Systemingenjör jobb - lediga jobb

Systemingenjör jobb Systemingenjör jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Systemingenjör. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Systemingenjör. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Systemingenjör Kvalificering och Systemarbete, Hkp 14- Stockholm

 2. Systemingenjör sensor till Anskaffningskontor Mark.- Stockholm

 3. Systemingenjör inom området geografisk informationsteknik- Stockholm

 4. Systemingenjör- Österåker

 5. Systemingenjör VSL-pansarterrängbil till Markverkstad Stockholm/Kungsängen- Stockholm

 6. Systemingenjörer till spännande bolag- Stockholm

 7. Juniora systemingenjörer sökes- Stockholm

 8. Systemingenjör- Haninge

 9. Systemingenjör Elektro- Haninge

 10. SYSTEMINGENJÖR SOM VILL UTVECKLA(S)- Karlskrona

 11. C401205 Systemingenjör/tekniker- Gävle

 12. OKG söker Systemingenjör till O3- Torsås

 13. C401203 Systemingenjör/tekniker- Malmö

 14. Systemingenjör- Eskilstuna

 15. Systemingenjör med inr. teknisk projektledning- Eskilstuna

 16. Systemingenjör - IT- Håbo

 17. Systemingenjör/Driftsättare, Radio- Arboga

 18. Systemingenjör/Driftsättare, Transmission- Arboga

 19. Är du en systemingenjör som vill jobba från ax till limpa?- Västerås

 20. Erfaren Systemingenjör inom Automotive- Göteborg

 21. Systemingenjör elkraft/elkraftselektronik- Göteborg

 22. Systemingenjör med elkunskap sökes!- Göteborg

 23. Evidente söker systemingenjörer!- Göteborg

 24. Erfaren Systemingenjör inom Automotive- Göteborg

 25. Systemingenjör sökes till GothNet- Göteborg

 26. Nyexaminerad systemingenjör till spännande företag i Örebro- Örebro

 27. Senior systemingenjör till Taktisk Navigering- Linköping

 28. Senior systemingenjör inom Autonomi och Beslutsstöd- Linköping

 29. Systemingenjör inom bränslesystem- Linköping

 30. Driven systemingenjör sökes till spännande kund- Linköping

 31. Vi söker systemingenjör till företag i framkant.- Linköping

 32. Systemingenjörer - Flygsimulatorprogram- Linköping

 33. SYSTEMINGENJÖR MED SYSTEMSÄKERHETSINRIKTNING- Linköping

 34. Systemingenjör till avdelning Flygprov och Verifiering- Linköping

 35. Systemingenjör Soft Products / telematiksystem- Eskilstuna

 36. Teracom söker en Systemingenjör- Stockholm

 37. Systemingenjör/Teknikstöd till NMC (Network Management Center)- Göteborg

 38. C401202 Systemingenjör/tekniker- Göteborg

 39. Senior Systemingenjör/Teknikstöd till NMC (Network Management Center)- Göteborg

 40. Systemingenjör VSL-pansarterrängbil till Markverkstad Stockholm/Kungsängen- Stockholm


Mer beskrivning

Systemingenjör Kvalificering och Systemarbete, Hkp 14
Teknik för Sveriges säkerhet Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vår uppgift är att leverera försvarslogistik till vår viktigaste partner Försvarsmakten. I samarbete utformar och förser vi försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Målet är effektiv försvarslogistik – när och där den behövs. Läs gärna mer på www.fmv.se Jobbet Anskaffningskontor (AK) Flyg&Rymd har ansvar för genomförandet av uppdrag samt produkter inom Flyg- och Rymdområdet. Enhet Helikoptersystem inom AK Flyg&Rymd ansvarar för utveckling, anskaffning och drift av helikoptersystem, inom enheten sorterar bl.a. Helikopter 14 (HKP 14). HKP 14 (NH90 från NH Industries) är ett av Försvarsmaktens medeltunga helikoptersystem vilken skall utgöra en kvalificerad resurs för lösande av omfattande uppdragstyper de närmaste årtiondena. Helikoptern är utrustad med mycket modern och komplex teknik som skall medge genomförande av bl.a. följande uppdrag: Ubåtsjakt, Taktisk trupptransport, Ytmålsspaning, Sjuktransport, Specialoperationer och Räddningsinsatser över hav och land. Jobbet Som systemingenjör Kvalificering inom projektet kommer Du att ingå i FMV kvalificeringsgrupp som leds av FMV kvalificeringsansvarige. Tyngdpunkten ligger inom området granskning av industrins kvalificeringsunderlag av de svenska tekniska kraven på HKP14. Du kommer att hålla samman projektets granskningsresultat som används vid kravförhandlingar med industrin. Som del i HKP 14 Chefsingenjörsfunktion kommer Du även att delta i annat systemarbete inom Flygmaterielsystem 14. Det kan även bli aktuellt med systemarbete inom övriga helikoptersystem som enheten som helhet ansvarar för. Arbetet innebär täta kontakter med leverantörer och med kunden Försvarsmakten varför resor inom- och utomlands förekommer. Du Du är Civil-/högskoleingenjör eller motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt. Inriktningen kan med fördel vara Flyg, Maskin, Elektro eller Data. Kunskap om tekniskt systemarbete samt goda kunskaper i engelska språket är krav. Meriterande är: - Erfarenhet av komplexa system och flygsystemarbete inom FMV alternativt med svensk/utländsk industri - Kunskap om FMV och Försvarsmaktens arbetssätt - Erfarenhet av konfigurationsledning, kravhantering, teknisk granskning Som person tar Du initiativ, är stabil och har lätt för att arbeta självständigt såväl som i team. Du bör ha projekterfarenhet och vana att jobba strukturerat efter definierade processer och metoder. Vidare är god förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska ett krav. Vi söker dig som har förmåga till helhetssyn och har kompetens för att förstå och sätta dig in i omfattande arbetsprocesser. Du har en dokumenterad god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Provtjänstgöring kan ev komma att tillämpas. Sista ansökningsdag 2013-08-25  Vi FMV erbjuder stora utvecklingsmöjligheter med många spännande projekt i internationell miljö. Du får ta mycket ansvar och har stora möjligheter att påverka ditt eget arbete. I gengäld vill vi att du arbetar prestigelöst, agerar affärsmässigt och fokuserar på resultatet. Du kommer till en arbetsplats som lägger stor vikt vid kompetensutveckling, friskvård och bra anställningsvillkor. Hos oss kan du förena det professionella med det privata. Du jobbar vid Gärdet i Stockholm och måste vara svensk medborgare.
Företag: FMV
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör Kvalificering och Systemarbete, Hkp 14 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör Kvalificering och Systemarbete, Hkp 14

Systemingenjör sensor till Anskaffningskontor Mark.
Teknik för Sveriges säkerhet Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vår uppgift är att leverera försvarslogistik till vår viktigaste partner Försvarsmakten. I samarbete utformar och förser vi försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Målet är effektiv försvarslogistik – när och där den behövs. Läs gärna mer på www.fmv.se Vill du arbeta med avancerad teknik inom Luftvärnet? Har du erfarenhet av, och fallenhet för, att arbeta i en projektgrupp mot ett gemensamt mål under högt tempo? Är du redo att anta utmaningen? FMV och AK Mark behöver förstärka med ytterligare medarbetare inom enheten Mark Vapen med stationeringsort Stockholm. Jobbet Som systemingenjör sensorer kommer du att vara sammanhållande för sensorsystem inom Luftvärnsområdet. Luftvärnets sensorsystem (UndE 23, PS90 och PS91) ingår i luftvärnsbataljonerna och bidrar med målanvisning för de skjutande systemen samt med luftlägesinformation till Försvarsmaktens ledningssystem. Du kommer i nära samarbete med produktledaren och projektledare ansvara för att vidmakthålla och uppgradera systemen. Uppgraderingen ingår i den samlade luftvärnsförmågans uppgradering för bärighet mot år 2020 och därefter benämnt insatsförmåga luftvärn (IfLv). I arbetet ingår ett nära samarbete med såväl industrin som Försvarsmakten. Arbetet sker i projektform där huvuddelen av våra medarbetare arbetar parallellt med flera delprojekt. Du kommer att ingå i en projektgrupp som ansvarar för uppgraderingen där ditt ansvarsområde kommer att vara sensorsystemen. Som ansvarig för sensorer företräder du systemen internt inom projektgruppen och externt mot industrin. Parallellt med detta skall systemen vidmakthållas i samarbete med industrin för försvarmaktens operativa drift. Enheten Mark Vapen anskaffar, driftsätter och vidmakthåller system till Försvarsmakten inom Luftvärn-, finkaliber-, ammunitions-/minröjning-, specialammunition-, och Pansarvärns- området. Arbetet sker i ett nära samarbete med vår huvudkund Försvarsmakten.  Våra leverantörer förekommer i en internationell miljö och samarbete med motsvarande myndigheter i andra länder är vanligt förekommande. Tjänsteresor, såväl inrikes som utrikes, förekommer i denna tjänst. Provtjänstgöring kan eventuellt komma att tillämpas. Du Du har teknisk utbildning på högskolenivå med erfarenhet och kunskap av sensor-/radar området, alternativt är du officer med motsvarande erfarenhet eller motsvarande kompetens inhämtad på annat sätt. Vi vill att du har erfarenhet av att jobba i projekt och det är mycket meriterande om du har erfarenhet av luftvärnets sensorer tekniskt eller operativt. Miljökännedom om den militära miljön, luftvärnsområdet och tidigare myndighetsarbete är meriterande. Du är en initiativrik och utåtriktad person, med god förmåga att arbeta och fungera i grupp, men har även förmåga att självständigt lösa problem. Du har vidare god förmåga att uttrycka dig, såväl i tal som i skrift, på både svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du passar in i vår enhet. Idag är en majoritet av medarbetarna vid FMV män varför vi mycket gärna ser kvinnliga sökanden. Välkommen med din ansökan, CV, betyg och gärna ett personligt brev. Sista ansökningsdag 2013-08-30 FMV erbjuder stora utvecklingsmöjligheter med många spännande projekt i internationell miljö. Du får ta mycket ansvar och har stora möjligheter att påverka ditt eget arbete. I gengäld vill vi att du arbetar prestigelöst, agerar affärsmässigt och fokuserar på resultatet. Du kommer till en arbetsplats som lägger stor vikt vid kompetensutveckling, friskvård och bra anställningsvillkor. Hos oss kan du förena det professionella med det privata. Du jobbar vid Gärdet i Stockholm och måste vara svensk medborgare.
Företag: FMV
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör sensor till Anskaffningskontor Mark. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör sensor till Anskaffningskontor Mark.

Systemingenjör inom området geografisk informationsteknik
Teknik för Sveriges säkerhet Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vår uppgift är att leverera försvarslogistik till vår viktigaste partner Försvarsmakten. I samarbete utformar och förser vi försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Målet är effektiv försvarslogistik – när och där den behövs. Läs gärna mer på www.fmv.se FMV söker systemingenjör inom området geografisk informationsteknik till Strategisk materielledning och enheten Metod och Designstöd samt FoU. Strategisk Materielledning, SML, samordnar planeringen och genomförandet av den avgiftsfinansierade verksamheten samt leder FMV:s arbete inom systemledning och affärsutveckling. SML svarar för genomförandet av egna uppdrag i enlighet med FMV:s produktionsplan. Inom enheten Metod och Designstöd samt FoU arbetar vi verksamhetsöverskridande genom att vi stödjer Försvarsmakten i arbetet med att ta fram underlag för beslut avseende processer, regelverk och metoder. Besluten ska säkerställa att de system som ska användas av Försvarsmakten tas fram på ett enhetligt sätt och att de kan utbyta information med varandra. Vi ska också säkerställa spårbarhet från krav på förmåga hos Försvarsmaktens förband ner till tekniska system. Vi arbetar därmed förutsättningsskapande med Försvarsmaktens informationsarkitektur och uppfyllnad av krav på interoperabilitet så att förbanden kan agera såväl med varandra som med förband från NATO eller EU. Vi har verksamhet som försörjer Försvarsmaktens system med data och med geografisk information och geografisk informationsteknik. Vi har också ansvaret föra att hålla samman all FoU verksamhet på FMV. Arbetet bedrivs i huvudsak i projektform med såväl interna resurser som upphandlade externa tjänster. Enheten består av 22 medarbetare. Jobbet Du kommer att arbeta som systemingenjör inom området geografisk informationsteknik i huvudsak med följande uppgifter: • Leda komplexa projekt med många samarbetsytor • Ge stöd till systemutvecklingsprojekt avseende geofrågor • Samordna och sprida kunskap om området internt på FMV och till Försvarsmakten • Upprätthålla och utveckla affärsrelationer • Samarbeta med representanter från andra myndigheter • Arbetsleda konsulter och externa experter • Arbeta med nationell och internationell standardisering inom området Provtjänstgöring kan eventuellt komma att tillämpas Du Du är civilingenjör, gärna med inriktning lantmäteri eller samhällsbyggnad, eller systemvetare. Du har framgångsrikt lett projekt med många samarbetsytor. Du har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom området. Det är meriterande om du har arbetat med informationsmodellering eller IT-arkitekturfrågor, det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med informationshantering och ledningssystem inom Försvarsmakten eller FMV. Du behärskar obehindrat svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du är stabil och strukturerad med förmåga att anpassa dig till situationen och ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändring och kan själv driva arbetet framåt. Du tänker och agerar med långsiktighet och helhetsperspektivet i fokus och styr din verksamhet mot det långsiktiga målet. Det är viktigt att du kan bygga och underhålla goda relationer med andra såväl inom FMV och FM som på andra myndigheter och hos leverantörer. Vi vill att du arbetar prestigelöst, agerar affärsmässigt och fokuserar på resultatet. Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass. Välkommen med din ansökan, CV, betyg och gärna ett personligt brev. Sista ansökningsdag 2013-08-20   FMV erbjuder stora utvecklingsmöjligheter med många spännande projekt i internationell miljö. Du får ta mycket ansvar och har stora möjligheter att påverka ditt eget arbete. I gengäld vill vi att du arbetar prestigelöst, agerar affärsmässigt och fokuserar på resultatet. Du kommer till en arbetsplats som lägger stor vikt vid kompetensutveckling, friskvård och bra anställningsvillkor. Hos oss kan du förena det professionella med det privata. Du jobbar vid Gärdet i Stockholm och måste vara svensk medborgare.
Företag: FMV
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör inom området geografisk informationsteknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör inom området geografisk informationsteknik

Systemingenjör
Skärgårdskommunen Österåker växer. Idag har Österåker drygt 40 000 invånare, ung befolkning och starkt nyföretagande. Skärgården och den fantastiska roslagsnaturen ger många möjligheter till aktiv fritid och härligt boende. Även om storstaden ligger nära - 30 minuter med tåg eller bil till Stockholm - finns det mesta inom kommunen. För mer information www.osteraker.se. Vi söker nu en medarbetare till vår IT- enhet, Teknisk systemförvaltning med GIS-inriktning. IT-enheten som består av 14 personer och ansvarar för drift, teknik, utveckling, support och underhåll av kommunens nätverk och därtill anslutna IT-resurser. IT-enhetens tekniska systemadministratörer ansvarar för avancerad administration av våra system.     Arbetsbeskrivning  Vidareutveckling och förvaltning av kommunens tekniska infrastruktur • Teknisk förvaltning, underhåll/uppgraderingar av kommunens GIS-system och program samt implementering Win7 • Förvaltning och vidareutveckling av teknisk arkitektur för vår kund Miljö – och samhällsbyggnad och nära kontakt med systemleverantörer • Ansvar för vidareutveckling och administration av rutiner för kundens specifika system • Viss beredskap kvällstid ingår i arbetsuppgifterna i samband med uppgraderingar av kundens verksamhetssystem  Kvalifikationer  Mångårig erfarenhet av • • System/serveradministration i Windows miljö • Installationer, anpassningar och integration av de som av verksamheten använda system • SQL Server-baserade system (SQL2008) • Systemdrift – och produktion • Nätverk och kommunikation • Erfarenhet av modern IT-arkitektur   • Grundläggande i följande är meriterande • VMware • Backup Exec • Win7 • Oracle • Centraliserad klienthantering • ArcGIS • Bygg-R • Miljöreda • SCCM • Veeam   • Bred förståelse och insikt i hur system och applikationslösningar samverkar i en kommun • Lätt för att samarbeta med olika grupper i verksamheten • Vana vid att ta egna initiativ och arbeta självständigt • Kännedom om vanliga ”kommunsystem”   Det är viktigt att du är noga och ansvarstagande. Du har också lätt för att samarbeta inom IT-enheten och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har körkort.   Anställningens omfattning   Heltid, tillsvidare  Tillträde Snarast efter överenskommelse  Ansökan Frågor besvaras av Monika Smidestam, IT-Chef, Österåkers kommun. Skicka in din ansökan snarast, då urvalet sker löpande.   Monika Smidestam  Österåkers kommun Telefon direkt: +46-(0)8-540 810 17
Företag: Österåkers kommun
Ort: Österåker
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör jobb, Systemingenjör Österåker, Systemingenjör Österåkers kommun
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör

Systemingenjör VSL-pansarterrängbil till Markverkstad Stockholm/Kungsängen
Teknik för Sveriges säkerhet Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vår uppgift är att leverera försvarslogistik till vår viktigaste partner Försvarsmakten. I samarbete utformar och förser vi försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Målet är effektiv försvarslogistik – när och där den behövs. Läs gärna mer på www.fmv.se FSV är en resultatenhet inom FMV. FSV har totalt cirka 1 500 medarbetare. FSV Markverkstad är en enhet inom FSV, som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifiering, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.Organisationen är auktoriserad för underhåll av militära flygbasmateriel enligt kraven i Regler för Militär Luftfart (RML V-6-B, vilket motsvarar det civila EASA Part-145 regelverk. FSV Markverkstad har även auktorisation för ISO 9001 och tryck ISO 17020. Markverkstad Stockholm är en avdelning inom FSV med ca 50 medarbetare, som bedriver verksamhet i Kungsängen, Berga, Visby och Stockholm.   Jobbet Jobbet innebär att bedriva tekniskt systemstöd inom Försvarsmaktens fordonssystem. Genomföra tekniska utredningar och projektledning. Upprätta kalkyler och anbud samt sammanställa svar vid anbudsförfrågningar. Jobbet innebär att du ska medverka i underhållstekniska analyser och materielförsök. Arbetet medför krav på resor och tjänstgöring inrikes såväl som utrikes.   Du ska ha 2 eller 3-årigt gymnasium med inriktning mot fordon eller maskin, gärna eftergymnasial utb inriktad mot produktion/teknik eller utb till teknisk officer eller annan kompetens som arbetsgivaren bedöms vara likvärdig. Det är önskvärt med erf från materielunderhållsplanering, tekniskt systemstöd med inriktning mot fordon och maskiner, gärna viss kompetens inom cad/cam.Du måste ha dokumenterad erfarenhet från kvalitetsledningssystem, och tekniskt utredningsarbete inom verkstadsdrift med inriktning mot fordonsunderhåll. Du ska vara strukturerad och lojal. Det är meriterande om du kan VD-LIV, LIFT och SAP. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Övriga krav på befattningen Det är en tillsvidareanställning med 6 mån provanställning. Du måste genomgå godkänd registerkontroll och du måste vara svensk medborgare. Internationell tjänstgöring ingår i befattningen. Då arbete med härdplaster förkommer är det viktigt att du inte är allergisk mot härdplaster. Du ska ha minst B-körkort Har du frågor kontakta Marcus Bergman avdelningschef 08-58 45 40 91, 070-142 54 50 Peter Forsberg platschef Berga 010-823 42 40, 070-862 2875 Magnus Hemberg facklig representant OFR/O 0589-404 81 Bengt Blom facklig representant SACO 035-266 2908 Kaj Hansson facklig representant OFR/S 08-584 540 94 Gerard Woll SEKO 013-28 34 22       FMV erbjuder stora utvecklingsmöjligheter med många spännande projekt i internationell miljö. Du får ta mycket ansvar och har stora möjligheter att påverka ditt eget arbete. I gengäld vill vi att du arbetar prestigelöst, agerar affärsmässigt och fokuserar på resultatet. Du kommer till en arbetsplats som lägger stor vikt vid kompetensutveckling, friskvård och bra anställningsvillkor. Hos oss kan du förena det professionella med det privata. Du jobbar vid Gärdet i Stockholm och måste vara svensk medborgare.
Företag: FMV
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör VSL-pansarterrängbil till Markverkstad Stockholm/Kungsängen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör VSL-pansarterrängbil till Markverkstad Stockholm/Kungsängen

Systemingenjörer till spännande bolag
Talangjägarna söker för kunds räkning drivna systemingenjörer. Vår kund är ett spännande bolag inom försvarsindustrin och för rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. De är just nu i en expansionsfas och behöver därför tillsätta tjänster som systemingenjörer omgående. Arbetsuppgifter Som systemingenjör arbetar du i projekt. Typiska uppgifter hos kund är att specificera krav, stötta utvecklare och göra utredningar. Även att definiera prestanda för sändare- och mottagarsystem samt analysera resultat från simuleringar och skarpa prov. Det kan också innebära att bistå vid kalkyler och offerter. Din profil Vi söker dig som har interesset av att förstå tekniska detaljer och vad som påverkar systemprestanda på övergripande nivå. Vi tror att du är Civilingenjör och det är meriterande om du läst inriktningen Elektro, Teknisk fysik eller motsvarande. Du delar gärna med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Det är också meriterande om du har erfarenheter av mikrovågsteknik och signalbehandling. Även om du har erfarenhet av telekrig (EW), Radar, Systemdesign, systemarkitektur och kravarbete. Svenskt medborgarskap är ett krav då tjänsten innebär arbete som omfattas av svensk försvarssekretess. Start: Omgående Plats: Stockholm Arbetstider: 40h arbetsvecka. Lön: Individuell lönesättning Om vi inte kontaktat dig inom två veckor från det att du skickade in din ansökan har vi valt att gå vidare med andra kandidater för denna tjänst Om Talangjägarna: Talangjägarna är det lilla personliga bemannings- och rekryteringsföretaget som är snabbare, kunnigare och mer lyhörda. Vi är företaget som ger personal och företag en ljusare framtid. Vi är specialister inom IT och ekonomi. Talangjägarna är ett ungt företag men vi som grundat bolaget har mångårig erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar med att hitta de mest talangfulla medarbetarna till både de största börsbolagen och mindre företag. När du samarbetar med Talangjägarna får du därför en partner som tillhör de mest kompetenta i branschen eftersom kunskapen sitter i våra personnummer som grundat företaget och inte i något organisationsnummer. För mer information, besök www.talangjagarna.se
Företag: TALANGJÄGARNA SVERIGE AB
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjörer till spännande bolag jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjörer till spännande bolag

Juniora systemingenjörer sökes
Talangjägarna söker för kunds räkning nyutexaminerade ingenjörer till ett program. Detta är ett väldigt spännande samarbete mellan ett stort bolag inom försvarsindustrin och ett stort konsultbolag, där du får ta del av båda dessa företags kompetensutvecklingsinsatser. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna kommer skilja sig något beroende på vilken avdelning du hamnar på. Detta bestäms utifrån dina kunskaper samt intresse. Du kommer att medverka i ett projekt som handlar om elektronikkonstruktion, systemutveckling samt test. Du kan komma att arbeta med telekrig, elektronisk störning, mikrovågsteknik, programmering och/eller konstruktion. Efter att projektet är avslutat kommer du att börja arbeta i den ?vanliga? verksamheten inom olika områden. Det ingår mycket utbildning - exempelvis teknisk utbildning, test och mentorskap. Du får snabbt ett stort ansvar och stor möjlighet till kompetensutveckling i form av kurser och andra utvecklingsmöjligheter. Du kommer efter medverkan i programmet få ett väldigt attraktivt CV. Din profil Du som söker till detta program har nyligen avslutat dina studier som civilingenjör inom exempelvis teknisk fysik, mekatronik, elektroteknik, mikrovågsteknik, maskin eller data. Du har intresse och gärna också kunskap av elektronikkonstruktion, inbyggda system. Det är väldigt meriterande om du har stött på mikrovågsteknik. Meriterande även om du har kunskaper i C, C++och/eller VHDL . Vi söker dig som är driven, öppen, positiv och har en stor vilja att utvecklas och fördjupa dina kunskaper. Vidare är du prestigelös, ödmjuk och bra på att samarbeta och arbeta i team.. Du brinner för teknik och vill ständigt utvecklas och arbeta i teknikens framkant. Du talar och skriver flytande svenska och engelska. Om uppdraget Start: Början av september 2013 Arbetstider: Kontorstider flex Omfattning: Heltid Lön: Enligt överenskommelse Om vi inte kontaktat dig inom två veckor från det att du skickade in din ansökan har vi valt att gå vidare med andra kandidater för denna tjänst Om Talangjägarna Talangjägarna är det lilla personliga bemannings- och rekryteringsföretaget som är snabbare, kunnigare och mer lyhörda. Vi är företaget som ger personal och företag en ljusare framtid. Vi är specialister inom IT och ekonomi. Talangjägarna är ett ungt företag men vi som grundat bolaget har mångårig erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen. Vi har arbetat med att hitta de mest talangfulla medarbetarna till både de största börsbolagen och mindre företag. När du samarbetar med Talangjägarna får du därför en partner som tillhör de mest kompetenta i branschen eftersom kunskapen sitter i våra personnummer som grundat företaget och inte i något organisationsnummer. För mer information, besök www.talangjagarna.se
Företag: TALANGJÄGARNA SVERIGE AB
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Juniora systemingenjörer sökes jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Juniora systemingenjörer sökes

Systemingenjör
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv. Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat teknisk tjänst, transporter, basering, bevakning och logistik, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Dessutom ansvarar Marinbasen för Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge, Kalmar och Kronobergs länMarinbasen söker nu systemingenjör vid Marina Basbataljonen/Teknikkontor Fartyg. Tele/Vapenplutonen på Marina Basbataljonen/Teknikkontor Fartyg arbetar i huvudsak med vidmakthållande av tele- och vapentekniska system ombord fartyg och båtar inom marinen. Plutonens strävan inom kundföreträdarrollen är att utgöra en kompetent beställare mot såväl civila leverantörer som FSV verkstäder. Inom ägarföreträdarrollen utgör plutonens personal bl.a. kompetensbärare i arbetet med konfigurationsuppföljning av delsystemen ombord på marinens fartyg och båtar. Kompetensområden som täcks av Signaturtroppen är mätning och analys av fartygs signaturegenskaper samt sensor och vapenkontroll. Tjänsten som systemingenjör Signatur: • Placeras vid Tele/Vapenpluton på Marinbasen i Berga Stockholm. • Anställs som civil tjänsteman. • Tjänstgör som systemingenjör, med inriktning signaturmätning och sensorkontroll. Signaturtroppen nyttjar ett antal fasta och rörliga mätstationer runt om i landet. I anställningen ingår ett antal inrikes resor till dessa. Många av stationerna ligger på öar, och troppen förfogar över ett antal båtar för egna transporter. Marina Basbataljonen är ett insatsförband, varvid tjänsten bedrivs företrädesvis inom Sverige men även utomlands inom ramen för FM uppgifter. I anställningen ingår därför plikt för utlandstjänst. Exempel på arbetsuppgifter: • Deltaga i mätningar och analys av fartyg avseende magnetik, hydroakustik, hydrodynamik och elfält. • Deltaga i mätning och analys avseende sensor och vapenkontroll. • Deltaga i marinens övningar. • Deltaga i och lämna tekniskt systemstöd vid studier, utveckling och anskaffning av nya och modifierade materielsystem med ingående delsystem. • Följa upp status avseende materiel (omfattar bl.a reservdelar, dokumentation, underhållsskulder) och föreslå åtgärder. Önskvärda kvalifikationer: • Gymnasieingenjörsexamen eller motsv. utbildning. • Körkort klass B. • God fysisk prestationsförmåga. • Erfarenhet av användning av datorer och IT-system. • God kommunikationsförmåga. • God social kompetens. • Goda språkkunskaper i svenska. • Goda språkkunskaper i engelska. Det är meriterande om du har: • Erfarenhet från något av de huvudsakliga teknikområdena: magnetik, hydroakustik och elfält. • Nautisk kompetens N8 och M8. • Kännedom om Försvarsmaktens marina förband. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Tillträde 2013-10-01 eller enligt överenskommelse. Upplysningar om tjänsten: Signaturtroppen Sven Karlsson, telefon: 0455-86164, 0708-529446 eller Plutonchef Örlkn Johan Igert, telefon: 0455-85772, 076-6492296. Fackliga representanter: TCO/Försvarsförbundet, Jan Berthilson, tel. 0455-866 71, 070-555 83 72. SEKO, Nils-Göran Lidén, 0381-185 58, 00-533 52 44. SACO, Mathias Andersson, tel. 0455-539 54, 070-217 60 67. Officersförbundet, Mikael Danielsson, tel. 0455-866 61, 070-872 67 58. Välkommen med Din ansökan, senast 2013-08-11 tillsammans med meritförteckning och referenser.
Företag: Försvarsmakten
Ort: Haninge
Publicerad : 06-14
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör jobb, Systemingenjör Haninge, Systemingenjör Försvarsmakten
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör

Systemingenjör Elektro
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv. Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat teknisk tjänst, transporter, basering, bevakning och logistik, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Dessutom ansvarar Marinbasen för Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge, Kalmar och Kronobergs länFartygsplutonen vid Marina Basbataljonen/Teknikkontor Fartyg arbetar i huvudsak med vidmakthållande av övervattensfartyg och båtar för hela FM, förutom amfibiesystemet. Plutonen är grupperad på två verksamhetsställen, Karlskrona till huvuddelen respektive Berga/Muskö med en mindre del av personalen. Kompetensområden som täcks av plutonen är de traditionellt skeppstekniska områdena dvs Maskin, Skrov, Elektro och Liv-/Säk-/Skyddsmateriel. Plutonens strävan inom kundföreträdarrollen är att utgöra en mycket kompetent beställare mot såväl de civila varven/marinor som FM interna verkstäder. Inom ägarföreträdarrollen utgör plutonens personal bl.a. kompetensbärare i arbetet med konfigurationsuppföljning på fartyg och båtar. Tjänsten som Systemingenjör Elektro (Civil) innebär att du: • Placeras vid Fartygsavdelningen Berga/Muskö. • Tilldelas arbetsområde skeppsteknisktjänst, där du inriktas mot generell elkraft/elektrotjänst fartyg/båtar, där även fartygs manöver- och övervakningssystem ingår. Marina Basbataljonen är ett insatsförband, varvid tjänsten bedrivs företrädesvis inom Sverige men även utomlands inom ramen för FM uppgifter. Exempel på arbetsuppgifter: • Bereda underhållsbehov, i dialog med nyttjare, på fartyg och båtar och omvandla dessa till beställningar till leverantörer. • Deltaga i och lämna tekniskt systemstöd vid studier, utveckling och anskaffning av nya och modifierade materielsystem med ingående delsystem. • Kontrollerar och kvalitetssäkrar (genom ex. dokumentationsgranskning, inspektioner etc) utfört underhåll efter genomfört arbete. • Följer upp status avseende materiel (omfattar bl.a reservdelar, dokumentation, underhållsskulder, materielkontroller och prestandaverifiering) och föreslår åtgärder. • Lämnar underlag för M Basbat/TeK Ftg budget samt ekonomisk uppföljning av lagda beställningar. • Genomför resor, företrädesvis inom riket men även vid missioner utomlands, för dialog ang. beställningar/översyner med leverantörer och nyttjare. Önskvärda kvalifikationer: • Acceptans att deltaga i internationell verksamhet om detta beordras. • Ingenjörsexamen (gymnasiekompetens el/elektronik/elkraft sjöingenjörsexamen eller dokumenterad motsv. utbildning). • Körkort klass B. • God fysisk prestationsförmåga. • God erfarenhet av användning av datorer och IT-system. • God kommunikationsförmåga. • Goda språk- och skriv kunskaper i svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har: • Erfarenhet som ombordmönstrad teknisk personal eller som teknisk chef på marinens fartyg eller civila fartyg (värderas högt). • Erfarenhet av förekommande tekniska arbetsuppgifter vid fartygs-/båtvarv eller båtmarinor. • Elbehörighet AB alt. ABL. • Erfarenhet av hantering av teknisk information i såväl pappers- som digitalt format. • Erfarenhet av användning av driftuppföljningssystem. • Språkkunskaper tyska/franska. • Körkort klass BE. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Tillträde 2013-10-01 eller enligt överenskommelse. Upplysningar om tjänsten: Plutonchef Örlkn Hans Andersson, telefon: 0455-865 13, 070-934 98 20 eller Troppchef Kn Krister Sahlin, telefon: 010-8231164, 076-649 22 14 eller Produktionsledare Kent Lindqvist, telefon:010-8231260,  070-674 74 21. Fackliga representanter: TCO/Försvarsförbundet, Jan Berthilson, tel. 0455-866 71, 070-555 83 72. SEKO, Nils-Göran Lidén, 0381-185 58, 070-533 52 44. SACO, Mathias Andersson, tel. 0455-539 54, 070-217 60 67. Officersförbundet, Mikael Danielsson, tel. 0455-866 61, 070-872 67 58. Välkommen med Din ansökan, senast 2013-08-18 tillsammans med meritförteckning och referenser.
Företag: Försvarsmakten
Ort: Haninge
Publicerad : 06-14
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör Elektro jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör Elektro

SYSTEMINGENJÖR SOM VILL UTVECKLA(S)
. Xdin expanderar och etablerar verksamhet i sydöstra Sverige. Vi vänder oss därför till dig som söker nya utmaningar i karriären i Karlskronaregionen.  ARBETSUPPGIFTER OCH KOMPETENS Vi går för högtryck och söker därför ytterligare systemingenjörer och applikationsutvecklare med några års erfarenhet.  Vi ser att du är civil- eller högskoleingenjör, eller har förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom ditt kompetensområde som kan vara systemering, applikationsutveckling eller test- och verifiering. Du har god kunskap inom de normer som gäller för branschen. PERSONLIGHET OCH ENGAGEMANG Personliga egenskaper som vi värdesätter är din förmåga att agera självständigt och affärsmässigt. Du är positiv, utåtriktad och drivande med förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med våra kunder. Du stimuleras av problemlösning och använder din kreativitet till att hitta nya lösningar. Naturligtvis har du ett genuint teknikintresse! Du anser att din lön ska stå i relation till din kompetens och vidare delar vi ansvaret med dig för att upprätthålla och utveckla din konkurrenskraftiga konsultprofil. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. OM XDIN I regionen Southeast är vi omkring 140 medarbetare och har uppdrag inom tjänsteområdena produktutveckling, elektronik- och mjukvaruutveckling, test och kvalitetssäkring, process- och anläggningskonstruktion, system- och applikationsutveckling samt beräkning och simulering. Vi arbetar främst med kunder inom fordonsindustrin, telekom, rymd & försvar, industri-, medicinteknik- och energibranschen. Xdin Southeast har kontor i både Lund, Jönköping och Linköping. KONTAKT Thomas Montgomery Manager, System- och applikationsutveckling Karlskrona 0709-71 41 87 Ansök så snart som möjligt så rekryteringsarbetet pågår löpande, dock senast 18 augusti 2013. Välkommen med din ansökan!
Företag: Xdin
Ort: Karlskrona
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga SYSTEMINGENJÖR SOM VILL UTVECKLA(S) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: SYSTEMINGENJÖR SOM VILL UTVECKLA(S)

C401205 Systemingenjör/tekniker
Söker systemingenjörer/tekniker med dokumenterad arbetslivserfarenhet inom något av nedan tekniker: Systemingenjörer/ infrastrukturspecialist/ säkerhetsspecialist: Linux, Unix, AIX, Windows, Cisco, Sybase, Checkpoint MSSQL MS IIS MS Exchange MVS RACF SMP LE Sysview SA AIX VLM Du är utbildad ingenjör eller systemvetare, men det viktigaste är din erfarenhet. Du har minst fem år som systemingenjör. Du har erfarenhet som systemingenjör/tekniker. Som person är du självgående, kommunikativ och har god förmåga att förstå kundens krav. Teamkänsla och flexibilitet är viktigt och du kan hugga i där det behövs. Vi värderar inte enbart en hög teknisk kompetens utan ser gärna att du har erfarenhet av kundkontakter samt att du är en utåtriktad och affärsmässig person. För att passa som konsult hos Swepap och våra kunder ställer vi höga krav på kundfokus och professionella arbetsmetoder. Då arten av dina uppdrag kan variera över tid så är det även viktigt att du har lätt för att sätta dig in i nya miljöer och förutsättningar. Du har förmågan att kommunicera kring problem och lösningar och är framförallt serviceinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska Språk: Svenska, Engelska Orter: Norrland Hoppas att vi får möjlighet att hälsa dig välkommen till Swepap. Endast webansökan. Ange anspråk, dina referenser samt referensnr.
Företag: SWEPAP CONSULTING AB
Ort: Gävle
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga C401205 Systemingenjör/tekniker jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: C401205 Systemingenjör/tekniker

OKG söker Systemingenjör till O3
Förutom att sträva efter att tillgodose våra kunders behov har vi också våra 79 000 anställda i mer än 30 länder för ögonen. För att de gör oss till vad vi är: ett av världens största privatägda energiföretag. Upptäck möjligheterna på E.ON. OKG är ett av de största företagen i Kalmar län med närmare 1 000 medarbetare. Vi driver och utvecklar tre kärnreaktorer, som tillsammans svarar för mer än tio procent av landets elförsörjning. Genom säker drift och ständig anläggningsutveckling, är det vår ambition att producera koldioxidfri el under sextio års tid. På www.okg.se kan du läsa mera om oss och om våra lediga jobb. Placeringsort: Oskarshamn Arbetsbeskrivning O3 är OKGs största reaktor och som levererar 1450 MW. Inom avdelning Produktion O3 finns förutom produktionsenheten en enhet, P3S, som har anläggningsutvecklingsfokus. Till den sistnämnda söker vi nu en medarbetare, gärna med elinriktning. P3S ska på ett säkerhetsmässigt och ekonomiskt optimalt sätt stödja och samordna den långsiktiga driften av anläggningen inom ramen för STF och OKGs verksamhetssystem. Där du som systemingenjör har ett tydligt systemansvar och känner ansvar för helheten. Arbetet som systemingenjör innebär att vara sammanhållande för OKGs fackområdesingenjörer och det systemansvar som finns inom respektive område och bereda statusrapporter. Utifrån de olika fackområdena bilda sig en uppfattning om systemets status och vilken anläggningsutveckling som är nödvändig. För den medarbetare vi söker nu kommer uppgiften innebära systemansvar för våra elsystem. I arbetet ingår att tillsammans med linjeorganisationen ta fram systemstatusrapporter för systemen men även att delta i projekt inom elsystemen. Exempel på arbetsuppgifter: - Planera hur systemstatusrapporten ska tas fram eller uppdateras. - Bereda underlag inför systemstatusrapport. - Utföra trender inom olika områden. - Utvärdera underlag och trendning. - Utveckla och uppdatera systemstatusrapporten med anläggningsstatus. Vem är du? Vi söker dig som är civilingenjör inom el, gärna med erfarenhet från elproduktion eller processindustri. Som person har du samarbetsförmåga, är drivande, analytisk och noggrann. Arbetet kräver också kvalitetsmedvetenhet och en utvecklad helhetssyn. Kontaktperson För ytterligare information om tjänsten vänligen kontakta: Per Magnusson, chef P3S Linda Malm, rekryteringskonsult Experis, 0480-425242 Facklig kontakt: Magnus Nicklasson, Sveriges Ingenjörer Tonny Granberg, Unionen Conny Larsson, Ledarna Samtliga nås via OKGs växel, 0491-786000
Företag: Experis Engineering
Ort: Torsås
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga OKG söker Systemingenjör till O3 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: OKG söker Systemingenjör till O3

C401203 Systemingenjör/tekniker
Söker systemingenjörer/tekniker med dokumenterad arbetslivserfarenhet inom något av nedan tekniker: Systemingenjörer/ infrastrukturspecialist/ säkerhetsspecialist: Linux, Unix, AIX, Windows, Cisco, Sybase, Checkpoint MSSQL MS IIS MS Exchange MVS RACF SMP LE Sysview SA AIX VLM Du är utbildad ingenjör eller systemvetare, men det viktigaste är din erfarenhet. Du har minst fem år som systemingenjör. Du har erfarenhet som systemingenjör/tekniker. Som person är du självgående, kommunikativ och har god förmåga att förstå kundens krav. Teamkänsla och flexibilitet är viktigt och du kan hugga i där det behövs. Vi värderar inte enbart en hög teknisk kompetens utan ser gärna att du har erfarenhet av kundkontakter samt att du är en utåtriktad och affärsmässig person. För att passa som konsult hos Swepap och våra kunder ställer vi höga krav på kundfokus och professionella arbetsmetoder. Då arten av dina uppdrag kan variera över tid så är det även viktigt att du har lätt för att sätta dig in i nya miljöer och förutsättningar. Du har förmågan att kommunicera kring problem och lösningar och är framförallt serviceinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska Språk: Svenska, Engelska Orter: Södra Sverige Hoppas att vi får möjlighet att hälsa dig välkommen till Swepap. Endast webansökan. Ange anspråk, dina referenser samt referensnr.
Företag: SWEPAP CONSULTING AB
Ort: Malmö
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga C401203 Systemingenjör/tekniker jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: C401203 Systemingenjör/tekniker

Systemingenjör
På avdelningen Electrical and Electronic System Articulated Hauler, söker vi nu en person som vill vara med och utveckla morgondagens el- och elektroniksystem på Volvos dumprar. Som systemingenjör kommer du att medverka vid kravsättning av ny eller förändrad funktionalitet, delta i granskningar/utredningar i samband med mjukvaruleveranser samt utreda tekniska tvärfunktionella koncept. Du har erfarenhet inom utveckling av hård- och mjukvara för inbyggda system. Tjänsten innebär ett tätt samarbete med angränsande avdelningar för att säkerställa att elektroniksystemet uppfyller våra krav ur ett tekniskt, lagstiftnings- och säkerhetsperspektiv. Kvalifikationer - Civil- eller högskoleingenjör inom elektroteknik eller motsvarande - Erfarenhet från produktutveckling inom el och elektronik - God förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift på såväl svenska som engelska - Självgående och initiativrik - Trivs med att arbeta i tvärfunktionella projektteam - Drivande, mål- och resultatinriktad Anställningsdatum: Snarast För ytterligare information vänligen kontakta; Catrin Nilsson, chef, E&E System AH, tel; +46 16 541 44 76 Fackliga representanter Mårten Grotherus, Akademikerna, tel; +46 16 541 51 88 Pekka Ollila, Unionen, tel; +46 16 541 52 41
Företag: Volvo Business Services AB
Ort: Eskilstuna
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör jobb, Systemingenjör Eskilstuna, Systemingenjör Volvo Business Services AB
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör

Systemingenjör med inr. teknisk projektledning
Arbetsbeskrivning På avdelningen Electrical and Electronic System Articulated Hauler, söker vi nu en person som vill vara med och utveckla morgondagens el- och elektroniksystem på Volvos dumprar. Som systemingenjör med inriktning teknisk projektledare kommer du att medverka vid kravsättning av ny eller förändrad funktionalitet, delta i granskningar/utredningar, utreda konceptförslag samt att koordinera och planera arbetet med att integrera och kvalitetssäkra denna funktionalitet i samband med mjukvaruleveranser. Tjänsten innebär ett tätt samarbete med angränsande avdelningar för att säkerställa att elektroniksystemet uppfyller våra krav ur ett tekniskt, lagstiftnings- och säkerhetsperspektiv. Erfarenhet från utveckling av hård- och mjukvara för inbyggda system är meriterande. Kvalifikationer: - Civil- eller högskoleingenjör inom elektroteknik eller motsvarande - Erfarenhet från produktutveckling inom el och elektronik - God förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift på såväl svenska som engelska - Självgående och initiativrik - Trivs med att arbeta i tvärfunktionella projektteam - Drivande, mål- och resultatinriktad Anställningsdatum Snarast För ytterligare information vänligen kontakta; Catrin Nilsson, chef, E&E System AH, tel; +46 16 541 44 76 Fackliga representanter Mårten Grotherus, Akademikerna, tel; +46 16 541 51 88 Pekka Ollila, Unionen, tel; +46 16 541 52 41
Företag: Volvo Construction Equipment AB
Ort: Eskilstuna
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör med inr. teknisk projektledning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör med inr. teknisk projektledning

Systemingenjör - IT
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv. En fungerande logistik är en förutsättning för att Försvarsmaktens ska lyckas med sina uppdrag. I det har Försvarsmaktens logistik, FMLOG, en viktig roll. Dygnet runt och året runt ger FMLOG ett logistiskt stöd i olika former till all verksamhet i Försvarsmakten. Försvarsmaktens logistik är det enskilt största förbandet i Försvarsmakten och har ca 2 400 anställda och finns på ett 40-tal platser.Försvarsmakten söker en systemingenjör till Försvarsmaktens Logistik, FMLOG, med placering i Bålsta. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Självständigt genomföra underhåll och driftsättning av IT-materiel. • Självständigt genomföra uppdrag från beställning till redovisning. • Samverka med kunder och leverantörer samt ge stöd vid tekniska frågeställningar. • Dokumentera pågående och avslutade arbeten. • Felsöka och analysera problem i hela funktionskedjan. • Som systemingenjör kommer du även att fungera som vakthavande systemoperatör enligt fast lista H24/7. Kvalifikationer: • Gymnasial utbildning med inriktning mot data/datakommunikation eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga av arbetsgivaren. • Goda kunskaper om Windows server och klientoperativsystem och dess hårdvara. • Förmåga att leverera arbete präglat av stor service- och kvalitetskänsla. • Goda tekniska kunskaper om datanätverk och datakommunikation. • Goda kunskaper inom fackområdet och god analytisk förmåga. • Goda kunskaper i svenska och engelska. • B-körkort och tillgång till bil fordras.   Meriterande: • Kunskaper och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system och infrastruktur. • Arbetslivserfarenhet inom driftövervakning av tekniska system.   Personliga egenskaper: Vi söker dig som har engagemang, är serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med människor. Du är en positiv och en god lagkamrat. Du tar egna initiativ och är proaktiv samt kan arbeta självständigt. Du är noggrann och strävar efter resultat av hög kvalité. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tillträde: Befattningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Omfattning: Heltid, skiftgång och jour. Placering: FMLOG Op Ledtekbat GE Stockholm/Bålsta. Sista ansökningsdatum: 2013-08-31. Upplysningar: Om befattningen lämnas av avdelningschef  Bo Johansson 018-280300, bo.g.johansson@mil.se  och  systemledare Jörgen Norrman jorgen.norrman@mil.se. För frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR Generalist Lisa Åkerlund 0171-15 80 38. Fackliga företrädare: SACO-F Pär Lohman, 0589-408 33. OFR/S Clarence Arnstedt 013-28 45 44. SEKO-F Jörgen Stehn 070-677 99 21. OFR/O Göran Levin, 013-28 37 87. Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras, deltaga i utbildning och övningar samt att tjänstgöra i krigsorganisation och utlandsstyrka.
Företag: Försvarsmakten
Ort: Håbo
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör - IT jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör - IT

Systemingenjör/Driftsättare, Radio
Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Ny teknologi utvecklas, anpassas och förbättras ständigt för att möta kundernas föränderliga behov i fler än 100 länder. De viktigaste marknaderna är Europa, Asien och Nordamerika. Saab har omkring 14 000 medarbetare och försäljningsintäkterna uppgick 2012 till cirka SEK 24 miljarder, varav cirka 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. Vad du blir en del av Security and Defence Solutions, ett affärsområde inom Saab, erbjuder produkter och lösningar för militära ledningssystem, luftburna spanings- och övervakningssystem, träning och simulering, flygtrafikledning, sjöfartssäkerhet, säkerhets- och övervakningssystem samt lösningar för säker och robust kommunikation. Security and Defence Solutions har ungefär 3000 medarbetare varav drygt hälften utanför Sverige. Critical System and Communication Solutions, ett produktområde inom Saab-koncernen, erbjuder kommunikations- och ledningssystemlösningar samt vidareutveckling och anpassningar av befintliga system till kunder över hela världen. Avdelningen Communication Solutions i Arboga erbjuder och levererar fasta och mobila infrastrukturlösningar för kommunikation till kunder som har höga krav på funktion och säkerhet samtidigt som systemen ska tåla tuffa miljöer. Din framtida utmaning Du kommer att jobba med radio nät mot främst civila verk och myndigheter där det ställs höga krav på funktion och robusthet. Jobbet erbjuder varierande arbetsuppgifter och du kommer att bli inblandad i allt från projektering/design till installation/driftsättning, varför det ställs stora krav på din praktiska förmåga och problemlösningskompetens.  Arbetet innebär: * Utföra test & verifiering av radio-nät ex. TETRA, LTE. * Driftsättningsarbeten av basstationer, växlar mm. * Biträda radioplanerare vid utredningar. * Skriva rapporter till kund. * Arbetsuppgiften innebär resor * Ditt arbete bedrivs till stor del i våra egna lokaler, men innebär även resor och arbete på site  både nationellt och internationellt, under kortare perioder. Den du är idag * Du har en civil- alternativt högskoleexamen eller har motsvarande kunskaper. * Ordningssam, strukturerad och självständig är nyckelorden för denna resurs. * Du har initiativförmåga, gillar att samarbeta och är engagerad. Det är viktigt att du har förmåga att arbeta både självständigt och i projektform samt att du har ett affärsmässigt förhållningssätt. * Vi sätter extra värde på erfarenhet från arbete med någon samhällskritisk infrastruktur och dess verksamhetskrav. * Då våra kunder och leverantörer finns både i Sverige och utomlands är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. * Innehar B-körkort Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.
Företag: Saab
Ort: Arboga
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör/Driftsättare, Radio jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör/Driftsättare, Radio

Systemingenjör/Driftsättare, Transmission
Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Ny teknologi utvecklas, anpassas och förbättras ständigt för att möta kundernas föränderliga behov i fler än 100 länder. De viktigaste marknaderna är Europa, Asien och Nordamerika. Saab har omkring 14 000 medarbetare och försäljningsintäkterna uppgick 2012 till cirka SEK 24 miljarder, varav cirka 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. Vad du blir en del av Security and Defence Solutions, ett affärsområde inom Saab, erbjuder produkter och lösningar för militära ledningssystem, luftburna spanings- och övervakningssystem, träning och simulering, flygtrafikledning, sjöfartssäkerhet, säkerhets- och övervakningssystem samt lösningar för säker och robust kommunikation. Security and Defence Solutions har ungefär 3000 medarbetare varav drygt hälften utanför Sverige. Critical System and Communication Solutions, ett produktområde inom Saab-koncernen, erbjuder kommunikations- och ledningssystemlösningar samt vidareutveckling och anpassningar av befintliga system till kunder över hela världen. Avdelningen Communication Solutions i Arboga erbjuder och levererar fasta och mobila infrastrukturlösningar för kommunikation till kunder som har höga krav på funktion och säkerhet samtidigt som systemen ska tåla tuffa miljöer. Din framtida utmaning Du kommer att jobba med transmissions nät mot främst civila verk och myndigheter där det ställs höga krav på funktion och robusthet. Jobbet erbjuder varierande arbetsuppgifter och du kommer att bli inblandad i allt från projektering/design till installation/driftsättning, varför det ställs stora krav på din praktiska förmåga och problemlösningskompetens.  Ditt arbete bedrivs till stor del i våra egna lokaler, men innebär även resor och arbete på site  både nationellt och internationellt, under kortare perioder. Driftsättningsarbeten av PDH,SDH, DWDM och Radio Länk. Utföra test & verifiering av PDH,SDH, DWDM och Radio Länk.Praktiskt lagd, arbetet innebär en del mindre installationsarbeten. Skriva rapporter till kund.   Den du är idag                                                                          * Du har en cilvil- eller högskoleexamrn eller motsvarande erfarenhet och kunskaper inom området. * Vi sätter extra värde på erfarenhet från arbete med någon samhällskritisk infrastruktur och dess verksamhetskrav. * Då våra kunder och leverantörer finns både i Sverige och utomlands är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. * Ordningssam, strukturerad och självständig är nyckelorden för denna resurs. * Du har initiativförmåga, gillar att samarbeta och är engagerad. Det är viktigt att du har förmåga att arbeta både självständigt och i projektform samt att du har ett affärsmässigt förhållningssätt. * Innehar B-körkort Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.
Företag: Saab
Ort: Arboga
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör/Driftsättare, Transmission jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör/Driftsättare, Transmission

Är du en systemingenjör som vill jobba från ax till limpa?
Framtiden AB Är du nyutbildad inom el- eller elkraft? Tycker du om ansvar och kreativitet? Är du utöver detta intresserad av att resa världen över? Ansök redan idag - Urvalet sker löpande! Dina arbetsuppgifter Som systemingenjör hos vår kund kommer du från början att få en bra introduktion i vår kunds produkter, system och projekt. Du kommer redan från början att jobba i skarpa projekt med stöd från en mer erfaren handledare. Du kommer att jobba med såväl små som stora projekt och ofta med flera projekt parallellt. Du kommer att ha en central roll i ett projektteam som får sin start då en order eller ett anbud är på plats. Du kommer att jobba med drivsystemlösningar för tåg som levereras världen över. De olika faserna i projektet består av en konceptfas, en preliminär fas, en detaljfas, en testfas samt en driftsättningsfas på plats hos slutkunden. Du kommer att jobba mycket med dokumentation och ta hänsyn till krav så som körtider, körförhållanden, temperaturer på komponenter genom att bland annat göra prestandaberäkningar och komponentscheman. Trivs du i en varierande roll med stort ansvar, ansök redan idag! Urvalet sker löpande! Om företaget Vår kund är en världsledande aktör inom utveckling och tillverkning av tåg och järnvägsutrustning. De konstruerar, bygger och utvecklar innovativa produkter och lösningar specifikt anpassade för både svenska förhållanden och export världen över. Som konsult hos vår kund kommer du att få vara en del i utvecklingen från ax och limpa samt se dina utvecklingsprojekt i verkligheten. Då det går bra för vår kund är de nu i behov av ytterligare en systemingenjör och en högspänningsingenjör! Din profil Skallkrav Utbildning - Civil-/högskoleingenjör inom el, elkraft, elektroteknik eller liknande. Kunskap - Inom Matlab eller Simulink. Språk - Mycket bra engelska i tal och skrift, svenska är meriterande. Erfarenhet av hands on arbete inom el är meriterande. För att trivas i rollen som systemingenjör bör du vara flexibel, ansvarstagande, driven, stresstålig och strukturerad. Du bör vara duktig på att arbeta självständigt, men även på att samarbeta. Är du engagerad finns alla möjligheter till utveckling! Om oss Framtiden AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och vår specialitet är Unga Talanger. Det innebär att vi hjälper våra kunder att hitta de bästa medarbetarna som fortfarande är i början av sin karriär. Just nu har vi hundratals lediga jobb. Framtiden AB arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter – hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden AB för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget. Villkor Start: Omgående, alternativt efter sommaren.
Företag: Framtiden AB
Ort: Västerås
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Är du en systemingenjör som vill jobba från ax till limpa? jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Är du en systemingenjör som vill jobba från ax till limpa?

Erfaren Systemingenjör inom Automotive
IKG är en strategisk utvecklingspartner som utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom affärsområdena El/Automation, Systemutveckling och Mekanik. Vi finns lokalt nära våra utvecklingsintensiva kunder. Vi erbjuder coachande ledarskap, intressanta och omväxlande arbetsuppgifter, rätt lön, utbildningar, personalförmåner med eget val, kollektivavtal med försäkringar, hälsa och friskvård, arbetstidsförkortning och personalaktiviteter. Vi söker dig som är en erfaren systemingenjör inom Automotive med minst 5-års erfarenhet. Du har gedigna kunskaper inom funktionsutveckling och kravsättning av distribuerade och inbyggda system för fordon. Meriterande är kompetens inom el- och mjukvaruarkitekturer i fordon (Autosar), modellbaseradutveckling, simuleringsteknik samt fordonskommunikation (diagnostikprotokoll, CAN, MOST & Flexray). Har du även erfarenhet inom områdena aktiv säkerhet, infotainment, connected vehicle och telematik är detta ytterligare ett plus. Vi ser gärna att du har en social och öppen personlighet samt är både strukturerad och kreativ i ditt arbete. Du är flexibel och har lätt för att ställa om till olika uppgifter och roller. IKG har många utmanande uppdrag hos våra kundföretag. Uppdragen omfattar maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, produktutveckling, systemintegration samt detaljkonstruktion. I ditt ansvar kan ingå allt från renritning till att driva ett helt projekt, beroende på kund och uppdrag. Läs mer på www.ikg.se. Vill du tillhöra Sveriges trevligaste konsultgäng med möjligheter till spännande och utmanande arbetsuppgifter? Sök tjänsten redan idag! Vi tar emot ansökan via e-post: magnus.ahlmark@ikg.se För mer information kontakta Magnus Ahlmark på telefon 070-551 66 90. Sista ansökningsdag är 2013-08-15 Vänligen uppge var du såg annonsen i din ansökan. Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval och vill därför Ej bli kontaktade av andra säljbolag.
Företag: IKG I VÄSTRA SVERIGE AB
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Erfaren Systemingenjör inom Automotive jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Erfaren Systemingenjör inom Automotive

Systemingenjör elkraft/elkraftselektronik
Engineering Partner är en expansiv ingenjörsbyrå med kontor i Göteborg, Trollhättan, Västerås och Södertälje. Vi erbjuder våra kunder kompetens inom produktutveckling och genomför projekt tillsammans med svensk och utländsk industri. Nu har Du som är Systemingenjör inom elkraft och elkraftselektronik möjlighet att ansluta dig till oss på Engineering Partner. -Vi värdesätter speciellt erfarenhet inom företrädesvis kraft/process industrin med erfarenheter från ansvar för elektrisk/mekanisk dimensionering, konstruktion, dokumentation och verifiering av maskin-, nät- och hjälpkraftsströmriktare samt högspänningsutrustning. I vår öppna och generösa företagskultur skapar du din framtid inom produktutveckling. Genom en målmedveten satsning och fokusering på komponent- och systemutveckling inom vissa teknikområden har vi blivit en framstående och etablerad partner till våra kunder. Vårt förtroende hos våra kunder leder till ytterligare utökade samarbeten och därmed också till att vi nu behöver bli fler kompetenta medarbetare inom ett flertal olika områden. Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete som systemingenjör inom elkraft och elkraftselektronik - i arbetet ingår ansvar för tid/kost och att driva kvalitetsförbättringar för enstaka komponenter eller hela system inom elkraft och elkraftselektronik. Har du erfarenhet från produktutveckling och styrning av elmotorer eller tidigare konstruktion och specificerings- erfarenheter vid olika lastfall och med olika matningar av AC/DC är detta meriterande. I rollen krävs det att du är analytisk och strukturerad och har goda språkkunskaper inom både svenska och engelska, samt att du har en drivande och kommunikativ läggning då du ansvarar för att sprida information och krav vidare samt att följa upp dessa. För mer information om möjligheterna, ring: Observera att rekryteringen kommer att ske efter vecka 33. Fredrik Blomberg 0707-41 51 99 Peter Johansson 0707-51 75 00 Per Saldh 0707-87 41 02 Din ansökan med CV skickar du snarast till rekrytering@engineeringpartner.se Märk ansökan: Systemingenjör elkraft/elkraftselektronik
Företag: ENGINEERINGPARTNER AUTOMOTIVE NORDIC AB
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-12
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör elkraft/elkraftselektronik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör elkraft/elkraftselektronik

Systemingenjör med elkunskap sökes!
Academic Work söker för kunds räkning en systemingenjör. Vår kund är en ledande leverantör av tekniska lösningar för fordonsindustrin. Företaget arbetar framförallt med kablage och är Preferred Supplier till Sveriges ledande fordonsleverantör, vilket innebär att de tillsammans utvecklar produkter. På grund av ökad arbetsmängd söker de nu en ny medarbetare till system- och verifieringsgruppen. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning vilket innebär att du kommer att vara anställd av Academic Work men arbeta som konsult hos kunden. ARBETSUPPGIFTER Som systemingenjör kommer du arbeta med att skapa konstruktionslösningar för nya och befintliga bilprojekt. Du kommer vara del av system- och verifieringsgruppen som i dagsläget består av 10 personer och främst arbetar med att konstruera elscheman till kunder inom fordonsindustrin. I rollen som systemingenjör kommer du bland annat arbeta med följande: - Skapa elscheman för nya projekt samt göra uppdateringar av befintliga projekt - Dimensionering av elektroniska distributionssystem - Kostnadsoptimering av kablage - Inhämta information av funktionsägare - Upprätthålla frekvent och nära kundkontakt Utvecklingsmöjligheter: Vid ett gott samarbete finns goda chanser till förlängning. För dig som brinner för elkonstruktion och ser en framtid inom fordonsindustrin är detta en perfekt möjlighet för dig att utvecklas inom branschen! VI SÖKER DIG SOM: Har goda elkunskaper, företrädesvis från genomförd högskoleutbildning men detta är inget krav för tjänsten. Erfarenhet från arbetslivet är meriterande, gärna från bilindustrin eller liknande. Specifika krav: - Kunskaper inom CHS, Saber eller motsvarande CAD-verktyg - Microsoft Office - Svenska och engelska i tal och skrift För att passa in i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för fordonsindustrin. Dina styrkor ligger i att du är analytisk och strukturerad i ditt arbete, samt att du trivs bra med att arbeta både självständigt och i grupp. Då arbetet innefattar mycket kundkontakt ser vi även att du är utåtriktad och tycker om att jobba med människor. Har du vad som krävs? Skicka in din ansökan via vår hemsida omgående då vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. START: 1 oktober UPPDRAGETS UPPSKATTADE OMFATTNING: Heltid 6 månader med möjlighet till förlängning UPPSKATTAD ARBETSTID: Heltid PLATS: Göteborg URVAL: Sker löpande KONTAKT: Louise Grammatikas För att söka tjänsten, gå in på www.academicwork.se, sök på referensnummer 14925343 och klicka på Sök jobbet - eller skicka din ansökan till gbg03@academicwork.se. Har du frågor kring tjänsten besvaras dessa på mail gbg03@academicwork.se under kontorstid. Ange gärna annonsid i ditt mail. Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker och har några års arbetslivserfarenhet, är nyutexaminerad eller fortfarande studerar på högskola/universitet. Hos oss kan du arbeta som uthyrd konsult på specifika kunduppdrag eller bli anställd direkt hos ett kundföretag via vår rekryteringsverksamhet. Läs mer på www.academicwork.se. SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner du att Academic Work behandlar dina uppgifter enligt PUL. Det är endast medarbetare inom Academic Work som kan ta del av dina uppgifter. Ingen information lämnas till extern part (kunder) utan ditt medgivande. Läs mer på http://www.academicwork.se/pul-information.aspx
Företag: ACADEMIC WORK SWEDEN AB
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör med elkunskap sökes! jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör med elkunskap sökes!

Evidente söker systemingenjörer!
På Evidente står vi idag inför många nya utmaningar. Därför behöver vi nya fräscha idéer och söker ett flertal medarbetare som är redo att ta sig an nya uppgifter. Det är en fördel om du är civilingenjör och har arbetat några år med utveckling av inbyggda system. Erfarenhet av arbete med kravhantering, modellbaserad utveckling, systemsäkerhet eller testsystemutveckling är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter drivande och självgående personer. Som systemingenjör på Evidente arbetar du med utveckling i olika faser som t.ex. konceptutveckling, arkitekturutveckling, integration och test. Vi erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter och mycket god gemenskap. Evidente är ett oberoende konsultbolag för företag som utvecklar produkter med inbyggd elektronik. Vi är särskilt specialiserade inom områdena fordon, telekom och industrisystem. Kvalificerade medarbetare är vår största tillgång och de flesta av oss är civilingenjörer med flerårig yrkeserfarenhet från våra verksamhetsområden. I vårt arbete fokuserar vi på att skapa värde för våra kunder och leverera högsta kvalitet. Vi strävar efter att alltid överträffa våra kunders högt ställda förväntningar. Vi är ett projektorienterat företag och vi utför hälften av våra uppdrag på plats hos oss. Vi finns i centrala Göteborg och på www.evidente.se. Anders Agnvall, 0704-62 17 69, ger dig gärna mer information.
Företag: EVIDENTE AKTIEBOLAG
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Evidente söker systemingenjörer! jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Evidente söker systemingenjörer!

Erfaren Systemingenjör inom Automotive
IKG är en strategisk utvecklingspartner som utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom affärsområdena El/Automation, Systemutveckling och Mekanik. Vi finns lokalt nära våra utvecklingsintensiva kunder. Vi erbjuder coachande ledarskap, intressanta och omväxlande arbetsuppgifter, rätt lön, utbildningar, personalförmåner med eget val, kollektivavtal med försäkringar, hälsa och friskvård, arbetstidsförkortning och personalaktiviteter. Vi söker dig som är civilingenjör/högskoleingenjör med erfarenhet av test och verifiering inom elektronik/mjukvara. Du har några års arbetslivserfarenhet av test och verifiering med fokus på kvalitetssäkring av elektronik/mjukvara och är van att utforma instruktioner, specifikationer och planer för test och verifiering. Har du kunskap inom CAN/LIN/ MOST/ Flexray samt verktygen CANalyzer/CANoe/CAPL är detta meriterande. Erfarenhet inom programmeringsspråk som C, C++, C# och JAVA är ytterligare ett plus. Vi tror att du är en social och driven person som har lätt för att samarbeta med andra och som engagerar dig i dina uppdrag och att lösa kundens problem. Är du dessutom positiv och flexibel samt gillar utmaningar kommer du att trivas bra på IKG. Då ett flertal av våra kunder är inom försvarsbranschen är Svenskt medborgarskap ett krav. Vi ser gärna att du har en social och öppen personlighet samt är både strukturerad och kreativ i ditt arbete. IKG har många utmanande uppdrag hos våra kundföretag. Uppdragen består av systemutveckling och omfattar t.ex. analys, design, implementation, verifiering och systemintegration. I ditt ansvar kan ingå allt från implementation till att driva ett projekt i sin helhet, beroende på kund och uppdrag. Läs mer på www.ikg.se. Vill du tillhöra Sveriges trevligaste konsultgäng med möjligheter till spännande och utmanande arbetsuppgifter? Sök tjänsten redan idag! Vi tar emot ansökan via e-post: magnus.ahlmark@ikg.se För mer information kontakta Magnus Ahlmark på telefon 070-551 66 90. Sista ansökningsdag är 2013-08-15 Vänligen uppge var du såg annonsen i din ansökan. Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval och vill därför Ej bli kontaktade av andra säljbolag.
Företag: IKG I VÄSTRA SVERIGE AB
Ort: Göteborg
Publicerad : 06-13
Sök fler jobb liknande: lediga Erfaren Systemingenjör inom Automotive jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Erfaren Systemingenjör inom Automotive

Systemingenjör sökes till GothNet
Göteborg Energi är ett framsynt energiföretag som satsar offensivt för att åstadkomma långsiktigt kloka energilösningar. Miljöfrågorna har länge varit i fokus hos oss och med vår breda kompetens och stabila grund satsar vi på att hjälpa våra kunder att i sin tur minska sin miljöpåverkan. Vårt arbete för ett hållbart samhälle innebär spännande utmaninagar för våra medarbetare - vill du bli en av oss? GothNet äger och driftar ett öppet stadsnät där vi säljer och levererar kommunikationstjänster så att medborgare och företag i Göteborgssamhället får valfrihet och mångfald avseende kommunikationstjänster. GothNet är ett dotterbolag till Göteborg Energi. Till nätavdelningen söker vi nu en ny driven och nyfiken medarbetare. Vi är 11 personer som ansvarar för utveckling, underhåll och drift av GothNets stadsnät. Arbetsuppgifter Som Systemingenjör på nätavdelningen kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av: . Drift, förvaltning och utveckling av nät, tjänster och system . Second line support . Planera och utföra konfigurationsarbete i routrar/switchar (Cisco) . Förvalta och utveckla processer, arbetssätt, rutiner och verktyg . Utredningar och projekt I tjänsten ingår även beredskapstjänstgöring. Profil Vi söker dig som är högskoleingenjör med data/system inriktning eller liknande samt har flerårig erfarenhet av arbete inom nätteknik och system. Vi vill att du har mycket goda kunskaper inom: . IP-nät och routrar/switchar (Cisco) . Transmisson Det är meriterande med kunskap inom: . WDM-utrustning . Brandväggar . IT-system . Certifieringar inom nätteknik . Projektledning Vårt koncernspråk är svenska men i viss mån förekommer även engelska, därför är det viktigt att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är utåtriktad och har lätt för att samarbeta. Du är ansvarstagande, strukturerad och drivande samt ser vad som behöver göras i det dagliga arbetet och tar initiativ till att utveckla den verksamhet du arbetar i. Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund bland våra medarbetare. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling. Ansökan I denna rekrytering samarbetar GothNet med Dfind IT. Registrera din ansökan på www.dfindit.se. Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Kerstin Stener 0733-57 36 11, kerstin.stener@dfind.se. Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Facklig representant: SACO Maria Andersson Iseppi, ordförande tfn: 031-626408; Vision Mona-Lisa Rhodin, ordförande tfn: 031-626999 Välkommen med din ansökan! Ort: Göteborg Uppdragsgivare: Göteborg Energi GothNet AB
Företag: Dfind AB
Ort: Göteborg
Publicerad : 06-05
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör sökes till GothNet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör sökes till GothNet

Nyexaminerad systemingenjör till spännande företag i Örebro
Framtiden AB Har du ett stort teknikintresse och vill arbeta med support? Då har vi tjänsten för dig. Dina arbetsuppgifter Vår kund söker en systemingenjör som brinner för medicinsk IT och komplexa systemlösningar. Dina arbetsuppgifter består av att hjälpa vår kunds kunder med teknisk support, konfiguration, systemintegrationer samt viss installation. Du arbetar även proaktivt för att motverka att problem uppstår. Arbetet sker från kontoret i Örebro och du kopplar upp mot kundernas systemmiljöer remote. Du kommer att tillhöra ett gupp på 10 personer som arbetar både ihop och självständigt beroende på ärendet. Som person ska du vara social och framåt, detta är viktigt då du har daglig kontakt med kunder. Du ska vara ansvarstagande, kunna fatta egna beslut och tycka det är kul med problemlösning. Om företaget Företaget arbetar med att utveckla, tillhandahålla och drifta högteknologiska IT-system mot sjukvård. Man finns på tre orter i Sverige samt i en internationell miljö. För lämplig kandidat finns även möjlighet till tillfälliga uppdrag eller mindre jobb mot utlandet. Din profil Du ska vara Högskoleingenjör, Civilingenjör eller systemvetare. Vi ser gärna att du har kunskap om på Microsoft serverplattform, Microsoft IIS, clusterlösningar, nätverk, SQL Server och/eller Oracle. Vi vill se att du har ett brinnande intresse att lära mer inom dessa områden. Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Betygen är viktiga, gymnasie- och högskolebetyg efterfrågas. Om oss Framtiden AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och vår specialitet är Unga Talanger. Det innebär att vi hjälper våra kunder att hitta de bästa medarbetarna som fortfarande är i början av sin karriär. Just nu har vi hundratals lediga jobb. Framtiden AB arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter – hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar. För denna tjänst förmedlar vi på Framtiden AB kontakten men du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget. Villkor Tillträde: Omgående. Omfattning: Heltid. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Jag ser fram emot att läsa din ansökan!
Företag: Framtiden AB
Ort: Örebro
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Nyexaminerad systemingenjör till spännande företag i Örebro jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nyexaminerad systemingenjör till spännande företag i Örebro

Senior systemingenjör till Taktisk Navigering
Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Ny teknologi utvecklas, anpassas och förbättras ständigt för att möta kundernas föränderliga behov i fler än 100 länder. De viktigaste marknaderna är Europa, Asien och Nordamerika. Saab har omkring 14 000 medarbetare och försäljningsintäkterna uppgick 2012 till cirka SEK 24 miljarder, varav cirka 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. Vad du blir en del av Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet. Inom området Taktiska system utvecklar vi taktisk funktionalitet inom teknikområdena kommunikation och datalänkar, målinmätning, elektronisk krigsföring, navigering, spaning och beslutsstöd. Resultatet av vår design implementeras i utrustning utvecklad av underleverantörer samt mjukvara som implementeras i plattformens datorer. På sektionen Taktiska system för UAV och mission system arbetar vi med integration av taktiska sensorer samt autonomi och beslutsstöd för obemannade farkoster samt ledningssystem till bemannade flygande system. Din framtida utmaning Vi söker en senior ingenjör med kompetens och gärna med erfarenhet inom taktisk navigering. Arbetet bedrivs i ett projekt som levererar produktuppgraderingar samt korrigeringar av Hkp 14 ledningssystem, Tactical Mission System (TMS). Taktisk navigering innebär planering, uppdatering och stöttning vid genomförandet av ett uppdrag. Det innefattar även bl.a. att beräkna bränsleåtgång, distribuera flyg och navigeringsdata till andra delsystem.  Dina uppgifter innehåller: * Kravställning mot kund, kravnedbrytning av tvärfunktionella taktiska funktioner * Systemdesign, samt test och verifiering av våra funktioner inom förstudie, genomförande och återmatningsuppdrag * Medverkan vid felutredningar och analyser * Användarkontakt * Produktägarroll för SCRUM-teamet för Taktisk Navigering, TMS Den du är idag Du är civilingenjör eller motsvarande och har förmågan att tänka i system och se till helheten. Vi jobbar i projektteam där du företräder vårt teknikområde och därför förutsätter vi att du är kommunikativ och har initiativförmåga. Erfarenhet av utveckling inom liknande områden och av att arbete tillsammans med svenska samt utländska kunder och underleverantörer är också viktiga egenskaper. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och kräver därför svenskt medborgarskap. Placeringsort är Linköping.  I denna rekryteringsprocess samarbetar Saab Aeronautics med Experis. Urval och intervjuer sker löpande så ansök så snart som möjligt. Urval av nyinkomna ansökningar kommer att genomföras efter semesterperioden, det vill säga i mitten av augusti.
Företag: Aeronautics
Ort: Linköping
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Senior systemingenjör till Taktisk Navigering jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Senior systemingenjör till Taktisk Navigering

Senior systemingenjör inom Autonomi och Beslutsstöd
Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Ny teknologi utvecklas, anpassas och förbättras ständigt för att möta kundernas föränderliga behov i fler än 100 länder. De viktigaste marknaderna är Europa, Asien och Nordamerika. Saab har omkring 14 000 medarbetare och försäljningsintäkterna uppgick 2012 till cirka SEK 24 miljarder, varav cirka 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. Vad du blir en del av Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet. Inom området Taktiska system utvecklar vi taktisk funktionalitet inom teknikområdena kommunikation och datalänkar, målinmätning, elektronisk krigsföring, navigering, spaning och beslutsstöd. Resultatet av vår design implementeras i utrustning utvecklad av underleverantörer samt mjukvara som implementeras i plattformens datorer. På sektionen Taktiska system för UAV och mission system arbetar vi med integration av taktiska sensorer samt autonomi och beslutsstöd för obemannade farkoster samt ledningssystem till bemannade flygande system. Din framtida utmaning Vi söker en senior ingenjör med kompetens och erfarenhet inom autonomi. Framtiden inom det obemannade området innehåller utmaningar så som att introducera UAV i civilt luftrum och att få flera farkoster samarbeta optimalt för att lösa en gemensam uppgift. Arbetet bedrivs i både forsknings- och produktprojekt både inom bemannade och obemannade system. Dina uppgifter innefattar: * Samarbete med universitet och industri i gemensamma projekt, nationella samt internationella * Projektansökningar * Kravställning mot projektägare, kravnedbrytning av tvärfunktionella taktiska funktioner * Systemdesign, samt test och verifiering av våra funktioner  Uppgifterna kan anpassas beroende på din bakgrund och erfarenhet. Den du är idag Du bör vara civilingenjör eller motsvarande och ha en förmåga att tänka i system och se till helheten, gärna med erfarenhet från utveckling eller operation av obemannade farkoster. Vi jobbar i projektteam där du företräder vårt teknikområde och därför förutsätter vi att du är kommunikativ och har initiativförmåga. Erfarenhet av utveckling inom liknande områden, och av att arbete tillsammans med svenska samt utländska kunder och underleverantörer är också viktiga egenskaper. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Placering: Linköping I denna rekryteringsprocess samarbetar Saab Aeronautics med Experis. Intervjuer och urval sker löpande så ansök så snart som möjligt. Urval av nyinkomna ansökningar kommer att genomföras efter semesterperioden, det vill säga i mitten av augusti. Läs\xC2_mer_om_Saab!
Företag: Saab
Ort: Linköping
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Senior systemingenjör inom Autonomi och Beslutsstöd jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Senior systemingenjör inom Autonomi och Beslutsstöd

Systemingenjör inom bränslesystem
Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Ny teknologi utvecklas, anpassas och förbättras ständigt för att möta kundernas föränderliga behov i fler än 100 länder. De viktigaste marknaderna är Europa, Asien och Nordamerika. Saab har omkring 14 000 medarbetare och försäljningsintäkterna uppgick 2012 till cirka SEK 24 miljarder, varav cirka 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. Vad du blir en del av Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet. Sektionen som du kommer att tillhöra ansvarar för teknikområdet bränslesystem. Huvuddelen av verksamheten är inriktad mot Gripen och dess utveckling, men vi arbetar också med nya affärer inriktade mot civila flygplan, internationella forskningsprogram och obemannade flygande farkoster. Vi är en grupp på ca 30 engagerade och kunniga medarbetare som arbetar med att realisera och integrera funktioner i flygplan mot olika kunder med hjälp av mekanik, elektronik och programvara. Arbetet sker både i mindre uppdrag och inom större projekt och vi samarbetar i stor utsträckning med underleverantörer och samarbetspartners i andra länder. Bränslesystemet svarar för bränsleförsörjning av motorn, reglering av flygplanets tyngpunkt och kylning av elektronisk utrustning. Det innehåller flera bränsletankar och en stor mängd pumpar, ventiler, kylare och sensorer. Din framtida utmaning Ett omfattande förmågelyft av gripensystemet gör att det pågår ett stort arbete med utveckling av ett nytt bränslesystem. Du kommer att arbeta som systemingenjör för alla varianter av Gripenflygplanet. I tjänsten ingår funktionsansvar, kravnedbrytning och apparatansvar. Det mesta arbetet utförs i projektform. Som systemingenjör jobbar du i team med kollegor från många olika funktioner inom företaget samt i nära kontakt med våra underleverantörer. Du kommer att arbeta i alla utvecklingsfaser från konceptutveckling till validering. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat apparat- och systemdokumentation som tex tekniska specifikationer mot underleverantör, systemdokumentation, kravhantering, stöd vid utprovning och verifiering, felsökning och stöd till operatörer. Rollen kräver erfarenhet som kan ta flera år att bygga upp. Detta sker steg för steg i samarbete med och med stöttning av mer erfarna kollegor. Vi vill därför betona vikten av att se detta som ett långsiktigt och utvecklande åtagande. Den du är idag Du har en civilingenjörsutbilding inom maskinteknik, flyg/farkost eller teknisk fysik och elektroteknik med mekanikintresse. Du har ett antal års arbetslivserfarenhet och kunskap från följande områden: fluida system, fordonshydraulik, bränslesystem. Meriterande är dessutom arbetslivserfarenhet från ex flygindustrin, fordonsindustri eller kärnkraftsindustrin. Som person har du god initiativ- och samarbetsförmåga och har bra teknisk överblick och ordning då vi arbetar med stora system. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team för att under eget ansvar driva ditt arbete framåt, och du har lätt att skapa kontakter både internt/externt och nationellt/internationellt. Goda kunskaper i svenska och engelska språket både muntligt och skriftligt är en förutsättning. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökanden. Placeringsort är Linköping. I denna rekryteringsprocess samarbetar Saab Aeronautics med Experis. Urval och intervjuer sker löpande så ansök så snart snart som möjligt. Urval av nyinkomna ansökningar kommer att genomföras efter semesterperioden, det vill säga i mitten av augusti. Läs\xC2_mer_om_Saab!
Företag: Saab
Ort: Linköping
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör inom bränslesystem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör inom bränslesystem

Driven systemingenjör sökes till spännande kund
Framtiden AB Är du en utvecklare som söker ett varierat arbete med mycket kundkontakt, där du får vara med i hela processen från kravanalys till backend support? Då kan detta vara jobbet för dig! Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i en liten utvecklingsgrupp på 15 personer i ett större företag. I utvecklingsgruppen jobbar man nära sina kunder och har mycket kundkontakt i sitt dagliga arbete. Som utvecklare i denna arbetsgrupp är man med i hela kedjan från att göra en kravanalys, designa systemet, programmera, göra test, till leverans hos kund och backend support. Om företaget Företaget arbetar med att utveckla, tillhandahålla och drifta högteknologiska IT-system mot sjukvård. Man finns på tre orter i Sverige samt i en internationell miljö. För lämplig kandidat finns även möjlighet till tillfälliga uppdrag eller mindre jobb mot utlandet. Som nyanställd erbjuds du ett mentorskap för att du snabbt ska komma in i dina arbetsuppgifter. Du får frihet under ansvar och vi satsar mycket på och tycker det är viktigt med individens kompetensutveckling. Det finns möjligheter att flytta på sig inom företaget, utomlands och inom Sverige. Vår kund vill se dig växa i och tillsammans med organisationen. Hos vår kund får du ingå i ett gott gäng där din röst blir hörd. Din profil Du ska vara Högskoleingenjör, Civilingenjör eller systemvetare. Att besitta kunskaper i C#.Net och databaser ses som mycket meriterande. Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Betygen är viktiga, gymnasie- och högskolebetyg efterfrågas. Som person ska du vara ansvarstagande, vara kommunikativ, vara öppen och driven. Du ska vara orädd och ska kunna ta egna initiativ, du ska även vara nyfiken och ha ett stort teknikintresse! Att vara aktiv utanför arbetet ses som ett plus i kanten, det kan till exempel vara att idrotta, sjunga, spela instrument, dansa eller ha ett stort socialt umgänge. Om oss Framtiden AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och vår specialitet är Unga Talanger. Det innebär att vi hjälper våra kunder att hitta de bästa medarbetarna som fortfarande är i början av sin karriär. Just nu har vi hundratals lediga jobb. Framtiden AB arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter – hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar. För denna tjänst förmedlar vi på Framtiden AB kontakten men du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget. Villkor Tillträde: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid. Tjänstgöringsort: Linköping. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Jag ser fram emot att läsa din ansökan!
Företag: Framtiden AB
Ort: Linköping
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Driven systemingenjör sökes till spännande kund jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Driven systemingenjör sökes till spännande kund

Vi söker systemingenjör till företag i framkant.
Framtiden AB Har du ett stort teknikintresse och vill jobba med teknisk support på ett spännande företag? Då kan denna tjänst vara något för dig! Vår kund jobbar med medicinsk IT så ditt jobb gör skillnad, här möter du drivna kollegor och utmaningar som gör att din tekniska utveckling går framåt precis som företagets. Dina arbetsuppgifter Du kommer tillsammans med dina kollegor att jobba med teknisk support, säkerställa kontinuerlig drift av IT-lösningar samt ansvara för systemövervakning, systemkonfiguration och alltid hitta förbättringar av system inom röntgen- och mammografisjukvården hos vår kunds kunder. Du kommer framförallt att arbeta mot kunder i Skandinavien men även fungera som expertgrupp för att hjälpa kunder, kollegor och partners runt om i världen. Om företaget Företaget arbetar med att utveckla, tillhandahålla och drifta högteknologiska IT-system mot sjukvård. Vår kund finns på tre orter i Sverige samt i en internationell miljö. Du kommer i det dagliga arbetet regelbundet kunna ha internationella kontakter och på sikt kan för lämplig kandidat även finnas möjlighet till tillfälliga uppdrag eller mindre jobb mot utlandet. Som nyanställd erbjuds du ett mentorskap för att du snabbt ska komma in i dina arbetsuppgifter. Du får frihet under ansvar och vi satsar mycket på och tycker det är viktigt med individens kompetensutveckling. Det finns möjligheter att flytta på sig inom företaget, utomlands och inom Sverige. Vår kund vill se dig växa i och tillsammans med organisationen. Hos vår kund får du ingå i ett gott gäng där din röst blir hörd. Din profil Du ska vara Högskoleingenjör, Civilingenjör eller systemvetare. Vi ser gärna att du har kunskap om på Microsoft serverplattform, Microsoft IIS, clusterlösningar, nätverk. Du ska ha ett stort intresse eller erfarenhet av SQL Server och/eller Oracle för att kunna genomföra konfiguration, övervakning, integrationer och backuphantering. Meriterande är om du har kunskap på virtuella miljöer såsom VMware. Vi ser gärna att du har ett stort allmänt intresse för datorer och mjukvara. T.ex. att du på fritiden har hobbyprojekt igång eller specialicerat dig på din utbildning inom dator-/mjukvaruområdet. Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Betygen är viktiga, gymnasie- och högskolebetyg efterfrågas. Som person ska du vara ansvarstagande, kunna ta kund, vara öppen och driven. Du ska vara orädd och ska kunna ta egna initiativ. Du ska ha ett utpräglat säkerhetstänk. Du ska även vara nyfiken och ha ett stort teknikintresse! Att vara bra på något annat värdersätts t ex. sjunga, idrott, dansa m.m. Om oss Framtiden AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och vår specialitet är Unga Talanger. Det innebär att vi hjälper våra kunder att hitta de bästa medarbetarna som fortfarande är i början av sin karriär. Just nu har vi hundratals lediga jobb. Framtiden AB arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter – hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar. För denna tjänst förmedlar vi på Framtiden AB kontakten men du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget. Villkor Tillträde: Enligt överenskommelse. Omfattning: Heltid. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Jag ser fram emot att läsa din ansökan!
Företag: Framtiden AB
Ort: Linköping
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Vi söker systemingenjör till företag i framkant. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vi söker systemingenjör till företag i framkant.

Systemingenjörer - Flygsimulatorprogram
Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Ny teknologi utvecklas, anpassas och förbättras ständigt för att möta kundernas föränderliga behov i fler än 100 länder. De viktigaste marknaderna är Europa, Asien och Nordamerika. Saab har omkring 14 000 medarbetare och försäljningsintäkterna uppgick 2012 till cirka SEK 24 miljarder, varav cirka 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. Gillar du tanken på att ligga steget före? Sök då till vårt nya Flygsimulatorprogram! Vad du blir en del av Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet. Vi startar till sommaren en ny omgång av vårt utmanande och uppskattade flygsimulatorprogram där du som ingenjör med erfarenhet ges möjligheten att utvecklas ytterligare till en riktigt vass systemutvecklare av komplexa system. Du får dessutom lära dig hur moderna flygplan fungerar och vara med att utveckla nästa generations flygplansystem. Simulatorer används för att prova nya idéer och koncept i produktutveckling, verifiering samt för avancerad träning - med andra ord, i den simulerade miljön jobbar vi i framkant. Saab/HiQ lanserar nu, tillsammans med partner, en uppföljning på vårt framgångsrika flygsimulatorprogram. Programmet innebär att vi satsar extra mycket på just dig, för att du ska ligga steget före och få en språngbräda in i spännande och utmanande projekt. Din framtida utmaning Du kommer under första året genomgå ett utbildningsprogram som är skräddarsytt för att du ska växa som teamspelare och utvecklas inom teknikområdet. Under året kommer du att jobba i ett eller flera projekt inom simulatorverksamheten på Saab Aeronautics. Våra flygsimulatorer är idag av världsklass men för att fortsätta att ligga steget före behöver vi branschens bästa medarbetare och där kommer du spela en viktig roll i framtiden. Simulatorerna består av ett stort antal datorer, elektronikkomponenter och visualiseringssystem. Simuleringsmjukvaran exekverar på ett flertal olika plattformar och behovet av integration, realtidskrav, databashantering, GIS/GIT och visualisering gör att det finns stora utmaningar. Simulatorerna ska dessutom kunna användas på ett enkelt sätt, vilket ställer krav på genomtänkta användargränssnitt.  Det stora spannet av teknikområden medger att du kan utvecklas både till generalist och specialist. Den du är idag Du är civilingenjör eller motsvarande med IT inriktning och har minst 3-7 års erfarenhet av IT-branschen där du arbetat med några av programspråken C, C++ eller JAVA. Har du dessutom erfarenhet av realtidssystem är det ett extra plus. Svenska och engelska ska du behärska i tal och skrift. Personliga egenskaper som vi tror starkt på är nyfikenhet och prestigelöshet samt att du är en lagspelare som både hjälper och tar hjälp av sina kollegor och har en stark drivkraft att alltid leverera resultat som leder till största möjliga kundnytta. Om du drivs av att arbeta med spännande teknik tillsammans med individer som hjälper varandra att utvecklas så sök vårt flygsimulatorprogram!
Företag: Saab
Ort: Linköping
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjörer - Flygsimulatorprogram jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjörer - Flygsimulatorprogram

SYSTEMINGENJÖR MED SYSTEMSÄKERHETSINRIKTNING
Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Ny teknologi utvecklas, anpassas och förbättras ständigt för att möta kundernas föränderliga behov i fler än 100 länder. De viktigaste marknaderna är Europa, Asien och Nordamerika. Saab har omkring 14 000 medarbetare och försäljningsintäkterna uppgick 2012 till cirka SEK 24 miljarder, varav cirka 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. Vad du blir en del av Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk. I Linköping utvecklar vi bl a sjömålsrobot 15, jaktroboten Meteor, torpedsystem, autonoma undervattensfarkoster och undervattenssensorer. Sektionen som du kommer att tillhöra arbetar med i huvudsak klassisk Systems Engineering, systemintegration, ILS, systemsäkerhet, tillförlitlighet och projektledning. Din framtida utmaning Arbetsuppgifterna omfattar systemingenjörsarbete enligt ovan med inriktning mot systemsäkerhet och tillförlitlighet: Här ingår planering, genomförande och rapportering av systemsäkerhetsarbete, där arbete med systemsäkerhetskrav och systemsäkerhetsrisker är väsentliga delar. Arbetsuppgifterna omfattar kompletta system och produktens hela livscykel. Arbetet bedriver vi i projektform, allt från några månaders studier till större utvecklingsprojekt över flera år. Kundkontakter och tjänsteresor är en del av arbetet. Såväl inom sektionen som inom företaget har vi ett mycket gott samarbetsklimat. Den du är idag Vi söker i första hand en person med erfarenhet av systemsäkerhetsarbete och helst med bakgrund inom militära området. Eftersom arbetet innebär kontakt med kunder, samarbetspartners, användare, konstruktörer och utprovare är du en person som har lätt för att samarbeta. Vidare har du förmåga till helhetssyn, är ansvarstagande, har känsla för struktur, är analytisk och systematisk och går in för dina uppgifter med stort engagemang. Du bör kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska, och ha kompetens inom närliggande områden såsom beskrivet ovan. Läs\xC2_mer_om_Saab!
Företag: Saab
Ort: Linköping
Publicerad : 06-12
Sök fler jobb liknande: lediga SYSTEMINGENJÖR MED SYSTEMSÄKERHETSINRIKTNING jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: SYSTEMINGENJÖR MED SYSTEMSÄKERHETSINRIKTNING

Systemingenjör till avdelning Flygprov och Verifiering
Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Ny teknologi utvecklas, anpassas och förbättras ständigt för att möta kundernas föränderliga behov i fler än 100 länder. De viktigaste marknaderna är Europa, Asien och Nordamerika. Saab har omkring 14 000 medarbetare och försäljningsintäkterna uppgick 2012 till cirka SEK 24 miljarder, varav cirka 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. Vad du blir en del av Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet. Avdelning Flygprov och Verifiering har som uppgift att svara för utvecklingsprovning, verifiering och validering av nyutvecklade, modifierade och nyproducerade produkter genom såväl simulator-, rigg- som flygprov.. Flygprov och verifiering är en förhållandevis liten avdelning inom Aeronautics med ca 230 medarbetare. Området Mät och Programsystem ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av mät och programsystem. Verksamheten inom området är i ett expansivt skede i och med utvecklingen av en ny generation av Gripen. För närvarande består området av ca 25 medarbetare, (varav 6 kvinnor) fördelade på Mätsystemutveckling, Programsystem och Drift av densamma. Kännetecknande för arbetsklimatet på området är god sammanhållning, prestigelöshet, öppenhet och hjälpsamhet. Inom området tar vi fram diverse mätsystemlösningar, en del baserade på utrustning som vi köper in och en del baseras på egenutvecklade apparater. Vi tar fram systemlösningar för flygande mät, men även för markbaserade system. Vi arbetar med allt från analoga givare, signalanpassning, datainsamlingsystem, kamera/videosystem och system för telemetrering av data. Din framtida utmaning Din uppgift blir att tillsammans med övriga systemingenjörer ta fram olika smarta mätkoncept som exempelvis ska sitta i Gripen provflygplan eller i nån provrigg. I arbetet ingår att fånga behov och krav på utrustning och att även hjälpa till med support av systemen mot våra användare. Arbetet ställer därmed krav på kreativitet och flexibilitet. Den du är idag Vi söker dig med ett brett teknisk intresse med inriktning och erfarenhet av mätteknik. Som person är du kreativ, drivande och van att ta ansvar. Du trivs med att jobba i lag med andra människor och är flexibel. Lämplig bakgrund är högskoleingenjör eller civilingenjör. Om du har erfarenhet av ”beröringsfri” mätteknik via video, höghastighetsvideo eller inmätning med teodolit/ totalstation är du av stort intresse för oss. Vi ser gärna kvinnliga sökande. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.  Läs\xC2_mer_om_Saab!
Företag: Saab
Ort: Linköping
Publicerad : 06-04
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör till avdelning Flygprov och Verifiering jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör till avdelning Flygprov och Verifiering

Systemingenjör Soft Products / telematiksystem
Volvo CE Electrical and Electronic Systems, Technology Platform, utvecklar el/elektroniksystem för alla Volvo CEs maskiner. Det är ett snabbt växande teknikområde, idag organiserat inom 12 olika avdelningar på 7 orter i 6 länder. 6 av dessa avdelningar är placerade i Eskilstuna. Avdelningen Common Platforms, E&E Systems, utvecklar gemensamma plattformar, lösningar och delsystem som används i alla Volvo CEs produkter. Vi stöttar även de olika produktavdelningarna med teknisk kompetens t.ex. inom EMC-området. Arbetsbeskrivning: Vi söker en person som skall delta i vår utveckling av omborddelen i Volvo CEs telematiksystem. Din uppgift blir att ansvara för fordonsdelen av Volvo CEs telematiksystem och tjänster uppbyggt kring detta (Soft Products). Du är vår expert inom området och deltar i utveckling och förvaltning av produkterna från kravinsamling och analys, specifikation och utvärdering av olika lösningar, produktutveckling till industrialisering och hantering på eftermarknaden. I arbetet ingår även olika utredningar rörande t.ex. framtida funktioner eller existerande tekniska problem. Initialt kommer arbetet främst inriktas på att anpassa befintliga system till vårt nya elektroniksystem som är under framtagning men vi börjar även arbeta med nästa generation av Volvo CEs telematiksystem. Kvalifikationer: - Civil- eller högskoleingenjör inom elektroteknik eller motsvarande - Erfarenhet av arbete med hård- och mjukvara för inbyggda system - Systemtänkande - Erfarenhet av produktutveckling inom el/elektronik - Självgående och initiativrik inom ramen för avdelningens ansvarsområden - Trivas med att arbeta tvärfunktionellt i en internationell miljö - Drivande, mål- och resultatinriktad - God förmåga att uttrycka sig både i tal och skrift på såväl svenska som engelska - Erfarenhet av fordonsindustri och telematiksystem är meriterande För ytterligare information var vänlig kontakta: Roland Axelsson, chef Common Platforms, E&E Systems, +46 16 541 5933 Fackliga representanter: Mårten Grotherus, Akademikerna, tel; +46 16 541 51 88 Pekka Ollila, Unionen, tel; +46 16 541 52 41
Företag: Volvo Construction Equipment AB
Ort: Eskilstuna
Publicerad : 07-17
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör Soft Products / telematiksystem jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör Soft Products / telematiksystem

Teracom söker en Systemingenjör
I en medievärld med accelererande utveckling, efterfrågas våra produkter och tjänster mer än någonsin. Vi sänder ut tv och radio. Vi gör det via världens modernaste marknät; 734 master utrustade med spetsteknologi, lokaliserade över hela Danmark och Sverige. Signalerna går genom luften och är enkla att ta emot var som helst. Vi når 99.8 % av Sveriges och Danmarks hushåll. Det är fler än någon annan. Vi söker nu en ny medarbetare till gruppen Headend Quality and Configuration inom avdelningen Networks på Teracom Sverige. Gruppen ansvarar för konfigurering och uppföljning av driftkvaliteten för den centrala plattformen i Teracoms rikstäckande digitala TV-nät. Dessutom ansvarar gruppen på motsvarande vis för tilläggstjänster såsom VOD och deltar i utvecklingen av nya tjänster. I våra nya fräscha lokaler på Lindhagen kommer du att arbeta i en grupp där hög kompetens och respekt för varandra skapar ett bra arbetsklimat i det många gånger höga och stimulerande arbetstempot. Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer till stor del att bedrivas i projektform. Därutöver kommer du att jobba med avancerad felavhjälpning och du har mandatet att ta beslut om eskalering av fel till leverantör. I rollen ingår också att vara en del av dimensionering och förvaltning av reservdelar, mätinstrument och supportavtal. Du kommer bland annat att: • Analysera och följa upp driftkvaliteten • Utföra konfigurering av nät och noder • Utgöra support till den operativa produktionen vad gäller kvalificerad felsökning och akut felavhjälpning samt vid leverans. • Ta fram och uppdatera instruktioner för analys och felsökning finns tillgängliga och hålls uppdaterade • Utbilda 2:nd line och Service • Ständigt utveckla den egna och sektionens förmåga att hantera dess arbetsuppgifter och ansvar Din profil Du har högskoleingenjörsutbildning inom telekom, datakom eller motsvarande kompetens. Du har erfarenhet och kunskap om DVB, MPEG och IP-multicast. Du har även grundläggande kunskaper inom Linux/Unix, IT/IS-system med vana att jobba med applikationer i en servermiljö. Det är meriterande med kunskap och erfarenhet inom DTM, CA, DRM, .NET, ASPX, databaser och streamingtjänster. Du som person jobbar bra både individuellt och i grupp och är driven att hela tiden följa den tekniska utvecklingen. Du är van att ta ansvar för att leverera enligt överenskommen tidplan och det är naturligt för dig att ta ansvar för de mål vi gemensamt sätter upp. Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska. I befattningen förekommer resor med övernattningar i begränsad omfattning. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten. Befattningen kräver körkort för personbil. Godkänd säkerhetsklassning i samband med anställning är en förutsättning. Ansökan Om ovanstående låter intressant och du vill utvecklas vidare tillsammans med oss är du välkommen med din ansökan senast 18 augusti. Vid frågor, kontakta gruppchef Peter Blomquist på 060-7004685 eller peter.blomquist@teracom.se.
Företag: Teracom AB
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-25
Sök fler jobb liknande: lediga Teracom söker en Systemingenjör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Teracom söker en Systemingenjör

Systemingenjör/Teknikstöd till NMC (Network Management Center)
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. I Sverige har vi cirka 1 850 anställda fördelade över hela landet. Eltel Networks i Sverige är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och 14001:2004. Det moderna samhället är beroende av el och tele. Vi är beroende av dig som vill säkra tillgängligheten i dessa livsviktiga nät. Som marknadsledare går vi i bräschen för den nya Infranetbranschen, som kombinerar el och tele, vilket ger unik möjlighet till innovation och nya effektivare arbetssätt. Till Göteborg söker vi nu Systemingenjör/Teknikstöd till vår 2nd Line suppTill Göteborg söker vi nu Systemingenjör/Teknikstöd till ortgrupp för verksamhet som bedrivs från vår driftcentral. Du erbjuds en utmanande och ansvarsfull roll i ett framgångsrikt och expansivt företag med stora utvecklingsmöjligheter. Arbetsuppgifter • Agera andra linjens support för vår drift- organisation som hanterar drift och övervakning av nationella och internationella nät för våra kunder. • Ansvara för att aktiva larmar åtgärdas i befintliga system enligt tekniska systemkrav samt gällande processer och anvisningar. • Skapa instruktioner och dokumentation • Utbilda personal • Kvalitetssäkra data i databaser och stödsystem • Ansvara för driftsättning av kundrelaterade förbindelser och installationer • Ansvara för tillgänglighet och kvalitet i nät uppfylls. • Skapa rapporter och underlag på kunds begäran samt för internt bruk. Du kommer att ingå i vår INFRA gruppering. I arbetet ingår schemalagd beredskap. Kvälls och nattarbeten kan förekomma. Kvalifikationer Vi söker dig som har god kännedom om tele-/datanät och dess uppbyggnad och samband. Du ska kunna läsa och tolka teknisk dokumentation på såväl svenska som engelska. Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenhet från transmissionsarbete på nationell och/eller internationell nivå. Då vi arbetar i en serviceorganisation är dina personliga egenskaper viktiga. För tjänsten krävs att du är serviceinriktad och har ett synsätt och en lyhördhet som gör att du kan sätta dig in i våra kunders skiftande behov. Inom arbetsgruppen jobbar vi nära varandra och har en öppen dialog varför vi gärna ser att du är en person som ser möjligheter och kan förverkliga dessa men också kan ifrågasätta. Som person har du god samarbetsförmåga och initiativkraft. Du är flexibel, jobbar strukturerat och med ett stort ansvarstagande för uppgiften. Du upprätthåller god service och kvalitet till våra kunder, agerar affärsmässigt och med ett gott entreprenörskap. Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning, heltid. Beredskap. Anställningen är föremål för säkerhetsprövning.
Företag: Eltel Networks Infranet AB
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör/Teknikstöd till NMC (Network Management Center) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör/Teknikstöd till NMC (Network Management Center)

C401202 Systemingenjör/tekniker
Söker systemingenjörer/tekniker med dokumenterad arbetslivserfarenhet inom något av nedan tekniker: Systemingenjörer/ infrastrukturspecialist/ säkerhetsspecialist: Linux, Unix, AIX, Windows, Cisco, Sybase, Checkpoint MSSQL MS IIS MS Exchange MVS RACF SMP LE Sysview SA AIX VLM Du är utbildad ingenjör eller systemvetare, men det viktigaste är din erfarenhet. Du har minst fem år som systemingenjör. Du har erfarenhet som systemingenjör/tekniker. Som person är du självgående, kommunikativ och har god förmåga att förstå kundens krav. Teamkänsla och flexibilitet är viktigt och du kan hugga i där det behövs. Vi värderar inte enbart en hög teknisk kompetens utan ser gärna att du har erfarenhet av kundkontakter samt att du är en utåtriktad och affärsmässig person. För att passa som konsult hos Swepap och våra kunder ställer vi höga krav på kundfokus och professionella arbetsmetoder. Då arten av dina uppdrag kan variera över tid så är det även viktigt att du har lätt för att sätta dig in i nya miljöer och förutsättningar. Du har förmågan att kommunicera kring problem och lösningar och är framförallt serviceinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska Språk: Svenska, Engelska Arbetsort: Västra Sverige Hoppas att vi får möjlighet att hälsa dig välkommen till Swepap. Endast webansökan. Ange anspråk, dina referenser samt referensnr.
Företag: SWEPAP CONSULTING AB
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-29
Sök fler jobb liknande: lediga C401202 Systemingenjör/tekniker jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: C401202 Systemingenjör/tekniker

Senior Systemingenjör/Teknikstöd till NMC (Network Management Center)
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. I Sverige har vi cirka 1 850 anställda fördelade över hela landet. Eltel Networks i Sverige är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och 14001:2004. Det moderna samhället är beroende av el och tele. Vi är beroende av dig som vill säkra tillgängligheten i dessa livsviktiga nät. Som marknadsledare går vi i bräschen för den nya Infranetbranschen, som kombinerar el och tele, vilket ger unik möjlighet till innovation och nya effektivare arbetssätt. Till Göteborg söker vi nu två projektanställda SeniorSystemingenjörer/ Teknikstöd som skall bland annat arbeta med transmission och radiolänknät på vår 2nd Line supportgrupp för vår verksamhet som bedrivs från vår driftcentral. Du erbjuds en utmanande och ansvarsfull roll i ett framgångsrikt och expansivt företag med stora utvecklingsmöjligheter. Arbetsuppgifter * Kvalitetssäkra data i databaser och stödsystem * Ansvara för driftsättning av kundrelaterade förbindelser och installationer * Ansvara för tillgänglighet och kvalitet i nät uppfylls * Skapa rapporter och underlag på kunds begäran samt för internt bruk * Agera andra linjens support för vår drift- organisation som hanterar drift och övervakning av nationella nät. * Ansvara för att aktiva larmar åtgärdas i befintliga system enligt tekniska systemkrav samt gällande processer och anvisningar. * Skapa instruktioner och dokumentation * Utbilda personal Du kommer att ingå i vår INFRA gruppering. Arbete med schemalagd beredskap kan ingå. Kvälls och nattarbeten kan förekomma under denna period. Kvalifikationer Vi söker dig som har god kännedom om radiolänk och tele-/datanät och dess uppbyggnad och samband. Du ska kunna läsa och tolka teknisk dokumentation på såväl svenska som engelska. Krav på gedigen kompetens inom radiolänk samt transmission på nationell och/eller internationell nivå gäller för denna tjänst. Generell kännedom om IP, Cisco, Unix/Linux samt GSM-nät är meriterande. Då vi arbetar i en serviceorganisation är dina personliga egenskaper viktiga. För tjänsten krävs att du är serviceinriktad och har ett synsätt och en lyhördhet som gör att du kan sätta dig in i våra kunders skiftande behov. Inom arbetsgruppen jobbar vi nära varandra och har en öppen dialog varför vi gärna ser att du är en person som ser möjligheter och kan förverkliga dessa men också kan ifrågasätta. Som personhar du god samarbetsförmåga och initiativkraft. Du är flexibel, jobbar strukturerat och med ett stort ansvarstagande för uppgiften. Du upprätthåller god service och kvalitet till våra kunder, agerar affärsmässigt och med ett gott entreprenörskap. Anställningsvillkor: Projektanställning, heltid. Gäller till 2014-12-31. Anställningen är föremål för säkerhetsprövning. Svenskt medborgarskap och körkort är ett krav.
Företag: Eltel Networks Infranet AB
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-31
Sök fler jobb liknande: lediga Senior Systemingenjör/Teknikstöd till NMC (Network Management Center) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Senior Systemingenjör/Teknikstöd till NMC (Network Management Center)

Systemingenjör VSL-pansarterrängbil till Markverkstad Stockholm/Kungsängen
Teknik för Sveriges säkerhet Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vår uppgift är att leverera försvarslogistik till vår viktigaste partner Försvarsmakten. I samarbete utformar och förser vi försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Målet är effektiv försvarslogistik – när och där den behövs. Läs gärna mer på www.fmv.se FSV är en resultatenhet inom FMV. FSV har totalt cirka 1 500 medarbetare. FSV Markverkstad är en enhet inom FSV, som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifiering, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.Organisationen är auktoriserad för underhåll av militära flygbasmateriel enligt kraven i Regler för Militär Luftfart (RML V-6-B, vilket motsvarar det civila EASA Part-145 regelverk. FSV Markverkstad har även auktorisation för ISO 9001 och tryck ISO 17020. Markverkstad Stockholm är en avdelning inom FSV med ca 50 medarbetare, som bedriver verksamhet i Kungsängen, Berga, Visby och Stockholm.   Jobbet Jobbet innebär att bedriva tekniskt systemstöd inom Försvarsmaktens fordonssystem. Genomföra tekniska utredningar och projektledning. Upprätta kalkyler och anbud samt sammanställa svar vid anbudsförfrågningar. Jobbet innebär att du ska medverka i underhållstekniska analyser och materielförsök. Arbetet medför krav på resor och tjänstgöring inrikes såväl som utrikes.   Du ska ha 2 eller 3-årigt gymnasium med inriktning mot fordon eller maskin, gärna eftergymnasial utb inriktad mot produktion/teknik eller utb till teknisk officer eller annan kompetens som arbetsgivaren bedöms vara likvärdig. Det är önskvärt med erf från materielunderhållsplanering, tekniskt systemstöd med inriktning mot fordon och maskiner, gärna viss kompetens inom cad/cam.Du måste ha dokumenterad erfarenhet från kvalitetsledningssystem, och tekniskt utredningsarbete inom verkstadsdrift med inriktning mot fordonsunderhåll. Du ska vara strukturerad och lojal. Det är meriterande om du kan VD-LIV, LIFT och SAP. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Övriga krav på befattningen Det är en tillsvidareanställning med 6 mån provanställning. Du måste genomgå godkänd registerkontroll och du måste vara svensk medborgare. Internationell tjänstgöring ingår i befattningen. Då arbete med härdplaster förkommer är det viktigt att du inte är allergisk mot härdplaster. Du ska ha minst B-körkort Du är välkommen med din ansökan och CV senast den 2013-08-25. Har du frågor kontakta Marcus Bergman avdelningschef 08-58 45 40 91, 070-142 54 50 Peter Forsberg platschef Berga 010-823 42 40, 070-862 2875 Magnus Hemberg facklig representant OFR/O 0589-404 81 Bengt Blom facklig representant SACO 035-266 2908 Kaj Hansson facklig representant OFR/S 08-584 540 94 Gerard Woll SEKO 013-28 34 22       FMV erbjuder stora utvecklingsmöjligheter med många spännande projekt i internationell miljö. Du får ta mycket ansvar och har stora möjligheter att påverka ditt eget arbete. I gengäld vill vi att du arbetar prestigelöst, agerar affärsmässigt och fokuserar på resultatet. Du kommer till en arbetsplats som lägger stor vikt vid kompetensutveckling, friskvård och bra anställningsvillkor. Hos oss kan du förena det professionella med det privata. Du jobbar vid Gärdet i Stockholm och måste vara svensk medborgare.
Företag: FMV
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga Systemingenjör VSL-pansarterrängbil till Markverkstad Stockholm/Kungsängen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Systemingenjör VSL-pansarterrängbil till Markverkstad Stockholm/Kungsängen


Sök lediga jobb Systemingenjör

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se