Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi jobb - lediga jobb

Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi jobb Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Resultatenhetschef- Täby

 2. Resultatenhetschef- Täby

 3. Nytänkande pedagog- Täby

 4. Två resultatenshetschefer till funktionshinderområde- Täby

 5. Två resultatenshetschefer till funktionshinderområde- Täby

 6. Resultatenshetschef till funktionshinderområde- Täby

 7. Samordnare LSS- Täby

 8. Bemanningssamordnare- Täby

 9. Timvikarier Stödassistent- Täby

 10. Resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet- Täby

 11. Resultatsenhetschef för Dagligverksamhet enligt LSS- Täby

 12. Timvikarier Stödassistent- Täby

 13. Timvikarier Stödassistent- Täby

 14. Timvikarier Stödassistent- Täby

 15. Vikarierande resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet- Täby

 16. Resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet- Täby

 17. Timvikarier Stödassistent- Täby

 18. Resultatenhetschef Arbetslinjen- Täby


Mer beskrivning

Resultatenhetschef
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 65 000 personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. LSS/Äldreomsorgen i egen regi inom social omsorg är Täby kommuns egen leverantör av tjänster till personer med funktionsnedsättningar och äldre. Inom området finns boende, daglig verksamhet och boendestöd för personer med funktionsnedsättningar samt boende och dagverksamhet för äldre. Vi bedriver tolv boende i egen regi i kommunen inom ramen för LSS och tre av dessa behöver en chef. Verksamheten har under några år anpassat sig till förändrade förutsättningar och lagt ner boende, som inte uppfyllt standardkraven och har påbörjat arbetet med fokus på kvalitet och ständiga förbättringar. Personal- och ledningsfunktionen har anpassats till rådande ekonomiska föutsättningar. Det är med stor framtidstro vi söker chef för tre välfungerande boendeenheter, som funnits i ca tio år. Vi har välutbildad personal med ett stort patos för våra brukare ARBETSUPPGIFTER Du som chef ska leda och utveckla verksamheterna mot ständigt bättre kvalitet. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett kommunikativt ledarskap där du sätter brukare och medarbetare i fokus. Du har ett kvalitetstänkande där du ser medarbetarnas delaktighet i ständiga förbättringar som en utmaning. Du har budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsansvar för ca 25-30 medarbetare och 16 brukare. Du är underställd enhetschefen. Tillsammans med sju chefskolleger ingår du i ledningsgruppen. Verksamheterna har att förbättra sin administration mot krav för en god kvalitet och vi söker dig som kan bidra till att göra skillnad för våra brukare KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning, socionomexamen eller motsvarande utbildning som socialstyrelsen godkänd för att driva verksamhet inom funktionshinderområdet. Din kunskap inom området autism måste vara hög. Du har goda kunskaper inom offentlig ekonomi och förstår behovet av att driva verksamhet i ekonomisk balans. Du arbetar mål- och resultatinriktat. Du har god omvärldskunskap och följer utvecklingen inom funktionshinderområdet. Du har chefserfarenhet och kunskap inom arbetsrätt. Du har förståelse och acceptans att arbeta i en politiskt styrd organisation där fokus ligger på mål- och resultatstyrning. Du är en energisk, kreativ och social person. Du har förmåga till gott samarbete både internt och externt. Du är en god organisatör och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du har erfarenhet att arbeta med bemanning och har erfaranhet från schemaläggningssystem
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Resultatenhetschef jobb, Resultatenhetschef Täby, Resultatenhetschef Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Resultatenhetschef

Resultatenhetschef
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 65 000 personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. LSS/Äldreomsorgen i egen regi inom social omsorg är Täby kommuns egen leverantör av tjänster till personer med funktionsnedsättningar och äldre. Inom området finns boende, daglig verksamhet och boendestöd för personer med funktionsnedsättningar samt boende och dagverksamhet för äldre. Vi bedriver tolv boende i egen regi i kommunen inom ramen för LSS och tre av dessa behöver en chef. Verksamheten har under några år anpassat sig till förändrade förutsättningar och lagt ner boende, som inte uppfyllt standardkraven och har påbörjat arbetet med fokus på kvalitet och ständiga förbättringar. Personal- och ledningsfunktionen har anpassats till rådande ekonomiska föutsättningar. Det är med stor framtidstro vi söker chef för tre välfungerande boendeenheter, som funnits i ca tio år. Vi har välutbildad personal med ett stort patos för våra brukare ARBETSUPPGIFTER Du som chef ska leda och utveckla verksamheterna mot ständigt bättre kvalitet. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett kommunikativt ledarskap där du sätter brukare och medarbetare i fokus. Du har ett kvalitetstänkande där du ser medarbetarnas delaktighet i ständiga förbättringar som en utmaning. Du har budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsansvar för ca 25-30 medarbetare och 16 brukare. Du är underställd enhetschefen. Tillsammans med sju chefskolleger ingår du i ledningsgruppen. Verksamheterna har att förbättra sin administration mot krav för en god kvalitet och vi söker dig som kan bidra till att göra skillnad för våra brukare KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning, socionomexamen eller motsvarande utbildning som socialstyrelsen godkänd för att driva verksamhet inom funktionshinderområdet. Din kunskap inom området autism måste vara hög. Du har goda kunskaper inom offentlig ekonomi och förstår behovet av att driva verksamhet i ekonomisk balans. Du arbetar mål- och resultatinriktat. Du har god omvärldskunskap och följer utvecklingen inom funktionshinderområdet. Du har chefserfarenhet och kunskap inom arbetsrätt. Du har förståelse och acceptans att arbeta i en politiskt styrd organisation där fokus ligger på mål- och resultatstyrning. Du är en energisk, kreativ och social person. Du har förmåga till gott samarbete både internt och externt. Du är en god organisatör och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du har erfarenhet att arbeta med bemanning och har erfaranhet från schemaläggningssystem
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 10-25
Sök fler jobb liknande: lediga Resultatenhetschef jobb, Resultatenhetschef Täby, Resultatenhetschef Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Resultatenhetschef

Nytänkande pedagog
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 66 000 personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. LSS egen regi i Täby kommun tillhör social omsorg. Vi ger stöd och service till personer med funktionsnedsättningar som tillhör personkrets 1 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I vår verksamhet har vi 11 boenden med olika inriktning och olika brukargrupper och arbetsuppgifterna varierar från enhet till enhet. Grunden är densamma, vi arbetar gemensamt utifrån lagsstiftningens intentioner och brukarnas individuella behov. Enskildes rätt till självbestämmande och integritet, inflytande och medbestämmande är ledord och påverkar vår yrkesroll varje dag. Vi brinner för att ge våra brukare stöd till självständighet och delaktighet och arbetar ständigt med hur vi på bästa sätt kan vägleda våra brukare i det praktiska vardagslivet, allt för att stärka brukarens självkänsla och självförtroende. Vi arbetar med att utmana oss själva och brukarna genom att ständigt utvärdera och försöka tänka i nya banor. Vi tror på att vi utvecklas i vår profession när brukarna utvecklas. Som ett led i denna vår sträva att utveckla våra verksamheter anställer vi 6-8 pedagoger ARBETSUPPGIFTER I arbetet ingår att stödja den enskilde att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Som pedagog i verksamheterna arbetar du med att ta tillvara individens resurser och förutsättningar. Vi vill att du, utifrån ditt pedagogiska perspektiv, tar ett ansvar för det pedagogiska arbetet och metodhandledningen i vår verksamhet. Vi tror att du ska vara en resurs i det vardagliga arbetet med brukarna och en förebild som kan lära ut, förmedla kunskap, utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheten. Vi vill att du hjälper oss att öka det kvalitativa arbetet på enheterna. Tjänsten innebär nära samarbete med chefen och beroende på enhetens inriktning och brukarnas behov kan arbetsuppgifterna variera från enhet till enhet. På boende arbetar du schemalagd arbetstid, vilket innebär dagtid, kvällstid, helger och sovande jour. Månadslön, heltid, tillsvidare. KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning för att klara detta uppdrag. Du kan vara speciallärare, förskollärare, fritidsledare, arbetsterapeut, socionom eller annan längre utbildning på yrkeshögskola eller högskola. Din grund är en mycket god kunskap inom funktionshinderområdet och kunskap inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett mycket gott bemötande, en stor flexibilitet, god datavana, en förmåga att göra skillnad för brukare och personal tillsammans med en personlig lämplighet, tror vi är avgörande för att lyckas med uppdraget. Du kan ha skaffat dig erfarenhet genom olika arbeten inom verksamhetsområdet. Du kan ha arbetat inom gruppboende, serviceboende, daglig verksamhet, särskola, behandlingsinstitution eller verksamhet inom landstinget. Verksamhetsområdet har individuell schemaläggning med möjlighet till plus 60 tim och minus 30 tim flexibelt. Du kan erhålla friskvårdsbidrag 1600 kr per år och verksamheten har gratis kaffe och frukt. Vi kompetensutvecklar oss inom Forum Carpe. ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 10-20
Sök fler jobb liknande: lediga Nytänkande pedagog jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nytänkande pedagog

Två resultatenshetschefer till funktionshinderområde
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. LSS egen regi inom social omsorg i Täby består av boende, daglig verksamhet och boendestöd. Vi har 11 boende, 7 gruppbostäder och 4 servicebostäder, 9 dagliga verksamheter och 1 boendestöd. Vi söker nu boendechefer till två boendechefer till 2 respektive 3 boendeenheter. Verksamheten har under några år anpassat sig till förändrade förutsättningar och lagt ner boende, som inte uppfyllt standardkraven och har påbörjat arbetet med fokus på kvalitet. Vi har stor framtidstro och vill vara med i kommande utveckling av nya boendeenheter och nya arbetssätt. I Täby kommun har vi slagit fast att vi ska vara en arbetsgivare att utvecklas, förändras och trivas med. Vi värdesätter service- och bemötande och har många förmåner och ett väl utvecklat hälsoarbete. Vill du läsa med så gå in på vårt intranät www.insidan.taby.se som du kommer åt hemifrån ARBETSUPPGIFTER Du som chef ska leda och utveckla verksamheterna mot ständigt bättre kvalitet. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett kommunikativt ledarskap, där du sätter brukare och medarbetare i fokus. Du har ett kvalitetstänkande där du ser medarbetarnas delaktighet i ständiga förbättringar som en utmaning. Du har budget-, personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för ca 25-30 medarbetare och 12-23 brukare beroende på tjänst. Du kommer att ha ansvar för 2 gruppboende eller 2 gruppboende och 1 servicebostad. Du är underställd enhetschefen. Tillsammans med 5 chefskolleger ingår du i ledningsgruppen. Till din hjälp kommit du att ha en pedagog inom ditt område. Denna funktion är ny och håller på att ta form. Vi har nyligen bytt titlar på vårdpersonalen till stödassistent och kommer också att införa stödpedagoger i verksamheterna. Vi har en budget i balans och möjlighet att vidareutbilda våra stödassistent med specialpedagogik 1 och 2 på gymnasienivå, med kursstart i september. Verksamheterna har att förbättra sin administration mot kvalitetskrav och vi söker dig som kan göra skillnad för våra brukare. Arbetstiden förläggs företrädesvis under dagtid. Arbetets art och medarbetarnas schemalagda arbetstid gör att en viss del av arbetstiden måste förläggas till kvällstid KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning, socionom eller motsvarande högskoleutbildning som är godkänd för att driva verksamhet inom funktionshinderområdet. Din kunskap inom området LSS måste vara hög. Du har goda kunskaper inom offentlig ekonomi och förstår behovet av att driva verksamhet i ekonomisk balans. Du arbetar mål- och resultatinriktat. Du har god omvärldskunskap och följer utvecklingen inom området. Vi deltar tillsammans med Storstockholms kommuner i Forum Carpe. Du har chefserfarenhet och kunskap inom arbetsrätt. Du har förståelse och acceptans att arbeta i en politiskt styrd organisation där fokus ligger på mål- och resultatstyrning. Du är en energisk, kreativ och social person. Du har förmåga till gott samarbete både internt och externt. Du är en god organisatör och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du har erfarenhet av bemanning och schemahantering. Du har hög IT-kompetens då vi arbetar i Pulsen Combine, time-care, infosoc och stratsys . ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 05-05
Sök fler jobb liknande: lediga Två resultatenshetschefer till funktionshinderområde jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två resultatenshetschefer till funktionshinderområde

Två resultatenshetschefer till funktionshinderområde
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. LSS egen regi inom social omsorg i Täby består av boende, daglig verksamhet och boendestöd. Vi har 11 boende, 7 gruppbostäder och 4 servicebostäder, 9 dagliga verksamheter och 1 boendestöd. Vi söker nu boendechefer till 2 respektive 3 boendeenheter. Verksamheten har under några år anpassat sig till förändrade förutsättningar och lagt ner boende, som inte uppfyllt standardkraven och har påbörjat arbetet med fokus på kvalitet. Vi har stor framtidstro och vill vara med i kommande utveckling av nya boendeenheter och nya arbetssätt. I Täby kommun har vi slagit fast att vi ska vara en arbetsgivare att utvecklas, förändras och trivas med. Vi värdesätter service- och bemötande och har många förmåner och ett väl utvecklat hälsoarbete. Vill du läsa med så gå in på vårt intranät www.insidan.taby.se som du kommer åt hemifrån ARBETSUPPGIFTER Du som chef ska leda och utveckla verksamheterna mot ständigt bättre kvalitet. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett kommunikativt ledarskap, där du sätter brukare och medarbetare i fokus. Du har ett kvalitetstänkande där du ser medarbetarnas delaktighet i ständiga förbättringar som en utmaning. Du har budget-, personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för ca 25-30 medarbetare och 12-23 brukare beroende på tjänst. Du kommer att ha ansvar för 2 gruppboende eller 2 gruppboende och 1 servicebostad. Du är underställd enhetschefen. Tillsammans med 5 chefskolleger ingår du i ledningsgruppen. Till din hjälp kommit du att ha en pedagog inom ditt område. Denna funktion är ny och håller på att ta form. Vi har nyligen bytt titlar på vårdpersonalen till stödassistent och kommer också att införa stödpedagoger i verksamheterna. Vi har en budget i balans och möjlighet att vidareutbilda våra stödassistent med specialpedagogik 1 och 2 på gymnasienivå, med kursstart i september. Verksamheterna har att förbättra sin administration mot kvalitetskrav och vi söker dig som kan göra skillnad för våra brukare. Arbetstiden förläggs företrädesvis under dagtid. Arbetets art och medarbetarnas schemalagda arbetstid gör att en viss del av arbetstiden måste förläggas till kvällstid KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning, socionom eller motsvarande högskoleutbildning som är godkänd för att driva verksamhet inom funktionshinderområdet. Din kunskap inom området LSS måste vara hög. Du har goda kunskaper inom offentlig ekonomi och förstår behovet av att driva verksamhet i ekonomisk balans. Du arbetar mål- och resultatinriktat. Du har god omvärldskunskap och följer utvecklingen inom området. Vi deltar tillsammans med Storstockholms kommuner i Forum Carpe. Du har chefserfarenhet och kunskap inom arbetsrätt. Du har förståelse och acceptans att arbeta i en politiskt styrd organisation där fokus ligger på mål- och resultatstyrning. Du är en energisk, kreativ och social person. Du har förmåga till gott samarbete både internt och externt. Du är en god organisatör och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du har erfarenhet av bemanning och schemahantering. Du har hög IT-kompetens då vi arbetar i Pulsen Combine, time-care, infosoc och stratsys . ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 05-22
Sök fler jobb liknande: lediga Två resultatenshetschefer till funktionshinderområde jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två resultatenshetschefer till funktionshinderområde

Resultatenshetschef till funktionshinderområde
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. Vi växer och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. LSS egen regi inom social omsorg i Täby består av boende och daglig verksamhet. Vi har 11 boende, 7 gruppbostäder och 4 servicebostäder. 9 dagliga verksamheter. Vi söker nu boendechef till 2 gruppbostäder. Verksamheten har under några år anpassat sig till förändrade förutsättningar och lagt ner boende, som inte uppfyllt standardkraven och har påbörjat arbetet med fokus på kvalitet. Vi har stor framtidstro och vill vara med i kommande utveckling av nya boendeenheter och nya arbetssätt. I Täby kommun har vi slagit fast att vi ska vara en arbetsgivare att utvecklas, förändras och trivas med. Vi värdesätter service- och bemötande och har många förmåner och ett väl utvecklat hälsoarbete. Vill du läsa med så gå in på vårt intranät www.insidan.taby.se som du kommer åt hemifrån ARBETSUPPGIFTER Du som chef ska leda och utveckla verksamheterna mot ständigt bättre kvalitet. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett kommunikativt ledarskap, där du sätter brukare och medarbetare i fokus. Du har ett kvalitetstänkande där du ser medarbetarnas delaktighet i ständiga förbättringar som en utmaning. Du har budget-, personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för ca 25-30 medarbetare och 12 brukare. Du kommer att ha ansvar för 2 gruppboende. Du är underställd områdeschef. Tillsammans med 5 chefskolleger ingår du i ledningsgruppen. Till din hjälp kommit du att ha en pedagog inom ditt område. Denna funktion är ny och håller på att ta form. Vi har nyligen ändrat titlar på vårdpersonalen till stödassistent. Vi har en budget i balans och möjlighet att vidareutbilda våra stödassistenter med specialpedagogik 1 och 2 på gymnasienivå. Verksamheterna har att förbättra sin administration mot kvalitetskrav och vi söker dig som kan göra skillnad för våra brukare. Arbetstiden förläggs företrädesvis under dagtid. Arbetets art och medarbetarnas schemalagda arbetstid gör att en viss del av arbetstiden måste förläggas till kvällstid KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning, socionom eller motsvarande högskoleutbildning som är godkänd för att driva verksamhet inom funktionshinderområdet. Din kunskap inom området LSS måste vara hög. Du har goda kunskaper inom offentlig ekonomi och förstår behovet av att driva verksamhet i ekonomisk balans. Du arbetar mål- och resultatinriktat. Du har god omvärldskunskap och följer utvecklingen inom området. Vi deltar tillsammans med Storstockholms kommuner i Forum Carpe. Du har chefserfarenhet och kunskap inom arbetsrätt. Du har förståelse och acceptans att arbeta i en politiskt styrd organisation där fokus ligger på mål- och resultatstyrning. Du är en energisk, kreativ och social person. Du har förmåga till gott samarbete både internt och externt. Du är en god organisatör och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du har erfarenhet av bemanning och schemahantering. Du har hög IT-kompetens då vi arbetar i Pulsen Combine, time-care, infosoc och stratsys . ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 11-09
Sök fler jobb liknande: lediga Resultatenshetschef till funktionshinderområde jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Resultatenshetschef till funktionshinderområde

Samordnare LSS
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. ARBETSUPPGIFTER Som kvalitetssamordnare för LSS egen regi kommer du att arbeta med kvalitetssäkring för alla våra enheter inom LSS egen regi. Vilka består av gruppbostäder, servicebostäder som är 11 till antal, samt dagliga verksamheter. Som samordnare ska du strukturera, leda och följa upp olika projekt och aktiviteter inom verksamhetsområdet. Arbetet ska präglas av kunskap och erfarenhet om verksamhetens krav och behov så att resurserna nyttjas så effektivt som möjligt samtidigt som god service och kvalité ska uppnås för våra brukare. Du kommer arbeta med personalen, resultatsenhetschefer och områdeschef. Du ska arbeta med LEAN som verktyg för ständiga förbättringar. Du kommer att ha områdeschefen som din närmaste chef. KVALIFIKATIONER Du ska ha mycket goda kunskaper i LEAN. Du ska kunna leda egna projekt och ha goda kunskaper i projektledning. samt kunna handleda personalgrupper i utveckling av verksamheten. Du ska kunna styra och planera ditt arbete självständigt, du ska ha god datavana och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Mycket goda kunskaper i lagstiftningen LSS samt ett genuint intresse för målgruppen. Du ska ha lång erfarenhet från arbete med personer med funktionsnedsättning. Erfarenhet av att arbeta med LEAN. ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 12-02
Sök fler jobb liknande: lediga Samordnare LSS jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samordnare LSS

Bemanningssamordnare
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. ARBETSUPPGIFTER Projektleda och kvalitetsäkra rekryteringsprocessen för timvikarier till LSS egen regi. Ansvara för att våra verksamheter har kunniga vikarier när behovet uppstår. Utveckla och kvalitetsäkra processen från det att vikarien ska rekryteras till att vikarien är ute på våra verksamheter med rätt utbildning och inskolning. Arbeta med beställningar från verksamheterna och boka vikarier i Time Care Pool. Vara cheferna behjälplig med rekrytering och planering av vikarier. Du kommer ha områdeschefen som din närmaste chef. KVALIFIKATIONER Du måste ha mycket goda kunskaper i Time Care Pool. Goda kunskaper om arbetstidsregler. Vi kommer lägga mycket stor vikt på personliga egenskaper. Mycket viktigt att ha hög grad av servicetänk och ett mycket gott bemötande. Bra på att organisera och att kunna arbeta självständigt, samtidigt som du ska kunna samarbeta effektivt med både verksamheterna och chefer. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta med rekrytering och att du har arbetat med liknande uppgifter. Att ha arbetat med andra serviceyrken är meriterande. ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 12-02
Sök fler jobb liknande: lediga Bemanningssamordnare jobb, Bemanningssamordnare Täby, Bemanningssamordnare Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bemanningssamordnare

Timvikarier Stödassistent
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. ARBETSUPPGIFTER LSS egen regi söker timvikarier som stödassistenter både till grupp- och servicebostad enligt LSS. Som stödassistent arbetar du med att ge brukaren stöd i vardagen. I uppdraget ingår att stödja brukaren i sin vardag med serviceinsatser, personlig omvårdnad och kultur- och fritidsaktiviter. Du ska arbeta för att brukaren ska känna trygghet i sitt hem, bli bemött med respekt och ha inflytande över sin vardag. I arbetet ingår också att samarbeta med företrädare och närstående utifrån den enskildes samtycke. Du behöver kunna arbeta självständigt men också samarbeta med andra, både inom den egna arbetsgruppen men också med andra aktörer. Brukaren har stort behov av struktur och tydlighet i sin vardag. Det är därför önskvärt att du är van att jobba på ett strukturerat sätt och har såväl praktisk som formell kunskap om att jobba med tydliggörande pedagogik. KVALIFIKATIONER Önskvärt är omvårdnadsprogrammet eller barn och fridsprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. Alternativt ovannämnda utbildningar utan inriktning. Meriterande är övriga eftergymnasiala/universitetskurser med inriktning mot utvecklingsstörning, autism och neuropsykiatri samt internutbildningar från tidigare arbetsplatser. Som person ser vi att du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du trivs i samarbete med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god förmåga att lyssna och kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ser vi att du är kommunikativ och kan förklara kortfattat och tydligt samt vara lyhörd för hur brukaren kommunicerar. Du kommunicerar obehindrat i både tal och skrift och har god datorvana. Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Erfarenhet av att jobba med tydliggörande pedagogik, till exempel TEACCH är meriterande. Erfarenhet av socialdokumentation är meriterande. Täby kommun använder Pulsen Combine som digitalt dokumentationssystem. ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 01-05
Sök fler jobb liknande: lediga Timvikarier Stödassistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Timvikarier Stödassistent

Resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. Vi växer och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. LSS egen regi inom social omsorg i Täby består av boende och daglig verksamhet. Vi har 11 boende, 7 gruppbostäder och 4 servicebostäder. 9 dagliga verksamheter. Vi söker nu boendechef till 2 gruppbostäder. Verksamheten har under några år anpassat sig till förändrade förutsättningar och lagt ner boende, som inte uppfyllt standardkraven och har påbörjat arbetet med fokus på kvalitet. Vi har stor framtidstro och vill vara med i kommande utveckling av nya boendeenheter och nya arbetssätt. I Täby kommun har vi slagit fast att vi ska vara en arbetsgivare att utvecklas, förändras och trivas med. Vi värdesätter service- och bemötande och har många förmåner och ett väl utvecklat hälsoarbete. Vill du läsa med så gå in på vårt intranät www.insidan.taby.se som du kommer åt hemifrån ARBETSUPPGIFTER Du som chef ska leda och utveckla verksamheterna mot ständigt bättre kvalitet. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett kommunikativt ledarskap, där du sätter brukare och medarbetare i fokus. Du har ett kvalitetstänkande där du ser medarbetarnas delaktighet i ständiga förbättringar som en utmaning. Du har budget-, personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för ca 25-30 medarbetare och 12 brukare. Du kommer att ha ansvar för 2 gruppboende. Du är underställd områdeschef. Tillsammans med 8 chefskolleger ingår du i ledningsgruppen för LSS och kommunpsykiatrin. Vi har nyligen ändrat titlar på vårdpersonalen till stödassistent. Vi har en budget i balans och möjlighet att vidareutbilda våra stödassistenter med specialpedagogik 1 och 2 på gymnasienivå. Verksamheterna har att förbättra sin administration mot kvalitetskrav och vi söker dig som kan göra skillnad för våra brukare. Arbetstiden förläggs företrädesvis under dagtid. Arbetets art och medarbetarnas schemalagda arbetstid gör att en viss del av arbetstiden måste förläggas till kvällstid KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning, socionom eller motsvarande högskoleutbildning som är godkänd för att driva verksamhet inom funktionsnedsättningsområdet. Din kunskap inom området LSS måste vara hög. Du har goda kunskaper inom offentlig ekonomi och förstår behovet av att driva verksamhet i ekonomisk balans. Du arbetar mål- och resultatinriktat. Du har god omvärldskunskap och följer utvecklingen inom området. Vi deltar tillsammans med Storstockholms kommuner i Forum Carpe. Du har chefserfarenhet och kunskap inom arbetsrätt. Du har förståelse och acceptans att arbeta i en politiskt styrd organisation där fokus ligger på mål- och resultatstyrning. Du är en energisk, kreativ och social person. Du har förmåga till gott samarbete både internt och externt. Du är en god organisatör och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du har erfarenhet av bemanning och schemahantering. Du har hög IT-kompetens då vi arbetar i Pulsen Combine, time-care, infosoc och stratsys . ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 05-16
Sök fler jobb liknande: lediga Resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet

Resultatsenhetschef för Dagligverksamhet enligt LSS
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 68 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. Täby kommuns dagligverksamhet enligt LSS bedriver olika verksamheter med inriktning mot mer arbetsliknande uppgifter. Som exempelvis hunddagis, café, redaktion samt en verksamhet som riktar sig till den externa arbetsmarknaden. Verksamheten har ca 100 brukare och ca 15 personal. ARBETSUPPGIFTER Är du en erfaren ledare som är sugen på ett nytt spännande uppdrag? Gilla du att arbeta med ständiga förbättringar utifrån tydliga mål och kvalitetsfokus? Vill du vara del i våran utveckling som styr mot framtidens dagliga verksamhet? I så fall kan det vara dig vi söker! Vill du vara med i ett intressant förändringsarbete och skapa en än mer kvalitativ och utvecklande verksamhet så är det just dig vi söker. Uppdraget är mångfacetterat och innebär bland annat att få vara delaktig i planering och uppstarta av nya verksamheter. KVALIFIKATIONER Du har lämplig högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För oss är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, att du har förmåga att leda, engagera och motivera dina medarbetare samt att du är en tydlig kommunikatör. Eftersom du leder flera verksamheter på egen hand är det också viktigt att du har en helhetssyn och att du är självgående i ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, initiativförmåga och handlingskraft. B-körkort krävs samt tillgång till egen bil. Du ska tidigare haft verksamhets-, budget-, och personalansvar, likaså ska du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom LSS. ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 07-28
Sök fler jobb liknande: lediga Resultatsenhetschef för Dagligverksamhet enligt LSS jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Resultatsenhetschef för Dagligverksamhet enligt LSS

Timvikarier Stödassistent
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. ARBETSUPPGIFTER LSS egen regi söker timvikarier som stödassistenter både till grupp- och servicebostad enligt LSS. Som stödassistent arbetar du med att ge brukaren stöd i vardagen. I uppdraget ingår att stödja brukaren i sin vardag med serviceinsatser, personlig omvårdnad och kultur- och fritidsaktiviter. Du ska arbeta för att brukaren ska känna trygghet i sitt hem, bli bemött med respekt och ha inflytande över sin vardag. I arbetet ingår också att samarbeta med företrädare och närstående utifrån den enskildes samtycke. Du behöver kunna arbeta självständigt men också samarbeta med andra, både inom den egna arbetsgruppen men också med andra aktörer. Brukaren har stort behov av struktur och tydlighet i sin vardag. Det är därför önskvärt att du är van att jobba på ett strukturerat sätt och har såväl praktisk som formell kunskap om att jobba med tydliggörande pedagogik. KVALIFIKATIONER Önskvärt är omvårdnadsprogrammet eller barn och fridsprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. Alternativt ovannämnda utbildningar utan inriktning. Meriterande är övriga eftergymnasiala/universitetskurser med inriktning mot utvecklingsstörning, autism och neuropsykiatri samt internutbildningar från tidigare arbetsplatser. Som person ser vi att du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du trivs i samarbete med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god förmåga att lyssna och kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ser vi att du är kommunikativ och kan förklara kortfattat och tydligt samt vara lyhörd för hur brukaren kommunicerar. Du kommunicerar obehindrat i både tal och skrift och har god datorvana. Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Erfarenhet av att jobba med tydliggörande pedagogik, till exempel TEACCH är meriterande. Erfarenhet av socialdokumentation är meriterande. Täby kommun använder Pulsen Combine som digitalt dokumentationssystem. ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Rekrytering kommer ske löpande.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 08-22
Sök fler jobb liknande: lediga Timvikarier Stödassistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Timvikarier Stödassistent

Timvikarier Stödassistent
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. ARBETSUPPGIFTER LSS egen regi söker timvikarier som stödassistenter både till grupp- och servicebostad enligt LSS. Som stödassistent arbetar du med att ge brukaren stöd i vardagen. I uppdraget ingår att stödja brukaren i sin vardag med serviceinsatser, personlig omvårdnad och kultur- och fritidsaktiviter. Du ska arbeta för att brukaren ska känna trygghet i sitt hem, bli bemött med respekt och ha inflytande över sin vardag. I arbetet ingår också att samarbeta med företrädare och närstående utifrån den enskildes samtycke. Du behöver kunna arbeta självständigt men också samarbeta med andra, både inom den egna arbetsgruppen men också med andra aktörer. Brukaren har stort behov av struktur och tydlighet i sin vardag. Det är därför önskvärt att du är van att jobba på ett strukturerat sätt och har såväl praktisk som formell kunskap om att jobba med tydliggörande pedagogik. KVALIFIKATIONER Önskvärt är omvårdnadsprogrammet eller barn och fridsprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. Alternativt ovannämnda utbildningar utan inriktning. Meriterande är övriga eftergymnasiala/universitetskurser med inriktning mot utvecklingsstörning, autism och neuropsykiatri samt internutbildningar från tidigare arbetsplatser. Som person ser vi att du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du trivs i samarbete med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god förmåga att lyssna och kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ser vi att du är kommunikativ och kan förklara kortfattat och tydligt samt vara lyhörd för hur brukaren kommunicerar. Du kommunicerar obehindrat i både tal och skrift och har god datorvana. Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Erfarenhet av att jobba med tydliggörande pedagogik, till exempel TEACCH är meriterande. Erfarenhet av socialdokumentation är meriterande. Täby kommun använder Pulsen Combine som digitalt dokumentationssystem. ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Rekrytering kommer ske löpande.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 10-24
Sök fler jobb liknande: lediga Timvikarier Stödassistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Timvikarier Stödassistent

Timvikarier Stödassistent
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. ARBETSUPPGIFTER LSS egen regi söker timvikarier som stödassistenter både till grupp- och servicebostad enligt LSS. Som stödassistent arbetar du med att ge brukaren stöd i vardagen. I uppdraget ingår att stödja brukaren i sin vardag med serviceinsatser, personlig omvårdnad och kultur- och fritidsaktiviter. Du ska arbeta för att brukaren ska känna trygghet i sitt hem, bli bemött med respekt och ha inflytande över sin vardag. I arbetet ingår också att samarbeta med företrädare och närstående utifrån den enskildes samtycke. Du behöver kunna arbeta självständigt men också samarbeta med andra, både inom den egna arbetsgruppen men också med andra aktörer. Brukaren har stort behov av struktur och tydlighet i sin vardag. Det är därför önskvärt att du är van att jobba på ett strukturerat sätt och har såväl praktisk som formell kunskap om att jobba med tydliggörande pedagogik. KVALIFIKATIONER Önskvärt är omvårdnadsprogrammet eller barn och fridsprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. Alternativt ovannämnda utbildningar utan inriktning. Meriterande är övriga eftergymnasiala/universitetskurser med inriktning mot utvecklingsstörning, autism och neuropsykiatri samt internutbildningar från tidigare arbetsplatser. Som person ser vi att du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du trivs i samarbete med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god förmåga att lyssna och kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ser vi att du är kommunikativ och kan förklara kortfattat och tydligt samt vara lyhörd för hur brukaren kommunicerar. Du kommunicerar obehindrat i både tal och skrift och har god datorvana. Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Erfarenhet av att jobba med tydliggörande pedagogik, till exempel TEACCH är meriterande. Erfarenhet av socialdokumentation är meriterande. Täby kommun använder Pulsen Combine som digitalt dokumentationssystem. ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Rekrytering kommer ske löpande.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 12-30
Sök fler jobb liknande: lediga Timvikarier Stödassistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Timvikarier Stödassistent

Vikarierande resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. Vi växer och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. LSS egen regi inom social omsorg i Täby består av boende och daglig verksamhet. Vi har 11 boende, 7 gruppbostäder och 4 servicebostäder. 9 dagliga verksamheter. Vi söker nu boendechef till 2 gruppbostäder. Verksamheten har under några år anpassat sig till förändrade förutsättningar och lagt ner boende, som inte uppfyllt standardkraven och har påbörjat arbetet med fokus på kvalitet. Vi har stor framtidstro och vill vara med i kommande utveckling av nya boendeenheter och nya arbetssätt. I Täby kommun har vi slagit fast att vi ska vara en arbetsgivare att utvecklas, förändras och trivas med. Vi värdesätter service- och bemötande och har många förmåner och ett väl utvecklat hälsoarbete. Vill du läsa med så gå in på vårt intranät www.insidan.taby.se som du kommer åt hemifrån ARBETSUPPGIFTER Du som chef ska leda och utveckla verksamheterna mot ständigt bättre kvalitet. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett kommunikativt ledarskap, där du sätter brukare och medarbetare i fokus. Du har ett kvalitetstänkande där du ser medarbetarnas delaktighet i ständiga förbättringar som en utmaning. Du har budget-, personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för ca 20 medarbetare. Du kommer att ha ansvar för gruppboende enlig LSS. Du är underställd områdeschef. Tillsammans med 9 chefskolleger ingår du i ledningsgruppen för LSS och kommunpsykiatrin. Arbetstiden förläggs företrädesvis under dagtid. KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning, socionom eller motsvarande högskoleutbildning som är godkänd för att driva verksamhet inom funktionsnedsättningsområdet. Din kunskap inom området LSS måste vara hög Du arbetar mål- och resultatinriktat. Du har god omvärldskunskap och följer utvecklingen inom området. Du har chefserfarenhet och kunskap inom arbetsrätt. Du är en energisk, kreativ och social person. Du har förmåga till gott samarbete både internt och externt. Du är en god organisatör och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du har hög IT-kompetens då vi arbetar i Pulsen Combine, Time Care, Easit, KIA och Stratsys . ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 01-22
Sök fler jobb liknande: lediga Vikarierande resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vikarierande resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet

Resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 68 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. LSS egen regi inom social omsorg i Täby består av boende och daglig verksamhet. Vi har 13 boende, 8 gruppbostäder och 5 servicebostäder. 9 dagliga verksamheter. I Täby kommun har vi slagit fast att vi ska vara en arbetsgivare att utvecklas, förändras och trivas med. Vi värdesätter service- och bemötande och har många förmåner och ett väl utvecklat hälsoarbete. Vill du läsa med så gå in på vårt intranät www.insidan.taby.se som du kommer åt hemifrån ARBETSUPPGIFTER Du som chef ska leda och utveckla verksamheterna mot ständigt bättre kvalitet. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett kommunikativt ledarskap, där du sätter brukare och medarbetare i fokus. Du har ett kvalitetstänkande där du ser medarbetarnas delaktighet i ständiga förbättringar som en utmaning. Du har budget-, personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för ca 25-30 medarbetare. Du kommer att ha ansvar för gruppboende/serviceboende enligt LSS. Du är underställd områdeschef. Tillsammans med dina chefskolleger ingår du i ledningsgruppen. Vi har nyligen ändrat titlar på vårdpersonalen till stödassistent. Vi har en budget i balans och möjlighet att vidareutbilda våra stödassistenter med specialpedagogik 1 och 2 på gymnasienivå. Verksamheterna har att förbättra sin administration mot kvalitetskrav och vi söker dig som kan göra skillnad för våra brukare. Arbetstiden förläggs företrädesvis under dagtid. Arbetets art och medarbetarnas schemalagda arbetstid gör att en viss del av arbetstiden måste förläggas till kvällstid KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning, socionom eller motsvarande högskoleutbildning som är godkänd för att driva verksamhet inom funktionsnedsättningsområdet. Din kunskap inom området LSS måste vara hög. Du har goda kunskaper inom offentlig ekonomi och förstår behovet av att driva verksamhet i ekonomisk balans. Du arbetar mål- och resultatinriktat. Erfarenhet och dokumenterade kunskaper om socialdokumentation är ett krav. Du har god omvärldskunskap och följer utvecklingen inom området. Vi deltar tillsammans med Storstockholms kommuner i Forum Carpe. Du har chefserfarenhet och kunskap inom arbetsrätt. Du har förståelse och acceptans att arbeta i en politiskt styrd organisation där fokus ligger på mål- och resultatstyrning. Du är en energisk, kreativ och social person. Du har förmåga till gott samarbete både internt och externt. Du är en god organisatör och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du har erfarenhet av bemanning och schemahantering. Du har hög IT-kompetens då vi arbetar i Pulsen Combine, time-care, infosoc och stratsys . ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 01-31
Sök fler jobb liknande: lediga Resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Resultatenhetschef till funktionsnedsättningsområdet

Timvikarier Stödassistent
Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med. ARBETSUPPGIFTER LSS egen regi söker timvikarier som stödassistenter både till grupp- och servicebostad enligt LSS. Som stödassistent arbetar du med att ge brukaren stöd i vardagen. I uppdraget ingår att stödja brukaren i sin vardag med serviceinsatser, personlig omvårdnad och kultur- och fritidsaktiviter. Du ska arbeta för att brukaren ska känna trygghet i sitt hem, bli bemött med respekt och ha inflytande över sin vardag. I arbetet ingår också att samarbeta med företrädare och närstående utifrån den enskildes samtycke. Du behöver kunna arbeta självständigt men också samarbeta med andra, både inom den egna arbetsgruppen men också med andra aktörer. Brukaren har stort behov av struktur och tydlighet i sin vardag. Det är därför önskvärt att du är van att jobba på ett strukturerat sätt och har såväl praktisk som formell kunskap om att jobba med tydliggörande pedagogik. KVALIFIKATIONER Önskvärt är omvårdnadsprogrammet eller barn och fridsprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. Alternativt ovannämnda utbildningar utan inriktning. Meriterande är övriga eftergymnasiala/universitetskurser med inriktning mot utvecklingsstörning, autism och neuropsykiatri samt internutbildningar från tidigare arbetsplatser. Som person ser vi att du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du trivs i samarbete med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god förmåga att lyssna och kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ser vi att du är kommunikativ och kan förklara kortfattat och tydligt samt vara lyhörd för hur brukaren kommunicerar. Du kommunicerar obehindrat i både tal och skrift och har god datorvana. ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Rekrytering kommer ske löpande.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Timvikarier Stödassistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Timvikarier Stödassistent

Resultatenhetschef Arbetslinjen
Täby kommun är en av Stockholmregionens snabbast växande kommuner, nära både centrala Stockholm och Arlanda. Inom tio år har Täby vuxit från dagens drygt 70 000 invånare till 90 000 och år 2040 beräknas finnas 20 000 nya arbetstillfällen. Just nu förbättras kollektivtrafiken och vägarna, på sikt kommer Roslagsbanan att förlängas till city via Odenplan. Hög kvalité i välfärden och möjlighet för invånare att välja bland annat skola och omsorg är en del av kommunens signum. Tycker du att det låter spännande att vara en del av utvecklingen? Utförarenheten funktionsnedsättning, LSS består av 10 små och stora dagliga verksamheter, 10 gruppbostäder och 4 servicebostäder. Just nu så söker vi en resultatenhetschef till Arbetslinjen. ARBETSUPPGIFTER Är du en erfaren ledare som är sugen på ett nytt spännande uppdrag? Gilla du att arbeta med ständiga förbättringar utifrån tydliga mål och kvalitetsfokus? Vill du vara del i vår utveckling som styr mot framtidens dagliga verksamhet? I så fall kan det vara dig vi söker! Du som chef ska leda och utveckla verksamheterna mot ständigt bättre kvalitet. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom ett kommunikativt ledarskap, där du sätter brukare och medarbetare i fokus. Du har ett kvalitetstänkande där du ser medarbetarnas delaktighet i ständiga förbättringar som en utmaning. Du har budget-, personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för ca 20 medarbetare. Du kommer att ha ansvar för Daglig verksamhet på Arbetslinjen, Fritid för de som bor i våra verksamheter och IPS. Arbetslinjen består av flera verksamheter; Hunddagis, Sländan, Arninge dv, Pyramiden och Redaktionen Du är underställd områdeschef. Tillsammans med dina chefskollegor ingår du i ledningsgruppen. Arbetstiden förläggs företrädesvis under dagtid. Men visst arbete kan ibland förläggas på kvällstid. KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning, socionom eller motsvarande högskoleutbildning som är godkänd för att driva verksamhet inom funktionsnedsättningsområdet. Du har goda kunskaper inom offentlig ekonomi och förstår behovet av att driva verksamhet i ekonomisk balans. Du arbetar mål- och resultatinriktat. Erfarenhet och dokumenterade kunskaper om socialdokumentation är ett krav. Du har god omvärldskunskap och följer utvecklingen inom området. Vi deltar tillsammans med Storstockholms kommuner i Forum Carpe. Du har minst 2 års chefserfarenhet inom likvärdig verksamhet och kunskap inom arbetsrätt. Du har en god samarbetsförmåga, kunskap i att leda, engagera och motivera dina medarbetare samt att du är en tydlig kommunikatör. Eftersom du leder flera verksamheter på egen hand är det också viktigt att du har en helhetssyn och att du är självgående i ditt arbete. . Du har förmåga till gott samarbete både internt och externt. Du är en god organisatör och är strukturerad i ditt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, initiativförmåga och handlingskraft. Självklart arbetar du idag i olika IT-system. Inom vår verksamhet arbetar vi bl. a i Combine, time-care och i stratsys. Det är en fördel om du har B- körkort och egen bil. ÖVRIGT Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Företag: Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi
Ort: Täby
Publicerad : 09-11
Sök fler jobb liknande: lediga Resultatenhetschef Arbetslinjen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Resultatenhetschef Arbetslinjen


Sök lediga jobb Täby Kommun, *Ledning LSS egen regi

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se