Trafikverket jobb - lediga jobb

Trafikverket jobb Trafikverket jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Trafikverket. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Trafikverket. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Miljöspecialist- Solna

 2. Projektledare investering- Solna

 3. Enhetschef- Solna

 4. BIM-specialist- Solna

 5. Befälhavare frigående färja Furusund- Norrtälje

 6. Enhetschef planering- Stockholm

 7. Geotekniker- Solna

 8. Presskommunikatör- Solna

 9. Projektledare underhåll (Citybanan)- Solna

 10. Projektledare, järnväg- Solna

 11. Kommunikationsstrateg- Solna

 12. Distriktscontroller- Solna

 13. Projektledare brounderhåll- Stockholm

 14. Kvalificerad inköpare- Borlänge

 15. Dokumentcontroller- Borlänge

 16. Specialist GIS, vikariat- Borlänge

 17. Samhällsekonom/trafikanalytiker- Borlänge

 18. Projektledare investering- Borlänge

 19. Specialist, MTO- Borlänge

 20. Utredare- Borlänge

 21. Kvalificerad inköpare- Gävle

 22. Utredare enskild väg- Jönköping

 23. Kommunikatör- Luleå

 24. Stationsförvaltare Vikariat- Malmö

 25. Verksamhetscontroller- Göteborg

 26. Markförhandlare- Göteborg

 27. Projektledare, Vägtrafikledning- Göteborg

 28. Distriktsreparatör Södra Bohuslän- Öckerö

 29. Markförhandlare- Linköping

 30. Specialist IT-säkerhet- Ospecificerad arbetsort

 31. Trafikinformatör Vikariat- Malmö

 32. Projektingenjör- Göteborg

 33. Projektledare underhåll, byggnadsverk- Göteborg

 34. Projektledare Underhåll, El- och belysning & VA- Ospecificerad arbetsort

 35. Geotekniker- Solna

 36. Bemanningsplanerare Vaxholm- Vaxholm

 37. Markförhandlare- Borlänge

 38. Enhetschef Reskontra- Borlänge

 39. Kommunikatör- Solna

 40. Specialist Teknik- Borlänge


Mer beskrivning

Miljöspecialist
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten Hallandsås, Förbifart Stockholm, E4 Sundsvall och Västlänken. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att arbeta med miljöfrågor inom vatten, luft, buller, natur och kultur och du kommer främst att vara kopplad till den verksamhet som bedrivs av Trafikverket inom nybyggnation av infrastruktur. Som miljöspecialist kommer du att säkerställa att miljöfrågorna omhändertas på bästa sätt. Detta förutsätter att du är aktiv och bistår med din kompetens i alla skeden, det vill säga från inledande planering till byggande och uppföljning. Du handlägger och stöttar projekten i tillståndsärenden samt myndighetskontakter. Du handlägger operativa miljöfrågor inom projekten och tar fram miljökrav vid upphandling av leverantörer samt säkerställer att ställda miljökrav efterlevs. I arbetsuppgiften ingår även att utvärdera och förbättra arbetssätt och rutiner, delta och genomföra FOI-projekt inom miljöområdet samt svara på inkomna remisser. Du har högskoleutbildning inom miljöområdet eller utbildning och motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst 5 års kvalificerad yrkeserfarenhet inom miljöområdet. Du har bred, generell miljökompetens och erfarenhet av olika miljöfrågor samt har erfarenhet från arbete i anläggningsbranchen. Då arbetet innebär mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du är kommunikativ och lyhörd samt är utåtriktad och har god samarbetsförmåga. Du är självgående, flexibel samt uttrycker dig väl i svenska språket i både tal och skrift. Du ska ha goda kunskaper i engelska. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Körkort B är ett krav. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Miljöspecialist jobb, Miljöspecialist Solna, Miljöspecialist Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Miljöspecialist

Projektledare investering
Verksamhetsområde Investering är ett av Trafikverkets fyra verksamhetsområden med ansvar för 2800 investerings- och förbättringsprojekt, från förstudie till byggande. Verksamheten finns i hela landet och har en omsättning på cirka 14 miljarder per år. Som ledande beställare har verksamhetsområdet Investering en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad på anläggningsmarknaden. Arbetsuppgifter Som projektledare styr och leder du projekt eller del av projekt enligt trafikverkets projektmodell. Du ansvarar för att beställda projekt genomförs mot budget, tid och kvalitet samt att genomförandet följer lagar riktlinjer och förordningar. Som projektledare inom verksamhetsområdet Investering arbetar du med hela processen, från planering till byggande inom både väg- och järnvägprojekt. Arbetet drivs i projektform där du samarbetar med interna specialister och externa konsulter och entreprenörer. Idagsläget behöver vi förstärkning inom anläggning - bana. Du har ekonomiskt ansvar för projekten och följer kontinuerligt upp verksamheten mot satta mål. I många sammanhang står du i centrum för frågor knutna till projekterings- och entreprenadverksamhet. En viktig del i arbetet är kommunikation med berörda kunder och samråd med andra myndigheter. Kvalifikationer Du har högskoleutbildning med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Du har minst 3 års erfarenhet av att utreda och leda projekt inom järnvägssektorn. Du har kunskap i lagen om byggande av järnväg och väg och goda kunskaper om miljöbalken och arbetsmiljöbalken. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har B-körkort. Du är självgående, kreativ och har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har goda ledaregenskaper och kan leda och entusiasmera andra.
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare investering jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare investering

Enhetschef
Verksamhetsområde Investering är ett av Trafikverkets fyra verksamhetsområden med ansvar för 2800 investerings- och förbättringsprojekt, från förstudie till byggande. Verksamheten finns i hela landet och har en omsättning på cirka 14 miljarder per år. Som ledande beställare har verksamhetsområdet Investering en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad på anläggningsmarknaden. Arbetsuppgifter Som enhetschef kommer du att ansvara för styrning och ledning av en grupp medarbetare på den operativa enhetsnivån inom området projektledning på distriktet. Verksamheten omfattar 15 medarbetare och lika många konsulter samt en stor mängd kontrakt med våra leverantörer. Du kommer att ingå i ledningsgruppen på distriktsnivå. Enhetschefen inom projektenheten i Stockholm har ansvar för att genomföra en portfölj av väg och järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. I investeringsportföljen ingår projekt både i planering, byggande och under överlämnande till förvaltning. Du kommer att ansvara för att projekten genomförs på ett effektivt, strukturerat och affärsmässigt sätt utifrån givna uppdrag och genom att vara en tydlig, kompetent och renodlad beställare. En viktig del i arbetet är att samverka med våra interna uppdragsgivare samt med berörda myndigheter, företag, intresseorganisationer och allmänheten. Det är viktigt med en helhetssyn på verksamheten och att sätta enskilda projekt i ett större sammanhang, till den färdiga anläggningen och till trafikverkets uppdrag att skapa samhällsnytta. I det pågående interna och externa effektiseringsarbetet, där renodlingen av beställarrollen är en viktig del, har enhetschefen som verksamhetsansvarig en nyckelroll. Kvalifikationer Vi söker dig med examen från teknisk högskola eller utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du ska ha minst 5 års erfarenhets från chefsroll med personalansvar. Du ska också ha erfarenhet från att leda omfattande förändringsarbete. Det är meriterande med kunskap om projektledning innefattande erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen inom projektering, entreprenad- eller byggherrerollen. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom att du är målmedveten, resultatorienterad och affärsmässig. Du har integritet och intresse av att entusiasmera och utveckla medarbetare och arbetsteam samt en god samarbetsförmåga och är bra på att leda i förändring. Som chef i Trafikverket förväntas du vara resultat- och utvecklingsinriktad. Ditt ledarskap utvecklar medarbetare och organisation. Att agera med god etik och moral är självklart för dig.
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef jobb, Enhetschef Solna, Enhetschef Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef

BIM-specialist
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten Hallandsås, Förbifart Stockholm, E4 Sundsvall och Västlänken. Arbetsuppgifter Som BIM-specialist på Trafikverket erbjuds du att arbeta i en dynamisk miljö som är under snabb utveckling. Du kommer att ingå i en grupp av BIM-specialister med fokus på att utveckla arbetssätt, sprida kunskap och medvetenhet om BIM samt ta fram informations- och utbildningsmaterial. Omvärldsbevakning ingår som en del i arbetet. Du kommer att arbeta i projektet Förbifart Stockholm där du ansvarar för övergripande modellsamordning samt vidareutveckling av arbetsmetodik i byggskedet. Då Förbifart Stockholm är ett pilotprojekt så kommer du arbeta i samverkan med Trafikverkets införandeprojekt av BIM. Du kommer även att arbeta som stöd till investeringsprojekten med metodik-, teknik- och organisationsfrågor kopplat till BIM för projektering, byggande och överlämnande till förvaltning samt att även bistå och stödja projektledningen vid upphandling med avseende på krav och förutsättningar inom ditt område. Kvalifikationer Du har högskoleexamen med teknisk inriktning och minst 3 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har god vana av programvaror för projektering, byggande och förvaltning inom infrastrukturområdet. Du ska också ha erfarenhet av anläggningsinformationsmodeller. Som person är du självgående och flexibel. Du är strukturerad, analytisk och pedagogisk i ditt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga BIM-specialist jobb, BIM-specialist Solna, BIM-specialist Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: BIM-specialist

Befälhavare frigående färja Furusund
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge. Färjerederiet Trafikverket är Sveriges största rederi och en av Trafikverkets resultatenheter. Våra 65 gula färjor transporterar årligen 12 miljoner passagerare och 12 miljoner fordon. På uppdrag av Trafikverket trafikerar vi 39 färjeleder i det allmänna vägnätet. Vi trafikerar också Ekeröleden på uppdrag av Ekerö kommun samt Visingsöleden på uppdrag av Jönköpings kommun. När vattnet fryser till på våra färjeleder i norr svarar vi för drift och underhåll av upp till 7 isvägar. Vårt huvudkontor ligger i Vaxholm och vi är 450 tillsvidareanställda och omsätter årligen ca 640 miljoner kronor. Arbetsuppgifter Huvudarbetsuppgifter: - i tjänsten ingår att deltaga i den dagliga driften samt att utföra alla förekommande sysslor och uppdrag som kan förekomma inom färjeverksamheten - upprätthålla färjetrafiken med gott sjömanskap - ansvara för att färjan är i sjövärdigt skick - ansvara för att färjan är behörigt bemannad - utföra erforderliga underhållsarbeten - ansvara för lastning och lossning av färjan - rapporteringsskyldighet vid skiftbyte - föra färjedagbok - skriva rapport vid ev sjöolycka - skriva rapport vid ev skador på fordon m m - ansvara för att avvikelserapport skrivs vid ev tillbud och olyckor - följa uppgjorda tillsyns- och skötselinstruktioner - rapportera störningar (avvikelser) i färjetrafiken - ansvara för trafikräkning - delta vid erforderliga säkerhetsövningar och räddnings- och farligtgodsutbildningar m m - delta i skötsel av isväg där sådan anordnas Kvalifikationer Din behörighet är minst fartygsbefäl klass VI, maskinistexamen/maskinbefäl klass VIII-examen. Du ska också ha CCM-behörighet, SRC samt giltigt 4-årigt läkarintyg gällande syn- och hörselförmåga. Ytterligare behörigheter/utbildningar och maskinkompetens är meriterande. 36 månaders sjöpraktik samt 12 månaders styrmanspraktik, effektiv tid. Personliga egenskaper som är viktiga är: flexibilitet, engagemang, samarbetsförmåga och servicekänsla. Upplysningar Vill Du veta mera är du välkommen att kontakta oss. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Färjerederiet Trafikverket
Ort: Norrtälje
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Befälhavare frigående färja Furusund jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Befälhavare frigående färja Furusund

Enhetschef planering
Verksamhetsområde Samhälle planerar för landets statliga infrastruktur för väg, järnväg och långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Samhälle spelar en aktiv roll i att skapa effektiva, säkra ochhållbara resor och transporter för medborgare och näringsliv genom att lyssna till behoven och föreslå lösningar. samhälle är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartner och avtalskunder. Här finns bland annat Trafikverkets sex regioner, näringslivscenter, kundtjänst och försäljning. Verksamhetsområdet omsätter 8,9 miljarder kronor per år och planerar för 40 miljarder. Vill du delta i samhällsutvecklingen och leda arbetet mot ett mer tillgängligt, säkert och miljöanpassat transportsystem i Stockholmsregionen? Har du goda ledaregenskaper och ett genuint intresse för internt utvecklingsarbete? Trafikverket Region Stockholm söker nu chefen för enhet Planering. Arbetsuppgifter Som enhetschef för planering ansvarar du för den strategiska planeringen av transportsystemet inom regionen. Du beslutar om behov och åtgärder utifrån ett regionalt och ett nationellt sammanhang och prioriterar inför beslut om genomförande. I ditt ansvar ingår även att säkra det fysiska genomförandet och finansieringslösningar av planerade investeringar genom att beställa och följa upp projekten internt. På medellång och lång sikt ansvarar du för koordineringen av trafikpåverkande åtgärder internt och med externa aktörer. Enheten omfattar ca 20 medarbetare som är organiserade i två sektioner, långsiktig- och kortsiktig planering och med hjälp av sektionscheferna ansvarar du för verksamheten i landets mest expansiva region. Inom enheten pågår ett utvecklingsarbete med syftet att bättre anpassa arbetssätt och organisation mot omvärldens förväntningar och verksamhetsområdets uppdrag i Trafikverket. Som enhetschef bidrar du aktivt i detta arbete och för att lyckas krävs förmåga att tänka i nya banor och identifiera värden som är viktiga att behålla. Som enhetschef har du personal, budget- och resultatansvar för enheten samt ansvarar för verksamhetsplanering, budget och uppföljning av regionens investeringsverksamhet. Du är en viktig representant för Trafikverket i externa sammanhang. Kvalifikationer Du har högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av samhällsplanering och storstadsfrågor samt flera års erfarenhet av ledarskap, budgetansvar och förändringsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av statlig och/eller kommunal förvaltning. Som ledare är du lösningsorienterad och kundorienterad samt resultatinriktad med god samarbetsförmåga. Du kan upprätthålla långsiktigt goda relationer till såväl interna som externa samarbetspartners och förmår att engagera medarbetare i genomförandet och utvecklingen av verksamheten. Som chef i Trafikverket har du ett etiskt och moraliskt förhållningssätt med hög integritet. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen verksamhet i relation till övrig verksamhet inom verksamhetsområdet och Trafikverket. Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring, där stora krav ställs på samarbete internt och externt. Du har kompetens och engagemang i att utveckla arbetssätt och goda arbetsförutsättningar för dina medarbetare. Inom Trafikverket tillämpas chefsförordnanden på 4 år.
Företag: Trafikverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef planering jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef planering

Geotekniker
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten Hallandsås, Förbifart Stockholm, E4 Sundsvall och Västlänken. Till verksamhetsområde Stora projekt, avdelning Teknik och miljö i Stockholm, söker vi nu två geotekniska specialister. Du kommer att arbeta som geotekniskt specialiststöd till projekten i dess olika skeden, allt från tidiga utredningar till genomförande/byggande. Du stöder projektledaren med förutsättningar och krav i kontakten med konsulter och entreprenörer, samt är en viktig länk i projektet gentemot förvaltaren. Framför allt inriktas arbetet mot Stora projekt i Stockholmsregionen, men du kommer även att arbeta nationellt med att bevaka utvecklingen inom området för att initiera och driva utveckling inom geotekniken, inte minst i form av utveckling av Trafikverkets regelverk. Du ska ha civilingenjörsutbildning, med inriktning bygg/väg och vatten, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du ska ha minst 3 års kvalificerad yrkeserfarenhet av geoteknik och andra markrelaterade uppgifter inom infrastrukturbyggande, helst både från myndighets- och konsult-/entreprenadsidan inom väg-/järnvvägsbyggnadsområdet. Du ska ha bred, generell kompetens och erfarenhet av att delta i projekt. Vi ser det även som positivt om du har erfarenhet av dimensionering och utförande av geokonstruktioner. Då arbetet innebär mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du är utåtriktad och har en god samarbetsförmåga. Du är initiativrik och har hög integritet. Eftersom vi arbetar med kontraktshandlingar och andra juridiska handlingar, är det mycket viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Vidare är du analytisk och strukturerad samt kan driva projekt och frågor av långsiktig karaktär. Du ska vara noggrann, ha ett gott omdöme i både ekonomiska och tekniska frågor samt förmåga till helhetssyn. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Geotekniker jobb, Geotekniker Solna, Geotekniker Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geotekniker

Presskommunikatör
Vill du jobba med kommunikation som gör skillnad? Det vi på Trafikverket gör, har betydelse för människor och företag - varje dag och varje minut. Vi är samhällsutvecklare som ska utveckla och förvalta smart infrastruktur. Det ställer krav på en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt. Hos oss på Kommunikation och informationshantering ställs du hela tiden inför nya utmaningar och verksamheten inrymmer hela kommunikationsprocessen, från operativa till strategiska frågor. Vi ansvarar också för ärende- och dokumenthantering och samordning av e-förvaltningsutvecklingen. Som presskommunikatör hjälper du journalister att finna relevant information och rätt befattningshavare inom Trafikverket. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att identifiera ämnen och frågor som är av relevans för massmedia samt arbete kring medieanalys. I samverkan med andra kommunikatörer planerar och genomför du pressaktiviteter. Du kommer även att arbeta med det interna behovet av utbildning och träning på medieområdet samt vara delaktig i utbildningar. Som Presskommunikatör företräder du vid behov myndigheten i mediefrågor. Du måste vara beredd att ta många egna initiativ och driva dina idéer framåt mot fastställda resultatmål. Resor och schemalagd beredskap ingår i arbetet. Vi söker dig med högskoleutbildning inom journalistik eller kommunikation. Du har kunskap om massmedias uppdrag och värderingar samt erfarenhet av eget arbete som journalist eller av mediekontakter. Du behöver vara bekväm med att företräda pressavdelningen internt och vid behov representera myndigheten utåt. Du kommer att ge intervjuer efter väldigt kort förberedelsetid och behöver känna dig bekväm med det. Som presskommunikatör i Stockholm behöver du vara beredd att medverka i direktsända intervjuer i radio och tv. God kännedom om Trafikverkets organisation och uppdrag samt erfarenhet av att arbeta inom offentlig myndighet är meriterande. Som person är du självständig, lyhörd och positiv till att söka nya vägar. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Presskommunikatör jobb, Presskommunikatör Solna, Presskommunikatör Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Presskommunikatör

Projektledare underhåll (Citybanan)
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling. Som projektledare med förvaltande ansvar svarar du för att planera, budgetera, upphandla och genomföra förvaltning (DoU, reinvestering) av projekt Citybanan. Genom en skriftlig delegering får du ansvar för att upprätthålla funktionerna samt för de arbetsuppgifter som är kopplade till verksamheten. I rollen ingår förvaltning (DoU, reinvestering) av projektet övertagande av Citybanan. Vidare ingår upprättande av reinvesterings- och verksamhetsplaner grundat på analyser från bland annat underhållssystem och tillsammans med såväl interna och externa specialister. I rollen ingår även administrativt arbete såsom upprättande av skriftliga rapporter (tertial- och års uppföljningsrapporter, konsekvensbeskrivningar, uppdatering av administrativt kopplade dokument etc.) Högskoleutbildning, med teknisk inriktning minst 180 hp (120 p) eller kompetens förvärvad genom erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi söker dig med flerårig av att arbeta med och leda stora/komplexa projekt med många intressenter och beroenden Du har god kännedom om järnvägsverksamhet och de säkerhetskrav som är kopplade till denna. Goda kunskaper i ekonomi och entreprenadjuridik är meriterande. Det är också meriterande om du dessutom känner till Trafikverkets organisation och arbetssätt. Du har flerårig erfarenhet som ledare och har förmåga att engagera och få med dig medarbetare. Då en stor del av arbetet handlar om att föra konstruktiva dialoger med specialister samt konsulter och entreprenörer i branschen är det viktigt att du har erfarenhet och kompetens som beställare/entreprenör från installations- alternativt anläggningsbranschen. Eftersom arbetet innebär mycket externa och interna kontakter måste du ha god förmåga att samarbeta. Du ska vara positiv, utåtriktad, kunna jobba både självständigt och i grupp, vara strukturerad med gott ordningssinne. Att redogöra för samt upprätta skriftliga rapporter och beskrivningar tillhör vardagen varför du bör kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Rollen som beställare kräver även att du har förmåga till hög integritet. Vi förutsätter att du är en van datoranvändare då vi har många tillämpningar och system som du kommer att arbeta i. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträva
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare underhåll (Citybanan) jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare underhåll (Citybanan)

Projektledare, järnväg
Trafikledning Förvaltning Befattning: Projektledare järnväg Ort: Solna Verksamhetsområde Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Vi ger trafikslagsövergripande trafikinformation för att skapa goda möjligheter för resenärer och trafikanter i sin resa. Vi ger service dygnet runt, året om - vi är en förutsättning för att många medborgares liv fungerar smidigt med resor till och från arbete, skola och fritid. Vi har också en viktig roll i att få fram transporter för ett fungerande näringsliv. Arbetsuppgifter I projektledarrollen ingår att driva såväl utvecklingsprojekt som projekt/uppdrag inom den verksamhetsnära förvaltningen. Projekten/uppdragen drivs med hjälp av resurser både inom och utom sektionen, vilket förutsätter en aktiv dialog med samtliga projektmedlemmar. Inom förvaltningsorganisationen arbetar vi för att förvalta och utveckla den operativa verksamhetens systemstöd och arbetssätt på våra trafikcentraler. Du kommer även att arbeta i förvaltningsorganisationen som Förvaltare av trafikledningssystem järnväg inom den verksamhetsnära förvaltningen. I dina arbetsuppgifter ingår att samla in verksamhetens behov, analysera och prioritera. Arbetet innebär även att kravställa funktion samt verifiera och validera krav. I tjänsten förekommer det tjänsteresor inom Sverige. Kvalifikationer Du har teknisk högskole- alt civilingenjörsutbildning med minst 120 p och några års erfarenhet av projektledning och erfarenhet av arbete i en förvaltningsorganisation. Du har erfarenhet av projektledning och funktionell kravställning, uppföljning av krav i verksamhetsnära förvaltning. Erfarenhet från trafikledning inom järnväg är meriterande. Som person har du förmåga att samarbeta och skapa relationer med många människor på olika nivåer och i olika funktioner samtidigt har du driv att utvecklas och en systematik som säkerställer att vi når våra mål. Din ansökan ska ha inkommit senast 2013-08-08
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare, järnväg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare, järnväg

Kommunikationsstrateg
Investering Kommunikation Befattning: Kommunikationsstrateg Ort: Solna Verksamhetsområde Investering är ett av Trafikverkets fyra verksamhetsområden med ansvar för 2800 investerings- och förbättringsprojekt, från förstudie till byggande. Verksamheten finns i hela landet och har en omsättning på cirka 14 miljarder per år. Som ledande beställare har verksamhetsområdet Investering en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad på anläggningsmarknaden. Arbetsuppgifter Avdelning Kommunikation ansvarar för att planera, driva och utveckla verksamhetsområdets interna och externa kommunikationen Vi är just nu inne i ett omfattande förändringsarbete för att utveckla vår beställarroll och öka produktivitet och innovationskraft i anläggningsbranschen, ett arbete som behöver omfattande kommunikativt stöd. Som kommunikationsstrateg ska du stötta kommunikationschefens arbete med att: - Ta ett helhetsansvar för verksamhetsområdets interna och externa kommunikationsarbete - Utveckla mediearbetet med utgångspunkt från investeringsverksamheten - Ge rådgivning i kommunikationsfrågor till Investerings ledning och stötta cheferna att utveckla det kommunikativa ledarskapet - Utveckla gemensamma arbetssätt för kommunikationsverksamheten inom verksamhetsområdet Som kommunikationsstrateg rapporterar du till Investerings kommunikationschef och verkar för ett effektivt kommunikationsarbete inom Investering och för hela Trafikverket. I nära samarbete med den centrala funktionen Kommunikation samt övriga verksamhetsområden ska du arbeta för att stärka Trafikverkets varumärke, identitet och image. Kvalifikationer Utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som anses likvärdig. Flera års erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete och verksamhetsutveckling. Erfarenhet av att ge kvalificerat kommunikationsstöd till ledningsfunktioner. Goda kunskaper i svenska och engelska erfordras. B-körkort är ett krav. Vi söker dig som är självgående, orädd och drivande som person. Det är viktigt att du är entusiasmerande och har en god samarbetsförmåga. Vi vill att du har ett intresse för vår verksamhet, kan tolka behoven och omsätta det i effektiva kommunikationsinsatser. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Sista ansökningsdag Din ansökan ska ha inkommit senast 2013-08-16
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikationsstrateg jobb, Kommunikationsstrateg Solna, Kommunikationsstrateg Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikationsstrateg

Distriktscontroller
Investering distrikt Öst/Stockholm är det största distriktet sett till omsättningen och det mest intensiva sett till trafikering. Vi ansvarar för ca 400 utrednings- och byggprojekt och omsätter ca 4 miljarder kr per år. Distriktet omfattar sju län från Uppsala i norr till Östergötland i söder. Verksamhetsstyrning har en central roll på distriktet kring uppföljning, styrning och stöd till övriga enheter inom kritiska områden. En viktig del i detta är att skapa förutsättningar genom en god planering samt en effektiv styrning och uppföljning. Distriktscontrollern är motorn i dessa frågor och har en mycket central roll på distriktet. Verksamhetsområde Investering är ett av Trafikverkets fyra verksamhetsområden med ansvar för 2800 investerings- och förbättringsprojekt, från förstudie till byggande. Verksamheten finns i hela landet och har en omsättning på cirka 14 miljarder per år. Som ledande beställare har verksamhetsområdet Investering en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad på anläggningsmarknaden. Arbetsuppgifter Som distriktscontroller inom Investeringsdistrikt Öst/Stockholm är du drivande inom distriktets styrning. Du arbetar med mål och resultatstyrning, uppföljningar och löpande analyser av verksamheten som underlag till styrning och korrigering samt för att få till en bra avvikelsehantering och beslutshantering. En ytterligare viktig uppgift är att bidra med en skarp och bra rapportering samt synliggöra resultatet av verksamheten. Du kommer också vara med att driva utvecklingen av arbetssätt och rutiner för att effektivisera hanteringen och höja kvaliteten. En viktig utveckling är bland annat att förbättra den proaktiva styrningen för att sätta in korrigerande åtgärder i tidigt skede. Du kommer att arbeta nära chefen för verksamhetsstyrning, distriktschefen, distriktsplaneraren samt chefer och controller på våra projektenheter. Arbetet är självständigt med stora möjligheter till egna initiativ och utveckling i rollen. Kvalifikationer Vi söker dig med högskoleexamen, minst 180 hp, inom ekonomiområdet eller utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och att du är mycket drivande. Erfarenhet från liknande arbete är ett krav och det är meriterande om du arbetat som controller inom näringsliv eller statlig myndighet. Du bör ha arbetat minst 5 år inom området. Som person är du målmedveten och har ett strukturerat och strategiskt arbetssätt. Arbetet innebär mycket kontakter internt såväl som externt, vilket kräver att du har god samarbets- och pedagogisk förmåga, har lätt för att etablera goda relationer samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt kring samarbetsförmåga och personliga egenskaper. Ansökan För att söka tjänsten gå in på http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Lediga-jobb/ klicka in dig på den tjänst du är intresserad av.
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 06-18
Sök fler jobb liknande: lediga Distriktscontroller jobb, Distriktscontroller Solna, Distriktscontroller Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Distriktscontroller

Projektledare brounderhåll
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling. I arbetet som projektledare har du ansvar för att följa upp projektering och entreprenadarbete med ansvar för hela projekts ekonomi. Som projektledare ska du kunna arbeta med tillståndsmätning, tillståndsbedömning och planering av alla skador som har inverkan på brokonstruktionerna. Även projektering, upphandling och uppföljning av entreprenadarbeten ingår. Du kommer att upprätta förslag till verksamhetsplan utifrån de behov som finns på byggnadsverk inom området. Som projektledare förväntas du bidra till ny teknik inom området underhåll byggnadsverk som leder till lösningar med lägre samhällskostnader. Dessutom skall du ge teknisk rådgivning och information avseende broar och andra frågor kopplat till underhåll byggnadsverk. I sektionen arbetar vi trafikslagsövergripande, vilket innebär att vi förvaltar både väg- och järnvägsanläggningar. I tjänsten ingår också att delta i investeringsobjekt och föra fram drift- och underhållsaspekter i tidigt skede. Du har högskoleutbildning inom bygg- och anläggningsteknik eller kompetens som vi bedömer likvärdig. Du ska ha erfarenhet av bygg- och underhållsarbeten. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Datakunskaper i internetnavigering och officepaket är ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av broprojektering och/eller brokonstruktion samt erfarenhet av att samordna olika aktörer i projekt. Det är också meriterande om du har vana av att hantera förvaltningssystemet BaTMan samt med Betong kl 1. Som person är du nyskapande och har lätt för att hitta nya lösningar. Du är van att fatta beslut, har god samarbetsförmåga och är lyhörd för andra. Dessutom har du förmåga till helhetssyn där du kan sätta ditt jobb i relation till helheten. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Stockholm
Publicerad : 05-30
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare brounderhåll jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare brounderhåll

Kvalificerad inköpare
Med en uppdragsvolym på 35 miljarder kronor är Trafikverket den enskilt största beställaren i anläggningsbranschen. Som ledande beställare har vi en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad. Är du redo för nästa steg i karriären? Brinner du för att göra bra affärer som leder till samhällsnytta? Då kan det här vara utmaningen för dig. Nu utvecklar vi vår inköpsverksamhet. Den 1 januari 2013 samlades 220 medarbetare i den centrala funktionen Inköp och Logistik. Tillsammans driver vi förändringar för ständig förbättring av infrastrukturen och bidrar till nya smarta lösningar för att hela Sverige ska kunna leva. Arbetsuppgifter Som kvalificerad inköpare är ditt uppdrag att göra goda affärer åt Trafikverket och staten. Det gör vi genom att finnas med som affärsstöd nära beställarna. Du kommer att genomföra upphandlingar och se till att Trafikverkets inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt samt att arbeta med kontinuerliga förbättringar av våra arbetssätt och metoder. Du kommer att vara med tidigt i processen för att planera, paketera och genomföra upphandlingen. Efter kontraktstecknande är du kommersiellt stöd till kontraktsägaren med inriktning på kontraktets totalekonomi och uppföljning. Du leder och genomför upphandlingens samtliga delar och ger stöd i juridiska frågor med hjälp av våra jurister. Utöver ovanstående är du delaktig i utveckling av processer och rutiner, t ex nationellt kategoristrategiarbete. Du är även aktiv i dialogen med leverantörsmarknaden och utveckling av denna genom erfarenhetsåterföring från befintliga kontrakt och användning av nya upphandlingsmodeller för att främja innovation. Du kommer framförallt att arbeta med upphandling av varor och tjänster. Inom avdelningen finns även vissa entreprenadrelaterade upphandlingar. Vi jobbar i en nationell organisation och många av våra upphandlingar täcker hela Trafikverkets behov. Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning (180 hp) med inriktning på eller en kombination av teknik, ekonomi, juridik eller har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Du har några års erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete, privat som offentligt, antingen som inköpare/upphandlare eller som beställare i t.ex. projektledarroller eller specialistroller. Det är meriterande om du är van vid att förhandla och att göra affärer. Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift. Det är meriterande med kunskaper i engelska i både tal och skrift. Som person har du lätt för att knyta och behålla goda relationer med andra människor samtidigt som du har en hög integritet. Vidare är du resultatorienterad, har du en god analytisk förmåga, är initiativrik och har helhetssyn. En hög ansvars- och servicekänsla i ditt arbete ser du som en självklarhet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Företag: Trafikverket
Ort: Borlänge
Publicerad : 07-10
Sök fler jobb liknande: lediga Kvalificerad inköpare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvalificerad inköpare

Dokumentcontroller
Vill du jobba med informationshantering som gör skillnad? Det vi på Trafikverket gör, har betydelse för människor och företag - varje dag och varje minut. Vi är samhällsutvecklare som ska utveckla och förvalta smart infrastruktur. Den moderna e-förvaltningen kräver att vi är aktiva, öppna, tydliga och lyhörda för att kunna utveckla en effektiv hantering av ärenden och våra dokument som ligger i linje med kraven från omvärld och uppdragsgivare. Hos oss på Kommunikation och informationshantering ställs du hela tiden inför nya utmaningar och verksamheten inrymmer kommunikationsprocessen samt ärende- och dokumenthanteringsprocessen. Trafikverkets diariecenter ligger i Borlänge. Som dokumentcontroller kommer du att - öppna inkommande post samt preparera den inför skanning - registrera inkomna handlingar/ärenden och fördela till handläggare - bedöma och avvikelsehantera ärenden - styra ärenden i flöden - kontrollera metadatasättningar - avsluta och adacta samt återkoppla till kund - följa upp handläggningstider och sammanställa JK-lista- ge service till allmänhet, massmedia och medarbetare genom att ta fram och lämna ut allmänna handlingar - genomföra en första sekretessprövning - utbilda handläggare om regelverket kring Trafikverkets diarieföring - stötta ärendehanteringsförvaltningen med förbättringar och utveckling Rollen som registrator, nu dokumentcontroller, genomgår stora förändringar när fler ärenden digitaliseras. Det kommer att innebära att du som dokumentcontroller har möjlighet att vara delaktig i utvecklingsprojekt såsom t ex vid införandet av nya arbetssätt, införa nya digitala flöden samt i tester och utbildning. Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning. Det krävs att du har utbildning i diarieföring och förvaltningsrätt eller är diplomerad registrator. Du har goda kunskaper i offentlighetsprincipen. Du har aktuell erfarenhet från arbete med dokument- och ärendehantering. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har grundläggande datakunskaper med erfarenhet av att arbeta i Office paketet. Det är meriterande om du har erfarenhet från ärendehanteringssystemet W3D3. Som dokumentcontroller får du kännedom om uppgifter som kan vara av känslig natur och det krävs att du har en hög integritet. Eftersom arbetet innebär kontakter med interna och externa intressenter krävs mycket god social förmåga. Du är noggrann, strukturerad och självgående och har intresse och förmåga att ge god service. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Borlänge
Publicerad : 07-05
Sök fler jobb liknande: lediga Dokumentcontroller jobb, Dokumentcontroller Borlänge, Dokumentcontroller Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Dokumentcontroller

Specialist GIS, vikariat
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling. Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter är att, tillsammans med sektionens övriga GIS-specialister och kundsamordnare, förädla och tillhandahålla väg-och järnvägsdata inom Trafikverket. Du fångar kund/användarbehov, stödjer användare och bidrar till utveckling av våra produkter och tjänster. Du sprider information om väg- och järnvägsdata och annan geografisk information internt, samt är ett stöd till det externa tillhandahållandet. I arbetsuppgifterna kan också ingå förvaltning av data och databaser. Vidare deltar du i arbetet att utveckla och förbättra enhetens arbetssätt. Kvalifikationer Du är högskoleutbildad med inriktning GIS/IT/ITS/Transport eller har motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har relevant arbetslivserfarenhet från arbete med data eller liknande produkter. Erfarenhet av självständigt och kunddrivet arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande: - säljarbete - övergripande kunskap om innehållet i BIS och våra vägdatabaser - hantering av de för ämnesområdet förekommande programmen från ESRI, BIS m.fl, som används inom verksamheten - databashantering, geografiska data, GIS - järnvägsteknik eller FME. - förvaltningsarbete Vi söker dig som är självgående och tar egna initiativ samt är resultatorienterad. Du har även ett konsultativt arbetssätt och är pedagogisk. Du är bra på att planera och se stora sammanhang och har lätt för att ta kontakt med människor. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Ort: Solna Malmö Jönköping Borlänge Det är viktigt att du är bekväm med att arbeta i en nationell organisation där kollegorna finns på andra orter.
Företag: Trafikverket
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Specialist GIS, vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialist GIS, vikariat

Samhällsekonom/trafikanalytiker
Verksamhetsområde Samhälle planerar för landets statliga infrastruktur för väg, järnväg och långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Samhälle spelar en aktiv roll i att skapa effektiva, säkra och hållbara resor och transporter för medborgare och näringsliv genom att lyssna till behoven och föreslå lösningar. samhälle är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartner och avtalskunder. Här finns bland annat Trafikverkets sex regioner, näringslivscenter, kundtjänst och försäljning. Verksamhetsområdet omsätter 8,9 miljarder kronor per år och planerar för 40 miljarder. Du kommer att arbeta strategiskt och brett med samhällsekonomiska analyser samt med utveckling av samhällsekonomiska modell- och metodikfrågor. Alternativt kommer du arbeta med att tillämpa, förvalta och utveckla Trafikverkets prognos och analysmodeller. Prognosmetodiken ska kunna tillämpas för alla trafikslag samt olika former av åtgärder och olika faser i planeringsprocessen Du kommer att leda och delta i analysarbete och bistå med metodologisk och praktisk samhällsekonomisk kunskap alternativt modellkunskap i så väl stora som små utredningar. I arbetet kommer du ha interna och externa kontakter, såväl nationellt som internationellt. Arbetet med samhällsekonomisk metod, har stark koppling till framtagande av beslutsunderlag och uppföljning utifrån det transportpolitiska målet om en samhällsekonomisk effekt och långsiktigt hållbar transportförsörjning för hela landet. Då Trafikverket är en nationell myndighet förekommer resor i tjänsten. Vi söker dig som har högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) mot transportlogistik, matematik eller nationalekonomi med inriktning mot transportekonomi alternativt annan inriktning som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig arbetslivserfarenhet som nationalekonom eller trafikanalytiker som gör att du har bred erfarenhet av utredningsarbete och/eller forskning med särskild koppling mot transportekonomi. Du har kunskaper om samhällsekonomi, prognos- och analysverktyg samt beslutsunderlagets roll i planeringsprocessen. Det är meriterande om du har teoretiskt och/eller praktisk erfarenhet av de prognos och analysmodeller som utvecklats för transportområdet, gärna inom järnväg. Kunskaper om fler transportslag ses som meriterande. Du har mycket god vana att använda IT-system. Du har förmågan att utrycka dig i tal och skrift både i svenska och i engelska. Då problemen ofta är komplicerade kräver arbetet att du är analytisk och har en kreativ förmåga. Du har en mycket god samarbetsförmåga och kan leda team. Det är även viktigt att du kan arbeta självständig. Vi kommer lägga stor vikt på att dina personliga egenskaper passar in i befintligt arbetsteam. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Samhällsekonom/trafikanalytiker jobb, Samhällsekonom/trafikanalytiker Borlänge, Samhällsekonom/trafikanalytiker Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samhällsekonom/trafikanalytiker

Projektledare investering
Verksamhetsområde Investering är ett av Trafikverkets fyra verksamhetsområden med ansvar för 2800 investerings- och förbättringsprojekt, från förstudie till byggande. Verksamheten finns i hela landet och har en omsättning på cirka 14 miljarder per år. Som ledande beställare har verksamhetsområdet Investering en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad på anläggningsmarknaden. Som projektledare investering arbetar du med hela processen, från tidigt i planprocessen till byggande. Du ansvarar för att projektet genomförs utifrån beslutad omfattning och inom beslutade tids- och kostnadsramar. Du har ekonomiskt ansvar för projektens genomförande och följer kontinuerligt upp verksamheten mot uppsatta mål. Det innebär också att du fattar beslut om åtgärder inom projektets ramar samt ansvarar för att krav uppfylls enligt de regelverk som reglerar våra projekt. Arbetet drivs i projektform där du samarbetar med interna specialister och externa konsulter och entreprenörer. Tillsammans med upphandlingsstöd ansvarar du för upphandling av konsult och entreprenör. I de flesta sammanhang står du i centrum för frågor som berör projektet. En viktig del i arbetet är kommunikation med berörda intressenter och samråd med andra myndigheter. Du är drivande i utvecklingen av arbetssätt och tillämpningen av affärsformer som kommer att utveckla anläggningsbranschen. Du har högskoleutbildning (minst 180 hp) inom samhällsbyggnad/väg och vatten eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har ledarerfarenhet (projekt/uppdragsledning etc.) och har flera års arbetslivserfarenhet inom samhällsbyggnad och/eller i anläggningsbranschen där du fått kunskaper i att styra leverantörer och hantera affärskontrakt. Det är meriterande om du har erfarenhet av väg- och/eller järnvägsprojekt eller erfarenhet av andra anläggningsprojekt. Erfarenhet av Trafikverkets projektverksamhet ses som meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska språket.. Befattningen ställer stora krav på förmågan att kommunicera och samverka med såväl enskilda individer som större grupper. Som person är du självgående, drivande och strukturerad. Du är en problemlösare med hög integritet. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare investering jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare investering

Specialist, MTO
Trafikledning Förvaltning Befattning: Specialist MTO Ort: Göteborg/Stockholm/Borlänge Verksamhetsområde Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Vi ger trafikslagsövergripande trafikinformation för att skapa goda möjligheter för resenärer och trafikanter i sin resa. Vi ger service dygnet runt, året om - vi är en förutsättning för att många medborgares liv fungerar smidigt med resor till och från arbete, skola och fritid. Vi har också en viktig roll i att få fram transporter för ett fungerande näringsliv. Arbetsuppgifter Sektion Förvaltning är en stödfunktion till den operativa verksamheten. I rollen som MTO-specialist (Människa, teknik, organisation) ansvarar du för att stödja främst förvaltningsorganisationen och projekt med din specialistkompetens. Fokus i dina arbetsuppgifter kommer att vara koordinering av aktiviteter som har till syfte att fånga verksamhetens behov på förbättringar av operatörernas verktyg ur ett MTO-perspektivet, kravställa och följa upp dessa. Detta innebär bl a genomförande av behovsanalyser, kravställning samt verifiering och valideringsarbete. I tjänsten ingår också att vid behov agera som projektledare för att koordinera och styra utveckling av verksamhetsnära teknik för att optimera balansen mellan de mänskliga, organisatoriska och tekniska faktorer samt genomföra granskningar och systemvalideringar. Du kommer även att genomföra utredningar och analyser för att kunna ta fram indikatorer, riktlinjer, modeller och processer. Vidare kommer du att planera och genomföra utbildningar och workshop för att stödja såväl projekt som förvaltning. I arbetsuppgifterna ingår också omvärldsbevakning inom området MTO. Kvalifikationer Vi söker dig med akademisk utbildning om minst 180p inom exempelvis Human Factors, kognitionsvetenskap, datavetenskap, arbetsvetenskap eller motsvarande område. Du har erfarenhet av att använda metoder, standarder, regelverk, best practice och har goda metodkunskaper inom MTO-området samt har erfarenhet av behovsanalyser, kravställning och verifiering och validering av enskilda och sammanhängande krav utifrån MTO- perspektivet. Du har erfarenhet av projektledning, genomförande av utbildningar och workshops inom MTO- området samt erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt med hög grad av tekniskt inslag. Det är önskvärt om du har erfarenhet av arbete med system avsedda för styrning av processer och dynamiska förlopp samt erfarenhet av att arbeta i regelstyrda processorienterade organisationer med fokus på säkerhetsstyrning. Inomsektionen arbetar många specialister som har detaljerad kunskap inom trafikledningssystemen och därför det är önskvärt om du är generalist och har förmåga att generalisera detaljerade beskrivningar och har förmåga att se helhet samt kunna arbeta i ett långsiktigt perspektiv. För att lyckas med uppdraget krävs att du är självgående men gärna jobbar tillsammans med andra. Dessutom krävs att du har goda kunskaper inom alla områden som ingår i MTO begreppet. Detta innebär bl.a. att du har goda kunskaper inom psykologi, människans kognition, teknikens roll i verksamhetsutvecklings och förvaltningsprocessen samt kunskaper inom organisationsteori inkl arbetslivspsykologi och verksamhetsutveckling. Arbetet innebär mycket kontakter internt såväl som externt och förutsätter en god samarbetsförmåga. Din ansökan ska ha inkommit senast 2013-08-08
Företag: Trafikverket
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Specialist, MTO jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialist, MTO

Utredare
Arbetsort : Borlänge, Luleå eller Göteborg Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling. Arbetsuppgifter: Som utredare kommer du göra analyser av effekter med hjälp av Trafikverkets underhållssystem, framförallt LUPP för järnväg. Dessa analyser kopplas till ekonomisk information för att om möjligt hitta samhällsvinster och styra prioriteringen av åtgärder i anläggningen. Du kommer också arbeta med underhålls- och reinvesteringsbehovsanalyser för att säkerställa att verksamhetsområde Underhåll har ett aktuellt och transparent underhållsbehov som ligger till grund för hur vi ska prioritera olika åtgärder för att uppnå önskade effekter i transportsystemet. I dina huvudarbetsuppgifter ingår bland annat att: - delta samt att driva egna utredningar och mindre projekt - utbilda egen personal i metoden samt stötta verksamheten i uppdatering av tidigare gjorda analyser och implementera nya analyser i verksamheten - skriva rapporter Kvalifikationer: Vi söker dig som är civilingenjör eller har högskoleutbildning om 240 hp (160 p) inom ekonomi alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har mycket goda kunskaper i Excel och kan hantera stora datamängder. Du har god kunskap om minst ett av Trafikverkets underhållssystem; LUPP, Ofelia, Bessy, Maximo, BaTMan eller PMS och det är meriterande om du kan flera av systemen. Det är även meriterande om du har erfarenhet från underhållsbranschen som gör att du har förståelse för en anläggnings livscykel. Som person är du analytisk, självgående och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga och är beredd att ompröva din världsbild. Det är viktigt att du är pedagogisk, då du behöver förklara komplexa problem och slutsatser för andra. D
Företag: Trafikverket
Ort: Borlänge
Publicerad : 06-04
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare jobb, Utredare Borlänge, Utredare Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare

Kvalificerad inköpare
Är du redo för nästa steg i karriären? Brinner du för att göra bra affärer som leder till samhällsnytta? Då kan det här vara utmaningen för dig. Trafikverket är den organisation i Sverige som genomför flest och de volymmässigt största offentliga upphandlingarna. Vi upphandlar för ca 35 mdr kronor årligen. Sedan Trafikverkets bildande har inom upphandlingsverksamheten ett stort antal utvecklingsprojekt pågått i syfte att skapa en professionell och effektiv verksamhet. Som ett led i detta program beslöts hösten 2012 att från den 1 januari 2013 samla 220 medarbetarna i en central funktion Inköp och Logistik. Målsättningen med denna organisation är att tillsammans driva förändringar för ständiga förbättringar av infrastrukturen och bidra till nya smarta lösningar för att på så vis Leverera mer nytta för pengarna. Arbetsuppgifter Du kommer att vara med tidigt i processen för att planera, paketera och genomföra upphandlingen samt efter kontraktstecknande vara kommersiellt stöd till kontraktsägaren med inriktning på kontraktets totalekonomi, uppföljning och för erfarenhetsåterföring. Du leder och genomför upphandlingens samtliga delar och ger stöd i juridiska frågor med hjälp av våra jurister. Utöver ovanstående är du delaktig i utveckling av processer och rutiner, t ex nationellt kategoristrategiarbete. Du är även aktiv i dialogen med leverantörsmarknaden och utveckling av marknaden genom utvärdering av leverantörer och användning av nya upphandlingsmodeller för att främja innovation. Du kommer framförallt att leda entreprenadupphandlingar och upphandlingar av tekniska konsulter för investering och drift och underhåll av väg och järnväg. Vi jobbar i en nationell organisation vilket innebär att du förutom att ha upphandlingar kopplade till kontoret i Gävle kommer vi där det är effektivt för verksamheten eller utvecklande för Dig även ha uppdrag åt övriga avdelningar i landet. Arbetet innebär att Du tillsammans med beställaren och Din chef planerar och tillsättar en organisation för upphandlingen, genomför denna samt ofta även förvaltar avtalet. Kvalifikationer Vi söker dig som har akademisk utbildning (180 hp) med inriktning på eller en kombination av teknik, ekonomi, juridik eller har motsvarande utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Du har några års erfarenhet av tex industri-, energi-, anläggning- eller byggbranschen med inköp/upphandling antingen som inköpare/upphandlare, projektledare, specialist eller likanande. Du bör ha god kunskap om allmänna bestämmelser (AB, ABT och ABK) och administrativa föreskrifter enligt AMA och anläggnings AMA. Det är merirerande om du har: - erfarenhet av projektledning inom branschen - erfarenhet av offentlig upphandling och om du har god kunskap i LOU/LUF och avtalslagar - vana att förhandla samt göra affärer utifrån ett totalekonomiskt perspektiv Arbetsuppgifterna kräver också god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift. Det är särskilt meriterande med kunskaper i engelska även här i tal och skrift. Som person har du lätt för att knyta och behålla goda relationer med andra människor, samtidigt som du har hög integritet. Vidare att du är resultatorienterad, har god analytisk förmåga, är initiativrik och har en helhetssyn. En hög ansvars- och servicekänsla i ditt arbete ser du som en självklarhet. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Företag: Trafikverket
Ort: Gävle
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Kvalificerad inköpare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kvalificerad inköpare

Utredare enskild väg
Underhåll Jönköping och Kalmar Arbetsuppgifter Som Utredare Enskilda vägar i huvudsak inom Jönköpings län kommer du att vara en länk gentemot samfälligheter, kommuner och andra samarbetspartners. Du kommer att arbeta med utredningsuppgifter, såsom tillsyn av det enskilda vägnätet, rådgivning och stöd till vägsamfälligheter, och handläggning av bidragsfrågor. Arbetet innebär många externa kontakter med bl.a. kommuner, lantmäteri, allmänhet och representanter för enskilda vägsamfälligheter, entreprenörer. Det innebär att lyssna på och föra dialog med kunder, använda och att föra vidare synpunkter och behov. I arbetet ingår även att medverka i olika projekt och erfarenhetsutbyten. Kvalifikationer Du har Teknisk utbildning med inriktning mot väg- och anläggning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdiga samt gärna några års erfarenhet från drift och/eller byggande. Erfarenhet och kunskap om enskild väghållning, bro och beläggningsunderhåll är också meriterande. Du är flexibel, ser helheten, kan analysera och strukturera och har ett lösningsfokuserat förhållnings¬sätt. Arbetet innebär interna och externa kontakter och därför är det viktigt att du är positiv, utåt¬riktad, har lätt att samarbeta och kommunicera samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Företag: Trafikverket
Ort: Jönköping
Publicerad : 06-17
Sök fler jobb liknande: lediga Utredare enskild väg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utredare enskild väg

Kommunikatör
Centrala funktioner Norr Befattning: Kommunikatör Ort: Luleå Vill du jobba med kommunikation som gör skillnad? Det vi på Trafikverket gör, har betydelse för människor och företag - varje dag och varje minut. Vi är samhällsutvecklare som ska utveckla och förvalta smart infrastruktur. Det ställer krav på en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt. Hos oss på Kommunikation och informationshantering ställs du hela tiden inför nya utmaningar och verksamheten inrymmer hela kommunikationsprocessen, från operativa till strategiska frågor. Vi ansvarar också för ärende- och dokumenthantering och samordning av e-förvaltningsutvecklingen. Vi söker nu en kommunikatörer för uppdrag inom Investering Nord, det verksamhetsområde som ansvarar för byggandet av väg- och järnväg i norra Sverige. Framtida uppdrag och avrop till Trafikverkets verksamhetsområden kan variera beroende på verksamhetens behov. Arbetsuppgifter Som kommunikatör inom verksamhetsområde Investering planerar och driver du kommunikationsarbetet i flera av våra byggprojekt i Norrbotten och Västerbotten. Kommunikationsinsatserna omfattar både väg- och järnvägsprojekt och du kommer att jobba både strategiskt och operativt. Du arbetar med fokus på några större projekt alternativt fördelar din tid mellan många mindre projekt. Du arbetar med alla förekommande externa och interna kommunikationsaktiviteter som är kopplade till investeringsprojekt, bland annat: - Stödja våra projektledare och kommunikationsansvarig i kommunikationsfrågor - Analysera, koordinera, följa upp och utvärdera kommunikationsstöd - Bidra till att projektens webbplatser utvecklas - Delta i nätverk inom verksamhetsområdet och övriga trafikverket Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp eller annan utbildning/kompetens som vi finner som likvärdig. Du har arbetat några år med kvalificerat strategiskt och operativt kommunikationsarbete och har samlat på dig för uppdraget relevant erfarenhet. Vidare är du van att arbeta med planerad kommunikation i projektform och hantera ett stort antal olika projekt parallellt. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet som beställare och projektledare av kommunikationsinsatser, liksom erfarenhet av kommunikations- och mediearbete inom den offentliga sektorn eller bygg- och anläggningssektorn. Du är van att arbeta självständigt och driva projekt framåt. Som person har du en mycket god samarbetsförmåga och du tar själv ansvar för att dina arbetsuppgifter ska bli genomförda. Vidare har du en god förmåga att skapa och etablera kontaktnät och att påverka och utveckla kommunikationsfrågor i en organisation. Du sätter dig även snabbt in i nya arbetsuppgifter och har en flexibel och öppen personlighet. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Likaså har du ett väl utvecklat sinne för färg och form. Du måste ha körkort för personbil. Din ansökan ska ha inkommit senast 2013-08-04
Företag: Trafikverket
Ort: Luleå
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikatör jobb, Kommunikatör Luleå, Kommunikatör Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikatör

Stationsförvaltare Vikariat
Central funktion Ekonomi o styrning, fastighet, syd o väst Befattning: Stationsförvaltare Vikariat Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge. Den centrala funktionen Ekonomi och styrning har ett övergripande ansvar för ledningen och styrningen av Trafikverket samt företräder staten som fastighetsägare i Trafikverket. Här ingår bland annat planering och uppföljning av verksamheten, finansieringsfrågor, koncerngemensam redovisning, bokslut och fakturahantering. Vi ska säkerställa att Trafikverket har effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning samt god intern styrning och kontroll. Fastighetsavdelning företräder staten som fastighetsägare i Trafikverket. Vi förvaltar fastigheter och stationer som behövs för Trafikverkets verksamhet. Omfattningen är ca 25 000 fastigheter och ca 450 stationer i hela landet. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att ansvara för förvaltningen av citytunneln i Malmö samt trafikcentralen i Malmö. I detta ingår tex: . Ansvara för att drift, skötsel och avhjälpande underhåll utförs enligt ingångna avtal. . Med stöd av bl a verkets upphandlare handla upp driftentreprenader, konsulter, byggtjänster mm. . Bevaka garantitider. . Ansvara, planera och genomföra underhåll och investeringar. . Ansvara för att myndighetskrav som ställs på fastigheterna uppfylls. . Representera fastighetsägaren i relationen till den interna hyresgästen och fånga upp hyresgästönskemål rörande lokalerna. . Medverka i budget-, verksamhetsplanerings- och uppföljningsarbetet för förvaltningsområdet. . Arbetet innebär mycket kontakter med olika aktörer både intern och externa. Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning/KY utbildning inom området fastighetsförvaltning. Meriterande är erfarenhet från fastighetsförvaltning i privat eller offentlig verksamhet. Har du även erfarenhet av att arbeta med AFF-regelverket, avtalsskrivning och förhandlingsvana är detta bra. Som person är du drivande och flexibel. Stor vikt läggs vid att kunna arbeta självständigt och strukturerat. Du bör ha lätt för att skapa goda relationer och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare. Att byta jobb internt ger en möjlighet till breddad kompetens, något som Trafikverket strävar efter. För att underlätta den interna rörligheten finns därför möjlighet till dialog om kortare kompetensutveckling för att uppfylla kvalifikationskraven i befattningen. Intern rörlighet bidrar till ökad kreativitet och utveckling för organisationen.
Företag: Trafikverket
Ort: Malmö
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Stationsförvaltare Vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Stationsförvaltare Vikariat

Verksamhetscontroller
Verksamhetsområde Investering är ett av Trafikverkets fyra verksamhetsområden med ansvar för 2800 investerings- och förbättringsprojekt, från förstudie till byggande. Verksamheten finns i hela landet och har en omsättning på cirka 14 miljarder per år. Som ledande beställare har verksamhetsområdet Investering en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad på anläggningsmarknaden. Som verksamhetscontroller enhet på Investering Distrikt Väst har du som uppgift att se till att det finns en god ekonomisk kontroll på verksamheten och dess projekt. Arbetet innebär även ett ansvar för att projekten följer de ekonomiadministrativa rutiner som gäller för Trafikverket, Investering. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: . Du samordnar enhetens verksamhetsuppföljning, bland annat ansvarar du för att månatligen rapportera prognoser för de projekt som enheten driver. . sammanställa enhetens månads-, tertial och årsrapporter. . Du utvecklar ekonomistyrningen i form av rutiner, prognoser och uppföljning. . Du fungerar som stöd för enhetschefen vad gäller den ekonomiska uppföljningen och styrningen. . Du tar fram analysunderlag och hanterar avvikelser i projekten. . Du är ett stöd till projektledare och projektekonomer i uppföljningsarbetet. Du kommer att rapportera till chefen för Verksamhetsstyrning. Du har ekonomisk högskolexamen. Du har minst tre års erfarenhet av att arbeta självständigt med ekonomi och ledningssystem. Att ha arbetat med Trafikverkets ekonomi- och ledningssystem är meriterande liksom erfarenhet av att ha arbetat i väg- och/eller järnvägsprojekt. Jobbet kräver att du är van användare av Excel och det är meriterande om du även har kunskaper inom Agresso. Som person är du analytisk och noggrann med ett strukturerat och organiserat arbetssätt. Du har god samarbetsförmåga, är pedagogisk och initiativrik. Du kan också prioritera samt klara tidspressade situationer. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Göteborg
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Verksamhetscontroller jobb, Verksamhetscontroller Göteborg, Verksamhetscontroller Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Verksamhetscontroller

Markförhandlare
Verksamhetsområde Investering är ett av Trafikverkets fyra verksamhetsområden med ansvar för 2800 investerings- och förbättringsprojekt, från förstudie till byggande. Verksamheten finns i hela landet och har en omsättning på cirka 14 miljarder per år. Som ledande beställare har verksamhetsområdet Investering en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad på anläggningsmarknaden. Som markförhandlare medverkar du vid framtagandet av vägplaner och järnvägsplaner. I arbetet ingår att upprätthålla kontakter och informera fastighetsägare under plan- och genomförandeskeden vid ny- och ombyggnad av väg och järnväg. Du kontaktar kommuner, Länsstyrelse med flera i plan- och fastighetsfrågor, hanterar värderings-, förhandlings- och avtalsfrågor samt ansvarar för fastighetsrättsliga och skadeförebyggande frågor i samband med byggprojektens genomförande. I rollen som markförhandlare är du Trafikverkets representant inför lantmäterimyndighet och biträder juristerna vid domstol i fastighetsfrågor. Arbetsort är Göteborg, Mariestad eller Karlstad. Kontoret i Mariestad upphör och ersätts av Skövde from den 1 januari 2014. Vi söker dig med högskoleexamen med inriktning mot lantmäteri eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt, alternativt annan akademisk utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har kunskap om och erfarenhet inom infrastruktur- och samhällsbyggnadsprocessen samt vana vid förhandling, avtalshantering samt avtalstolkning inom fastighetsområdet. Vi ser dessutom gärna att du har flerårig erfarenhet av arbete inom aktuellt verksamhetsområde. Då rättsliga dokument ska upprättas är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Som person är du kommunikativ och har en väl utvecklad förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du ska kunna ta egna initiativ och arbeta både självständigt och i grupp. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Göteborg
Publicerad : 06-25
Sök fler jobb liknande: lediga Markförhandlare jobb, Markförhandlare Göteborg, Markförhandlare Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Markförhandlare

Projektledare, Vägtrafikledning
Trafikledning Förvaltning Befattning: Projektledare Vägtrafikledning Ort: Göteborg Verksamhetsområde Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Vi ger trafikslagsövergripande trafikinformation för att skapa goda möjligheter för resenärer och trafikanter i sin resa. Vi ger service dygnet runt, året om - vi är en förutsättning för att många medborgares liv fungerar smidigt med resor till och från arbete, skola och fritid. Vi har också en viktig roll i att få fram transporter för ett fungerande näringsliv. Arbetsuppgifter I rollen som Projektledare kommer du att driva såväl utvecklingsprojekt som projekt/uppdrag inom den verksamhetsnära förvaltningen. Projekten/uppdragen drivs med hjälp av resurser både inom och utom sektionen, vilket förutsätter en aktiv dialog med samtliga projektmedlemmar. Du är delaktig i att samla in verksamhetens behov, analysera och prioritera. Arbetet innebär även att kravställa funktion samt verifiera och validera krav. Inom förvaltningsorganisationen arbetar vi för att förvalta och utveckla den operativa verksamhetens systemstöd och arbetssätt på våra trafikcentraler. Du kommer att arbeta tillsammans med förvaltningen för vägtrafikledning och ansvara för att riktlinjer för koncernarkitektur och anläggningsregister sätts, och att grunden läggs för ett fortsatt förändringsarbete. Du har även löpande kontakt med verksamhetsområdets IT-strateg för att bidra till ett enhetligt arbetssätt i Trafiklednings övriga initiativ och som stöd till IT-strateg i specifika frågor inom område vägtrafikledning. I tjänsten förekommer det tjänsteresor inom Sverige. Kvalifikationer Du har teknisk högskole- /civilingenjörsutbildning med minst 120 p och några års erfarenhet av projektledning och erfarenhet av arbete i en förvaltningsorganisation. Du har erfarenhet av projektledning och funktionell kravställning, uppföljning av krav i verksamhetsnära förvaltning. Du har kunskap och erfarenhet inom förvaltning, informationsmodellering, processutveckling processmodellering och förståelse för processnära anläggningsstyrning. Erfarenhet från trafikledning inom väg är meriterande. Som person har du förmåga att samarbeta och skapa relationer med många människor på olika nivåer och i olika funktioner samtidigt har du driv att utvecklas och en systematik som säkerställer att vi når våra mål. Sista ansökningsdag Din ansökan ska ha inkommit senast 2013-08-08
Företag: Trafikverket
Ort: Göteborg
Publicerad : 06-19
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare, Vägtrafikledning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare, Vägtrafikledning

Distriktsreparatör Södra Bohuslän
Ort: Björkö Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge. Färjerederiet Trafikverket är Sveriges största rederi och en av Trafikverkets resultatenheter. Våra 65 gula färjor transporterar årligen 12 miljoner passagerare och 12 miljoner fordon. På uppdrag av Trafikverket trafikerar vi 39 färjeleder i det allmänna vägnätet. Vi trafikerar också Ekeröleden på uppdrag av Ekerö kommun samt Visingsöleden på uppdrag av Jönköpings kommun. När vattnet fryser till på våra färjeleder i norr svarar vi för drift och underhåll av upp till 7 isvägar. Vårt huvudkontor ligger i Vaxholm och vi är 450 tillsvidareanställda och omsätter årligen ca 640 miljoner kronor. Arbetsuppgifter . Genomföra maskinellt underhåll och service . Felsöka och åtgärda fel . Bistå vid varvsbesök, renoveringar, motor- och propelleraggregatsbyten etc. . Genomföra avsyning av gjorda underhållsinsatser . Lägga in uppgifter i underhållssystemet AMOS Kvalifikationer Utbildningsmässigt har Du sannolikt någon form av teknisk utbildning på gymnasial nivå, företrädesvis maskininriktning. Tjänsten kräver flerårig erfarenhet av tekniskt underhållsarbete, företrädesvis från sjöfartsnäringen. Vi ser gärna att Du har svetsutbildning samt har erfarenhet av hydraulik, el och dieselmotorer. Tjänsten kräver B-körkort och det är önskvärt om du har truckutbildning. Det är meriterande om Du har kunskaper i AMOS eller annat underhållssystem. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som flexibilitet, engagemang, samarbetsförmåga och servicekänsla. Upplysningar Vill Du veta mera är du välkommen att kontakta oss. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Färjerederiet Trafikverket
Ort: Öckerö
Publicerad : 06-13
Sök fler jobb liknande: lediga Distriktsreparatör Södra Bohuslän jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Distriktsreparatör Södra Bohuslän

Markförhandlare
Verksamhetsområde Investering är ett av Trafikverkets fyra verksamhetsområden med ansvar för 2800 investerings- och förbättringsprojekt, från förstudie till byggande. Verksamheten finns i hela landet och har en omsättning på cirka 14 miljarder per år. Som ledande beställare har verksamhetsområdet Investering en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad på anläggningsmarknaden. Arbetsuppgifter Som markförhandlare handlägger du markåtkomst- och fastighetsärenden, värderings- och tillståndsfrågor samt fastighetsrättsliga frågor i investeringsprojekt rörande väg och järnväg. Du representerar Trafikverket i förhandlingar med enskilda fastighetsägare, kommuner och myndigheter. Du företräder och biträder Trafikverket vid lantmäterimyndighet och i domstol. I arbetsuppgifterna ingår att delta i projekten från tidig utredning, i plan- och byggskeden och fram tills dess att samtliga fastighetsärenden är avslutade. I arbetsuppgifterna ingår möten utanför kontorstid, till exempel samrådsmöten med allmänheten, markägarsammanträden och lantmäterisammanträden. Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleexamen inom lantmäteri, juridik med inriktning mot fastighetsrätt, fastighetsekonomi, väg och vatten eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av att upprätta avtal och fastighetsrättsliga dokument. Du har förhandlingsvana och kunskap i värdering av intrång. Erfarenheter inom områdena jord, skog och vattenrätt är meriterande. Körkort B är ett krav då bilresor ingår i tjänsten. Du har god förmåga att kommunicera, arbeta självständigt och skapa goda relationer. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska Ort: Linköping, Annan ort kan diskuteras
Företag: Trafikverket
Ort: Linköping
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Markförhandlare jobb, Markförhandlare Linköping, Markförhandlare Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Markförhandlare

Specialist IT-säkerhet
Centrala funk. Informationssäkerhet 2 Befattning: Specialist it-säkerhet Verksamhetsbeskrivning Trafikverket etablerar under våren 2013 en ny IT-organisation med centraliserad hantering och styrning av all IT-verksamhet. Omorganisationen genomförs för att effektivisera samt underlätta en successiv konkurrensutsättning av IT-verksamheten samtidigt som Trafikverkets behov av IT ska kunna tillgodoses. I den nya organisationen ingår bland annat tre avdelningar med ansvar för att styra, beställa respektive leverera IT. Den nya organisationen är en central funktion med ett funktionellt ansvar för all IT i Trafikverket. Funktionen kommer att ha cirka 800 medarbetare över hela landet. Enheten Informationssäkerhet ingår i avdelningen IT Styra och ansvarar för att styra och följa upp informations- och IT-säkerhet inom hela Trafikverket. Med bakgrund mot Trafikverkets kritiska infrastruktur och samhällsviktiga system är tjänsten Specialist IT-säkerhet en mycket viktig roll. Arbetsuppgifter Som Specialist IT-säkerhet arbetar du för att förbättra Trafikverkets IT-säkerhet ur alla aspekter. I detta ingår bland annat: - Medverkan i framtagande av styrande dokument kring IT-säkerhet - Beredning av dispenser mot säkerhetsregelverket - Medverkan i uppföljning av Trafikverkets IT-säkerhet - Stöd och rådgivning i IT-säkerhetsfrågor - Delaktighet i utformning av IT-incidenthantering och - uppföljning samt andra processer där IT-säkerhet är en aspekt - Stödja och granska att IT-infrastrukturen utformas på ett säkert sätt - Påverka att IT-säkerhetsaspekterna tillgodoses inom koncernarkitektur - Stödja och granska att beslutade säkerhetslösningar implementeras och förvaltas - Stöd till genomförandet av säkerhetsåtgärder - Stöd till samrådsprocessen - Granskning av arkitektur - Utredning och analys - Omvärldsbevakning - Informationsinsatser, utbildning Du arbetar proaktivt och reagerar på nya hotbilder, sårbarheter och andra händelser inom IT-säkerhetsområdet. Du tar fram förbättringsförslag för utformning av säkerhetsfunktioner och arbetssätt. Du beslutar, inom ramarna för gällande styrande dokument, i frågor kring akuta säkerhetsåtgärder för att undvika säkerhetshot och risker. Ort: Stockholm, Borlänge Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning om minst 180 hp (motsvarande 120 p) inom IT/Systemvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst 5 års erfarenhet inom IT-säkerhetsområdet och har arbetat med lednings- och styrningsfrågor inom IT-säkerhet i en större organisation. Du bör ha relevant utbildning och erfarenhet av IT-säkerhet kopplad till säkerhetsskyddslagstiftningen, du bör även ha god kännedom om verksamhets- och IT-styrning. Som person ser vi att du är analytisk och kan utreda komplexa problem. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga, och kan hantera såväl diskussioner kring övergripande styrning som IT-säkerhetsmässiga detaljfrågor. Goda kunskaper i svenska och engelska är nödvändiga. Du har förmåga att självständigt driva aktiviteter och har även vana av och en förmåga att påverka processer. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt.
Företag: Trafikverket
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 06-14
Sök fler jobb liknande: lediga Specialist IT-säkerhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialist IT-säkerhet

Trafikinformatör Vikariat
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling. Arbetsuppgifter Som trafikinformatör gäller det att du håller dig uppdaterad om läget i trafiken. Detta gör du via datoriserade övervakningssystem. Du ansvarar för att tågresenärerna får korrekta uppgifter om det aktuella läget i tågtrafiken. Du levererar bra och tillförlitlig information till våra kunder genom att ha ett gott samarbete med järnvägsföretagen trafikledarna och de övriga trafikin¬forma¬törerna. Du samlar in och sammanställer information om spårändringar, förseningar, fordons¬problem och kontaktled¬nings¬fel och informerar tågresenärerna främst via högtalare, plattformsskyltar, monitorer och webb. Arbetet som trafikinformatör är väldigt varierande beroende på hur tågtrafiken framförs i ett normalt läge eller i ett läge med oväder, problem med växlar eller signaler. Att arbeta som trafikinformatör är stimulerande och inom trafiklednings¬bran¬schen finns alltid något nytt att lära sig. Som trafikinformatör arbetar du skift enligt schema dygnets alla timmar och årets alla dagar. Här kan du se vad en Trafikinformatör gör: http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Jobba-hos-oss/Yrken/Medarbetarintervjuer/Trafikinformator111/ Du anställs som aspirant under cirka 6 månader. Under denna tid du går en intern utbildning, där du får utbildning via en handledare på din arbetsplats. Ifall du klarar utbildningen får du, efter aspiranttiden, en tillsvidareanställning. Kvalifikationer För att arbeta som trafikinformatör krävs gymnasiekompetens. Erfarenhet av att arbeta med information, kommunikation eller kundkontakt inom kollektiv¬trafik eller järnväg bedöms som meriterande. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Det är meriterande med erfarenhet av skiftarbete. Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kom¬mu¬nicera. Eftersom arbetet sker i en operativ ledningsmiljö är det också viktigt att kunna hantera flera saker samtidigt, kunna fatta snabba beslut och ta egna initiativ. Som person ska du vara kund- och serviceinriktad. Du ska ha god syn, normalt färgseende och god datavana.
Företag: Trafikverket
Ort: Malmö
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Trafikinformatör Vikariat jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Trafikinformatör Vikariat

Projektingenjör
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling. Arbetsuppgifter Som projektingenjör sköter du teknisk byggstyrning/kontroll/uppföljning av åtgärder inom ett eller flera underhållskontrakt. Du är tekniskt kunnig inom signalteknik och stödjer Projektledare för järnvägsunderhållet i dessa frågor. I rollen ingår att ha en övergripande kännedom om olika delar i entreprenadjuridik, att ansvara för och driva frågor inom sitt teknikområde, internt Trafikverket och mot entreprenör. Du medverkar även till och ansvarar för att ta fram beställningsunderlag vid upphandling av underhållskontrakt eller annan upphandling av underhållsnära projekt. Du medverkar även i utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Kvalifikationer Du är högskoleingenjör med minst 120 poäng inom kompetensområdet alternativt har du motsvarande kompetens förvärvad genom några års arbete. Vi önskar en person med stor erfarenhet av drift och underhåll med en mycket god kunskap om signalteknik. Erfarenhet av att ha arbetat i spår samt driva projekt är meriterande. Körkort B är ett krav liksom god förmåga att hantera officepaketet. Vi värdesätter ett stort mått av samarbetsförmåga och förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i olika situationer värderas högt. Du bör vara kreativ och engagerad med ett strukturerat arbetssätt. Tjänsten innebär att du är flexibel i ditt sätt att hantera olika situationer.
Företag: Trafikverket
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Projektingenjör jobb, Projektingenjör Göteborg, Projektingenjör Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektingenjör

Projektledare underhåll, byggnadsverk
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling. Arbetsuppgifter Du ingår i ett team och dina uppdrag, som mestadels bedrivs i projektform, innebär att du ansvarar för att planera, styra och följa upp projekterings och entreprenadkontrakt. För att genomföra projektet leder du det så att detta uppfyller såväl projektmålen som Trafikverkets övergripande mål, där säkerhet och framkomlighet för våra trafikanter särskilt kan pekas ut. Till din hjälp kommer du att ha interna specialister, konsulter, byggledare m.fl., och det är ditt ansvar att leda och styra dessa. I din roll som projektledare samordnar och samverkar du med alla övriga aktörer som utför drift och underhållstjänster inom området samt myndigheter, räddningstjänst m.fl Kvalifikationer Du har bygg och anläggningsteknisk utbildning med minst 120/180 poäng eller kompetens som vi bedömer som likvärdig. Du har minst 3-års erfarenhet av bygg- och underhållsarbeten (bro/tunnel) eller motsvarande från broprojektering eller brokonstruktionsarbeten . Det är meriterande om du är utbildad inom ekonomi och entreprenadjuridik. God datavana krävs och det är meriterande att ha hanterat programmet BaTMan. Betongkompetens motsvarande betong kl1, stålkompetens eller motsvarande är önskvärd. B-körkort är ett krav. Som projektledare för broentreprenader innebär det att du ibland vistas på hög höjd, det är därför ett krav att du inte är höjdrädd. Du har självklart goda ledaregenskaper. Som person är du strukturerad och kreativ samt har en god förmåga att leda och styra verksamhet. Du är flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har vidare god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Företag: Trafikverket
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare underhåll, byggnadsverk jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare underhåll, byggnadsverk

Projektledare Underhåll, El- och belysning & VA
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling. Arbetsuppgifter Som projektledare med förvaltande ansvar svarar du för att planera, budgetera, upphandla och genomföra förvaltning (DoU, reinvestering) av olika typer av elanläggningar (vägbelysning, kraftförsörjning till öppningsbara broar och eventuella tunnelsystem) utmed det statliga vägnätet inom främst Jönköpings-, Kalmar och Kronobergs län. Genom en skriftlig delegering får du ansvar för att upprätthålla funktionerna samt för de arbetsuppgifter som är kopplade till bl a byggherreansvaret och elsäkerhetsansvaret. Andra investerings- och reinvesteringsuppdrag kan bli aktuella. I rollen ingår upprättande av reinvesterings- och verksamhetsplaner grundat på analyser från bland annat underhållssystem och tillsammans med såväl interna och externa specialister. I rollen ingår även administrativt arbete såsom upprättande av skriftliga rapporter (tertial- och års uppföljningsrapporter, konsekvensbeskrivningar, uppdatering av administrativt kopplade dokument etc). Kvalifikationer Högskoleutbildning, minst 180 hp (120 p) gärna med inriktning mot elkraft eller kompetens förvärvad genom erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi söker dig med relativt lång erfarenhet och kunskap av tekniska installationer och system (gärna förvaltning) och som har erfarenhet av att arbeta som projektledare. Då en stor del av arbetet handlar om att föra konstruktiva dialoger med specialister samt konsulter och entreprenörer är det viktigt att du har erfarenhet och kompetens som beställare/entreprenör från installations- alternativt anläggningsbranschen B-körkort är ett krav Meriterande är erfarenhet och kunskaper från processindustri eller likande verksamhet. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i ekonomi och verksamhetsplanering då dessa kunskaper utgör en grundläggande del av tjänsten. Eftersom arbetet innebär mycket externa och interna kontakter måste du ha god förmåga att samarbeta. Du ska vara positiv, utåtriktad, kunna jobba både självständigt och i grupp, vara strukturerad med gott ordningssinne. Att redogöra för samt upprätta skriftliga rapporter och beskrivningar tillhör vardagen varför du bör kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Rollen som beställare kräver även att du har förmåga till hög integritet. Vi förutsätter att du är en van datoranvändare då vi har många tillämpningar och system som du kommer att arbeta i. Ort: Jönköping, Karlstad eller annan ort kan diskuteras.
Företag: Trafikverket
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare Underhåll, El- och belysning & VA jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare Underhåll, El- och belysning & VA

Geotekniker
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten Hallandsås, Förbifart Stockholm, E4 Sundsvall och Västlänken. Till verksamhetsområde Stora projekt, avdelning Teknik och miljö i Stockholm, söker vi nu två geotekniska specialister. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som geotekniskt specialiststöd till projekten i dess olika skeden, allt från tidiga utredningar till genomförande/byggande. Du stöder projektledaren med förutsättningar och krav i kontakten med konsulter och entreprenörer, samt är en viktig länk i projektet gentemot förvaltaren. Framför allt inriktas arbetet mot Stora projekt i Stockholmsregionen, men du kommer även att arbeta nationellt med att bevaka utvecklingen inom området för att initiera och driva utveckling inom geotekniken, inte minst i form av utveckling av Trafikverkets regelverk. Kvalifikationer Du ska ha civilingenjörsutbildning, med inriktning bygg/väg och vatten, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du ska ha minst 3 års kvalificerad yrkeserfarenhet av geoteknik och andra markrelaterade uppgifter inom infrastrukturbyggande, helst både från myndighets- och konsult-/entreprenadsidan inom väg-/järnvvägsbyggnadsområdet. Du ska ha bred, generell kompetens och erfarenhet av att delta i projekt. Vi ser det även som positivt om du har erfarenhet av dimensionering och utförande av geokonstruktioner. Då arbetet innebär mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du är utåtriktad och har en god samarbetsförmåga. Du är initiativrik och har hög integritet. Eftersom vi arbetar med kontraktshandlingar och andra juridiska handlingar, är det mycket viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Vidare är du analytisk och strukturerad samt kan driva projekt och frågor av långsiktig karaktär. Du ska vara noggrann, ha ett gott omdöme i både ekonomiska och tekniska frågor samt förmåga till helhetssyn. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Upplysningar Enhetschef Thomas Dalmalm 010-123 8614 Saco Håkan Wiss 010-123 7435 SEKO Gunnar Larsson 010-123 1579 ST Maria Karimi 010-123 6963
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 08-09
Sök fler jobb liknande: lediga Geotekniker jobb, Geotekniker Solna, Geotekniker Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Geotekniker

Bemanningsplanerare Vaxholm
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge. Färjerederiet Trafikverket är Sveriges största rederi och en av Trafikverkets resultatenheter. Våra 65 gula färjor transporterar årligen 12 miljoner passagerare och 12 miljoner fordon. På uppdrag av Trafikverket trafikerar vi 39 färjeleder i det allmänna vägnätet. Vi trafikerar också Ekeröleden på uppdrag av Ekerö kommun samt Visingsöleden på uppdrag av Jönköpings kommun. När vattnet fryser till på våra färjeleder i norr svarar vi för drift och underhåll av upp till 7 isvägar. Vårt huvudkontor ligger i Vaxholm och vi är 450 tillsvidareanställda och omsätter årligen ca 640 miljoner kronor. Arbetsuppgifter Som bemanningsplanerare arbetar du självständigt och stödjer den operativa verksamheten för den sjögående personalen med bemanningsplanering, semesterplanering samt rekrytering. Vidare ingår support i personalsystemet samt löpande ärendehantering. Arbetet innebär kontakter både inom och utom Trafikverket. Då vi har verksamhet i hela landet kan resor förekomma. Kvalifikationer Vi söker dig som har gymnasial utbildning gärna med vidareutbildning inom personalområdet eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har arbetat flera år som bemanningsplanerare eller motsvarande, gärna inom sjöfartsnäringen. Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt att du hanterar Office-paketet. Som person är du serviceinriktad och lyhörd med en förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har en hög grad av personlig mognad och integritet. Du är också van att arbeta effektivt och självständigt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Upplysningar Vill Du veta mera är du välkommen att kontakta oss. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Färjerederiet Trafikverket
Ort: Vaxholm
Publicerad : 08-12
Sök fler jobb liknande: lediga Bemanningsplanerare Vaxholm jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Bemanningsplanerare Vaxholm

Markförhandlare
Verksamhetsområde Investering är ett av Trafikverkets fyra verksamhetsområden med ansvar för 2800 investerings- och förbättringsprojekt, från förstudie till byggande. Verksamheten finns i hela landet och har en omsättning på cirka 14 miljarder per år. Som ledande beställare har verksamhetsområdet Investering en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad på anläggningsmarknaden. I tjänsten som markförhandlare kommer du att handlägga markåtkomst- och fastighetsärenden, värderings- och tillståndsfrågor samt fastighetsrättsliga frågor i samband med byggande av väg- och järnväg. Du ska kunna hantera fastighetsrättsliga dokument, t ex upprättande av avtal. Som markförhandlare är du även ett av våra ansikten utåt och en viktig länk mellan Trafikverket och enskilda fastighetsägare, kommuner och andra myndigheter. Som Markförhandlare kommer du också att företräda och biträda Trafikverket inför lantmäterimyndighet, domstol och andra myndigheter. Arbetet innebär deltagande i projekt från tidig utredning tills dess att samtliga fastighetsärenden är avslutade. Arbetet innebär ibland möten och förhandlingar utanför kontorstid, till exempel samrådsmöten med allmänheten, markägarsammanträden och lantmäteriförrättningar. Du har civilingenjörsexamen med inriktning lantmäteri eller samhällsbyggnad eller motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst några års erfarenhet som förrättningslantmätare, markingenjör eller motsvarande. Då arbetet innebär många kontakter med fastighetsägare, allmänhet och andra intressenter både inom och utom Trafikverket lägger vi stor vikt vid att du är duktig på att kommunicera och skapa goda relationer både internt och externt. Vi söker dig som har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket, samt har förmåga att jobba självständigt. Vi vill även att du har förmåga och en tydlig vilja att delge andra medarbetare dina kunskaper och erfarenheter. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är ett krav att du har körkort för personbil, då tjänsten innebär en del resor. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Borlänge
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Markförhandlare jobb, Markförhandlare Borlänge, Markförhandlare Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Markförhandlare

Enhetschef Reskontra
Centrala funktioner Ekonomi och styrning Verksamhetsbeskrivning Den centrala funktionen Ekonomi och styrning har ett övergripande ansvar för ledningen och styrningen av Trafikverket. Här ingår bland annat planering och uppföljning av verksamheten, finansieringsfrågor, koncerngemensam redovisning, bokslut och fakturahantering. Vi ska säkerställa att Trafikverket har effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning samt god intern styrning och kontroll. Arbetsuppgifter Reskontraenheten ansvarar för Trafikverkets kund och leverantörsfakturor, hanterar in- och utbetalningar samt betalningspåminnelser och krav. Enheten ansvarar också för att våra kund- och leverantörsskulder är redovisade på ett riktigt sätt. Som chef för reskontraenheten ansvarar du för att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och enligt gällande regler. Du har resultat- och budgetansvar samt personalansvar för ca 20 medarbetare. Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi med inriktning mot redovisning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet som chef- eller en arbetsledande befattning inom redovisnings- och eller reskontraområdet och det ses som meriterande om det är inom en större organisation. Du har erfarenheter av att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Det är meriterande om du har goda kunskaper om de ekonomiadministrativa systemen Agresso och CDI. Som chef i Trafikverket har du ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen verksamhet i relation till övrig verksamhet inom verksamhetsområdet och Trafikverket. Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring, där stora krav ställs på samarbete internt och externt. Du har ett ledarskap som engagerar och skapar förståelse för att verka i en miljö där en ny kultur och fungerande verksamhetsförutsättningar utarbetas över tid. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare.
Företag: Trafikverket
Ort: Borlänge
Publicerad : 08-14
Sök fler jobb liknande: lediga Enhetschef Reskontra jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Enhetschef Reskontra

Kommunikatör
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling. Arbetsuppgifter Avdelning Underhåll Kommunikation ansvarar för att planera, driva och utveckla den interna och externa kommunikationen som sker inom verksamhetsområde Underhåll. Som kommunikatör i Underhåll stöttar du ett av underhållsområdena inom avdelning Underhållsområden. Du ansvarar för att . Analysera, planera, driva, utveckla, samordna och stödja underhållsområdets interna och externa kommunikationsarbete . Planera, samordna och stödja den regionala projektverksamhetens externa kommunikationsarbete i Nationellt underhåll . Ge rådgivning i kommunikationsfrågor till underhållsområdeschefen och ledningsgruppen och stötta cheferna att utveckla det kommunikativa ledarskapet . Stödja och styra för att påverka mediebilden av Underhålls verksamhet Du hör till Underhåll Kommunikation, verksamhetsområdets kommunikationschef är din chef, men du arbetsleds av kommunikationsansvarig för avdelningen Underhållsområden. I nära samarbete med den centrala kommunikationsfunktionen samt övriga verksamhetsområden ska du arbeta för att stärka Trafikverkets varumärke. Kvalifikationer Du har högskoleutbildning inom Information/Kommunikation eller motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har minst tre års erfarenhet av strategiskt informationsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ge kvalificerat informationsstöd till en ledning och ha deltagit i en ledningsgrupp och vana av mediearbete. Vi söker dig som är självgående, orädd och drivande som person. Det är viktigt att du är entusiasmerande och har en god samarbetsförmåga. Vi vill att du har ett intresse för vår verksamhet, kan tolka verksamhetens behov och omsätta det i effektiva kommunikationsinsatser. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Företag: Trafikverket
Ort: Solna
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Kommunikatör jobb, Kommunikatör Solna, Kommunikatör Trafikverket
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kommunikatör

Specialist Teknik
Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens utveckling. Enheten Elkraftsystem inom Anläggningsutveckling söker nu en signalspecialist järnväg som ska arbeta nationellt inom Trafikverket med driftanalys. Arbetsuppgifter Du kommer i huvudsak att arbeta i ett teknikslagsövergripande team med driftanalys och feluppföljning inom ditt specialistområde. Till din hjälp har du tillgång till avancerade analysprogram och mätteknik. Du kommer även att arbeta med haveriutredningar, teknisk utveckling av uppföljningssystem och orsakskodning av kvalitetsavgifter. Arbetet innebär omfattande kontakter med underhållsentreprenörer, trafikoperatörer och flera av Trafikverkets olika enheter. Kvalifikationer Du har högskoleutbildning inom signalteknik eller motsvarande i kombination med relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst 5 års erfarenhet från järnvägsbranschen med inriktning signalteknik och du har även vana att t.ex. via kretsscheman analysera signalanläggningen och snabbt hitta felorsaker till problem. Det är också ett krav att du har arbetat med projektering alternativt byggande av signalanläggningar. Kunskaper om interaktionen mellan fordon och signalsystem är en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna. Datorvana krävs inom de vanliga Office-programmen. Arbetet kräver även kunskaper om följande analys- och dataprogram: DS-analys, Basun, Ofelia, DPC3, Lupp, Bessy och Opera. Som person är du analytiskt lagd och har en mycket god problemlösningsförmåga. I arbetet krävs en kommunikativ förmåga samt att kunna prioritera och agera kontrollerat i akuta lägen. Tjänsten kräver också att du har en god samarbetsförmåga då arbetet innebär många kontakter inom och utanför Trafikverket. Vi ser gärna att du också har erfarenhet från arbete i projektgrupper. Du har goda kunskaper i svenska och engelska och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt är van att skriva tekniska dokument. Körkort för personbil är ett krav. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass.Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Ansökan För att söka tjänsten gå in på http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Lediga-jobb/ klicka in dig på den tjänst du är intresserad av. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt, därför eftersträvar vi en mångfald bland våra medarbetare. Sista ansökningsdag Din ansökan ska ha inkommit senast 2013-08-30
Företag: Trafikverket
Ort: Borlänge
Publicerad : 08-15
Sök fler jobb liknande: lediga Specialist Teknik jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialist Teknik


Sök lediga jobb Trafikverket

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se