveriges lantbruksuniversitet är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som rankas bland världens främsta universitet inom sitt område i internationella jämförelser. SLU är ett forskningsintensivt universitet som också erbjuder ett brett utbud av unika utbildningar, som t ex. veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3 000 medarbetare och 4 000 studenter, en omsättning på dryga tre miljarder kronor och verksamhet i hela landet med campus i bl. a. Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Universitetet har gjort en kraftfull satsning på moderna och attraktiva campusmiljöer för forskning och utbildning. Vi söker dig som har gymnasieutbildning med verkstadsteknisk inriktning eller motsvarande kvalifikationer förvärvade genom arbetslivet, samt dokumenterad erfarenhet av konstruktion, elektronik, och svetsning. Du ska dessutom ha B-körkort och vara simkunnig. Du bör vara noggrann, kreativ, självgående och inriktad på att lösa olika tekniska problem, samt ha båtvana. Du bör vidare vara serviceinriktad och ha en god kommunikativ förmåga. Då arbetsplatsen är internationell är det meriterande om du kan kommunicera på engelska. Skepparexamen är meriterande (men kan också ordnas inom ramen för tjänsten). Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-jobb Arbetsuppgifter: Som instrumentmakare har du ansvar för institutionens verkstad och bistår institutionens forskare och laboratorier med att skapa olika tekniska lösningar. Detta omfattar bland annat tillverkning och reparationer av utrustning för vatten- och sedimentprovtagning, tillverkning av diverse utrustning för fältförsök och experimentuppställningar, samt underhåll av klimatstationer, mätinstrument, båtar och båtmotorer. Du kommer att arbeta med olika material som trä, plast olika metaller och tyg. Även deltagande i fältprovtagning, i skogen och på sjön, kan ingå.
Företag: Sveriges lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Publicerad : 10-01
Sök fler jobb liknande: lediga Instrumentmakare jobb, Instrumentmakare Uppsala, Instrumentmakare Sveriges lantbruksuniversitet
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Instrumentmakare


Sök lediga jobb Sveriges lantbruksuniversitet

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se