Västra Götalands län jobb - lediga jobb

Västra Götalands län jobb Västra Götalands län jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Västra Götalands län. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Västra Götalands län. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Förvaltningsledare IT - Arbetsplatsen- Göteborg

 2. Projektledare till naturvårdsenheten- Göteborg

 3. Förvaltningsledare IT- Kartstöd/GIS- Göteborg

 4. Gruppchef till Landsbygdsenheten, Utvecklingsfunktionen (företagsutveckling- Ospecificerad arbetsort

 5. Gruppchef till Landsbygdsenheten, Utvecklingsfunktionen (projektutveckling- Ospecificerad arbetsort

 6. Två gruppchefer till Landsbygdsenheten, Rådgivningsfunktionen- Ospecificerad arbetsort

 7. Samplingspersonal Göteborg- Göteborg

 8. Personalutvecklare- Göteborg

 9. Personalutvecklare med strategisk inriktning- Göteborg

 10. Vattenvårdshandläggare- Göteborg

 11. Vattenvårdshandläggare- Mariestad

 12. Vattenvårdshandläggare- Vänersborg

 13. Nätverks och IP-telefonitekniker till Länsstyrelsernas IT-enhet- Vänersborg

 14. Djurskyddskontrollant till Göteborg- Göteborg

 15. Handläggare till rättsenheten med placering i Göteborg- Göteborg

 16. Handläggare till rättsenheten med placering i Vänersborg- Vänersborg

 17. Telefonist/ Växelpersonal till Västra Götalands Län- Göteborg

 18. Gruppchef Veterinär- och djurskyddsenheten, Göteborg- Göteborg

 19. Analytiker till enheten för social hållbarhet- Göteborg

 20. Djurskyddskontrollant till Uddevalla- Göteborg

 21. Projektekonom- Göteborg

 22. Naturvårdshandläggare till Göteborg- Göteborg

 23. Vikarierande naturumföreståndare till Hornborgasjön- Falköping

 24. Vikarierande naturumföreståndare till Hornborgasjön- Falköping

 25. Vattenvårdshandläggare till Göteborg- Göteborg

 26. Personalutvecklare med strategisk inriktning- Göteborg

 27. Distriktschef/Säljare Västra Götalands län- Ospecificerad arbetsort

 28. Homeparty Säljare Västra Götalands Län- Ospecificerad arbetsort

 29. Relationsbyggande Distriktschef- Göteborg

 30. Projektledare klimatanpassning i fysisk planering- Göteborg

 31. Jobb innan jul?- Göteborg

 32. Länsjurister till Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.- Göteborg

 33. Länsjurist till Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.- Göteborg

 34. Projektledare vår arbetsplats- Göteborg

 35. Handläggare investeringsstöd till Göteborg- Göteborg

 36. Planhandläggare till Mariestad- Mariestad

 37. Djurskyddskontrollant till Skara- Skara

 38. Lösningsarkitekt- Ospecificerad arbetsort

 39. IT-tekniker GIS- Ospecificerad arbetsort

 40. IT-tekniker Sharepoint- Ospecificerad arbetsort


Mer beskrivning

Förvaltningsledare IT - Arbetsplatsen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten. Enheten har cirka 130 medarbetare stationerade vid Sveriges samtliga länsstyrelser och verksamheten finns på 30 orter i landet. Länsstyrelsernas IT-enhet är en strategisk resurs som aktivt ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling genom att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsernas IT-enhet söker en förvaltningsledare inom IT-arbetsplatsen som bl.a. omfattar Officepaketet, andra standardprogramvaror, telefoni, print och hårdvara. Du kommer att vara placerad inom funktionen Verksamhetsstöd och ingår i gruppen Förvaltning. Arbetsuppgifterna kan utföras från någon av länsstyrelsernas verksamhetsorter i Sverige. Ange tydligt i din ansökan vilken stationeringsort som är aktuell för din del. Läs mer på www.lansstyrelsen.se. Din främsta uppgift är att säkerställa att IT-stödet motsvarar verksamhetens krav och behov. Du ansvarar för förvaltningsuppdrag och koordinerar IT-stödet med verksamhetens förvaltningsledare och med uppdrag från objektsägare. Du kvalitetssäkrar och vidareutvecklar IT-stödet på uppdrag från, och i samspel med, verksamheten. Arbetet kan periodvis innebära resor mellan de olika verksamhetsorterna i Sverige. KVALIFIKATIONER • Högskoleutbildning inom IT-området och/eller dokumenterade kunskaper förvärvade på annat sätt • Du har ett tekniskt intresse och god datorvana • Du har flera års arbetslivserfarenhet inom IT-området • Du har mycket goda kunskaper i pm3 • Du har god kunskap inom tjänsteutformning/Service Design Meriterande • Erfarenhet av projektledning • Kunskap inom mjukvarudistribution Personliga egenskaper • Du är drivande och kan fokusera på målet • Du kan arbeta självständigt och har förmåga att organisera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter • Du är en positiv person som har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat • Du kan bygga och underhålla relationer på ett förtroendeingivande sätt • Du är tydlig och kan kommunicera ut ditt budskap på ett lättförståeligt sätt såväl i tal som i skrift Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningen är säkerhetsklassad och därmed krävs svenskt medborgarskap. Ansökningstiden är förlängd p.g.a. sommarsemester.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Lst IT-enheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningsledare IT - Arbetsplatsen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningsledare IT - Arbetsplatsen

Projektledare till naturvårdsenheten
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Naturvårdsenhetens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Vi verkar för en god hushållning med naturresurser samt prövar olika verksamheters och arbetsföretags tillåtlighet och bedriver tillsyn. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken. Förvaltningsfunktionen består av ca 20 medarbetare som har ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Vi ansvarar bl a för förvaltning och skötsel av skyddade områden i länet. Här ingår naturreservat, Natura 2000 områden och nationalparker. I arbetet ingår att tillgängliggöra vissa områden för friluftsliv. Funktionen ansvarar dessutom för rovdjurs- och viltförvaltning, Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), Lokala naturvårdsåtgärder (LONA) samt viss miljöövervakning. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att leda projektet ”Skogens ekosystemtjänster i lövriket Åsunden”. Projektet är ett brett samverkansprojekt som syftar till att hitta möjliga sätt att kombinera uttag av biobränsle i skogsmiljöer med bibehållande av höga naturvärden hos skyddsvärda träd. I arbetet ingår bl.a. att bilda en stöd/referensgrupp som ska ha en kontinuerlig dialog, att anordna fältvandringar och kurser för markägare, ge områdesvis rådgivning samt att anordna ett seminarium. Projektet ska genomföras i trakten runt Åsunden, delvis tillsammans med en extern konsult. Du kommer att ingå i förvaltningsfunktionen på naturvårdsenheten. Din placeringsort är företrädesvis i Göteborg eller Mariestad. KVALIFIKATIONER • Högskoleutbildning i biologi eller ekologi eller annan utbildning som bedöms likvärdig • B-körkort • Erfarenhet av arbete med inventering, restaurering och skötsel av skyddsvärda träd Meriterande • Kunskaper i GIS, ArcGIS • Artkunskaper, ange eventuella artgrupper • Erfarenhet av projektledning • God ekologisk kompetens Personliga egenskaper • Du är drivande och kan fokusera på målet • Du har förmåga att organisera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter • Du är utåtriktad och kan arbeta lika väl i grupp som individuellt • Du är stabil och trygg och har lätt för att bygga och underhålla relationer på ett förtroendeingivande sätt • Du är en god pedagog och har förmågan att formulera dig väl både i tal och skrift Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Naturvårdsenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare till naturvårdsenheten jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare till naturvårdsenheten

Förvaltningsledare IT- Kartstöd/GIS
Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten. Enheten har cirka 130 medarbetare stationerade vid Sveriges samtliga länsstyrelser och verksamheten finns på 30 orter i landet. Länsstyrelsernas IT-enhet är en strategisk resurs som aktivt ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling genom att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsernas IT-enhet söker en förvaltningsledare inom kartstöd/GIS. Du kommer att vara placera inom funktionen Verksamhetsstöd och ingår i gruppen Förvaltning. Arbetsuppgifterna kan utföras från någon av länsstyrelsernas verksamhetsorter i Sverige. Ange tydligt i din ansökan vilken stationeringsort som är aktuell för din del. Läs mer på www.lansstyrelsen.se Din främsta uppgift är att säkerställa att IT-stödet motsvarar verksamhetens krav och behov. Du ansvarar för förvaltningsuppdrag och koordinerar IT-stödet med verksamhetens förvaltningsledare och med uppdrag från objektsägare. Du kvalitetssäkrar och vidareutvecklar IT-stödet på uppdrag från, och i samspel, med verksamheten. Arbetet kan periodvis innebära resor mellan de olika verksamhetsorterna i Sverige. KVALIFIKATIONER • Högskoleutbildning inom GIS och/eller dokumenterade kunskaper förvärvade på annat sätt • Du har god kunskap om ESRI produktfamilj - ArcGIS • Du har goda kunskaper om projektledning • Du har ett tekniskt intresse och god datorvana Meriterande • Erfarenhet kring testledning • Kunskap om pm3 • Kännedom om länsstyrelsernas verksamheter Personliga egenskaper • Du är drivande och kan fokusera på målet • Du kan arbeta självständigt och har förmåga att organisera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter • Du är en positiv person som har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat • Du kan bygga och underhålla relationer på ett förtroendeingivande sätt • Du är tydlig och kan kommunicera ut ditt budskap på ett lättförståeligt sätt såväl i tal som i skrift Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningen är säkerhetsklassad och därmed krävs svenskt medborgarskap. Ansökningstiden är förlängd p.g.a. sommarsemester.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Lst IT-enheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 06-14
Sök fler jobb liknande: lediga Förvaltningsledare IT- Kartstöd/GIS jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förvaltningsledare IT- Kartstöd/GIS

Gruppchef till Landsbygdsenheten, Utvecklingsfunktionen (företagsutveckling
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Landsbygdsenheten med cirka 150 medarbetare finns på orterna; Skara, Borås och Uddevalla. Landsbygdsenhetens huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Ett av Utvecklingsfunktionens två huvuduppdrag är att genom finansieringsstöd skapa landsbygdsutveckling i Västra Götalands län. Redskapet är Landsbygdsprogrammet, en del av EU´s gemensamma jordbrukspolitik. Det andra huvuduppdraget är att säkerställa att länets djurstallar byggs i enlighet med djurskyddslagens krav, så kallad förprövning. Inom funktionen arbetar vi i två grupper. Den ena med ansvar för finansiering av företag och förprövning av djurstallar och den andra gruppen med ansvar för finansiering av utvecklingsprojekt. Samverkan mellan grupperna och med övriga länsstyrelsen är viktigt. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta vid Landsbygdsenhetens Utvecklingsfunktion. På funktionen arbetar 23 medarbetare som är placerade i Skara, Uddevalla och Borås. Du förväntas ta ansvar för gruppen som arbetar med företagsutveckling och förprövning, men också ha en helhetssyn och se till myndighetens bästa. Du ska företräda arbetsgivaren och vara en god ledare. Genom att leda, styra och utveckla verksamheten, utifrån ekonomiska ramar och befintligt regelverk, möjliggör du att verksamheten når de mål som myndighetsledningen fastställt. Du leder och utvecklar medarbetarna och kan leda i förändring. Du ser alla dina medarbetares prestationer och kan avgöra om och hur du kan möta medarbetarens önskemål och behov. Genom dialog ser du också hur gruppen fungerar och vad som behövs i strävan mot verksamhetens mål. Du kommer att ha personalansvar för ca 10 medarbetare på tre verksamhetsorter: Skara, Borås och Uddevalla. Arbetet innebär en hel del resor, externa kontakter och närvaro i verksamheterna på orterna. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Personalansvar, arbetsledning, lönesamtal, medarbetarsamtal • Verksamhetsplanering och resultatuppföljning (kvantitativa och kvalitativa) • Tillsammans med medarbetarna driva utvecklingen av arbetsmetoderna enligt Lean • Vara delaktig i arbetet med strategiska bedömningar och/eller beslut inom företagsutveckling och förprövning • Kompetensförsörjning (personalplanering, rekrytering, utveckling, avveckling) KVALIFIKATIONER • Erfarenhet av att leda och utveckla människor inom privat, offentlig eller ideell verksamhet • Erfarenhet av att ha arbetat med budget och uppföljning • Flerårig yrkesverksamhet • Kunskap och förståelse för lantbrukets villkor • Kunskap och förståelse för landsbygdens villkor och utveckling Meriterande • Erfarenhet av att driva och utveckla verksamhet Personliga egenskaper: • Strukturerad • Kommunicera på ett tydligt sätt • Tillitsfull, lätt för att skapa förtroendefulla relationer • Målmedveten • Helhetsorienterad Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Landsbygdsenheten
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Gruppchef till Landsbygdsenheten, Utvecklingsfunktionen (företagsutveckling jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Gruppchef till Landsbygdsenheten, Utvecklingsfunktionen (företagsutveckling

Gruppchef till Landsbygdsenheten, Utvecklingsfunktionen (projektutveckling
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Landsbygdsenheten med cirka 150 medarbetare finns på orterna; Skara, Borås och Uddevalla. Landsbygdsenhetens huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Ett av Utvecklingsfunktionens två huvuduppdrag är att genom finansieringsstöd skapa landsbygdsutveckling i Västra Götalands län. Redskapet är Landsbygdsprogrammet, en del av EU´s gemensamma jordbrukspolitik. Det andra huvuduppdraget är att säkerställa att länets djurstallar byggs i enlighet med djurskyddslagens krav, så kallad förprövning. Inom funktionen arbetar vi i två grupper. Den ena med ansvar för finansiering av företag och förprövning av djurstallar och den andra gruppen med ansvar för finansiering av utvecklingsprojekt. Samverkan mellan grupperna och med övriga länsstyrelsen är viktigt. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta vid Landsbygdsenhetens Utvecklingsfunktion. På funktionen arbetar 23 medarbetare som är placerade i Skara, Uddevalla och Borås. Du förväntas ta ansvar för gruppen som arbetar med utvecklingsprojekt, men också ha en helhetssyn och se till myndighetens bästa. Du ska företräda arbetsgivaren och vara en god ledare. Genom att leda, styra och utveckla verksamheten, utifrån ekonomiska ramar och befintligt regelverk, möjliggör du att verksamheten når de mål som myndighetsledningen fastställt. Du leder och utvecklar medarbetarna och kan leda i förändring. Du ser alla dina medarbetares prestationer och kan avgöra om och hur du kan möta medarbetarens önskemål och behov. Genom dialog ser du också hur gruppen fungerar och vad som behövs i strävan mot verksamhetens mål. Du kommer att ha personalansvar för ca 10 medarbetare på två verksamhetsorter: Skara och Borås. Arbetet innebär en hel del resor, externa kontakter och närvaro i verksamheterna på orterna. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Personalansvar, arbetsledning, lönesamtal, medarbetarsamtal • Verksamhetsplanering och resultatuppföljning (kvantitativa och kvalitativa) • Tillsammans med medarbetarna driva utvecklingen av arbetsmetoderna enligt Lean • Vara delaktig i arbetet med strategiska bedömningar och/eller beslut inom projektutveckling KVALIFIKATIONER • Erfarenhet av att leda och utveckla människor inom privat, offentlig eller ideell verksamhet • Erfarenhet av att ha arbetat med budget och uppföljning • Kunskap och förståelse för landsbygdens villkor och utveckling • Flerårig yrkesverksamhet Meriterande • Erfarenhet av att driva och utveckla verksamhet Personliga egenskaper: • Strukturerad • Kommunicera på ett tydligt sätt • Tillitsfull, lätt för att skapa förtroendefulla relationer • Målmedveten • Helhetsorienterad Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Landsbygdsenheten
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 07-09
Sök fler jobb liknande: lediga Gruppchef till Landsbygdsenheten, Utvecklingsfunktionen (projektutveckling jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Gruppchef till Landsbygdsenheten, Utvecklingsfunktionen (projektutveckling

Två gruppchefer till Landsbygdsenheten, Rådgivningsfunktionen
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Landsbygdsenheten med cirka 150 medarbetare finns på orterna; Skara, Borås och Uddevalla. Landsbygdsenhetens huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Rådgivningsfunktionen, en av fem funktioner, har 30 medarbetare som främst arbetar med rådgivning, utbildning och information till landsbygdsföretagare och landsbygdsboende. Vi arbetar inom olika projekt, till exempel miljömålsarbete, djurvälfärd med koppling till primärproduktion, Matlandet, energi och klimat, behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel, landsbygdsturism och landsbygdsutveckling. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill anta utmaningen att tillsammans med cirka 15 kreativa, självständiga och välutbildade rådgivare vara med och utveckla Sveriges landsbygd och jordbruk in i EU:s nya jordbrukspolitik 2014-2020. Som gruppchef på Rådgivningsfunktionen ansvarar du för att driva och utveckla verksamheten, leda och utveckla medarbetarna och att leda i förändring. Du ska tillsammans med medarbetare och chefer skapa arbetsformer som tar tillvara medarbetarnas kompetens och drivkraft för att uppnå verksamhetens mål. Du kommer att ha personalansvar för cirka 15 medarbetare på tre verksamhetsorter: Skara, Borås och Uddevalla. Arbetet innebär resor främst inom länet, närvaro i verksamheterna på orterna samt medverka vid funktionens aktiviteter och vid externa kontakter. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Personalansvar, lönesamtal, medarbetarsamtal • En sammanhållande roll. Du samordnar verksamheten genom sammanvägda bedömningar och hållbara helhetslösningar • Verksamhetsplanering tillsammans med medarbetarna, gruppchef samt funktionschef • Resultatuppföljning (kvantitativa och kvalitativa) • Tillsammans med medarbetarna driva och utveckla verksamheten • Tillsammans med medarbetarna driva utvecklingen av arbetsmetoderna enligt Lean. KVALIFIKATIONER • Erfarenhet av att leda och utveckla människor inom privat, offentlig eller ideell verksamhet • Intresse och förståelse för lantbrukets och landsbygdens villkor och utveckling • Intresse och förståelse för miljö- och hållbarhetsfrågor • Flerårig arbetslivserfarenhet Meriterande • Erfarenhet av att ha arbetat med budget och uppföljning • Erfarenhet av att driva och utveckla verksamhet • Kunskap och förståelse för grupprocesser Personliga egenskaper • Lyhörd och kan sätta dig in i andras situation • Trygg och stabil • Förmåga till helhetssyn och att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv • Förmåga att skapa delaktighet och samarbete • Tillitsfull, lätt för att skapa förtroendefulla relationer Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Landsbygdsenheten
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 06-24
Sök fler jobb liknande: lediga Två gruppchefer till Landsbygdsenheten, Rådgivningsfunktionen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Två gruppchefer till Landsbygdsenheten, Rådgivningsfunktionen

Samplingspersonal Göteborg
Creative Channels är en byrå som satsar genomgående på mer personliga och mer familjära marknadsaktiviteter och kundkontakter. Hos oss finner ni allt från PR-event till sampling till unika egna koncept. Creative Channels har några av Sveriges största varumärken som uppdragsgivare.?? Vi tror på att man med ett stort hjärta och omtanke får en bättre kontakt, en bättre respons och ett bättre resultat. Våra kunder brukar hålla med oss - både före och efter våra utföranden.?Samtliga personer vi söker vill vi ska vara av samma skrot och korn som oss, och ha samma eller liknande värderingar. Där kontakten mellan två människor är det viktigaste vi har. ??Välkommen med Din ansökan till oss! Creative Channels går mot nya tider med fler jobb än någonsin - därför vill hitta DEN BÄSTA samplingspersonalen som finns i Sverige ÄR DET HÄR DU? Det spöregnar. Det är kallt. Du är trött och hungrig. Det är en dag på jobbet! Tillhör du skaran som känner att scenariot ovan skulle stoppa dig från att leverera ditt bästa? Då kan du sluta läsa nu. Tillhör du istället skaran eldsjälar som levererar ett grymt resultat med ett leende även under de sämsta förutsättningarna? Då vill vi att du ska jobba för oss! Vi söker personer som inte sätter sig på en pall i hörnet och väntar på att livet ska hända ­vi söker Dig som får det att hända! Då många av våra uppdrag är av karaktären "extrajobb" ser vi oss också naturligt som ett steg på vägen i din framtida karriär, och vi vill därför gärna ställa upp som referens när det är dags för dig att avancera! Gemensamt för alla våra uppdrag är att vi kräver av Dig att du är duktig på att jobba självständigt, att du tar initiativ och löser eventuella problem som uppstår och att konceptet "ge alltid god service" sitter i ryggraden! Att jobba som samplingspersonal innebär att Du är en fantastiskt glad människa som är fullkomligt orädd för att ta kontakt med nya människor och som vet vad samarbete och positiv kommunikation innebär! Du jobbar på utsedd plats för att dela ut gratisprodukter. Det är meriterande om du jobbat med sampling (utdelning). Du registrerar dig genom att besöka www.creativechannels.recruto.se och leta upp rätt tjänst. Därefter följer du de enkla registreringsstegen. OBS! Vi tar INTE emot ansökningar vi telefon eller mail!
Företag: Creative Channels Västra Götalands län
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-01
Sök fler jobb liknande: lediga Samplingspersonal Göteborg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Samplingspersonal Göteborg

Personalutvecklare
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 800 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Personalenhetens uppdrag är att vara såväl ledningens strategiska resurs för att förverkliga en gemensam personalpolitik, som ett professionellt stöd för både medarbetare och chefer i alla typer av personalfrågor. Personalenheten verkar för att Länsstyrelsen • har ett tydligt ledarskap och medarbetarskap, • har kompetenta chefer och medarbetare, • har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, • är en attraktiv och effektiv arbetsplats, • är en arbetsplats som kännetecknas av mångfald med lika rättigheter och möjligheter ARBETSUPPGIFTER Vi söker en medarbetare med erfarenhet av brett personalarbete som har arbetat med bland annat rekrytering och rehabilitering och som stimuleras av att stödja chefer och medarbetare i att hantera personalfrågor. Då vi står inför ett stort utvecklingsarbete så söker vi också dig som lockas av att medverka i förändringsarbetet inom personalenheten. Exempel på arbetsuppgifter i tjänsten är: - Arbeta med kompetensbaserade rekryteringar - Stödja rehabiliteringsarbetet - Självständigt ge råd och stöd till chefer i personalfrågor - Fungera som personalenhetens webredaktör KVALIFIKATIONER Kvalifikationer - Personalvetarutbildning eller motsvarande - Erfarenhet av kvalificerat personalarbete från en större organisation - Svenska i tal och skrift Meriterande - Erfarenhet som webredaktör - Erfarenhet av arbete med IT-personal - Erfarenhet och intresse av olika PA-system/databaser - Erfarenhet av rapportuttag från olika PA-system - Erfarenhet från kvalificerat personalarbete från flera arbetsgivare Personliga egenskaper: Vi söker dig som: - Är trygg i dig själv och har stark tilltro till din egen förmåga - Har förmåga att hålla ett högt tempo med flera saker på gång samtidigt - Är tillmötesgående - Är engagerad och empatisk Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-02
Sök fler jobb liknande: lediga Personalutvecklare jobb, Personalutvecklare Göteborg, Personalutvecklare Länsstyrelsen Västra Götalands län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personalutvecklare

Personalutvecklare med strategisk inriktning
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 800 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Personalenhetens uppdrag är att vara såväl ledningens strategiska resurs för att förverkliga en gemensam personalpolitik, som ett professionellt stöd för både medarbetare och chefer i alla typer av personalfrågor. Personalenheten verkar för att Länsstyrelsen • har ett tydligt ledarskap och medarbetarskap, • har kompetenta chefer och medarbetare, • har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, • är en attraktiv och effektiv arbetsplats, • är en arbetsplats som kännetecknas av mångfald med lika rättigheter och möjligheter ARBETSUPPGIFTER Som strateg ser vi att du arbetar till viss del med enhetsstöd då vi tror att det är viktigt att man håller sig uppdaterad om de situationer och problem som våra chefer och våra medarbetare ställs inför. Huvudsakliga arbetsuppgifter ligger dock inom det strategiska området med fokus på att tillsammans med två andra strateger utveckla personalarbetet inom myndigheten. Arbetet ska ske i nära samverkan med övriga medarbetare på personalenheten då syftet är att de strategiska frågorna ska tillförsäkras utrymme i enhetens verksamhet och att den röda tråden i personalarbetet ska göras tydlig. Då vi står inför ett stort utvecklingsarbete så söker vi också dig som lockas av att medverka i förändringsarbetet inom personalenheten. I rollen som strateg ska du arbeta med alla delar inom ramen för den attraktiva arbetsplatsen, allt ifrån hur vi annonserar vid rekryteringar, bibehåller och utvecklar befintlig personal och kompetens, men också hur vi ska hantera den stora gruppen av pensionsavgångar som vi har framför oss. Arbetet kommer att innebära en hel del av kontaktskapande med universitet, andra myndigheter, storstadslänen Stockholm och Skåne, arbetsmarknadsmässor med mera. I ansvaret ligger också att ge vägledning i det operativa arbetet inom ditt kompetensområde, att avgöra frågor om olika handlingsalternativ, synsätt, praxis och liknande. Inom ramen för arbetet med enhetsstöd: - Arbeta med kompetensbaserade rekryteringar - Stödja rehabiliteringsarbetet - Rådgivning inom personalområdet - Kontaktperson mot vissa enheter i personalfrågor - Självständigt ge råd och stöd till chefer i personalfrågor Inom ramen för arbetet med strategiska frågor: - Utbilda inom olika delar av personalområdet - Processägare för personalprocesser - Arbeta fram strategier för att öka länsstyrelsens attraktivitet som arbetsgivare - Arbeta fram strategier för hur vi attraherar rätt kompetens och hur vi ska arbeta för att behålla rätt kompetens inom myndigheten - Ta fram förslag på hur vi ska arbeta med kunskapsöverföring vid exempelvis pensionsavgångar - Ta fram förslag till att öka möjligheterna till alternativa karriärvägar inom myndigheten KVALIFIKATIONER - Personalvetarutbildning eller motsvarande - Erfarenhet av kvalificerat personalarbete från en större organisation - Pedagogisk erfarenhet - Erfarenhet av utvecklingsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare - Svenska i tal och skrift Meriterande - Erfarenhet av att arbeta med sociala medier - Erfarenhet av kvalificerat personalarbete från flera olika arbetsgivare Personliga egenskaper: Vi söker dig som är: Helhetsorienterad Drivande Stabil och trygg i dig själv Förändringsbenägen Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-02
Sök fler jobb liknande: lediga Personalutvecklare med strategisk inriktning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personalutvecklare med strategisk inriktning

Vattenvårdshandläggare
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Länsstyrelsens vattenvårdsenhet arbetar med vattenförvaltning, fisk- och fiskeförvaltning, vattenskydd, vattenverksamheter, åtgärdsarbete, kalkning, miljöövervakning och miljömål. Vattenmyndigheten för Västerhavsdistriktet som är en av fem vattenmyndigheter i Sverige finns i Västra Götalands län. Våra medarbetare finns på tre orter, Göteborg, Vänersborg och Mariestad. ARBETSUPPGIFTER Som Vattenvårdshandläggare kommer du bland annat att handlägga prövnings- och tillsynsärenden enligt miljöbalken. Du kommer att delta i bedömning av översikts- och detaljplaner men också vara involverad i olika infrastruktursatsningar i länet. Länsstyrelsen företräder också allmänna intressen i domstol då verksamheter och anläggningar i vatten prövas. I tjänsten ingår också att hantera olika administrativa stödsystem. Du har många externa kontakter med innevånare i länet, företag, kommuner och statliga verk så du trivs med att samverka med olika aktörer. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en organisation med en mångfacetterad specialistkunskap och stimulerande arbetsuppgifter. Du får verka ur ett samhällsperspektiv och bidra till ett hållbart samhälle. Tjänsten är en tillsvidare anställning. Tillsvidareanställningar inom Länsstyrelsen inleds med sex månaders provtjänstgöring. KVALIFIKATIONER Du som söker har en relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning t.ex. ingenjör, geolog eller biolog samt studier eller erfarenhet inom tillämpad miljörätt. Du har minst tre års erfarenhet från offentlig myndighet eller från konsultbranschen där du har arbetat med prövnings och/eller tillsynsfrågor. Vi ser gärna att du även har arbetat med kontrollprogram och miljökonsekvensbeskrivningar. Som person har du ett stort engagemang i vattenvårdsfrågor, är målinriktad och drivs av att skapa möjligheter till förbättringar för såväl miljön som för verksamheten. Du har ett systematiskt arbetsätt och tycker om att formulera dig väl i tal och skrift.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Vattenvårdshandläggare jobb, Vattenvårdshandläggare Göteborg, Vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen Västra Götalands län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vattenvårdshandläggare

Vattenvårdshandläggare
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Länsstyrelsens vattenvårdsenhet arbetar med vattenförvaltning, fisk- och fiskeförvaltning, vattenskydd, vattenverksamheter, åtgärdsarbete, kalkning, miljöövervakning och miljömål. Vattenmyndigheten för Västerhavsdistriktet som är en av fem vattenmyndigheter i Sverige finns i Västra Götalands län. Våra medarbetare finns på tre orter, Göteborg, Vänersborg och Mariestad. ARBETSUPPGIFTER Vattenvårdsenheten handlägger landsbygdsstöd för våtmarksetablering. Som Vattenvårdshandläggare med inriktning på våtmarkshandläggning kommer du att bereda, bedöma prövnings- och tillsynsärenden. Du har ett nära samarbetet internt med andra berördaenheter. I arbetet ingår också vissa andra arbetsuppgifter. I förekommande fall företräder du Länsstyrelsen i domstol. Du trivs med ett arbete där du kan arbeta självständigt på kontoret men samtidigt få möjlighet att vara ute i fält vid bedömningar och inmätning av våtmarker. Du har många externa kontakter med innevånare i länet, företag, kommuner och statliga verk så du trivs med att samverka med olika aktörer. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en organisation med en mångfacetterad specialistkunskap och stimulerande arbetsuppgifter. Du får verka ur ett samhällsperspektiv där du bidrar till ett hållbart samhälle. Tjänsten avser en visstidsanställning under ett år. KVALIFIKATIONER Du som söker har en relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning t.ex. ingenjör, miljövetare, eller biolog. Du har ett års erfarenhet från offentlig myndighet eller inom konsultbransch där du har arbetat med prövnings och/eller tillsynsfrågor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med EU:s vattendirektiv och tillämpad miljörätt. Vi ser gärna också att du har kunskap om åtgärdsarbete i fysiskt påverkade och övergödda sötvattensmiljöer samt arbete med EU-stöd inom landsbygds- och fiskets områden. Som person har du ett stort engagemang i vattenvårdsfrågor, är målinriktad och drivs av att skapa möjligheter till förbättringar för såväl miljön som för verksamheten. Du har ett systematiskt arbetsätt och tycker om att formulera dig väl i tal och skrift. Du är tydlig i din kommunikation samtidigt som du är lyhörd för omgivningen och är duktig på att skapa relation
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ort: Mariestad
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Vattenvårdshandläggare jobb, Vattenvårdshandläggare Mariestad, Vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen Västra Götalands län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vattenvårdshandläggare

Vattenvårdshandläggare
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Länsstyrelsens vattenvårdsenhet arbetar med vattenförvaltning, fisk- och fiskeförvaltning, vattenskydd, vattenverksamheter, åtgärdsarbete, kalkning, miljöövervakning och miljömål. Vattenmyndigheten för Västerhavsdistriktet som är en av fem vattenmyndigheter i Sverige finns i Västra Götalands län. Våra medarbetare finns på tre orter, Göteborg, Vänersborg och Mariestad. ARBETSUPPGIFTER Som Vattenvårdshandläggare kommer du bland annat att handlägga prövnings- och tillsynsärenden enligt miljöbalken. Du kommer att delta i bedömning av översikts- och detaljplaner men också vara involverad i olika infrastruktursatsningar i länet. Länsstyrelsen företräder också allmänna intressen i domstol då verksamheter och anläggningar i vatten prövas. I tjänsten ingår också att hantera olika administrativa stödsystem. Du har många externa kontakter med innevånare i länet, företag, kommuner och statliga verk så du trivs med att samverka med olika aktörer. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en organisation med en mångfacetterad specialistkunskap och stimulerande arbetsuppgifter. Du får verka ur ett samhällsperspektiv och bidra till ett hållbart samhälle. Tjänsten är en tillsvidare anställning. Tillsvidareanställningar inom Länsstyrelsen inleds med sex månaders provtjänstgöring. KVALIFIKATIONER Du som söker har en relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning t.ex. ingenjör, geolog eller biolog samt studier inom tillämpad miljörätt. Du har minst tre års erfarenhet från offentlig myndighet eller från konsultbranschen där du har arbetat med prövnings och/eller tillsynsfrågor. Vi ser gärna att du även har arbetat med kontrollprogram och miljökonsekvensbeskrivningar. Som person har du ett stort engagemang i vattenvårdsfrågor, är målinriktad och drivs av att skapa möjligheter till förbättringar för såväl miljön som för verksamheten. Du har ett systematiskt arbetsätt och tycker om att formulera dig väl i tal och skrift.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ort: Vänersborg
Publicerad : 08-13
Sök fler jobb liknande: lediga Vattenvårdshandläggare jobb, Vattenvårdshandläggare Vänersborg, Vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen Västra Götalands län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vattenvårdshandläggare

Nätverks och IP-telefonitekniker till Länsstyrelsernas IT-enhet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten. Enheten har cirka 130 medarbetare stationerade vid Sveriges samtliga länsstyrelser och verksamheten finns på 30 orter i landet. Länsstyrelsernas IT-enhet är en strategisk resurs som aktivt ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling gemensamt att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsernas IT-enhet söker en systemtekniker för arbete inom nätverk och IP-telefoni. Du kommer att vara placerad vid funktionen Driftstöd och ingå i gruppen Datacenter & Telefoni. Dina främsta arbetsuppgifter blir inom nätverk samt IP-telefoni. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med kompetenta och engagerade systemtekniker, systemspecialister och leveransansvariga där ni designar, driftar och förvaltar vårt nationella nätverk, LAN, WAN, WLAN, datacenternätverk, telefoniplattform, server&storage, driftövervakning och datacenter m.m. Vi driver gemensamt utveckling av tjänster och leveranser mot våra kunder där vi har höga ambitioner och tydliga mål för att hålla en överenskommen servicenivå. Vi har en distribuerad organisation med personal placerad över hela landet. Du kan välja stationeringsort Stockholm, Göteborg, Malmö eller Vänersborg. Ange tydligt i din ansökan vilken stationeringsort som är aktuell för din del. KVALIFIKATIONER • Högskoleutbildning inom IT-området och/eller dokumenterade kunskaper förvärvade på annat sätt • Du har grundlig kunskap och erfarenhet av nätverk och IP-kommunikation • Du har goda kunskaper om switching och routing • Du har lätt att ta till dig och förstå applikationers funktion och hanterandet av dessa • Erfarenheter från större nät och driftmiljöer Meriterande • Certifiering inom Cisco • Certifiering inom vmware • Certifiering inom ITIL • Erfarenhet av MXone • Erfarenhet av brandväggar Personliga egenskaper • Du är ansvarsfull, flexibel och prestigelös • Du är van att arbeta i grupp för att nå gemensamma mål och har god samarbetsförmåga • Du är drivande och har god initiativförmåga • Du har en förmåga att se lösningar, föreslå och genomföra förbättringsåtgärder • Du har ett glatt och positivt förhållningssätt • Då arbetet innehåller både externa och interna kontakter är det viktigt att du är serviceinriktad Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningen är säkerhetsklassad och därmed krävs svenskt medborgarskap.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Lst IT-enheten
Ort: Vänersborg
Publicerad : 08-21
Sök fler jobb liknande: lediga Nätverks och IP-telefonitekniker till Länsstyrelsernas IT-enhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Nätverks och IP-telefonitekniker till Länsstyrelsernas IT-enhet

Djurskyddskontrollant till Göteborg
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Veterinär- och djurskyddsenhetens uppdrag är att genom information, kontroll, åtgärder och uppföljningar verka för att djurhållarna har en god djurhållning som följer gällande bestämmelser. Uppdraget innefattar hela skalan från förebyggande arbete till att hantera svåra djurskyddsfall. Enheten ansvarar även för smittskydd, revision av livsmedelskontroll samt övriga veterinära frågor. Arbetet innebär i huvudsak handläggning av egna ärenden inom djurskyddslagstiftningen. Ärendena gäller främst anmälningar på sällskapsdjur men det kan även bli aktuellt med lantbrukets djur. Du utför djurskyddskontroller i fält, både planerade och efter anmälan. Utöver den praktiska kontrollen består arbetet till stor del av administrativt arbete. Du upprättar kontrollrapporter och registrerar kontrollresultat i handläggningssystem samt skriver förslag till beslut m.m. I arbetet ingår mycket kontakter med djurägare och en hel del resande inom Göteborgsområdet. En del av arbetet innebär att ge information internt och externt, till enskilda så väl som till grupper. Intern kompetensutveckling är också en viktig del av arbetet. Veterinär- och djurskyddsenheten har verksamhet på fyra orter; Borås, Göteborg, Skara och Uddevalla. Din placering kommer att vara Göteborg där du kommer att ingå i en grupp med sju djurskyddskontrollanter. KVALIFIKATIONER • Goda kunskaper om sällskapsdjur som du har förvärvat genom arbetslivserfarenhet och/eller utbildning. • Övergripande kännedom och förståelse för tillämpningen av djurskyddslagstiftningen och förvaltningslagen • Grundläggande kunskap om andra djurslag än sällskapsdjur • God datorvana och grundläggande kunskap i officepaketet • B-körkort Meriterande • Erfarenhet av arbete som djurskyddskontrollant i minst 3 månader. Personliga egenskaper • Du är helhetsorienterad med förmåga att hitta rätt nivå i ditt arbete för att nå resultat. • Du är tydlig och kan kommunicera ut ditt budskap på ett lättförståeligt sätt i så väl tal som skrift. • Du har förmåga att arbeta utifrån givna ramar och processer. • Du är trygg i dig själv och har en stark tilltro till din egen förmåga • Du är självgående i ditt arbete och vågar fatta egna beslut. • Du är tillmötesgående och har förmåga att skilja på sak och person. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Veterinär och djurskyddsenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 08-30
Sök fler jobb liknande: lediga Djurskyddskontrollant till Göteborg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Djurskyddskontrollant till Göteborg

Handläggare till rättsenheten med placering i Göteborg
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rättsenheten prövar överklaganden som rör bygglov och miljö- och hälsoskydd, beslutar om lokala trafikföreskrifter, bingo och övervakningskameror, sköter val allmänna val samt har tillsyn över bland annat stiftelser, bevakningsföretag och överförmyndare. ARBETSUPPGIFTER • Handläggning av ärenden gällande tillstånd till lotterier och bingospel • Handläggning av ärenden gällande ansökan om delgivning (inhemska och utländska) • Arbete med Länsstyrelsens stiftelseregister och tillsyn av stiftelser • Allmänt förekommande arbetsuppgifter för registerhållning samt expeditionsgöromål • I det dagliga arbetet ingår att ha många kontakter med enskilda som representerar stiftelser, föreningar m.fl. KVALIFIKATIONER • Ekonomiutbildning på högskolenivå • Utbildning i databasutveckling på högskolenivå • Erfarenhet av att arbeta med elektroniska handläggningssystem och e-tjänster • Erfarenhet av samma eller liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning Meriterande • Erfarenhet av myndighetsutövning Personliga egenskaper • Du har intresse för samhällsfrågor • Du är självständig och har god förmåga att kunna planera och prioritera ditt arbete • Du är metodisk, noggrann och har ett lösningsorienterat arbetssätt • Du är produktiv och klarar en hög arbetsbelastning • Du är van att arbeta i grupp för att nå gemensamma mål och har god samarbetsförmåga Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rättsenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-05
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare till rättsenheten med placering i Göteborg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare till rättsenheten med placering i Göteborg

Handläggare till rättsenheten med placering i Vänersborg
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rättsenheten prövar överklaganden som rör bygglov och miljö- och hälsoskydd, beslutar om lokala trafikföreskrifter, bingo och övervakningskameror, sköter val allmänna val samt har tillsyn över bland annat stiftelser, bevakningsföretag och överförmyndare. ARBETSUPPGIFTER • Handläggning av ärenden gällande godkännande av personal i bevakningsföretag • Allmänt förekommande arbetsuppgifter för registerhållning samt expeditionsgöromål • Assistera juristerna på enheten, i första hand i fråga om ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken KVALIFIKATIONER • Juridisk utbildning på lägst yrkeshögskolenivå • Erfarenhet av att arbeta med elektroniska handläggningssystem och e-tjänster • Erfarenhet av samma eller liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning Meriterande • Erfarenhet av myndighetsutövning
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rättsenheten
Ort: Vänersborg
Publicerad : 09-05
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare till rättsenheten med placering i Vänersborg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare till rättsenheten med placering i Vänersborg

Telefonist/ Växelpersonal till Västra Götalands Län
Är Du en servicemedveten Telefonist/Växelpersonal som söker efter nya utmaningar? Vi söker nu Telefonister / Växelpersonal till vår uthyrningsverksamhet i Västa Götalands Län. Hos Bemannia får Du chans att skapa ett bredare kontaktnätverk, bredda din kompetens och prova på nya utmaningar som stärker din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Här har Du möjlighet att visa dina framfötter och växa i din yrkesroll. En kreativ arbetsplats för Dig med stora möjligheter! Dina arbetsuppgifter: Du kommer att ge upplysningar och informationsservice både åt de anställda och till de som ringer utifrån. Du kommer svara på inkommande samtal, koppla vidare, boka konferensrum, anordna telefonkonferenser samt lägga in ny information i växelns minnesfunktion. Dina kvalifikationer: Du ska ha erfarenhet/kunskap inom: - Gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning - Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet - Goda IT- kunskaper. - Erfarenhet av att använda datoriserade telefonväxlar och hänvisningssystem - Kunna uttrycka dig väl, både i tal och skrift, på svenska och engelska. Dina personliga egenskaper: Som person är Du ansvarstagande och driven. Du är också noggrann, flexibel och självgående i ditt arbete. Du bör vara initiativrik och engagerad som person som tycker om struktur, ordning och reda med ett professionellt agerande. Samtidigt är det viktigt att Du är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Vi värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så här söker du: Om Du finner tjänsten intressant rekommenderar vi Dig att registrera Din ansökan på vår hemsida (www.bemannia.se/cvregistrering), detta så att du ligger med i vår databas även för framtida rekryteringar. Det går även att skicka in Din ansökan innehållandes CV och ett personligt brev till jobb@bemannia.se, märk Din ansökan med referens: "Telefonist, Västa Götaland" Skicka in din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande Välkommen med Din ansökan! Så här söker du: Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter runtom i Sverige. Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna samt SEKO. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 35 år. Välkommen till Bemannia - Rätt Person Direkt! www.bemannia.se www.facebook.com/bemannia
Företag: Bemannia Kontor
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-10
Sök fler jobb liknande: lediga Telefonist/ Växelpersonal till Västra Götalands Län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Telefonist/ Växelpersonal till Västra Götalands Län

Gruppchef Veterinär- och djurskyddsenheten, Göteborg
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Veterinär- och djurskyddsenheten arbetar med kontroll och tillsyn inom de fem sakområdena livsmedel, djurskydd, smittskydd, djurhälsopersonal samt foder och animaliska biprodukter. På enheten finns fem länsveterinärer (samtliga placerade i Skara) som arbetar inom samtliga sakområden samt 30 djurskyddskontrollanter (placerade i Borås, Göteborg, Skara och Uddevalla) som i huvudsak arbetar inom djurskyddsområdet. Vi söker nu en gruppchef till gruppen av djurskyddskontrollanter i Göteborg. Du ska tillsammans med enhetschef och övriga tre gruppchefer samt processledare inom enheten verka för: • en effektiv och rättssäker djurskyddskontroll med en helhetssyn • att stimulera medarbetarna till ett effektivt arbetssätt och verka för en god stämning och ett gott arbetsresultat • förbättrings och effektiviseringsprojekt inom gruppen och enheten De huvudsakliga arbetsuppgifterna • Arbetsledning, medarbetarsamtal och lönesamtal, • Ansvara och verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö • Leda verksamheten med rätt resurser • Uppföljning och löpande rapportering av resultat • Budgetansvar • Ingå i ledningen av enheten • Verka för utveckling och förenkling av verksamheten internt och externt • Delta i arbetet med budget, VP, mål och nyckeltal Du förväntas ta ansvar för enhetens medarbetare i Göteborg som arbetar med djurskyddskontroll , men också ha en helhetssyn och se till myndighetens bästa. Du ska företräda arbetsgivaren och vara en god ledare. Genom att leda, styra och utveckla verksamheten, utifrån ekonomiska ramar och befintligt regelverk, möjliggör du att verksamheten når de mål som centrala verk och myndighetsledningen fastställt. Du leder och utvecklar medarbetarna och kan leda i förändring. Du ser alla dina medarbetares prestationer och kan avgöra om och hur du kan möta medarbetarens önskemål och behov. Genom dialog ser du också hur gruppen fungerar och vad som behövs i strävan mot verksamhetens mål. Du kommer att ha personalansvar för ca 6 medarbetare. Din placering kommer att vara i Göteborg. Arbetet innebär en del resor inom länet. KVALIFIKATIONER Kvalifikationer •Chefserfarenhet med personalansvar, minst ett år • Eftergymnasial utbildning där du förvärvat god kunskap inom djurområdet eller erfarenhet av arbete i verksamhet med djur (minst ett år) eller arbetat som djurskyddskontrollant (minst ett år) Det är meriterande om du har arbetat som chef eller handläggare inom verksamhet på en myndighet som arbetar med kontroll eller tillsyn. Personliga egenskaper • Du har förmåga till helhetssyn i samband med bedömningar och problemställningar • Du har god förmåga att lösa problem och fatta snabba beslut. • Du är professionell och tydlig i din yrkesroll. • Du har god förmåga att bemöta människor och skapa öppna och förtroendefulla kontakter internt och externt • Du är stabil och trygg i dig själv. • Du har god förmåga att driva förändringar och utveckling av arbetsprocesser och arbetssätt Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Veterinär och djurskyddsenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-13
Sök fler jobb liknande: lediga Gruppchef Veterinär- och djurskyddsenheten, Göteborg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Gruppchef Veterinär- och djurskyddsenheten, Göteborg

Analytiker till enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Enheten för social hållbarhet arbetar för en hållbar utveckling i Västra Götalands län med fokus på frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, våld i nära relationer och folkhälsa när det gäller förebyggande insatser och alkohol- och tobakstillsyn. ARBETSUPPGIFTER I rollen som analytiker arbetar du med analys och uppföljning av Länsstyrelsens uppdrag i nära samarbete med planering-/uppföljningsansvariga inom enhetens ämnesområden folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Arbetet sker i nära samarbete med enhetens ledningsgrupp. I din roll ingår bl.a. att: • Bidra till kvalitetssäkring av enhetens uppföljningar och rapporter • Ta fram kvantitativa frågeundersökningar • Arbeta med olika typer av innehållsanalyser • Arbeta med kvalitativa analyser • Ta fram statistiska underlag till uppföljningar och rapporter KVALIFIKATIONER • Samhällsvetenskaplig examen med inriktning mot statskunskap och offentlig förvaltning • Akademiska poäng i statistik • Erfarenhet av liknande kvalificerat arbete, gärna inom offentlig verksamhet • Mycket god erfarenhet av analys, statistik och utveckling av metoder för uppföljning • Vana av att skriva rapporter • God kunskap om statlig förvaltning • Mycket goda datakunskaper Meriterande • God kunskap om enhetens olika uppdrag inom området social hållbarhet • Erfarenheter av arbete inom statlig förvaltning Personliga egenskaper • Du är analytisk och har förmågan att se lösningar • Du är drivande och har god initiativförmåga och kan föreslå och genomföra förbättringsåtgärder • Du är noggrann och kvalitetsmedveten • Du är ansvarsfull, flexibel och kan anpassa dig till ändrade omständigheter • Du är van att arbeta i grupp för att nå gemensamma mål och har god samarbetsförmåga • Du är lyhörd och har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Enheten för social hållbarhet
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-16
Sök fler jobb liknande: lediga Analytiker till enheten för social hållbarhet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Analytiker till enheten för social hållbarhet

Djurskyddskontrollant till Uddevalla
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Veterinär- och djurskyddsenhetens uppdrag är att genom information, kontroll, åtgärder och uppföljningar verka för att djurhållarna har en god djurhållning som följer gällande bestämmelser. Uppdraget innefattar hela skalan från förebyggande arbete till att hantera svåra djurskyddsfall. Enheten ansvarar även för smittskydd, revision av livsmedelskontroll samt övriga veterinära frågor. Arbetet innebär i huvudsak handläggning av egna ärenden inom djurskyddslagstiftningen. Ärendena gäller både lantbrukets djur och sällskapsdjur. Du utför djurskyddskontroller i fält, både planerade och efter anmälan. Utöver den praktiska kontrollen består arbetet till stor del av administrativt arbete. Du upprättar kontrollrapporter och registrerar kontrollresultat i handläggningssystem samt skriver förslag till beslut m.m. I arbetet ingår mycket kontakter med djurägare och en hel del resande inom länet. En del av arbetet innebär att ge information internt och externt, till enskilda såväl som till grupper. Intern kompetensutveckling är också en viktig del av arbetet. Veterinär- och djurskyddsenheten har verksamhet på fyra orter; Borås, Göteborg, Skara och Uddevalla. Din placering kommer att vara i Uddevalla. KVALIFIKATIONER Kvalifikationer • Husdjursagronom, etologi- och djurskyddsutbildning, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller motsvarande utbildning som gett teoretisk kunskap om djurhållning. • Minst 6 månaders praktisk erfarenhet av arbete med lantbrukets djur. • God datorvana och grundläggande kunskap i officepaketet. • B-körkort. Meriterande • Erfarenhet från arbete där kontakter med andra människor utgjort en viktig del. • Minst 1 års erfarenhet av arbete med kontroll eller tillsyn. Personliga egenskaper • Du är helhetsorienterad och stimuleras av arbeta i ett högt tempo, där du har förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat . • Du är tydlig och kan kommunicera ut ditt budskap på ett lättförståeligt sätt i både tal och skrift. • Du är stabil och trygg i dig själv. Du känner dig bekväm med att ibland lämna besvärliga/obekväma beslut. • Du har förmåga att arbeta utifrån givna ramar och processer. • Du är förändringsvillig och har lätt för att ta till dig och omsätta nya kunskaper och arbetssätt. • Du har ett genuint intresse för människor och förståelse för djurhållares situation. • Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du är självgående i ditt arbete. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Veterinär och djurskyddsenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-18
Sök fler jobb liknande: lediga Djurskyddskontrollant till Uddevalla jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Djurskyddskontrollant till Uddevalla

Projektekonom
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 800 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Myndighetens verksamhet omsätter årligen cirka 750 mnkr samt ansvarar för uppbörd och transfereringar motsvarande cirka 1 000 mnkr per år. Ekonomienheten har drygt 20 medarbetare med placering i Vänersborg och Göteborg. Som projektekonom ingår du i redovisningsfunktionen med cirka 10 medarbetare och har Redovisningschefen som närmaste chef. ARBETSUPPGIFTER En av våra ekonomer har fått en ny utmaning i vår organisation och vi söker därmed en ny medarbetare som huvudsakligen kommer att arbeta som projektekonom. På Länsstyrelsen driver vi många olika typer av projekt och med projekt syftar vi på de projekt/uppdrag som har en egen projektkod och en egen budget. Detta kan vara både löpande uppdrag som vi är ålagda att göra och projekt som vi själva tar initiativ till och söker externa medel till. Vi har nio enheter som bedriver projekt inom vitt skilda områden såsom vatten och fiske, förorenade områden, landsbygdsutveckling och våldsutsatta kvinnor m.m. Idag har vi ca 300 olika huvudprojekt med en omsättning som uppgår till cirka 200 Mnkr per år. Som projektekonom är du delaktig i ovanstående projekt från start till avslut. Du hjälper våra projektledare med att se till att en realistisk budget finns för varje projekt, du lägger upp, administrerar och avslutar projekten i vårt affärssystem Agresso. Du är behjälplig med att följa upp och analyserar projektens ekonomiska utfall över tiden, delta i prognosarbetet och hjälper projektledarna att värdera och periodisera sina intäkter och kostnader rättvisande. I samverkan med kollegor, övriga stödenheter och ledningen ska du erbjuda ett professionellt stöd till organisationen i frågor som främst rör projektredovisning, men även tidredovisning och löpande redovisning. I tjänsten förekommer det ibland interna utbildningsmoment, varvid det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga. Vi lägger även vikt vid god samarbetsförmåga och datakunskaper. Excel används i stor utsträckning i arbetet och det är därför viktigt att du behärskar detta väl. Din placering kommer att vara i Göteborg. Resor inom länet kommer ingå i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. KVALIFIKATIONER Kvalifikationer • Ekonomisk högskoleutbildning minst tre år med inriktning redovisning • Goda kunskaper i Excel • Kvalificerad erfarenhet av redovisning, minst ett års arbetslivserfarenhet. • Pedagogisk förmåga Meriterande • Erfarenhet av statlig redovisning • Erfarenhet som projektekonom/projektredovisning • Erfarenhet av att arbeta i affärsystemet Agresso med modulerna Agresso gemensam, Agresso ekonomi och Agresso tid och projekt. Personliga egenskaper • Strategisk • Strukturerad och välorganiserad • Drivande • Social förmåga Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-19
Sök fler jobb liknande: lediga Projektekonom jobb, Projektekonom Göteborg, Projektekonom Länsstyrelsen Västra Götalands län
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektekonom

Naturvårdshandläggare till Göteborg
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Naturvårdsenheten har ett uppdrag att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet och arbeta för god hushållning med naturresurser. Ärendefunktionen har ett uppdrag att hantera frågor om tillstånd, dispenser och tillsyn inom naturvårdsområdet. Det handlar om såväl förbyggande rådgivning till kommuner, organisationer och allmänhet via tex webb, telefon och massmedia som handläggning av egna ärenden och deltagande i andra enheters ärenden. ARBETSUPPGIFTER • Hantera naturvårdsärenden, t ex samråd, dispenser och tillstånd inom strandskydd, naturreservat och biotopskydd. Hantering av ärenden innefattar diarieföring, genomläsning av handlingar, kontroll av naturvärden i digitalt kartprogram, fältbesök, föredragning av ärenden på möten och skrivande av beslut. Med rätt kompetens finns även möjlighet att vara beslutande i andra handläggares ärenden. • Hantera naturvårdsaspekter i andra enheters ärenden, t ex planer, täkter, vattenärenden. Arbetet innefattar genomläsning av handlingar, avgöra om de är kompletta, diskutera med och leverera svar till ansvarig enhet. • Rådgivning (framförallt via telefon och e-post) inom funktionens ansvarsområde och dialog i ärenden. KVALIFIKATIONER • Naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot naturvård, ekologi eller motsvarande minst 3 år • Goda datakunskaper • B-körkort Meriterande: • Utbildning i miljörätt (miljöbalken) • Erfarenhet av naturvetenskapligt arbete • Erfarenhet av arbete med miljöbalken och olika typer av natur- eller miljövårdsärenden • Vana vid myndighetsutövning inom offentlig verksamhet • God ekologisk kompetens och förmåga att göra väl avvägda naturvärdesbedömningar. Personliga egenskaper: • God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift • Ett resultatinriktat arbetssätt • Förmåga att arbeta både individuellt och i grupp • Lätt att samarbeta och skapa förtroendefulla kontakter • Drivande • Trygg i dig själv Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Naturvårdsenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 09-20
Sök fler jobb liknande: lediga Naturvårdshandläggare till Göteborg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Naturvårdshandläggare till Göteborg

Vikarierande naturumföreståndare till Hornborgasjön
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Naturvårdsenheten arbetar med att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Enheten svarar också för miljömålssamordning samt åtgärdsprogram för hotade arter, rovdjursfrågor och Natura 2000. Länsstyrelsen har genom naturvårdenheten en unik spetskompetens inom naturvårdsområdet. ARBETSUPPGIFTER Hornborgasjön är ett av landets mest välbesökta fågelområden. Runt sjön finns ett antal besöksplatser, bland annat naturum Hornborgasjön och Trandansen. Här informerar vi besökarna om sjöns fågelliv, historia och dess roll i det vackra natur- och kulturlandskapet. Framför oss ligger ett spännande utvecklingsarbete. Som naturumföreståndare ansvarar du för den publika delen av verksamheten genom att: • Ansvara för att planera och genomföra aktiviteter, guidning, information och tillfälliga utställningar vid naturum. • Arbeta som webbredaktör och ha presskontakter. • Ha kontakt med turistorganisationer och olika intresseföreningar. • Ansvara för arbetsledning av säsongsanställd naturumpersonal inkl. schemaläggning. • Ansvara för regelbunden uppföljning av verksamheten. • Ha begränsat budgetansvar. Visst arbete på kvällar och helger förekommer, i synnerhet under våren. Du kommer att vara anställd på naturvårdsenheten med placering vid Länsstyrelsens platskontor, Hornborgasjön. KVALIFIKATIONER • Högskoleutbildning med inriktning på naturvetenskap, kulturmiljö eller media och kommunikation. • Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. • Dokumenterad erfarenhet av naturvägledning. • Grundläggande datakunskaper • B-körkort. Meriterande • Det är meriterande om du har erfarenhet av webbhantering samt naturumverksamet. Personliga egenskaper • Energisk • Självständig • Systematisk och välorganiserad • Utåtriktad som har lätt för att knyta nya kontakter Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Naturvårdsenheten
Ort: Falköping
Publicerad : 09-27
Sök fler jobb liknande: lediga Vikarierande naturumföreståndare till Hornborgasjön jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vikarierande naturumföreståndare till Hornborgasjön

Vikarierande naturumföreståndare till Hornborgasjön
Länsstyrelsen – för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi arbetar med viktiga samhällsområden som miljö och klimat, naturvård, bygg- och planfrågor, integration och jämställdhet, djurskydd, lantbruk och landsbygdsutveckling. Vi är cirka 750 anställda och har verksamhet på åtta orter i länet.Vi rekryterar utifrån kompetenskrav för varje befattning och eftersträvar en personalsammansättning där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Naturvårdsenheten arbetar med att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Enheten svarar också för miljömålssamordning samt åtgärdsprogram för hotade arter, rovdjursfrågor och Natura 2000. Länsstyrelsen har genom naturvårdenheten en unik spetskompetens inom naturvårdsområdet. ARBETSUPPGIFTER Hornborgasjön är ett av landets mest välbesökta fågelområden. Runt sjön finns ett antal besöksplatser, bland annat naturum Hornborgasjön och Trandansen. Här informerar vi besökarna om sjöns fågelliv, historia och dess roll i det vackra natur- och kulturlandskapet. Framför oss ligger ett spännande utvecklingsarbete. Som naturumföreståndare ansvarar du för den publika delen av verksamheten genom att: • Ansvara för att planera och genomföra aktiviteter, guidning, information och tillfälliga utställningar vid naturum. • Arbeta som webbredaktör och ha presskontakter. • Ha kontakt med turistorganisationer och olika intresseföreningar. • Ansvara för arbetsledning av säsongsanställd naturumpersonal inkl. schemaläggning. • Ansvara för regelbunden uppföljning av verksamheten. • Ha begränsat budgetansvar. Visst arbete på kvällar och helger förekommer, i synnerhet under våren. Du kommer att vara anställd på naturvårdsenheten med placering vid Länsstyrelsens platskontor, Hornborgasjön. KVALIFIKATIONER • Högskoleutbildning med inriktning på naturvetenskap, kulturmiljö eller media och kommunikation. • Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. • Dokumenterad erfarenhet av naturvägledning. • Grundläggande datakunskaper • B-körkort. Meriterande • Det är meriterande om du har erfarenhet av webbhantering samt naturumverksamet. Personliga egenskaper • Energisk • Självständig • Systematisk och välorganiserad • Utåtriktad som har lätt för att knyta nya kontakter Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Naturvårdsenheten
Ort: Falköping
Publicerad : 10-09
Sök fler jobb liknande: lediga Vikarierande naturumföreståndare till Hornborgasjön jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vikarierande naturumföreståndare till Hornborgasjön

Vattenvårdshandläggare till Göteborg
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Det handlar om frisk luft, rent vatten, levande landsbygd, bra djurskydd, rika natur- och kulturmiljöer, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, folkhälsa och en rad andra frågor. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet.” Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Om vi är Sveriges framsida eller baksida får betraktaren avgöra. Men att Västra Götaland är en väsentlig och vacker del av landet håller nog alla med om. Och så vill vi att det ska förbli. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en organisation med en mångfacetterad specialistkunskap och stimulerande arbetsuppgifter. Du får verka ur ett samhällsperspektiv och bidra till ett hållbart samhälle Länsstyrelsens vattenvårdsenhet arbetar med vattenförvaltning, fisk- och fiskeförvaltning, vattenskydd, vattenverksamheter, åtgärdsarbete, kalkning, miljöövervakning och miljömål. Vattenmyndigheten för Västerhavsdistriktet som är en av fem vattenmyndigheter i Sverige finns i Västra Götalands län. Våra medarbetare finns på tre orter, Göteborg, Vänersborg och Mariestad. ARBETSUPPGIFTER Som Vattenvårdshandläggare kommer du att handlägga prövnings- och tillsynsärenden enligt miljöbalken. Du kommer också att delta i bedömning av översikts- och detaljplaner. I tjänsten ingår att hantera olika administrativa stödsystem. Du har många externa kontakter med innevånare i länet, företag, kommuner och statliga verk så du trivs med att samverka med olika aktörer. KVALIFIKATIONER Som person har du ett stort engagemang i vattenvårdsfrågor och är målinriktad och drivs av att skapa möjligheter till förbättringar för såväl miljön som för verksamheten. Du har ett systematiskt arbetsätt och tycker om att formulera dig väl i tal och skrift. Du som söker har en relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning t.ex. ingenjör, biolog eller utbildning med miljöinriktning samt studier eller erfarenhet av tillämpad miljörätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet från offentlig myndighet där du har arbetat med anmälningspliktig vattenverksamhet och strandskyddsprövning.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ort: Göteborg
Publicerad : 10-10
Sök fler jobb liknande: lediga Vattenvårdshandläggare till Göteborg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Vattenvårdshandläggare till Göteborg

Personalutvecklare med strategisk inriktning
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Det handlar om frisk luft, rent vatten, levande landsbygd, bra djurskydd, rika natur- och kulturmiljöer, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, folkhälsa och en rad andra frågor. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet.” Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Om vi är Sveriges framsida eller baksida får betraktaren avgöra. Men att Västra Götaland är en väsentlig och vacker del av landet håller nog alla med om. Och så vill vi att det ska förbli. Personalenhetens uppdrag är att vara såväl ledningens strategiska resurs för att förverkliga en gemensam personalpolitik, som ett professionellt stöd för både medarbetare och chefer i alla typer av personalfrågor. Personalenheten verkar för att Länsstyrelsen • har ett tydligt ledarskap och medarbetarskap, • har kompetenta chefer och medarbetare, • har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, • är en attraktiv och effektiv arbetsplats, • är en arbetsplats som kännetecknas av mångfald med lika rättigheter och möjligheter ARBETSUPPGIFTER Som strateg ser vi att du arbetar till viss del med enhetsstöd då vi tror att det är viktigt att man håller sig uppdaterad om de situationer och problem som våra chefer och våra medarbetare ställs inför. Huvudsakliga arbetsuppgifter ligger dock inom det strategiska området med fokus på att i nära samverkan med två andra strateger utveckla personalarbetet inom myndigheten, men självklart kommer du också att samarbeta med övriga medarbetare på enheten också. Syftet är att de strategiska frågorna ska tillförsäkras utrymme i enhetens verksamhet och att den röda tråden i personalarbetet ska göras tydlig. Då vi står inför ett stort utvecklingsarbete så söker vi också dig som lockas av att medverka i förändringsarbetet inom personalenheten. För att vara framgångsrik i tjänsten tror vi att det är viktigt att du har en gedigen erfarenhet av brett personalarbete, allt från rekrytering, rehabilitering och organisationsutvecklingsfrågor är viktiga delar av vårt arbete. Vi ser också att du har goda kunskaper inom arbetsrätt med erfarenhet av förhandlingar. I ansvaret ligger också att ge vägledning i det operativa arbetet inom ditt kompetensområde, att avgöra frågor om olika handlingsalternativ, synsätt och praxis. Inom ramen för arbetet med enhetsstöd: - Arbeta med kompetensbaserade rekryteringar - Stödja rehabiliteringsarbetet - Rådgivning inom personalområdet - Kontaktperson mot vissa enheter i personalfrågor - Självständigt ge råd och stöd till chefer i personalfrågor Inom ramen för arbetet med strategiska frågor: - Utbilda inom olika delar av personalområdet - Processägare för personalprocesser - Tillsammans med kollegor med strategisk inriktning arbeta fram strategier för att öka länsstyrelsen attraktivitet som arbetsgivare, ta fram nya riktlinjer inom exempelvis arbetsmiljö och arbetsrätt, med mera. - Arbeta med våra lönestrategiska frågor I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan. För ytterligare information angående tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Pia Strandh på pia.strandh@cordovan.se Vi arbetar med löpande intervjuer under veckan och ser fram emot din ansökan senast den 20 oktober via:ansokgbg@cordovan.se KVALIFIKATIONER - Personalvetarutbildning eller motsvarande - Erfarenhet av kvalificerat personalarbete, såsom rekrytering, rehabilitering och förhandlingar - Svenska i tal och skrift Meriterande - Erfarenhet av kvalificerat personalarbete från flera olika arbetsgivare Personliga egenskaper: Vi söker dig som är: Helhetsorienterad Drivande Stabil och trygg i dig själv Förändringsbenägen Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ort: Göteborg
Publicerad : 10-15
Sök fler jobb liknande: lediga Personalutvecklare med strategisk inriktning jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Personalutvecklare med strategisk inriktning

Distriktschef/Säljare Västra Götalands län
M-salesgruppen M-salesgruppen i korthet Vi samarbetar med lokala företag, organisationer, institutioner och föreningar Vi har ett starkt samhällsengagemang genom våra lokala representanter Vi verkar inom alla ålderssegment Vi tillvaratar den kunskap och det engagemang som finns för lokal utveckling Vi har egen entreprenörsskola Vi rekryterar lokal personal Vi tar oss på försäljningsuppdrag M-salesgruppen söker nu Distriktschef / Säljare i Västra Götalands län Vi söker dig som har lång erfarenhet av personlig uppsökande försäljning och personalansvar. Du utgår från din egen bostad eller ditt eget kontor. Dina arbetsuppgifter Du kommer att ha ansvaret för distriktets utveckling. I det dagliga arbetet jobbar du med aktiv bearbetning av företag inom ditt geografiska område. Du ansvarar för utvecklingen av företag och dess medarbetare. Genom ditt deltagande i det lokala nätverket håller du dig ständigt uppdaterad i vad som händer både lokalt och regionalt. Din profil Vi söker dig med stor entreprenörsanda, lång erfarenhet av personlig uppsökande försäljning, personalansvar och ett väl etablerat kontaktnät med företag i distriktet. Som person är du driven och målinriktad. Du har förmågan att leda genom andra och viljan att utveckla dig själv och dina medarbetare. Skicka din ansökan via mail till info@m-sales.se Vi gör löpande urval och tar gärna emot din ansökan så snart som möjlig. M-salesgruppen www.m-sales.se
Företag: SVEN-RUNE M-SALES KOMMANDITBOLAG
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 10-17
Sök fler jobb liknande: lediga Distriktschef/Säljare Västra Götalands län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Distriktschef/Säljare Västra Götalands län

Homeparty Säljare Västra Götalands Län
Våran Homeparty verksamhet växer och vi söker i och med denna annons säljare över hela Västra Götalands Län Love Corner är ett företag om arbetar med homepartyn i erotikens tecken. Våra partyn riktar sig inte bara till tjejer utan vi har erotikpartyn för alla, singlar, par oavsett läggning eller kön. Vi arbetar för att ha ett brett utbud som passar alla och är flexibla och lyssnar alltid på vad kunden eftersöker. Som säljare för Love Corner åker du ut på för inbokade partyn med en visningsväska som innehåller våra mest populära produkter. Allt ifrån skämtartiklar, spel, massageoljor, glidmedel och leksaker. Du berättar om och visar produkterna, som alla får känna, klämma, smaka och lukta på. Du har även med dig Love Corners produktpärm som innehåller delar av vårt sortiment. Som säljare på Love Corner får du alltid en bra utbildning och vi utbildar även löpande under anställningen. Du som säljare står aldrig ensam, du är anställd av företag och har alltid kontakt med andra säljare och har alltid företaget i ryggen. Du når oss via telefon, även fredagar och lördagar då dessa partyn oftast hålls. Love Corner är ett mindre företag som har kvar den familjära känslan. Du har även en möjlighet att växa tillsammans med företaget och påverka vad som finns i sortimentet. Vi som arbetar för Love Corner har många års erfarenhet av branschen och stöttar och hjälper alltid varandra. Vi har även säljtävlingar och forum för att kunna peppa och hjälpa varandra på bästa sätt. Homepartyn hålls oftast i privata hem, i arbetet ingår även att svara på kundernas frågor och att hitta rätt produkt för just dem. Stor del av vårt arbete består i rådgivning och vi ser gärna att säljare som arbetar hos oss har en del livserfarenhet och att du har ett intresse för och inte är hemmad av de produkter vi säljer. Vi på Love Corner står för all kundtjänst, gåvan till värdinnan, packning, packningsmaterial och alla leveranser. Vi står för produktpärmar, allt material, arbetstelefon och visitkort. Vi sköter inbetalning av skatt och sociala avgifter. Att arbeta på Love Corner ger dig ett fritt och otroligt roligt extra arbete med bra förtjänstmöjligheter. Du bestämmer själv hur mycket / lite du vill jobba så detta jobb går utmärkt att kombinera med annat jobb, studier eller mammaledighet etc. Vi ser helst att du: Är Kvinna (pga våra kunder efterfrågar Kvinnliga säljare) Är fördomsfri, framåt och har glimten i ögat Har bra ordnings sinne Är serviceinritad Är punktlig och pålitlig Har lätt för att samarbeta men samtidigt är självgående Har humor och lätt för att prata inför grupp Har några års arbetslivserfarenhet Krav: Bil och körkort Grundläggande datavana Tillgång till Internet Körkort och bil är ett krav vi har så utan körkort kommer inte ansökan att behandlas. Ingen idé att söka tjänsten utan. Vi kommer att på börja interjuverna löpande under ansökningstiden Glöm inte att skicka med din Email och telefonnummer i ansökan. Vi har svårt att svara på frågor via telefon pga hög arbetsbelasning, så vid frågor kontakta oss via mail. Vi söker just nu säljare i flera delar av landet pga. stor efterfrågan på våra homeparty, så skicka gärna in en ansökan även om du inte bor just i det önskade Länet
Företag: LC SALES AB
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 10-25
Sök fler jobb liknande: lediga Homeparty Säljare Västra Götalands Län jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Homeparty Säljare Västra Götalands Län

Relationsbyggande Distriktschef
Creative Channels är en PR- och eventbyrå som satsar genomgående på mer personliga och mer familjära marknadsaktiviteter och kundkontakter. Hos oss finner ni allt från PR-event till sampling och unikt egna skapade koncept. Creative Channels har några av Sveriges största varumärken som uppdragsgivare.??? Vi söker personer som är av samma skrot och korn som oss, glada människor med en härlig personlighet. ?? Välkommen med Din ansökan till oss! Vad är en Distriktschef? I Creative Channels värld är det en ansvarig varumärkesrepresentant som har ett övergripande ansvar mot varumärkets återförsäljare. En person som med social kompetens, en stor del försäljningserfarenhet och förståelse för människan ska bygga relationer, skapa lojalitet mot varumärket och bidra till en ökad försäljning. Du kommer bli tilldelad en region med ett antal återförsäljare som är ditt huvudansvar, från att bygga relationen med butikerna till försäljningsvolymerna de levererar. Din arbetsuppgift är främst att besöka de butiker du får tilldelade och blir ansvarig för. Dessa butiker skall besökas löpande för att byta skyltningsmaterial, informera om nya produkter och kampanjer, samt bygga relationen med målsättningen att öka försäljningen av din arbetsgivares produkter. Med hjälp av ett internt besökssystem har du alltid tillgång till informationen om dina tilldelade butiker. Något som gör att du efter en introduktionsperiod enkelt kommer kunna schemalägga dina egna arbetsdagar, och kontinuerligt sköta noteringar och rapporteringar till dina närmaste chefer. Du bör ha grundläggande kunskaper inom försäljning, en stark personlighet och skinn på näsan då du dagligen kommer mötas av nya människor, nya åsikter och nya utmaningar. Arbetet kräver även att du är prestigelös och inte rädd att få lite skit under naglarna. Vi ser även att du är en målinriktad person som inte bara tittar på ditt resultat här och nu, utan även har en målsättning att komma framåt i karriären i framtiden. På grund av projektets och branschens karaktär söker vi helst människor med utländsk bakgrund då arbetet kräver att du är flerspråkig, främst flytande svenska och arabiska, men även engelska. Minst B-körkort är ett krav. Anställningen är en provanställning på heltid i sex månader, med möjlighet till förlängning. Du får en fast månadslön om 24 000 kronor, tjänstebil, en arbetsdator, surfplatta och mobiltelefon med tillhörande abonnemang. För eventuella frågor, kontakta Oscar Danielsson på oscar@creativechannels.se. Samtliga ansökningar sker genom vårt bemanningssystem. Krav: Körkort: * B (Personbil)
Företag: Creative Channels Västra Götalands län
Ort: Göteborg
Publicerad : 11-14
Sök fler jobb liknande: lediga Relationsbyggande Distriktschef jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Relationsbyggande Distriktschef

Projektledare klimatanpassning i fysisk planering
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Det handlar om frisk luft, rent vatten, levande landsbygd, bra djurskydd, rika natur- och kulturmiljöer, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, folkhälsa och en rad andra frågor. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet.” Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Om vi är Sveriges framsida eller baksida får betraktaren avgöra. Men att Västra Götaland är en väsentlig och vacker del av landet håller nog alla med om. Och så vill vi att det ska förbli. Samhällsbyggnadsenhetens uppdrag är att arbeta för långsiktigt hållbara helhetslösningar med fokus på individ och samhälle, göra rättsäkra och samlade bedömningar, sammanvägningar och prioriteringar inom samhällsplanering, infrastruktur boende och energifrågor. Vi arbetar för det hållbara samhället genom att samordna och driva statens insatser inom samhällsbyggnadsområdet i länet. Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren och står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Vi har regeringens uppdrag att arbeta med klimatanpassningsfrågor i länet. Det handlar bland annat om klimatförändringarnas påverkan på samhället – extremt väder, stigande vatten, skred och erosion och dess konsekvenser för samhället. Den fysiska samhällsplaneringen på regional och kommunal nivå måste anpassas och samordnas för att möta framtidens förändringar. ARBETSUPPGIFTER Du blir Samhällsbyggnadsenhetens representant i arbetet med klimatanpassningsfrågor och sakkunnig i arbetet tillsammans med länsstyrelsens klimatanpassningssamordnare på Enheten för skydd och säkerhet. Du kommer att stötta kommunerna i arbetet med klimatanpassning och bistå med sakkunskap inom området fysisk planering. Du kommer att delta i arbetet med att utarbeta, genomföra och följa upp den regionala handlingsplanen för klimatanpassning. Du kommer att arbeta med att utveckla metoder och planeringsunderlag för att hantera klimatanpassningsfrågor i den fysiska planeringen i kommuner och inom infrastrukturplaneringen. Du kommer även att medverka i handläggningen av kommuners detalj- och översiktsplaner för att kunna driva det övergripande arbetet. I arbetet ingår resor i länet. Tjänsten är placerad i Göteborg. KVALIFIKATIONER Du är intresserad av långsiktigt hållbar samhällsplanering, klimatförändringar och uppskattar utmaningarna kring detta. Du har: - arkitekt, fysisk planerare eller likvärdig utbildning - erfarenhet av klimatanpassningsarbete - kunskaper i plan- och bygglagen & miljöbalken - körkort för bil Meriterande: - erfarenhet av kommunal fysisk planering - erfarenhet av projektledning/projektplanering - erfarenhet av myndighet/offentlig verksamhet - GIS Personliga egenskaper: - förmåga att arbeta självständigt - verklighetsnära, med ett praktiskt och konkret förhållningssätt - social och utåtriktad och har lätt för att knyta nya kontakter - energisk med förmåga att hålla högt tempo med flera saker på gång samtidigt Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 11-15
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare klimatanpassning i fysisk planering jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare klimatanpassning i fysisk planering

Jobb innan jul?
Creative Channels är en byrå som satsar genomgående på mer personliga och mer familjära marknadsaktiviteter och kundkontakter. Hos oss finner ni allt från PR-event till sampling till unika egna koncept. Creative Channels har några av Sveriges största varumärken som uppdragsgivare.?? Vi tror på att man med ett stort hjärta och omtanke får en bättre kontakt, en bättre respons och ett bättre resultat. Våra kunder brukar hålla med oss - både före och efter våra utföranden.?Samtliga personer vi söker vill vi ska vara av samma skrot och korn som oss, och ha samma eller liknande värderingar. Där kontakten mellan två människor är det viktigaste vi har. ??Välkommen med Din ansökan till oss! Är du en driven, social och glad student som letar efter extra jobb? Har du en kompis som du skulle kunna tänka dig jobba med? Sök båda två! Creative Channels söker 2 stycken studenter i Stockholmsområdet som ska få jobba med utdelning av gratisprodukter i Stockholm med omnejd. Arbetsdagar: 4 dagar i veckan, 3 veckor i månaden Arbetstid: Uppskattat 3 timmar / Dag Anställningsform: Projektanställd på månadsbasis Anställningslängd: Minst 1 månad Lön: 3600 SEK + 12% semesterersättning i månaden +möjlighet till bonus Då många av våra uppdrag är av karaktären "extrajobb" ser vi oss också naturligt som ett steg på vägen i din framtida karriär, och vi vill därför gärna ställa upp som referens när det är dags för dig att avancera! Gemensamt för alla våra uppdrag är att vi kräver av Dig att du är duktig på att jobba självständigt, att du tar initiativ och löser eventuella problem som uppstår och att konceptet "ge alltid god service" sitter i ryggraden! Att jobba som samplingspersonal innebär att Du är en fantastiskt glad människa som är fullkomligt orädd för att ta kontakt med nya människor och som vet vad samarbete och positiv kommunikation innebär! Du jobbar på utsedd plats för att dela ut gratisprodukter. Du registrerar dig genom att besöka www.creativechannels.recruto.se och leta upp rätt tjänst. OBS! Vi tar inte emot ansökningar vi telefon eller mail!
Företag: Creative Channels Västra Götalands län
Ort: Göteborg
Publicerad : 11-18
Sök fler jobb liknande: lediga Jobb innan jul? jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Jobb innan jul?

Länsjurister till Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten som ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling genom att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd. På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • Intressanta, utmanande och omväxlande arbetsuppgifter • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta • Yrkesstolhet • Möjlighet att lära nytt och utvecklas • Bra förmåner och villkor • God arbetsmiljö och gott kamratskap Rättsenheten prövar överklaganden som rör bygglov och miljö-och hälsoskydd, beslutar om lokala trafikföreskrifter, bingo och övervakningskameror, sköter val allmänna val samt har tillsyn över bland annat stiftelser, bevakningsföretag och överförmyndare. ARBETSUPPGIFTER Rättsenheten söker tre till sex kvalificerade handläggare/länsjurister för allmän visstidsanställning i sex till tolv månader. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara handläggning av överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken eller ärenden enligt trafikföreskrifter m.m. Arbetsuppgifterna kräver förståelse för samhället och förmåga till helhetssyn. Arbetet sker i en grupp med ett gemensamt avverkningsmål. Arbetstempot är högt och ställer stora krav på självständighet och förmåga till planering och prioritering. Placering kan ske i Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Då rättsenhetens medarbetare arbetar över hela länet måste du vara beredd att förflytta dig från din placeringsort. KVALIFIKATIONER • Juristexamen • B-körkort Notarietjänstgöring eller liknande arbete vid domstol eller annan myndighet är meriterande. Personliga egenskaper: • Du har samhällsintresse. • Du har förståelse för ett helhetsresonemang. • Du är fokuserad, arbetar självständigt och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete. • Du är utåtriktad och har god förmåga att kommunicera i både tal och skrift • Du uppskattar att arbeta i grupp med kollegor som arbetar mot samma mål. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och social kompetens. Erfarenhet krävs.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rättsenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 11-19
Sök fler jobb liknande: lediga Länsjurister till Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Länsjurister till Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.

Länsjurist till Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten som ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling genom att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd. På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • Intressanta, utmanande och omväxlande arbetsuppgifter • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta • Yrkesstolhet • Möjlighet att lära nytt och utvecklas • Bra förmåner och villkor • God arbetsmiljö och gott kamratskap Rättsenheten prövar överklaganden som rör bygglov och miljö- och hälsoskydd, beslutar om lokala trafikföreskrifter, bingo och övervakningskameror, sköter val allmänna val samt har tillsyn över bland annat stiftelser, bevakningsföretag och överförmyndare. ARBETSUPPGIFTER Rättsenheten söker tre till sex kvalificerade handläggare/länsjurister för allmän visstidsanställning i sex till tolv månader. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara handläggning av överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken eller ärenden enligt trafikföreskrifter m.m. Arbetsuppgifterna kräver förståelse för samhället och förmåga till helhetssyn. Arbetet sker i en grupp med ett gemensamt avverkningsmål. Arbetstempot är högt och ställer stora krav på självständighet och förmåga till planering och prioritering. Placering kan ske i Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Då rättsenhetens medarbetare arbetar över hela länet måste du vara beredd att förflytta dig från din placeringsort. KVALIFIKATIONER • Juristexamen • B-körkort Notarietjänstgöring eller liknande arbete vid domstol eller annan myndighet är meriterande. Personliga egenskaper: • Du har samhällsintresse • Du har förståelse för ett helhetsresonemang • Du är fokuserad, arbetar självständigt och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete • Du är utåtriktad och har god förmåga att kommunicera i både tal och skrift • Du uppskattar att arbeta i grupp med kollegor som arbetar mot samma mål. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och social kompetens. Erfarenhet krävs.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rättsenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 11-19
Sök fler jobb liknande: lediga Länsjurist till Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Länsjurist till Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.

Projektledare vår arbetsplats
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten som ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling genom att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd. På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • Intressanta, utmanande och omväxlande arbetsuppgifter • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta • Yrkesstolhet • Möjlighet att lära nytt och utvecklas • Bra förmåner och villkor • God arbetsmiljö och gott kamratskap ARBETSUPPGIFTER I rollen som projektledare kommer du arbeta på uppdrag åt miljöskyddsenhetens chef som är utsedd till projektägare för projektet Vår arbetsplats. Din organisatoriska tillhörighet bestäms senare. Du är projektledare för ett av Länsstyrelsens sex interna utvecklingsprojekt som genomförs för att Länsstyrelsen ska nå uppsatta mål 2017. Projektet ska utveckla vår arbetsplats och omfattar att tydliggöra och utveckla myndighetens ledarskap, medarbetarskap och roller, öka mångfalden och ta fram förslag på framtida fysisk arbetsplats. Du kommer utifrån projektdirektiv, förstudie samt Länsstyrelsens mål och förutsättningar planera, leda, genomföra och följa upp projektet. I arbetet ingår att bemanna projektet med medarbetare internt, rapportera till projektägare och styrgrupp, samverka med övriga interna projekt och linjeverksamhet samt planera och genomföra kommunikationsinsatser internt. Du ansvarar för att projektet når sina mål, för löpande projektadministration och för att se till att projektet följer Länsstyrelsens policys och regler. KVALIFIKATIONER Du är intresserad av och har egen erfarenhet av ledarskap, medarbetarskap och utvecklingsfrågor generellt och uppskattar dess utmaningar och möjligheter. Du har: • högskoleutbildning eller motsvarande. •flera års erfarenhet som chef/ledare/projektledare. •flera års erfarenhet från myndighet/offentlig verksamhet. •strategisk och kommunikativ kompetens och erfarenhet. Det är meriterande om du har: •erfarenhet av att arbeta på övergripande nivå. •erfarenhet från projektledning. Som person är du: •systematisk och välorganiserad med förmåga att planera och följa ramar. •bra på att skapa överblick och strävar efter helhetsperspektiv. •social och utåtriktad och har lätt att knyta nya kontakter. •drivande med vilja och förmåga att påverka arbetssätt och processer. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Personalenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 12-05
Sök fler jobb liknande: lediga Projektledare vår arbetsplats jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Projektledare vår arbetsplats

Handläggare investeringsstöd till Göteborg
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Det handlar om frisk luft, rent vatten, levande landsbygd, bra djurskydd, rika natur- och kulturmiljöer, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, folkhälsa och en rad andra frågor. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Om vi är Sveriges framsida eller baksida får betraktaren avgöra. Men att Västra Götaland är en väsentlig och vacker del av landet håller nog alla med om. Och så vill vi att det ska förbli. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet bevakar och främjar goda livsmiljöer för människorna i länet. Enheten verkar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande med "människan i centrum", samordnar statliga intressen och gör sammanvägda bedömningar ur ett regionalt och statligt perspektiv samt ger råd/stöd i ärenden som rör markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och anläggningar. Enheten fördelar och förvaltar statligt stöd till bostadssektorn och tar fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering. Våra medarbetare finns på tre orter, Göteborg, Vänersborg och Mariestad. KVALIFIKATIONER Som handläggare bereder, bedömer och beslutar du i ärenden för investeringsstöd. Främst gäller det ansökningar om stöd för investering av solceller men du handlägger även ansökningar för radonsanering. I rollen ingår att informera företag och invånare i länet om de möjligheter som finns vad gäller investeringsstöd inom området. Du trivs med ett arbete där du kan arbeta självständigt men samtidigt få möjlighet att samverka med kollegor inom Länsstyrelsen. Du har många externa kontakter, främst med företag och privatpersoner. Du som söker har en relevant teknisk utbildning och kunskaper inom bygg- och energiområdet. Erfarenhet av handläggning samt av att arbeta i digitala ärendehanteringssystem är meriterande. Som person är du drivande och målinriktad samt har förmåga att hitta lösningar. Du har ett systematiskt arbetsätt och tycker om att formulera dig väl i tal och skrift. Du är tydlig i din kommunikation samtidigt som du är lyhörd för omgivningen och är duktig på att skapa relation. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en organisation med en mångfacetterad specialistkunskap och stimulerande arbetsuppgifter. Du får verka ur ett samhällsperspektiv där du bidrar till ett hållbart samhälle. Tjänsten är en projektanställning som omfattar ett år. I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan. För ytterligare information angående tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Pia Strandh på pia.strandh@cordovan.se
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten
Ort: Göteborg
Publicerad : 12-06
Sök fler jobb liknande: lediga Handläggare investeringsstöd till Göteborg jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Handläggare investeringsstöd till Göteborg

Planhandläggare till Mariestad
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Det handlar om frisk luft, rent vatten, levande landsbygd, bra djurskydd, rika natur- och kulturmiljöer, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, folkhälsa och en rad andra frågor. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Om vi är Sveriges framsida eller baksida får betraktaren avgöra. Men att Västra Götaland är en väsentlig och vacker del av landet håller nog alla med om. Och så vill vi att det ska förbli. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet bevakar och främjar goda livsmiljöer för människorna i länet. Enheten verkar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande med "människan i centrum", samordnar statliga intressen och gör sammanvägda bedömningar ur ett regionalt och statligt perspektiv samt ger råd/stöd i ärenden som rör markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och anläggningar. Enheten fördelar och förvaltar även statligt stöd till bostadssektorn och tar fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering. Våra medarbetare finns på tre orter, Göteborg, Vänersborg och Mariestad. Som Planhandläggare bereder, bedömer och beslutar du utifrån Länsstyrelsens roll i huvudsakligen plan- och infrastrukturärenden. I arbetet ingår uppföljning och tillsyn i plan- och byggärenden. Du verkar för att enheten når uppsatta mål genom att driva och utveckla handläggningsprocesser. I de flesta ärenden krävs nära samarbete med kollegor både inom din egen och andra enheter. Din kunskap, erfarenhet och ditt bemötande gör att du utvecklar goda relationer såväl internt som med externa intressenter, framförallt kommuner, Trafikverket, Lantmäteriet samt olika kraftbolag. KVALIFIKATIONER Du har - ett stort engagemang i samhällsfrågor, är målinriktad samt har förmåga att se helheter och sammanhang. - förmåga att självständigt driva ärenden och att lösa problem. - ett systematiskt/ strukturerat arbetssätt och förmåga att hantera stora och små uppdrag parallellt. - förmåga att skapa goda relationer, lätt för att samarbeta och är lyhörd. - förmåga att se helheter och sammanhang. - lätt för att kommunicera och tycker om att formulera dig väl i tal och skrift. Du som söker har en relevant akademisk examen inom t. ex. Fysisk planering, Samhällsplanering, eller Arkitektur. Du har erfarenhet från offentlig myndighet där du har arbetat med plan- och byggärenden samt har god kunskap om Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Kunskap att nyttja GIS är meriterande. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en organisation med en mångfacetterad specialistkunskap och stimulerande arbetsuppgifter. Du får verka ur ett samhällsperspektiv där du bidrar till ett hållbart samhälle. I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan. För ytterligare information angående tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Pia Strandh på pia.strandh@cordovan.se
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten
Ort: Mariestad
Publicerad : 12-06
Sök fler jobb liknande: lediga Planhandläggare till Mariestad jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Planhandläggare till Mariestad

Djurskyddskontrollant till Skara
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten som ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling genom att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd. ARBETSUPPGIFTER Veterinär- och djurskyddsenhetens uppdrag är att genom information, kontroll, åtgärder och uppföljningar verka för att djurhållarna har en god djurhållning som följer gällande bestämmelser. Uppdraget innefattar hela skalan från förebyggande arbete till att hantera svåra djurskyddsfall. Enheten ansvarar även för smittskydd, revision av livsmedelskontroll samt övriga veterinära frågor. Arbetet innebär i huvudsak handläggning av egna ärenden inom djurskyddslagstiftningen. Ärendena gäller både lantbrukets djur och sällskapsdjur. Du utför djurskyddskontroller i fält, både planerade och efter anmälan. Utöver den praktiska kontrollen består arbetet till stor del av administrativt arbete. Du upprättar kontrollrapporter och registrerar kontrollresultat i handläggningssystem samt skriver förslag till beslut m.m. I arbetet ingår mycket kontakter med djurägare och en hel del resande inom länet. En del av arbetet innebär att ge information internt och externt, till enskilda såväl som till grupper. Intern kompetensutveckling är också en viktig del av arbetet. Veterinär- och djurskyddsenheten har verksamhet på fyra orter; Borås, Göteborg, Skara och Uddevalla. Din placering kommer att vara i Skara. KVALIFIKATIONER Kvalifikationer • Husdjursagronom, etologi- och djurskyddsutbildning, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller motsvarande utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som gett goda och breda kunskaper om djurhållning och lantbruk. • Minst 6 månaders praktisk erfarenhet av arbete med lantbrukets djur. • God datorvana och grundläggande kunskap i Officepaketet. • B-körkort. Meriterande • Erfarenhet från arbete där kontakter med andra människor utgjort en viktig del. • Minst 6 månaders erfarenhet av arbete med kontroll eller tillsyn. Personliga egenskaper • Du är helhetsorienterad och stimuleras av arbeta i ett högt tempo, där du har förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat. • Du är tydlig och kan kommunicera ut ditt budskap på ett lättförståeligt sätt i både tal och skrift. • Du är stabil och trygg i dig själv. Du känner dig bekväm med att ibland lämna besvärliga/obekväma beslut. • Du har förmåga att arbeta utifrån givna ramar och processer. • Du är förändringsvillig och har lätt för att ta till dig och omsätta nya kunskaper och arbetssätt. • Du har ett genuint intresse för människor och förståelse för djurhållares situation. • Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du är självgående i ditt arbete. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Veterinär och djurskyddsenheten
Ort: Skara
Publicerad : 12-13
Sök fler jobb liknande: lediga Djurskyddskontrollant till Skara jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Djurskyddskontrollant till Skara

Lösningsarkitekt
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten. Enheten har cirka 130 medarbetare stationerade vid Sveriges samtliga länsstyrelser och verksamheten finns på 30 orter i landet. Länsstyrelsernas IT-enhet är en strategisk resurs som aktivt ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling genom att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd för cirka 6000 användare. På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • Intressanta, utmanande och omväxlande arbetsuppgifter • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta • Yrkesstolhet • Möjlighet att lära nytt och utvecklas • Bra förmåner och villkor • God arbetsmiljö och gott kamratskap ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsernas IT-enhet söker en Lösningsarkitekt. Du kommer att vara placerad inom funktionen Verksamhetsstöd och ingå i gruppen Utveckling. Arbetsuppgifterna innefattar funktionell och teknisk kravanalys, design av lösningsarkitektur, bidra till vidareutveckling av vår referensarkitektur, val av systemkomponenter, specifikation av integrationsbehov och estimering av utvecklingstid. Du kommer att samarbeta med länsstyrelsernas sakverksamheter, arkitekter, förvaltningsgrupper, utvecklare och externa leverantörer. Arbetet kan periodvisa innebära resor mellan de olika verksamhetsorterna i Sverige. Vi är en distribuerad organisation med personal placerad över hela landet. Du kan välja Luleå, Stockholm eller Göteborg som stationeringsort. Läs mer på www.lansstyrelsen.se KVALIFIKATIONER • Akademisk utbildning, gärna civilingenjör eller systemvetare • Du har god kunskap om informations- eller datamodellering • Du har god kunskap om IT-arkitektur i stora och komplexa lösningar • Du god kunskap av att hantera och prioritera komplexa kravbilder • Du har flera års arbetslivserfarenhet att analysera och ta fram detalj-/ helhetslösningar som motsvarar kraven och behoven • Akademisk utbildning, gärna civilingenjör eller systemvetare • Du har god kunskap om informations- eller datamodellering • Du har god kunskap om IT-arkitektur i stora och komplexa lösningar • Du god kunskap av att hantera och prioritera komplexa kravbilder • Du har flera års arbetslivserfarenhet att analysera och ta fram detalj-/ helhetslösningar som motsvarar kraven och behoven Meriterande • Erfarenhet av någon eller några tekniker för applikationsintegration, till exempel Spridnings- och HämtningsSystem (SHS), Windows Communication Foundation (WCF) • Certifierad eller kunskap i arkitekturramverket TOGAF • Erfarenhet av utveckling av E-tjänster • Erfarenhet av utveckling i Microsoft CRM och Platina Personliga egenskaper • Du är generalist med ett strategiskt tänkande • Du har förmåga att använda dig av teorier, modeller och abstrakta begrepp i din uppgiftslösning • Du kan arbeta självständigt och har förmåga att organisera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter • Du kan bygga och underhålla relationer på ett förtroendeingivande sätt • Du är tydlig och kan kommunicera ut ditt budskap på ett lättförståeligt sätt såväl i tal som i skrift Anställningen är säkerhetsklassad och därmed krävs svenskt medborgarskap.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Lst IT-enheten
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 01-07
Sök fler jobb liknande: lediga Lösningsarkitekt jobb, Lösningsarkitekt Ospecificerad arbetsort, Lösningsarkitekt Länsstyrelsen Västra Götalands län, Lst IT-enheten
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lösningsarkitekt

IT-tekniker GIS
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten. Enheten har cirka 130 medarbetare stationerade vid Sveriges samtliga länsstyrelser och verksamheten finns på 30 orter i landet. Länsstyrelsernas IT-enhet är en strategisk resurs som aktivt ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling genom att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd för cirka 6000 användare. På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • Intressanta, utmanande och omväxlande arbetsuppgifter • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta • Yrkesstolhet • Möjlighet att lära nytt och utvecklas • Bra förmåner och villkor • God arbetsmiljö och gott kamratskap ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsernas IT-enhet söker en IT-tekniker som ska arbeta med drift av länsstyrelsernas gemensamma GIS-plattform. Du kommer få möjligheter att utveckla dina kunskaper om GIS-drift i en stor organisation med många användare och flera nivåer av GIS-lösningar. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara: • Underhåll och drift av länsstyrelsernas GIS-plattform. ESRI:s programvaror ArcGIS Server 10.0 (och ev. 9.3.1) • Administration av karttjänster; vektor, raster, WMS, WFS • ArcGIS Desktop 9.3.1 och/eller 10.0 /10.1 • Hantering av geodatabaser • Hantering av FME Server och Desktop, bearbetningar av geodata, replikering • Hantering av scripting i Python Du kommer att vara placerad inom funktionen Driftstöd och tillhöra gruppen System och Applikationsdrift. Arbetsgruppen består idag av fyra personer som tillsammans ansvarar för drift av länsstyrelsernas gemensamma GIS-plattform. Detta innebär underhåll, uppdateringar, utveckling och support i 3:e linjen till länsstyrelsernas GIS-användare. Länsstyrelsernas GIS-miljö är baserad på ESRIs programvaror. Med ArcGIS Server byggs webbgis och karttjänster. ArcGIS Desktop används för mer avancerade uppgifter. Även programvaran FME används till geodatahantering. Geodata lagras centralt i databasmiljö. Den mobila plattformen består just nu av handburna GPS-enheter och handdatorer med ArcPAD. Detta är dock under utveckling och i framtiden kommer mobila lösningar uppta en allt större del av arbetet. Vi har en distribuerad organisation med personal placerad över hela landet. Du kan välja Karlstad, Göteborg eller Jönköping som stationeringsort. Läs mer på www.lansstyrelsen.se KVALIFIKATIONER • Högskoleutbildning inom GIS och/eller dokumenterade kunskaper förvärvade på annat sätt • Mycket god kompetens i ESRI´s produktfamilj (ArcGIS Destop och ArcGIS Server – bygga nya tjänster och administrera befintliga) • Kompetens i hantering av FME Desktop och FME Server • Kännedom om scripting i Python Meriterande: • Kunskaper i databashantering SQL Server • Kunskaper om server, web och Windowsdrift • Kunskap om ArcPad 7, 8, 10 • Kunskap om GPS-hantering • Kunskap om Google Analytics • Kunskap om ArcIMS • Kunskap om ArcGIS for INSPIRE • Programmeringkompetens (javascipt, Silverlight, Python) Personliga egenskaper: • Du måste vara drivande och fokusera på målet • Du är systematisk och noggrann • Du är en god pedagog och delar med dig av din kunskap till kollegor • Du är van att arbeta i en grupp för att nå gemensamt mål och har god samarbetsförmåga • Du är utåtriktad och har ett glatt och positivt förhållningssätt • Du måste kunna hantera stundtals hög arbetsbelastning Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningen är säkerhetsklassad och därmed krävs svenskt medborgarskap.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Lst IT-enheten
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 01-07
Sök fler jobb liknande: lediga IT-tekniker GIS jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-tekniker GIS

IT-tekniker Sharepoint
Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten. Enheten har cirka 130 medarbetare stationerade vid Sveriges samtliga länsstyrelser och verksamheten finns på 30 orter i landet. Länsstyrelsernas IT-enhet är en strategisk resurs som aktivt ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling genom att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd för cirka 6000 användare. På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • Intressanta, utmanande och omväxlande arbetsuppgifter • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta • Yrkesstolhet • Möjlighet att lära nytt och utvecklas • Bra förmåner och villkor • God arbetsmiljö och gott kamratskap ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsernas IT-enhet söker en självgående och erfaren drifttekniker med goda kunskaper inom Microsoft SharePoint och Microsoft Windows Server. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara drift, administration och felsökning. Du kommer att vara placerad inom funktionen Driftstöd och tillhöra gruppen System och Applikationsdrift. Du ingår i ett team, men stor del av arbetet är självständigt. Vi har en distribuerad organisation med personal placerad över hela landet. Du kan välja Vänersborg, Göteborg eller Stockholm som stationeringsort. Läs mer på www.lansstyrelsen.se KVALIFIKATIONER • Högskoleutbildning inom IT och/eller dokumenterade kunskaper förvärvade på annat sätt • Mycket goda kunskaper av Microsoft SharePoint • Goda kunskaper inom Microsoft Windows Server • Känner till och har arbetat med vanliga driftsfrågor kring Microsofts produktportfölj • Kunskaper i att administrera användare, grupper och behörigheter i Active Directory och MS SQL • Erfarenhet av drift, administration och felsökning av SharePoint och Windows Server Meriterande: • Certifierad i Microsoft SharePoint 2007/2010/2013 • Erfarenhet av Microsoft Exchange • Erfarenhet av systemutveckling Personliga egenskaper: • Du är systematisk och noggrann • Du måste vara drivande och fokusera på målet • Du är en god pedagog och delar med dig av din kunskap till kollegor • Du är van att arbeta i en grupp för att nå gemensamt mål och har god samarbetsförmåga • Du är utåtriktad och har ett glatt och positivt förhållningssätt • Du måste kunna hantera stundtals hög arbetsbelastning Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningen är säkerhetsklassad och därmed krävs svenskt medborgarskap.
Företag: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Lst IT-enheten
Ort: Ospecificerad arbetsort
Publicerad : 01-07
Sök fler jobb liknande: lediga IT-tekniker Sharepoint jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: IT-tekniker Sharepoint


Sök lediga jobb Västra Götalands län

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se