Vetlanda kommun jobb - lediga jobb

Vetlanda kommun jobb Vetlanda kommun jobb - alla lediga jobb

Nedan listar vi alla lediga jobb som matchar: Vetlanda kommun. På Jobblediga.se kan du enkelt söka fler liknande jobb via datorn eller mobilen. Här hittar du också jobbtips när du söker jobb eller vill klättra i karriären.

Hittade inga lediga jobb på sökning: Vetlanda kommun. Sök vidare
Några andra slumpade jobb:

 1. Lärare i förskola/Förskollärare på Nye förskola- Vetlanda

 2. Förskollärare, Kantarellens förskola- Vetlanda

 3. Dagbarnvårdare till Myresjöområdet- Vetlanda

 4. Administrativ assistent- Vetlanda

 5. Utbildningsledare Trähusprojektör- Vetlanda

 6. Lärare i teknik/matematik årskurs 7-9, Landsbro skola- Vetlanda

 7. Förskollärare, Kvarnens förskola- Vetlanda

 8. Studie- och yrkesvägledare, Vetlanda Lärcentrum- Vetlanda

 9. Skolpsykolog- Vetlanda

 10. Ungdomspedagog till ensamkommande barn- Vetlanda

 11. Lärare i grundskolans tidigare år- Vetlanda

 12. Lärare i grundskolans tidigare år- Vetlanda

 13. Lärare i gymnasiet - kärnämnen, Vetlanda lärcentrum- Vetlanda

 14. Utbildningsplanerare, företag, Vetlanda Lärcentrum- Vetlanda

 15. Lärare i svenska som andraspråk, Njudungsgymnasiet- Vetlanda

 16. Lärare till förberedelseverksamheten, Mogärdeskolan- Vetlanda

 17. Förskollärare, Esplanadens förskola- Vetlanda

 18. Förskollärare, Forngårdens förskola- Vetlanda

 19. Lärare i NO-ämnen för grundskolans senare år- Vetlanda

 20. Lärare i trä- och metallslöjd Withalaskolan- Vetlanda

 21. Lärare i gymnasiet - kärnämnen, Vetlanda lärcentrum- Vetlanda

 22. Lärare i fritidshem/Fritidspedagog, Ekenässjöns skola- Vetlanda

 23. Rektor till Landsbro och Myresjö skolor- Vetlanda

 24. Specialpedagog/speciallärare till Bäckseda skola- Vetlanda

 25. Lärare i grundskolans tidigare år Landsbro skola- Vetlanda

 26. Förskollärare/Barnskötare, Montessoriförskolan- Vetlanda

 27. Lärare i grundskolans tidigare år på Brunnsgårdsskolan f-3- Vetlanda

 28. Lärare i svenska och engelska på Njudungsgymnasiet- Vetlanda

 29. Socionom- Vetlanda

 30. Kulturchef- och fritidschef- Vetlanda

 31. Skolsköterska vid Tomaslundens- och Korsberga skolor- Vetlanda

 32. SFI-lärare vid Vetlanda Lärcentrum- Vetlanda

 33. SFI-lärare/samordnare, Vetlanda Lärcentrum- Vetlanda

 34. VD för Witalabostäder- Vetlanda

 35. Funktionschef till funktionshinderomsorgen- Vetlanda

 36. Elevassistent vid Njudungsgymnasiets särskola- Vetlanda

 37. Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare- Vetlanda

 38. Specialpedagog Korsberga skola /Ramkvilla skola- Vetlanda

 39. Modersmålslärare i arabiska- Vetlanda

 40. Lärare i spanska, svenska, svenska som andraspråk, religionskunskap- Vetlanda


Mer beskrivning

Lärare i förskola/Förskollärare på Nye förskola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Nye ligger 16 kilometer utanför Vetlanda. Förskolan är centralt placerad och vi har nära till skolan där det finns tillgång till bibliotek och idrottshall. Närheten till naturen är en fantastisk tillgång för oss i vårt arbete. ARBETSUPPGIFTER 75 % förskollärare på Nye förskola som är en enavdelningsförskola med barn i åldrarna 1-5 år. KVALIFIKATIONER Lärarexamen med inriktning mot förskola.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-15
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i förskola/Förskollärare på Nye förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i förskola/Förskollärare på Nye förskola

Förskollärare, Kantarellens förskola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Kantarellens förskola startade i augusti 2006. Förskolan kom till för att Vetlanda kommun förbundit sig att ta emot ett visst antal flyktingar. Förskolan ligger i området Kantarellen som till största del har invånare med annan kulturell bakgrund. Verksamheten bedrivs i en 5-rumslägenhet på bottenvåningen. Kantarellens förskola riktar sig i första hand till barn 1-5 år med flyktingbakgrund och som nyligen anlänt till Vetlanda kommun. Förskolan har ett nära arbete med Stensåkra förskola. ARBETSUPPGIFTER Arbete i barngrupp med barn 1-6 år, alla barn har annat modersmål än svenska. Pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheten. Se varje barns behov och intressen och utforma verksamheten utifrån det. Nära samarbete med vårdnadshavare krävs då flera är relativt nyanlända. Nära samarbete i arbetslag och med närliggande förskola. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen Gärna erfarenhet från arbete med barn med annat modersmål/annan kultur och religion. Goda språkkunskaper.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-14
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Kantarellens förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Kantarellens förskola

Dagbarnvårdare till Myresjöområdet
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Tjänsten är placerad i Myresjö och ingår i barnomsorgen Myresjö, Landsbro, Bäckaby och Korsberga. ARBETSUPPGIFTER Du ska ha hand om två barn och ge dem möjlighet till ökad kontakt med andra barn. Du ska även hjälpa till i barnens familj med andra barn. Du måste bo i Myresjö eller i närheten. KVALIFIKATIONER Önskvärt med erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd.
Företag: Vetlanda kommun, Västra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-14
Sök fler jobb liknande: lediga Dagbarnvårdare till Myresjöområdet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Dagbarnvårdare till Myresjöområdet

Administrativ assistent
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER Uppdraget som administratör inom Tekniska kontorets gatu- parkavdelning innebär att på uppdrag av enhetschefen ansvara för administrativa rutiner inom gatu- parkavdelningens verksamhet. Du kommer främst att arbeta med fakturor, kontering och övrig bokföring ibland annat ekonomisystemen Agresso och KomMa. Förrådsenheten är en serviceverksamhet mot hela gatu-parkavdelningen samt för andra delar av Tekniska kontoret, andra förvaltningar, kommunala bolag och medborgarna. KVALIFIKATIONER Du som söker har minst en 3-årig gymnasieutbildning med främst inriktning mot ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Datorvana krävs. Du som söker bör även ha några års tidigare erfarenhet inom arbetsområdet.
Företag: Vetlanda kommun
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-08
Sök fler jobb liknande: lediga Administrativ assistent jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Administrativ assistent

Utbildningsledare Trähusprojektör
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. På Vetlanda Lärcentrum finns all vuxenutbildning i kommunen samlad. Vi arbetar med flera skolformer som Svenskundervisning för invandrare, Komvux, Särvux och Yrkeshögskola/högskola. Det går cirka 500 elever hos oss. Vi strävar efter att vara i framkant tekniskt och pedagogiskt. ARBETSUPPGIFTER Undervisning på yrkeshögskoleutbildningen Trähusprojektör. KVALIFIKATIONER Erfaren slutprojektör för monteringsfärdiga småhus. Goda kunskaper i AutoCad. Önskvärt men inget krav med kunskaper i statik. Pedagogisk kunskap och erfarenhet är önskvärt. Kunskaper inom IT är en förutsättning för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Arbete inom branschen. Arbete med pedagogisk inriktning.
Företag: Vetlanda kommun, Vetlanda Lärcentrum
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Utbildningsledare Trähusprojektör jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utbildningsledare Trähusprojektör

Lärare i teknik/matematik årskurs 7-9, Landsbro skola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Landsbro skola är en F-9 skola i samhället Landsbro. Skolan har nära till naturen och idrottsanläggningar. På skolan går cirka 400 elever, varav ungefär 260 elever i årskurs 7-9. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt och vi är måna om att skapa goda relationer med eleverna, för att skapa förutsättningar för dem att utvecklas så långt som möjligt. Pedagogerna i årskurs 7-9 arbetar i fyra vertikala arbetslag. ARBETSUPPGIFTER Uppdraget innefattar att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån dennes individuella förutsättningar. Vidare ingår att dokumentera och följa upp elevens lärande och utveckling samt kommunicera detta med eleven och vårdnadshavaren. Läraren ska se varje elev, stärka elevens tilltro till sin egen förmåga att lära och stimulera till ett livslångt lärande. Uppdraget innefattar även att stödja elevens personliga utveckling. Läraren ska förbereda eleven för ett livslångt lärande i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle. I uppdraget ingår att förbereda eleven för framtida studier. I tjänsten ingår handledarskap i årskurs 7. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet att undervisa i teknik och matematik i årskurs 7-9. Du bör ha goda ämneskunskaper, goda kunskaper om pedagogiska och didaktiska metoder, bedömning, konflikthantering samt grundskolans läroplan.
Företag: Vetlanda kommun, Västra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-04
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i teknik/matematik årskurs 7-9, Landsbro skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i teknik/matematik årskurs 7-9, Landsbro skola

Förskollärare, Kvarnens förskola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Kvarnens förskola består av en småbarnsavdelning och tre syskonavdelningar och är belägen i ett naturskönt område. Förskolan finns i centralorten med tillgång till en varierande utemiljö, närhet till fina naturområden och centrum. Förskolan arbetar för att skapa en trygg plats för barnen och fokuserar på lekens betydelse för lärande samt en avdelning arbetar med äventyrspedagogik. ARBETSUPPGIFTER Du ser varje barns behov och utformar verksamheten utifrån det. Du ansvarar för att skapa kreativ lek- och lärmiljö, där barnen utmanas och stimuleras till språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt får använda hela sin kropp och sina sinnen. Du ingår i ett arbetslag där man arbetar med en småbarnsavdelning och tre syskonavdelningar. KVALIFIKATIONER Du har förskollärarexamen. Du har kunskap om barns emotionella och kognitiva utveckling. Du använder olika pedagogiska metoder som anpassas till barnens behov och främjar barnens lek och kreativitet. Du tar ansvar för att planera och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-03
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Kvarnens förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Kvarnens förskola

Studie- och yrkesvägledare, Vetlanda Lärcentrum
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Vetlanda Lärcentrum är den självklara mötesplatsen för studerande på olika nivåer. Målet är att skapa en mötesplats för alla inom vuxnas lärande och tillsammans arbetar vi för att hitta flexibla lösningar. ARBETSUPPGIFTER Studie- och yrkesvägledning av vuxna. Enskilda samtal, gruppvägledning, vägledning via telefon och nätet. Administration ansökningar för vuxna. Uppsökande verksamhet, information om vuxenutbildning. Samarbete med övrig personal. KVALIFIKATIONER Utbildning krävs. Samtalsmetodik Datorvana krävs. Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. Ett kundorienterat bemötande. Meriterande är erfarenhet av studie- och yrkesvägledning för vuxna.
Företag: Vetlanda kommun, Vetlanda Lärcentrum
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Studie- och yrkesvägledare, Vetlanda Lärcentrum jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Studie- och yrkesvägledare, Vetlanda Lärcentrum

Skolpsykolog
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER Som skolpsykolog arbetar du på skol-, grupp- och individnivå. På skolnivå handlar det bland annat om att driva utvecklingsarbete inom skolmiljöns och elevhälsans område. På gruppnivå ska du handleda och ge konsultation till personal och ingå i elevhälsans tvärprofessionella team. På individnivå gör du utredningar, bedömningar och ger stöd till elever och vårdnadshavare. Samverkan med med BUP, HAB och socialförvaltning ingår i tjänsten. KVALIFIKATIONER Du ska vara legitimerad psykolog alternativt PTP-psykolog. Är du PTP-psykolog erbjuder vi dig en erfaren handledare. Du ska ha ett inkluderande förhållningssätt och ett stort intresse i pedagogisk psykologi. Tjänsten förutsätter körkort och tillgång till bil. Erfarenhet från arbete med barn och unga är meriterande. Stor vikt läggs vid initiativ- och samarbetsförmåga samt förmågan att arbeta självständigt.
Företag: Vetlanda kommun, Central funktion/Resurscentrum
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-02
Sök fler jobb liknande: lediga Skolpsykolog jobb, Skolpsykolog Vetlanda, Skolpsykolog Vetlanda kommun, Central funktion/Resurscentrum
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolpsykolog

Ungdomspedagog till ensamkommande barn
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. HVB Kullen är Vetlanda kommuns boende för ensamkommande flyktingungdomar i åldrarna 15-18 år. Kullen ligger i anslutning till Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn. Just nu bor 10 ungdomar på HVB Kullen. Personalgruppen omfattar 10 ungdomspedagoger. Kullen är ett boende där trygghet och omsorg är ledord. Verksamheten vilar på ett pedagogiskt förhållningssätt. Vi arbetar salutogent för att ungdomarna ska få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i det framtida livet i Sverige. ARBETSUPPGIFTER Du är involverad i alla praktiska sysslor i boendet såsom matlagning, läxläsning och fritidsaktiviteter. I arbetet ingår kontaktmannaskap, dokumentation och samverkan med andra aktörer kring ungdomarna. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med ett genuint intresse för ungdomar och det mångkulturella samhället och som vill vara med och fortsätta utvecklingen av verksamheten med ensamkommande flyktingbarn. Du har eftergymnasial examen, t ex socionom, pedagog, behandlingspedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete med ungdomar, andra kulturer och/eller socialt arbete är ett krav. Du är relationsskapande och kan arbeta både i team och självständigt. Arbetet kräver att du är flexibel och kreativ och att du har lätt att samarbeta. Du har en respektfull människosyn, är lugn och trygg och kan vara en ”vuxen vuxen”. Du har B-körkort.
Företag: Vetlanda kommun, Socialförvaltningen
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Ungdomspedagog till ensamkommande barn jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Ungdomspedagog till ensamkommande barn

Lärare i grundskolans tidigare år
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Ekenässjöns skola är en F-6 skola med fritidshem. På skolan arbetar cirka 150 elever och ett 30-tal vuxna. Ekenässjöns bibliotek inryms i skolans lokaler och vi har tillgång till biblioteksassistent flera dagar i veckan. Vår skolrestaurang har tillagningskök och erbjuder uppskattade måltider. Något mer än hälften av den pedagogiska personalen har arbetat på skolan två läsår eller kortare tid. Vi är inne i ett spännande utvecklingsarbete för att forma rutiner och arbetssätt för att erbjuda våra elever den bästa skolan. ARBETSUPPGIFTER Som lärare är du ansvarig för det pedagogiska arbetet för elevernas lärande i samverkan med övrig personal i arbetslaget. I uppdraget ingår klassansvar för eleverna i åk 1. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet att undervisa i åk 1-6. Du har goda kunskaper i grundläggande läs- och skrivinlärning samt i grundläggande matematik. Du är en trygg ledare med god förmåga att utveckla positiva relationer med elever, vårdnadshavare och arbetskamrater. I arbetet tillsammans med eleverna har du ett helhetsperspektiv kring lärande och utveckling. Du är en aktivt lärande pedagog med intresse för skolutveckling. Erfarenhet och kunskap i att arbeta med elever som har svenska som andraspråk samt arbete med nyanlända elever är en merit. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering och kan komma att börja intervjua kandidater innan annonstidens slut.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i grundskolans tidigare år
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Ekenässjöns skola är en F-6 skola med fritidshem. På skolan arbetar cirka 150 elever och ett 30-tal vuxna. Ekenässjöns bibliotek inryms i skolans lokaler och vi har tillgång till biblioteksassistent flera dagar i veckan. Vår skolrestaurang har tillagningskök och erbjuder uppskattade måltider. Något mer än hälften av den pedagogiska personalen har arbetat på skolan två läsår eller kortare tid. Vi är inne i ett spännande utvecklingsarbete för att forma rutiner och arbetssätt för att erbjuda våra elever den bästa skolan. ARBETSUPPGIFTER Som lärare är du ansvarig för det pedagogiska arbetet för elevernas lärande i samverkan med övrig personal i arbetslaget. I uppdraget ingår klassansvar för eleverna i åk 6. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet att undervisa i matematik, NO och idrott åk 1-6. Du är en trygg ledare med god förmåga att utveckla positiva relationer med elever, vårdnadshavare och arbetskamrater. I arbetet tillsammans med eleverna har du ett helhetsperspektiv kring lärande och utveckling. Du är en aktivt lärande pedagog med intresse för skolutveckling. Erfarenhet och kunskap i att arbeta med elever som har svenska som andraspråk samt arbete med nyanlända elever är en merit. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering och kan komma att börja intervjua kandidater innan annonstidens slut.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-01
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år

Lärare i gymnasiet - kärnämnen, Vetlanda lärcentrum
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning. Vi har flera skolformer som Svenskundervisning för invandrare, Komvux, Särvux, Yrkeshögskola och Högskola. Det går ca 500 elever på Vetlanda Lärcentrum. Vi strävar efter att vara i framkant både med IT och pedagogik. ARBETSUPPGIFTER Undervisning på gymnasial nivå i matematik och kemi inom Komvux. Vi har en kontinuerlig antagning av elever och förutsätter att du har vana att undervisa både i grupp och på distans via lärplattform. Det är viktigt att göra individuella lösningar för elever inom Komvux. Tillhörighet och aktivt deltagande i arbetslag och skolutvecklingsgrupper ingår i tjänsten. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning med behörighet på gymnasienivå inom matematik och kemi. Examen. Lärarlegitimation vid utfärdande. Meriterande att ha erfarenhet från vuxenutbildning.
Företag: Vetlanda kommun, Vetlanda Lärcentrum
Ort: Vetlanda
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i gymnasiet - kärnämnen, Vetlanda lärcentrum jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i gymnasiet - kärnämnen, Vetlanda lärcentrum

Utbildningsplanerare, företag, Vetlanda Lärcentrum
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. På Vetlanda Lärcentrum finns all vuxenutbildning i kommunen samlad. Vi har flera skolformer som Svenskundervisning för invandrare, Komvux, Särvux, Yrkeshögskola/högskola. Det går ca 500 elever på Vetlanda Lärcentrum. ARBETSUPPGIFTER Planera och koordinera utbildningar inom Yrkeshögskolan på Vetlanda Lärcentrum. Skriva ansökningar. Arbeta med antagning. Rekvirera pengar. Fakturering. Kontakter och information till studerande. Kontakter med ledninggrupp. Protokoll m.m. Kvalitetsarbete och uppföljningar. Marknadsföring av Vetlanda Lärcentrum. Arbete med lärlingsutbildning på gymnasial nivå. KVALIFIKATIONER Goda IT kunskaper. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Goda administrativa förmågor. Goda kunskaper om hur YH-myndigheten arbetar samt om Skolverket. Meriterande är tidigare erfarenhet av utbildningsplanering inom vuxenutbildning/Yrkeshögskola.
Företag: Vetlanda kommun, Vetlanda Lärcentrum
Ort: Vetlanda
Publicerad : 06-28
Sök fler jobb liknande: lediga Utbildningsplanerare, företag, Vetlanda Lärcentrum jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Utbildningsplanerare, företag, Vetlanda Lärcentrum

Lärare i svenska som andraspråk, Njudungsgymnasiet
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Vi som arbetar på Njudungsgymnasiet vill ge eleverna kunskaper för livet. Med det menar vi goda kunskaper för sina vidare studier eller för sitt kommande arbete men också "livskunskaper" att ta med sig i ditt fortsatta liv. ARBETSUPPGIFTER På språkintroduktion kartlägger och undervisar vi elever som är nyanlända. Undervisningen är främst inriktad på svenska men innebär även att arbeta för att bidra till så bra integration som möjligt. Mentorskap är en naturlig del av lärarrollen. KVALIFIKATIONER Utbildning i svenska för gymnasiet och svenska som andraspråk. Erfarenhet av undervisning på språkintroduktion eller motsvarande är meriterande. Vi ser gärna att du är beredd att arbeta med undervisning i hemkunskap. Erfarenhet av undervisning på språkintroduktion eller motsvarande är meriterande så väl som kunskap om och erfarenhet av integrationsarbete.
Företag: Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 06-27
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i svenska som andraspråk, Njudungsgymnasiet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i svenska som andraspråk, Njudungsgymnasiet

Lärare till förberedelseverksamheten, Mogärdeskolan
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Mogärdeskolan finner du i hjärtat av Vetlanda. Skolan har fritidshem, förskoleklass och årskurserna 1-9. Det går cirka 500 elever på skolan. På Mogärdeskolan har vi hälsoprofilering och arbetar för att hålla ett trevligt skolklimat där vi visar respekt för varandra. ARBETSUPPGIFTER Arbeta med elever i årskurs f-9 som nyligen anlänt till Sverige. KVALIFIKATIONER Lärarkompetens med svenska som andra språk. Flexibel: Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar. Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Kulturell medvetenhet: Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs. Organisationsförmåga.
Företag: Vetlanda kommun, Västra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 06-26
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare till förberedelseverksamheten, Mogärdeskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare till förberedelseverksamheten, Mogärdeskolan

Förskollärare, Esplanadens förskola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Esplanadens förskola är en relativt nyöppnad förskola med en småbarns- och en syskonavdelning. Förskolan är belägen i centralorten med tillgång till en varierande utemiljö, närhet till fina naturområden och centrum. Esplanadens förskola arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt, där både barn och vuxna lär av varandra. ARBETSUPPGIFTER Du ser varje barns behov och utformar verksamheten utifrån det. Du ansvarar för att skapa kreativ lek- och lärmiljö, där barnen utmanas och stimuleras till språk,matematik, naturvetenskap och teknik samt får använda hela sin kropp och sina sinnen. Du ingår i ett arbetslag där man arbetar med en småbarnsgrupp och en syskongrupp. KVALIFIKATIONER Du har förskollärarexamen. Du har kunskap om barns emotionella och kognitiva utveckling. Du använder olika pedagogiska metoder som anpassas till barnens behov och som främjar barnens lek och kreativitet. Du tar ansvar för att planera och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Esplanadens förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Esplanadens förskola

Förskollärare, Forngårdens förskola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Forngårdens förskola består av en småbarnsavdelning och en syskonavdelning med ca 30 barn. Förskolan bedrivs i Forngården som är en gammal anrik förskolebyggnad. Förskolan finns i centralorten med tillgång till en varierande utemiljö, närhet till fina naturområden och centrum. ARBETSUPPGIFTER Du ser varje barns behov och utformar verksamheten utifrån det.Du ansvarar för att skapa kreativ lek- och lärmiljö, där barnen utmanas och stimuleras till språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt får använda hela sin kropp och sina sinnen. Du ingår i ett arbetslag där man arbetar med en småbarnsgrupp och en syskongrupp. KVALIFIKATIONER Du har förskollärarexamen. Du har kunskap om barns emotionella och kognitiva utveckling. Du använder olika pedagogiska metoder som anpassas till barnens behov och som främjar barnens lek och kreativitet. Du tar ansvar för att planera och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 06-20
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare, Forngårdens förskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare, Forngårdens förskola

Lärare i NO-ämnen för grundskolans senare år
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i NO-ämnen i årskurserna 7-9, Withalaskolan KVALIFIKATIONER Lärarbehörighet i ämnena biologi, fysik och kemi krävs
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-22
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i NO-ämnen för grundskolans senare år jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i NO-ämnen för grundskolans senare år

Lärare i trä- och metallslöjd Withalaskolan
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i trä- och metallslöjd i årskurserna 7-9. I tjänsten ingår även undervisning i grundsärskolan 7-9. Behörighet i teknik ses som meriterande. KVALIFIKATIONER Slöjdlärarutbildning krävs
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-22
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i trä- och metallslöjd Withalaskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i trä- och metallslöjd Withalaskolan

Lärare i gymnasiet - kärnämnen, Vetlanda lärcentrum
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning. Vi har flera skolformer som Svenskundervisning för invandrare, Komvux, Särvux, Yrkeshögskola och Högskola. Det går ca 500 elever på Vetlanda Lärcentrum. Vi strävar efter att vara i framkant både med IT och pedagogik. ARBETSUPPGIFTER Undervisning på gymnasial nivå i matematik och kemi inom Komvux. Vi har en kontinuerlig antagning av elever och förutsätter att du har vana att undervisa både i grupp och på distans via lärplattform. Det är viktigt att göra individuella lösningar för elever inom Komvux. Tillhörighet och aktivt deltagande i arbetslag och skolutvecklingsgrupper ingår i tjänsten. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning med behörighet på gymnasienivå inom matematik och kemi. Examen. Lärarlegitimation vid utfärdande. Meriterande att ha erfarenhet från vuxenutbildning.
Företag: Vetlanda kommun, Vetlanda Lärcentrum
Ort: Vetlanda
Publicerad : 07-31
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i gymnasiet - kärnämnen, Vetlanda lärcentrum jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i gymnasiet - kärnämnen, Vetlanda lärcentrum

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog, Ekenässjöns skola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER Som fritidspedagog har du tillsammans med arbetslaget ansvar för den dagliga verksamheten och utvecklingen på vårt fritidshem. I tjänsten ingår även arbete tillsammans med elever under skoltid. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har fritidspedagogexamen, gärna i kombination med behörighet i något ämne. Du är en trygg ledare med förmåga att utveckla positiva relationer med elever, vårdnadshavare och arbetskamrater. I arbetet tillsammans med eleverna har du ett helhetsperspektiv kring lärande och utveckling. Du är en aktivt lärande pedagog med intresse för skolutveckling. Erfarenhet och kunskap i att arbeta med elever som har svenska som andraspråk samt arbete med nyanlända elever är en merit. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering och kan börja intervjua kandidater innan annonstidens slut.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 08-05
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i fritidshem/Fritidspedagog, Ekenässjöns skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog, Ekenässjöns skola

Rektor till Landsbro och Myresjö skolor
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med oss och leda grundskolor i Vetlanda kommun in i framtiden? Hos oss arbetar du i skolledarteam med eget ansvar för ledning och utveckling av dina skolor. Vi arbetar för att vara öppna, nyskapande och kvalitetsmedvetna. Du kommer att vara rektor för Landsbro skola f-6 och Myresjöskola f-6. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som vill driva skolutveckling, gillar utmaningar och har ett mål för vad du vill med skolan. Du har högskoleutbildning och har erfarenhet från pedagogisk verksamhet och ledarskap.
Företag: Vetlanda kommun, Västra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 08-07
Sök fler jobb liknande: lediga Rektor till Landsbro och Myresjö skolor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Rektor till Landsbro och Myresjö skolor

Specialpedagog/speciallärare till Bäckseda skola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER I uppdraget ingår att arbeta nära rektor och pedagogerna i f-6 på Bäckseda skola. Tillsammans med undervisande pedagoger genomför du åtgärder för elever i behov av stöd under kortare elller längre perioder. Du upprättar åtgärdsprogram tillsammans med undervisande pedagog, vårdnadshavare, elev, elevhälsa och arbetslag. Du kommer att delta i skolans ledningsgrupp och utvecklingsgrupp. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lärarexamen och är utbildad specialpedagog eller speciallärare. Tillsammans med rektor arbetar du för en positiv utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla barn och elever i verksamheten.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 08-08
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog/speciallärare till Bäckseda skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog/speciallärare till Bäckseda skola

Lärare i grundskolans tidigare år Landsbro skola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Landsbro skola är en F-9 skola med omkring 500 elever. Skolan inrymmer även fritidshem. Verksamheten är organiserad i arbetslag. F-3, 4-6, samt 7-9 där vi har fyra arbetslag. På skolan arbetar vi aktivt för att skapa ett bra klimat där alla känner att de är delaktiga och blir respekterade. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten omfattar undervisning i årskurs 4-6 med tillhörande arbetsuppgifter och klassläraransvar. KVALIFIKATIONER Läraren ska se varje elev, stärka elevens tilltro till sin egen förmåga att lära och stimulera till ett livslångt lärande.
Företag: Vetlanda kommun, Västra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 08-14
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år Landsbro skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år Landsbro skola

Förskollärare/Barnskötare, Montessoriförskolan
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Montessori förskolan har idag 2 avdelningar. Förskolan finns i centralorten med tillgång till en varierande utemiljö, närhet till fina naturområden och centrum. Förskolan arbetar utifrån Montessoripedagogiken, där två av de viktigaste förutsättningarna är frihet för barnen att välja aktivitet samt möjlighet att arbeta ostört i sin egen takt. ARBETSUPPGIFTER Förskolan arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik och förskolans läroplan. Du ser varje barns behov och utformar verksamheten utifrån det. Du ansvarar för att skapa kreativ lek- och lärmiljö, där barnen utmanas och stimuleras i språk, matematik, naturkunskap och teknik samt får använda hela sin kropp och sina sinnen. Du ingår i ett arbetslag med en småbarnsgrupp och en syskongrupp. KVALIFIKATIONER Du har Montessorilärarutbildning/förskollärarexamen. Du har kunskap om barns emotionella och kognitiva utveckling. Du använder olika pedagogiska metoder som anpassas till barnens behov och som främjar barnens lek och kreativitet. Du tar ansvar för att planera och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt. Önskvärt med montessorilärarutbildning eller intresse för montessoripedagogiken.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 08-20
Sök fler jobb liknande: lediga Förskollärare/Barnskötare, Montessoriförskolan jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Förskollärare/Barnskötare, Montessoriförskolan

Lärare i grundskolans tidigare år på Brunnsgårdsskolan f-3
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Brunnsgårdsskolan är en liten skola med cirka 80 barn fördelade på fyra klasser. I fräscha, ljusa lokaler finns förskoleklass, årskurs 1-3 samt två fritidshemsavdelningar. Vi verkar för en trygg, trivsam miljö där kropp och knopp står i samspel, allt för att ge barnen goda förutsättningar att utvecklas. ARBETSUPPGIFTER Uppdraget som lärare, tidigare år, innefattar att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån dennes individuella förutsättningar. Vidare ingår att dokumentera och följa upp elevens lärande och utveckling, samt kommunicera detta med eleven och vårdnadshavare. Läraren ska se varje elev, stärka elevens tilltro till sin egen förmåga att lära och stimulera till ett livslångt lärande. Uppdraget innefattar även att stödja elevens personliga utveckling. Läraren ska förbereda eleven för ett liv i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle. Uppdraget styrs av Skollagen, Läroplanen, kursplaner och kommunala styrdokument. Målgrupp är elever i skolans tidigare år. I uppdraget ingår att bidra till sin egen, gruppens och verksamhetens utveckling. KVALIFIKATIONER Lärarutbildning och legitimation för att undervisa i grundskolans tidigare år.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 08-21
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i grundskolans tidigare år på Brunnsgårdsskolan f-3 jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i grundskolans tidigare år på Brunnsgårdsskolan f-3

Lärare i svenska och engelska på Njudungsgymnasiet
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Vi som arbetar på Njudungsgymnasiet vill ge eleverna kunskaper för livet. Med det menar vi goda kunskaper för deras vidare studier eller för deras kommande arbete men också "livskunskaper" att ta med sig i sitt fortsatta liv. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 5 och 6 på gymnasienivå. Dessutom ingår mentorskap för en grupp elever på Ekonomiprogrammet. KVALIFIKATIONER Gymnasielärarexamen i svenska och engelska. Erfarenhet av arbete med gymnasieskolans kurser i svenska och engelska är meriterande
Företag: Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 08-26
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i svenska och engelska på Njudungsgymnasiet jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i svenska och engelska på Njudungsgymnasiet

Socionom
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Familjesektionen består av 29 tjänster med mottagningsgrupp, utredningsgrupp och placeringsgrupp och öppenvårdsgrupp med en enhetschef för varje grupp. Vi har extern handledning samt en utvecklingsledare med inriktning mot familjesektionen. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta som socialsekreterare i utredningsgruppen och utreda barn och ungdomar 0-20 år enligt socialtjänstlagen, LVU och övrig aktuell lagstiftning. I ditt arbete ingår också att följa upp öppna insatser. Du kommer att arbeta tillsammans med 8 kollegor och enhetschef. KVALIFIKATIONER Du ska ha socionomexamen. Hänsyn kommer att tas till personlig lämplighet. Önskvärt med erfarenhet av utredningsarbete med barn och ungdom.
Företag: Vetlanda kommun, Socialförvaltningen
Ort: Vetlanda
Publicerad : 08-29
Sök fler jobb liknande: lediga Socionom jobb, Socionom Vetlanda, Socionom Vetlanda kommun, Socialförvaltningen
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Socionom

Kulturchef- och fritidschef
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsidé: Kultur- och fritidsnämnden skall verka inom kultur, bildning, kunskap, idrott och fritidsaktiviteter på sådant sätt att verksamheten upplevs som intressant och berikande för alla invånare och besökare. Verksamheten skall inriktas mot folkhälsomålen genom att skapa förutsättningar för fysiska och kulturella aktiviteter samt människors möjligheter till delaktighet och inflytande i ett dagligt upprätthållande av vår demokrati. ARBETSUPPGIFTER Vetlanda kommun söker en förvaltningschef med stort engagemang för kultur- och fritidsfrågor. Du ska förse kultur- och fritidsnämnden med information och väl underbyggda underlag inför beslut, samt ansvara för att politiska beslut verkställs. Du har ett övergripande och strategiskt ansvar för att organisera, leda och utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidschefen ingår i kommunchefens ledningsgrupp. KVALIFIKATIONER Vi vill att du har högskoleexamen, gärna med inriktning mot kultur- eller fritid och har erfarenhet från att arbeta inom kultur- eller fritidssektorn. Du har tidigare jobbat med att utveckla medarbetare och verksamhet och har haft ekonomiskt ansvar. Du jobbar aktivt för att utveckla medarbetarskapet och skapar på så sätt förutsättningar för måluppfyllelse och hög kvalitet i verksamheten.
Företag: Vetlanda kommun
Ort: Vetlanda
Publicerad : 08-30
Sök fler jobb liknande: lediga Kulturchef- och fritidschef jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Kulturchef- och fritidschef

Skolsköterska vid Tomaslundens- och Korsberga skolor
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER Ingår som elevhälsans medicinska insats vid skolornas lokala elevhälsoarbete, i nära samverkan med rektorer och övriga professioner inom elevhälsan och landstinget. Ansvar för hälsokontroller och hälsosamtal med elever. I hälsokontrollen ingår kontroll av syn, hörsel, längd, vikt och rygg. Vaccinerar enligt gällande vaccinationsprogram. Erbjuder enklare sjukvårdsinsatser. Har öppen mottagning. KVALIFIKATIONER Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning barn/skol/distriktssköterska. Förmåga att arbeta självständigt och i tvärprofessionella team. Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Företag: Vetlanda kommun, Central funktion/Resurscentrum
Ort: Vetlanda
Publicerad : 09-03
Sök fler jobb liknande: lediga Skolsköterska vid Tomaslundens- och Korsberga skolor jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Skolsköterska vid Tomaslundens- och Korsberga skolor

SFI-lärare vid Vetlanda Lärcentrum
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Vetlanda Lärcentrum är centrum för vuxenutbildning i Vetlanda. Här går ca 500 elevers fördelade på Svenskundervisning för invandrare, Särskild undervisning för vuxna, Komvux och Yrkeshögskola/högskola. På Vetlanda Lärcentrum kan du studera på i stort sett alla nivåer och utifrån dina förutsättningar. Vi är en flexibel organisation som möter elever och personals, men också företags, och organisationers behov av utveckling. Med rätt kompetens och en hög kunskapsnivå ger vi förutsättningar för ett livslångt lärande. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i svenska som andraspråk med inriktning mot elever med kort skolbakgrund. Därutöver tillkommer sedvanligt tillhörande arbete för lärare. KVALIFIKATIONER Vi söker en behörig lärare i svenska som andraspråk. Vana vid digitala hjälpmedel är önskvärt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning för vuxna med invandrarbakgrund.
Företag: Vetlanda kommun, Vetlanda Lärcentrum
Ort: Vetlanda
Publicerad : 09-03
Sök fler jobb liknande: lediga SFI-lärare vid Vetlanda Lärcentrum jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: SFI-lärare vid Vetlanda Lärcentrum

SFI-lärare/samordnare, Vetlanda Lärcentrum
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. På Vetlanda Lärcentrum kan du studera på i stort sett alla nivåer och utifrån dina förutsättningar. Vi är en flexibel organisation som möter elevers och personals, men också företags, och organisationers behov av utveckling. Med rätt kompetens och en hög kuskapsnivå ger vi förutsättningar för ett livslångt lärande. ARBETSUPPGIFTER Som samordnare för Sfi ansvarar du bland annat för kartläggning och intervjuer av nya studerande, språkpraktik, kontakter med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter, beställning av nationella prov och vikarieanskaffning. KVALIFIKATIONER Behörig lärare i Svenska som andraspråk. Du bör ha vana av att arbeta med vuxna i utbildningssammanhang och vara förtrogen med administrativa arbetsuppgifter samt ha goda datorkunskaper.
Företag: Vetlanda kommun, Vetlanda Lärcentrum
Ort: Vetlanda
Publicerad : 09-04
Sök fler jobb liknande: lediga SFI-lärare/samordnare, Vetlanda Lärcentrum jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: SFI-lärare/samordnare, Vetlanda Lärcentrum

VD för Witalabostäder
Witalabostäder är Vetlandas kommunalt ägda fastighetsbolag. Vi har sedan år 1963 förvaltat lägenheter och kommersiella lokaler. Idag förvaltar vi 894 lägenheter i Vetlanda med dess omnejd. Med vår långa erfarenhet och vårt utbud kan vi erbjuda boende med valfrihet, trygghet och långsiktighet. ARBETSUPPGIFTER Witalabostäder söker en VD med kunskap och intresse för fastighetsfrågor. Du har ett övergripande och strategiskt ansvar för att organisera, leda och utveckla bolagets verksamhet. VD:n ingår i kommunchefens ledningsgrupp. Du ska medverka till Vetlanda kommuns försörjning av attraktiva bostäder. Du jobbar enligt affärsmässiga principer och bedriver en kostnadseffektiv och rationell fastighetsförvaltning. Du ska förse styrelsen med information och väl underbyggda underlag inför beslut, samt ansvara för att politiska beslut verkställs. KVALIFIKATIONER Vi vill att du har högskoleexamen och erfarenhet från fastighetsbranschen. Du har tidigare jobbat med att utveckla medarbetare och verksamhet och har haft ekonomiskt ansvar. Du jobbar aktivt för att utveckla medarbetarskapet och skapar på så sätt förutsättningar för måluppfyllelse och hög kvalitet i verksamheten.
Företag: Vetlanda kommun
Ort: Vetlanda
Publicerad : 09-06
Sök fler jobb liknande: lediga VD för Witalabostäder jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: VD för Witalabostäder

Funktionschef till funktionshinderomsorgen
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER Som funktionschef ansvarar du för att planera och bygga upp långsiktiga strategier för funktionshinderomsorgen. Du driver utvecklings- och kvalitetsarbete för att uppnå funktionens mål och vision. Du har ansvar för samordning och uppföljning av funktionens budget på ca. 100 miljoner. Du skapar förutsättningar för måluppfyllelse och hög kvalitet samt bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete. Du blir direkt underställd vård- och omsorgschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Som funktionschef har du personalansvar för 8 områdeschefer. KVALIFIKATIONER Du är utbildad socionom, sociala omsorgsprogrammet eller annan likvärdig högskoleutbildning gärna med inriktning mot organisation, ledarskap och socialt arbete. Du har körkort och tillgång till bil. - Du har flerårig erfarenhet från ledarskap och ekonomiskt ansvar, gärna från offentlig verksamhet. - Du har erfarenhet från att driva, planera, genomföra och följa upp projekt och utvecklingsarbete.
Företag: Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
Ort: Vetlanda
Publicerad : 09-12
Sök fler jobb liknande: lediga Funktionschef till funktionshinderomsorgen jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Funktionschef till funktionshinderomsorgen

Elevassistent vid Njudungsgymnasiets särskola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Gymnasiesärskolan är en del av Njudungsgymnasiet och omfattar ett nationellt program som är ett specialutformat program och individuella program. 23 elever går idag på gymnasiesärskolan ARBETSUPPGIFTER Elevassistent till elev på gymnasiesärskolan i Vetlanda. KVALIFIKATIONER Gymnasial utbildning. Personlig assistentutbildning eller annan likvärdig utbildning är en merit. Gärna erfarenheter som elevassistent eller personlig assistent.
Företag: Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 09-13
Sök fler jobb liknande: lediga Elevassistent vid Njudungsgymnasiets särskola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Elevassistent vid Njudungsgymnasiets särskola

Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER Uppdraget som fastighetsskötare innebär att driva och förvalta fastigheter för att kommunen ska kunna bedriva en fungerande verksamhet. Uppdraget styrs av kommunala styrdokument och i förekommande fall den ordinarie verksamhetens riktlinjer och lagar. Du kommer att ha eget ansvar för vissa kommunala fastigheter, men du blir också en i gänget som ansvarar för andra fastigheter i kommunen. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Tekniska kontorets fastighetsavdelning ansvarar för förvaltning, ny-, om- och tillbyggnader av Vetlanda kommuns fastigheter, till exempel skolor, idrottshallar och äldreboenden. Fastighetsavdelningen har ungefär 75 anställda. Vår medarbetare, som har tjänsten idag går snart i pension. Det är bra om du kan börja så snart som möjligt då vi önskar att arbetar parallellt med honom ett tag. KVALIFIKATIONER Vi vill att du har treårig gymnasial utbildning med el-svagströmsinriktning. Du är lyhörd för avdelningens behov. Du har lätt för att samarbeta och förmågan att vara en lagspelare i gruppen. Det är viktigt att du behärskar svenska i tal och i skrift, då arbetet innebär många kontakter med allmänheten. Tidigare yrkeserfarenhet inom området fastighetsskötsel är en merit.
Företag: Vetlanda kommun, Tekniska kontoret
Ort: Vetlanda
Publicerad : 09-13
Sök fler jobb liknande: lediga Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare jobb, Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare Vetlanda, Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare Vetlanda kommun, Tekniska kontoret
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare

Specialpedagog Korsberga skola /Ramkvilla skola
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Här möter du nyfikna elever, generös och engagerad personal samt intresserade föräldrar. Korsberga skola är en skola med ett nära samarbete bland all personal. På skolan arbetar vi med att lära eleverna ta ansvar för sin kunskapsinlärning samt skapa en lugn och harmonisk miljö. Vi vill att alla ska få utveckla sin medvetenhet kring ett hälsosamt tänkande. Ramkvilla skola i Vetlanda kommun ligger vackert mitt i samhället, vid Klockesjön. Det är nära till naturen. Vi har en underbar skolgård med både asfalt- och gräsytor. Det finns basketplan, bandyplan, lekplatser, fotbollsplan, volleybollplan och närhet till badplats. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med lärarutbildning. I uppdraget ingår att arbeta nära rektor och pedagogerna i förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-6 på Korsberga skola och Ramkvilla skola. Tillsammans med undervisande pedagoger genomför du åtgärder för elever i behov av stöd under kortare elller längre perioder. Du upprättar åtgärdsprogram tillsammans med undervisande pedagog, vårdnadshavare, elev, elevhälsa och arbetslag. KVALIFIKATIONER Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Tillsammans med rektor arbetar du för en positiv utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla barn och elever i verksamheten.
Företag: Vetlanda kommun, Östra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 09-13
Sök fler jobb liknande: lediga Specialpedagog Korsberga skola /Ramkvilla skola jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Specialpedagog Korsberga skola /Ramkvilla skola

Modersmålslärare i arabiska
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. ARBETSUPPGIFTER Som lärare i modersmål arbetar du självständigt och på flera olika arbetsplatser inom kommunen. Du ansvarar för modersmålsstöd i förskolan och i förskoleklass. I grundskolan och gymnasieskolan ansvarar du för modersmålsundervisning. Studiehandledning ingår till viss del i tjänsten och då i samarbete med andra lärare. Resor ingår i tjänsten, körkort och tillgång till bil är en fördel. KVALIFIKATIONER Du ska vara behörig lärare med lärarexamen, andra sökande kan komma i fråga. Du är kunnig i det aktuella modersmålet och det svenska språket. Svenska språket är viktigt för att studiehandledningen ska fungera. Du ska vara väl insatt i skolans läroplan och kunna bedöma elevernas kunskaper. Bra samarbetsförmåga och flexibilitet är en förutsättning för tjänsten. Det är viktigt att du har förmåga att möta eleverna på deras nivå och har förmåga att skapa relationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av pedagogiskt arbete är ett krav.
Företag: Vetlanda kommun, Västra skolområdet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 09-17
Sök fler jobb liknande: lediga Modersmålslärare i arabiska jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Modersmålslärare i arabiska

Lärare i spanska, svenska, svenska som andraspråk, religionskunskap
Vision 2015 I Vetlanda kommun växer både människor och företag. Här frodas framtidstro, klurighet och idérikedom. Här finns kvalitet och kompetens. Här finns en trygg, säker och sund miljö, närhet till service och många mötesplatser. Här finns landets bästa företagsklimat. Här finns ett berikande och varierat kultur- och fritidsliv. Vi som arbetar på Njudungsgymnasiet vill ge eleverna kunskaper för livet. Med det menar vi goda kunskaper för vidare studier eller för kommande arbete men också "livskunskaper" att ta med sig i sitt fortsatta liv. ARBETSUPPGIFTER Arbetet innebär undervisning i gymnasiets ämnen spanska, svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap. Kurserna kan vara på alla förekommande nivåer och på flera olika program. I arbetet ingår också mentorskap och arbete i programlag och ämnesgrupper. KVALIFIKATIONER Gymnasielärarutbildning i aktuella ämneskombinationer. Du kan ha ett eller flera av de sökta ämnena i din behörighet. Vi formar tjänster utifrån de sökandes behörigheter. Omfattningen på tjänsterna kan variera. Minst 2,25 tjänster kommer att tillsättas. Vi söker dig som har god didaktisk kompetens och arbetar med lärande bedömning i nära relation till eleverna. Erfarenhet av arbete i aktuella ämnen på gymnasienivå är meriterande.
Företag: Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet
Ort: Vetlanda
Publicerad : 09-17
Sök fler jobb liknande: lediga Lärare i spanska, svenska, svenska som andraspråk, religionskunskap jobb
Tillbaka till listan
Klicka här och sök jobb som: Lärare i spanska, svenska, svenska som andraspråk, religionskunskap


Sök lediga jobb Vetlanda kommun

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips
© Jobblediga.se