Två utredningssekreterare jobb - lediga jobb

Två utredningssekreterare jobb Två utredningssekreterare jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Två utredningssekreterare. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Två utredningssekreterare. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

  1. Två utredningssekreterare- Stockholm

  2. Två utredningssekreterare- Stockholm

  3. Två utredningssekreterare till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen- Malmö


Mer beskrivning

Två utredningssekreterare
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regeringskansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Regeringskansliet har cirka 4600 anställda, varav knappt 600 arbetar utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta. Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Landsbygdsdepartementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågorna och därmed ett brett ansvarsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling, jordbruket och dess miljöfrågor, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, växt- och djurfrågor, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna. Departementet har också en viktig roll som samordnare av regeringens vision om Sverige - det nya matlandet, där syftet är att skapa fler jobb och tillväxt genom god mat och upplevelser. EU-samarbetet påverkar starkt en stor del av Landsbygdsdepartementets ansvarsområden. En särskild utredare ska utreda konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion och ge förslag till en strategi och åtgärder för en livskraftig svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion. Utredningsdirektiven (dir. 2013:20) finns på regeringens hemsida. Arbetsuppgifterna innebär att i nära samarbete med utredaren och berörda parter ta fram underlag för utredarens ställningstaganden samt ansvara för och skriva olika delar i utredningens betänkande. Vi söker dig som har relevant akademisk examen, ett intresse för samt erfarenhet av företags- och näringslivsutveckling och samhällsekonomi. Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt och att analysera, sammanställa och redovisa komplicerade förhållanden. Du är driven, analytisk, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Anställningarna är tidsbegränsade. Tillträde snarast möjligt. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 8 augusti 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Två utredningssekreterare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två utredningssekreterare

Två utredningssekreterare
Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen. Utredningen om översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer tillsattes den 22 augusti 2013. Utredningen har till uppdrag att lämna förslag till vilka krav som ska ställas på den som ska utföra en elektrisk installation och undersöka om det är lämpligt att införa en ny lag om elsäkerhet och i så fall lämna förslag till sådan lagstiftning. Arbetsuppgifterna innebär att: • lämna förslag på vilka krav som ska ställas på den som ska utföra en elektrisk installation samt föreslå en avgränsning mot den typ av elinstallationsarbete som utförs på fartyg, luftfartyg, fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift, övriga fordon och anordningar • föreslå bestämmelser om vad som krävs för att erhålla behörighet och vilket ansvar som följer med behörig­heten samt bedöma om fler än en kompetens­nivå behövs för olika typer av utförande av elektriska installationer, som exempelvis vid elinstallationsarbete på anläggningar med viss spänningsnivå • utreda möjligheten för tillsynsmyndigheten (Elsäkerhetsverket) att i särskilda fall få möjlighet att bedriva tillsyn i bostäder • föreslå de övergångsbestämmelser som bedöms nödvändiga för de verksamma yrkesmännen.  Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2014. Vi söker dig som har akademisk examen t.ex. samhällsvetare, tekniker eller motsvarande. Vi söker även dig som är jurist och gärna har erfarenhet av domstolsarbete, i första hand som hovrätts- eller kammarrättsassessor. Du ska ha god analytisk förmåga, kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och vara väl förtrogen med hur statsförvaltningen är organiserad.  Vidare har du en god förmåga att föra dialog med olika aktörer inom området. Tidigare erfarenhet av att arbeta i en offentlig utredning värderas särskilt, liksom kunskaper och erfarenheter som har betydelse för utredningsarbetet, exempelvis när det gäller frågor om elinstallationer, elsäkerhet och utbildningsfrågor. Kunskaper om EU:s lagstiftning, speciellt reglerna om fri rörlighet för tjänster, är meriterande, liksom erfarenheter av lagstiftningsarbete. Anställningarna är tidsbegränsade med tillträde snarast möjligt. Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, bifoga CV och personligt brev. Sista dag för att registrera ansökan är den 10 september 2013. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.
Företag: Regeringskansliet
Ort: Stockholm
Publicerad : 08-23
Sök fler jobb liknande: lediga Två utredningssekreterare jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två utredningssekreterare

Två utredningssekreterare till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är, med våra 6 400 medarbetare, Malmö stads största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Var och med och bygg morgondagens vård och omsorg – Malmö behöver dig! Vi söker nu två utredningssekreterare till enheten för nämnd- och ärendehantering ARBETSUPPGIFTER Enheten är placerad på kommunikationsavdelningen och har ansvar för nämnds administration, ärendehantering och registrering, arkivfrågor, receptionstjänster och kontorsvaktmästeri. Den leds av en enhetschef. Som utredningssekreterare arbetar du främst med att skriva, utreda och bereda ärenden till nämnden, ta fram beslutsunderlag, skriva yttranden och remissvar. Du bevakar och följer aktuella frågor och ärenden i förvaltningen från verksamheten till nämnden och i förekommande fall vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I jobbet ingår även planering, utredning och uppföljning av förvaltningsövergripande frågor. Du har kontakter med olika delar av verksamheten. Viss diarieföring i ärendehanteringssystemet Platina ingår också. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har adekvat samhällsvetenskaplig högskoleutbildning. Din förmåga att uttrycka dig enkelt och begripligt i skrift och muntligt är viktigt, liksom kunskap om, och erfarenhet av, samhälle och offentlig verksamhet. Arbetet handlar till stor del om att utreda och skriva beslutsunderlag, rapporter och dylikt, och därför är det av stor vikt att du har en god kommunikativ förmåga och att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Kunskaper om vård och omsorg, förvaltningslagen, kommunlagen och offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen är meriterande. Du har förstås god datorvana. Du har tidigare erfarenhet av liknande arbete i offentlig verksamhet. Har du varit i en politiskt styrd organisation är det meriterande, bland annat eftersom du kommer att ha kontakter med nämndens ordförande. Som person är du självständig, initiativtagande och driver frågor framåt. Du är analytisk med en förmåga att tänka strategiskt. Du är noggrann i ditt arbete samt har en god administrativ förmåga. Du samarbetar gärna med andra för att nå verksamhetens mål. För att lyckas i rollen som utredningssekreterare krävs också att du har integritet och är lyhörd samt har en ödmjukhet och förståelse för komplexiteten i uppdragen. Du är lugn i stressiga situationer och kan förhålla dig till förändrade förutsättningar. ÖVRIGT Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Företag: Malmö stad, HVOF Staben
Ort: Malmö
Publicerad : 11-15
Sök fler jobb liknande: lediga Två utredningssekreterare till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två utredningssekreterare till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen


Sök lediga jobb Två utredningssekreterare

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se